45 dní so svätou Gemmou Galgani

Svätá Gemma Galgani (1878 – 1903), je talianska mystička, ktorá do neba odišla ako mladé dievča, keď mala 25 rokov.  Vedela krásne spievať, písala verše, bola dobrá v matematike a francúzštine. Bola veľmi inteligentná, ale zároveň nám ukazuje príklad evanjeliovej jednoduchosti. Naučila sa dokonale ovládať svoju živú povahu a ľudia ju považovali za anjela v ľudskom tele. Vo veku 7 rokov jej zomrela mama a neskôr aj otec, takže spolu so 7 súrodencami zostali sirotami. Trpela hladom, rôznymi bolesťami, chorobami, útokmi diabla a mnohými protivenstvami. Sama bola uzdravená na príhovor sv. Gabriela Possenti. Jej najväčšou túžbou bolo vstúpiť do kláštora Passionistov, ale Pán mal pre ňu iné plány. Daroval jej stigmy, svoje Sväté Rany, obdaril ju videním Anjela Strážcu, svätých patrónov, Panny Márie i seba samého. V mimoriadnej láske mala chudobných a hriešnikov. Za tých prinášala obety a dokonca obetovala roky svojho života  a Pán jej výmeny prijímal, preto odišla tak skoro.
Mnohí ľudia, ktorí ju už počas života považovali za sväticu, sa k nej s dôverou začali utiekať a prosiť ju o pomoc v rôznych ťažkostiach. A naozaj, na jej orodovanie bolo udelených mnoho milostí a zázrakov. Obrátilo sa mnoho zaťatých hriešnikov, dokonca takých, ktorí neboli na sv. spovedi 54 rokov. Mnohí ľudia boli uzdravení z chorôb, napr. z ochorenia žalúdka, z bolesti kolena, z rakoviny prsníka, z nádoru na hlave, z infekčného ochorenia mozgu a z nespočetne veľa ďalších chorôb. Na jej príhovor sa utíšila búrka, takže sa zachránila loď s posádkou, napravilo sa veľké nešťastie v rodine a dokonca jedna predstavená kláštora bola vyslobodená z dlžôb, jednoducho jej ktosi poslal obálku s peniazmi, presne toľko, koľko potrebovala, keď o príhovor prosila sv. Gemmu. Svätá Gemma je patrónkou sirôt, lekárnikov a v pokušení. Okrem toho je považovaná za zvláštnu spoločníčku osamelých a opustených a často sa nazýva aj ako „svätá proti samote“ a ochrankyňa v boji proti diablovi, i pri exorcizmoch. 

Nebojme sa aj my, prosiť sv. Gemmu o jej príhovor. Prosme ju ako láskavú sestru, zverme sa jej so všetkým a odovzdajme jej, čo nás trápi. Sv. Gemma, veríme, že sa nám na tvoje orodovanie dostane pomoci. Svätá Gemma, oroduj za nás!

 

1. DEŇ „Svätá Mária, Kráľovná panien.“

Matka moja milovaná, dovoľ mi zveriť sa tvojmu láskavému príhovoru so všetkým čo dnes nosím vo svojom srdci. Často prežívam strach z budúcnosti a hľadám riešenia na nesprávnych miestach. Ty však poznáš miesto, kde si môžem vyprosiť pokoj a silu do všetkého. Dovoľ mi prosím, prekrásna Božia Matka, držať sa hoci len kúska tvojho plášťa. Mám istotu a verím, že keď mi to dovolíš, môj strach zmizne, moje srdce sa prestane chvieť a milosť Božia, ktorá cez teba prúdi ma celého uzdraví.

2. DEŇ „Svätá Gemma, kvet utrpenia.“

Bože, Otče, človeku často dávaš zažívať pocity šťastia z mnohých dobrých vecí vo svete. Dobré manželstvo, dobré vzťahy, dobrú prácu. Pre tvoj vyvolený kvet utrpenia, pre sv. Gemmu, bolo týmto dobrom a šťastím trpieť, ako trpel tvoj Syn. Slobodne a dobrovoľne ponúkla svoju dušu, ducha i telo do služby pre teba. Pomôž mi prosím, sv. Gemma, byť dobrým žiakom v škole utrpenia. Chcem byť kvetom, ktorý dáva svojmu Pánovi v slobodnej vôli svoje áno, pre chvíle šťastia i utrpenia.

3. DEŇ „Svätá Gemma, veľká pasionistka.“

Drahá Gemma, ako veľmi ta priťahoval zasvätený život. Aká nádherná túžba v tvojom srdci. Uctievanie  Kristovho utrpenia v reholi Passionistov ťa volalo vrúcnym a mocným hlasom lásky. Pán pocítil silný záchvev tvojho srdca k Jeho utrpeniu a naplnil tvoje túžby mimo kláštorné múry. Dovoľ mi dnes ďakovať, sv. Gemma, z hĺbky môjho srdca za každé utrpenie, ktoré vo svojom živote prežívam a prijímam. Ty si mi ukázala cestu, ako utrpenie žiť s láskou. Nechám sa tebou viesť.

4. DEŇ „Svätá Gemma, ozdobená krásnymi cnosťami.“

Duchu Svätý, ty si pôvodca všetkého. Ty vlievaš do ľudskej duše  vieru, nádej i lásku. Čnosti Božie, čnosti teba samotného, tvojej vlastnej podstaty. Tvojou túžbou je odovzdať ich svojmu stvoreniu. Hľadáš otvorené srdce, ktoré sa túži napiť z týchto darov. Keď také nájdeš, nič ta už nemôže zastaviť v darovaní seba. Ó, aká krása tvojich čností môj Bože, rozkvitla v duši tvojej služobníčky Gemmy, ktorá neochvejnou vierou, nádejou vo večný život a láskou bohatou na milosrdenstvo rozmnožila v sebe tvoje pôsobenie. Prosím Pane, daj, nech moje srdce nikdy nemá pred Tebou zatvorené brány.

5. DEŇ „Svätá Gemma, plná dobroty.“

Pane Ježišu, útecha veriacich. Tužím sa ťa dnes opýtať jedinú otázku. Nazval by si moje srdce dobrým? Je aspoň na správnej ceste? Srdce našej milovanej svätice Gemmy Galgani bolo vnímavé a vždy pripravené učiť sa dobrote od tvojho srdca. Pane Ježišu, potrebujeme nielen útechu, ale aj odvahu sv. Gemmy, aby raz, keď prídeš hľadať dobré srdcia, mohol som ti to svoje, bez strachu darovať. Aj keby to malo znamenať, že budem začínať každý deň odznova. Nech moje srdce preteká dobrotou, lebo poznám nesmiernu cenu odmeny, ktorá čaká tých, ktorí vytrvajú v tomto boji.

6. DEŇ „Svätá Gemma, príklad prvoprijímajucich.“

Pane Ježišu, keď si po prvýkrát lámal chlieb v kruhu svojich priateľov, ty jediný si poznal plný význam tejto spoločnej chvíle. Každý kúsok chleba, ktorý si podal, ťa musel dojímať k slzám. Dnes vieme, čo znamená „lámať chlieb.“ Svätá Gemma, prosím ťa, pomôž mi, aby všetky sviatosti, obzvlášť Eucharistia a svätá spoveď boli s mojím životom úzko spojené. Tieto dve sviatosti mi pomáhajú neustále byť ako prvoprijímajúci. Gemma, milujúca Pána pod spôsobom chleba a vína, vypros mi čisté srdce dieťaťa, ktoré sa pripravuje na prvé stretnutie s Ježišom v Eucharistii.

7. DEŇ „Svätá Gemma, úctivo prijímajúca Eucharistiu.“

Pokorná panna, sv. Gemma, povedz mi prosím, čo znamená prijať Pána v Eucharistii? Každé ráno, ktoré ti Boh milostivo doprial, si sa za pár krátkych minút dokázala pripraviť a vykročiť za Ježišom na svätú omšu.  Povestná ohňom, ktorý horel v tvojom srdci, vedela si absolútne doceniť chvíle stretnutia sa s Ježišom v Eucharistii. Svätá Gemma, prosím ťa, pomôž mi, nedbať tak veľmi o svoj zovňajšok, ale nauč ma pripraviť si srdce na stretnutie s Pánom. Úctivo ťa prosím, nech vo mne horí aspoň trochu z tvojho ohňa lásky voči Kristovi. V ňom, v tom bielom kúsku chleba je naša spása. Ty si to tajomstvo poznala a žila, buď i mojou učiteľkou.

8. DEŇ „Svätá Gemma, zbožne milujúca Pannu Máriu.“

Ó, Mária, Matka najčistejšia, kto by  dokázal vypovedať všetko o tebe? Tvoja viera v Boha zmenila celý svet. Z tvojej dôvery v Nebeského Otca sa zrodil zázrak. Bolo to tvoje sväté telo Mária, ktoré priviedlo na svet vykúpenie a nádej pre každého človeka. Z lásky a pre lásku sa narodil tvoj syn, Matka Božia. Požehnané tvoje ÁNO Mária, to milujúce ÁNO, ktoré i dnes chráni  naše duše pre nebo. Obetavá panna, sv. Gemma, pomáhaj mi, aby každá moja myšlienka na nebeskú matku bola spojená s veľkou vďačnosťou za jej odpoveď na Božie volanie. Sv. Gemma, nauč ma láske, lebo iba Láska samotná, môže v plnosti opísať nádheru našej Matky Márie.

9. DEŇ „Svätá Gemma, vytrvalo sa modliaca za hriešnikov.“

Pán môj, náš postoj k tebe je každý deň, ba dokonca i každú hodinu iný. Sme nestáli v našom vzťahu k tebe. Mnohokrát urobíme rozhodnutia, o ktorých dúfame, že nám prinesú  zmenu a budeme menej pyšní, budeme ťa menej urážať, menej kričať, menej sa hnevať, budeme menej ľahostajní voči druhým. Zo všetkého zlého budeme mať menej. V toto dúfame, ale výsledok je často viac než slabý. Aké by to bolo Pane, keby si aj ty voči nám bol taký nestály? Nebolo by vykúpenia pre hriešnikov. Nebolo by vykúpenia pre mňa. Ježišu, môj milosrdný Pane, pokorne ťa prosím, nedaj mi zahynúť v mojich hriechoch a na mocný príhovor svätej Gemmy, ktorá sa celý svoj život v modlitbách a obete veľkých bolestí, prihovárala za hriešnikov, prosím, nevzdávaj to so mnou.

10. DEŇ „Svätá Gemma, vyvolená obeť Ukrižovaného.“

Svätá Gemma, tvoji rodičia v spomienkach uvažovali nad menom, ktoré ti vybrali. Gemma, ich dcéra, ich drahokam. V tých chvíľach však aj niekto ďalší o tebe uvažoval, niekto ďalší vyslovil tvoje meno. Nebeský ženích sa ohlásil. Preto muž opustí svojho otca i matku, aby bol so svojou vyvolenou. Aby boli spolu JEDNO. Gemma, drahokam cirkvi, vyvolená samotným Pánom. Podobná v jeho ranách, v jeho stigmách, v jeho utrpení, v útlaku od diabla, v obetách pre druhých. Vrúcne prosím, sv. Gemma, pomôž mi, aby som sa nebránil volaniu nášho Pána, keď prichádza v utrpení do môjho života. Buď mi vzorom v odvahe a pokore, v ktorej si konala všetko vedená Duchom Svätým. Nevesta musí byť podobná svojmu ženíchovi.

11. DEŇ „Svätá Gemma, poslušná anjelovi strážcovi.“

Bože, Otče, obdaril si svoju dcéru Gemmu výnimočným darom. Od detstva ju sprevádzal verný a milujúci priateľ, ktorý chránil jej kroky a láskavou i prísnou výchovou ju nežne viedol na ceste do neba. Nikdy ju neprestal držať za ruku a bol zdrojom poznania, cez ktorý si sa jej prihováral. Svätá Gemma, ty požehnaná nádoba Ducha Svätého, prosím ťa, daj vidieť mojim očiam, daj počuť mojim ušiam a hovoriť mojim ústam, že túžim prijať svojho anjela strážneho. Túžim aj ja ísť tvojou cestou a poznávať ho. Túžim aj ja vnímať blízko pri sebe, nebeského priateľa, ktorý trpezlivo čaká na moje zavolanie. Priateľka anjelov, sv. Gemma, pomôž mi, každý deň môjho života, za neho ďakovať, jeho si uvedomovať a ani v jediný deň, na neho nezabúdať.

12. DEŇ „Svätá Gemma, ustavične zjednotená s Ježišom.“

Pán môj Všemohúci, tvoja vôľa je mojím pokrmom. Moja duša nenachádza pokoj, kým nie je s tebou zjednotená. Moje slová nestačia na vyjadrenie toho, čím žije moje srdce v tebe Ježišu. Si tak jedinečný a milujúci. Cele moje vnútro túži po tebe a tvojej láske. Každá bunka v mojom tele, to si ty Ježišu! Viem, že moja priateľka sv. Gemma pochopí všetky moje túžby k tebe. Jej srdce spaľoval oheň, ktorý dokázala uhasiť iba tvoja utišujúca ruka. Chválim ťa, Pán môj, že mi dávaš príležitosť, žiť blízko pri Vás oboch. Žiť v spoločenstve Božieho Syna a jeho svätej nevesty. Chvála ti Pane.

13. DEŇ „Svätá Gemma, horlivá v láske k Pánovi.“

Nebeský Otče, ako často horlíme za nejaké záväzky a predsavzatia? Keď končí starý rok a začína nový? Keď máme narodeniny alebo sa modlíme novénu na 9 dní? Chceme držať pôst, byť viac usilovní, zrieknuť sa kávy alebo sladkostí, viac pomáhať, darovať almužnu. Koľko z toho sa nám naozaj podarí? Pán môj, tvoji svätí vo svojej skromnosti a pokore uskutočňovali veľmi často malé veci. Ty si však Boh Všemohúci, ktorý koná zázraky a aj malá snaha s tebou, dokáže postaviť katedrálu. Svätá Gemma,  pomôž mi, aby som vždy mal ochotu ísť tam, kde ma Pán potrebuje. Pracovať hoci aj na malých veciach, ktoré nikto neuvidí a za ktoré ma nikto nepochváli. Veriť, že Pán, vidí každú horlivosť v srdciach svojich detí. Preto Otče, dnes prosím, pošli mňa!

14. DEŇ „Svätá Gemma, verná v duchovnej suchote.“

Duchu Svätý, ty poznáš srdce človeka, ktoré bojuje s duchovnou prázdnotou. Ty poznáš, keď v človeku bije srdce strachom, že Boh ho opustil, keď modlitba neprináša úľavu a diabol sa snaží zničiť posledné putá lásky, ktorými je k tebe človek priťahovaný. Mám žiť život bez teba? Bez Ducha Svätého? Ty, Boh Všemohúci, sa strácaš, keď sa najviac trápime? Tvoja nevesta sv. Gemma vo svojich víziách často opakuje, „Pane Ježišu, postaraj sa o moju dušu.“ Nič viac, len táto jednoduchá prosba. Pane volám, zachráň ma! Keď nerozumiem tvojim plánom so mnou, keď sa nedokážem modliť inak iba slzami, keď nič nedáva zmysel. Tvoj kríž je mi záchranou, tvoja vyliata krv ma obmýva a pre večný život chcem bojovať aj v duchovnej úzkosti. Stále budem volať, “ Pane, zachráň ma!“

15. DEŇ „Svätá Gemma, praktizujúca Božiu vôľu.“

Poslušná panna, Svätá Gemma, bola si požehnaná mnohými darmi, ktoré ti Pán vo svojej láskavosti venoval na posväcovanie tvojej duše i tela, ale i samotnej cirkvi a veriacich v nej. Dary sú dôležité, ale ešte dôležitejší je samotný darca od ktorého prichádzajú. Ty si všetko, od najmenšieho skutku až po svoje ťažké fyzické utrpenie a bolesti obetovala Pánovi. Tak si dosiahla plnú účasť na plnení Pánovej vôle v každodennom živote. Prosím ťa, sv. Gemma ukáž mi, ako sa viac sústrediť na Božiu vôľu než na tú svoju, ako viac počúvať Boží hlas, než ten svoj či iných ľudí, ako viac hovoriť o tebe, než o sebe či druhých. Tvoj príhovor mi určite dá silu a milosť, aby Božia vôľa pretekala mojimi žilami a stala sa mojou neoddeliteľnou súčasťou.

16. DEŇ „Svätá Gemma, súcitná s bolesťami Spasiteľa.“

Pán môj, prosím povedz mi, ako je možné, že tak krehké dievča, ako sv. Gemma dokázala niesť všetky tvoje rany? Všetky tvoje bolesti? Áno, jej postava bola drobná a dievčenská, ale to čo prevyšovalo, bolo jej srdce. Jej súcitné srdce každú tvoju bolesť prezívalo s tebou a pre teba, lebo milovalo. Ako často si myslím, že mnohé veci sú pre mňa priťažké, že nedokážem, neviem, neurobím, nepomôžem, neobetujem. Svätá Gemma, ty si pre mňa príklad, že Láska je kľúčom ku všetkému. Odovzdaná do Božej vôle, išla si tam, kde si počula volanie od svojho ženícha. Nech je tvoja odvaha pre mňa vždy vzorom, aby som išiel tam, kde je môj Kristus a nech sa nikdy nehanbím pred svetom, za Jeho bolesti, lebo práve tie ma chránia od môjho počatia až po večný život. Ty si toho dôkazom, sv. Gemma.

17. DEŇ „Svätá Gemma, zbožne prijímajúca sviatosti.“

Svätá Gemma, zbožné dievča, plné Ducha Svätého od útleho detstva. Radosť a láska s akou si prijímala Pána v Eucharistii sú stále i po toľkých desaťročiach povestné medzi mnohými. Hlboká úcta, ktorú si preukazovala Božiemu Synovi je pre mňa posvätná a verím, že ju môžem od teba čerpať ako z prameňa, ktorý nikdy nevysychá. Túžim byť v tej svätej chvíli spojenia sa s Ježišom vo sv. prijímaní plný bázne, lásky, vďačnosti za všetky milosti, ktoré mi Pán dáva. Prosím sv. Gemma, nauč ma viac ďakovať než prosiť v svätom spojení s Pánom, nauč ma aby môj postoj skutočne vyjadroval to, že sa idem stretnúť s Božím Synom, Pánom celej zeme, Ježišom, ktorého obeta ma vykúpila.

18. DEŇ „Svätá Gemma, úprimne sa kajajúca vo sviatosti zmierenia.“

Pán môj a Boh môj! Toto zvolanie mnohé vysvetľuje, môj milovaný Ježišu. Často nám je ľúto, keď sa v nás svedomie ozýva a vyčíta nám mnohé hriechy, zle skutky, pochybenia a zanedbania, ktorých sme sa dopustili. Bojíme sa a s hanbou premýšľame, ako prísť k tebe v sviatosti a zmieriť naše srdcia s tvojim a obnoviť ich čistotu, aby znovu bili ako jedno. Ty však takéto výčitky od nás nechceš, Pane. Priepasť tvojho milosrdenstva ťa núti vždy milovať svoje stvorenie a trpezlivo nás učiť, kým pochopíme, že tvoja láska nás očakáva aj v tejto sviatosti. Tvoja múdra svätica, sv. Gemma poznala silu tvojej obety vo sviatosti zmierenia. Poznala moc, akou si požehnal kňazove ruky, keď nám dáva rozhrešenie. Veď aj mňa, moja milá svätica, aby ma strach či hanba nad mojimi hriechmi nikdy neodradili veriť, že som milovaný a očakávaný v tejto sviatosti. Nech neprejde ani jediný deň, kedy by som neprosil Pána o odpustenie.

19. DEŇ „Svätá Gemma, láska Ježišovho srdca.“

Požehnaná Matka Božia, ty, v ktorej sa zrodil svätý život, ty ktorá si prvá počula biť srdce nášho Spasiteľa, žíznim po tvojej nežnosti. So sv. Jozefom ste svojmu synovi odovzdali všetku lásku, ktorá ho chránila, učila, vychovávala. Svätosť Vašej rodiny je postavená na láske a napĺňa každého kto po nej úprimne túži. Aj vtedy, keď srdce bolí v čase choroby, beznádeje, strachu. Ó, Mária, kto by viac dokázal pochopiť srdce svojich detí než ich matka? Si matkou pre Ježiša a si ňou aj pre mňa. S tebou túžim vstávať i zaspávať. Sv. Gemma, láska Ježišovho srdca, drž ma za ruku prosím, nauč ma milovať Ježiša a Jeho Matku Máriu. Si mojim vzorom v čase radosti i skúšok. Tvoj jemný úsmev je mi požehnaním i povzbudením.

20. DEŇ „Svätá Gemma, hrdinská v utrpeniach.“

Svätá Gemma, dievča hlbokej modlitby. Často si myslíme, že musíme mať množstvo vecí v našom živote, že musíme dosiahnuť určité postavenie a poznať tých správnych ľudí, aby sme si mohli povedať, že sme šťastní. Nezáleží, ako dosiahneme svoje ciele, či niekomu ublížim, vysmejem sa mu alebo ho úplne zničím svojim konaním. Bolesť druhého nám akosi prestáva prehovárať do srdca. Koľko rokov svojho života si obetovala za zdravie iných, hrdinské dievča? Koľkokrát si prosila Ježiša, aby radšej tebe dal niesť kríž a druhého oslobodil od trápenia? To je pravé hrdinstvo, to je pravá svätosť, ktorá nesmie byť cudzia ani mojim dňom. Neboj sa duša moja byť hrdinom, ktorý pláva proti prúdu dnešných čias, neboj sa ukázať svetu tú Božiu, láskavú tvár, plnú milosrdenstva. Duša moja, hľadaj oporu v svätej Gemme, pros ju úpenlivo, lebo Gemma vie, že tento boj sa dá vyhrať iba na kolenách, pod krížom Pána.

21. DEŇ „Svätá Gemma, odovzdaná v chorobe.“

Bože, Otče, Pán neba i zeme, Stvoriteľ a Spasiteľ, zvrchovaný vládca a zároveň môj Otec, ktorý tak jedinečne vníma každý môj pocit, vidí každú moju slzu a počuje i môj smiech. Nič nezostáva skryté pred tebou, Nebeský Otče. Ty vieš, že je v ľudskej prirodzenosti strachovať sa o naše telesné zdravie. Keď sa objaví choroba tela, rýchlo padáme na kolená a voláme o pomoc. Ty však jasne hovoríš, že nie choroba tela, ale duše nás zabíja. Niet väčšej bolesti, ako keď boli ľudská duša. Tvoja služobníčka, svätá Gemma, veľmi dobre precítila a poznala čo zabíja človeka a preto celý svoj život zasvätila boju za záchranu duší. Aj ja chcem dnes v úcte pokľaknúť k prosbe o záchranu mojej duše. Nebeský Ocko, na príhovor mojej patrónky sv. Gemmy, uchráň moju dušu od chorôb tohto sveta, lebo cieľom mojej duše je iný svet, tvoj svet a večný život v ňom.

22. DEŇ „Svätá Gemma, učiteľka svätosti života.“

Milá Gemma, učiteľka pre všetkých, ktorí hľadajú pravú vieru. Tvoj život je príkladom skutočnej svätosti a si inšpiráciou v zápase o čnostný život pre nás, putujúcu cirkev. Ponúkaš nám neustále svoju pomocnú ruku, aby sme boli odvážni v boji o svätosť. Dar viery je nadprirodzená milosť od Boha, ktorá jediná napĺňa srdce kresťana v boji o svätosť, aby sme dosiahli večný život v nebi. Svätá Gemma, ďakujem ti, že vždy vypočuješ moje modlitby a neopúšťaš ma v žiadnom zápase môjho života.

23. DEŇ „Svätá Gemma, zbožné dievča.“

Pane Ježišu, od počatia každého človeka sa tešíš na jeho život, obdaruješ svoje dieťa talentom, schopnosťami, vzhľadom, rôznymi vlastnosťami a túžiš žiť v jednote s jeho dušou. Takto si obdaroval sv. Gemmu, ale aj mňa. Niekedy zabúdam, že som Boží syn, Božia dcéra a žijem svoj život akoby patril iba mne alebo tomuto svetu. Aký smútok ti spôsobuje moja pýcha Ježišu, keď si myslím, že bez teba môžem žiť, pracovať, dosahovať úspechy. Zbožnosť je čnosť ku ktorej plnú dispozíciu nadobúdame už od počatia a dostávame celý život príležitosti, aby sme ju zdokonaľovali. Svätá Gemma odmalička vedela, že je to nezaslúžený dar a bola veľmi trpezlivá a pozorná, keď sa učila, ako s ním správne zaobchádzať. Pre jej zbožnosť ťa, Pane Ježišu prosím, nech mnou tvoj Duch preteká, aby som bol stromom, ktorý prináša ovocie zbožnosti. Dnes i všetky moje dni.

24. DEŇ „Svätá Gemma, príklad tichosti.“

Ježišu môj, ako málo vieme oceniť dar tichosti okolo nás. Je to nezaslúžené požehnanie a veľká milosť, môcť spočinúť pri tvojich nohách a nechať sa unášať Duchom Svätým, ktorý v tichu s láskou pôsobí, keď sa mu v srdci otvoríme. Často radšej utekáme do hluku k iným ľuďom alebo aspoň k hlučným zázrakom modernej techniky, ktoré nás natoľko pohltia, že tvoj hlas zaniká a my sa pomaly začíname topiť vo vlastnom strachu a neistote. Prestaneme rozvažovať svoj vnútorný život v tichu a on je skutočne postupne v nás úplne zahltený. Gemma plná milostí a môj vzor v rozjímaní a v tichom živote pri Pánovi, prosím, pomôž mi prijať vedomie, že duša človeka nedokáže žiť bez ticha, v ktorom jedinom načerpá Božiu prítomnosť a blízkosť. Posilni moje odhodlanie mať každý deň pevný čas v ktorom si vždy sadnem k Ježišovi. Tam nájdem a ocením milosť ticha, v mojom srdci i vo svete, a budem môcť prinášať jeho ovocie všade, kde ma Pán pozve.

25. DEŇ „Svätá Gemma, nositeľka Ježišových rán.“

Pane, vieme o tvojich ranách najmä cez tvojich svätých. Samotná bolesť tvojho utrpenia však nikdy nebude nikým prežitá. Snáď by sa niekto našiel, kto by zomrel za dobrého, ale za hriešnikov? Za ľudí, ktorý má budú nenávidieť, nikdy o mňa nebudú stáť, nikdy nedocenia moju obetu? Toto všetko si musel vo svojom srdci počuť môj láskavý Pán, ale i tak si zostal trpieť. Svätá Gemma, prijala tvoje rany, jej drobná, útla postava bola vychudnutá pred smrťou na kosť, ale ona bola šťastná a nadšená z tejto veľkej milosti. Ani raz sa nesťažovala, bola vďačná a Ty si jej vďaku odmenil. Pre jej veľkú obetu, môj milujúci Ježišu, ťa dnes odprosujem za chvíle, keď sa sťažujem na svoj život, keď neviem nájsť nič, za čo by som poďakoval, keď sa cítim tak, že ťa nepotrebujem a keď tvoje rany nemám v úcte s takou láskou, akú by som mal mať, keď nedôverujem, že tvoja obeta stačí. Odprosujem ťa Pane, za falošné slzy,  ktoré nemyslia na môj večný život pri tebe.

26. DEŇ „Svätá Gemma, ochrankyňa lekárnikov.“

Milujúca Svätá Gemma, verná vo viere a v obete od svojho detstva. Povolanie tvojho otca ťa predurčilo, aby si prijala patronát ochrany nad lekárnikmi, no najmä nad otcami, starajúcimi sa o svoje rodiny sami. Silu a príklad nežnej opatery si mohla čerpať jedine v tom najlepšom Otcovi, akého každá ľudská duša má. Nebeský Ocko, ďakujem ti za tvoju odpoveď na moje volanie po láske, v tebe samom i v sv. Gemme. Svätou a starostlivou sa mohla stať iba pod ochranou tvojej dobrotivosti a nežnej lásky. Na jej príhovor, nech som i ja ochrancom a dobrým príkladom svojej rodine, nech by sa mi javila akákoľvek, lebo ja viem, komu som uveril.

27. DEŇ „Svätá Gemma, nápomocná mladým.“

Svätá Gemma, sväté dievča, požehnaná láska nášho Pána. Dnes sa chceme modliť za deti a mladých, pre ktorých je často hľadanie tej správnej cesty viac či menej náročné. Ty si najlepším dôkazom toho, že najviac priťahuje príklad osobného života. Často sa spoliehame, že stačí povedať, prikázať našim deťom a už iba počkať, kým príkaz splnia. Zabudli sme, že keď my budeme žiť naše životy v Božej vôli a pod Božím vedením, nebudeme na výchovu sami. Jeden pohľad nášho dieťaťa, keď nás uvidí kľačať v modlitbe pri Pánovi je cennejší ako množstvo slov. Nádherná mladá svätica, sv. Gemma, prosím ťa, pomôž mi, aby som si bol vedomý, že príklad môjho života ovplyvňuje mladých okolo mňa a nebál sa Boha pozývať do všetkých svojich postojov, názorov, rozhovorov s nimi. Ty si predsa vo veľmi mladom veku dosiahla najvyšší stupeň svätosti. Čo by mi ešte malo brániť, úplne ti dôverovať?

28. DEŇ „Svätá Gemma, príklad študujúcim.“

Pane Ježišu, od útleho veku sa každý z nás stáva žiakom a súčasťou školy. Často túžime po tých najlepších výsledkoch, dosiahnutí titulov v nádeji, že získame prácu snov a s ňou i pohodlné živobytie. Zabezpečujeme si takto budúcnosť zo strachu, aby sme mali všetko, čo si doba vyžaduje. Skutočne sa prestaneme báť a urobí nás to lepšími? Vo svojom srdci cítim, že tvoj pohľad je iný, Pane. Dal si nám sv. Gemmu, ako príklad húževnatosti, poctivej a pokornej práce. Jej vzdelanie by sme na dnešnú dobu nazvali priemerným, no jej výsledky v škole Ducha Svätého, sú excelentné. To je cieľom i mojich dní. Škola modlitby, škola pokory, škola almužny, škola svätosti. Pán môj, prosím požehnaj moje chvíle s tvojou najlepšou študentkou, sv. Gemmou, aby som sa mohol od nej naučiť všetko pre spásu mojej duše a duše mojich blížnych.

29. DEŇ „Svätá Gemma, mimoriadna v svätosti.“

Bože Otče, stvoril si nás všetkých na svoj obraz, každého úplne dokonalého pre tvoj otcovský pohľad. Rovnako každého z nás povolávaš k svätosti. Kde sa potom stane chyba, keď nie sme spokojní s našim životom? Možno hľadáme inú svätosť než pre ktorú si nás povolal k životu. Snažíme sa robiť mimoriadne skutky, veľké skutky, ktoré by všetci videli. Ty si však Boh každodenného života, prečo by si teda očakával od nás obrovské zázraky a za tie nás odmenil svätosťou? Nie, buďme dokonalí v malých veciach nášho bežného života, verní v maličkostiach, budujme najskôr pevné základy našej viery. Otče, pozerám na tvoju svätú dcéru Gemmu Galgani s veľkým obdivom. Jej pevná viera dokázala obstáť v skúške každodennosti, dosiahnuť cieľ a stať sa svätou. Chcem nasledovať jej príklad.

30. DEŇ „Svätá Gemma, trpezlivá ku svojim najbližším.“

Pane Ježišu, prichádza mi na myseľ jediná otázka teraz. Kto sú moji najbližší? Moji rodičia? Manžel či manželka? Deti? Ja sám pre seba alebo Ty? Aká odpoveď je v mojom vnútri? Túžim, aby každý z mojich blízkych mal miesto v mojom srdci, ale to je prirodzený vzťah. Ty ma voláš byť najbližšie k iným typom ľudí. Ako sa dokážem vyrovnať s tými čo mi idú na nervy, čo ma obťažujú, nie sú mi v ničom podobní a nemajú charizmu, ktorú ja u druhých hľadám? Svätá Gemma, nás učí jasne. V Kristovom srdci sú všetci doma, v ňom sú všetci najbližší. Chorí, zdraví, múdri i jednoduchí bez vzdelania, bohatí aj chudobní, muži i ženy. Odpoveďou na moju otázku je, začať vždy tým, že milujem Kristovo srdce a tak splním to, čo svätá Gemma, budem trpezlivý ku všetkým, lebo milujem! Dnes chcem byť prvý v láske k svojim najbližším. Milujúca Gemma, prosím, pomôž mi.

31. DEŇ „Svätá Gemma, vopred odpúšťajúca urážky.“

Otče Nebeský, je pre nás ťažké nehnevať sa na druhých, zostať pokojní, keď sa nám dostáva urážok či nespravodlivej kritiky. Mame svoje plány, svoje predstavy, ako by sa mali druhí k nám správať, čo by sme od nich očakávali. Málokedy sa rozhodneme pre odpustenie. Dlho v sebe nechávame pocit hnevu na druhých, keď zažijeme urážky. Čo nás prinúti odpustiť? Vyliata krv Tvojho nevinného syna, Otče. V  tajomstve Kristovej krvi je všetko i pre náš život s druhými ľuďmi. Nebeský Otče, na príhovor svätého dievčaťa, sv. Gemmy, ťa prosím, nauč nás každý deň bojovať s našou pýchou a  neodpustením, aby sme našli útočisko v tvojom pokoji.

32. DEŇ „Svätá Gemma, dokonalá v poslušnosti.“

Pane, dnes ma Gemma učí veľkej čnosti, o ktorej však často nehovoríme. Poslušnosť nás pritom sprevádza od najútlejšieho veku a často býva dokonca merítkom slušného správania. Gemma mi však ukazuje inú poslušnosť, než by sa mi mohlo zdať na prvý pohľad. Keď stratíme citlivosť na túto čnosť, je to zaručená cesta k hriechu, pretože hriech prišiel na tento svet práve skrze Evinu neposlušnosť v raji. Všetci sa s následkami jej neposlušnosti rodíme na svet. Mame teda prirodzene sklony najviac bojovať so sebou samými o zdokonaľovanie tejto čnosti v nás. Nie je to vôbec ľahký boj a stojí proti nám silný nepriateľ, ktorý prvý nechcel slúžiť v poslušnosti. Ja však už poznám spôsob, ako môžem napredovať. Tak ako moja svätá patrónka Gemma, vezmem si Božiu výzbroj, lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.

33. DEŇ „Svätá Gemma, úplne zasvätená Pánovi.“

Pane Ježišu, dnes túžim iba po jednej veci a tou je pre mňa tvoje prvenstvo v mojom srdci i živote. Túžim sa ti zasvätiť, byť celý tvoj, so všetkým, čím som a čo mám. Chcem v tebe prebývať vo svojej každodennosti, presne tak ako toto zasvätenie žila sv. Gemma. Zriekam sa prehnaných plánov na ideálny život môj Pane. Dnes ťa prosím iba o jediné, Ty prevezmi všetko moje plánovanie a buď doma v mojom srdci. Vďaka ti Pane za sv. Gemmu, ona svoje rozhodnutie o Tebe a tvojom jedinečnom prvenstve vo svojom živote urobila a nikdy sa ho nevzdala. Požehnaný život, ktorý nás takto môže veľa naučiť.

34. DEŇ „Svätá Gemma, hlboko pokorná.“

Božia nevesta, sv. Gemma, akú dlhú a namáhavú cestu si prešla, kým si prijala pokoru do svojho života, ako najlepšiu priateľku, ako rodnú sestru svojej duše. Pokora je čnosť, ktorá patrí do výbavy iba silným, lebo iba pokora v človeku rozpúta búrku, ktorá nič nenechá na svojom mieste. Sväté talianske dievča, tvoja povaha nebola ani tichá, ani poddajná, ale práve tvoja vnútorná sila a bojovnosť ťa vždy doviedli k cieľu. Túžila si konať v pokore vo všetkých svojich skutkoch aj vzťahoch. Tvoj každodenný boj bol odmenený a darilo sa ti stále viac až k úplnému úspechu. Nie je dôležité získať všetko hneď, za krátky čas. Ty si príkladom, že o sväté veci bojujeme celý svoj život. Pomôž mi prosím, svätá Gemma, aby som každé ráno znovu a znovu začínal s túžbou byť pokorný a byť v pokore, hoci to často bude vedomý úkon rozumu a nie srdca, i tak chcem bojovať a načerpať od teba.

35. DEŇ „Svätá Gemma, sprostredkovateľka mnohých darov.“

Bože Otče, ty si darca všetkých darov a všetky milosti pochádzajú iba od teba. Rozmnožuješ svoje požehnanie na svoj ľud a dávaš nám všetko čo potrebujeme. S láskou nás vedieš našimi životmi, dávaš nám každý deň mnohonásobne viac než si zaslúžime a si natoľko milosrdný, že svoje dary nám neodnímaš, ani keď prestaneme byť vďační a nevieme si vážiť, čo z Božej dobrotivosti máme. Svätá Gemma, ty si netúžila po žiadnych daroch pre seba. Nežiadala si nič pre svoj život, iba pre život druhých. Či toto samotné nie je dar? Jeden z tých najvzácnejších aké možno darovať? Seba, svoju lásku, obetu za druhého, pomoc, čas, ochotu ísť s druhým jeho životom, keď je to potrebné? Ako veľmi v tebe Pán musel nájsť zaľúbenie, práve pre tieto dary, ktoré ti zveril a ty si ich tak úžasne vedela podarovať ďalej. Takto rastie Božia milosť a dejú sa zázraky. Pomôž mi prosím sv. Gemma, aby som sa netriasol strachom o to čo je hmotné, to ma k večnému životu nepriblíži ani o kúsok. Nauč ma, aby som sa vedel rozdeliť a hoci aj rozdať úplne všetko čo mám. Keď ma povedie Pánova milosť a tvoj príklad, to je ten najlepší dar pre môj život už tu na zemi a potom i moje doklady pre cestu do neba.

36. DEŇ „Svätá Gemma, neustále konajúca dobre skutky.“

Boh, Duch Svätý, ty si hýbateľom všetkého dobrého v nás. Ty si to, kto pôsobí v nás to najlepšie dielo. Z teba čerpáme silu, aby sme tebou pohnutí mohli konať dobro pre druhých. Ako veľmi plná ťa musela byť naša svätá patrónka Gemma Galgani, keď svoj krátky život naplnila toľkým dobrom. Od najjednoduchších maličkostí, keď obetovala svoje ruky na pomoc druhým, po vážne, životné rozhodnutia, keď trpezlivo prijímala choroby tela i duše a niesla ich ako zástupná obeť. Kto ocení Pane takéto skutky? Iba ty, Trojjediný Boh, ktorý dáva silu a pokoj do rozhodnutí konať dobré skutky. Ó, Pane, prosím pomôž mi, aby som vedený Duchom Svätým nasledoval sv. Gemmu v jej rozhodnutiach a bol ochotný konať či už malé alebo veľké skutky. Nech ma vedie najmä láska, vtedy bude všetko dávať zmysel.

37. DEŇ „Svätá Gemma, hrdinská v odvahe.“

Môj milovaný Pán, dnes ma svätá Gemma pozýva uvažovať nad tým, čo znamená odvaha, ba dokonca hrdinská odvaha. Svet v ktorom žijeme pozná obe tieto slová, ale či sú tieto slová aj reálne prítomné v našich životoch? S odvahou sa zastávame predovšetkým seba samých, sme väčšinou hrdinami tam, kde sme za zatvorenými dverami, s odvahou sa prežehnáme tam, kde nás nikto nevidí, naše hrdinstvo je za dodržiavanie Desatora často iba v kostole. Takto si žila tieto čnosti aj Ty, svätá Gemma? Keby áno, to by ťa náš Pán neoslávil v nebesiach a my by sme ťa nesmeli volať svätou. Dokázala si, že sa dá žiť s Kristom v odvahe a dokázala si, že aj krehké dievča môže byť hrdinom. Nič nie je nemožné tomu kto verí! Svätá hrdinka, nauč ma byť odvážnym kresťanom, aby ma Pán raz tiež odmenil v nebi, ako hrdinu svojho evanjelia spolu s tebou.

38. DEŇ „Svätá Gemma, žena hlbokej modlitby.“

Pane, tvoji učeníci ťa v istú chvíľu prosili, aby si ich naučil modliť sa. Ty si nám cez nich daroval tie úžasné slová, ktorými môžeme oslovovať Otca a byť neustále blízko pri ňom. Svätá Gemma, bola veľkou učiteľkou modlitby a jej vedenie u seba i u iných, spočívalo vo vedení srdcom a príkladom. Túžila, snívala, žila modlitbu každým kúskom svojho srdca, postojom tela i slovami úst. Modlitba bola pre ňu tak prirodzená ako dýchanie. Čo ju k modlitbe viedlo? Láska! Milovala Teba a bola Tebou milovaná. To je tá najistejšia cesta modlitby. Svätá Gemma, prosím pomôž mi, keď neviem, kde začať s modlitbou, keď neviem ako začať a čo povedať, spomenúť si, že som milovaný samotným Bohom, svojim nebeským Otcom, ktorý túži vypočuť si všetko čo v sebe nosím. Čoskoro zistím, že môžem zbierať ovocie svojej modlitby. S tvojou pomocou vytrvám.

39. DEŇ „Svätá Gemma, ľalia čistoty.“

Matka Božia, niet bolesti, ktorou by si ty sama neprešla. Tvoja nádherná duša, vždy tak čistá a nevinná volala aj svätú Gemmu k bolestiam a jej srdce toto volanie vyslyšalo. Čistá vo všetkých úmysloch a obetách za druhých, nachádzala Gemma svoje povolanie cez teba v Bohu, aby bola viditeľným svedkom evanjelia svojho Ženícha. S jedinečnou ženskou nežnosťou si starostlivo viedla jej kroky a my si ju dnes chceme uctievať, ako čistú a nevinnú Pannu, pomocníčku a orodovníčku v našich každodenných bojoch o čistotu tela i duše.

40. DEŇ „Svätá Gemma, panna nevinnosti.“

Gemma, milovaná nevesta nášho Pána. Tak veľmi sa mi páči tvoja nevinná duša. Je tak príjemné kľaknúť si k tebe a nechať sa učiť mnohým veciam z tvojho života. Si tak plná všetkého dobrého, že nemôžem od teba nikdy odísť smutný a bez riešenia, keď ho potrebujem. Si inšpiráciou, volaním po nových cestách, ktoré sú plné zázrakov. Necítim s tebou žiadny strach, lebo tvoja nevinnosť predstavuje vzor  úplnej dôvery vo všetko, čo Pán koná v mojom živote. Dnes chcem vysloviť veľkú vďaku za každú, i tu najmenšiu milosť od teba Pane. Nič nie je samozrejmé, všetko je od teba. Tvoje pôsobenie je tak nádherné a plné. Vďaka ti, Pán môj a Boh môj.

41. DEŇ „Svätá Gemma, láskavá k úbohým a chudobným.“

Ten kto podá, čo len pohár vody jednému z týchto najmenších.. Všetci sme počuli toto tvoje volanie Pane, a počuli sme ho viac než jedenkrát. Premýšľam Pane, či vo mne tvoje slovo aj zostalo a spôsobilo zmeny. Mohli by ľudia, ktorí žijú v mojej blízkosti o mne povedať, že som ochotný, láskavý, vypočujem, hľadám spôsoby ako pomôcť a skutočne aj pomáham? Som skutočný svedok tvojho zmŕtvychvstania alebo som iba svedok, ktorý nič nevidel ani nepočul z tvojej obety? Gemma, ty si každú svoju pomoc začínala s Pánom. Ježiš bol tvojou motiváciou a tvoja láska k Nemu bola dôvodom, že si si nielen vypočula, ale aj išla a pracovala pre každého núdzneho. Nebol to iba človek v jasnej núdzi, ktorý ťa prosil sám, ale aj ten, ktorého si našla a predchádzala skôr než ťa poprosil. Svätá Gemma, aj ja sa túžim zlepšovať v službe druhým, prosím, prevezmi patronát nad mojou odovzdanosťou, nechať sa viesť, ako svedok Pánovho zmŕtvychvstania, lebo náš Pán bol v službe neustále.

42. DEŇ „Svätá Gemma, anjelská deva.“

Nežné dievča, svätá Gemma, už tu na zemi si dosiahla taký stupeň svätosti, ktorý musel byť jednoznačne založený na jedinečnom vzťahu k Bohu. Prvenstvo Ježiša v tvojom srdci pre ktoré si sa rozhodla a rozhodovala každý deň, a aj v také dni, kedy ťa trápenia a pokušenia natoľko ohrozovali, že si Božieho ducha v sebe márne hľadala. Zdalo sa ti, že je ďaleko od teba? Že ta prestal viesť a prestal milovať? Áno, aj to sú cesty, ktoré dopúšťa Pán na svojich milovaných, aby ich očistil ako zlato v ohni. S každou skúškou si vstavala silnejšia a pevnejšie rozhodnutá nepovoliť na ceste za Ním. Skutočná cesta svätosti anjela z Talianska. Chválim ťa Pane, že si všetko utvoril tak výnimočné a všetky okolnosti kladieš pred každého z nás presne tak, aby sme ťa nachádzali vo všetkých svojich potrebách a prosbách. Som ti vďačný za svätú Gemmu, ktorá boj o anjelský život už tu na zemi tak odvážne zvládla a jej víťazstvo je odmenou aj pre mňa. Svätá Gemma, si mojou inšpiráciou.

43. DEŇ „Svätá Gemma, nádherná vôňa stúpajúca k nebesiam.“

Pane Ježišu, ty si naplnil svätú Gemmu mnohými milosťami, darmi, charizmami a ona Ti priniesla obetu. Obetu svojich rozhodnutí, často ťažkých, ale v Božom Duchu. Práve obeta jej skutkov prinášala tu zázračnú vôňu,ktorá priťahuje ľudí bližšie k tebe, Pane. Aj ja som priťahovaný k Tebe, Pán môj. Príjemná je mi vôňa obety tvojej svätice. Som v nej chránený, poučený, uzdravený a milovaný. Požehnaná chvíľa s tebou Svätá Gemma, keď si vložila moju ruku do ruky Pánovej a priviedla ma k Jeho nohám, aby som ho chválil a velebil za všetky milosti môjho života. Amen.

44. DEŇ „Svätá Gemma, nevesta ukrižovaného kráľa.“

Bože, Otče, tvoj nevinný syn bol umučený na smrť pre naše hriechy. Veríme v Ježiša, ukrižovaného na kríži a Jeho obeta sa stala našou spásou. Toto tajomstvo večného života spoznávame i v Svätej Gemme. Vedela koho miluje, komu obetuje svoj život a s odvahou sa vydala na cestu, ktorú ako prvý prešiel jej ženích. Kríž je často pre nás iba bolesťou, ale náš Pán ho povýšil na vzácny dar pre človeka, ktorý, keď príjme, stane sa jeho najväčším životným pokladom. Ó, Pane, aké úžasné sú tvoje diela a tvoje cesty vysoko nad našimi cestami. Gemma, ty vnímavá nevesta nášho Pána, buď sprievodcom mojej duše, keď sa bojím pozrieť na kríž, keď sa bojím vôbec naň pomyslieť a keď ho nedokážem prijať. Požehnaná chvíľa, keď si dala Pánovi svoje áno.

45. DEŇ „Svätá Gemma, drahokam Ježiša a Panny Márie.“ 

Milovaná Gemma, si mojím útočiskom, nežnou sestrou ku ktorej sa najradšej utiekam v bolestiach duše i tela, v každodennosti môjho života. Nikdy si ma nesklamala, nikdy si ma neopustila a nenechala bez pomoci. Rozumiem prečo si Pánovou nevestou, chápem prečo si milovanou dcérou Matky Božej. Odpoveď si mi vložila priamo do srdca, svojou láskou a žehnajúcim slovom. Tvoj život bol plný obety za iných a pokračuješ aj vo večnosti. Tvoju prítomnosť a pomoc cítim každý deň. Chválim ťa, Pane, že si ju utvoril tak zázračne. Gemma je skutočný, výnimočný drahokam zo spoločenstva tvojich svätých a ja si ju chcem ctiť až do večnosti. Amen.

Zdroj: Mgr. Bc. Ivana Paúrová, autor

Knihu Neuhasiteľný plameň Gemmy Galgani, ktorá je životopisom tejto mystičky z pohľadu jej spovedníka otca Germana, nájdete na https://www.zachej.sk/produkt/35045/neuhasitelny-plamen-gemmy-galgani/.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *