Život Cirkvi vo svete 46/2019

Obsah

Arcibiskup Ján Orosch: Oživme malé spoločenstvá

Veľká Británia: Nové oratórium v Manchesteri

Austrália: Najvyšší súd sa zaoberá odvolaním kardinála Pella

Rakúske mužské a ženské rehole chcú „fúziu“

Rakúsko: Diecéza potvrdzuje sobáš lesieb s kňazom

Anglicko: Právnici žiadajú odstúpenie kardinála Nicholsa

Jazdec sviatku sv. Martina vyletel za slovo „kresťanský“

Nemecko: Je v Cirkvi ešte miesto pre vieru?

Českí biskupi na púti v Ríme navštívili Benedikta XVI.

Kardinál Burke: „Ja nebudem súčasťou schizmy“

Nuncius americkým biskupom: Hlásajte magistérium pápeža

Biskup Voderholzer sa dištancuje od protestného listu

Petícia 100 kňazov pápežovi k pokániu za modloslužbu na synode

Amazonská žena odhaľuje pohanský význam rituálu vo Vatikáne

Svätý Martin – ničiteľ pohanských kultov

Pápež si plní sen z mladosti návštevou Japonska a Thajska

Páter Wallner OCist: Boj proti kňazstvu naplno vypukol!

Viedeň: Lampiónový sprievod namiesto slávnosti sv. Martina

Argentína: Razia v kanceláriách biskupa Zanchettu

Chile: Maskovaní demonštranti spustošili kostol

Svedok doby ocenil podiel sv. Jána Pavla II. na r. 1989

Nový dokument pro-life o súvise satanizmu s potratmi

Pavol v aténskom areopágu ako staviteľ mostov

Biskup: Pohanstvo pachamamy má korene v koncile

Ó krv a voda, ktorá si vyšla z Najsvätejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás dôverujeme ti. Zverujeme ti matku Cirkev, pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov a celý Boží ľud. Drahý Ježišu, úplne sa ti odovzdávame, vkladáme všetko do tvojich rúk, Ty sa o všetko postaraj!

KORUNKA k BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Modlitba je z diela: „Svätá hodina Božieho Milosrdenstva” od Michala Sopočku – spovedníka sv. Faustíny – ktorý zomrel vo februári 1975 v povesti svätosti.

Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha
Na veľkých zrnkách 5-desiatkového ruženca sa modlíme:
Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho
Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
Na malých zrnkách:
Pre Ježišovo bolestné utrpenie, Otče, zmiluj sa nad nami aj nad celým svetom i nad dušami v očistci.
Na konci: Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Záverečná modlitba:
Bože Otče, tvoje milosrdenstvo je nekonečné a poklady tvojho zmilovania sú nevyčerpateľné, pohliadni na nás láskavo a rozprestri svoje milosrdenstvo nad nami, aby sme sa nikdy, ani v najväčších utrpeniach nepoddávali zúfalstvu, ale v dôvere sa odovzdali do tvojej vôle, ktorá sama je milosrdenstvom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa milosrdenstva, ktorý s tebou i s Duchom Svätým nám preukazuje milosrdenstvo po všetky veky vekov. Amen.

Na záver je pieseň: „Ježišu, Kráľu neba i zeme”

(Imprimatur, Varsaviae, Die 11. Aprillis anni 1949 Episcopus aux ll. Varsaviensis W. Majewski)

Arcibiskup Ján Orosch: Oživme malé spoločenstvá

Trnava, 11. novembra 2019 (TK KBS) 025 752

V dňoch 13. – 21. novembra 2019 sa uskutoční 75. ročník Trnavskej novény. Pred jej začiatkom sme sa o tejto výnimočnej duchovnej udalosti rozprávali s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom.
– Pán arcibiskup, aká je história Trnavskej novény?
Jej počiatky hľadajme v roku 1585, kedy budúci biskup Forgáč študuje v Ríme, kde si zamiloval obraz Panny Márie, ktorý pochádzal zo Sýrie. Chcel ho mať fyzicky stále pri sebe, tak sa obrátil na jedného umelca, aby vyhotovil jeho kópiu. Neskôr túto kópiu obrazu doniesol do kostola sv. Mikuláša. V súčasnosti je milostivý mariánsky obraz umiestnený v kaplnke sv. Kríža v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Prítomnosť tohto obrazu je spojená s viacerými zázrakmi. V roku 1663 došlo k nevysvetliteľnej udalosti, keď obraz vyronil krvavé slzy a Turci sa odvrátili od mesta. Neskôr, počas morovej epidémie, veriaci vykonali viackrát procesiu s obrazom Panny Márie. Podľa rozprávania vieme, že takto sa morová epidémia v Trnave definitívne skončila.

– Čo môže takáto duchovná slávnosť priniesť dnešnému človeku?
Dnes je populárne putovať a mnohí ľudia sa vracajú k starobylým tradíciám. Tešíme sa z mladých ľudí, ktorí sa vydajú na púť napríklad do Compostely. Mnohých púte povzbudzujú ku zmene života. Panna Mária bola pre celé generácie našich predkov pomocníčkou a orodovníčkou. Chvalabohu, z roka na rok rastie počet ľudí, ktorí na Trnavskú novénu prichádzajú. Veľmi tomu pomáhajú TV LUX a Rádio Lumen. Božia Matka, jej poslanie a blízkosť Božieho Syna, to všetko nám má stále čo povedať.

– Aká je hlavná téma tohoročnej novény?
Tohoročná novéna má tému malých spoločenstiev. Keď som bol ako biskup prvý krát na návšteve „ad limina apostolorum“ v Ríme, prekvapilo ma, že Svätý Otec Benedikt XVI. nás vtedy povzbudzoval k starostlivosti o malé spoločenstvá veriacich. Predpokladal som, že bude klásť väčší dôraz na intelektuálnu formáciu. Ale on ešte ako profesor na univerzite hovoril, že malé spoločenstvá sú budúcnosťou Cirkvi. Nejde tu o niečo mimoriadne, lebo každá farnosť a rodina majú byť skutočným spoločenstvom. Malé spoločenstvá v rámci farnosti treba oživiť.

– Vieme, že počas novény Trnavu navštívi kardinál Burke. Aký je jeho program?
Som veľmi rád, že tento 75. jubilejný ročník obnovenia Trnavskej novény navštívi emeritný prefekt Apoštolskej signatúry v Ríme, kardinál Raymond Leo Burke. Pri ostatnej návšteve Slovenska prišiel aj do Trnavy a do Baziliky sv. Mikuláša a vyjadril túžbu prísť sem znova.
Otec kardinál sa stretne s kňazmi, zúčastní sa prezentácie dvoch kníh a verejne bude slúžiť dve sväté omše: jednu riadnu v nedeľu 17. novembra s procesiou a druhú mimoriadnu z misála sv. Jána XXIII. v sobotu, 16. novembra.

– Pán arcibiskup, čo by ste odkázali čitateľom na záver krátko pred začiatkom Trnavskej novény?
Je dojímavé, že počet veriacich narastá. Modlím sa, aby sme využili priestor na sviatosť zmierenia, sväté omše, pobožnosti, prijali Sviatosť Oltárnu a uctili si milostivý obraz Trnavskej Panny Márie. Všetkých veriacich, nielen z Trnavy a Trnavskej arcidiecézy, ale z celého Slovenska, srdečne pozývam na toto krásne duchovné podujatie. Zdroj: Anton Ziolkovský (hovorca Arcibiskupského úradu)

* * * * *

Veľká Británia: Nové oratórium v Manchestri

Manchester, 14.11.2019 (kath.net/jg) 025 751 – Menej ako mesiac po svätorečení Johna Henryho Newmana dostáva Anglicko štvrté oratórium. Pápež František podpísal príslušný dekrét 1. novembra, ako informovali noviny Catholic Herald.
Nové oratórium sa má zriadiť vo farskom kostole sv. Chada v Manchesteri a popri fare sa majú duchovní starať aj o katolícku základnú školu a o pastoráciu v nemocnici i vo väznici. Spoločenstvo oratoriánov sa tam nachádza už od roku 1992.
Kňazskú kongregáciu oratoriánov založil v r. 1552 sv. Filip Neri v Ríme. John Henry Newman založil prvé dve oratóriá Anglicka v Birminghame a Londýne. Tretie oratórium založili v r. 1993 v Oxforde.

Austrália: Najvyšší súd sa zaoberá odvolaním kardinála Pella

Canberra, 14.11.2019 (kath.net) 025 750 – Najvyšší austrálsky súd v hlavnom meste Canberre v stredu rozhodol, že sa bude zaoberať odvolaním kardinála Georga Pella. Informovali o tom austrálske médiá. Tým môže kardinál naďalej dúfať v oslobodenie, keďže žiadosť nebola už vopred zamietnutá. Prípad sa však bude riešiť najskôr až v apríli 2020.
Kardinál Pell bol odsúdený v decembri v prvej inštancii za údajné zneužitie dvoch miništrantov – členov chlapčenského zboru – vraj priamo v katedrále. V júni sa konal súd druhej inštancie. Viacerí právnici, žurnalisti a politici v Austrálii tento rozsudok kritizovali, lebo bol vynesený na základe nedokázaných obvinení.

Rakúske mužské a ženské rehole chcú „fúziu“

Viedeň, 15.11.2019 (KAP) 025 749 – Oba zastrešujúce grémiá mužských a ženských reholí v Rakúsku sa chcú 25. novembra zlúčiť do jednej „Rakúskej rehoľnej konferencie“. Právnicky zostane mužská rehoľná konferencia právnickou osobou a ženské združenie sa má do nej pripojiť. Na spoločnom zakladajúcom zhromaždení sa rozhodne o nových štatútoch grémia. To bude mať jedného predsedu/predsedníčku príp. jedného podpredsedu /podpredsedníčku. Ak by bol muž predseda bude žena podpredsedníčkou a naopak. Nových predsedov predstavia 26. novembra na „Rehoľnom dni“ vo Viedni-Lainzi. Zvolia si aj generálneho sekretára a riaditeľa.
Konferencia mužských rehoľných predstavených združuje 86 mužských reholí, ženské združenie spája 106 ženských reholí. Spoločne majú v Rakúsku4900 rehoľníkov. Ide o spoločné zastúpenie záujmov, nie o hierarchicky nadradené grémium. …
Mužské a ženské rehole už teraz spolupracujú v oblastiach ako misie, vzdelávanie, kultúra, nemocnice a médiá. …

Rakúsko: Diecéza potvrdzuje sobáš lesieb s kňazom

Wolfsburg, 13.11.2019 (LifeSiteNews) 025 748 – Rakúska diecéza potvrdila, že rakúsky kňaz „predsedal obradu žehnania občianskeho zväzku dvoch žien“.
Séria fotografií pátra Michaela Koppa s dvomi ženami v svadobných odevoch v katolíckom kostole sa šíri po sociálnych médiách!
Hovorca Diecézy Graz-Seckau potvrdil, že Kopp naozaj požehnal tento pár s obradom a povedal:
„Základnou otázkou je, či sa homosexuálne osoby môžu cítiť doma v Cirkvi. A duchovný poradca pre rodiny páter Michael Kopp na túto otázku odpovedal ´áno´,“ vyhlásil hovorca Thomas pre nemeckú katolícku agentúru v pondelok a dodal:
„Otec Kopp slávil liturgiu vďakyvzdania s dvomi občiansky zosobášenými ženami, ktoré sú veriace kresťanky a ktoré obe našli cestu von zo svojich osobných kríz s pomocou Katolíckej cirkvi.“ Zdôraznil tiež, že to nebola sviatostná liturgia a citoval encykliku pápeža Františka Amoris laetitia:
„Každá osoba bez ohľadu na sexuálnu orientáciu by mala byť rešpektovaná v jej dôstojnosti a malo by sa k nej pristupovať s úctou a starostlivo sa treba vyhýbať každej nespravodlivej diskriminácii, ako to konštatuje aj posynodálna apoštolská exhortácia Amoris Laetitia (250). Tiež sa tam konštatuje, že partnerské spojenie homosexuálov nemožno dať na roveň manželstvu (251). Obe tieto veci páter Michael Kopp splnil.“…

Fotografie z kostola, ktoré sa veľmi podobajú obrázkom zo svadby, uverejnila Gloria TV ( published by Gloria TV ). Na jednej fotografii dve ženy spolu zažínajú sviecu. Na inej páter Kopp drží nad nimi ruku a žehná ich. Výzdoba kostola je tiež ako pri svadbách.
Kopp je kňazom v katolíckom Kostole sv. Margaréty v rakúskom Wolfsburgu. Je známy svojimi príležitostnými kabaretnými kúskami (cabaret acts ). Podľa novín Unkerkaerner Kopp napísal od svojej vysviacky v r .1997 už dva kabarety. Tento „duchovný pastier rodín“ je v diecéze od januára 2019.
Koppova definícia rodiny zahrňuje „korene osobného života“ ako aj „každú formu vzťahu medzi ľuďmi v najrôznejších konšteláciách bežného života“. To však iste nie je katolícka definícia rodiny. … Pozri KKC 2207.

Anglicko: Právnici žiadajú odstúpenie kardinála Nicholsa

Londýn, 13.11.2019 (kath.net/LifeSiteNews) 025 747 – Obaja britskí právnici Richard Scorer von Slater and Gordon ako aj David Enright von Howe and Co zastupujú takmer 50 obetí na vypočúvaní v štátnych vyšetrovacích orgánoch o sexuálnom zneužívaní detí (IICSA). Teraz Scorer a Enright žiadajú kardinála Vincenta Nicholsa (foto), arcibiskupa Westminsteru a nástupcu sporného kardinála Cormaca Murphyho-O’Connora (+ 2017) vo verejnom vyhlásení, aby odstúpil.
Kardinál Nichols je od r. 2009 predsedom Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu.
Minulý týždeň bol kardinál Nichols vypočutý na sedeniach IICSA. Padli obvinenia, že vzhľadom na obete zneužívania konal nedbanlivo, ba dokonca naťahoval začatie riadneho cirkevného vyšetrovania, či stretnutia s obeťami.
LifeSiteNews už minulý rok informoval, že kardinál Nichols aj roky odmietal zaviesť cirkevné vyšetrovanie obvinení uznanej obete pátra Michaela Hilla. Obeť potom v r. 2009 pridala aj obvinenia zo sexuálneho zneužitia kardinálom Murphy-O’Connorom.
Keď nakoniec dvaja ustarostení biskupi z Northamptonu a Portsmouthu – ktorí obeť osobne poznali – intervenovali a informácie o súdnom konaní poslali do Ríma, pápež František zaviedol vyšetrovanie v Kongregácii pre náuku viery v r. 2013.
Kardinála Nicholsa sa na to minulý týždeň pýtali a on tvrdil, že Kongregácia tento prípad už v r. 2011 zastavila. Obvinili ho, že ignoroval list biskupov Petra Doyleho a Philipa Egana, kde ho oficiálne vyzvali, aby začal vyšetrovanie.
To je však iba jeden z mnohých prípadov, v ktorých Nichols neriešil prípady zneužívania. Podľa „Catholic News Agency“ pripustil, že „v prípadoch obvinení zo zneužívania vo svojej arcidiecéze nekonal správne“.
Ako uvedli, neplatí to iba pre Westminster. Poukazujú aj na jeho bývalú pozíciu v Birminghame, kde bol v r. 2000 -2009 arcibiskupom.
Právnici komentujú aj jeho aktivity počas postu arcibiskupa Westminsteru od r. 2009, z dôkazov podľa nich vyplýva, že kardinál Nichols aj vo Westminsteri zlyhal a píšu: „Je nám aj tým, čo ich zastupujeme jasné, že pre neho nastal čas, aby odstúpil.“
John Henry Westen z LifeSiteNews uviedol, že existujú prísažné vyhlásenia dvoch biskupov, podľa ktorých na nich Nichols vyvíjal tlak, aby mlčali v prípade sexuálneho zneužívania, aby neškodili pápežovi Františkovi.

Jazdec sviatku sv. Martina vyletel za slovo „kresťanský“

Rheidt, 14.11.2019 (kath.net) 025 746 – Vo svätomartinskom sprievode v nemeckom Rheidte jazdec predstavujúci sv. Martina označil pri rozdávaní tradičných perníkových postavičiek tento sviatok ako kresťanský a tým spôsobil pohoršenie! Škola, ktorá organizuje tieto sprievody v centre mesta, ho vyhodila a už nebude môcť viesť tento sprievod. Informujú o tom noviny „Rheinische Post“. Vyjadrenie začula moslimská matka, ktorá s tromi deťmi čakala na rozdávanie perníkov a v ktorej to vraj „vyvolalo dojem, že je tam nežiadúca“. Keďže ani policajti ani riaditeľka školy nezaujali jasné stanovisko a ani mesto, švagriná matky zverejnila incident v sociálnych médiách. Na to prišla verejná reakcia a ospravedlnenia dokonca aj od Komisie pre ochranu detí regiónu!

Nemecko: Je v Cirkvi ešte miesto pre vieru?

Ani pre kardinála Müllera tam niet miesta?

Essen, 12.11.2019 (kath.net/Homepage Petrusbruderschaft) 025 745 – V liste o „synodálnej ceste“ si desiati nemeckí generálni vikári želajú „Cirkev, v ktorej je pluralita a diverzita želaná a povolená“. Je toto želanie nasmerované aj voči feministickému reformnému hnutiu
„Mária 2.0“? Podľa Elisabeth Hartmann-Kulleovej z tohto hnutia v Essenskej diecéze totiž nesmie byť pre kardinála Gerharda L. Müllera nijaká platforma v cirkvi! S inými sa postarala o to, aby kardinál nemohol, ako sa plánovalo, vystúpiť v Kostole sv. Alžbety v Bochumi a musel ustúpiť do mestskej haly vo Wattenscheide. No ona verejne vyhlásila, že ani tam nie je vítaný! „Jeho názory sú pohŕdavé voči ľuďom,“ ako vyhlásila.
Ľudia v regióne sú otrasení, ako veľmi je tam už klíma dialógu otrávená.
Kardinál Müller stojí za rozhodnutím sv. pápeža Jána Pavla II., že Cirkev nemá možnosť svätiť ženy za kňazky, takže táto náuka pohŕda ľuďmi a cirkev jej nesmie už poskytnúť nijakú platformu? Kardinál Müller pred niekoľkými mesiacmi vydal Manifest viery. V ňom nezastáva nijaké extrémne postoje. Niet už v Cirkvi miesto pre tradične odovzdávanú vieru?
Generálni vikári žiadajú, aby sa ľudia vzdali obviňovania z chýbajúcej pravovernosti. Znamená to, že popieranie dogmy o pápežskej neomylnosti treba považovať za pravoverné? Feministky hnutia „Mária 2.0“ považujú túto náuku podľa verejného vyhlásenia za „prekonanú ideológiu“, ktorej už sotva niekto verí. Tým odmietajú aj koncil, ktorý v dogmatickej konštitúcii o Cirkvi túto náuku potvrdil! Táto náuka o zriadení, trvaní, moci a zmysle svätého primátu rímskeho biskupa ako aj o jeho neomylnom učiteľskom úrade však svätá synoda všetkým veriacim predkladá, aby jej pevne verili!
Pred niekoľkými rokmi sa v inej súvislosti z radov nemeckých biskupov hlasno vyhlasovalo, že o vyhláseniach koncilu sa nediskutuje a pre ľudí, ktorí ho odmietajú, niet miesta v Cirkvi. To už teraz neplatí?

Českí biskupi na púti v Ríme navštívili Benedikta XVI.

Vatikán, 12.11.2019 (RV) 025 744 – V pondelok 11. novembra po slávnostnej svätej omši v Bazilike Santa Maria Maggiore skupina členov Českej biskupskej konferencie pod vedením kardinála Dominika Duku navštívila emeritného pápeža Benedikta XVI. Biskupi sprevádzajú v Ríme účastníkov českej národnej púte pri 30. výročí kanonizácie sv. Anežky Českej.
Benedikt XVI. si pri stretnutí v rezidencii Mater Ecclesiae v prítomnosti českých biskupov zaspomínal na návštevu Českej republiky, od ktorej v septembri ubehlo desať rokov.
„Musím povedať, že je to vetchý starček, má veľmi slabý hlas, ale má stále dobrú orientáciu o tom, čo sa deje a Stredná Európa je jeho domov,“ povedal kardinál Dominik Duka pre Vatikánsky rozhlas po návšteve u emeritného pápeža.
Pri podvečernom stretnutí, ktoré trvalo 45 minút, odovzdali českí biskupi emeritnému pápežovi zmenšeninu busty, ktorá bola umiestnená v Mladej Boleslavi na pamiatku jeho návštevy v roku 2009. … Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2019-11/ceski-biskupi-navstivili-emeritneho-papeza-benedikta-xvi.html

Kardinál Burke: „Ja nebudem súčasťou schizmy“

„Ja dôverujem tomu, že Pán toto všetko nejako dovedie k dobrému koncu. Dovtedy bude však treba ešte znášať mnohé utrpenie.“

New York, 12.11.2019 (kath.net) 025 743 – Americký kardinál Raymond Burke v interview pre noviny „New York Times“ ocenil Rakúšana Alexandra Tschugguela za to, že vyniesol sošky pachamamy z rímskeho kostola a hodil ich do Tiberu:
„To bolo odvážne svedectvo viery. Dokážem pochopiť, prečo považoval za netolerovateľné, aby pohanské modly boli vystavené v katolíckom kostole. To mi pripomína podobnú situáciu v Starom zákone – Makabejcov a toľkých iných vyznávačov a mučeníkov, ktorí netolerovali, aby katolícka viera bola popieraná klaňaním sa modlám.“
K otázkam liturgie kardinál Burke vyhlásil, že vyrastal so „starým obradom omše“. Preto sa veľmi tešil, keď Ján Pavol II. dovolil toto celebrovanie. Potom už slávil oba obrady. Kardinál Burke tiež povedal, že sa nevyslovuje proti určitej forme obradu.
Kardinál ďalej zdôraznil, že je verný pápežovi a nie je nepriateľom Františka. Pri stretnutiach, ktoré s ním mal, ho František nikdy nepokarhal. František je pre neho legitímne zvoleným pápežom, za ktorého sa každý raz pri svätej omši modlí. No napriek tomu vidí ako svoju povinnosť vysloviť kritiku, ak je to potrebné, napríklad k Synode o Amazónii alebo k Synode o rodine:
„Ja som sa nezmenil, Učím stále ešte to isté, čo som vždy učil a to nie sú moje idey.“
Kardinál však potom celkom jasne kritizoval, že František odmieta vykonávať svoj učiteľský úrad:
„Je tu výpadok ústrednej učiteľskej autority rímskeho pontifikátu. Ako príklad uvádzam situáciu v Nemecku. Katolícka cirkev tam je na ceste stať sa národnou cirkvou, ktorá nie je v súlade so svetovou Cirkvou.“
Ako príklad uviedol kardinál obrady pre homosexuálov alebo aj zmiešané manželstvá s protestantami, kde obaja partneri pristupujú ku svätému prijímaniu a povedal: „To sú závažné záležitosti.“
Schizma nemôže byť podľa kardinála Burkeho nikdy Kristovou vôľou. Ľudia sa ho stále znova pýtajú, či ísť do schizmy:
„A ja hovorím NIE, to nie je možné. Náš Pán to nechce a ja nebudem súčasťou schizmy. Ja dôverujem nášmu Pánovi. Ten povedal: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Ja dôverujem tomu, že Pán všetko toto nejako dovedie k dobrému koncu. Dovtedy bude však treba ešte znášať mnohé utrpenie.“

Nuncius americkým biskupom: Hlásajte magistérium pápeža

Baltimore, 11.11.2019 (LifeSiteNews) 025 742 – Apoštolský nuncius v USA pripomenul americkým biskupom, aby sa držali náuky pápeža Františka a ukázali, že podnikajú kroky na podávanie magistéria pápeža Františka veriacim ako pastieri svojmu stádu. Arcibiskup Christophe Pierre na otvorení jesenného plenárneho zasadnutia Konferencie biskupov USA vyhlásil:
„Pastoračný prelom tohto pontifikátu musí dosiahnuť americký ľud. Zvlášť keď rodiny neustále požadujú od farností a diecézy sprevádzanie s víziou apoštolskej exhortácie pápeža Františka ´Amoris laetitia´ (2016).“

Tá spôsobila široké zmätenie a rôzne postoje biskupov USA v tom, či znovu zosobášeným katolíkom, ktorí nežijú zdržanlivo, možno podávať sväté prijímanie.

Arcibiskup Pierre tiež vyzval amerických biskupov:
„Treba vyvinúť väčšie úsilie, aby pápežovo enviromentálne posolstvo v ´Laudato sí´, ktoré už dobre prijali mladí ľudia, dosiahlo srdcia politických a občianskych predstaviteľov. Na prípravu návštevy ´ad limina´ môže byť tiež užitočné uvažovať o našom spoločenstve s rímskym biskupom … a síce posúdením do akej miery my a naše miestne cirkvi prijali magistérium pápeža Františka. To zahrňuje pápežovu prvú encykliku ´Evangelii gaudium´ – rámec úsilia evanjelizácie. Prijatím tohto misionárskeho elánu a trvalým misionárskym postojom je možné prezentovať hmatateľné znamenia spoločenstva so Svätým Otcom, lebo to ukazuje prijatie a implementáciu jeho náuky ako kľúča pre misionársku evanjelizáciu.“
„Pápežov dôraz na ľudské bratstvo by mohol slúžiť ako prostriedok na prehĺbenie bohatstva americkej kultúry a vytvorenie otvorenosti novým vlnám migrantov, ktorí hľadajú žiarivejšiu budúcnosť.“
„Naše spoločenstvo so Svätým Otcom možno vyjadriť konkrétnymi činmi, ak ľudí lepšie oboznámime s jeho magistériom.“

Príhovor arcibiskupa privítal tvítom Austen Ivereigh, autor „Zraneného pastiera“ – biografie pápeža Františka.
Známy redaktor EWTN Raymond Arroyo však komentoval: „Pozoruhodné na tejto bombe o spoločenstve biskupov s Františkom je, že rodiny … neustále žiadajú farnosti a diecézy o pastoráciu s víziou v Amoris Laetitia!“

Konferencia biskupov USA, ktorá sa začala v pondelok v Baltimore, si na štvordňovom zasadnutí zvolí nového predsedu a podpredsedu, ako aj predsedov komisií. Biskupi budú diskutovať o kňazskej formácii aj o službe hispancom a dozvedia sa o pokroku v založení celonárodného informačného systému tretej strany pre zneužívanie alebo nevhodné správanie biskupov, ako uvádza Vatican News.

Biskup Voderholzer sa dištancuje od protestného listu

Regensburg, 12.11.2019 (kath.net/pbr) 025 741 – V internetovej protestnej akcii proti pápežovi Františkovi sa odvolávajú aj na nemeckého biskupa Rudolfa Voderholzera. Biskup sa od toho dištancoval vyhlásením:

Na internete je výzva na podpísanie protestného listu proti pápežovi Františkovi. Signatári obviňujú Svätého Otca zo „svätokrádežného a na poverách založeného konania“ v rámci Synody o Amazónii. Pritom sa vzťahujú na moju homíliu z 31. októbra pri príležitosti spomienky sv. Wolfganga. Toto odvolanie sa a s ním spojené obvinenia pápeža rozhodne odmietam.
V homílii som sa odvolával na aktuálnu diskusiu v Cirkvi. Zaoberal som sa aj otázkou týkajúcou sa Synody o Amazónii: Ako sa máme správať my, kresťania, k predkresťanským a nekresťanským kultúram a tradíciám ľudí, ktorým hlásame Kristovu radostnú zvesť? Ako sa k nim správať s rešpektom a s postojom pravdy?
Môj názor, ktorý som vyjadril: „To nové, čo my ako kresťania prinášame, je Kristus sám. Vo svojej novosti vychádza v ústrety otázkam často nevyjadriteľnej túžby všetkých ľudí a ich „prirodzenej“ religiozite, súčasne ich očisťuje, povyšuje a dáva im neprekonateľnú Božiu odpoveď. V Kristovi sú všetky náboženstvá „uložené“ v trojakom zmysle: Stratia silu, sú povýšené a zachované. Preto sa inkulturácia vždy deje súčasne s nadviazaním aj zlomom.
V homílii som sa podieľal na zápase o správnu cestu Cirkvi. Nadradeným cieľom pritom je jednota kresťanov v Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku, v ktorého osobe sa Boh ľuďom zjavil.
Výčitky, obvinenia, či dokonca odsúdenia Svätého Otca internetovou akciou sa míňajú cieľom a nie sú cestou, ktorý vedie k tomuto cieľu. Preto nie sú ani mojou cestou.

+ Rudolf Voderholzer, biskup Regensburgu

Petícia 100 kňazov pápežovi k pokániu za modloslužbu

USA, 12.11.2019 (LifeSiteNews) 025 740 – Medzinárodná skupina asi 100 kňazov a vedcov uverejnila vyhlásenie na protest proti pohanskému uctievaniu modly pachamama počas Synody o Amazónii v Ríme s aktívnou účasťou a očividnou podporou pápeža Františka. Vyzvali pápeža, aby „verejne a jednoznačne oľutoval tieto ťažké hriechy“, a ponúkli tak bratskú korekciu pápežovi za tento škandál.
V proteste s názvom „Protest against Pope Francis’s Sacrilegious Acts ” (Protest proti svätokrádežným aktom pápeža Františka) sa vyzdvihuje osobná zodpovednosť Františka za uctievanie pohanskej modly v Ríme.
K signatárom patrí asi 20 kňazov a diakonov ako známi kňazi Brian Harrison a Cor Mennen ako aj Prof. John Rist, Prof. Roberto de Mattei, Prof. Claudio Pierantoni, Prof. Jozef Seifert, aj Prof. Anna Silvas. Podpísali ho aj spisovatelia ako Henry Sire, José Antonio Ureta a Dr. Gerard J.M. van den Aardweg.
„Protestujeme proti svätokrádežným aktom pápeža Františka, nástupcu sv. Petra, v súvislosti s nedávnou Synodou o Amazónii a odsudzujeme ich.“
Skupina podáva tiež podrobné dôkazy rôzneho iného pohanského uctievania počas synody. Pápež František sa 4. októbra zúčastnil pohanského rituálu vo Vatikánskych záhradách a dokonca tieto sošky požehnal. Potom sa modlil pred sochou pachamamy v Bazilike sv. Petra 7. októbra a následne ju sprevádzal v procesii do synodálnej auly. Ako vyhlásenie zdôrazňuje:
„Pápež František sám potvrdil, že tieto drevené sošky sú pohanské modly. Pri ospravedlnení za ich odstránenie z katolíckeho kostola v Ríme ich sám označil ako pachamama , čo je názov bohyne Zeme podľa pohanskej viery v Južnej Amerike.“

Signatári jasne uvádzajú, že „uctievanie pohanských modiel katolíkmi je neprijateľné“ a uvádzajú:
„Uctievanie kohokoľvek, či čohokoľvek okrem pravého Boha, Najsvätejšej Trojice, je porušením prvého prikázania. Absolútne každú účasť na hocijakej forme uctievania modiel prvé prikázanie odsudzuje a je to objektívne ťažký hriech nezávisle od subjektívnej viny, ktorú iba Boh môže súdiť.“
Autori citujú aj Prof. Jozefa Seiferta vzhľadom na výpoveď pápeža Františka, že tieto sošky sa použili „bez modloslužobných úmyslov“:
„Dokonca aj keby za tým nebol subjektívny modloslužobný úmysel, ako pápež František vyhlásil, objektívny fakt umiestnenia modiel do katolíckeho kostola – nehovoriac už o Bazilike sv. Petra – je urážkou Boha a objektívnym svätokrádežným aktom.“
Podľa názoru signatárov to, že sa uctievanie pachamamy konalo pod vedením pápeža Františka „ukazujú výpovede ‚Dokumentu o ľudskom bratstve‘, ktorý pápež podpísal s Ahmadom Al-Tayyebom, veľkým imamom Mešity Al-Azhar 4. februára 2019“. Ten dokument konštatuje, že „rôznosť náboženstiev je chcená Bohom“.
„Účasť pápeža Františka na modloslužobných rituáloch je znamením, že túto výpoveď myslel v inovereckom zmysle, čo dovoľuje považovať pohanské uctievanie modiel za pozitívne dobro chcené Bohom.“

Výzva sa potom obracia na kardinálov a biskupov, ktorí už odsúdili uctievanie pachamamy v Ríme ako kardináli Burke, Müller, Brandmüller, Urosa a arcibiskup Viganò, ako aj biskupi Eleganti, Voderholzer a Azcona. A tiež citujú slová sv. Pavla zo Svätého písma, ktoré jasne ukazujú, že veci, ktorým pohania obetujú, to obetujú démonom a nie Bohu a že nemôžeme byť účastní Pánovho stola aj stola démonov.
„S úctou prosíme všetkých biskupov Katolíckej cirkvi, aby ponúkli bratskú korekciu pápežovi Františkovi za tieto rúhania a varovali svojich veriacich, že podľa Bohom zjavenej náuky katolíckej viery budú riskovať večné zatratenie, ak budú nasledovať súčasné príklady porušovania prvého prikázania.“
Duchovní a vedci v o svete boli potom pozvaní podpísať túto petíciu.

Amazonská žena odhaľuje pohanský význam rituálu vo Vatikáne

Rím, 8.11.2019 (LifeSiteNews) 025 739 – Domorodá žena z Amazónie, ktorá viedla pohanský rituál vo vatikánskych záhradách so sadením stromu s účasťou pápeža Františka, mala od začiatku jasné, že tento akt má synkretický a pohanský význam!
„Úmyslom bolo uspokojiť hlad matky Zeme a opätovne sa spojiť s božstvom prítomným na amazonskej pôde,“ vyhlásila domorodkyňa.
O rituáli vo Vatikánskych záhradách 4. októbra povedal Ednamar de Oliveira Viana, z regiónu Maués v Brazílii: „Sadiť … znamená veriť v rastúci a plodný život na uspokojenie stvorenstva Matky Zeme. To nás privádza k nášmu pôvodu spojením sa s božskou energiou a učí nás ako nájsť cestu naspäť k otcovi stvoriteľovi.“
De Oliveira Viana, hlavný účastník hlbokého uctievania sošiek pachamamy na rituáli 4. októbra o tom povedal: „Synoda má zasadiť tento strom, zavlažovať ho a kultivovať, aby Amazónske národy boli vypočuté a rešpektované s ich zvykmi a tradíciami, prežívajúcimi tajomstvo prítomnosti božstva na amazonskej pôde.“
Časti z jeho výpovedí boli aj v oficiálnom vatikánskom tlačovom vyhlásení (bez vyššie uvedeného).
Plné znenie jeho výpovedí možno nájsť v angličtine a portugalčine na linku za tlačovým vyhlásením. A je aj na medzinárodnej webovej stránke františkánov minoritov – website.
Tlačové vyhlásenie tiež uvádza, že sadenie stromu bolo prvým Františkovým gestom na uvedenie Sviatkov stvorenstva, ktoré sa slávi od 1. septembra (Svetového dňa modlitieb za stvorenie) do 4. októbra – sviatku sv. Františka Assiského. …
Paolo Ruffini, prefekt Vatikánskeho centra pre komunikácie a predseda informačnej komisie synody, na otázku našej redakcie opísal sadený strom ako „svätý“ a sľúbil to preskúmať – no už sa neozval.
Na tlačovej konferencii o dva dni 21. októbra vatikánsky hovorca Matteo Bruni požiadal Mauricia Lópeza Oropezu, sekretára REPAMu, aby komentoval význam pachamamy, no López to odmietol!
Cirkev má tradične hmlistý náhľad na tzv. „sväté stromy“. Jasne to ukazuje príbeh, keď sv. Bonifác, apoštol a patrón Nemecka, dramaticky zoťal „Donarov dub“ – strom, ktorý Germáni považovali za svätý a zasvätený pohanskému bohu Thorovi.
V súčasnosti je amazonský „svätý strom“ bezpečne chránený v priestore Vatikánskych záhrad, pokiaľ by nepovstal nový Bonifác …

Svätý Martin – ničiteľ pohanských kultov

Úryvok z knihy Vita sancti Martini (13) – Život sv. Martina

Sv. Martin mal vo zvyku všade tam, kde zničil pohanské chrámy,
okamžite stavať kostoly, či kláštory.

Tours, 11.11.2019 (kath.net) 025 738

Sv. Martin raz zničil prastarý pohanský chrám aj v jednej dedine. Práve chcel zoťať borovicu celkom blízko pri svätyni. Tu sa proti tomu postavili tamojší vrchní kňazi s celým davom pohanov. Počas ničenia chrámu sa na Boží príkaz chovali pokojne. No strom nechceli dať zoťať! Sv. Martin im naliehavo dohováral, že strom neskrýva v sebe nič sväté a že sa majú radšej obrátiť k Bohu, ktorému on sám slúži a strom treba zoťať, pretože je zasvätený zlému duchu. Tu prehovoril jeden z pohanov, trúfalejší ako ostatní:
„Ak máš trocha dôvery v Boha, ktorého predstieraš uctievať, tak nám dovoľ zoťať strom a ty ho musíš zachytiť pri páde. Ak je tvoj Boh, ako hovoríš s tebou, tak zostaneš nezranený.“
Sv. Martin prikývol, pretože nepoznal strach a pevne dôveroval Bohu. Celý dav pohanov s touto podmienkou súhlasil – radi chceli vidieť padať svoj strom, ak zoťatý strom svojím pádom zabije aj nepriateľa ich svätýň. Borovica bola naklonená na jednu stranu a bolo jasné, na ktorú stranu pri páde musí spadnúť. Sv. Martin sa nechal zviazať a podľa vôle pohanov postaviť práve tam, kam podľa presvedčenia všetkých strom spadne. Potom začali s neviazanou radosťou stínať borovicu. Zvedavý dav sa z diaľky prizeral. Už sa borovica začala kolísať a hrozila spadnúť. Mnísi stáli bledí od strachu v určitej vzdialenosti a boli úplne zdesení, keď sa nebezpečie blížilo. Všetci sa už vzdali všetkej nádeje a dôvery a už len čakali na Martinovu smrť. Ten ale plný dôvery v Boha nebojácne vytrval na mieste. Už borovica praskala, skláňala sa, klesala a už na neho išla spadnúť, keď tu Martin zdvihol ruku a urobil proti nej znamenie spásy. Ako veternou smršťou schvátená vrhla sa naspäť a zrútila sa opačným smerom. Takmer pritom zrazila k zemi pohanov, ktorí sa na onej strane cítili bezpeční.
Hlasitým krikom vyjadrovali pohania svoj úžas nad týmto zázrakom. Mnísi však plakali od radosti. Všetci spoločne chválili Kristovo meno.
Jasne sa ukázalo, že tento deň priniesol tamtej oblasti spásu. Sotva sa totiž našiel niekto z veľkého davu pohanov, kto by neprosil o vkladanie rúk, kto by sa nevzdal šialenstva pohanstva a neveril v Pána Ježiša.
Predtým než prišiel sv. Martin, v tejto oblasti takmer nikto neprijal kresťanstvo. Zázračnou mocou a príkladom svätca kresťanstvo tam tak zosilnelo, že sa nekoná nijaký sviatok, kedy by neboli preplnené kostoly alebo by neboli plné kláštory. Sv. Martin mal totiž vo zvyku všade tam, kde pohanské chrámy zničil, okamžite stavať kostoly, či kláštory.

Pápež si plní sen z mladosti návštevou Japonska a Thajska

František sa v Thajsku stretne aj so svojou sesternicou

Vatikán – Bangkok, 11.11.2019 (KAP) 025 737 – Pápež František si 23. novembra splní sen z mladosti – konečne sa dostane ako misionár do Japonska. Japonsko a jezuiti majú mimoriadny vzťah. Veď misionár sv. František Xaverský v r. 1549 ako prvý jezuita prišiel na palube pirátskej lode do izolovanej krajiny vychádzajúceho slnka. Prvý jezuita na Petrovom stolci priletí spoločnosťou Thai Airways do Bangkoku, kde sa začína 32. zahraničná cesta pápeža. V dňoch 19. až 26. novembra navštívi po Thajsku aj Japonsko.

Prvá katolícka misia v Bangkoku pred 350 rokmi

Pred 350 rokmi zriadili v Bangkoku prvú katolícku misiu. Toto jubileum je príležitosťou návštevy pápeža v budhistickom kráľovstve, kde žije veľmi malá menšina -400 000 katolíkov medzi 69 miliónmi obyvateľov Thajska. Je tam 11 diecéz a 436 farností so 662 kňazmi. Pápež František je po Jánovi Pavlovi II. (10. mája 1984) druhým pápežom na návšteve krajiny.
Pápež František sa stretne s najvyšším patriarchom budhistických mníchov, ktorým je Ariyavongsagatanana IX. Je trocha udivujúce, že v Thajsku, centre juhoázijskej utečeneckej krízy, sa tejto téme nevenuje bod programu. Pritom je Bangkok regionálnym centrom charity – Caritas International – a jezuitskej služby utečencom. A to, že pakistanskí katolíci si netrúfajú na pápežovu omšu zo strachu pred útokmi a odsunom iste vrhá tieň na návštevu pápeža.
V prvý deň 21. novembra sa pápež stretne so štátnymi predstaviteľmi u kráľa Mahu Vajiralongkorna „Ramu X.“, a bude mať príhovor. Potom navštívi nemocnicu.
Večer bude sláviť svätú omšu na Národnom štadióne v Bangkoku. Na ďalší deň sa stretne s biskupmi, kňazmi a rehoľníkmi, jezuitmi, aj ekumenickými zástupcami. Na záver bude sláviť omšu s mládežou v katedrále.

Srdečná záležitosť Japonsko

Dňa 23. novembra odcestuje pápež do Tokia. V Japansku by sa mohla znova vynoriť téma synody – inkulturácia. Je tu otázka, prečo je katolícka cirkev v Južnej Kórey relatívne silná s 11 percentami obyvateľstva – a v Japonsku tak slabo zastúpená – 0,4 percenta? Japonskí katolíci si myslia, že japonská cirkev nestelesňuje to, čo František stále káže, ale je skôr uzavretá, trocha elitárna a kultúrne silne orientovaná na Západ.
Návšteva Japonska je srdečnou záležitosťou pápeža. Ako mladík vstúpil Jorge Mario Bergoglio k jezuitom s cieľom odísť na Ďaleký východ ako misionár. Predstavení však rozhodli inak. Súčasná návšteva sa nesie pod heslom „Chráňte všetok život“, ktoré je z Františkovej encykliky „Laudato si“.

Mierové posolstvo proti nukleárnym zbraniam

V nedeľu 24. novembra podnikne pápež 15-hodinový výlet do Nagasaki a Hirošimy. Na programe je pápežovo posolstvo proti atómovým zbraniam, spomienka na kresťanských mučeníkov a omša na štadióne.
Nagasaki, v 16.-17. storočí centrum jezuitskej misie, je katolíckou baštou Japonska. V meste žijú 4 percentá katolíkov. Po zákaze kresťanstva a vykázaní alebo zavraždení misionárov žila tu cirkev takmer 300 rokov v podzemí. S vlastnými obradmi a Máriou odetou ako budhistická postava žili generácie svoju vieru vrátane krstov, bohoslužieb, sobášov, pohrebov – a to bez kňazov. V Hirošime mal Ján Pavol II. v r. 1981 v japonskom jazyku dôrazný príhovor proti atómovým zbraniam. Čo do obsahu, František povie sotva niečo iné. Jeho kulisou však nie je už studená vojna, ale nové rakety v Rusku, USA a v Severnej Kórey.
Nápadné je, že v Japonsku nebude medzináboženské stretnutie. Pritom Japonsko patrí ku krajinám, kde sa rozhovory medzi náboženstvami začali už veľmi skoro. Popri disciplinovanom pracovnom étose pestujú Japonci budhisticko-šintoistickú zbožnosť a to najmä pri narodení a smrti, ako aj sviatkoch ako nový rok, či pred skúškami na veľkých univerzitách. Životné krízy sa však pokúšajú riešiť sami so sebou. Vysoký podiel samovrážd najmä slobodných mužov, ktorých zlomí osamelosť a tlak na výkon je problém, ktorý uznáva aj arcibiskup Tokia Tarcisio Isao Kikuchi.
K tomu by mohol niečo povedať aj František na stretnutí s mládežou v katedrále Tokia 25. novembra.

Stretnutie s cisárom a obeťami cunami

Pápež začne deň stretnutím s obeťami „trojnásobnej katastrofy“ z marca 2011: zemetrasenie v Tohoku, cunami a nehoda atómového reaktora vo Fukušime. Potom sa stretne s cisárom Naruhitom. Majú niečo spoločné – ich predchodcovia – Akihito (85) a Benedikt XVI. (92) – boli po stáročiach prvými, ktorí z celoživotného úradu odstúpili.
Zvyčajne prvé body programu návštevy pápeža budú v Tokiu až na záver. Stretnutie s premiérom Shinzom Abem a inými predstaviteľmi politiky a diplomacie sa koná až večer predposledného dňa návštevy Františka po omši na štadióne „Tokyo Dome“.
Na rozdiel od Bangkoku má japonská polícia zakázané ilegálne v krajine žijúcich kresťanov zatýkať na ceste do kostola, alebo pri omši.
Posledný deň venuje František svojej reholi – jezuitom. Po rannej omši so spolubratmi navštívi Univerzitu sv. Sofie, ktorú založili jezuiti v r. 1913 v Tokiu. Učitelia sú tu z rôznych krajín. Luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich k nim patril rovnako, ako Nemka Elisabeth Gössmannová (1928-2019). To bola prvá žena, ktorá v Nemecku promovala z katolíckej teológie a aj spolužiačkou Jozefa Ratzingera. Do Tokia prišla v r. 1955 po tom, čo na katolíckych fakultách svojej domoviny nebola vítaná.

František sa stretne v Thajsku aj so sesternicou

Od roku 1966 žije Ana Rosa Sivori (77) ako misionárka v Thajsku. Od oznámenia návštevy Františka v Thajsku sa s jeho sesternicou – saleziánkou z Argentíny – robia mnohé interview.
„Je mi to trocha trápne,“ hovorí sestra s typickým širokým úsmevom. Pôsobí šibalsky, no ukazuje tiež, že vysoká štíhla žena v bielom habite má aj porciu sebairónie.
Ana Rosa a Jorge Bergoglio sú vlastne príbuzní druhého stupňa. „Ale to u nás v Argentíne nehrá úlohu. Rodina je rodina,“ hovorí sestra Ana Rosa v kláštore v Thanon Saladaeng v Bangkoku.
S bratrancom mala kontakt celý život. „V Buenos Aires sme sa často stretli pri rodinných oslavách. Kontakt sa neprerušil ani po jeho zvolení za pápeža – prvého neeurópskeho pápeža od Sýrčana Gregora III. v 8. storočí.
„Píšeme si listy. Maily nemá rád,“ hovorí sr. Ana Rosa, ktorá má sama „WhatsApp“.

„V Argentíne je dosť rehoľníčok.

Jorge Bergoglio by sám rád ako misionár bol išiel do sveta. – najmä do Japonska. Žiaľ zdravie mu to nedovolilo.
Ana Rosa hovorí: „V Argentíne je dosť rehoľníčok. Chcela som ísť niekam, kde sme potrebné a kde môžeme ľudí zoznámiť s Ježišom.“ V Thajsku pracuje už 40 rokov a spomína si aj na vojnu v susednom Vietname: „Denne sme počuli bombardéry, ktoré nalietavali zo základne Udon Thani do Vietnamu.“
Sestra učí angličtinu a náboženstvo v katolíckej škole, hoci skončila štúdium chémie. Aj Bergolio má skončenú strednú chemickú školu. Školu navštevuje 2150 budhistických a 150 katolíckych žiakov a zo 130 učiteľov je iba 30 katolíkov. Majú aj rozsiahly štipendijný program pre chudobné deti.
Sestra Ana Rosa bude aj súkromnou prekladateľkou pápeža pri jeho návšteve a teší sa na stretnutie s ním.
Sestra Ana Rosa cestuje každé tri roky do Argentíny, takže bude môcť porozprávať Františkovi aj novinky z domova, kde od zvolenia za pápeža nebol.

Páter Wallner OCist: Boj proti kňazstvu naplno vypukol!

Viedeň, 11.11.2019 (kath.net) 025 736

„Človek by mohol takmer povedať, že po boji proti Eucharistii naplno vypukol aj boj proti kňazstvu.“

Týmito jasnými slovami kritizoval riaditeľ Pápežských misijných diel Rakúska z Kláštora v Heiligenkreuzi – známy páter Karl Wallner – v homílii diskusiu okolo celibátu v súvislosti so Synodou o Amazónii. Páter Wallner pripomenul aj súvislosť s Druhým vatikánskym koncilom:
„Tam čítame, že celibát je prameňom plodnosti. V ostatných dňoch som o tom nič nepočul! Celibát vytvára misionárske založenie, zranenie v duši človeka, ktoré ho robí otvoreným pre slobodný prístup k iným.“
Páter Wallner ďalej jasne pranieroval aj isté dianie v Katolíckej cirkvi, ako aj prinesenie sošiek pachamamy do katolíckeho kostola v Ríme:
„My sa nemôžeme páčiť všetkým. Chceme sa všetkým páčiť, byť všetkým milí. Patrí však k nášmu apoštolskému úradu, že hovoríme: ´Čo je biele je biele a čo je čierne, je čierne´! Ja nemusím nosiť sochy modiel do kostolov, aby som ukázal, že chovám zásadnú sympatiu voči všetkým ľuďom. Môžem to urobiť aj inak.“

Viedeň: Lampiónový sprievod namiesto slávnosti sv. Martina

Viedeň, 11.11.2019 (kath.net) 025 735 – Vo Viedni sa sviatok sv. Martina očividne úplne ignoruje, ani sa len nespomenie. V tlačovej a informačnej službe mesta Viedeň sa propaguje radostný lampiónový sprievod:
„V týždni okolo 11. novembra sa konajú svetlené a lampiónové oslavy, ktoré tradične uvádzajú Adventné obdobie.“
„Tradície spoločných osláv sú pre mňa dôležité, lebo to živo prežívajú materské škôlky a tak sa zvlášť približujú aj rodičom ako prvé vzdelávacie zariadenia,“ vyhlásil mestský radca pre vzdelanie Jürgen Czernohorszky.
A referentka mesta Viedeň tvrdí, že odovzdávanie tradícii jej leží na srdci: „Oslavy sviatkov vo viedenských materských škôlkach má veľký význam. Pri príprave a počas osláv môžu deti mnohými aktivitami prežívať dôležité témy v spoločenstve: delenie sa, starostlivosť a solidarita – to sú dôležité zásady spolunažívania v našej spoločnosti.“

Argentína: Razia v kanceláriách biskupa Zanchettu

Orán, 11.11.2019 (kath.net/pl) 025 734 – Argentínske civilné orgány prehľadali minulý týždeň kancelárie bývalého biskupa Oránu, Gustava Oscara Zanchettu (foto). Zanchetta je priateľom a spovedným synom pápeža Františka a teraz je vo Vatikáne.
Argentínsky biskup čelí obvineniu, že zneužíval seminaristov a spreneveril cirkevné peniaze veriacich. Podľa argentínskych zákonov mu hrozí do desať rokov väzenia. Prehliadku vykonali miestni špecialisti, ako informoval „Catholic Herald“ a argentínske noviny „El Oranense“, s cieľom odkrytia Zanchettových údajných podvodov voči štátu. Biskup okrem toho dostal viac ako milión pesos z provincie Salta na rekonštrukciu fary a na prednášky v seminári, ktoré sa nikdy nekonali.
Vatikán mal tiež dostať citlivé informácie o biskupovi Oranu podľa informácie generálneho vikára už v r. 2015 -2017. Mali to byť nemorálne selfie biskupa na jeho mobile. Biskup mal tiež porno na smartphone. Zanchetta údajne chodil v noci s baterkou izbami seminaristov a žiadal ich o „masáže“. Dvaja generálni vikári a rektor kňazského seminára v Orane informovali o tom nunciatúru v Argentíne. Kópiu listu uverejnili už aj médiá.
Biskup Zanchetta tvrdil, že jeho telefón a počítač hackli a že obvinenia boli motivované tými, čo nepodporujú pápeža. Pápež František povolal Zanchettu v októbri 2015 na päť dní do Ríma a zrejme prijal jeho ospravedlnenia.
Keď v r. 2017 pre masívne protesty musel odstúpiť z úradu biskupa, dostal vo Vatikáne dostal zvlášť pre neho vytvorené miesto v správe majetku. To však musel v súčasnosti zanechať. Tento biskup sa však smel ešte v r. 2019 zúčastniť na pápežských exercíciách a dosiaľ býva v Dome sv. Marty – teda s pápežom.
Zanchetta bol menovaný za biskupa Oranu počas prvých Svetových dní mládeže pápeža Františka (Rio de Janeiro 2013).
Ani po piatich rokoch v úrade pápež ešte nenavštívil Argentínu. Pozorovatelia sa dohadujú, či aj prípad Zanchettu nie je jedným z brzdiacich prvkov takejto návštevy. Možno sa pápež obáva rovnakej kritickej situácie, aká nastala pri jeho návšteve v Chile, kde nebral vážne obvinenia voči ďalšiemu spornému biskupovi Juanovi Barrosovi, ktorý potom odstúpil aj s dvomi ďalšími biskupmi a čilská hierarchia sa dostala do bezpríkladnej krízy, ktorá doteraz nie je vyriešená.

Chile: Maskovaní demonštranti spustošili kostol

Santiago de Chile, 11.11.2019 (kath.net/pl) 025 733 – Násilné protesty v Chile a požiadavky sociálnej spravodlivosti dosiahli ďalší stupeň násilia. Po tom, čo minulý týždeň bolo už vyše 20 mŕtvych, v piatok 8. novembra takmer plne vyrabovali a devastovali Kostol Nanebovstúpenia Panny Márie. Maskovaní demonštranti vyvliekli kríže, obrazy Božej matky a svätcov, spovednice, lavice a hudobné nástroje, zničili ich alebo dokonca spálili. Na steny kostola popísali urážlivé heslá. Kostol pochádza z roku 1876.
Apoštolský administrátor Santiaga de Chile, biskup Celestino Aós, na videu povedal, že veriaci cítia „bolesť, smútok, hnev a nepokoj a súčasne absolútne odmietanie násilia“. Navrhol, aby sa v nedeľu vo všetkých farnostiach na konci omše alebo pri slávení mariánskeho mesiaca (novembra) pomodlili veriaci tri Zdravasy za odpustenie hriechov, „lebo násilie a nespravodlivosť je pre Boha a našich bratov trestným činom“. Každé spoločenstvo má povinnosť solidárne konať. Pripomenul, že „ľudia trpia a sú odkázaní na pomoc“. Poprosil všetkých bratov a krajanov, aby ukončili všetko násilie.
Demonštrácie sú zamerané proti vláde Piñeru, proti zdražovaniu cestovania a požadujú lepšiu zdravotnú starostlivosť.

Svedok doby ocenil podiel sv. Jána Pavla II. na zmene roku 1989

Bonn, 9.11.2019 (kath.net/KAP) 025 732 – Filozof a bývalý taliansky minister EÚ Rocco Buttiglione ocenil prínos pápeža sv. Jána Pavla II. (1978-2005) k prevratu vo východnej Európe v roku 1989:
„Komunistický systém by sa bol skôr či neskôr zosypal,“ ako povedal bývalý kresťanskodemokratický politik pre katolícky týždenník „Die Tagespost“ vychádzajúci v nemeckom Würzburgu.
„To, že sa tieto prevraty pred 30 rokmi však zaobišli bez občianskej vojny a krviprelievania a prebehli pokojne, na tom mala Cirkev – ale zvlášť Ján Pavol II. – rozhodujúci podiel,“ povedal Buttiglione.
„Politická stratégia poľského pápeža voči komunizmu bola apelovať na svedomie človeka. Táto cesta komunizmu stála mnohých mučeníkov život. Nakoniec však pápež našiel jedného komunistu so svedomím. A ten sa volal Michail Gorbačov. To, že hlava vtedajšieho ZSSR odmietla prosbu šéfa NDR Ericha Honeckera v r. 1989 nasadiť Červenú armádu proti protestom v jeho krajine, ho robí veľkým človekom,“ povedal Buttiglione.
Ústredné témy rozhovorov Jána Pavla II. a Gorbačova boli – „pravda, sloboda a svedomie“, ako povedal politik. „Gorbačov bol okrem toho otvorený voči kresťanstvu, veď ho jeho stará matka pokrstila. Podceňovať netreba ani vplyv Cirkvi a zvlášť Karola Wojtylu na intelektuálov v Poľsku.“
Ako kardinál Krakova mal Wojtyla aj veľký podiel na vzájomnej prosbe o odpustenie nemeckých a poľských biskupov v r. 1966, ako pripomenul Buttiglione.
„Strach pred Nemcami bol po druhej svetovej vojne jednou z hlavných opôr komunizmu v Poľsku. Po tomto dokumente biskupov mnohí Poliaci spoznali – Nemci nie sú našimi úhlavnými nepriateľmi.“ Bez tohto Cirkvou pripraveného náhľadu oboch susedov by podľa Buttiglioneho nemohlo byť ani nemecké znovu zjednotenie.

Nový dokument pro-life o súvise satanizmu s potratmi

Obhajcovia potratu sa pridŕžajú paradoxného náboženského sekularizmu. Boj proti náboženstvu sa stal náboženstvom!

USA, 8.11.2019 (LifeSiteNews) 025 731 – Prienik pro-potratového fanatizmu so satanistami je prirodzený dôsledok viery oboch skupín v „slobodu“ za každú cenu. Ukazuje to dokument skupiny ochrancov života „Created Equal“ (Stvorení ako rovní). Skupina ho vydala 7. novembra pod názvom: Abortion: A Doctrine of Demons (Potrat – doktrína démonov). Je to 22-minútové video, ktoré poskytuje jasný pohľad na potratový priemysel a aktivistov s hodnotami satanských skupín.
„Created Equal“ je stále viac sužovaná obhajcami potratov, ktorí sa označujú za satanistov! A tí, ktorí milujú smrť (obhajcovia potratov) sa veľmi rýchlo dostanú do osídiel satanistov.“ Zakladateľ „Created Equal“ Mark Harrington hovorí:
„Dúfame, že prebudíme spiacu Cirkev do duchovného boja, ktorému čelíme! Obhajcovia potratov často bojujú za slobodu, aby mohli robiť, čo len chcú. Najväčším predstaviteľom presadzovania slobody je satan. Satanizmus je preto dokonalým predstaviteľom týchto zvrátených hodnôt. My, ochrancovia života, často stretávame obhajcov potratov, ktorí uctievajú satanizmus.“
Publikum na videu zložené z ľudí podporujúcich potraty „zdraví satana“ (možno aj sarkasticky), jedna žena vážne tvrdí, že členovia Satanovej cirkvi sú dobrí aj pre kresťanov, žena pripúšťa, že potrat zabíja dieťa, no vyhlasuje, že robiť to je skvelé! A nasledujú argumenty, že ľudský život nemá významnú hodnotu!
„Keď sa žoldnieri satanistov, alebo milovníci potratov vysmievajú kresťanom, nedokazuje to doktrinálne spojenie medzi zabíjaním detí a satanizmom,“ objasňuje komentátor. „Ale tí, čo milujú smrť, často upadnú do ich osídiel. To neprekvapuje, keď Satanský chrám učí, že brániť prístup k potratu je vhodná forma uctievania.“
Dokument ukazuje vyhlásených satanistov propagujúcich potraty, vrátane predsedu Satanského chrámu Luciena Greavesa, ktorý tvrdí: „Naše telo je nedotknuteľné a disponovať ním môže iba naša vôľa.“ To odráža pro-potratovú mantru: „Moje telo, moja voľba“ a to je jedno zo siedmych hesiel Satanovho chrámu. Chrám má už svoju históriu v zapájaní sa do propagácie potratov.
Satanský chrám uvádza, že neverí v reálnu existenciu satana či iných nadprirodzených koncepcií, ale satanovo meno používa ako „symbol večného rebela v opozícii voči akejkoľvek autorite“.
Dokument ukazuje prípad podporovateľa potratov, ktorý vyhlasuje, že zažil doslovné stretnutie so satanom, ale argumentuje, že „sekulárny“ satanizmus je práve tak deštruktívny! Komentár znie:
„Kresťanstvo zakladá morálku a ľudské práva na dokonalom charaktere Boha. Naopak obhajcovia potratu, ako sa zdá, sa pridŕžajú paradoxného náboženského sekularizmu. Boj proti náboženstvu sa stal náboženstvom! Pre to niet väčšieho hrdinu ako satan samotný, ktorého rebelská povaha vyvrcholila v odpore voči Bohu, ktorý slovami podporovateľov potratov ich tyransky utláča.“
Dokument tiež uvádza svedectvo Zacharyho Kinga, bývalého satanského veľkého čarodejníka (teraz katolíka), ktorý hovorí, že sa zúčastnil aj na „rituálnych potratoch“. „Keď vykonávate potrat, krv je spájajúcim činiteľom – ako vo všetkom satanskom. Nakoniec chcete už len krv dieťatka. Pretože to je satanská obeta,“ povedal King.
V dokumente je viac príkladov vulgárnosti, násilia, či vandalizmu rozzúrených podporovateľov potratov, ktorí krížia cesty ochrancov života. Ukazuje aj zvlášť desivých potratárov ako sú smutne známi Kermit Gosnell a Ulrich Klopfer až po Roberta Santellu, ktorého prichytili ako syčaním vyrážal slová nahraté aj na pásku: „Milujem zabíjanie detičiek“, pretože ochranca života mu oponoval.
„V jadre tohto desivého správania je rebélia – rebélia voči Bohu prezentovaná satanizmom a hroziaca každému, kto im stojí v ceste ich slobody. Presadzovanie absolútnej slobody znamená prevalcovanie všetkých, čo stoja v ceste.“ Dokument posudzuje pro-potratový fanatizmus ako duchovného nástupcu infanticídy a ľudských obetí v histórii a uvádza, že zatiaľ čo minulé kultúry obetovali bohom v nádeji napr. na lepšie počasie, moderní potratári ako Sen. Bernie Sanders (I-Vt.) hodnotia potrat ako riešenie klimatických zmien!
Po odhalení neúprosnej pravdy dokument končí vyjadrením nádeje a pripomína, že kresťanstvo zohralo kľúčovú úlohu v odstránení barbarských praktík v histórii ľudstva:
„Bolo tu svetlo, ktoré žiarilo do tmy, aby ukončilo zlo. To ukončilo obetovanie detí v storočiach nasledujúcich po Kristovom vzkriesení. A toto svetlo ich ukončí aj dnes. Tým svetlo je sám Boh, zjavený v osobe Ježiša. To je Boh, ktorý nám prikazuje milovať naše deti, byť láskavý a milosrdný voči blížnym a ukázal nám definitívny akt lásky svojou obetou na kríži. Toto je Boh, ktorého toľkí potratári nenávidia. … Tí, čo veria v Kristovo meno, nepotrebujú obetovať svoje deti. Kristus sa sám ponúkol ako najvyššia obeta.“

Pavol v aténskom areopágu ako staviteľ mostov

Katechéza pápeža Františka o Skutkoch apoštolov (15)
Generálna audiencia v stredu 6. novembra.

Vatikán, 7.11.2019 (RV) 025 730

„Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem“ (Sk 17,22). Pavol v areopágu: príklad inkulturácie viery v Aténach

Drahí bratia a sestry, dobrý deň,
pokračujeme na našej ceste s knihou Skutkov apoštolov. Po skúškach prežitých vo Filipách, Solúne a Berei, sa Pavol dostáva do Atén, do samotného srdca Grécka (porov. Sk 17,15). Toto mesto, ktoré žilo v tieni starovekej slávy, si napriek politickému úpadku stále udržiavalo kultúrne prvenstvo. Tu sa apoštol „búril v duchu, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu“ (Sk 17,16). Tento „úder“ pohanstva ho však nezaženie na útek, ale naopak ho podnieti vytvoriť most pre dialóg s touto kultúrou.
Pavol sa rozhodne s týmto mestom dôverne zoznámiť, a tak začne navštevovať jeho význačné miesta a osoby. Ide do synagógy, symbolu života viery, ide na námestie, symbol občianskeho života, a ide aj do areopágu, symbolu politického a kultúrneho života. Stretá sa so Židmi, s epikurejskými i stoickými filozofmi, a mnohými ďalšími. Stretá sa so všetkými ľuďmi, neuzatvára sa, ide sa porozprávať s každým.
Týmto spôsobom Pavol pozoruje kultúru, pozoruje prostredie Atén na základe toho „kontemplatívneho pohľadu“, ktorý je „schopný objaviť Boha, ktorý býva v jeho domoch, na jeho uliciach a námestiach“ (Evangelii gaudium, 71). Pavol nehľadí na mesto Atény a na pohanský svet nepriateľsky, ale očami viery. A to nás núti spytovať sa na náš spôsob pohľadu na naše mestá: pozorujeme ich ľahostajne? S pohŕdaním? Alebo s vierou, ktorá spoznáva Božie deti uprostred anonymných davov?
Pavol si volí pohľad, ktorý ho podnieti otvoriť priechod medzi Evanjeliom a pohanským svetom. V srdci jednej z najslávnejších inštitúcií starovekého sveta, v areopágu, uskutočňuje mimoriadny príklad inkulturácie posolstva viery: ohlasuje Ježiša Krista uctievačom modiel, a nerobí to útočením na nich, ale tým, že sa stáva „pontifexom, staviteľom mostov“ (Homília v Dome sv. Marty, 8. mája 2013).
Pavol si berie za podnet mestský oltár venovaný „neznámemu bohu“ (Sk 17,23) – bol to oltár s nápisom „Neznámemu bohu“, bez nejakého obrazu, čisto len nápis. Vychádzajúc z tejto „nábožnosti“ voči neznámemu bohu, aby sa empaticky dostal k svojim poslucháčom ohlasuje, že Boh „žije medzi obyvateľmi mesta“ (Evangelii gaudium, 71) a „neskrýva sa tým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom, aj keď to robia neisto“ (tamtiež). Je to práve táto prítomnosť, ktorú sa Pavol snaží odhaliť: „Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem“ (Sk 17,23).
Na odhalenie identity boha, ktorého Aténčania uctievajú, vychádza apoštol zo stvorenia, čiže z biblickej viery v Boha Zjavenia, aby dospel až k vykúpeniu a súdu, čiže k samotnému kresťanskému posolstvu. Ukazuje nepomer medzi veľkosťou Stvoriteľa a chrámami postavenými ľuďmi a vysvetľuje, že Stvoriteľ sa vždy necháva hľadať tak, aby ho každý mohol nájsť.
Takýmto spôsobom, podľa krásneho vyjadrenia pápeža Benedikta XVI. „ohlasuje Toho, koho ľudia ignorujú, i keď ho poznajú: Neznámeho-Známeho“ (Benedikt XVI., Stretnutie so svetom kultúry v Kolégiu Bernardins, 12. 9. 2008). Potom pozýva všetkých prekonať „časy neznalosti“ a rozhodnúť sa pre obrátenie vzhľadom na blížiaci sa súd. Pavol sa takto dostáva ku kerygme a poukazuje na Krista bez toho, aby ho menoval, definujúc ho ako „muža, ktorého [Boh] na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych“ (Sk 17,31).
A vtom nastáva problém. Pavlovo slovo, ktoré doteraz držalo poslucháčov so zatajeným dychom – pretože to bol zaujímavý objav – našlo úskalie: smrť a vzkriesenie Krista sa zdá byť „bláznovstvom“ (1 Kor 1,23) a vyvoláva opovrhnutie a výsmech. Pavol teda odchádza: zdá sa, že jeho pokus zlyhal, avšak niektorí si jeho slovo vezmú za svoje a otvoria sa viere. Medzi nimi je muž Dionýz, člen areopágu, a žena Damaris. Aj v Aténach sa Evanjelium uchytáva a môže sa rozbehnúť dvojhlasne: v hlase mužskom i ženskom!
Prosme i my dnes Ducha Svätého, aby nás naučil stavať mosty ku kultúre, k tým, ktorí neveria alebo majú vierovyznanie odlišné od toho nášho. Vždy stavajme mosty, vždy s podanou rukou, bez agresie. Vyprosujme si od neho schopnosť citlivo inkulturovať posolstvo viery a na tých, ktorí sú v nevedomosti o Kristovi hľadieť kontemplatívnym pohľadom pohnutým láskou, ktorá rozohreje aj tie najtvrdšie srdcia.
(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Biskup Schneider: Pohanstvo pachamamy má korene v koncile

„Myslenie modernistov je podobné myšlienkam slobodomurárstva, no nechcem povedať, že modernisti sú slobodomurári. Oba smery majú spoločné vyznávanie relativizmu: My ľudia sme autormi práv a teda človek môže pravdy meniť podľa svojho želania. To je jadro modernizmu, relativizmu, naturalizmu a dokonalého antropocentrizmu.“

Kazachstan, 8.12.2019 (LifeSiteNews) 025 729 – Biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu nedávno v interview pre noviny The Remnant hovoril o pohanskom uctievaní sošiek pachamamy počas synody.
„Musíme to odsúdiť. Modloslužobníctvo je porušením Božieho zjavenia a prvého prikázania. V Katolíckej cirkvi nemôžeme konať takéto pohanské akty. Zlo v Cirkvi, ktoré teraz dosahuje svoj vrchol sa vyvíjalo po desaťročia. Súčasná situácia ukazuje, ako veľmi toto zlo už preniklo do Cirkvi. Žiaľ, pápež František bráni uctievanie týchto modiel pachamamy a hovorí, že v ich používaní nie je pohanský úmysel.“ Tu biskup Schneider namieta:
„My vidíme iba vonkajšie akty, nie do sŕdc ľudí. A tieto akty boli jasnými aktmi náboženského kultu – klaňanie sa až po zem, uctievanie ba dokonca modlitby k drevenej soške, ktorá je, ako dokonca pápež povedal, pachamama. A to je koncepcia istého druhu božstva v celej domorodej kultúre juhoamerických národov.“
„Zlo chce vždy dosiahnuť svoje vyvrcholenie. Zlom je popierať, že existuje jedna pravda a relativizmus je preto ako vírus. Ak mu neodporujete, ovládne celé vaše telo. Tento doktrinálny relativizmus, túto doktrinálnu nejednoznačnosť možno nájsť čiastočne v istých výrazoch už v Druhom vatikánskom koncile.“
A biskup sa odvoláva na tvrdenie koncilu, „my uctievame spolu s moslimami jedného Boha“.
V dogmatickej konštitúcii „Lumen gentium“ konciloví otcovia uvádzajú:
„Ale plán spásy zahŕňa aj tých, ktorí uznávajú Stvoriteľa, a medzi nimi predovšetkým moslimov, ktorí tvrdia, že sa pridŕžajú Abrahámovej viery a spolu s nami sa klaňajú jedinému, milosrdnému Bohu, ktorý bude v posledný deň súdiť ľudí. Boh však nie je ďaleko ani od ostatných, ktorí v tieňoch a obrazoch hľadajú neznámeho Boha, „veď on dáva všetkým život, dych a všetko“ (Sk 17, 25 – 28) a ako Spasiteľ chce všetkých ľudí spasiť“ (LG 16)

Biskup Schneider sa tiež odvoláva na manipulujúcu ideu, že „človek je centrom a vrcholom všetkého, čo je na zemi“. A hovorí aj o náuke koncilu o „slobode náboženstva ako prirodzeného práva implantovaného do ľudskej povahy Bohom, aby si mohol voliť vlastné náboženstvo!“
„Je pravda, že nikto nemá byť nútený prijať nové učenie, no toto nové učenie tiež znamená, že človek ´má slobodu voliť si náboženstvo´.
Tu poukazuje biskup Schneider na protirečenia v koncilových textoch. Na jednej strane v dokumente Dignitatis humanae koncil učí, že „každá osoba má záväzok a tým je Katolícka cirkev“, ale neskôr sa nižšie uvádza, že „máme slobodu náboženstva zakoreneného v našej povahe“. Táto náuka nie je jasná, je nejednoznačná a dôsledkom po koncile bolo, že takmer všetky katolícke semináre a teologické fakulty a episkopát, ba dokonca aj Svätý stolec napomáhali právo každého človeka na svoje vlastné náboženstvo, ako uvádza biskup. V Dignitatis humanae koncil najprv vyhlasuje vieru, že Boh oznámil ľudstvu spôsob, akým mu majú ľudia slúžiť, aby dosiahli spásu:
„Tento posvätný cirkevný snem predovšetkým vyhlasuje, že sám Boh dal poznať ľudstvu cestu, po ktorej ľudia, slúžiac mu, môžu v Kristovi dosiahnuť spásu a blaženosť. Veríme, že toto jediné pravé náboženstvo sa uskutočňuje v katolíckej a apoštolskej Cirkvi, ktorú Pán Ježiš poveril, aby ho šírila medzi všetkými ľuďmi. Tento posvätný cirkevný snem predovšetkým vyhlasuje, že sám Boh dal poznať ľudstvu cestu, po ktorej ľudia, slúžiac mu, môžu v Kristovi dosiahnuť spásu a blaženosť. Veríme, že toto jediné pravé náboženstvo sa uskutočňuje v katolíckej a apoštolskej Cirkvi, ktorú Pán Ježiš poveril, aby ho šírila medzi všetkými ľuďmi“ (LG 1).
No ďalej konštatuje:
„Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať proti svojmu svedomiu a nikomu sa nebránilo konať v náležitých medziach podľa vlastného svedomia súkromne i verejne, individuálne alebo v spojení s inými. Okrem toho vyhlasuje, že právo na náboženskú slobodu má svoj skutočný základ priamo v dôstojnosti osoby, ako to vyplýva zo zjaveného Božieho slova a zo samého rozumu. Toto právo človeka na náboženskú slobodu má byť uznané v právnom poriadku spoločnosti tak, aby sa stalo občianskym právom“ (LG 2).
A biskup zdôrazňuje:
„Vy však nemáte právo voliť si modloslužobníctvo, vy nemáte právo urážať Boha modloslužobníctvom alebo rúhaním. To je už stanovené aj v koncile. Ak máte práva dané vám Bohom podľa povahy, tak aj právo zvoliť si pohanské akty ako pachamama – ak je zakorenené vo vašej dôstojnosti človeka dokonca aj zvoliť si náboženstvo pachamamy – tak je to posledný následok vyjadrenia koncilového textu. Vyjadrenie textu bolo nejednoznačné a musí byť formulované odlišným spôsobom, aby sme sa vyhli týmto aplikáciám v Cirkvi, ktoré sme mali aj v Assisi pri stretnutí pápeža Jána Pavla II. v r. 1986 aj na iných stretnutiach, kde boli pozvané dokonca modloslužobné náboženstvá, aby sa modlili svojím spôsobom – teda modloslužobným spôsobom za pokoj.“
Pápež Ján Pavol II 27. októbra 1986 zvolal Svetový deň modlitieb za pokoj do Assisi kde sa modlili s pravoslávnymi, protestantmi, židmi, moslimami, hinduistami, budhistami aj predstaviteľmi mnohých iných náboženstiev. Verný koncilu ich potom oslovil slovami:
„Náboženstiev je veľa a sú rôzne a odrážajú túžbu mužov a žien po stáročia vstúpiť do vzťahu s absolútnou Bytosťou.“
A biskup Schneider hovorí: „To, čo máme v Ríme – „formálne prevádzanie modloslužobných aktov v srdci Katolíckej cirkvi sv. Petra, je triumfom zla“.

V novembri biskup hovoril o vplyve modernistov v Cirkvi a ich účinnom popieraní „nemenných právd“ tak ako slobodomurári popierajú tieto pravdy a trvajú na naturalizme a antropocentrizme a pokúšajú sa podkopávať „jedinečnosť Ježiša Krista“ a povedal:
„Myslenie modernistov je podobné myšlienkam slobodomurárstva, no nechcem povedať, že modernisti sú slobodomurári. Oba smery majú spoločné vyznávanie relativizmu: My ľudia sme autormi práv a teda človek môže pravdy meniť podľa svojho želania. To je jadro modernizmu, relativizmu, naturalizmu a dokonalého antropocentrizmu.” A biskup vysvetlil:
„Slobodomurárstvo je zvnútra anti-supernaturalizmom a anti-zjavením. Modernisti sú kontaminovaní týmto spôsobom myslenia. Modernistické hnutie preniká stále viac do Cirkvi. Oni dosiahli vrchol na Druhom vatikánskom koncile, pretože použili cirkevné zhromaždenie ako nástroj na napomáhanie svojich relativistických, antropocentristických a naturalistických teórií v teológii, v liturgii, v pastoračnom živote Cirkvi. Po koncile tu boli okrem modernistov aj niektorí verní členovia slobodomurárov, ktorí dosiahli vysoké pozície v Cirkvi. Napríklad k Annibale Bugninimu, tvorcovi novej omše – Novus Ordo Mass – biskup Schneider povedal:
„Áno, on a iní. Tí pomáhali modernistickému kléru dosiahnuť vysoké postavenia. Je očividné, že to bola ich stratégia. A teraz vidíme, ako sa v Cirkvi bez hanby podporujú skutočné evidentné herézy, popierači katolíckej pravdy dosahujú vysoké úrady v Cirkvi, ba dokonca dostávajú istým spôsobom odmenu za ich zradu Krista.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *