Život Cirkvi vo svete 41 * 2014

Obsah

 

Holandsko: Eutanázia sa vymyká spod kontroly

Nesmierny nápor na vysokú školu a seminár v Heiligenkreuzi

Kardinál Müller: Zverejniť výpovede synodálnych otcov

Synoda: Nejednotnosť vo veci rozvedených

Gänswein: František povedie náuku Cirkvi ako jeho predchodcovia

Náuku o nerozlučiteľnosti manželstva nemožno oklieštiť

Synoda: Konflikt pre liberálny pohľad na homosexuálne „manželstvo“

Kardinál Marx: My sa náuky Cirkvi (ne)dotkneme?

Synodálni otcovia pripúšťajú časté stroskotanie ideálu rodiny

Kardinál Vingt-Trois: Na synode nijaký rozkol

Pápež volá kardinálov na konzistórium o Blízkom Východe

„La Croix“: Pápež navštívi v r. 2015 Lurdy a Paríž

Česko: Štát vracia cirkvi zámok v Kroměříži

Nemecko: Keď bude povolený incest …

Latinčina vo Vatikáne ustupuje

Nemecko: Podpálili kostol radikálni moslimovia?

Arcibiskup: Iracká vláda nechala kresťanov v štichu

Kardinál Burke: ‚Biskupi sú pastieri stáda, oni sú katolícki‘

Biskup St. Pöltenu: ‚Kasper reagoval precitlivelo‘

 

 

Holandsko: Eutanázia sa vymyká spod kontroly

 

Den Haag, 10.10.2014 (kath.net/idea) 017 347 – V Holandsku sa aktívna pomoc pri umieraní vymyká spod kontroly. Minulý rok lekári hlásili 4829 prípadov, čo bolo o 15 percent viac ako v r. 2012. Demencia sa uvádzala ako dôvod v 97 prípadoch, to bolo dvakrát toľko ako predchádzajúci rok. Títo pacienti sa spravidla nachádzali v ranom štádiu ochorenia, keď boli ešte schopní súhlasu. Počet psychicky chorých usmrtených injekciou na vlastnú žiadosť sa strojnásobil – na 42. Vyplýva to z výročnej štatistiky Regionálnej preverovacej komisie pre eutanáziu. Pomoc pri usmrtení poskytli väčšinou domáci lekári.

Predseda holandského orgánu pre reguláciu eutanázie, Prof. Theo Boer (Groningen), očakáva, že počet prípadov eutanázie dosiahne tento rok počet 6000 alebo ho aj prekročí. V Holandsku legalizovali eutanáziu v r. 2001 s prísnymi podmienkami. Ako Prof. Boer povedal, on a niektorí kolegovia vtedy predpokladali, že kontrolné mechanizmy postačia. No mýlili sa. Legalizácia eutanázie viedla na šikmú plochu, ako ukazujú jej rastúce počty. Prof. Boer je profesorom etiky na Protestantskej univerzite v Groningene.

 

Eutanázia sa nedá kontrolovať

Podľa názoru predsedu Kresťanského združenia lekárov vo Veľkej Británii, Petra Saundersa (Londýn), je nemožné účinne regulovať lekármi podporované usmrcovanie na požiadanie. Príklad Holandska ukazuje, že „eutanázia sa vymyká spod kontroly,“ povedal pre noviny Daily Mail. Organizácia združuje 4000 lekárov. Podobný vývoj ako v Holandsku možno pozorovať aj v susednom Belgicku, ktoré povolilo eutanáziu v r. 2002. Vo februári 2014 parlament rozšíril túto úpravu na maloletých, ktorí sú nevyliečiteľne chorí a trpia veľkými bolesťami. V Belgicku ukončuje svoj život eutanáziou denne až 5 ľudí. Minulý rok o to požiadalo 1807 ľudí. Veľký rozruch spôsobil naposledy 52-ročný sexuálny zločinec. Život mu povolili ukončiť život pre „neznesiteľné psychické utrpenie“.

 

Nemecký Bundestag sa radí o novom zákone o eutanázii

V Nemecku je eutanázia zakázaná, pomoc pri umieraní – nazývaná aj lekárom asistovaná samovražda – však nie je trestná. To by sa mohlo čoskoro zmeniť. Nemecký parlament sa bude až do budúceho roku zaoberať zákonom o eutanázii. Strana CDU by chcela, aby poslanci o tom hlasovali na jeseň 2015 bez nátlaku frakcií. Vedúci politici, ako minister zdravotníctva Hermann Gröhe a šéf frakcie Volker Kauder, sú proti výnimkám zo zákazu eutanázie. Aj cirkvi ju odmietajú. Predseda Rady evanjelickej cirkvi EKD Nikolaus Schneider (Berlín) však nedávno vyvolal rozruch vyjadrením, že z lásky ku svojej žene Anne chorej na rakovinu by ju v núdzi sprevádzal na eutanáziu do Švajčiarska, aj keď sám je iného názoru.

Podľa názoru nemeckej Spolkovej lekárskej komory eutanázia porušuje lekársku etiku. –zg-

 

Kardinál Müller: Zverejniť výpovede synodálnych otcov

 

Vatikán, 10.10.2014 (kath.net/KNA) 017 346 – Organizácia a priebeh biskupskej synody sa podľa názoru prefekta Kongregácie pre náuku Cirkvi, nemeckého kardinála Gerharda L. Müllera voči predchádzajúcim stretnutiam zreteľne zlepšili.  Avšak mali by sa zverejniť výpovede rečníkov, ako sa to robilo v minulých rokoch, radí kardinál v interview na domovskej stránke synody. „Veriaci majú právo dozvedieť sa, čo tu ich biskupi povedali. Vcelku je atmosféra na 2-týždňovej synode o manželstve a rodine otvorenej v nedeľu priateľská, otvorená a určovaná vzájomným rešpektom.“

Na rozdiel od bývalých biskupských synod sekretariát synody tento raz nezverejňuje znenie 4-minútových výpovedí, ktoré musia účastníci synody odovzdať už pred začiatkom zasadnutia. Namies toho uvádza vatikánsky hovorca so svojimi spolupracovníkmi na každodennej tlačovej konferencii znenie prediskutovaných tém ako aj niektoré kľúčové výpovede bez uvedenie toho, kto ich vyslovil. Pre žurnalistov je preto ťažké urobiť si obraz o diskusii a o názoroch účastníkov synody. Organizátori argumentujú, takýto postup umožňuje účastníkom slobodné vyjadrovanie. –zg-

 

Synoda: Nejednotnosť vo veci rozvedených

 

Vatikán,  9.10.2014 (KAP) 017 435 – Vatikánska synoda o manželstve a rodine je očividne nejednotná, čo sa týka budúceho prístupu k znovu zosobášeným rozvedeným v Katolíckej cirkvi. Jedni rečníci k tejto téme – ako povedal vatikánsky hovorca Federico Lombardi vo štvrtok – vyzdvihli výpovede Evanjelia o nerozlučiteľnosti manželstva a zdôraznili, že ak chceme zostať verní vo viere, pripustenie znovu zosobášených rozvedených k prijímaniu nie je možné. Iní sa naproti tomu vyslovili za to, dôkladnejšie prihliadnuť na špecifické okolnosti a nechať pôsobiť viac milosrdenstva, bez toho, že by sme sa dotkli náuky o nerozlučiteľnosti manželstva.

Podľa náuky Cirkvi žijú znovu zosobášení rozvedení v hriechu a preto nesmú mať účasť na prijímaní Eucharistie. Ktorý „tábor“ tvorí v otázke správneho prístupu väčšinu, sa podľa Lombardiho v súčasnosti povedať nedá:

„Synoda je spoločne na ceste,“ vyhlásil vatikánsky hovorca.

Aj mnohí rečníci, ktorí sa chcú držať doterajšej úpravy, zdôraznili, že s tým nesmie byť spojené morálne odsúdenie často bolestne touto situáciou trpiacich ľudí.

 

Skepsa voči pravoslávnej úprave

Predseda Pápežskej rady pre texty zákonov, kardinál Francesco Coccopalmerio, sa na tlačovej konferencii vyjadril skepticky voči praxi pravoslávnych cirkví uznávať a žehnať občiansky uzavreté druhé manželstvá. Zdôraznil, že to nie je zlučiteľné s katolíckym cirkevným právom: „Iba prvé manželstvo je skutočne pravé,“ povedal Coccopalmerio. U pravoslávnych cirkví je síce tiež iba to prvé manželstvo platnou sviatosťou, ale pre druhé manželstvo sa môže konať pobožnosť s požehnaním.

Vysoko postavený cirkevný právnik však nevylúčil, že v jednotlivých prípadoch sa môže uvažovať o výnimkách zo zákazu prijímania Eucharistie. Tak chápe túto náuku aj pápež František, ako dodal Coccopalmerio. Aké kritériá tu zohrávajú úlohu, kardinál nespresnil.

 

Za zjednodušenie a urýchlenie anulovania manželstva

Ako Lombardi ďalej oznámil, na synode vládne veľká zhoda v tom, že proces anulovania manželstva sa má urýchliť a zjednodušiť. Rýchlejšie vyhlásenie nulity cirkevne uzavretého manželstva však neznamená nijaký „rozvod po katolícky“.

Jednota vládne medzi účastníkmi synody podľa Lombardiho v odmietnutí „manželstiev“ rovnakých pohlaví. „Svadba je pre celú ľudskú kultúru mysliteľná len ak ide o muža a ženu,“ zdôraznil Coccopalmerio. Vyslovil sa aj proti žehnaniu homosexuálnych párov. Avšak mnohí rečníci podľa Lombardiho súhlasili s „pastoráciou načúvania“ ako pre znovu zosobášených rozvedených, tak pre homosexuálov. Aj k nim chce Cirkev pristupovať s úctou a rešpektovaním ich ľudskej dôstojnosti. –zg-

 

Gänswein: František povedie náuku Cirkvi ako jeho predchodcovia

 

Rím, 9.10.2014 (kath.net) 017 434 – Pápež František povedie náuku Katolíckej cirkvi tak, ako jeho predchodcovia. Poukázal na to prefekt Pápežského domu, arcibiskup Georg Gänswein (foto) v interview pre časopis „Chi“, ako informovalo Rádio Vatikán. „Cirkev musí mať odvahu jasne prezentovať svoj pohľad na manželstvo a rodinu,“ zdôraznil Gänswein, ktorý vyjadril aj nádej, že biskupská synoda posliní postoj Cirkvi voči rodine.

Na otázku, či je možné pripustiť znovu zosobášených rozvedených k svätému prijímaniu, Gänswein potvrdil, že tým sa ohrozuje nerozlučiteľnosť manželstva. „Kto žije v novom partnerstve, odporuje tomu, čo nám Pán predostrel,“ zdôraznil prefekt. –zg-

 

Náuku o nerozlučiteľnosti manželstva nemožno oklieštiť

 

Vatikán, 9.10.2014 (kath.net/KNA) 017 433 – Náuka Cirkvi o manželstve je v súčasnosti témou synody o rodine vo Vatikáne. Mnohí účastníci synody hovorili o vzťahu medzi katolíckou náukou a príkazom milosrdenstva voči ľuďom so stroskotaným životom a znovu zosobášeným rozvedeným, ako povedal páter Federico Lombardi v stredu.

Mnohí rečníci citovali slová koncilového pápeža Jána XXIII. (1958-1963), ktorý hovoril o «medicíne milosrdenstva». Nesmie sa ani prehliadnuť, že mnohí ľudia sa dostávajú do takýchto bolestných situácií nevinne, ako sa uvádza vo vatikánskom zhrnutí referátov.

Popoludní bol na programe pod názvom «Pastorácia ťažkých situácií“ okrem iného aj konkrétny prístup Cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným, ktorí nemôžu prijímať Eucharistiu.

Argentínsky arcibiskup Victor Fernandez na tlačovej konferencii vo Vatikáne zdôraznil, že hľadanie lepšieho pastoračného sprevádzania dotyčných ľudí sa nemôže podariť, ak sa pritom vylúči nasledovanie náuky Cirkvi. Táto náuka sa stále ďalej vyvíjala, no taký vývoj potrebuje čas, povedal tento rektor Pápežskej univerzity v Buenos Aires a úzky dôverník pápeža Františka. Náuku o nerozlučiteľnosti manželstva však nemožno okliešťovať – v tom sú si synodálni otcovia jednotní.

V stredu sa synodálni otcovia podľa Lombardiho sústredili na zvláštne problémy rodín v dobe globalizácie a kríz. Pritom sa dostali ku slovu najmä africkí rečníci. Tam je nebezpečenstvo, že silný západný sekulárny vplyv zničí náboženské a kultúrne tradície afrických katolíkov, ako povedal arcibiskup nigérijskej Diecézy Jos, Ignác Kaigama. To sa týka najmä masívnej propagácie antikoncepcie: «Dávajú nám kondómy, no my potrebujeme obživu, vzdelanie, zdravotníctvo a infraštruktúru,» povedal Kaigama. Po 50 rokoch nezávislosti sú africké krajiny v stave samostatne za seba myslieť. Africké rodiny sú materiálne chudobné, ale majú veľké duchovné bohatstvo.

Kaigama odmietol obvinenia, že katolícka cirkev najmä v Afrike schvaľuje represívny postup proti homosexuálom. Zdôraznil, že ona zastupuje dôstojnosť človeka, ale rozhodne odmieta „manželstvo“ homosexuálov. «Náuka zostáva náukou», zdôraznil africký arcibiskup. V stredu sa na synode diskutovalo aj o prístupe Cirkvi k homosexuálnym partnerstvám. –zg-

 

Synoda: Konflikt pre liberálny pohľad na homosexuálne „manželstvo“

 

Vatikán-Londýn, 8.10.2014 (kath.net/KAP) 017 432 – Britská mimovládna organizácia na ochranu života a rodiny „Voice of the Family“ (Hlas rodiny) ostro kritizovala neortodoxný pohľad austrálskeho manželského páru na synode v Ríme k téme homosexuálne partnerstvá. Informovala o tom rímska katolícka spravodajská agentúra „Zenit“ v stredu. Ron a Mavis Piroloví zo Sydney, vedúci „Austrálskej rady pre katolícke manželstvo a rodinu“, pred 60 kardinálmi a 130 biskupmi na synode označili za správne, keď sa príslušník rodiny – homosexuál – s partnerom pozýva na veľké rodinné oslavy.

Anglický kardinál Vincent Nichols sa následne vyslovil k výpovedi manželov pozitívne.

„Voice of the Family“ však ostro kritizovala manželov aj kardinála Nicholsa. Uviedla, že jeho ´potlesk´ pre toto „ničivé svedectvo“ je dôkazom toho, ako ďaleko sa niektorí cirkevní predstavitelia vzdialili od vlastných problémov rodiny“, citoval „Zenit“.

Ron a Mavis Piroloví rozprávali o spriatelených katolíckych manželoch. Homosexuálny syn tohto páru požiadal rodičov, aby smel na rodinné vianočné oslavy priviesť aj svojho partnera. „Rodičia, ktorí sú úplne presvedčení o náuke Cirkvi tohto partnera privítali ako vlastného syna“, uvádza sa v rozšírenom texte svedectva Pirolových.

„Aký príklad evanjelizácie pre farnosti by to len bol, keby sa na podobné situácie mohlo v ich okolí reagovať podobne. Uvedení rodičia podali praktický príklad správania, ako by sa mohla správať Cirkev, aby zodpovedala svojej úlohe ako učiteľky a sprostredkovateľky Božej lásky,“ vyhlásili Austrálčania. Na synode patria medzi tzv. hostí – poslucháčov, ktorí sa zúčastňujú synody.

Manželia Piroloví ďalej referovali o rozvedenej priateľke, ktorá sa vo farnosti necíti byť úplne prijímaná. Pritom chodí pravidelne s deťmi na omšu. „Pre zvyšok farnosti by mala byť vzorom odvahy a nasadenia vzhľadom na nepriateľské okolnosti.“ … –zg-

Nesmierny nápor na vysokú školu a seminár v Heiligenkreuzi
Viedeň, 9.10.2014 (kath.net/KAP) 017 431 – Nesmierny nápor zaznamenávajú cisterciáni na svoju vysokú školu a kňazský seminár v kláštore Heiligenkreuz pri Viedni. Počet študentov teológie na „Filozoficko-teologickej vysokej škole Benedikta XVI. Heiligenkreuz“ – ktorá je na svete jedinou vysokou školou cisterciánov – sa za ostatných 15 rokov zvýšil na štvornásobok – zo 62 na 242. Až 15 nových prihlášok z nemecky hovoriacich diecéz a rehoľných spoločenstiev zaznamenáva aj „Naddiecézny kňazský seminár Leopoldinum Heiligenkreuz“. Celkový počet 37 seminaristov v roku 2014/15 „ďaleko presahuje kapacitu 28 izieb“ a vyžaduje si čiastočné ubytovanie v kontajneroch, ako oznámil kláštor Heiligenkreuz vo štvrtok.

Keďže kláštor pre početné vlastné povolania naráža na hranice priestorových možností a okolité študentské domovy v Allande a Mayerlingu sú plné, rozhodol sa opát Maximilián Heim, OCist pre nezvyčajné opatrenie: v záhrade kňazského seminára postavili 12 obývacích kontajnerov, do ktorých sa noví študenti už nasťahovali.

Seminár Leopoldinum je k dispozícii všetkým diecézam a reholiam na formáciu nových kňazov. 37 seminaristi prichádzajú z 12 diecéz a okrem cisterciánov aj zo 7 ďalších reholí. 28 kandidátov prišlo z nemeckých oblastí, ostatní 9 sú z Indie, Nigérie, Ukrajiny a Vietnamu. Vekové spektrum sociálne, kultúrne a duchovne pestrého spoločenstva je v súčasnosti medzi 20 až 52 rokmi, ako oznámil rektor vysokej školy páter Karol Wallner.

Pred 39 rokmi bol kňazský seminár založený najmä pre neskoré povolania bez maturity – títo bohoslovci mali byť privedení ku kňazskej vysviacke tzv. „treťou cestou vzdelania“. Tento obraz sa podľa pátra Wallnera v priebehu času úplne zmenil. Dnes má 35 z 37 seminaristov vysokoškolské vzdelanie. Medzi nimi sú stále mnohé neskoré povolania z rôznych skupín ako psychológovia, pedagógovia, správcovia, ošetrovatelia, remeselníci až po bývalého švajčiarskeho gardistu.

Kňazský seminár Leopoldinum je v blízkosti vysokej školy, ktorá bola návštevou pápeža Benedikta XVI. v r. 2007 povýšená na vysokú školu pápežského práva. Súčasné stavebné rozširovanie budovy sa má ukončiť 30. apríla 2015 posviackou kardinálom Schönbornom.

S náporom študentov ide ruka v ruke aj nesmierny nárast knižného fondu. Dopravenie knižnice vysokej školy z Benediktbeuernu s 265 000 zväzkami, ktorú darovali cisterciánom saleziáni dona Bosca, sa uskutoční ešte pred Vianocami. –zg-

 

Rím sa pripravuje na blahorečenie Pavla VI.

 

Rím, 7.10.2014 (RV) 017 430 – Pri príležitosti nastávajúceho blahorečenia Božieho služobníka pápeža Pavla VI., ktoré sa uskutoční na Námestí sv. Petra počas svätej omše uzatvárajúcej synodu o rodine 19. októbra, sa v Ríme chystá niekoľko podujatí na jeho pamiatku.

V Kongresovom centre Antonianum sa bude 17. októbra o 15. hodine konať konferencia na tému: „Od roku 1968 po dnes. Sexualita a prokreácia: stála aktuálnosť Humanae vitae“, ktorú organizujú katedry gynekológie a pôrodníctva rímskych univerzít v spolupráci s Úradom rímskeho vikariátu pre univerzitnú pastoráciu.

O deň neskôr, 18. októbra, sa v priestoroch knižnice Biblioteca Alessandrina o 9. hodine uskutoční stretnutie s názvom „Montini a univerzitní študenti v Ríme“, ktoré spoločne organizuje viacero talianskych kultúrnych a cirkevných inštitúcií: Úrad pre univerzitnú pastoráciu, Univerzita Sapienza v Ríme, Pápežská lateránska univerzita, Talianska katolícka univerzitná federácia (FUCI), Kultúrne centrum Pavla VI. pri Sant’Ivo alla Sapienza, Kultúrne zduženie sv. Filipa Neriho, Cirkevné hnutie pre kultúrnu činnosť (MEIC) a Nadácia Pavla VI.

V predvečer blahorečenia Božieho služobníka pápeža Pavla VI. sa bude konať modlitbová vigília mladých na námestí pred Kaplnkou Univerzity Sapienza v Ríme. Začne sa o 19.30 a bude jej predsedať vikár Rímskej diecézy kardinál Agostino Vallini. -zk-

Foto: Pápež Pavol VI. v r. 1967 odovzdá kardinálsky biret Karolovi Wojtylovi.

Kardinál Marx: My sa náuky Cirkvi (ne)dotkneme?

 

Rím, 7.10.2014 (kath.net/KNA/red) 017 429 – V diskusii v cirkvi o manželstve a rodine predseda Biskupskej konferencie Nemecka, kardinál Reinhard Marx, sa postavil proti glorifikovaniu údajných starých časov:

«Mali by sme sa vyhýbať podtónu, že niekedy existovala ideálna realita manželstva a rodiny,» vyhlásil kardinál Marx v pondelok žurnalistom v Ríme. To je podľa neho «falošný a nehistorický pohľad, ktorý treba trocha zrevidovať. Nesmieme sa usilovať znovu získať to, čo sme kedysi mali

Kardinál ďalej povedal, že náuka Cirkvi nie je „nijaký statický útvar a musí sa ďalej rozvíjať“.

A potom začali byť jeho výpovede akosi ešte nejasnejšie. Podľa arcibiskupa Mníchova biskupská synoda síce nemá za cieľ meniť náuku Cirkvi, ale nemožno ani povedať: „My sa náuky nedotkneme a zameriame sa iba na pastoráciu.“ Cirkev musí kresťanské posolstvo o rodine s dnešnými ľuďmi „nanovo vypracovať a vrhnúť nový pohľad na náuku Cirkvi“, ako vyhlásil kardinál  Marx.

Potom sa vyslovil aj za diferencovaný pohľad na homosexualitu v Katolíckej cirkvi:

O homosexuálnom vzťahu, ktorý sa celé desaťročia verne žije, nemožno povedať, že to všetko nie je nič. To je trocha prisilné. V takých prípadoch Cirkev nesmie jednoducho hodiť všetko do jedného vreca, ale musí sa na to dôkladnejšie prizrieť,“ žiadal Marx a dodal: To však neznamená, že homosexuálne vzťahy sú jednoducho dobré.“ –zg-

 

Synodálni otcovia pripúšťajú časté stroskotanie ideálu rodiny

 

Vatikán, 7.10.2014 (KAP) 017 428 – Katolícka cirkev musí podľa názoru mnohých účastníkov synody nájsť nový moderný jazyk na sprostredkovanie svojej náuky. V početných príspevkoch sa jasne ukázalo, že ideál kresťanského spolunažívania často stroskotáva na konkrétnych životných situáciách mnohých ľudí, ako povedal hovorca Vatikánu páter Federico Lombardi v utorok.

V pondelok a utorok vystúpilo 70 kardinálov a biskupov. Jasne vyjadrili, že krása kresťanskej náuky nespočíva v pravidlách a zákonoch, ale v centre musí stáť Ježišovo posolstvo, ako informoval Lombardi a ďalej povedal:

„To platí podľa synodálnych otcov najmä vzhľadom na morálny rozmer manželstva. Stále znova sa pritom vyzdvihuje nerozlučiteľnosť kresťanského manželstva. Avšak biskupi poukázali na to, že dnes existujú aj iné modely partnerstva a príklady žitej vernosti, ktoré sa nesmú prenáhlene odsúdiť ako hriešne. To však nemá byť podnetom k spochybňovaniu hodnoty sviatosti manželstva.“

V mnohých príspevkoch išlo podľa Lombardiho o lepšiu cirkevnú prípravu párov na manželstvo a ich pastoračné sprevádzanie po sobáši.

„Kňazi by mali od snúbencov vyžadovať hlbšie zamyslenie sa nad touto témou a hlbšie znalosti, aby im ozrejmili veľký význam sviatosti manželstva. Rozhodnutie na celý život, ako je manželstvo, nesmú partneri neskôr jednoducho zrušiť, pretože sa zmenili subjektívne rámcové podmienky,“  povedal britský kardinál Vincent Nichols na tlačovej konferencii.

Na druhý deň synody sa 190 kardinálov a biskupov venovalo témam „Evanjelium rodiny a prirodzené právo“ a „Rodina a povolanie človeka v Kristovi“. Diskusia sa vedie podľa pracovného materiálu, ktorý vyhodnocuje celosvetový prieskum dotazníkom o postoji veriacich k témam rodina a sexualita. Popoludní diskutovali synodálni otcovia na tému „Pastorácia rodiny – existujúce možnosti.“ –zg-

 

Kardinál Vingt-Trois: Na synode nijaký rozkol

 

Vatikán, 7.10.2014 (kath.net/KNA) 017 427 – Diskusia o povolení prijímania Eucharistie pre znovu zosobášených rozvedených, ako povedal  francúzsky kardinál Andre Vingt-Trois, nepovedie k rozkolu v synode o manželstve a rodine.

«Niet nijakej pro-Kasperovskej alebo proti-Kasperovskej strany», povedal parížsky arcibiskup v pondelok po otvorení zhromaždenia biskupov vo Vatikáne. Vyjadril sa v súvislosti s postojom emeritného nemeckého kardinála kúrie Waltera Kaspera a jeho prívržencov.

„Synoda sa nesmie zamieňať s parlamentnou diskusiou, v ktorej stoja väčšiny proti menšinám. Namiesto toho ide o to, aby sme v bratskej spätosti vyvinuli spoločnú vôľu,“ povedal Vingt-Trois, člen prezídia synody. …

Pastorácia znovu zosobášených rozvedených je na programe synody, ktorá sa koná do 19. októbra, v stredu. –zg-

 

Pápež volá kardinálov na konzistórium o Blízkom Východe

 

Vatikán, 7.10.2014 (KAP) 017 426 – Pápež František povolal do Vatikánu na konzistórium kardinálov všeobecnej Cirkvi a patriarchov katolíckych východných cirkví poradiť sa o súčasnej situácii na Blízkom Východe. Ako oznámil vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi v utorok, už predtým ohlásené zhromaždenie kardinálov vo Vatikáne 20. októbra sa bude zaoberať uvedenou témou. Pôvodne malo konzistórium na programe iba niekoľko svätorečení. Lombardi súčasne ohlásil posolstvo solidarity v súčasnosti vo Vatikáne zasadajúcej Biskupskej synody s veľmi trýznenými rodinami na Blízkom Východe.

Štátny sekretár, kardinál Pietro Parolin, kardinálov v referáte oboznámi so situáciou na Blízkom Východe, ako dodal Lombardi. Základom budú výsledky poradenstiev s vatikánskymi veľvyslancami na Blízkom Východe, ktoré sa konali vo Vatikáne minulý týždeň.

V záverečnom vyhlásení sa medzinárodné spoločenstvo vyzýva zastaviť teroristických militantov „Islamský štát“. Vojenské prostriedky sa pritom nevylúčili. Tie samotné sú však nepostačujúce, ako sa uvádza vo vyhlásení. –zg-

 

„La Croix“: Pápež navštívi v r. 2015 Lurdy a Paríž

 

Termín zatiaľ nie je známy. 25. novembra prehovorí pápež František v Európskom parlamente

 

Paríž, 7.10.2014 (KNA) 017 425 – Pápež František má v roku 2015 navštíviť francúzske pútnické miesto Lurdy a hlavné mesto Paríž. Uviedol to francúzsky katolícky denník «La Croix» (online z pondelka) s odvolaním sa na zdroje z Vatikánu. Ďalšie informácie o možnom termíne nevydali.

V tomto roku, 25. novembra, prehovorí pápež František v Európskom parlamente v Štrasburgu.

Do Francúzska pozval pápeža Františka francúzsky prezident Francois Hollande počas svojej návštevy vo Vatikáne v januári. Bola by to deviata návšteva pápeža v novoveku vo Francúzsku. Pápež Ján Pavol II. (1978-2005) navštívil v rokoch 1980 až 2005 Francúzsko sedemkrát – bol okrem iného v Paríži, Lurdoch, Taizè a v Štrasburgu. Jeho nástupca Benedikt XVI. (2005-2013) prišiel v r. 2008 do Paríža a do Lúrd. –zg-

 

 

Česko: Štát vracia cirkvi zámok v Kroměříži

 

Praha, 7.10.2014 (KAP) 017 424 – Zámok v moravskej Kroměříži sa má vrátiť do vlastníctva Olomouckej arcidiecézy. Oznámil to český minister kultúry a bývalý hovorca Českej biskupskej konferencie, Daniel Herman, cez víkend v hlavných správach verejnoprávnej Českej televízie.

Povedal, že podľa informácií, ktoré má k dispozícii „nestojí splneniu zákona a navráteniu zámku bývalému majiteľovi nič v ceste“. Aj Nadežda Goryczkova z Národného pamiatkového ústavu potvrdila, že „s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k vydaniu zámku“. Dodala, že v súčasnosti sa skúma „funkčná súvislosť vzhľadom na zámocký park a kvetinovú záhradu“, ktoré sa majú tiež reštituovať.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner ubezpečil, že navrátenie zámku vynikajúcu spoluprácu s pamiatkovým úradom nijako neovplyvní. Arcibiskup predpokladá, „že pamiatkový úrad bude zámok naďalej spravovať a bude sa pokračovať v doterajšej spolupráci“. Ako dôkaz uviedol úspešné spoluúčinkovanie oboch inštitúcií v Olomouci, kde cirkev už roky poskytuje  budovu pre tamojšie múzeum umenia a dáva k dispozícii aj svoje zbierky a správu zabezpečuje pamiatkový úrad.

Zámok a park na okraji mesta ako aj barokovú záhradu komunisti v r. 1948 vyvlastnili, no inventár zostal cirkvi. Olomoucká arcidiecéza nikdy neprestala byť vlastníkom inventára, okrem iného vzácnych obrazov zámockej galérie. „Inventár, komplex budov a záhrady tvoria nerozdeliteľný celok,“ povedal arcibiskup Graubner.

Zámok je svetovým kultúrnym dedičstvom v Unesco a architektonicky aj historicky má veľký význam aj pre Rakúsko. Jadro budovy pochádza z 13. storočia a po 30-ročnej vojne ho biskup Karol Liechtenstein-Kastelkorn vybudoval na reprezentatívnu rezidenciu. Tento milovník umenia položil základy zbierky obrazov, v ktorej sú diela Lucasa Cranacha, Pietera Breughela, Paola Veroneseho aj Ticiana. Lénnu sálu vyzdobil Franz Anton Maulbertsch v r. 1758 až 1760 krásnymi freskami. Hudobný archív obsahuje autografy Haydna, Mozarta a Beethovena a noty korigoval jeho žiak a priaznivec arcibiskup arcivojvoda Rudolf.

Do histórie Strednej Európy sa zámok zapísal Reichstagom – parlamentom – ktorý bol po potlačení Viedenskej októbrovej revolúcie tam preložený a zasadal tam až do jeho násilného rozpustenia 7. marca 1849. Strategické pre voľbu jeho miesta bola voľba budovy v blízkosti Olomouca, kam cisár Ferdinand ušiel už začiatkom októbra a kde v arcibiskupskom paláci 2. decembra 1848 v prospech svojho synovca Franza Jozefa abdikoval. Olomouc bol už od r. 1841 spojený s Viedňou Severnou železnicou cisára Ferdinanda.

Skutočnosť, že nový 18-ročný cisár neprijal riešenia nového usporiadania monarchie vypracované v Olomouci, ale neo-absolutistickú ústavu, sa často považuje za kľúčovú udalosť rakúskej histórie. -zg-

 

Nemecko: Keď bude povolený incest …

 

Komentár Dominika Klenka k odporúčaniu Nemeckej rady pre etiku uvoľniť zákaz incestu!

Autor Dominik Klenk je filozof a riaditeľ vydavateľstva ‘fontis-Verlages v Bazileji.

 

 

Wetzlar, 7.10.2014 (kath.net/idea) 017 423 – Požiadavka Nemeckej rady pre etiku zrušiť zákaz súlože medzi súrodencami rozrušuje našu zdravú dušu! No táto požiadavka neprichádza prekvapivo. Prebieha presne v súlade s pomyselnou únikovou líniou, ktorú lobisticky podporovaný myšlienkový prúd v sexuálnych otázkach dávno predznačil: Ide o zrovnanie daných rozdielov. Pritom samozrejme rušia zákazy a tabu. Zdajú sa byť úplne nevhodné vzhľadom na  sebaurčenie ako otravné bremená brániace vlastnému šťastiu. Tak sa pod zámienkou tolerancie stále častejšie odstraňujú osvedčené tabu a vystavujú napospas pirátstvu. Tabu vytvorené na zabránenie morálneho vlnobitia sa teraz nachádza na muške „armády individuálneho sebaurčenia“. Jej kanóny nesú nápis:

„Jednotlivec je teraz na ťahu“; „Aj zakázaná láska je láska – a tá nemôže byť hriechom“.

V tejto diskusii ide v prvom rade, ako už často v ostatných rokoch, o odkriminalizovanie intímnych vzťahov. V podstate sa tým vyhlasuje, že zväzok manželstva a rodiny môže byť ľubovoľne usporiadaný a v zásade sa spochybňuje. Rodina ako ochranný priestor a sexuálne ochranná zóna pre deti a mladistvých sa tak dáva ľubovoľne k dispozícii. Nie, hovorí teraz Rada pre etiku, ide čisto o „jednomyseľne prijatú súlož s obojstranným súhlasom“ medzi plnoletými súrodencami. Ale ako chceme, keď raz toto tabu padne, rozlišovať medzi sexuálnym napadnutím v rodine, znásilnením závislých osôb a súrodeneckou láskou so súhlasom oboch strán?

 

Takto by bol v práve aj kanibal

Jednomyseľnosti sa tu prisudzuje rozhodujúcu váhu. Prečo neskočiť s vlastnou sestrou do postele, keď sú obaja výslovne triezvo vo veci jednotní a tak veľmi sa priťahujú? Ak sa však jednomyseľnosť a dobrovoľnosť stanú platným meradlom, tak by už boli pred zákonom bezpeční nielen všetci tí, čo žiadajú právne uznanie polygamných vzťahov, ale aj kanibal z Rotenburgu, ktorý so súhlasom svojej obete ju najprv usmrtil a potom skonzumoval.

 

Zväzok pokoja s cudzím človekom

Do „kultúry života“ je vpísaný ďalší univerzálny horizont: princíp exogamie, teda princíp ženiť sa a plodiť deti vždy mimo svojej rodiny. Tento princíp nezabezpečuje len zdravé premiešanie sa génov, ale napomáha ochotu spojiť sa s tým cudzím človekom aj existencionálne. Hlboko politický rozmer tejto aliancie sa incestom zrovnáva. Začlenenie cudzieho človeka do plodenia vlastných detí zaručuje nielen pokračovanie ľudského pokolenia, ale aj jeho pokoja. To by mala uvážiť Nemecká rada pre etiku, ktorej 26 členov navrhuje s polovice parlament a s polovice vláda. –zg-
Latinčina vo Vatikáne ustupuje

 

Vatikán, 6.10.2014 (kath.net/KNA) 017 422 – Latinčina vo Vatikáne naďalej ustupuje. Po prvý raz sa na celosvetovej biskupskej synode nepoužíva tento antický jazyk. Ako oznámil generálny relátor synody o rodine a manželstve, kardinál Péter Erdő v pondelok v Ríme, pápež František rozhodol, že latinčina už nebude „oficiálnym“ jazykom tohto zhromaždenia.

«To vec trocha zjednodušuje», ako povedal Erdő. V minulých rokoch, keď sa jeden a pol hodiny počúvalo prednášku v latinčine, nebolo to «pre všetkých jednoduché». Synoda začala v pondelok vo Vatikáne a biskupi sa budú na nej radiť dva týždne.

Budapeštiansky kardinál Erdő mal svoj úvodný referát v pondelok po taliansky. Doteraz sa vždy úvodné referáty prednášali v latinčine. Tieto prednášky patrili k málo príležitostiam, pri ktorých sa vo Vatikáne ešte hovorilo po latinsky. Počas ďalšieho priebehu synod sa však biskupi už aj predtým sotva niekedy dorozumievali v jazyku Júliusa Cézara. –zg-

 

Nemecko: Podpálili kostol radikálni moslimovia?

 

Berlín/Höxter, 6.10.2014 (kath.net/idea) 017 421 – Za útokom na koptský pravoslávny kostol Berlíne-Lichtenbergu vidí koptský generálny biskup v Nemecku, Anba Damian (Höxter), náboženské motívy:

„Tento druh útokov zažívame v Egypte veľmi často. To, že k tomu došlo teraz aj v Nemecku, je pre nás novou šokujúcou skúsenosťou. Sme ohromení,“ povedal biskup 6. októbra pre Evanjelickú spravodajskú „idea“.

V skoré ráno 4. októbra neznámi páchatelia prisunuli kontajner pred vchod Kostola sv. Antona a podpálili ho. Oheň zachvátil dubové dvere chrámu. Rýchlo zalarmovaní hasiči zabránili rozšíreniu požiaru. Napriek tomu je vchodový priestor veľmi poškodený. V čase činu bol v kostole kostolník, ktorý tam nocoval a modlil sa, avšak nebol zranený. Biskup povedal, že miestny koptský duchovný ho informoval, že predtým ho kvôli jeho viere opakovane urážali arabsky hovoriace osoby s blízkeho domova pre utečencov. Polícia  vyšetruje „založenie tohto požiaru ako veľmi závažný trestný čin“. …

Biskup Damian vyjadril „hlboké dojatie“ a vďačnosť za solidaritu zo strany politikov aj obyvateľstva. Predseda frakcie CDU/CSU, Volker Kauder, 6. októbra navštívil miesto útoku a vyhlásil:

„Útoky na Božie domy sú vždy závažným útokom na celú náboženskú slobodu. Musia nás zburcovať k reakcii a je jedno, ktoré náboženstvo je postihnuté. Práve vzhľadom na krvavé útoky s náboženským pozadím na Strednom Východe a v mnohých iných častiach sveta musíme v Nemecku takéto prípady sledovať s najväčšou pozornosťou, aj keď sa škody ešte držia v istých hraniciach. Takéto útoky sú vždy zamerané proti pokojnému spolunažívaniu v Nemecku, kde všetky náboženstvá majú svoje miesto.“

Primátor Klaus Wowereit (SPD) označil tento čin ako „zločin proti pokojnému spolunažívaniu všetkých Berlínčanov nezávisle od vierovyznania“. Senátor Frank Henkel (CDU) povedal: „Kto útočí na Božie domy, ten útočí aj na svetu otvorený a tolerantný Berlín. Berlínska polícia urobí všetko pre to, aby páchateľov chytila. Je v spoločnom záujme nás všetkých, aby sa takéto zločiny potrestali.“ …

Jediné koptské spoločenstvo v Berlíne využíva od r. 1998 bývalú evanjelickú budovu, ktorá bola posvätená v r. 1905. V tomto roku boli už štyri vlámania do tohto kostola. Zlodeji ukradli sakrálne predmety aj medené odkvapové rúry. Spoločenstvo tvorí 200 rodín. V Nemecku žije 6000 koptov. V Egypte je ich podiel medzi 83 miliónmi obyvateľov asi 10 percent. Tam dochádza stále znova k násilným útokom radikálnych moslimov na kresťanskú menšinu. –zg-

 

 

Arcibiskup: Iracká vláda nechala kresťanov v štichu

 

Mníchov, 6.10.2014 (KAP) 017 420 – Chaldejský arcibiskup z Erbilu, Bashar Warda, obviňuje irackú vládu zo zanedbávania kresťanov, ktorí ušli pred terorom IS. „Vláda v Bagdade neurobila nič, ale absolútne nič, aby 120 000 kresťanov pomohla,“ povedala hlava chaldejskej katolíckej arcieparchie riaditeľke „Kirche in Not“, Karin Márii Fenbertovej, ako táto nemecká nadácia oznámila v pondelok. Fenbertová s medzinárodnou delegáciou „Kirche in Not“ bola tri dni na návšteve v Erbile, aby prediskutovala projekty pomoci utečencom.

Arcibiskup hovoril o rabovaní kresťanských domov. Povedal, že kresťania sa cítia byť zradení vlastnými rodákmi a už sa nechcú vrátiť do svojej domoviny. „Naši moslimskí vodcovia zlyhali v tom, že bezvýhradne neodsúdili násilie, ktoré sa pácha v mene islamu.“

„Aj pomoc pre utečencov je ponechaná len na cirkev,“ uviedol Warda.  „Bagdad pomáha iba vyhnaným moslimom, ale nie kresťanom. Z podpory medzinárodného spoločenstva sa k miestnym kresťanom zatiaľ nič nedostalo,“ vyhlásil arcibiskup. Irackí biskupi však vyvinuli program pomoci. –zg-

 

Kardinál Burke: ‚Biskupi sú pastieri stáda, oni sú katolícki‘

 

Vatikán, 6.10.2014 (kath.net) 017 419 – „Toto takto prebieha už celé mesiace a ja vidím, že médiá očakávajú istú zmenu v náuke Cirkvi. Od biskupov a kňazov počúvam, že k nim prichádzajú mnohí ľudia a trvajú na tom, že teraz smú prijímať sviatosti, pretože predpokladajú, že Cirkev svoju náuku už zmenila. To nie je zdravé.“

Konštatoval to americký kardinál kúrie Raymond Burke pre „Catholic News Service“ vzhľadom na Mimoriadnu biskupskú synodu o manželstve a rodine. „Ak budú takéto diskusie prebiehať ešte rok, môže nám to iba uškodiť“, povedal prefekt Apoštolskej signatúry.

Vzhľadom na návrhy emeritného kardinála kúrie Waltera Kaspera, umožniť znovu zosobášeným rozvedeným prístup k sviatosti zmierenia a k Eucharistii kardinál Burke vyhlásil: „Nevidím spôsob ako tento návrh podporovať, ak berieme vážne slová nášho Pána v Matúšovom evanjeliu, podľa ktorých muž cudzoloží, ak sa odlúči od svojej ženy a ožení sa s inou“ (porovn. Mt 19). „Kto žije v iregulárnom zväzku, ten žije v cudzoložnom zväzku a preto nemôže byť pripustený ku sviatostiam, kým sa situácia nevyrieši.“ Kardinál vyjadril nádej, že biskupská synoda 2014 túto záležitosť objasní a bude tým vybavená.

Kardinál Burke ďalej povedal, že nedokáže odhadnúť, koľkí z takmer 200 biskupov, ktorí sa na synode zúčastnia, prijímajú návrh kardinála Kaspera pozitívne. Prefekt očakáva skôr podporu európskych a skôr odmietnutie afrických biskupov. „No to sú biskupi, to sú pastieri stáda, oni sú katolícki. Nedokážem si predstaviť, že tento návrh prijmú. Ak by však došlo k jeho prijatiu, tak by som zrejme nevedel, ako by som to mal stráviť.“ –zg-

 

Biskup St. Pöltenu: ‚Kasper reagoval precitlivelo‘
St. Pölten, 5.10.2014 (kath.net) 017 418 – Rakúsky diecézny biskup zo St. Pöltenu, Klaus Küng, predseda komisie pre rodinu pri Biskupskej konferencii Rakúska, v interview pre denník „Die Presse“ mierne kritizoval kardinála Kaspera, pretože ten podľa neho reagoval pred synodou na postoje rôznych kardinálov k téme znovu zosobášených rozvedených precitlivelo.

„V zásade dávam kardinálovi Kasperovi, ktorého si veľmi vážim, za  pravdu v tom, že diskusia má prebiehať na synode a nie cez médiá. Avšak on reagoval trocha precitlivelo. Veď on sám tú diskusiu svojou prednáškou vyvolal a musel rátať s tým, že sa mu bude protirečiť,“ konštatoval biskup Küng. Postoje kardinálov, ktorí k tomu uverejnili knihu, boli, ako povedal biskup, z veľkej časti už vopred známe.

„Podľa môjho názoru tu nejde o nijakú provokáciu, ale o slobodné vyjadrenie názorov, ktoré okrem toho zodpovedajú tomu, čo Cirkev k tejto téme vždy učila.“ V tejto oblasti nemôžu vlastne existovať podľa biskupa nijaké „ideálne riešenia“, ako zdôraznil biskup.

„Najdôležitejšie je osobné sprevádzanie a pomoc pre týchto ľudí, aby vo vzniknutej situácii vedeli po kresťansky žiť, deti príslušne vychovávať a konať dobro. V nemálo prípadoch sa vynára otázka, či cirkevne uzavreté manželstvo, ktoré stroskotalo, bolo aj platné. V takých prípadoch môže prichádzať do úvahy jeho anulovanie. Ale aj vtedy, keď toto nastane, vždy platí, že aj znovu zosobášení rozvedení patria do Cirkvi a ako každý kresťan majú nádej. S napätím očakávam, aké nové podnety synoda vypracuje,“ zdôraznil biskup Küng.

Biskup ďalej pripomenul, že vôbec nie je málo rodín, ktoré vo viere a v tom, čo Cirkev vzhľadom na manželstvo a rodinu učí, nachádzajú „veľkú pomoc. „Ale je aj pravda, že v tejto oblasti sú mnohí, aj medzi veriacimi, ktorí výpovede Cirkvi nechápu, príp. neprijímajú. Nie nadarmo povedal pápež František nám rakúskym biskupom pri návšteve ad-limina v Ríme, že tému rodina zvolil, pretože pre pastoráciu je ústrednou otázkou a existujú tu veľké problémy. Túto tému na ostatnej biskupskej synode o novej evanjelizácii si naliehavo žiadali mnohí synodálni otcovia.“

V oblasti „zákazu umelých prostriedkov regulácie počatia“ ide o to, poskytnúť nové riešenia sprostredkovania témy, aby si ľudia lepšie uvedomili súvislosti, ako povedal biskup.

„Teológia tela, ktorú vyvinul už dnes svätý pápež Ján Pavol II., môže byť aj pre mladých ľudí veľmi príťažlivá a zdá sa mi byť zatiaľ naozaj neodkrytým pokladom. Cirkev sa musí v týchto oblastiach naučiť hovoriť lepšie, zrozumiteľnejšie a niekedy aj diferencovanejšie. Tu nás čakajú veľké úlohy, ku  ktorým synoda pravdepodobne prinesie nové podnety,“ vyhlásil biskup Küng.

Na záver dodal, že považuje za pozoruhodné, že hneď po mimoriadnej synode bude blahorečený pápež Paul VI. „Jeho encyklika Humanae Vitae narazila na Západe veľký odpor, ale bola prorockým slovom, aj keď treba pripustiť, že komunikácia vtedy a ani neskôr nebola veľmi šťastná.“  -zg-

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *