Novéna k Dieťaťu Ježiš

Prvý deň

Milé dieťa Ježiš! Som tu pri Tvojich nohách. Obraciam sa k Tebe, ktorý si všetko. Tak veľmi potrebujem Tvoju pomoc! Daruj mi ó, Ježišu, svoj pohľad plný milosrdenstva a ponáhľaj sa mi na pomoc v mojej núdzi, lebo Tebe nič nie je nemožné.

Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

Modlitba na záver každého dňa:

Pre svoje božské detstvo udeľ mi, Ježišu, milosť o ktorú Ťa prosím /možno sa konkrétne vyjadriť/, pokiaľ to je v súlade s Tvojou vôľou a s mojím skutočným dobrom. Nehľaď na moju nehodnosť, ale na moju vieru a na svoje nekonečné milosrdenstvo. Bože, Ty si ustanovil svojho Jednorodeného Syna Spasiteľom ľudského pokolenia a chcel si, aby bol nazvaný JEŽIŠ. Dopraj nám, aby sme raz mohli v nebi hľadieť do tváre toho, ktorého sväté meno uctievame tu na zemi. Amen. 

 

Druhý deň

Ó, Ježišu, krása Nebeského Otca, z Tvojej tváre vyžaruje záblesk Božstva. Klaniam sa Ti a vyznávam, že si pravý Syn živého Boha. Obetujem Ti, Pane, celé svoje bytie. Nech sa nikdy neodlúčim od teba, ktorý si moje najvyššie dobro.

Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Tretí deň

Ó, sväté Dieťa Ježiš, keď hľadím na Tvoju tvár, ktorá sa na mňa usmieva, cítim sa naplnený živou dôverou. Áno, všetko očakávam od Tvojej dobroty. Nech zažiari Ježišu mne a všetkým mojim drahým úsmev Tvojich milostí, aby som mohol velebiť Tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Štvrtý deň

Ó, Dieťa Ježiš, Tvoje čelo zdobí koruna a ja Ťa vyznávam ako svojho božského Pána. Už nikdy nechcem slúžiť Zlému, svojim vášňam, hriechu. Kraľuj Ježiš, v tomto úbohom srdci a učiň ho svojím navždy.
Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Piaty deň

Hľadím na Teba, najsladší Vykupiteľ, zaodetý do purpurového plášťa. Je to Tvoj kráľovský atribút, ktorý hovorí ku mne o tvojej Krvi. O Krvi, ktorú si prelial za mňa. Učiň, Dieťa Ježiš, aby som odpovedal na Tvoju obeť a neodmietal trpieť s Tebou a pre Teba, keď mi dáš k tomu príležitosť.

Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Šiesty deň

Ó, láskyplné Dieťa, keď vidím, ako držíš vo svojej ruke svet, moje srdce napĺňa radosť. Medzi nespočetnými bytosťami, ktoré udržuješ pri živote som i ja. Vidíš ma a podopieraš v každej chvíli, chrániš ma ako svoje vlastníctvo. Bdej nado mnou, Ježišu, a pomáhaj mi v mojich potrebách.

Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Siedmy deň

Na Tvojich prsiach Jezuliatko, sa trblieta Kríž. Je to znamenie nášho vykúpenia. Tiež mám i ja, božský Spasiteľ, svoj kríž, ktorý je ľahký, ale ma až príliš ťaží. Pomôž mi ho znášať, aby som ho nosil vždy s úžitkom. Ty vieš, aký som slabý. Pomôž mi, Ježišu!

Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Ôsmy deň

Na Tvojej hrudi, Dieťa Ježiš, visí okrem kríža i malé srdce. Je obrazom Tvojho Srdca, ktoré je skutočne zlaté svojou nekonečnou nehou. Ty si opravdivým Priateľom, ktorý sa veľkodušne dáva, ba sa obetuje za milovanú osobu. Vylej na mňa znovu Ježišu, žiar svojej lásky, a nauč ma na ňu odpovedať.
Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Deviaty deň

Tvoja všemocná pravica, malý Kráľ, rozdáva požehnanie všetkým, ktorí Ťa uctievajú a vzývajú. Žehnaj mi, Ježiško, žehnaj mojej duši, môjmu telu. Žehnaj mojim potrebám, aby boli uspokojené moje túžby, aby boli vyslyšané… Vyslyš moje prosby a ja budem velebiť po všetky dni Tvoje sväté meno JEŽIŠ.
Amen.
Otče náš..Zdravas´Mária..Sláva Otcu..Pre svoje božské detstvo..

 

Litánie k Božiemu Dieťaťu

Buď pozdravené, Dieťa Ježiš, plné milosti, milosrdenstva a pokoja. Ty si najkrajší z ľudských synov a požehnaným plodom Najčistejšej a Nepoškvrnenej Panny Márie. Ó, Ježišu! Ty si najmocnejším Pánom neba a zeme. Verím v Teba, dôverujem Ti a v nádeji Ťa prosím: Dieťa Ježiš

Vyslyš ma – lebo Ty všetko môžeš

Nadchni ma

Kraľuj mi

Podrž ma

Posilni ma

Nauč ma jemnosti

Daruj mi pokoj

Obráň ma od zlého

Chráň ma

Veď ma

Žehnaj ma

Bdej nado mnou

Uč ma

Osvieť ma

Očisti ma

Zľutuj sa nado mnou

Spas ma

Ó, môj dobrý Ježišu. Prichádzam k Tebe so srdcom plným vrúcnej lásky a vďačnosti. Pre svoju nehodnosť a úbohosť Ťa prosím, ó, Božie Dieťa, očisti moje srdce Tvojím milosrdným pohľadom a rukou, ktorou žehnáš svet. Priviň ma k svojmu ľútostivému a súcitnému Srdcu a vypočuj moje prosby. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *