Novéna ku sv. Bakhite

Deň sviatku sv. Jozefíny Bakhity je 8. február. Novénu je vhodné modliť sa ako prípravu na slávenie jej sviatku, ale aj v inom termíne, keď potrebujeme pomoc.

Sv. Jozefína Bakhita sa narodila v Sudáne a vo veku 7 rokov bola unesená, zotročená, predaná, mučená a ponižovaná. Jej majiteľ ju presťahoval do Talianska, kde pracovala ako opatrovateľka a sprevádzala rodinu v Benátskom inštitúte katechumenov, ktorý viedla rehoľa kanosiánskych sestier.(CanossianSisters  je katolícky náboženský inštitút založený Magdalénou z Canossy vo Verone v Taliansku v roku 1808.) Tam sa cítila priťahovaná ku katolíckej cirkvi a prijala krst i birmovanie. S pomocou kanosiánskych sestier a patriarchu inštitútu získala Jozefína slobodu od otroctva. Jozefína sa pripojila ku sestrám a stala sa rehoľníčkou. Pomáhala svojej náboženskej komunite pri varení, šití, vyšívaní a prijímaní návštevníkov. Stala sa patrónkou Sudánu, proti otroctvu a obetí obchodovania s ľuďmi.

1. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, bola si otrokyňou a nemala si žiadne práva. Prihováraj sa za obete obchodovania s ľuďmi a za tých, ktorí mlčky trpia akékoľvek otroctvo. Nech im únoscovia navrátia slobodu a nech je toto zlo vymazané z povrchu Zeme.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv.Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

2. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, bola si unesená zo svojej rodiny vo veku 7 rokov. Modli sa za deti, ktoré boli unesené a za ich rodiny, ktoré veľmi trpia strachom a smútkom. Nech ich Pán znovu zjednotí a poteší.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

3. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, vo svojom živote si bola mnohokrát predmetom obchodovania a predaja. Jeden z tvojich majiteľov ťa mučil tým, že celé tvoje telo tetoval rozrezávaním kože. Nasypal ti do rán soľ, aby vzor jaziev viac vynikol. Bola si polomŕtva bolesťou a takmer si vykrvácala. Modli sa za obete mučenia. Pomôž im, aby boli odolní, odvážni a nechali uzdraviť svoje telá a duše. Vypros nám milosť zastaviť túto brutálnu prax mučenia.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

4. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, keď sa rodina, ktorá ťa priviedla ku kresťanstvu a darovala ti slobodu, rozhodla odísť od kanosiánskych sestier, mala si odvaha odmietnuť a bojovať aj tu za svoju slobodu. Tvoje srdce bolo plné vďačnosti voči tejto rodine, no spoznala si, že Božou vôľou je, aby si domov u nich opustila a pripojila sa k reholi.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

5. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, napriek mnohým pokusom a utrpeniu, ktoré si prežila počas celého svojho života, si vždy videla krásu vo všetkých veciach. Dokonca si videla, že v tvojom zotročení bola dobrota, ako sisama svedčila: „Keby som sa stretla s otrokármi, ktorí ma uniesli a dokonca aj s tými, ktorí ma mučili, tak kľačím a bozkávam ich ruky, pretože ak by sa tak nestalo, dnes by som nebola kresťankou a veriacou.“

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

6. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, vždy si bola vďačná Bohu za svoju kresťanskú vieru. Bola si tak vďačná, že si bola známa tým, že si bozkávala krstiteľnicu z vďaky za krst a nový život v Kristovi.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

7. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, vo chvíli svojej smrti si sa zamerala na Pannu Máriu, Božiu Matku. Tvoje posledné slová: „Panna Mária, Panna Mária“, boli venované práve jej, keď si odchádzala do neba.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

8. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, vždy si prijala s úsmevom a láskou každého, kto k tebe prišiel prosiť o pomoc.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

9. deň

Nebeský Otče, ty si nám dal vynikajúci príklad sv. Jozefíny Bakhity a požehnal si ju otvoreným srdcom plným lásky. Pomôž mi odpustiť druhým tak, ako to urobila ona.

Sv. Bakhita, v smrteľnej agónii a bolestiach si opätovne prežívala okamihy svojho otroctva a prosila si sestry, aby uvoľnili tvoje reťaze. Prihováraj sa za každého, kto je spútaný bolesťou a hriechom.

Pomôž nám byť vďačnými za našu slobodu a vedieť, že sme skutočne slobodní iba prostredníctvom našej viery v Pána. Svätá Bakhita, prosím, modli sa za nás a pros Boha, aby nás vypočul v týchto našich prosbách (Tu uveďte svoj úmysel…)

Sv. Bakhita, prežila si mimoriadne bolestný život utrpenia a otroctva, ale nedovolila si, aby tvoje zranenia ovládli tvoj život. Rozhodla si sa mať otvorené a radostné srdce a nasledovať pravdu Ježiša Krista. Prihováraj sa za nás, aby Kristus mohol žiť radostne v našich srdciach, ako žil aj v tom tvojom. Mnoho ľudí prekonalo prekážky a prišlo ku kresťanskej viere prostredníctvom tvojho mimoriadneho svedectva. Kiež bude tvoj príhovor navždy premieňať vieru ľudí. Zdravas´ Mária..

Zdroj: praymorenovenas.com, Obrázok: Pinterest

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *