Život Cirkvi vo svete 46 * 2014

Obsah

 

Vatikán stavia na Námestí sv. Petra sprchy pre bezdomovcov

Psychiater varuje pred nemanželským spolužitím

Moskva: Cirkev chce aj ekonomickú nezávislosť od Západu

Ukrajinský patriarcha Filaret: Agresor môže začať 3. svetovú vojnu

Synoda o rodine bez biskupa s kompetenciou v oblasti rodiny

Kardinál Kasper uráža ‚prívržencov‘ Benedikta XVI.

Islamisti rabovali v nemeckých kostoloch na pomoc džihádistom

Berlín: Od r. 2012 vyše 50 útokov na veriacich

Rakúsko: Zneuctenie chrámu pornofilmami je na súde

Vedúci dikastérií sa radia s pápežom o reforme kúrie

Kolégium kardinálov urýchli riešenie prípadov zneužívania

Pápež varuje pred klerikálnym stuhnutím

Pápež: Aj v Afrike hrozí rozmáhajúca sa sekularizácia

Psychiater: Kontemplácia je ‚psycho-hygiena v čistej kultúre‘

Lekárka pred súdom pre potraty kvôli pohlaviu

Farár: Írske univerzity netolerantné voči katolíkom

Pápež a evanjelici: Spoločné nasadenie za biblické manželstvo!

Nemecko: Homosexuáli chcú vyvíjať tlak na biskupov

EÚ musí lepšie chrániť náboženskú slobodu

Dominique Mamberti – nový prefekt Apoštolskej signatúry

Ostrá kritika médií kardinála Tagleho po synode

Rakúsko: Biskupi za zákaz eutanázie v ústave

Naša príloha

Burke: Mnohým to pripadá, akoby Cirkev stratila kompas

 

Vatikán stavia na Námestí sv. Petra sprchy pre bezdomovcov

 

Vatikán, 13.11.2014 (KAP) 017 454 – Vatikán inštaluje pod kolonádami Námestia sv. Petra sprchy pre bezdomovcov. V pondelok z iniciatívy Pápežského úrady pre almužny postavia neďaleko Bronzovej brány sprchovacie kabíny. „Pre núdznych v Ríme je menej problémom dostať sendvič alebo teplé cestoviny,“ povedal „almužnový majster“ biskup Konrád Krajewski pre internetový portál „Vatican Insider“ vo štvrtok. Podstatne ťažšie je nájsť miesto, kde sa môžu umyť a vyprať si šatstvo.

Na prosbu Krajewského chce aj 10 farností v okolí Vatikánu ponúkať možnosti očisty pre bezdomovcov. Aj mnohé rímske charitné zariadenia ako aj Spoločenstvo Sant’Egidio prevádzkujú na mnohých miestach menzy a útulky pre núdznych.

Vatikán prevádzkuje už od r. 1987 na svojom území chyrtiné centrum vedené sestrami Matky Terézie „Donum Mariae“ neďaleko Kongregácie pre náuku viery. Núdzny dostanú dvakrát denne teplé jedlá a ponúka aj možnosti prenocovania pre ženy. Nové sprchovacie kabíny sa nachádzajú na druhej strane Námestia sv. Petra, takmer priamo pod oknami pápežského apartmánu. –zg-

 

Psychiater varuje pred nemanželským spolužitím

 

Väčšina synodálnych otcov, ako sa zdá, si neuvedomuje vážne riziká voľného spolužitia. Americký psychiater uvádza 13 bodov kritiky z výsledkov vedeckých štúdií. Na rozdiel od synodálnych otcov nachádza málo konštruktívnych prvkov v predmanželskom spolužití.

 

Vatikán, 13.11.2014 (kath.net/pl) 017 453 – Trinásť bodov kritiky uviedol americký psychiater Rick Fitzgibbons ako dokázateľné riziká predmanželského spolužitia. Súčasne explicitne kritizoval výpovede v oficiálnej záverečnej správe Biskupskej synody o manželstve a rodine. Americký lekár vedie „Institute for Marital Healing“ (Inštitút pre uzdravovanie manželstva) pri Filadelfii. V minulých 38 rokoch pracoval s niekoľkými tisícami manželských párov, ktorých manželstvá boli ohrozené. Príspevok sa nachádza v katolíckom spravodajskom portáli USA „Aleteia“.

„Literatúra o duševnom zdraví vnáša iba málo či nijaké konštruktívne prvky do tejto situácie,“ konštatuje Fitzgibbons. Naopak, z týchto štúdií možno odvodiť veľkú pravdepodobnosť, že po nemanželskom spolužití je ohrozená stabilita a spokojnosť neskoršieho manželstva. Počet ľudí v nemanželskom zväzku v ostatných desaťročiach silno vzrástol. Väčšina mladých a ich rodičov – rovnako ako synodálni otcovia – nepozná výsledky štúdií o nemanželskom spolužití.

V záverečnej správe 125 synodálnych otcov schválilo nasledovné výpovede, 54 ich odmietlo:

„Nová citlivosť dnešnej pastorácie spočíva v tom, uchopiť tie pozitívne prvky, ktoré v civilných manželstvách a s príslušným rozlišovaním v spolužití bez sobášneho listu existujú. Aj keď úplne jasne zdôrazňujeme kresťanské posolstvo, tak musíme predsa len v ponuke Cirkvi poukázať aj na konštruktívne prvky v tých situáciách, ktoré mu ešte nezodpovedajú, alebo mu už nezodpovedajú“ (č. 41).

Fitzgibbons uviedol výsledky vedeckých štúdií o negatívnych účinkoch nemanželského spolužitia v nasledovných 13 bodoch:

1. Štúdia z r. 1992, ktorá skúmala 3300 prípadov, konštatovala, že páry, ktoré žili spolu pred uzavretím  manželstva, majú v manželstve o 46 percent vyššie riziko rozvodu. (Journal of Marriage and the Family, február 1992)
2. Každoročný podiel ľudí s depresiami je u nezosobášených párov trikrát vyšší, ako u zosobášených. (Journal of Health and Social Behavior, september 2000)
3. Ženy, ktoré žijú v nemanželskom zväzku sa štatisticky častejšie stávajú obeťami telesného a sexuálneho zneužitia ako vydaté ženy. (National Marriage Project, Rutgers University, 2002)
4. Čím dlhšie žije pár nezosobášený, tým menej nadšene sa vyjadruje o manželstve a tehotenstve. (Journal of Marriage & Family” (59), 1997)
5. Páry, ktoré žijú spolu nezosobášené, vykazujú čo do spokojnosti, sexuálnej výlučnosti a uspokojenia, ako aj vo vzťahoch ku svojim rodičom v priemere horšie výsledky. (Journal of Family Issues, január 1995)
6. Ľudia v nemanželskom zväzku prejavujú tendenciu žiť záväzky menej eticky. To by mohlo vysvetliť aj vyššiu rozvodovosť párov, ktoré žili spolu už pred manželstvom. (Journal of Marriage and the Family, august 1997)
7. Nemanželské zväzky majú tendenciu inštitúciu manželstvo oslabovať a prinášajú špeciálne riziká pre deti z týchto zväzkov. (Just Living Together: Implications of Cohabitation on Families, Children and Social Policy, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002)
8. Nemanželské spolužitie dáva u mladých ľudí rásť tendencii prijímania rozvodu. (Journal of Marriage & Family, [59])
9. Nemanželské spolužitie môže podporovať egoizmus a neskôr rovnako aj nedostatok vôle mať deti.
10. Kto po rozvode žije s novým partnerom bez manželstva, prejavuje štatisticky menšiu spokojnosť ako tí, ktorí sa po rozvode znovu civilne zosobášili. (Journal of Marriage and Family, 68(2), máj 2006)
11. V porovnaní s vrstovníkmi jednotlivci, ktorí žijú spolu nezosobášení, majú väčšiu náchylnosť k depresii. Miera depresie rastie paralelne s dĺžkou spolužitia. (Alabama Policy Institute, august 2006)
12. Čím dlhšie žijú spolu páry pred manželstvom, tým pravdepodobnejšie je, že v nasledovnom manželstve dôjde k búrlivým hádkam, bitkám a hádzaniu predmetov. Čím dlhšie žili páry spolu pred manželstvom, tým viac táto pravdepodobnosť rastie. (Alabama Policy Institute, august 2006)
13. Pravdepodobnosť, že ženu partner v nemanželskom spolužití usmrtí, je deväť krát vyššia ako u vydatých žien. Vo vzťahoch bez sobášneho listu hrozí najmä ženám v strednom veku, že ich partner usmrtí.

(T.K. Shackelford a J. Mouzos, Partner Killing by Men in Cohabiting and Marital Relationships: A Comparative, Cross-National Analysis of Data from Australia and the United States, Journal of Interpersonal Violence, 2005 (30:10); 1310-1324) –zg-

Link k originálnemu príspevku:

Most Synod Fathers Seemed Unaware of the Serious Risks of Cohabitation“.

(Väčšina synodálnych otcov, ako sa zdá, si neuvedomuje vážne riziká voľného spolužitia)

 

Moskva: Cirkev chce aj ekonomickú nezávislosť od Západu

 

Moskva-Vatikán, 13.11.2014 (KAP) 017 452 – Ruská pravoslávna cirkev schvaľuje odvrátenie ruského hospodárstva od Západu a užšiu spoluprácu s islamskými štátmi a s Čínou. Ako informovala rímska misijná agentúra „AsiaNews“ vo štvrtok, tento návrh predniesli na Svetovom kongrese ruského národa v Moskve. Vedúci sekretariátu synody pre cirkev a spoločnosť, arcikňaz Vsevolod Čaplin, ostro kritizoval „globálne centrá s nepriateľským vplyvom,  ktoré nesú aj vinu na razantnom poklese rubľa voči doláru“.

Svetový kongres otvoril moskovský patriarcha Cyril I. Pricestovali naň aj zástupcovia Rusov z Ázie a EÚ. Vzhľadom na sankcie EÚ a USA patriarcha vyzval Rusov k zomknutosti. Cyril I. v utorok obvinil štáty, „ktoré sa vidia ako víťazi studenej vojny“, že chcú ľudstvu diktovať jeho cestu. Ich hlavným cieľom je podľa neho „konzumná spoločnosť“. „Rusko by sa nemalo skloniť pred nijakým tlakom,“ vyhlásil patriarcha.

Pre „Rádio Vatikán“ varoval medzitým vo švédskej Uppsale pôsobiaci jezuita páter Christoph Hermann pred obojstrannými škodami v oblasti ekumenizmu pre rusko-ukrajinský konflikt. Vojna na Ukrajine sa týka  ekumenických vzťahov a dialógu nielen v tom regióne, ale najmä v krajinách, ktoré sa obávajú podobnej situácie ako na Ukrajine – ako baltické a škandinávske krajiny.

Páter Hermann uviedol, že je povážlivé, že západoeurópske krajiny už Ukrajinu nepodporujú. „V ukrajinskom obyvateľstve vládne sklamanie, pretože si hovorí, že bojovalo za slobodu a za to všetko, čo Európa vlastne predstavuje. No tieto európske krajiny nie sú ochotné Ukrajincov podporovať, aby sa krajine mohlo dostať slobody a dôstojnosti.“

„Z Krymu už vykazujú katolíckych kňazov, príp. nedostanú povolenie pobytu,“ uvádza expert. „Na nepravoslávnych duchovných sa v regióne Donbas cielene útočí a sú vypudzovaní. Za tým však nie je náboženský konflikt,“ hovorí páter Hermann. „Ide skôr o to, že Rusko chce vybudovať nový Sovietsky zväz.“

Pre Vladimíra Putina však bude veľmi ťažké „otočiť koleso dejín naspäť“, hovorí jezuita. Po „oranžovej revolúcii“ sa reformné sily na Ukrajine nedokázali skutočne presadiť a aj noví politici sú skorumpovaní príp. vyšli zo starého režimu. V revolúcii na Majdane však išlo o to, „že ľudia už nezniesli, že malá skupina oligarchov žije v nadbytku, zatiaľ čo obyvateľstvo je úplne chudobné“. Preto prišla teraz podpora aj od cirkvi.

V súčasnom konflikte ide podľa Hermanna však aj o ruské vnútropolitické otázky a „tu sa dostáva do hry cirkev“. Ideológiu označovanú ako „Ruskij mir“, podporuje aj pravoslávna cirkev. Podporuje prívržencov autonómie na východnej Ukrajine „zatiaľ čo hnutie autonómie na Sibíri, sa veľmi rýchlo potlačilo“. Ide teda o to, nielen udržať Rusko pospolu, ale ešte aj hranice a záujmové sféry posúvať, ako povedal jezuita.

Rímskokatolícky biskup Stanislav Szyrokoradiuk OFM, z Diecézy Charkov-Zaporišja v oblasti rebelov, pre tlač kritizoval podporu separatistov Moskovským patriarchátom. Separatistov obvinil z diskriminácie menšín. Mnohí katolícki kňazi v minulých mesiacoch museli kvôli bezpečiu opustiť fary. Niektorých separatisti zatkli a až po dlhých dňoch a veľkom úsilí prepustili. Požadovalo sa, aby ich biskup „vykúpil“. Aj mnohí veriaci ušli na západ.

Za „agresívnu okupáciu“ na východnej Ukrajine je zodpovedný ruský prezident Putin, ako povedal Szyrokoradiuk a kritizoval, že Moskovský patriarchát nasleduje Putina „ako otrok“.

Hovorca Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu tieto obvinenia relativizoval. Pripustil, že kňazi vraj „v jednotlivých prípadoch“ proruských bojovníkov požehnávali. Ale zdôraznil: „Cirkev nemôže žehnať nikoho, kto tiahne do vojny – ale iba tých, ktorí sa bránia. Naša hlava patriarcha Onufri napomína v každej kázni pokoj, nehľadať vinníkov, ale cesty von z tejto strašnej krízy.“ –zg-

 

Ukrajinský patriarcha Filaret: Putin môže začať 3. svetovú vojnu

 

«Som presvedčený, že ak sa agresora nezastaví hneď na začiatku, pokiaľ je ešte slabý,

agresor zosilnie a začne tretiu svetovú vojnu. Týmto agresorom je Moskva, je Putin.»

 

Bonn, 12.11.2014 (kath.net/KNA) 017 451 – Patriarcha Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, Filaret, žiada rozhodný postup proti ruskej agresii na východnej Ukrajine: «Som presvedčený, že ak sa agresora nezastaví hneď na začiatku, pokiaľ je ešte slabý, agresor zosilnie a začne tretiu svetovú vojnu. Týmto agresorom je Moskva, je Putin,» povedal Filaret pre nemecký rozhlas Deutsche Welle v stredu.

Ukrajinský patriarcha obvinil vládu v Moskve, že ruský národ podvádza propagandou. Vyjadril presvedčenie, že východné oblasti okupované separatistami «nie sú stratené». Kritizoval rozkol ukrajinskej spoločnosti «na dve strany – východ a západ». Filaret je predsedom Rady cirkví a náboženských spoločenstiev na Ukrajine, ktorá združuje 18 kresťanských, moslimských a židovských spoločenstiev. –zg-

 

Synoda o rodine bez biskupa s kompetenciou v oblasti rodiny

 

Rakúsky biskup navrhnutý na riadnu synodu: „Nesmieme pridŕžať rigoróznosti, ktorá od ľudí očakáva, že budú dodržiavať Desatoro Božích prikázaní. Nesmieme nechať bez povšimnutia objektívne danosti v prospech slepého milosrdenstva.“

 

Viedeň/Feldkirch, 12.11.2014 (kath.net/jg) 017 450 – Biskupská konferencia Rakúska rozhodla, že na riadnu synodu o rodine v októbri 2015 vyšle biskupa Benna Elbsa, biskupa Feldkirchu. Toto rozhodnutie veľmi prekvapuje, lebo predseda komisie pre rodinu pri BKR biskup Klaus Küng zo St. Pöltenu sa na nej nedostane k slovu. Na mimoriadnej synode v októbri tohto roku bolo Rakúsko zastúpené kardinálom Christophom Schönbornom viedenským arcibiskupom. Ešte podivnejšie je rozhodnutie menovať biskupa Künga ako náhradníka za biskupa Elbsa, ak by sa tento nemohol zúčastniť.

Biskup Küng je už mnohé roky predsedom komisie pre rodinu pri Biskupskej konferencii Rakúska. Je spoluzakladateľom „Iniciatívy domáca cirkev“, ktorá podporuje manželské páry a rodiny. Toto hnutie má iste pastoračné pôsobenie, ktoré je pre riadnu synodu zaujímavé. Biskup Küng by tu mohol referovať z prvej ruky. Takmer 20 rokov je biskup St. Pöltenu aj konzultantom Pápežskej rady pre rodinu.

Pri všetkej úcte voči biskupovi Elbsovi a kardinálovi Schönbornovi, ktorý podľa lineckých katolíckych novín KirchenZeitung sa ako člen synodálnej rady zrejme zúčastní aj na riadnej synode, vyvoláva úžas, že biskupská konferencia sa domnieva, že sa môže zaobísť bez osobnosti s vedomosťami a skúsenosťami ako je biskup Küng. Jeho nominovanie ako náhradníka za biskupa Elbsa sa musí v tejto situácii zdať takmer ako odpor voči nemu.

Synoda o rodine predsa nie je bezvýznamné rutinné stretnutie, ale jedno z najdôležitejších podujatí na tému rodiny vo všeobecnej Cirkvi v ostatných desaťročiach. Vzhľadom na celosvetové sociálne zmeny Cirkev hľadá cesty, ako ľuďom sprostredkovať Bohom chcenú rodinu. Dotazník pred synodou ukázal, že náuka Cirkvi je mnohým katolíkom neznáma, alebo len  nedostatočne známa. Rozpor medzi náukou a praxou je často hrozivý a to nielen v Európe a Severnej Amerike. Tu by mali rakúski biskupi usilovať o to, aby vyslali svojho najlepšieho a najkompetentnejšieho muža.

Biskup Elbs ako dlhoročný vedúci pastoračného úradu a generálny vikár svojho predchodcu Elmara Fischera nepochybne nazbieral skúsenosti v oblasti rodiny. Jeho ťažiská však doteraz spočívali v iných oblastiach.

Podľa katolíckej agentúry kathpress biskup Elbs sa počiatkom novembra priznal ku „Kasperovej línii“ vzhľadom na sväté prijímanie pre znovu zosobášených rozvedených a homosexuálov. Zastáva sa „prístupu zohľadňujúceho príslušné okolnosti a motívy“, ako napísala agentúra. Cirkev má podľa neho úlohu „liečiť rany a zahrievať duše“. Nezastáva sa paušálneho prijímania pre znovu zosobášených rozvedených, ale nemá sa podľa neho stať, že kvôli „rigoróznosti“ sa nebude vhodne pristupovať k človeku. Tento postoj na mimoriadnej synode nedostal potrebnú väčšinu.

„Je tu síce ideál, ale musíme zohľadňovať, že každý človek je na ceste,“ vysvetľuje biskup Elbs svoj postoj. „A presne v tom spočíva problém, ktorému sa synoda chce venovať.“ Biskup Elbs, ako sa zdá, prevzal postoj mnohých našich pokrstených, ktorý znie: Existuje ideál manželstva a rodiny, to je síce pekné, ale pre väčšinu ľudí nedosiahnuteľné.

Preto sa nesmieme pridŕžať „rigoróznosti“, ktorá od ľudí očakáva, že budú dodržiavať Desatoro Božích prikázaní. Synoda si dala za úlohu nájsť odpovede na tieto pastoračné výzvy. Tie sa musia prirodzene orientovať príslušnou situáciou ľudí a ich náhľadom do náuky Cirkvi. Nesmieme však nechať bez povšimnutia objektívne danosti v prospech slepého milosrdenstva. To ľuďom na ich ceste k Bohu nepomôže.“  –zg-
Kardinál Kasper uráža ‚prívržencov‘ Benedikta XVI.

 

Rím, 12.11.2014 (kath.net/RV) 017 449 – Nový rozruch okolo výpovedí emeritného kardinála rímskej kúrie Waltera Kaspera! Na konferencii v Ríme v ekumenickom centre „Russia Ecumenica“ označil Kasper Benedikta XVI. ako nemeckého teológa, ktorý je „veľmi otvorený“ a síce „viac ako mnohí jeho prívrženci, ktorí sú menej inteligentní“. Kasper podľa správy Rádia Vatikán tiež vyhlásil, že Riadna biskupská synoda 2015 na tému manželstvo a rodina nájde široký konsenzus.

Pápež František je podľa Kaspera „inteligentný konzervatívec“, ako boli aj Pavol VI. a Ján XXIII. „Títo pápeži vedeli, že Evanjelium nie je vzácnym pokladom vo vitríne, ale odkaz odovzdávaný ďalšej generácii,“ povedal bývalý predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. –zg-
Islamisti rabovali v nemeckých kostoloch na pomoc džihádistom

 

V Nemecku po raziách: extrémistickí salafisti spáchali v Nemecku početné lúpeže

v kostoloch a školách, aby predajom lupu podporili džihádistov v Sýrii.

 

Düsseldorf, 12.11.2014 (kath.net/KNA) 017 448 – Extrémistickí islamskí salafisti zjavne spáchali v Nemecku početné lupičské výpravy do kostolov a škôl, aby predajom ulúpeného tovaru podporili džihádistov v Sýrii. Potvrdili to po celonemeckej razii a po zatknutí 9 obvinených osôb v stredu bezpečnostné zložky v Düsseldorfe, v Severnom Porýní–Vestfálsku (SPV).

Pri raziách prehľadali 40 bytov. Časť zatknutých, obvinených z verbovania do teroristickej skupiny «Islamský štát» (IS), pochádza z okolia Kolína. Ďalší obvinení sú podľa ministerstva vnútra SPV z Dolného Saska, Porýnia-Falska a Bavorska.

Vedúci Úradu pre ochranu ústavy SPV, Burkhard Freier, pre žurnalistov vyhlásil, že zatknutí salafisti sú podozriví, že vlámaniami a rozsiahlymi zbierkami podporovali islamských teroristických bojovníkov v Sýrii. Políciou rozbitá sieť mala organizovať aj vycestovanie bojachtivých salafistov do krízových oblastí v Iraku a Sýrii. V súčasnosti na Porýní a Porúrí pozoruje Úrad pre ochranu ústavy asi 40 takýchto «salafistických scén». Vcelku orgány SPV zaregistrovali až 1800 salafistov. Asi 250 týchto mužov vo veku 18 až 29 rokov považujú za ochotných k násiliu.

Popri verbovaní prívržencov salafistické siete sa v minulosti sústredili na to, aby «pod rúškom humanity» robili zbierky. Džihádistov v Sýrii v minulých mesiacoch podporili salafisti v Nemecku «niekoľkými státisícami eur». Pri tzv. «dobročinných podujatiach» sa často nazbierali «šesťmiestne sumy». Najmä salafistom blízke združenie «Pomoc v núdzi» zjavne získava finančnú aj logistickú pomoc pre islamistických teroristov.

Pre Nemecko a Severné Porýnie–Vestfálsko v súčasnosti údajne nehrozí «nijaké konkrétne nebezpečenstvo útokov» salafistických teroristov. «Ale musíme byť ostražití,» ako povedal Freier. Muži vracajúci sa z oblastí občianskych vojen predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Rozbitím kolínskej siete jeden tento «močiar vyschol». Avšak páchnuci salafistický močiar v Nemecku je ešte oveľa väčší, ako zdôraznil vedúci Úradu pre ochranu ústavy.

Opozícia CDU žiada dôsledný zásah ministra vnútra Severného Porýnia–Vestfálska, Ralfa Jägera (SPD), proti islamistom. «Je odporné, že podozriví sa dokonca vlámali do kostolov, aby lupom financovali hrozné zločiny tzv. svätej vojny,» povedal expert pre vnútro z CDU Theo Kruse. Náš región nesmie «byť naďalej blahobytnou zónou pre kriminálnych salafistov». –zg-

 

Berlín: Od r. 2012 vyše 50 útokov na veriacich

 

Berlín, 12.11.2014 (kath.net/KNA) 017 447 – Na veriacich troch najväčších náboženských spoločenstiev od r. 2012 spáchali v Berlíne 52 útokov. Bolo to podpaľačstvo, poškodenie budov a vecí nápismi, či slovné útoky a urážky, ako informovala správa senátu pre vnútro na otázku komory poslancov. Z toho doteraz vyšetrili 11 prípadov.

Podľa reakcie uverejnenej v utorok, 23 prípadov nahlásili cirkvi, 17 moslimské spoločenstvo a 12 židovská obec. Senátor pre vnútro Frank Henkel (CDU) vyhlásil, že čo sa týka ďalších hrozieb, nie sú v súčasnosti potrebné  dodatočné bezpečnostné opatrenia. –zg-

 

Rakúsko: Zneuctenie chrámu pornofilmami na súde

 

Linz, 12.11.2014 (kath.net/KAP/red) 017 446 – Po nakrútení pornofilmov v chráme v hornorakúskom Hörschingu a po oznámení činu farníkmi na polícii sa musí porno-herečka zodpovedať pred súdom. Štátna prokuratúra konštatuje trestné činy rušenia praktizovania náboženstva a zneuctenie náboženskej náuky v spojení s mediálnym zákonom, ako informovali noviny „Neue Volksblatt“ v utorok. Proces sa koná 11. decembra v Linci a 29-ročnej žene hrozí do 6 mesiacov väzenia.

Podľa správ médií farnosť Hörsching podala oznámenie už v júni. Obžalovaná mala v kostole nakrútiť dva pornofilmy a dať ich na internet a robiť si reklamu pre svoje služby. Vyšetrovatelia sa dostali žene na stopu po tom, čo premietli zábery miestnym ľudom a tí ju spoznali, ako informovala agentúra APA v utorok. V auguste ju potom chytili.

Podľa novín „Oberösterreichische Nachrichten“ pri incidente išlo o „odhalené prsia a sex pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou“. … Podľa správ  porno-herečka vstúpila do chrámu, keď sa tam ľudia ešte modlili. Tento rúhavý čin vyšiel na svetlo, keď učiteľ videl, že žiaci si vzrušene vymieňajú videá. Anonymný farník pre noviny vyhlásil:  „Sme úplne v šoku“.

Rakúske trestné právo chráni náboženskú sféru občanov a pozná skutkové podstaty trestných činov ako „zhadzovanie náboženských náuk“ (par. 188 Trestného zákonníka) a „rušenie praktizovania náboženstva“ (par. 189 Trestného zákonníka). Linecká diecéza k prípadu konštatovala, že pornografickým konaním v kostoloch sú naplnené kritériá trestného stíhania a potrestania vinníka. –zg-

 

Vedúci dikastérií sa radia s pápežom o reforme kúrie

 

Vatikán, 11.11.2014 (KAP- J. Schidelko, Vatikán) 017 445 – Po šiestich kolách poradenstva Rady kardinálov o reforme kúrie (Rada K9) si teraz sadne za stôl s kardinálmi aj pápež František. Na kabinetnom zasadnutí 24. novembra, ako sa dozvedáme, sa chce s vedúcimi dikastérií radiť o projekte reformy. Vedúci dikastérií – 9 kongregácií, 3 súdnych dvorov a 12 pápežských rád – majú predložiť svoje názory do procesu diskusie, v ktorom ide o štruktúru a  o budúcnosť dikastérií vôbec. Tieto poznatky sa majú potom predložiť na ďalšom zasadnutí Rady kardinálov, ktorá sa opäť zíde počiatkom decembra.

Doteraz síce preniklo von málo o plánoch reformy kúrie, ktorú pápež František začal bezprostredne po svojom zvolení ako jeden z jeho najdôležitejších projektov reformy. No mnohé poukazuje na to, že budúci systém rímskej správy bude štíhlejší ako doterajší.

Mnohé po Druhom vatikánskom koncile (1962-65) novo založené pápežské rady, ktoré Cirkvi radia v rôznych oblastiach jej otvárania sa svetu, sa majú spojiť, ako zaznelo z informovaných kruhov. Tak napríklad Rada pre rodinu by mala byť podriadeným oddelením Rady pre laikov. Rada pre spravodlivosť a pokoj (spravujúca sociálne záležitosti) by sa mala spojiť s Radou „Cor unum“. Podľa ďalších úvah Rada pre novú evanjelizáciu by mala byť začlenená do Kongregácie pre misie. A hovorilo sa aj o spojení Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí s Kongregáciou pre kauzy svätých.

Štrukturálne zmeny naznačuje aj súčasná personálna politika pápeža Františka. Je nápadné a nezvyčajné, že od preloženia kardinála Antonia Canizaresa Lloveru do španielskej Valencie je post prefekta Kongregácie pre Boží kult vakantný. Či na tento post nastúpi vedúci jednej z rušených rád, je pravda len špekuláciou. Ale vysvetľovalo by to, prečo František čaká s menovaním.

Nápadne rýchlo dostal však nástupcu sekretár pre vzťahy so štátmi Dominique Mamberti. Súčasne s povýšením tohto Francúza za hlavu Apoštolskej signatúry cez víkend prezentovali aj jeho nástupcu – britského arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera (60), doteraz pápežského veľvyslanca v Austrálii a kolegu štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina z Akadémie pre diplomatov. Ten bude odteraz koordinovať pápežskú zahraničnú politiku. No Mamberti má ešte ukončiť plánovanie cesty pápeža do Turecka 28. bis 30. novembra. Táto zmena ukončuje éru, v ktorej Francúzi či Taliani určovali zahraničnú politiku Svätého stolca. Vatikán sa stal anglofónnejším, ako to komentoval vysoký cirkevný predstaviteľ.

Časový plán reformy kúrie zatiaľ nepredložili. Počiatočné očakávania, že by sa takýto mamutí projekt ukončil za niekoľko mesiacov, sa čoskoro ukázali ako iluzórne. Veď konštitúcia kúrie „Pastor bonus“ z r. 1988 za Jána Pavla II. potrebovala mnohé roky, hoci štruktúru predchádzajúceho poriadku z r. 1967 zmenila iba málo. A František si tento projekt pred jeho schválením iste dá preveriť ešte svojím právnikom.

Dôležité reformné oblasti ako biskupská synoda a kritická hospodárska a finančná oblasť už boli naplánované a rada kardinálov ho nasmerovala na novú cestu. František založil Hospodársku radu, ktorú koordinuje mníchovský kardinál Reinhard Marx a Hospodársky sekretariát pod vedením austrálskeho kardinála Georga Pella. No zrejme potrvá ešte dlhší čas, kým sa skutočne vnesie transparentnosť do zmätku samostatne popri sebe operujúcich vatikánskych finančných orgánov. –zg-

 

Kolégium kardinálov urýchli riešenie prípadov zneužívania

 

Vatikán, 11.11.2014 (kath.net/KAP) 017 444 – Pápež František zriadil pri Kongregácii pre náuku viery nové kolégium kardinálov a biskupov, ktoré má urýchliť vyšetrovanie prípadov zneužívania a iných „závažnych deliktov“. Sedemčlenné kolégium má preskúmať odvolania proti rozhodnutiam kongregácie v týchto deliktoch – „delicta graviora“ – ako sa uvádza v materiáli z utorka, ktorý pripravil štátny sekretár Pietro Parolin z pápežskej audiencie.

Kolégium má tak odbremeniť každomesačné zasadnutie kardinálov Kongregácie pre náuku viery (Feria quarta). V súčasnosti prichádza do Ríma každý mesiac 4-5 prípadov, preto je práca zasadnutia „Feria quarta“ veľmi náročná, ako vysvetlil vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi.

Nové grémium môže robiť vlastné rozhodnutia, pre vyšetrovanie proti biskupom však zostáva kompetentné priamo „Feria quarta“. Kolégium, ktorého 7 členov musí menovať pápež, bude kongregáciu o svojich rozhodnutiach pravidelne informovať. Kardináli a biskupi v kolégiu sú členmi kongregácie, ale sú tam aj experti zvonka.

Od r. 2001 je Kongregácia pre náuku viery kompetentná pre všetky „závažné delikty“, ku ktorým patrí okrem prípadov sexuálneho zneužívania  maloletých aj porušovanie spovedného tajomstva. Vtedy vlna týchto previnení duchovných najmä v USA Cirkev veľmi poškodila. Vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Jozef Ratzinger, sa zasadil za rozhodné vyšetrenie týchto prípadov. –zg-

 

Pápež varuje pred klerikálnym stuhnutím

 

Vatikán, 11.11.2014 (KAP) 017 443 – Kňazi sa podľa slov pápeža Františka nikdy nesmú chápať iba ako cirkevní funkcionári. „To vedie k ich klerikálnemu stuhnutiu a k vzdialeniu sa od veriacich,“ uvádza v posolstve Biskupskej konferencii Talianska uverejnenom v utorok.

„Iba ten, kto sa nechá formovať na dobrého pastiera, nachádza vo svojej ochote slúžiť úplnosť, pokoj a silu,“ napísal František. Ďalej apeloval na biskupov, aby tohto ducha u kňazov svojich diecéz napomáhali.

Talianski biskupi majú v týchto dňoch svoje mimoriadne plenárne zasadnutie v pôsobisku sv. Františka – umbrijskom meste Assisi,. –zg-

 

Pápež: Aj v Afrike hrozí rozmáhajúca sa sekularizácia

 

Vatikán, 11.11.2014 (kath.net/KNA) 017 442 – Aj v afrických spoločnostiach je podľa pápeža Františka kresťanská viera ohrozená rozmáhajúcou sa sekularizáciou. Katolícka cirkev preto musí svoje posolstvo šíriť medzi ľuďmi intenzívnejšie a presvedčivejšie, ako povedal František v pondelok biskupom zo Senegalu, Mauretánie, Kap Verde a Guinea-Bissau vo Vatikáne. Laici potrebujú podľa jeho slov predovšetkým solídne základy, čo sa týka katolíckej náuky a spirituality, aby mohli svedčiť o Evanjeliu. To platí zvlášť tam, kde je kresťanská viera vytláčaná na okraj spoločnosti.

Pápež František biskupom, ktorí prišli do Ríma na návštevu ad limina, okrem toho kládol na srdce intenzívnejšiu starostlivosť o rodiny. Pretože v rodinách sa sprostredkujú elementárne základy spolunažívania a okrem toho sú zásobárňou, z ktorej Cirkev čerpá svoje kňazské a rehoľné povolania, ako zdôraznil. Aj blízkosť k ich kňazom v diecézach, najmä k tým mladým, musí byť pre biskupov najvyššou prioritou, ako dodal František. Vo svojich domovinách s väčšinovým islamom majú napomáhať aj dialóg s inými náboženstvami.

Pri návšteve ad limina apostolorum – «k prahu hrobov apoštolov» – ktorú biskupi absolvujú spravidla každých 5 rokov, informujú biskupi každej krajiny pápeža a Rímsku kúriu o situácii v ich miestnej cirkvi. –zg-

 

Psychiater: Kontemplácia je ‚psycho-hygiena v čistej kultúre‘

 

Viedeň, 10.11.2014 (kath.net/KAP) 017 441 – Kontemplácia je podľa názoru známeho viedenského neurológa Raphaela Bonelliho (foto) oblasť budúcnosti pre Katolícku cirkev. Pozorujúca, nazerajúca forma modlitby má z terapeutického hľadiska nesmierne pozitívne účinky na ľudí – ako  „psycho-hygiena v čistej kultúre“, ako to vyložil vedúci viedenského „Inštitútu pre religiozitu v psychiatrii“ v pondelok v interview pre „Kathpress“.

Kontemplatívni ľudia prejavujú často „pozoruhodnú hĺbku a stabilitu“, čím sa im lepšie darí „prekonávať krízy, žiť celkom v prítomnosti a s inými ľuďmi sa intenzívne stretávať,“ povedal Bonelli.

„Dnes sa ľuďom stále menej darí nájsť pokoj alebo sa sústrediť,“ prezrádza Bonelli zo skúseností svojej praxe. „Kvôli neustálej aktivite pacienti často pociťujú vnútornú neusporiadanosť, pri ktorej už vlastný život nemožno usporiadať podľa priorít. Dnešné formy využívania médií to len zosilňujú: Mnohí cítia tlak byť stále online a dosiahnuteľní, alebo musia neustále prezerať maily,“ povedal psychoterapeut. „Postihnutí potom ťažko dokážu správne hľadieť na skutočnosť, uvedomovať si ju a vnímať ju a dokonca aj vzťahy sa skrze smartphone a strach, že niečo zmeškajú, často narušujú.“

Presne proti tomuto „modusu aktivity“ stojí protiklad – kontemplácia – ktorú Bonelli označil ako „pozorovanie, aké veci skutočne sú“. Tento proces nemusí byť nevyhnutne náboženský, veď prebieha napríklad aj u horolezcov, ktorí občas hovoria o svojich zážitkoch ako o „náboženskej skúsenosti“, aj keď nie sú nábožensky založení. To, čo sa tu deje, je vnímanie a zachovávanie dojmov, je to uvažovanie namiesto okamžitej reakcie, ako aj mlčanie a čakanie na to, čo prichádza – je to predovšetkým pasívny proces.

Kontemplatívna modlitba prispieva k tomu, aby sa namiesto môjho „ja“ stal najdôležitejším Boh, čo mi umožní vidieť vlastné problémy v novom svetle. Bonelli: „Kto pred Bohom prežíva sám seba ako stvorenie a cíti sa byť v jeho ochrane, môže odložiť neurotický strach, ktorý spôsobuje, že mnohí ľudia nosia hrubú, nepreniknuteľnú masku.“  Psycho-dynamicky prináša  kontemplácia „dobré naladenie“, okrem toho spôsobuje zmenu pohľadu na svet a na vzťahy, a následne mení aj správanie sa k ľuďom.

Modlitbovú forma kontemplácie, pri ktorej ľudia pred Najsvätejšou sviatosťou môžu nájsť pokoj, označil Bonelli ako „ponuku pre budúcnosť“ Katolíckej cirkvi a znak jej jedinečného postavenia.

„Jej ‚jedinečným výrazným znakom‘ je Eucharistia, nie aktivita. Cirkev je v nebezpečenstve, že bude plávať s prúdom ducha doby, ktorý sa domnieva, že musí ponúkať podľa možnosti čo najviac programu v čo najkratšom čase a čo najviac zábavy, čoho je však aj tak všade úplný nadbytok. Ponúkať nadmerné aktivity by tu bol síce ten istý jazyk, ale aj tá istá choroba,“ hovorí psychiater.

Na praktizovanie kontemplácie vo všednom dni, je podľa Bonelliho potrebné vziať si na to vedome čas a byť pritom dôsledný, „pretože ona sa nenatíska násilne, ako napríklad vyhrávajúci či pískajúci mobil. Ako kľúč ku kontemplatívnemu štýlu života označil Bonelli usporiadanie úloh a obsahu života podľa priorít, čo je dobre zhrnuté vetou sv. Josemaríu Escrívu: „Rob to, čo máš a buď celkom v tom, čo robíš.“

 

Konferencia v kláštore Heiligenkreuz

Bonelli poskytol interview pred odbornou konferenciou „Kontemplácia & Multitasking“, ktorá sa koná 22. novembra na Vysokej škole v Heiligenkreuzi.  Ďalšie prednášky budú mať napr. psychoterapeutka Rotraud Pernerová o workoholikoch, psychiater Samuel Pfeifer o striedavom účinku medzi médiami a psychikou človeka a diecézny biskup zo St. Pöltenu, Klaus Küng,  filozofka Hanna-Barbara Gerl-Falkovitzová a predstavený spoločenstva Bratov sv. Jána z Marcheggu, Luc Emmerich, o kontemplatívnej modlitbe. –zg-

 

Lekárka pred súdom pre potraty kvôli pohlaviu

 

Londýn, 11.11.2014 (kath.net/KNA) 017 440 – Pre vykonávanie potratov na základe pohlavia sa musí anglická lekárka v decembri zodpovedať pred súdom. Ako informovali britské noviny «Sunday Telegraph», ochrankyňa života podala žalobu na lekárku Prabhu Sivaramanovú. Na klinikách v Manchesteri mala viesť potraty na základe pohlavia embrya. Jej postupy a postupy ďalšieho lekára odkryl v roku 2012 «Telegraph». Proces sa koná v Manchesteri.

Aisling Hupert z kampane «Pro-Life» s podporou lobistickej organizácie «Christian Legal Centre» podal žalobu okrem Sivaramanovej aj na ďalšieho lekára, Palaniappana Rajmohana. Ten mal tiež vykonávať potraty tohto druhu. Tento proces sa má konať v januári.

Po odkrytí konania lekárov štátna prokuratúra Anglicka a Walesu rozhodla, že oboch nebude ďalej trestne stíhať. V posudku vyhlásila potraty kvôli pohlaviu za legálne! Šéf prokuratúry, Keir Starmer, vyhlásil, že súčasný zákon «explicitne» nezakazuje, vykonávať potraty embryí na základe  «nesprávneho pohlavia».

V utorok však dolná komora parlamentu s veľkou väčšinou uviedla do platnosti zákaz potratov kvôli „nesprávnemu“ pohlaviu. Druhé čítanie v parlamente sa plánuje na január. Kvôli voľbám na jar dávajú pozorovatelia však malé šance tomu, že by reforma zákona vstúpila do platnosti ešte predtým. Pri príslušne vysokej podpore by sa však mohla dostať do parlamentu opäť po voľbách.

Biskupská konferencia Anglicka a Walesu žiadala reformu zákona – (tzv. Abortion Act) – v zmysle rozsiahlej ochrany života. –zg-

 

Farár: Írske univerzity netolerantné voči katolíkom

 

Bývalý írsky vysokoškolský farár: Írski katolícki študenti trpia netolerantnosťou.

Kto verejne zastáva katolícke postoje, toho označia ako  «fanatika» alebo «homofóbneho»

a umlčia ho.

 

Dublin, 10.11.2014 (kath.net/KNA) 017 439 – Írski katolícki študenti trpia podľa bývalého vysokoškolského farára rastúcou netolerantnosťou svojich spolužiakov. Kto verejne zastáva katolícke postoje, toho označia ako  «fanatika» alebo «homofóbneho» a umlčia ho, ako vyhlásil Dávid Barrins (36) v interview pre írske noviny «Sunday Independent». Predovšetkým študenti, ktorí sa zasadzujú za ochranu nenarodeného života, majú ťažkú situáciu, ako povedal Barrins, ktorý ako dominikán pôsobil viac rokov na „University College“ v  Corku na juhozápade Írska.

Študentské skupiny «Pro-Life» na univerzitách v Corku a Limericku neboli vôbec povolené. Zatiaľ čo väčšina vysokých škôl má napojenie na kresťanské centrá vo vysokoškolskom „campuse“, katolícke skupiny ako «Newman Society» na „University College Dublin“ sú raritou. Podľa Barrinsa katolícke skupiny tu nie sú zlučiteľné s «modernými liberálnymi ideológiami» v témach ako potrat a rodina.

„Na týchto univerzitách je však súčasne množstvo moslimských skupín,“ hovorí duchovný. „Moslimské združenia majú obrovskú podporu a to je tak dobre. No katolíckym študentom sa diktuje, čo majú veriť a kto ich reprezentuje,“ hovorí Barrins. Dôvodom je «agresívny sekularizmus» v Írsku.  „Nijaká vysoká škola nechce byť považovaná za homofóbnu a nechcú, aby sa niekto cítil napadnutý,“ usudzuje Dávid Barrins. –zg-

 

Pápež a evanjelici: Spoločné nasadenie za biblické manželstvo!

 

Mníchov, 10.11.2014 (kath.net) 017 438 – Budeme sa spoločne zasadzovať za biblické manželstvo a proti obchodu s ľuďmi. To je výsledok stretnutia pápeža Františka a špičky Svetovej evanjelickej aliancie (WEA) ako oznámil teológ Thomas Schirrmacher, člen delegácie v interview s magazínom PRO.

„Prišli sme tam s 22-člennou delegáciou a istým spôsobom sme zožali plody mnohých rozhovorov s pápežom Františkom a rôznymi pápežskými radami. Pápež František a WEA uviedli do života malú pracovnú skupinu, ktorá má odteraz koordinovať všetky rozhovory a spoluprácu,“ povedal Schirrmacher. „S Pápežskou radou pre manželstvo a rodinu sme dohodli rozsiahlu spoluprácu, aby sme sa na celom svete zasadzovali za manželstvo z biblického pohľadu.“ V polovici novembra sa teológ na pozvanie Kongregácie pre náuku viery zúčastní medzinárodnej konzultácie na tému manželstvo. –zg-

 

Nemecko: Homosexuáli chcú vyvíjať tlak na biskupov

 

Vatikán/Berlín/Mníchov, 10.11.2014 (kath.net/jg) 017 437 – Nemecké zväzy homosexuálov a lesieb chcú zjavne cielene vyvíjať tlak na biskupov Nemecka. Redakcia kath.net má k dispozícii list, ktorý podľa správ v súčasnosti obieha medzi nemeckými zväzmi homosexuálov. V liste sa vyzýva kardinál Reinhard Marx, predseda Biskupskej konferencie Nemecka, aby usiloval o dialóg s homosexuálmi, aby sa odbúrali predsudky, odstránila diskriminácia a uskutočnila pravá zmena.

Konkrétne ide o Mimoriadnu synodu biskupov o manželstve a rodine v rámci novej evanjelizácie. V liste sa kritizuje, že pasáže predbežnej správy, v ktorých sa hovorilo o homosexualite, sa v záverečnej správe už nevyskytujú:

„Keďže táto správa tvorí pracovný podklad pre Riadnu synodu o rodine 2015, treba predpokladať, že na synode sa o prístupe k homosexuálom hovoriť nebude. Pre homosexuálnych ľudí teraz vyvstáva otázka, či ich Cirkev neakceptuje ako tých ľudí, ktorých Boh takto stvoril – a síce ako homosexuálov,“ uvádza sa v liste.

Združenia a skupiny, ktoré požiadavky tohto listu podporujú, ho majú podpísať svojím logom. List sa má poslať kardinálovi Marxovi, nunciovi arcibiskupovi Nikolovi Eterovičovi a na nemecký sekretariát Svätého stolca. –zg-

EÚ musí lepšie chrániť náboženskú slobodu

 

„Byť kresťanom ešte nikdy nebolo také nebezpečné, ako dnes.“

Budúca nedeľa: Deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov

 

Viedeň, 8.11.2014 (kath.net/KAP) 017 436 – Západné spoločenstvo štátov musí reagovať na bezprostredné ohrozovanie mnohých ľudí pre ich náboženské presvedčenie a energicky sa zasadzovať za náboženské slobodu. Uviedol to vo vyhlásení predseda klubu rakúskej ľudovej strany ÖVP Reinhold Lopatka v piatok pri príležitosti svetového „Dňa modlitieb za prenasledovaných kresťanov“ na budúcu nedeľu. „My, Európania, nemôžeme zostať ľahostajní voči rastúcemu prenasledovaniu kresťanov a iných náboženských menšín predovšetkým v mnohých islamských krajinách,“ uvádza Lopatka.

„Funkcia mimoriadneho splnomocnenca EÚ pre otázky ľudských práv v Európskej komisii by mala dostať väčšiu vážnosť a mala by byť zriadená ako trvalá oblasť iniciatívy,“ žiadal Lopatka spoločne s hovorkyňou strany pre ľudské práva Elisabeth Pfurtschellerovou. Predstaviť si tiež dokáže, že budúce kandidátske krajiny na vstup do EÚ sa budú musieť preveriť z hľadiska náboženskej slobody a ich prístupu k náboženským menšinám. „Veď konečne náboženské prenasledovanie je často príčinou rastúceho počtu prúdov  utečencov, ktorí okrem ľudského utrpenia prinášajú do Európy aj sociálny a hospodársky tlak,“ povedal politik ÖVP.

„Až 100 000 kresťanov zomiera ročne pre svoju vieru, až do 100 miliónov je vo vyše 50 štátoch zeme obeťami násilia a prenasledovania,“ pripomenul Lopatka odhady amerického Centra pre globálne kresťanské štúdie.

„Byť kresťanom ešte nikdy nebolo také nebezpečné, ako dnes,“ uzavrel predseda klubu. „Hrozné prípady“ odvlečenia stoviek kresťanských dievčat v Nigérii a brutálne vyháňanie stoviek tisícov kresťanov a jezidov z Iraku sa síce postarali o zdesenie na celom svete, no mnohé iné represálie sú už každodenným javom a sotva sa vnímajú.

„Náboženská sloboda tiež znamená môcť svoje náboženstvo verejne vyznať a svoje spoločenstvo podľa vlastných pravidiel zorganizovať,“ vyhlásil politik ďalej. „Je jasné, že ľudia musia mať aj právo náboženstvo opustiť, alebo konvertovať, bez obáv z nejakých dôsledkov.“

Hovorkyňa Pfurtschellerová vyhlásila, že náboženské prenasledovanie, štvanie ľudí a ignorovanie ľudských práv mali za následok „vypudzovanie a útek, hlad, strach, psychické a fyzické utrpenie a strašné človeka nedôstojné situácie.“ „To som zažila pri návšteve utečeneckých táborov na turecko-sýrskej hranici.“

„Je jedno, či ide o moslimov a jezidov, alebo o prenasledovanie kresťanov v toľkých častiach sveta – náboženské prenasledovanie vo forme násilia nás nesmie nechať chladnými, ale musí nás prinútiť konať,“ povedala poslankyňa  ÖVP. V svetový deň modlitieb treba pozornosť zamerať na „všetkých ľudí, ktorí nesmú žiť a praktizovať vieru bez strachu a útlaku“.  –zg-
Mons. Dominique Mamberti – nový prefekt Apoštolskej signatúry
Vatikán, 8.11.2014 (RV) 017 435 – Svätý Otec rozhodol o zmene vo vedení Apoštolskej signatúry, súdnej inštitúcie Svätej stolice. Za prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry vymenoval arcibiskupa Dominiquea Mambertiho, ktorý doposiaľ zastával úrad sekretára pre vzťahy so štátmi na vatikánskom Štátnom sekretariáte.

Doterajšieho prefekta Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry kardinála Raymonda Lea Burkeho Svätý Otec vymenoval za patróna Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov. Pápež František súčasne vymenoval aj nového sekretára pre vzťahy so štátmi, ktorým je Mons. Paul Richard Gallagher, titulárny arcibiskup Hodelmu, doterajší apoštolský nuncius v Austrálii. –zg-

 

Ostrá kritika médií kardinála Tagleho po synode

 

Rím, 8.11.2014 (kath.net/RV/red) 017 434 – Ostrými slovami kritizoval kardinál Luis Antonio Tagle (foto), arcibiskup Manily, západné médiá za ich jednostranné spravodajstvo zo synody o rodine v prospech „bohatých krajín“. Informovalo o tom „Rádio Vatikán“ podľa správy ázijskej katolíckej spravodajskej agentúry „Misna“.

„Problémy chudobnejších a rozvojových krajín sa v médiách vôbec neobjavili. Niektorí ľudia majú pocit, že na synode sa hovorilo iba o témach ako rozvod a homosexualita,“ povedal filipínsky kardinál ako jeden z troch predsedov synody pre filipínske médiá. Medzi inými dôležitými témami diskutovanými synodálnymi otcami uviedol kardinál domáce násilie, pornografiu, chudobu a migráciu.

K spravodajstvu sa vyjadril, že médiá síce informovali „férovo“, ale bol veľmi sklamaný z toho, že žurnalisti sa sústredili výlučne na „západné“ témy“ a síce na znovu zosobášených rozvedených a homosexuálov. Tagle to komentoval ako málo konštruktívnu prax. Pranieroval skutočnosť, že tlač bola zreteľne dominovaná Západom, pretože medzi stovkami žurnalistov nebol jediný ázijský alebo africký žurnalista. –zg-

 

Rakúsko: Biskupi za zákaz eutanázie v ústave

 

Viedeň, 7.11.2014 (KAP) 017 433 – Rakúski biskupi sa vyslovili za zakotvenie zákazu eutanázie v ústave. Zdôraznil to kardinál Christoph Schönborn v piatok, na záver jesenného plenárneho zasadnutia Biskupskej konferencie Rakúska.

„Rakúska cesta, ktorá stojí za zreteľným odmietnutím spolupôsobenia na usmrtení blížneho, je vo svete príkladná a treba ňou kráčať ďalej. Preto sa biskupi vyslovili za zakotvenie zákazu eutanázie v ústave. Môžeme byť na túto cestu našej krajiny hrdí,“ povedal viedenský arcibiskup.

Tak ako biskupi na synode o rodine v Ríme kontroverzne diskutovali, tak aj v biskupskej konferencii Rakúska boli rôzne názory na dané témy, ako informoval kardinál Schönborn novinárov ďalej. Opätovne zdôraznil napätie medzi udržiavaním ideálu manželstva vrátane jeho nerozlučiteľnosti a pozorným pastoračným sprevádzaním „nedokonalých“ zväzkov. To, že sa ľudia po rozvode znova sobášia, nie je iba javom Západu, ale celosvetový problém. Cirkev musí ľudí sprevádzať na ceste k uskutočneniu ideálu manželstva.

Predseda biskupskej konferencie ďalej vyzdvihol dobrý vzťah cirkvi so štátom v Rakúsku. Biskupi viedli na svojom zasadnutí vo Viedni rad rozhovorov so špičkovými politikmi (s prezidentom Heinzom Fischerom, ministrom zahraničia Sebastianom Kurzom, ministrom kultu Jozefom Ostermayerom). Pritom politici ocenili dobrý vzťah ku katolíckej cirkvi, ktorá dosiahla „potešiteľne vysokú úroveň“, ako citoval kardinál Schönborn prezidenta.

„Za túto uspokojivú situáciu vďačíme najmä rakúskemu zákonu o náboženstvách, ktorý je vo svete príkladný,“ je Schönborn presvedčený. Tento zákon charakterizuje pozitívne vnímanie náboženskej slobody, ktorý cirkvi mnohorakým spôsobom umožňuje pôsobiť v spoločnosti. Schönborn: „Cirkev sprevádza a oduševňuje veľké časti spoločnosti. Máme dobrú spoluprácu so štátom v oblastiach ako vzdelávanie, sociálna sféra, zdravotníctvo, migrácia či rozvojová pomoc.

Schönborn súčasne vysvetlil, prečo biskupská konferencia nezaujala oficiálny postoj k zákone o islame: „Je naším zvykom, že katolícka cirkev sa spravidla nevyjadruje k zákonu týkajúceho sa iného náboženského spoločenstva. Iste by sme sa vyjadrili, keby aplikácia zákona mala priamy dopad na iné cirkvi. To však podľa mnohých expertov nie je ten prípad.“ …

Na otázku o očakávanom menovaní nových rakúskych biskupov (Graz-Seckau a vojenský ordinariát) Schönborn reagoval: „Vo Vatikáne sa v súčasnosti vybavuje 500 menovaní nových biskupov. Preto musíme mať trpezlivosť.“ –zg-
Naša príloha

 

Burke: Mnohým to pripadá, akoby Cirkev stratila kompas

 

Kardinál Raymond Leo Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, v interview o svojich dojmoch zo

synody o rodine: V takomto kritickom momente, v ktorom sú silné pocity, že Cirkev je ako loď bez kormidla, je dôležitejšie ako kedykoľvek študovať našu vieru, mať zdravé duchovné vedenie  a vydávať silné svedectvo o viere.“                                                                                             Darío Menor (Vida Nueva)

 

Vatikán, 7.11.2014 (kath.net/Vida Nueva) 017 432 – Medzinárodnú pozornosť vyvolalo interview, ktoré poskytol kardinál Raymon Leo Burke, prefekt Apoštolskej signatúry, pre španielsky časopis „Vida Nueva“ o mimoriadnej synode o rodine. Kath.net ho uverejňuje v plnom znení:

 

Vida Nueva: Aký pocit vo vás zanechala synoda. Boli na nej konfrontácie?

Burke: Bola tam otvorená a búrlivá diskusia. Predtým sa príspevky vždy uverejňovali, teraz však nie. Všetky informácie pochádzali zo zhrnutí pátra  Lombardiho a zo stretnutí, ktoré organizoval s tlačou. Tieto zhrnutia ma prekvapili, lebo obsah diskusií dobre neinterpretovali, ale vyvolávali dojem, že všetko smeruje k postoju vyjadrenému kardinálom Kasperom.
Vlastný šok prišiel so správou „Relatio post disceptationem“ [zhrnutie príspevkov prvého týždňa synody]. Zdala sa byť manifestom zmeny cirkevnej disciplíny voči neregulárnym zväzkom. Ponúkala väčšiu otvorenosť pre páry žijúce bez sviatosti manželstva a pre osoby, ktoré trpia homosexuálnym stavom.

Vida Nueva: Zdieľajú iní synodálni otcovia toto vaše odmietnutie?
Burke:
Áno, tak je. My všetci v mojej malej pracovnej skupine [Circulus minor] sme boli prekvapení. Strávili sme veľa času tým, aby sme záverečný dokument založili na Svätom písme a náuke Cirkvi. Bolo treba napraviť omyly, ako napríklad výpoveď, že v hriešnom konaní možno nájsť pozitívne prvky – v hriešnom konaní ako spolunažívanie bez sobáša, smilstvo, manželská nevera či v sexuálnom spolužití homosexuálnych osôb. Toto zmätenie bolo veľmi zlé.

Pokúšali sme sa znovu dať zažiariť kráse manželského stavu, ako Bohom stvoreného, nerozlučiteľného, verného a na plodenie detí zameraného zväzku.

V ťažkých situáciách rozlišujeme medzi láskou k hriešnikovi a nenávisťou voči hriechu. My moderátori a relátori pracovných skupín sme požiadali, aby naše práce zverejnili. Dovtedy totiž verejnosť nevedela, čo si myslíme. Všetko sa kontrolovalo a manipulovalo, ak to tak smiem povedať.
Vida Nueva: Boli pokusy riadiť synodu istým smerom?

Burke: Áno. Od okamihu, keď kardinál Kasper začal vyjadrovať svoj postoj, tlač z toho vyčítala, že Cirkev má v úmysle zmeniť svoju disciplínu. To vytvorilo závažné pastoračné ťažkosti.

Mnohí biskupi a kňazi ma kontaktovali a informovali ma, že ľudia v iregulárnych zväzkoch chodia na fary s úmyslom prijať sviatosti. Hovorili, že pápež to tak chce. Nehovoríme tu o nejakej nezávažnej, ale o zásadnej záležitosti.
Pilierom Cirkvi je manželstvo. Ak túto pravdu správne neučíme a nežijeme, sme stratení. Prestávame byť Cirkvou. Na synode nemožno klásť náuku Cirkvi a postoj, ktorý jej protirečí na rovnakú úroveň.
Vida Nueva: Pravda manželstva sa už správne neučí?
Burke:
Je veľké zmätenie vzhľadom na jeho nerozlučiteľnosť. Ak človek žije vo vzťahu, ktorý je verejnou manželskou neverou: Ako je potom možné, získať prístup ku spovedi s rozhodnutím už viac nehrešiť? Ako je potom možné získať  prístup ku svätému prijímaniu bez pohoršenia farského spoločenstva? Žije sa verejne jeden z najťažších hriechov.
Vida Nueva: Nevidíte Kasperom navrhnutú cestu pokánia ako možnosť, aby znovu zosobášení rozvedení získali prístup ku sviatostiam?
Burke:
Na tejto ceste pokánia musia zúčastnení žiť cnostne. Ak sa nedokážu rozdeliť, musia žiť ako brat a sestra. To je stará prax. Hovoria o zákone graduality, ale pravda nie je graduálna. Ona je objektívna. Manželstvo je nerozlučiteľné. Keď sa s niekým zosobášim, nemôžem žiť s niekým iným.
Vida Nueva: Inou horúcou témou sú homosexuáli. Predtým ste ich citovali ako „osoby, ktoré trpia homosexuálnym stavom“. Považujete to za chorobu?
Burke:
Je to utrpenie. Boh nás nestvoril, aby bol muž s mužom a žena so ženou. To je z našej vlastnej povahy jasne viditeľné. My sme stvorení pre  heterosexuálny zväzok, pre manželstvo. Odmietam hovoriť o homosexuálnych osobách, pretože nikto sa neidentifikuje podľa tejto tendencie. Je to osoba, čo má tendenciu, ktorá je utrpením.

Vida Nueva: Čo si myslíte o tom, že pápež povedal, že kto je on, aby súdil geja?
Burke:
Povedal, že on nemôže súdiť človeka pred Bohom, nech už sa previnil hocijakou vinou. Ale konanie sa musí odsúdiť. Nemyslím si, že pápež si myslí niečo iné. Toto konanie je hriešne a proti prírode. Pápež nikdy nepovedal, že v ňom môžeme nájsť pozitívne prvky. Je nemožné nájsť pozitívne prvky v zlom konaní.

Vida Nueva: František v záverečnom posolstve k synode hovoril o „nepriateľskom zatvrdnutí“ a ľutoval, že niektorí sa uzatvárajú „vo vnútri toho napísaného“, bez toho, aby sa nechali „prekvapiť Bohom“. Ako si vysvetľujete jeho slová?

Burke: Je to ťažké. Možno ich interpretovať tak, že náuka Cirkvi a disciplína stoja proti pôsobeniu Ducha Svätého. To nie je katolícky spôsob myslenia. Náuka a disciplína sú predpokladmi toho pravého stretnutia s Kristom. Počul som mnohých hovoriť, že pápež nechcel poukazovať na náuku, ani na disciplínu. To nie je primeraný výklad jeho slov.

Vida Nueva: Niektorí veriaci sú ustarostení kvôli ceste, ktorou sa Cirkev vydala. Čo im  poviete?
Burke:
Mnohí mi túto svoju starosť oznámili. V takomto kritickom momente, v ktorom sú silné pocity, že Cirkev je ako loď bez kormidla, je jedno z akého dôvodu, je dôležitejšie ako kedykoľvek študovať našu vieru, mať zdravé duchovné vedenie a vydávať silné svedectvo o viere.

Niektorí mi napríklad hovoria, že angažovanosť v hnutí za život už nie je dôležitá. Ja im odpovedám, že je dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.
Vida Nueva: Vidíte Cirkev v bode, keď sa zdá, že nikto už nemá velenie?
Burke:
Mám všetku úctu k Petrovmu úradu a nechcel by som vzbudiť dojem, že som hlasom proti pápežovi. Chcel by som rád, so všetkými mojimi slabosťami, byť učiteľom viery, ktorý vyslovuje pravdu, ako to mnohí dnes cítia. Trpia trochu morskou chorobou, pretože sa im zdá, akoby Cirkev stratila kompas.

Musíme príčinu tejto dezorientovanosti nechať bokom, pretože my sme kompas nestratili. My máme trvalú Tradíciu Cirkvi, náuku, liturgiu, morálku. Katechizmus sa nemení.
Vida Nueva: čo vyznamenáva tento pontifikát?
Burke:
Pápež hovorí práve o potrebe vychádzať na periférie. Odpoveď ľudí bola veľmi srdečná. Ale nemôžeme ísť na periférie s prázdnymi rukami.
Ideme tam s Kristovým slovom, so sviatosťami, s cnostným životom z Ducha Svätého. Ja netvrdím, že to pápež robí, ale je tu nebezpečenstvo toto stretnutie s kultúrou nesprávne interpretovať. Viera sa nesmie prispôsobovať kultúre, ale [musí] ju vyzývať k obráteniu. My sme kontra-kultúrne, nie populárne hnutie.

Vida Nueva: Povedali ste, že „Evangelii gaudium“ pápeža nie je súčasťou náuky Cirkvi. Prečo?
Burke:
Pápež sám na začiatku dokumentu uvádza, že nie je vieroučný, ale iba poskytuje poukazy na smerovanie, ktorým bude Cirkev viesť.
Vida Nueva: Dokáže priemerný katolík robiť toto rozlišovanie?
Burke:
Nie. Preto je potrebný starostlivý výklad pre veriacich, akým spôsobom a s akou závažnosťou sa tento dokument má vysvetľovať. V „Evangelii gaudium“ sú výpovede, ktoré podávajú myšlienky pápeža. S úctou ich prijímame, ale nepredstavujú nijakú oficiálnu náuku. –zg-
kath.net ďakuje José Beltránovi, šéfredaktorovi „Vida nueva“, za povolenie interview „Raymond Leo Burke: ‚A muchos les parece que la nave de la Iglesia ha perdido la brújula‘“v plnom znení uverejniť ako aj Štefanovi Lentnerovi za preklad.

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *