Ruženec svetla 12/1999

1.Krst v Jordáne

Ľudský hriech spôsobuje nekonečnú urážku Božieho majestátu, ktorú nemôžu uzmieriť nikto s obmedzenou ľudskou dôstojnosťou. Preto musí prísť Bohočlovek, aby ponúkol Bohu dostatočné odčinenie. Koľkokrát som sa i ja previnil voči Bohu? Koľko i za mňa zaplatil Boží baránok!

2.Svadba v Káne Galilejskej

Ježišova prítomnosť v Káne je posvätením každého manželského zväzku. Manželstvo je Božím zriadením a človek v ňom musí zachovávať Božie zákony. Tu je príčina, prečo sa v našej dobe rozpadá tak mnoho manželstiev .

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Boh je milujúcim Otcom, ktorému sa môžeme odovzdať s úplnou odovzdanosťou. Kristus hlása osobný vzťah dieťaťa k Bohu – Otcovi, život lásky a dôvery a nielen formálny súhlas k posolstvu z neba alebo príslušnosť k Cirkvi.

4.Premenenie na hore

Pán Ježiš dáva zážitok svojej slávy práve tým apoštolom, ktorí budú svedkami jeho smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade. Posilňuje ich, aby dôverovali Bohu aj v ťažkých chvíľach, ktoré mali prísť. Aj oni budú oslávení v nebi, ale pôjdu tam, ako Ježiš, cestou kríža.

5.Ustanovenie Eucharistie
Po zázračnom rozmnožení chleba Ježiš predpovedá, že nám dá jesť svoje telo a piť svoju krv. To, čo predpovedal sa stáva skutočnosťou. Jeho telo a krv je pokrmom pre našu dušu, bez tohto pokrmu nemáme v sebe život večný.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *