Eucharistický zázrak Kristovej krvi v Ludbregu, Chorvátsko

Po ceste k jadranskému moru alebo na púti do Medžugoria Vám odporúčame urobiť si skvelú zastávku v Ludbregu. 

Počas svätej omše v Ludbregu v 1411, kňaz pochyboval či Telo a Krv Krista boli skutočne prítomné v eucharistických spôsoboch.
Hneď po jeho slovách premenenia sa víno obrátilo v krv. Aj dnes z tejto prevzácnej relikvie Kristovej Krvi čerpajú tisíce veriacich. Každoročne sa začiatkom septembra koná takzvaná „Sveta Nedilja – Veľká nedeľa“; slávi sa celý www.obnovauduhu.com

týždeň na počesť eucharistického zázraku, ku ktorému došlo v roku 1411.

V roku 1411 v Ludbregu, v kaplnke na hrade grófa Batthyanyho slúžil kňaz sv. omšu. Počas konsekrácie vína, kňaz pochyboval o pravde transsubstanciácie a víno v kalichu sa mu premenilo na Krv. Nevediac čo robiť, kňaz vložil túto relikviu do steny za hlavný oltár. Robotník, ktorý robil svoju prácu keď zamuroval tento zázrak, musel odprisahať mlčanlivosť v tejto veci. Kňaz to  tajil cez celý svoj život a odhalil až v čase svojej smrti. Po jeho priznaní sa správy o zázraku rýchlo rozšírili a ľudia začali prichádzať na púť do Ludbregu. Svätá stolica dala neskôr relikviu zázraku priniesť do Ríma, kde zostala niekoľko rokov. Ľudia z Ludbregu a okolia oblasti však naďalej konali púte do hradnej kaplnky. Začiatkom 1500-tych rokov, počas pontifikátu pápeža Júliusa II., bola komisia zvolaná do Ludbregu, aby preskúmala skutočnosti spojené s eucharistickým zázrakom. Veľa ľudí dosvedčilo, že obdržali úžasné milosti a uzdravenia pri modlitbe v prítomnosti relikvie.  14. apríla 1513 vydal pápež Lev X. bulu povoľujúcu uctievanie svätej relikvie, ktorú on sám niesol v sprievode niekoľkokrát ulicami Ríma. Relikvia bola neskôr navrátená do Chorvátska.

Neskôr v 18. storočí severné Chorvátsko bolo pustošené morom. Ľudia sa obrátili v modlitbe a pokání k Bohu a vzývali Jeho pomoc. Chorvátsky parlament urobil to isté. Počas stretnutia konaného 15. decembra 1739 v meste Varaždín, sľúbili postaviť kaplnku v Ludbregu na počesť zázraku ak mor bude ukončený. Mor bol odvrátený, ale sľúbený záväzok bol splnený až v roku 1994, keď bola demokracia obnovená v Chorvátsku. V roku 2005 vo votívnej kaplnke namaľoval výtvarník Marijan Jakubin veľkú fresku Poslednej večere, na ktorej sú namaľované výjavy chorvátskych svätcov a blahoslavených namiesto apoštolov. Napr. sv. apoštola Jána vystriedal blahoslavený Ivan Merz, ktorý bol zaradený medzi 18 najvýznamnejších Eucharistických svätcov v dejinách Cirkvi počas biskupskej synody, ktorá sa konala v Ríme v roku 2005. Na freske je tiež výjav ako Kristus drží v ruke  monštranciu obsahujúcu relikviu Eucharistického zázraku.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *