Život Cirkvi vo svete 43/2017

Obsah

Írski katolíci plánujú modlitbu ruženca na Krista Kráľa

Bretónsko: Kríž musí od pápeža preč!

Hünermann: „Nikto nie je taký jezuitský ako pápež“

Francúzsko: Najstaršia občianka je rehoľníčka

Biskupi kritizujú pro-potratový článok v katolíckom žurnále

Orientovať sa Duchom Svätým a nie duchom doby!

Biskup Kräutler: Pápež skúma pripustenie „viri probati“

Poľskí biskupi zostanú v línii Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

Kardinál Müller: Luther konal „proti Duchu Svätému“

Nemecko: Ďalšie zblíženie katolíckej a evanjelickej cirkvi

BBC manipuluje výsledky prieskumu k potratu

Innsbruck: Nový biskup proti agresii voči migrantom

Vatikán za okamžité opatrenia proti klimatickým zmenám

Cirkvi pozývajú k „Modlitbe za Európu“ do Viedne

„Noc 1000 svetiel“ namiesto „blázinca Halloweenu“

Kardinál Sarah: Rozdiel utečenci – ekonomickí migranti

„Napomenutie kardinála Saraha nevídaný postup!“

Decentralizácia podľa Františka

František za „kultúru múdrosti“ na univerzitách

Kardinál Marx a „pochopenie pre Východoeurópanov“

Sebastián Kurz: „V kancelárii mám samozrejme kríž“

„Pozoruhodný návrat katolíckej viery“

Na svete stále viac katolíkov – len nie v Európe

Jazykové pravidlá k transgenderu pre žurnalistov!

Miliardár Soros: 18 miliárd USD na nadáciu „Open Society“

Taliansko: Nový TV seriál meditácií s pápežom „Otčenáš“

Kardinál varuje pred reformou EÚ v azylovom práve

Viedeň: Modlitba za pokoj z Medžugoria

Pápež František, kardinál Sarah a Magnum principium

Pro-Life pochody v celom Rakúsku

Nemecko: Explózia v kostolnej veži

‚profil‘: Pápež kritizuje kardinála Schönborna

Objavili list odpustkov s Lutherovým menom

Biskupi strednej Európy: Európa musí byť ‚rodinou národov‘

Paríž: Vyhlásenie ku kresťanským koreňom Európy

Arcibiskup Puljič zostáva predsedom KBCh

Aktuálne fotografie Benedikta XVI. s návštevami

Írski katolíci plánujú modlitbu ruženca na Krista Kráľa

Írsko, 27.10.2017 (kath.net) 021 318 – V Írsku plánujú katolíci pred ďalším referendom o potrate na budúci rok modlitbu ruženca v celej krajine za ochranu Írska. Modlitbu ruženca 26. novembra – na slávnosť Krista Kráľa – sa budú modliť na všetkých hraniciach krajiny, teda hlavne na pobrežiach, na 53 rôznych miestach. Pred niekoľkými týždňami sa podobná modlitba konala v Poľsku.
Organizátori iniciatívy konštatovali, že v Írsku podiel veriacich katolíkov dramaticky klesá, najmä mladých: „Írsko, severné aj južné, je ohrozené tým, že sa ochrana nenarodených detí masívne zredukuje.“ Pripomínajú, že Írsko bolo prvou krajinou na svete, ktorú zasvätili Kristovi Kráľovi. Slávnostné zasvätenie sa konalo v r. 1930. Preto sa má modlitba konať na túto slávnosť. –zg-

Bretónsko: Kríž musí od pápeža preč!

Ploermel, 27.10.2017 (kath.net) 021 317 – Z rozhodnutia najvyšších sudcov musia odstrániť kríž z pamätníka sv. Jána Pavla II. vo francúzskom Ploermeli! Socha samotná však smie zostať stáť. Kríž sa nachádza na oblúku, ktorý obopína sochu svätca. Rozsudok najvyššieho francúzskeho správneho súdu, ako informoval ORF, sa odvoláva na oddelenie cirkvi od štátu.
Malé mestečko v Bretónsku postavilo sochu v nadživotnej veľkosti v r. 2006 na námestie, ktoré nesie meno pápeža.
Bronzovú sochu vytvoril ruský umelec Zurab Cereli a navštevujú ju aj turisti. –zg-

Hünermann: „Nikto nie je taký jezuitský ako pápež“

Stuttgart, 26.10.2017 (KAP/KNA) 021 316 – Nemecký teológ z Tübingenu Peter Hünermann (88) nepozná podľa vlastných slov nijakého kňaza, ktorý „je tak veľmi jezuita, ako pápež František“:
„Vo všetkých ťažkých fázach života dôveroval Jorge Mario Bergoglio výsledku štvortýždenných exercícií od zakladateľa Spoločnosti Ježišovej sv. Ignáca z Loyoly. Pritom ide o duchovné cvičenia na rozlišovanie duchov.“
Bývalý tübingenský dogmatik je zakladateľom a čestným prezidentom „Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu“. Hünermann patrí aj k spoluzakladateľom štipendijného diela „Latinská Amerika-Nemecko“. Bývalého arcibiskupa Buenos Aires a dnešného pápeža pozná osobne vyše 40 rokov. Teológ prednášal v stredu v Dome Katolíckej cirkvi v Stuttgarte.
Po zvolení prvého pápeža z južnej pologule sa podľa Hünermanna sa Cirkev ako celok začína „učiť od ducha cirkvi na juhu“. Reakcie európskych cirkevných predstaviteľov na nový štýl vedenia hodnotí Hünermann ako „veľmi zmiešané“ a hovorí: „Katolícka cirkev Európy sa tomu dodnes dobre neprispôsobila.“ Ako príklad uviedol dotazník k vecným témam, ktorý pápež František rozoslal. „Aby sa však zmenil kurz veľkého tankera, na to je potrebná trpezlivosť,“ vyhlásil Hünermann. –zg-

Francúzsko: Najstaršia občianka je rehoľníčka

Paríž, 26.10.2017 (kath.net/pl) 021 315 – Sestra André sa narodila v r. 1904 a dokáže si spomenúť dokonca aj na prvú svetovú vojnu. Teraz je oficiálne najstaršou občiankou Francúzska. Informoval o tom katolícky časopis „Aleteiea“. V r. 1923, teda v deviatich rokoch, prestúpila na katolícku vieru, prijala krst a pristúpila k prvému svätému prijímaniu. Po škole pracovala takmer 20 rokov ako guvernantka a učiteľka. V r. 1944 začala noviciát v Paríži v reholi „Sestry lásky k blížnemu“ (Filles de la Charité). Potom pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici vo Vichy, kde sa angažoval jej brat. Sestra má dokonca hmlisté spomienky na prvú svetovú vojnu. Dvaja jej bratia v nej bojovali, jedného brata zraneného vo Verdune našli na bojisku uprostred tisícov mŕtvych a zachránili ho.
Sestra je už takmer slepá a na vozíčku. No žije stále ešte rada v domove seniorov v Toulone a cíti sa tam veľmi dobre. To, že by sa mohla stať najstaršou Francúzskou ju veľmi prekvapilo – s tým vraj nerátala. -zg-

Biskupi kritizujú pro-potratový článok v katolíckom žurnále

Londýn, 26.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 314 – Katolícki biskupi Veľkej Británie kritizovali katolícky týždenník The Tablet za úvodník, ktorý označil náuku Cirkvi o ochrane nenarodených detí ako irelevantnú!
Úvodník z 13. septembra s titulkom „Obmedziť potrat – katolícka náuka kladie latku príliš vysoko“ reagoval na televízne interview konzervatívneho poslanca Jacoba Reesa-Mogga, ktorý odmietol potrat aj tzv. homosexuálne „manželstvo“.
Úvodník Tabletu dospel k záveru, že „katolícka náuka vedie k tomu, že Cirkev nemá nijaký postoj, alebo prinajmenšom nijaký taký, ktorý by mal nejaký význam pre zákonodarstvo, alebo život reálnych osôb“.
„Náuka Cirkvi nemôže byť jasnejšia,“ reagoval Mark Davies, biskup zo Shrewsbury. „Potvrdzuje svätosť života každého človeka od počatia. Nijaký katolík nemôže tvrdiť, že táto náuka je nejasná, či irelevantná pre rozhodnutia zákonodarcu alebo pre morálne úsudky ľudí. Kladie sa tu skôr otázka, či The Tablet sa právom označuje ako katolícky magazín. Žiaľ existujú magazíny, ktoré používajú názov katolícky, ale nie sú nijaké spoľahlivé ukazovatele cesty ku viere a náuke Katolíckej cirkvi,“ povedal biskup Davies pre Christianity Today.
John Sherrington, pomocný biskup z Westminsteru, napísal do redakcie Tabletu, že „postoj Cirkvi nie je nerealistický, ale chce chrániť dieťa v matkinom tele“. „Preto je pre zákonodarstvo rovnako relevantný ako život všetkých ľudí dobrej vôle“.
Michael Campbell, biskup z Lancasteru, reagoval na Tablet dlhším blogom, ktorý venoval ochrane života a napísal:
„Vzťah k potratu je podstatný pre stav každej spoločnosti, pretože v tom sa ukazuje vzťah k tomu najzákladnejšiemu zo všetkých ľudských práv – právu na život. Niektorí sú toho názoru, že Boh prehliada negatívne stránky nášho konania, keď je vedené dobrým úmyslom. V Evanjeliu však niet nijakého potvrdenia tohto názoru. Smieme prirodzene počítať s Božím milosrdenstvom, ale nesmieme zabudnúť na jeho spravodlivosť. Boh nás bude vždy milovať a je jedno, čo robíme. Ale láska hovorí vždy pravdu,“ napísal biskup Campbell.
Brendan Walsh, vydavateľ Tabletu, pre Christianity Today vyhlásil: „Katolícki biskupi sú v istým spôsobom v dileme. Chcú si ceniť a chrániť každý ľudský život od počatia. No ak sa budú držať názoru, že ženy nemajú za nijakých okolností právo na potrat, bude sa ich hlas málo počúvať.“ –zg-

Orientovať sa Duchom Svätým a nie duchom doby!

Mníchov-Linec, 26.10.2017 (kath.net) 021 313 – „Academia“, časopis Kartelového zväzu nemeckých katolíckych študentských spolkov urobil interview so spoluvydavateľom kath.netu a šéfredaktorom, ktorým je Roland Noé. kath.net ďakuje časopisu „Academia“ za povolenie prebrať toto interview.

Dr. Veit Neumann: Roland, v čom spočíva z vášho hľadiska úloha spravodajského portálu kath.net?
Roland Noé: Kto číta dennú tlač, dostáva väčšinou úplne falošný obraz o Cirkvi. Kresťanské posolstvo by sa vo verejnej mienke už dávno potopilo, keby tu neboli aj médiá, ktoré chcú ukázať, čo kresťanstvo skutočne je. Vidíme to ako svoju úlohu. Súčasne chceme otvoriť pohľad pre to, že Cirkev je viac, ako dokážu poskytnúť normálne farské listy, či katolícke noviny. U nás sú ťažiskom aj správy zo svetovej Cirkvi a z Ríma.

Neumann: Ako sa vôbec stalo, že kath.net získal pozíciu, ktorú dnes má?
Noé: Začali sme v r. 2001. Vtedy sme boli takmer sami v katolíckej oblasti na internete. Urobili sme veľa, čo neskôr iní od nás kopírovali. Kardinál Schönborn našu prácu ocenil a povedal, že sme vykonali pioniersku prácu. Pred nedávnom nás frankfurtský denník FAZ označil ako „najúspešnejší katolícky spravodajský magazín v nemeckej oblasti“. Čítajú nás „normálni“ katolíci, ako aj mnohí biskupi a kňazi, no aj mnohí žurnalisti.

Neumann: Aké výzvy vidíte v ďalších rokoch?
Noé: Nebudeme si nič predstierať, katolícka cirkev v nemeckej oblasti sa bude stále viac scvrkávať. To množstvo peňazí z cirkevných daní cirkev v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku nedokáže zachrániť. Záchrana môže prísť iba od Ježiša Krista a jasnej orientácie na jeho posolstvo.
Keď vidíme, že iba 10 percent pokrstených katolíkov ešte chodí na nedeľnú omšu a aj toto číslo každý rok klesá, tak vieme, že naša budúcnosť je cirkev v diaspore. Kto presne nevie, čo to znamená, musí ísť do krajín ako Nórsko alebo Island a tam sa porozprávať s katolíkmi. Potom uvidí, čo sa k nám blíži. Taká cirkev v diaspore môže prežiť, iba ak sa orientuje Duchom Svätým a nie duchom doby.

Neumann: Ako spravodajcovia stojíte s mnohými dôležitými spoločenskými otázkami uprostred kritickej verejnosti. Ako to dokážeš riešiť?
Noé: Kritizujeme, keď to považujeme za dôležité. Emeritný pápež Benedikt XVI. nás pred niekoľkými rokmi v rozhovore výslovne povzbudil, aby sme podchytili nepohodlné veci a hovorili o nich. Prirodzene, že by bolo často jednoduchšie prinášať iba správy, ktoré nikoho nerania a ktorým všetci tlieskajú. Úlohou katolíckeho média však musí byť, písať pravdu, prinášať správy, ktoré slúžia pravde a sú prínosom k rozlišovaniu duchov.

Neumann: Kto číta vaše správy? Koľko ľudí si otvorí vaše stránky?
Noé: Máme mesačne až do 500 000 návštevníkov, väčšinou v Nemecku. Zvyšok je z Rakúska, Švajčiarska a mnohých iných krajín. Čítajú nás mnohí katolíci, ktorí chcú jednoducho žiť v plnosti viery. Čítajú nás však aj mnohí biskupi, kňazi a žurnalisti, ktorí chcú byť informovaní o dianí. Takmer každý týždeň dostávame otázky od rôznych žurnalistov na rôzne témy.

Neumann: Prečo sa tak zasadzuješ za Cirkev?
Noé: Pretože si ju napriek všetkým slabostiam a nedostatkom veľmi cením a pretože verím v jednu, svätú Katolícku cirkev. V Evanjeliu sv. Jána 6,68 hovorí Peter Ježišovi: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.“ Tieto slová večného života a živá prítomnosť Boha vo sviatostiach sú Cirkvi zverené. To je najhlbší dôvod, prečo sa za Cirkev zasadzujem. –zg-

Biskup Kräutler: Pápež skúma pripustenie „viri probati“

Hamburg 25.10.2017 (kath.net/KAP) 021 312 – Pápež František skúma podľa tlače návrhy, podľa ktorých by mohli slúžiť svätú omšu aj ženatí muži. Tak zvaní „viri probati“ majú môcť prevziať úlohy celibátnych kňazov, ako píše nemecký týždenník „Die Zeit“ zo stredy. František tak chce riešiť nedostatok kňazov napríklad v obrovskej oblasti Amazónky.
Dlhoročný biskup tejto oblasti, Rakúšan Erwin Kräutler, spolupôsobil na príprave príslušného dokumentu, ktorý už „leží na stole pápeža“, ako píšu noviny.
Ako „viri probati“ sa označujú muži, ktorí sa v manželstve a vo farnosti osvedčili. Téma je v Katolíckej cirkvi veľmi sporná.
Biskup Kräutler v minulých rokoch opakovane vyzýval k diskusii o alternatívach k celibátu. Po audiencii v r. 2014 povedal, že František sám požiadal o „odvážne a smelé“ návrhy riešenia Brazílskej biskupskej konferencie pre pastoráciu v budúcnosti.
Na r. 2019 plánuje Vatikán biskupskú synodu o Amazónke. Podľa Kräutlera sa má zaoberať aj „horentným“ nedostatkom kňazov a mnohými farnosťami bez Eucharistie, ako aj novými formami farskej práce, ako povedal v interview pre Kathpress. „V prvej línii nejde o diskusiu o celibáte, ale o farnosti odlúčené od nedeľného slávenia Eucharistie.“
Z hľadiska biskupa Kräutlera je jasné, že tu musí ísť o otázku podmienok pripustenia k sviatosti kňazstva a zrejme aj diakonátu, keďže malé farnosti vedú väčšinou ženy, ako spomenul d dodal: „Možno sa môže prijať aj návrh em. biskupa Fritza Lobingera z misií v Aliwale v Južnej Afrike. Lobinger sa vyslovuje za to, že farnosti bez kňaza by mohol viesť ´tím starších´ a tých by sa potom mohlo a j ordinovať, aby mohli sláviť Eucharistiu. –zg-

Poľskí biskupi zostanú v línii Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

Ľublin, 25.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 311 – Katolícki biskupi Poľska pripravujú smernice k realizácii pápežskej exhortácie „Amoris laetitia“. Pritom sa jasne držia tradície katolíckej náuky.
Smernice boli aj témou plenárneho zasadnutia Bisupskej konferencie Poľska v polovici októbra v Ľublini. Zatiaľ ich neuverejnili, no taliansky žurnalista Marco Tosatti publikoval výťahy zo smerníc v novinách La Nuova Bussola Quotidiana.
Vyplýva z nich, že katolíci, ktorí uzavreli sviatostné manželstvo, ale nadviazali nový vzťah – či už neformálne alebo občianskym sobášom – nemôžu dostať rozhrešenie, ani byť pripustení k svätému prijímaniu. V smerniciach sa ďalej uvádza:
„Cirkev potvrdzuje svoju prax, ktorá spočíva na Svätom písme, že rozvedené a znovu zosobášené osoby nepripúšťa k prijímaniu Eucharistie,“ Ich životná situácia je v objektívnom rozpore s jednotou lásky, ktorá Krista spája s jeho Cirkvou, čo sa vyjadruje v Eucharistii. Tým, že zotrvávajú v hriechu cudzoložstva, vylučujú sa sami z rozhrešenia a svätého prijímania.“
V sprevádzaní veriacich párov, ktoré žijú spolu bez sobáša, u ktorých však niet prekážka manželstva, sa tiež nič v smerniciach nemení. Kňazi sú povzbudzovaní, aby tieto osoby viedli k „úplnému prijatiu Evanjelia, k príprave na manželstvo a ak je možné k čistému životu a ukončeniu spolužitia“. Katolícke páry bez, prekážky manželstva, ktoré sú občiansky zosobášené, sa majú sprevádzať „s trpezlivosťou ale bez pripustenia ku sviatostiam“. Znovu zosobášení katolíci, u ktorých napríklad kvôli deťom je nemožná rozluka, ktorí seriózne oľutujú a pred spovedným otcom sa rozhodnú pre sexuálnu zdržanlivosť, môžu prijať rozhrešenie a sväté prijímanie, ak tým nevznikne verejné pohoršenie,“ ako sa uvádza vo výťahoch zo smerníc, ktoré uverejnil Tosatti
Poľskí biskupi to odôvodňujú citátmi z exhortácie „Familiaris Consortio“ pápeža Jána Pavla II. a „Sacramentum Caritatis“ pápeža Benedikta XVI. ako aj z listu biskupom Kongregácie pre náuku viery z r. 1994.
Pawel Rytel-Andrianik, hovorca Biskupskej konferencie Poľska pre LifeSiteNews zdôraznil, že smernice ešte neboli publikované, lebo sa na nich ešte pracuje. –zg-

Kardinál Müller: Luther konal „proti Duchu Svätému“

Rím, 25.10.2017 (KAP) 021 310 – Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, em. prefekt Kongregácie pre náuku viery, sa postavil proti „nadľahčovanému ekumenizmu“. Čo sa označuje ako reformácia Martina Luthera, bola v skutočnosti revolúcia a bolo to „proti Duchu Svätému“, ako napísal Müller v príspevku pre internetovú stránku „La Nuova Bussola Quotidiana“a uviedol:

„Želanie dobrých vzťahov k nekatolíkom môže mať len ten cieľ, že povedie k plnému spoločenstvu s katolíckou hierarchiou s prijatím apoštolskej Tradície v zmysle katolíckej náuky!
Luther nemal v nijakom prípade v úmysle iba boj proti istému zneužívaniu odpustkov, alebo proti hriechom renesančnej Cirkvi. Z jeho spisov je absolútne jasné, že Luther opustil všetky princípy katolíckej viery. Tak nahradil objektívnu účinnosť sviatostí subjektívnou vierou. Lutherovo odstránenie piatich sviatostí, popretie Eucharistie a kritika úradov Cirkvi znamenali, že reformáciu nemožno označiť ako cirkevnú reformu v katolíckom zmysle.“
Často sa „príliš nadšene“ hovorí o Lutherovi, píše Müller a zdôrazňuje:
„Dôvodom je neznalosť Lutherovej teológie, jeho polemiky a ničivých následkov tohto hnutia, ktoré pre milióny kresťanov znamenalo zničenie jednoty Katolíckej cirkvi. Dnes musíme síce vnímať aj pôsobenie Ducha Svätého u nekatolíckych kresťanov – oni hriech rozdelenia Katolíckej cirkvi osobne nespôsobili. Zmierenie sa však nesmie diať na úkor pravdy!
O podstate náuke viery sa nemôže viesť nijaký dialóg s protestantmi – inak by to znamenalo, že Cirkev vyše tisíc rokov hlásala bludnú náuku viery, pričom vieme – a to je jadro náuky viery – že Cirkev sa v odovzdávaní spásy vo sviatostiach nemôže mýliť.“
Müller sa súčasne s ľútosťou vyslovil aj o „zmätení“ vzhľadom na záväznosť katolíckej náuky:
„Mnohí považujú pápeža za neomylného, keď hovorí súkromne a neberú do úvahy to, čo pápeži v celej histórii hlásali ako poklad viery.“
Kardinál Müller bol od svojho povolania Benediktom XVI. v júli 2012 za prefekta Kongregácie pre náuku viery zodpovedný za zachovanie katolíckej náuky. Po jeho piatich rokoch v úrade povolal pápež František za jeho nástupcu sekretára kongregácie, arcibiskupa Luisa Ladariu. –zg-

Nemecko: Ďalšie zblíženie katolíckej a evanjelickej cirkvi

Bonn, 25.10.2017 (KAP/KNA) 021 309 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, kardinál Reinhard Marx a predseda Rady evanjelických cirkví v Nemecku, Heinrich Bedford-Strohm, prisľúbili ďalšie zblíženia v ekumenizme.
„Uprostred sekularizovanej svetonázorovo neutrálnej pluralitnej spoločnosti, v ktorej mnohí ľudia už nerozlišujú medzi ‚katolíckym‘ a ‚evanjelickým‘, musíme vystupovať spoločne. V Ríme a v Nemecku, kde sa kedysi rozdelenie začalo, vzniká nová dynamika zbližovania,“ napísali obaja cirkevní predstavitelia v hamburskom týždenníku „Die Zeit“ zo štvrtku.
„Rok spomienky reformácie 2017 nemá byť konečný, ale dvojitý bod v ekumenizme. Zaväzujeme sa zaoberať sa najmä tzv. viditeľnou jednotou a objasniť, čo znamená. Naďalej existuje to bolestné a rozdeľujúce a nikto nevie termín, kedy sa to definitívne prekoná. Jednou etapou bude Ekumenický cirkevný deň 2021 vo Frankfurte,“ ako uvádzajú a zdôrazňujú:
„Obe cirkvi musia hovoriť aj o sporných otázkach – o chápaní cirkvi a súvislosti medzi Cirkvou, Eucharistiou a úradom pápeža.“ …
Na jeseň sa chcú spoločnou správou o stave ekumenickej cesty a ďalších krokoch v Nemecku obrátiť na pápeža Františka a „dúfajú v jeho neustále povzbudzovanie“. … –zg-

BBC manipuluje výsledky prieskumu k potratu

Londýn, 25.10.2017 (kath.net/jg) 021 308 – Britská televízia BBC2 zverejnila výsledky prieskumu k potratu iba čiastočne a tak vyvolala nesprávny dojem, že Briti majú liberálny postoj k potratu. V relácii „Abortion On Trial“ – „Potrat v skúške (pred súdom) vybrali iba čiastočné odpovede, ktoré podporujú zrušenie trestnosti potratu, ako informoval Mail on Sunday online.
Prieskum inštitútu ICM však zistil málo súhlasu s úplným povolením potratov až po pôrod. Asi 39 percent ľudí uviedlo, že potrat má zostať trestným činom, iba 34 percent bolo proti tomu. Zvyšných 27 nemali na to názor. Tento výsledok v relácii neuviedli.
Iba 6 percent opýtaných podporovalo názor, že nemá byť nijaká lehota na potrat. To BBC vôbec nespomenula.
Iba 3 percentá sa vyslovili, že potrat nemá byť za nijakých okolností povolený. … –zg-

Innsbruck: Nový biskup proti agresii voči migrantom

Innsbruck-Würzburg, 25.10.2017 (kath.net/KAP) 021 307 – Hermann Glettler, nový biskup rakúskej diecézy Innsbruck, v interview pre katolícky denník „Die Tagespost“ varoval pred agresívnym správaním sa voči migrantom. Kritizoval aj súčasnú azylovú politiku a vedome rozdúchaný strach. Na kresťanov apeloval, aby vlastnú vieru znova vedome žili a aby aj v dialógu s moslimami nadšene hovorili o Kristovi. Biskup povedal, že úloha Cirkvi spočíva vo vydávaní svedectva dôvery a jednoty – bez bagatelizovania obáv, či obviňovaní a pokračoval:
„Žijeme z Ježišovho prísľubu, že je stále s nami. Skrat smerom k novému ´kultúrnemu boju´, alebo budovaniu agresívneho odporu voči migrantom nerobí spoločnosti dobrú službu. Cirkev musí sprostredkovať dôveru a byť ostražitá, ale nesmie ani zaspať hrozivý vývoj.“ Biskup sa vyslovil za väčšiu duchovnú pružnosť a povedal:
„V dnešnej dobe nás Boh volá von z pohodlnej zóny už príliš úzkeho občianskeho života. Vzhľadom na migračné pohyby by stavanie plotov a zatláčanie ľudí v núdzi dlhodobo nebolo riešením zodpovedajúcim Evanjeliu. Pápež nás stále napomína, aby sme všetkých, čo museli opustiť vlasť, prijímali s otvoreným náručím. Prirodzene, že tu je potrebná ľudská miera toho, čo krajina dokáže zvládnuť a čo nie.“ …
„Najprv veľmi veľa ľudí veľa pre pomoc utečencom urobili a prežívali sme všade solidaritu. Ale potom sa niečo zlomilo a to sa podľa mňa vedome podnietilo. Aj tým, že sme azylantom nedali šancu rýchlo sa na spoločnosti pozitívne podieľať zmysluplnou prácou. Príliš dlho sme ich odsúdili k nič nerobeniu. Teraz sa hovorí o pracovnej službe.“
„Naša západná spoločnosť si desaťročia dovolila luxus duchovný život a náboženstvo nebrať vážne. Teraz náboženské spoločenstvo, ktoré vedome a vitálne žije svoju vieru, pociťujeme ako hrozbu. Oveľa viac starostí ako plné mešity mi robia prázdne kostoly. Svedectvo viery moslimov je pre nás kresťanov dôležitou výzvou, aby sme vieru znova vedomejšie a bez bázne žili. Kto alebo čo nám bráni vziať Bibliu z regálu, oprášiť ju a otvoriť?“
„Pravdaže existuje aj salafistický islam, ktorý Saudská Arábia exportuje nielen do severoafrických štátov a na Balkán, ale aj do západnej Európy. Báť sa však nemusíme väčšiny moslimov, ktorí svoju vieru pokojne žijú.“ …
Vzhľadom na konverziu moslimov biskup zdôraznil, že nejde o odverbovanie inovercov a už vôbec nie nečistými prostriedkami – zhadzovaním ich viery, spoločenským tlakom, či znemožnením praktizovania viery.
„Pravým prostriedkom je autentické svedectvo života kresťanov. V rozhovore s moslimami treba nadšene hovoriť o Ježišovi a síce nielen ako o prorokovi. Ježiš je bratom všetkých ľudí a súčasne aj Boh. … –zg-

Vatikán za okamžité opatrenia proti klimatickým zmenám

Vatikán, 25.10.2017 (kath.net/KAP) 021 306 – Vatikán žiadal okamžité opatrenia na boj proti následkom klimatických zmien. „Všetkým je jasné, že to je aj v súvislosti s rastúcou spotrebou vody na svete tu prítomné a v budúcnosti jedna z najvážnejších výziev pre medzinárodné spoločenstvo,“ povedal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin na medzinárodnej konferencii na tému voda a klimatické zmeny v Ríme (23.-25. októbra).
Pápež František vyzval v posolstve prítomných, aby „bezodkladne našli účinné odpovede“ na tento problém. Pripomenul, že má na mysli zvlášť chudobné krajiny.
Kardinál Parolin zdôraznil, že prístup k čistej vode je ľudské právo. Dodal, že dohody o užívaní vody sú pozitívnym príkladom, ako sa vyhnúť vojnám. …
Vatikán v minulých rokoch viackrát kritizoval málo pokroku v realizácii ľudského práva na vodu, aj v dokumente Laudatio sí. –zg-

Cirkvi pozývajú k „Modlitbe za Európu“ do Viedne

Viedeň, 24.10.2017 (KAP) 021 305 – Kardinál Christoph Schönborn povedie 9. novembra o 20. hod. „Ekumenickú modlitbu za Európu“ vo viedenskom Dóme sv. Štefana. Koná sa pri príležitosti stretnutia medzinárodnej kresťanskej siete „Spoločne za Európu“ a na pobožnosť očakávajú vedúcich predstaviteľov 300 kresťanských spoločenstiev tejto siete.
Na modlitbu sú pozvaní všetci ľudia, „ktorým leží na srdci pokojné spolunažívanie, kresťanské hodnoty v Európe a jednota kresťanov“, ako oznámila Viedenská arcidiecéza v utorok. Okrem arcibiskupa sa zúčastnia aj: em. pomocný biskup Helmut Krätzl, sýrsky pravoslávny chorepiskopos Emanuel Aydin, evanjelický em. biskup Herwig Sturm a anglikánsky biskupský vikár pre východnú Európu Patrick Curran.
Ekumenická sieť „Spoločne za Európu“ vznikla v r. 1999 pri príležitosti „Spoločného vyhlásenia k náuke ospravodlivenia“ Katolíckej cirkvi a Svetového luteránskeho zväzu. Iniciatíva spája katolíckych, pravoslávnych, evanjelických a anglikánskych kresťanov aj členov slobodných cirkví a nových spoločenstiev. Zasadzuje sa za jednotu a zmierenie rôznych vyznaní a kultúr ako aj za solidaritu, pokoj a toleranciu v Európe. (Info: www.together4europe.org/de) –zg-

„Noc 1000 svetiel“ namiesto „blázinca Halloweenu“

Viedeň, 24.10.2017 (KAP) 021 304 – O jasný protiklad k Halloweenu sa usiluje rakúske združenie „Katolícka mládež“ (KJ) 31. októbra „Nocou 1000 svetiel“. Po celom Rakúsku pozývajú cestičky osvetlené svetielkami k zamysleniu, meditácii a modlitbe. V centre v noci na Všetkých svätých stoja témy ako smrť, smútok, ale aj život. Pastoračný projekt realizovali po prvý raz v r. 2005 v Tirolsku a rozšíril sa po celom Rakúsku.
Základnou ideou „Noci 1000 svetiel“ je pripomenutie si „mnohých svätých ľudí všedných dní“, teda tých svätcov, ktorí žili „svätý život“, ale neboli svätorečení. Podľa webovej stránky iniciatívy majú svetlá upozorniť na to, že takíto „každodenní svätí“ sú všade a že majú veľkú silu vyžarovania. „V každom človeku je to sväté, aj keď často zostáva nepoznané, alebo nepovšimnuté.“ Svetlá, impulzy, texty, hudba, labyrinty a svetlené chodníčky majú podnietiť k tomu, aby ľudia nadobudli pokoj a pocítili toho „všedného svätého“ v sebe. Večer 31. októbra preto v kostoloch, kaplnkách alebo pamätných miestach v mnohých farnostiach v celom Rakúsku zapália tisíce svetielok. –zg-
(Info: http://www.gottblog.at/nachtder1000lichter.at/)

Kardinál Sarah: Rozdiel utečenci – ekonomickí migranti

Varšava, 25.10.2017 (kath.net/jg) 021 303 – „Každý národ má právo rozlišovať medzi utečencami a ekonomickými migrantmi, ktorí nezdieľajú kultúru hosťovskej krajiny.“ Povedal to kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult …, na konferencii „Kristova Európa“, ktorá sa konala 19. až 23. októbra v Čenstochovej, Łódźi a Varšave. Informovalo o tom internetové vydanie Catholic Herald.
„Každého migranta treba rešpektovať ako ľudskú osobu. Situácia sa však stáva zložitejšou, ak prídu prisťahovalci z inej kultúry, alebo patria do iného náboženstva a ohrozujú verejné blaho hosťovskej krajiny.“
„Právo každej krajiny rozlišovať medzi politickým alebo náboženským utečencom, ktorý je nútený ujsť zo svojej krajiny a ekonomickým migrantom, ktorý chce zmeniť miesto pobytu bez toho, že by sa prispôsobil novej kultúre, sa nesmie spochybňovať.“
„Ideológia liberálneho individualizmu napomáha miešanie, ktoré chce zrušiť prirodzené hranice domovín a kultúr a cieli k post-nacionálnemu a jednorozmernému svetu, v ktorom je dôležitý iba konzum a produkcia,“ varoval kardinál Sarah a zdôraznil:
„Európa musí plniť svoju povinnosť, keďže spolupôsobila na destabilizácii krajín, z ktorých utečenci prichádzajú. To však neznamená, že sa európske krajiny musia masovým prisťahovalectvom zmeniť.“
V prednáške sa kardinál Sarah s ľútosťou vyjadril o sekularizácii, ktorá prebieha už 200 rokov a zdôraznil:
„Kontinent sa odvtedy nachádza v kríze, ktorú o. i. spôsobili ateistické ideológie. Dnes sa Európa topí v nihilizme. Po kolapse Sovietskeho zväzu si Európa nespomenula na svoje kresťanské korene, ale vybudovala svoje inštitúcie na abstrakciách, ako voľný trh, rovnosť jednotlivcov a individualistické ľudské práva. To je chyba, pretože všetko právo sa buduje na idey ľudskej dôstojnosti.“ –zg-

„Napomenutie kardinála Saraha nevídaný postup!“

Rím, 24.10.2016 (kath.net) 021 302 – „Pociťujeme predsa len istý nepokoj ba až nevoľnosť z toho, ako konflikty teraz eskalovali. To, že sa pápeža obviňuje z herézy je predsa nehoráznosť, po ktorej sa ani vo Vatikáne nemôže jednoducho prejsť k dennému programu. Ale skutočná otvorená diskusia sa podľa môjho dojmu nekoná.“ Tento úsudok k najnovším konfliktom okolo pápeža vyslovil Ludwig Ring-Eifel, šéfredaktor nemeckej katolíckej agentúry KNA v interview pre kolínske „Dómske rádio“.
„Mám dojem, že vo Vatikáne sa o tom otvorene nehovorí, ale iba tak pokradomky.“
Ring-Eifel tiež konštatoval, že František napriek tvrdeniam cirkevného historika z nemeckého Münsteru Huberta Wolfa predsa len svojich kritikov dáva vyhodiť. To sa týka jednotlivých kritikov na nižších úrovniach služby. „A nepredĺžil úrad kardinála Müllera, ktorý sa v niektorých témach od neho dištancoval. Určite sa lúči s ľuďmi, ktorí nezdieľajú jeho líniu, alebo ich karhá – niekedy aj verejne – tak, ako teraz kardinála Saraha.“
„Nedávne verejné napomenutie kardinála Saraha je určite doteraz nevídaný postup. Nespomínam si, že by som niečo také za môjho dlhého pôsobenia ako vatikánsky pozorovateľ už niekedy zažil!“ povedal šéfredaktor KNA.
Ring-Eifel si tiež nedokáže predstaviť, že sa kardinál Sarah ešte dlho udrží na poste, ako povedal. „Je však aj možné, že vydrží ešte tie dva roky, ale už nebude môcť efektívne nič hovoriť. Teraz ho pápež verejne blamoval, takže utrpela celá jeho autorita.“ –zg-

Decentralizácia podľa Františka

Rím, 24.10.2017 (kath.net) 021 301 – „Katolíci, ktorým je jednota ich Cirkvi dôležitá, by sa mali teplo poobliekať,“ takýmto nemeckým výrazom komentoval Guido Horst, rímsky korešpondent katolíckeho denníka „Tagespost“ v článku s titulkom „Decentralizácia á la František,“ ohrozenie jednoty Cirkvi a najnovší vývoj v Ríme okolo pápeža Františka a kardinála Saraha a povedal:
„Už teraz rôzne biskupské konferencie sporný dokument „Amoris laetitia“ interpretujú rozdielne. Teraz sa k tomu pridávajú aj liturgické texty ako polia centrifugálnych síl.“
Denník potom konštatuje, že kardinál Sarah, ktorý je predsa prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, do nového motu proprio vôbec nie je zapojený! Kardinál Sarah teraz v Ríme definitívne pohorel,“ ako sa vyjadril denník. –zg-

František za „kultúru múdrosti“ na univerzitách

Vatikán, 23.10.2017 (KAP) 021 300 – Pápež František prijal v pondelok delegáciu z Univerzity v Tel Avive! Pritom uviedol, že je úlohou vysokých škôl spájať technicko-vedecké prístupy s humanizmom na „kultúru múdrosti“. „Úsilie o pravdu a dobro má konečne rovnaký cieľ: veda a múdrosť musia kráčať ruka v ruke. Univerzity majú prispievať aj k vytvoreniu novej vedúcej vrstvy. Ľudia, ktorí dokážu riešiť problémy bez toho, aby to išlo na úkor nasledujúcich generácií, sú vzhľadom na situáciu vo svete potrebnejší ako kedykoľvek predtým,“ povedal pápež. –zg-

Kardinál Marx a „pochopenie pre Východoeurópanov“

Bonn, 23.10.2017 (KAP/KNA) 021 299 – Mníchovský kardinál Reinhard Marx si želá „viac pochopenia pre súčasný spoločenský vývoj vo východnej Európe“: „Musíme rešpektovať, že krajiny východnej Európy majú vlastnú históriu,“ povedal Marx v Bonne v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA a Rádio Vatikán. Pripomenul, že identita týchto krajín bola v 20. storočí viackrát poškodená a povedal: „Pre niektorých išiel vývoj veľmi rýchlo, iní sa aj stratili. Musíme si tieto hnutia hľadania všímať.“
Pripomenul, že aj prezident Komisie biskupských konferencií EÚ (ComECE), jasne odmietol nacionalistické a diktátorské idey a zdôraznil:
„Kto je členom EÚ, musí mať jej základy – demokraciu a právny štát. Nemôže existovať nijaká cesta naspäť do nacionalistickej varianty.“ Pripustil, že súčasné rozchádzanie sa západnej a východnej Európy mu robí starosti: „Tendencia povyšovať vlastný národ nad iné nie je vývoj, ktorý by sme my ako kresťania mali napomáhať. Aj v Cirkvi existujú spätné pohyby a je úsilie nanovo sa uistiť o tradícii,“ povedal Marx. „To môže byť aj pozitívne. Ale ak to upadá na reštaurovanie, na ohradzovanie sa voči iným legitímnym chápaniam, tak sa to stáva nacionalizmom, populizmom – aj v Cirkvi. Niekedy sa cirkevné tradície využívajú na napomáhanie vlastnej politickej identity a rovnako opačne. Niektoré cirkevné skupiny používajú politiku na presadenie svojich záujmov, niektorí politici zasa využívajú náboženstvo – nielen kresťanstvo – aby svojim ideám dodali impulz. No Evanjelium nemožno politicky manipulovať,“ povedal Marx.

Cirkev stojí za „projektom pokoja“ v Európe
Marx zdôraznil, že Katolícka cirkev od začiatku podporovala proces jednoty Európy a robí to naďalej. „Tento projekt pokoja po katastrofách 20. storočia bol už vždy záujmom pápežov. Biskupi chcú teraz povzbudzovať, aby sa na ‚projekte Európa‘ naďalej pracovalo. „Tiež totiž cítime, že EÚ je v kríze,“ povedal kardinál. „Európa stále znova prežívala krízy, ale ostatné roky sú predsa len veľkou výzvou. Je to fáza orientácie, v ktorej sa musíme rozhodnúť, čím má EÚ v ďalších desaťročiach byť.“ –zg-

Sebastián Kurz: „V kancelárii mám samozrejme kríž“

Viedeň, 23.10.2017 (kath.net) 021 298 – Sebastián Kurz, možno nový rakúsky kancelár, sa v interview pre „Krone“ označil ako veriaci človek. Redaktor sa pýtal na jeho veľký kríž vyložený kameňmi a Kurz povedal, že pre neho je samozrejmé, že má v kancelárii kríž. A redaktor spomenul aj ten zvláštny bozk šéfa Komisie EÚ Jeana Clauda Junckera. Kurz na to povedal: „Je známe, že všetkých bozkáva, takže som to vlastne mal vedieť. … Ale v tom momente som predsa len bol prekvapený. To vysvetľuje aj môj zdržanlivý výraz na fotografiách. Ľudia sú rôzni. Ja som človek, ktorý dáva mužom ruku a normálne ich nebozkáva.“
Politicky sa nezaraďuje ani napravo, ani naľavo ako povedal Kurz. Som kresťansko-sociálny aj liberálny. V mnohých otázkach ako migrácia, som realistický. Tí, ktorí zastávali inú líniu museli v mnohých prípadoch priznať, že boli na nesprávnej ceste. Ja pôjdem ďalej svojou cestou. Želám si prirodzene, aby ma ako politika rýchlo nezaškatuľkovali, nezatlačili do kúta, do ktorého vôbec nepatrím.“ -zg-

„Pozoruhodný návrat katolíckej viery“

Paríž, 23.10.2017 (kath.net) 021 297 – Autor veľmi známej knihy „Unterwerfung“ (Podriadenie), Michel Houellebecq, v interview pre „Spiegel“ povedal:
„Popri silnejúcom islame možno pozorovať pozoruhodný návrat katolíckej viery vo Francúzsku. Prispievajú k tomu tzv. charizmatici, ktorí svoje omše menia na happeningy, na výlevy citov, ako to robia aj turíčnici, či evangelikáli. Ja tento jav tak celkom nechápem, no zaraďujem ho ako zreteľne menej reakcionársky, ako sa to často tvrdí.“
Aj pre demonštrácie proti „manželstvu pre všetkých“ a právu adopcie detí pre homosexuálov – Houellebecq tu hovorí o mobilizácii más – si katolíci vo Francúzsku znova viac uvedomili svoju silu. „Skryté prúdenie sa znovu vydralo na povrch.“
Je prekvapujúce, že Houellebecq vyjadril tézu: „Keby bol katolicizmus štátnym náboženstvom, integrácia moslimov by oveľa lepšie fungovala. Bolo by podľa neho oveľa ľahšie zmieriť sa s druhým miestom v katolíckom štáte, pretože moslimovia si predovšetkým nevedia rady so sekulárnou spoločnosťou a laicistickým štátom, keďže náboženskú slobodu chápu ako boj proti náboženstvu.“
„Náboženstvo má kľúčovú funkciu v spoločnosti a napomáha jej súdržnosť a je motorom budovania spoločenstva.“ –zg-

Na svete stále viac katolíkov – len nie v Európe

Vatikán, 23.10.2017 (kath.net/Fides) 021 296 – Počet katolíkov na svete sa zvyšuje, v súčasnosti je 1,3 miliarda veriacich – 17,7% svetovej populácie. Štatistická ročenka Fidesu k r. 2015 uvádza, že to je o 12 miliónov katolíkov viac ako v r. 2014. K misijnej nedeli, ktorá sa 22. októbra 2017 slávila po 91. krát, uverejňuje vatikánsky Fides tradične štatistiky k prehľadu misijnej činnosti na celom svete.
V Afrike žije 1,1 miliarda ľudí, z ktorých je 19,42% katolíkov – 222 miliónov. To je nárast o 0,12%. V Amerike je z 982,2 milióna obyvateľov 63,6% katolíkov – 625 miliónov, s poklesom o 0,08%. V Ázii je z 4,3 miliardy obyvateľov 3,24% katolíkov – 141 miliónov – tento počet je stabilný. V Európe rastie počet obyvateľstva 716 miliónov, no už druhý rok klesá počet katolíkov (-0,21%), je ich tu 39,87% – 285 miliónov. V Oceánii žije 38,7 milióna ľudí, z ktorých je 26,36 % katolíkov – 10,2 miliónov, čo je nárast o 0,24%.
Ročenka uvádza aj fakty z činnosti pápežských misijných diel a príspevky miestnym cirkvám na stavby kaplniek a seminárov, vzdelávanie, pastoračné projekty, ktoré sa v r. 2016 podporili darmi vo výške 134 miliónov dolárov. –zg-

Jazykové pravidlá k transgenderu pre žurnalistov!

New York City, 23.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 295 – Žurnalisti agentúry Associated Press (AP) nemajú v budúcnosti používať pohlavie špecifikujúce zámená u osôb transgenderu. Namiesto toho majú používať plurál zámena „they“ (oni). Vo väčšine prípadov je možné zámenu sa aj vyhnúť. Tejto variante treba dať prednosť, ako píše Paula Froke, autorka smerníc „Associated Press Stylebook“. Treba zohľadňovať, že v hovorovej reči sa „they“ už používa pre osoby, ktoré sa nepovažujú ani za mužov, ani za ženy, ako uvádza.
Medicínske zákroky, ktoré však nevedú vždy k zmene pohlavia, sa majú označovať ako „potvrdenie genderu“, uvádza sa v smerniciach. Osoby sa majú označovať ako „transgender“ iba vtedy, ak je to relevantné. Inak majú byť označované menami, ktoré používajú bez ohľadu na to, „či sa narodili ako chlapec alebo dievča“ – tak znie ďalšie pravidlo!
Sorab Ahmari z magazínu Commentary si z nových smerníc veľa nerobí. „Jazykové hry ako tieto by médiám priniesli zlú povesť a podčiarkli by Orwellský aspekt hnutia transgender,“ napísal s odvolaním sa na „novú reč“ v románe Georga Orwella „1984“.
„Téma transgender nie je vedecky ani politicky objasnená. Jazykovou úpravou sa AP stavia na jednu stranu prebiehajúcej diskusie. Agentúra vzbudzuje dojem, že chce ukázať, že druhá strana je v nepráve. To sa netýka iba kresťanov, ale aj sekulárnych psychológov, sociológov a iných. Nemusíme byť konzervatívcom, aby sme videli, že to je zlý smer,“ varuje Ahmari. –zg-

Miliardár Soros: 18 miliárd USD na nadáciu „Open Society“

New York City, 23.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 294 – Z Maďarska pochádzajúci americký investor George Soros (87) dal svojej nadácii „Open Society Foundations“ k 18 miliárd dolárov dispozícii. Je to veľká časť jeho majetku, ako napísal Wall Street Journal.
Podľa internetovej stránky „Open Society Foundations“ je skupina nadácií, ktorá sa na celom svete zasadzuje za „budovanie „živších a tolerantnejších spoločností, ktorých vlády sú zodpovedné voči ľuďom a otvorené pre účasť občanov“.
Nadácie sa zasadzujú za liberálne možnosti potratov a iné ľavicové agendy. Plán stratégie, ktorý sa v r. 2016 dostal na verejnosť, ukazuje angažovanosť nadácií proti zákazom potratov v Írsku, Poľsku a iných krajinách.
Soros podporuje aj organizáciu „Catholics for Choice“ (Katolíci za voľbu), ktorá sa v USA zasadzuje za potraty. Cez skupiny ako „Catholics in Alliance for the Common Good“ (Katolíci spolu za verejné blaho) a „Faith in Public Life“ (Viera vo verejnom živote) sa pokúšal presúvať ťažisko katolíckej cirkvi v USA na sociálnu spravodlivosť a rovnosť šancí pre menšiny. –zg-

Taliansko: Nový TV seriál meditácií s pápežom „Otčenáš“

Rím, 23.10.2017 (kath.net/KAP) 021 293 – „Padre nostro“ (Otčenáš) – tak sa nazýva nová týždenná talkshow od budúceho týždňa v talianskej televízii „Tv2000“ , ktorá má rozoberať ústrednú modlitbu kresťanstva. A to s prominentným faktorom – pápež František prevzal v novej relácii mimoriadnu úlohu. V podrobnom interview s talianskym teológom a väzenským farárom Marcom Pozzom SDB prezentoval svoje myšlienky o Ježišovom posolstve, o svojom poslaní pápeža, ako aj o starostiach a nádejach ľudí dneška. Františkove slová sú centrom talkshow, v ktorej sa vychádzajúc z „Otčenáša“ rozvíjajú otázky okolo viery a pochybností, vine a nádeji, ako informovalo Rádio Vatikán.
Modlitba „Otčenáš“ sa v rozhovore s pápežom stala východiskom pre existenciálne životné témy, ako hovorí farár Pozza. Jeho rozhovor s pápežom bude vatikánsky Sekretariát pre komunikácie prezentovať od 25. októbra v 8 dieloch. Myšlienky a meditácie Františka k pojmom ako otec, meno, kráľovstvo, vôľa, chlieb, vina a zlo – tvoria témy týchto dielov. Vychádzajúc z nich diskutuje na záver teológ Don Pozza so známymi predstaviteľmi talianskeho sveta kultúry a médií.
„Hovoríme, že sme kresťania a máme jedného Otca, žijeme však ako ľudia, ktorí neveria v Boha, ani v ľudí. Konáme zlo, nežijeme v láske, ale v nenávisti, konkurencii a vojne,“ hovorí František napríklad v seriáli. A kladie otázku: „Posväcujú kresťania, ktorí zápasia o moc, Boha? Posväcujú ľudia, ktorí zaplatia vraha, aby sa zbavili nepriateľa, Boha? Alebo ľudia, ktorí sa nestarajú o vlastné deti? Nie, tam sa Božie meno neposväcuje.“
Interview s pápežom vydáva vatikánske vydavateľstvo LEV s talianskym Rizzoli aj v knižnej forme. Má vyjsť v angličtine, francúzštine a španielčine. –zg-

Kardinál varuje pred reformou EÚ v azylovom práve

Bonn, 23.10.2017 (KAP/KNA) 021 292 – Nemecký kardinál Rainer Maria Woelki varuje pred podkopávaním azylového práva plánovanými zmenami spoločného európskeho systému. „Mnohé z navrhovaných úprav by mali závažné účinky na národné azylové systémy,“ povedal kolínsky arcibiskup v interview pre noviny „Rheinische Post“ z pondelka. Štáty EÚ a premiéri na summite minulý týždeň rozhodli, že sa v r. 2018 dohodnú na reforme spoločného azylového systému.
Prístup k azylovému konaniu v rámci EÚ sa má podstatne sťažiť, ako povedal Woelki. Najprv sa má preveriť, či nie je iný štát kompetentný na poskytnutie ochrany utečencovi. „Tu sa uvažuje aj o tom, že sa kritériá pre bezpečný tretí štát natoľko uvoľnia, že mnohí utečenci už nebudú môcť v EÚ vôbec podať žiadosť o azyl,“ kritizoval kardinál.
„Tento európsky a istým spôsobom globálny rozmer ochrany utečencov musia partneri budúcej nemeckej vládnej koalície nevyhnutne zohľadniť predtým, než sa vytvoria úpravy na európskej úrovni,“ povedal Woelki. Diskusiu v únii o hornej hranici nazval „zdanlivou diskusiou, ktorá nerieši jediný problém a iba odvádza od pravých dôvodov úteku a migrácie.“
Varoval pred vyvolávaním strachu u ľudí, že „nebude stačiť pre všetkých a že sa nám uberie trocha z nášho blahobytu,“ ako povedal. Vyjadril nádej, že Nemecko súčasné počty utečencov ako výzvu zvládne. –zg-

Viedeň: Modlitba za pokoj z Medžugoria

Viedeň, 22.10.2017 (kath.net/KAP) 021 291 – V utorok 24. októbra sa koná vo viedenskom Dóme sv. Štefana už tradičná modlitba za pokoj „Message for you“ (Posolstvo pre teba). V katedrále očakávajú tisíce veriacich.
Od 16. hodiny budú na programe svedectvá viery, správy, duchovné impulzy a modlitba ruženca. Kardinál Christoph Schönborn bude o 19. hod. sláviť svätú omšu a po nej bude Eucharistická adorácia. Minulý rok sa na slávení zúčastnili 4000 veriacich, považuje sa to za jedno z najväčších náboženských podujatí v Rakúsku.
Mimoriadnym hosťom bude albánsky kardinál Ernest Simoni. V Albánsku bol v r. 1956 tajne vysvätený za kňaza, od r. 1963 bol väznený a za 18 rokov dvakrát odsúdený na smrť. Po prepustení pracoval v r. 1981 pracoval ako robotník v kanáloch a ako kňaz slúžil do r. 1990 iba tajne. Pápež František sa s kardinálom stretol pri návšteve Albánska v r. 2014 a 19. novembra 2016 ho prijal do kolégia kardinálov. Počiatkom augusta sa zúčastnil z poverenia pápeža na stretnutí mládeže „Mladifeste“ v Medžugorí a odovzdal mladým pápežom pozdrav. –zg-

Pápež František, kardinál Sarah a Magnum principium

Rím, 22.10.2017 (kath.net/RV/red) 021 290 – Biskupské konferencie majú byť v budúcnosti kompetentné v prekladoch liturgických textov z latinčiny do národného jazyka, „v súlade s originálnym textom a s konzultovaním Svätého stolca“. Upresňuje to pápež František v otvorenom liste prefektovi Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, kardinálovi Robertovi Sarahovi. Informovalo o tom „Rádio Vatikán“ v nedeľu.
V liste ide pápežovi o apoštolský list – motu proprio „Magnum principium“ – ktoré sa zaoberá prekladom liturgických textoch upravenom cirkevným právom. List z 9. septembra 2017 vstúpil do platnosti 1. októbra 2017 a existujúce právne texty v kánone cirkevného práva sa príslušne upravili. V liste kardinálovi Sarahovi by chcel pápež „celkom jednoducho vysvetliť a objasniť“ niektoré body motu proprio, ako uvádza. Treba jasne rozlišovať medzi „recognitio“ – teda preverením – a „confirmatio“ – potvrdením. Tu nejde o synonymá, alebo „vymeniteľné pojmy“. Podľa „Rádia Vatikán“ sa tým jasne stanovuje, že „staršia prax“ sa teraz definitívne zmenila.
Zvlášť by sa tu dalo diskutovať o otázke zodpovednosti biskupských konferencií. Tie by museli texty prekladať s „fideliter“ (verne). Doteraz bolo úlohou vatikánskeho dikastéria texty definitívne preniesť na biskupské konferencie. To sa v rámci svetovej Cirkvi zrejme postará o veľké diskusie. Pri „confirmatio“ (potvrdení) Vatikánom už nebude podľa Františka potrebné „detailné preverovanie slovo od slova“ kongregáciou. Výnimkou je, ak ide o „jasné pochybenia“, ktoré biskupi kongregácii predložia. To platí zvlášť pri eucharistických modlitbách a formulách sviatostí.
Čo sa týka „recognitio“, druhého potrebného kroku v procese uznania textov, pôjde o „jednoduché preverenie“, či preklady textov súhlasia a či sú v súlade „s cirkevným právom a s Cirkvou“, ako píše pápež. Je nesprávne, ak by sa preklad dôležitých liturgických textov ako formuly sviatostí, vyznania viery, alebo Otčenáša „tak zhora“ – teda dikastériom – biskupským konferenciám „nanútil“. To odporuje právu biskupov, ako pápež dodáva. „Confirmatio“ sa nemá podľa Františka chápať ako „jednoduchý formálny akt“. Samozrejme musí pred zverejnením Svätý stolec text preveriť, no definitívna aprobácia je potom na príslušnej biskupskej konferencii.
Nezvyčajné je, že pápež František na list kardinála z 30. septembra odpovedá verejne. Komunikačný chaos medzi Františkom a jeho spolupracovníkmi tak dosiahol nový vrchol. Ku koncu svojho listu pápež František totiž hovorí o jednej verzii tohto komentára, ktorý v minulých týždňoch cirkuloval na internete. Z listu pápeža vyplýva, že tento zverejnený komentár bol nesprávne pripisovaný kardinálovi. Pápež požiadal kardinála Saraha, aby na „tých internetových stránkach“ zverejnil aj jeho vlastný „vysvetľujúci list“ – „Commentaire“. A kardinál Sarah má tento list poslať aj všetkým biskupským konferenciám a všetkým členom svojej kongregácie. –zg-

Pro-Life pochody v celom Rakúsku

Linec, 21.10.2017 (kath.net) 021 289 – Rakúska organizácia za život „Mládež za život“ plánuje v budúcich mesiacoch po celom Rakúsku početné pochody za život. Organizátori chcú také opatrenia od politikov, aby sa potraty v krajine stali zbytočnými. Účastníci chcú upozorniť na 35 000 detí, ktoré sa v Rakúsku každoročne potratia.
„Žiadame lepšiu podporu ženám v konfliktnom tehotenstve a vytvorenie alternatív k potratu. Časový tlak, psychická a materiálna núdza, ako aj chýbajúce informácie vedú často k zbytočne vysokému počtu potratov a psychickému utrpeniu. Mnohé ženy sa cítia opustené a neskôr ľutujú svoje rozhodnutie. Nijaká žena by nemala byť pre vonkajšie okolnosti donútená k potratu,“ povedala Myroslava Mashkarynetsová, hovorkyňa organizácie.
Ďalšou požiadavkou je odstránenie tzv. eugenickej indikácie, ktorá umožňuje potrat postihnutých detí až po pôrod. Rakúsko dostalo pre toto pokarhanie už aj z OSN. „Rodičom, ktorí čakajú choré alebo postihnuté dieťa treba pomáhať a nie vyvíjať na nich tlak,“ povedala hovorkyňa.
Pochody za život v Rakúsku: Graz – 20. október), Innsbruck 21. október, Salzburg 27. október, Linec 28. október, Klagenfurt 11. november, Dornbirn 18. november a Viedeň 25. november. –zg-

Nemecko: Explózia v kostolnej veži

Mannheim, 21.10.2017 (kath.net) 021 288 – V kostolnej veži Kostola sv. Hildegardy v nemeckom Mannheime-Käfertali došlo v noci na stredu k explózii. Páchatelia rozbili kladivom okno a z plynovej fľaše pustili do veže plyn. Tento plyn potom priviedli k výbuchu. Rozbili sa viaceré sklenené výplne z desiatok okienok veže. Informovali o tom noviny „Mannheimer Morgen“. Bolo počuť „veľkú ranu a vypukol menší požiar“, ako napísali noviny. Titulok správy znel: „Explózia veľkej sily“.
Polícia nechce hovoriť o útoku, keďže tento výraz sa vraj používa, iba keď sú poškodené osoby. No prípad berie „veľmi vážne“. Vyšetruje to Oddelenie pre ochranu štátu. –zg-

‚profil‘: Pápež kritizuje kardinála Schönborna

Viedeň, 21.10.2017 (kath.net/KAP) 021 287 – „V téme ´islamizácia´ niet rozporu medzi pápežom Františkom a kardinálom Christophom Schönbornom. Zdá sa mi to byť skôr nedorozumením. To, čo tam pápež údajne na súkromnej audiencii o islamizácii povedal sa úplne kryje s chápaním kardinála Schönborna,“ zdôraznil hovorca Viedenskej arcidiecézy Michael Prüller v sobotu.
Spravodajský magazín „profil“ z pondelka totiž citoval pápeža Františka slovami: „K islamizácii mám iný prístup ako váš kardinál. “ Pápež to podľa „profilu“ povedal „malej skupine katolíkov z Rakúska“ a mal dodať, že mu chýba „to misionárske v tejto diskusii“. Pápež, ktorý v Nemecku študoval, sa podľa „profilu“ v nemeckom jazyku vyjadril, že nemá rád falošne chápanú toleranciu, no jeho najväčšou starosťou nie je šírenie islamu samotného, ale „indiferentný postoj“ katolíkov k vlastnej viere.
„To mohol povedať aj kardinál Schönborn,“ znel k tomu suchý komentár hovorcu Prüllera. „Alebo pápežovi podali znetvorený obraz postoja rakúskych biskupov, alebo pápeža úplne zle pochopili. V skutočnosti sa totiž postoje pápeža a kardinála kryjú, tak nás to všetko veľmi nevzrušuje,“ vyjadril sa hovorca.
Prüller poukázal aj na misionárskeho ducha, ktorý je kardinálovi prednostným poslaním. V interview pred rokom kardinál Schönborn o. i. povedal:
„Európske kresťanské dedičstvo je v nebezpečenstve, pretože ho Európania premrhali. S islamom, či dokonca s utečencami, to nemá nič do činenia. Je jasné, že mnohí islamisti by radi našu slabosť využili, ale oni nie sú za našu slabosť zodpovední. To sme my Európania sami. … Šanca na kresťanskú obnovu Európy je v našich rukách: ak sa vrátime ku Kristovi, budeme šíriť jeho Evanjelium a s našimi blížnymi aj cudzincami budeme zaobchádzať tak, ako nám to Pán kladie na srdce – v láske a zodpovednosti. … My v Európe nepotrebujeme nijaké brojenie proti iným náboženstvám, ale potrebujeme živé kresťanstvo.“ –zg-

Objavili list odpustkov s Lutherovým menom

Kolín, 21.10.2017 (KAP/KNA) 021 286 – V španielskej národnej knižnici sa objavil list odpustkov s menom Martina Luthera. Riaditeľka Múzea Weserrenaissance v Lemgu, Vera Lüpkesová, objavila list v Madride pri rešeršiach na výstavu, ako povedala 20. októbra pre kolínske „Dómske rádio“. Luther, ktorý neskôr proti obchodu s odpustkami zaryto bojoval, si ho kúpil ako mních v Augustiniánskom kláštore v nemeckom Erfurte. Tam známy „odpustkový“ kazateľ Johann Tetzel (1465-1519) kázal v r. 1508. Jeho kázne sa neskôr stali podnetom na 95 Lutherových téz, ktoré podľa tradície zverejnil 31. októbra 1517.
Na opise odpustkového listu z r. 1631 je Lutherovo rodné meno „Martin Luder“ zaznačené spolu s menom mnohých spolubratov, ako povedala Lüpkesová. „Pápež totiž nariadil, aby sa pre kláštory nepísali jednotlivé listy odpustkov, ale jeden pre celý kláštor.“ Luther bol „dieťaťom svojej doby“ a v pred-reformátorskej Cirkvi veľmi zakorenený, ako povedala vedkyňa. … –zg-

Biskupi strednej Európy: Európa musí byť ‚rodinou národov‘

Budapešť, 20.10.2017 (kath.net/KAP) 021 285 – Predstavitelia viacerých stredoeurópskych a východoeurópskych biskupských konferencií vyzvali k lepšiemu porozumeniu medzi národmi Európy. „Európa musí byť pravou rodinou národov“ v ktorej sa navzájom ctíme a usilujeme sa pracovať pre spoločné hodnoty“, ako sa uvádza v záverečnom vyhlásení dvojdňovej konferencie v Budapešti v stredu a vo štvrtok. Hlavná téma podujatia znela: „Kresťanstvo v budúcnosti Európy“.
Mnohorakosť Európy je „Božím darom“, ktorý treba zachovať. Vernosť vlastnému národu však nesmie byť motívom nepriateľstva alebo pohŕdania inými.
Okrem kardinálov Petra Erdöa (Budapešť) a Dominika Duku (Praha) sa na stretnutí zúčastnil aj arcibiskup Stanislav Zvolenský a biskup z Györu András Veres – predsedovia biskupských konferencií Slovenska a Maďarska. Biskupskú konferenciu Poľska zastupoval krakovský arcibiskup Marek Jedraszewski. Z Chorvátska do Budapešti pricestoval arcibiskup Diecézy Dakovo-Osijek, Djuro Hranič.
„Národy Európy sa musia lepšie spoznať, aby sa dokázali lepšie chápať. Treba sa vzájomne rešpektovať a chápať sa ako súčasť tej istej rodiny. Moderná informačná technika dokáže otvoriť mnohé možnosti takéhoto vzájomného porozumenia,“ uvádza sa v spoločnom vyhlásení.
Mnohorakosť národov a etník s vlastným jazykom, kultúrou a vlastnými historickými skúsenosťami je charakteristická pre európsku identitu. To je predovšetkým kultúrna identita. Jednou inšpirujúcou silnou stránkou tejto kultúry bolo a je napriek všetkej sekularizácii kresťanské náboženstvo,“ konštatovali kardináli a biskupi. Modlíme sa a pracujeme preto za Európu, v ktorej sa toto aj uzná. Cieľom je, aby sa rešpektovala individuálna ako aj kolektívna náboženská sloboda a ľudský život od okamihu počatia po prirodzenú smrť.
V súvislosti s európskou diskusiou o migrácii vyzvali biskupi strednej a východnej Európy k pomoci utečencom na Blízkom Východe, ktorí dúfajú v návrat do vlasti a píšu: „Cítime sa zvlášť spojení s tými, ktorí trpia pre kresťanskú vieru násilím a prenasledovaním.“ –zg-

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/10/20/biskupi_stredov%C3%BDchodnej_eur%C3%B3py_sa_prihl%C3%A1sili_k_v%C3%ADzii_eur%C3%B3py,/1344168

Paríž: Vyhlásenie ku kresťanským koreňom Európy

Paríž, 20.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 284 – Skupina známych učencov a intelektuálov z viacerých európskych krajín uverejnila manifest, v ktorom varovali pred „falošnou Európou“ a načrtli podstatné princípy „pravej Európy“.
Európa je v súčasnosti ohrozovaná „falošným chápaním seba“, ako píšu. To je poznačené „poverčivou vierou v nezadržateľný pokrok“, ktorý je slepý voči „pravým prameňom ľudskej dôstojnosti“. „Cnosti ako spravodlivosť, súcit, milosť, odpustenie, pokojamilovnosť a dobročinnosť majú kresťanský pôvod,“ píšu signatári.
Vyznávajú sa k Európe ako „spoločenstvu národov“ s vlastným jazykom. „Okrem toho sa vytvorila európska identita, ktorá sa posilnila najmä skúsenosťami oboch svetových vojen.“ Európa je „jednota mnohorakosti“. Európska otvorenosť voči svetu je neodlučiteľne spojená s uznaním „lásky k otčine a občianskou vernosťou štátu“, ako píšu signatári. Odmietajú „falošný univerzalizmus, ktorý si vyžaduje zabudnutie na históriu a odmietanie toho vlastného“.
Podstatné pre „falošnú Európu“ je jednostranné chápanie slobody. Tá sa chápe ako oslobodenie od obmedzení, ako sloboda na sebarealizáciu. Liberálny hedonizmus našej doby však vedie často k „nude a pocitu nezmyselnosti všetkého“. Generácia z obdobia po r. 1968 „ničila, ale nebudovala“, ako sa kriticky uvádza v manifeste.
Posilnenie Európy sa začína pripomenutím si „vlastného charakteru jednotlivých európskych krajín a ich kresťanskej formácie“, ukončením multikulturalizmu, a znovu nastolením morálnej kultúry, ako aj posilnením klasického manželstva a rodiny.
Manifest vypracovali v máji 2017 v Paríži a uverejnili tento mesiac. K signatárom patria prominenti ako Prof. Rémi Brague (Francúzsko) – známy historik a filozof, Roger Scruton (Veľká Británia), anglický filozof, spisovateľ a politológ, známy v Spojenom kráľovstve ako kľúčová postava „Novej Pravice“ (New Right) z konca 20. storočia, aj filozof Robert Spaemann (Nemecko). –zg-

Arcibiskup Puljič zostáva predsedom KBCh

Záhreb, 20.10.2017 (KAP) 021 283 – Chorvátski biskupi znovu zvolili arcibiskupa Zadaru, Želimíra Puljiča (70), za predsedu Biskupskej konferencie Chorvátska. Na jesennom zasadnutí Záhrebe sa po prvý raz zúčastnil aj nový nuncius Giuseppe Pinto.
Témou zasadnutia bola o. i. verejná diskusia ku konvencii Rady Európy o boji proti násiliu na ženách. Chorvátsko síce podpísalo Istanbulskú konvenciu z r. 2011 pred štyrmi rokmi, no doteraz ju neratifikovalo. Biskupi vyjadrili svoje odmietnutie konvencie. Podporujú síce všetky zákony na ochranu žien a rodín, ale implementáciu tzv. „ideológie gender“ skrze konvenciu odmietajú.
Biskupi sa radili aj o reforme učebných plánov výučby náboženstva. Potvrdili podporu úsilia o dobrú výchovu a vzdelávanie detí v katolíckych školách. Okrem viacerých základných škôl je v krajine aj 12 stredných katolíckych škôl.
Mimoriadnu pozornosť venovali biskupi analýze komentárov k návrhu dokumentu Rady pre katechézu a novú evanjelizáciu pri BKCh o výchove k viere v školách a na farách.
Ďalšou témou biskupov boli prípravy novej katolíckej mediálnej siete zastrešujúcej médiá BKCh, tlačovú agentúru IKA a Chorvátske katolícke rádio ako aj oblasť internetu. –zg-

Aktuálne fotografie Benedikta XVI. s návštevami

Vatikán, 20.10.2017 (kath.net/pl) 021 282 – Aktuálna fotografia ukazuje emeritného pápeža Benedikta XVI. v rozhovore s jeho bývalým sekretárom prelátom Alfrédom Xuerebom. Na návšteve bol aj jeho starší brat Georg Ratzinger.
Fotografiu urobili pred niekoľkými dňami pi posedením pri káve v Benediktovom byte v kláštore Mater ecclesiae. Xuereb je od r. 2014 generálnym sekretárom vatikánskeho Ekonomického sekretariátu. Pápežov brat, bývalý dómsky kapelník Regensburských speváčikov „Domspatzen“ sa už medzitým vrátil domov do Regensburgu.
Už v prvej polovici októbra mal Benedikt aj návštevu rehoľníčok. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *