Život Cirkvi vo svete 45/2019

Obsah

Bangkok: Pred návštevou pápeža znova alarm pre smog

Kardinál Ruini: Pápež nesmie potvrdiť ‘zlú voľbu’ synody

Páter Wallner proti panteistickým obrazom bohýň matiek

Kardinál Gerhard L. Müller a kňažná na turné

Sudca ruší Trumpovu ochranu lekárov pred potratmi

Viganò: ‘Ohavnosť modloslužby vstúpila do svätyne Boha’

Rím: Vystavili sochu Molocha – boha detských obetí

Ateisti: Ľudia potrebujú Boha kvôli morálke

Pápež František: Modlitba – Dych nového života

Holandsko: Veľký požiar v kostole

Biskup: „Synoda iba prostriedok na dosiahnutie iných cieľov“

Katolícky kňaz spálil ‘satanské’ pachamamy na uzmierenie Boha

„Prečo som musel hodiť pachamamu do Tiberu“

Potraty už iba pri ohrození života matky!

Veľká Británia: Omše LGBT už v mnohých katolíckych diecézach!

Taliansko: Obnova Baziliky sv. Benedikta v Nursii od r. 2021

Vatikán zaviedol deň spomienky Loreta

Bizarná svetelná show na rímskych kostoloch po synode!

USA: Bývalí gejovia žiadajú kongres neblokovať terapie pre LGBT

Modlitbová výprava kardinála Raymonda Burkeho

Eliáš myslel inak. Sv. Bonifác takisto.

Indonézsky minister: Burka nie je v Koráne

Potratári vytrhávali deťom srdiečka na ’výskum‘

Joe Biden: ‘Svätý Otec mi sväté prijímanie dáva’

Celibát a rozprávka o nedostatku kňazov

Naša príloha: Kňaz: Mariánska úcta kľúčová pre vernosť vo viere

Ako odolávať súčasnej veľkej skúške a zostať verní? Odpoveď Matky:

„Moje Nepoškvrnené Srdce bude vaším útočiskom a cestou, ktorá vás vedie k Bohu!“ …
„Sväté písmo a skúsenosť veriacich vidia v Božej Matke tú, ktorá je zvlášť blízka Cirkvi v najťažších momentoch jej histórie, keď útoky na Cirkev sú najhrozivejšie.“ (Sv. Ján Pavol II.)

Podnetná úvaha o našej nebeskej Matke – nižšie v prílohe!

* * * * *

Bangkok: Pred návštevou pápeža znova alarm pre smog

Bangkok, 07.11.2019 (KAP/KNA) 025 728 – Dva týždne pred návštevou pápeža Františka v Thajsku a Japonsku sa do Bangkoku znova vrátil zdraviu škodlivý smog. Záťaž jemného prachu vo vzduchu prekročila úradmi stanovené hraničné hodnoty 50 mikrogramov na meter kubický, ako informovali miestne médiá.
Postihnutá je aj štvrť, kde sa má konať pápežov program návštevy a kde je aj pápežská nunciatúra. Tam má pápež nocovať od 20. do 23. novembra. Už v minulých dvoch mesiacoch sa nad Bangkokom viackrát vznášal hustý oblak smogu. Mesto je podľa organizácii ochrany životného prostredia medzi desiatimi mestami s najväčším znečistením ovzdušia na deviatom mieste.
Na začiatku každoročného obdobia sucha od začiatku novembra do mája spaľujú pestovatelia ryže zožaté polia. K tomu sa pridáva v relatívne chladných mesiacoch inverzia, keď chladnejšie vrstvy vzduchu pri zemi sú izolované od vyššej vrstvy teplejšieho vzduchu. To bráni premiešaniu ovzdušia. To spôsobuje, že dym a výfukové splodiny sa držia dolu a tvoria nebezpečný smog.
Pápež František po svojich návštevách v Južnej Kórey, na Srí Lanke, Filipínach, v Myanmare a Bangladeši znova cestuje do Ázie. Z Ríma odletí 19. novembra do Thajska. Po programe v 20.- 23. novembra v Bangkoku odletí ďalej do Japonska, kde bude hosťom do 26. novembra.

Kardinál Ruini: Pápež nesmie potvrdiť ‘zlú voľbu’ synody

„Už nevieme, kým sme, pretože už neveríme, že sme stvorení na Boží obraz. Dôsledkom toho je, že už nemáme svoju identitu v porovnaní so zvyškom prírody.“

Rím, 7.11.2019 (LifeSiteNews) 025 727 – Taliansky kardinál Camillo Ruini (88), blízky spojenec a rímsky vikár sv. Jána Pavla II. a bývalý predseda Biskupskej konferencie Talianska sa vyjadril k Synode biskupov o Amazónii. Povedal, synoda urobila „zlú voľbu“, keď v záverečnom dokumente odporúčala, aby boli ženatí muži svätení za kňazov. Vyjadril nádej a povedal, že sa modlí, „aby pápež František nepotvrdil toto odporúčanie“.
Kardinál Ruini pre taliansky denník „Corriere della Sera v interview 3. novembra doslova povedal:
„V Amazónii aj v iných častiach sveta je vážny nedostatok kňazov a kresťanské komunity často zostanú bez omše. Je pochopiteľné, že je tu tlak ordinovať ženatých mužov za diakonov a kňazov. V tomto zmysle väčšina na synode bola za vysviacku ženatých mužov. No podľa môjho názoru je to zlá voľba. Dúfam a modlím sa, aby to pápež v posynodálnej apoštolskej exhortácii nepotvrdil.“

Známy taliansky duchovný uviedol potom dva dôvody, prečo by bolo chybou urobiť výnimku z celibátu v katolíckej cirkvi obrovskej Amazonskej oblasti:
„Prvým dôvodom je, že v dnešnej „erotizovanej“ spoločnosti je kňazský celibát veľkým znamením úplnej oddanosti Bohu a službe bratom.“ …

V záverečnom dokumente synody sa uvádza:
„Navrhujeme stanoviť kritériá a dispozície zo strany kompetentnej autority […] , aby sa mohlo ordinovať za kňazov mužov, ktorí sú na to schopní a uznávaní komunitou, ktorí sú plodní stáli diakoni a ktorí dostanú vhodnú formáciu na kňazstvo, aj keď majú legitímnu a stabilnú rodinu […].
Vzhľadom na to si niektorí želali, aby sa táto téma riešila aj univerzálnym spôsobom,“ ako uvádza dokument.
Posledný návrh, ako sa zdá, sa týka vysviacky ženatých mužov aj mimo Amazonského regiónu!

Kardinál Ruini komentuje:
„Zrieknutie sa celibátu len v jednom regióne by bolo podľahnutím duchu sveta, ktorý sa neustále pokúša preniknúť do Cirkvi a sotva by sa zastavil iba pri výnimočných prípadoch v Amazónii.“
„Druhým dôvodom zachovania celibátu je, že ženatí kňazi a ich manželky by neboli imúnni voči účinkom krízy inštitúcie manželstva. Ich ľudské a duchovné podmienky by boli tým ovplyvnené.“
Na otázku, či by ženatí kňazi spôsobili zmätenie, kardinál odpovedal súhlasne. Potom pripustil, že celibát bol aj pre neho skúškou a dodal: „Hoci je to veľký dar, ktorý mi Pán dal. Útechou mi bol blízky vzťah s mojou sestrou a inými príbuznými, ako aj priateľstvá s mladými ľuďmi. A mám to šťastie, že žijem s ľuďmi, ktorí sú mi ako rodina.“
Na problém kňazských povolaní je podľa kardinála iba jediná rozhodná odpoveď:
„My, kresťania a zvlášť my, kňazi, musíme byť bližšie k Bohu v našom živote, viesť svätejší život a prosiť Boha za toto všetko v modlitbách. A to neúnavne!“
Kardinál Ruini dostal aj otázku, či súhlasí s emeritným pápežom Benediktom XVI., že kríza Európy je „antropologická a človek už nevie, kým je“. Kardinál to potvrdil:
„Hlavným dôvodom, že už nevieme, kým sme, je, že už neveríme, že sme stvorení na Boží obraz. Dôsledkom toho je, že už nemáme svoju identitu v porovnaní so zvyškom prírody.“

Páter Wallner proti panteistickým obrazom bohýň matiek

„Aký pekelný strach vyvolávajú sochy modiel a masky démonov a ako veľmi je oslobodením veriť v jedného Boha, ktorý tróni na nebesiach!“

Viedeň, 8.11.2019 (kath.net/KAP) 025 726 – Proti uvoľneniu celibátu je aj známy rakúsky cistercián, národný riaditeľ Pápežských misijných diel z Kláštora Heiligenkreuz pri Viedni, páter Karl Wallner.
Namiesto uvoľnenia celibátu sa v interview pre katolícky denník „Tagespost“ vyslovil za „presvedčivých, evanjelium hlásajúcich laikov“ a povedal:
„Nepotrebujeme nijaké nové formy klerikálnych úradníkov, ale misionársku Cirkev. Podstata svätej omše ako nekrvavá prezentácia obety Krista a obety kňazstva sa dnes už často nechápe. Celibátne kňazstvo stráca zmysel, keď máme zriedené chápanie Eucharistie. Kňaz má existencionálne svedčiť o totálnej oddanosti Krista na kríži. To sa stáva nezrozumiteľným tam, kde sa Eucharistia považuje už len za spoločenské náboženské dianie.“
Na otázku k sporným soškám pachamamy, ktoré katolíci hodili v Ríme do Tiberu, sa páter Wallner postavil proti panteistickej úcte k prírode ako božstvu a k prezentáciám bohýň matiek:
„Sochy modiel, ktoré predstavujú archaický náboženský obraz plný povier, nie sú vecou nás kresťanov. Z Afriky viem, aký pekelný strach vyvolávajú sochy modiel a masky démonov a ako veľmi je oslobodením veriť v jedného Boha, ktorý tróni na nebesiach!“
K požiadavke biskupa Ervína Kräutlera zriadiť „cirkev s domorodou tvárou“ páter Wallner povedal:
„Istá inkulturácia je v poriadku. No bolo by problematické, keby sme spochybňovali jednotu Cirkvi. To sa týka predovšetkým náuky viery, sviatostí a sviatostnej praxe. Úlohou inkulturácie je zisťovať, čo v nekresťanských kultúrach je skutočne pravdivé a sväté, čo je hodné zachovať a čo treba premeniť a očistiť, lebo to nie je v súlade so zásadnými princípmi viery.“

Kardinál Gerhard L. Müller a kňažná na turné

Bochum, 7.11.2019 (kath.net/pw) 025 725 – Kardinál Gerhard L. Müller bol na prednáškovom turné po Nemecku. Vo štvrtok pricestoval aj do Bochumi-Wattenscheidu. Popri prednáške sa konal aj moderovaný rozhovor kardinála s kňažnou Gloriou von Thurn a Taxis. Pred prednáškou vyvolali rozruch údajné protesty proti podujatiu s kardinálom. No pri bližšom prešetrení sa ukázalo, že protesty sa akosi rozplynuli. Miestna farnosť, kde kardinál v nedeľu slávil pontifikálnu svätú omšu, mala iba námietky proti tomu, aby sa prednáška konala v kostole. No niektorí redaktori z tlače vec riadne nafúkli a tak sa javil úplne skreslený obraz udalosti. Bol tu jasný zámer rozsievať medzi katolíkmi nepokoj. Diecéze Essen o údajných protestoch nebolo nič známe. Hovorca Ulrich Lota iba zdôraznil, že diecéza je o prednáškovom turné kardinála informovaná a pontifikálna omša sa konala s vedomím a výslovným súhlasom essenského biskupa. Večer nakoniec prebehol v preplnenej sále vo veľmi príjemnej atmosfére.
Kardinál Müller sa vyjadril o. i. o teológii oslobodenia a svojich kontaktoch v Južnej Amerike, kde strávil ako profesor veľa času. Ale reč prišla aj na aktuálne otázky ako manželstvo a kňazstvo.
Kňažná Gloria von Thurn a Taxis hovorila o kresťanskej výchove, ktorá je úspešná, keď máme hlbokú vieru a verne ju žijeme. Hovorila aj o svojich dlhoročných skúsenostiach z Afriky, kde žila niekoľko rokov a aj v súčasnosti tam trávi časť roka. Živo opísala najmä súdržnosť rodín v Afrike.
Hovorila aj o problémoch afrických kňazoch v pastorácii. Veľkým problémom sú v Afrike povery. Viera v bosoráctvo je v Afrike stále ešte veľmi silná. Kňažná vydala aj pekné svedectvo o svojej viere úprimne, a oživila ho aj s trochou humoru. …
Kardinál Müller a kňažná hovorili veľmi názorne a poslucháči boli nadšení. Nakoniec obaja trpezlivo podpisovali knihy a srdečne podiskutovali s návštevníkmi. Kardinál Gerhard Müller tu skončil svoje turné, ktoré ho viedlo do Mönchengladbachu, Maria Laachu, Bochumi a Wattenscheidu. Tak mali mnohí ľudia príležitosť počúvať kardinálove myšlienky priamo a dať sa s ním do rozhovoru. …

Sudca ruší Trumpovu ochranu lekárov pred potratmi

New York, 6.11.2019 (LifeSiteNews) 025 724 – Sudca Paul Engelmayer vyniesol v stredu rozsudok, v tom zmysle, že Trumpova vláda si nemôže vynútiť zákon chrániaci lekárov a zdravotníkov pred tým, aby ich nútili vykonávať potraty s odôvodnením, že toto je „protiústavné!“
V máji ministerstvo pre zdravie a služby ľuďom (HHS) vydalo nariadenie, ktoré má „zabezpečiť, že HHS použije všetky nástroje na vynútenie zákonov, ktoré vyjmú lekárov a zdravotníkov z povinnosti zúčastňovať sa na potratoch. Takisto štát už nemá hradiť potraty, sterilizáciu, ani asistovanú samovražda.“ Vydalo aj smernicu ako majú lekári postupovať, aby dokázali uplatniť výhradu vo svedomí.
V USA to 23 štátov zažalovalo. Sudca Engelmayer teraz vyhlásil nariadenie ministerstva za neplatné. Uviedol, že federálny zákon „o výhradách vo svedomí“ síce uznáva a chráni dôležité práva a zdôraznil, že jeho rozsudok ponecháva HHS slobodu zvážiť a schváliť príslušné nariadenia. No jeho rozsudok má iba technické základy a zdôrazňuje, že nariadenie ministerstva bolo schválené „s jasnými právnymi nedostatkami“.
Trumpova vláda rozsudok zatiaľ nekomentovala, ale očakáva sa jej odvolanie.
Trump urobil náboženskú slobodu prioritou svojej vlády, založil oddelenie Bieleho domu, ktoré bráni práva veriacich Američanov a ktoré ruší Obamove pro-potratové a iné zákony v tejto oblasti, ktoré považuje za hrozby voči životu a morálke.

Viganò: ‘Ohavnosť modloslužby vstúpila do svätyne Boha’

Výber z exkluzívneho interview

Rím, 6.11.2019 (LifeSiteNews) 025 723 – Arcibiskup Carlo Mária Viganò nalieha na nové posvätenie Baziliky sv. Petra z hľadiska toho, čo nazýva „hrozné modloslužobné znesvätenia“, ktoré sa spáchali v jej múroch uctievaním sošiek pachamamy. V novom interview o Synode o Amazonii pre LifeSiteNews, arcibiskup Viganò povedal:
„Ohavnosť modloslužobných rituálov vstúpila do Božej svätyne a dala vznik novej forme apostázy, ktorej semeno bolo aktívne už dlhý čas a teraz sa rozrastá s novou silou a účinnosťou. Procesu vnútornej premeny viery, ktorý prebieha v Katolíckej cirkvi už niekoľko desaťročí, sa touto synodou dostalo dramatické zrýchlenie smerom k založeniu novej viery a nového druhu kultu. V mene inkulturácie pohanské prvky zamorujú uctievanie Boha, aby ho zmenili na pohanský kult.“
„Klérus ani laici nemôžu zostať ľahostajní voči modloslužobným aktom, ktorých sme svedkami. Je naliehavo potrebné, aby sme znovu objavili význam modlitby, uzmierenia Boha a pokánia, pôstu a malých obetí – malých kvietkov – a predovšetkým tichú a dlhšiu adoráciu pred Najsvätejšou sviatosťou.“
V tomto interview sme hovorili s arcibiskupom Viganòm aj o tom, čo odhaľuje „sága pachamamy“ o stave Cirkvi a ako je to logický dôsledok aj iných „odchýlok“ v súčasnom pontifikáte. Hovorili sme aj o záverečnom dokumente synody, ktorý arcibiskup nazýva „frontálnym úderom proti konštrukcii Božej Cirkvi“, aj o tom, čo synoda odhaľuje o „synodalite“ a čo jej organizátori dosiahli. Podľa arcibiskupa Vigana:
„Amazonská paradigma je zameraná na zásadnú premenu Katolíckej cirkvi, je preniknutá globalistickou agendou a slúži ako lávka na trajekt, ktorý unáša katolícku Cirkev smerom k nejasnému univerzálnemu náboženstvu. Pre všetkých nás katolíkov sa atmosféra Svätej cirkvi deň čo deň viac zatemňuje. Ak bude tento satanský plán úspešný, katolíci, ktorí sa ho budú držať, v podstate zmenia svoje náboženstvo a obrovské stádo nášho Pána Ježiša Krista sa zredukuje na menšinu. Táto menšina bude musieť veľa trpieť … ale s Ježišom zvíťazí,“ ukončil arcibiskup prorockými a takými aktuálnymi slovami mystičky a svätice 14. storočia sv. Brigity Švédskej. …

Rím: Vystavili sochu Molocha – boha detských obetí

Staroveký pohanský boh Moloch na výstave v Koloseu

Rím, 6.11.2019 (LifeSiteNews) 025 722 – Rekonštrukcia pohanského boha, ktorý vyžadoval obete detí, bola 27. septembra vystavená pri vchode do rímskeho Kolosea ako súčasť sekulárnej historickej výstavy.
Prítomnosť modly vyvolala veľkú nevôľu katolíckych návštevníkov, keďže bola vystavená deväť dní pred Synodou o Amazónii a po tom nasledoval aj škandál rituála uctievania pachamamy vo Vatikáne.
Socha Molocha, ktorého uctievali Kánančania a Feničania, je súčasťou výstavy venovanej veľkému starovekému rivalovi Ríma – Kartágu. Výstava Kartágo – nesmrteľný mýtus bude v otvorená do 29. marca 2020.
„Rekonštrukcia strašného božstva Molocha, ktorého prezentoval aj film Cabiria režiséra Giovanniho Pastoreho so scenárom Gabriele D’Annunzia v r. 1914, má podľa organizátorov výstavy „vítať návštevníkov“!
Mnohí katolíci sú pohoršení, že pohanský boh je hneď pri vchode do Kolosea, kde boli kresťania mučení a popravovaní pre zábavu pohanského davu:
„Boli sme zhrození z pohľadu, ktorý nás hneď pri vchode privítal – ako stráž tam stála obrovská hrozná socha Molocha. Táto modla si vyžadovala detské obete a prišla do Ríma práve v čase synody. Aj mnohí ďalší návštevníci aj rehoľníci boli šokovaní týmto pohľadom,“ povedali dve návštevníčky výstavy. …
Traja starovekí grécki historici dosvedčujú, že v Kartágu bolo zvykom páliť deti ako obete božstvám ako Bál a Kronus, či Saturn, rímsky boh, ktorý podľa mýtu jedol vlastné deti, aby nenastúpili na jeho miesto. Moloch sa tiež niekoľko ráz spomína v Knihe Levitikus. Židovskí rodičia mali zakázané obetovať deti tomuto bohu.
To, že kresťania boli zabíjaní v arénach ako Koloseum, je nepopierateľné. Pred svojím mučeníctvom sv. Ignác Antiochijský napísal list asi v r. 110 po Kristovi a opísal svoj pravdepodobný osud:
„Píšem cirkvám a vštepujem všetkým, že rád zomriem za Boha, pokiaľ mi nezabránite. Zaprisahám vás neprejavujte nevhodnú dobrú vôľu voči mne. Dovoľte mi stať sa potravou divých šeliem, a tieto nástroje mi zaručia, že dospejem k Bohu. Ja som Božia pšenica, nech ma rozomelú zuby divých šeliem, aby som sa našiel ako pravý chlieb Krista.“ Podľa historika Euzébia z Cézarey, sv. Ignác bol naozaj zabitý divými šelmami v aréne v Ríme. …
„Bolo to, akoby tam dali Molocha, aby sa vysmieval svätému miestu, kde svätí mučeníci prelievali krv za pravú vieru!“ povedal návštevník Clark, ktorý videl súvislosť medzi modlou Molocha a pachamamou na synode.

Ateisti: Ľudia potrebujú Boha kvôli morálke

Toronto, 6.11.2019 (kath.net/lifesitenews/jg) 025 721 – Pred niekoľkými rokmi ešte poprední ateisti ako Richard Dawkins (foto) zastávali názor, že západná spoločnosť môže prosperovať, iba ak zmiznú náboženstvá. Dnes to zrejme vidia inak, ako píše Jonathon Van Maren v blogu na LifeSitenews.
Optimistickí ateisti verili, že by sme tak konečne žili ako dospelí ľudia a utopický projekt spoločnosti na základe viery by sme mohli realizovať aj na nás samých, akonáhle by sa viera odstránila. Žiaľ títo skeptici boli skeptickí voči všetkému, len nie voči presvedčeniu, že ľudstvo je dobré – aj keď nemali pre tento predpoklad metafyzický ani evolučno-teoretický základ. Kanadský psychológ Jordan Peterson je medzi iným populárny tým, že berie na vedomie, že ľudia nie sú v zásade dobrí, čo dostatočne dokazujú milióny mŕtvych minulého storočia, ako konštatuje Van Maren.
V r. 2015 Richard Dawkins, autor knihy „Šialenstvo boha“ žiadal, aby sa deti „chránili“ pred odovzdávaním viery rodičmi. V r. 2018 varoval, že „priateľské kresťanské náboženstvo“ treba nahradiť niečím trochu menej priateľským. Iní zástancovia „nového ateizmu“ ako televízny moderátor Bill Maher alebo Ayaan Hirsi Ali vyjadrili podobné úvahy.
V októbri 2019 Dawkins pre noviny „The Times“ však už varoval pred odstránením kresťanstva, lebo potom by mohli ľudia dospieť k záveru, že všetko je dovolené. Mohli by skôr robiť to zlé, lebo by už neboli presvedčení o tom, že Boh ich vidí.
Z podobných dôvodov sa inštalovali kamery, aby sa zlodejom zabránilo kradnúť v obchodoch.
Dawkins však s týmto presvedčením nie je šťastný: „Nenávidím túto predstavu. Chcel by som veriť, že ľudia sú lepší,“ napísal v novej knihe „Outgrowing God“ (Prerásť boha).
Dawkinsov obrat vyvoláva úžas, ako píše Van Maren. Tento britský vedec bol donedávna jedným z „najnetolerantnejších fundamentalistov sekularizmu“.

Pápež František: Modlitba – Dych nového života

Knižný rozhovor s pápežom Františkom na tému misijnej úlohy Cirkvi

Vatikán, 5.11.2019 (RV) 025 720 – „Bez neho nemôžeme nič urobiť. Byť misionármi dnes vo svete“ – to je názov nového knižného rozhovoru pápeža Františka s talianskym novinárom Giannim Valentem z agentúry Fides, informačného orgánu Pápežských misijných diel.
V knihe, ktorá vychádza na záver Mimoriadneho misijného mesiaca, Svätý Otec František hovorí, že ak by Cirkev neohlasovala, nebola by viac sama sebou:
„Cirkev buď vychádza von, alebo nie je Cirkvou. Buď sa venuje ohlasovaniu, alebo nie je Cirkvou. Ak Cirkev nevychádza von, korumpuje sa, stráca svoju prirodzenosť. Stáva sa niečím iným.“ Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-11/vysiel-knizny-rozhovor-s-papezom-na-temu-misijnej-ulohy-cirkvi.html

Holandsko: Veľký požiar v kostole

Hoogmade, 5.11.2019 (kath.net) 025 719 – Veľký požiar do veľkej miery zničil katolícky Kostol Panny Márie v Hoogmade v južnom Holandsku. Vonkajšie múry síce ešte stoja, no podľa expertov nie sú stabilné a musí sa preskúmať, či nebude lepšie ich z bezpečnostných dôvodov zrúcať. Veža a strecha sa už zrútili. Informuje o tom denník „De Telegraaf“ a ďalšie médiá.
Oheň vypukol v pondelok na poludnie, očividne počas prác remeselníkov – hovorí sa o tom, že sa chytil lak. Počas požiaru došlo k silnému zamoreniu dymom a v okolí 150 metrov museli evakuovať obyvateľov, aj žiakov školy. Neogotický kostol nemal mimoriadnu umeleckú hodnotu, ale farské spoločenstvo je šokované, že sa tak zrazu zničil chrám, s ktorým boli farníci úzko spojení.

Biskup: „Synoda iba prostriedok na dosiahnutie iných cieľov“

Vatikán, 5.11.2019 (kath.net) 025 718

„Mám dojem, že Synoda o Amazónii bola iba prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov a síce na zmenu viery a Cirkvi, na vytvorenie iného druhu Cirkvi a náboženstva.“
Tento názor vyslovil Mons. Atanáz Schneider, pomocný biskup Arcidiecézy Svätej Márie v kazašskej Astane v interview pre „LifeSiteNews“.
„Na to sa použil dosť prešibaný trik: Pri celej tejto synode o Amazónii nešlo ani tak o skutočnú pomoc domorodcom pre ich duchovný úžitok, hoci je prvým cieľom Cirkvi zachraňovať duše pre večný život tak, že sa stanú Božími deťmi, údmi mystického Kristovho tela. No presne o to na synode nešlo, naopak, ľudí z tohto regiónu sa použilo – povedal by som dokonca zneužilo – na dosiahnutie vlastných cieľov. Tieto ciele splodili apostatickí kňazi, biskupi a teológovia v Európe.“
Biskup Schneider to charakterizoval ako previnenie voči dôstojnosti týchto ľudí, ale aj ako postup odporujúci základnému poslaniu Cirkvi.
K návrhu amazonsko-katolíckeho omšového obradu biskup vysvetlil, že samozrejme možno integrovať prvky národa či kultúry do liturgie omše, no tieto prvky musia byť „očistené milosťou“. „Boh nás stvoril, ale je tu dedičný hriech, to nemôžeme poprieť, a v nekresťanskej bohoslužbe je veľa odchýlok. Prvky iných kultúr musia byť „očistené, ba vykúpené“ od každého náznaku pohanstva, „teda od klaňania sa stvoreniu namiesto klaňania sa Bohu“. „A treba ich očistiť aj od každého náznaku dvojznačnosti. Jediné Bohu milé klaňanie sa je poklona Najsvätejšej Trojici.“
Výpoveď biskupa Kräutlera, že amazonské národy nechápu celibát, je podľa biskupa Schneidera rasistická a diskriminujúca:
„Všetci sme deťmi Adama a Evy a všetci nesmieme rany dedičného hriechu, no všetky národy a kmene sú povolané ku svätosti, k životu pripodobnenému Kristovi. Kristus ponúka všetkým národom to isté, to vidíme aj na 2000 rokoch dejín Cirkvi. Aj barbari a vzdialené kultúry boli evanjelizované – napríklad aj germánske kmene mali celibátnych kňazov a svätých mužov. … Preto sú takéto výpovede veľmi nedôstojné. Okrem toho argumenty tu nie sú úprimné, pretože sú to európske konštrukcie. Títo apostatickí teológovia, kňazi, biskupi a kardináli nechcú celibát a nechcú žiť čisto, chceli by pozemské, telesné kňazstvo.“
„Požiadavka podávania svätého prijímania civilne zosobášeným rozvedeným, teda ľuďom neschopným žiť Božie prikázania, sleduje podobný model myslenia, pričom treba brať do úvahy, že celibát nie je Božím prikázaním, ale milosťou. Tá sa ponúka tým, ktorí toto povolanie prijali – popri kňazoch aj rehoľníkom. No 6. prikázanie ´Nescudzoložíš´ musia dodržiavať všetci a každý človek je schopný to dodržiavať. Tvrdiť, že časť ľudí toho nie je schopná, obsahuje nepriame obvinenie, že Božie prikázanie nie je spravodlivé! Taký postoj však nemožno akceptovať. Možno to dokonca označiť ako bohorúhavé.“
K požiadavke vysviacky žien biskup povedal:
„Diakonky nie sú možné a boli by previnením proti Božej pravde a zjaveniu. Nie Cirkev, ale Boh nám dal sviatosti, Cirkev nemá nijakú moc nad substanciou sviatostí. Sviatosť vysviacky je jediná a nie trojaká a môže sa udeľovať iba mužom, nemôže byť rozdelená.“
Biskup Schneider poukázal aj na výpovede pápeža sv. Jána Pavla II. ku kňazstvu – k trom stupňom sviatosti. Príležitostne v dejinách Cirkvi dokázateľné „diakonky“ neboli univerzálne iba veľmi obmedzené javy. A ich význam bol iný – obrad ich vysviacky alebo požehnania nebol identický so sviatostnou vysviackou mužov na diakonov a nemohli vykonávať rovnakú službu ako muži diakoni.
„Požiadavka synody svätiť diakonky bol očividný trik, aby sa otvorila cesta ženám ku kňazskej a biskupskej vysviacke. Samozrejme by sa začalo prvým krokom -diakonkami – ako to robili aj anglikáni. Okrem toho pripustenie žien k diakonátu by bolo potom diskrimináciou voči mužom kňazom a biskupom – čo by sa neskôr začalo používať ako argument.“
„Ak by pápež pripustil ženy k diakonskej vysviacke – a dúfam, že to vďaka zásahu Boha neurobí – tak by sa dopustil veľkého omylu voči Katolíckej cirkvi. Bola by to heréza. Pápež by sa dopustil podvodu voči svojmu úradu. Biskupi a veriaci by to nesmeli nasledovať a ani nemohli.“ Museli by sme potom pápežovi v úcte odporovať, ako sv. Pavol odporoval sv. Petrovi. Dúfajme, že sa to nestane, no ak sa to stane, musíme zostať verní poriadku, ktorý Boh Cirkvi dal. Pápež proste nemá moc disponovať v tejto záležitosti. Ak to vidí inak, je na mylnej ceste a musíme mu to povedať. Ak to však nastane, bude to trvať iba krátko a Boh nám dá nového pápeža, ktorý formálne a s najvyššou autoritou herézu diakonátu žien odsúdi koncilom alebo sám. Cirkev je Božieho pôvodu a omyly v danom čase napraví. My musíme mať nádej a dôveru dokonca aj uprostred temnoty a zmätenia, ako to teraz prežívame.“
Svätú omšu s takými diakonkami by katolíci nesmeli sláviť. No de facto už vlastne máme „v toľkých katolíckych kostoloch a omšiach ženy, ktoré sa odievajú do istej formy liturgických odevov a aktívne sa zúčastňujú liturgie, dokonca majú kázne a niekde aj hlásajú Evanjelium a udeľujú sväté prijímanie v takmer všetkých západných krajinách aj bez liturgického odevu. No to sú úlohy diakonov a kňazov. V západných krajinách sú aj akolytky, ktoré sú ako muži odeté v sutane, alebo v albe a rovnako máme všade lektorky. To je už cesta smerom k ženskému diakonátu. Cirkev bude musieť preskúmať liturgické úlohy mužov a žien, pretože „ženy sú symbolom Cirkvi, Kristovej nevesty – Cirkev je ženského rodu, ona je naša matka a to treba jasne ukázať aj liturgicky“. Preto má žena svoje miesto v kostolnej lodi, „pred ohrádkou svätého prijímania“, nie v oltárnom priestore, do ktorého by nemala vstúpiť. Ženy majú svoj vlastný Bohom vytvorený spôsob uctievania Boha. Žena má svoju Bohom danú úlohu aj biologicky.

Katolícky kňaz spálil ‘satanské’ pachamamy na uzmierenie Boha

Mexiko, 4.11.2019 (LifeSiteNews) 025 717 – Katolícky kňaz v Arcidiecéze Mexiko City obradne spálil figúrky pohanskej pachamamy pri modlitbe s veriacimi, aby zadosťučinil za hriechy uctievania týchto sošiek vo Vatikáne počas Synody o Amazónii.
Video ukazuje pátra Huga Valdemara pred kostolom zasvätenom Guadalupskej Panne Márii, kde plamene šľahajú z kovového ohniska na stole pokrytom bielou pokrývkou. Farebné sošky pachamamy položil na stôl vedľa plameňov.
Páter Valdemar stál pri miništrantovi, ktorý držal obraz Guadalupskej Panny Márie a vysvetľoval, čo sa bude diať. Kňaz bol pri tomto obrade chránený ešte aj ikonou sv. Michala archanjela! A hovorí:

„Preblahoslavená Guadalupská Panna Mária, ako vieme, je tehotná mladá žena. Pod srdcom má Ježiša, ktorého má porodiť pre nový kontinent – nový svet. Ona hovorí, že prišla zaručiť svoju lásku všetkým obyvateľom celého kontinentu, nielen Mexika. Je tehotná a nosí Ježiša, ktorý nám prinesie Evanjelium a odoženie temnotu modlárstva a diabla.“

Páter Hugo potom zdvihol sošky pachamamy a pridržal ich k obrazu Panny Márie a vysvetlil rozdiel medzi oboma:

„Priateľ exorcista hovorí, že táto modla – pachamama – je v skutočnosti figúrkou antikrista! Je to rúhanie a paródia Panny Márie! Pachamama je tehotná, ale nosí antikrista, aby ho porodila v slobodomurárstve, aby sa zničili sviatosti v cirkvi a aby sa vrátila k modlárstvu a poverám. Takže tento antikrist má dať zrod cirkvi s ‘amazonskou tvárou’, je to ohavnosť a protiklad k náuke Cirkvi a to je tá dynamika, do ktorej títo modloslužobníci chcú Cirkev dostať.“
„Takže v znamení odporu proti urážkam Preblahoslavenej Panny Márie v Ríme v jej kostole v Traspontine, my na protest a ako znamenie uzmierenia Boha pálime satanskú modlu pachamamy,“ povedal kňaz.

Kňaz potom spustil pachamamu do ohňa, kde ju plamene spálili. A neskôr aj dve ďalšie sošky. Kňaz potom viedol ľudí v modlitbách a prosil Boha o odpustenie za spôsobené urážky. …

„Prečo som musel hodiť pachamamu do Tiberu“

Viedeň, 4.1.2019 (kath.net) 025 716 – V Ríme počas Synody biskupov o Amazónii katolíci protestovali proti tomu, že v Kostole Santa Maria in Traspontina v rámci rituálov vystavili pri oltári sošky pachamamy. Aktivisti tieto sošky odniesli a hodili ich do Tiberu. Hlavným iniciátorom akcie bol Alexander Tschugguel a kath.net sa s ním porozprával:

kath.net: Spolu s inými si odniesol sošky pachamamy z kostola a hodil ich do Tiberu. Ako došlo k tejto idey a čo bolo motiváciou?
Alexander T.: Keď som prvý raz počul o synode, začal som sa ňou hlbšie zaoberať. Na začiatku synody som odletel do Ríma, aby som sa zúčastnil na viacerých konferenciách pri tejto príležitosti. Tak som mal možnosť pozrieť si Kostol Santa Maria in Traspontina. Bolo tam mnoho dobrovoľníkov, ktorí nás podrobne informovali o cieľoch organizácie „REPAM“ – zastúpenej niektorými domorodcami z Amazónie. Mnohé, čo som počul, bolo strašné. Napríklad, že je nežiadúce, aby sa domorodci krstili. Aj biskup Kräutler sa tak vyjadril. O soškách mi vysvetlili, že ide o symboly plodnosti a znázornenie matky Zeme. Tu mi bolo celkom jasné, že je to v jasnom rozpore s katolíckou náukou. V ten istý deň sa konali rituály vo Vatikánskych záhradách a vo mne dozrela myšlienka, že tie sošky z kostola odstránim. O dva týždne som sa potom rozhodol a urobil som to.
kath.net: Bolo potrebné hodiť ich do Tiberu?
Alexander: Chcel som sa postarať o to, aby sa títo bôžikovia už v kostole nezneužívali na cirkevné účely. Tak sa mi zdalo symbolicky najlepšie hodiť ich do Tiberu.
kath.net: Túto akciu veľmi chválili katolíci, ale bolo aj veľa kritiky, medzi inými od samého pápeža Františka. Ako sa k tomu staviaš?
Alexander: Kritika platila predovšetkým mojej údajnej motivácii. Mnohí v tom videli akt proti domorodcom, alebo Svätému Otcovi. To však tak nie je. Mne išlo výlučne o to odstrániť toto viditeľné porušenie prvého prikázania! A to sa aj podarilo! Pri záverečnej časti a omši po synode sošky už neboli vystavené.

kath.net: Biskup Kräutler by chcel tieto nahé ‚pachamamy‘ dostať do liturgie. Čo na to hovoríš?
Alexander: To je nemožné, ak chceme zostať katolíkmi. Alebo veríme v Trojjediného Boha Stvoriteľa, ktorý stvoril Zem a poslal nám svojho Syna ako obetu za naše hriechy – Boha, ktorý nás miluje a preto nás chce spasiť. Alebo veríme, že „matka Zem“ je bohyňa so všetkými jej chybami. Ak by Zem bola bohom, tak by aj všetky choroby, nešváry, celé fyzické utrpenie bolo tiež bohom. Boh však stvoril všetko dokonale. On nám dal slobodu, rozhodnúť sa aj proti nemu, no napriek tomu nestvoril zlo tohto sveta.
Preto je nemožné používať „pachamamy“ v Cirkvi. A vôbec nie je možné sošky všeobecne v Cirkvi uznať ako to, čo predstavujú – teda ako „matku Zem“.

kath.net: Prečo si to práve teraz vysvetlil? Plánujú sa aj iné protestné akcie?
Alexander: Ak by boli mená a tváre predtým známe, každý by sa vrhol len na osoby, ktoré sa na tom podieľali. My sme chceli, aby v centre bolo vec samotná. Synoda slúži ako poradenstvo Svätého Otca. Keďže synodálni otcovia tento tradičný postoj Cirkvi sotva zohľadňovali, chceli sme touto akciou Svätému Otcovi ukázať, že mnohí veriaci sa pevne držia tradičnej náuky Cirkvi a sú presvedčení, že nestratila nič na svojej platnosti.
Plánujeme akcie za tieto presvedčenia aj v budúcnosti, ale nevidíme ako svoju úlohu aktivizmus. Našej akcii sme chceli dodať tvár, lebo sa nechceme skrývať. Dôležité je, aby ľudia znova chápali náuku Krista, nášho Pána. Potom sa budú môcť problémom tohto sveta suverénne postaviť. Ak Cirkev zmení náuku v prospech ducha doby, veriaci stratia pevnú pôdu.

Potraty už iba pri ohrození života matky!

Flensburg, 4.11.2019 (kath.net) 025 715 – V nemeckom Flensburgu má vzniknúť prvá veľká „ekumenická“ klinika. Za katolícku stranu povedal riaditeľ katolíckej Nemocnice sv. Františka vo Flensburgu, Klaus Deitmaring, pre nemecký rozhlas:
„Obmedzenie potratov je eticko-morálny, zásadný postoj Katolíckej cirkvi, o tom sa pri rozhovoroch o spájaní nemocníc nemohlo diskutovať. Potraty sa budú vykonávať už iba pri ohrození zdravia matky!“
Predseda predstavenstva združenia nemocníc Diako, pastor Wolfgang Boten, pre rozhlas povedal, že v tomto bode museli ustúpiť. Obaja zodpovední súčasne zdôrazňujú, že 90 percent potratov sa aj tak robí ambulantne u gynekológov a nie je to úloha nemocníc. Informovala o tom evanjelická spravodajská agentúra „idea“.
Predseda flensburskej Evanjelickej aliancie, fyzik Heinz-Peter Mauelshagen, rozhodnutie privítal a vyhlásil:
„Za kritikou tohto zámeru, predpokladám kampaň proti kresťanským správcom novej kliniky.“

Veľká Británia: Omše LGBT už v mnohých katolíckych diecézach!

Biskup Peter Doyle navrhol, aby sa katolícka náuka cez budúce synody vyvinula smerom k prijatiu vzťahov rovnakých pohlaví. Tieto otázky treba lepšie teologicky vysvetliť. To si vyžiada vlastnú synodu!

Londýn, 4.11.2019 (LifeSiteNews) 025 714 – Katolícka Diecéza Salford v severozápadnom Anglicku je najnovšou medzi mnohými katolíckymi diecézami vo Veľkej Británii, ktorá hostí „LGBT+ omše“. V Salforde aj iných diecézach sa tieto omše tešia podpore biskupov. Reklamy na omše sú v kostoloch i na webových stránkach farností aj diecéz. Mnohé zdobia dúhové vlajky, či kríže a Najsvätejšie Ježišovo Srdce vyplnené dúhovými farbami. Mnohé skupiny organizujúce tieto omše sa zúčastňujú na pochodoch „Pride“. …
Kľúčovú úlohu v propagácií týchto omší hrá skupina Quest a tá na webovej stránke uvádza, že túži po „prijatí homosexuálnych vzťahov Katolíckou cirkvou a chce pomáhať homosexuálom zmieriť ich katolícku vieru s plným vyjadrením svojej homosexuálnej povahy“. Na výročnej konferencii v r. 2018 organizátori prezentovali video so známou „pro-homosexuálnou celebritou“ – kňazom Jamesom Martinom SJ.
Rast počtu týchto omší v krajine podporuje aj kardinál Vincent Nichols. V dostala skupina privilegované miesta na generálnej audiencii na Námestí sv. Petra v Ríme a po nej boli pozvaní stretnúť sa s pápežom a vyfotografovať sa s ním. Pápežovi ich predstavil Martin Pendergrast, bývalý kňaz, ktorý žije s Julianom Filochowskim, bývalým predstaveným v Cafode od r. 2006.

V nedeľu 6. októbra, biskup Arnold propagoval takúto omšu aj v rozhlase BBC. V maile kléru svojej diecézy biskup vyjadril spokojnosť z udalosti s účasťou asi 300 osôb: „Musíme sa postarať o plánovanie tohto aj do budúcnosti,“ uviedol biskup. Poďakoval sa aj jezuitom, ktorí hostili túto omšu v Kostole Najsvätejšieho Ježišovho mena.

Clifton
V diecéze Clifton, sa omše „LGBT+“ začali v marci vo Farnosti sv. Mikuláša z Tolentina v Bristole. Na webovej stránke uviedli, že omša sa konala na žiadosť biskupa Declana Langa: „Biskup Declan si želá vyjadriť pastoračnú starostlivosť a záujem o katolíkov LGBT+,“ ako sa uvádzalo. A stránka prezentovala aj obrázok:

Nottingham
Diecéza Nottingham organizuje každoročné omše LGBT+ na sviatok Všetkých verných zosnulých 2. novembra. Tento rok sa konala v Kostole Najsvätejšieho Ježišovho Srdca v Leicesteri. „Spomenieme si na všetkých, ktorí boli mučení, zomreli, alebo boli zabití pre svoju sexuálnu orientáciu,“ uvádzala pozvánka. Webová stránka Nottinghamskej diecézy uvádza aj možnosť uvítania a pastorácie LGBT+ biskupom Patrickom McKinneym.

Northampton
Minulý rok biskup Peter Doyle z Diecézy Northampton sa zúčastnil na konferencii skupiny „Quest“ aj na diskusii o videu, ktoré pripravil jezuita páter James Martin.
Biskup Doyle bol prvým biskupom, ktorý sa zúčastnil na takej konferencii. V r. 2015 biskup Doyle v Rádiu Vatikán navrhol, aby sa katolícka náuka cez budúce synody vyvinula smerom k prijatiu „vzťahov rovnakých pohlaví“. … Na otázku, či je teba tieto otázky lepšie teologicky vysvetliť, odvetil:
„Myslím si, že to sa musí stať, nie? Nemôžeme ľudí nechať visieť vo vzduchu a v limbe. Pán nás miluje a tak máme objať každého človeka. Je to veľká výzva, no nezačali sme sa tým ešte seriózne zaoberať. To si vyžiada vlastnú synodu, ako sa domnievam.“
Biskup Doyle je predsedom Komisie biskupov Anglicka a Walesu pre manželstvo a rodinný život a člen Oddelenia pre vzdelávanie a formáciu.

Middlesbrough
Diecéza Middlesbrough má každý mesiac omše LGBT+ od decembra 2017. Konajú sa v najstaršom katolíckom kláštore v Anglicku, slávnom konvente „York Bar Convent“ z roku 1686. Pre túto službu je venovaná aj časť jej webovej stránky . … V júni sa táto udalosť konala spolu s deťmi miestnych škôl.
Diecéza Middlesbrough upozorňuje, že táto aktivita má podporu biskupa Terryho McKinneyho a uvádza:
„Náš otec v Bohu, biskup Terry, si je istý, že máme mať srdečné privítanie pre každého a to zahrňuje explicitne aj členov komunity LGBT+ , ich priateľov a rodiny.

Westminster
Podpora „Questu“ od biskupov a katolíckych diecéz v Anglicku snáď ani neprekvapuje. Kardinál Vincent Nichols už v r. 2017 napísal kňazom odporúčanie, aby využili „Quest“ na pastoráciu „tých, čo žijú s náklonnosťou k rovnakému pohlaviu a často sú ustráchaní, čo sa týka ich cesty k Bohu a ich vzťahu s Cirkvou“.
Predchodca kardinála Nicholsa, kardinál Hume však Quest vykázal z Westminsterskej arcidiecézy pre jeho napomáhanie homosexuálneho správania odporujúceho katolíckej náuke!
V januári však kardinál Nichols slávil omšu pre LGBT katolíkov vo Westminsteri. V roku 2012 presunuli túto omšu z Kostola Nanebovzatia Panny Márie do jezuitského kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Kardinál pritom zdôraznil, že omše sú na podporu homosexuálneho štýlu života! … V júli sa skupina „Quest“ znova zúčastnila na pochode „Pride“ v Londýne a na Facebooku zdôraznila aj omšu po pochode – „postpride mass“! Skupina sa teší aj explicitnej podpore kardinála Nicholsa pre tento pochod. …

Taliansko: Obnova Baziliky sv. Benedikta v Nursii od r. 2021

Rím, 3.11.2019 (kath.net/KAP) 025 713 – Opätovné vybudovanie Baziliky sv. Benedikta z Nursie sa má začať do roku 2021. Plány majú byť uzavreté do roku 2020, ako povedal starosta Norcie, Nicola Alemanno, podľa médií. Odpratávacie práce v chráme zničenom zemetrasením v r. 2016 majú byť ukončené do konca roka. Starosta to povedal 30. októbra pri príležitosti tretieho výročia zemetrasenia v strednom Taliansku. Pritom sa bazilika zo 14. storočia z veľkej časti zrútila.
Podľa starostu má opätovné budovanie baziliky rešpektovať jej pôvodnú štruktúru. Chrám v rodisku sv. Benedikta z Nursie (okolo r. 480-547), zakladateľa západného mníšstva, má dostať „antickú tvár s novým duchom“ a má byť bezpečná pred zemetraseniami. Boží dom sa zrútil v októbri 2016 až na fasádu. EÚ prisľúbila pomoc pri jej vybudovaní.
Taliansky minister kultúry Dario Franceschini sa vyjadril, že pri opätovnom budovaní oblasti bude ešte veľa práce. Ako povedal, 30. októbra zničilo zemetrasenie 4000 kostolov. Žiadal preto aj zákon stanovujúci ako postupovať pri prírodných katastrofách: „Nie je možné, aby sme po každý raz diskutovali, ako to čo najlepšie riešiť,“ citoval ministra internetový portál „Umbria 24“.

Vatikán zaviedol deň spomienky Loreta

Vatikán, 2.11.2019 (kath.net/KAP) 025 712 – Doteraz iba miestny deň spomienky „Panny Márie z Loreta“ má v budúcnosti sláviť celá Katolícka cirkev. Spôsobil to význam talianskeho pútnického miesta Loreto, ako vyplýva z dekrétu, ktorý 31. októbra uverejnila Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Spomienka sa má do rímskeho kalendára zaznačiť na 10. decembra a každý rok sa má tento deň sláviť. Príslušné texty omšového formulára a modlitby pre breviár uverejnila kongregácia v latinskom jazyku v dekréte, ktorý podpísal jej prefekt kardinál Robert Sarah.
Pápež František navštívil Loreto v marci (foto). V Bazilike Svätého domu sa udržiava tradícia Máriinho rodného domu v Nazarete, kde jej archanjel Gabriel zvestoval narodenie Ježiša. V pútnickom chráme sa nachádzajú tri múry domu z Nazaretu, ktoré križiacki rytieri v r. 1294 priviezli do Loreta.
Pápež Július II. (1503-1513) nariadil vykonať obloženie domu mramorom podľa návrhu Donata Bramanteho (1444-1514), čo sa zrealizovalo v rokoch 1513 až 1527. Považuje sa to za majstrovské dielo sochárstva talianskej renesancie.
Pútnickému miestu sa podarilo „v priebehu času nie menej ako Nazaretu vo Svätej zemi sprítomniť evanjeliové cnosti Svätej rodiny,“ ako sa uvádza v dekréte s dátumom 7. októbra. Mária z Loreta pomohla okrem toho mnohým chorým a mnohým ktorí cestujú lietadlami, keďže je ich patrónkou. Podľa legendy preniesli Dom z Nazaretu anjeli do Loreta „letecky“.

Bizarná svetelná show na rímskych kostoloch počas synody!

Videá svetelnej show na:

https://www.lifesitenews.com/news/disturbing-light-shows-projected-on-romes-churches-at-close-of-amazon-synod

Rím, 1.11.2019 (LifeSiteNews) 025 711 – Bizarnú svetelnú show znova raz projektovali na priečelia najznámejších rímskych kostolov po dva týždne v októbri až do záveru synody. Už minulý rok sa konala pohanská démonická svetelná show na fasáde Baziliky Santa Maria sopra Minerva. Zdá sa, že to už bude každoročná udalosť. V tejto bazilike je umiestnená aj hrobka sv. Kataríny Sienskej. #solidlight2019
Na Bazilike Santa Maria Rotonda, zasvätenej Panne Márii a všetkým mučeníkom, známej ako Pantheon, lúč svetla vybuchol z otvoreného oka na kupolovitej streche starovekej budovy. Lúč siahal do neba a bolo ho vidno do vzdialenosti vyše 25 km. Kedysi rímsky chrám venovaný pohanským bohom poslúžil ako plátno pre svetelnú show. Ukazovali sa rýchlo sa meniace obrazy od architektonických až po záhadné. Na fasáde troch známych bazilík sa táto show začala 20. októbra – konala sa aj na Bazilike Sant’Agostino a Santa Maria Sopra Minerva aj na iných monumentoch v Ríme. Organizátori vyhlásili:
„Umelecké svetlené projekcie pripomínajú perfektnú geometriu architektonickej štruktúry Pantheonu a preto táto bazilika mení oko na mocný zdroj svetla: svetlo ako symbol Božieho zjavenia a jeho prítomnosti v histórii vyžaruje z baziliky ako most medzi zemou a nebom, ako prvok spoločenstva medzi historickou realitou a božskou transcendentnosťou.“
Projekt vznikol v spolupráci s ministerstvom kultúry a tak si zabezpečil súhlas Vatikánu. …
Minulý rok podobné projekcie na Bazilike Santa Maria Sopra la Minerva vyvolali protesty katolíkov, ktorí odsudzovali „jej diabolské obrazy a posolstvá“, ako uviedli veriaci.
V bazilike sú hrobky svätcov a prominentných katolíkov histórie napr. sv. Kataríny Sienskej, učiteľky Cirkvi (1347-1380), dominikánky tretieho rádu a leží tam aj dominikán bl. John z Fiesole známy ako umelec Fra Angelico (1395-1455). Sú tam pochovaní aj niekoľkí pápeži i byzantský filozof Juraj z Trebizondu.
Už v r. 2015 sa vo Vatikáne konala svetlená show na Bazilike sv. Petra s krochkajúcimi a revúcimi zvieratami, obrazmi preľudnených miest, znečistenia prostredia a negatívnymi obrazmi industrializácie. Mnohí kritici komentovali, že táto show javila znaky pohanstva a spirituality new age.

USA: Bývalí gejovia žiadajú kongres neblokovať terapie pre LGBT

Washington, D.C., 1.11.2019, (LifeSiteNews) 025 710 – Bývalí gejovia, lesby a transgenderové osoby sa zišli pri americkom Kapitole vo Washingtone, a naliehali na členov kongresu, aby nepodporovali tzv. „Equality Act“ (zákon o rovnosti) a „Terapeutic Fraud Prevention Act“ (zákon o prevencii proti terapeutickému podvodu“, ktorý by bránil osobám LGBT hľadať pomoc a únik zo svojho štýlu života.
Zákony sa presadzujú vo Washingtone ako aj v miestnych parlamentoch štátov USA, aby zabránili pomoci tým, čo zápasia s nechcenou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, alebo rodovou dysforiou. Tie sú často vyvolané traumami v detstve ako je sexuálne či citové zneužívanie, depresia, či nefunkčná rodina. Zákony im majú zabrániť dostať sa k pomoci, po ktorej zúfalo túžia. Táto legislatíva dokonca zavádza tvrdením, že tí, čo opustili životný štýl LGBT, nie sú ničím iným ako podvodníkmi.
„Útočí na nás mesto, štát aj federálna vláda tu v USA,“ vyhlásil Jim Domen, bývalý homosexuál a teraz ženatý otec troch detí. Domen je aj pastorom a zakladateľom Church United – združenia kalifornských cirkví, ktoré sa usilujú formovať morálnu kultúru štátu.
„Amerika potrebuje počuť, že je tu rozličnosť skúseností osôb LGBTQ a to by malo mať dopad na legislatívu nášho kongresu,” povedala Elizabeth Woningová, spoluzakladateľka skupiny Changed (Zmenení) – rastúceho hnutia bývalých homosexuálov. Je 14 rokov vydatá a už necíti príťažlivosť k ženám:
„Zvolili sme si odlišnú dráhu života a s pomocou terapií alebo pastorácie sme nadobudli plnosť života o ktorej väčšina tvrdí, že je nemožná. Mnohí ľudia po našich svedectvách usilujú po to isté ako my.“

Všetci 16 ľudia, ktorí svedčia o moci Boha, ktorý zmenil ich život, ale aj o potrebe pomoci psychológov, psychiatrov i kňazov a uvádzajú, že raz by ich zákony mohli urobiť vydedencami v krajine.

Kevin Whitt: Mal styk s 50 000 mužmi:
„Žil som zmätený život plný násilia verbálneho, fyzického aj sexuálneho od môjho otca. Boh zmenil môj život pred šiestimi rokmi na Veľkonočnú nedeľu! Vedel som, že musí byť aj iný život!” … Ak Boh dokázal zmeniť mňa, dokáže zmeniť hocikoho.“
Angel Colon: Homosexuál, ktorý bol šesťkrát postrelený pri masakre v r. 2016 v nočnom klube Pulse Nightclub povedal:
„Som známy ako ten, čo prežil som masaker, ale chcel by som byť známy ako žijúci dôkaz, že Boh dokáže zmeniť život. Zmena je možná a my by sme mali mať právo na to, aby iní mohli počuť naše príbehy.“
KathyGrace Duncanová: Bývalý transgenderový muž – mylne domnievala, že sa mala narodiť ako muž: Pozorovala otcovo zneužívanie matky a rozhodla sa, že sa stane mužom, aby mohla brániť ženy. … Po 26 rokoch života ako muž začala žiť ako žena: „Zmenila som sa. Som slobodná. Už nebojujem s príťažlivosťou k ženám. Som vďačná môjmu nebeskému Otcovi a môjmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi!
April Lockhartová: Bývalá lesba: „Úplne som verila lžiam, že sa nemôžeme zmeniť a ak nás chcete zmeniť poškodíte nám zdravie. To je lož!“ Predviedla aj veľké plagáty s obrázkami jej svadby, jej manžela a detí. …
Christopher Sims: Bývalý homosexuál.
„Môj otec – pastor – ma znásilnil!“ povedal 24-ročný Christopher. „A moja matka ma mučila len preto, že som muž a ju muži zranili. Bila ma do krvi a liala mi na rany alkohol. … Vo veku 18 rokov som vošiel do kostola a videl som v očiach ľudí takého Boha, o akom mi rodičia nehovorili a ja som chcel túto slobodu a zmenu.
Ježiš nedokáže iba zmeniť vašu orientáciu. On vás aj uzdraví z traumy!“ povedal Christopher.
Greg Quinlan: Bývalý homosexuál. Ako dieťa bol obeťou zúrivosti otca: „Mal som osem rokov a môj otec bol veľmi zúrivej povahy. Keď mal explodovať, tak som už vedel, že budem cieľom jeho zloby.“ „Nenávidíš ma však?“ pýtal sa Greg otca. „On sa na mňa zazrel, zahrešil a povedal: ,Áno, nenávidím ťa.’”
Keď mal desať rokov tak sa stal obežou pornografie Playboya. … Po rokoch mu otec nakoniec povedal: „Milujem ťa.“ Bolo to na jeho smrteľnej posteli a Greg mu odpustil. „Vtedy sa moja homosexualita začala strácať. Toľkí ľudia sú v pasci homosexuality a chcú odtiaľ von. A to, že stojím na tomto pódiu je dôkaz, že homosexualita nemusí trvať celý život. Mnohí mne podobní dokazujú, že zmena je možná.“
Jason Maxwell: Bývalý homosexuál:
„Bol som sexuálne zneužitý ako malé dieťa. Spôsobilo mi to deformovaný pohľad na lásku, vzťahy a sexualitu.“
Ako dospelý mal síce 11 rokov spokojný vzťah s mužom, ale potom sa Boh dotkol jeho života a on bol okamžite zbavený náklonnosti k mužom a hovorí:
„Teraz pred vami stojím ako hrdý otec troch nádherných detí a hrdý manžel milujúcej manželky. Dá sa to prekonať.“
Ken Williams: Bývalý homosexuál, ženatý otec detí, zakladateľ skupiny Changed:
„Guvernéri si myslia, že vedia lepšie ako ja, ako by som mal identifikovať homosexualitu. Očividne sa mýlia,“ povedal s poukazom na bývalé osoby LGBTQ stojace vedľa neho. „Každý iný človek si môže zvoliť zmenu svojej sexuálnej identity, iba my nie!“
Členom kongresu Ken adresoval slová:
„Pri všetkom rešpekte, čo vám dáva právo rozhodovať, ako mám žiť svoju sexualitu? Prečo pre všetko na svete by ste mali vy, či niekto iný, kladivkom odklepnúť akú terapiu by som mal, či nemal dostať? Môžete rozhodovať o čomkoľvek chcete, ale neurobte jednu chybu: Nikto nebude robiť rozhodnutia za mňa a my neodídeme,“ povedal Ken a vyhlásil:
„Kto vládne tejto krajine? Som presvedčený, že to nemá byť ideológia, ani by to nemala byť malá skupina ľudí, ktorí nám budú hovoriť, čo má každý veriť.“
„Boh je na tróne, on mení životy ľudí a Amerika by urobila dobre, keby sa držala svojich slobôd.“

Modlitbová výprava kardinála Raymonda Burkeho

USA, 2.11.2019 (CAFF) 025 709

Kardinál Burke: »Prvé pokušenie, s ktorým satan prichádza, je strata odvahy. Pokušenie je len ilúzia, pretože Kristus, ktorý je v nás, nám dáva odvahu aj v najťažších okamžikoch. Buďte odvážni, bratia a sestry, a majte pevnú nádej. Zaútočte spolu s nami na nebo!«

Cieľ: zmobilizovať milión prosebníkov, lebo politika a ľudská rétorika nemôžu krízu Cirkvi vyriešiť.
Operácia: Útok na nebo – tak znie názov modlitbovej iniciatívy, ktorú vyhlásil americký kardinál Raymond Burke, patrón Maltézskeho rádu a jeden z najvýraznejších obrancov katolíckej viery a katolíckej cirkvi v USA. Organizácie akcie sa ujala Catholic Action for Faith and Family (Katolícka akcia pre vieru a rodinu).
Cieľom je získať milión katolíkov, ktorí prijmú záväzok, že sa po celý rok prvý deň každého mesiaca budú modliť ruženec, pri čom je táto iniciatíva otvorená pre všetkých katolíkov na svete.
Situácia Cirkvi je veľmi vážna a preto sa musia katolíci okrem osobných záležitostí modliť aj na konkrétny úmysel: Aby Cirkev opäť ožiarilo svetlo pravdy a v srdciach veriacich zavládol pokoj.
Táto kampaň je reakciou na množstvo zla, pre ktoré stráca mnoho ľudí odvahu:
„Ani politika ani ľudská rétorika nemôžu vyriešiť súčasnú morálnu krízu v Amerike a vo svete. Potrebujeme Božiu pomoc. Aký je najlepší spôsob, ako sa postaviť proti zlu potratov, eutanázie, homosexuálnych sobášov, terorizmu a prenasledovania kresťanov a mnohému ďalšiemu zlu? Potrebujeme „ružencových bojovníkov“, vyhlásil Thomas McKenna, predseda Catholic Action for Faith and Family.
Táto modlitbová iniciatíva pripomína Ružencovú krížovú výpravu františkána Petra Pavlícka na konci druhej svetovej vojny v Rakúsku, rozdelenom na štyri okupačné zóny. K iniciatíve sa vtedy pripojili státisíce rakúskych katolíkov a Rusi odtiahli.

Eliáš myslel inak. Sv. Bonifác takisto.

Pohanskí bôžikovia nie sú neškodní a „dialóg“ nie je absolútny cieľ! Ak je pachamama pohanská modla, tak bolo veľmi správne ju zničiť.

Phil Lawler /CatholicCulture

USA, 2.11.2019 (kath.net/www.catholicculture.org/) 025 708

Opis histórie preberá v prípade rozporov väčšinou víťaz. Z pochopiteľných dôvodov Bálovi kňazi nezanechali nijakú osobnú správu o svojom spore s Eliášom na hore Karmel. Ak by tak boli urobili, tak sa pýtam, ako by asi vyzerala.
Pripomíname si, že to bol Eliáš, kto vyvolal konfrontáciu. Bálovi kňazi nemali dôvod sa s Eliášom hádať, pretože mali totálnu kontrolu nad situáciou v krajine až do bodu, keď Eliáš Ahaba vyzval a žiadal stretnutie. Keby vedeli, čo ich čaká, výzvu by zrejme neprijali. Možno by povedali, že dokážu dobre s Eliášom existovať, že trocha poklony Bálovi predsa nie je ohrozením pre Eliáša. Možno by argumentovali, že veď sú duchovne príbuzní, že koniec koncov vzývajú tú istú silu. Nie je to tak väčšinou s modloslužobníkmi? Nežiadajú od nás opustiť vlastnú vieru, oni chcú dať falošným bohom iba celkom malé miesto v našej poklone. Chcú iba celkom malú poklonu. Iba celkom malé sklonenie sa, niekoľko zrniečok kadidla.
No Eliáš nechcel robiť nijaký kompromis. Nechcel nijaký dialóg s Bálovými kňazmi. Tak ako mnohí hrdinovia našej tradície, ako Makabejci aj ako mnohí mučeníci v Ríme, ako sv. Bonifác, nechceli pohanským bohom venovať ani najmenšiu poklonu.
Kontroverzia týchto dní o soške pachamamy v Ríme nás núti premýšľať o zákaze modloslužobníctva. Zákaze, ktorý nepochádza z nejakej úzkoprsej tradicionalistickej teórie, ale od „žiarlivého“ Boha Desatora.
Ak je pachamama pohanskou modlou, ktorú vystavili pred oltárom katolíckeho chrámu, tak bolo správne ju zničiť.
Teraz si musíme položiť otázku – čím je táto soška skutočne? Na aký účel slúži?
Oficiálni hovorcovia vyhlásili, že pachamama nie je zobrazením Panny Márie. Ale prečo potom dali tomuto zobrazeniu také dôležité miesto na synode? Prečo sa niektorí ľudia naozaj pred soškou hádzali na zem pri rituáli vo Vatikánskych záhradách? Nikto nikdy nepovedal, že pachamama je obrazom pohanského božstva – no niektorí ľudia sa s istotou k nej takto správali a nikto zo zodpovedných ich za to nepokarhal.
Ako by to asi vyzeralo, keby sa pohania pokúšali vniesť do katolíckeho kostola klaňanie sa modlám? Urobili by tlačovú konferenciu, oznámili svoje plány a v kostolnej lodi by kráčali so sochou Bála v procesii? To si nemyslím. Skôr by tam vniesli malý symbol svojich modiel, dvojznačné niečo, čo by sa mohlo predať aj ako nová interpretácia kresťanskej viery a čakali by, či bude niekto protestovať. Ak nie, mohli by sa o to pokúsiť po druhý raz s väčším dôrazom! Skôr či neskôr by museli katolíci spoznať nebezpečie, ktoré z toho vychádza.
Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikáciu Svätého stolca, komentoval odcudzenie sošiek pachamamy, že toto konanie odporuje duchu dialógu, ktorý má byť vždy základom. Eliáš myslel inak. Sv. Bonifác takisto.
Tomuto konfliktu sa dalo vyhnúť, keby niekto zodpovedný vo Vatikáne poskytol oficiálne pochopiteľné vysvetlenie tohto uctievania pachamamy. Pochopiteľné výhrady, sťažnosti a obavy tých, čo milujú katolícku tradíciu a hlboko si ju ctia, sa však ignorovali.
Ak muži, čo hodili pachamamu do Tiberu, boli zmätení, tak bol za to zodpovedný Vatikán. Ale boli naozaj zmätení?

Indonézsky minister: Burka nie je v Koráne

Jakarta, 01.11.2019 (KAP/KNA) 025 707 – Nový indonézsky minister pre náboženstvo Fachrul Razi sa vyslovil proti noseniu burky. Burky nezakáže, ale v islamskej náuke niet ani jediného miesta, kde by sa spomínala alebo predpisovala burka, ako vyhlásil Fachrul Razi 1. novembra pre spravodajský portál „Jakarta Globe“. „Úplné zahalenie žien nemá podľa môjho názoru nijaký základ v Koráne ani v Haditoch,“ (výrokoch Mohameda). Nosenie úplného zahalenia nie je nevyhnutne znakom silnejšej viery, alebo užšieho vzťahu s Bohom,“ povedal bývalý generál Razi.
Z hľadiska ministra sú burky v časoch terorizmu aj bezpečnostným rizikom: „Ak by sa niekto chcel so mnou stretnúť so zahalenou tvárou, tak by som to s istotou odmietol a povedal mu: ‚Odíďte prosím‘.“
Indonézia je krajina s najväčším počtom moslimského obyvateľstva na svete a dlho sa považovala za príklad umierneného a tolerantného islamu. Už roky tam však pozorovatelia sledujú rastúcu radikalizáciu moslimov podporovanú masívnych financovaním mešít, univerzít a koránových škôl z vahabitskej Saudskej Arábie
Bývalý druhý najvyšší veliteľ indonézskej armády Fachrul Razi bol menovaný za ministra pre náboženstvo 23. októbra prezidentom Jokom Vidodom.
„Chceme, aby ministerstvo pre náboženstvo zaviedlo konkrétne opatrenia proti radikalizmu a netolerancii,“ povedal vtedy prezident.
Podľa politických pozorovateľov v Jakarte však dôležitá úloha ministra spočíva v tom, aby držal v šachu nového ministra obrany, ktorým sa stal Prabovo Subianto. Vidodo tomuto svojmu nepriateľovi a protikandidátovi v prezidentských voľbách na jar prekvapujúco zveril rezort obrany. Vo volebnom boji sa Prabovo spojil so silnejúcimi extrémistickými islamistami v Indonézii.
Razi sa považuje za dlhodobého protivníka Prabova. V r. 1998 bol Fachrul Razi členom vojenskej rady, ktorá po páde diktátora Suharta vytlačila jeho zaťa, generála Prabova z vojenskej služby. Počas povstania proti Suhartovi v máji 1998 sa mal generál Prabovo podieľať na únose a mučení demokratických aktivistov.

Potratári vytrhávali deťom srdiečka na ’výskum‘

USA, 1.11.2019 (LifeSiteNews) 025 706 – Desivé podrobnosti odhalené v potratovom priemysle sa našli aj v činnosti Centra pre medicínsky pokrok (CMP) v San Franciscu. Potratári tam úmyselne vytrhávali srdiečka detí, zatiaľ čo tie ešte bili!
V CMP spolu s Planned Parenthood a National Abortion Federation (NAF) odhalili v r. 2015 pomocou tajne natočených videí potratový priemysel, ktorý nezákonne zarábal na orgánoch potratených detí. Potratové skupiny obvinili investigatívnych obrancov života, že porušili kalifornské zákony o ochrane súkromia a tí dostali zákaz zverejňovať ďalšie videá.
David Daleiden a Sandra Merrittová, ktorí videá natočili, sa teraz musia zodpovedať na súde.

Jonathon van Maren odhaľuje pravdu o deťoch, ktoré sa po potrate predsa narodili živé:

V septembri, Dr. Theresa Deisherová zo Stanfordskej univerzitnej školy medicíny dokázala, že „niektoré z týchto detí mali ešte bijúce srdiečka, keď ich vytrhávali“.
„Keď sa srdce raz nachádza v kontrakcii, už ho z tej pozície nezvrátite,“ ako vysvetlila. „Takže musí biť a zostane uväznené v uvoľnenej pozícii, ak ho premyjete roztokom draslíka. Potom ho možno po prenesení elektrickým výbojom znova uviesť do pohybu.“
Dr. Deishererová, ktorá založila spoločnosť v Seattli pracujúcu na etických alternatívach „ľudského využitia v medicínskom výskume“, nazvala tento čin „najhrôzostrašnejšou vecou v tomto škandále s potratenými detičkami“.
Jonathon van Maren z LifeSite hovorí:
„V podstate to znamená, že srdiečka detí sa predávajú biomedicínskym spoločnostiam … a musia sa získavať z hrude ešte žijúcich detičiek! Ich srdiečka sa musia vyrezať, dokiaľ bijú! Toto je monumentálne barbarstvo! Diskusia o tom teraz prebieha na verejnom súde v San Franciscu. A čo ste o tom počuli? To by mala byť breaking news a v správach každej televízie. Malo by to byť na titulnej strane každých novín! A nepočujete o tom takmer nič!“

Joe Biden: ‘Svätý Otec mi sväté prijímanie dáva’

Kardinál Timothy Dolan by Bidenovi sväté prijímanie neodmietol.

USA, 1.11.2019 (LifeSiteNews) 025 705 – Zástanca potratov, bývalý viceprezident USA a kandidát na prezidenta v r. 2020 za Demokratickú stranu USA Joe Biden komentoval to, že mu kňaz nedávno odmietol udeliť sväté prijímanie slovami:
„To nie je postoj, s ktorým by som sa stretol kdekoľvek inde, vrátane Svätého Otca, ktorý mi sväté prijímanie dáva.“
Kňaz Robert E. Morey zo St. Anthony Catholic Church vo Florencii, v Južnej Karolíne, sa iba správal v zmysle kánonu 915 počas nedeľnej svätej omše, keď Joe Bidenovi odmietol podať sväté prijímanie. Veď Katolícka cirkev učí, že Eucharistia je telo, krv, duša a božstvo Ježiša Krista a preto ju majú prijímať iba praktizujúci katolíci v stave posväcujúcej milosti. Kánon 915 Kódexu kánonického práva (CIC) navyše uvádza, že tí, ktorí zanovito pretrvávajú v smrteľnom hriechu nemajú byť pripustení ku svätému prijímaniu.
Škandál udeľovania svätého prijímania politikom presadzujúcim potraty je žiaľ známy väčšine verných katolíkov na Západe. Kánon 915 – a mnohé iné kánony – kňazi aj biskupi všeobecne ignorujú.
V interview pre „PBS News Hour“, Biden povedal, že jeho odmietnutie svätého prijímania je jeho „súkromná vec“ a dodal: „Je to jediný raz, čo sa to vôbec stalo.“ Pátra Moreya potom obvinil, že to doniesol tlači a zdôraznil, že pápež František mu prijímanie dáva.
Bidenova volebná agenda na rok 2020 obsahuje aj potraty na požiadanie hradené z daní obyvateľov a požaduje schváliť aj uzákonenie mnohých požiadaviek lobby LGBT.
Navrhuje tiež, aby lekári, ktorí odmietnu vykonať potrat boli potrestaní, ako napísali noviny The Washington Times v júli.
Za viceprezidenta Joe Bidena sa konal prvý „sobáš“ dvoch mužov. Vláda Obamu a Bidena sa pokúšala aj nanútiť Malým sestrám chudobných, aby hradili potratové prostriedky a antikoncepciu a katolíckym internátnym školám hrozila stratou dotácií ak – medzi iným – nepustia chlapcov do kúpeľní dievčat a naopak.
„Je smutné, že som v nedeľu musel odmietnuť sväté prijímanie bývalému viceprezidentovi Joe Bidenovi, ako povedal páter Morey pre „Florence Morning News“.
„Sväté prijímanie ukazuje, že sme jedno s Bohom, so sebou navzájom a s Cirkvou. Naše skutky by to mali aj vyjadrovať. Každá verejná osoba, ktorá sa zastáva potratov, sa stavia mimo náuky Cirkvi.“
Vo štvrtok pre „FOX & Friends“ kardinál Timothy Dolan bránil slová pátra Moreya, no tiež povedal, že on osobne by Bidenovi sväté prijímanie neodmietol! (defended Fr. Morey while also saying ).

Celibát a rozprávka o nedostatku kňazov

Dekan Ignaz Steinwender, Zell am Ziller, Salzburská arcidiecéza

Salzburg, 1.11.2019 (kath.net) 025 704 – V súčasnosti vidíme v médiách mnoho titulkov o Synode biskupov o Amazónii. Biskupi, tak sa napríklad uvádza, požadujú kňazský úrad pre ženatých mužov. V diskusii o celibáte, ktorý má dlhú tradíciu – v podstate od počiatkov Cirkvi – sa veľmi často uvádza ako dôvod požiadavky ženatých kňazov práve nedostatok kňazov.
Na začiatku 19. storočia boli v nemeckých diecézach ako Baden boje proti celibátu a „proticelibátne“ spolky. V r. 1828 sa profesori teológie obrátili na biskupa a požadovali zrušenie celibátu o. i. s odôvodnením, že tým sa vyrieši nedostatok kňazov.
Teológ Adam Möhler sa touto otázkou dôkladne zaoberal a konštatoval, že odôvodnenie tejto požiadavky nedostatkom kňazov neobstojí. Uviedol, že profesori svojou bezduchosťou (diskusie o celibáte sú tiež výrazom tejto bezduchosti) sú pôvodcami nedostatku kňazov. Profesori sa sťažovali na situáciu, na ktorej sa sami podieľali. Möhler napísal dielo, v ktorom sa zaoberal biblickými radami a skúmal celibát v starej Cirkvi a vonkajšie vplyvy pohanského, židovského a gnostického pôvodu. V kapitole „Teológia celibátu“ sa Möhler zaoberá slobodou jednotlivca a Cirkvi, víťazstvom nad prírodou a víťazstvom nad duchom doby.
Möhlerove fundované úvahy o celibáte ho priviedli k názoru, že znova bude veľa kňazských povolaní, ak sa Cirkev bude v diskusii o celibáte neprestane jasne vyjadrovať, ak odolá pokušeniam ducha doby a vo bude sa celibátu pevne pridržiavať. Jeho predpovede sa splnili. Cirkev sa nenechala ovplyvniť tlakom názorov, zostala pevná a následne nastal znova veľký rozmach kňazských povolaní.
Úvahy Adama Möhlera vyšli v knihe v r. 2011 a sú aj na internete „O duchu celibátu“ (Johann Adam Möhler, Vom Geist des Zölibates, s doslovom Dietera Hattrupa).
V tejto súvislosti sú zaujímavé aj úvahy sv. Jána Chryzostoma k Evanjeliu 29. októbra o kvase (Lk 13,18-21):
Pán rozpráva podobenstvo o kvase. „Ako kvas odovzdáva svoju neviditeľnú silu celému cestu, tak sila Evanjelia skrze službu mojich apoštolov premení celý svet […] Nehovorte mi: ‘Čo môžeme robiť, my dvanásti úbohí hriešnici vzhľadom k celému svetu?‘ Presne v tom spočíva nesmierny rozdiel medzi príčinou a pôsobením: víťazstvo hŕstky mužov proti veľkému množstvu je to, čo necháva rozžiariť lesk vašej moci. Či nepremieňa kvas celú masu tým, že – ako hovorí Evanjelium – ho zamiešame do cesta, a ho tam priam skryjeme? Tak aj vy, moji apoštoli, tým, že sa zamiešate medzi masy národov, preniknete ich a budete triumfovať nad vašimi protivníkmi. Tým, že kvas v mase zmizne, nestráca svoju silu. Naopak – on mení povahu celého cesta. Tak zmení aj vaše hlásanie Evanjelia všetky národy. Buďte teda plní dôvery.“ […]
Kristus je to, kto dodáva kvasu takú silu […] Nevyčítajte mu teda, že jeho učeníkov je počtom príliš málo. Je to sila posolstva, ktorá je veľká. […] Jedna iskra stačí, aby zmenila zopár suchých drevených triesok na veľký plameň, ktorý potom rozpáli dokonca aj celkom zelené drevo. (Sv. Ján Chryzostom, kňaz v Antiochii a neskôr biskup Konštantínopolu, učiteľ Cirkvi).

Naša príloha
Kňaz: Mariánska úcta kľúčová pre vernosť vo viere

Nemecko, 5.11.2019 (LifeSiteNews) 025 703 – Uprostred mnohých rušivých momentov a zmätenia v Katolíckej cirkvi dneška je vždy dobré pripomenúť si krásu našej katolíckej viery a intímnej úlohy Preblahoslavenej Božej Matky v našom živote. LifeSite požiadal nemeckého kňaza Franka Unterhalta, aby komentoval úlohu Panny Márie a opísal, ako vidí plody mariánskej úcty u svojich farníkov v Paderbornskej arcidiecéze.
Otec Frank je hovorcom skupiny kňazov Communio veritatis , ktorá sa stavia proti niektorým zmenám z Ríma ako aj z Nemecka – ako sväté prijímanie pre protestantských manželských partnerov katolíkov a znova zosobášeným rozvedeným. Títo kňazi vyzvali kardinála Reinharda Marxa, aby rezignoval z postu predsedu Biskupskej konferencie Nemecka, pretože sa pokúša prispôsobiť cirkev duchu doby a tak zneužíva svoj úrad.

Kňaz Frank Unterhalt o význame Nepoškvrnenej Panny Márie ako Sprostredkovateľky všetkých milostí:

Mnohí veriaci si dnes kladú otázku ako odolávať súčasnému prúdu veľkej skúšky a zostať verní pravej viere. Odpovedal by som známymi slovami Preblahoslavenej Panny Márie vo Fatime:
„Moje Nepoškvrnené Srdce bude vaším útočiskom a cestou, ktorá vás vedie k Bohu!“
Nepoškvrnená, ako povedal sv. Maximilián Mária Kolbe, je „najdokonalejším a najvznešenejším dielom Boha“. Sv. Bonaventura zasa hovorí: „Boh dokáže stvoriť ešte úžasnejší a dokonalejší svet, ale nemôže dať vyššiu dôstojnosť nijakému stvoreniu ako Márii.“ [….] V Nepoškvrnenej stvorenie dosahuje vrchol dokonalosti. Božia Matka je Bohu najpodobnejším stvorením zo všetkých stvorení“ (sv. Maximilián M. Kolbe, „Každému je ukázaná cesta“, str. 55).
Preblahoslavená Panna Mária má jedinečný vzťah s Trojjediným Bohom. Ona je žiarivým majstrovským dielom Otca, vyvolenou Matkou Syna a vznešenou nevestou Ducha Svätého. Sv. Anselm chváli jej mimoriadnu krásu a hovorí: „Panna, ktorej sa Boh rozhodol dať svojho jediného Syna, vyžaruje takú veľkú čistotu nemysliteľným spôsobom okrem toho Božieho“ (De Conc. V. c. 18). „Odkedy bola povolaná z večnosti byť Matkou Vykupiteľa, Stvoriteľ jej dal plnosť milostí. A keďže je úplne v súlade s nekonečnou čistotou Boha mať Matku uchovanú od každej viny, tak si takú stvoril“ (sv. Alfonz Mária de Liguori, Nádhery Márie, 2. diel, 1. kap.)
Vyvolenie Márie a jej mimoriadne miesto v Božom pláne spásy sa objavuje už vo Svätom písme, kde je ukázaná ako veľká žena, ktorá rozdrví hlavu satana (Gn 3,15). Ona je „ranou nepriateľa, ktorá sa nemôže vyliečiť (Ὕμνος Ἀκάθιστος). V poriadku spásy je ona úsvit, z ktorého sa vychádza a zjavuje sa Kristus, Slnko spravodlivosti.
Táto pravda sa zvlášť jasne ukazuje v dogme o Nepoškvrnenom počatí, ktorá je tak povediac doktrínou „že Preblahoslavená Panna Mária od prvého momentu jej počatia z moci výnimočného privilégia milosti všemohúceho Boha, vo svetle zásluh Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva, bola uchovaná od poškvrny dedičného hriechu“ (Bl. pápež Pius IX, Ineffabilis Deus).
Večná Panna je tota pulchra – nikdy nepoznala hriech a odráža absolútnym spôsobom Boží plán lásky k človeku. „Had nemá prístup do tohto raja“ (sv. Ján Damascénsky In Dorm. Deip. or. 2).
Ako Immaculata a Θεοτόκος [Nositeľka Boha] prináša svetu Emanuela, jedinečného Vykupiteľa a pravého Spasiteľa. Nikto by nikdy nedosiahol spásu bez nej.
Sv. Irenej hovorí, že Mária „vo svojej poslušnosti sa stala pre seba a pre celé ľudské pokolenie príčinou spásy“ (Adv. Haer. II, 22,4).
Pannu Máriu nepoužil Boh pasívnym spôsobom – jej fiat vyšlo zo slobody jej osoby (2. vatikánsky koncil, Lumen Gentium, 56). Sv. Bernhard z Clairvaux vyhlasuje: „Bola ti ponúknutá cena našej spásy, budeme spasení, akonáhle dáš svoj súhlas. Pán samotný dychtí po tvojej kráse, ako dychtí po tvojej súhlasnej odpovedi, do ktorej vložil spásu sveta (De Laud. V. M. hom. 4).
Jej veľmi pokorné fiat posolstvu anjela prináša rozhodujúci obrat v histórii: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Ako nová Eva priniesla svetu, ktorý ležal v temnote hriechu a smrti, svetlo večného života. Nepoškvrnená dostala od Ducha Svätého Spasiteľa a porodila nám toho, ktorý si od nej vzal ľudskú podobu. Tak jediný a ten istý Ježiš je vo svojej podstate Synom Boha a Márie. [….] On má moc stvoriť všetko z ničoho a nechcel znova stvoriť zranené stvorenstvo bez Márie [….] Boh splodil Syna, skrze ktorého bolo všetko stvorené, Mária zrodila toho, skrze ktorého bolo všetko spasené“ (sv. Anselm z Canterbury, Oratio 52, PL 158, 955 seq.).
Toto postavenie sprostredkovateľky Prostredníka jasne vidíme vo Svätom písme. Pokorná Pánova deva, ktorá nosila zdroj všetkých milostí pod srdcom, priviedla svoju príbuznú Alžbetu ku stretnutiu so svojím Božím Synom (Lk 1,40-41) – ona prináša Krista ľuďom. Na svadbe v Káne Pán koná prvý zázrak na jej prosbu a na sprostredkovanie svojej Matky (Jn 2,1-11). Oslovením Žena Ježiš poukazuje na paralelu s Gn 3,15 a znova posilňuje prominentné postavenie Márie v histórii spásy. Ona je hlboko spojená s poslaním svojho Syna, ako sa prorokovalo pri jeho predstavení v chráme (Lk 2, 34-35).
V tajomstve Kristovho umučenia táto pravda nadobúda univerzálny význam. Slová Spasiteľa umierajúceho na kríži adresované Márii a milovanému učeníkovi Jánovi sú nesmierne dôležité: „Žena, hľa tvoj syn, (syn) hľa tvoja matka!“ (Jn 19,26-27). Tu je Nepoškvrnená ustanovená na vrchol diela vykúpenia ako Sprostredkovateľka všetkých milostí: „Ona kedysi známa iba ako Mária, je teraz verejne Spasiteľom ustanovená ako Žena, Matka a sprostredkovateľka všetkých milostí vykúpenia“ (Dr. M. Miravalle, Mária Spoluvykupiteľka, Sprostredkovateľka. Orodovníčka [Mary Co-Redeemer, Mediatrix, Advocate], S. 35).
Toto tajomstvo sa ukazuje zvlášť na Turíce (Sk 1,14) – tam vidíme Pánových apoštolov s jeho Matkou spoločne sa modliť a „Mária modlitbami prosí o dar Ducha Svätého, ktorý ju už zatienil pri zvestovaní (Lumen Gentium, 59). Preblahoslavená Panna je pravá Matka Cirkvi a sprostredkuje medzi svojím Synom a ľuďmi. „Preto je našou Matkou v poriadku milosti. Toto materstvo Márie v poriadku milosti […] trvá až do večného naplnenia všetkých vyvolených (ibid., 61-62). Jej telesné nanebovzatie a jej korunovanie za Kráľovnú ukazuje toto jej jedinečné postavenie v histórii spásy v jeho univerzálnej dimenzii: „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd,“ (Zjv. 12:1).
Z toho vyplýva závažný význam Nepoškvrnenej vzhľadom na spásu človeka, ako sa to jasne ukazuje vo fatimskom posolstve: „Boh si želá ustanoviť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto to prijme, tomu sľubujem spásu!“
Svätci si toto vždy uvedomovali a hrdinsky túto úctu praktizovali. „Nikto nepríde do neba iba skrze Máriu,“ povedal sv. Klement Mária Hofbauer (Prof. Dr. F. Holböck, Geführt von Maria, str. 443.
Prax zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je kľúčom do raja, ktorého je ona bránou (Loretánske litánie).
„Všemohúci, ktorý povyšuje ponížených, nariadil, že nebo, zem a podsvetie – či to chcú alebo nie – sa musia skloniť pod palcátom pokornej Panny a tak Máriu povýšil a urobil ju Kráľovnou neba a zeme, hlavou jeho nebeských hostí, strážkyňou jeho pokladov, udeľovateľkou jeho milostí, nástrojom jeho veľkých zázrakov, Redemptrix ľudstva, sprostredkovateľkou vyvolených, ničiteľkou Božích nepriateľov a lojálnou spoločníčkou jeho slávy a jeho triumfov“ (sv. Louis Marie de Monfort, The Golden Book, prvá časť, 1. kap.) Preto všemohúci a milosrdný Boh už nemohol povýšiť Nepoškvrnenú na vyššie miesto ako je to, ktoré pre ňu zvolil. Dal jej plnosť milostí, aby sa dostali k nám materinským spôsobom. Sv. Alfonz Mária de Liguori vysvetľuje, že je „Božou vôľou, aby všetky milosti, ktoré odvtedy prichádzajú k ľudstvu zásluhami Ježiša Krista a až do konca sveta boli dané rukou a sprostredkovaním Márie“ (The Glories of Mary, prvá časť, 5. kap).
Nepoškvrnená ako Kráľovná tak nie je ďaleko od nás, ale ako Matka skôr veľmi blízko pri nás. Svätci vydávajú svedectvo o nevýslovnej materinskej dobrote najsvätejšej Panny a jej „orodujúcej všemohúcnosti“ s Bohom. Máriino Srdce je voči nám také milujúce a nežné, že keby sme zobrali srdcia všetkých matiek, nedalo by sa to porovnať s jej Srdcom [….] Všetko, o čo Syn žiada Otca, to sa mu dá. Všetko, o čo Matka žiada Syna sa jej rovnako poskytne“ (J. Frossard, Vybrané myšlienky sv. arského farára str. 77). Ona si zaslúži našu veľkú lásku a našu pevnú dôveru. Oboje vedie k zasväteniu sa jej Nepoškvrnenému Srdcu, pretože kresťania vždy vedeli, že Máriino dieťa sa nikdy nestratí: „Srdce tejto dobrej Matky sa neskladá iba z lásky a milosti. Ona nás jednoducho chce vidieť šťastnými. Musíme sa iba obrátiť na ňu, aby sme boli vypočutí“ (ibid. p. 48).
S týmto vedomím moja osobná skúsenosť úplne zodpovedá tomu, čo prorocky povedal pápež sv. Ján Pavol II. pred 40 rokmi 6. októbra 1979 v Katedrále sv. Matúša vo Washingtone: „Sväté písmo a skúsenosť veriacich vidia v Božej Matke tú, ktorá je zvlášť blízka Cirkvi v najťažších momentoch jej histórie, keď útoky na Cirkev sú najhrozivejšie.“
Naozaj sa vždy ukazuje, že veriaci, ktorí sa zasvätili Božej Matke, dostávajú svetlo a silu, aby zostali verní Pánovi. Oni sú tí, ktorí spojení s Matkou Cirkvi žijú pravú vieru vo farnostiach. Veriaci oddaní Márii nachádzajú ňou vedení Božiu milosť vo sviatosti zmierenia a uctievajú si Boha v Najsvätejšej Eucharistii na kolenách a prijímajú ju na jazyk. To „totus tuus“ ich posilňuje na ich ceste s prikázaniami a ruženec im dáva účinnú pomoc zhora. Máriine deti sa vždy budú nechať viesť Svätým písmom a Katechizmom a tak zostanú v zjavenej pravde. Na tejto ceste skrze sprostredkovanie Matky Vykupiteľa, dosiahnu vytúženú spásu.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *