Život Cirkvi vo svete 12/2019

Obsah

V prípade kardinála Barbarina dráma pokračuje

Kardinál Pell nesmie slúžiť omšu, ani mať breviár!

Nasledovať radšej Aarona ako Mojžiša?

Ochrana prostredia jasne mutuje na náhradné náboženstvo

Salzburg: Žobráci útočili na františkána pred kostolom

Mozambik: Charita pomáha po cyklóne Idai

Christchurch: Moslim stratil ženu a odpustil vrahovi

Paríž: Požiar v druhom najväčšom chráme

„Boh pôsobí aj v tejto temnej dobe“

Nigéria: Zavraždili 120 kresťanov – médiá mlčia!

Odvolacie konanie kardinála Pella nezvyčajne skoro

Zobrali deti rodičom, ak nepovolili zmenu pohlavia!

Reformovaná cirkev schválila „manželstvo pre všetkých“

USA: Mesto – „svätyňa nenarodených“

Biskupi prestali hovoriť o smilstve a homosexualite a to je zlé

Pápež cestuje do islamského Maroka

Kríž s Kristom v životnej veľkosti v jazere
Nemecko: Zrušia katolícku sexuálnu náuku aj celibát?

Naša príloha
„Dobrý pastier položí aj svoj život za svoje ovce!“

Kristus na kríži na dne Michiganského jazera, USA

Veľa Božieho požehnania!

Praedicare, regere, sanctificare[ – Ohlasovať, spravovať, posväcovať

Mons. Alojz Tkáč sa 3. marca dožil krásneho veku 85 rokov. Už v detstve sa chcel stať kňazom a „slúžil“ omše pre súrodencov. V dobe komunizmu A. Tkáča vypočúvali a zakázali mu pastoračnú činnosť. Tento zákaz platil od 29. novembra 1975. Po siedmich rokoch sa vrátil do pastorácie ako správca farnosti v Červenici. Po nežnej revolúcii bol menovaný 14. februára 1990 pápežom Jánom Pavlom II. za košického diecézneho biskupa. Biskupskú vysviacku prijal z rúk kardinála Jozefa Tomka 17. marca 1990. Pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 1995, pápež povýšil diecézu na arcibiskupstvo a Tkáča na jeho arcibiskupa. Arcibiskupské pálium prevzal 2. júla 1995 z rúk pápeža Jána Pavla II. v Košiciach. 024 693

Sv. Jozef z Nazaretu, ženích preblahoslavenej Panny a Božej Matky Márie a otcovský ochranca Dieťaťa Ježiša. Hebrejské meno „Jozef“ – יוֹסֵף , grécky Ἰωσήφ znamená „Boh pridal“.
Úcta k sv. Jozefovi sa začala vo východnej Cirkvi už skoro, ale nemá v nej svoj sviatok. Kristových pozemských rodičov si východná Cirkev uctieva v nedeľu po Vianociach.
V západnej Cirkvi sa začal sv. Jozef uctievať až asi od r. 850 a len veľmi váhavo, keďže právny otcovský vzťah v stredoveku bol veľmi ťažko pochopiteľný. Teologická profilácia jeho osobnosti ako Kristovho pozemského otca, aj ako manžela Panny Márie a obhajcu jej panenstva (defensor virginitatis) sa začala rozvíjať od 15. storočia aj prostredníctvom sv. Bernhardina Sienskeho. Od 17. storočia sv. Jozef, ktorý podľa legendy zomrel v Máriinom lone a v prítomnosti Ježiša, sa stal patrónom umierajúcich. Jeho úctu ako útočiska zomierajúcich (refugium agonizantum) šírili najmä jezuiti. Sv. Jozef je aj patrónom panien a manželov.

* * * * * * *

V prípade kardinála Barbarina dráma pokračuje

Paríž, 20.03.2019 (KAP/KNA) 024 691 – Je to dráma a jej koniec je v nedohľadne. Už týždne zamestnáva prípad kardinála Philippe Barbarina (68), lyonského arcibiskupa, francúzsku verejnosť. Od r. 2002 pôsobiaci kardinál v Lyone bol odsúdený 7. marca za neoznámenie sexuálnych zločinov kňaza z rokov 1970 a 1991 na šesť mesiacov podmienečne. Barbarin sa odvolal, no súčasne oznámil, že chce odstúpiť z úradu arcibiskupa. Vo Francúzsku je od augusta 2018 neoznámenie sexuálnych zločinov trestné na neobmedzené dobu.
V pondelok očakávali mnohí koniec drámy aspoň zo strany Cirkvi. Pápež František prijal kardinála Barbarina vo Vatikáne. Kardinál ponúkol odstúpenie, no pápež ho neprijal.
„Odvolal sa na prezumpciu neviny a neprijal moje odstúpenie,“ oznámil Barbarin na internete v utorok. V krátkom ozname vatikánskeho hovorcu Alessandra Gisottiho z toho istého dňa tento poukaz na kardinálovu nevinu však chýbal.
Kardinál Barbarin napísal o. i.: „Nechal mi slobodu (pápež František), aby som urobil rozhodnutie najlepšie pre život Lyonskej arcidiecézy.“ Uviedol, že si chce vziať čas pre seba a ísť načas do kláštora a vedenie diecézy zverí generálnemu vikárovi Yvesovi Baumgartenovi. „Pretože Lyonská cirkev trpí už tri roky,“ ako dodal.
Lyonská arcidiecéza je roky rozpoltená. Niektorí katolíci kritizujú, že Barbarin si zamlčiavanie zločinov zneužívania nepripúšťa, iní považujú Barbarina za obviňovaného neprávom. Poukazujú na to, že obvinený kňaz vtedy, keď sa Barbarin stal arcibiskupom Lyonu, už 11 rokov nepáchal tieto činy. Z kardinála urobili médiá symbol prístupu cirkvi vo Francúzsku k zneužívaniu. Dnes 72-ročný kňaz Bernard Preynat mal vtedy zneužiť desiatky maloletých. Proces s ním sa zatiaľ nekonal.

Pápež v ťažkej situácii
Rozhodnutie pápeža dať Barbarinovi voľnú ruku, čo sa týka vedenia diecézy, ukazuje ťažkú situáciu hlavy Cirkvi. Právnik Erwan Le Morhedec vidí tri rozmery v rozhodnutí pápeža. Po prvé právny rozmer: „Odkedy sa Barbarin odvolal proti rozsudku, platí znova za nevinného,“ uviedol Le Morhedec. Odmietnutím odstúpenia uznáva pápež autoritu justície. Druhý rozmer je cirkev v Lyone. Veriaci sú dlho rozpoltení a želajú si nový začiatok. Tretí rozmer je medzinárodný kontext, kde rozhodnutie pápeža stojí proti odstúpeniu Barbarina. Aj proti iným vysokým hodnostárom bežia súdne procesy kvôli možnému zneužívaniu alebo zatajovaniu takýchto činov. Prípady sú odlišné, no pápež František sa musí pokúsiť nájsť jednu líniu.
Šéfredaktor francúzskych novín „La Croix“, Guillaume Goubert, to vyjadril rázne: „Rozhodnutie pápeža proti odstúpeniu arcibiskupa je odôvodnené „právne“ aj „ľudsky“. „No má závažnú nevýhodu. Cirkev tu teraz stojí tak, akoby sa dištancovala od starostí mnohých jej členov.“

Biskupská konferencia užasnutá
Predseda Biskupskej konferencie Francúzska, arcibiskup Georges Pontier, vyjadril v utorok z rozhodnutia pápeža svoj úžas:
„Povedie to k doteraz nevídanej situácii. Je tu konflikt medzi dvomi požiadavkami: odvolacím konaním kardinála, ktoré treba vyčkať a blahom diecézy.“
Reakcie obetí boli poznačené nepochopením a hnevom. Alexandre Hezez, ktorý v r. 2015 založil spolok obetí v Preynate „La Parole liberee“, pre katolícke noviny „La Croix“ povedal, že mnohí sú nahnevaní. „A ja už mám dosť veľkých slov v Cirkvi, za ktorými nenasledujú nijaké silné gestá. Cirkev pocíti dôsledky. Mnohí sa diskrétne od Cirkvi odvracajú.“
Hezez dodal, že od pápeža niečo očakával, no bol sklamaný. V prípade Barbarina nejde len o justičný proces, ale aj o „morálne chyby“, ako povedal a pýtal sa: „Ak pápež sám nevyvodí dôsledky z morálnych chýb, čo potom možno od neho očakávať?“ –zg-

Kardinál Pell nesmie slúžiť omšu, ani mať breviár!

Melbourne, March 19, 2019 (LifeSiteNews) 024 690 – Kardinál George Pell zostáva na samotke v austrálskom väzení a odňali mu dokonca aj právo slúžiť svätú omšu!
Bývalý arcibiskup Melbourne bol odsúdený na šesť rokov za údajné sexuálne zneužívanie dvoch chlapcov miništrantov. V júni sa bude konať odvolacie pojednávanie a dovtedy musí byť 77-ročný kardinál vo väzení v štáte Victoria na juhu Austrálie, kde mu nedovolili priniesť ani trocha vína potrebného na slúženie svätej omše.
LifeSiteNews sa skontaktoval s úradom premiéra štátu Victoria Daniela Andrewsa, z ľavicovej Strany práce. Kontaktovali sme aj jeho obhajcu, ako aj Arcidiecézu Melbourne. Ani z jednej strany sme nedostali odpoveď.
Premiéra Andrewsa sme sa pýtali, či sa neporušuje Charta ľudských práv OSN odmietnutím povolenia kardinálovi slúžiť sväté omše, teda či sa neporušuje náboženská sloboda.
Podľa právnika Johna Macauleya, ktorý bol kedysi kardinálovým miništrantom, má kardinál zakázané dokonca aj mať u seba breviár! A to napriek tomu, že väzni môžu mať Bibliu, či Korán!
Hovorca Diecézy Lansing v štáte Michigan sa pre LifeSiteNews vyjadril, že na slúženie svätej omše stačí nie viac ako kvapka vína a kvapka vody, aby sa mohli premeniť na Telo a Krv Krista. Pripomenul ctihodného kardinála Františka Xaviera Nguyen Van Thuana (+ 2002), ktorý slúžil denne svätú omšu s tromi kvapkami
vína a kvapkou vody na dlani 13 rokov v komunistickom väzení vo Vietname! –zg-

Nasledovať radšej Aarona ako Mojžiša?

Vallendar, 20.3.2019 (kath.net) 024 689 – Nasledovať radšej Aarona ako Mojžiša? Nasledovať radšej Mojžiša a učeníkov ako Ježiša? Takto musíme dôvodiť, keď pozorujeme správanie Izraela na Hore Sinaj a správanie Ježišových učeníkov, keď sa pri otázke rozvodu odvolávajú na nie tak prísneho Mojžiša. Presne tak zostáva bohatý mladík radšej smutne vo svojom pre neho vyhovujúcom nasledovaní Mojžiša, než aby nasledoval vyzývajúce volanie Ježiša.
Premýšľajú snáď niektorí nemeckí biskupi podobne, keď chcú kráčať „synodálnou cestou k sexuálnej morálke a celibátu“ so zahrnutím Centrálneho výboru nemeckých katolíkov.
Keď Mojžiš zišiel s tabuľami zákonov z Hory Sinaj, videl, ako ľud s povolením Aarona tancoval okolo zlatého teľaťa. V hneve roztrieskal tabule zákonov na úpätí hory. Mal Mojžiš možno na úpätí Hory Sinaj súhlasiť s Aaronom a ľudom? To neurobil. Či sa dnes nestretávame s porovnateľným správaním a nepoddávajú sa niektorí biskupi pre požiadavky štruktúrnych reforiem postupne salámovou metódou zmene sexuálnej morálky, zrušeniu celibátu, ignorovaniu teológie tela sv. Jána Pavla II., pripusteniu rozvedených k Eucharistii? Momentálne majú tieto požiadavky ľudu a niektorých pastierov konjunktúru a ešte nikdy nemali také vyhliadky na úspech. Prečo? Pretože niektorí pastieri, aj tí vrchní, ba aj Boží ľud sám v minulosti spáchali skutočné zločiny a žili do neba volajúcu nemorálnosť, zakrývali ju, alebo nevyšetrovali.
Či sa znova nerozbíjajú tabule zákonov v biskupských sídlach, či dokonca vo Vatikáne? Tento raz nie z hnevu pastierov – aj tých vrchných – zo správania sa ľudu, ale zo skormútenia a hanby, že ich nedodržiavali. Toto porovnanie ukazuje, že to nemôže byť riešením. Riešením by predsa bolo nasledovať Mojžiša k Sinaju proti Aaronovi, ako aj Ježišove napomenutie učeníkov v otázke listu rozvodu.
Sme v Pôstnom období. Čo iné je zmyslom pôstu? Nie z istého hľadiska sa niečoho vzdať, ale žiť nový život zameraný na tabule zo Sinaja, ktoré nám ukazujú cestu vydareného života? Alebo so zameraním na Ježiša duchovne nasledovať takisto na hore ohlásené blahoslavenstvá. Štruktúry alebo morálka sú menší problém ako pohodlný život, alebo nie príliš namáhavý život, tak ako doteraz. Celibát ako odporúčaný spôsob života pre nebeské kráľovstvo nie je nijaká povinnosť, ale Ježiš a Cirkev, ktorá ho seriózne nasleduje spájajú tento spôsob života s tým, aby sme prichádzajúce Božie kráľovstvo už teraz žili. Nie je to iné ako teológia tela. Vo fázach striedajúcej sa plodnosti radí askézu a extázu, ale tú nežiť ako indická Kamasutra, aby sa zvýšila rozkoš, ale aby sa vzájomná láska prehĺbila v odopieraní a naplnení. Ak sa potom po askéze prežíva rozkoš, môže sa vďačne prežívať ako naplnenie. To je niečo celkom iné ako prezentovať teológiu tela ako nesplniteľnú normu, aby sa potom mohla rozbiť ako nepriateľská voči rozkoši tak, ako tabule na Sinaji.
Prirodzene že Horskou kázňou a blahoslavenstvami nemožno vládnuť národu, ako raz povedal Helmut Schmidt, ale každému národu by urobilo dobre, keby ľudia podľa toho žili. Nič iné Ježiš nežiada a doteraz ani biskupi a pápeži, ak má byť Cirkev kvasom, soľou a svetlom sveta. V nijakom prípade by nemala podľahnúť požiadavkám, ktoré nepochádzajú z evanjelií, ale zo všadiaľ inam, ako nedávno z médií. Pretože už Izrael mal byť pod Mojžišom svetlom medzi národmi. Signum levatum, vysoko vyzdvihnuté znamenie medzi národmi by malo byť aj poslaním Cirkvi. Ona leží preto tak zranená na zemi, lebo my všetci, nielen naši pastieri, toto poslanie neplníme. Až keď si znova uvedomíme usmernenia z oboch vrchov – Sinaja a Hory blahoslavenstiev, bude nám znova jasné, ako, či, alebo ktoré štruktúry treba zmeniť.

Ochrana prostredia jasne mutuje na náhradné náboženstvo

Duisburg, 20.3.2019 (kath.net/Petra Lorleberg – pl) 024 688

„Mladá Švédka Greta mi pripomína slová z Knihy proroka Ámosa, kde sa hovorí: „Nenávidia toho, kto karhá v bráne, odporný im je, kto hovorí pravdu.“ Povedala to Katrin Göringová-Eckardtová, špičková politička Strany zelených v Nemecku, poslankyňa a evanjelička podľa stránky „Evanjelickej cirkvi Duisburgu“. Politička, ktorá ešte nedokončila štúdium evanjelickej teológie, ďalej vyhlásila, že proroci nehľadia ďaleko do budúcnosti, ale pozorujú súčasnosť presnejšie ako iní a preto „vyslovujú pravdu veľmi rozhodne, veľmi fundovane a veľmi múdro“. Vyjadrila dôveru, že žiaci aktívni v boji za klímu svoj školský cieľ dosiahnu napriek častejšiemu chodeniu za školu. Za to sa jej ušiel potlesk v Kostole Spasiteľa. A hovorila aj o „zázraku“: Tie „Fridays for Future“ (Piatky za budúcnosť) „sú zázrakom angažovanosti“.
Švédska žiačka Greta Thunbergová (16) iniciovala podľa oficiálnej verzie protesty proti znečisťovaniu životného prostredia a jej pomocníci sú očividne schopní organizovať sa iba v čase vyučovania, no nie v sobotu, ani v nedeľu. Vďaka silnej podpore médií sa tieto protesty vyvinuli už vo viacerých krajinách. Rozruch okolo žiačky dosahuje už nevídané rozmery – pred niekoľkými dňami nominovali malú Švédku dokonca na Nobelovu cenu mieru! Nejasné zatiaľ je, či naozaj Greta Thunbergová sama tieto žiacke protesty iniciovala, alebo či je skôr protežovaná vplyvnými silami ako vhodný sympatický objekt. Na internete sa tiež objavilo, že trpí čiastočným autizmom.
Kritické hlasy sa už pred porovnaním s prorokom Ámosom obávali zintenzívnenia náboženského významu aktivity tejto žiačky. Na sociálnych sieťach sa už dlhšie objavujú ironické poznámky, ktoré Gretu označujú ako „Johanku z Arcu“ v oblasti ochrany klímy. Vtipkuje sa tiež, že ľudia sú radi, že sa tejto 16-ročnej dievčine ešte nezjavuje Panna Mária!
Kritické hlasy sa okrem toho pýtajú, či takéto „omladenie“ v oblasti otázky klimatických zmien a ochrany životného prostredia by nebolo treba skôr nahradiť serióznym riešením.
Vcelku toto začínajúce náboženské nadhodnotenie 16-ročnej žiačky žiaľ príliš dobre zapadá do súčasného moderného cirkevného chápania ochrany životného prostredia. Biblický záväzok zachovávať a pestovať stvorenstvo mutuje v Katolíckej aj v evanjelickej cirkvi stále výraznejšie na náhradné náboženstvo! Tým sú však tieto požiadavky v nebezpečí, že stratia práve skutočne praktizujúcich veriacich ako podporovateľov – teda skupinu ľudí, ktorá je skutočne ochotná pre nasledovanie svedomia prinášať aj osobné obete.
No aj napomenutie predtým, aby sa dôležitá ochrana prostredia a klímy nestala náhradným náboženstvom, by sa mohlo chápať ako napomenutie v zmysle starozákonného proroka. Proroci sa vždy mocne vyslovovali proti zaberaniu Boha pre seba. Pre to sa síce teraz nenájde väčšina, ale v protiklade s Gretou zdieľa naša úvaha tento osud so starozákonnými prorokmi, ktorí sa v nijakom prípade nestretávali s veľkým verejným súhlasom.
Mali by sme sa teda možno k „prorokom“, ktorých oslavujú médiá, radšej stavať skepticky.
Ak by sa mimochodom Greta Thunbergová rovnako vehementne vyjadrila kriticky k tomu, v akých množstvách naša kultúra zabíja nenarodené deti, jej aktivita by zaručene nezdobila titulné stránky veľkých novín. A to hoci je zákaz zabíjania základnou biblickou a kresťanskou požiadavkou, ako nám to v iných súvislostiach (ktoré sú politicky práve moderné) radi pripomínajú.

Mramor na schodoch „Scala Santa“

Rím, 19.3.2019 (kath.net/Petra Lorleberg – pl) 024 687 – Milióny zbožných pútnikov zanechali hlboké stopy v mramore Svätých schodov v Ríme. Schody pri Lateránskej bazilike, ktoré podľa historickej tradície dala priviezť z Jeruzalema do Ríma cisárovná Helena, matka rímskeho cisára Konštantína okolo r. 326 po Kristovi, sú súčasťou cesty, po ktorej kráčal Ježiš na Krížovej ceste. Pútnici v priebehu mnohých stáročí používali tieto schody na kolenách v hlbokom ponorení do modlitieb a zanechali tam viditeľné stopy. Priehlbiny sú natoľko hlboké, že by ich bolo možné použiť napríklad ako nádržky na svätenú vodu. Schody teraz oslobodili od chrániaceho dreveného obloženia a môžu sa prechodne používať v originálnom stave. Po prvý raz od r. 1723 sa tieto mramorové schody znovu sprístupnili veriacim, ako informoval britský katolícky týždenník „The Tablet“. Pod schodmi sa našli mnohé lístočky a listy od veriacich s prosbami a ďakovaním.
Nie po prvý raz ma dojíma nachádzať takéto stopy viery našich predkov. Je tu aj stopa vyrytá po nespočetnom otváraní dverí na podlahe Baziliky Konštantína (predchodcu Baziliky sv. Petra), ktorá mi zostala v srdci zo zvyškov pod bazilikou. Aj v iných chrámoch nachádzame takéto znaky opotrebovania, ktoré mi približujú celkom normálnych kresťanov v takýchto chrámoch. Napríklad v známom Labyrinte na podlahe francúzskej Katedrály v Chartres sú kamene hlavnej cesty viditeľne vyšliapané.
V dobe, keď Katolícka cirkev zdôrazňuje aspekt spoločenstva – „communio“ – ba v Nemecku až príliš zdôrazňuje, je tu pozvánka toto „communio“ hľadať aj v priebehu časov a vnútorne sa spájať s tými kresťanmi, ktorých kolená alebo nohy vryli hlboké stopy zbožnej viery do mramoru – tých veriacich, ktorým Cirkev stále ochotne otvárala svoje brány. Na schodoch „Scala Santa“ pritom dokonca narazíme možno priamo na tajomstvo za nás trpiaceho a zomierajúceho Spasiteľa…

Video: http://www.kathtube.com/player.php?id=47632

Salzburg: Žobráci útočili na františkána pred kostolom

Salzburg, 19.3.2019 (kath.net) 024 686 – V Salzburgu došlo pred františkánskym kostolom k závažnému incidentu. Informovali o tom rakúske noviny „Krone“. Františkán informoval, že na neho pred kostolom tvrdo zaútočili žobráci a že ho museli pred nimi zachraňovať. Rumunskí žobráci však potom ešte udali františkána na polícii, za údajné ublíženie na zdraví! „A to len preto, že som sa bránil!“ povedal františkán pre noviny.
Polícia dokázala neskôr spor urovnať. Podľa františkánov žobráci už celé roky okupujú františkánsky chrám a kláštor. Aj polícia je podľa vlastných výpovedí bezmocná.
Františkánom však teraz už došla trpezlivosť: „Ak ide o násilie voči našim bratom, tak to už prestáva všetko.“ Františkáni preto zatvorili výdajňu jedál pri kostole, ktorá tam dlho pomáhala ľuďom v núdzi a dožadujú sa zákazu žobrania pred kostolom.
To zasa veľmi udivilo salzburského starostu Haralda Preunera, lebo práve zákaz žobrania v okolí kostola nedávno sami františkáni zrušili. „A teraz chcú práve františkáni, aby sa to zasa zaviedlo. A čo sme si vždy museli od nich pre tento zákaz vypočuť,“ povedal bezradný starosta pre „Krone“. –zg-

Mozambik: Charita pomáha po cyklóne Idai

Viedeň, 19.03.2019 (KAP) 024 685 – Rakúsky Caritas prosí o príspevky na podporu pomoci obetiam ničivého cyklónu Idai v Mozambiku. V oblasti katastrofy chýbajú potraviny, pitná voda a lieky. Treba urýchlene postaviť aj núdzové prístrešky, aby sa ľudia chránili pred poveternostnými podmienkami, ako sa uvádza na webovej stránke Caritasu. Veľmi poškodené je najmä mesto Beira s 500 000 obyvateľmi. Rýchlu pomoc potrebujú najmä deti, tehotné ženy a starí ľudia.
Okrem Mozambiku postihla tropická búrka cez víkend aj Malavi a Zimbabwe. V ďalších regiónoch došlo k záplavám. Tie sú o to ničivejšie pre obyvateľstvo, že je krátko pred žatvou. Po akútnej pomoci potrebujú ľudia aj podporu pri opätovnom budovaní základov pre život.
Podľa odhadov Medzinárodného červeného kríža z utorka prišlo iba v Mozambiku o strechu nad hlavou až 400 000 ľudí. Prezident Filipe Nyusi sa obáva, že by si katastrofa mohla vyžiadať najmenej tisíc obetí! Plný rozsah katastrofy zatiaľ nie je známy.
„Prišli k nám ľudia po dvoch dňoch pochodu a rozprávali, že celé dediny boli vymazané z povrchu zemského,“ informoval v utorok pracovník miestnej organizácie „Associacao Esmabama“, ktorá spolupracuje so zahraničnou nadáciou nemeckého Caritasu. –zg-

Christchurch: Moslim stratil ženu a odpustil vrahovi

Christchurch, 19.3.2019 (kath.net) 024 684 – „Stratil som svoju ženu, ale nedokážem vraha nenávidieť.“ Povedal to Farid Ahmed pre BBC. Jeho žena zomrela pri útokoch na dve mešity v novozélandskom meste Christchurch. Farid dodal, že vrahovi odpustil a že sa za neho modlí.
Jeho žena Hosne Ahmed sa dokázala oslobodiť z nebezpečnej zóny, no potom bežala naspäť, aby pomohla svojmu mužovi odkázanému na vozíček. Pritom bola zastrelená.
Pri tomto hroznom atentáte na modliacich sa ľudí v dvoch mešitách v Christchurch zomrelo 50 ľudí a niekoľkí sú stále v kritickom stave. –zg-

Paríž: Požiar v druhom najväčšom chráme

Paríž, 18.3.2019 (kath.net/pl) 024 683 – Považujú ho za chrám umelcov, je len o málo kratší ako katedrála a známy dvomi kvalitnými organmi. No „Saint-Sulpice“ je veľmi poškodený, pretože v nedeľu popoludní tam vypukol požiar. Videá na internete ukazujú horiaci bočný oltár a plamene, ktoré šľahajú von z kostola. Požiar dokázali hasiči dosť rýchlo uhasiť, ľudia zranení neboli. Keď požiar vypukol, nachádzalo sa v kostole podľa francúzskych médií asi 15 ľudí. Výška vecných škôd a stupeň poškodenia známeho historického organa, ktorý môže byť poškodený dymom, zatiaľ nevyčíslili. Neznáma je zatiaľ aj príčina požiaru. –zg-

Video: http://www.kathtube.com/player.php?id=47631

„Boh pôsobí aj v tejto temnej dobe“

„Boh pôsobí aj v tejto temnej dobe a pripravuje to nové. My potrebujeme živé spojenie s Duchom Svätým a ochotu nechať sa viesť, aby sme v každej situácii vedeli, čo máme robiť a čo nie. Bez pevného zakotvenia v Božom slove nebudeme môcť odolať. Sú tu nádherní kňazi, ktorí verne žijú svoje vznešené povolanie a berú na seba svoj kríž, ktorý to so sebou prináša.“

Berlín, 18.3.2019 (kath.net) 024 682 – Redaktor Roland Noé pripravil interview so známou nemeckou spisovateľkou a žurnalistkou Gabrielou Kubyovou:

Biskupská konferencia Nemecka schválila záväznú „synodálnu cestu“ k obnove Cirkvi. Má sa vykonať „potrebné odbúranie moci duchovných“, ide o celibát a o sexuálnu morálku Cirkvi. Aký je na to váš názor?
Gabriele Kubyová: Tvrdenie, že hlavnou príčinou sexuálneho zneužívania 14 až 18-ročných chlapcov (80 % prípadov) katolíckymi kňazmi, biskupmi a kardinálmi a desaťročia ututlávania týchto do neba volajúcich zločinov biskupov a kardinálov je klerikalizmus alebo zneužívanie moci, je zastierací manéver. Väčšina kňazov sa dnes usiluje odevom, správaním a zriedeným hlásaním viery nebyť nápadnými ako „klerici“.
Problémom je trpená, ak nie zrovna napomáhaná, homosexualita medzi kňazmi, čo siaha od kňazských seminárov až po Vatikán. Na stránke, ktorú biskupi ročne financujú 2 miliónmi eur, je úplná kampaň, aby sa „homosexuálni kňazi vítali a uznali za rovnocenných ostatným kňazom“ Namiesto toho, aby sa Cirkev konečne očistila, aby mohla znova zažiariť celá pravda Evanjelia na spásu duší, sa má Cirkev prispôsobiť totalitnému tlaku doby!
Cirkev, ktorá sa stále viac sama sekularizuje a necháva zasypávať cestu posväcovania kňazov a veriacich ideológiami doby, stráca svetlo, skrze žiaru ktorého možno chápať krásu celibátu.
Čo sa týka „potrebného odbúrania moci“, dúfam, že kardinál Marx tu pôjde príkladom. Mimochodom státisíce, ktoré sa ročne obracajú Cirkvi chrbtom a rastúca diskriminácia kresťanov sa o to aj tak postarajú.

Kardinál Marx tvrdí, že sexuálna morálka Cirkvi ešte neprijala rozhodujúce poznatky z teológie a humanitných vied. Čo tým myslí a je to vôbec pravda?
Gabriele Kubyová: To by som tiež rada vedela. Faktom je, že výskum príčin a možností zmeny homosexuality sa potláča. Minister zdravotníctva chce dokonca zákonom zakázať, aby sa pomáhalo ľuďom, ktorí trpia svojím sklonom k rovnakému pohlaviu! Cirkev by musela práve kvôli svojim kňazom mať veľký záujem o takéto výskumy a terapie a napomáhať ich. Ale žiaľ, na to stratila odvahu.

Ako absurdné vidia mnohí katolíci na sociálnych sieťach, že práve biskup Bode má viesť v rámci príprav synody fórum „Sexuálna morálka“. Pripomína to biblické príslovie: „Ak slepý vedie slepého, či nepadnú obaja do jamy?“
Gabriele Kubyová: Voľba biskupov, ktorí majú viesť „synodálny proces“ a spoluprácu s Centrálnym výborom nemeckých katolíkov (ZdK) jasne ukazujú, kam sa má cesta uberať: k prispôsobeniu sa dobe za cenu vernosti celej pravde Evanjelia. Prečo to biskupi schválili jednohlasne? Často sa pýtam, či vlastne pastieri našej cirkvi veria, že vývoj pôjde stále takto ďalej a nebude iná voľba, ako sa prispôsobiť? Ako bude história hľadieť na túto epochu, keď šialenstvo zrušenia pohlavnej identity muža a ženy dokončí svoje ničivé dielo a ľudstvo skrze utrpenie znova príde k rozumu? Ako Boh teraz na to hľadí?

Čo tu môže robiť normálny katolík, ktorí si ctí Božie prikázania a cíti sa zaviazaný Cirkvi? Vystúpenie z nemeckého cirkevného daňového systému? Váš tip?
Gabriele Kubyová: Rozhodne kráčať úzkou cestou, ktorú nám Ježiš ukazuje. Všade na svete a vo všetkých vyznaniach sa stretávam s novou kvalitou učeníctva, s ľuďmi, ktorí svoj život dali úplne do služby Bohu. Boh pôsobí aj tejto temnej dobe a pripravuje to nové. Odpor? My potrebujeme živé spojenie s Duchom Svätým a pripravenosť nechať sa viesť, aby sme v každej situácii vedeli, čo máme robiť a čo nie. Bez pevného zakotvenia v Božom slove nebudeme môcť odolať. Napriek všetkému som vďačná, že som katolíčka a nemyslím na vystúpenie. Aj vďaka digitálnym médiám nachádzame duchovnú potravu v plnosti. Sú tu nádherní kňazi, ktorí verne žijú svoje vznešené povolanie a berú na seba svoj kríž, ktorý to so sebou prináša. –zg-

Nigéria: Zavraždili 120 kresťanov – médiá mlčia!

USA, 18.3.2019 (kath.net) 024 681 – V Nigérii bolo od februára zavraždených viac ako 120 kresťanov moslimami – naostatok v pondelok vyše 52! Je zaujímavé, že o tom na svete neinformovala ani jediná agentúra a sotva nejaká väčšia televízia! Dokonca aj predstavitelia cirkví a nielen Katolíckej cirkvi k týmto zločinom mlčia. Podľa novín „Christian Post“ pri najnovšom útoku zavraždili nielen 52 kresťanov, ale aj ťažko zranili desiatky ľudí a zničili 143 domov v dedinách Inkirimi, Dogonnoma a Ungwan Gora. Už deň predtým v dedine Ungwan Barde v Kajuru zavraždili 17 kresťanov. Koncom februára pri útoku v Mare zavraždili 38 kresťanov a podpálili kostol.
Nigéria je v súčasnosti na 12. mieste v zozname krajín, kde je najhoršie prenasledovanie kresťanov na svete. V r. 2018 podľa nadácie „Opendoors“ boli zavraždené tisícky kresťanov moslimskými milíciami, no takmer nijaké nemecké médium, ktoré už celé dni podávajú desiatky správ o útokoch v mešitách na Novom Zélande, o tom nepodalo správu.

Odvolacie konanie kardinála Pella nezvyčajne skoro

Sydney, 18.3.2019 (kath.net) 024 680 – Odvolacie konanie kardinála Georgea Pella počiatkom júna je na austrálske podmienky stanovené na veľmi skorý termín. Podľa amerického katolíckeho spravodajského portálu „Crux“ je to znamenie, že sudcovia majú pochybnosti o jeho odsúdení! Austrálski právni experti vidia podľa správy dobré šance, že nový tím obhajcov bude mať racionálne odôvodnenia odvolania. „Crux“ pripomína, že prvá skupina poroty s 12 Austrálčanmi, ktorá prípad vyšetrovala v auguste, nenašla dôvod na odsúdenie kardinála. Kardinála Pella odsúdila až druhá porota, avšak bez toho, že by vysvetlila zmenu názoru. No aj po teoretickom odsúdení v odvolacom procese sa prípad ešte nekončí. Táto kauza by potom putovala na najvyšší súd.
To, že austrálska justícia pri takýchto procesoch má rozhodne sklon k nespravodlivým rozsudkom, ukazuje jasne aj iný aktuálny prípad. Minulý týždeň prepustili na slobodu 80-ročného rehoľníka po odvolacom konaní! Rehoľník bol v prvej inštancii za údajnú pedofíliu odsúdený na 11 rokov väzenia. Sudcovia odvolacieho konania – to sa začalo 11 mesiacov po prvej inštancii – rozsudok zrušili, pretože boli veľké nezrovnalosti medzi verziou žalobcu a faktami obžaloby. Rehoľník bol okamžite prepustený! –zg-

Zobrali deti rodičom, ak nepovolili zmenu pohlavia!

Londýn, 16.3.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 679 – Britské médiá informujú o prípadoch, keď zobrali deti rodičom, ak nesúhlasili so zmenou pohlavia svojich detí! Podľa novín Daily Mail sú vo Veľkej Británii už najmenej tri takého prípady.
Štátne orgány zdôrazňujú, že spor o „zmene“ pohlavia nebol hlavnou príčinou ich rozhodnutia. Vo všetkých troch prípadoch išlo o rodiny v Londýne.
Noviny The Sun sa na to pýtali príslušných úradov s poukazom na zákon o slobode informácií. Nie všetky odpovedali. Skutočné počty týchto prípadov by mohli byť vyššie.
Počet detí a mladých, ktorí sa označujú ako „transgender“ sa v ostatných rokoch zoštvornásobil! Zreteľne viac ako polovica z nich sú dievčatá. Mnohí rodičia sú toho názoru, že problémy ich detí nemajú nič do činenia v nezrovnalosťou pohlavia. Cítia sa často bezmocní, pretože všetko iné ako stopercentnú podporu homoterapií a chirurgických zákrokov v zmysle „zmeny pohlavia“ označujú aktivisti LGBT ako „nenávistnú úzkoprsosť“, ako píše Jonathon Van Maren v LifeSiteNews.

Reformovaná cirkev schválila „manželstvo pre všetkých“

Linz, 16.03.2019 (KAP) 024 678 – Synoda Evanjelickej reformovanej cirkvi v Rakúsku v sobotu v Linci jednohlasne schválila sobáše homosexuálov:
„Tým sa dosiahla úplná rovnoprávnosť medzi heterosexuálnymi a homosexuálnymi pármi. Rozhodnutie našej synody zaviesť sobáše pre všetkých nie je veľký ale dôležitý krok pre našu Reformovanú cirkev. Odstránili sme posledné zvyšky diskriminácie homosexuálnych osôb. Tie spôsobili v minulosti veľa utrpenia. Odteraz sa môžu v našej cirkvi sobášiť všetky páry a dostanú požehnanie. A to je tak dobre,“ vyhlásil krajinský superintendent Thomas Hennefeld pre rakúsku evanjelickú tlačovú službu „epdÖ“.
Pre registrované partnerstvá bude naďalej možnosť požehnávania počas bohoslužieb. Týmto rozhodnutím v Linci vyhovela synoda žiadosti teologického výboru. Žehnanie homosexuálnych párov na bohoslužbách bolo v Reformovanej cirkvi možné už od r. 1999.
Synoda tejto cirkvi sa skladá z farárov a farárok, volených presbyterov a presbyteriek a zástupcov teologickej fakulty, katechétov a diakonov a diakoniek. K tejto cirkvi sa v Rakúsku hlási asi 13 000 ľudí v 9 farnostiach.

Luteráni diferencujú
Na synode Luteránskej cirkvi išlo tiež o manželstvo a uzavrel sa kompromis. Luteránska cirkev chápe homosexuálne civilné manželstvo ako „analogické manželstvu“, ako sa uvádza. No pridržiava sa „chápania manželstva ako na celoživotnej vernosti založenom zväzku muža a ženy“. Toto rozlišovanie je založené na Svätom písme a vyznaní cirkvi, ako sa na synode zdôraznilo. Pre civilne zosobášených teda nebudú cirkevné obrady sobáša, ale iba tzv. „bohoslužby poďakovania a žehnania“. U homosexuálnych párov je na to potrebný súhlas miestneho farára alebo farárky aj cirkevného zboru. –zg-

USA: Mesto – „svätyňa nenarodených“

Roswell, New Mexico, 15.3.2019 (LifeSiteNews) 024 677 – Mestská rada mesta Roswellu v Novom Mexiku schválila siedmymi hlasmi k jednému minulý štvrtok rezolúciu o právnej ochrane nenarodeného života. Miestni ochrancovia života hovoria, že to robí Roswell „mestom – svätyňou nenarodených“. Rezolúcia vyhlasuje:
„Nevinný ľudský život vrátane nenarodeného života musí byť vždy chránený. Spoločnosť musí chrániť tých, ktorí sa nedokážu chrániť sami“.
Mestská rada uvádza, že si ctí práva zdravotných zariadení namietať proti vykonávaniu potratov a stavia sa proti každému zákonu, či úprave, ktoré by toto právo porušovali.
Senát Nového Mexika uvažuje v súčasnosti o pro-potratovom zákone, ktorý by nútil lekárov vykonávať potraty. Tiež chce odstrániť staré zákony o potratoch ako prípravu na zmenu rozsudku Najvyššieho súdu USA Roe v. Wade, po ktorom sa v USA zaviedlo povolenie potratov. Nové Mexiko má v súčasnosti otrasné zákony povoľujúce neskoré potraty.
Rezolúcia v Roswelli cituje Vyhlásenie nezávislosti, ktoré označuje život ako prvé neporušiteľné právo človeka. A cituje aj vyhlásenie Amerického kolégia detských lekárov:
„Biologický výskum človeka potvrdzuje, že ľudský život sa začína počatím. V momente počatia sa ľudská bytosť javí ako celok, geneticky jednoznačný jednotlivec v bunkovom štádiu – živý ľudský organizmus, člen rodiny homo sapiens, ktorý potrebuje iba vhodné prostredie na rast a vývoj. Rozdiel medzi jednotlivcom v stave dospelosti a v stave plodu je jednou z foriem a nie pováh.“
Rezolúcia sa konči slovami: „Ochrana ľudského života je pre občanov mesta Roswell veľmi dôležitá.“ –zg-

Biskupi prestali hovoriť o smilstve a homosexualite a to je zlé

Povedal to benediktín Dom Giulio Meiattini, profesor teológie na Pápežskej univerzite sv. Anselma v Ríme

Rím, 13. 3.2019 (L’Espresso) 024 676 – Slová „smilstvo“ a „homosexualita“ – oba výrazy zmizli z Magistéria Cirkvi na Západe aj u pápeža.
O prvom výraze sa to už vedelo. Zmizol úplne práve vtedy, keď by bolo veľmi prirodzené ho vysloviť – na dvoch synodách o rodine aj krátko po tom – keď pápež František vydal exhortáciu „Amoris Laetitia“.
Zmiznutie toho druhého výrazu sa udialo len nedávno. A aj to sa stalo práve v momente, keď sa zdalo byť nemožné nevysloviť ho. Bolo to na februárovom summite Cirkvi o sexuálnom zneužívaní duchovnými a to mladých a veľmi mladých rovnakého pohlavia.
„Je známe, že ak chce niekto marginalizovať, alebo vylúčiť nejakú pravdu, nemusí jej protirečiť otvorene. Naopak, to by bola najhoršia stratégia, lebo by to vyvolalo okamžite reakcie a pritiahlo pozornosť. Oveľa lepšie je prejsť to mlčaním, už o tom nehovoriť, uzavrieť to do starej truhlice niekde v suteréne a o nejaký čas sa to stratí z povedomia a život pôjde ďalej, ako by to už neexistovalo.“
Toto pozorovanie vyslovil Dom Giulio Meiattini, benediktínsky mních z Opátstva Madonna della Scala v talianskom Noci, profesor teológie na Pápežskej univerzite sv. Anselma v Ríme. Uverejnil ho v predslove druhého vydania svojej knihy „Amoris Laetitia? Sviatosti zredukované na morálku.“
Celý predslov si možno prečítať v entirety na blogu, ktorý napísal Aldo Maria Valli.

Pápež cestuje do islamského Maroka

Viedeň, 14.3.2019 (Kathpress)- 024 675 – Pápež František cestuje v dňoch 30. a 31. marca do severoafrického kráľovstva Maroka. Počas návštevy Rabatu a Casablancy navštívi pápež okrem iného islamskú školu imamov, stretne sa s migrantami a bude sláviť omšu na štadióne. V Maroku žije okrem 99 percent sunitských moslimov podľa nadácie „Kirche in Not“ asi 40 000 väčšinou zahraničných kresťanov. Vatikán hovorí o 23 000 katolíkoch v dvoch diecézach – Rabat a Tanger. Svoju vieru môžu v krajine slobodne praktizovať.
Podľa motta cesty prichádza pápež ako „služobník nádeje“. Je to prvá návšteva pápeža v Maroku po 34 rokoch. Pápež Ján Pavol II. (1978-2005) v auguste 1985 na spiatočnej ceste z viacerých afrických štátov navštívil kráľa Hasana II. (1961-1999) a vyslovil sa za užšie vzťahy kresťanov a moslimov.
V sobotu 30. marca absolvuje František po príchode popoludní zdvorilostnú návštevu u hostiteľa. Kráľ Mohamed VI. (55), od r. 1999 hlava štátu a náboženský vodca, prijme pápeža v kráľovskom paláci v hlavnom meste Rabat. Prvý príhovor bude mať pápež v sobotu popoludní v Casablance na námestíčku pred Mešitou Hasana II. Bude hovoriť pred impozantnou kulisou. V r. 1993 postavená obrovská mešita sa dvíha priamo nad Atlantikom a má najvyšší minaret sveta vysoký 210 metrov. Ukáže sa, či bude rovnako účinný aj jeho príhovor pre marocký ľud, zástupcov vlády, občiansku spoločnosť a diplomatický zbor. Pápež by tu mal príležitosť osloviť problémy krajiny – nedodržiavanie ľudských práv, korupciu, či vysokú nezamestnanosť mladých.
Medzi-náboženský dialóg môže potom prehĺbiť večer pri návšteve kazateľskej školy imamov „Inštitútu Mohameda VI“. Kráľ, po ktorom je pomenovaný, ho financoval sumou 22 miliónov eur. Vzdeláva sa tam 800 náboženských učencov islamu z rôznych krajín ako Mali, Francúzsko, Líbya, Nigéria, Tunisko, či Pobrežie slonoviny. Pozdrav pápež podľa vatikánskeho programu neprednesie – avšak podľa Rabatskej arcidiecézy áno.
V cirkvi Maroka je veľa migrantov – Maroko je cieľom, tranzitnou krajinou, aj krajinou pôvodu migrantov. Pri stretnutí s migrantami v sídle Charity Rabatskej arcidiecézy by pápež mohol osloviť migráciu.
V nedeľu 31. marca sa záujem presunie na ekumenizmus. Pápež navštívi sociálne centrum v Temare a potom sa stretne s kňazmi, rehoľníkmi a zástupcami Ekumenickej rady cirkví. Tam bude mať druhý príhovor. Pápež povzbudí menšinu kresťanov v Maroku vo viere a v jednote.
V nedeľu popoludní sa koná svätá omša na Štadióne princa Moulaya Abdelaha“ na juhozápade Rabatu, na ktorú sa očakáva asi 10 000 veriacich.
Arcibiskup Rabatu, Cristobal Lopez, dúfa, že pápež posilní pozíciu katolíkov v krajinu. „Pre Maročanov je táto cesta veľmi dôležitá, pretože istým spôsobom predstavuje uznanie úsilia krajiny o umiernený islam dialógu a tolerancie,“ povedal arcibiskup pre taliansku katolícku tlačovú službu SIR. –zg-

Kríž s Kristom v životnej veľkosti v jazere

USA, Petoskey, 15.3.2019 (kath.net/pl) 024 674 – Kríž s Kristom v životnej veľkosti na dne Michiganského jazera pri Detroite v USA je v súčasnosti opäť viditeľný! Už ho navštívili stovky pútnikov. Po prvý raz od r. 2015 boli poveternostné podmienky také priaznivé, že na dne jazera ležiaci kríž bolo opäť možné vidieť. Na to vysekali do ľadu na Michiganskom jazere veľkú dieru. Je to zrejme jediný kríž s Kristom, ktorý leží na dne jazera so sladkou vodou. Domáci vidia v kríži miesto, kde smútia za ľuďmi, ktorí sa utopili v jazere.
Kríž vyrobili v r. 1956 v Taliansku. Objednala si ho rodina, ktorá smútila za 15-ročným synom, ktorý zomrel pri nehode na ich farme. Kríž však prišiel poškodený a tak ho rodina predala. Kúpil ho potápačský klub, ktorý ho po utopení svojho člena ponoril do jazera.
Kríž sa nachádza asi 800 metrov od brehu na konci zálivu Little Traverse.
Ku krížu už prišlo na púť asi 1200 ľudí. V r. 2015 to bol dokonca rekordný počet vyše 2000 pútnikov. Po tom, čo kríž v 50. rokoch minulého storočia potopili do jazera, mohli ho ľudia pozorovať po prvý raz až v r. 1986. Kríž je aj častým cieľom potápačov. –zg-

Nemecko: Zrušia katolícku sexuálnu náuku aj celibát?

Lingen, 15.3.2019 (kath.net) 024 673 – Biskupská konferencia Nemecka na nedávnom zasadnutí schválila „záväznú synodálnu cestu“ na obnovu a zmenu Cirkvi. Informovali o tom nemecké médiá. Podľa kardinála Reinharda Marxa má ísť o „potrebné odbúranie moci“ duchovných, o celibát a o sexuálnu morálku Cirkvi.
Mníchovský arcibiskup vo štvrtok na tlačovke tvrdil, že sexuálna morálka Cirkvi ešte neprijala „rozhodujúce poznatky“ z teológie a humanitných vied. Marx dokonca vyhlásil, že osobnému významu sexuality sa doteraz nevenovala dostatočná pozornosť. Aj celibátu v Nemecku očividne pôjde už o krk … Marx by chcel objasniť, „do akej miery musí celibát vždy patriť k svedectvu kňaza“! –zg-

Naša príloha

„Dobrý pastier položí aj svoj život za svoje ovce!“

„Milí priatelia, chcete Cirkev znova postaviť na nohy? Tak padnite na kolená! Ak svoje hlavy ako sv. Ján neuložíme na Kristovo srdce, nebudeme mať silu nasledovať ho až na kríž!“ – Nová kniha kardinála Roberta Saraha

Vatikán, 21.3.2019 (kath.net/LifeSiteNews/pl) 024 672 – V novej knihe „Le soir approche et déjà le soir baisse“ (Zvečerieva sa a deň sa už schýlil) – citát z príbehu o Emauzských učeníkoch z Lukášovho evanjelia – sa kardinál Robert Sarah rozhodol osloviť dezorientovaných katolíkov, ktorí sú zranení hlbokou krízou, v ktorej sa Cirkev nachádza.
„Nemôžem dlhšie mlčať. Nesmiem dlhšie mlčať,“ napísal kardinál Sarah v úvode. „Temná noc Cirkev úplne zasiahla – je zachytená v tajomstve zlých činov a je nimi oslepená.“
Vo Francúzsku zverejnili 20. marca úvod knihy na internete, ktorý poskytuje predchuť naozaj napínavého textu, ktorý sa plne zameriava na dnešné problémy: relativizmus v náuke, príliš sociálnej aktivity, nedostatok modlitieb, sexuálne zneužívanie, obvinenia zovšeobecnenej homosexuality a pokrytectvo, ako aj pochybnosti veriacich, ktorí vidia nepriateľov Cirkvi v jej strede.
Kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre bohoslužby a disciplínu sviatostí hovorí, že neponúka stratégie. Hlása večné odpovede, bez ktorých je všetko úsilie zbytočné – pestovať hlbokú modlitbu, vernosť pravej náuke Cirkvi (namiesto skracovania katolíckej náuky ako to robia „toľkí pastieri“), cvičiť sa v láske k blížnemu, milovať Petra.
Ale jeho slová nezľahčujú utrpenia, ktorými Cirkev práve prechádza. Kardinál Sarah neváha slovami pápeža Pavla VI. hovoriť o „satanovom dyme“, ktorý prenikol do Cirkvi a otvorene označuje „zradcov“, ktorí sa ako Judáš stali „agentami Zlého“ a píše:
„Pokúsili sa znečistiť čisté duše najmenších. Ponížili Kristov obraz, ktorý je prítomný v každom dieťati a tým ponížili a zradili aj mnohých verných kňazov.“
„Cirkev prechádza tajomstvom bičovania rukou tých, ktorí by ju mali milovať a chrániť,“ varuje kardinál Sarah.
„Príčinu sexuálneho škandálu možno však nájsť iba v predošlých porušeniach vernosti: Kríza, ktorú klérus, Cirkev a svet prekonávajú, je radikálne duchovnou krízou, krízou viery.“
Africký kardinál pripomenul, že „tajomstvo Judáša“ – od pápeža Františka prevzatý výraz – spočíva vo vzďaľovaní sa od Ježišovej náuky, čo možno preto porovnať s tajomstvom Zlého v našej dobe.
„Ježiš Judáša povolal ako všetkých učeníkov. Ježiš ho miloval! On ho poslal, aby hlásal dobrú zvesť. Ale postupne Judášovo srdce zachvátili pochybnosti. Nepozorovane začal Ježišovu náuku posudzovať. Povedal si: Tento Ježiš je príliš požadovačný a nie dosť účinný. Judáš chcel Božie kráľovstvo skrze ľudské prostriedky a svoje osobné plány okamžite priniesť na zem. Prestal sa s Ježišom modliť a hľadal útočisko v záležitostiach sveta. Zrejme si v srdci mrmlal: ´Nebudem slúžiť´, keď Ježiš pri Poslednej večeri umýval jeho nohy,“ napísal kardinál. „Dostal prijímanie, keď jeho plány už boli uzavreté. Bolo to prvé svätokrádežné spoločenstvo v histórii. A on zradil.“
Kardinál Sarah uvádza, že dnes sa robia tie isté chyby a pácha sa tá istá zrada:
„Vzdali sme sa modlitby. Všade sa votrelo zlo efektívneho aktivizmu. Chceli by sme napodobňovať organizáciu veľkých podnikov. Zabúdame, že iba modlitba je krvou, ktorá dokáže zavlažiť srdce Cirkvi. … Kto sa nemodlí, už zradil. Už je pripravený na kompromis so svetom. Kráča v Judášových stopách.“
Kardinál má tvrdé slová pre toto opustenie katolíckej náuky. Tu vidí príčinu súčasných škandálov:
„Tolerujeme každé spochybňovanie. Katolícka náuka je vyzývaná a v mene samozvaných intelektuálnych postojov sa teológovia tešia z ničenia dogmy a odnímania najhlbšieho významu morálke. Relativizmus je maskou ako intelektuála maskovaného Judáša. Ako môžeme byť prekvapení, že toľkí kňazi porušujú svoje záväzky? Znižujeme význam celibátu, žiadame právo na súkromný život, čo je opakom poslania kňaza. Niektorí zachádzajú tak ďaleko, že si nárokujú právo na homosexuálne aktivity. Jeden škandál nasleduje za druhým a podieľajú sa na tom kňazi aj biskupi.“
Kardinál Sarah ďalej spolubratom hovorí, že všetci budú zaťažení obžalobami, hoci tie sa týkajú iba menšiny. Ale „nech sa vaše srdcia tým neznepokojujú“ ako dodáva a pripomína, že aj Kristovi sa vysmievali slovami „Ukrižuj ho!“ Kardinál prosí, aby sa ľudia nenechali znepokojovať pastiermi na vrchole Cirkvi, ktorí ako „nezodpovední hodnostári žijú anemickým vnútorným životom“.
„Kňazi, biskupi a kardináli bez morálky v nijakom prípade nepošpinia žiarivé svedectvo viac ako 400 000 kňazov sveta, ktorí každý deň lojálne, radostne a sväto slúžia Pánovi. Napriek násiliu útokov, ktorá ju ničí, Cirkev nezomrie. To je prísľub Pána a jeho slovo je neomylné.“
Kardinál sa obracia zvlášť na katolíkov, ktorí majú pochybnosti a hovorí o Judášovom „jemnom jede“ zrady. Diabol „by chcel, aby sme Cirkev videli ako ľudskú organizáciu v kríze“, pritom je ona vlastne samotným Kristom, ktorý kráča časom. „Satan ženie veriacich do rozkolu a schizmy tým, že ich presviedča, že Cirkev ich zradila. No Cirkev nezrádza. Cirkev plná hriešnikov je sama bez hriechu. V nej bude vždy dosť svetla pre tých, ktorí hľadajú Boha.
Kardinál Sarah varoval veriacich pred pokušením „brať veci do vlastných rúk“- pokušením, ktoré by viedlo k rozkolu pre kritiku a rozorvanosť.
„Neváhajte pranierovať hriech tak, že začneme s našimi vlastnými.
Chvejem sa pri predstave, že Kristovo rúcho bez švíkov by sa znova mohlo roztrhnúť. Ježiš trpel bolesťami, keď predvídal rozkoly kresťanov. Neukrižujme ho nanovo,“ vrúcne prosí kardinál.
„Nehľadám obľubu či úspech. Táto kniha je výkrikom mojej duše! Je to výkrik lásky pre Boha a pre mojich bratov. Dlžím vám, kresťania, jedinú pravdu, ktorá vás spasí. Cirkev mrie, lebo jej pastieri majú strach hovoriť jasne a celú pravdu. Máme strach pred médiami, pred verejnou mienkou a pred našimi vlastnými bratmi. No dobrý pastier položí aj svoj život za svoje ovce.“
Vzhľadom na zmätených katolíkov, ktorých oslovuje, kardinál Sarah pripomína im a najmä kňazom modlitbu.
„Kto sa nemodlí, zatracuje sa,“ napísal a citoval sv. Alfonza. „Nejde o to hromadiť modlitby. Treba mlčať a klaňať sa Bohu, padnúť na kolená a s bázňou a úctou vstupovať do liturgie. Liturgia je Božím dielom a nie divadlom.“
„Milí priatelia, chcete Cirkev znova postaviť na nohy? Tak padnite na kolená! To je jediná cesta! Ak robíte niečo iné, nebude to, čo robíte, od Boha. (…) Ak svoje hlavy ako sv. Ján neuložíme na Kristovo srdce, nebudeme mať silu nasledovať ho až na kríž. A si nevezmeme čas počúvať tlkot Srdca nášho Boha, opustíme ho, zradíme ho, ako to urobili aj samotní apoštoli.“
Popri modlitbe je v súčasnej kríze nevyhnutná aj vierohodnosť náuky Cirkvi. Kardinál Sarah si jasne uvedomuje príčiny dnešného zmätenia: „Ako môžeme akceptovať, že si jednotlivé konferencie biskupov navzájom odporujú? Kde vládne zmätok, tam Boh nemôže prebývať! Jednota viery predpokladá jednotu učiteľského úradu Cirkvi v priestore a čase. Ak sa nám dá nová náuka, mala by sa vykladať vždy v zhode s predchádzajúcou náukou. Ak zavádzame prelomy a revolúciu, prelamujeme jednotu, ktorá svätú Cirkev riadi po stáročia. Tí, ktorí hlasne ohlasujú zmeny a prelomy, sú falošní proroci. Oni nehľadajú dobro Božieho ľudu.“
„Vernosť pravde znamená, vziať na seba kríž. Kristus túto vernosť požaduje od nás nanovo. On nám hľadí priamo do očí a pýta sa každého z nás: Opustíš ma? Chceš sa vzdať toho, že budeš učiť vieru v celej jej plnosti? Budeš mať odvahu hlásať moju skutočnú prítomnosť v Eucharistii? Budeš mať odvahu mladých ľudí pozývať k zasvätenému životu? Budeš mať silu hovoriť, že sviatosť svätého prijímania bez pravidelnej spovede by mohla stratiť zmysel? Budeš mať smelosť pripomínať nerozlučiteľnosť manželstva? Budeš mať tú lásku, aby si robil to isté pre tých, ktorí hrozia, že ťa za to budú prenasledovať? Budeš mať odvahu znovu zosobášených rozvedených pozývať k zmene života? Uprednostníš úspech, alebo ma budeš nasledovať? Pros Boha, aby sme mohli s Petrom plní lásky a pokory odpovedať: ‚Pane ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.‘ (Jn 6,68)“
To všetko si vyžaduje „Petrovu lásku“, napísal kardinál Sarah: „Tajomstvo Petra je tajomstvom viery. Ježiš sa rozhodol zveriť svoju Cirkev ľuďom. Aby sme nezabudli, nechal ho vzhľadom na všetko trikrát zradiť predtým, než mu odovzdal kľúče svojej Cirkvi. Vieme, že lodička Cirkvi bola zverená človeku nie kvôli jeho mimoriadnym schopnostiam. Ale vieme, že tento človek bude vždy podporovaný božským Pastierom, aby sa držal viery.“
To je dôvod nemať nijaký strach, ako kardinál dodáva a hovorí o „zlatej niti neomylných rozhodnutí pápežov, Petrových nástupcov“ v protiklade s „čiernou niťou ľudských a nedokonalých činov pápežov – Šimonových nástupcov“, no aj v tom cítime ešte „malú ihličku, ktorá je vedená Božou rukou“.
Kardinál Sarah ďalej objasňuje, že od katolíkov sa neočakáva, že budú slepí:
„Milí priatelia, vaši pastieri sú plní chýb a nedokonalostí. Ale nejde o to, aby ste vy budovali jednotu Cirkvi. Nebojte sa pred napomáhaním katolíckej viery, sviatostí božského života. Spomeňte si na slová sv. Augustína: ‚Keď krstí Peter, krstí Ježiš. Ale keď krstí Judáš, je to stále ešte Ježiš, ktorý krstí!“ A kardinál dodáva:
„Ak si myslíte, že vaši kňazi a biskupi nie sú svätci, tak buďte VY svätcami pre nich. Robte pokánie, rýchlo naprávajte chyby a zbabelosť. To je jediná cesta, ako niesť bremeno iných.“
Pri štvrtom napomenutí kardinála mu ide o „bratskú lásku k blížnemu“. Uvažuje o Cirkvi ako o Matke, ktorá roztvára náruč:
„V jej tele nás nemôže nič ohroziť. Kristus rozopäl raz pre vždy ramená na kríži, aby jeho Cirkev mohla rozopäť ramená, aby nás so sebou, s Bohom a medzi nami navzájom zmierila. To je výzva proti rozkolu, ktorý Ježiša prenasleduje.“
Skrátka: Kardinál Sarah vyzýva veriacich, aby uznali „veľkosť a transcendentnosť Boha“, ktorého by sme mali milovať až po smrť – jediná podmienka, ktorá nám umožňuje počuť slová, ktoré boli povedané sv. Františkovi z Assisi: „Choď a oprav moju Cirkev.“ A kardinál dodáva:
„Choď, oprav svoju vieru, svoju nádej a svoju lásku k blížnemu. Choď a oprav svoju modlitbu a svoju vernosť. Vďaka tebe sa moja Cirkev znova stane mojím domovom.“ –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *