Koledy pre deti

ZVESTUJEME DOBRÚ NOVINU

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

1. Otvárajte dvere dokorán, pozdrav z Kene prinášame Vám.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

2. Pozdrav z Kene ten je od detí, táto prosba dnes k Vám zaletí.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

3. Ježiško Vám všetko oplatí, u Neho sa toliar nestratí.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

4. Pokoj, radosť, lásku On dáva, v dome požehnanie necháva.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

RADUJME SA VALASI

1. Radujme sa valasi, všetci v tomto salaši,

/: že sme všetci v dobrom zdraví, ten starý rok dokonali.:/

2. A dožili zas nový, nech sa každý pristrojí,

/: pôjdeme my do Betlema privítati nášho Pána.:/

3. Budeme mu ďakovať, by nás ráčil varovať,

/: aj živnosti po vše časy, kým budeme na salaši.:/

4. Dajže Bože rok hojný, odvráť mor, hlad aj vojny,

/: zažeň vĺčka od salaša, nech sa ovce nepoplašia:/

PLESAJTE VŠETCI ĽUDIA

1. Plesajte všetci ľudia, už je narodený.
Ten, ktorý skrz prorokov, bol predpovedaný.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

2. Rúčky ma roztvorené, celý svet chce objať,
nuž poďme sa mu k jasliam všetci vyžalovať.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

3. Vás chudobných a biednych to iste poteší,
vidiac, že aj Pán svete v biednych jasliach leží.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

4. Aj vy boháči sveta príďte sa podívať,
Ježiška chudobného berte si za príklad.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

5. Ó Ježiško spanilý, čo ťa i svet nechce,
my s radosťou ti dáme každý svoje srdce.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

ACH BOŽE ROZTOMILÝ

1. Ach Bože roztomilý, aký to čas nastal?
Hviezda nám osvietila betlehemskú maštaľ.
Pospiechajte pastieri a nemeškajte sa,
ukáže nám novinu táto jasná hviezda.

2. Počúvajte novinu, už je narodený.
Mesiáš náš spasiteľ v jasliach uložený.
Jemu vďaku vzdávajme a klaňajme sa mu,
v tomto čase radostnom vďaky vzdajme Pánu.

MY SA ODBERÁME

My sa odberáme, veľkú cestu máme za hviezdami.
Čo jasom jasajú a hlasom hlásajú mier nad nami.
Kapsu našu zatvárame a za dary ďakujeme,
dobre sa tu majte v zdraví ostávajte.

VSTÁVAJTE PASTIERI

stávajte pastieri berte sa hor,
aká to novina dajte pozor!
Aké to zázraky javia sa nebi?
Nikdy som nevidel jak som starý
na nebi vysokom takej žiary.

2. Len sa ma nebojte, pastuškovia,
prichádzam k vám ako anjel slova.
Aby som vám zvestil, že sa vám narodil,
Mesiáš v Betleme, Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.

3. Iďte a nájdete Kráľa kráľov, Ježiša malého, Pána pánov.
V mestečku Betleme, v jasličkách, na slame.
Leží náš Spasiteľ narodený, v chudobných plienočkách položený.

Prídi k nám, Pane, prídi k nám

1.Prídi k nám, Pane, prídi k nám
ó, Pane, prídi k nám.

2. Svet volá, Pane, prídi k nám.
ó, Pane, prídi k nám.

Jozef a Mária k Betlému kráčajú

Jozef a Mária k Betlému kráčajú, čoskoro noc bude, nocľah však nemajú. Tu je dom, možnože vpustia nás do dverí. Klopú a čakajú ktože im otvorí. Niekto už otvára, choďte preč, kričí pán. Nemáme miesta dosť sotva sa vyspím sám. Ďalej zas putujú inde sa opýtať, nikde ich nevzali, v chlieve len budú spať.

Počúvajte všetci ľudia na zemi

Počúvajte všetci ľudia na zemi, narodil sa Ježiško náš túžený.
REF: Sláva buď na nebesiach a pokoj na zemi.

Na oblohe žiari hviezda
Spievajú Anjeli

1. Na oblohe žiari hviezda, nad betlemskou krajinou. Ľuďom dobrej vôle pokoj zvestuje tou novinou.

REF: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!

2. Na pastvinách polnoc trúbia, pastieri hneď vstávajte, na oblohe žiari hviezda, k Betlému ponáhľajte.

Pastieri, pastieri hore vstaňte

1. Pastieri, pastieri hore vstaňte , do Betlehema sa ponáhľajte,
aby ste Ježiška privítali, pred ním na kolená pokľakali

2. Anjeli pastierov zo sna budia, nechže to počujú všetci ľudia, Slava buť otcovi na výsosti a pokoj buť ludom živým v čnosti

Ach, Bože roztomilý

1. Ach, Bože roztomilý , aký to čas nastal? Hviezda nám osvietila betlehemskú maštaľ. Pospiechajte, pastieri, a nemeškajte sa, ukáže vám novinu táto jasná hviezda.

2. Počúvajte novinu, už je narodený Mesiáš náš Spasiteľ, v jasliach uložený. Jemu chválu vzdávajme a klaňajme sa Mu, v tomto čase radostnom vďaky vzdajme Pánu.

Bože, Otče

1. Bože, Otče na nebi, každý tvor Ťa velebí, celá zem dnes spieva si, stvoril si ju do krásy.

2. Tak, ten náš svet, Bože, chráň, drž nad ním vždy svoju dlaň, i nado mnou, ktorý v ňom, chcem byť Tvojim dieťaťom.

Hviezdička svieť

1. Hviezdička svieť , ó, vždy nad nami svieť ako si svietila v tme, vtedy, keď láska sa narodila v jasličkách, v Betleheme.

REF: Svieť nám zas, v tento čas! Prinášaj všade dnes radosť a ples, rozohrej, rozveseľ nás.

2. Hviezdička svieť, ó, vždy nad nami svieť, oznamuj všetkým, že k nám láskavý Spasiteľ prichádza dnes, koniec už žiaľom a tmám.

Radujme sa všetci

1 . Radujme sa všetci prišiel Boží Syn, Ježiš priniesol zvesť pre ľudí, že Boh všetkým odpustil.

2. Ľudia dobrej vôle, poďte k jasličkám, pokoj Božej Matky s dieťaťom daruje Boh dnes aj Vám.
3. Skúsme si s anjelmi spolu zaspievať, vďaka bože za tú slobodu, ktorú si nám daroval.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *