Život Cirkvi vo svete 44/2017

Obsah

Pravá smrť, ktorej sa máme obávať, je smrť duše

Moskva: „Múr smútku“ za obete Stalina

Pápež: „Nuž niekedy pri modlitbe aj zaspím“

Nemecko: Katolícky summit o utečencoch

Plat 12 526 eur mesačne pre kardinála Marxa

Chrám sv. Petra: Novou svetlenou technikou sa ušetrí

Kardinál Müller bráni ‚Amoris laetitia’

Vatikán a luteráni vďační za Rok reformácie

Biskupi USA vydali Modlitebník proti démonom

Kanada: Katolícka sexuálna výchova neprijateľná!

Rakúsko: Biskup so 4000 katolíkmi sa modlia za manželstvo

Hesensko: Prijať Boha do ústavy!

Grécko: Pravoslávni zvonia proti zákonu o transgenderi

Pápež Pius XII., Fatima a zázrak obratu vo vojne

Brémy: Pol milióna škody v kostole po vandaloch

Poľská cirkev: Halloween vyvoláva u detí nočné mory

Bioetička kritizuje používanie embryí na ozdoby

Bavorsko: Prokurátora za objasnenie cirkevného azylu

Zomrela druhá najstaršia rehoľníčka sveta

Ekvádor: Zemetrasenie nechalo miliónové škody na katedrále

Kňazovi nadal: ‚Ty neveriaci, ty sviňa!‘

Katolícki laici zakladajú novú Akadémiu pre život!

Kardinál: „’Cirkvi sa v Evanjeliu prorokoval veľký odpad“

Poľsko a Francúzsko sa sporia o kríž na pápežovej soche

Benedikt XVI. spadol, no „je zdravý a plný humoru“

Španielsko: Biskupi si robia starosti kvôli Katalánsku

Argentína: Tisíce feministiek chceli podpáliť katedrálu

Augustiniáni vidia bývalého člena Luthera kriticky

Irak: Reštauráciu v kresťanskom Karakoši znova otvoria

Rakúsko: Jubileum piesne „Tichá noc“ s výstavami

„Zvyšky vína z Pánovej večere vo výlevke“

Zopakoval sa slnečný zázrak na 100. výročie v Nigérii?

Sudán: „S mojou vierou nemám pred ničím strach“

Naša príloha: Nemecká Fatima?

Pravá smrť, ktorej sa máme obávať, je smrť duše

Pápež Benedikt XVI.:
„Kto až do smrti zotrvá v smrteľnom hriechu a bez ľútosti pyšne odmietne Božiu lásku, sám sa vylúči z Kráľovstva života“.

Vatikán, 2.11.2017 (kath.net) 021 352 – Kath.net dokumentuje slová pápeža Benedikta XVI. pri modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra ku Spomienke verných zosnulých v nedeľu 5. novembra 2006:

Milí bratia a sestry!
V týchto dňoch, ktoré nasledujú po liturgickej Spomienke na verných zosnulých, sa vo farnostiach slávi oktáva duší zosnulých. To je priaznivá príležitosť, aby sme si v modlitbách spomenuli na našich milých a zamysleli sa nad realitou smrti, ktorú sa tak zvaná »blahobytná spoločnosť« často pokúša vytlačiť z vedomia ľudí, ktorí sú úplne zamestnaní starosťami každodenného života. V skutočnosti však zomieranie patrí k životu a síce nie ako koniec, ale – ak na to hľadíme správne – v každom okamihu. Napriek všetkému rozptýleniu strata milovaného človeka nám však dá tento »problém« znova objaviť. Vtedy pociťujeme smrť ako v každom ohľade nepriateľskú, ktorá stojí proti nášmu prirodzenému povolaniu k životu a šťastiu.
Ježiš dal smrti úplne iný zmysel. Urobil to svojím učením, predovšetkým však tým, že sám vzal na seba smrť. »Skrze svoju smrť zničil našu smrť«, uvádza sa opakovane v liturgii Veľkej noci. Jeden cirkevný otec píše: »Skrze Ducha, ktorý nemohol zomrieť, Kristus zničil smrť, ktorá ničila človeka« (Meliton von Sardeis, O Veľkej noci, 66). Týmto spôsobom chcel mať Boží Syn až do konca účasť na našej ľudskej povahe, aby ju znova otvoril pre nádej. Veď on sa konečne narodil, aby mohol zomrieť a týmto spôsobom nás oslobodiť z otroctva smrti. V Liste Hebrejom sa píše, »že okúsil smrť za všetkých« (Hebr 2,9). Odvtedy už smrť nie je tá istá: Bol jej tak povediac vzatý »jed«. Božia láska, ktorá pôsobí v Ježišovi, dodala totiž celému bytiu človeka nový zmysel a tak premenila aj jeho zomieranie. Ak v Kristovi ľudský život znamená »odísť z tohto sveta k Otcovi« (Jn 13,1), potom je hodina smrti tým okamihom, v ktorom sa tento prechod konkrétne a definitívne uskutoční. Kto sa usiluje žiť ako Kristus, bude oslobodený od strachu zo smrti, a tá sa k nám už nebude obracať s výsmešným úškrnom nepriateľa, ale – ako píše sv. František v Piesni brata Slnka – s priateľskou tvárou »brata«, za ktorého možno Boha aj chváliť: »Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, ktorej žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch; blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.“
Viera nám pripomína, že pred telesnou smrťou nemusíme mať strach, pretože či žijeme, alebo umierame, patríme Pánovi. A so sv. Pavlom vieme, že aj keď sme odišli z nášho tela, sme u Krista, ktorého vzkriesené Telo, ktoré prijímame v Eucharistii, je naším večným a nezničiteľným príbytkom.
Pravá smrť však, ktorej sa musíme obávať, je smrť duše, ktorú Zjavenie sv. Jána nazýva »druhá smrť« (porovn. Zjv 20,14–15; 21,8). Kto totiž vytrvá až do smrti v smrteľnom hriechu a bez ľútosti pyšne odmietne Božiu lásku, sám sa vylúči z Kráľovstva života.
Skrze príhovor preblahoslavenej Panny Márie a sv. Jozefa prosme Pána o milosť, aby sme sa s vnútorným pokojom pripravili na to, opustiť tento svet, keď nás povolá, v nádeji, že budeme večne u neho prebývať spolu so svätými a našimi milými zosnulými. –zg-

Moskva: „Múr smútku“ za obete Stalina

Moskva, 2.11.2017 (KAP) 021 351 – „Na útlak 20. storočia sa nesmie nikdy zabudnúť.“ Zdôraznil to ruský pravoslávny patriarcha Kyril I. v Moskve na otvorení „Múra smútku“ za obete najmä stalinského útlaku v utorok večer.
„Tieto obete sú ľudia ako ty a ja a boli to predkovia dnes žijúcich Rusov,“ povedal patriarcha na obrade v prítomnosti prezidenta Vladimíra Putina v utorok večer. „Pamätníky sú potrebné na uzdravenie rán. Z histórie 20. storočia musíme vyvodiť konzekvencie, aby sa už nikdy neopakovali chyby minulosti. Dnešná generácia nesmie znova urobiť tieto historické chyby. Nenávisť nemôže priniesť nijaký pokojný, spravodlivý a šťastný život. Tragické aspekty minulosti sa nesmú použiť na zostrovanie napätí. Odsúdenie teroru sa nesmie zmeniť z morálneho aktu na politický rituál,“ zdôraznil patriarcha.
Patriarcha tiež pripomenul, že mašinéria represií nerobila rozdiely – v Rusku ňou boli postihnuté všetky náboženské spoločenstvá. „To je mementom, že nemôže prísť dobrá budúcnosť, ak sa v úsilí o túto budúcnosť zničia morálne a duchovné základy ľudskej existencie.“

Bronzová hradba z postáv bez tvárí
„Múr smútku“ vytvoril sochár Georgij Franguljan vo forme bronzovej hradby z postáv bez tvárí v nadživotnej veľkosti – obetí politického prenasledovania v Sovietskom zväze. Pripomína veľký počet tých ľudí, ktorých za Stalina – predovšetkým počas veľkej „čistky“ rokov 1937/38 – falošne obžalovali ako „nepriateľov ľudu“. Monument hradila aj ruská ľudsko-právna organizácia „Memoriál“ a „Solženicynova nadácia.
Prezident Putin pri otvorení povedal:
„Stačí navštíviť strelnicu na ľudí v Butove pri Moskve a iné nespočetné masové hroby obetí represií v Rusku, aby sme pochopili, že za tieto zločiny nemôže existovať nijaké ospravedlnenie. Represie režimu sa dotkli celých spoločenských a etnických skupín bez rozdielu – robotníkov, roľníkov, kňazov, dôstojníkov, inžinierov, vedcov a umelcov. Každý a každá boli v nebezpečenstve byť odsúdení na základe absolútne absurdných obžalôb. Milióny ľudí boli vyhlásené za ´nepriateľov ľudu´, popravené alebo znetvorené. Túto strašnú minulosť nemožno z našej národnej pamäti vymazať, či dokonca ospravedlniť.“ –zg-

Pápež: „Nuž niekedy pri modlitbe aj zaspím“

Rím, 2.11.2017 (kath.net/KAP) 021 350 – Pápež František (80) pripustil, že pri modlitbe občas aj zaspí. Tak sa vodilo mimochodom aj svätej Terézie z Lisieux (1873-1897), ako dodal. Pápež poukázal aj na verš žalmu, ktorý modliaceho sa človeka prirovnáva k malému dieťaťu v náručí matky. Aj oduševnený pokoj je z takého pohľadu „jednou z mnohých foriem posväcovania Boha“.
František sa tak vyjadril pri výklade modlitby Otčenáš pre taliansku televíziu TV2000 v stredu v seriáli o Otčenáši.
V krátkom príspevku vyslovil aj ostrú kritiku nevierohodných kresťanov: „Hovoríme, že sme kresťania, že máme jedného Otca, ale žijeme ako – nepoviem ako zvieratá – ale ľudia, ktorí neveria v Boha, ani v človeka.“ Božie meno neposväcujú tí, ktorí proti sebe bojujú o moc, angažujú zabijakov, alebo zanedbávajú svoje deti,“ povedal pápež.
František sa dal k dispozícii pre krátky seriál o Otčenáši a odpovedá tam an otázky talianskeho väzenského kaplána. –zg-

Nemecko: Katolícky summit o utečencoch

Bonn, 02.11.2017 (KAP/KNA) 021 349 – Nemeckí biskupi sa chcú intenzívnejšie zaoberať utečencami. Na treťom katolíckom summite o utečencoch v pondelok v Kolíne sa má jasne ukázať, že „ľudia sa môžu spoľahnúť na duchovných pastierov, ak narazia na existenčné hranice“, ako oznámila Biskupská konferencia Nemecka (BKN). Na stretnutie sa očakáva asi 130 praktikov, expertov a dobrovoľných pracovníkov, ktorí sa angažujú v práci s utečencami.
Stretnutie naplánoval poverenec BKN pre otázky utečencov, arcibiskup Stefan Heße a nadväzuje na predchádzajúce summity.
Viedenská teologička Regina Polaková osvetlí tému z pastoračného hľadiska. Podsekretár Oddelenia pre migrantov a utečencov vo vatikánskom Dikastériu pre službu v prospech celostného vývoja človeka, český páter Michael Czerny, predstaví cirkevné perspektívy pastorácie utečencov. V minulosti hovoril o tom, že migranti sú často vohnaní do rúk prevádzačov a apeloval na vytvorenie legálnych koridorov pre utečencov.
Poradné zasadnutie sa bude konať sčasti za zatvorenými dverami a má prebiehať konkrétne. V pracovných skupinách pôjde o problémy a pomoc pri návrate utečencov do vlasti, o obavy a výhrady obcí, ako aj starostlivosť o traumatizovaných ľudí. Ďalšie témy budú: pastorácia mladých a „katolíkov z Východu a ako sa spoločne učiť mnohorakosti“.
Katolícka cirkev v Nemecku venovala na prácu s utečencami len minulý rok takmer 130 miliónov eur. Evanjelická cirkev hovorí tiež o trojmiestnej miliónovej sume. –zg-

Plat 12 526 eur mesačne pre kardinála Marxa

Mníchov-Berlín, 2.11.2017 (kath.net) 021 348 – Čo zarábajú katolícki kňazi a biskupi v Nemecku? Túto otázku položili noviny „BILD“ pred sviatkom Všetkých svätých. Odmeňovanie kňazov je podľa novín spravidla podobné ako u úradníkov. Orientačným bodom je pravidlo odmeňovacej kategórie A 13 vo vyššej službe. No mnohí farári po dlhšom čase služby môžu byť platení aj podľa A 14. Obe skupiny zodpovedajú platom zaslúžilých učiteľov na gymnáziách. Podľa A 13 je v Bavorsku výška platu 4024 až 4969 eur, v Hamburgu však 3959 až 4944 eur. Podľa A 14 je v Bavorsku základný plat 4270 až 5502 eur.
Kňazi majú okrem toho zdarma služobný byt v cirkevnej budove. Ak nieto vhodného bytu, dostanú príplatok na bývanie 780 eur mesačne.
Brizantný je však príjem biskupov – V Bavorsku ich platí štát, čo je zakotvené v konkordáte. Biskup dostáva brutto 9077,60 eur, arcibiskup podľa veľkosti arcidiecézy ešte viac. Arcibiskupovi Bambergu poukazuje Bavorsko 10 642 eur, kardinálovi Reinhardovi Marxovi, mníchovskému arcibiskupovi zasa základný plat podľa B 10 neuveriteľných 12 526 eur! –zg-

Chrám sv. Petra: Novou svetlenou technikou sa ušetrí

Vatikán-Mníchov, 1.11.2017 (KAP) 021 347 – Vatikán vybavuje Baziliku sv. Petra energicky nenáročnou svetelnou technikou. Nové osvetlenie so svetlami LED má znížiť spotrebu elektrickej energie na 15 000 štvorcových metrov zastavanej plochy najväčšieho chrámu sveta o 85 percent. Technické služby štátu Vatikán sa rozhodli pre osvetlenie z nemeckej firmy Osram so sídlom v Mníchove. Projekt má byť ukončený do Vianoc 2018. Interiér baziliky má dĺžku 186 metrov, stredná loď dosahuje výšku 45 metrov.
Firma Osram vybavila týmto osvetlením už v r. 2014 Sixtínsku kaplnku. V r. 2016 poveril Vatikán firmu osvetlením Námestia sv. Petra. Tam je úsilie o úsporu energie o 70 percent.
Osvetlenie Baziliky sv. Petra bude podľa firmy v rozdielnych voliteľných farebných odtieňoch, aby sa celý priestor uplatnil „v celej svojej nádhere, veľkoleposti a architektonickej komplexnosti“. –zg-

Kardinál Müller bráni ‚Amoris laetitia’

Rím, 1.11.2017 (kath.net/jg) 021 346 – Kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, bránil pápežský dokument „Amoris laetitia“ proti kritikom. Súčasne odmietol postup liberálnych progresívnych teológov, ktorí jednotlivé vety pápeža Františka pozdvihujú na dogmy, zatiaľ čo pápežský učiteľský úrad v „Humanae vitae“ odmietajú.
Kardinál Müller napísal svoje myšlienky v predslove ku knihe talianskeho filozofa a politika Rocca Buttiglioneho, ktorá vyjde 10. novembra v Taliansku. Úryvky uverejnil denník La Stampa. Buttiglionova kniha má názov „Dobre mienené odpovede kritikom ‚Amoris laetitia’“ a zaoberá sa o. i. aj piatimi otázkami „dubia“ kardinálov, Brandmüllera, Burkeho, Caffarru a Meisnera.
Müller ľutuje „trpké rozpory“ okolo 8. kapitoly „Amoris laetitia“. Otázka prijímania rozvedených sa „nesprávne štylizovala na rozhodujúcu otázku katolíckej viery“. Stala sa mierkou zaradenia do kategórií ako „konzervatívny“ alebo „liberálny“, „proti“ pápežovi alebo „za“ pápeža Františka.

„Pápežovi išlo v Amoris laetitia oveľa viac o pastoračné iniciatívy, ktorými sa môžu manželstvá posilniť a zabrániť tak ich stroskotaniu, ako o pastoračnú starostlivosť o rozbité manželstvá. Z hľadiska novej evanjelizácie je dôležitejšie všetkých pokrstených pohnúť na návštevu nedeľných a sviatočných svätých omší, ako otázka, či môže dosť obmedzený počet „katolíkov v neistej manželskej situácii“ platne pristupovať k prijímaniu,“ napísal kardinál.
V „Amoris laetitia“ pápež vôbec neučí, že osoby v stave ťažkého hriechu môžu bez spovede a úmyslu vzdať sa hriechu pristupovať ku sviatostiam, ako zdôrazňuje Müller vzhľadom na prvú otázku z „dubia“. … –zg-

Vatikán a luteráni vďační za Rok reformácie

Vatikán, 31.10.2017 (kath.net/KAP) 021 345 – V spoločnom vyhlásení Katolícka a Luteránska cirkev pozitívne zhodnotili končiaci sa jubilejný rok reformácie. V stanovisku Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov a Svetového luteránskeho zväzu, ktoré Vatikán uverejnil v utorok, vyjadrujú obe cirkvi „hlbokú vďačnosť za duchovné a teologické dary“ reformácie. Súčasne prosia o odpustenie za svoje „zlyhanie“ a vzájomné urážky uplynulých 500 rokov. Obe strany vyjadrujú aj vďačnosť za ekumenickú cestu minulých 50 rokov. Tým sa umožnilo v r. 2017 po prvý raz spoločné pripomenutie si reformácie. Obe cirkvi sa zaviazali „pokračovať na spoločnej ceste k väčšej jednote“. Na prekonanie zostávajúcich rozdielov chcú predovšetkým preskúmať svoje chápanie cirkvi, Eucharistie a cirkevného úradu, aby sa pri teologicky zvlášť sporných témach dosiahol konsenzus.
Ako úspech doterajšieho teologického dialógu ocenili „spoločné vyhlásenie k náuke o ospravodlivení“ z r. 1999. K tomu sa pripojila aj Svetová rada metodistických cirkví, reformované cirkvi, ako aj Anglikánska cirkev.
„Zostávajúce oddelenie pri Eucharistii bolí mnohých kresťanov,“ zaznelo tiež v stanovisku. Text cituje z vyhlásenia pápeža Františka a vtedajšieho prezidenta Svetového luteránskeho zväzu, biskupa Muniba Younana, na spomienkovej slávnosti 31. októbra 2016 vo švédskom Lunde: „Túžime, aby sa táto rana na Kristovom Tele zahojila. To je cieľom nášho ekumenického úsilia.“ –zg-

Biskupi USA vydali Modlitebník proti démonom

Washington D.C., 31.10.2017 (kath.net/jg) 021 344 – Biskupská konferencia USA vydala pred halloweenom knihu s modlitbami „proti mocnostiam temnoty“. Texty sú vzaté z obradu exorcizmu. Úplné obrady exorcizmu sú vyhradené iba biskupom. Biskupi z nich teraz vybrali modlitby pre všetkých veriacich. Majú veriacich podporovať v ich „boji proti zlému nepriateľovi“, ako napísali. Kniha je „poklad ďakovných a prosebných modlitieb za príhovor svätých,“ uvádza sa na internetovej stránke.
Každá modlitba „potvrdzuje realitu Zlého vo svete“, ale predovšetkým suverenitu Boha, ktorý dokáže prekonať všetko zlo sveta, ako píšu biskupi.
Nie je iste náhoda, že knihu prezentovali verejnosti niekoľko dní pred halloweenom, ako napísal Thomas Williams z Univerzity Notre Dame pre stránku Breitbart. „Halloween“ má ako predvečer sviatku Všetkých svätých kresťanské korene siahajúce do 8. storočia. V ostatných desaťročiach sa však v ňom objavili veľmi protichodné vplyvy, ako zdôrazňuje.
Williams to vysvetľuje na príkladoch: V knihe „Satanská biblia“ satanistu Antona Szandora LaVeya (1930-1997, vlastne sa volal Howard Stanton Levey) z r. 1969 sa halloween a Walpurgina noc označujú ako najdôležitejšie satanské sviatky popri vlastných narodeninách.
Doreen Valiente (1922-1999), „veľkňažka“ kultu Wicca, vyhlásila halloween za jeden zo „štyroch veľkých sabatov bosoriek“. Halloween je pre bosorky „vážnou záležitosťou aj keď sa veselo oslavuje,“ napísala. –zg-

Kanada: Katolícka sexuálna výchova neprijateľná!

Edmonton, 31.10.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 343 – Sexuálna výchova, ktorá sa riadi náukou Cirkvi, je podľa názoru vlády kanadského štátu Alberta pre učebné plány na katolíckych školách „neprijateľná“!!!
Rada katolíckych školských superintendentov Alberty označila ako „problematické“, ak ministerstvo školstva vydáva učebný plán, ktorý obsahuje pozitívny prístup k „homosexuálnemu štýlu života“, k masturbácii, orálnemu a análnemu sexu a k ideológii gender. Rada už rok spolupracuje so zástupcami ministerstva na vývoji učebného plánu vrátane sexuálnej výchovy. …
„Za nijakých okolností“ vláda neschváli učebný plán, ktorý vylučuje antikoncepciu a iné pre zdravie aktívnej mládeže významné témy, alebo marginalizuje sexuálne menšiny,“ ako povedala Rachel Notleyová, premiérka Alberty pre The Canadian Press. A vyhlásila:
„Právo na náboženskú slobodu nesiaha tak ďaleko, že niekto smie na iných útočiť alebo ich zraňovať – a to sa tu deje. Moja vláda nebude vydávať peniaze na sexuálnu výchovu, ktorá odmieta vedu, vecný stav a ignoruje ľudské práva.“ –zg-

Rakúsko: Biskup so 4000 katolíkmi sa modlia za manželstvo

St. Pölten, 31.10.2017 (kath.net/dsp) 021 342 – Rakúski katolíci začali modlitbovú iniciatívu, aby podporili manželov a snúbencov v ich vzťahu a tak vytvorili aj lepšie pochopenie pre cirkevné sviatosti a nerozlučiteľnosť manželstva. Doteraz sa pridalo už 4000 veriacich. V ružencovom mesiaci októbri sa intenzívne postarali o propagovanie akcie. Iniciatívu začali manželia duchovne sprevádzajúci iné páry – Rositta a Robert Reithoferoví, členovia komisie pre rodinu pri BKR. Akciu podporuje diecézny biskup St. Pöltenu Klaus Küng, predseda komisie pre rodinu.
„Je to niečo pekné, keď sa manželský pár niekedy aj s deťmi modlí ruženec,“ zdôrazňuje biskup. „Posilňuje to ich vzťah a upevňuje súdržnosť. Mladé páry dostanú veľkú podporu, keď príbuzní a známi prosia Máriu o príhovor za nich. Možno tak prekonať manželské a rodinné krízy. Zbožne pomodlený ruženec dokáže mnohým pohnúť a mnohé zmeniť. Je žiadúce, aby sa táto iniciatíva čo najviac ďalej šírila.“

„Sme takmer 40 rokov zosobášení a manželstvo sme začali bez viery,“ hovoria Rositta a Robert (foto). „Bez nášho vedomého prispenia nás Boh mnohými malými zážitkami a stretnutiami mnohé roky viedol k vedomému spoločnému rozhodnutiu pre život s ním. Tento dar chceme dávať aj ďalej a už 23 rokov robíme semináre predmanželskej prípravy.“
„Pri modlitbovej akcii nám ide o manželstvá plné ducha a sily, o manželské páry, ktoré sa navzájom posilňujú a stoja pri sebe, manželstvá, v ktorých deti môžu dozrievať v silné osobnosti a hľadajúci pomoc nájdu útulok, manželské páry, ktoré dodávajú svetu odvahu a nádej a tak môžu viesť našu spoločnosť do budúcnosti s Bohom,“ hovoria manželia Reithoferoví.

Modlitbové karty vo viacerých jazykoch
Požehnané modlitbové karty s modlitbou manželov a manželským ružencom možno nájsť stránke www.ehevision.at/e-h-e/ vo viacerých jazykoch. Ruženec sa možno modliť za sviatostné manželstvo, za manželov, za snúbencov, za ľudí, ktorí snúbencov pripravujú na manželstvo, alebo sprevádzajú manželov na ich ceste, za manželov v ťažkostiach, za kňazov, ktorí pripravujú snúbencov a sprevádzajú manželov, aby robili odvážne a správne rozhodnutia v tejto príprave. –zg-

Hesensko: Prijať Boha do ústavy!

Wiesbaden/Limburg, 31.10.2017 (kath.net/pbl) 021 341 – Diecézne zhromaždenie nemeckej Limburskej diecézy výslovne podporilo prijatie odvolania sa na Boha do preambuly hesenskej krajinskej ústavy. Grémium o tom rozhodlo na zasadnutí v sobotu 28. októbra vo Wiesbadene-Naurode. Šance na realizáciu tohto želania nie sú však podľa úsudku poslanca Jürgena Banzera veľmi dobré. Predseda komisie povedal, že „Ústavný konvent na zmenu ústavy kraja Hesensko“ nepočíta s takouto zmenou. Na podporu tejto žiadosti dostal len asi 60 podpisov. „Kresťania sa musia stať aktívnejšími, ak chcú v takýchto otázkach niečo dosiahnuť. Nie sú veľmi bojovní,“ zdôraznil politik strany CDU. –zg-

Grécko: Pravoslávni zvonia proti zákonu o transgenderi

Atény, 31.10.2017en (kath.net/LSN/jg) 021 340 – V gréckom Biskupstve Kalavryta zvonili celý týždeň na poludnie tri minúty kostolné zvony. Biskup Ambrózios a jeho klérus tým vyjadrili protest proti radikálnemu zákonu o transrodových osobách, ktorý nedávno schváli parlament.
Kostolné zvony zvonia tradične pred omšami, pohrebmi a aby obyvateľstvo upozornili na dôležité udalosti, alebo ho varovali pred útokmi.
Biskup Ambrózios a jeho duchovní vyzvali listom parlament, aby odvolal tento „protikresťanský a protigrécky“ zákon.
„Povedie to k tomu, že homosexuáli dostanú možnosť adoptovať si deti. Homosexuálne akty sú smrteľným hriechom. My nechováme nenávisť k hriešnikom, ale nenávidíme hriech,“ zdôrazňujú duchovní.
V liste ohlásili aj akciu protestných plagátov proti zákonu. Tie sa majú rozvešať v Aigione, najväčšom meste Biskupstva Kalavryta.
Proti zákonu vzniesli protest aj mnísi kláštora hory Atos. V liste gréckemu ministrovi spravodlivosti vyjadrili svoju „nevôľu“, ktorú pociťujú pre rozhodnutie parlamentu vzhľadom na budúcnosť Grécka a píšu:
„Je v našej pravoslávnej otčine skutočne dovolené ignorovať božský zákon? ‚A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.’ (Gen 1,27)“ –zg-

Pápež Pius XII., Fatima a zázrak obratu vo vojne

Vatikán, 31.10.2017 (kath.net) 021 339 – Presne pred 75 rokmi, 31. októbra 1942, zasvätil pápež Pius XII. Rusko a svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie tak, ako o to prosila Božia Matka vo fatimskom posolstve. Následok: okamžitý obrat v druhej svetovej vojne. Predtým Hitler všetky boje vyhrával, od tej chvíle mal byť v každej významnej bitke porazený!
Pius XII. bola šťastná voľba pre Cirkev ako napríklad pre vec Fatimy. Veď Eugenio Pacelli bol vysvätený za biskupa pápežom Benediktom XV. v Bazilike sv. Petra presne v ten deň a hodinu 13. mája 1917! V tom videl od zvolenia za pápeža vždy znamenie Božej prozreteľnosti. Napriek tomu to trvalo až do začiatku r. 1941, že sa Pius XII. vôbec dostal k textu druhého fatimského tajomstva. Rovnako sa vtedy dozvedel, že sr. Lucia pri intenzívnej modlitbe za skoré ukončenie vojny pred svätostánkom 22. októbra 1940 počula Kristov hlas:
„Jeho Svätosť (pápež) dosiahne, že tieto dni tiesne sa skrátia, ak splní moje želanie a vykoná zasvätenie sveta Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu so špeciálnym spomenutím Ruska.“
Napriek tomu prešiel jubilejný fatimský rok 1942 najprv bez reakcie z Ríma. Až keď Hitlerove armády koncom leta 1942 už prenikli až do severnej Afriky a ku Kaukazu a zdalo sa, že ich už nič nezadrží, nasledoval pápež prorockú výzvu. Dňa 31. októbra 1942 dal preniesť prastarú ikonu Salus Populi Romani z Baziliky Santa Maria Maggiore do Vatikánu, ako vždy v časoch núdze. Potom ohlásil na 17.00 hod. rozhlasové posolstvo portugalskému národu, ktorého vyvrcholením bolo zasvätenie Ruska:

„Tebe, Nepoškvrnené Srdce, zasväcujeme ako otec veľkej kresťanskej rodiny, ako zástupca toho, ktorému bola daná všetka moc na nebi a na zemi a ktorý nám zveril toľké duše, ktoré On svojou prevzácnou krvou vykúpil a ktoré obývajú celú zem, tebe, tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme v tejto tragickej hodine histórie, tebe odovzdávame, tebe zverujeme nielen Svätú Cirkev, mystické Telo tvojho Syna Ježiša, ktorý krváca z toľkých rán a tak veľmi trpí, ale aj celý svet rozorvaný smrteľným rozporom, planúci ohňom nenávisti, obeť vlastnej nejednotnosti … a tých, ktorí sú omylom a sporom rozdelení, zvlášť tých, ktorí ti vzdávali takú jedinečnú úctu a medzi ktorými nebol nikto, kto by vo svojom dome neprechovával tvoju svätú ikonu, dnes možno skrytú a čakajúcu na lepšie dni: daruj im pokoj a priveď ich znova do jedného Kristovho stáda s pravým a jediným Pastierom.“

Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 1942, Pius XII. zopakoval toto zasvätenie v Bazilike sv. Petra v prítomnosti 40 kardinálov, početných biskupov, diplomatického zboru a desať tisícov pútnikov.
A Pán naozaj splnil svoj prísľub. Oboma osudovými bitkami pri El-Alameine 2. novembra – teda iba dva dni po zasvätení! – a Stalingrade od 22. novembra 1942 nastal v druhej svetovej vojne obrat. „Pred Alameinom sme nikdy nezvíťazili. Po Alameine nás už nikdy neporazili,“ konštatoval Winston Churchill. Od tejto chvíle Hitlerove oddiely boli na všetkých frontoch na ústupe.
No aj Stalin sa v tejto dobe zmenil. Zrazu ukončil krvavý boj proti náboženstvu. Potreboval všetky sily krajiny na „Veľkú vlasteneckú vojnu“ proti nemeckej invázii a naučil sa poslúžiť si aj vierou Rusov. Už v apríli 1942 po prvý raz dovolil v Moskve sviečkovú procesiu! Pri bitke pri Stalingrade malo dokonca 11. novembra 1942 „znamenie z neba“ – viac sa v úradných správach nehovorí – zastaviť nemecké oddiely.
Po víťazstve sa aj legendárny sovietsky komandant maršal Žukov zúčastnil pravoslávnej liturgie a postaral sa o to, že sa do r. 1945 postavili dva veľké kostoly v zničenom Stalingrade. Dňa 7. októbra 1943 povolila sovietska rada ministrov založenie „Rady Ruskej pravoslávnej cirkvi“, čím cirkev konečne znova dostala svoje miesto v sovietskej spoločnosti. Napriek tomu bola k obráteniu Ruska ešte dlhá cesta, pretože, ako sa sr. Lucia v ďalšej vízii dozvedela, zasvätenie bolo „nedokonalé“ – musí sa vykonať, ako to Božia Matka 13. júna 1929 žiadala, „spolu so všetkými biskupmi sveta“.
Tak Rusko využilo povojnové obdobie, aby „svoje bludy“ ďalšej rozšírilo a „zničilo celé národy“. Krajiny ako baltské štáty sa stali ruskými provinciami, východ Poľska bol pričlenený k Bielorusku a k Ukrajine. Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a ďalšie balkánske krajiny sa stali satelitnými štátmi Ruska a čoskoro boli prinútené integrovať sa do „Varšavského paktu“ a nakoniec oddelené „železnou oponou“ od slobodného sveta. –zg-

Brémy: Pol milióna škody v kostole po vandaloch

Brémy, 30.10.2017 (kath.net) 021 338 – V noci na nedeľu vandali spustošili evanjelický Kostol sv. Martina v nemeckých Brémach-Burglesume. Informoval o tom denník „Weser Kurier“. Dva organy naplnili stavebnou penou, podlahu a krstiteľnicu pomazali farbou. Hasiacim prístrojom postriekali celý kostol. Polícia odhaduje škody na pol milióna eur. Nijaké indície k páchateľom sa nenašli.
Polícia v Brémach prípad vyšetruje, zaistila stopy a hľadá svedkov.
Bohoslužby v nedeľu ráno museli zrušiť, veriacich poslali domov. Pastorka Christine Sprengerová povedala, že veriaci boli poškodením kostola veľmi zdesení, lebo „sú veľmi úzko spätí so svojím chrámom a poškodenie Božieho domu prežívajú ako veľkú ranu,“ ako povedala. –zg-

Poľská cirkev: Halloween vyvoláva u detí nočné mory

Varšava, 30.10.2017 (KAP/KNA) 021 337 – Poľská katolícka cirkev varuje pred kultom halloweenu. „U detí vedie halloween k tomu, že majú nočné mory so strašidlami,“ povedal hovorca Biskupskej konferencie Poľska, Pawel Rytel-Andrianik, v pondelok s odvolaním sa na psychologické štúdie. Sviatok žiariacich tekvíc, strašidelných večierkov a sprievodov strašidiel nazval „pohanským zvykom odporujúcim našej kultúre a tradícii“. „Halloween odporuje atmosfére modlitby a zamyslenia sa na sviatky Všetkých svätých a verných zosnulých, ako aj zásadným kresťanským hodnotám v Poľsku.“ Poľskí exorcisti napomínajú: „Halloween nie je nijaká nevinná bezstarostná zábava. Hrozí nebezpečie, že tak k nám preniknú zlí duchovia. Diabol nie je veselý.“ –zg-

Bioetička kritizuje používanie embryí na ozdoby

Viedeň, 30.10.2017 (KAP) 021 336 – Ostrú kritiku vyjadrila viedenská etička Susanne Kummerová kvôli praxi spracovávania „zvyšných“ embryí pri umelom oplodnení na šperky. Tento obchodný nápad predstavuje „emocionálne skrášľovanie“ a nemá nič do činenia s kultom mŕtvych. „Tu sa z ľudí, ktorí mohli sami žiť a nosiť šperky, vyrábajú kúsky šperkov na okrasu. Embryo sa tým definitívne stáva vecou,“ rozhorčene vyhlásila riaditeľka Bioetického inštitútu IMABE pre „Kathpress“.
Kummerová hovorila o austrálskej firme, ktorá spaľuje embryá na popol, v ktorom zostáva zachované DNA, zasadzuje ich do živice a preparuje na prívesky, či prstene. Firma „Baby Bee Hummingbird“ (Včelička kolibrík) oslovuje tým páry, ktoré po umelom oplodnení sú pred rozhodnutím, čo sa má stať so zostávajúcimi hlboko zmrazenými embryami. Matky hovoria, že majú teraz svoje embryá ako peknú pamiatku u seba v srdiečkovom prívesku. Ďalšie skladovanie embryí si nemohli dovoliť.
Mnohé ženy si zachovajú vzťah k svojim embryám v mrazničke, ako povedala Kummerová. „Emocionálna pupočná šnúra zostáva. To je pre ženy rozhodne zaťažujúce. Vedomie, že nejde iba o hrudku buniek, ale o potencionálne deti, nemožno len tak odsunúť nabok.“
Bioetička poukázala aj na internetové fóra, v ktorých sa zmrazené embryá označujú ako „ľadové medvedíky“, či „snehové vločky“, ako aj na španielsku lekárku, ktorá na stránke vyhlásila, že embryá „žijú v studených materských škôlkach s oddeleniami, v ktorých sú súrodenci spolu v plastových nádobkách a každá rodina má svoju farbu“.
Perfídnym spôsobom sa tu chce „vedomie vzácnosti každého človeka esteticko-konzumne zjemňovať“, ako okomentovala etička šperky z embryí. „No čo sa tu nedeje, je spracovanie skúsenosti smrti a nezodpovednej produkcie embryí. Umelé oplodnenie totiž bojuje aj 40 rokoch s protikladom, že privedenie dieťaťa na svet znamená súčasne aj zničenie embryí. Eticky tu niet zmysluplného riešenia, keďže niet záväzku adoptovať milióny takto vytvorených embryí, ani ich ´utilitaristického´ vyhlásenia za produkt na výskumy. … –zg-

Bavorsko: Štátna prokurátora za objasnenie cirkevného azylu

Mníchov, 30.10.2017 (KAP/KNA) 021 335 – Štátna prokuratúra v bavorskom Landshute chce súdne objasnenie z najvyššej inštancie, čo sa týka trestnosti cirkevného azylu. Hovorca to v pondelok potvrdil. Má sa objasniť, či žiadateľ o azyl bez povolenia pobytu môže využiť cirkevný azyl, keď ho štátne orgány nestíhajú.
Vyskytol sa prípad oslobodenia azylanta z Nigérie, ktorý v r. 2016 na niekoľko mesiacov našiel útulok vo farnosti vo Freisingu. Freisinské orgány rozhodli v piatok o jeho oslobodení. Štátna prokuratúra teraz skúma revíziu na krajskom súde v Mníchove. …
Podporovatelia cirkevného azylu obviňujú justíciu a vládu, že sa už necítia byť touto dohodou viazané. V nijakej spolkovej krajine niet toľko procesov vzhľadom na cirkevný azyl. Rozruch vyvolalo na jar to, že tri bavorské štátne prokuratúry na jeseň 2016 podnikli ostré kroky proti farárovi a cirkevným predstaviteľom kvôli poskytovaniu cirkevného azylu.
Premiér Horst Seehofer (CSU) v auguste naznačil, že „radikálne kroky“ proti cirkevnému azylu považuje za neoprávnené. … –zg-

Zomrela druhá najstaršia rehoľníčka sveta

Bonn, 30.10.2017 (KAP/KNA) 021 334 – Sestra Maria Electis Luzia Mohrsová, druhá najstaršia rehoľníčka sveta, zomrela vo veku 113 rokov a 207 dní. Oznámila to misijná prokurátorka Kongregácie sestier Panny Márie, Mechtilda Kotteriková, v pondelok nemeckej agentúre KNA. Rehoľníčka žila ako misijná sestra v brazílskom Canoase pri Porto Alegre, kde 16. októbra zomrela.
Na zozname ľudí vo veku nad 110 rokov, ktorý vedú vedci, bola sestra Electis na 14. mieste. Bola najstaršou Nemkou, najstaršou emigrantkou a najstarším človekom v Brazílii.
Najstaršou rehoľníčkou sveta je Francúzska Lucille Randonová. Narodila sa 11. februára 1904 v nemeckom Pommerne a má 113 rokov a 261 dní.
Sestra Electis sa narodila 23. marca 1904. Rehoľné sľuby zložila 16. apríla 1928 a vo februári 1939 odišla so skupinou misionárok do Brazílie. Tam pracovala ako ošetrovateľka chorých aj psychicky narušených ľudí.
Kongregáciu sestier Panny Márie založili v r. 1804 vo Francúzsku, nemecká vetva vznikla v r. 1850. Dnes pracuje 2500 sestier v Európe, Amerike, Ázii aj Afrike v oblasti výchovy a vzdelávania detí. –zg-

Ekvádor: Zemetrasenie nechalo miliónové škody na katedrále

Quito, 30.10.2017 (KAP/KNA) 021 333 – Na približne milión eur odhadujú experti náklady na úplnú opravu katedrály v Guayaquili po silnom zemetrasení v apríli 2016. Ukázala to rozsiahla analýza škôd. „Katedrála má závažne trhliny a praskliny,“ povedal rektor Carlos Mena pre denník „El Universo“ z nedele. Arcidiecéza chce začať zbierku na úhradu nákladov.
Podľa vládnych informácií bolo pri zemetrasení usmrtených viac ako 670 ľudí a 28 000 sčasti ťažko zranených. Vážne poškodené sú aj desiatky ďalších kostolov.
Katedrála v Guayaquili pochádza z r. 1547 a je postavená v koloniálnom štýle z dreva. V r. 1692 bola zničená požiarom a znova zreštaurovaná predtým, než stavbu nahradila nová, budovaná v r. 1924 až 1937 v neogotickom štýle. –zg-

Kňazovi nadal: ‚Ty neveriaci, ty sviňa!‘

Werl, 30.10.2017 (kath.net) 021 332 – Farské správy nemeckého katolíckeho prepošstva Werl v Arcibiskupstve Paderborn z 22.10. uvádzajú:

Jeden z našich kňazov napísal o svojom zážitku vo Werl z októbra 2017:
„Postavil som sa v sobotu popoludní po nákupe k pokladni v Lidli vo Werli, aby som zaplatil. Mal som na sebe bežný kňazský každodenný odev.
Supermarket bol dosť plný a boli otvorené všetky pokladne. Predo mnou boli ešte traja zákazníci a za mnou ďalší zákazník. Priamo predo mnou bola dáma, zrejme (?) s dlhým béžovým kabátom a tmavohnedou šatkou.
Práve vkladala tovar na pás. Zrazu prišiel k nej (očividne) manžel. Keď ma zbadal, začal mi nadávať vo svojom materinskom jazyku. Že to boli nadávky bolo jednoznačné!
Nijako som na to nereagoval. Potom však muž schytil môj nákupný kočík a trepal s ním a strkal ho sem a tam a ďalej nadával.
Na to som sa cítil vyzvaný reagovať a povedal som tomu pánovi normálnym zdvorilým tónom, že môže pokojne hovoriť so mnou nemecky. Lebo tomu jazyku iste rozumiem. Tak rovno prepol a začal nadávať: „Ty neveriaci!“ – „Ty sviňa!“ – Okamžite som bez komentára vytočil číslo polície, ktorá sa však nepovažovala za kompetentnú! Z okolostojacich nikto k tomu nič nepovedal!“

Aj noviny „Rundblick Unna“ o prípade napísali a komentovali, že „prinajmenšom jeden z vyslovených výrazov – ‚ty sviňa‘ – je jednoznačne urážkou a tým je to trestné. „Táto urážka sa trestá pokutou vyše 450 eur.“
Noviny tiež pripomínajú, že kresťanské cirkvi v pútnickom meste Werl „pestujú s islamským spoločenstvom úzke a srdečné kontakty“. –zg-

Katolícki laici zakladajú novú Akadémiu pre život!

Rím, 29.10.2017 (kath.net) 021 331 – Po úplnej premene Pápežskej akadémie pre život pápežom Františkom založili vplyvní katolícki laici cez víkend novú akadémiu pre život. Tá má zostať úplne verná pôvodným cieľom, s ktorými sv. pápež Ján Pavol II. založil prvú akadémiu. Nová akadémia sa volá „John Paul II Academy for Human Life and the Family“ (JAHLF) – Akadémia Jána Pavla II. pre ľudský život a rodinu. Má byť vedená katolíckymi laikmi a nezávislá od občianskych a náboženských inštitúcií. Akadémia chce ľudom ponúkať cirkevnú náuku a „najdôležitejšie antropologické a etické pravdy o ľudskom živote, humánnej smrti a o rodine“. Akadémiu predstavili v Ríme na konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti výročia 50 rokov „Humanae vitae“.
Prezidentom novej akadémie sa stáva známy rakúsky filozof Prof. Jozef Seifert. V príhovore pripomenul, že nová akadémia je zaviazaná „večným pravdám“ o ľudskom živote a manželstve, ktoré sa objavujú rozumom a vierou. „Akadémia by sa chcela sústrediť na zmenu ľudských sŕdc a nie aby sa pravdy prispôsobovali tak, žeby sa ľuďom páčili,“ dodal profesor.
Prof. Seifert tiež vysvetlil, že hlavnou úlohou akadémie bude „odmietať tie strašné chyby a to zlo, ktoré je v modernej spoločnosti“ a zdôraznil: „Tie vstúpili aj cez dvere svätej matky Cirkvi. To tiež znamená, že potrat sa musí označovať ako vražda a že to nie je nijaké prerušenie, ale ukončenie tehotenstva.“
Medzi zakladateľmi akadémie sú niekoľkí členovia bývalej Pápežskej akadémie pre život, ktorých František po reštrukturalizácii pôvodnej akadémie vyhodil. –zg-

Kardinál: „’Cirkvi sa v Evanjeliu prorokoval veľký odpad“

Rím, 30.10.2017 (kath.net) 021 330 – Rímsky kardinál kúrie Walter Brandmüller sa v interview pre frankfurtské noviny FAZ vyjadril k niektorým citlivým cirkevným otázkam a pripomenul, že prirodzené právo, na ktoré sa katolícka dogmatika vzťahuje, vidí manželstvo ako životný zväzok muža a ženy s cieľom odovzdávania života. Toto „prirodzené manželstvo sa skrze Krista pozdvihuje na nadprirodzenú božskú sféru“ a tak sa stáva sviatosťou. Kardinál potom vysvetlil, že Ježiš sám hovorí o „nerozlučiteľnosti manželstva a zavrhnutí cudzoložstva“. Možnosť jeho stroskotania sa v Cirkvi už vždy bralo do úvahy. Možnosť nového sobáša však až do Luthera neexistovala.
Pre kardinála kresťanstvo vo svojom katolíckom charaktere bolo už vždy pohoršením pre svet. „A Kristus bol a zostáva výzvou pre svet. Kresťanstvo a Cirkev nie sú na dychtivom hone za hodnovernosťou a potleskom. To nejde.“
Na otázku, či sa rútime k zániku, Brandmülller pripomenul, čo nájdeme v Evanjeliu. Tam sa Cirkvi neprorokoval slávny triumf viery, ale ‚veľký odpad‘ od viery. „Na to si nemusíme ani otvárať Zjavenie sv. Jána.“ Rozhodujúce je len, že Cirkev „nikdy nezanikne“. Brandmüller pripomenul aj Kristov výrok: „Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo.“ Tieto veci musíme podľa kardinála jasne spoznať a hovoriť. „A toto neustále kŕčovité úsilie, aby sa len nevyvolal nejaký konflikt, aby sme boli u každého obľúbení, nie je zlučiteľné s Evanjeliom, s existenciou kresťanov v tomto svete,“ konštatoval kardinál a pripomenul, že v Evanjeliu sa hovorí aj o ochladnutí lásky: „Dnes máme také ochladnutie lásky, že sa zabíjajú nenarodené deti a starí chorí ľudia.“
Na otázku o liste pápežovi s otázkami „dubia“ Brandmüller pripomenul, že zverejnenie týchto otázok nasledovalo po mesiacoch čakania na odpoveď. Otázky sme položili aj vzhľadom na to, že mnohí veriaci majú tie isté otázky a čakajú na odpoveď: „My, kardináli, nežijeme mimo tohto sveta.“
Brandmüller tiež pripomenul, že požiadali o audienciu, no ani na to neprišla reakcia. K známej poznámke 352 v „Amoris laetita“ povedal, že jednou poznámkou nemožno predsa zrušiť celú morálno-teologickú tradíciu Cirkvi. „Opierali sa pritom o jedného jediného autora AL. A ten nepracoval iba ledabolo, ale aj ideologicky. Preto ma nikto nepresvedčí, že sa tu opierali o cirkevných otcov. Ja hovorím: Quod non. To celé je neúprimný príbeh, to je manipulácia prameňov.“
Kardinál Brandmüller má v súčasnosti veľkú starosť, že niečo exploduje. Veď ľudia nie sú hlúpi. Prosebný list pápežovi o objasnenie má už 870 000 podpisov. Brandmüller pripomína, že žurnalisti už konštatovali, že nálada vo Vatikáne sa totálne zmenila. „Hovorí sa tam už iba s najbližšími priateľmi. Keď niekto telefonuje, používa mobil. Čo mám k tomu povedať?“
Nakoniec dostáva Brandmüller otázku: „Považujete schizmu naozaj za mysliteľnú? Jeho odpoveď znie: „Pred tým nech nás chráni Boh!“ –zg-

Poľsko a Francúzsko sa sporia o kríž na pápežovej soche

Varšava, 29.10.2017 (KAP/KNA) 021 329 – Odstránenie kríža z pamätníka sv. Jána Pavla II. (1978-2005), ktoré nariadila francúzska justícia, vyvolalo politický spor medzi Varšavou a Parížom. Poľská premiérka Beata Szydlová chce pamätník svojho krajana „zachrániť od cenzúry“ a z francúzskeho Ploermelu v severozápadnom Francúzsku ho previezť do Poľska.
„Diktát politickej korektnosti – štátnej laicity – vytvára priestor pre hodnoty, ktoré sú našej kultúre cudzie a vedú k terorizovaniu každodenného života Európanov. Náš veľký Poliak a veľký Európan je symbolom kresťanstva a zjednotenej Európy,“ vyhlásila pre poľskú agentúru PAP.
Najvyšší francúzsky súd v stredu v Paríži rozhodol, že viac ako meter vysoký kríž na oblúku nad sochou pápeža sa musí do šiestich mesiacov odstrániť. Kríž vraj porušuje zákon o oddelení cirkvi od štátu a náboženské symboly sú na verejnosti zakázané. Proti pamätníku podal žalobu Zväz voľnomyšlienkárov. Prípad vyvolal vo Francúzsku aj v Poľsku veľký rozruch.
Vcelku 7,50 metrov vysoký pamätník postavili v r. 2006 na námestí v obci s 10 000 obyvateľmi. Moskovský sochár Surab Zereteli, prezident Ruskej akadémie umenia, ho daroval obci po tom, čo Ján Pavol II. v r. 1996 navštívil susedné pútnické miesto Sainte-Anne-d’Auray. … –zg-

Benedikt XVI. spadol, no „je zdravý a plný humoru“

Vatikán, 28.10.2017 (KAP) 021 328 – Emeritný pápež Benedikt XVI. minulý týždeň v kláštore Mater Ecclesiae, kde vo Vatikáne býva, spadol. No „je zdravý a plný humoru“, ako uviedol pasovský biskup Štefan Oster na Facebooku. Bavorský biskup Oster tam dal niekoľko fotografií zo „srdečného stretnutia“ minulý štvrtok, ktoré napriek opuchnutému oku ukazujú usmievajúceho sa Benedikta a k tomu napísal:
„Aj keď má pápež Benedikt po páde pred týždňom modré oko, tak nás privítal zdravý, výborne naladený, plný dôvtipu a s mnohými malými i väčšími spomienkami na ľudí z jeho a nášho domovského biskupstva.“
Pasovský biskup navštívil Benedikta XVI. vo Vatikáne spolu so žurnalistom Petrom Seewaldom, aby mu odovzdali novú knihu „Benedikt XVI. Nemecký pápež. Jeho život v textoch a obrazoch. Kniha vyjde v týchto dňoch v mníchovskom vydavateľstve Kösel-Verlag. Vydavateľmi sú Seewald a Pasovská diecéza. –zg-

Španielsko: Biskupi si robia starosti kvôli Katalánsku

Madrid, 28.10.2017 (KAP) 021 327 – Katolícki biskupi Španielska vyjadrili starosť pre politickú eskaláciu v Katalánsku. Predseda Biskupskej konferencie Španielska, kardinál Ricardo Blazquez, hovoril podľa médií zo soboty na konferencii vo svojej arcidiecéze Valladolid o „smútku kvôli vyhláseniu nezávislosti Katalánska“. Bránil tiež „znovunastolenie ústavného poriadku“ ústrednou vládou v Madride. Svoje krátke vyhlásenie ukončil prosbou k Bohu o „pokojné spolunažívanie všetkých občanov“.
Arcibiskup Madridu, kardinál Carlos Osoro Sierra, uverejnil na Twitteri krátke posolstvo: „Kristus nás vyzýva, aby sme nestavali nijaké múry, ale usilovali o porozumenie a zmierenie. V Španielsku je to v súčasnosti celkom zvlášť potrebné.“
Už v neskorý piatok večer arcibiskup z Barcelony, kardinál Juan Jose Omella sa emocionálnym postojom obrátil na verejnosť. „Prosím Boha, aby nám pomohol vyhnúť sa konfrontácii a utvárať pokojnú budúcnosť,“ povedal podľa údajov talianskej katolíckej spravodajskej agentúry SIR v Ríme na okraj podujatia dialógu „(Re)thinking Europe“ (Premyslieť Európu), ktoré zorganizovala Komisia biskupských konferencií EÚ (ComECE).
Kardinál pochádzajúci z malej obce na hranici s Katalánskom je dva roky arcibiskupom Barcelony. Ako biskup zdieľa „bolesť a utrpenie ľudí“, ako povedal. „Moje srdce plače s nimi. Milujem Barcelonu a Katalánsko. Katalánci sú nádherní ľudia a ja milujem aj Španielsko, milujem Európu do ktorej patríme.“
Hovorca BKŠ, José Maria Gil Tamayo, hovoril tiež o „bolesti“ biskupov z týchto udalostí. „Rešpekt k štáto-právnosti a ústave je základom nášho spolunažívania v pokoji,“ zdôraznil.
Katalánsky regionálny parlament v piatok s väčšinou 70 zo 135 poslancov odhlasoval proces odlúčenia od Španielska a založenia nezávislého štátu, no bez stanovenia časového plánu. Španielsky parlament v Madride hlasoval potom za aktivizáciu článku 155 ústavy a dal tak vláde premiéra Mariana Rajoya povolenie zbaviť separatistov moci. Rajoy oznámil ešte večer zosadenie celej regionálnej vlády a zrušenie regionálneho parlamentu v Barcelone. Na 21. decembra vyhlásil nové voľby v Katalánsku.
Biskupská konferencia Španielska ešte pred referendom v Katalánsku 1. októbra vyzvala k rešpektovaniu španielskej ústavy a k odvráteniu sa od konania s „nezvrátiteľnými a závažnými dôsledkami“. Niekoľko sto katalánskych kňazov a diakonov sa napriek tomu verejne postavilo za referendum. –zg-

Argentína: Tisíce feministiek chceli podpáliť katedrálu

Argentína, 28.10.2017 (kath.net / LifeSiteNews) 021 326 – Tisíce feministiek zaútočili v sobotu na katedrálu severoargentínskeho mesta Resistencia a pokúsili sa ju podpáliť. Informoval o tom portál „LifeSiteNews“. Boží dom pomazali farbou a hádzali na neho kamene. Podpálili portál katedrály a zničili sochu Panny Márie, ktorá stála pred ním. Skupina zaútočila aj na školy a obchody. Striekali na steny heslá ako „Zabi svojho otca, priateľa, brata“, „Zapáľ pápeža“, alebo „Smrť všetkým mužom“.
K výtržnostiam došlo v rámci veľkého stretnutia feministiek („National Women’s Encounter“), ktoré sa každoročne v meste koná. Zišlo sa odhadom 60 000 žien a pochodovali mestom.
Hoci katedrála nebola na trase ich pochodu, došlo už aj v minulých rokoch k útokom a tak asi 5000 žien sa vydalo k Božiemu domu, aby ho poškodili a znečistili. Polícia sa síce pokúsila chrám chrániť uzáverami, ale útoky žien nezvládla. Pozorovatelia kritizovali, že niektorí policajti sa nečinne prizerali, ako ženy vyvádzali. –zg-

Augustiniáni vidia bývalého člena Luthera kriticky

Vatikán, 28.10.2017 (kath.net/ KAP) 021 325 – Rehoľa augustiniánov hodnotí reformáciu svojho bývalého člena Martina Luthera kriticky. Wittenberský teológ sa nielen osobne odvrátil od augustiniánov, ale rehoľný život sám osebe „s celou silou zatratil“ , no napomáhal aj masový útek z kláštorov. „Škody pre rehole a rehoľný život v Nemecku boli enormné,“ napísal,“ generálny prior Rehole augustiniánov, páter Alejandro Moral Anton, v príspevku pre vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ zo štvrtka.
„Rehoľa nemá dôvod oslavovať reformáciu spred 500 rokov,“ napísal ďalej páter Moral. Prior poukázal na „pozitívne aspekty“, ktoré z toho vznikli ako -vyššie ocenenie jednotlivca, ústredné postavenie Biblie a liturgia blízka ľudu, ale aj „zdravá laicita“. Aj ústredný bod v Lutherovom myslení, milosť náuky o ospravodlivení je podľa neho „v augustínianskej línii“.
Luther nepochybne vyvolal „náboženskú krízu“. „Tá položila základ síce nie pre laicizmus, ale pre proces sekularizácie a zrodu novej Európy,“ napísal Moral. Dodal, že Luther sa v r. 1521 podpisoval „Martin Luther, augustinián“, do r. 1524 nosil rehoľné rúcho a do konca života si zachoval zvyklosti svojho kláštorného života. –zg-

Irak: Reštauráciu v kresťanskom Karakoši znova otvoria

Tobias Lehner a Jaco Klamer

Mníchov, 28.10.2017 (kath.net/ KiN) 021 324 – Majid Shaba sa potí. Niet divu pri „jesenných“ teplotách vyše 30 stupňov v Iraku a jeho enormnom pracovnom tempe. Oddane drhne 45-ročný muž podlahu svojho domu v Karakoši, vzdialenom pol hodiny cesty autom od Mosulu. Už tri dni je kresťan Majid znova v rodnom meste, aby dal do poriadku svoj dom. A aj na svoju reštauráciu rýchleho občerstvenia „Chefcity“ v centre mesta by sa chcel pozrieť, v akom je stave.
Obsadenie oddielmi IS a dlhé mesiace bojov aj tu zanechali svoje stopy. Ruiny na uliciach, rozbité okná, vyrabovaný nábytok. Ale dom je ešte obývateľný – tisíce rodín na nížine Ninive také šťastie nemajú. Podľa prieskumu nadácie „Kirche in Not“ vyše 13 000 budov v kresťanských obciach nížiny Ninive je poškodených, či úplne zničených.
Majidov dom a jeho reštaurácia nepotrebujú novú výstavbu. Zo začiatku sa provizórne poopravujú. Zvyšok urobí kefa a metla. Majid by rád čoskoro obnovil prevádzku lokálu: „Znovu obnovím meno svojej reštaurácie. Čoskoro otvorí svoje brány,“ je Majid presvedčený.
Keď ho vidíme s rodinou pri práci, sotva môžeme o tom pochybovať. Dnes prišla aj jeho žena Asmaa z Erbilu, aby mužovi pomohla. Priviedla obe mladšie deti – 10-ročnú Dimu a 4-ročného Shabana. Spolu s ďalším synom žije rodina v núdzovej chatrči s plechovou strechou a stále znova bez vody v kurdskom Erbile. Tam sa zdržiava ešte asi 90 000 kresťanských utečencov. Tak ako Asmaa aj oni majú iba jedno želanie: „Túžim po tom, znova žiť v Karakoši,“ hovorí s úsmevom.
„Kirche in Not“ podporuje kresťanov na nížine Ninive pri ich návrate. Spolu s katolíckymi a pravoslávnymi cirkevnými predstaviteľmi založili výbor pre novú výstavbu, ktorý koordinuje stavebné práce a má dozor nad pokrokmi v obnove. Výsledky sú Karakoši aj v iných obciach už viditeľné: Mnohé domy, školy, materské škôlky a kostoly sú už zrenovované alebo sa stavajú. Vyše 22 000 ľudí sa už vrátilo do domoviny.
Aj Majid dúfa, že sa čoskoro bude môcť vrátiť. Aj v Erbile mala jeho rodina reštauráciu rýchleho občerstvenia. „Obchod ide celkom dobre, ale život v Erbile nemožno porovnať so životom v Karakoši. Tu som sa narodil, tu chcem aj zomrieť. Karakoš je moje mesto.“
Majidovo nadšenie je jedna strana mince. Ako veľmi sa názory len v rámci rodín odlišujú, toho príkladom je Majidov brat Samir. Ten pomáha so ženou a tromi deťmi pri čistení a robí elektrikárske práce. Bratovo nadšenie však nezdieľa. Od hlasovania o nezávislom kurdskom štáte a s tým spojených konfliktov sa situácia kresťanov zhoršila. „Neviem, či sme skutočne v bezpečí, nevieme, ako sa konflikt vyvinie a žijeme uprostred toho,“ hovorí. Niekedy, ako priznáva, už tiež premýšľal o tom, či by nebolo lepšie odísť do cudziny.
Majid odporuje – rozhodne, ale uvážlivo: „Je smutné, že ešte viac kresťanov Irak opúšťa. Človek sa predsa nemôže vzdať svojej vlasti. Aj to najväčšie zlo IS patrí teraz minulosti. Máme teraz vlastné kresťanské bezpečnostné sily, ktoré nás chránia. Napriek všetkému mám dobrý pocit vzhľadom na budúcnosť.“ –zg-

Rakúsko: Jubileum piesne „Tichá noc“ s výstavami

Salzburg, 27.10.2017 (KAP) 021 323 – Na Vianoce 2018 to bude presne 200 rokov, čo po prvý raz zaznela vianočná pieseň „Stille Nacht, Heilige Nacht“ – Tichá noc. K tomuto výročiu sa spojí deväť múzeí a miest v Salzburgu, Hornom Rakúsku a Tirolsku na usporiadanie výstavy. Začne sa 29. septembra 2018 a potrvá do 2. februára 2019. Krajinský hajtman Wilfried Haslauer oznámil moderné a rozsiahle znázornenie významu piesne
a jej ústrednej témy „univerzálneho posolstva pokoja“.
„Tichá noc“ sa považuje za jednu z najznámejších vianočných piesní sveta. Text piesne – báseň – napísal v r. 1816 kňaz Joseph Mohr a učiteľ a organista Franz Xaver Gruber k nemu o dva roky neskôr skomponoval melódiu. Premiéru mala pieseň na polnočnej svätej omši 24. decembra 1818 v Kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe. Až o roky neskôr pieseň po prvý raz vydali v oficiálnom salzburskom spevníku. Rozšírila ju najprv z krásneho rakúskeho tirolského údolia Zillertal od polovice 19. storočia spevácka rodina do Nemecka a do USA, kde mala koncerty. Potom ju katolícki a protestantskí misionári rozniesli na všetky kontinenty. Dnes je preložená do 300 jazykov a dialektov.
Na výstave sa budú podieľať okrem Oberndorfu aj salzburské obce Arnsdorf Hallein, Wagrain a Mariapfarr, Salzburské múzeum ako aj Hochburg-Ach v Hornom Rakúsku a tirolská obec v Zillertali Fügen, kde žila spevácka rodina, ktorá sa živila výrobou rukavičiek a kde je z jej domu múzeum. Všetky tieto miesta majú vzťah k piesni, alebo spojenie so životopiscami Josepha Mohra, či Franza Xavera Grubera a venujú tejto udalosti vlastné múzeá, či výstavy. Podobne je to aj u obce Hintersee, kde Joseph Mohr pôsobil vyše desať rokov.
Budú sa realizovať aj mnohé ďalšie projekty a podujatia. Kraj Salzburg na to dal k dispozícii 1,7 milióna eur. –zg-

„Zvyšky vína z Pánovej večere vo výlevke“

Berlín, 27.10.2017 (kath.net) 021 322 – „Katolíci nás môžu povzbudiť, aby sme Pánovej večeri prikladali väčšiu váhu, pretože to, aby zvyšky vína z Pánovej večere a nalomené oblátky skončili v odpade, je pre katolíkov nemysliteľné!“ Vyhlásil to predseda Rady Evanjelickej cirkvi v Nemecku, Heinrich Bedford-Strohm. Bedford-Strohm do diskusie o ekumenickom otvorení sa katolíckej Eucharistie vniesol myšlienku, že aj evanjelickí kresťania sa majú v tento otázke pohnúť.
Vyjadril nádej, že Biskupská konferencia Nemecka prijme diskutovaný materiál, ktorý by povolil spoločné prijímanie pre zmiešané manželstvá. Chcel by vo svojom živote ešte smieť sláviť spoločnú Pánovu večeru, ako povedal 57-ročný hodnostár podľa „evangelisch.de“. –zg-

Zopakoval sa slnečný zázrak na 100. výročie v Nigérii?

Abuja, 27.10.2017 (kath.net) 021 321 – Biskupská konferencia Nigérie umiestnila na oficiálnej stránke Facebooku fotografie javu z 13. októbra. V texte sa uvádza:
„História sa tu v meste Benin, v Nigérii, počas národného kongresu zopakovala. Aký veľký zázrak našej Matky Márie, Fatimskej Božej Matky!“ píše sa tam s poukazom na slnečný zázrak pred 100 rokmi vo Fatime.
Taliansky denník „La Stampa“ napísal:
„Počas opakovania zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré vykonal arcibiskup z Josu a predseda Biskupskej konferencie Nigérie, Ignác Ayau Kaigama, spolu s 53 biskupmi, tisícami kňazov za účasti 55 000 veriacich, po prudkej spŕške dažďa slnko zmenilo farbu, začalo tancovať a blikať ako stroboskop (prístroj na predvádzanie pohyblivých obrázkov – pozn. prekl.)
Oficiálne tento jav nigérijskí biskupi zatiaľ neuznali a ani skutočnosť, že biskupská konferencia sa o jave vyslovila pozitívne na stránke Facebooku, nemožno chápať ako jeho uznanie. Mnohí nigérijskí kresťania interpretujú jav ako reakciu Božej Matky na opakovanie aktu zasvätenia v dobe, keď sa v Nigérii množia negatívne titulky. –zg-

Sudán: „S mojou vierou nemám pred ničím strach“

Oliver Maksan

Mníchov-Viedeň, 27.10.2017 (kath.net/KIN) 021 320 – Sudán nie je kresťanská krajina. Vyše 90 percent obyvateľov tvoria moslimovia, iba 2 percentá katolíci. V krajine vládne zákon šaría. Aj keď ústava zaručuje náboženskú slobodu, dochádza stále k útokom na kresťanov.
V ostatných rokoch dostalo malé stádočko kresťanov v Sudáne posilu – aj keď nie dobrovoľnú. Desaťtisíce Eritrejčanov tam hľadá útočisko – už to doma nevydržia.
„Vláda v Eritrey núti ľudí na roky ba desaťročia do vojenskej služby,“ hovorí dobrovoľník, ktorý sa v hlavnom meste Chartume stará o eritrejských utečencov. Nazvime ho Jozef. Sudán je väčšinou prvou zastávkou dlhej odysey. Väčšina utečencov z Eritrey chce do Európy. Tisíce eur sú za to schopní hodiť do hrtana prevádzačom. Asi 1500 eur stojí cesta zo Sudánu do Líbye a odtiaľ do Talianska ešte raz toľko. No mnohí utečenci na túto nebezpečnú cestu nemajú a zostanú trčať v Sudáne často roky, kým môžu ísť ďalej.
„Na návrat do Eritrey niet pomyslenia. Tam im hrozí väzenie či smrť. Medzičasom však musí ísť život ďalej. Zvlášť deti nesmú stratiť roky. Mnohé sa tu už narodili,“ hovorí Jozef a sprevádza nás po škole, kde učí. Pápežská nadácia „Kirche in Not“ tu podporuje kapucínmi spravovanú školu, ktorú navštevuje 1200 detí.
„Ľudia chcú pre svoje deti solídne vzdelanie a súčasne kresťanskú výchovu. Deti nemajú stratiť svoje korene a súčasne mať budúcnosť,“ hovorí Christine du Coudray-Wiehe, zodpovedná za projekt v Sudáne. „Eritrejčania to majú v Sudáne veľmi ťažké. Ušli pred totalitou a teraz žijú v islamskom režime.“
„Kirche in Not“ hradí knihy, platy učiteľov, ale aj jedlo pre žiakov. Rodičia totiž ťažko nájdu prácu, ktorá je vyhradená domácim. Väčšina si zarába ilegálne. Tvrdo šetria, aby mali na cestu do Európy. Zostať v Sudáne nechce nikto.
„Naši ľudia majú veľký strach pred políciou,“ hovorí Jozef. „My, kresťania, sme im bezbranne vydaní napospas. Niekedy polícia zatýka kresťanov bezdôvodne a prepúšťa ich až po zaplatení vykúpeného.“ Jozef hovorí, že ľudia sa poskladajú z toho mála, čo majú, aby pomohli bratom a sestrám v núdzi. „Naši ľudia majú silnú vieru. Tá im dáva silu to tu vydržať.“
Rodina v plechovej chatrči nás pohostinne víta limonádou a sladkosťami. Otec Izaiáš bojoval roky v armáde, potom opustil vlasť, lebo pre deti nevidel nádej. „Chceme do Kanady,“ hovorí. „Nemáte strach pred ďalekou cudzou krajinou?“ pýtame sa. A on energicky odvetí: „S mojou vierou a mojou cirkvou nemám pred ničím strach!“ –zg-

Naša príloha

Nemecká Fatima?

Michael Hesemann

Heede, 1.11.2017 (kath.net) 021 319 – Rok 2017 je rokom mariánskych jubileí – 100 rokov Fatimy, 100 rokov patrónky Bavorska, ale aj 80 rokov nemeckého pútnického miesta Heede. Od 1. novembra 1937, roku encykliky „Mit Brennender Sorge“ (S pálčivou starosťou – pápež Pius XI. 14. marca 1937), štyri mesiace pred vpochodovaním Hitlera do Rakúska a ani nie dva roky pred vypuknutím druhej svetovej vojny sa mala Božia Matka zjaviť štyrom dievčatám v Emslande. Pritom sa nazvala „Kráľovná vesmíru a duší v očistci“ a tým zasadila fantazírovaniu nacistov o všemocnosti poriadny úder. Hitler usiloval o vládu nad svetom a Božia Matka sa jasne postavila nad neho. Súčasne sa však solidarizovala na rozdiel od nacistov s ich ľuďmi pohŕdajúcou neo-darwinistickou ideológiou s tými najmenšími, najúbohejšími: úbohými dušami v očistci. Niet divu, že hnedí mocnári skúšali všetko, aby „mariánske strašidlo“ v zárodku udusili. No nerátali s Pannou Máriou. Dnes, o 80 rokov neskôr, toto výročie znova priťahuje stovky pútnikov na toto uznané miesto modlitby.
Nemecko na Všetkých svätých 1937. Zatiaľ čo masy pochodovali s Hitlerom do záhuby, boli aj kresťania, ktorí zostali verní svojej viere a nenaleteli na heslá hnedých demagógov. Tak aj Heede, dedinka v Emslande, kde aj v štvrtom roku po uchopení moci nacistami ľudia prúdili do kostola pri cintoríne, aby sa modlili za zosnulých.
Dve sestry Grete (11) a Mária (13) Ganseforthové prerušili raz modlitby, aby sa na námestí trochu nadýchali čerstvého vzduchu. Grete zbadala na pozemku cintorína 30 m od seba najprv svetelnú žiaru a potom žiariacu postavu, ktorá sa vznášala medzi stromami. Zľakla sa a bežala k sestre: „Myslím, že tam stála Božia Matka!“ Mária neveriacky krútila hlavou: „Zbláznila si sa? Myslíš si, že tu si v Lurdoch?!“ A odviedla ju naspäť do kostola modliť sa za zosnulých. Netušila, že aj Anni Schulteová (12), počula ich rozhovor. V kostole stále myslela na to, čo Grete povedala. Nakoniec sa rozhodla ísť sa pozrieť. Vyšla von a tiež uvidela žiarivú postavu ženy, ktorá mala na rukách dieťa. Bežala za sestrami a stretla ešte aj sestry Susi (13) a Adele (15) Brunsové a presvedčila ich, aby s ňou išli ku kostolu. Tam všetkých päť dievčat videlo žiarivé zjavenie, ktoré sa na nich milo pozeralo. Keď odchádzali a ešte sa obzreli, biela žena zmizla.
Doma o tom rozprávali rodičom, ktorí im samozrejme neverili. No matka Ganseforthová zašla za farárom a povedala mu, čo dievky tvrdili, no aj on to neveriacky odmietol.
No na druhý deň išli štyri dievčatá – Adele zostala doma, lebo sa bála – znova na večernú omšu na dušičky a Žena tam opäť bola, znova sa vznášala obklopená žiarou na tom istom mieste, tento raz bez dieťaťa a ruky mala zopäté. Zjavenie sa opakovalo 12 dní a dievčatá ho opisovali nasledovne:

„Asi meter nad zemou stojí Božia Matka na modrobielom oblaku. Na hlave má bohato zdobenú zlatú korunu bez drahokamov. Odetá je v dlhom bielom rúchu, okolo bokov previazanom asi centimeter hrubou ozdobnou šnúrou. Biely nepriesvitný závoj sčasti zakrytý korunou jej spadá po oboch stranách až dolu k oblaku. Vlasy nevidno. Rukávy rúcha sú široké na dve dlane a siahajú po zápästie … Postava Božej Matky stojí vo svetlej oválnej žiary, ktorá zjavenie obklopuje v šírke asi do 40 cm.“

Chýr o zázračných zjaveniach štyroch detí sa rýchlo rozšíril v celom regióne. Už o niekoľko dní tam prúdili stovky a neskôr tisíce ľudí, aby sa zúčastnili večernej modlitby ruženca. Všetci zažili, ako dievčatá zrazu, bez toho, že by im niekto dal znamenie, padli na kolená a asi štvrťhodinu strnulo hľadeli na jeden bod. Na nijaké podnety v tom čase vôbec nereagovali.
To pravdaže vyvolalo nevôľu nacistov. Najprv sa u rodín objavilo gestapo dievčat, kládli im trápne otázky a hrozili im. Potom 11. novembra prikázal predseda vlády Osnabrücku vyšetriť deti školským radcom a lekárom. Každý pokus zamotať deti sugestívnymi otázkami do protirečení stroskotal. Nebol dôkaz, že by ich ovplyvňovala iná strana. Ich výpovede sa kryli vo všetkých bodoch, jednoznačne hovorili subjektívne pravdu. Všetky štyri boli duševne aj telesne úplne zdravé.
„To, čo sme my za štyri roky namáhavo vybudovali, tie štyri deti v okamihu zničili!“ reval nacista Röver na ďalší deň v Leeri po prečítaní správy. Nacisti konali rýchlo – hovorili o „nebezpečí pre spoločenstvo“. V noci o 1 hod. sa objavil oddiel 80 mužov v Heede a uzavreli celú obec. Vyhlásili výnimočný stav. Ľudí hnali ako stádo, mlátili kolbami a hrozili im zbraňami. Cudzích do obce nepustili. Ľudia mohli na ulicu iba po dvoch. V noci na 14. november obstáli vojaci domy vizionárov. O 6. hod. ráno zobudil veliteľ rodičov so správou, že deti pôjdu na vyšetrenie do Osnabrücku. Keď nemocnica odmietla dievčatá prijať, odviezli ich až do Göttingenu. Tam ich večer unavené a hladné umiestnili na psychiatriu. Prepustili ich až po 6 týždňoch, deň pred Vianocami. Rodičia však museli zaplatiť pobyt v nemocnici a deti umiestniť mimo obce Heede. Biskup v Osnabrücku na to ponúkol katolícku Nemocnicu Panny Márie, kde sa mesiac zotavovali z vymývania mozgov.
Napriek masívnym hrozbám a trestom sa psychiatrom nepodarilo deti odviesť od presvedčenia, že zjavenia boli pravé. Ani pokus ich zmiasť, aby sa plietli vo výpovedi, nevyšiel. Nedokázali diagnostikovať nijakú chorobu. Išlo očividne o „duševne celkom pružné, živé deti prirodzenej povahy“, ako povedal vedúci nemocnice Prof. Ewald, ktorý pred desaťročím vyšetroval Teréziu Neumannovú!
Neskôr rozprávalo najmladšie dievča Grete, že sa jej v tých dňoch skúšok zjavil anjel strážca, ktorý ju utešoval a povzbudzoval.
V Osnabrücku sa potom o nich s láskou postarali mníšky. Tie boli užasnuté, aké normálne a triezve dievčatá boli. „Môžeme ubezpečiť, že deti sa správali celkom prirodzene,“ napísali v správe arcibiskupovi. „Nezistili sme u nich nijaké hysterické, ani iné nenormálne stavy.“ …
Keď sa 19. januára 1938 vrátili do Heede, zakázali im pod najťažším trestom objaviť sa na mieste zjavenia. No v dedine bolo nemožné prísť aspoň do blízkosti miesta. A tak Grete už 1. februára zo záhrady svojej tety znova uvidela Božiu Matku na obvyklom mieste – 250 metrov o nej.
Dievčatá sa potom každý večer stretávali za záhradami odkiaľ mali voľný pohľad na miesto zjavenia, odkiaľ ich strážcovia nevideli. Božia Matka sa deťom zjavila vcelku 105 ráz –väčšinou len na minúty a bez slova. Zväčša hľadela vážne a smutne, požehnala dievčatká, vznášala sa smerom k nim, prikývla im, alebo zakývala, klopila a dvíhala viečka, kývala záporne hlavou alebo prelievala slzy. Až 7. apríla, keď sa Anni opýtala, či sa majú modliť, privolala im „úplne ľúbezným hlasom“: „Deti modlite sa ešte veľa!“
O rok neskôr, 5. apríla 1939, sa malá Mária spýtala : „Matka, ako kto chceš byť ešte uctievaná?“ Odpoveď znela:
„Ako Kráľovná vesmíru a ako Kráľovná duší v očistci“.
„Ktorou modlitbou chceš byť uctievaná?“, pýtalo sa dievča.
„Loretánskou litániou.“
Odvtedy sa deti stále pýtali a prosili a Panna Mária povedala:
„Zjavte všetko, čo som vám povedala, duchovným.“
Dňa 26. januára 1940 jej tiekli po lícach slzy. „Matka, čo ti je?“, spýtala sa Mária Ganseforthová. Odpoveď bola krátka: „Deti, modlite sa!“
Deťom zverila dokonca aj tajomstvá. Jedno z nich bolo určené iba pre pápeža. („Porozprávajte to iba Svätému Otcovi!) Iné si mali nechať pre seba. Potom, 3. novembra 1940, sa Božia Matka zjavila v Heede posledný raz. Slovami:
„Teraz, milé deti, na rozlúčku ešte požehnanie! Zostaňte oddané Bohu a poslušné! Často a radi sa modlite ruženec! Teraz sa lúčim, milé deti. Dovidenia v nebi!“ a pomaly zmizla ich zrakom.
Odvtedy až dodnes je obec Heede miestom modlitby.
Cirkev bola voči týmto javom rezervovaná, ale nie odmietavá. Tak ako vo Fatime vyzvala Mária aj v Heede k modlitbe ruženca na odvrátenie hrôz vojny. Heede prežila vojnu prakticky nepoškodená. Je to, akoby Božia Matka prakticky v poslednej sekunde vyzývala Nemcov k obráteniu.
Titul „Kráľovná vesmíru“ nie je nový. Už na 4. mariánskom kongrese 1906 v kláštore Einsiedeln vo Švajčiarsku vyzvali poprední teológovia pridať do Loretánskych litánií „Mária, Kráľovná vesmíru, oroduj za nás“. To dievčatká pravdaže nevedeli. Iba dva roky po ukončení zjavení v Heede, 31. októbra 1942, velebil pápež Pius XII. pri zasvätení sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie Božiu Matku ako „našu Matku a Kráľovnú vesmíru“. A 8. decembra 1954 pri slávení 100. jubilea dogmy o Nepoškvrnenom počatí, použil pápež titul „Kráľovná vesmíru“.
„Proti zjaveniam Božej Matky v Heede niet čo namietať. Chýba však dôkaz,“ vysvetlil arcibiskup Dr. Wilhelm Berning v r. 1947. Farárovi v Heede napísal, že môže s dôverou v to veriť a súkromne sa za to zasadzovať. On sám však čaká na posledný podnet, na zázrak. V tom sa doteraz nič nezmenilo.
Keď so stovkami veriacich 25. marca 2000 in Heede nový biskup Osnabrücku, Dr. Franz-Josef Bode slávil omšu, povedal, že chce podporovať miesto zjavení ako „miesto modlitby a viery“. „Nie včerajšok, ale dnešok a zajtrajšok sú v centre duchovného záujmu.“ Dňa 26. októbra 2005 biskup Bode v Heede konštatoval:
„V priebehu rokov sa tu vyvinulo pútnické miesto, miesto adorácie a zmierenia. Heede je miesto, Heede znamená: skrze Máriu ku Kristovi. Je poznačené zamyslením, pokojom, poklonou, obrátením. Toto miesto modlitby je poklad pre nespočetných ľudí zblízka aj zďaleka.“
Pritom zjavenia pokračovali až do nedávnej minulosti mystickými víziami najmladšej vizionárky Grete Ganseforthovej, ktorá až do smrti v r. 1996 mala na sebe Kristove rany.
V Heede sa pripravovali novénou – deväťdňovou poklonou a potom sa konalo zasvätenie Panne Márii na 80. výročie zjavení. Okrem toho sa 1. novembra 2017 uskutočnila procesia k miestu modlitby a slávnostná svätá omša o 15.00 hodine. –zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *