Psychiater varuje pred nemanželským spolužitím

Väčšina synodálnych otcov, ako sa zdá, si neuvedomuje vážne riziká voľného spolužitia. Americký psychiater uvádza 13 bodov kritiky z výsledkov vedeckých štúdií. Na rozdiel od synodálnych otcov nachádza málo konštruktívnych prvkov v predmanželskom spolužití.

 

Vatikán, 13.11.2014 (kath.net/pl) 017 452 – Trinásť bodov kritiky uviedol americký psychiater Rick Fitzgibbons ako dokázateľné riziká predmanželského spolužitia. Súčasne explicitne kritizoval výpovede v oficiálnej záverečnej správe Biskupskej synody o manželstve a rodine. Americký lekár vedie „Institute for Marital Healing“ (Inštitút pre uzdravovanie manželstva) pri Filadelfii. V minulých 38 rokoch pracoval s niekoľkými tisícami manželských párov, ktorých manželstvá boli ohrozené. Príspevok na nachádza v katolíckom spravodajskom portáli USA „Aleteia“.

„Literatúra o duševnom zdraví vnáša iba málo či nijaké konštruktívne prvky do tejto situácie,“ konštatuje Fitzgibbons. Naopak, z týchto štúdií možno odvodiť veľkú pravdepodobnosť, že po nemanželskom spolužití je ohrozená stabilita a spokojnosť neskoršieho manželstva. Počet ľudí v nemanželskom zväzku v ostatných desaťročiach silno vzrástol. Väčšina mladých a ich rodičov – rovnako ako synodálni otcovia – nepozná výsledky štúdií o nemanželskom spolužití.

V záverečnej správe 125 synodálnych otcov schválilo nasledovné výpovede, 54 ich odmietlo:

„Nová citlivosť dnešnej pastorácie spočíva v tom, uchopiť tie pozitívne prvky, ktoré v civilných manželstvách a s príslušným rozlišovaním v spolužití bez sobášneho listu existujú. Aj keď úplne jasne zdôrazňujeme kresťanské posolstvo, tak musíme predsa len v ponuke Cirkvi poukázať aj na konštruktívne prvky v tých situáciách, ktoré mu ešte nezodpovedajú, alebo mu už nezodpovedajú“ (č. 41).

Fitzgibbons uviedol výsledky vedeckých štúdií o negatívnych účinkoch nemanželského spolužitia v nasledovných 13 bodoch:

1. Štúdia z r. 1992, ktorá skúmala 3300 prípadov, konštatovala, že páry, ktoré žili spolu pred uzavretím  manželstva, majú v manželstve o 46 percent vyššie riziko rozvodu. (Journal of Marriage and the Family, február 1992)

2. Každoročný podiel ľudí s depresiami je u nezosobášených párov trikrát vyšší, ako u zosobášených. (Journal of Health and Social Behavior, september 2000)

3. Ženy, ktoré žijú v nemanželskom zväzku sa štatisticky častejšie stávajú obeťami telesného a sexuálneho zneužitia ako vydaté ženy. (National Marriage Project, Rutgers University, 2002)

4. Čím dlhšie žije pár nezosobášený, tým menej nadšene sa vyjadruje o manželstve a tehotenstve. (Journal of Marriage & Family” (59), 1997)

5. Páry, ktoré žijú spolu nezosobášené, vykazujú čo do spokojnosti, sexuálnej výlučnosti a uspokojenia, ako aj vo vzťahoch ku svojim rodičom v priemere horšie výsledky. (Journal of Family Issues, január 1995)

6. Ľudia v nemanželskom zväzku prejavujú tendenciu žiť záväzky menej eticky. To by mohlo vysvetliť aj vyššiu rozvodovosť párov, ktoré žili spolu už pred manželstvom. (Journal of Marriage and the Family, august 1997)

7. Nemanželské zväzky majú tendenciu inštitúciu manželstvo oslabovať a prinášajú špeciálne riziká pre deti z týchto zväzkov. (Just Living Together: Implications of Cohabitation on Families, Children and Social Policy, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2002)

8. Nemanželské spolužitie dáva u mladých ľudí rásť tendencii prijímania rozvodu. (Journal of Marriage & Family, [59])

9. Nemanželské spolužitie môže podporovať egoizmus a neskôr rovnako aj nedostatok vôle mať deti.

10. Kto po rozvode žije s novým partnerom bez manželstva, prejavuje štatisticky menšiu spokojnosť ako tí, ktorí sa po rozvode znovu civilne zosobášili. (Journal of Marriage and Family, 68(2), máj 2006)

11. V porovnaní s vrstovníkmi jednotlivci, ktorí žijú spolu nezosobášení, majú väčšiu náchylnosť k depresii. Miera depresie rastie paralelne s dĺžkou spolužitia. (Alabama Policy Institute, august 2006)

12. Čím dlhšie žijú spolu páry pred manželstvom, tým pravdepodobnejšie je, že v nasledovnom manželstve dôjde k búrlivým hádkam, bitkám a hádzaniu predmetov. Čím dlhšie žili páry spolu pred manželstvom, tým viac táto pravdepodobnosť rastie. (Alabama Policy Institute, august 2006)

13. Pravdepodobnosť, že ženu partner v nemanželskom spolužití usmrtí, je deväť krát vyššia ako u vydatých žien. Vo vzťahoch bez sobášneho listu hrozí najmä ženám v strednom veku, že ich partner usmrtí.

(T.K. Shackelford a J. Mouzos, Partner Killing by Men in Cohabiting and Marital Relationships: A Comparative, Cross-National Analysis of Data from Australia and the United States, Journal of Interpersonal Violence, 2005 (30:10); 1310-1324) –zg-

Link k originálnemu príspevku:

Most Synod Fathers Seemed Unaware of the Serious Risks of Cohabitation“.

(Väčšina synodálnych otcov, ako sa zdá, si neuvedomuje vážne riziká voľného spolužitia)

Just married couple, holding hands and walking in nature

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *