Život Cirkvi vo svete 45/2020

Obsah

Nový spišský diecézny administrátor – Mons. Ján Kuboš

Pápež dúfa v „pravdivejšiu“ vieru po korone

František: „Korupcia trvalý problém vo Vatikáne“

Pápežov výnos mení cirkevné právo

Vatikán vysvetľuje výpovede o homosexuálnych zväzkoch

Budúci kardinál: „Čo Boh zriadil, to nemôžeme meniť!“

Budúci kardinál Tomasi nahradí kardinála Becciu

Vatikán: Počet kardinálov – voličov pápeža – je 120

Infikovaný kardinál Bassetti na intenzívnej stanici

Kardinál Erdő: Pandémia – veľká duševná skúška

Vatikán skúma prípad emeritného arcibiskupa Gdanska

Vatikán: Smrek zo Slovinska a keramický betlehem

Gänswein: „Boli to falošné správy o Benediktovi XVI.!“

Tlač: Benedikt XVI. odmietol dedičstvo po bratovi

Paríž: Arcibiskup o úcte k životu v Hippokratovej prísahe

Trudeau varuje: ‘Kvôli covidu možno nebudú Vianoce!’

Lukašenko znova kritizuje arcibiskupa Minska

Musel prísť moslim, aby nám povedal pravdu

Viedeň: Moslimovia hrdinsky zachránili dva životy!

Rakúsko: Provinciál jezuitov v blízkosti útoku

Rakúsko: Sväté omše napriek koronavírusu

Žila v Bangladeši so strachom, že jej zotnú hlavu

Regensburg: Biskup ďakuje premiérovi Bavorska za omše

Anglicko: Polícia hrozí vstupovať do domov na Vianoce!

Taliansky biskup z Ascoli rezignoval – odchádza do kláštora

Arcibiskup Neapola: „Mesto je na kolenách“

Viedeň: Útok na kostol ‚Allahu Akbar!‘

Francúzsko: V Lyone postrelili kňaza

‚Povedz mojim deťom, že ich milujem!‘

„Útočí sa na kostoly, hoci s tým nemajú nič do činenia“

Naša príloha
Priepasť medzi Cirkvou a tradicionalistami ešte hlbšia

Ste v záverečnej fáze udalostí, ktoré som predpovedala.

Ste pred veľkou krvavou skúškou … Ale čím ťažšia bude skúška, tým intenzívnejšia bude moja prítomnosť pri každom z vás, aby som vás mohla potešiť a povzbudiť. Ak budete žiť v mojom Nepoškvrnenom Srdci, nič z toho, čo sa prihodí, vás nezmätie. Vo vnútri môjho materinského útočiska ste vždy v istote, obklopení svetlom a prítomnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá vás miluje a prikrýva svojou božskou ochranou (Don Gobbi 1985)
Keď uctievate moje Nepoškvrnené Srdce, vtedy si ctíte Najsvätejšiu Trojicu, ktorá v tomto Srdci začala svoje najväčšie oslávenie, lebo z tejto mojej rajskej záhrady urobila miesto svojej božskej záľuby.
V tomto Srdci sa odzrkadľuje Otec radosťou, Slovo sa doň vložilo ako do cennej kolísky, Duch Svätý v ňom horí v najčistejšom svetle svojej božskej lásky. Vytváram vo vás čistotu ducha, srdca i tela, a tak budete môcť šíriť okolo seba čistotu môjho nepoškvrneného svetla (30.6.1984)
Iba v mojom Nepoškvrnenom Srdci nájdete útočisko vo chvíli trestu, útechu v hodine utrpenia, úľavu uprostred nevýslovných bolestí, svetlo v dňoch najhustejšej temnoty, osvieženie v plameňoch stravujúceho ohňa, dôveru a nádej vo všeobecnom zúfalstve.
Na túto Cirkev temna a úderov budú dopadať lúče lásky a svetlo môjho Nepoškvrneného Srdca. (13. máj 1994)

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plný (-á) dôvery prichádzam k tebe. Chcem sa ti celkom zasvätiť ako tvoje dieťa. Navždy sa ti zasväcujem a darujem. Zasväcujem ti celý život, dušu, schopnosti, radosť i úspech. Všetko čím som, čo mám a čo robím, nech je tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam svoju minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu a priateľov. Úplne nechávam vládnuť tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem ti aj obety a úsilie každého dňa a sľubujem, že sa s láskou k tebe budem modliť svätý ruženec a oslavovať tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky a tebe spôsobené bolesti. Matka, tvoj (-a) som teraz i naveky. Skrze teba a s tebou chcem navždy patriť Ježišovi. Amen.

* * * * * * *

Mons. Ján Kuboš – nový spišský diecézny administrátor

Spišské Podhradie, 29.10.2020 (TK KBS) 026 930 – Za spišského diecézneho administrátora zvolil Zbor konzultantov pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša. Za administrátora ho zvolil. Nový diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.
Diecézneho administrátora musel Zbor konzultantov zvoliť po smrti spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku (kán. 421 CIC). Zároveň pripomína (v súlade s odporúčaním biskupského ceremoniála, č. 1166), aby sa vo všetkých kostoloch diecézy aspoň raz celebrovala omša za vyvolenie nového biskupa použitím formulára Omše za rozličné potreby 4 – Za vyvolenie pápeža alebo biskupa, Rímsky misál, str. 1042.
V Spišskej diecéze sa v súčasnosti nebude v eucharistickej modlitbe spomínať ani zosnulý diecézny biskup, ani jeho pomocný biskup, ani diecézny administrátor.
Zosnulý diecézny biskup Mons. Štefan Sečka bude pochovaný na cintoríne na Kapitule, informoval TK KBS Peter Majcher, hovorca Spišskej diecézy.

* * * * * * *

Pápež dúfa v „pravdivejších veriacich “ po korone

Rím, 31.10.2020 (KAP) 026 929 – Pápež František sa vyjadril trocha nejasne o poklese počtu návštevníkov bohoslužieb v časoch pandémie. Uviedol, že istý biskup mu rozprával, že mnohí veriaci si „odvykli“ chodiť od kostola, ako informoval František taliansku spravodajskú agentúru Adnkronos minulý piatok. Povedal, že také správy v ňom vyvolávajú „nepríjemný pocit“:
„Ak títo ľudia chodili do kostola iba zo zvyku, tak je lepšie, ak zostanú doma. Je to Duch Svätý, ktorý ľudí volá, zdôraznil pápež.
František potom vyjadril nádej, že „po tvrdej skúške krízy koronavírusu a všetkom tom utrpení tu budú pravdivejší a autentickejší veriaci“.

Pápež: „Korupcia trvalý problém vo Vatikáne“

Rím, 30.10.2020 (KAP) 026 928 – Pápež František ohlásil skoré ďalšie opatrenia proti korupcii vo Vatikáne a súčasne pripustil, že ide o hlboko zakorenený problém.
„Kritika voči mojej osobe nepredstavuje zásadný odpor,“ ako povedal ďalej pre taliansku agentúru „Adnkronos“ 30. októbra.
„Nemyslím si, že je čo len jediná osoba tu vnútri, alebo vonku, ktorá by bola proti tomu, aby sa vykorenil kúkoľ korupcie.“ Pápež tak reagoval na finančnú aféru okolo odstúpeného kardinála Giovanniho Becciu, ktorá zasahuje aj vysoké kruhy vo Vatikáne.
„Korupcia je stále sa vracajúci príbeh. Opakuje sa, potom príde niekto, kto to prečistí a urobí poriadok, no vzápätí sa to začne znova od začiatku,“ povedal František. Dodal, že sa cíti povolaný viesť proti tomu boj:
„Pán raz povie, či som to robil dobre alebo zle. Úprimne – nie som veľmi optimistický, ale dôverujem Bohu a ľuďom, ktorí sú Bohu verní.“
Pápež poukázal na to, že Benedikt XVI. mu pri nástupe do úradu odovzdal všetky podklady o problémových prípadoch a jeho predchodca príslušné osoby odstránil.
„Iba som prevzal výpovede pápeža Benedikta a pokračoval v jeho práci.“
Na korupciu vo Vatikáne nemá nijakú zvláštnu stratégiu: „Táto schéma je banálna, proste kráčať vpred a nezostať stáť. Potrebné sú malé ale konkrétne kroky,“ povedal František. Pripomenul aj reformy vatikánskej justície v minulých rokoch: „Bolo treba odstrániť niektoré postoje a odpor, podniknúť vyšetrovanie vo vatikánskych financiách a obnoviť vedenie vatikánskej banky IOR: „Musel som zmeniť mnohé veci a mnohé ďalšie sa tiež skoro zmenia.“
František tiež zdôraznil, že kritika je pre neho predovšetkým podnetom k prevereniu seba samého – no ľahko to neberie:
„Kritické vyjadrenia sa nikomu nepáčia, predovšetkým ak sú to údery do tváre, alebo ak sa vyjadria so zlým úmyslom.“

Pápežov výnos mení cirkevné právo

Vatikán chce viac rozhodovať pri zakladaní inštitútov

Vatikán, 04.11.2020 (KAP) 026 927 – Vatikán bude viac kontrolovať uznávanie nových spoločenstiev. Podľa výnosu Františka zo stredy sa v tomto zmysle mení cirkevné právo. Na uznanie tzv. inštitútov zasväteného života už nebude stačiť iba poradiť sa s Vatikánom, ale bude sa vyžadovať aj jeho súhlas.
Odôvodnenie: Rozhodnutie o dôveryhodnosti nových inštitútov je v zodpovednosti miestnych biskupov. Úlohou Svätého stolca však je „biskupov pri procese rozhodovania sprevádzať“.
Posledné slovo bude mať teda Vatikán, keďže dosah pôsobenia nových inštitútov vždy presahoval diecézne hranice. Zmena príslušného kánonu 579 vstupuje do platnosti 10. novembra.

Vatikán vysvetľuje výpovede o homosexuálnych zväzkoch

Vatikán, 02.11.2020 (KAP) 026 926 – Vatikán sa pokúša objasniť interpretácie výpovedí pápeža o homosexuálnych zväzkoch. V obežníku štátneho sekretariátu biskupom na celom svete sa uvádza, že sporné citáty z dokumentárneho filmu sú vytrhnuté z kontextu. Náuka Cirkvi zostáva nezmenená, ako sa uvádza. List bol poslaný na nunciatúry na preposlanie biskupom. Nuncius v Mexiku arcibiskup Franco Coppola, ho uverejnil na Facebooku.
V dokumentárnom filme „Francesco“ ruského režiséra Jevgenija Afinejevského hovorí pápež, že homosexuáli majú „právo byť v rodine“. Hneď po tom sa František vyslovuje za štátny právny rámec pre ich občianske partnerstvá. Pápežské výpovede v tejto kombinácii vyvolali sčasti súhlas medzi inými aj zo strany konzervatívnych biskupov, ale aj požiadavku objasnenia výpovedí.
Menovite nepodpísaný list vatikánskeho Štátneho sekretariátu k tomu konštatuje, že obe zmontované výpovede sa týkajú odlišných vecí. Prvá časť sa vzťahuje na to, že v rodine sa deti s homosexuálnymi sklonmi nesmú diskriminovať. Predmetom druhej výpovede bol podľa Vatikánu argentínsky návrh zákona spred 10 rokov k zrovnoprávneniu homosexuálnych párov s manželstvom. František sa vtedy postavil proti manželstvu homosexuálov, no schvaľoval právnu ochranu takýchto životných zväzkov. Vatikánsky obežník k tomu cituje interview talianskych novín „Corriere della Sera“ z r. 2014, kde sa František vyjadruje rovnakým spôsobom. Štátny sekretariát zdôrazňuje, že tieto podnety na „primerané pochopenie“ pápežových slov uverejnil na výslovné želanie hlavy Cirkvi.
Verejné vyjadrenie k citátom pápeža však Vatikán doteraz nevydal.
Vatikánsky mediálny aparát, ktorý predtým pozitívne poukázal na spomínaný dokumentárny film, k tomu takisto nevydal nijakú ďalšiu správu.

Budúci kardinál: „Čo Boh zriadil, to nemôžeme meniť!“

Nový kardinál z Rwandy:
„Pápež nemôže povedať niečo, čo je proti náuke Cirkvi.“

Rím, 30.10.2020 (kath.net) 026 925 – Antoine Kambanda, arcibiskup z Kigali v africkej Rwande a budúci kardinál Katolíckej cirkvi v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA k sporným výpovediam pápeža z filmu „Francesco“ o homosexuálnych zväzkoch zdôraznil, že pápež nemôže povedať niečo, čo je proti náuke Cirkvi:
„Manželstvo muža a ženy a rodina sú Božím ustanovením nie ľudským vynálezom. Čo Boh zriadil, to my nemôžeme meniť,“ povedal Kamanda. Je presvedčený, že filmové pasáže boli nesprávne preložené, alebo vymyslené.

Budúci kardinál Tomasi nahradí kardinála Becciu

Vatikán, 01.11.2020 (KAP) 026 924 – Pápež František menoval dezignovaného kardinála Silvana Máriu Tomasiho (80) za nového mimoriadneho vyslanca pre Rád maltézskych rytierov. Vatikán to oznámil v nedeľu. Po odstúpení kardinála Giovanniho Angela Beccia (72) udelil kardinálovi Tomasimu k tomu plnú moc.
Kardinál Tomasi prijme aj prísahu ďalšieho veľmajstra Maltézskeho rádu a bude kompetentný pre otázky vzťahov medzi Svätým stolcom a rádom. Pápež požiadal Tomasiho, aby do konca reformného procesu zostal v úrade.
František nedávno oznámil, že Tomasiho bude 28. novembra spolu s ďalšími 12 duchovnými kreovať za kardinála.
Tento rehoľník zo severného Talianska je skúsený diplomat. Bol nunciom v Etiópii, Eritrey a Džibuti a od r. 2003 stálym pozorovateľom Svätého stolca pri OSN v Ženeve. Po
emeritovaní pracoval od r. 2016 ako expert na migráciu vo vatikánskom Dikastériu pre rozvoj a ľudské práva.
Tomasiho predchodca ako pápežský vyslanec v ráde rytierov kardinál Becciu pre finančnú aféru v septembri odstúpil a vzdal sa aj práv kardinála.
Počiatkom októbra signalizoval veľký kancelár rádu, Albrecht, slobodný pán z Boeselageru, že kvôli prepusteniu Beccia počíta s meškaním projektu reformy. Časti novej ústavy rádu musia byť schválené Svätým stolcom, ako povedal veľký kancelár. To musí vybaviť kardinál.
Becciu bol v r. 2017 menovaný za vyslanca, aby sprevádzal reformu po kríze vo vedení rádu, no tá nie je skončená. V Ríme sa má 7. novembra voliť aj nový veľmajster rádu. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ktorý rád viedol, zomrel 29. apríla.
Ako katolícky rád je Suverénny rád maltézskych rytierov podriadený Svätému stolcu. No politicky je súčasne subjektom národného práva. Má diplomatické styky so 107 štátmi. Rád má 13 500 mužských a ženských členov a 120 000 čestných a stálych spolupracovníkov. Pomáha vo svete pri katastrofách aj v zdravotníctve.

Vatikán: Počet kardinálov – voličov pápeža – je 120

Vatikán, 05.11.2020 (KAP) 026 923 – Po šiestich týždňoch aktualizoval Vatikán úradnú biografiu kardinála Giovanniho Angela Beccia a štatistiku kardinálov. Na internete je teraz Becciu uvedený ako bývalý prefekt Kongregácie pre kauzy svätých. Počet voličov pápeža sa udáva počtom 120. Doteraz Vatikán uvádzal 72-ročného Beccia ako člena možného konkláve, no ten sa pri odstúpení z úradu prefekta 24. septembra vzdal aj kardinálskych práv.
Dňa 12. novembra sa štatistika zasa zmení, lebo americký kardinál Donald Wuerl, emeritný arcibiskup Washingtonu, sa dožije 80 rokov a tak bude počet voličov pápeža 119. Na 28. novembra ohlásil pápež konzistórium a do kolégia kardinálov pribudne 13 nových členov, avšak štyria majú už vyše 80 rokov. Po konzistóriu bude teda 128 voličov pápeža.

Infikovaný kardinál Bassetti na intenzívnej stanici

Rím, 03.11.2020 (KAP) 026 922 – Zdravotný stav kardinála Gualtiera Bassettiho (78) infikovaného koronavírusom sa očividne naďalej zhoršil. Predseda Biskupskej konferencie Talianska a arcibiskup Perugie bol podľa správy z utorok preložený na stanicu intenzívnej starostlivosti Univerzitnej kliniky v meste jeho biskupského sídla.
Kardinál Bassetti je pri vedomí a spolupracuje, ako sa uvádza v krátkej správe. Kardinála infikovaného koronavírusom previezli cez víkend do nemocnice. Podľa údajov lekárov trpí zápalom pľúc spôsobeným vírusom a potrebuje kyslík.

Kardinál Erdő: Pandémia – veľká duševná skúška

Budapešt, 03.11.2020 (KAP) 026 921 – Budapeštiansky arcibiskup, kardinál Peter Erdő, vyzval k modlitbe a solidarite v období pandémie. Na svätej omši na pamiatku verných zosnulých v Budapešti kardinál pripomenul:
„Nová vlna pandémie znamená pre mnohých ľudí
veľkú fyzickú, materiálnu a duševnú skúšku. Robme podľa svojich možností všetko pre tých, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Skutky milosrdenstva môžu robiť veriaci v najrôznejších formách – modlitbou za živých a mŕtvych rovnako, ako duchovnou útechou, sprevádzaním, či finančnou pomocou ľuďom, ktorí sú v núdzi pre pandémiu. Každý sa tiež môže pokúsiť urobiť život jednoduchším tým, ktorí majú mimoriadne pracovné zaťaženie.“
Kardinál vyzval aj k dodržiavaniu opatrení a zdôraznil:
„Je dôležité pre všetkých a pravým skutkom milosrdenstva, ak dodržíme pravidlá obozretnosti, aby sme neriskovali zdravie iných.“

Vatikán skúma prípad emeritného arcibiskupa Gdanska

Varšava, 04.11.2020 (KNA) 026 920 – Vatikán poveril varšavského kardinála Kazimierza Nycza, aby vyšetril, či emeritný arcibiskupa Gdanska Slawoj Leszek Glodz (75) zanedbal opatrenia proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Oznámilo to vatikánske veľvyslanectvo vo Varšave v stredu. Predbežné vyšetrovanie v diecéze je už skončené.
Rozhodnutie Vatikánu podľa pozorovateľov znamená, že obvinenia voči Glodzovi sa nepovažujú úplne za bezpredmetné.
V októbri 2019 napísali 16 kňazi Gdanskej arcidiecézy list nunciovi vo Varšave a sťažovali sa, že arcibiskup Glodz utajoval oznámenia o sexuálnom obťažovaní kňazmi.
Glodz obvinenia odmietol. Vo februári povedal, že sa držal predpisov a veci neriešil pomaly. Podľa portálu „Wiez“ zo stredy „kňazi a laici sa mnohé roky neúspešne sťažovali na nečinnosť Glodza“.
Arcibiskup Glodz v auguste vo veku 75 rokov odišiel na dôchodok. Pápež zveril prechodne vedenie susednej diecézy biskupovi z Elblagu, Jacekovi Jezierskému (70). Arcibiskup Glodz ju viedol od r. 2008. Predtým pôsobil desať rokov v Kongregácii pre východné cirkvi v Ríme a v r. 1991-2004 ako vojenský ordinár. Benedikt XVI. ho tiež poveril vedením Diecézy Varšava-Praga. V r. 2008 ho Benedikt XVI. (2005-2013) povolal za arcibiskupa do Gdanska.

Vatikán: Smrek zo Slovinska a keramický betlehem

Vatikán, 30.10.2020 (RV) 026 919 – Námestie sv. Petra bude tento rok zdobiť vianočný strom, ktorý daruje Slovinsko. Pod obeliskom bude stáť betlehemská scéna z mestečka Castelli v stredotalianskom regióne Abruzzo. O pôvode vianočných symbolov oficiálne informovalo vatikánske Tlačové stredisko.
Tradičná vianočná výzdoba Vatikánskeho námestia má byť v tomto roku, náročnom kvôli pandémii, „ešte viac než zvyčajne znamením nádeje a dôvery pre celý svet. Má vyjadrovať istotu, že Ježiš príde doprostred svojho ľudu, aby ho zachránil a utešil“, uvádza sa v komuniké.
Inagurácia betlehemskej scény a rozsvietenie vianočného stromu sa uskutoční v piatok 11. decembra o 16.30 h. za prítomnosti delegácií zo Slovinska a z talianskeho mestečka Castelli. Privítajú ich predseda vatikánskeho Governatorátu kardinál Giuseppe Bertello a generálny sekretár Mons. Fernando Vérgez Alzaga.
Slovinsko podaruje Vatikánu smrek vysoký 28 metrov. Rástol v blízkosti doposiaľ neporušeného lesa v oblasti Kočevsko, kde lesy pokrývajú 90% teritória.
Betlehemská scéna bude reprezentovať kultúrnu tradíciu z Abruzza – postavy v nadživotnej veľkosti budú z keramiky. Zhotovili ich v rokoch 1965-75 študenti a učitelia štátneho Umeleckého lýcea F. A. Grue. Na Námestí sv. Petra budú vystavené len niektoré z ich veľkej kolekcie 54 postáv. Betlehemskú scénu už vystavovali v rozličných mestách Talianska, ale aj v Jeruzaleme, Betleheme a Tel Avive.
Symboly Vianoc budú Námestie sv. Petra zdobiť až do konca Vianočného obdobia, ktorým je Nedeľa Pánovho Krstu 10. januára 2021. -zk-

Gänswein: „Boli to falošné správy o Benediktovi XVI.!“

Emeritný pápež z Bavorska je v pokojnom tempe a s jasným duchom aktívny, znova chodí na prechádzky v záhradách!

Vatikán, 5.11.2020 (kath.net/pl) 026 918 – O zdravotnom stave emeritného pápeža Benedikta XVI. sa šírili falošné správy. Poukazuje na to arcibiskup Georg Gänswein v interview pre milánsky časopis „Oggi“.
„Benedikt XVI. má 93 rokov. Tomu zodpovedajúc je aj jeho telo krehké a hlas slabý. Ale v duchu je svieži. Denne koncelebruje pri svätej omši, prijíma zopár návštev, číta, študuje, počúva hudbu a stará sa o korešpondenciu. To všetko samozrejme veľmi pokojným tempom. Častejšie oddychuje, ale má dobrú náladu a je pokojný. Aby som použil obraz zo sveta áut – prepol z tretej rýchlosti na prvú. Po prestávke takmer troch mesiacov sa znova so sprievodom vydáva na prechádzky po vatikánskych záhradách, ak to počasie dovolí. Zotavil sa po námahe cesty do Bavorska, kde navštívil brata Georga v júni, aj z veľkých bolestí vírusu herpesu.
Gänswein pripomenul aj dni, keď sa emeritný pápež vzdal úradu:
„Benedikt XVI. mi prezradil svoj úmysel pod pečaťou mlčanlivosti už v septembri 2012. Vtedy nevedel nikto nič – iba zopár zasvätených. Bol som veľmi šokovaný. Chcel oznámiť svoje rozhodnutie a nie úvahu na diskusiu. Dôverne som to uzavrel vo svojom vnútri, ale túto správu som cítil ako balvan na srdci!“

Tlač: Benedikt XVI. odmietol dedičstvo po bratovi

Berlín/Mníchov, 1.11.2020 (KNA) 026 917 – Emeritný pápež Benedikt XVI. podľa médií odmietol dedičstvo po bratovi zomrelom v júli.
„Emeritný pápež sa vzdal dedičstva po bratovi a tak toto prejde na Svätý stolec,“ povedal dekan Regensburskej Kolegiátnej nadácie sv. Jána, Johannes Hofmann, pre noviny „Bild am Sonntag“. „Tak je to upravené v testamente.“ Regensburský dom Georga Ratzingera patrí nadácii. Dedičstvo pozostáva hlavne z kompozícií a skladieb chlapčenského zboru, z malej knižnice a rodinných fotografií. Noviny citujú dôverníka bývalého pápeža anonymne slovami:
„Benedikt napriek tomu dostane niektoré spomienkové predmety. No on nosí spomienku na svojho brata hlavne vo svojom srdci. Takže 93-ročný Benedikt XVI. už nemusí zhromažďovať nijaké iné materiálne veci.“
Georg Ratzinger zomrel 1. júla vo veku 96 rokov v Regensburgu. V polovici júna emeritný pápež ešte navštívil staršieho brata po tom, čo sa jeho zdravie zhoršilo. Georg Ratzinger bol posledným členom rodiny bývalého pápeža. V rokoch 1964 až 1994 viedol chlapčenský zbor „Regensburskych dómskych vrabcov“.

* * * * * * *

Stručne z LifeSiteNews

„Moslimovia majú právo zabiť milióny Francúzov za masakre minulosti“

Uviedol to bývalý malajský premiér Dr. Mahathir Mohamad na Twitteri na Twitteri v blogu, ktorý požadoval „úctu k iným“! 2.11. 2020

* * * * * * *

Paríž: Arcibiskup o úcte k životu v Hippokratovej prísahe

Juliana Bauer

Paríž, 6.11.2020 (kath.net) 026 916 – „Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie“ (Mt 22,21). Týmito rozhodnými slovami Evanjelia začal parížsky arcibiskup Michel Aupetit homíliu v Saint-Germain-l’Auxerrois v nedeľu 18. októbra 2020.
„ Prirodzene poznáme túto Kristovu vetu, ktorá sa tiahne stáročiami. Mnohým expertom dovolila oddeliť časné od duchovného, to čo prichádza od človeka a to, čo prichádza od Boha. Verejné záležitosti a súkromné záležitosti. No v skutočnosti nás história učí, že to nie je také jednoduché.“
Arcibiskup Aupetit hovorí o panovníkoch a kráľoch, ktorí od čias cisára Konštantína chceli upravovať záležitosti Cirkvi. Cisár Konštantín na Nicejskom koncile, ktorý zvolal v r. 324/25, Karol Veľký, „ktorý zasiahol do sporov, … aby vyriešil citlivú otázku filioque o Duchu Svätom, „ktorý vychádza z Otca a Syna“ (= filioque).“ K tomu pozval cisár na synodu v Aachene, po tom čo v ranom stredoveku k „Otcovi“ v nicejskom vyznaní viery pridali „Syna“ bez rozhodnutia všetkých teológov. Arcibiskup Aupetit spomína aj nemeckého cisára Heinricha IV., ktorý chcel okolo r. 1000 menovať biskupov namiesto pápeža, alebo Heinricha VIII. v Anglicku, „ktorý sa sám menoval hlavou cirkvi“.
„A naopak“ – hovorí arcibiskup – „muži Cirkvi chceli vládnuť štátom, či miešať sa do ich záležitostí. Myslím si, že to je večná otázka, … na ktorú nám Kristus podáva jednoduché riešenie. Kristus nám uviedol fundamentálny princíp: ‚Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu čo je Božie‘. V Cirkvi je to Tradícia podávaná od začiatku kresťanstva. Sv. Pavol píše Rimanom, Timotejovi aj Petrovi to isté. Na jednej strane žiadajú rešpektovanie autority, aktívnu účasť občanov a poslušnosť zákonom štátu, v ktorom kresťania žijú (Rim 13,1; 1 Tim 2,1-2; 1 Pt 2,13-14). To je jednoznačné.
„Ale súčasne si katolícka tradícia cení prednosť svedomia. Je to zasa sv. Peter, ktorý píše v prvom liste o poslušnosti voči štátnym autoritám a potom rovnako hovorí: ‚Boha treba viac poslúchať ako ľudí‘ (Sk 5,29). Preto raní kresťania odmietali klaňať sa rímskemu cisárovi ako bohu. Zaplatili to životom.
Existuje moment, v ktorom už nemôžeme poslúchať, ak je tým veľmi zaťažené naše svedomie. Ešte dnes je legitímne uplatniť právo na výhradu vo svedomí, ak sa vyskytne neprijateľné bezprávie. Táto výhrada je dokonca povinnosťou. Tak to vyjadruje sv. Ján Pavol II. v encyklike „Evanjelium Vitae“ – že je to povinnosť (Evangelium Vitae, 73, najmä pri potrate a eutanázii.)“
Ako konkrétny príklad uvádza arcibiskup Aupetit 2. norimberský proces, kde sa lekárom koncentračných táborov zdôrazňovala táto zásada. Tí sa odvolávali na poslušnosť rozkazom. Arcibiskup Aupetit pripomína, že svedomie je tu na prvom mieste a nie je prijateľné robiť niečo, čo odporuje vlastnému svedomiu, ako napríklad potrat pre lekára, ktorý zložil Hippokratovu prísahu. Arcibiskup poukazuje nielen ako Boží muž, ale práve aj ako lekár na „absolútnu úctu voči každému ľudskému životu“ a cituje z prísahy:
„Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu.“
Arcibiskup uvádza, že nie je jednoduché nájsť strednú cestu medzi svedomím a poslušnosťou legitímnej autorite. Preto radí „počúvať, čo hovorí Ježiš“:
„Ježiš odpovedá Pilátovi, ktorý si myslí, že má právo rozhodovať o jeho živote alebo smrti: ‚Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Preto má väčší hriech ten, čo ma vydal tebe“ (Jn 19,11).“
Michel Aupetit tu vidí stelesnený princíp subsidiarity, ktorý vysvetľuje: „Človek môže robiť iba to, čo Boh v konečnom dôsledku dovolí. Preto je aj správne uznávať legitímnu autoritu a rešpektovať ju.“ A arcibiskup cituje z proroka Izaiáša:
„Toto hovorí Pán svojmu pomazanému, Kýrovi, ktorého som vzal za pravú ruku, aby som pred ním pošliapal národy a odpásal bedrá kráľov, aby sa pred ním otvorili vráta a brány sa nezatvorili: Pre svojho sluhu, Jakuba a Izrael, svojho vyvolenca, som ťa zavolal po mene a dal som ti názvy, hoci si ma nepoznal. Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal, aby vedeli od východu slnka i od západu, že okrem mňa nieto nikoho, ja som Pán a iného niet. ( Iz 45, 1.4-6).
Arcibiskup poukazuje na centrálnu úlohu a na moc, ktorú mal Kýrus v Babylone podľa Božej vôle:
„Oslobodil židov, dovolil im vrátiť sa do ich krajiny a znova vybudovať chrám. Preto ho prorok nazýva pomazaným. … Boh ho určil plniť jeho vôľu. … Kýrus Boha vôbec nepoznal! No Boh si berie ľudí do služby, aby históriu formovali podľa jeho vôle. … Preto musí autorita plniť svoju úlohu pre blaho všetkých. Pre blaho všetkých! A ak plní svoju úlohu pre blaho všetkých, musí sa rešpektovať. Ak autorita svoju kompetenciu prekročí a tým poruší verejné blaho, stávajú sa jej rozhodnutia neplatné.“ Arcibiskup zdôrazňuje:
„Spoločné blaho sa líši od všeobecného záujmu a nezávisí od väčšiny, ale má na zreteli spoločné blaho – blaho všetkých bez výnimky. Je to blaho každého osobne a všetkých spoločne. Aby sa podporovalo najslabších a to prípadne aj nezávisle od spojenia s Bohom. Ale kresťania inšpirovaní Božou láskou, na to reagujú zvlášť citlivo. Môžu a musia sa zasadzovať za spoločné blaho (res publica) v službe blaha všetkých.“ … Napríklad charitatívnou činnosťou.
„Kresťania však nesmú nikdy zabudnúť, že prameň ich konania prýšti od Boha, ktorý je láska. Ak je na našich minciach vyrazený obraz vládcu dnešnej doby – tak my sme naproti tomu – a to navždy – razení na obraz Boha. Vládcovia sa menia, Boh však zostáva.“

Trudeau varuje: ‘Kvôli covidu možno nebudú Vianoce!’

Kanadský premiér: „My to zvládneme – vakcíny sú na obzore.“

Ontario, 2.10.2020 (LifeSiteNews) 026 915 – Kanadský premiér Justin Trudeau varoval: „Ak nebudeme naozaj naozaj veľmi opatrní, Kanaďania možno nebudú môcť sláviť Vianoce s rodinou a priateľmi.“
Vyhlásil to napriek tomu, že sám porušil reštrikcie, keď na Veľkú noc opustil Ottawu a prekročil hranice Ontaria, aby v Quebecu navštívil rodinu, čo veľmi kritizovali médiá ako pokrytecké.
„Nachádzame sa v bezprecedentnej globálnej pandémii. To nás skutočne vysáva, je ťažké prechádzať druhou vlnou, je frustrujúce, že sme zavreli celý svoj život na jar a teraz sme nútení robiť ďalšie ťažké rozhodnutia a vieme, že aj zima bude tiež tuhá. A je frustrujúce vedieť, že pokiaľ nebudeme naozaj, naozaj veľmi opatrní, možno nebudú rodinné stretnutia na Vianoce. Ale my sa cez to dostaneme – vakcíny sú na obzore!“
Prezident koalície ochrany života Jeff Gunnarson pre LifeSiteNews povedal:
„Trudeauove napomáhanie potratov – zabíjanie detí v maternici – a pritom vyhlasovanie, že Vianoce sa môžu zrušiť sa mi zdá ako úškľabok hrôzostrašného herodiánskeho zla.“ Narážal tak na Herodesove zabíjanie detí po narodení Ježiša v Betleheme.
„Neočakávam, že Trudeau dokáže zmeniť svoje srdce. Jeho si budeme vždy pamätať ako zlého škriatka Grincha, ktorý ľuďom ukradol Vianoce!“

(Zlý škriatok Grinch – večne mrzutý zelený mužík žijúci v jaskyni so psom Maxom. Do civilizácie vychádza len po jedlo. V dedine však žijú iba ľudia milujúci Vianoce, ktoré on nenávidí a chcel ich zničiť.)

Trudeauove posolstvo prichádza uprostred množstva nových veľmi prísnych vládnych reštrikcií po celej krajine kvôli pandémii v hospodárstve, spoločenskom živote aj v cirkvi. …
Avšak napríklad kanadskú ministerku zdravotníctva Patty Hajduovú odfotografovali v októbri bez rúška na torontskom letisku, čo zjavne porušovalo pravidlá letiska. …
Niektorí lekári a poslanci na sociálnych médiách poukazujú na to, že prísne reštrikcie spôsobujú veľké škody. Varovali aj pred premiérovými plánmi založiť tábory na izoláciu nakazených „pod pobrežia k pobrežiu“!
Aj lekár v British Columbia Stephen Malthouse veľmi kritizoval politiku lockdownu a škody, ktoré spôsobuje:
„Ako je možné, že zodpovední lekári so vzdelaním a skúsenosťami nevidia celkové škody svojej politiky – ekonomické škody, dôsledky na psychologické a fyzické zdravie ľudí a úmrtia zo zúfalstva???“

Lukašenko znova kritizuje arcibiskupa Minska

Minsk, 04.11.2020 (KAP/KNA) 026 914 – Bieloruský autoritatívny mocnár Alexander Lukašenko sa znova sťažoval na katolícku cirkev. Minský arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz cestoval vraj do Poľska, aby tam dostal inštrukcie „ako zničiť krajinu“! Toto tvrdil Lukašenko podľa jeho prezidentského paláca v pondelok na stretnutí s pravoslávnym minským metropolitom Benjaminom.
Bielorusko odmieta arcibiskupovi návrat do vlasti od jeho návštevy Poľska koncom augusta.
„Ak nejaká organizácia v Bielorusku verejná či náboženská usiluje o zničenie štátu, tak musím prirodzene na to reagovať. Je mojou prvoradou povinnosťou chrániť štát,“ zdôraznil Lukašenko. Ďalej požadoval intenzívnejšie vzdelávanie katolíckych kňazov:
„Ako môžeme teraz brať duchovných z Poľska, keď poľský štát, ktorý je čisto katolícky, zaujal takýto postoj voči Bielorusku? To nie je normálne.“
Arcibiskupa Kondrusiewicza, ktorý je predsedom Biskupskej konferencie Bieloruska, po týždni pobytu v Poľsku 31. augusta bieloruskí hraničiari vykázali od hraníc. Lukašenko na to vyhlásil, že arcibiskup je na zozname osôb, ktoré majú zakázaný vstup do krajiny. Katolícki predstavitelia kritizujú, že Minsk tým porušuje vlastné zákony podľa ktorých nijakému štátnemu občanovi sa nesmie odmietnuť vstup do krajiny. Neskôr ešte vyhlásila bieloruská vláda, že pas arcibiskupa je neplatný.
Vatikán sa usiluje o zrušenie zákazu jeho pricestovania do vlasti. Vatikánsky štátny sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Gallagher bol v septembri v Minsku, no neprejavil veľa optimizmu, že by Bielorusko v tomto zmenilo názor. …
Katolícka cirkev v Bielorusku je v ťažkej politickej kríze vystavená aj iným represiám. Po prvý raz nebola pozvaná ani na zasadnutie ekumenickej rady krajiny a rozhlas prestal po desaťročiach vysielať nedeľné omše. Ku katolíckej viere sa hlási viac ako milión Bielorusov. Väčšina obyvateľov sú pravoslávni kresťania.

Musel prísť moslim, aby nám povedal pravdu

lumendelumine.cz/index.php?page=musel-prijit-muslim-aby-nam-rekl-pravdu
026 913
S obdivuhodnou časovou súhrou ráno na nedeľu Zoslania Ducha Svätého niekoľko hodín po teroristickom útoku v Londýne, ku ktorému došlo v noci, zverejnil denník talianskych biskupov Avvenire na prvej stránke editoriál egyptského moslima Waela Farouqa, ktorý konečne hovoril od prvého riadku o tom, čo aj niektorí najvyšší exponenti katolíckej hierarchie často popierajú – že totiž existuje podstatná väzba medzi islamským terorizmom a určitou doktrínou tohto islamu.
Docent Wael Farouq prednáša lingvistické vedy na Katolíckej univerzite v Miláne. Je aj docentom arabských jazykov na Americkej univerzite v Káhire a robí kurzy na početných medzinárodných univerzitách v New Yorku, Washingtone, Madride, Turíne, Bologni a Univerzite Notre Dame v Indiane.
V Egypte spoznal zblízka vývoj islamského radikalizmu v 70. rokoch za Anwara al-Sadata s podporou arabských monarchov z Perzského zálivu, ktorý bol propagovaný v mešitách po celé desaťročia medzi všetkými vrstvami populácie za rastúceho utrpenia koptských kresťanov napádaných z nenávisti pre ich vieru.
Jeho analýza teroristických útokov na celom svete v mene „islamského štátu“ a iných džihadistických formácií preniká priamo ku koreňom tejto vlny násilia, za ktorú sú zodpovední – ako vysvetľuje – aj vodcovia tzv. „umierneného“ islamu a z iných dôvodov aj „západné štáty so svojim ospevovaným multikulturalizmom“.
Docent Farouq napísal editoriál skôr, ako došlo v Londýne k masakru, o ktorom „Avvenire“ z časových dôvodov ešte vtedy nepriniesol správu. A s udivujúcou súhrou sa jeho článok objavil vedľa prvého veľkého interview nového predsedu talianskej Biskupskej konferencie Talianska kardinála Gualtiera Bassettiho, ktorý tvrdil úplný opak toho, čo vyhlásil Farouq:
„Hovorí sa o islamských teroristoch, ale to nie sú islamisti aj keď vo chvíli, keď zabíjajú alebo páchajú samovraždu, vykrikujú meno Allaha. To nie sú islamisti – sú to bytosti, ktoré sa zbláznili zo zúrivosti a nenávisti.“
Ako sa všeobecne hovorí, „islam je náboženstvo mieru“ a nemá nič spoločné s teroristickými činmi páchanými jeho menom, čo je aj téza pápeža Františka. Ale iste to nie je téza jeho predchodcu Benedikta XVI., ktorú citoval docent Farouq v predvečer cesty pápeža Františka do Egypta:
„Trieda moslimských intelektuálov musí nájsť svoju cestu, aby vyšla z krízy, v ktorej sa nachádza. Je to kríza používania rozumu, ako to správne označil pápež Benedikt XVI. v Regensburgu.“
Nezostáva nám nič iné ako prečítať si, čo píše Wael Farouq v Avvenire 4. júna. Musel prísť moslim, aby nám povedal pravdu o islame:

Kto zabíja, verí v určitú presnú doktrínu

Wael Farouq 026 912
Kto zabíja sám seba alebo iných, verí v určitú doktrínu. A masakry sa ďalej hromadia od srdca Európy až k srdciam toľkých zranených v Ázii a Afrike. Preto pokiaľ sa má táto krvavá rieka zastaviť, musí sa táto doktrína očistiť od interpretácií, ktoré privádzajú osoby islamskej viery do náručia terorizmu.
Niekto by mohol namietať a dokonca povedať, že saudský wahabitský mufti odsudzuje terorizmus. To je pravda, ale mufti odmieta pluralizmus a ľudské práva, a to je nevylúčiteľné protirečenie.
Niekto by mohol namietať, že al-Azhar bráni pluralizmus a ponúka islamský základ ľudským právam. Aj to je pravda, ale al-Azhar nič nenamieta proti politickej inštrumentalizácii.
Niekto iný by mohol namietať, že egyptský prezident predsa vyhlásil reformu náboženského dialógu. Pravda, ale to, čím naopak hrozí, je uskutočnenie reformy v uplatňovaní moci, aby bola použiteľná k vymazaniu demokracie. Prečo by inak egyptský štát súhlasil – pri zjavnom porušovaní ústavy – s existenciou náboženskej strany salafitu al-Noura, ktorý vyzýva, aby sme neposielali pozdravy kresťanom a neodpovedali im na ich pozdravy?
Mohol by tu byť niekto, kto hovorí, že západné vlády robia všetko pre to, aby zabránili násiliu, bez toho, že by pritom narušovali ľudské práva moslimských občanov. Takže to, čím sa líšia teroristi od barbarov je ich viera v ľudské práva. Tieto vlády v skutočnosti bojujú iba so symptómami choroby, ale ponechávajú samotnú chorobu, aby sa zhoršovala. Koľko je tých vlád, ktoré prijímajú teroristov na úteku z krajín s islamskou väčšinou? Koľko z nich hostí organizácie politického islamu – predovšetkým „Moslimské bratstvo“- ktoré sú zdrojom tejto násilníckej ideológie? Koľko sa ich vyhýba odsúdeniu wahabitských režimov, ba dokonca s nimi uzatvárajú priateľstvo a predávajú im zbrane, ktoré potom, ako uznávajú samotné vlády, končia v rukách teroristov? Skutočne by nebolo možné izolovať tieto režimy, ktoré podávajú túto chorobnú interpretáciu islamu, ako to urobila Južná Afrika s aparteidom? Je snáď rasizmus niečo väčšie ako prelievanie krvi toho, kto je „iný“? Dá sa pritom nebrať do úvahy ani vlastný život?
Pluralizmus západnej spoločnosti dnes vylučuje ciele, pre ktoré bol určený a pracuje priamo proti nim. Nepreferuje osobu, ale stereotypy a ideológie. Vo Veľkej Británii napríklad „integrácia“ znamená uznanie tribunálov islamského práva šaría, ktoré urážajú práva žien a venujú bez kontroly a bez obmedzenia milióny extrémistom v Perzskom zálive a v islamských organizáciách.
Západ se zasvätil pluralizmu a ľudským právam, aby sa neopakovali bolestné skúsenosti z nacizmu a fašizmu, ale musíme sa pýtať: nepredstavovali nacizmus a fašizmus zvrchovanosť stereotypu nad ľudskou osobou? Neverili v niečo vyššie, ako je ľudská osoba, čo ospravedlňuje umieranie a zabíjanie? A dnes? Neexistuje snáď riziko, že „multikulturalizmus“ sa transformuje do stereotypu, ktorý je dôležitejší ako osoba a jej autentické základné práva?
(Prameň: Chiesa e post concilio Sandro Magister)

Viedeň: Moslimovia hrdinsky zachránili dva životy!

Viedeň, 3.11.2020 (kath.net/pl) 026 911 – Správa sa šíri už celý deň po sociálnych sieťach a teraz je aj potvrdená: Mikail Özen a Recep Gültekin s rizikom vlastného života pomohli v spŕške guliek postrelenému policajtovi a zranenej staršej žene! Títo priatelia išli na kávu na námestie Schwedenplatz, keď zrazu padli výstrely, ako opisujú na videu na Twitteri. Tejto správy sa už chopili rôzne médiá. Mikail opisuje:
„Najprv sme pomohli staršej dáme a poskytli jej prvú pomoc. Pritom sme zbadali, že aj policajt bol vážne zasiahnutý strelou. Ležal na zemi a my sme sa na to jednoducho nemohli pozerať. Odniesli sme policajta k sanitke. Želám zranenému policajtovi všetko dobré.“

Rakúsko: Provinciál jezuitov v blízkosti útoku

Viedeň, 03.11.2020 (KAP) 026 910 – Páter Bernhard Bürgler, provinciálny predstavený rakúskych jezuitov bol v pondelok večer sám v bezprostrednej blízkosti teroristického útoku vo Viedni. Dianie opísal pre portál domácich reholí (www.ordensgemeinschaften.at).
Ako ústredné posolstvo teroristom citoval páter Bernhard známe slová Francúza Antoina Leirisa, ktorý počas teroristického útoku v Paríži v r. 2015 stratil manželku:
„Moju nenávisť však nedostanete!“
„Úlohou všetkých rehoľníkov je predsa šíriť porozumenie medzi ľuďmi a medzi náboženstvami. Na to žijeme a pracujeme a za to sa budeme vždy zasadzovať,“ uvádza provinciál.
Práve v čase teroristického útoku bol na ceste taxíkom z hlavnej stanice do provinciálneho sídla jezuitov v prvom viedenskom obvode. Pri ceste po ulici Rotenturmstraße sa zrazu zasekla doprava a auto muselo zastať. Po krátkom čakaní sa jezuita rozhodol ísť pešo a otvoril dvere taxíka, keď zrazu začul výstrely a hluk.
„Tak som znova nasadol do taxíka. Čoskoro sme predsa len mohli ísť ďalej a hneď sme odbočili doprava a dostal som sa domov. Po ceste som už na mobile uvidel, čo deje a až potom som si vlastne uvedomil, čo sa tu práve udialo,“ hovorí páter Bernhard.
Provinciál počul výstrely úplne zblízka, ale nebezpečenstvo si uvedomil až neskôr:
„Bolo to veľmi blízko, áno! V tej chvíli som to však neprežíval tak dramaticky a najprv som sa len divil. Najzvláštnejší dojem na mňa urobili masy mladých ľudí, ktoré sa vyhrnuli z námestia Schwedenplatz smerom do ulice Rotenturmstraße. Mojou prvou myšlienkou bolo, že sa musela stať nehoda.“
Páter Bernhard sa poďakoval všetkým bezpečnostným silám, záchranárom a politikom, ktorí sa s touto situáciou vysporiadavajú veľmi profesionálne. A zdôraznil:
„V myšlienkach a v modlitbe sme u všetkých obetí a ich príbuzných.“

Rakúsko: Sväté omše napriek koronavírusu

Viedeň, 2.11.2020 (KAP) 026 909 – Podpora cirkvi pri slúžení omší prišla rakúskej cirkvi napriek lockdownu priamo od kancelára Sebastiána Kurza:
„Oblasť náboženstva je veľmi citlivá a je to vždy otázka zváženia, čo sa týka istých práv slobody svedomia,“ bránil kancelár Kurz v rannom žurnále Ö1 novú úpravu vyjednanú medzi Úradom pre kulty a náboženskými spoločenstvami. Tá v podstate stanovuje, že má byť naďalej možné slúžiť verejné sväté omše, pokiaľ sa bude dodržiavať odstup medzi ľuďmi 1,5 metra a budú mať rúška.
Dohodu uzavreli v nedeľu a do platnosti vstupuje v rámci reštrikcií vlády a druhého lockdownu od polnoci 3. novembra. Na konkretizáci nových opatrení v oblasti katolíckej cirkvi sa už pracuje a mali by sa rýchlo dokončiť.
Kancelár Kurz tak reagoval aj na akciu „Iniciatíva náboženstvo je súkromná vec“, v rámci ktorej sa niektoré ostré kritické hlasy ozvali proti tomu, že všetky podujatia sa zakazujú, no omše sa naďalej môžu slúžiť.
„Praktizovanie náboženstva je citlivá vec, pretože sa týka základných práv. Máme dobrý dialóg s náboženskými spoločenstvami!“ zdôraznil kancelár Kurz.
Iniciatíva vidí v nových úpravách „svetonázorovú diskrimináciu“ lebo vraj stavia „náboženské podujatia“ nad vzdelávacie aktivity, keď žiaci vyšších ročníkov do školy nesmú. Zarýpol si do toho aj spolok „Ateisti v Rakúsku“, ktorý vládu otvoreným listom obvinil z „falošne chápaných ohľadov na náboženské potreby jednotlivcov“.
V nedeľu ministerka pre kulty Susanne Raabová vyhlásila:
„Je dôležité, aby bolo spoločné praktizovanie náboženstva vo forme verejných svätých omší naďalej možné, pretože dávajú veriacim v tejto dobe veľa opory.
Susanne Raabová ocenila doterajšiu spoluprácu s cirkvami, „ktoré urobia všetko pre to, aby sa vírus ďalej nešíril“, ako povedala.
V nedeľu sa predsedníčka klubu zelených Sigi Maurerová v rámci diskusie na Twitteri vyjadrila podobne ako jej koaličný partner z Ľudovej strany:
„Bohoslužby sú súčasťou praktizovania viery a sú rovnako ako právo na zhromažďovanie chránené ústavou.“

„Mladí v Poľsku ‘cynicky zneužívaní’ proti-potratovým hnutím

LifeSite’ sa porozprával telefonicky s Karolínou Pawłowskou, riaditeľkou centra medzinárodného práva „Ordo Iuris’ (na obr.)

LSN: Hello! Ako sa máte?
Pawłowska: Dobre, ďakujem. Máme troch stresovú situáciu pre protesty, ale sme šťastní, že sa niečo konečne zmenilo v našom právnom systéme rozsudkom ústavného súdu.
LSN: Čítali sme, že vám robia starosti protesty pred vaším centrom Ordo Iuris.
Pawłowska: Áno, prišli sem dvakrát – v nedeľu a v stredu – asi 3000 ľudí. Naša organizácia je veľmi známa v Poľsku. Sme jediný profesionálny konzervatívny think tank (centrum znalcov), ktorý bráni ľudské právo na život v každej fáze. A pokúšame sa byť veľmi profesionálni, zameriavame sa iba na argumenty, znalosti, fakty, svedectvá.
„Hnutie „Štrajk žien“ sa nás snaží vykresliť ako symbol zla. Hovoríme, že eugenický potrat je protiústavný a porušuje dohody o ľudských právach, lebo právo na život je základným právom. Poslali sme ústavnému súdu list, v ktorom uvádzame, že spolu s inými organizáciami v Európe bránime ľudské práva a dôstojnosť každého človeka a žiadame, aby súd zrušil eugenický potrat.
LSN: My na Západe považujeme Poľsko za krajinu pro-life a mysleli sme, že Poľsko rozsudok privíta. Ste prekvapení z protestov?
Pawłowska: Nie, pretože máme žiaľ radikálne hnutia proti právu na život a proti rodine. A tie sú každým rokom silnejšie. Majú stále viac financií zo zahraničia ako Open Society Foundation Georga Sorosa a potratová organizácia Planned Parenthood. … Nezaujímajú ich argumenty, ale iba emócie, preto sú protesty populárne u mladých, ktorí sú mylne informovaní o rozsudku. Sú presvedčení, že je to niečo proti ženám a nevedia nič viac – sú manipulovaní emocionálnou propagandou.
LSN: Mladí na uliciach vrieskajú obscénnosti akoby boli posadnutí démonmi! Prečo sa deti generácie sv. Jána Pavla II. takto správajú?
Pawłowska: Niečo sa pokazilo vo výchove v Poľsku tak, ako v mnohých krajinách a niečo sa pokazilo aj v rodinách. Rodina už nie je taká silná ako bola a mladí nemajú autoritu v rodičoch. Rodičia sa veľmi nezameriavajú na ich dobrú výchovu. Našou úlohou je to zmeniť. Mladí majú vždy tendenciu protestovať proti niečomu a preto sa tínedžeri ľahko zneužívajú. Myslím, že boli cynicky zneužití organizáciami, ktoré si dobre uvedomujú, že ich možno veľmi ľahko manipulovať.
LSN: Prečo útočia na kostoly namiesto na súdy?
Pawłowska: Myslím si, že preto, lebo Cirkev je symbolom poľskej tradície. Cirkev je veľmi dôležitá v Poľsku a je to symbol staršej generácie, proti ktorej sa teraz protestuje. Na cirkev je veľmi ľahko útočiť. Kňazi nie sú agresívni. Chránia seba, ale nie sú nebezpeční pre týchto mladých. Je veľmi smutné, že Poliaci používajú také agresívne metódy protestov. Nikdy som nezažila taký nárast nenávistných rečí. Je to bezprecedentné. Prekvapuje, že všetky tie inštitúcie boja proti nenávistným prejavom teraz mlčia!
Poľské inštitúcie aj medzinárodné sa hlasno ozývali, keď išlo o tzv. práva LGBT. Chceli zasahovať do poľského právneho systému a do diskusie.
Pawłowska: Teraz sú ticho, aj keď organizátori protestov uverejňujú adresy a telefónne čísla ochrancov života! To je veľmi nebezpečné pre týchto ľudí a nikto s tým nič nerobí! Ukazuje to pokrytectvo ľavice, ktorá vždy kritizovala „nenávistné prejavy“ a teraz nerobí nič.
LSN: Nenávidia mladí na uliciach Poľsko? Chcú, aby Poľsko bolo ako New York? Chcú, aby sa hnutie „Sex a mesto“ stalo realitou v poľskom živote?
Pawłowska: Áno, je to také niečo, lebo sú manipulovaní víziou z médií najmä sociálnych o tom, aké úžasné je žiť v iných krajinách. Nevidia problémy, ktoré západné krajiny a mestá teraz majú.
Poľsko je však stále veľmi pokojným miestom. Nemáme problémy západného sveta. Mladí si tieto problémy neuvedomujú. Sú obeťami manipulácie a propagandy. Je ťažké proti tomu bojovať, keď OSN a EÚ otvorene podporujú potraty, sexuálnu „výchovu“, „sexuálne zdravie“ a práva a idey ako sú tieto.
LSN: Ako môže medzinárodné hnutie za život pomôcť Poľsku?
Pawłowska: Najlepšie je písať listy poľskej vláde a otvorené listy na podporu poľskej vlády a ústavného súdu, aby sa ukázalo, že nie je pravda, že medzinárodné spoločenstvo je iba radikálne a ľavicové.
Sú mnohí na celom svete, ktorí rozmýšľajú ako my a chránia život. Toto je chvíľa, keď je veľmi dôležité ukázať túto podporu. Môže to byť veľmi inšpiratívne nielen pre Poľsko. ale aj pre medzinárodné spoločenstvo. Verím, že rozsudok nášho súdu môže byť inšpiráciou pre iné krajiny, aby kráčali rovnakou cestou.
LSN: Súhlasíme. My sme inšpirovaní!
Pawłowska: Myslím, že by sme sa mali ozývať veľmi hlasno a veľmi pevne a ukázať, že ochrana nenarodených detí nie je niečo staromódne a zlé.
Kontakt: Sz. P. Julia Przyłebska President Trybunał Konstytucyjny al. Jana Christiana Sucha 12A 00-918 Warszawa tel. +48 (22) 628 72 74
fax +48 (22) 629 39 77 e-mail: [email protected]

Žila v Bangladeši so strachom, že jej zotnú hlavu

„Najtraumatickejšie slová môjho života sú ‚Allahu Akbar‘. Kto postupuje proti islamizmu nie je islamofóbny!“

Berlín, 2.11.2020 (kath.net) 026 908 – „Francúzsko potrebuje solidaritu všetkých ostatných európskych krajín. A Európa potrebuje nulovú toleranciu voči islamizmu. Čím dlhšie bude Európa mlčať, tým viac sa tu bude šíriť!“
Napísala to Shammi Haque, utečenkyňa z Bangladeša pre nemecký „Bild“ po krvavých teroristických útokoch vo Francúzsku. V Bangladeši sa zasadzovala za práva žien a proti islamským fundamentalistom. Informovali o tom noviny „Stern“ už v r. 2015. V Bangladeši žila celé mesiace so strachom, že jej zotnú hlavu!
„Vyvoláva vo mne smútok a hnev, že aj v Európe sa stále častejšie dejú také útoky. Najtraumatickejšie slová môjho života sú ‚Allahu Akbar‘. Kto postupuje proti islamizmu nie je islamofóbny!“
Shammi kritizovala, že turecký prezident Erdogan a ďalšie arabské hlasy Francúzsko obviňujú z islamofóbie namiesto toho, aby odsúdili barbarský čin. V jej vlasti Bangladeši sa zišlo 40 000 ľudí na protesty proti Francúzsku.

Regensburg: Biskup ďakuje premiérovi Bavorska za omše

Regensburg, 30.10.2020 (kath.net/pbr) 026 907 – Biskup Rudolf Voderholzer z Regensburgu napísal list bavorskému premiérovi Markusovi Söderovi. Vyjadril v ňom vďaku, úctu a uznanie v súvislosti s jeho opatreniami proti šíreniu vírusu, ktoré premirér pripravil spolu s kancelárkou Angelou Merkelovou:
„V tejto kríze nesiete veľkú zodpovednosť za blaho ľudí a celej spoločnosti.“
Premiérovi sa výslovne poďakoval za to, že sa zasadil za ľudí v nemocniciach a opatrovateľských domovoch. Návštevy a pastorácia sú v Bavorsku naďalej možné. To isté platí pre verejné slávenie svätých omší! Biskup Voderholzer píše:
„V tejto súvislosti by som chcel zvlášť vyzdvihnúť vaše slová na tlačovej konferencii, v ktorých ste poukázali na význam základných práv náboženskej slobody. Máte veľkú mieru zodpovednosti a solidarity s cirkvou.
Buďte si istý, že v mojej oblasti ako biskup Regensburgu s mojimi spolupracovníkmi urobíme všetko, čo len bude potrebné a možné. Za váš s veľkou zodpovednosťou vykonávaný úrad v službe slobodnému štátu Bavorsko vyprosujem pre vás hojné Božie požehnanie.“

Anglicko: Polícia hrozí vstupovať do domov na Vianoce!

Birmingham, 29.10.2020 (LifeSiteNews) 026 906 – Minister vnútra zodpovedný za políciu v oblasti West Midlands vyhlásil, že nariadi polícii, aby prerušila rodinné stretnutia, ak porušujú nariadenie zhromažďovania sa iba šiestich ľudí v období Vianočných sviatkov! David Jamieson to vyhlásil pre Telegraph a povedal:
„Ak si budeme myslieť, že sa stretávajú väčšie skupiny ľudí, tak polícia bude zasahovať. Ak tu bude očividné porušovanie nariadení, polícia bude musieť použiť silu.“
Jamieson potom spomenul Vianočné obdobie a vyhlásil:
„Nie je úmyslom polície prekaziť ľuďom radosť z Vianoc. Avšak sme tu na to, aby sme ustrážili dodržiavanie pravidiel, ktoré vydá vláda a ak vláda nariadenia vydá, musí to aj verejnosti vysvetliť. Polícia je tu na to, aby to ustrážila a udržiavala ľudí v bezpečí. Nie je tu na posudzovanie toho, či by sa ľudia mali baviť, alebo nie.“
Jamieson, policajný a kriminálny komisár polície vo West Midlande má moc menovať aj vyhodiť hlavného veliteľa polície.
Jamieson teda sľúbil sledovať domy cez Vianoce a naznačil veľkú pravdepodobnosť výtržností v blízkej budúcnosti slovami:
„Sedíme na tikajúcej bombe. Dostávame sa do stavu, keď vidím povážlivú explóziu frustrácie a energie. Veci sú už na hrane v mnohých komunitách a nepotrvá dlho, kým vybuchnú nepokoje, výtržnosti a ničenie vecí.“ …
Mnohé videá už ukazujú aj násilie polície pri protestoch proti lockdownu.
Parlament má okrem toho čoskoro schváliť zákon Covert Human Intelligence Sources Bill, ktorý by dovolil vládnym činiteľom aj porušovať zákony, ak to považujú za potrebné! Zákon nevylučuje násilie, znásilnenie, vraždy, či mučenie.

Taliansky biskup z Ascoli rezignoval – odchádza do kláštora

„Idem do kláštora, kde budem môcť intenzívnejšie sprevádzať cestu Cirkvi v meditácii, rozjímaní a tichu“

Vatikán, 30.10.2020 (TK KBS) 026 905 – Svätý Otec prijal rezignáciu 73-ročného biskupa z Ascoli Picena Giovanniho D’ Ercoleho. Na jar hierarcha kritizoval prísne obmedzenia spojené s pandémiou COVID-19. Biskup oznámil, že pôjde do kláštora, aby viedol život modlitieb a rozjímania.
Biskup D’ Ercole bol známou mediálnou osobnosťou. V rokoch 1987 – 1990 bol zástupcom riaditeľa Tlačovej kancelárie Svätej stolice. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za pomocného biskupa v L’ Aquile. V roku 2014 ho pápež František preložil do Ascoli Piceno.
„Idem do kláštora, kde budem môcť intenzívnejšie sprevádzať cestu Cirkvi v meditácii, rozjímaní a tichu. Keď si prejdem týmto obdobím, budem otvorený všetkým perspektívam. Cítim, že Boh ma volá k tomuto kroku, aby som mohol takýmto spôsobom slúžiť Cirkvi,“ uviedol hierarcha.

Arcibiskup Neapola: „Mesto je na kolenách“

Kardinál Sepe: Mnohí nezamestnaní v rukách gangstrov

Vatikán/Neapol, 31.10.2020 (kath.net/ KAP) 026 904 – Kardinál z Neapola, arcibiskup Crescenzio Sepe, sa žaloval na „totálne ochromenie“ svojho mesta:
„Môžem povedať, že Neapol je mestom na kolenách. Najnovšie opatrenia proti pandémii hrozia zničiť všetky povzbudzujúce výsledky vývoja,“ povedal pre portál „Vatican News“ v sobotu. Kardinál hovoril aj o zúfalstve v rôznych hospodárskych sektoroch, ktoré museli znovu zastaviť svoju činnosť:
„Musia si brať pôžičky, počet nezamestnaných rastie, turizmus a konzum sa zrútili. Cirkev sa pokúša stáť pri rodinách trpiacich krízou napr. potravinovými balíčkami. Ale neviditeľní chudobní sa prepadajú cez sito. Výsledkom je dráma pre neapolskú spoločnosť.“ Mnohí nezamestnaní sa podľa slov arcibiskupa dostávajú do rúk gangstrov a zločineckých organizácií. „Tie sa pokúšajú ich pochytať, aby sa dali do ich služieb.“

Viedeň: Útok na kostol ‚Allahu Akbar!‘

Viedeň , 30.10.2020 (kath.net) 026 903 – Vo Viedni sa vo štvrtok vyskytol veľký incident s prívržencami islamu. Okolo 18.30 h. sa asi 30 mladistvých vrútilo do farského Kostola sv. Antona vo štvrti Wien-Favoriten, ktorí hlasno vyrevovali „Allahu Akbar“ a začali robiť výtržnosti. Mladí Turci kopali podľa médií aj do spovednice a do kostolných lavíc. Polícia tam bola zakrátko, no mladí Turci už ušli.
Rakúsky kancelár Sebastián Kurz (ÖVP) na Twitteri vyhlásil:

„Všetci kresťania musia v Rakúsku môcť slobodne a v bezpečí vyznávať svoju vieru! My budeme boj proti politickému islamu rozhodne viesť aj naďalej a nebudeme tu prejavovať nijakú falošnú toleranciu.“

Viedenská arcidiecéza najnovšie výtržnosti odsúdila a očakáva rýchle objasnenie a vyvodenie dôsledkov:
„To celé je vážna vec. Veriaci majú právo nerušene môcť praktizovať svoje náboženstvo. Toto právo je jedným z pilierov nášho pokojného spolunažívania a musí byť chránené – práve vo Viedni, kde je medzináboženský pokoj príkladný.“ Vyhlásil to hovorca arcidiecézy Michael Prüller v piatok v stanovisku pre Kathpress.

Francúzsko: V Lyone postrelili kňaza

Lyon, 31.10.2020 (kath.net) 026 902 – Vo francúzskom Lyone bol postrelený neznámym páchateľom grécko-pravoslávny kňaz, keď v sobotu popoludní zatváral kostol. Informovala o tom „France Télévision“. Páchateľ je na úteku.
Stav kňaza je podľa francúzskych médií vážny, je v ohrození života. Kňaz bol podľa novín Bild tiež otcom troch detí a od vo Francúzsku žije od r. 2012. Polícia celú oblasť veľkoplošne zabezpečila.
‚Povedz mojim deťom, že ich milujem!‘

Posledné slová Simone, umierajúcej matky po atentáte v Nice

Nizza , 30.10.2020 (kath.net/rn) 026 901 – ‚Povedz mojim deťom, že ich milujem!“ To boli posledné slová Simone (44) – matky umierajúcej po islamistickom atentáte na kostol Notre Dame v Nice. Objavuje sa stále viac podrobností po atentáte. O 8.30 hod. otvoril kostolník Vincent baziliku. Prvými dvomi veriacimi, ktorí sa prišli pomodliť, boli dve ženy zo susedstva. Iba o pol hodinu neskôr boli všetci traja mŕtvi. Jedna žena sa ťažko zranená dokázala dovliecť do kaviarne a tam lekárovi už len povedala, že miluje svoje deti. Rovnako ako kostolník Vincent L. aj ona zanechala tri deti.
„Môj žiaľ je nekonečný,“ vyhlásil arcibiskup Nice André Marceau. Včera sme zavreli všetky kostoly v meste a povolali na ich ochranu políciu. O 15.00 hodine sa rozozvučali zvony v celom Francúzsku.

„Útočí sa na kostoly, hoci s tým nemajú nič do činenia“

Paríž, 30.10.2020 (kath.net/KAP) 026 900 – Farár z chrámu Notre-Dame v Nice, Jean-Louis Giordan, v interview pre „Vatican News“ reagoval na útoky nožom a troch zavraždených v bazilike v Nice so zhrozením a rozhorčením:
„Islamistami ostro kritizované karikatúry Mohameda vyvolali vo Francúzsku situáciu podobnú vojne. Útočí sa za to na kostoly, ktoré s tým nemajú nič do činenia. Ak nebudú ostré reakcie na tieto zločiny, očakávam ešte onakvejšie problémy vo Francúzsku!“ povedal kňaz.
Primátor mesta Nice Christian Estrosi hovoril o teroristickom akte: „Páchateľ kričal Allahu akbar.“
Podľa médií prišiel krátko po atentáte nožom v Nice aj pri juhofrancúzskom meste Avignon islamistický útok na okoloidúcich.
Hovorca Biskupskej konferencie, Hugues de Woillemont, v prvej reakcii žiadal:
„Proti tejto rakovine terorizmu treba bojovať rozhodne!Rovnako naliehavé je však ako nastoliť konkrétne bratstvo v našej krajine. Dúfam, že sa teraz nestanú terčom kresťania.“ Nice sa už v roku 2016 stalo dejiskom islamistického útoku. Vtedy tam zomrelo na štátny sviatok takmer 90 ľudí a vyše 400 bolo sčasti ťažko zranených.

Naša príloha

Priepasť medzi Cirkvou a tradicionalistami ešte hlbšia

„Ľudia sa vyhýbajú kontaktom a spoločensky zakrpatievajú. To má hlboké dôsledky na spolunažívanie. „Ja a môj mobil“ sa stáva dôležitejším ako „láska k blížnemu“. Tento vývoj hlboko ovplyvňuje schopnosť človeka prikloniť sa k Bohu.
Na druhej strane vidíme prúd, ktorý odporuje dnešnému pretechnizovanému svetu a politike multi-kulti a posúva duchovno-kultúrne hodnoty do popredia. To je pozitívna a jedinečná šanca. Akonáhle Cirkev ponúkne hľadajúcim dušiam znova cesty a riešenia, stane sa opäť vážne branou súčasťou našej spoločnosti.“

Christof Zellenberg

Viedeň, 2.10.2020 (kath.net/cz) 026 899 – Zástupcov „Kňazského bratstva sv. Pia X.“ prijíma v Ríme pápež František častejšie ako Benedikt XVI. Súčasný pápež by chcel zjednotenie, ako hovoria informovaní. No stále ešte niet prelomu v integrovaní tradicionalistov. Stane sa tak niekedy? Kath.net sa o tom rozprával s pátrom Štefanom Freyom, dištriktným predstaveným pre Rakúsko.

kath.net: Slávite 50. výročie existencie. Čo boli rozhodujúce momenty vášho rozhodnutia?
Štefan Frey: Arcibiskup Marcel Lefebvre zdôrazňoval, že bratstvo je dielom Božej prozreteľnosti a nie výsledok plánovania. Mladí seminaristi sa v núdzi obrátili na emeritného preláta s prosbou o pomoc. Nenašli už v seminároch pravú náuku a duchovnú formáciu. Revolučný duch 60. rokov bol inšpirovaný tým, čo bolo dovtedy pre Cirkev Božie a sväté. Tomistická teológia a tradičná liturgia sa odložili ako zaprášené fosílie zo stredoveku, kňazský odev a asketický život už neboli moderné. Tradične založení bohoslovci museli rátať so šikanou a prepúšťaním! To vyvolalo v Mons. Lefebvrovi sen, ktorý mal ako arcibiskup Dakaru v 40. rokoch: „Odovzdávať ďalej kňazský ideál s neporušenou čistotou náuky v jeho bezhraničnej misionárskej láske tak, ako to Kristus kázal svojim apoštolom.“ Bola to láska ku Kristovi a ku Katolíckej cirkvi ako aj rastúci príliv študentov a veriacich, ktoré biskupovi zaručovali, že je to dielo prozreteľnosti.

kath.net: Niečo sa zmenilo – alebo inak – bolo by dnes treba založiť toto bratstvo, keby už neexistovalo?
Štefan Frey: Arcibiskup Lefebvre mal prorocký pohľad. Videl, kam sa Cirkev bude uberať. Varoval pred fatálnymi dôsledkami novôt. … Bránil vtedy málo cenné tradičné hodnoty viery a prehliadal všeobecný trend a jeho vízia sa ukázala ako prorocká. Dnes by tak konal tiež, ale jeho reakcia by bola iná. V 70. rokoch odsúdila ilúzia novej jari v Cirkvi iniciatívu starého biskupa. Vzhľadom na súčasný dramatický pokles viery a odpad od nej vyvoláva taký čin u mnohých veľký záujem.

Je odstup od oficiálnej Cirkvi dnes väčší, či menší?
Štefan Frey: S poľutovaním konštatujeme, že priepasť sa prehĺbila. Najmä za pontifikátu Františka sú katolíci často šokovaní jeho výpoveďami.
Ak pozrieme na generačnú zmenu, konštatujeme však nový povzbudzujúci vývoj. Silné emocionálne spojenie mladých s koncilom je teraz triezvejší a kritickejší. Najmä od motu propria Summorum Pontificum je tu rastúci počet kňazov a biskupov, ktorí povstávajú a verejne sa zasadzujú za Tradíciu Cirkvi. Mnohí nás kontaktujú. Odstup sa zmenšuje a rastie počet bojovníkov za skutočnú reformu jednotlivca, Cirkvi a spoločnosti.

Aký je vzťah bratstva a Cirkvi dnes?
Štefan Frey: Naďalej sa pokúšame o rozhovor s Vatikánom a navrhli sme nové diskusie o vieroučných otázkach. Sme Františkovi vďační za nám osobne udelenú možnosť spovedať a sobášiť. Každý kňaz spomína jeho meno v kánone a konáme s veriacimi pobožnosti za neho. Neprestávame pracovať pre Cirkev a čakáme na chvíľu, keď Boh daruje nášmu dielu cirkevnoprávne riešenie.

kath.net: Na čom jednota doteraz troskotá?
Štefan Frey: Od koncilu sú tu dva veľké sporné body: nová liturgia pápeža Pavla VI. z 3. apríla 1969 a niektoré koncilové texty. Prvý bod sa dosť objasnil v motu proprio Summorum Pontificum 7.7.2007. … teda povolením slúžiť tradičné omše. Na cirkevnoprávne uznanie sa od nás žiada uznanie celého koncilu. Dokiaľ sa sporné výpovede o ekumenizme a náboženskej slobode, ktoré inovercom povoľujú šírenie ich falošných kultov ako prirodzené právo, neskorigujú, nemôžeme texty koncilu prijať.
Veľmi ľutujeme vývoj súčasnej teológie. Encyklika Laudato sí je o stvorení a encyklika Fratelli tutti o bratstve opisuje vzťah medzi náboženstvami a spoločenskými skupinami. Tu zostáva pápež stáť na prirodzenej rovine. Katolícka viera sa z neomarxistickej perspektívy redukuje na otázky budovania sveta a spokojného spolužitia. Pápež napomáha napr. „ekologické obrátenie“ a vidí „veľké bohatstvo v kresťanskej spiritualite“ v tom, že tá podporuje „zápal pre ochranu životného prostredia“ (Laudato sí 216).
Kardináli, biskupi a kňazi sa prebrali – nielenže kritizujú, ale kladú aj otázky o hlbšom základe. Je stále jasnejšie, že ten treba nájsť v koncile.

kath.net: Vaše bratstvo rovnako ako cisterciáni v kláštore Heiligenkreuz, hnutia obnovy ako Loretto, Emmanuel, Opus Dei, Communione e Liberatione, Neokatechumená atď. má veľký príliv veriacich a kňazov, takže sa zdá, že oficiálna Cirkev sa akoby scvrkáva. Prečo?
Štefan Frey: Každý človek potrebuje korene, orientuje sa hodnotami, hľadá odpovede na naliehavé otázky života, želá si jasnosť a pravosť viery. Ak ho nechajú samého, stiahne sa do seba. Tradícia sa opiera o Božie zjavenie, vysvetľuje oprávnenosť a múdrosť kresťanskej kultúry a ukazuje pravé vzory. Kladie požiadavky na veriacich a sprevádza ich cez ťažkosti. Tradícia sprostredkuje pravé hodnoty a tak sú aj mladí ochotní prinášať obete, aby si život hodnotne zariadili. Nárok „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ ešte aj dnes oslovuje ľudí. V tradičnej omši nachádzajú veriaci motiváciu a milosti pre úsilie o svätosť.

kath.net: Ako vidíte dnešnú spoločnosť?
Štefan Frey: Všade sa ľudia skláňajú k mobilu a zahrabú sa do internetu. Málokto hľadí človeku vedľa seba do očí, aby mu dal prednosť pred virtuálnou realitou. Ľudia sa vyhýbajú kontaktom a spoločensky zakrpatievajú. To má hlboké dôsledky na spolunažívanie. „Ja a môj mobil“ sa stáva dôležitejším ako „láska k blížnemu“. Tento vývoj hlboko ovplyvňuje schopnosť človeka prikloniť sa k Bohu.
Na druhej strane vidíme prúd, ktorý odporuje dnešnému pretechnizovanému svetu a politike multi-kulti a posúva duchovno-kultúrne hodnoty do popredia. To je pozitívna a jedinečná šanca. Akonáhle Cirkev ponúkne hľadajúcim dušiam znova cesty a riešenia, stane sa znova vážne branou súčasťou našej spoločnosti.

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *