Modlitba kňaza za seba i za svojich bratov – kňazov

Pane Ježišu, do duše svojich kňazov si vtlačil nezmazateľnú pečať, ktorá nás vnútorne pripodobnila Tebe. Vďaka tejto Tvojej veľkorysosti každý z nás dostal titul „druhý Kristus“. Prosím Ťa, Pane, daj, aby som bol hodný tohto zvláštneho a krásneho pomenovania. Požehnaj aj mojich bratov kňazov, najmä tých, s ktorými spolupracujem na diele spásy v našej diecéze, aby sme denne žili zjednotení s Tvojou vôľou. Daj nám silu, aby sme mali Tvojho ducha a buď prítomný medzi nami v každej našej službe. Nech sa tak stáva v obeti svätej omše, pri hlásaní evanjelia, pri styku s ľuďmi a najmä pri našich vzájomných stretnutiach. Zo všetkých našich postojov nech vychádza posila pre veriacich, ale aj pre naše kňazské spoločenstvo, aby sme si vzájomne uľahčovali život na ceste spásy.
Ježišu, večný Veľkňaz, daj mi silu, aby som bol príkladom pre všetkých veriacich, aby sa v nich zachovala katolícka viera a žiarila novým svetlom. Toto prosím aj pre mojich spolubratov kňazov. Svojou milosťou nás uschopni udržiavať pravdivý kresťanský život v celom Božom ľude. Daj nám zmysel pre upevňovanie sociálnej spravodlivosti, odvahu a lásku pri obrane chudobných a ubiedených. Mne aj všetkým mojim bratom v diecéznom kňazstve udeľ milosť, aby sme boli mužmi Eucharistie, nielen pri slávení svätej omše, ale aj pri pravidelných adoráciách. Pomáhaj nám k stálemu rozvoju duchovného života a ochotnej pastierskej službe. Prosím Ťa, Pane, vypočuj ma. Amen.

Imprimatur
Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup, v Banskej Bystrici 7. mája 2004

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *