Život Cirkvi vo svete 44/2018

Obsah

V nebi sa nikdy nestretneme s ľahostajným pohľadom

Vianočná výzdoba príde do Vatikánu z oblasti Benátok

Zelení: Výuka náboženstva pre kresťanov, židov, moslimov

Vatikán posilňuje dialóg s budhistami a taoistami

Nemecko: Pokus o model medzináboženskej výchovy

Pakistan: Kresťania žiadajú zákaz rúhavého seriálu

Írsko: Pápežova návšteva zanechala horu dlhov

‚Synoda – zmeškaná šanca poprosiť obete o odpustenie’

Záverečná správa synody – 5 problémových oblastí

Turecko: Objavili ranokresťanskú baziliku a kúpele

Nemecko: Zrazu zaznel gregoriánsky spev

Nemecko: Päť právnikov žaluje všetkých 27 diecéz

Etiópia: Islamistické útoky na kláštor

USA: Ďalší nuncius počul o nerestiach McCarricka

USA: Asistentka biskupa: Zamlčovanie zneužívania!

Petícia požaduje vyšetrenie pred menovaním arcibiskupa

Rakúsko: „Katolícka mládež“ chce pre deti zbožné sviatky

Pápež povzbudil rehoľníkov v privádzaní migrantov ku Kristovi

Naliehavá správa: Na stránku LifeSite sa útočí

Záhadná smrť kňaza, čo chcel odkryť homosexuálnu sieť

Synoda o mládeži schválila záverečný dokument

Kardinál Müller: Existuje len manželstvo muža a ženy

Čína: Bagrami zrúcali dva mariánske kostoly!

Kardinál Zen: Dohoda s Čínou povedie k zničeniu pravej cirkvi

Biskupi z Afriky varovali pred sexualitou bez lásky

Cirkev musí posolstvo prezentovať jasne a nebojácne

Salvádor: Zastrelil biskupa Romera?

Rozsudok: Mohameda neslobodno nazývať ‚pedofilom‘

Biskup vidí odvolanie ako pomstu kardinála Wuerla

Taiwan: Mníšky začali medzináboženský dialóg

„O dušiach v očistci môžeme oprávnene veriť, že napriek svojej strašnej osamelosti a nevýslovnému súženiu majú lásku, ktorej mystická bohatosť a plnosť zakúša nielen Božiu spravodlivosť, ale aj jeho ´milosrdenstvo, ktoré je nežné a láskavé ako dotyk matky, vrúcne ako bozk … obrovské ako oceán´. Láska zakúša Lásku, ktorá odpúšťa, uzdravuje, pestuje, dvíha a sľubuje spoločenstvo v nebi. Podobajú sa Kristovi a ich utrpenie nie je len odčinením. Je to aj adorácia. Obetujú svoju slabosť na počesť Všemohúceho, svoje slzy pre Blaženosť, svoju chudobu pre Božiu plnosť, svoju temnotu pre Svetlo, svoje ticho pre Slovo a svoju osamelosť pre nevýslovné šťastie Najsvätejšej Trojice.“ (Otec Hubert, OFMCap)

V nebi sa nikdy nestretneme s ľahostajným pohľadom

Myšlienky sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša o spoločenstve svätých

Rím, 1.11.2018 (kath.net) 024 128 – Sr. Mária od Eucharistie chcela zažať na procesiu sviece, no nemala zápalky. Tu jej padol pohľad na malú lampičku, ktorá horí pred relikviami. Odišla tam, ale – ach – lampička už skoro hasne, zuhoľnatený knôt vydáva už len slabú žiaru. Napriek tomu sa jej podarí jednu sviecu zapáliť a touto sviecou sa zapália sviece celej komunity. Táto malá tlejúca lampička priniesla všetky tie krásne plamene, ktoré zasa rozpália nekonečne veľa ďalších a dokážu rozpáliť dokonca celý vesmír. No vždy sa bude vďačiť tejto malej lampičke za pôvod tej obrovskej žiary ohňa. Ako by si mohli tie krásne plamienky robiť zásluhy, že rozpálili také obrovské plamene, keď predsa vedia, že sami boli zapálené iba pomocou malej iskričky? …
Tak je to aj so spoločenstvom svätých. Často vďačíme milostiam a osvieteniu, ktoré dostávame, skrytej duši, pretože milý Pán Boh chce, aby svätci si navzájom skrze modlitbu sprostredkovali milosti, aby sa v nebi milovali veľkou láskou, láskou, ktorá je ešte oveľa väčšia ako tá, ktorou sa milujeme v rodine, nech je to aj tá najideálnejšia rodina na zemi. Ako často som si myslela, že možno za všetky milosti, ktoré som prijala, vďačím modlitbám jednej duše, ktorá ich pre mňa od milého Boha vyprosila a ktorú spoznám až v nebi. Áno, celkom malá iskrička môže v celej Cirkvi dať rozpáliť veľkú žiaru, ako cirkevní otcovia a mučeníci, ktorí v nebi nepochybne budú stáť vysoko nad ňou, ale ako by sme mohli zabudnúť, že ich sláva vychádza z nej? V nebi sa nikdy nestretneme s ľahostajným pohľadom, pretože všetci vyvolení budú vedieť, že za milosti, pomocou ktorých si získali svoju korunu slávy, vďačia sebe navzájom.
* * * * * * *

Vianočná výzdoba príde do Vatikánu z oblasti Benátok

Vatikán, 1.11.2018 (RV) 024 127 – Tohtoročná vianočná výzdoba príde na Námestie sv. Petra z oblasti Benátok. Z provincie Pordenone privezú 21-metrový smrek a betlehem bude z Jesolana. Sochy v betlehemskej scéne sú vytvorené z piesku pochádzajúceho z Dolomitov.
Slávnostná inaugurácia vianočného betlehema a osvetlenia stromčeka sa na Námestí sv. Petra uskutoční 7. decembra poobede. Symboly Vianoc budú žiariť až do Nedele Pánovho krstu 13. januára. Ich osvetlenie navrhli s čo najmenším dopadom na životné prostredie. -ab-

Vatikán posilňuje dialóg s budhistami a taoistami

Vatikán, 1.11.2018 (KAP) 024 126 – Katolícka cirkev zintenzívňuje kontakty s ázijskými náboženstvami. Ako Vatikán oznámil v piatok, Pápežská rada pre medzináboženský dialóg sa podieľa na kresťansko-taoistickom sympóziu 5. – 7. novembra v Singapure. A o dva dni neskôr príde sekretár rady biskup Miguel Angel Ayuso Guixot, na pozvanie do Thajska, na oslavy 230. výročia existencie významného budhistického chrámu.
Na sympóziu „Kresťanská a taoistická etika v dialógu“ v Singapure sa zúčastní 70 vedcov a účastníkov na medzináboženskom dialógu. Je to druhé stretnutie tohto druhu a má slúžiť vzájomnej výmene informácií, ale má sa hovoriť aj o možnostiach konkrétnej spolupráce v oblasti ľudskej dôstojnosti. Sympózium organizuje pápežská rada s katolíckym Arcibiskupstvom Singapur a Taoistickým zväzom Singapuru.
Na oslavách 230. výročia budhistického chrámu Wat Pho v centre historického starého mesta Bangkoku sa zúčastní biskup Ayuso na pozvanie tamojšieho opáta Phra Thepweeraporna. Sprevádzať ho bude na budhizmus kompetentný podsekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.
Medzi chrámom a Vatikánom existujú vzťahy už po desaťročia. V r. 1934 navštívil thajský kráľ Rama VII. pápeža Pia XI. vo Vatikáne. Daroval mu kópiu svätej budhistickej knihy písanej antickou abecedou Chmérov. Na želanie Vatikánskych múzeí mnísi chrámu preložili knihu do moderných jazykov pali a thai. Delegácia chrámu Wat Pho odovzdala hotový preklad v máji 2018 pápežovi Františkovi. –zg-

Zelení: Výuka náboženstva pre kresťanov, židov, moslimov

Chcú náboženskú výchovu, kde vlastné vyznanie učiteľa ustúpi do pozadia …

Kiel, 1.11.2018 (kath.net) 024 125 – Zelení nemeckej spolkovej krajiny Schleswig-Holstein navrhujú „výuku náboženstva pre všetkých“! Imamovia a rabíni majú povinne vyučovať spoločne. Zelení tvoria s CDU a FDP koalíciu a menovali aj premiéra. Šéfka frakcie zelených Eka von Kalbenová vysvetlila:
„Chceme urobiť výuku náboženstva medzináboženskou, má sa stať ponukou žiakom všetkých náboženstiev, vyznaní, aj ateistom,“ vyhlásila podľa novín „Lübecker Nachrichten“ a povedala:
„Je zásadne nesprávne triedy roztrhávať práve vtedy, keď sa hovorí na vyučovaní o hodnotách. Kresťanských učiteľov náboženstva vidím v budúcnosti ako moderátorov výuky, ktorá podáva porovnávanie všetkých náboženstiev. Tým sa stane hodina náboženstva istým druhom náboženskej výchovy a vlastné vyznanie učiteľa by ustúpilo do pozadia. Prvým krokom by bolo, že evanjelickí a katolícki učitelia náboženstva by museli povinne zapojiť do výuky imamov a rabínov.“
No zelení ešte diskutujú podľa akých kritérií sa majú moslimskí a židovskí duchovní voliť pre výuku, keďže sú u nich viaceré rozdielne smery.
Koalícia sa o týchto plánoch sporí, strany CDU a FDP sú zdržanlivé, no podpora prichádza od socialistickej SPD, ktorá je v opozícii.
Energický protest prišiel od oboch kresťanských náboženstiev: V nijakom prípade sa nevzdáme katolíckej výuky, je to výraz náboženskej slobody a výuka náboženstva nie je nejaká občianska výchova, ako zaznelo od katolíkov.
„Náboženskú výchovu nemožno v zmysle ústavy jednoducho nahradiť medzináboženskou, aj keď sa o tom stále znova diskutuje,“ vyhlásili evanjelici.
Na školách v Lübecku už 44 percent detí nenavštevuje výuku náboženstva. –zg-

Nemecko: Pokus o model medzináboženskej výchovy

Bonn, 01.11.2018 (KAP/KNA) 024 124 – Pokus o medzináboženský školský experiment naštartovala nemecká Padernborská arcidiecéza spoločne so štátnou univerzitou v meste. Na mestskom gymnáziu katolícki, evanjelickí aj islamskí žiaci v 9. ročníku preberajú na vlastnej výuke náboženstva paralelne rovnaké témy, ako oznámili arcidiecéza a vysoká škola v stredu v Paderborne. Potom sa všetci žiaci zídu na určitom počte vyučovacích hodín, aby sa spoločne zaoberali prebranými otázkami.
„Žiaci môžu pod vedením učiteľov diskutovať so spolužiakmi inej viery o svojich náboženských tradíciách,“ ako povedal paderbornský katolícky teológ Klaus von Stosch: „Spolupracujú aj so židovskými spolužiakmi. Cieľom je zabudovať do výuky a preskúmať procesy medzináboženskej výuky. V projekte sa majú vyjadriť nielen spoločné rysy, ale aj rozdiely medzi vyznaniami a náboženstvami.“ –zg-

Pakistan: Kresťania žiadajú zákaz rúhavého seriálu

Faisalabad, 31.10.2018 (Pápežské misijné diela Fides) 024 123 – „Trailer známej televízie ‚Geo TV’ používa symboly katolíckej viery ako kríž s Kristom a ruženec a zraňuje potvorene cítenie kresťanského spoločenstva v Pakistane,“ vyhlásil sekretár biskupskej komisie pre spoločenskú komunikáciu, páter Qaisar Feroz ofmCap k novému televíznemu seriálu s názvom „Mária, dcéra Abdullaha“ pakistanskej televízie „Geo TV“.
„Trailer k seriálu nielenže zhanobuje iba náboženské symboly, ale uráža kresťanstvo ako náboženstvo aj samotných kresťanov a to nám spôsobuje bolesť. Tento seriál bude škodlivý najmä pre mladých moslimov a kresťanov a ovplyvní jednotu, pokoj a harmóniu medzi mladými ľuďmi rôznych náboženstiev a povedie k sporom a rozkolom,“ povedal kňaz.
Trailer ukazuje Katedrálu Ježišovho Srdca v Lahore a dievča pred krížom, ktoré vyslovuje svoje meno Mária s ružencom v rukách. Neskôr je to isté dievča v mešite, kde recituje islamské modlitby a číta Korán. Príbeh hovorí o obrátení alebo islamskom manželstve kresťanského dievčaťa a tým sa dotýka citlivej témy vzhľadom na skutočnosť, že v Pakistane je veľa prípadov nútených sobášov.
„Pakistanská ústava zaručuje, že všetci občania v Pakistane sú pred zákonom rovní a majú nárok na rovnakú ochranu zákonom a je poľutovaniahodné, že práva na rovnaké možnosti a nediskriminovanie neplatia pre všetkých, ale sú definované iba skrze vieru,“ povedal katolícky profesor Anjum James Paul, prezident „Združenia pakistanských učiteľov menšiny“ (PMTA)“ v liste premiérovi a predsedovi najvyššieho súdu Pakistanu. Profesor Anjum James Paul žiada „zastaviť hanobenie kresťanstva“. „Je to hanba,“ hovorí profesor k novému seriálu, „pretože ten uráža cítenie pakistanských kresťanov“. „Kresťanské dievčatá sú ohrozené, pretože často sú obťažované a zavlečené, aby konvertovali na islam alebo sú násilne zosobášené s pedofilmi.“ Preto požaduje „prísne opatrenia proti producentom tohto seriálu“.
Adeel Patras Chaudry, viceprezident kresťanskej televízie „Jesus Life TV“, požaduje zákaz seriálu. „Prosíme pakistanského premiéra a veliteľa armády, aby zasiahli. Kresťania v Pakistane sú často falošne obviňovaní z rúhania voči islamu, ale toto je rúhanie voči iným náboženstvám. Žiadame spravodlivosť!“ –zg-

Írsko: Pápežova návšteva zanechala horu dlhov

Dublin 31.10.2018 (kath.net) 024 122 – V Írsku sa bude v novembri v kostoloch konať už piata zbierka, aby sa mohli splácať vysoké dlhy, ktoré vznikli pápežovou návštevou v auguste. Z celkových výdavkov 20 miliónov eur ešte stále treba splatiť dlhy za 4 milióny eur.
Írske médiá označili tieto týždne počet návštevníkov na podujatiach pápežovej návštevy ako prepad. Podľa MSN-News na pápežovu omšu v Dubline prišlo iba asi 150 000 veriacich a teda o 300 000 ľudí menej, ako pôvodne očakávali usporiadatelia. –zg-

‚Synoda – zmeškaná šanca poprosiť obete o odpustenie’

Vatikán, 31.10.2018 (kath.net/jg) 024 121 – Synoda biskupov o mládeži bola zmeškanou príležitosťou Cirkvi zaoberať sa krízou zneužívania a obete poprosiť o odpustenie. Povedal to arcibiskup Charles Chaput z Filadelfie podľa správy Catholic Heraldu. Tieto obete boli z veľkej časti mladí a deti.
Arcibiskup Chaput bol jedným z účastníkov synody vyslaných Konferenciou biskupov USA. Odpor niektorých biskupov viedol k tomu, že téma krízy zneužívania sa nedostala na program, ako povedal pre Catholic News Service. Niektorí boli toho názoru, že je to téma západného sveta. Arcibiskup si však myslí, že je to téma ľudskej povahy. Preto je pre Cirkev dôležité o tom hovoriť, ako povedal.
Diskusia o ľudskej sexualite tiež prišla skrátka, ako poznamenal arcibiskup ďalej. „Každý, kto sedí v spovednici vie o význame tejto témy práve pre mladých ľudí. Oni sa dnes musia učiť, ako žiť ako človek a kresťan vo svete, ktorý sprostredkuje falošné chápanie ľudskej sexuality,“ zdôraznil Chaput.
Príprave na manželstvo sa malo podľa neho tiež pripísať väčšiu váhu. To je téma, ktorá je pre mladých dôležitá vo všetkých krajinách.
Vo svojom stanovisku na synode arcibiskup Chaput žiadal, aby sa ľudí neidentifikovalo s ich sexuálnou orientáciou ako napr. pojmom „ katolíci LGBTI“. „Je mi smutno z toho, keď ľudia so sklonmi k rovnakému pohlaviu tak hovoria o sebe samých, a hlavne vzhľadom na svoju sexuálnu orientáciu. Každý človek je oveľa viac než jeho sexuálna orientácia. V prvom rade je Bohom milovanou bytosťou. Preto by som takýmto spôsobom nikoho neoslovoval a nedokážem si predstaviť, že by to robil Boh,“ povedal arcibiskup Chaput. –zg-

Záverečná správa synody – 5 problémových oblastí

Vatikán, 30.10.2018 (kath.net/jg) 024 120 – Edward Pentin, vatikánsky expert z EWTN, identifikoval päť problémových oblastí v záverečnom dokumente synody biskupov o mládeži.

1. Instrumentum laboris
Záverečný dokument synody o mládeži treba chápať v kontinuite s pracovným dokumentom Instrumentum laboris, ako sa uvádza v paragrafe 4. To je dôvod ku starosti, pretože pred synodou a počas nej bol z viacerých dôvodov kritizovaný. Najdôležitejší bod kritiky znel: príliš sociologický prístup. A nachádza sa tam aj pojem homosexuálneho hnutia „LGBT“. Táto skratka sa síce do záverečného dokumentu nedostala, no napriek tomu je problematické, že oba dokumenty sa majú čítať vo svetle toho druhého. „Slabosti a chyby“ Instrumentum laboris tak teraz majú naďalej platnosť. To by bolo problematické, zvlášť keby sa pápež František rozhodol vyzdvihnúť záverečný dokument na dokument pápežského učiteľského úradu, ako píše Pentin.

2. Synodalita
Všetky odseky o synodalite v záverečnom dokumente dostali potrebnú dvojtretinovú väčšinu. U mnohých synodálnych otcov však tento pojem vyvolával zlý pocit, pretože sa o ňom na diskusiách sotva diskutovalo a do záverečného dokumentu bol zapracovaný až na konci zhromaždenia. V Instrumentum laboris pojem synodalita nebol obsiahnutý.
Niektorí biskupi si robia starosti, že toto je cesta k decentralizácii a demokratizácii Cirkvi a učiteľského úradu. Rôzne názory by sa mohli týmto spôsobom ľahšie v Cirkvi šíriť. Pápež František a zrejme môžu predpokladať, že synodalita prispeje k „načúvajúcej Cirkvi“.
„Synodalita nie je otázka, o ktorej by sa malo diskutovať v oblasti tém o mládeži. Potrebuje skôr dôkladné teologické úvahy a poradu biskupov,“ poznamenal k tomu arcibiskup Charles Chaput. To sa nestalo.

3. Homosexualita
Paragraf 150 sa kritizuje pre nejasnú formuláciu – mohol by sa vykladať rôznymi spôsobmi. Aj keď sa problematické formulácie z návrhu odstránia, záverečný dokument navrhuje „hlboké antropologické, teologické a pastoračné rozpracovanie“. „Prehĺbenie“ alebo „vývoj“ antropológie patrí k najproblematickejším pasážam textu, ako uviedol arcibiskup Chaput. „Prirodzene je žiadúce skrze modlitbu a reflexiu lepšie sa usilovať chápať zložité ľudské témy. Cirkev však už má jasnú, bohatú a ľahko pochopiteľnú kresťanskú antropológiu. Nie je zmysluplné zasievať pochybnosti alebo dvojznačnosti do otázok ľudskej identity, do zmyslu života alebo sexuality, ak za tým nestojí cieľ zmeniť náuku Cirkvi v týchto troch tematických oblastiach,“ cituje Pentin arcibiskupa Chaputa.
Paragraf 150 okrem toho zdôrazňuje angažovanosť Cirkvi proti „diskriminácii a násiliu voči homosexuálom“. To odporuje odstavcu Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý odmieta iba „nespravodlivú diskrimináciu“. Nebude teraz už možné vylúčiť niekoho z katolíckej inštitúcie, ktorý v tomto smere permanentne porušuje morálnu náuku Cirkvi?“ pýta sa Pentin.
Tento paragraf hovorí aj o sprevádzaní homosexuálnych osôb vo viere. Príslušná pasáž nespomína explicitne čistotu. Zostáva teda otvorené, v akej forme by toto sprevádzanie mali prebiehať.

4. Ženy v Cirkvi
Úlohe žien v Cirkvi sa má dostať na všetkých úrovniach viac pozornosti, vrátane v rozhodovacích procesoch, ako cituje Pentin Paola Ruffiniho, hovorcu synody. Pritom sa má k úradu vysviacky pristupovať s príslušným rešpektom.
O tomto sa hovorí hneď v troch paragrafoch záverečného dokumentu a označuje sa to ako „nevyhnutná zmena“. Kritici sa obávajú, že sa tým má raziť cesta k diakonkám! Preto je za tým zrejme aj želanie svätenia kňaziek, aj keď pápež František to vylúčil.

5. Sexuálne zneužívanie
Synodálni otcovia z krajín, ktoré sú najviac postihnuté krízou sexuálneho zneužívania, boli toho názoru, že tejto téme sa nevenovala dostatočná pozornosť. Biskupi z iných krajín si zasa mysleli, že sexuálne zneužívanie kňazmi dostalo v záverečnom dokumente príliš veľa priestoru.
Napriek výhradám je v záverečnom dokumente veľa dobrého, ako píše Pentin. Kritici však poznamenali, že dokument možno vďaka viaczmyselným pasážam použiť na to, že sa vzbudí dojem, že náuka Cirkvi bola zmenená! Dobré pasáže pritom nezohrávajú nijakú úlohu, ako napísal Pentin na záver. –zg-

Turecko: Objavili ranokresťanskú baziliku a kúpele

Bonn, 30.10.2018 (KAP/KNA) 024 119 – Na juhovýchode Turecka objavili nemeckí vedci z Münsteru ranokresťanskú baziliku. Vedci odkryli v antickom meste Doliche pri sýrskej hranici aj kúpele z 2. alebo 3. storočia po Kristovi s cennými mozaikami. Tie už vo 4. storočí neboli v prevádzke, ako vyhlásil archeológ a vedúci vykopávok Engelbert Winter v utorok v Münsteri.
Antické mesto Doliche bolo významným kultovým miestom sýrskeho Baala. Po dobytí mesta Rimanmi a jeho začlenení do provincie Sýria koncom 1. storočia po Kristovi sa kult preniesol na Jupitera a rozšíril sa ako boh vojakov Iupiter Dolichenus po celej Rímskej ríši. Po zničení hlavnej svätyne v Doliche sasanidenským kráľom Šapurom I. v polovici 3. storočia po Kristovi, kult zanikol.
Mesto však existovalo ďalej. S rozkvetom kresťanstva tam vznikla bazilika a mesto sa stalo biskupským sídlom. Po dobytí Arabmi v 7. storočí tvorilo naďalej vojenské a administratívne centrum regiónu.
Výskumné centrum Asia Minor na Univerzite v Münsteri robí od r. 2001 vykopávky v tejto oblasti. Vedci doteraz objavili nálezy zo všetkých epoch 2000-ročnej histórie kultového miesta Jupitera. Od minulého roka sa sústreďujú na susednú oblasť.
„Doliche je ideálne na preskúmanie kultúrneho, politického a náboženského vývoja mesta v antickej Sýrii,“ ako povedal E. Winter.
Kúpele s rozlohou 2000 metrov štvorcových boli pozoruhodne veľké. Ukazujú pre Rimanov typické kúpeľné miestnosti so studenou, teplou a horúcou vodou. Priestor veľký asi 150 metrov štvorcových s plaveckým bazénom a zahrievacím systémom pod podlahou teraz sčasti odhalili.
„Nález baziliky s tromi loďami predstavuje mimoriadne možnosti. V tomto pre rané kresťanstvo veľmi významnom regióne je totiž preskúmaných iba málo cirkevných stavieb vo vnútri miest. Tento rok sondy ukázali najmä vedľajšie miestnosti a prístavby kostolného komplexu, ktorý je oveľa väčší, ako sa predpokladalo. Ich ďalšie odkrývanie sľubuje významné rozšírenie poznatkov o náboženskom živote a sakrálnej architektúre neskorej antiky v severnej Sýrii,“ povedal E. Winter a dodal: „Ďalšie nálezy zasa ukázali, že kostol bol v 7. storočí zrejme zničený zemetrasením. Mesto je opustené až od 12. storočia.“ –zg-

Nemecko: Zrazu zaznel gregoriánsky spev

Berlín, 30.10.2018 (kath.net) 024 118 – Také niečo v známej a obľúbenej relácii „The Voice of Germany“ – Hlas Nemecka – ešte zrejme nikdy nebolo. Minulú nedeľu zrazu zaznela v televízii pieseň „Gregorianik“, ktorú priniesol Michael Patrik Kelly, známy člen poroty tejto hudobnej relácie.
„Je to prastará pieseň z 9. storočia. Je to gregoriánsky spev. To som sa naučil počas môjho obdobia v kláštore,“ vysvetlil Michael.
Ďalší v porote boli síce skeptickí, no potom ich vystúpenie veľmi oduševnilo. Diváci boli okamžite hlboko zasiahnutí a dojatí. –zg-

Nemecko: Päť právnikov žaluje všetkých 27 diecéz

Pasov, 30.10.2018 (kath.net) 024 117 – Trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za sexuálnemu zneužívanie podali piati právnici na štátnu prokuratúru na všetkých 27 diecéz v Nemecku. Informoval o tom „Bavorský rozhlas“. Trestným oznámením vyzvali právnici štátnu prokuratúru, aby vyšetrila, či sa v diecézach môžu nachádzať ešte nejakí páchatelia sexuálnych zločinov. Štátna prokuratúra ešte nezhabala nijaké cirkevné spisy, ako kritizujú právnici. Hoci podľa právnika Putzkeho mnohé prípady ešte nie sú premlčané. Dôvodom oznámenia je podozrenie vyplývajúce zo štúdie o zneužívaní Biskupskej konferencie Nemecka. Putzke kritizoval, že stále znova boli pokusy „zamiesť tieto veci pod koberec“.
„Boli síce jednotlivé odsúdenia, no cirkev je mocná inštitúcia. Mnohé z obetí sa dodnes nedovážili vyjsť na verejnosť. No cirkevné právo nestojí nad svetským právom,“ vyhlásil Putzke.
Právnici podali oznámenie v spojení s „Inštitútom pre právo na svetonázor“. Tento inštitút je, ako sa zdá, blízky Nadácii Giordana Bruna a zasadzuje sa za tzv. „sekulárnu právnu politiku“. Inštitút hovorí o „šiestich renomovaných profesoroch práva“, ktorí podali trestné oznámenie. Profesori kritizujú „ako zdržanlivo štát aj verejnosť doteraz pristupujú k alarmujúcemu podozreniu z ťažkých zločinov“ a v sprievodnom liste píšu:
„To je v USA inak, tam už bežia trestnoprávne vyšetrovania. No aj v Nemecku je právna situácia jednoznačná. Pre cirkev a jej kňazov neexistujú zásadné výnimky z trestného stíhania ako napr. pri imunite poslancov alebo diplomatov. Možné hroziace premlčanie nás núti k rýchlemu konaniu.“ –zg-

Etiópia: Islamistické útoky na kláštor

Addis Abeba, 30.10.2018 (kath.net/KAP) 024 116 – V prevažne somálskej časti Etiópie došlo nanovo k útokom proti kresťanom, ako informovala viedenská nadácia „Pro Oriente“ v piatok. Islamistickí prívrženci „veľko-somálskej idey“ začali útočiť na dvojitý kláštor Debre Wogag Asebot vo východnej provincii Harar. Kláštor, ktorý obsahuje mužský kláštor a ženský konvent, zúfalo prosil o pomoc etiópsku vládu, ako aj etiópskeho pravoslávneho patriarchu.
Už celé týždne je kláštor umiestnený v lese každú noc ostreľovaný „neznámymi“, a reproduktormi mníchov a mníšky vyzývajú, aby kláštor opustili. Keď sa opát s abatišou obrátili na bezpečnostné orgány v provincii Jigjiga, poradili im tam iba, aby sa prechodne z kláštora vysťahovali, čo mnísi aj mníšky kategoricky odmietajú.
Kláštor Debre Wogag Asebot má pre kresťanov v Etiópii symbolický význam. Založil ho v 12. storočí svätý Abba Samuel. V 16. storočí padol za obeť somálskemu bojovníkovi Ahmedovi Granjovi („Ľavákovi“). Ahmed Granj (1506-1543) chcel islamizovať celú Etiópiu a zabral veľkú časť krajiny, no cisár Claudius ho vďaka portugalskej pomoci porazil a usmrtil. Na prelome 19. a 20. storočia, keď bola znova nastolená etiópska vláda v regióne okolo Hararu, mních Memher Gebre Medhin opustený kláštor znova vybudoval.
Na východe Etiópie došlo počiatkom augusta k pogromovému násiliu proti kresťanskému obyvateľstvu. Etiópske pravoslávne a katolícke kostoly podpaľovali a najmenej šiesti kňazi prišli o život. –zg-

USA: Ďalší nuncius počul o nerestiach McCarricka

Washington DC, 30.10.2018 (kath.net/pl) 024 115 – Kardinál Agostino Cacciavillan (93 – foto), apoštolský pro-nuncius vo Washingtone DC v r. 1990-98 a predchodca arcibiskupa Carla Vigana, pre „Catholic News Service“ 29. októbra pripustil, že v r. 1994 počul chýry o sexuálnom správaní vtedajšieho arcibiskupa Newarku, Theodore McCarricka. Povedal, že na apoštolskej nunciatúre mu prišiel telefonát od ženy, ktorá ho varovala, že nadchádzajúca návšteva pápeža Jána Pavla II. by mohla vyvolať „mediálny škandál“, ak by pápež navštívil aj Newark, „pretože tam sú hlasy a chýry o správaní McCarricka voči bohoslovcom“. Kardinál Cacciavillan, ktorý je už emeritovaný, ďalej pre CNS povedal, že telefonát „nebola formálna sťažnosť, ale vyjadrenie starosti“. Napriek tomu to zobral vážne a informoval arcibiskupa New Yorku, kardinála Johna J. O’Connora, keďže ten bol najbližší biskup: „Nikto nemohol presnejšie ako práve arcibiskup New Yorku vedieť, čo sa v Arcidiecéze Newark deje.“
O´Connor začal šetrenie a povedal, že pápežovej návšteve v Newarku nebráni nijaká prekážka. Cacciavillan opísal v r. 2000 zomrelého O´Connora ako „veľmi kompetentnú osobu“ a preto nemal dôvod pochybovať o vierohodnosti jeho šetrenia. Pápež potom v r. 1995 naozaj navštívil Newark.
Na otázku, prečo sa Cacciavillan vôbec postaral o šetrenie, odpovedal, že považoval telefonát „za niečo dôležité“. Okrem toho povedal, že arcibiskupa McCarricka kvôli týmto chýrom neoslovil, hoci sa s ním za osem rokov na nunciatúre často stretával. Ani Vatikán o týchto chýroch neinformoval. Po prvý raz o tom znova hovoril až 7. októbra 2018 a síce na stretnutí s prefektom Kongregácie pre biskupov kardinálom Marcom Ouelletom.
Cacciavillan poprel aj otázku, či McCarrickovi prikázal predať vychýrený dom na pláži. McCarrick tam podľa správ pravidelne pozýval skupiny bohoslovcov – a to vždy o jednu osobu viac, ako bolo postelí! Jeden bohoslovec musel tak spať s McCarrickom a videl ho najprv nahého, ako sa vyzliekal. Kto sa na tom ochotne podieľal a mlčal, ten mal vyhliadky na dobrú kariéru v Cirkvi vybavenú McCarrickom. McCarrick predal dom na pláži v r. 1997, vtedy bol Cacciavillan ešte na nunciatúre.
Vatikán počiatkom októbra pripustil „možné chyby v prístupe k McCarrickovi. V lete mu Vatikán odňal hodnosť kardinála kvôli „vierohodne a substančne“ vyhodnotenému obvineniu zo zneužívania. (McCarricka menoval za kardinála v r. 2000 pápež Ján Pavol II.) Vatikán emeritnému arcibiskupovi zakázal verejne vystupovať a určil mu miesto, kde má v modlitbe a pokání vyčkať ukončenie kánonického procesu proti nemu.
Ďalšie cirkevné sankcie voči McCarrickovi ako exkomunikácia alebo laicizácia sa zatiaľ neuložili, hoci obvinenia proti nemu prichádzajú z mnohých strán a znejú vierohodne. Znalci Vatikánu vyjadrili podozrenie, že s pokročilým vekom McCarricka sa dúfa, že sa problém vyrieši sám. McCarrick má už 88 rokov.
Nie v poslednom rade škandál okolo McCarricka uvrhol americkú katolícku cirkev do veľkej krízy, ktorá sa zrejme ešte dlho neskončí. …
Nevedno, čo všetko vyjde na povrch v Newarku. Príslušná štátna prokuratúra už začala vyšetrovanie Arcibiskupstva Newark pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania maloletých a obťažovania dospelých, ako aj pre podozrenie z ututlávania týchto prípadov. –zg-

USA: Asistentka biskupa o zamlčovaní zneužívania

Buffalo, 30.10.2018 (kath.net/pl) 024 114 – Práve bývalá hlavná asistentka amerického biskupa Richarda Maloneho z Buffala tajne odfotografovala tajné dokumenty s listami od biskupa a pre neho, ktoré robia pravdepodobnú zodpovednosť biskupa za ututlávanie sexuálneho zneužívania kňazom.
Siobhan O’Connorová najprv odcudzila v auguste informácie asi o desiatke podozrivých kňazov diecézy. Teraz prezradila aj ich identitu a zverejnila ďalšie informácie. Informovala o tom americká televízia CBS. O’Connorová bola tri roky blízkou spolupracovníčkou biskupa. Minulý týždeň hovorila s FBI. Biskupa očividne vyšetrujú štátne orgány. Odfotografované listy dokazujú, že biskup kňazov, ktorí boli obvinení zo sexuálneho zneužívania maloletých ponechal v úrade.
Aj kňaz Bob Zilliox, poradca biskupa v cirkevno-právnych veciach, povedal pre CBS, že sa mu hnusí spôsob, ako sa pristupovalo k prípadom, ktoré prišli na jeho písací stôl. „Mnohé“ z týchto prípadov sa vlastne museli hlásiť do Ríma, no to sa nestalo, ako povedal kňaz. ber CBS. Okrem toho najmenej deväť kňazov malo byť z diecézy odstránených, no ani to sa nestalo, naďalej aktívne pôsobia v kňazskej službe! CBS zvlášť uviedla, že je nezvyčajne zriedkavé, že kňaz riskuje, že verejne takto zaútočí na svojho biskupa. Zilliox sa vzdal svojho postu poradcu v máji, aby sa mohol viac sústrediť na farskú prácu. Zilliox bol sám ako 13-ročný chlapec sexuálne zneužitý kňazom. –zg-

Petícia požaduje vyšetrenie pred menovaním arcibiskupa

Washington DC. 29.10.2018 (kath.net/pl) 024 113 – Tisíce ľudí v USA už podpísali petíciu apoštolskému nunciovi, arcibiskupovi Christophe Pierrovi, ktorá požaduje, aby sa pred možným menovaním kardinála Josepha Tobina (foto) za arcibiskupa Washingtonu D.C. vykonalo cirkevné šetrenie o sexuálnom zneužívaní a jeho zatajovaní. Americkí biskupi požiadali Vatikán už v auguste o apoštolskú vizitáciu, no Vatikán doteraz nereagoval.
Kardinál Tobin, ktorý sa považuje za hlavného kandidáta na arcibiskupa po kardinálovi Wuerlovi, bol od r. 2016 nástupcom býv. kardinála Theodore McCarricka ako arcibiskup Newarku a tvrdil, že ho na „homosexuálnu subkultúru“ v jeho diecéze nikto neupozornil. Medzitým však už Tobin priznal, že už v r. 2017 počul chýry o sexuálnom zneužívaní býv. kardinálom McCarrickom.
Podľa výpovede býv. nuncia v USA, arcibiskupa Carla Vigana, aj Tobin je jeden z chránencov McCarricka. Tobin sa stal arcibiskupom Newarku na príhovor McCarricka. Toto menovanie ako aj menovanie Blase Cupicha pre Chicago, podľa Vigana, zosnovali okrem toho aj kardináli Wuerl a Oscar Maradiaga (Honduras), ktorí sú takisto veľmi sporní. Býv. nuncius Viganò tiež verejne vyhlásil, že mená Tobin a Chupich sa nenájdu na oficiálnej listine návrhov, ktorú nunciatúra pre tieto dve diecézy predložila.
O McCarrickovi sa v lete verejnosť dozvedela, že nielen masovo zneužíval seminaristov, ale disponoval aj dobre fungujúcim systémom kontaktov pomocou ktorých tým, čo ochotne spolupracovali a svoje vedomosti o prečinoch zamlčiavali, dokázal vybaviť vysoké posty v cirkevnej hierarchii. Pápež František na základe týchto škandálov prijal vzdanie sa titulu kardinála McCarricka a nariadil mu život v utiahnutosti a pokání. Ďalšie degradovania McCarricka však doteraz nenastali.
To, že obavy signatárov petície, že by arcibiskup Tobin mohol byť ďalej povýšený, nie sú rozhodne neopodstatnené. Dokazuje to najnovšia správa z Vatikánu. Tobin bol menovaný za jedného zo zodpovedných za prípravu ďalšej synody biskupov!
Z USA prichádzajú už prvé zatrpknuté komentáre katolíckych laikov. Tak napr. portál „Church Militant“ píše sarkasticky na Twitteri: „@KardinalJWTobin bol zvolený do riadnej rady generálneho sekretariátu Synody biskupov, malej skupiny, ktorá je zodpovedná za organizáciu ďalšej synody. Veľkolepé. Ďakujeme, že nás počúvate. @Pontifex. Prečo by ste amerických katolíkov nemali ešte viac uraziť tým, že ho budete menovať za arcibiskupa Washingtonu DC?“ –zg-

Rakúsko: „Katolícka mládež“ chce pre deti zbožné sviatky

Viedeň, 29.10.2018 (KAP) 024 112 – Združenie „Katolícke deti a mládež Rakúska“ (KJSÖ) vyzvalo sviatky Všetkých svätých a Pamiatku verných zosnulých osláviť s deťmi zbožne.
„Cesta na cintorín na Všetkých svätých je pre mnohé deti ťažko pochopiteľná povinnosť. Pritom sa väčšina detí zaujíma o tému smrť a zvedavo načúvajú, keď sa im rozprávajú príbehy zo života zosnulých,“ uviedla spolková predsedníčka združenia mládeže Stephanie Schebeschová v pondelok. Pre najväčšiu rakúsku organizáciu detí a mládeže je dôležité osláviť Všetkých svätých a Pamiatku zosnulých s citom a kreativitou. To znamená nechať priestor pre otázky a nezaujato objavovať prostredie posledného odpočinku.
„Mimoriadny poklad legiend o svätcoch môže ľudí každého veku inšpirovať a napomáhať rozhovory medzi generáciami. Práve nedávnymi svätorečeniami pápežom Františkom sa ponúkajú mnohé možnosti objavovania týchto vecí. Svätý Oscar Romero napríklad má veľký význam pre jeho neúnavné zasadzovanie sa za spravodlivosť aj pre nás ako organizáciu v rámci práce na Trojkráľovej akcii.“
Katolícka mládež už v r. 2009 svojím vyhlásením o Halloweene jasne konštatovala, že deti majú právo na ich veku a želaniam primeranú a vhodnú spomienku na zosnulých a vhodný prístup k téme smrť.
„Znehodnotenie slávnosti Všetkých svätých bezobsažným šírením zvyklostí okolo Halloweenu odmietame. Sladkosti a rôzne strašidelné kúsky síce znejú lákavo, no deti sú pritom oslovované iba ako konzumenti!“
Združenie ďalej odporúča aktívnu účasť na farských podujatiach:
„Niektoré farnosti sa už v októbri pripravujú na sviatky, chodia s deťmi na informačné prechádzky na cintoríny, alebo slávia detské omše na túto tému. Ak sa okrem toho v rodine robia prípravy na tieto sviatky, získajú tým všetci zúčastnení. Povzbudzujeme rodičov, aby s deťmi zdieľali aj smutné a bolestné spomienky, aby spoločne išli na cintorín a vyvinuli si vlastnú kultúru spomienok. Ponúka sa aj možnosť v týchto dňoch preskúmať vlastnú rodinu a hovoriť o zosnulých príbuzných, o ich nádeji, snoch a životných cestách. Existuje aj mnoho citlivých kníh a metód ako s deťmi primerane ich veku hovoriť o spomienke na zosnulých, o zomieraní a smrti. Pedagogickí odborníci v kanceláriách nášho združenia v tom radi pomôžu,“ ako sa dodáva vo vyhlásení. –zg-

Pápež povzbudil rehoľníkov v privádzaní migrantov ku Kristovi

Vatikán, 29.10.2018 (RV) 024 111 – Svätý Otec prijal na audiencii účastníkov Generálnej kapituly Misionárov sv. Karola Boromejského (scalabriniánov), ktorých povzbudil v ich apoštolovaní medzi migrantami v duchu charizmy zakladateľa.
Motto generálnej kapituly scalabriniánov znie „Stretnutie a kráčanie. «Ježiš kráčal s nimi» (porov. Lk 24,15)“ z príbehu o emauzských učeníkoch. Jej 45 členom pápež František pri osobitnej audiencii vo Vatikáne odovzdal pripravený príhovor a prihovoril sa im spontánnymi slovami.
V pripravenom príhovore vyzdvihol aktuálnosť charizmy blahoslaveného zakladateľa kongregácie Giovanniho Battistu Scalabriniho, ktorý bol na prelome 19. a 20. storočia biskupom severotalianskej diecézy Piacenza. Scalabriniáni sa venujú hlavne migrantom, snažiac sa im ohlasovať Božie slovo a sprevádzať ich. Svätý Otec scalabriniánom okrem iného napísal:
„Pri súčasnom fenoméne migrácie, veľmi rozsiahlom a komplexnom, vaša Kongregácia čerpá potrebné duchovné pramene z prorockého svedectva zakladateľa, ktoré je nanajvýš aktuálne, aj zo skúsenosti mnohých spolubratov, ktorí pracovali s veľkodušnosťou od počiatkov pred 131 rokmi až doteraz. Dnes, tak ako v minulosti, sa vaša misia rozvíja v ťažkých okolnostiach, často charakterizovaných podozrievavosťou a predsudkami, ak nie priam odmietaním cudzinca. To vás ešte viac podnecuje k odvážnemu a vytrvalému apoštolskému zápalu, aby ste prinášali Kristovu lásku všetkým, ktorí sú ďaleko od vlasti a rodiny v ohrození, že sa budú cítiť vzdialení aj od Boha.“
Na prvom mieste treba každej osobe načúvať, zdôraznil pápež František a povedal:
„Je tu riziko, že migrant sa stane vykorenenou osobou, bez tváre, bez identity. Ale toto je veľká strata, ktorej sa dá zabrániť počúvaním, kráčajúc po boku osobám a spoločenstvám migrantov. Môcť takto konať predstavuje milosť a je to tiež cenný zdroj pre Cirkev a pre svet.“
Po pozornom načúvaní má nasledovať podľa pápežových slov ponuka Evanjelia:
„Tak ako Ježiš – po počúvaní je potrebné podať Božie slovo a znamenie lámania Chleba. Je fascinujúce dať spoznať Ježiša cez Sväté písmo ľuďom z rozličných kultúr a rozprávať im o jeho tajomstve Lásky: vtelenie, utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Podeliť sa s migrantmi o úžas zo spásy, ktorá je historická, je umiestnená v čase, a zároveň je univerzálna, je pre všetkých. Vychutnávať spoločne radosť z čítania Biblie, z toho, keď z nej prijímame Božie slovo pre nás dnes. Objaviť, že pomocou Písma chce Boh darovať týmto konkrétnym mužom a ženám svoje Slovo spásy, nádeje, oslobodenia, pokoja. A potom, pozvať k eucharistickému stolu, kde slová nestačia a ostáva znamenie lámania chleba. Sviatosť, v ktorej sa všetko spája, v ktorej Boží Syn ponúka svoje Telo a svoju Krv za život týchto pútnikov, tých mužov a žien, ktorí sú ohrození stratou nádeje a aby netrpeli, uprednostňujú vymazať minulosť.“
Náročná misia scalabriniánov v službe migrantov musí čerpať z duchovných zdrojov, pripomenul na záver odovzdaného príhovoru Svätý Otec:
„Drahí bratia, nezabudnime, že podmienkou každej misie Cirkvi je, že sme zjednotení zo zmŕtvychvstalým Kristom ako výhonky s viničom (porov. Jn 15,1-9). Inak konáme sociálny aktivizmus. Preto opakujem aj vám povzbudenie ostať v Ňom. My ako prví sa potrebujeme nechať obnoviť vo viere a nádeji Ježišom, živým v Božom slove a v Eucharistii, ale tiež vo sviatostnom odpustení. Potrebujeme byť s ním v tichej adorácii, v lectio divina, v ruženci Panny Márie. A potrebujeme zdravý komunitný život, jednoduchý, ale nie banálny, nie povrchný.“ -ab-

Naliehavá správa: Na stránku LifeSite sa útočí

Pomôžte bojovať proti tomuto útoku darmi a modlitbou

27.10.2018 (LifeSiteNews) 024 110 – Uvádzame vyhlásenie redakcie:
„Toto je veľmi naliehavá správa. Chceme vás informovať, že katolícka agentúra LifeSiteNews dostala mail 27.10.2018 o 20.30 hod. z našej správcovskej spoločnosti, že o 12 hodín našu stránku zatvoria. … Nedostali sme predtým nijaké varovanie o tomto rozhodnutí.“
Mesiace sa nás vraj sťažuje Adam Flanders. Flanders je presvedčený homosexuálny aktivista a sexuálny maniak, ktorého naše správy odhaľujú. Už dokázal zničiť aj iné webové stránky, ktoré propagovali tradičnú rodinu. Flandersova najnovšia sťažnosť uvádzala, že sme vraj zapletení do zločinov násilia z nenávisti.
Náš správca webovej stránky bol v sobotu celú noc pri počítači a usiloval sa udržať našu stránku na internete, hoci prevádzkujúca spoločnosť splnila svoje hrozby a zrušila naše služby. Sme nesmierne vďační za jeho namáhavú prácu v sobotu v noci. No je to iba dočasné riešenie. Hľadáme spoločnosť, ktorá nebude realizovať takéto hrozby voči nám. Skúmame tiež právne možnosti boja proti kampani Adama Flandera proti nám. O vývoji situácie budeme našich čitateľov informovať. …

Záhadná smrť kňaza, čo chcel odkryť homosexuálnu sieť

Buffalo, 29.10.2018 (kath.net/jg) 024 109 – Katolícka spravodajská stránka Church Militant informovala o protirečeniach v oficiálnej správe o smrti kňaza Josepha Morena. Moreno mal v r. 2012 sám ukončiť svoj život revolverom. Jeho rodina predpokladá, že bol zavraždený.
Podľa výpovede Morenovej sestry kňaz zhromažďoval informácie o homosexuálnych sieťach v klére a sexuálnom zneužívaní kňazmi. Bol krátko pred tým, aby ich zverejnil, keď nastala jeho smrť. Moreno nadviazal kontakt s novinami The Buffalo News. V liturgickom kalendári mal zaznačené číslo faxu novín. Fax však zmizol už predtým, než sa našla Morenova mŕtvola. Jeho písací stôl vylomili, spisy zmizli.
„Môj brat mal plány na deň po jeho údajnej samovražde,“ povedala sestra kňaza. „Chcel sa stretnúť s osobou, ktorej chcel dať k dispozícii svoje informácie. Nadviazal aj kontakt s apoštolskou nunciatúrou vo Washingtone D.C. Moreno sa chcel stretnúť s Carlom Maria Viganòm, vtedajším nunciom, aby ho informoval a odkrytých nerestiach.“
Bližšie okolnosti jeho smrti boli tiež podivuhodné, ako napísal Church Militant. Boli dve autopsie tela, ktoré si protirečili. Fotografia v rámci prvej autopsie ukazuje dva (!) otvory po výstreloch na ľavej strane hlavy. Po tom, čo Morena pochovali, rodina si jasne uvedomila, že nemohlo ísť o samovraždu. Dala telo exhumovať a znova preskúmať. Táto autopsia ukázala, že jeden otvor bol zašitý.
Podľa výpovede Morenovej sestry je veľmi udivujúce, že otvory po výstreloch boli na ľavej strane tela – Moreno bol pravák. Okrem toho jeho ľavá ruka bola po útoku nožom znetvorená a preto nemohol vystreliť ľavou rukou.
Zbraň, ktorá sa podľa polície našla v Morenovom lone, vyvoláva ďalšie záhady. Moreno vlastnil pištoľ a nie revolver a tá pištoľ zmizla asi dva týždne pred jeho smrťou. Revolver, ktorý polícia u neho našla, sa dostal už v r. 1997 do vlastníctva policajných orgánov, ako píše Church Militant.
Morenova sestra predpokladá, že išlo o úkladnú vraždu jej brata a vraždu si objednali osoby, ktorých zločinné správanie chcel Moreno odhaliť. –zg-

Synoda o mládeži schválila záverečný dokument

Vatikán, 28.10.2018 (kath.net/KAP) 024 108 – Vyznaním sa k väčšiemu otvoreniu sa laikom sa dnes – v nedeľu – končí Synoda biskupov o mládeži. Na získanie vierohodnosti je potrebná reforma Cirkvi, ako vyhlásilo 270 účastníkov synody v dokumente. Prorocký obraz synodálnej Cirkvi nie je ani 50 rokov po Druhom vatikánskom koncile zrealizovaný. Dokument 167 článkov na 55 stranách zverejnili v taliančine. Opisuje život mladých vo svete, hodnotí ho z kresťanského hľadiska a navrhuje perspektívy pôsobenia Cirkvi. Zdôrazňuje sa synodálny charakter Cirkvi.

Synodálni otcovia hlasovali o každom zo 167 článkov jednotlivo. Všetky dosiahli potrebnú najmenej dvojtretinovú väčšinu. …
Skúsenosť spolupráce s mladými kresťanmi označili biskupi ako „plod Ducha Svätého“. Katolícka cirkev musí ponúkať viac participácie a zodpovednosti najmä pre mladých a ženy. Biskupi sa obracajú proti „klerikalizmu, ktorý mnohých vylučuje z procesov rozhodovania“, ako aj proti „klerikalizácii laikov“.
Prenechať zodpovednosť v Cirkvi mladým nie je „dodatočná voľba“. V kritike mladých musí vedenie Cirkvi vidieť aj Božie volanie k obráteniu a obnove štruktúr.
Biskupi konštatujú, že veľká časť mladých už nehľadí na Cirkev ako na seriózneho partnera v rozhovore. Dôvod: škandály zneužívania a finančnej korupcie, ale aj neschopnosť cirkevných predstaviteľov vyjsť mladým v ústrety. Biskupi sebakriticky uvádzajú aj to, že nedokážu vlastnú náuku vhodne hlásať. Angažovanosť mladých naráža na autoritárske myslenie a nedôveru hodnostárov, ktorí sa nechcú vzdať nijakej kompetencie vedenia.
Aj katolícka sexuálna morálka je pre mnohých mladých dôvod vzdialenia sa od Cirkvi. V súčasnom kultúrnom prostredí Cirkev len s námahou sprostredkúva svoj pohľad na telesnosť a sexualitu. Na to, aby duchovní pastieri mohli vystupovať vierohodne, musia mať sami citovú a sexuálnu zrelosť.

Digitálny svet, migrácia, zneužívanie
V úvode textu sa uvádza, že záverečný dokument ako aj pracovný dokument – Instrumentum laboris – sa musia číta spoločne, lebo medzi nimi je „kontinuálny vzťah“.
Na záver prvej časti sa otvára široká téma o životnej realite mladých, rovnoprávnosti pohlaví, práci mladých vo farnostiach, formách ekonomického a sociálneho vylučovania, sekularizácie, vzdelania až po formáciu rehoľníkov a kňazov.
Podľa „Vatican News“ sa v analýze uvádzajú aj tri zvláštne body: Stále viac prenikajúci digitálny svet s jeho kladmi a zápormi. Ďalej sa hovorí o situácii utečencov a zdôrazňuje sa, že jav migrácie je „štrukturálny problém na globálnej úrovni“ a nie iba „prechodný núdzový stav“.
Tri články sa zaoberajú aj témou zneužívania. Uvádzajú sa rôzne formy zneužívania a potreba ich spracovania od koreňov. Tu sú potrebné „prísne prostriedky prevencie“. Biskupi sa tiež poďakovali tým, ktorí mali a majú odvahu zneužívanie pomenovať a odkrývať ho.

Mladých ľudí sprevádzať
V druhej hlavnej časti ide o dimenzie povolaní. „V pluralistickom svete plnom možností a životných cestách plných zlomu v povolaniach je ťažké žiť a udržať sa, ako zhŕňa „Vatican News“.
„Synoda spoznáva potrebu napomáhania integrálneho sprevádzania, pri ktorom duchovní sú dobre integrovaní s ľudskými a sociálnymi aspektami“, ako sa uvádza vzhľadom na potrebu sprevádzania mladých Cirkvou na ich ceste životom.

„S mladými, nie len pre nich“
Súčasťou dokumentu k perspektívam Cirkvi biskupi zdôrazňujú, že sa musí začať vidieť mladých ako prioritu pôsobenia Cirkvi. Musí sa venovať čas a energia na spoločnú cestu „s mladými ľuďmi a nie len pre nich“.
Realizácia tohto spočíva na miestnych cirkvách. Dôraz sa kladie na synodálny proces Cirkvi a na to, že synodalita charakterizuje Cirkev samotnú, ako aj jej vyhlasované pôsobenie. Synoda sa nekončí záverečnou omšou v Ríme, ako zdôrazňujú synodálni otcovia. Vidia dôležitú fázu realizácie v miestnych cirkvách v nasledujúcich mesiacoch a rokoch a prezentujú záverečný dokument ako „kartu na vedenie ďalších krokov, ku ktorým je Cirkev povolaná“.

Sedem „naliehavých výziev“
Sedem oblastí sa označuje za „naliehavé výzvy“. Patrí k nim „migrácia“, kde treba „strhávať múry a stavať mosty“. Tiež sa spomína digitálny svet ako „veľká šanca na dialóg, stretávanie a výmenu názorov medzi ľuďmi, ako aj prístup k informáciám a vedomostiam“, no aj jeho tienisté stránky ako „osamelosť, manipulácia, vykorisťovanie a násilie“. Biskupi varujú pred následkami „fake news“ (falošných správ), v ktorých pravda stratila svoju silu“.
Účasť žien aj na vedení Cirkvi je „otázkou spravodlivosti“. Prítomnosť žien v cirkevných grémiách „na všetkých úrovniach vrátane vedúcich postov“ a účasť žien na rozhodovaní v Cirkvi so zachovaním úlohy kňazského úradu má mimoriadny význam.
Ide tiež o jasné a otvorené slová o sexualite a Cirkev sa musí jasne obrátiť proti každej diskriminácii a sexuálne motivovanému násiliu. Homosexuálom treba pomôcť, aby mohli „v slobode a zodpovednosti žiť svoje krstné povolanie“.
Ďalší bod v tomto odseku sa venuje nasadeniu sa za spravodlivosť a zachovanie stvorenstva – to sa musí odzrkadliť aj vo vedení a stvárnení cirkevného života. Ďalšími témami sú: medzikultúrny a medzináboženský dialóg, ako aj ekumenizmus.
Na záver synoda nalieha na to, aby sa ponúkalo pre všetky tieto oblasti skutočne kvalitné vzdelávanie. Sú tu tri návrhy synody: Laici, rehoľníci a kňazi majú byť formovaní spoločne. Pastorácia mladých musí byť pevnou súčasťou formácie kňazov a rehoľníkov. A po tretie rozmer skúseností má byť pevnej zakotvený do formácie kňazov.

Vlastný list mládeži
Dnes končí pápež František stretnutie biskupov slávnostnou svätou omšou v Bazilike sv. Petra. Synodálni otcovia sa obrátia listom na mládež celého sveta. –zg-

Kardinál Müller: Existuje len manželstvo muža a ženy

Frankfurt/M. – Kolín, 27.10.2018 (kath.net) 024 107 – „Ak sa vysloví výpoveď: ´Cirkev má zmeniť svoj postoj k homosexualite´ a že ´sexuálny vzťah dvoch mužov je to isté ako vzťah muža a ženy´, tak treba jednoducho tento postoj považovať za nesprávny.“ Konštatoval to kardinál Gerhard Ludwig Müller, býv. prefekt Kongregácie pre náuku viery pre kolínske Dómske rádio.
„Je to autorita Cirkvi, ktorá má robiť takéto rozhodnutia a nie jednotlivý teológ. Aj keď dosiahne veľký účinok na verejnosti.“ Išlo o prípad jezuitu Ansgara Wucherpfenniga. Vatikán tomuto profesorovi na jezuitskej vysokej škole St. Georgen vo Frankfurte neudelil „nihil obstat“ pre jeho ďalšie pôsobenie ako rektora. Páter Wucherpfennig podľa vlastnej výpovede už žehnal homosexuálne páry. Kardinál ďalej vysvetlil:
„Tu sa nemýli Cirkev, ale teológ so svojimi názormi a musí ustúpiť a postaviť sa na pôdu katolíckej viery. Koleso histórie dogiem nemožno otočiť naspäť ani v otázke homosexuality. V každom prípade nie v tomto zásadnom postoji Cirkvi, ktorý je zakotvený v samotnom zjavení – to je jediná orientácia, ktorú môžeme mať – existuje jedno manželstvo, jedno životné spoločenstvo, duchovne, duševne a telesne s otvorenosťou pre dieťa ako podľa prirodzenej skúsenosti, tak aj v zmysle zjavenia a to iba medzi mužom a ženou,“ zdôraznil kardinál Müller. –zg-

Čína: Bagrami zrúcali dva mariánske kostoly!

Vatikán, 28.10.2018 (kath.net) 024 109 – Čínske štátne orgány dali strhnúť dva mariánske kostoly. Bagre zničili kostol „Našej Pani šťastia“ v Anlongu, Guizhou (foto) a „Našej Pani siedmych bolestí“ v Dongergou, Shanxi.
Oba kostoly používali štátom povolení katolíci ako aj katolícki podzemnej cirkvi. Správu vydala ázijská agentúra AsiaNews. –zg-

Kardinál Zen: Dohoda s Čínou povedie k zničeniu pravej cirkvi

Hongkong, 27.10.2018 (kath.net/jg) 024 106 – Dohoda medzi Čínou a Vatikánom, ktorá poskytuje komunistickej vláde v Pekingu bližšie nepoznané kompetencie pri menovaní biskupov, „je plodom naivity pápeža Františka“. Napísal to kardinál Joseph Zen, emeritný arcibiskup Hongkongu v komentári pre New York Times.
Pápež František má „prirodzenú sympatiu“ voči komunistom, pretože ich vníma ako prenasledovaných. „On ich nepozná ako prenasledovateľov, ktorými sa stávajú, akonáhle sú pri moci,“ uviedol kardinál. „Pápež František komunistov nechápe. Zo skúsenosti v Južnej Amerike ich vidí ako obrancov chudobných proti utláčaniu. S totalitným režimom je však nemožné urobiť dobrú dohodu,“ zdôrazňuje kardinál.
„To nešťastie sa začalo už v r. 2002, keď bol nahradený kardinál Jozef Tomko ako prefekt Kongregácie pre evanjelizácie národov. Kardinál Tomko komunizmus chápal, jeho nástupcom je mladý Talian bez skúseností so zahraničím,“ napísal kardinál Zen.
„Optimistický prístup pápeža Františka ku komunistom Číny sa posilňuje cynikmi okolo neho, ktorí by vlastne mali byť múdrejší. Vzhľadom na skúsenosti ostatnej doby sa môj postoj k niektorým poradcom pápeža zmenil. Kardinála Parolina ako štátneho sekretára som najprv privítal. Teraz som presvedčený, že Parolin sa zaujíma menej o Cirkev ako o svoje diplomatické úspechy.“
„Dohoda povedie k utláčaniu biskupov podzemnej cirkvi. Bola uzavretá, aby sa nastolila jednota cirkvi v Číne, no povedie k zničeniu pravej cirkvi v krajine,“ napísal kardinál Zen.
S Rímom spojená katolícka cirkev Číny existuje v podzemí. Popri nej je tu „Katolícke vlastenecké združenie“ riadené komunistami. Doteraz ho Vatikán neuznal. –zg-

Biskupi z Afriky varovali pred sexualitou bez lásky

Cotonou, 27.10.2018 (kath.net/Fides) 024 105 – „Zaobchádzanie so sexualitou sa treba naučiť, inak to bude ako s autom, keď nemáme vodičský preukaz – spôsobíme nehody,“ uviedli biskupi z Beninu v poznámke na tému sexualita na konci svojho riadneho zasadnutia 21.- 24. októbra v Bohicone na juhu krajiny. Poznámka je súčasťou vyhlásenia biskupov, v ktorom vyjadrujú svoje starosti zo zavedenia nových učebných plánov na štátnych školách, ktoré podľa nich aktívne napomáhajú sexuálnu neviazanosť a šírenie antikoncepcie. Konferencia biskupov preto považuje za potrebné vychovávateľom a rodičom poskytnúť orientačnú pomôcku o prístupe k sexualite.
„Sexualita nie je obmedzená na telesnosť, ale je aj v duchu a v srdci. Všetky bunky tela sú pohlavné, celá osoba je sexuálna aj v spôsobe myslenia a milovania. Sexualita pochádza od Boha. To znamená, že musíme žiť tak, ako to Boh chce,“ zdôrazňujú biskupi a citujú Starý zákon. „Sexualita je sila, ktorá nám umožňuje milovať. To je jej prvý a najdôležitejší účel. Sexualita bez lásky nás nerobí šťastnými,“ uvádza sa v dokumente.
Biskupi preto na záver varujú pred sexualitou bez lásky a píšu:
„Mladú generáciu treba priviesť k tomu, aby sexualitu žila v duchu lásky, pretože sexualita je ako dom, ktorý sa má postaviť. Najprv treba položiť základy. Ak tie nie sú solídne, je budova odsúdená na zrútenie.“ –zg-

Cirkev musí posolstvo prezentovať jasne a nebojácne

Vatikán, 26.10.2018 (kath.net/KAP) 024 104 – Arcibiskup z Armaghu a prímas Írska Diarmuid Martin na brífingu po synode povedal:
„Cirkev nesmie nechať tému sexuálneho násilia voči maloletým za sebou. Pretože ľudia traumatizovaní zneužívaním to tiež nemôžu nechať za sebou. Nesú to so sebou celý život. Preto by sme to mali robiť aj my.“
Povedal, že na synodu prišiel bez očakávaní. V prípravnom dokumente mu chýbal Duch Svätý, no ten potom pôsobil na synode a teraz obohatený a inšpirovaný odcestuje domov. Potom zdôraznil:
„Dlho som sa pokúšal službu mladým vtlačiť do pastorácie starého druhu s myslením len udržiavania stavu. Máme svoje štruktúry v Cirkvi a svoj spôsobom ako robiť veci a musíme sa teraz nejako pokúsiť našich mladých ľudí dosiahnuť. … Synoda ma povzbudila myslieť o niečo ctižiadostivejšie a pristupovať k mladým novým spôsobom.“
Arcibiskup Martin varoval tiež pred tým, aby sa náuka alebo disciplína Cirkvi zrieďovali:
„Úlohou synody nebolo zmeniť postoj Cirkvi k sexualite alebo k celibátu. Ak Cirkev proste poškuľuje po módnych trendoch a to či ono mení v nádeji, že to akosi pritiahne mladých ľudí, tak to nebude fungovať. Cirkev musí jasne a nebojácne prezentovať svoje posolstvo, ktoré sa niekedy nezlučuje s tým, čo mladí ľudia inde zakúšajú a počúvajú.“

Kardinál Christoph Schönborn v piatok v Ríme na brífingu vyjadril nádej, že problémy mladých diskutované na synode vypočujú aj politickí predstavitelia. Potvrdil pozitívne dojmy zo synody aj význam spracovania prípadov zneužívania v Cirkvi. Povedal, že si želá mocný hlas, ktorý politikom povie, koľko nespravodlivostí a násilia je vo svete mladých ľudí. Ako príklad zo svedectiev mladých uviedol zlé pracovné podmienky a nezamestnanosť „nielen v Afrike, ale aj v Európe“ a dodal: „O tom sa málo hovorí.“
Arcibiskup dodal, že najprv si kládol otázku, či sa oplatí byť mesiac mimo arcidiecézy, no na koniec musí povedať: „Vziať si mesiac čas na počúvanie mladých ľudí to je toho hodné. Veď kto to inak robí?“ Mladý Afričan mu totiž povedal: „Cirkev je naša jediná nádej, jediné miesto, kde nájdeme pozornosť, počúvanie a ochranu.“ Arcibiskupovi imponuje odvaha a ochota mladých ľudí vychádzať na okraje spoločnosti a tam s inými hovoriť. To sú cesty ukazujúce do budúcnosti, ku ktorým vyzýva aj František, ako povedal viedenský arcibiskup. .

Salvádor: Zastrelil biskupa Romera?

Salvádor, 26.10.2018 (kath.net) 024 103 – Oskar Romero bol pred niekoľkými dňami pápežom Františkom svätorečený.
Na Alvara Rafaela Saraviu, ktorý je už dlho podozrivý z vraždy salvádorianského biskupa Oskara Romera v r. 1980, vydal sudca teraz zatykač. Informoval o tom „Catholic Herald“. Podozrivý je však na úteku. Je obvinený, že ako veliteľ vojenskej jednotky zastrelil biskupa, keď chcel slúžiť omšu. Zatknutý bol už v r. 1987 v Miami (USA) a vydaný do San Salvádora. Viaceré procesy proti nemu však boli bez výsledku, keďže zákon o amnestiách zabránil trestnému stíhaniu porušovania ľudských práv vojakmi v občianskej vojne 1980- 1992. Zákon o amnestiách z r. 1993 najvyšší súd v r. 2016 zrušil a prípad zavraždenia Romera v r. 2017 znovu otvorili. –zg-

Rozsudok: Mohameda neslobodno nazývať ‚pedofilom‘

Viedeň, 26.10.2018 (kath.net) 024 102 – Európsky súdny dvor pre ľudské práva potvrdil 25. októbra prvý rozsudok viedenského trestného súdu podľa ktorého proroka islamu Mohameda neslobodno nazývať „pedofilom“. Informoval o tom denník „Krone“.
Istá Viedenčanka v r. 2009 v prednáške na tému „Základy islamu“ povedala:
„56-ročný muž a šesťročné dievčatko? (…) Ako to nazveme, ak to nie je pedofília?“
Ženu odsúdili na peňažnú pokutu 480 eur a hradenie procesu. V r. 2011 to najvyšší súd potvrdil. Žiadosť o obnovenie procesu bola zamietnutá. Sporné výpovede označil Európsky súd ako „úsudky o hodnotách“, ktoré bránia „serióznej diskusii“ na túto tému.

Biskup vidí odvolanie ako pomstu kardinála Wuerla

„Nie som súčasťou levanduľovej mafie. Nikdy by som k týmto zlým nepatril.“

Memphis, 26.10.2018 (kath.net/pl) 024 101 – V deň po očividne nedobrovoľnom emeritovaní iba 63-ročného biskupa z amerického Memphisu, Mons. Martina Holleya, pápežom Františkom sa biskup vyjadril pre „Catholic News Agency“ o dôvodoch svojho odstránenia z úradu. Chce byť transparentný, ako konštatoval a vysvetlil, že príčinou nebol zlý manažment či obvinenia z nevhodného sexuálneho správania. Skôr predpokladá, že bol odstránený na zásah bývalého arcibiskupa Washingtonu kardinála Donalda Wuerla. Ten ovplyvnil podľa neho apoštolského nuncia arcibiskupa Christopha Pierra, či dokonca s ním spolupracoval, aby Holleyho odstránili z úradu. Biskup Holley tiež povedal, že pred svojím odstránením z úradu nedostal nijakú možnosť rozhovoru s pápežom Františkom.
Biskup Holley vidí svoje emeritovanie ako účinok diania v r. 2012. Vtedy bol pomocným biskupom vo Washingtone D.C. a o arcibiskupovi Wuerlovi Vatikán uvažoval ako o štátnom sekretárovi. Pápež Benedikt XVI. ho požiadal o jeho posudok k tomuto menovaniu a on sa vyjadril o tomto povýšení s ustarostením. Wuerla preto za štátneho sekretára nemenovali, no v r. 2013 ho pápež František menoval za člena Kongregácie pre biskupov.
Svoje odvolanie z úradu biskupa Memphisu označil biskup Holley doslova ako „akt pomsty“, lebo kardinál ním od jeho nepriaznivého posudku pohŕda.
Biskup Holley, ktorý je Afroameričan (ako aj jeho predchodca), hovoril aj o „rasistických predsudkoch niektorých kňazov voči nemu.
Proti biskupovi Holleymu sa vyskytli obvinenia zo sexuálneho obťažovania mužov, avšak iba ojedinele a nie toľké ako proti bývalému kardinálovi Theodore McCarrickovi a proti Wuerlovi za zatajovanie týchto prípadov. Biskup Holley hovorí vzhľadom na masové nevhodné správanie McCarricka: „Ja nie som súčasťou levanduľovej mafie. Nikdy by som k týmto zlým nepatril.“
Ako washingtonský pomocný biskup Holley dva roky spolupracoval s McCarrickom. O jeho vychýrenom dome na pláži síce počul, ale spočiatku netušil nič o správaní sa McCarricka ako „dravca“ voči mladým mužom. Keď potom v r. 2009/2010 od seminaristu počul presnejšie informácie, informoval Wuerla a iných biskupov, no nestalo sa nič iné ako to, že sa Wuerl za tieto informácie poďakoval. Wuerlov hovorca neskôr pre CNA povedal, že Wuerl si na taký rozhovor s Holleym nespomína.
Pred odstránením biskupa z úradu Vatikán vykonal apoštolskú vizitáciu Diecézy Memphis. Predtým sa zdvihla kritika voči vedeniu úradu biskupom napr. pre jeho menovanie kanadského kňaza za vikára, hoci v diecéze nebol známy. Generálny vikár Machado hneď po vizitácii odstúpil. Okrem toho Holley za niekoľko mesiacov primäl asi 75 percent kňazov, aby odstúpili a menoval ich iba za farských administrátorov.
Vatikánsky hovorca Greg Burke 24. októbra na otázku reportéra vysvetlil, že príčina odvolania biskupa Holleyho spočíva v jeho „manažovaní diecézy“ a netýka sa zneužívania. Na otázku o dôvode zavedenia kánonického procesu, ktorý viedol k odvolaniu biskupa Holleyho, Vatikán neodpovedal. –zg-

Taiwan: Mníšky začali medzináboženský dialóg

Vatikán/Taiwan 25.10.2018 (RV) 024 100 – „Kontemplatívna akcia, aktívna kontemplácia“ – pod týmto názvom sa v dňoch 13. – 20. októbra uskutočnilo prvé medzinárodné stretnutie kresťanských a budhistických kontemplatívnych rehoľných sestier. Hostil ho taiwanský budhistický kláštor Fo Kuang Shan.

Zúčastnilo sa na ňom okolo 70 prevažne ázijských rehoľníčok (z Taiwanu, Južnej Kórey, Japonska, Indie, Srí Lanky, Myanmaru, Singapuru, Thajska, Hong Kongu a Filipín), ale aj delegátky z Brazílie, Talianska, Nemecka, Nórska a Spojených štátov amerických. Zastúpená bola aj Svetová rada cirkví, vedená luteránkou Simone Sinnovou.
Pápežská rada pre medzináboženský dialóg zverejnila záverečné vyhlásenie z tohto prvého medzinárodného sympózia, ktoré sa symbolicky konalo na rovnakom mieste, kde v roku 1995 prebehol formálne prvý budhisticko-kresťanský dialóg.
Za vatikánsky úrad na konferencii vystúpil jeho sekretár, biskup Miguel Ángel Ayuso Guixot, ktorého sprevádzal podsekretár Mons. Indunil Janakaratne Kodithuwakku Kankanamalage.
Biskup Ayuso v príspevku vyzval k rozšíreniu priestorov pre ženskú účasť v medzináboženskom dialógu, v súlade s povzbudením pápeža Františka, ktorý viackrát pri rôznych príležitostiach zdôraznil, že ženy sú dobre pripravené na vrcholné medzináboženské stretnutia, a to nielen z katolíckej strany.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *