Život Cirkvi vo svete 40/2020

Obsah

Kardinál Kasper: „Fratelli tutti“ má sociálnu orientáciu

Kardinál Müller: „Dôstojnosť človeka je nedotknuteľná“

Kardinál George Pell prichádza do Ríma

Corruptio optimi pessima

Kardinál Pell ďakuje pápežovi za čistenie Vatikánu

Kardinál Burke: Joe Biden nemá dostať sväté prijímanie

Kardinál Baldisseri – koncertný pianista – má 80 rokov

Kardinál Zen: „Prosil som o audienciu – no nijaká reakcia“

Slovinsko: Cirkev víta zákon o voľnej nedeli !

Zürich: Radnica chce opäť prekaziť Pochod za život 2021!

Nemecko: Arcibiskupstvo povoľuje prijímanie do úst

Duchovní varujú pred ďalším zatvorením kostolov

Taliansko: Skúsenosti lekára s pandémiou covidu -19

Biskupi sa nemajú riadiť nespravodlivými reštrikciami

Česko: Národná svätováclavská púť

Umelec z Eritrey maľuje Merkelovú ako matku Teréziu

Homília: „Ježiš našťastie nekandidoval vo voľbách “

Trump nominuje katolíčku na najvyšší súd

Austrália: Ľudí môžu násilne vyzliecť, ak ich treba zaočkovať Sorosove nadácie chcú po zvolení Trumpa spôsobiť anarchiu

Turecké útoky v severnom Iraku ohrozujú kresťanov

USA: Vyše 300 násilníkov zatknutých na protestoch BLM

Sicília: Zničený Kostol sv. Agáty a zmizli Hostie

Viganò: Skrytý štát so skrytou cirkvou chcú zvrhnúť Trumpa

Naša príloha – homília:
Kardinál Koch – „Kríza viery je hlboká kríza viery v Krista“

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio; contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur: tuque, Princeps militiae caelestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute, in infernum detrude. Amen.

Ruženec spája hlas Cirkvi a ľudstva

Otcova spravodlivosť rozhodla zaplatiť utrpením a smrťou Syna, aby ste boli vykúpení. Láska Synovho Srdca rozhodla, aby vás jeho Matka viedla ku spáse. Je to moje materstvo, ktoré vás zachraňuje. Nebojte sa, je to Matka, ktorá pre vás všetko zariaďuje! Nestarajte sa! Prenechajte každú svoju starosť môjmu Srdcu (Don Gobbi 7.10.1975)
Vo večeradlách som skutočne prítomná a zjednocujem sa s vašou modlitbou. S ňou obetujete nebeskej Matke výdatnú pomoc príhovoru o záchranu toľkých úbohých synov aj o riadenie žalostných udalostí vašej doby.
Váš celý ruženec má vplyv na všetky udalosti doby. S ním sa vám podarí odhaliť úklady môjho protivníka. Vyhnete sa toľkým jeho podvodom. Ubránite sa mnohým nebezpečenstvám, ktoré vám chystá. (7.10.1979)
Modlitbou môžete nepriateľovi vždy znova vytrhnúť získané územia a môžete zasiať v púšti zla a hriechu zárodky dobra. Najmä môžete oslobodiť nezmerateľné množstvo duší, ktoré satan uväznil. Modlitba má obrovskú moc a vyvoláva reťazové reakcia dobra, ktoré sú silnejšie ako samotné atómové reakcie! …
Prečo je ruženec je taký účinný? Lebo je to jednoduchá modlitba a duchovne vás pobáda k malosti, jemnosti a prostote srdca. Dnes je satan schopný všetko získať duchom pýchy a vzbury proti Bohu a obáva sa tých, ktorí nasledujú vašu nebeskú Matku na ceste malosti a pokory.
Je to modlitba, ktorú sa modlíte spoločne so mnou. Je vždy účinná preto, lebo vaša nebeská Matka je prosiaca všemohúcnosť. Ja vždy dosiahnem, o čo prosím, lebo Ježiš nikdy nepovie ‚nie‘ na to, o čo ho prosí jeho Matka.
Je to modlitba, ktorá spája hlas Cirkvi a ľudstva, lebo sa vždy prednáša v mene všetkých, nikdy nie je celkom osobná.
Rozjímaním tajomstiev ruženca dospejete k pochopeniu Ježišovho plánu, ktorý sa odzrkadľuje v celom jeho živote. Tak vnikáte stále hlbšie do tajomstva vykúpenia. Pôsobením nebeskej Matky budete chápať toto tajomstvo lásky, lebo budete napredovať na ceste jej Srdca, kým nedospejete k nezmenenému pokladu vrúcnej lásky Ježišovho Srdca.
Opakovaním Otčenáša povýšite modlitbu ruženca na dokonalé oslávenie Otca. Prosbou Sláva Otcu dospejete aj k večnej poklone Najsvätejšej Trojice.
Touto reťazou bude mocný drak celkom spútaný a jeho akčný rádius sa bude stále zužovať až bude bezmocný. A triumf môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný (7.10.1983)

* * * * * * *

Kardinál Kasper: „Fratelli tutti“ má sociálnu orientáciu

Vatikán, Hamburg, 01.10.2020 (KAP/KNA) 026 774 – Nová encyklika pápeža Františka podľa slov nemeckého kardinála Waltera Kaspera, emeritného predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, chce načrtnúť smernice pre svetové spoločenstvo po kríze koronavírusu. V nemeckom týždenníku „Die Zeit“ zo štvrtka kardinál Kasper píše:
„Nemálo ľudí má dojem, že svet sa vytrhol z pántov. Naliehavé problémy tejto doby sú: nový nacionalizmus, terorizmus a do neba volajúca svetový mier ohrozujúca nespravodlivosť. Ekologická kríza ohrozuje budúcnosť našej planéty a viedla k celosvetovej utečeneckej kríze. K tomu sa pridáva teraz aj pandémia.“
„Pápežova encyklika Fratelli tutti – (Všetci bratia), ktorá bude zverejnená v nedeľu, presahuje okruh Katolíckej cirkvi – je adresovaná všetkým ľuďom dobrej vôle. František v nej súčasne znovu zdôrazní nábožensko-politický a pokoj šíriaci rozmer kresťanskej viery. Tak má encyklika ukázať, že sila slobodnej spoločnosti sa zviditeľňuje na tom, ako sa správa k najslabším zo svojich údov. To sa podarí, iba ak nebudeme robiť vlastné ego jedným kritériom , ale uznáme aj v etnickej, kultúrnej a aj erotickej orientácii aj ego toho druhého v jeho inakosti a budeme solidárni voči sebe navzájom.“
Kardinál Kasper bránil aj titul encykliky Fratelli tutti. Ten narazil na kritiku, lebo sa údajne vzťahuje iba na bratov (fratelli). Kasper poukazuje na pôvod tejto formulácie v citáte sv. Františka Assiského (1181/82-1226) a na biblickú zvyklosť, v ktorej treba vo výraze „bratia“ chápať inkluzívne aj ženy – sestry. Okrem toho kardinál zdôraznil, že pápežova encyklika sa obracia zvlášť na ženy, lebo „so svojimi deťmi vo vojnách a na úteku prežívajú mimoriadne utrpenia a často sú súčasne aj nositeľkami nádeje“. A kardinál ďalej píše:
„Od prvej encykliky v r. 2013 radosť z Františkovho pontifikátu u mnohých katolíkov v Nemecku poklesla. Pritom je pápež naďalej reformátorom. Chybou bolo, že mnohé túžby po reformách na Západe, ktoré sa na neho zamerali, neboli splnené. On nie je nejaký liberálny reformátor, ale ten, kto zachádza až ku koreňom Evanjelia. Evanjelium pre Františka zasa nie je sociálno-politický program, ani svetu vzdialené zbožné ševelenie, ale posolstvo spásy, ktoré so sebou občas prináša nepohodlné dôsledky pre každodenný život.“

Kardinál Müller: „Dôstojnosť človeka je nedotknuteľná“

Homília kardinála Gerharda L. Müllera k 80. narodeninám
em. arcibiskupa Bruselu André Léonarda.

Vatikán-Paríž, 30.9.2020 (kath.net/pl) 026 773

Ctený milý spolubrat v Kristovi, keď dnes môžeme sláviť vaše 80. narodeniny tu v Paríži je to dôvod ďakovať Bohu a vašim rodičom … Žalmista melancholicky konštatuje:
„Vek nášho žitia je sedemdesiat rokov a ak sme pri sile, osemdesiat. No zväčša sú len trápením a trýzňou, ubiehajú rýchlo a my odlietame (Ž 90, 10). A predsa sa viera v živého Boha sa nezasype sutinami priečneho a rezignujúceho nihilizmu. Na jeho milosť je spoľahnutie a preto môžeme vo všetkých ťažkostiach tu na zemi pozdvihnúť svoju dušu k Bohu a volať: „Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera. Nech je nad nami dobrotivosť Pána, nášho Boha; upevňuj dielo našich rúk, dielo našich rúk upevňuj!“ (Ž 90, 16f).
Kresťanské nasadenie sa podstatne odlišuje od platonického postavenia večných ideí proti zmyslovému svetu ako ríše pominuteľných tieňov. No nepadneme do osídiel ani materializmu, ktorý odmieta druhý svet ako ilúziu a podvod, aby ako hráč vabank stavil všetko na jednu kartu toho pozemského, ako chudák vyhodený z kasína.
Je iba jeden svet, ktorý Boh nádherne a úžasne stvoril. Vo svojej múdrosti ho venoval ľuďom ako záhradu, ktorú treba duchom a činom obhospodarovať, alebo ako spoločný dom, v ktorom sú príbytky pre všetkých. Ak chceme opísať oproti dualistickej dialektike toho pozemského a druhého sveta alebo dualistickým obrazom kresťanský vzťah transcendentného Boha s človekom v imanencii sveta, tak zídeme na biblickú metaforu z cesty, ktorá vedie k cieľu. Pri počatí v matkinom tele sa Boh zjavuje človeku ako pôvod a zmysel jeho bytia. A jeho narodením sa začína pozemská cesta od detstva, cez mladosť k životnému dielu dospelého, až po kontemplatívne vyznenie v zrelosti staroby. Táto cesta nie je postavená ako labyrint, či slepá ulička, ktorá by musela vyvolať totálnu frustráciu, ale ako prozretelnostná navigácia, ktorá nás vedie k Bohu ako cieľu našej cesty – večnému spoločenstvu s Bohom v pravde a láske. V duchovných výzvach, telesných a duševných utrpeniach, nespravodlivosti a zlovôli tohto sveta sa pravdaže cítime ako cudzinci. Preto dúfame – napriek mnohým obchádzkam a zápcham – že dospejeme do našej vlasti v nebi: „On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu,“ (Flp 3, 21).
Ježiš Kristus je večný Syn Otca, Slovo jeho podstaty, ktoré sa stalo telom. A on vo svojej osobe drží pospolu Boha a svet. On obklopuje bytie v čase a večnosti, v histórii a spoločnosti, v duchu a tele. On je vyváženosťou modlitby a práce, milosti a prírody, viery a rozumu, humanity a kresťanstva. Kresťanstvo je „humanizmus s Bohom“. Kto zakúsil „že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí“ (Rim 8, 21), ten je aj zaočkovaný proti vírusu nihilizmu, ktorý „biedu ľudí bez Boha“ ako to formuloval Henri de Lubac – pandemicky šíri po celom svete. …
Deklarácia ľudských práv 26. augusta 1989 tu v Paríži nenarazila preto na kritiku z Cirkvi, lebo tá namiesto toho, aby sa z tomistickej tradície zakladala na povahe človeka sa zakladá na vôli mocných, ale preto, že zahmlieva svoje základy v Božej transcendentnosti Boha, ktorý jediný ju odvádza od ľudskej svojvôle. Odvolanie sa na „najvyššiu bytosť“ v preambule nebolo viac ako koketéria salónnych filozofov tretej triedy. Tento „Boh“ z výplodov osvietenstva nie je živý Boh Izraela a Otec Ježiša Krista, ktorý svoj ľud oslobodzuje z otroctva a vovádza do šírej krajiny slobody a spravodlivosti. Z metafyzických hĺbok ľudského bytia vychádzajúce postuláty slobody, rovnosti, bratstva existujú iba v Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku. On slobodne prežil všetku zlobu a násilie sveta na vlastnom tele a tým oproti civitas terrena vybudoval Civitas Dei. Nie terorom gilotíny sa ľudia vychovávajú k cnosti a la Robespierre. Iba pokorou Krista na kríži prichádza zmierenie do sveta a oslobodzuje sa človek od hriechu a smrti.
Vy, milý brat v biskupskej službe, André Léonard, ste celý život postavili do služby Bohu, ktorý nás v Kristovi urobil novým stvorením. Služba biskupa a kňaza nie je ničím iným ako výkon apoštolskej služby zmierenia vzhľadom na veriacich v „Božej Cirkvi“ (2 Kor 1, 1).
„Sme teda Kristovými vyslancami a akoby Boh napomínal skrze nás. V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom! (2 Kor 5, 20). „Nech nás takto každý pokladá za Kristových služobníkov a správcov Božích tajomstiev (1 Kor 4,1).
Takže nám nevadí, ak sme posudzovaní svetskými súdmi podľa od Boha vzdialených merítok, lebo všetko závisí od rozsudku večného Sudcu, ktorý vidí do všetkých sŕdc. „Služobníci Novej zmluvy“ slúžia Duchu, ktorý oživuje, nie litere, ktorá zabíja (porovn. 2 Kor 3, 4-11).
Cesta Cirkvi je dnes cestou človeka. Nikto nemôže tak hovoriť za život, ako ľudia, ktorí v Bohu žijú, myslia a konajú. Od prvej chvíle života až po prirodzenú smrť je dôstojnosť človeka nedotknuteľná. To, že každý človek je ľudská osoba, znamená, že nikoho nemožno zhadzovať na objekt egoistického hedonizmu alebo politických a hospodárskych záujmov totalitných politikov, manažérov a mediálnych mogulov dokonca, ani keď sa nechajú oslavovať svojimi zvedenými a platenými prívržencami ako filantropi ľudstva.
Ľudstvo nemá budúcnosť v totálne kontrolovanom a byrokratickom svete, kde svojprávnosti zbaveným masám hrajú divadielko – že ich ulúpená sloboda je nutnosťou. Božia Cirkev je jediná moc globalizovaného sveta, ktorá sa zasadzuje za slobodu a dôstojnosť človeka. Sloboda neznamená môcť robiť, čo sa mi páči a osoží v súlade s cieľmi, ktoré mocní predkladajú. Sloboda je schopnosť nezávisle od každej svetskej moci v láske preberať zodpovednosť za blížneho. Iba ak milujeme Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého, dosiahneme pravú slobodu, ktorá vedie ponad nás a práve tým k nám samým. Pôvodom a cieľom slobody je láska.
Svedčia o tom aj svätí mučeníci Kozma a Damián. Pri prenasledovaní kresťanov za cisára Diokleciána boli sťatí. Ale Cirkev si uctieva týchto dvoch lekárov, lebo chudobných liečili zdarma z lásky ku Kristovi, ktorého spoznali v trpiacom a opovrhovanom človeku. Bezplatne a nezištne chceme aj my kresťania dneška duchovne a materiálne slúžiť chudobným dnešnej doby a pomocou milosti zmierňovať a liečiť rany sklamaných, ponižovaných a zblúdených. Vo vysielacej reči k 12 apoštolom Ježiš hovorí: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10, 8). Milosť úradu apoštola nás oslobodzuje od pocitu, že všetko bolo nadarmo rovnako ako od titanskej vôli zachraňovať svet podľa našich plánov. Ako kresťania nehľadíme aj v 80 či 90 rokoch života, do ktorého nás Boh uviedol, zatrpknuto a zúfalo naspäť ako pohania, lebo ich čas neodvratne uplynul. My môžeme všetko s dôverou vložiť do Božích rúk: naše výkony a porážky, naše zasadzovanie sa za Božie kráľovstvo celým životom, ale aj trpké sklamania dokonca aj z ľudskej stránky v Cirkvi.
Nech je to akokoľvek – „Čo na tom?! Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či už pod dajakou zámienkou, alebo úprimne zvestuje Kristus. A ja sa tomu teším a budem sa tešiť, (Flp 1, 18) – tak nás utešuje apoštol.
A preto vám priatelia vzdávajú poctu, milý spolubrat, pestrou kyticou z mnohých zaujímavých príspevkov s krásnym názvom, ktorý charakterizuje vaše myslenie a životné dielo:
Montrer aux hommes le chemin qui mène au Christ
(Ukázať ľuďom cestu, ktorá vedie ku Kristovi) Amen.

Kardinál George Pell prichádza do Ríma

Rím, 28.09.2020 (KAP) 026 772 – Austrálsky kardinál George Pell (79), bývalý prefekt ekonomického sekretariátu Vatikánu sa v stredu vracia do Ríma, ako informovala súkromná katolícka sieť CNA/EWTN v nedeľu s odvolaním sa na okolie kardinála Pella. Je to jeho prvá návšteva vo Vatikáne od jeho uvoľnenia z postu v r. 2017 kvôli obvineniam zo „zneužívania“. Z tohto obvinenia ho austrálsky súd pred polrokom úplne oslobodil.

Corruptio optimi pessima

„Odhalenie najlepšieho vedie k najhoršiemu“

Sancte Michael Archangele, defende nos in proelio!
Vlny vatikánskych škandálov – Becciu ‚von’ a Pell ‚naspäť’.

Armin Schwibach

Rím, 29.9.2020 (kath.net/as) 026 771 – „Corruptio optimi pessima“ – odhalenie toho najlepšieho vedie k najhoršiemu. To učil už svätý pápež Gregor Veľký (Moralia in Iob).
Sviatok sv. archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela. Archanjel Michal je aj patrónom vatikánskych žandárov. Ako každý rok slávil pápež František pri tejto príležitosti svätú omšu už 26. septembra. Teda menej ako dva dni po vatikánskej bombe – prepustení kardinála Giovanniho Angela Beccia, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých ako aj po požiadavke, aby sa vzdal práv kardinála.
Pápež mal v Bazilike sv. Petra homíliu s voľným príhovorom, ktorému sa prirodzene venovala veľká pozornosť. Je známe, že voľne prednesený „učiteľský úrad“ homílií, interview a príhovorov vo forme rozhovoru sú pre Františka miestom, kde sa zvlášť zviditeľňuje to, čo pápežom hýbe mimo formálnosti. To sa dalo konštatovať stále znova po 1500 homíliách „učiteľského úradu z domu sv. Marty“ a už zastavených ranných omší. Ako príklad pripomeňme rok 2018. V lete arcibiskup Carlo Maria Viganò uverejnil prvý list o škandále s bývalým kardinálom McCarrickom a kládol závažné a presné otázky k dianiu v Cirkvi a vo Vatikáne. Na jeseň 2018 sa pápež v meditáciách stále znova vracal k diablovi ako „veľkému žalobcovi“, ktorý rozsieva kúkoľ a neprajnosť medzi „svätý Boží ľud“. Kaplnka v Dome sv. Marty sa tak stala miestom, kde sa František zaoberal tým, čo a kto by mal Cirkev v jej ťažkej a rozbúrenej súčasnosti zamestnávať a čomu sa inde nevenovala pozornosť. Niet divu teda, že práve pri škandáloch búrlivej doby ako je dnešná, sa upiera pozornosť na to, čo František vo voľných príhovoroch hovorí.
„Niekedy sa môže niekto trocha pokĺznuť, ale kto sa v živote nepokĺzne? A síce všetci! Ale my zasa vstávame – ‚Neurobil som to dobre, ale teraz …’. Musíme sa stále znova sa vydávať cestou obrátenia ľudí a aj sami sa obrátiť. V službe nie sme nikdy nesprávne, lebo služba je láska, je to láska k blížnemu, je to blízkosť. Služba je cesta, ktorú Boh zvolil v Ježišovi Kristovi, aby nám odpustil a nechal nás obrátiť sa.“
Ako zvyčajne vychádzal pápež z textov liturgie 26. nedele úplne sústredený na pojem „obrátenie“, alebo ako to on nazval „vzájomné obrátenie“ hriešnika a Boha, ktorý sa k nemu, ak oľutuje, znova prikloní.
František prirodzene nerobil konkrétne narážky na relatívne brutálne odstránenie kardinála v jeho zvláštnej dynamike (sudca prehovoril ešte pred vedením procesu a vypočutí obhajoby obžalovaného). Jasné je – také postupy zvlášť v čase, ktorý je pre Cirkev a celý svet kritický, majú dramatické účinky na „malý zvyšok“, ktorý ešte zostal a bojuje za svoje bytie kresťanov v Cirkvi (napriek všetkým biskupským a kňazským opatreniam).
No nech je to akokoľvek – „obrátenie“ a Božia cesta odpúšťania boli v centre meditácií, pretože: „Keď sa hriešnik odvráti od svojej neprávosti, ktorú páchal, a koná podľa spravodlivosti a práva, ten si zachráni dušu pre život. Keď spozoruje a odvráti sa od všetkých svojich zločinov, ktoré popáchal, určite bude žiť, nezomrie (Ez 18,27-28).
Pritom je dôležité, že toto stretnutie s Bohom – obrátenie – sa koná na oboch stranách a je cestou vzájomného stretávania, ktorého modelom je Kristus. Cesta k obráteniu spočíva v priblížení sa v službe, ako povedal František žandárom:
„Po každý raz, keď sa priblížite, aby ste slúžili, napodobňujete Ježiša Krista, Každý raz, keď urobíte krok, aby ste spravili poriadok, myslite na to, že robíte službu, konáte obrátenie, ktoré je službou. A spôsobom akým to robíte, konáte iným dobro. A za to by som sa chcel poďakovať. Takže ide o dvojaké obrátenie.“
Nuž teraz sa uvidí, ako po týchto dôverných slovách budú prebiehať formy obrátenia vo Vatikáne.
Práve na sviatok sv. archanjela Michala prichádza po dlhom procese a po dvoch rokoch väzenia austrálsky kardinál George Pell – až po troch rokoch neprítomnosti – naspäť do Ríma. To je zaujímavý a dôležitý následok rýchleho prepustenia jeho starého protivníka Beccia, ktorého kardinál Pell podľa svojich slov považuje za „skorumpovaného a neúprimného“.
Tak pokračuje úplná rehabilitácia kardinála Pella. On sa odvážne postavil nespravodlivej a zideologizovanej svetskej spravodlivosti. Kardinál Pell sa po prepustení Beccia pápežovi poďakoval za „čistenie vatikánskeho chlieva“ a vyjadril „nádej, že vznikne jasnosť aj v spojení s Austráliou, ktorá jeho osud uvrhla do ťažkých koľají. Uvidí sa tiež, či a ako pápež húževnatého a úprimného kardinála nasadí pri ďalšom čistení Vatikánu. Už iba skutočnosť, že ho povolal, nám dáva nádej – a je to tiež aspekt „obrátenia“ po „pokĺznutí“.

Kardinál Pell ďakuje pápežovi za čistenie Vatikánu

Sydney, 25.9.2020 (LifeSiteNews) 026 770 – Kardinál George Pell, ktorého pápež v r. 2014 požiadal vyčistiť vatikánske financie, sa poďakoval Františkovi, že začína „čistiť chliev“ vo Vatikáne prijatím odstúpenia mocného vatikánskeho predstaviteľa, ktorý v r. 2016 zrušil plánovaný externý audit vatikánskych financií. Tým bol kardinál Giovanni Angelo Becciù (72). Teraz bol zbavený práv a dokonca vylúčený z kolégia kardinálov!
V oficiálnom vyhlásení 25. septembra austrálsky kardinál George Pell napísal:
„Svätý Otec sa podujal vyčistiť vatikánske financie. Má pred sebou dlhú úlohu a treba sa mu poďakovať a blahoželať mu k tomuto vývoju. Dúfam, že čistenie chlieva bude pokračovať vo Vatikáne aj tu vo Viktórii,“
Kardinál sa pritom identifikuje ako bývalý prefekt Ekonomického sekretariátu Vatikánu.
Ostatný kardinál, ktorý bol zbavený práv, bol kardinál Keith O’Brien po obvinení zo sexuálneho obťažovania kňazov – no ten nebol vylúčený z kolégia kardinálov.
Dôvody odstúpenia Beccia Vatikán neuviedol, no podľa pozorovateľov ide o investovanie vatikánskych peňazí aj z charitného fondu do luxusných nehnuteľností v Londýne. Becciu bol vtedy substitútom na Štátnom sekretariáte Vatikánu od r. 2011 do r. 2018, keď ho František menoval za kardinála a za prefekta Kongregácie pre kauzy svätých.
Becciu v apríli 2016 zrušil externý audit, ktorý plánoval kardinál Pell a ktorý mala realizovať firma PriceWaterhouseCooper.
„Nelegálne bez povolenia pápeža Becciu audit zrušil a listom oznámil vatikánskym dikastériám, že audit sa nekoná. Keď sa kardinál Pell proti tomu ozval, Becciu presvedčil pápeža, aby jeho rozhodnutie dodatočne schválil, ako Catholic News Agency (CNA) informovali zdroje z prefektúry. Audit sa nikdy nevykonal,” informovala CNA v r. 2019.
Taliansky týždenník L’Espresso teraz napísal:
„Počas svojho mandátu zveril celý vatikánsky poklad finančníkovi Enricovi Crassovi, predtým Credit Suisse. Crasso investoval do špekulatívnych fondov v daňových rajoch a peniaze mali minimálny zisk v porovnaní s bežnými investíciami,“ píše žurnalista Coccia.
„Navyše ‘metóda Becciù’ mala aj domáci rozmer – dvakrát žiadal aj dostal nenávratné peniaze od Biskupskej konferencie Talianska a raz z fondu „Petrov halier“ zo spoločnosti “Spes” operačného ramena charity, ktorého reprezentantom je jeho brat Tonino. Tak sa dostalo 700 000 eur do charity jeho brata …
Coccia tiež píše, že keď bol Becciù nunciom v Angole a na Kube tesárska firma jeho brata Francesca tam modernizovala kostoly. A kardinál očividne dopomohol k bohatstvu ešte aj bratovi Mariovi. Prof. Mario Becciù na Saleziánskej univerzite v Ríme má 95% podielov na spoločnosti s jedlom a nápojmi “Angel’s.” …

Kardinál Burke: Joe Biden nemá dostať sväté prijímanie

Rím, 29.9.2020 (LifeSiteNews) 026 769 – V interview pre Catholic Action for Faith and Family (Katolícku akciu pre vieru a rodinu) 28. septembra americký kardinál Raymond Burke sa vyslovil, že demokratický kandidát na prezidenta USA (Joe Biden) nie je katolík so správnym postojom, pre podporu potratov a teda by nemal dostať sväté prijímanie. „Nechápem, prečo katolíci v politike to nedokážu dostať do hlavy, ale mali by,“ dodal kardinál. Odpovedal tak na otázku redaktora o Bidenovi.
Kardinál Burke upozornil, že nemá v úmysle odporúčať nejakého kandidáta na prezidenta, ale zdôraznil, že katolík nemôže podporovať potrat nijakou formou, lebo je to najťažší hriech proti ľudskému životu a vždy sa považoval za vnútorne zlý: „Každá podpora potratu je smrteľný hriech.“
Bez menovania Bidena bývalý prefekt vatikánskeho najvyššieho súdu ďalej povedal:
„Predmetná osoba nielen že aktívne podporuje potrat v našej krajine, ale verejne vyhlásila, že plánuje rozšíriť prax potratu, aby bol prístupný každému v najširšej forme a chce zrušiť obmedzenia potratu, ktoré sa už dosiahli.“
Bidenovi by povedal, aby sa „nepristupoval ku svätému prijímaniu – podávaného mu len z milosrdenstva voči nemu – pretože by to bola svätokrádež a ohrozila by spásu aj jeho vlastnej duše“:
„Katolícky politik prezentujúci sa na svätom prijímaní a podporujúci potrat nie je problémom len ako osoba, ale aj pre spoluveriacich a dokonca aj pre tých, čo nie sú v Cirkvi! Ak niekto hovorí ‘Ja som oddaný katolík,’ a súčasne presadzuje potrat, vyvoláva dojem, že pre katolíkov je potrat prijateľný. A to samozrejme absolútne nie je prijateľné. A nikdy nebolo. A nikdy nebude. A nie je to nijaká nová idea. Už sv. Pavol v 11. kapitole 1. listu Korinťanom napomínal ľudí, ktorí pristupovali ku svätému prijímaniu v stave hriechu, že kto je Kristovo Telo a pije Kristovu Krv v stave ťažkého hriechu, je a pije vlastné zatratenie. A hovorí aj o pohoršení pre širšiu komunitu. Ak politici ako katolíci chcú ďalej podporovať potraty, tak by aspoň nemali tak veľmi pohoršovať ľudí. Musíme to jednoducho jasne vysloviť. To je najzásadnejší spôsob ako Katolícka cirkev môže slúžiť celej spoločnosti – znovu obnoviť úctu k ľudskému životu“ …
Kardinál Burke vysvetlil, že také pohoršenie môže zvádzať iných na cestu nesprávneho myslenia a nesprávneho konania pre zlý príklad.
Kardinál spomenul aj prípad vysokého vládneho úradníka, ktorý mu povedal: „Môžem vám uviesť mená až 80 katolíkov v kongrese, ktorí pravidelne hlasujú za potrat. Tak som si myslel, že to nie je taká pevná náuka vo vašej Cirkvi!“
„No naša náuka je pevná. Toto je situácia pohoršovania a my to v našej krajine veľmi dobre vieme. Sme toho svedkami už príliš dlho. A jednoducho sa musíme usilovať všetkými spôsobmi, aby sme to ukončili.“ …
Kardinál dodal, že „katolícki“ politici tak často podporujú potraty a zákony pre LGBT, že mnohí nekatolíci vo vláde sú presvedčení, že Cirkev zmenila svoju náuku. … „Je to naozaj veľké pohoršenie.“

Kardinál – koncertný pianista – Baldisseri má 80 rokov

Vatikán, 27.09.2020 (KAP) 026 768 – Taliansky kardinál Lorenzo Baldisseri sa dožil 29. septembra 80 rokov. Tým zostáva z 219 kardinálov ešte mladších ako 80 rokov a teda prípadných voličov pápeža. Kardinál Baldisseri bol do polovice septembra generálnym sekretárom Synody biskupov. Jeho nástupcom je maltský biskup Mario Grech (63).
Synoda biskupov – poradný orgán pápeža, ktorá sa schádza vždy na niekoľko týždňov v Ríme – už zažila za Františka a Baldisseriho mnohé zmeny. Pri synodách o rodine 2014 a 2015 sa prípravy rozšírili o to, že pozvaní biskupi mali vo svojich diecézach dotazníkom zisťovať požiadavky veriacich a cirkevných skupín.
Pred synodou o mládeži 2018 sa v Ríme konal seminár s externými odborníkmi a zástupcami mladých ľudí. Okrem toho sa po prvý raz konalo predsynodálne stretnutie 300 medzinárodných delegátov mladých a bolo medzi nimi aj dosť nekatolíkov.
Na základe týchto skúseností vydal pápež na jeseň 2018 nový synodálny poriadok. Ten rozširuje predprípravu a posynodálne hodnotenie vlastného stretnutia biskupov a zapája do toho aj laikov.
Organizáciu Synody biskupov o Amazónii pred rokom takisto viedol sekretariát synody.
Baldisseri narodený v r. 1940 v Barge pri meste Lucca bol vysvätený za kňaza v r. 1963. Po štúdiu diplomatických služieb Svätého stolca zastupoval pápeža o. i. v Paraguaji, Indii a Brazílii. Benedikt XVI. ho v r. 2012 menoval za sekretára Kongregácie pre biskupov.
Počiatkom marca 2013 sa stal Baldisseri sekretárom Kolégia kardinálov a mal v kompetencii prípravu zhromaždení kardinálov – konzistórií. Súčasne bol tak sekretárom pri voľbe pápeža. Pápež František ho menoval v r. 2013 za generálneho sekretára Synody biskupov a v r. 2014 za kardinála.
Baldisseri má vzdelanie koncertného pianistu. Mal mnohé koncerty a nahral viaceré CD. Ako mladý teológ študoval na konzervatóriu v meste Lucca spev a hru na klavír.

Kardinál Zen : „Prosil som o audienciu – no nijaká reakcia“

Armin Schwibach
Rím, 28.9.2020 (kath.net/as) 026 767 – Kardinál 88-ročný je „persona non grata“ v Dome Santa Marta. Smutný príbeh, ktorý je však aj príznačný. Žurnalista a publicista Aldo Maria Valli sa s kardinálom Zenom po štyroch dňoch márneho pobytu v Ríma porozprával. Čína neleží za rohom a je tu aj pandémia. A napriek tomu … Ale vypočujme si, čo hovorí historický kardinál a emeritný arcibiskup Hongkongu.
„Aká katastrofa!“ – kardinál kýva hlavou a dvíha oči k nebu, akoby chcel povedať: „Pane, prečo to všetko pripúšťaš?“ Ale on nie je smutný, či odradený. Naopak, je bojovnejší ako kedykoľvek.
Kardinál Zen, ktorý sa dožil 88 rokov v januári, má stále rovnaké mladistvé vyžarovanie. Jeho sluch poľavuje, aj nohy už tak neslúžia, no jeho elán zostal rovnaký ako predtým. Stretli sme sa v Ríme v posledných hodinách jeho pobytu (120 hodín – toľko mu orgány v Hongkongu povolili) motivovaného želaním stretnúť sa s pápežom. Ale z Domu sv. Marty neprišiel pre staručkého kardinála ani pokyn, ani len pozdrav. Tak dal kardinál Zen jednému zo sekretárov list, v ktorom sa zaoberal otázkou nového biskupa Hongkongu.
„Už viac ako jeden a pol roka sme bez biskupa. Bola tu myšlienka menovať pomocného biskupa Josepha Haa. Teraz namiesto toho stúpajú šance Mons. Petra Choya, jedného zo štyroch vikárov, ktorý je blízky Pekingu. V liste varujem pápeža – menovanie Choya bude katastrofa. Zostal som tu dovolený čas, ale z domu sv. Marty neprišiel ani hlások.“
Veľmi jasne zdôrazňuje kardinál Zen aj stále ešte tajnú dohodu Pekingu so Svätým stolcom, ktorá pred niekoľkými dňami vypršala:
„Nepredstaviteľné, že zostala tajná ešte aj pre tých, ktorí sa týmito problémami zaoberajú. Takto nemožno postupovať. No v Pekingu nechcú všetci jej ratifikáciu. Sú časti komunistickej strany, ktoré si neželajú dohodu – to sú tí najtvrdší, podľa ktorých cirkev musí byť Cirkev jednoducho kontrolovaná a ak treba rozdrvená bez nejakej dohody. Xi Jinping má veľkú moc, ale aj mnohých vnútorných nepriateľov – tam sa vojna bánd nikdy nekončí. Myšlienka robiť s Pekingom dohody je šialenstvo. Človek nerobí dohody s diablom. Človek jednoducho proti diablovi bojuje! Cirkev neplní rozkazy vlád a to platí všade!“
Duchaplný, brilantný, úprimný – kardinál Zen hovorí slobodne a kompetentne. Bola to česť znova raz sa s ním stretnúť. Neoblomný obhajca viery a Cirkvi. Ráno – v nedeľu 27. septembra už odcestoval do Hongkongu.
****
Aldo Maria Valli
Vatikanista Marco Tosatti mal tiež príležitosť vymeniť si zopár slov s kardinálom Zenom, ktorému nebolo možné za štyri dni dostať termín na pár minút v Dome sv. Marty. Aj keď pricestoval z jedného konca sveta na druhý a to v čase krízy so všetkými prekážkami. Kardinál Zen Marcovi povedal:
„Prišiel som s listom Svätému Otcovi, aby som mu povedal, aká katastrofa hrozí cirkvi v Hongkongu na celé desaťročia. Napísal som mu, že tu budem štyri dni, ak by mi chcel zavolať. … ale nikto mi nezavolal. Odovzdal som list, ktorý som pápežovi napísal, jeho osobnému sekretárovi Gonzalovi Aemiliusovi … Chápem, že musí byť veľmi zaneprázdnený. … Štyri dni som čakal, že mi zavolajú, no nezavolali. Tak dnes odcestujem. Bolo by hrozné, keby zvolili Petra Choia. Je smiešne, že sa mu dáva prednosť iba preto, že sa páči Pekingu. Peking je tyran.

* * * * * * *

Slovinsko: Cirkev víta zákon o voľnej nedeli !

Ľubľana, 01.10.2020 (KAP) 026 766 – Katolícka cirkev v Slovinsku víta nový zákon o otváraní obchodov, v zmysle ktorého bude väčšina obchodov v nedeľu a vo sviatky zatvorená! Poslanci parlamentu schválili už v roku 2003 referendom vyjadrenú vôľu občanov v zákone o ochrane voľnej nedele. Vyhlásil to s uspokojením hovorca Konferencie biskupov Slovinska Tadej Jakopič podľa správy katolíckeho portálu Družina zo štvrtka.
V referende pred 17 rokmi sa väčšina slovinských občanov vyslovila za zákaz otvárania obchodov v nedeľu, no to sa nerealizovalo. Spolu s ostatnými kresťanskými cirkvami vyzvala katolícka cirkev poslancov a strany, aby nedeľu chránili ako voľný deň na zotavenie a rodinný život.
V parlamente zreteľnou väčšinou schválená ochrana nedele má podľa správ agentúr STA a APA výnimky pre obchody na čerpacích staniciach, na staniciach vlakov a autobusov, na letiskách a v nemocniciach. Aj obchody, kde zákazníkov obsluhujú iba majitelia, môžu ba otvorené, no len ak majú menej ako 200 metrov štvorcových. V malých obchodoch môžu vypomáhať okrem majiteľov aj študenti a dôchodcovia – nie však zamestnanci, ktorí musia mať nedeľu voľnú.
Do pohybu uviedol túto zmenu zákona najnovší lockdown pre koronavírus, keď platil predbežný zákaz otvárania obchodov v nedeľu. Slovinské maloobchodné odbory potom požadovali trvalé zatvorenie obchodov v nedeľu.
Novela zákona sa schválila s hlasmi opozičnej ľavice a veľkej časti poslancov z radov koalície SDS, SMC, NSi a DeSUS.
Vláda premiéra Janeza Jansu však odmieta zákaz nedeľného otvárania obchodov a varuje tak ako Obchodná komora TZS „pred vážnymi následkami pre hospodárstvo a zamestnancov“.

Zürich: Radnica chce opäť prekaziť Pochod za život 2021!

Zürich, 1.10.2020 (kath.net/Marsch fürs Läbe) 026 765 – Mestská rada vo švajčiarskom Zürichu predložila dôvody, prečo musí zakázať Pochod za život 18. septembra 2021 ulicami mesta:
„Ochranu demonštrantov, policajných príslušníkov a nezúčastnených tretích osôb už dokážeme sotva zabezpečiť! Demonštrácia sa preto musí konať len na jednom mieste na námestí Turbinenplatz.“
Znova sa údajné riziká podujatia vyhodnotili ako príliš veľké a nepomerné, hoci polícia účastníkov pochodov v Zürichu od r. 2010 až do r. 2015 a v r. 2019 vždy veľmi dobre chránila! To, že polícia túto ochranu už nemôže poskytovať, neprijal ani správny súd kantónu Zürich pred pochodom v r. 2019. Mestská rada v Zürichu musela vtedy po tomto rozsudku Pochod za život povoliť! Ten sa potom konal po skrátenej trase. Nedošlo však k nijakým incidentom voči účastníkom pochodu.

Nemecko: Arcibiskupstvo povoľuje prijímanie do úst

Paderborn, 30.9.2020 (kath.net) 026 764 – Padernbornské arcibiskupstvo v Nemecku povoľuje znova sväté prijímanie do úst. Táto u mnohých veriacich obľúbená forma prijímania Najsvätejšej Eucharistie bola aj v Nemecku pre pandémiu v mnohých diecézach zakázaná. Arcibiskupstvo uverejnilo vyhlásenie:
„Forma svätého prijímania do úst bola zakázaná, aby sa minimalizovalo riziko prenosu vírusu.
Medzitým však máme k dispozícii lekárske posudky, ktoré v udeľovaní svätého prijímania do úst nevidia väčšie nebezpečie infekcie, ako pri prijímaní na ruku.
Na druhej strane je faktom, že znalosti o koronavíruse sú ešte veľmi obmedzené a preto v prípade pochybností treba z bezpečnostných dôvodov prijímať rozsiahle opatrenia. Arcidiecéza by preto chcela, aby prijímanie do úst v zásade zostalo výnimkou. No kvôli salus animarum tých, ktorí z rôznych dôvodov chcú prijímať Pánovo Telo výlučne do úst, možno im to umožniť po svätej omši alebo počas omše v oddelenom priestore, kde sa prijíma iba do úst. Pri omšiach mimoriadneho obradu je táto forma prijímania takisto povolená.“

Duchovní varujú pred ďalším zatvorením kostolov

Londýn, 30.9.2020 (kath.net/jg) 026 763 – Zatiaľ už 830 protestantských a katolíckych duchovných Spojeného kráľovstva listom naliehavo žiada zodpovedných politikov, aby odstúpili od nového zatvorenia kostolov. Informoval o tom Catholic Herald. List podpísal aj rímskokatolícky biskup Philip Egan z Portsmouthu.
Pastori a kňazi varujú aj pred možným negatívnym dopadom ďalšieho „lockdownu“:
„Politika, ktorá uprednostňuje čistú existenciu na úkor vecí, ktoré dávajú životu kvalitu, význam a zmysel, nám robí starosti. Podporujeme primerané opatrenia na ochranu najviac ohrozených osôb, ale súčasne si dovoľujeme otázku, či je v moci vlády Spojeného kráľovstva alebo vlád jeho častí eliminovať koronavírus, alebo ho až do prístupnosti vakcíny potláčať?
Účinky možného ďalšieho zákazu verejných bohoslužieb nám robia mimoriadne starosti. Cirkvi ponúkajú rámec, v ktorom vznikajú a pestujú sa vitálne vzťahy medzi ľuďmi, ktoré nemožno prerušiť bez vážnych škôd. Spoločná bohoslužba je podstatná pre naplnený ľudský život.“
List išiel premiérovi Borisovi Johnsonovi a predsedom vlád Škótska, Walesu a Severného Írska.
Duchovní pastieri sa v liste zaväzujú k dodržiavaniu hygienických pravidiel a odstupov, no súčasne poukazujú:
„Bohoslužba predstavuje oveľa menšie riziko nakazenia ako fitnes centrá, školy a reštaurácie!“

Taliansko: Skúsenosti lekára s pandémiou covid-19

Rím, 30.9.2020 (LifeSiteNews) 026 762 – V Livorne v talianskom Toskánsku sme sa stretli s talianskym lekárom Albertom Rossim, pľúcnym špecialistom. Bol dobrovoľníkom, ktorý sa ponáhľal na sever krajiny, keď bol v marci oblasťou najviac postihnutou koronavírusom. Z 313 011 prípadov a 35 875 úmrtí viac ako tri štvrtiny zaregistrovali v oblastiach Lombardia, Piedmonte, Venetia a Emilia-Romagna. Dr. Alberto Rossi hovorí pre LifeSite o skúsenostiach z veľkej nemocnice v Emilia-Romagna. Je presvedčený, že politická zodpovednosť v Taliansku v tejto kríze bola plná zlých rozhodnutí vrátane všeobecného zákazu autopsií, ktorými by sa lekári vyhli chybnej terapii a pochybnej voľbe vedeckých expertov, ktorí robili falošné prognózy a ktorí stále ešte orientujú oficiálnu politiku.
Ako Dr Rossi’s povedal, ľudia, ktorí dostali chrípku krátko pred epidémiou, boli zvlášť ohrození. On osobne je veľmi proti vakcíne na covid-19, ako sa vyslovil … a povedal:
„Vedel som, že americká armáda pozorovala tieto škodlivé reakcie na chrípkovú vakcínu vrátane respiračných problémov. Takmer všetci moji pacienti na covid v Taliansku boli proti chrípke predtým zaočkovaní. …
Je hydroxychloroquine užitočný?
Myslím si to a potvrdzuje to aj odborná literatúra. Medzitým sa používa Remdesivir, ktorý bral aj Silvio Berlusconi. No musíme to ešte študovať.
Aký máte názor na krízu pandémie?
Situácia sa preháňa tak, že to nechápem. Vírus nepochybne existuje, aj choroba, ale vírus sa šíri bez ohľadu na naše opatrenia a lockdown. A už akosi oslabol a nemá rovnakú patogenickú schopnosť ako v marci.
Možno vyslovím herézu, ale experti hovoria, že ak sa vírus oslabil a nepôsobí také škody, tak možno nie je problém, keď sa šíri rýchlejšie, nie? Nastal veľký poplach napríklad pre veľké futbalové zápasy a iné stretnutia a hrozilo sa, že príde katastrofa. A nič sa nestalo. Sme v rukách tzv. vedcov, ktorí nám hovoria, čo sa stane … Myslím si však, že majú ciele, ktoré nám akosi unikajú. Infekcia sa nepochybne šíri po celom svete, no podľa mňa sa to trochu preháňa z dôvodov, ktoré nechápem a robia mi starosti.
Sú to politické dôvody?
Neviem. V Taliansku je slabá vláda a drží sa len touto situáciou a šírením strachu. Denne sme konfrontovaní so štatistkou infekcií a uzdravených. Všetky talianske kanály sa pripojili k teroru v tomto zmysle. Chcú dať rúška všetkým deťom ja mladším ako 6 rokov! Ale chirurgické rúško zastaví vírus tak, ako plot zastavuje mravce – teda vôbec nie. Ak vírus stratil patologickú kapacitu naozaj už nič nechápem. Iste, chráňme najohrozenejších ľudí. Tých áno.
No stalo sa aj niečo závažné! Minister zdravotníctva Roberto Speranza v apríli naliehavo odradzoval od autopsií! Ba dokonca ich úplne zakazoval! Tak ani jeden špecialista nevykonal autopsiu obetí covidu-19! Robili sa až neskôr, keď si už vírus vyžiadal množstvo obetí! Mohli sme tomu zabrániť – lebo sme nasadili zlú terapiu. Pumpovali sme kyslík do pľúc, keď sme mali podávať protizápalové lieky, kortizón a dexamethazón na zabránenie šíreniu zápalu. Dnes to robíme. Treba najprv podať kortizón a enoxaparin, ktorý je nízkomolekulárny heparin, a ten zabraňuje trombóze – nerieši ju však – na to sú iné lieky.
Myslíte si, že lockdown bol užitočný?
Obmedzený na najpostihnutejšie oblasti áno. Ale naši politici stratili čas hlúpym zákazom autopsií. Nemyslím si, že krajiny boli tým celým prekvapené náhle. Informačné služby po čínskej skúsenosti iste informovali vlády. No talianske nemocnice neboli pripravené, lekári nevedeli testovať a mnohí z nich boli chorí. …
Prvou vecou je nevoziť nakazených do nemocníc, kde nakazia všetky oddelenia. Je to veľmi nákazlivý vírus. No je fatálny iba v istých situáciách a šíril sa tak veľmi iba pre počiatočné chyby. Prečo však toľké veci nefungovali? Je to podozrivé.
Dnes musíme nosiť rúška inak dostaneme pokuty. Ekonomické škody sú obrovské. Toľké rodiny boli postihnuté. A to všetko prečo vlastne? …
Prezrel som si zoznam virológov v talianskej televízii ako sú Galli, Pregliasco, Lopalco … Všetci majú ekonomické vzťahy s farmaceutickými spoločnosťami, ktoré produkujú vakcíny. Aspoň by to mohli priznať. … Myslím si, že sloboda je jednou z najdôležitejších vecí. Ale zahrňuje aj slobodu kritizovať a právo pre občanov poznať odkiaľ virológ pochádza a aké má vzťahy. …
Čo si myslíte o vakcíne na covid -19?
Nebol som proti vakcínam – slúžil som vo vojenskej nemocnici v Livorne a dobrovoľne som prijal experimentálnu vakcínu na hepatitis B. Ale keď som čítal štúdiu Dr. Bolgana o zložkách tejto vakcíny, začal som si robiť starosti. V Európe kontroluje vakcíny AIFA. Ale pokiaľ viem, kontroluje účinky a nie zložky vakcíny. …
Mám pochybnosti najmä pri použití vakcíny u detí. A v Taliansku nepustia do školy nezaočkované deti. Nechcem sa vyslovovať úplne proti vakcínam. Ale je to toľko úmrtí a nemáme opačné informácie. A iná vec – Švédsko nemalo lockdown a počet úmrtí je podobný ako v Taliansku. …
Je talianske obyvateľstvo terorizované?
Je. vidíme dokonca mnoho ľudí s rúškami, keď sú sami v aute!
Vo francúzskom Nice sú rúška povinné aj pre ľudí samých v aute! To je šialenstvo.

Biskupi sa nemajú riadiť nespravodlivými reštrikciami

Biskup v USA: „Lockdown covidu vyprodukoval ‚druhé Turíce‘ viery, povzbudzujúc mnohé nové iniciatívy kreatívnej evanjelizácie.“

Phil Lawler

USA, 25.9.2020 (CatholicCulture.org) 026 761 – Veľmi obdivujem arcibiskupa Salvatoreho Cordileoneho, že kritizoval reštrikcie pre cirkev San Francisca … A veľmi schvaľujem, že priniesol eucharistického Pána na ulice nášho mesta a veľmi mu ďakujem, že zdôrazňoval, že svätá omše je „zásadnou aktivitou“ , kým ostatní biskupi mlčali… A úplne súhlasím s ním, že reakcia zodpovedných nášho mesta, či skôr ich zlyhanie urobiť správne opatrenia, bola urážkou katolíkov. Napriek tomu sa divím – ak si arcibiskup myslí, že reštrikcie mesta sú nerozumné, ak si myslí, že by bolo bezpečné sláviť sväté omše pre viac veriacich v katedrále – prečo nekoná? Prečo nezíde do svojej katedrály, nepozve veriacich a neslávi omšu?
Zdôrazňujem, že tu nechcem len kritizovať arcibiskupa. Otázka, ktorú kladiem sa týka všetkých biskupov a kňazov, ktorí pokorne prijali nerozumné reštrikcie v oblasti sviatostí, verejne sa neozvali, nezmobilizovali veriacich, neorganizovali eucharistické procesie.
Arcibiskup Cordileone by mal povedať pravdu mocným a povedať veriacim, ktorí prišli na jeho omšu na voľnom priestranstve: „Mestskí úradníci sa vám vysmievajú a čo je horšie vysmievajú sa Bohu.“ Mal by zavolať primátorovi Londovi Breedovi a zdôrazniť mu, že petícia žiadajúca povolenie omší už dosiahla 17 000 podpisov.
No nakoniec prečo prosiť mestských poslancov, aby „uvoľnili“ svätú omšu??? Je iba jeden muž, ktorý je správnou autoritou na obmedzovanie či úpravu liturgie katolíckej cirkvi v San Franciscu a jeho meno je arcibiskup Cordileone. Keď chce sláviť verejnú omšu vo svojej katedrále, tak to môže urobiť!
Môžete povedať – on nemôže sláviť omšu verejne v katedrále. Bolo by to proti zákonu. Na to odpovedám: Akému zákonu? Existuje nejaká legislatíva schválená zvolenými reprezentantmi ľudu, ktorá zakazuje verejné slávenie Eucharistie? Je tu nejaký taký príkaz primátora či guvernéra? A ak áno, sú ním bežní občania zákonne viazaní? Diecézni právnici by to mali riadne preskúmať.
Ak existuje zákon, ktorý má takúto primárnu platnosť, nie je to jasné porušenie našej ústavy, ktorá zaručuje slobodné praktizovanie náboženstva? Kresťania by sa nemali prosiť vláde, aby uvoľnila reštrikcie verejných omší, ale požadovať svoje práva a zabezpečiť si právnu pomoc na ich riešenie.
Ak by taký zákon aj bol – je to nespravodlivý zákon a Cirkev učí, že nespravodlivé zákony nám nie je prikázané poslúchať. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1903) : „Ak vládcovia vydajú nespravodlivé zákony alebo urobia opatrenia, ktoré protirečia morálnemu poriadku, tieto nariadenia nie sú vo svedomí záväzné …
Čo môže viac protirečiť požiadavkám morálky ako drakonické reštrikcie slávenia Eucharistie – zdroja a vrcholu nášho duchovného života? Čo môže jasnejšie protirečiť náukám Evanjelia ako úprava, ktorá je výsmechom Boha? Arcibiskup Cordileone veriacim povedal, že uznáva, že nedávno vedome porušil zákon, keď dal odviezť nepovoleného migranta: „Ale najvyšším zákonom je milovať Boha a blížneho a tento zákon má prednosť pred ľudskými zákonmi štátu…“
Správne. A dnes – a každý deň – nepotrebuje náš blížny nič viac ako slávenie Eucharistie! Netreba teda najviac brániť poskytovanie ľuďom eucharistického pokrmu, ktorý je prísľubom večného života?
Arcibiskup Cordileone opakovane protestoval proti tomu, že vedenie mesta ignoruje požiadavky a sťažnosti katolíkov. Dúfajme teda, že keď arcibiskup privedie veriacich naspäť do katedrály na ďalšiu nedeľu, aby slávil Eucharistiu, tak vedenie mesta to bude znova ignorovať!
Pripúšťam, alternatíva je stresujúca – stovky katolíkov vrátane arcibiskupa by mohli byť uväznené. Stresujúca, no nie bezprecedentná. Tisíce kresťanov už strávili nejaký čas za mrežami. …
Minulý týždeň aj biskup Michael Burbidge z Arlingtonu vo Virgínii napísal list so slovami:
„Lockdown covidu vyprodukoval druhé Turíce pre vieru, povzbudzujúc mnohé nové iniciatívy kreatívnej evanjelizácie.“
Biskup Burbidge chcel povzbudiť tieto iniciatívy a aktívne praktizovanie viery v ťažkej dobe. Ocenením nových spôsobov evanjelizácie poukázal na sv. Pavla ako „vzoru komunikátora raného kresťanstva“. A sv. Pavol strávil aj čas vo väzení a eventuálne bol odsúdený občianskymi autoritami. Ale biskup Burbidge píše:
„Cirkev dokonca rástla, keď čelila najtvrdšiemu prenasledovaniu. Keď im autority zakazovali kázať o Dobrej zvesti Pána na verejnosti, prestať kázať pre sv. Petra a sv. Jána neprichádzalo do úvahy:
„Posúďte, či je správne pred Bohom vás poslúchať viac ako Boha; lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ [Sk 4, 19-20]
Apoštoli neprestali oslavovať vieru napriek hrozbám trestu zákonom. V tom sú teda našimi vzormi a takými by sme mali byť aj my.
Uverejnené s povolením CatholicCulture.org.

Česko: Národná svätováclavská púť

Stará Boleslav, 28.9.2020 (TS ČBK) 026 760 – Napriek prísnym opatreniam sa v českej Starej Boleslavi konala Národná svätováclavská púť. Hlavným celebrantom bol pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazateľom olomoucký arcibiskup Jan Graubner, predseda ČBK. Spoločne s nimi koncelebrovali českí a moravskí biskupi a rad kňazov.
V úvode kardinál Dominik Duka pripomenul, že hlavným celebrantom mal byť kardinál Marc Ouelett, prefekt Kongregácie pre biskupov, ktorý sa pre prísne opatrenia nemohol s ďalšími európskymi biskupmi zúčastniť plenárneho zasadania CCEE, ktoré sa malo konať v Prahe, ani tejto púte.
Arcibiskup Graubner sa venoval myšlienkam encykliky Laudato Sí:
„Slávime svätého Václava, večného kniežaťa Českej zeme, ktorý sa už na začiatku našich dejín zasadil za kresťanskú európsku orientáciu nášho národa. Ukazoval múdrosť čerpanú z Božieho slova a dokázal byť vládcom otvoreným budovaniu vzťahov.“
Kardinál sa zamýšľal aj nad slovami pápeža Františka z encykliky, že povinnosť veriacich voči Stvoriteľovi a prírode tvorí súčasť viery a nemožno oddeliť ochranu stvorenia od pokoja a spravodlivosti.
„Kríza životného prostredia a sociálna kríza spolu súvisia. Áno, ľudská existencia sa zakladá na vzťahu k Bohu, blížnemu a k zemi.” Zo zeme má človek právo brať len to, čo potrebuje na prežitie a má povinnosť ju chrániť pre budúce generácie, pretože zem patrí Pánovi a človeku je iba prepožičaná a každé súkromné vlastníctvo je zaťažené akousi „sociálnou hypotékou”. Životné prostredie je majetkom celého ľudstva a zodpovednosťou všetkých. „Ekologická kríza, o ktorej sa toľko hovorí, má svoj ľudský koreň, že človek chce získať všetko, čo je možné, ale ignoruje, že predstava
nekonečného rastu vychádza zo lži, že neexistuje neobmedzené množstvo energie a zdrojov,“ dodal olomoucký arcibiskup.
Dnes je nutná odvážna kultúrna revolúcia, ktorá nás síce spomalí, ale umožní udržateľný rozvoj a vráti nás k veľkým cieľom. „Kultúrna revolúcia sa ovšem začína obnovou človeka. Neuzdravíme svoj vzťah k prírode bez uzdravenia vzťahu k ľuďom a k Bohu. Kresťanská revolúcia sa musí predovšetkým zbaviť prehnanej sústredenosti, sebastrednosti človeka a musí zosadiť svoje vlastné ja z miesta Boha.“
Podľa arcibiskupa Graubnera je v popredí človeka len jeho vlastný záujem a všetko ostatné je pre neho relatívne.
„Tato relativistická kultúra je však patológiou, ktorá vedie k tomu, že človek využíva druhého. Je to rovnaká logika, ktorá vedie k zneužívaniu detí, opúšťaniu starých ľudí … je to logika, ktorá z nezriadenej túžby konzumovať vyrába stále viac odpadu.“

„Ľudská ekológia zahrnuje aj vzťah človeka k mravnému zákonu. Človek má prirodzenosť, ktorú musí rešpektovať a ktorou nemôže ľubovoľne manipulovať … Úcta k vlastnému telu v jeho ženskosti či mužskosti, je nevyhnutná k tomu, aby sme boli schopní rozpoznať sami seba a nie je zdravé zmazávať pohlavnú rôznosť.“
Je teda nezbytné, aby došlo predovšetkým k osobnej premene. „Len na základe kultivácie solídnych cností je možné darovať seba a zasadiť sa napríklad za životné prostredie. Ekologická konverzia sa však rodí z presvedčenia našej viery. Nie je možné zasadzovať sa za veľké veci iba na základe poučiek bez mystiky, ktorá by ich oživovala. Strážiť Božie dielo je podstatnou súčasťou cnostného života.“
Na záver arcibiskup Graubner dodal, že myšlienky pápeža Františka sú hutné a ťažké, ale „verím, že nám v tejto náročnej dobe pomôžu postaviť sa zodpovedne k zemi svätého Václava, ktorého dnes oslavujeme. A ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja do kresťanskej revolúcie vyhlásenej pápežom Františkom. Verím, že svätý Václav z nás potom bude mať radosť a že sa za svoj národ neprestane v nebi prihovárať.“
„Chcel by som dodať, že vaša prítomnosť, je tá veľká solidarita s tými, ktorí ochoreli, ktorí trpia. Istým spôsobom sme sa tu solidarizovali s lekármi, zdravotnými sestrami, políciou, armádou, ktorá zasahuje.“
Kardinál Duka na záver vyzval prítomných veľvyslancov, aby sa obrátili na svoje vlády a zasadili sa za mier na Náhornom Karabachu.

Umelec z Eritrey maľuje Merkelovú ako matku Teréziu

Balingen, 28.9.2020 (kath.net) 026 759 – „Chcel by som sa týmto obrazom jednoducho poďakovať, že tu môžem dobre žiť.“ Vyhlásil to umelec Mulugeta Tekle v rozhovore pre nemecké noviny „Schwarzwälder Boten“.
Mladý muž utiekol pred piatimi rokmi z Eritrey do Nemecka. Po piatich rokoch po známom výroku Angely Merkelovej „Wir schaffen das“ (My to zvládneme) namaľoval nemeckú kancelárku v rehoľnom odeve sv. Matky Terézie. Na farbami žiariacom obraze drží kancelárka v náručí spiace africké dieťatko. V pozadí obrazu – tak to noviny opisujú – „sú zobrazené dva plne obsadené člny utečencov a plačúce slnko“. Slzy slnka symbolizujú slzy radosti pri ich príchode do Nemecka.
Vedúci berlínskej kancelárie časopisu „Bild“, Ralf Schuler, okrem toho uverejnil ešte aj dva obsahovo rovnaké obrazy, ktoré ukazujú umelca pri odovzdávaní obrazu ministerke pre migráciu a integráciu Annette Widmannovej-Mauzovej a komentoval: „Akoby ten obraz nebol už dosť trápny – ešte sú tu aj jeho varianty s rúškom a bez rúška.“

„Ježiš našťastie nekandidoval vo voľbách “

Z homílie arcibiskupa Paríža Michela Aupetita

Paríž, 27.9.2020 (kath.net – Juliana Bauer) 026 758
Na podobenstve ‚o robotníkoch vo vinici‘ (Mt 20, 1-16) sa rozlišujú duchovia. Aj ja som mal problémy toto Ježišove podobenstvo pochopiť. Hoci som si už predtým hovoril: Veď Božie kráľovstvo, ktoré sa ukazuje v tomto podobenstve, predsa nie je z tohto sveta. Je v našom každodennom prostredí kritériá nebeského kráľovstva ako sa tu prezentujú vôbec možné realizovať? Bolo by naozaj možné v niektorých prekérnych situáciách tieto kritériá uplatniť v každodenných veciach, v politike a povolaní na ľudsky dôstojné bytie a spolužitie?
Povedal to arcibiskup Paríža Michel Aupetit 20. septembra v homílii v kostole Saint-Germain l’Auxerrois. Mimoriadna, nekonvenčná homília, v ktorej na podobenstve postavil proti sebe pozemský svet s jeho pre človeka v mnohom oprávnenými zákonmi (aj keď nie vždy) a hodnoty Božieho kráľovstva. Bola to opäť výrazne bohatá názorná homília à la Aupetit, ktorá ako tak často dokázala ukázať rozšírené perspektívy každodennosti a viery.
„Viac pracovať, aby sa viac zarobilo!“ zvolal arcibiskup v preplnenom Chráme St. Germain a citoval tak slová bývalého prezidenta:
„Citoval som pána Nicolasa Sarkozyho, ktoré ho urobili prezidentom. Ježiš našťastie nekandidoval v nijakých voľbách,“ pokračoval arcibiskup s pobaveným úsmevom.
„S podobenstvom ako je toto, by ho iste nikto nezvolil! No treba povedať, že nás toto Evanjelium šokuje. Ľudia, ktorí pracovali iba hodinu dostanú rovnakú mzdu ako tí, čo pracovali celý deň. … A Ježiš tiež povedal: ‚Dám ti, čo je spravodlivé‘ (Mt 20,4). Pre nás je spravodlivé iba to, čo je férové… No tak to nie je u Krista. A ďalšou hodnotou, o ktorú ide, je rovnosť.“
Arcibiskup tým pripomína volebné heslo Francúzskej republiky a revolúcie 1789: Sloboda, rovnosť, bratstvo:
„Je celkom jasné, že nám je dôležitá rovnosť, za ktorú aj bojujeme … Aj tu sa dotýkame základov našej spoločnosti, vpísaných do našej ústavy – ‚Všetci ľudia sa narodili s rovnakými právami.‘ V mene tohto zákona sme ochotní všetko si nárokovať. Všetci ľudia majú mať rovnaké práva. No musíme sa mať na pozore! Táto rovnosť nás totiž môže viesť k rovnakosti – potom by sme boli všetci rovnakí …
Uvediem triviálny príklad: Medzi tu zhromaždenými sedí muž vysoký 1,90 m a iný má iba 1,60 m. V mene rovnosti by sme prvému museli amputovať nohy pod kolenami, alebo tomu druhému pridať protézy, aby bol rovnako vysoký. A príklad z politiky a spoločnosti: PMA pre všetkých. (PMA – Procréation Médicalement Assistée – umelé oplodnenie, ktoré parlament 1. augusta schválil pre osamelé ženy a lesby).
Dve ženy si to nárokujú v mene rovnosti. … Tvrdí sa , že osamelé ženy a ženské páry sú diskriminované. To nie je správne. … Nie sú diskriminované, lebo nie sú v rovnakej situácii ako pár muža a ženy. … Teda rovnosť neznamená, že všetci sú rovnakí.
Ježiš sa nesprával k ľuďom v zmysle rovnosti – rovnakosti. … V skutočnosti si musíme v hlave túto paradigmu alebo ako by sme dnes povedali tento ‚software‘ zmeniť. Tu, v našom svete, vidíme všetko v rovine porovnávania a aj konkurencie. Toto porovnávanie však skrýva riziko, že na druhého budeme hľadieť zlým pohľadom. A tento zlý pohľad sa volá žiarlivosť. Prítomný v Desatore!“
Arcibiskup potom pripomína Kaina a Ábela. Poukazuje na mnohé skutky z pomsty, na mnohé vojny z tohto dôvodu, že jeden hľadí na druhého plný zloby a žiarlivo s a s ním porovnáva:
No to nemá nič do činenia s rovnosťou ani rovnakosťou. … Každý má svoje nadanie a svoje povolanie, každý má to, čím ho Boh vo svojej milosti obdaroval. … Z čoho sa môžeme tešiť. … Vo vinici Otca budeme posudzovaní milosťou a nie porovnávaním. Milosť však znamená plnosť. Tá sa nedelí. Blahoslavení, ktorí sa radujú a jasajú, že milosť, ktorú dostali prúdi ku všetkým ich bratom.
V tomto podobenstve nesmieme hľadieť na robotníkov, musíme sa zahľadieť na Majstra. Ježiš nám hovorí, že je plný dobroty. To znamená, že Majster dáva hojne. On nedáva podľa vykonanej práce, ale spôsobom AKO sa niekto k tejto práci stavia. Tento plat je vyslovene veľkorysý a znamená oveľa viac ako za jeden deň práce. Sv. Augustín nám pripomína: Strieborná minca je večný život. Nerozdeľuje sa podľa našich zásluh po kúskoch, my si nemôžeme život u Boha nijakým spôsobom zaslúžiť … My sme určovaní milosťou … História „dobrého“ lotra nám to ukazuje – muža, ktorý uznáva svoje kriminálne skutky, ktorý spoznáva, že pre zločiny, ktoré popáchal, si nezaslúži večný život … To nie je otázka rovnosti, alebo férovosti. To je otázka lásky!“

Trump nominuje katolíčku na najvyšší súd

Washington DC. 26.9.2020 (kath.net/pl) 026 757 – Krátko pred prezidentskými voľbami v novembri americký prezident Donald Trump menoval za sudkyňu najvyššieho súdu praktizujúcu katolíčku Amy Coneyovú Barretovú (48). Pôsobí ako federálna sudkyňa a je matkou siedmych detí – medzi nimi dvoch adoptovaných z Haiti s Downovym syndrómom.
Trump v úvodných slovách povedal, že „pani Barrettová, ak sa naozaj stane sudkyňou najvyššieho súdu, bude prvou v histórii s deťmi v školskom veku a to je dobré“. Sedem detí sprevádzalo oznámenie nominácie svojej matky v sobotu dopoludnia v Ružovej záhrade Bieleho domu a deti sa podľa médií viackrát prezentovali pred kamerami.
Ak by Trump menovanie sudkyne dokázal naozaj pred voľbami presadiť, mali by konzervatívci na Najvyššom súde USA jasnú väčšinu šiestich z deviatich sudcov. Tak by sa mohol napríklad zabrzdiť platný liberálny zákon o potrate. Trump mal už dvakrát možnosť menovať sudcov najvyššieho súdu. Tento úrad sa v USA prepožičiava doživotne.

Austrália: Ľudí môžu násilne vyzliecť, ak ich treba zaočkovať

Western Australia, 24.9. 2020 (LifeSiteNews) 026 756 – Austrálsky štát Západná Austrália uzákonil, že polícia alebo iní „autorizovaní úradníci“ môžu násilne vyzliecť ľudí, aby ich mohli zaočkovať! LifeSiteNews sa o tom nedávno dozvedel a komunikuje s obyvateľmi Západnej Austrálie, ktorí doteraz nevedia o mimoriadnej moci udelenej vláde v zákone štátu. Tak zvané „rozumné násilie“ obsahuje kompetencie zadržať osobu, ktorej sa zákon týka a odviezť ju na miesto, kde sa musí podrobiť lekárskemu vyšetreniu, alebo kde musí byť zaočkovaná v súlade so zákonom a aj zbaviť ju šiat – i spodnej bielizne – ak to prípad vyžaduje, aby mohla byť zaočkovaná. …
Dr. Rocco Loiacono, profesor na právnickej škole Curtin Law School povedal pre LifeSiteNews, že „niet dôvodu pre nijaký takýto núdzový stav v zdravotníctve, keďže od apríla nebolo v štáte nijaké komunitné šírenie vírusu“. „Vláda sa však zrejme nevzdá tejto novej moci.“
Minulý mesiac austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že jeho vláda uzavrela dohodu s britskou farmaceutickou spoločnosťou Astrazeneca, ktorá má zásobovať Austrálčanov vakcínou zdarma, ak prejde klinickými testami. O niekoľko týždňov testy vakcíny, ktorá používa bunky potratených detí, však boli zastavené pre ochorenie pacienta po očkovaní. …

Sorosove nadácie chcú po zvolení Trumpa spôsobiť anarchiu

Sorosova nadácia: Budeme bojovať ako diabli, aby sme zvíťazili!

USA, 22.9. 2020 (LifeSiteNews) 026 755 – Miliardár George Soros stojí za veľkou koalíciou ľavicových skupín, ktoré sa chystajú na „masívne hnutie odporu“, ak demokrat Joe Biden nebude jasným víťazom prezidentských volieb v USA. Zistila to investigatívna správa agentúry Breitbart.
Skupiny vo všetkých 50 štátoch USA pôsobia spoločne a mohli by spôsobiť veľké vzbury. Zdá sa, že vodcovia tejto koalície budú musieť nájsť nejakú zámienku, ak nevyhrá ich kandidát Biden a budú iniciovať veľké občianske nepokoje v celej krajine.
„Budú procesy, mobilizovanie más, politikov generálnych prokurátorov a členov kongresu,“ sľubuje Vanita Gupta, prezident Organizácie pre občianske a ľudské práva, finančne podporovanej Georgom Sorosom.
„Ľudia budú inšpirovaní chrániť svoju krajinu. Budeme úspešní? Budeme bojovať ako diabli, aby sme naisto boli úspešní. Čím viac to Trump rozpaľuje, tým viac sa verejnosť hnevá. Ľudia sú unavení z chaosu, unavení z jeho riadenia. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme roznecovali nedôveru voči prezidentovi. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme sa uistili, že zvíťazíme a že mu zabránime v boji,“ hovorí aj Rahna Epting, riaditeľ a Sorosovej nadácie MoveOn.org.
„Pod zámienkou zabránenia ústavnej kríze sa splieta masívna sieť dobre financovaných ľavicových aktivistov a progresívnych skupín – trénujú, organizujú sa a plánujú zmobilizovať milióny Američanov, ak by Trump poprel výsledky volieb a trval na víťazstve,“ píše Klein z agentúry Breitbart .
„Pridajte sa k nám, zachráňme Najvyšší súd. Nemôžeme nechať Donalda Trumpa zničiť dedičstvo Ruth Baderovej Ginsbergovej, jej nahradením konzervatívnou extrémistkou!“ vyhlasuje 90 ľavicových organizácií, ktoré sú za potraty a LGBT ako sú Planned Parenthood, Vote Pro Choice, Women’s March, Move On, National LGBTQ Task Force, Common Cause, a Faithful America. …
„Keď budú zvolení Joe Biden a Kamala Harrisová bude to preto, že ľudia vidia ostatné štyri roky rozdelenia a pokusov deliť nás podľa rasy.“
Soros financuje aj množstvo svojich ľavicových právnikov v celých USA, aby ho bránili pred zákonmi proti protestom v novembri, ktoré by sa mohli stať násilnejšími a ničivejšími ako tie, ktorým národ čelil doteraz v Portlande, Seattli, Minneapolise, Kenoshe a Washingtone, D.C.

Turecké útoky v severnom Iraku ohrozujú kresťanov

Bagdad, 26.9.2020 (kath.net/KAP) 026 754 – Turecké vojsko čelí obvineniam, že pri nedávnych útokoch v severnom Iraku vytlačilo kresťanských dedinčanov a kritickú bezpečnostnú situáciu ešte zostrilo. Už v r. 2019 museli dedinčania kvôli tureckej ofenzíve utiecť zo svojich domov a teraz turecká armáda v regióne Dahuk – súčasti autonómneho regiónu Kurdistan – rozšírila útoky aj na kresťanské dediny. Informovala o tom ázijská tlačová služba Ucanews 25. septembra.
„Ostreľovanie domov podpálilo aj polia a kresťania museli znova utekať zo svojich domov. Počet postihnutých je zatiaľ nejasný. Mnohí títo dedinčania sú potomkami kresťanov, ktorí ušli pred genocídou Arménov v Turecku v r. 1915,“povedal iracký kresťanský asýrsky kňaz Emanuel Youkhana, vedúci programu „Pomoc kresťanom“ v severnom Iraku.

USA: Vyše 300 násilníkov zatknutých na protestoch BLM

Washington, D.C., 25.9.2020 (LifeSiteNews) 026 753 – Od mája zatkli viac ako 300 násilníkov v 29 štátoch a vo Washingtone, D.C. a obvinili ich z rôznych zločinov páchaných „pod rúškom pokojnej demonštrácie“ hnutia „Black Lives Mater“ (BLM). Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ).
Ministerstvo uviedlo, že tieto zločiny zahrňujú pokusy o vraždu, útoky na verejného činiteľa, vlámania k federálnym obchodníkom so zbraňami, podpaľačstvo federálneho majetku, zlovoľné ničenie majetku ohňom a výbušninami, nezákonné ozbrojovanie a vlastníctvo ničivých nástrojov, inciovanie násilných výtržností a zločinecké rušenie poriadku ako aj iné. …
„Niekoľko z týchto obvinení vyzerá na maximálny trest väzenia – napr. zločinecký útok na federálneho príslušníka nebezpečnou zbraňou sa trestá až 20 rokmi väzenia ale aj podpaľačstvo, za ktoré je 5-20 rokov,“ uvádza ministerstvo.
V júli prezident Donald Trump označil týchto výtržníkov ako „chorých a nepríčetných anarchistov a agitátorov“. Ničia naše merické mestá a to bude ešte horšie ak ospalý Joe Biden, bábka ľavice vyhrá voľby.“
Ministerstvo uviedlo aj príklad, že pred Najvyšším súdom USA muž utrpel vážne popáleniny keď lial benzín na tri policajné vozidlá najvyššieho súdu.
V pondelok ministerstvo poukázalo na mestá New York, Portland a Seattle vedené demokratmi, ktorí dovoľujú rozmáhanie sa násilností a ničenie majetku a odmietajú podniknúť rozumné opatrenia na zastavenie tejto kriminality. …
Federálne polícia USA FBI žiada ľudí, ktorí vidia osobu, ktorá pácha násilie hocijakého druhu, aby zatelefonovali alebo poslali obrázky či videá na adresu FBI.

Sicília: Zničený Kostol sv. Agáty a zmizli Hostie

Taliansko, 24.9.2020 (kath.net) 026 752 – Aj v Taliansku tak ako v iných krajinách rozhorčuje katolíkov vandalizmus v kostoloch. Pred niekoľkými dňami úplne znesvätili Kostol sv. Agáty na Sicílii v Caltanissette. Pritom nielenže spustošili hrob s relikviami sv. Agáty, ale vylomili aj svätostánok a ukradli Hostie. Zničili tiež obraz Božej Matky. Polícia zatkla dvoch mužov, ako talianske médiá.

Viganò: Skrytý štát so skrytou cirkvou chcú zvrhnúť Trumpa

Arcibiskup Carlo Mária Viganò: Je tu úsilie o zmenu Katolíckej cirkvi na „duchovné rameno“ nového svetového poriadku

USA, 25.9.2020 (LifeSiteNews) 026 751 – Hľadať spojitosť činnosti Spoločnosti Ježišovej s pôvodnými úmyslami sv. Ignáca z Loyoly je namáhavou, ak nie nemožnou úlohou. Nepomôže nám ani spätný pohľad na obnovenie rehole v r. 1814 po jej potlačení Klementom XIV. v r. 1773. Neprekvapuje, že aj v procese rozkladu a sebaničenia rehole zostáva tu vplyvný prínos jezuitov. Nie je náhoda, že od r. 2013 je aj najvyšší trón obsadený jezuitom, Jorge Mario Bergogliom, hoci to porušuje ignaciánske pravidlo, ktoré zakazuje jezuitom posty v hierarchii.
V medzinárodnom geo-politickom kontexte sa úloha Talianska môže zdať okrajovou, no v skutočnosti je Taliansko testovacou pôdou experimentov sociálneho inžinierstva, ktoré chce globalistická agenda rozšíriť na všetky vlády v nasledujúcej dekáde – ako v hospodárskej a politickej sfére, tak aj v náboženskej. Tak je pochopiteľné, prečo jezuitský časopis La Civiltà Cattolica a jeho všade prítomný riaditeľ páter Antonio Spadaro, S.J. sa angažuje talianskej aj globálnej ľavici vrátane demokratickej strany USA a komunistickej strany v Číne. No ideologickú blízkosť Spoločnosti Ježišovej s ľavicovými revolučnými hnutiami pozorujeme od jej prvých príznakov v r. 1968, čomu II. vatikánsky koncil položil ideologické základy. To sa najviac prejavilo v teológii oslobodenia po odstránení zatracovania komunizmu prípravnými dokumentami koncilu. Je príznačné, že mnohí protagonisti tohto nešťastného hnutia v Južnej Amerike po tom, čo sa zrušili sankcie Svätého stolca, boli v ostatných desaťročiach rehabilitovaní.
To, že Prodi a Gentiloni – dvaja predošlí talianski premiéri – spolu s pátrom Spadarom prezentovali esej “Nell’anima della Cina” [V duši Číny] neprekvapuje nikoho – je to výraz toho žalostného „zrelého katolicizmu“, ktorý ignoruje potrebnú zásadovosť katolíkov v politike, ktorú si želal sv. Ján Pavol II. aj Benedikt XVI. No to všetko drží pokope heterogénny progresivizmus v mene maltuziánskeho enviromentalizmu, nekritické prijímanie migrantov, teória gender a náboženský indiferentizmus schváleného deklaráciou v Abu Zabí. Konferencia v Assisi – Economy of Francesco – a nová encyklika Fratelli Tutti (Všetci bratia) potvrdzujú antropocentrickú pečať a jasný posun Cirkvi. Cirkev namiesto odvážneho politicky nekorektného hlásania Evanjelia všetkým národom dáva prednosť environmentalistickým a imigračným požiadavkám globalistickej agendy, čo predstavuje dramatické riziko pre náš západný svet. A prezident Trump toto veľmi dobre pochopil.
Prodi a Gentiloni v Taliansku a pridali by sme aj premiéra Conteho, ktorý má pôvod a vzdelanie podobné ako v Amerike tzv. katolícke osobnosti ako Joe Biden, Nancy Pelosiová a Andrew Cuomo – tí všetci hrdo podporujú potraty a genderovú indoktrináciu, aj hnutie Antifa a Black Lives Matter (BLM), ktoré pália americké mestá. Nestranná a úprimná analýza medzinárodných sponzorov týchto strán a „spontánnych“ hnutí a katolíckeho progresivizmu odhaľuje spoločnú hrozbu všetkých týchto tzv. filantropov, ktorí manipulujú politickú a ekonomickú budúcnosť planéty nesmiernymi financiami.
Nedávno bolo v správach, že jezuiti v Amerike dostali granty asi 2 milióny dolárov od Georga Sorosa. Zdá sa, že aj dohoda medzi Svätým stolcom a čínskym komunistickým režimom bola financovaná obrovskými dotáciami z Pekingu do vatikánskych pokladní, ktoré sú v zúfalom stave. Cirkev klesla na kolená pred pandémiou, zakázala omše a zatvorila kostoly a súčasne došlo na celom svete k hospodárskym škodám a tak čínske donácie a lukratívny biznis s prijímaním migrantov predstavujú zrejmú kompenzáciu.
USA sú svedkom kultúrneho vplyvu v americkej cirkvi, ktorá nehanebne straní demokratickému kandidátovi na prezidenta v prospech celého aparátu upevňujúceho sa v americkej vláde v ostatných desaťročiach.
Skrytý štát – Trumpov zaprisahaný nepriateľ – sa spája do skrytou cirkvou, ktorá nešetrí kritikou a obvineniami voči súčasnému prezidentovi a nevkusne žmurká na Bidena a hnutie čiernych BLM otrocky sledujúc mainstream. Vôbec sa neberie do úvahy, že Trump je otvorene za ochranu života a bráni nezvrátiteľné princípy, ktorých sa demokrati zriekli. Hlavný cieľ je zmeniť Katolícku cirkev na duchovné rameno nového svetového poriadku, aby mal imprimatur od najvyššej morálnej autority sveta, niečo, čo by bolo nemožné u Benedikta XVI.
Americký štátny sekretár Pompeo kritizoval úsilie obnoviť tajnú dohodu, ktorú podpísal pápež a Xi Jinping. Jeho zreteľné odsúdenie dohody osvetľuje vatikánsku zradu poslania Cirkvi, opustenie čínskych katolíkov pre politickú kalkuláciu. Neprekvapuje ani nahnevaná reakcia jezuitského progresivizmu počínajúc talianskym denníkom Biskupskej konferencie Talianska Avvenire.
Ak Bergoglio môže vyhlásiť, že Trump nie je kresťan, prečo by Pompeo nemal právo vyjadriť svoj názor o hrozbe pre medzinárodnú bezpečnosť, keď Svätý stolec súhlasí s komunistickým diktátorstvom, ktoré je agresívnejšie, ale aj oveľa mocnejšie a vplyvnejšie ako kedykoľvek predtým? Veď Vatikán mlčí, keď demokratická strana USA podporuje potraty a keď sa znásilňujú základné ľudské práva v Číne. Nemá teda Trumpova vláda právo vyjadriť sa k dohode, ktorá môže mať následky v medzinárodnej politickej rovnováhe? … Prečo dohodu prezentovanú ako absolútne transparentnú … si nesmie prečítať ani čínsky kardinál Joseph Zen? Na druhej strane medzi ľuďmi, ktorí sa na dohode podieľali, bol aj vtedajší kardinál McCarrick vyslaný v mene pápeža! … Tu je rozhodne potrebná transparentnosť a tu treba naliehavo hlásať pravdu, pretože je v hre česť a morálna autorita Katolíckej cirkvi.

Naša príloha – homília:
Kardinál Koch: „Kríza viery je hlboká kríza viery v Krista“

Vatikán, 28.9.2020 (kath.net) 026 750
Homília kardinála Kurta Kocha na záver stretnutia Ratzingerových žiakov na tému „Môj Pán môj Boh“ na svätej omši pri hrobe sv. Petra. Ez 18, 25-28, Flp 2, 1-11, Mt 21, 28-32

„Poklad, ktorý nám Benedikt XVI. svojou veľkolepou teológiou plnou svetla je mimoriadne vzácny nielen pre nás, ktorí sme mu zvlášť zaviazaní vďakou, ale aj pre celú Cirkev a celý šíry svet. “
Zišli sme sa na slávení svätej omše, ktorou končíme stretnutie kruhu žiakov Josepha Ratzingera – pápeža Benedikta XVI. aj včerajšie verejné sympózium venované otázke pôsobenia Boha v čase súčasných výziev. Schádzame sa tu na bohoslužbu a tak vyjadrujeme svoje presvedčenie viery, ktoré je ešte oveľa dôležitejšie ako reči o Bohu, dôležitejšie ako teológia doxológie, ktorá je chválou Boha. Tak ako sú živé ľudské vzťahy a priateľstvá iba ak ľudia nehovoria iba o sebe navzájom, ale v prvom rade spolu, tak aj teologické reči o Bohu budú zrelé až pri hovorení k Bohu, keď sa na neho obraciame a osobne ho oslovujeme. A keď voláme k Bohu a nazývame ho jeho menom – Otec – tak sme presvedčení, že Boh je pre nás dosiahnuteľný. Mať meno totiž znamená môcť niekoho osloviť, počúvať a odpovedať. A to je rozhodujúce pre našu vieru. Boh, ktorý nemôže konať a v našom živote pôsobiť, si nezaslúži čestné meno „Boh“. V evanjeliu sv. Jána hovorí Ježiš dokonca o pracujúcom Bohu „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem“ (Jn 5, 17).
Potrebná sústredenosť na otázku Boha
Vzhľadom na toto pekné posolstvo o prítomnom a pôsobiacom Bohu si pravda aj bolestne uvedomíme, v čom dnes spočívajú najhlbšie problémy vo viere. Najvnútornejšie jadro dnešnej krízy viery spočíva v rozsiahlom vyblednutí biblického obrazu Boha ako v histórii prítomného a v živote nás ľudí pôsobiaceho Boha. Dnešná doba sa nevyznačuje intenzívnym hľadaním Boha, ale skôr zabudnutím na Boha a hluchotou voči Bohu. To sa zdá protirečiť tomu, že v dnešnej spoločnosti vidíme príklon k náboženstvu a mystike. V tejto novej religiozite si však sotva už dokážeme predstaviť Boha, ktorý vo svete koná a stará sa o jednotlivého človeka. Tým nehovorím, že ľudia dnes už v Boha neveria, ale zdá sa, že je to boh, ktorého už ľudia nedokážu vnímať ako prítomného v histórii.
Krízu viery v dnešnej dobe dokonca aj v Cirkvi možno vyjadriť krátko: „Náboženstvo áno – osobný Boh nie.“ Tým sa jasne ukazuje, že z osvietenstva vychádzajúci deizmus sa pevne usadil vo všeobecnom povedomí, ako to naliehavými slovami opísal Joseph Ratzinger:
„Boh mohol podnietiť veľký tresk, ak by mal existovať, ale viac mu v osvietenom svete nezostáva. Zdá sa takmer smiešnym predstaviť si, že ho zaujímajú naše dobré a zlé skutky, takí malí sme vzhľadom na veľkosť vesmíru. Zdá sa mytologickým pripisovať mu pôsobenie vo svete.“
Takto deisticky chápaného Boha sa však nemožno báť , ani ho milovať. Chýba tu zápal pre Boha a v tom spočíva najhlbšia núdza vo viere v dnešnej dobe. Ukazuje to, čo Cirkvi dnes naozaj chýba a síce rozhodné sústredenie všetkého teologického a pastoračného úsilia na otázku Boha. Kresťanská viera je, ako ukazuje apoštolské Credo, vierou v Boha, alebo nijaká viera nie je. Kresťanská viera je priznaním sa k živému Bohu a životu v jeho prítomnosti – všetko ostatné z toho vyplýva. Cirkev preto dnes nemá nijakú dôležitejšiu úlohu ako v sekularizovanom svete svedčiť o živom Bohu.
S Bohom sa zasadzovať za ľudskú dôstojnosť
Iba v sústredenosti na otázku o Bohu môže Cirkev dať odpoveď na najhlbšie otázky, ktoré aj dnešný človek kladie a ktorými nakoniec sám je. Ak je človek k sebe úprimný, tak v ňom žije smäd po nekonečne a tým po Bohu inak neuhasiteľný – ako to sv. Augustín vo „Vyznaniach“ neprekonateľne vyslovil: „Stvoril si nás, Pane, nasmerovaných na teba a nepokojné je naše srdce, kým nenájde pokoj v tebe.“
Keď naozaj veríme, že Boh stvoril človeka nasmerovaného na seba a že človek potrebuje spoločenstvo s Bohom v živote ako vzduch na dýchanie, tak môžeme človeka teologicky pochopiť a byť mu pastoračne blízko, iba ak na neho hľadíme z pohľadu Boha, ako veľmi výstižne povedal teológ Romano Guardini: „Iba kto pozná Boha, pozná človeka.“ Ak ľuďom dnes upierame Boha, tak im nedávame dosť, aj keď im dávame veľmi veľa. Viera v živého Boha sa musí preto stať celkom konkrétnou v zasadzovaní sa za človeka a jeho nedotknuteľnú dôstojnosť, ktorá mu patrí od počatia po prirodzenú smrť a ktorú mu preto nikto nemôže vziať.
Opak tejto hlbokej pravdy spočíva pravdaže v tom, že ten, kto Boha nepozná, nemôže poznať ani človeka. Za hlbokou krízou povedomia o Bohu v našej spoločnosti nasleduje preto rovnako nebezpečná kríza obrazu človeka a síce s precíznou logikou. Ak podľa kresťanského presvedčenia je človek podobou Boha, ktorú Boh chráni ako svoj poklad, potom blednutie povedomia Boha nebezpečne nahlodáva aj dôstojnosť človeka. Kde Boha v našej spoločnosti posadia na lavičku náhradníka alebo vylúčia zo spoločenského života, či ho vypoklonkujú pre tzv. toleranciu, tam je najväčšie nebezpečie, že sa bude zašľapávať aj dôstojnosť človeka. Katolícky teológ tu dvíha varovný prst: „Nebola to táto Európa, kde bol po prvý raz na svete verejne hlásaný? A nie je to táto Európa, v ktorej sme už dlhší čas na toho, ktorého už dlho z histórie poznáme, pripravovaní?“
Vnímať Boha v jeho vernom Synovi
V našej dobe sa musí kresťanská viera stať praktickou v zasadzovaní sa za človeka, ktorého Boh chcel a stvoril na svoj obraz. To je však možné iba ak Cirkev prehĺbi svoje presvedčenie vo viere, že Boh je prítomný a pôsobiaci v živote ľudí. V podobenstve o dvoch synoch v evanjeliu Ježiš iste nevidel Boha svojho Otca v druhom synovi. Boh nerobí sľuby a potom nekoná. Boh stojí za svojím slovom a dané slovo mení na konanie. To neprekonateľne ukázal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, ktorý ako prvý syn vôľu otca plní. Kristus je ten verný Syn, ktorý je tak spojený s Otcom, že si úplne osvojil jeho vôľu. V Ježišovi Kristovi sa Boh v našom svete stal celkom konkrétnym. Ku kresťanskému svedectvu o živom Bohu patrí preto hlavne svedectvo o Ježišovi Kristovi, pravom Bohu a pravom človeku.
Tým sa pravdaže ešte raz otvára pohľad do priepastí dnešnej krízy viery, ktorá je hlbokou krízou viery v Krista. Mnohých ľudí a dokonca kresťanov sa aj dnes síce dotýkajú všetky ľudské a historické dimenzie Ježiša Nazaretského – no vyznanie, že Ježiš je jednorodený Boží Syn, ktorý vzkriesený žije medzi nami a je tu prítomný a tým aj viera v Krista – to im spôsobuje ťažkosti. Dokonca ani v Cirkvi sa dnes často nedarí vnímať v človeku tvár Božieho Syna a nie jednoducho – aj keď vynikajúceho a veľmi dobrého – človeka. Keby však bol Ježiš iba človek, tak by bol neodvolateľne ustúpil do minulosti a iba naša vlastná vzdialená spomienka by ho dokázala viac menej vniesť do našej prítomnosti. Iba ak je naša viera pravá, že Boh sám sa v Ježišovi Nazaretskom stal človekom a Ježiš Kristus je pravý človek a pravý Boh a tak má účasť na prítomnosti Boha, ktorá siaha do všetkých čias – iba tak môže Ježiš Kristus nielen včera ale aj dnes byť naším skutočným súčasníkom a osvetľujúcim a osvecujúcim svetlom nášho života.
Obnova viery v Krista musí mať preto v súčasnej reforme Cirkvi prioritu. A aj ona je úplne na prospech človeka. To nám vpísali naši otcovia druhého vatikánskeho koncilu do rodokmeňa, keď nám v pastoračnej konštitúcii „Gaudium et Spes“ ukázali v Kristovi zjavenie ľudského bytia: Iba v tajomstve vteleného Slova sa pravdivo objasňuje tajomstvo človeka. Kristus je nový Adam, ktorý v zjavení tajomstva Otca a jeho lásky sa človeku sám úplne zjavuje a odhaľuje mu jeho najvyššie povolanie. A toto najvyššie povolanie vidia konciloví otcovia v povolaní k láske, lebo človek sa sám môže dokonale nájsť iba skrze úprimnú odovzdanosť seba samého.
Mať povedomie ako Ježiš Kristus
Týmito slovami konciloví otcovia pripomínali slová sv. Pavla, ktoré kládol na srdce Filipanom vtedy a kladie ich na srdce aj nám kresťanom dnes. Priam nežnými slovami opakuje sv. Pavol v druhom čítaní stále znova, aby sme zmýšľali rovnako a boli jedna duša a jedna myseľ. Sv. Pavol nám chce pomôcť, aby sme sa stali lepšími kresťanmi a stále vierohodnejšie hlásali Boha naším životom v spoločenstve. Pavol je presvedčený, že ku kresťanskému životu patrí aj spolunažívanie v spoločnom MY veriacich. Sv. Pavol je takisto presvedčený, že iba spoločne s rovnakým zmýšľaním môžeme žiť, ak existuje zmysel, ktorý je všetkým spoločný, keď teda sám Kristus je týmto spoločným zmyslom. Pretože on je zmysel, ktorý je každému primeraný. On je myšlienka, v ktorej je každý z nás zamýšľaný. Preto je on dôvod našej jednoty. Po štvrtý raz preto sv. Pavol zdôrazňuje svoju požiadavku a upresňuje ju: „Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš“ (Flp 2, 5).
Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, je ako otrok a nám ľuďom sa stal podobný. Tým nám ukázal, kto je Boh a aký je Boh. Sv. Pavol nás pozýva zahĺbiť sa do tohto Božieho tajomstva, žiť s týmto Bohom v spoločenstve a plniť vôľu toho, ktorý chce život človeka v jeho plnosti – pozemský život teraz a večný život potom. Iba ak budeme zmýšľať tak, ako to zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi, prejavíme sa aj my ako prvý syn v Evanjeliu evanjeliu, ktorý plní Otcovi vôľu. A plniť túto vôľu je najlepšie hlásanie živého Boha v dnešnom svete.
Preto ešte posledná myšlienka: Ak chceme presne vedieť v čom spočíva Božia vôľa, meditujme slová Listu sv. Pavla Filipanom: „Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: ‚Ježiš Kristus je Pán!‘ na slávu Boha Otca. (Flp 2, 9-11). Splníme tak Božiu vôľu, keď si budeme uctievať Krista, jeho syna, ktorý nemá iný cieľ, ako česť Boha, svojho Otca. Nemôžeme o Bohu hovoriť lepšie, ako keď ho chválime a klaniame sa mu, keď mu v Eucharistii darujeme naspäť to, čo nám on dal, keď ho budeme jedným slovom eucharistizovať. Prosme Ducha Svätého, aby sa takáto adorácia živého Boha konala pri slávení Eucharistie.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *