Život Cirkvi vo svete 28/2022

O b s a h

Pápež: Odstúpiť nechcem – ale ak – budem navštevovať chorých

Vatikán sa pripája k parížskej Rámcovej dohode o klíme

Kardinál Müller: Transhumanizmus a kresťanský obraz človeka

Pápežská akadémia pre život: Antikoncepcia morálne prípustná

Benedikt XVI. Svetlo viery: Všetci hľadáte pravdu – táto pravda je Kristus.

Veľká Británia: Katolícki manželia šíria apoštolát rodín

„Nie sme na rockovom festivale, aby sme robili misie“

Exorcista: Jasne hlásať pravú náuku a prečistiť morálku!

Lurdy: Veľký požiar v kaplnke so sviečkami

Francúzsko: Náboženské dedičstvo upadá

„EMMA“: Kritika transsexuality a európsky manifest

Dúhové pochody konfrontujú deti so sexuálnou neviazanosťou

Arcibiskup Gudziak: „Putin zapredal dušu diablovi“

Čínsky neplatne ordinovaný biskup: „Počúvajte slovo strany!“

Argentína: Odsúdený biskup si odsedí trest v kláštore

Rakúska teologička je za modlitbu: „Otče náš -Matka naša“

„Katolík“ Biden chce mobilné kliniky usmrcovania detí

Transgenderová ideológia spočíva na heréze dualizmu

Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov

Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka. (Mt 10, 16-23)

* * * * * * *

Prejavujem vám svoje milosrdenstvo, lebo ja som Kráľ milosrdenstva a chcem, aby ste ma tu tak volali. Nehľaďte na svet, pretože zlo sa bude vo svete šíriť. Hľaďte na mňa!
Pozrite, toto by som tak rád od vás vzal. No ak sa neobrátite, stane sa to!

Manuela Strack: Vidím Knihu Amos, 8. kapitolu otvorenú v ruke Božieho Dieťaťa.
(Pražské Jezuliatko v nemeckom Sievernichu 25. júna 2022)

To, že prichádzam k vám v mojom svätom detstve, je akt môjho milosrdenstva. Dostane sa vám moje milosrdenstvo! Buďte aj vy milosrdní ku svojim blížnym. Dôverujte mojej milosti. Budete prechádzať ťažkými časmi. No so mnou budú ľahké. Postavil som nad vami môj stan. Je to môj stan ochrany a lásky. Počúvajte moje slová. Berte moje slová vážne. Ja vás prevediem týmto časom. Modlite sa: ´Ježišu, dôverujem ti!´ Keby mi len ľudstvo dôverovalo – tak by dostalo môj prúd milostí. Dôverujte mojej milosti. (Pražské Jezuliatko 25. mája 2022)

Príde na vás zlý čas. No nebojte sa! Na Zemi ešte nikdy nebola taká doba. Zlo vniká do sŕdc ľudí. Oni nehľadia na Pána. Ich oči sa zameriavajú na nich samých a chcú dosiahnuť iba svoje výhody. Keby Pán nezasiahol, ľudia by sa sami zničili! Nastane vojna o úrodu.
(Sv. Michal archanjel v Sievernichu 13. júna 2022)

************************

Pápež: Odstúpiť nechcem – ale ak – budem navštevovať chorých

Mexiko-Stadt/New York , 14.7.2022 (KAP/LifeSite News) 028 612 – Pápež František znova odmietol fámy o svojom odstúpení: „Nemám v úmysle odstúpiť. V tejto chvíli nie,“ povedal vo vyše dvojhodinovom interview pre mexicko-americký mediálny podnik TelevisaUnivision.

„Ak by však jedného dňa k tomu došlo, tak chcem byť označovaný iba ako ´emeritný rímsky biskup´ a nie ako ´emeritný pápež´. Ak jedného dňa spoznám, že už nemôžem, alebo mám príliš veľa bolestí, či som prekážkou, tak dúfam v ´pomoc´, aby som dospel k rozhodnutiu vzdať sa úradu. V tom prípade sa chcem venovať láske k blížnemu, navštevovať chorých v talianskej farnosti, alebo spovedať.“

František pripustil, že si vždy myslel, že jeho čas vo Vatikáne bude krátky a pritom už prešlo deväť rokov. Jeho bolesti v kolene sa zlepšili, no odvtedy sa cíti trocha oslabený, preto ale odstúpiť mu dodnes nikdy neprišlo na um, ako povedal.
Od r. 2013 odstúpenému predchodcovi Benediktovi XVI. vyjadril „veľké sympatie za jeho dobrotu“.

Pápež: Bidenova podpora potratu – vec svedomia a jeho pastiera

Pápež František v interview pre televíziu TelevisaUnivision ďalej odsúdil potraty a povedal:
„Vedecké údaje ukazujú, že mesiac po počatí je už prítomná DNA plodu a orgány sú už usporiadané. Je čestné zničiť ľudský život?“ …
Pápež František si všimol nevhodnosť podpory prezidenta Joe Bidena ako katolíka, čo sa týka potratov, ale vyslovil sa:

„Prenechávam Bidenovmu svedomiu, či chce prijímať Eucharistiu, alebo nie. Nech sa porozpráva so svojím duchovným pastierom o tejto nezrovnalosti.“ …

Na otázku napr. podávania prijímania Nancy Pelosiovej, ktorej to jej príslušný arcibiskup Cordileone pre podporu potratov zakázal, pápež nedávno pre agentúru Reuters povedal:
„Keď duchovný pastier takto uvoľní pastoračnú starostlivosť, vytvára politický problém. Ak Cirkev stratí svoj pastoračný charakter, ak biskup stratí svoj pastoračný charakter, spôsobí to politický problém. To je všetko, čo môžem povedať.“
Kánon 915 Kódexu kánonického práva však hovorí niečo iné. … Joe Biden sám povedal reportérom minulý rok v Ríme, že na súkromnom stretnutí mu vraj pápež František povedal, aby naďalej prijímal Eucharistiu. …

Vatikán sa pripája k parížskej Rámcovej dohode o klíme

Vatikán, 8.7.2022 (LifeSiteNews) 028 611 – Štát Vatikán pristupuje k Parížskemu dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Vzhľadom na právne požiadavky Parížskej dohody Svätá stolica listinu o pristúpení k nej doručí v čo najkratšom čase. …
Ako LifeSiteNews informovalo, obrancovia života už dlho sledujú, že spomínaná dohoda z r. 2015 obsahuje agendu na presadzovanie potratov, antikoncepcie a sterilizácie ako potrebných prostriedkov na kontrolu populácie, minimalizáciu spotreby a využívania zdrojov zeme. V texte dohody sa takéto otázky zaodievajú do fráz ako „rodová rovnosť“ a „posilnenie postavenia žien“ a pripájajú sa k predpokladanej potrebe riešenia klimatických zmien. Z textu dohody:
„Keď sa zasahuje proti klimatickým zmenám, mali by strany dohody rešpektovať, napomáhať a zvažovať záväzky voči ľudským právam, ako je právo na zdravie, právo domorodých národov, miestnych komunít, migrantov, detí, postihnutých a zraniteľných ľudí, ako aj právo na rozvoj i rodovú rovnosť, posilnenie postavenia žien aj medzigeneračnú rovnosť.“
Už v r. 2015, keď bola prvá raz navrhnutá klimatická dohoda, skupina ochrancov života Voice of the Family (Hlas rodiny) poukázala na nasledovné: „Dohoda s názvom Ciele trvalo udržateľného rozvoja používa ‘rodovú rovnosť’ a ’posilnenie postavenia žien’ na propagovanie potratov a antikoncepcie.“
Piaty z týchto cieľov chce okrem toho „zabezpečiť do roku 2030 všeobecný prístup k sexuálnemu a reprodukčnému zdraviu a k reprodukčným právam“.
Populačný fond OSN, ako varuje Voice of the Family, stanovuje, že ‘sexuálne a reprodukčné zdravie’ zahrňuje prístup všetkých k ‘bezpečnej, účinnej, cenovo prístupnej a prijateľnej antikoncepcii podľa výberu,’ čo obsahuje aj potratové prostriedky. Populačný fond podporuje aj metódy potratu. …
Pápež František v r. 2015 povedal:
„Klimatická konferencia sa práve skončila v Paríži dohodou, ktorú mnohí opisujú ako historickú.“ Vyzval všetky národy, aby sa pripojili k plneniu jej cieľov. „Zavádzanie dohody si vyžiada jednomyseľný záväzok a veľkorysé zapojenie každého človeka. S nádejou na zaručenie zvláštnej pozornosti voči najzraniteľnejším národom vyzývam medzinárodné spoločenstvo, aby pokračovalo na tejto ceste v mene ešte efektívnejšej solidarity.“
V r. 2020 pápež k dohode povedal:
„Treba urobiť všetko, čo je v našich schopnostiach proti zvýšeniu globálnej priemernej teploty o viac ako o 1,5°C v zmysle Parížskej dohody o klíme, pretože inak by to znamenalo katastrofu pre chudobné národy vo svete.“ …

Kardinál Müller: Transhumanizmus a kresťanský obraz človeka

„Transhumanizmus je identický s klasickým antihumanizmom ateistických ideológií, iba lepšie maskovaný.“ Na túto tému hovoril v najnovšom interview s kardinálom G. Müllerom právnik Dr. Lothar C. Rilinger
Vatikán-Mníchov, 8.7.2022 (kath.net) 028 610 – V súčasnosti sa rozmáha boj o obraz človeka. Tradičný pohľad na človeka založený na prírode sa má nahradiť ateisticko-evolucionárskym pohľadom. Človek sa má odlúčiť od Boha, aby sám definoval, čo treba chápať ako človeka. Na rozdiel od človeka na podobu Boha v kresťanstve, čo implikuje nespochybniteľnú rovnosť všetkých ľudí, ateisticko-evolucionársky obraz človeka v transhumanizme predpokladá zrušenie kresťanskej jednoty tela a ducha a jej nahradenie dualizmom tela a ducha. Telo sa preto považuje za vec, takže iba duch môže byť nositeľom práv. Nie telo určuje pohlavie, ale duch, nie telo je vlastníkom ľudských práv, ale duch. Zásadné ľudské právo na dôstojnosť sa preto neviaže na telo, ale na ducha. Tým sa považuje dôstojnosť za odlúčenú od tela a krvi a protirečiacu prírode. V transhumanizme sa už humanizmus neprijíma ako človeku od prírody vlastný, ale ako výlev ľudských želaní, ktoré sú podriadené duchu doby. Prirodzené odôvodnenie ľudských práv sa považuje za prekonané. Ľudské práva sa majú preto vykonštruovať podľa predstáv ľudí, aby sa ich príslušné želania mohli deklarovať ako ľudské práva. Ľudia majú prekročiť svoj pôvod z prírody smerom k l´homme dénaturé, k odprírodnenému človeku, ako to opísal Grégor Puppinck.
Celé interview v nemčine na: https://kath.net/news/78896

Pápežská akadémia pre život: Antikoncepcia morálne prípustná

Vatikán, 11.7.2022 (LifeSiteNews) 028 609 – Vatikán vydal knihu, v ktorej Pápežská akadémia pre život odporúča antikoncepciu aj umelé oplodnenie ako morálne prijateľné aj keď Magistérium Cirkvi tieto praktiky odsudzuje. Kniha má názov:
Teologická etika života. Písmo, Tradícia, praktické výzvy
Vydalo ju vatikánske vydavateľstvo Libreria Editrice Vaticana. Je to zbierka esejí z trojdňového medzi-disciplinárneho seminára sponzorovaného Pápežskou akadémiou pre život.
Podľa Daily Compass, arcibiskup Vincenzo Paglia (foto), predseda akadémie, hovorí, že seminár a kniha boli jednoducho „otvoreným dialógom … rôznych názorov vrátane kontroverzných, ktorý ponúkal mnohé otázky do diskusie.“ Arcibiskup Paglia tiež vyhlásil:
„Akadémia tak robí službu Magistériu v jeho náuke o morálnych otázkach života, ktorý nás obklopuje. Takže perspektívou je poskytovanie služby Magistériu, otvárania priestoru, v ktorom možno hovoriť, čo umožňuje výskum a povzbudzuje ho.“
O praxi umelej antikoncepcie, ktorú definitívne odsúdil vo všetkých formách pápež sv. Ján Pavol II. v Humanae vitae, akadémia hovorí v novej knihe, akoby to bola otvorená otázka.
„Zodpovednosť v tejto oblasti si vyžaduje praktické rozlišovanie, ktoré sa nemôže riešiť automatickým aplikovaním a sledovaním normy, ako je zrejmé v praxi prirodzených metód,“ píše sa v knihe podľa Askanews.
Akadémia potom uvádza, že každý manželský pár môže zvážiť všetky možné techniky na zabránenie počatiu okrem abortívnych a že tieto techniky nie sú ničím viac ako tým, že neposkytujú počatie života. Také akty by neprotirečili všeobecnejšiemu otvoreniu sa životu a toto by bolo „múdre rozlišovanie v konkrétnom prípade“.
„Sú situácie, keď sa manželia musia rozhodnúť či prijmú deti, vtedy môžu robiť múdre rozlišovanie bez toho, aby to protirečilo ich otvorenosti voči životu v danej chvíli. Urobí sa tak múdra voľba vhodným zhodnotením ich špecifickej situácie a s vylúčením potratových prostriedkov,“ uvádza akadémia.
Komentár, ktorý pridáva arcibiskup Carlos Castillo Mattasoglio z peruánskej Limy, ktorý bol oficiálnym autorom základného textu seminára, javí snahu a úmysel zrušiť náuku sv. Pavla VI. a sv. Jána Pavla II. o veľmi hriešnej povahe antikoncepcie. Komentár tiež odhaľuje spôsob, akým sa táto náuka dvoch pápežov považuje za čisto ľudskú normu a úmysel nutnosti prispôsobiť ju súčasnej kultúre a dobe.
Mattasoglio píše: „Cirkev, ktorá dôveruje ľudskej a duchovnej zrelosti ľudí, nemôže zredukovať správanie veriacich na normatívne formuly. Je naliehavo potrebné vzbudiť slobodné a súčasne verné rozlišovanie, ktoré vedie každého k adekvátnym a spravodlivým rozhodnutiam v hraniciach súčasných výziev. Pre ľudstvo nie je zdravé, aby malo neustále nad sebou ´Damoklove meče´ hroziace zatratením, kedykoľvek sa porušia normy alebo presný postup v bežnej praxi každej metódy prirodzenej či umelej a na druhej strane tiež nie je vhodné nechať dvere otvorené pre ľahostajnosť.“
Teológ Maurizio Chiodi na seminári zasa uviedol:
„Umelá antikoncepcia musí byť neustále upravovaná s múdrym rozlišovaním vo svedomí. Táto technika … by sa nemala ani a priori vylúčiť ani a priori privítať. Mala by sa z času na čas prehodnotiť na základe múdreho rozlišovania vo svedomí v jej vzťahu k dobru a norme, ktoré ju strážia.“ …
Podobným spôsobom akadémia pobáda k „otvorenosti“ voči umelému oplodneniu ako morálne prijateľnému:
„Táto technika nie je umelo oddelená od sexuálneho aktu, pretože ten je neplodný. Naopak, táto technika umožňuje nápravu sterility. Umelé oplodnenie v medicíne nemožno a priori odmietnuť. Musí sa stať predmetom rozlišovania, aby sme sa ubezpečili, či plní funkciu formy starostlivosti o ľudskú osobu. V takom prípade by sa medicínsky zásah považoval za terapeutický. Umožňoval by neplodným manželom plnú realizáciu s otvorením sa ich láske daru nového života.“
Cirkev však vždy učila, že oplodnenie musí byť priame v manželskom akte podľa prirodzeného poriadku ustanoveného Bohom. V dokumente Donum vitae Kongregácia pre náuku viery potvrdzuje náuku pápeža Pia XII.
„Homologické umelé oplodnenie nemožno prijať – okrem prípadov, kde technický prostriedok nenahrádza manželský akt, ale iba slúži na jeho uľahčenie a pomoc, aby sa dosiahol prirodzený cieľ. … Vtedy je morálne prijateľný.“ …

* * * * *

Benedikt XVI. Svetlo viery: Všetci hľadáte pravdu – táto pravda je Kristus.

Vatikán, 14.7.2022 (kath.net) 028 608
„Pre kresťanov symbolizuje kríž Božiu múdrosť a jeho nekonečnú lásku“
Duch nás vnútorne vedie ku vzťahu s Bohom, v ktorom spočíva prameň všetkého pravého ľudského bohatstva. Všetci sa usilujte milovať a byť milovaní! Musíte sa obracať k Bohu, aby ste sa naučili milovať a mali silu milovať. Nech Duch, ktorý je láska, otvorí vaše srdcia prijatiu pravej lásky. Všetci hľadajte pravdu a prechovávajte túžbu z nej žiť! Táto pravda je Kristus. On je jediná cesta, jediná pravda a jediný život. Nasledovať Krista znamená naozaj „vychádzať do diaľav“ ako to zaznieva v žalmoch na viacerých miestach. Cesta pravdy je jedna a súčasne mnohoraká podľa rôznych chariziem, presne ako pravda je jedna a súčasne predstavuje nevyčerpateľné bohatstvo. Dôverujte Duchu Svätému, aby ste objavili Krista. Duch musí našu modlitbu viesť, on je dušou našej nádeje a prameňom pravej radosti.
Povzbudzujem vás prehlbovať si tieto pravdy viery tým, že budete premýšľať o veľkosti sviatosti birmovania, ktorú ste prijali a o tom, aby vás voviedla do zrelého života viery. Naliehavo je potrebné stále lepšie ju chápať, aby sa potvrdzovala kvalita a hĺbka vašej viery a posilnila sa. Duch Svätý vám dáva približovať sa Božiemu tajomstvu a pochopiť, kto je Boh. On vás pozýva vidieť vo vašom blížnom brata, ktorého vám Boh daroval, aby ste s ním ľudsky a duchovne žili v spoločenstve – teda v Cirkvi. Tým, že vám odhaľuje, kto je zomrelý a vzkriesený Kristus, povzbudzuje vás k tomu, aby ste vydávali svedectvo. Musíte nevyhnutne svedčiť o Kristovi vo vašom užšom okolí, v rodine, medzi priateľmi, na miestach, kde študujete alebo pracujete, či vo voľnom čase. Nebojte sa! „Majte odvahu žiť Evanjelium a rozhodnosť hlásať ho!“ (Posolstvo k 23. Svetovému dňu mládeže, 20. júla 2007).
Povzbudzujem vás preto, aby ste mali pripravené slová, ktoré potrebujete, aby ste vo svojom okolí hlásali Boha tak, že svoje svedectvo budete opierať o silu ducha, za čo ste sa modlili. Prinášajte svojím mladým vrstovníkom aj iným Radostnú zvesť! Oni poznajú turbulencie vo vzťahoch, starosť a neistotu čo sa týka práce a štúdia. Sú konfrontovaní s utrpeniami no prežívajú aj jedinečné radosti. Vydávajte svedectvo o Bohu, pretože ako mladí patríte na základe vášho krstu a spoločného vyznávania viery plne do katolíckeho spoločenstva (porovn. Ef 4,5). Cirkev vám dôveruje! Pre mňa je dôležité toto vám povedať!
* * * * *

Benedikt XVI.: Vigília mladých v Notre-Dame v Paríži – 12. september 2008

Duch otvára ľudský rozum novým horizontom, ktoré ho presahujú a dáva mu spoznať, že jediná pravá múdrosť spočíva vo veľkosti Krista. Pre kresťanov symbolizuje kríž Božiu múdrosť a jeho nekonečnú lásku, ktorá sa zjavila v spásonosnej odovzdanosti zomrelého a vzkrieseného Krista za život sveta. Zvlášť za život každého jedného z vás. Nech vám je tento vzrušujúci objav pozvaním k pozornosti a úcte voči krížu! Nie je to iba znamenie vášho života v Bohu a vašej spásy, ale je to tiež – a vy to chápete – nemý svedok utrpenia ľudí a súčasne jedinečný a vzácny výraz všetkých vašich túžob.

************************

Veľká Británia: Katolícki manželia šíria apoštolát rodín

Mária Jonesová z apoštolátu One of Nine
Apoštolát rodín vo Veľkej Británii „One of Nine“ ponúka povzbudenie i rady, a vedie príkladným životom katolícke rodiny cez nekatolícky svet

Washington/ Londýn, 8.7.2022 (LifeSiteNews) 028 607 – Vo svete stále viac zameranému proti kresťanom katolícky pár Peter a Mária Jonesoví šíria posolstvo Evanjelia videami o dobrodružstvách ich vlastnej rodiny, ako aj iných katolíckych rodín vo Veľkej Británii. Apoštolát sa nazýva One of Nine (Jedna z deviatich) a chce vytvárať komunitu spoločnej cesty v manželstve a rodinnom povolaní. Skladá sa z kanála YouTube, kde Mária ukazuje aspekty rodinného života, diskutuje o živote katolíckej rodiny a rozpráva sa s inými rodinami o ich životných skúsenostiach.
„Je to o radosti jednoduchého katolíckeho života, o radosti z Božej dobroty voči nám,“ povedala Mária pre LifeSiteNews. „Anglickí katolíci majú poznať, že sú tu aj iní katolíci a že to nie je iba o počte,“ dodáva manžel Peter.“
Mária opisuje tri hlavné kategórie ich misie ako epizódy nachádzania radosti a krásy v každodennom živote. Ďalej je to hodnota utrpenia a nesenia kríža aj v rozhovore Márie s inými rodinami a v nachádzaní nádeje a krásy aj uprostred utrpenia.
„Skrze tú radosť a bolesť života je tu aj neustála téma úsilia o svätosť. Neustále hľadanie neba skrze všetko, čo podčiarkuje to, čo robíme, ako hovorí Mária. Pri všetkom čo tento život prináša, sa zameriavame na spájanie rúk so všetkými, na spoločné kráčanie a vzájomnú pomoc,“ zdôrazňuje Mária.
Na videách je i modlitba ruženca, ale aj domáce vyučovanie detí v katolíckej viere.
„Stále pribúdajú nové rodiny, ktoré nás sledujú a je to ako istá optika mnohých zdanlivo bezvýznamných detailov každodenného života – takže vychádzajú na povrch aj mnohé nevyslovené veci, ako dúfam.“

Používanie videí a vizuálneho jazyka je účinný spôsob, ako zdieľať skúsenosti domácej cirkvi a to je metóda apoštolátu One of Nine. …
Peter za kamerou sa sústreďuje na život domácej cirkvi a úplne vynecháva politiku a názory o meniacich sa úrovniach tradičného katolíckeho života. Videá sú veľmi dobre prijímané a Mária dúfa dostať sa s týmto apoštolátom aj cez Atlantik do Ameriky.
„Chcela by som pripraviť aj iné veci – ako napríklad katolícke príbehy pre deti.“ Peter dodáva, že to je cesta ako prežiť túto dobu ako katolícke rodiny. Apoštolát ponúka povzbudenie aj rady a vedie katolícke rodiny cez nekatolícky svet.

„Nie sme na rockovom festivale, aby sme robili misie“

Komentár Roland Noé
Linec, 14.7.2022 (kath.net/rn) 028 606 – „Nie sme tam, aby sme robili misie.“ Vyhlásila to katechétka Júlia v interview pre rakúske katolícke noviny vo Viedni k svojej aktivite na rokovom festivale „Nova Rock“. Katechétka hovorí, že na festivale nepočula nijaký negatívny komentár o Cirkvi. Aký protiklad k zverejňovaným názorom o Cirkvi. No treba jej pripísať k dobru, že sa angažovala bezplatne a na otázku, prečo to robí, odvetila: „Lebo verím v Boha a verím, že nás miluje.“
No zostáva otázka prečo tam jasne nepovie: Prirodzene že sme tu, aby sme robili misie!?
Misie sú zásadnou úlohou Cirkvi a nijakou hanbou: „Oni sa rozišli a všade kázali,“ (Mk 16,20) A Pán dokonca povedal: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu, (Mk 16,15)
Obdivujem horlivosť Jehovových svedkov, ktorí chodia z domu do domu, aby šírili svoje posolstvo. Nechajú si za to aj od ľudí vynadať. Obdivujem nasadenie cirkevných skupín, ktoré pri pouličnej evanjelizácii rozprávajú o Ježišovi. Aj v niektorých našich farnostiach ešte stále navštevujú ľudí doma a rozprávajú o dobrej zvesti Cirkvi.
Existujú aj skupiny obnovy cirkvi, ktoré chodia dokonca do diskoték a tam hlásajú ľuďom Ježišovu radostnú zvesť. Úžasné! „Veď z plnosti srdca hovoria ústa, (Mt 12, 34).

V apoštolskom liste „Evangelii Nuntiandi“ už pápež Pavol VI. v r. 1975 zdôrazňoval potrebu misií:

„Úsilie ohlasovať evanjelium ľuďom dnešnej doby, ktorí sú plní nádeje, ale trápi ich neraz aj strach aj úzkosť, treba zaiste pokladať za povinnosť, ktorú plníme nielen voči spoločenstvu kresťanov, ale aj voči celej ľudskej spoločnosti“ (1).

V 14. kapitole potom pápež píše, že evanjelizácia je vlastnou úlohou Cirkvi:

„Cirkev to dobre vie, keď si uvedomuje Spasiteľove slová: ´Musím zvestovať Božie kráľovstvo´34. Právom ich na seba vzťahuje a so sv. Pavlom dodáva: ´Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť, to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal!´ Čo sa však nás týka, s veľkou radosťou a potechou sme po skončení schôdzky biskupov v októbri 1974 počúvali tieto závažné slová: ´Chceme opäť zdôrazniť, že príkaz ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom je prvotnou a prirodzenou povinnosťou Cirkvi´36. Tento príkaz a poslanie si žiada veľké a vážne zmeny dnešnej spoločnosti. Úloha ohlasovať evanjelium je milosť a vlastné povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je tu pre hlásanie evanjelia, t. j. aby zvestovala a učila slovo Božie, aby k nám cez ňu prišiel dar milosti, aby sa hriešnici zmierili s Bohom a aby neustále obnovovala Kristovu obetu vo svätej omši, ktorá je pamiatkou jeho smrti a slávneho vzkriesenia.“

A v 24. kapitole Pavol VI. uvádza:

„Kto prijal evanjelium, stáva sa nakoniec aj sám jeho ohlasovateľom. V tom spočíva dôkaz pravdivosti evanjelizácie. Je to akýsi skúšobný kameň. Nie je totiž možné, aby niekto prijal Božie slovo a uveril v Božie kráľovstvo a nestal by sa jeho svedkom a hlásateľom.“

Preto odvahu pri nasledujúcom nasadení! Mission NOW!

Exorcista: Jasne hlásať pravú náuku a prečistiť morálku!

„Morálny kolaps milostí v Cirkvi bol roznietený teologickým kolapsom!
Ak chcete napraviť situáciu vo svete a v politike, tak klesnite na kolená. Potrebná je tu modlitba a rast vo svätosti! Musíme byť ochotní na všetko a to znamená aj trpieť. Niet cesty do neba bez utrpenia! Každý sa pokúša vyhýbať utrpeniu. A to je jeden z reálnych problémov našej kultúry. Ako Cirkev musíme konať spoločne a dať znova plynúť milostiam do sveta!“

USA, 13.7.2022 (LifeSiteNews) 028 605 – Známy americký exorcista radí, že Katolícka cirkev si musí jasne potvrdzovať svoju náuku, aby sa jej morálna situácia napravila a milosti mohli znova plynúť na tento svet, keďže stav sveta je určovaný stavom Cirkvi.
Kňaz Chad Ripperger na konferencii o duchovnom boji vysvetlil, že rastúce zlá vo svete sú viditeľné nielen v „geopolitickej situácii“, ale aj na vysokej miere obchodovania s ľuďmi, pedofílie, využívania satanských rituálov, čo spôsobuje „kolaps milostí“ v Katolíckej cirkvi. Hovorí, že morálny kolaps v Cirkvi bol roznietený teologickým kolapsom a zdôrazňuje:
„Toto sa začalo perfektnou búrkou modernizmu, čo spôsobilo sériu kolapsov v intelektuálnej oblasti. Najprv to bola strata viery koncom 19. storočia, keď už ľudia neverili, že celé Sväté písmo bolo inšpirované Bohom. Nasledoval kolaps ekleziológie – chápania Cirkvi od r. 1910 a potom v 50. rokoch minulého storočia to bol kolaps základov prirodzeného zákona.
Jediná heréza spôsobuje totálnu stratu viery a v tomto bode sa viera v každej zložke kresťanstva stáva už iba názorom!
V jadre straty viery nastáva tak zásadná zmena kritérií pravdy. Namiesto toho, aby sme prispôsobili naše mysle realite založenej na externých štandardoch, hodnotíme realitu na základe toho, čo sa zhoduje s našou ´vnútornou skúsenosťou´.
V okamihu, keď odseknete ľudí od Božieho zjavenia – ako štandardu pravdy – môže každý veriť, čo chce a tak tu máme ‘bufet katolicizmu’,“ vyjadruje to exorcista.
„Akonáhle skolabovala teológia, kolaps postihol aj morálku Cirkvi. Vieme to z toho, že všetky tie prípady pedofílie v 70. a 80. rokoch boli pre chlapcov, ktorí boli v seminároch v 40. a 50. rokoch znamením, že v tej dobe už morálka v Cirkvi skolabovala. Akonáhle skolabuje viera, podlomia sa aj intelektuálne základy určovania, čo je morálne správne. A presne to sa v Cirkvi stalo po Druhom vatikánskom koncile, ktorý urýchlil objavenie sa dovtedy skrytých problémov. Pre reformu Cirkvi to znamená, že akonáhle Cirkev prečistí situáciu v náuke … morálna kríza ustúpi, vyhodí to zátku milostí a oni môžu znova plynúť do sveta.“
Exorcista hovorí, že biskupi sú v zásade muži s prstami na tejto zátke nielen preto, že majú moc udržať diablov preč od nás, ale preto, že oni určujú spôsob formácie kňazov i liturgického života a sviatostného života v diecéze a to zasa formuje aktivitu laikov skrze poskytované milosti a tie potom plynú do sveta.
O. Ripperger tu poukázal na to, že ak sa neposilňuje náuka Cirkvi, ochromujú sa aj iné úsilia v napomáhaní viery katolíkov. Poukázal na vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii, ktorú sa americkí biskupi pokúšajú podporovať, avšak nezdôrazňujú dôležitosť prijímania Eucharistie v stave posväcujúcej milosti! Všetko ich úsilie sa potom vŕši ako kopec z ničoho kvôli tomu, že niet jasnosti v náuke a jej intenzívnom podporovaní.
„Prečo by mali ľudia venovať pozornosť nejakému programu podpory Eucharistie, keď pro-potratoví politici môžu stále prijímať Eucharistiu?“
Ako kráča Cirkev – tak kráča svet
Morálny kolaps v Cirkvi znamená kolaps milostí plynúcich do sveta a preto by ľudia nemali byť prekvapení, že existujú všetky tie nezmysly v našej geopolitickej situácii. Je to iba odložená reakcia,“ uvádza exorcista a hovorí:
„Sledujeme prudký nárast obchodu s deťmi a aj preto by mnohí Američania už asi radi vešali politikov na kandelábre. Exorcisti vidia aj oveľa viac prípadov rituálneho satanského zneužívania detí a pedofíliu, ktorá sa na to využíva.“
„Ľudia sa musia zbaviť idey, že politika vyrieši ich problémy. Ak chcete napraviť situáciu vo svete a v politike, tak klesnite na kolená. Potrebná je tu modlitba a rast vo svätosti! Musíme byť ochotní na všetko a to znamená aj trpieť. Niet cesty do neba bez utrpenia! Každý sa pokúša vyhýbať utrpeniu. To je jeden z reálnych problémov našej kultúry. Ako Cirkev musíme konať spoločne a dať znova plynúť milostiam do sveta!“

Lurdy: Veľký požiar v kaplnke so sviečkami

Lurdy, 12.7.2022 (kath.net/pl) 028 604 – Požiar v noci zo soboty na nedeľu zanechal v jednej sviečkovej kaplnke v Lurdoch veľké materiálne škody. Našťastie sa ľuďom nič nestalo. Požiar dostali hasiči rýchlo pod kontrolu. Informovalo o tom Pútnické centrum Lurdy na svojej stránke aj s fotografiami. Štyri ohňom nezachvátené oblasti kaplnky sú už znova pútnikom prístupné. Príčina požiaru sa zisťuje, zatiaľ sa predpokladá prirodzená príčina. Náklady na obnovu kaplnky sa odhadujú až na 1,5 milióna eur.
Rektor pútnického miesta, Mons. Olivier Ribadeau Dumas, opísal požiar ako „ďalšiu tvrdú ranu pre svätyňu“ a dodal: „ No hlavná vec je, že neboli zranení ľudia a že sa pútnici môžu modliť v ostatných kaplnkách a sviece môžu horieť.“

Ukrajina: Biskup z Charkova varuje pred budúcou zimou

Charkov, 13.07.2022 (KAP) 028 603 – Mit einem dringlichen Appell an den Westen, die Menschen in den Kriegsgebieten in der Ukraine nicht im Stich zu lassen, hat sich der griechisch-katholische Bischof von Charkiw, Vasyl Tuchapets, an die Öffentlichkeit gewandt. „Jedes Leben zählt“, so der Bischof im Kathpress-Interview. Viele der verbliebenen Bewohner Charkiws seien vollständig von humanitärer Hilfe abhängig, so der Bischof.

Er warnte außerdem vor einer weiteren Katastrophe im kommenden Winter. Es gebe kaum eine Wohnung mit intakten Fenstern. Derzeit sei eine Reparatur oder ein Einbau neuer Fenster aber sinnlos, da die Russen ständig die Wohngebiete bombardieren und alles wieder zerstörten. Es brauche zudem bald warme Kleidung, Schlafsäcke, aber auch Medikamente und andere medizinische Hilfsgüter sowie ständig Lebensmittelhilfe.

Auch im Bischofshaus sind alle Fenster zerstört. Bischof Tuchapets „wohnt“ deshalb in der Kirche, wo sich auch das bischöfliche Sekretariat und die Zentrale der kirchlichen Hilfe befinden. „Wir bleiben bei den Menschen. Wir sind für die da, helfen ihnen materiell und spirituell.“ Für die Angehörigen der Toten gibt es beispielsweise auch psychologische Unterstützung, die von der Kirche angeboten wird.

Wachsende Entfremdung

Das ganze Drama des Krieges werde auch durch die Entfremdung zwischen der Ukraine und Russland deutlich, so der Bischof weiter. Der Riss gehe durch unzählige Familien, die über beide Länder verstreut seien. Angehörige in Russland würden die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine leugnen oder gar zu rechtfertigen versuchen. „Wenn Putin es so entschieden hat, dann ist es gut so“, musste sich eine Frau nach der Ermordung ihrer Tochter von der eigenen Schwester anhören, die in Russland lebt, führte der Bischof ein Beispiel an.

Die Region Charkiw im Osten der Ukraine gehört traditionell nicht zum Verbreitungsgebiet der Ukrainisch-Griechisch-katholischen Kirche. Man sei erst seit 1991 vor Ort präsent, so der Bischof. Die Mehrheit der Menschen gehöre der Ukrainisch-orthodoxen Kirche an, die sich erst kürzlich vom Moskauer Patriarchat losgesagt hat. Viele Menschen würden sich von der Russischen Kirche abwenden. Nicht wenige Orthodoxe würden bei ihm Trost suchen, wenn Angehörige im Krieg gefallen sind oder ermordet wurden.

Bischof Tuchapets dankte für die schon bisher aus Österreich geleistete Hilfe und ersuchte dringend um weitere Unterstützung. Er äußerte sich im Kathpress-Gespräch am Rande der Vollversammlung der ukrainischen griechisch-katholischen Bischöfe, die im polnischen Przemysl tagte. Die Versammlung dauert noch bis 15. Juli. Am Montag hatten der Salzburger Erzbischof und Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Franz Lackner, und der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl an den Beratungen teilgenommen.

Francúzsko: Náboženské dedičstvo upadá

Paríž, 15.7.2022 (kath.net/pl) 028 602 – Sú to temné vyhliadky – francúzske náboženské dedičstvo upadá. Do roku 2030 by mohlo zmiznúť až do 5000 kostolov, ak sa nezačne uskutočňovať plán záchrany. Informuje o tom nedávna správa o stave náboženského dedičstva vo Francúzku vypracovaná pod vedením Pierra Ouzouliasa, senátora Hauts-de-France a Anny Ventalonovej, senátorky v Ardèche. Informuje o tom francúzsky spravodajský portál „Aleteia“. Sekularizácia si tento postup de facto vyžiadala pre nedostatok peňazí. Správa upozorňuje na to, že stav kostolov v celom Francúzsku je dosť odlišný. Chrámy postavené pred rokom 1905 sú v oveľa lepšom stave ako neskôr postavené. Je k dispozícii viac prostriedkov na reštaurovanie cirkevných budov. Najohrozenejšie sú kostoly z 20. storočia, pretože je o ne malý kultúrny záujem a sú z málo kvalitného materiálu, čo veľmi predražuje ich reštaurovanie.
Kým v anglosaských krajinách reštaurujú ohrozené budovy často jednotlivci alebo firmy a menia ich na byty, reštaurácie či knižnice, vo Francúzsku sa to stáva iba zriedka a týka sa to iba 250 diecéznych kostolov.

„EMMA“: Kritika transsexuality a európsky manifest

140 vedcov žiada v médiách uvádzať aj vedeckú kritiku transsexuality
Kolín-Paríž, 14.7.2022 (kath.net) 028 601 – Časopis podporujúci práva žien „EMMA“ píše o európskom manifeste, v ktorom 140 medzinárodných vedcov uvádza:
„My, vedci, lekári, psychológovia a zástupcovia iných profesií v Európe vyzývame verejnoprávne a súkromné médiá našich krajín, aby v správach na tému pohlavie a transsexualita prezentovali seriózne a vedecky doložené fakty korektne a pravdivo. V súčasnosti je príliš veľa relácií a správ, v ktorých sa požiadavky transaktivistov prezentujú nekriticky a bezakejkoľvek objektivity. Kritickí vedci nemajú v týchto reláciách nijaké miesto, alebo ich verejne označujú za neuznávaných predtým, než sa diskusia vôbec začala. Preto vyzývame televízne, rozhlasové stanice aj printové médiá, aby prezentovali mnohoraké stanoviská k tejto téme a primerane uvádzali vedecky dokázané fakty na tému transsexualita.“
Manifest iniciovala francúzska profesorka psychológie Céline Massonová a najznámejšia francúzska psychoanalytička Caroline Eliacheffová. Obe odborníčky založili aj voči transsexualite kritickú iniciatívu „La Petite Sirène“. „Emma“ cituje z tejto siete detských psychológov, sociológov, právnikov ich požiadavku, aby sa také závažné a už nezvrátiteľné rozhodnutie ako je zmena pohlavia, veľmi dôkladne zvažovala. „La Petite Sirène“ poukazuje:
„Skoré nasadenie prostriedkov na zmenu pohlavia sa rozširuje, hoci počet ľudí, ktorí sa vracajú naspäť k svojmu pohlaviu neustále rastie. Z nich stále viac mladých ľudí, ktorí veľmi vážne trpia telesnými následkami premeny, stále dôraznejšie obviňujú lekárov z ľahkovážnosti s akou k nim pristupujú pri zmene pohlavia.“
Už pred mesiacom varovala pred tým aj „Académie Nationale de Médicine“. Riziko označila ako „predimenzovanú diagnózu“, lebo pri podávaní prostriedkov na blokovanie puberty a hormónov musí vládnuť veľká obozretnosť a fáza psychologickej terapie sa má rozšíriť čo najdlhšie. Časopis „Emma“ tiež pranieroval postup vlády:
„Celá kritika plánovaného zákona nemeckej semaforovej vládnej koalície o sebaurčení sa diskredituje ako nevedecká!“
Dúhové pochody konfrontujú deti so sexuálnou neviazanosťou
Jonathon Van Maren
Washington D.C., 12.7.2022 (kath.net/mk) 028 600 – Kresťania verní náuke Cirkvi by sa mali stať aktívnymi proti júnovým dúhovým pochodom na celom svete. To je názor spisovateľa a ochrancu života Jonathona Van Marena, ktorý vyjadril pre LifeSite News a píše:
„Tieto pochody už dávno nie sú tolerantné v spoločenských názoroch napr. o homosexuálnom ´manželstve´ či adopcii detí, ale prezentujú proste sexuálnu neviazanosť obscénnou formou hraničiacou so zneužívaním detí. Ako napríklad v kanadskom Toronte, kde úplne nahý muž s maskou zajačika, behal za deťmi!
Liberálni politici také obscénnosti nielenže neodsudzujú, ale sami pochody navštevujú a finančne či mediálne podporujú. Preto by mali najmä rodičia detí byť ostražití a prejaviť aj svoj odpor voči verejnej prezentácii toho najintímnejšieho. Deti sú totiž skutočne v nebezpečenstve, že ich duše budú konfrontované ničivými obscénnymi scénami.
Je iróniou, že účastníci pochodov dosahujú práve to, za čo kresťanov verných náuke pranierujú – a síce že prezentujú svoju komunitu ako typicky hedonistickú a posadnutú sexom, zatiaľ čo sa lobby LGBT vo verejnosti často usiluje o obraz „normálneho stavu“.

Arcibiskup Gudziak: „Putin zapredal dušu diablovi“

Przemysl, 12.7.2022 (kath.net/KAP) 028 599 – „Ruský útok zjednotil ukrajinský národ,“ ako viackrát zdôraznil katolícky arcibiskup Boris Andrij Gudziak v interview pre rakúsky Kathpress. Na celej Ukrajine sleduje, že ľudia stoja pri sebe a spoločne sa stavajú proti ruskému agresorovi, ako povedal.
Ukrajinský gréckokatolícky arcibiskup americkej arcidiecézy Filadelfia, ktorý sa zúčastňuje plenárneho zasadnutia ukrajinských katolíckych biskupov v poľskom Przemysle, našiel aj vzhľadom na históriu USA zreteľné prirovnanie:
„Ukrajinci už nikdy nechcú byť otrokmi Ruska. Patologický ruský imperializmus treba zastaviť. Tu v Poľsku mnohí ľudia spoznávajú pravý rozmer vojny a podporujú Ukrajincov, lebo vedia, že oni dávajú svoje životy aj za Poľsko. Toto poznanie sa musí presadiť aj v iných krajinách Západu. Vladimír Putin musí vojnu na Ukrajine prehrať. K tomuto scenáru niet alternatívy. Je pre mňa absolútne nepochopiteľné, že sú ešte isté konzervatívne kruhy na Západe, ktoré veria Putinov a Kyrilovi I. , že bránia kresťanské hodnoty.“
Arcibiskup tiež poukázal na to, že Ukrajinci sú sklamaní aj nejednoznačným postojom pápeža.
„Západ ešte stále nepochopil, že Ukrajina sa nachádza vo vojne už od r. 2014. Západ príliš dlho nechcel vnímať, kto Putin skutočne je. Ak býv. kancelárka Angela Merkelová hovorí, že Putin sa nedávno zmenil, tak to nemožno brať vážne. Putin od vstúpenia do KGB vo veku 23 rokov zapredal dušu diablovi. Už 20 rokov hovorí, že Ukrajina nemá právo na vlastnú existenciu a že rozpad Sovietskeho zväzu bola najväčšia chyba v mladšej histórii. A Ukrajina je teraz epicentrom dramaticky sa meniaceho sveta,“ povedal arcibiskup Gudziak.
Následne prejavil vďačnosť za solidaritu katolíckej cirkvi v USA. Pre Ukrajinu sa nazbieralo už 100 miliónov dolárov v diecézach a organizáciách.

Čínsky neplatne ordinovaný biskup: „Počúvajte slovo strany!“

Lešan, 11.7.2022 (LifeSiteNews) 028 598 – Biskup dosadený komunistickou stranou Číny, slávil 101. výročie založenia komunistickej strany v Číne práve na slávnosť sv. Petra a sv. Pavla a veriacich „povzbudil“ slovami:
„Počúvajte slovo strany, cíťte milosť strany a nasledujte stranu!
Ukázalo sa tým, že do života čínskej cirkvi vstúpila politika a kontrola režimu nad katolíckymi duchovnými pritvrdzuje. Bábkovou biskupskou konferenciou vláda núti duchovných k členstvu v oficiálnom „Vlasteneckom združení čínskych katolíkov“ a ešte viac tak vytláča verných duchovných pastierov a veriacich do podzemia. Umožňuje to aj dohoda s Vatikánom, ktorú začal vyjednáva bývalý americký kardinál Theodore McCarrick. Čínska vláda síce formálne uznáva Františka za hlavu Katolíckej cirkvi, no pápež už nemá vplyv na menovanie čínskych biskupov.
V r. 2018 pápež uznal siedmych biskupov menovaných čínskou vládou, ktorí boli predtým exkomunikovaní -vrátane biskupa Leia – a žiadal, aby dvaja platní podzemní biskupi sa vzdali svojho úradu a tí ho museli prenechať dvom schizmatikom.
V súčasnosti vysvätili v Číne šiestich nových biskupov v zmysle dohody medzi Pekingom a Vatikánom, no krajina potrebuje asi 40 ďalších biskupov.
Nina Shea, riaditeľka Centra pre náboženskú slobodu pri Hudsonovom inštitúte v USA podľa Catholic News Agency povedala:
„Komunistická strana Číny zničila katolícku cirkev a prispôsobila jej učenie ideám strany. Myslím si, že Vatikán by mal energicky posilňovať a brániť podzemnú cirkev a nie robiť dohody s komunistami a samocenzúru v dôležitých morálnych otázkach.“
Zdôrazňuje sa aj výzva, aby Vatikán konečne odtajnil dohodu uzavretú s Čínou, ktorú František v r. 2020 obnovil a pre médiá teraz vyjadril túžbu, aby sa tak stalo znova:
„Dohoda dobre funguje a ja dúfam, že v októbri bude môcť byť obnovená. Diplomacia, hoci má aj svoje problémy, je potrebnou súčasťou náboženských vzťahov s čínskym režimom. Diplomacia je taká – keď čelíte zablokovanej situácii musíte nájsť možnú cestu – nie ideálnu cestu – ako sa z nej dostať. Diplomacia je umenie možného a umožňovanie toho, aby sa možné stalo realitou.“
Nina Shea na to reagovala slovami:
„Je ťažké vidieť ako by pápež mohol byť úspešný v umení diplomacie, keď ide o takú silu zla, akou je komunistická strana Číny!“

Argentína: Odsúdený biskup si „odsedí“ trest v kláštore

Buenos Aires, 11.07.2022 (KAP/KNA) 028 597 – Za sexuálne zneužívanie odsúdený bývalý argentínsky biskup Gustavo Zanchetta (foto) si odpyká trest v domácom väzení. Podľa „Nuevo Diario de Salta“ o tom rozhodol súd v argentínskom Orane. Obhajoba odôvodnila príslušnú žiadosť nalomeným zdravím biskupa Zanchettu, ktorý trpí na obličky a vysoký tlak. Zanchetta tak nepôjde do väzenia, ale odsedí si svoj trest vo františkánskom kláštore.
Zanchettu odsúdil v marci súd v Salte na severe Argentíny na štyri a pol roka väzenia. Okrem toho súd nariadil jeho údaje zaregistrovať v génovej databanke páchateľov trestných činov.
Zanchetta hovoril o kampani z pomsty a tvrdil, že je nevinný. Cirkev v domovine pápeža Františka však po rozsudku nad Zanchettom požiadala o odpustenie za jeho činy.
Po odstúpení z úradu diecézneho biskupa Oranu v r. 2017 – oficiálne zo zdravotných dôvodov – bol Zanchetta povolaný do Ríma za poradcu vatikánskej správ majetku APSA. Po prechodnom suspendovaní v r. 2019 sa v r. 2020 na tento post vrátil. Nakoniec však túto pozíciu opustil.

Rakúska teologička je za modlitbu: „Otče náš -Matka naša“

Viedeň, 8.7.2022 (kath.net) 028 596 – Teologička z rakúskeho Grazu Martina Bärová chce zmeniť „Otčenáš“ a úplne vážne hovorí, že dnes sa možno s dobrým svedomím modliť „Otče náš – Matka naša“. Na túto zmätenú tému sa jej dokonca vo viedenských katolíckych novinách Wiener Kirchenzeitung „Der Sonntag“, ktoré už málokto číta, dostáva aj potrebná platforma!
Bärová je od apríla profesorkou fundamentálnej teológie v Grazi! Tvrdí, že žijeme v patriarchálne poznačenej dobe, ako sa to jasne ukázalo v dvoch rokoch pandémie. Vyhlasuje, že budúcnosť Cirkvi sa rozlíši podľa toho, či sa Cirkev otvorí moderne, čo znamená riešenie „otázky žien“ v Cirkvi.

„Katolík“ Biden chce mobilné kliniky usmrcovania detí

Pre stále senilnejšieho Bidena je toto „sloboda voľby“. Jeho obľúbenosť v prieskumoch však už preráža dno.
Washington D.C. 11.7.2022 (kath.net/rn) 028 595 – Aj v USA vyskočili ceny benzínu tak vysoko ako nikdy predtým. Inflácia dosiahla vyše 8 percent – taká nebola už desaťročia. No americký prezident má v súčasnoti očividne iné priority. Po zrušení rozsudku umožňujúceho potraty v USA najvyšším súdom sa Biden usiluje naďalej presadzovať usmrcovanie nenarodených detí. Výnosom z piatku oznámil, že jeho vláda to chce naďalej podporovať. Celkom neprotokolárnym spôsobom vynadal najvyššiemu súdu a tvrdil, že súd sa vymkol spod kontroly a spolupracuje s extrémistickými elementami Republikánskej strany. Biden sa chce postarať o to, aby sa na hraniciach amerických štátov nasadili mobilné potratové kliniky a aby si ženy mohli nárokovať platené voľno na cestu za potratom!
Biden prejavuje oproti svojim predošlým názorom na tému potrat stále extrémnejší postoj. Teraz dokonca vyzval kongres, aby umožnil usmrcovanie detí až do pôrodu!
V mnohých prieskumoch, ktoré sa v európskych médiách pravidelne zamlčujú, sa ukazuje, že Bidenovu súčasnú líniu vidia Američania veľmi negatívne. Podľa najnovšieho prieskumu Trafalgar Group má 57.6 % Američanov ten názor, že by sa mali zakázať všetky potraty, či najneskôr keď už bije srdiečko dieťatka. Iba 11,6 % občanov USA podporuje možnosť potratu až do pôrodu. Aj prieskum Harvard/Harrisa ukazuje, že 75% Američanov podporuje rozsudok najvyššieho súdu.
Medzitým sa však množia príznaky, že americký prezident je stále senilnejší. Práve pri oznamovaní „potratového výnosu“ prečítal prezident z Telepromptera jednoducho všetko, čo tam bolo napísané, aj interné pokyny ako „Repeat the line“ (opakujte riadky). Neskôr zasa povedal viackrát aj „koniec citátu“. Dokonca aj vedľa neho stojaci ako viceprezidentka sa ani tam na verejnosti nezdržali úsmevu.
V súčasných prieskumoch Civiqs poll sa ukazuje, že americký prezident upadol po prvý raz pri hodnotení jeho práce pod 30 % súhlasu – čo je historické minimum. V polovici obdobia jeho účinkovania v úrade preto hrozí ohromný debakel.
V prieskumoch pre kongres sa podľa Realclearpolitics ukazuje, že republikáni dostanú 48-50 % hlasov a s „Red Wave“ si jasne vydobyjú väčšinu v dome reprezentantov. Hovorkyňa domu Nancy Pelosiová by potom už bola minulosťou a Joe Biden sa stane – ako hovoria Američania – „lame duck“ (chromou kačicou).
V USA sa stáva preto návrat Donalda Trumpa stále pravdepodobnejší. Trump sa prezentuje na podujatiach v celej krajine – naostatok v Las Vegas a v Anchorage na Aljaške. V roku 2024 by mohlo znova dôjsť k veľkej show, pretože Biden by chcel znova nastúpiť a Trump zrejme takisto. Prakticky v každom prieskume už teraz Trump jasne vedie. Trump ante portas!
Video z trápneho vystúpenia Bidena
https://rumble.com/v1br6jl-joe-biden-und-der-teleprompter.html

Transgenderová ideológia spočíva na heréze dualizmu

Františkán Terrance Chartier F.I.
USA, Bloomington, Indiana (LifeSiteNews/ kath.net/mk) 028 594 – Páter Terrance Chartier, františkánsky kňaz v americkom štáte Indiana, nedávno v homílii poukázal na to, že transgenderová ideológia porušuje hneď štyri Božie prikázania.
V prvom rade sa to týka šiesteho prikázania o ľudskej sexualite. Tvrdením, že existujú mnohé pohlavia, ktoré možno meniť ako šatstvo, ide o lož a teda je porušené aj ôsme prikázanie. Zmenu pohlavia sprevádza aj mrzačenie tela, takže sa porušuje piate prikázanie, ktoré sa vzťahuje všeobecne na integritu tela. A nakoniec – pyšná propaganda transgenderovej ideológie (LGBT-Pride) porušuje aj prvé prikázanie, lebo odporuje Bohom zjavenej pravde o ľudskej sexualite. Je to najnovší plod pápežom Benediktom XVI. naliehavo odsudzovanej diktatúry relativizmu.
Páter Chartier zdôraznil, že chemická alebo chirurgická zmena pohlavia predstavuje (objektívne) ťažký hriech. Zakladá sa na podstate herézy dualizmu, ale nie je nová. Už filozof Descartes v 17. storočí mylne učil, že telo je iba stroj, v ktorom duša existuje ako strašidlo, preto telo nie je podstatnou súčasťou seba samého.
Naše telo je však v skutočnosti Božím darom, a nie nehoda a vytvára nás ako ľudskú osobu.
„Ak trocha poškrabkáme povrch, môžeme spoznať, že transgenderové osoby sú veľmi zlomené a krehké osobnosti. Násilie alebo šikana proti takýmto osobám je nesprávnym konaním – prijatie či posilnenie a potvrdenie ich štýlu života však takisto!“ hovorí františkán.

************************

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *