Novéna ku sv. Kataríne Sienskej

  1. deň

Z listu adresovaného bratovi (fra) Giustovi di Giovanni da Volterra:

„On dáva svoju krv z lásky a práve touto láskou od nás žiada dúšok vody.“ Ježiš, ktorý miluje, žiada, aby bol milovaný a obslúžený. Je pravda, že ten, kto miluje, mal by byť milovaný. Takto dávame nášmu Stvoriteľovi onen dúšok vody, keď mu dávame lásku za lásku. Ale nemôžeme mu ho dávať žiadnou službou, ktorú mu môžeme poskytnúť, musíme ho dať v osobe nášho blížneho.“

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

Večný Otec hovorí Kataríne:

Moja pravda vás pozýva, aby ste volali, tak ako On povedal: „Hľadajte a nájdete; klopte a otvoria vám; proste a dostanete. „Takže vám hovorím, čo chcem, aby ste urobili. Nikdy nepoľavujte v túžbe žiadať o moju pomoc. Nikdy neznížte svoj hlas, keď budete volať ku mne, aby som bol milosrdný k svetu. Nikdy neprestávajte klopať na dvere mojej pravdy tým, že budete nasledovať Jeho stopy. Nájdite svoju útechu u neho na kríži tým, že nakŕmite duše slávou a chválou môjho mena.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

Večný Otec hovorí ku Kataríne:

Najdrahšia dcéra, zamysli sa nad úžasným stavom duše, ktorá prijíma tento chlieb života, toto jedlo anjelov, ako by mala. Keď príjme túto sviatosť, žije vo mne a ja v nej. Rovnako ako ryby sú v mori a more v rybách, tak som v duši a duša vo mne, mori pokoja. Milosť žije v takej duši, pretože keď prijala tento chlieb života v milosti, žije v milosti.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

Nanne, dcére Benincasa, malej slúžke, jej neteri vo Florencii:

Teraz musíme mať svetlo – inak by to bolo málo. Toto svetlo musí byť svetlom najsvätejšej viery. Ale svätí hovoria, že viera bez skutkov je mŕtva. Preto sa musíme prakticky obetovať sami po celý čas a opúšťať našu detinskosť a márnivosť, a už sa nemôžeme správať ako svetské dievčatá, ale ako verné nevesty zasvätené ukrižovanému Kristovi. Takto budeme mať lampu, olej a svetlo.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

Pre Monnu Agnesovú, manželku Francesca, krajčírku z Florencie

Túžim ťa vidieť oblečenú v pravej a dokonalej pokore – pretože je to cnosť, ktorá nás robí skvelými v očiach Boha. Toto je cnosť, ktorá donútila a naklonila Boha, aby poslal svojho najsladšieho Syna cez Máriu. Je taká vyvýšená, ako keď sa hrdí stanú pokornými, svieti v očiach Boha a ľudí, spája ruky bezbožných, spája dušu s Bohom, očisťuje a odstraňuje nános nášho hriechu a prosí Boha, aby nám ukázal svoje milosrdenstvo.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

6.deň

Bratovi Raymondovi z Capuy v Avignone:

Nechcem, aby ste sa unavili alebo dostali do zmätenosti v dôsledku nejasností, ktoré by ste mohli pocítiť vo vašej mysli. Ale chcem, aby ste zachovali tú dobrú, svätú, pravú a vernú vôľu, o ktorej viem, že Vám ju dal Boh vo svojom milosrdenstve. Áno, chcem, aby z tieňov vychádzalo vedomie o Vás samom, bez zmätku. Premýšľajte, že cez lásku udržuje Vašu dobrú vôľu a nenecháva ju blúdiť vlastnou cestou, ktorú jej navrhuje diabol. A tak, prostredníctvom lásky  dopustil  na mňa, a aj Vás a ostatných svojich služobníkov mnohé útrapy a podvody diabla a jeho sluhov. Aj na naše vlastné telá dopustil útrapy, a to výlučne preto, aby sme mohli vychádzať z nedbanlivosti a dosiahnuť dokonalú horlivosť, skutočnú pokoru a najhorúcejšiu lásku. Pokora, ktorá pochádza z poznania seba a lásky, ktorá pochádza z poznania dobroty Boha. Duša je inšpirovaná a pohltená láskou.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

Pre kráľa Francúzska:

Ach, ako by sa mal človek hanbiť, keď nasleduje učenie diabla a jeho vlastnú nízku podstatu. Keď sa viac stará o získanie a udržanie bohatstva tohto sveta, ktoré je úplne zbytočné a pominie sa ako vietor. Pretože nenávidí svojho blížneho, nenávisť je po jeho boku, a tak ho zbavuje božskej lásky. Naisto je hlúpy a slepý, pretože nevidí, že sa zabíja mečom nenávisti voči svojmu blížnemu. Preto vás prosím a chcem, aby ste nasledovali Krista ukrižovaného. Milujte spásu svojho blížneho, dokazujte, že budete nasledovať Baránka, ktorý si v túžbe po cti Otca a spáse duší vybral telesnú smrť. Dávajte pozor, ak sa stratíte vo vašej svetskej podstate, pretože strata vám bude prínosom, za predpokladu, že uzmierite svoju dušu so svojím bratom.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

Kráľovnej Giovanni z Neapola (napísané v tranze):

Máme troch hlavných nepriateľov. Prvým je diabol, ktorý je slabý, dokým ho nerobíš silným tým, že súhlasíš so svojím hriechom. On stráca svoju silu v sile krvi pokorného a nepoškvrneného Baránka. Svet so všetkými svojimi poctami, ktoré sú tiež našimi nepriateľmi, je tiež slabý dovtedy, kým ho neposilňujeme, aby nás zraňoval neohrozenou láskou k majetníctvu. V jemnosti, pokore, chudobe, v hanbe a v ranách ukrižovaného Krista, je tento tyran svet zničený. Náš tretí nepriateľ, naša vlastná slabosť, bola oslabená; zjednotením, ktoré Boh urobil s naším pokolením, vtelil Slovo s našou ľudskosťou a smrťou toho sladkého a milujúceho Slova, ukrižovaného Krista. Takže sme silní a naši nepriatelia sú slabí.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

  1. deň

„Mojou prirodzenosťou je oheň“:

V tvojej prirodzenosti, večný Bože, spoznávam svoju vlastnú prirodzenosť. A čo je moja povaha, nekonečná láska? Je to oheň, pretože ty, si čistý oheň lásky. A dal si ľudstvu podiel v tejto prirodzenosti.

Pretože v ohni lásky si nás stvoril. A tak všetci ostatní ľudia a každá stvorená vec je vytvorená s láskou. Ó nevďační ľudia! Akú prirodzenosť Vám dal Váš Boh? Jeho vlastnú prirodzenosť! Nechcete sa hanbiť, keď ste sa odlúčili od takej ušľachtilej veci cez vinu smrteľného hriechu?

Ó, večná Trojica, moja sladká láska! Ty, svetlo, daj nám svetlo. Ty, múdrosť, daj nám múdrosť.

Ty, najvyššia sila, posilni nás. Večný Bože, nech je dnes náš mrak rozptýlený, aby sme dokázali dokonale poznať a nasledovať tvoju pravdu v pravde so slobodným a jednoduchým srdcom. Bože, príď mi na pomoc! Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať! Amen.

Nebeský Otče, tvoja sláva je v tvojich svätých. Velebíme tvoju slávu v živote obdivuhodnej sv. Kataríny Sienskej, panny a lekárky Cirkvi. Celý jej život bol ušľachtilou obetou inšpirovanou žiarivou láskou k Ježišovi, tvojmu nepoškvrnenému Baránkovi. V ťažkých časoch sa usilovne zastávala práv Jeho milovanej nevesty, Cirkvi. Otče, pocti jej zásluhy a vypočuj jej modlitby za každého z nás. Pomôž nám prechádzať skazenosťou tohto sveta a zostať neochvejne vernými cirkvi v slove, skutku a príklade. Pomôž nám vždy vidieť v Kristovej Vikárke kotvu v životných búrkach a maják v prístave tvojej lásky, v tejto temnej noci tvojho času a ľudských duší. Vyslyš tiež  každého z náš, keď zvlášť prosíme za . . . (v tejto chvíľke vyslov svoje vlastné úmysly). Prosíme ťa skrze Ježiša, tvojho Syna, v jednote s Duchom Svätým. Amen. 

Svätá Katarína Sienská, oroduj sa za nás.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *