Život Cirkvi vo svete 37/2017

Obsah

Povýšenie svätého kríža

Živá viera cisárovnej Márie Terézie

Nuncius na Slovensku odovzdal poverovacie listiny prezidentovi

Vatikán chce mladých na Synode biskupov o mládeži

Rada C9 o vyššej svetovosti kúrie, účasti žien a mladých

Filipíny: Exorcista varuje pred satanskými ružencami

Rakúsko: Varovanie pred vplyvom Moslimského bratstva!

Viedenské školy: Viac moslimov ako katolíkov

Britský politik: ‚Potrat je morálne neprijateľný!’

Rakúsko: Podpaľačstvo v kostole iba ‚kúsok uličníkov‘?

Mexiko: Katolíci proti novej soche „Panny Márie“

+ Zomrel teológ a expert na Lurdy René Laurentin

Belgicko: Rehoľa bude naďalej robiť eutanáziu

Svetové stretnutie pokoja odmietlo náboženské násilie

Kardinál Kasper nazval rozkol cirkví „škandálom“

Pápež povzbudil OSN dať bokom jednostranné záujmy

Berlín: Cirkev odsudzuje útok na kresťana

USA: Rozhodla sa proti chemoterapii a pre svoje dieťa

Ministerstvo USA súdu: Chrániť náboženskú slobodu!

Moslimovia a homosexuáli do katolíckych streleckých spolkov?

Zomiera Európa a smeje sa?

Rakúsko: Škôlky s novým prístupom k náboženstvám

Rada kardinálov C9: Reforma kúrie v poslednej štvrtine

Pápež žiada ‚múdrosť‘ pri prijímaní utečencov

Vatikán o neľudských podmienkach utečencov

Kardinál: Dohoda s Tureckom o utečencoch hanba pre Európu

USA: Biskupi ohlasujú rýchlu pomoc po Irme

‚Nech žije kríž a polmesiac!‘

Pápež: Svetové náboženstvá majú byť cestou pokoja

Seriál o pápežovi s Hopkinsom ako Benediktom XVI.

Pápež mení spôsob prekladu liturgických textov

+ Zomrel kardinál Velasio De Paolis

Biskup: „Ruženec mi pomáha v ťažkých časoch“

Potláča ‚Google Maps‘ na mapách kríže na kostoloch?

Kuba: Pre hurikán odriekli veľkú púť

USA: Na Miami zrušili povinnosť omše pre hurikán

Naša príloha – homília

‚Byť verní Kristovi – Hlave Cirkvi‘

Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite, v ňom zakorenení a na ňom postavení, upevnení vo viere …! Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi. Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva V ňom ste aj vy naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. … Odzbrojil kniežatstvá a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi (Kol 2, 6-10.15)

Povýšenie svätého kríža

Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum.
A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe (Jn 12, 32)

Kathpedia, 14.9.2017 (kath.net) 021 112 – Sviatok Povýšenia sv. kríža (lat. In exaltatione S. Crucis) sa v Katolíckej cirkvi slávi 14. septembra. Pravoslávna cirkev ho slávi väčšinou v ten istý deň.
Sviatok sa slávi odkedy sv. Helena, matka cisára Konštantína Veľkého, našla Kristov kríž 13. septembra 326. V Jeruzaleme o deväť rokov neskôr 13. septembra 335, posvätili konštantínsku Baziliku nad Svätým Kristovým hrobom. O deň neskôr, 14. septembra, v novo vysvätenom chráme predstavili Božiemu ľudu po prvý raz slávnostnou formou drevo Kristovho kríža a dali ho veriacich k úcte. Gesto prezentovania alebo Povýšenia kríža dalo sviatku jeho názov. Vznikol ako sprievodný sviatok k oktáve posviacky chrámu a zostal ako sviatok zachovaný, aj keď sa oktáva už neslávila.
Svätý kríž potom v zmätkoch vojny uchvátili Peržania. Cisár Herakleios dokázal v r. 628 Kristov kríž získať a slávnostne ho znova umiestnil v Jeruzaleme.
Popri Povýšení sv. kríža sa od 7. storočia slávil aj galský sviatok Nájdenia Sv. kríža, ktorý sa v celej Cirkvi slávil 3. mája. Od novej úpravy breviára a misála pápeža Jána XXIII. motu propriom Rubricarum instructum k 1. januáru 1961 sa sviatok nájdenia Sv. kríža už neslávi. –zg-

Živá viera cisárovnej Márie Terézie

Banská Bystrica, 13.9.2017 (BÚ) 021 111 – V krajinách bývalej rakúsko-uhorskej monarchie sa tento rok oprávnene pripomína 300. výročie narodenia veľkej európskej panovníčky Márie Terézie (1717-1780). Početné štúdie, články a kultúrno-historické podujatia ju – v rámci európskej iniciatívy „European Heritage Days“ (EHD – Dni európskeho dedičstva) – predstavujú ako mimoriadnu panovníčku.
Bola hlboko veriacou ženou, manželkou a matkou – praktizujúcou katolíčkou, ktorá robila všetko pre to, aby svoju vieru žila, podporovala ju vo svojej krajine a odovzdala ju svojim deťom. Cisárovná porodila počas 19 rokov 16 detí – 11 dievčat a 5 chlapcov.
Táto významná katolícka panovníčka sa výraznou mierou pričinila aj o založenie Banskobystrického biskupstva v r. 1776. S vďačnosťou si na ňu spomeňme vo svojich modlitbách. Tento mesiac v rakúskom kláštore Klosterneuburg predstavujú regentku roka Máriu Teréziu pod heslom:
„Cirkev – kláštor – cisárovná: Mária Terézia a sakrálne Rakúsko.“
Mons. Prof. Dr. Jozef Haľko vybral na povzbudenie z jej bohatej dochovanej korešpondencie niekoľko úryvkov:

„Každým okamihom sa blížim ku koncu; nie bez obáv z posledného zúčtovania. Len to ma duchovne drží; nekonečné Božie milosrdenstvo a vedomie: konala som s dobrým úmyslom.“
list priateľke, r. 1775

„Drahý môj syn, keď ty takto verejne vystupuješ (ľahostajnosť v otázkach viery) môžeš privolať najväčšie nešťastie. Môžeš sa stať zodpovedným za spásu tisícov ľudí. Čo to len musím vytrpieť, keď ťa vidím predpojatého kvôli tak pomýleným názorom. Tu nejde len o štát, nejde len o tvoje zotrvanie a o teba ako môjho syna, ktorý je od svojho narodenia stredobodom mojich činností: tu je v hre spása tvoje duše.“

Nuncius na Slovensku odovzdal poverovacie listiny prezidentovi

Bratislava, 12.9.2017 (TK KBS) 021 110 – Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonelo v utorok 12. septembra, odovzdal v Prezidentskom paláci v Bratislave poverovacie listiny do rúk prezidenta SR Andreja Kisku. Po odovzdaní poverovacích listín oficiálne začína svoju diplomatickú misiu na Slovensku.
Svätý Otec František Mons. Giacoma Guida Ottonella vymenoval za nového apoštolského nuncia v našej krajine 1. apríla 2017. Nastúpil po Mons. Mariovi Giordanovi, ktorý v úrade skončil po dosiahnutí kánonického veku (75 rokov).
Giacomo Guido Ottonello sa narodil 29. augusta 1946 v Masone (Janov – Taliansko). Kňazskú vysviacku prijal 29. júna 1971 a bol inkardinovaný do diecézy v Acqui. Získal doktorát z teológie. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil 25. marca 1980. Následne pôsobil ako nuncius v Pakistane, Salvádore, Libanone, Francúzsku, Španielsku a Poľsku. Potom pôsobil ako apoštolský nuncius v Paname a Ekvádore.
Giacomo Guido Ottonello pricestoval do našej krajiny koncom júna. Na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave ho vtedy privítal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, predseda Konferencie biskupov Slovenska spolu s viacerými ďalšími slovenskými biskupmi.
Arcibiskup Ottonello okrem rodnej reči ovláda francúzsky, španielsky a anglický jazyk. TK KBS vydala k správe FOTO.

Vatikán chce aj mladých na Synode biskupov o mládeži

Vatikán, 14.9.2017 (KAP) 021 109 – Na Synode biskupov v októbri r. 2018 na tému: „Mládež, viera a rozlišovanie povolania“ chce Vatikán nechať prehovoriť aj mladých priamo počas zasadnutí.
Pápež si želá „takú širokú prítomnosť mladých ľudí, ako je len možné“, preto majú mladí prispieť k priebehu zasadnutia biskupov nie iba vyplnením dotazníkov, ale aj priamo ako účastníci synody, ako vyhlásil kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár biskupských synod pre „Rádio Vatikán“.
Do piatku sa konal vo Vatikáne seminár k príprave synody s 20 mladými pod 35 rokov, ako aj so 70 teológmi, kňazmi a rehoľníkmi, aj odborníkmi z rôznych oblastí. „Cieľom bolo zostriť pohľad na životnú realitu mladých ľudí a hlavných aktérov prípravy synody priviesť ku skúmaniu reality mladých ľudí“, povedal Baldisseri.
Podľa generálneho sekretára synod sa plánuje účasť mladých na synode ako auditorov. Auditori sú podľa štatútov popri synodálnych otcoch „veľmi dôležité ďalšie postavy“, ktoré nielen počúvajú, ale aj sami sa chytia slova a síce „nielen v synodálnej aule, ale predovšetkým v pracovných skupinách,“ ako vysvetlil Baldisseri. U mladých auditorov nepôjde iba o katolíkov – majú sa na tom podieľať aj bratskí predstavitelia iných kresťanských vyznaní, ako zdôraznil.
Doteraz poslalo vyplnený dotazník do Vatikánu 130 000 ľudí, ďalšie sa očakávajú. Jedna časť otázok bola adresované aktívnym osobám v pastorácii mladých, druhá „mladým ľuďom priamo“ – na čo je zriadená aj webová stránka. Okrem toho sa majú na synodu dostať aj iniciatívy zväzov, hnutí a farností. Baldisseri prejavil spokojnosť nad „okamžitou silnou reakciou“.
V máji začal Vatikán na prípravu synodu interaktívny prieskum medzi mladými vo veku 16 až 29 rokov. Do 30. novembra 2017 je možné ešte reagovať na dotazník na internete: http://youth.synod2018.va

Rada C9 o vyššej svetovosti kúrie, účasti žien a mladých

Vatikán, 13.9.2017 (RV) 021 108 – V stredu 13. septembra sa vo Vatikáne skončilo 21. zasadnutie Rady kardinálov C9. O jeho priebehu informoval na tlačovej konferencii riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke.
Rada zasadala v dňoch 11. – 13. septembra, tentoraz bez kardinálov Pella a Laurenta Monsengwa z Kinšasy. Svätý Otec sa k skupine pripojil až po návrate z Kolumbie v utorok a stredu. Kardináli sa zaoberali stavom návrhov na reformu Kúrie, ktoré odovzdali pápežovi Františkovi a úvahou nad textami pápeža Františka týkajúcimi sa reformy Rímskej kúrie. Ide najmä o jeho prejavy pri pravidelných vianočných stretnutiach s Rímskou kúriou, príhovory na dvoch konzistóriách v roku 2015 a tiež pri 50. výročí Biskupskej synody.
Ako vatikánsky hovorca ďalej uviedol, Rada kardinálov sa v diskusii venovala aj úlohe Kúrie ako nástroja evanjelizácie a služby pápežovi a lokálnym cirkvám, téme decentralizácie, úlohe apoštolských nunciatúr, či otázke výberu a kompetencií personálu, aby bol menej klerický, viac celosvetový a zvýšilo sa v ňom zastúpenie žien a mladých ľudí.
Kardináli sa venovali aj nedávno publikovanému motu proprio „Magnum Principium“, kde išlo o konkrétne zmeny pre Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Prešli si text štatútov Dikastéria pre laikov, rodinu a život. Z úst predsedu Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie Mons. Fisichellu dostali informácie o práci tejto pápežskej rady. O činnosti Pápežskej komisie na ochranu mladistvých informoval kardinál O´Malley. V záverečnej časti zasadnutia ešte vystúpil prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Filoni.
Najbližšie stretnutie Rady kardinálov C9 sa uskutoční 11. až 13. decembra 2017. -ab-

Filipíny: Exorcista varuje pred satanskými ružencami Iluminátov.

https://www.casopis-sifra.cz/, 14.9.2017 (sifra) 021 107

Otec Ambrosio Nonato Legaspi je hlavný exorcista na Filipínach a počas krátkeho rozhovoru 7. augusta v rádiu vyjadril hlboké znepokojenie nad tým, že tajný spolok Iluminátov medzi ľuďmi šíri ružence, ktoré majú zlý a škodlivý účinok. O celej záležitosti informovala napríklad televízia CNN Filipíny.
Otec Legaspi k tomuto záveru dospel po tom, čo vykonával exorcizmus a posadnutá osoba mala v ruke ruženec, na ktorom boli okultné symboly. Tvrdí, že neškolené oko laika to ale hneď nepozná.
Jeho asistent v Diecéze Philippe De Guzman toto zistenie potvrdil a identifikoval satanský charakter znakov na ružencoch. Symboly hada obtočeného okolo kríža, pentagramu a slnka sú často spojené s nechválne známym spolkom Iluminátov. To exorcistu viedlo k podozreniu, že nechválne známy spolok šíril prekliate ružence medzi ľuďmi. Všimol, že niektoré prekliate ružence medzi ľuďmi tieto typické symboly síce nemajú, no aj tak prešli nejakou okultnou manipuláciou. Aby sa ľudia uistili, či nie sú obeťami týchto démonických artefaktov, otec Legaspi veriacim radí, aby si všetky náboženské predmety nechali preventívne požehnať kňazmi. Pokiaľ sa prostredníctvom ruženca prejavia temné sily, potom sa musí vykonať dôkladný exorcizmus, aby sa človek zbavil zlých síl.
Zdá sa, že v najbližšej dobe má otec Legaspi o živobytie postarané. Na záver je však nutné zdôrazniť, že s informáciou prišla tzv. „najprestížnejšia spravodajská televízia na svete CNN“. Takže treba k tejto síce zaujímavej správe, pristupovať ako ku každej inej informácii s nadhľadom a odstupom. Na druhej strane aj v televízii občas povedia pravdu nielen, keď sa pomýlia …

Rakúsko: Varovanie pred vplyvom Moslimského bratstva

Rakúske ministerstvo vnútra:
Cieľom je „postupná islamizácia spoločnosti“!

Viedeň, 15.9.2018 (kath.net) 021 106 – V Rakúsku existujú „závažné spojenia“ s Moslimským bratstvom. Informoval o tom denník „Kurier“ s odvolaním sa na štúdiu Univerzity Georga Washingtona, ktorá dokonca výslovne varuje pred aktivitami islamistického Moslimského bratstva v Rakúsku:
Moslimské bratstvo má k dispozícii závažné spojenia a veľký vplyv a osoby a organizácie blízke tomuto združeniu zaberajú kľúčové postavenia v oblasti života moslimských prisťahovalcov v Rakúsku!
Ako pramene správy o bratstve – „The Muslim Brotherhood in Austria“ -, ktorá vznikla s pomocou Viedenskej univerzity, Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boja proti terorizmu (BVT) ako aj Rakúskeho integračného fondu, slúžia existujúce publikácie, novinové články, príspevky zo sociálnych médií aj súdne protokoly.
Moslimské bratstvo založili v r. 1928 v Egypte a šíri sa už asi od r. 1960 aj v mnohých iných európskych krajinách. Ako k tomu vyhlásilo rakúske ministerstvo vnútra: „Jeho cieľom je postupná islamizácia spoločnosti. „Moslimskí bratia majú za cieľ rozkol spoločnosti a posilnenie vplyvu politického islamu,“ uvádza sa v štúdii .
Kritizuje sa, že kritický pohľad na islam sa kategoricky odmieta ako „islamofóbia“. „To siaha až po ospravedlňovanie násilia – postoj, ktorý predstavuje prostredie napomáhajúce radikalizáciu,“ ako povedal autor štúdie Vidino. –zg-

Viedenské školy: Viac moslimov ako katolíkov

Viedeň, 14.9.2017 (kath.net) 021 105 – Vo Viedni navštevuje v rámci povinnej školskej dochádzky školy už 31 984 moslimských žiakov. Katolíckych žiakov je už iba 29 894 v základných a nových stredných školách, 15 531 je žiakov bez vyznania. Štvrtou veľkou skupinou sú srbsko-pravoslávni – 9985. Ukazuje to najnovšia štatistika Viedenskej školskej rady. Tieto čísla podnietili aj „expertov“ zo zeleného a liberálneho tábora, aby sa plošne zaviedla výuka etiky. Ako pokusné vyučovanie prebieha tento projekt už 20 rokov v 230 gymnáziách a nových stredných školách. –zg-

Britský politik: ‚Potrat je morálne neprijateľný!’

Londýn, 13.9.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 104 – Jacob Rees-Mogg, britský poslanec Konzervatívnej strany, sa v televíznom interview vyslovil proti potratu a tzv. homosexuálnemu „,manželstvu“.
V relácii „Good Morning Britain“ sa Rees-Mogg označil ako „katolík, ktorý berie náuku Cirkvi vážne“! Preto odmieta „sobáše“ homosexuálov. Vyhlásil tiež, že v parlamente hlasoval proti zavedeniu homosexuálneho „manželstva“.
Na otázku, či sexuálne konanie medzi osobami rovnakého pohlavia je hriech, odpovedal Rees-Mogg, že nechce súdiť konanie iných ľudí. V otázke potratu je Rees-Mogg nekompromisný:

„Život sa začína pri počatí a potrat je morálne neprijateľný! Aj v prípade znásilnenia alebo incestu nechcem robiť nijaké výnimky. Život je úplne posvätný“ odpovedal tento otec šiestich detí na otázku reportéra.

Jacob Rees-Mogg má podľa pozorovateľov šance outsidera na post britského premiéra, ak by Tereza Mayová, ktorá sa nachádza v politicky kritickej situácii, mala odstúpiť. –zg-

Rakúsko: Podpaľačstvo v kostole iba ‚kúsok uličníkov‘?

Kapfenberg, 13.9.2017 (kath.net) 021 103 – V Kostole Svätej Rodiny v rakúskom Kapfenbergu (Diecéza Graz-Seckau) podpálili neznámi páchatelia spovednice. Keďže oheň čoskoro objavili návštevníci kostola, dokázali ho rýchlo uhasiť. Tým sa zabránilo podstatne väčším škodám, ako informovali rakúske médiá.
Polícia a hasiči jednoznačne predpokladajú, že ide o podpaľačstvo. Polícia zhodnotila tento incident ako „kúsok uličníkov“. Nejaké stopy po podozrivých zatiaľ nemá.
Spovednice boli vážne poškodené a nemožno ich používať, ale aj stojan na modlitebné knižky, ktoré sú tiež zuhoľnatené. Kostol bol dosť poškodený aj dymom. –zg-

Mexiko: Katolíci proti novej soche „Panny Márie“

Guadalajara, 13.9.2013 (kath.net/LSN/jg) 021 102 – Desaťtisíce Mexičanov protestujú proti postaveniu sochy, ktorá zmiešava rysy Božej Matky Márie s rysmi aztéckej bohyne smrti. Sťažujú sa, že kardinál Francisco Robles Ortega, arcibiskup mexického hlavného mesta, vzdal boj proti soche s názvom „Synkretizmus“.
Sochu dala mestská správa postaviť na jednej z najdôležitejších hlavných ciest. Kombinuje prvky Guadalupskej Božej Matky s prvkami aztéckej bohyne „Coatlicue“, ktorá sa považuje za postavu matky, ale ničí všetko, čo vytvorí.

Coatlicue

Protest protivníkov sochy sa zameriava na jeden podstatný bod: socha mieša najdôležitejší kresťanský symbol Mexika s prvkami náboženstva s ľudskými obeťami, nad ktorým kresťanstvo pred 500 rokmi zvíťazilo. Vyhlásili, že socha je urážkou mexických katolíkov. Petícia na internete platformy CitizenGO zozbierala už viac ako 33 000 podpisov.
Arcibiskup Robles Ortega sochu bránil a povedal, že síce dokáže pochopiť, že sú ľudia, ktorých socha pohoršuje, no to sú „jednoduchí ľudia“, ktorí zmysel jej stvárnenia nedokážu pochopiť.
Socha stála 5,2 milióna mexických pesos, čo je takmer 250 000 eur. Verejnosť sa na názor pred postavením sochy nepýtali. –zg-

+ Zomrel teológ a expert na Lurdy René Laurentin

Paríž, 13.9.2017 (kath.net/KAP) 021 101 – Krátko pred svojimi 100. narodeninami zomrel v pondelok v Evry francúzsky teológ a odborník na Lurdy René Laurentin (99). Oznámilo to „Rádio Vatikán“.
René Laurentin sa narodil v r. 1917 v Tours a bol teológ, historik a pôsobil aj ako poradca (peritus) na Druhom vatikánskom koncile (1962-65). Prednášal o. i. na univerzitách v Taliansku a USA aj ako odborník na zjavenia Panny Márie v Lurdoch. O živote sv. Bernadety Soubirousovej (1844-1879), ktorej sa v r. 1858 v jaskyni zjavila Panna Mária, uverejnil dielo v siedmych zväzkoch.
René Laurentin publikoval aj diela o iných zjaveniach ako vo Fatime a Medžugorí. Bol členom pápežskej Medzinárodnej teologickej komisie a francúzskej medzinárodnej redakcie teologického časopisu „Concilium“, ako aj korešpondentom denníka „Le Figaro“. V posledných rokoch žil v kláštore v Evry pri Paríži. –zg-

Belgicko: Rehoľa bude naďalej robiť eutanáziu

Brusel, 13.9.2017 (kath.net) 021 100 – Belgická rehoľa „Bratia lásky k blížnemu“ zostáva pri svojom odmietnutí požiadavky pápeža Františka, aby vo svojich 15 psychiatrických zariadeniach už nevykonávala eutanáziu! Na tlačovej konferencii rehoľníci vyhlásili, že vo vlastných zariadeniach rešpektujú slobodu lekárov, či budú vykonávať eutanáziu, alebo nie. Rovnako rešpektujú slobodné rozhodnutie ošetrovacieho personálu pri tom pomáhať, alebo nie. Táto sloboda, ako rehoľníci vyhlásili, je zabezpečená belgickým zákonom. Provinciál Raf De Rycke potvrdil, že bratia a lekári budú aj naďalej poskytovať aktívnu pomoc pri umieraní, dokonca aj u pacientov, ktorí by v dohľadnom čase nezomreli a vyhlásil:
„Tento postoj je zlučiteľný s náukou viery Cirkvi a reagujeme tým aj na vývoj a zmeny v spoločnosti.“
Generálny predstavený rehole René Stockmann však tento postoj nezdieľa a udal svoju vlastnú rehoľu v Ríme, aby priviedol túto otázku k objasneniu.
Doteraz nie je známe, ako na to bude reagovať pápež František. V každom prípade dal reholi už predtým jasnú lehotu a usmernenie. Postup rehole je jasným odmietnutím zásadne život schvaľujúcej náuky Cirkvi, ako aj priamou provokáciou Cirkvi a pápeža. –zg-

Svetové stretnutie pokoja odmietlo náboženské násilie

Bonn, 13.09.2017 (KAP/KNA) 021 099 – Odmietnutím vojny, terorizmu a nábožensky motivovaného násilia sa skončilo Svetové stretnutie pokoja spoločenstva Sant‘ Egidio v nemeckom Münsteri a Osnabrücku. Predstavitelia početných cirkví a náboženstiev vo výzve z utorka žiadajú nové „cesty pokoja“: „Svet ich potrebuje ako chlieb. Obete násilia a teroru ako aj celé národy túžia po mieri.“ Potrebné je „nové hnutie dialógu“, ako sa uvádza vo výzve.
„Stretávanie a dialóg odzbrojujú a zdržiavajú násilníkov. Veď vieme, že vojna nie je nikdy svätá a že tí, ktorí zabíjajú v mene boha, nekonajú v mene náboženstva, ani v mene ľudí.“
„Globalizácii sa podarilo zjednotiť hospodárstvo a obchod, no nie srdcia. Príčinou mnohých konfliktov je chamtivosť po moci a peniazoch, fanatizmus a nacionalizmus. Po konci studenej vojny sa po prvý raz znova zdá, že hrozí nebezpečenstvo atómovej vojny smerom z Ďalekého východu,“ uvádza sa vo výzve predstaviteľov náboženstiev.
Výzvu prečítali na trhovisku v starom meste Osnabrücku pred 5000 účastníkmi a duchovnými vodcami z viac ako 40 cirkví a náboženských spoločenstiev.
Katolícky biskup Franz-Josef Bode pripomenul, že v r. 1648 tu a v radnici Münsteru bol uzavretý Vestfálsky mier, ktorý ukončil 30-ročnú vojnu a povedal: „Stretnutie náboženských predstaviteľov aj z politicky znepriatelených štátov v minulých troch dňoch vystupňovali túžbu po mieri a pokoji v spravodlivosti. Ukázali neprehliadnuteľnú pozitívnu silu náboženstiev vzhľadom na pokojné spolunažívanie.“
Zakladateľ spoločenstva Sant’Egidio Talian Andrea Riccardi (67) zdôraznil význam modlitby pre situáciu vo svete: „Modlitba dokáže prekonať hranice nemožného. Nesmieme nikdy pred vojnou rezignovať, alebo akceptovať ľahostajnosť voči utrpeniu iných. Náboženstvá musia rozdúchavať nádej na pokoj a veriacich podnecovať, aby sa oslobodili od ľahostajnosti a stali sa budovateľmi pokoja. Slabou silou dialógu, ktorý je však plný nádeje, je potrebné otvárať nové cesty pokoja.“
Na naliehavú výzvu sa zmenil príhovor arménskeho katolíckeho arcibiskupa zo sýrskeho Aleppa, Boutrosa Marayatiho: „Nikdy znova vojna – tento výkrik zaznieva z môjho mesta a všetkých miest zranených násilím a konfliktmi. Je to výkrik detí, žien a utečencov, ktorí čakajú na mier. Vojnu neporazíme vojnou, ale dialógom, odpustením a zmierením.“

Predtým sa ešte kresťania, židia, moslimovia, budhisti a príslušníci iných náboženstiev oddelene podľa svojich tradícií na rôznych miestach mesta modlili za pokoj vo svete. Potom sa v hviezdicovom pochode zišli na trhovisku.
V r. 1986 po prvý raz pozýval na takéto stretnutie do Assisi sv. pápež Ján Pavol II.
Stretnutie sa konalo pod heslom „Cesty pokoja“. Otvorili ho v nedeľu v prítomnosti kancelárky Angely Merkelovej. V pondelok a utorok sa konali dve desiatky pódiových diskusií na témy ako útek, chudoba, spravodlivosť, globalizácia, dôstojnosť človeka a ochrana životného prostredia.
Ďalšie stretnutie sa bude konať v r. 2018 v talianskej Bologni. –zg-

Kardinál Kasper nazval rozkol cirkví „škandálom“

Bonn, 12.09.2017 (KAP/KNA) 021 098 – Nemecký kardinál – emeritný predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov – Walter Kasper označil pretrvávajúci rozkol kresťanských cirkví ako „škandál“.
„Vzhľadom na krízy vo svete sú naliehavo potrebné ďalšie kroky k jednote. Dnes už nie sú nijaké podstatné rozdiely medzi katolíckymi a evanjelickými kresťanmi. Pravé rozdiely spočívajú medzi tými, ktorí veria a tými, ktorí neveria, alebo patria do iného náboženstva,“ povedal v utorok na Svetovom stretnutí pokoja spoločenstva Sant‘ Egidio v nemeckom Münsteri. Kardinál sa vyjadril v diskusii na tému „500 rokov reformácie“. Povedal, že je vďačný, že jubilejný rok reformácie zostal úplne bez polemiky. Potešili ho aj mnohé akcie cirkví, ktorými sa „veľa dostalo do pohybu“. Podľa neho mohlo byť o niečo viac teologických diskusií. A želá si, aby sa spomienka reformácie ukončila dohodou, ako sa má v budúcich rokoch v ekumenizme postupovať.
„Na ďalšiu cestu je dôležité chápať postoje toho druhého. To však sa dá iba pri súčasnom zdôraznení vlastného stanoviska. Údajný liberálny ekumenizmus, pri ktorom je všetko ľahostajné, nemá zmysel. Musíme byť na oboch stranách viac katolícki a viac evanjelickí. Všetko iné by bolo zľahčovaním. Ekumenizmus je možný iba stretávaním sa so vzájomným rešpektom. Keď som s niekým pohovoril, pojedol a pomodlil sa, pristupujem k nemu inak.“ …
Prior ekumenického spoločenstva z Taizé, brat Alois Löser, zdôraznil mimoriadny význam Svätého písma pre reformovanú cirkev: „Biblia je dôležitá aj pre ekumenizmus. Katolícka cirkev dlho znižovala význam Biblie v odpore voči princípu reformácie. To sa musí skončiť. Ústredným bodom Písma je Božia láska k ľuďom a láska ľudí medzi sebou. Toto posolstvo stojí nadkonfesionálne nad cirkvami.“ … –zg-

Pápež povzbudil OSN dať bokom jednostranné záujmy

Vatikán/OSN New York, 12.9.2017 (RV) 021 097 – „Povzbudzujem svetových lídrov odložiť bokom jednostranné záujmy a spoločne hľadať všeobecné dobro ľudstva.“
Tento krátky odkaz rozoslal Svätý Otec František cez sociálnu sieť Twitter v dnešný deň, keď sa v sídle OSN v New Yorku začína 72. valné zhromaždenie.
Predsedom tohtoročného valného zhromaždenia je slovenský diplomat a súčasný minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák, ktorý nastúpil do funkcie v OSN po Petrovi Thompsonovi z Fidži. -jb-

Berlín: Cirkev odsudzuje útok na kresťana

Berlín, 12.9.2017 (KAP/KNA) 021 096 – Berlínska arcidiecéza ostro odsúdila zjavný protinábožensky motivovaný útok na 23-ročného kresťana vo štvrti Neukölln.
„Pre takéto násilie nemám nijaké pochopenie,“ zdôraznil v utorok generálny vikár páter Manfred Kollig. Vyjadril súcit s obeťou – mladý muž bol kvôli retiazke s krížikom na krku vážne zranený. Podľa údajov médií pochádza z Afganistanu.
Kollig vyzval k rešpektovaniu a obhajobe náboženskej slobody: „Každý má právo svoju vieru a presvedčenie aj ukázať. Kto chce uniformitu namiesto mnohorakosti, ten robí rozkol namiesto toho, aby ľudí spájal.“
Podľa polície útok sa odohral v blízkosti stanice podzemnej dráhy. Dvaja muži oslovili 23-ročného mladíka kvôli jeho retiazke na krku a spýtali sa ho, prečo sa stal kresťanom. Jeden mu strhol retiazku z krku a hodil ju na zem. Potom ho viackrát udrel päsťou do tváre. Druhý muž mal obeť držať a prvý útočník mu potom ešte spôsobil rezné rany nožom v hrudi. Útočníci následne ušli a nechali ťažko zraneného muža na mieste. Polícia prípad vyšetruje.
Časopis „Welt“ informoval, že podľa expertov agresívne správanie sa často zameriava na prisťahovalcov z moslimských krajín, ktorí prestúpia na kresťanskú vieru. A navyše Mešita Al-Nur – jedno z najznámejších miest stretávania islamistov v Berlíne – je iba kilometer vzdialené od mesta činu. –zg-

USA: Rozhodla sa proti chemoterapii a pre svoje dieťa

USA, 12.9.2017 (kath.net) 021 095 – Jej život alebo život jej nenarodeného dieťaťa. Túto voľbu musela urobiť 37-ročná Carrie (foto) v apríli tohto roku, keď jej stanovili diagnózu nebezpečného tumoru v mozgu. Chemoterapiou by mala malú šancu zvíťaziť nad rakovinou, no jej nenarodené dieťa by bolo poškodené. Matka siedmych detí chemoterapiu odmietla a rozhodla sa pre svoje dieťa.
V júni upadá Carrie do kómy. Vtedy bola v 19. týždni tehotenstva. Pred niekoľkými dňami priviedla na svet zdravú dcérku, o niečo neskôr zomiera. Jej manžel Nick pre „Detroit Free Press“ povedal: „Carrie sa rozhodla pre svoje dieťa, To je to, čo chcela a ja som ju pritom podporoval. Teraz je čas nechať ju odísť.“ –zg-

Ministerstvo USA súdu: Chrániť náboženskú slobodu!

Washington D.C., 12.9.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 094 – Ministerstvo spravodlivosti USA poslalo list so stanoviskom v prospech kresťanského pekára Jacka Phillipsa z Lakewoodu (Colorado) Najvyššiemu súdu USA. Phillipsa odsúdili, lebo odmietol upiecť tortu na „svadbu“ homosexuálneho páru. V rozpore so správami Phillips v princípe neodmietal dodávať výrobky homosexuálom. Ponúkol im iné produkty z pekárne. Odsúdili ho, pretože nedokázal zlúčiť so svedomím výrobu špeciálnej torty na „svadbu“ homosexuálov. Phillips bol po odsúdení nútený obmedziť obchodnú činnosť. Nemôže už piecť špeciálne torty na želanie zákazníkov. Jeho pekárstvo preto muselo dať výpoveď šiestim z desiatich zamestnancov.
„Ministerstvo spravodlivosti považuje rozsudok za porušenie prvým dodatočným článkom ústavy zaručené právo na slobodu náboženstva a názoru. Nútením Phillipsa pôsobiť na ceremónii, ktorá odporuje jeho náboženskému presvedčeniu, sa porušili jeho ľudské práva. Svadby majú v náboženskej aj vo svetskej oblasti veľký význam,“ napísal Jeffrey B. Wall, jeden z autorov stanoviska.
Ministerstvo pripomína rozsudok v kauze „Obergefell vs. Hodges“, ktorým najvyšší súd v r. 2015 legalizoval tzv. „homosexuálne manželstvo“. Dokonca aj v tomto rozsudku sudcovia uznávajú, že mnohí „homosexuálne manželstvo“ z dobrých náboženských, či filozofických dôvodov odmietajú.
Ministerstvo, ktoré má v procese postavenie „amicus curiae“, teda „priateľa súdu“, pripomína tiež zvláštnu iróniu rozsudku: V júli 2012, keď Phillips odmietol pripraviť tortu, nebolo v štáte Colorado nijaké „homosexuálne manželstvo“, ani registrované partnerstvo. Súd štátu chcel teda Phillipsa prinútiť spolupôsobiť na zväzku, ktorý štát neuznával.
„Amicus curiae“ je v Európe neznáma pozícia v právnom spore. Dovoľuje na spore nezúčastneným osobám aj právnickým osobám, či záujmovým skupinám, alebo vládnym orgánom za istých predpokladov zaujať stanovisko k otázkam konfliktu „listom priateľa“. –zg-

Moslimovia a homosexuáli do katolíckych streleckých spolkov?

Aachen, 12.9.2017 (kath.net) 021 093 – Nemecký biskup z Aachenu, Helmut Dieser, podporuje katolícke strelecké spolky v ich procese otvárania sa voči moslimom a homosexuálom. Informoval o tom „Rheinische Post Online“. Podľa médií biskup Dieser v homílii k 75. spolkovej slávnosti streleckých spolkov ocenil „kvalitatívnu diskusiu“ a dosiahnutú úpravu stanov, podľa ktorej budú môcť prijímať aj príslušníkov iných náboženstiev a homosexuálne „kráľovské páry“ a označil ju ako „vierohodnú“.
Podľa biskupa hlavné motto strelcov „Za vieru, morálku a domovinu“ neznamená vylučovanie niektorých ľudí.
Čo je veľmi zaujímavé však je, že biskup potom ešte žiadal aj to, aby strelci stáli za svojimi zásadami a postavili sa proti náboženskej ľahostajnosti, proti strate hodnôt a proti vykoreňovaniu ľudí a paralelným spoločnostiam! –zg-

Zomiera Európa a smeje sa?

Prof. Hubert Gindert

Berlín, 12:9.2017 (kath.net/Blog des Forums Deutscher Katholiken) 021 092 – Keď zomrel Charles de Gaule, hovoril francúzsky minister kultúry Malraux „o duboch, ktoré sa stínajú“. Tieto slová sa hodia aj na iných politikov ako je napr. Konrád Adenauer, alebo Franz-Jozef Strauß. No platí to aj pre mužov v Cirkvi ako sv. Ján Pavol II., alebo kardinál Joachim Meisner. On bol pilierom cirkvi v Nemecku a mužom jasných slov, ako ukazuje jeho výrok: „Strážny pes, ktorý nebreše, si nezaslúži svoje žrádlo.“ Kardinál bol viac ako taký strážca. On ako biskup formoval katolícky život v Berlíne a potom 25 rokov v Kolíne. Mnohí sa pýtajú, či by bol dokázal zadržať úpadok nemeckej miestnej cirkvi, keby ho jeho biskupskí spolubratia boli viac podporovali. To nie je isté. Čo však vieme, je, že v dejinách Cirkvi boli vydarené reformy a že európske miestne cirkvi ponúkajú rozdielny obraz ak napríklad porovnáme Poľsko s Nemeckom. V každom prípade je pre cirkev ako aj pre profánny svet požehnaním alebo pohromou, ak v krízových obdobiach, ako ich prežívame my, sú k dispozícii a či chýbajú veľkí pastieri a rozhľadené vedúce osobnosti. Krízovú situáciu Cirkvi naznačil pápež Benedikt XVI., keď v rekviem pre kardinála Meisnera uviedol: … „aj keď je loďka niekedy naplnená takmer až k potopeniu“.
Kríza v politike sa jasne ukázala na Svetovom hospodárskom summite G20 v Hamburgu. Ak štátna moc už nedokáže chrániť telo, život a vlastníctvo občanov, ako sa to stalo v dobe chaosu v Hamburgu, stráca štát svoju legitimitu. Hodnota tohto stretnutia samotná je viac ako pochybná. Ak mocné a bohaté krajiny nedokážu vytvoriť spravodlivejší svetový poriadok, ktorý by zaostalým krajinám najmä v Afrike zabezpečil šancu rozvoja, stane sa to otázkou prežitia aj pre Európu. A tak invázia stojí pred našimi dverami.
V tzv. „čierny piatok“ – 30. júna – poslanci nemeckého parlamentu 393 hlasmi – medzi nimi bolo 75 hlasov CDU/CSU – proti 226 hlasom schválili „manželstvo pre všetkých“ a urobili rozhodnutie hlboko meniace našu spoločnosť. Odteraz sa naša krajina stala inou. Vystúpila z „inštitucionalizovaného presvedčenia o podstate manželstva, ktoré je tu na jednej strane už tisícročia a na druhej strane bolo globálne a univerzálne“ (B. Mihm, 30.6.17). Socialisti z SPD, Zelení a Ľavica výsledky hlasovania privítali búrlivým jasaním. Kto hľadí na tento morálny úpadok, tomu to pripomenie kňaza Salviana. Ten prišiel niekoľko desaťročí pre zánikom Rímskej ríše z Marseille do Ríma. Videl korupciu, utláčanie chudobných a nemorálnosť a komentoval to: „Rím umiera a smeje sa.“
V unavenej spoločnosti bez ilúzií je nepochybne ťažké získať ľudí pre zmenu ich životného štýlu a navyknutého postoja. Ak je to však jediná cesta k záchrane, tak je hodné na to zmobilizovať všetku energiu. Pomôžme aj my, aby Európa mala budúcnosť! –zg-

Rakúsko: Škôlky s novým prístupom k náboženstvám

Viedeň, 11.09.2017 (KAP) 021 091 – Ako doplnenie učebných plánov vypracovala Viedeň pre materské škôlky nové náboženské smernice „Etika v materskej škôlke. Prístup k náboženstvám, svetonázorom a hodnotám“. „V nich sa jasne ukazuje, že mesto Viedeň je za otvorenú, pluralistickú spoločnosť s bezpečným základom jednoznačne definovaných hodnôt. Tieto hodnoty sú základom kultúrneho a náboženského vzdelania vo viedenských základných výchovných zariadeniach a domovoch,“ uvádza sa k smerniciam. … Povinné je vo všetkých škôlkach uznanie štyroch zásad: demokratického štátu, rovnoprávnosti veriacich a neveriacich i ľudí iných náboženstiev, rovnoprávnosť pohlaví, aj otvorenosť a ochota k dialógu vzhľadom na pluralitu spoločnosti. Uznanie a rešpektovanie týchto zásad musí byť jednoznačne a jasne zachytené v pedagogických koncepciách, vo všednom dni a aj v zásadách, listinách, štatútoch, či úpravách každého zariadenia.
Škôlky sú povinné uznávať a rešpektovať aj spoločne zdieľané základné hodnoty: ľudskú dôstojnosť, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát, zachovanie ľudských a detských práv vrátane práv menšín.

Všetky deti vítané
„V škôlke ako prvej vzdelávacej inštitúcii sa odzrkadľuje spoločnosť, preto má aj náboženstvo oprávnenie ako téma vzdelávania,“ vysvetlil Elmar Walter, riaditeľ Nadácie sv. Mikuláša pre „Kathpress“. Pre túto katolícku zriaďovateľku 85 materských škôlok a jaslí vo Viedni je náboženstvo ústrednou témou v každodennom živote detí, ale vždy s pohľadom na „adekvátnu pedagogiku, ktorá dieťa posilňuje“. Riaditeľ dodáva: „U nás sú všetky deti vítané.“
„Spolunažívanie v atmosfére otvorenosti a úcty vyznačuje našu prácu – to je základ pokojného spolužitia rôznych kultúr a svetonázorov,“ hovorí Susanna Haasová pedagogická vedúca nadácie.
„Nijaké donucovanie v hocijakej forme nemá v materskej škôlke čo robiť!“ uvádza aj školský radca Jürgen Czernohorszky. –zg-

Rada kardinálov C9: Reforma kúrie v poslednej štvrtine

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/09/11/sekret%C3%A1r_rady_kardin%C3%A1lov_c9_reforma_r%C3%ADmskej_k%C3%BArie_/1336233

Pápež žiada ‚múdrosť‘ pri prijímaní utečencov

„Ak sa nespamätáme, zahynieme. Každý má zodpovednosť za klimatické zmeny,“ varoval pápež.

Rím-Bogota, 11.9.2017 (kath.net/KAP) 021 090 – Pápež František sa vyslovil za zodpovedné prijímanie utečencov. Vlády musia s tým súvisiace problémy „riešiť s im vlastnou cnosťou vládnucich – to znamená s múdrosťou“. „K tomu patrí na prvom mieste otázka dostupných kapacít a potom otázka integrácie,“ povedal počas letu z Kolumbie do Ríma v noci na pondelok žurnalistom. „Legitímna horná hranica pre utečencov je dosiahnutá vtedy, keď hrozí nebezpečenstvo neintegrovania“, ako povedal pápež.
František sa v 35-minútovom rozhovore vyjadril aj k migračnej politike USA a ku klimatickým zmenám.
Dôrazne žiadal aj humanitárne centrá pomoci v Líbyi. Svet si musí uvedomiť, že utečenci tam žijú v neľudských podmienkach v „lágroch“ ako povedal použijúc nemecký výraz „Lagern“. Potrebná je humanitárna podpora. Taliansko v tejto oblasti už robí veľa, „aby vyriešilo všetky problémy“. „Som vďačný za postoj Talianska a Grécka v utečeneckej otázke. Oni otvorili svoje srdce,“ povedal pápež.
Pápež ďalej žiadal medzinárodnú pomoc pre africké krajiny, aby sa tam zlepšili životné podmienky a rozhýbal sa rast. Pri investíciách vládne naďalej motto „Afriku treba vykorisťovať“, ako povedal. „Tu je potrebná radikálna zmena myslenia.“
Kritiku vyjadril František aj k plánovanému odsunu tzv. „dreamers“ z USA. Americký prezident Donald Trump ukončil začiatkom septembra ochranný program pre migrantov, ktorí prišli do USA ilegálne ako maloletí a vláda Baracka Obamu ich trpela. Pápež povedal, že dúfa, že Trumpova vláda svoje rozhodnutie ešte premyslí.
Trump sa zdanlivo prezentuje ako ochranca života. „Ak je svedomitý ochranca života, pochopí, že rodina je kolískou života a že sa musí chrániť jej integrita,“ povedal pápež. „Ak vytrhneme mladých ľudí z koreňov, budú vystavení drogám a iných závislostiam, či samovražde. Mladiství dneška bez koreňov si vyžadujú pomoc.“ František pripustil, že právnu situáciu v USA presne nepozná. No dodal, že výnos o vyhostení presne preskúma.

Veda v klimatických zmenách jednoznačná
František sa vyjadril aj k spornej parížskej dohode o klíme. Kto popiera, že klimatické zmeny spôsobili aj ľudia, mal by sa opýtať vedcov. „Oni hovoria jasnou rečou,“ povedal pápež. Efekt globálneho otepľovania je „veľmi jasný“. Ako príklad poukázal pápež na topenie ľadovcov na Severnom póle.
Podľa niektorých vedcov má ľudstvo ešte tri roky k zmene klímy.
„Ak sa nespamätáme, zahynieme,“ varoval pápež. „Každý jednotlivec má morálnu zodpovednosť za klimatické zmeny, ktorú musí brať vážne. S tým nie sú nijaké žarty a história nad tým vynesie súd.“ František tak odpovedal na otázku o morálnej zodpovednosti vládnucich, ktorí odmietajú medzinárodnú spoluprácu v oblasti redukcie skleníkových plynov. –zg-

Vatikán o neľudských podmienkach utečencov

Vatikán, 11.9.2017 (kath.net/KAP) 021 089 – Sýrski utečenci, zvlášť deti, žijú podľa článku vatikánskych novín „L´Osservatore Romano“ v jordánskych táboroch v „neľudských podmienkach“. „Chýbajú hygienické zariadenia, podpora každého druhu a vládne tam vykorisťovanie,“ napísali noviny 8. augusta s odvolaním sa na správu Unicefu pri OSN. „Vykorisťovanie detskou prácou rastie.“ Ako „strašnú pohromu“ označujú noviny rast počtu manželstiev s deťmi.
„Jordánsko čelí enormným výzvam. Krajina s 9,5 miliónmi obyvateľov prichýlila 2,8 milióna ľudí na úteku. Zo 660 582 registrovaných Sýrčanov je 337 557 detí, 102 390 dokonca mladších ako päť rokov.“
Veľká časť utečencov zo susednej krajiny žije v jordánskych obciach a 141 059 v utečeneckých táboroch. „Mnohé deti sa narodili v lágroch a žijú tam naďalej,“ citujú vatikánske noviny hovorcu Unicefu. Vykorisťovanie detskou prácou rastie – týka sa to 75 982 mladých Sýrčanov a Jordáncov. Z 212 000 zaregistrovaných školopovinných detí sa 41 percent vôbec neobjavilo na vyučovaní.
Počas vojny v Sýrii a prúdov utečencov počet manželstiev s deťmi enormne vzrástol, ako píše „L´Osservatore“. U 35 percent manželstiev so sýrskym partnerom je žena mladšia ako 18 rokov. Pred vojnou to bolo iba 10 percent. Unicef to vysvetľuje zúfalou situáciou rodín, ktoré museli opustiť domov a stratili majetok – také rodiny hľadajú spojenie s inou rodinou, aby dcére umožnili lepší život. –zg-

Kardinál: Dohoda s Tureckom o utečencoch hanba pre Európu

Kolín, 11.9.2017 (kath.net) 021 088 – Kolínsky kardinál Rainer Maria Woelki, ktorý sa už dlhšiu dobu v diskusii o utečencoch každý týždeň hlási o slovo, nedostáva za to v biskupskej konferencii iba potlesk. Napísal to denník „Berliner Morgenpost“. Tisne sa do popredia, ako sa ozýva od niektorých biskupov, iní si myslia, že Woelki sa jednostranne zastáva utečencov a neberie dosť vážne výhrady a starosti častí obyvateľstva.
Nedávno kardinál Woelki povedal k dohode o utečencoch medzi EÚ a Tureckom:
„To je hanba pre Európu, že s takou krajinou uzatvárame takéto dohody, aby sme tu mohli naďalej žiť v uzavretej spoločnosti a mohli si hovieť v blahobyte. Chváliť politiku, ktorá znižuje počet migrantov za cenu, že tí sú držaní na africkom pobreží v lágroch v neľudských podmienkach, možno označiť iba ako cynické.“
V sociálnych médiách sa už množí jasná kritika kardinála Woelkiho:
„Je zaujímavé, že o iných dôležitých cirkevných témach, ktoré má kolínsky kardinál priamo pred vlastnými dverami sa sotva hovorí. Napríklad Woelki sotva hovorí napríklad o potrate, alebo nevyzýva vôbec k pochodu za život v Berlíne! Kardinál doteraz odmietal aj účasť na týchto pochodoch.“ –zg-

USA: Biskupi ohlasujú rýchlu pomoc po Irme

Washington, 11.9.2017 (KAP/KNA) 021 087 – Katolícka cirkev v USA chce obetiam hurikánu Irma na Floride poskytnúť rýchlu pomoc. Predseda Biskupskej konferencie USA kardinál Daniel DiNardo z Diecézy Galveston-Houston oznámil, že budú s diecézami úzko spolupracovať.
„V dobe ako je táto, v ktorej sa vystavuje skúške naša vytrvalosť, prosíme Boha, aby nám dal rezervy síl a súcit voči tým, ktorí tak veľmi trpia. Národ musí tak krátko po záplavách podobných potope v Texase teraz zvládnuť aj výzvy hurikánu Irma,“ vyhlásil kardinál. Jeho diecéza bola v auguste tiež silne spustošená hurikánom Harvey.
Hlavný nápor Irmy zasiahol v nedeľu južné časti Floridy a jej priľahlé ostrovy Keys. Viac ako dva milióny ľudí sú bez elektriny. Až 6,3 milióna ľudí musí byť evakuovaných. Mnohí obyvatelia sú na ceste na sever. Asi 50 000 ľudí cez víkend našlo útulok v školách, obecných centrách a kostoloch.
Guvernér Floridy Rick Scott varoval predovšetkým pred cunami v Tampa Bay, na západnom pobreží. „To je najkatastrofálnejšia búrka, akú štát kedy videl,“ povedal. Namerali rýchlosť vetra viac ako 200 míľ za hodinu. Aj v susedných štátoch Georgia a Južná Karolína vlády nariadili evakuáciu. –zg-

‚Nech žije kríž a polmesiac!‘

Káhira, 11.9.2017 (kath.net/Fides) 021 086 – Egyptský poslanec Mohamed Fouad, člen Komisie pre výstavbu miest, ktorú založil egyptský premiér Sherif Ismail dal uverejniť poriadok realizácie zákona o stavbách kostolov. Zákon schválili 30. augusta 2016 po tom, čo s ním aj Koptská cirkev súhlasila, no rok neskôr ešte stále nebol zverejnený poriadok jeho realizácie, čo viedlo k zmätkom a problémom v mnohých obciach. Podľa pozorovateľov by to mohlo ovplyvniť pozitívny prínos zákona, takže pre kresťanov krajiny je to iba „polovičné víťazstvo“.
Zákon vtedy schválili v klíme uvoľnenia a privítali ho volaním „Nech žije kríž a polmesiac!“ Podľa nového zákona musia guvernéri egyptských provincií za štyri mesiace odpovedať na žiadosti o stavby kresťanských kostolov. Ak povolenie guvernér odmietne, musí to odôvodniť a kresťania sa môžu odvolať. Zákon tiež stanovuje, že „plocha kostola musí byť primeraná počtu veriacich, pričom sa môže brať do úvahy rast obyvateľstva“. To mnohí kritizujú kvôli nepresnej formulácii. –zg-

Pápež: Svetové náboženstvá majú byť cestou pokoja

Vatikán, 10.9.2017 (kath.net) 021 085 – Pápež František oslovil posolstvom účastníkov 31. medzinárodného stretnutia o pokoji vo svete rímskeho spoločenstva Sant’Egidio v nemeckých diecézach Münster a Osnabrück. Trojdňové stretnutie sa začalo 10. septembra so zástupcami vysokých predstaviteľov svetových náboženstiev viacerých štátov. Na otvorení sa zúčastnila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová (CDU).

Kath.net dokumentuje pápežovo posolstvo v plnom znení:

Vážení, milí predstavitelia kresťanských cirkví a spoločenstiev a svetových náboženstiev,

Vám všetkým posielam srdečný pozdrav a ubezpečujem vás o mojej duchovnej blízkosti.
Z iniciatívy diecéz Münster a Osnabrück a spoločenstva Sant’Egidio, ktorým mnohokrát ďakujem, ste sa stretli na ďalšom medzinárodnom stretnutí s názvom „Cesta pokoja“. Táto cesta pokoja a dialógu, ktorý si želal a inicioval sv. Ján Pavol II. v r. 1986 v Assisi – jej 30. výročie sme minulý rok spoločne oslávili – je aktuálna a potrebná: Konflikty, rozšírené násilie, terorizmus a vojny ohrozujú dnes milióny ľudí, pošliapavajú nedotknuteľnosť ľudského života a robia všetkých ešte slabšími a zraniteľnejšími.
Téma tohto roka nás pozýva otvárať a stavať nové cesty pokoja. To je potrebné zvlášť tam, kde sa konflikty zdajú byť bezvýchodiskové, kde nie je vôľa ísť cestami zmierenia, kde sa spoliehajú na zbrane a nie na dialóg a tak sa nechávajú celé národy v temnej noci násilia bez nádeje na ráno pokoja. Mnohí, príliš mnohí majú stále ešte „smäd po pokoji“, ako sme to minulý rok povedali v Assisi. Popri politických a spoločenských zodpovedných, ktorých úlohou je napomáhať pokoj pre všetkých dnes aj pre budúcnosť, sú náboženstvá povolané k tomu, aby predovšetkým modlitbou a konkrétnym, pokorným a konštruktívnym nasadením prispievali k tejto požiadavke a spolu s mužmi a ženami dobrej vôle neúnavne hľadali a otvárali cesty pokoja.
Vzhľadom na nerozum tých, ktorí Boha ponižujú tak, že sejú nenávisť, vzhľadom na démona vojny, šialenstvo terorizmu a klamlivú silu zbraní môže byť naša cesta iba cestou pokoja, a síce cestou, ktorá zjednocuje »je vlastná mnohým náboženským tradíciám, pre ktoré súcit a nenásilie sú esenciálne a ukazujú cestu života“ (Posolstvo k Svetovému dnu pokoja, 1. januára 2017, 4).
Na otvorenie priechodov pokoja je potrebná odvaha a pevná vytrvalosť. Zvlášť je potrebné modliť sa, pretože – to hlboko verím – modlitba stojí na začiatku pokoja. Ako náboženskí vodcovia máme predovšetkým v tomto historickom okamihu aj mimoriadnu zodpovednosť: byť ľuďmi pokoja a ako takí žiť, dosvedčovať ho a pripomínať, že Bohu sa vojna protiví, že vojna nie je nikdy svätá, že násilie nemožno nikdy v Božom mene konať ani ospravedlňovať. Okrem toho sme povolaní burcovať svedomia, šíriť nádej, prebúdzať strojcov pokoja a podporovať ich.
Čo robiť nemôžeme a nesmieme je zostať ľahostajnými, takže sa na tragédie nenávisti zabudne a my sa zmierime s predstavou, že sa človek odhadzuje a že sa pred ním dáva prednosť moci a zisku.
Nech stretnutie týchto dní otvorí cesty pokoja a pre pokoj a posilní aj prekoná ľahostajnosť voči ľudskému utrpeniu. Za to vám ďakujem, ako aj za to, že napriek rozdielom ste tu spolu, aby ste hľadali cesty, ktoré oslobodia ľudí od ziel vojny a nenávisti. Prvý krok k tomu spočíva v schopnosti počuť bolesť iného, osvojiť si ju, nenechať druhého padnúť a nezvykať si na to. Nikdy si nesmieme zvyknúť na zlo, nikdy nesmieme byť voči nemu ľahostajní.
A napriek tomu sa môžeme pýtať: Čo máme zoči voči takému veľkému a tak okolo seba zasahujúcemu a zúriacemu zlu robiť? Nie je príliš silné? Nie je každé nasadenie zbytočné? Pri týchto otázkach sa vystavujeme nebezpečiu, že sa necháme ochromiť rezignáciou. No vy ste sa naproti tomu vydali na cestu a dnes ste sa zhromaždili, aby ste dali odpoveď, ba už vaše zhromaždenie poskytuje odpoveď pokoja: nikdy znova jeden proti druhému, ale spoločne s druhými. Náboženstvá nemôžu nič iné, ako chcieť pokoj, sú činné v modlitbe, sú ochotné skláňať sa nad ranami života a nad utláčanými histórie a sú ostražité v pôsobení proti ľahostajnosť a napomáhaní spoločných ciest spoločenstva.
Je významné, že vaše stretnutie sa koná v srdci Európy v roku, v ktorom tento kontinent slávi 60 rokov Únie, ktorá bola podpísaná v r. 1957 v Ríme. Pokoj tvorí srdce budovania Európy po troskách dvoch ničivých svetových vojen a strašnej tragédii holokaustu. Vaša prítomnosť v Nemecku nech je znamením a napomenutím pre Európu, aby pestovala pokoj svojím nasadením sa pri budovaní ciest pevnejšej jednoty vo vnútri a stále väčším otváraním sa navonok. Pritom sa nesmie zabudnúť, že pokoj nie je iba plodom ľudského nasadenia, ale otvorenia sa smerom k Bohu.
Tak otvorme spoločne nové cesty pokoja. Nech sa zažnú svetlá pokoja tam, kde vládne temnota nenávisti, „nech je vôľou všetkých ľudí túžba po prekonaní hrádzí, ktoré oddeľujú jedných od druhých, aby sa upevnili zväzky vzájomnej lásky, aby si vedeli porozumieť a odpustiť tým, čo spáchali bezprávie. A tak […] nech sa zbratajú všetky národy a nech u nich navždy prekvitá a vládne vytúžený pokoj“ (Ján XXIII., encyklika Pacem in terris, 60). Z Vatikánu, 28. augusta 2017

FRANCISCUS PP.

Pozn. prekl.: Pôvodný citát znie:

„O tento pokoj prosíme božského Vykupiteľa svojimi naliehavými modlitbami. … nech roznieti vo všetkých ľuďoch účinnú túžbu po prekonaní hrádzí, ktoré oddeľujú jedných od druhých, a nech v nich upevní zväzky vzájomnej lásky, aby si vedeli porozumieť a odpustiť tým, čo spáchali bezprávie. A tak pod Kristovým vodcovstvom a pod jeho ochranou nech sa zbratajú všetky národy a nech u nich navždy prekvitá a vládne vytúžený pokoj“ (Ján XXIII. Pacem in terris, 60)

Seriál o pápežovi s Hopkinsom ako Benediktom XVI.

Los Angeles, 10.09.2017 (KAP/KNA) 021 084 – Služba „Netflix“ plánuje seriál o dvoch pápežoch, v ktorom má ísť hlavne o odstúpenie Benedikta XVI. a voľbu nového pápeža Františka v r. 2013. Podľa internetového portálu deadline.com úlohu Benedikta XVI. má hrať nositeľ Oscara Anthony Hopkins (foto / Mlčanie jahniatok). Rolu Františka má prevziať Jonathan Pryce, ktorý hral v úspešnom seriáli „Game of Thrones“ (Hra trónov) vodcu sekty Higha Sparrowa.
Príbeh filmu „Pápež“ sa má začať voľbou Jozefa Ratzingera za pápeža Benedikta XVI. v r. 2005. Záverom a vyvrcholením budú vzrušujúce týždne na jar 2013, keď najprv Benedikt XVI. úplne prekvapujúco odstúpil a o niečo neskôr bol argentínsky jezuita Jorge Mario Bergoglio zvolený za prvého pápeža z amerického kontinentu. Film má osvetliť aj pochybnosti Bergoglia pred prevzatím úradu.
Režisérom bude Brazílčan Fernando Mereilles (Božie mesto, Večný záhradník) a autorom scenára Anthony McCarten (Objavenie nekonečnosti, Churchill), ktorý na to prepíše vhodný divadelný kus. Nakrúcanie filmu „Pápež“ sa má začať v novembri v Argentíne. Seriál by mohli začať premietať v druhej polovici r. 2018 na „Netflixe“. –zg-

Pápež mení spôsob prekladu liturgických textov

Vatikán, 9.9.2017 (kath.net/KAP) 021 083 – Pápež František nanovo upravil spôsob prekladania cirkevných textov. Pritom posilňuje úlohu miestnych biskupských konferencií. V sobotu, 9. septembra, uverejnil Vatikán k tomu motu proprio – pápežský výnos s názvom „Magnum principium“ (Dôležitý princíp). Ten upresňuje predovšetkým kánon 838 cirkevného práva o úprave liturgie Katolíckej cirkvi. K tomu dekrét presnejšie určuje úlohy Apoštolského stolca a biskupských konferencií, ktoré v tom výrazne posilňuje. Za preklad liturgických textov sú podľa výnosu zodpovedné predovšetkým biskupské konferencie a Vatikán ich má už len potvrdiť. Vatikán k tomu už nemá tvoriť nijaké alternatívne preklady.
Doteraz mohol Vatikán intenzívnejšie zasahovať do prekladov a aj to robil. Stávalo sa to najmä od inštrukcie „Liturgiam authenticam“ z r. 2001. Tá vyžaduje takmer doslovný preklad liturgických textov z latinského jazyka. V mnohých jazykoch to viedlo k problémom, pretože modlitby v príslušnom jazyku boli často kostrbaté a občas nezrozumiteľné. Teraz majú obe strany v dialógu a s rešpektovaním vzájomných kompetencií spolupracovať. „Liturgiam authenticam“ si treba ceniť, ale vo svetle zmeneného kánonu 838 cirkevného práva, uvádza sa v motu proprio „Magnum principium“ má dátum 3. septembra a vstupuje do platnosti 1. októbra. –zg-

+ Zomrel kardinál Velasio De Paolis

Vatikán, 9.9.2017 (KAP) 021 082 – V sobotu 9. septembra ráno zomrel emeritný taliansky kardinál Rímskej kúrie Velasio De Paolis (81), ako oznámil Vatikán. Pôsobil vo vatikánskej Hospodárskej prefektúre od r. 2008 do emeritovania v r. 2011, kde bol vedúcim oddelenia účtovníctva a bilancií. Narodil sa 19. septembra 1935 pri Latine v blízkosti Ríma. Pôsobil ako cirkevný právnik. V r. 2003-2008 mal post sekretára na najvyššom súde Katolíckej cirkvi – Apoštolskej signatúre.
Pred biskupskou vysviackou v r. 2004 prednášal cirkevné právo na Pápežskej univerzite Urbaniana.
Smrťou kardinála De Paolisa má kolégium kardinálov ešte 220 členov, z toho je 120 mladších ako 80 rokov a teda s právom voliť pápeža. -zg-

Kardinál De Paolis, synoda a Kristovi legionári

V 40-stránkovej publikácii kardinál De Paolis úplne odsúdil návrhy kardinála Waltera Kaspera na Synodu o manželstve a rodine. Pápež vtedy o ňom vyhlásil za zatvorenými dverami: Niektorí kardináli vydali knihu s jediným zámerom, bojovať proti Kasperovi, čo už samo osebe je ťažký hriech.
Niekoľko mesiacov pred prijatím kardinálskeho biretu v r. 2010 ho Benedikt XVI. menoval za svojho mimoriadneho delegáta pre Kristových legionárov, ktorí boli v kríze po škandáloch svojho zakladateľa Marciala Maciela Degollada. Osvedčil sa ako starostlivý otec a po dvoch rokoch sám vysvätil v Lateránskej bazilike 44 legionárov na kňazov. V januári 2014 si rád na generálnej kapitule zvolil nové vedenie a dostal obnovenú samostatnosť. (lumendelumine.cz)

Biskup: „Ruženec mi pomáha v ťažkých časoch“

Viedeň, 9.9.2017 (KAP) 021 081 – Považujú ho za hodnostára, ktorý si v otázkach ľudských práv, vykorisťovania Amazónky bez akýchkoľvek škrupúľ, ako aj v cirkevných témach veľmi nevyberá slová kritiky. Je to Dom Ervín Kräutler, biskup rakúskeho pôvodu, ktorý vyše 50 rokov pôsobí v Brazílii a je emeritným biskupom rozlohou najväčšej brazílskej diecézy Xingu. Jeho zasadzovanie sa najmä za domorodé obyvateľstvo Brazílie mu prinieslo mocných nepriateľov. Od r. 2006 je preto pod policajným dozorom.
„Katastrófa, ktorá mi vtedy takmer spôsobila depresie, pretože moja sloboda bola totálne obmedzená. To, čo mi vždy znova pomáha dostať sa z hlbokých duševných priepastí, je ruženec,“ povedal biskup Kräutler v sobotu na slávení mena Panny Márie vo viedenskom Dóme sv. Štefana.
Z jeho cesty ho hrozby vraždy nezviedli: „Dodnes platí policajná ochrana, keď pristanem v Brazílii – očakávajú ma tam dvaja policajti.“ A dodnes sa biskup Kräutler zasadzuje za domorodcov.
„Angažovanosť, ktorá je naliehavo potrebná, veď žijeme v dobe, akú som takto nikdy neočakával. Medzitým sú síce už práva domorodého obyvateľstva zakotvené v brazílskej ústave, no žiaľbohu, sú tam sily a mocnosti, ktoré pracujú proti Indiánom a chcú ich práva znova vymazať.
Len pred niekoľkými týždňami brazílsky prezident stanovil, že oblasť veľkú ako Dánsko, kde žijú Indiáni, uvoľní pre multinárodné spoločnosti. Tým je o fyzickej a kultúrnej smrti domorodcov rozhodnuté,“ hovorí biskup Kräutler. Biskup znova raz kritizoval aj plánovanú vodnú elektráreň Belo Monte: „To nie je iba úsilie o projekt získania energie, tu ide aj o zničenie celého národa.“
Vo svojom živote bol raz hore raz dolu, čo mu stále znova pomáha prežiť ťažké časy, je modlitba ruženca, ako zdôraznil. Keď mal 11 rokov vstúpil do rakúskeho hnutia „Zmiernej ružencovej krížovej výpravy“. Spomenul aj smrť spolubrata pri autonehode, zavraždenie spolubrata a rehoľníčky v Brazílii, ale aj stále sa opakujúce hrozby zabitia.
„Dôležitú úlohu zohráva ruženec aj v mnohých brazílskych spoločenstvách. To je často jediná modlitba, ktorú poznajú. Ruženec sa modlia v sobotu a v nedeľu sa slávi bohoslužba slova. Svätú omšu slávia mnohé brazílske spoločenstvá iba zriedka. Dôvodom je nedostatok kňazov. Máme 800 farností a iba 30 kňazov,“ povedal biskup. –zg-

Potláča ‚Google Maps‘ na mapách kríže na kostoloch?

Linec, 9.9.2017 (kath.net) 021 080 – Na sociálnych sieťach kresťanskí užívatelia v súčasnosti diskutujú o otázke, či Google Maps vo svojej funkcii „Streetview“ (pohľad na ulice) potláča kríže na kostoloch. Uverejňujú sa aj fotografie, ktoré to majú dokazovať. Iní užívatelia však tvrdia, že kríže sú často skôr filigránske a preto v doteraz hrubšom 3D zobrazení sa jednoducho stratia, ako aj iné maličké objekty, ako antény. –zg-

Kuba: Pre hurikán odriekli veľkú púť

Santiago, 9.9.2017 (kath.net/Fides) 021 079 – Už celé storočie bez prerušenia sa konajú mariánske púte do svätyne „Virgen del la Caridad del Cobre“ (Panny Márie milosrdenstva z Cobre) na Kube. Teraz museli po prvý raz v histórii kvôli blížiacemu sa hurikánu Irma púť zrušiť. Informovalo o tom internetové vydanie denníka „elnuevoherald“.
Púť k patrónke Kuby v Santiagu, kde sa uctieva socha Panny Márie z 19. storočia, je už tradíciou. Zvyčajne sa veriaci stretávajú v Kostole sv. Františka Assiského už o 23. hodine v predvečer sviatku, ktorý sa slávi 8. septembra. Potom sa stovky veriacich vydajú na cestu do 20 km vzdialenej Baziliky del Cobre. O 5. hodine ráno 8. septembra púť vrcholí svätou omšou pri svätyni, kde sa uchováva socha Panny Márie.
„Odkedy je Kuba Kubou majú Kubánci privilégium uctievať si Božiu Matku ako milosrdnú Pannu z Cobre!“ povedal biskup Álvaro Beyra Luarca z Diecézy Bayamo-Manzanillo, na sviatok Panny milosrdenstva z Cobre 8. septembra 2016. -zg-

Púte do Baziliky v El Cobre:

https://www.tripadvisor.sk/Attraction_Review-g1916207-d2060699-Reviews-El_Cobre_Basilica-El_Cobre_Santiago_de_Cuba_Province_Cuba.html#photos;geo=147270&detail=2060699&ff=267582838&albumViewMode=hero&aggregationId=101&albumid=101&baseMediaId=267582838&thumbnailMinWidth=50&cnt=30&offset=-1&filter=7&autoplay=

USA: Na Miami zrušili povinnosť omše pre hurikán

Miami, 8.9.2017 (kath.net) 021 078 – Arcidiecéza Miami zrušila povinnosť svätej omše v nedeľu 10. septembra pre veriacich kvôli hurikánu Irma, ktorý sa blížil ku Floride. Arcidiecéza pripomenula, že všetky cirkevné zariadenia sa musia chrániť pred obrovskou búrkou. Preto sa rušia všetky omše a iné aktivity cez víkend. Vyzvala nasledovať pokyny miestnych orgánov a odísť do bezpečia. Súčasne vyzvala k modlitbe za bezpečnosť ľudí v postihnutej oblasti. –zg-

Naša príloha – homília

‚Byť verní Kristovi – Hlave Cirkvi‘

„Sme svedkami pravdy, ktorá prichádza zhora. Máme povinnosť prorokov kvôli našej spáse napomínať druhých k vernosti Evanjeliu. … Ak druhého ponecháme v hriechu, tak nebudeme ani my spasení. … O účinku kázne sa rozhoduje v srdci poslucháča!“
Apoštolský nuncius, arcibiskup Thomas E. Gullickson

Bazilej, 12.9.2017 (kath.net) 021 077 – Apoštolský nuncius vo Švajčiarsku, arcibiskup Thomas E. Gullickson, mal nižšie uvedenú homíliu 10. 9. 2017 v Kostole sv. Antona v Bazileji na sviatok posviacky chrámu. Kath.net ďakuje za láskavé povolenie jej uverejnenia.

Ez 33, 7-9 Rim 13,8-10 Mt 18, 15-20

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Je veľmi pekné a súčasne aj niečím zvyčajným sláviť výročie posviacky chrámu. Čítania zo Svätého písma, ktoré sme si mohli na takú slávnosť zvoliť, hovoria predovšetkým o Cirkvi ako o zhromaždení Božieho ľudu, o budove, ktorá je Duchom Svätým vybudovaná zo živých kameňov – teda z pokrstených. Možno práve preto som sa rozhodol zostať u čítaní 23. nedele cezročného obdobia.
Tieto čítania hovoria o dynamike Cirkvi. Hovoria o Bohu, ktorý naše modlitby vypočuje, o Bohu, ktorý náš život riadi. Je to dynamika, ktorá vychádza z Boha a je zameraná na naše povinnosti voči Bohu a našim bratom kresťanom. Čítania hovoria o našej povinnosti kvôli našej spáse napomínať druhých k vernosti Evanjeliu, k vernosti Božiemu slovu. Nemôžeme pripustiť, aby iní zostávali v hriechu a na mylnej ceste. Aj my máme prorockú úlohu pre spásu druhých.
Túto povinnosť prorokov napomínať majú kňazi ako hlavní zodpovední, ako dobrí pastieri. Žiaľ nie vždy sme celkom presvedčiví alebo úspešní v kázňach. A prečo nie? Možno najrozšírenejšia výčitka voči katolíckym kňazom je, že sme v kázňach nudní a neschopní oduševniť ľudí v laviciach kostola. Osobne si spomínam, že ako mladistvý a mladý dospelý som si cenil kňazov predovšetkým pre ich spôsob života. Vždy som sa preto pokúšal naučiť sa niečo z ich kázní, aj keď tieto kázne nemali príliš veľa fantázie, či schopnosť oduševniť. Rozhodujúce pre mňa bolo, že slová kňaza boli úprimné, že muž, ktorý ich vyslovoval, bol úprimný muž. Pokúšal som sa niečo zo slov kazateľa naučiť, lebo som si ho cenil ako dobrého a úprimného muža. Myslím si aj dnes ešte, že pre nás všetkých je integrita osobnosti, úprimnosť človeka oveľa dôležitejšia pre našu úctu a ochotu učiť sa, ako jeho výrečnosť a vycibrenosť jeho reči.
Zo Svätého písma sme sa naučili, že viera prichádza z počutia. Musím priznať, že som absolútne presvedčený o tom, že rozhodujúci aspekt úspechu a účinnosti kázne nespočíva vo forme reči, v umení rečniť, teda v rétorike kazateľa, ale v srdci poslucháča. O účinku kázne sa rozhoduje v srdci poslucháča. V srdci poslucháča nachádza slovo prijatie, tam vzniká nadšenie, tam rastie obrátenie. Srdce je miestom načúvania. Srdce je locus – miesto – ktoré rozhoduje o úspechu kázne. Aj v Božom slove podobenstva o rozsievačovi závisí veľa od toho, na akú pôdu semeno padne. Srdce je pravým a vlastným miestom načúvania.
Posolstvo týchto čítaní sa točí okolo zodpovednosti proroka napomínať a rovnako okolo povinnosti vo svedomí každého katolíka, ktorý je určený na to, aby viedol hriešnika k obráteniu, k obnove jeho života. Tí, ktorí majú na prorocké slovo – teda Božie slovo – reagovať, majú niekedy zatvrdené srdce, srdce, ktoré nechce počúvať Pánov hlas. Kazateľ musí robiť všetko, čo môže, aby tieto srdcia dosiahol. To je súčasť dnešného posolstva.
Chcel by som však vysloviť aj ďalšiu myšlienku z Evanjelia: Chcel by som hovoriť o našich prosbách smerujúcich k Bohu a k jeho neustále načúvajúcemu Srdcu. Božské Srdce sa nikdy nemýli v počúvaní a chápaní ľudských slov. Ono posudzuje naše prosby suverénne a spravodlivo. Chcel by som hovoriť o Bohu, ktorý naše prosby a modlitby vypočúva. Tak chápem zmysel povzbudzujúcich slov v Evanjeliu:
«Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
Je možné, že poslucháč v kostolnej lavici slová kazateľa nesprávne posúdi – ale Boh, Sudca sveta, skúma srdcia ľudí a nikdy sa nemýli. Ak dvaja alebo traja sa spolu modlia a úprimne o niečo Boha prosia, tak Boh, ktorý naše srdcia pozná, naše prosby vypočuje. Ale prečo to musia byť dvaja alebo traja? Celkom jednoducho, lebo ja sám sa v prosbách k Bohu niekedy mýlim. Spoločný úmysel v srdciach veriacich, spoločná vôľa Cirkvi sa prejavuje v objektivite našich prosieb.
Hriech (nehovorím tu o dedičnom hriech, ale o základnom hriechu, ktorý sa v každom čase a na každom mieste opakuje) je hriechom pýchy. Je to pýcha, ktorá sa nechce pred Bohom skloniť. V ostatných 2000 rokoch to znamenalo odmietnutie zaradiť sa do Cirkvi a nechať sa ňou viesť, pretože sme si mysleli, že musíme o všetkom rozhodovať sami. Neposlušnosť a pýcha idú ruka v ruke. Dnešné napomenutie znamená nemlčať o tom, čo Božie slovo hovorí, neváhať v Božom mene vysloviť rozsudok. Ak druhého ponecháme v hriechu, tak nebudeme ani my spasení. My sme svedkami pravdy, ktorá prichádza zhora. Spoločenstvo Boha s jeho ľudom nás naliehavo vedie – ba ešte viac – núti byť vernými Kristovi, Hlave Cirkvi, a byť verní aj Kristovmu Telu – Cirkvi. Ak ako veriaci poslušní Božiemu slovu a Cirkvi prosíme Boha o pomoc, tak nemôžeme zlyhať v našom poslaní pôsobiť pre spásu sveta.
Spoločenstvo, ktoré slávime ako živé kamene Duchom Svätým naplnenej budovy, nás naliehavo vedie k tomu, aby sme svet v ktorom žijeme, v úplnej pokore napomínali, aby bol poslušný Božiemu slovu, Slovu, ktoré nás spasí.
«Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.»
Pochválený buď Ježiš Kristus!

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *