Nový mariánsky sviatok katolíkov

Vatikán a pápež František stanovili nový sviatok – Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi. Pápež František využil starodávnu pobožnosť k Panne Márii, ktorá sa každoročne oslavuje v Rímskom kalendári. „Matka Cirkvi“ sa bude oslavovať každoročne v pondelok po Turíciach (v Turíčny pondelok). Vyhlásenie o novom sviatku Panny Márie –  B. Mariæ Virginis, Ecclesiæ Matris, z latinčiny Preblahoslavená Panna Mária, Matka Cirkvi, bolo zverejnené 3. marca v liste od kardinála Roberta Saraha, prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Samotný dekrét bol podpísaný 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej.

Ako vysvetlil kardinál Sarah, pápež František pridal pamiatku do rímskeho kalendára po dôkladnom zvážení toho, ako môže úcta a oddanosť Panne Márii pod týmto osobitným titulom podporiť rast v „materinskom zmysle Cirkvi“ a v „skutočnej mariánskej zbožnosti“.

„Táto slávnosť nám pomôže pripomenúť si, že rast v kresťanskom živote musí byť zakotvený v tajomstve kríža, obetovaní Krista na Eucharistickej hostine a Matke Vykupiteľa a Matke Vykúpených,“ napísal Sarah.

Kardinál poznamenal, že „radosť z úcty, ktorú má dnešná Cirkev k Matke Božej, vo svetle reflexie o tajomstve Krista a jeho prirodzenosti, nemôže ignorovať postavu ženy, Panny Márie, ktorá je matkou Krista a Matkou Cirkvi.“

Sviatok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, bol pridaný do Všeobecného rímskeho kalendára, rímskeho misálu a liturgie hodín. Latinský text bol zverejnený a preklady budú pripravené biskupskými konferenciami a schválené zhromaždením.

Oslava spomienky vo všeobecnosti znamená, že modlitby a čítania špecifické pre tento sviatok sa budú používať v svätej omši.

Mariánsky titul „Matka Cirkvi“ bol odovzdaný Preblahoslavenej Matke pápežom Pavlom VI. na Druhom vatikánskom koncile. Bol tiež pridaný k rímskemu misálu po roku „Sviatosti zmierenia“ v roku 1975.

Následne bolo niektorým krajinám, diecézam a náboženským rodinám udelené povolenie Svätej stolice pridať túto slávnosť do svojich kalendárov. Svojím doplnením k všeobecnému rímskemu kalendáru bude teraz oslavovaná celou rímskokatolíckou cirkvou.

V roku 2018 sa oslávi spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi dňa 21. mája.

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *