Život Cirkvi vo svete 11/2021

Obsah

Papež František: Ekologie a solidarita jako pilíře nového světa

Pápež nariadil vizitáciu na Kongregácii pre Boží kult

„Kardinál Müller: Kultúrne kresťanstvo bez viery v Boha nemá budúcnosť“

Kardinál John Dew ponúka kostoly na očkovanie proti covidu

Vatikán zakazuje súkromné sväté omše v Bazilike sv. Petra

Kardinál Burke: Úprava slávenia omší odporuje cirkevnému právu

Biskup: Nenávisť v spoločnosti je výsledkom nenávisti k nenarodeným

Írski biskupi verejne útočia na obmedzenia proti covidu

Austrália: Minister zdravotníctva po očkovaní v nemocnici

Nemeckí katolíci a protestanti pokračujú v spoločnom prijímaní!

K vatikánskemu vyhláseniu o žehnaní zväzkov homosexuálov

Predseda KBN biskup Bätzing „nie je šťastný“ z postoja Vatikánu

Rakúsky biskup „nie žehnaniu je veľkým sklamaním“

Brazília: Kňaz zachránil dvoch ľudí – sám sa utopil

Krakov: Vystúpenia z Cirkvi sa viac ako strojnásobili

Poľskí biskupi: Centrom zasadnutia osobné obrátenie každého

Malajzia: Kresťania smú znova hovoriť Bohu „Alah“

Vedci naliehavo žiadajú EÚ preveriť bezpečnosť vakcín

Čína lobuje vo WHO kvôli očkovacím pasom pre všetky národy

Lekár sa smial skeptikom vakcín – po zaočkovaní zomrel

Švédsko: Nahradia čipy v rukách hotovosť a platobné karty?

Bože, stvoriteľ vesmíru, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa.
Svätý Jozef, náš vzor a patrón, si pre nás zvláštnym príkladom ako prijímať vôľu Božiu vo všednom živote. Daj, nech ju máme vždy na zreteli. Prebýval si, svätý Jozef, v blízkosti Ježiša a Márie vo svojej všednej každodennosti. Pri svojom rozhodovaní si sa vždy riadil Božou vôľou, a dúfal si v hlas, ktorý vychádzal z hĺbky tvojho srdca. Nauč nás načúvať hlasu Prozreteľnosti, ktorým Boh riadi náš život a naše kroky v pozemskom živote a obracia ich k večnému životu. Amen.

Ako Kráľ milosrdenstva, chcem duše obdariť milosťami

Moje Srdce je preplnené veľkým milosrdenstvom pre duše, najmä pre duše úbohých hriešnikov. Kiežby porozumeli, že ja som ich najlepším otcom, pre nich prúdila z môjho Srdca krv a voda ako z prameňa, ktorý je plný milosrdenstva.
Kvôli nim bývam vo svätostánku ako Kráľ milosrdenstva, chcem duše obdariť milosťami, ale ony ich nechcú prijať. Príď ku mne tak často, ako len môžeš. Prevezmi milosti, ktoré ony odmietajú a tým potešíš moje Srdce.
Aká veľká je ľahostajnosť duší k toľkej dobrote a toľkým prejavom lásky. Moje Srdce je napájané ľahostajnosťou duší, ktoré žijú vo svete. Na všetko si nájdu čas, ale prísť ku mne a prevziať si milosti, na to im čas už neostáva. Nedôverou a nevernosťou vyvolených duší je moje Srdce zranené. Táto nedôvera je meč, ktorý preráža moje Srdce.
Hodinu premýšľať a pozorovať moje utrpenie je väčšia zásluha, ako sa celý rok bičovať až do krvi. Rozjímať o mojich bolestivých ranách je pre teba veľmi užitočné, robí mi to veľkú radosť. (Ježiš sv. Faustíne, január 1935)

„Maloverný, prečo si pochyboval?“ (Mt 14,31)

Poznal som dve rodiny – boli to susedia. Jedna rodina sa chystala na púť do Fatimy, tá druhá ísť nemohla, lebo sa starala o slepého chlapčeka. S vierou preto poprosili susedov o svätú vody z Fatimy. Rodina prisľúbila a vodu vo Fatime nabrala. No na spiatočnej ceste domov sa v autobuse stala nemilá vec – voda sa nedopatrením z fľašky vyliala. Rodina bola nešťastná čo urobiť, aby priateľov nesklamala. Nakoniec nabrali v motoreste obyčajnú vodu a tú doniesli susedom. A čo sa stalo? Nič netušiaci susedia ňou s vierou potreli chlapčekovi oči a jemu sa zrak navrátil!!!
Susedov však to klamstvo mrzelo a tak asi o desať dní sa priateľom priznali, čo urobili. A výsledok? Rodina bola veľmi sklamaná, chlapček osmutnel a čo nasledovalo? Chlapček znova oslepol! Stratili svoju silnú vieru! Ako raz povedal Ježiš svojim učeníkom: Kde je vaša viera? Z homílie: o. Dariusz Sputo, svätá omša Lux, 13.3.2021

* * * * * * *

Papež František: Ekologie a solidarita jako pilíře nového světa

František: „Když budeme utvářet nový světový řád, založený na solidaritě a zkoumat inovativní metody, které by vymýtily tyranství, chudobu a korupci, budeme moci všichni společně a každý ze své strany zahladit nespravedlnost …“

Vatikán, 17.3.2021 (Vatican News – CZ) 027 323 – Na pulty italských knihkupectví, která zůstávají otevřena navzdory nynější celostátní karanténě, protože se řadí k nezbytným službám poskytovaným občanům, se v úterý dostane nový knižní rozhovor s papežem Františkem. Pod titulem „Bůh a svět, který přijde“ (Dio e il mondo che verrà, Edizioni Piemme-LEV) jej vydává Vatikánské nakladatelství ve spolupráci s jedním italským partnerem. O aktuálních tématech s papežem rozmlouval vatikanista italského deníku „La Stampa“, Domenico Agasso. Přinášíme vám výňatek z tohoto nového knižního rozhovoru.

Svatosti, jak si vykládáte „zemětřesení“, které – pod formou koronaviru – v minulém roce otřáslo světem?
„V životě nastávají temné okamžiky. Příliš často se domníváme, že se něco takového nemůže přihodit zrovna nám, ale jenom někomu jinému, v nějaké jiné zemi, na vzdáleném světadílu. V pandemickém tunelu jsme naopak skončili všichni. Dveřmi našich domovů se vlámaly bolest a stíny, pronikly do našeho myšlení, napadly naše sny a plány. A tak si dnes nikdo nemůže dovolit setrvat v klidu, protože svět už nebude jako dřív. Avšak právě v rámci této kalamity je třeba zachytit ona znamení, která se mohou stát pilířem rekonstrukce. K vyřešení krizí nepostačí okamžitý zásah. Pandemie je poplašný signál, který člověka nutí k přemýšlení. Tento čas zkoušky se tak může stát časem k podstoupení moudrých a prozíravých rozhodnutí pro dobro lidstva, a to celého lidstva“.
Co považujete za nejvýš naléhavé?
„Už nelze nečinně akceptovat nerovnost a rozvrat životního prostředí. Cesta k záchraně lidstva prochází skrze promýšlení nového rozvojového vzorce, jehož neoddiskutovatelným základem by bylo harmonické soužití mezi národy a stvořením. Za vědomí toho, že každý individuální čin – jak dobrý, či zlý – nezůstane osamocen, nýbrž dopadá na druhé, protože vše spolu souvisí. Vše je propojeno! Pokud bychom změnili životní styl, kvůli němuž miliony lidí, a zvláště dětí, svírá hlad, mohli bychom vést střídmější život, který by umožnil rovné rozdělení zdrojů. To neznamená, že oslabíme práva některých lidí, abychom je zrovnoprávnili směrem dolů, nýbrž dopřejeme větší a rozsáhlejší práva těm, kterým nejsou přiznána a kteří nepožívají právní ochrany“.
Vidíte zde nějaká povzbudivá znamení?
„Tyto poznatky a procesy se již dnes snaží odspodu podporovat hnutí neformální ekonomiky, ale také některé instituce a sdružení. Pokoušejí se o nový pohled na náš společný domov, který již není skladištěm využitelných zdrojů, nýbrž posvátnou zahradou, hodnou lásky a úcty, projevovaných udržitelným chováním. Dochází k uvědomění u mladých generací, zejména v ekologických hnutích.
Jestliže si nevyhrneme rukávy a ihned nezačneme o Zemi pečovat – za radikálních osobních i politických postojů, ekonomickým obratem na „zelenou“ a zaměřením technologické evoluce tímto směrem – náš společný domov nás dříve nebo později vyhodí oknem. Nelze ztrácet čas“.
Co si myslíte o financích a vztahu s veřejnou správou?
„Pokud se finančnictví podaří vyléčit z převažující spekulativní mentality a vdechnout mu »duši« podle měřítek spravedlnosti, budeme se moci zaměřit na cíl, kterým je snížení propastného rozdílu v přístupnosti k úvěrům. A jestliže jednoho nepříliš vzdáleného dne budou existovat předpoklady k tomu, aby každý činitel investoval podle etických a odpovědných principů, dospějeme k výsledku, spočívajícím v omezení podpory takovým podnikům, které škodí životnímu prostředí a míru. Ve státě, kde se daří lidskosti, pak bude pohoršující nadále financovat průmysl, který nepřispívá k inkluzi vyřazovaných lidí, nepodporuje nejposlednější a škodí společnému dobru tím, že znečišťuje stvořený svět. Existují čtyři kritéria, podle kterých volit podniky, zasluhující naši podporu: inkluze vyřazovaných, podpora posledních, společné dobro a péče o stvoření“.
Potýkáme se s jednou z nejhorších humanitárních krizí od druhé světové války. Státy přijímají různá krizová opatření, aby řešily pandemii a dramatickou globální hospodářskou recesi. Co očekáváte od vládců?
„Nyní jde o rekonstrukci z trosek a tento úkol je nesmírnou zátěží pro ty, kdo zastávají vládní úřady. V době, která znepokojuje nejistou budoucností, hrozící či již reálnou ztrátou pracovní míst, nedostatečným výdělkem a celou řadou dalších důsledků, které s sebou nese současná krize, je zásadní poctivá, transparentní a obezřetná veřejná správa. Ovšem každý z nás – a nejenom vládci – je povolán k tomu, aby potíral lhostejnost, korupci a mlčenlivý souhlas s kriminalitou“.
Jakou zásadou se zde můžeme inspirovat?
To, k čemu nyní dochází, může všechny probudit. Nastal čas k odstranění sociální nespravedlnosti a marginalizace. Pokud tuto zkoušku využijeme jako příležitost, můžeme připravit zítřek, který by se nesl v duchu lidského bratrství, které nemá žádnou jinou alternativu, protože bez celkové vize nikdo nemá budoucnost. Jestliže státní představitelé spolu s nositeli společenské odpovědnosti zužitkují tuto lekci, mohou národy této Země dovést do kvetoucí a bratrské budoucnosti. Hlavy států by mezi sebou měly mluvit, více se konfrontovat a ujednávat strategii. Mějme všichni dobře na paměti, že existuje něco horšího, než krize sama, totiž dramatické důsledky toho, že ji promarníme. Z krize nikdy nevyjdeme stejní: buď budeme lepší, anebo horší“.
Jaké postoje vedou k tomu, že nynější krizi promrháme?
„Tím, že se uzavřeme sami do sebe.
Když naopak budeme utvářet nový světový řád, založený na solidaritě a zkoumat inovativní metody, které by vymýtily tyranství, chudobu a korupci, budeme moci všichni společně a každý ze své strany zahladit nespravedlnost, aniž bychom přenášeli odpovědnost na jiné. Je třeba pracovat na tom, abychom mohli všem lidem poskytnou lékařskou péči. Když budeme takto uskutečňovat a projevovat vzájemnou soudržnost, opětovně povstaneme.“
Odkud bychom konkrétně měli začít?
„Není únosné, aby se nadále vyráběly zbraně a obchodovalo se s nimi, za vynaložení obrovského kapitálu, který by se měl užívat na léčbu lidí, záchranu jejich životů. Nelze předstírat, že se neutvořil dramaticky začarovaný kruh pojící ozbrojené násilí, chudobu a nerozumné, netečné vytěžování životního prostředí. Tento cyklus zabraňuje smíření, umocňuje pošlapávání lidských práv, překáží udržitelnému rozvoji. Proti tomuto planetárnímu koukolu, který dusí budoucnost lidstva již u zárodku, je zapotřebí politického zásahu, který by plynul z mezinárodní svornosti.
V bratrské jednotě jsou lidé schopni postavit se společnému ohrožení, aniž by se zde objevilo kontraproduktivní vzájemné obviňování, manipulace s problémy, krátkozraký nacionalismus, propaganda uzavřenosti, izolovanosti a jiných forem politického egoismu.“
Co si myslíte o tom, že zátěž veškerých hospodářských recesí spočívá na bedrech žen?
„Ženy naléhavě potřebují pomoc při péči o děti. Nesmí být diskriminovány na mzdové či profesionální rovině, či ztrátou místa jen z toho důvodu, že jsou ženy. Naopak. Jejich přítomnost je stále cennější v samém jádru procesů sociální, politické, zaměstnanecké nebo institucionální obnovy. Pokud budeme dostatečně schopni vytvořit ženám příznivé podmínky, budou moci poskytnout rozhodný přínos při obnově hospodářství a společnosti, která nyní nastane, protože žena činí svět krásnějším a přivádí své okolí k inkluzi. A pak, vzhledem k tomu, že se všichni pokoušíme opětovně povstat, nesmíme opominout skutečnost, že lidstvo se zrodilo z ženy.
Z Panny Marie se zrodila spása, a proto spása neexistuje bez ženy. Jestliže nám tedy budoucnost leží na srdci a přejeme si její rozkvět, bude dobré přiznat ženám příslušný prostor.“
Co zvláštního byste poradil rodičům?
„Hra s dětmi je nejlepší ztrátou času. Znám jednu rodinu, která do svého domácího chodu vnesla jeden institucionální prvek, nazývaný »program«. Každou sobotu či neděli tu rodiče vezmou list papíru, na který po vzájemné dohodě s dětmi napíší herní program na příští týden, a pak ho pověsí na kuchyňskou nástěnku. Dětem září oči štěstím, když nastane čas sepisování programu, ze kterého se mezitím stal domácí rituál. Tito rodiče tak do dětí zasévají výchovu, což jsem jim také řekl. Když si dítě hraje s matkou či otcem, učí se tomu, jak vycházet s lidmi, dozvídá se o existenci pravidel a úctě, kterou vyžadují, získává onu sebedůvěru, která mu jednou pomůže, aby se vrhlo do vnější reality, do světa. Při hře děti zároveň pomáhají rodičům – a to z dvojího hlediska. Rodiče jednak přisuzují větší hodnotu času a jednak si uchovají pokoru. V prvé řadě jsou totiž matkou či otcem a vše ostatní – práce, cestování, úspěchy a starosti – přichází až potom. A něco takového je chrání před pokušením narcismu a nezměrného egoismu, kterému dennodenně můžeme podlehnout“.
Prudkost Covidu-19 pokosila již beztak vratké perspektivy milionů mladých lidí z celého světa, kteří nyní tápou v nejistotě. Omezování studijních, profesních, sociálních, ekonomických a politických možností je připravuje o právo na budoucnost. Co byste řekl této „covidové generaci“?
„Rád bych ji povzbudil, aby neustoupila této nepříznivé konjuktuře a nepřestávala snít s otevřenýma očima. Ať mladí lidé nemají strach z velkých snů, ať na nich pracují a chrání je před lidmi, kteří je o ně chtějí obrat – pesimisty, nepoctivci, ziskuchtivci. Jistě, pravděpodobně nikdy dříve nebyly nové generace těmi, které by platily nejvyšší cenu za hospodářskou, zaměstnaneckou, zdravotní a mravní krizi, jako je tomu nyní ve třetím tisíciletí. Ale sebelítost k ničemu nevede, naopak: dává krizi šanci. Když budou mladí lidé nadále bojovat a hledat svou příležitost, jak už to mnozí dělají, nebude tu jen nezralá a odborně zaostalá mládež. A pak jde zde otázka poznání.
V druhé kapitole knihy Geneze čteme, že Pán, poté, co stvořil nebe a zemi, bere člověka a přivádí ho do rajské zahrady, aby ji obdělával a poznával. Neposílá ho do důchodu, na dovolenou, rekreaci, anebo na gauč – ukládá mu studium a práci. Bůh vložil do člověka schopnost a touhu poznávat, pracovat, a také milovat. „Miluj svého bližního jako sám sebe“ – není důležitější přikázání než toto, které Ježíš říká svým učedníkům (Mk 12,31).
Mladí lidé mají svěžest a sílu na to, aby se zhostili těchto zásadních úkolů, které nám Bůh přidělil, a dospěli tak v muže a ženy, plné poznání, lásky a pomoci druhým. Když si zachovají otevřenost vůči setkání a úžasu, budou se moci radovat z krásy a darů života a přírody, z emocí a lásky ve všech jejích odstínech. Půjdou stále vpřed, aby se z každé zkušenosti něco naučili, rozšiřovali své poznání a prohlubovali naději vrozenou každému mládí. Tak uchopí otěže svého života a zároveň uvedou do oběhu vitalitu, která lidstvo požene dál a osvobodí ho. A proto, i když se zdá, že noc nemá konce, neklesejte na mysli. A jak říkával svatý Filip Neri, buďte co nejveselejší“.
(jag)

Pápež nariadil vizitáciu na Kongregácii pre Boží kult

Vatikán, 16.3.2021 (LifeSiteNews) 027 322 – Pred niekoľkými týždňami pápež František prijal odstúpenie kardinála Roberta Saraha z postu prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. V pondelok nariadil kánonickú – apoštolskú vizitáciu kongregácie, ktorú vedie biskup Claudio Maniago. Napísala to francúzska konzervatívna stránka „Riposte catholique“. Túto informáciu, ktorú prevzali mnohé zdroje ako taliansky katolícky La Nuova Bussola Quotidiana, nikto zatiaľ nepoprel.

Tento postup je veľmi nezvyčajný. Kánonické vizitácie sú normálnym javom v Cirkvi – biskupi a rehoľní predstavení môžu navštíviť svoju diecézu, semináre, kláštory, cirkevné majetky alebo im podriadené osoby. Také vizitácie sa robia vzhľadom na zachovanie viery a disciplíny a na nápravu zneužívania správy majetku. No, aby sa takto navštívila kongregácia Rímskej kúrie, je nevídané. Jej autoritou môže byť iba sám pápež.
Podľa novín La Nuova Bussola pápež sám skrze svojho delegáta, či delegátov, svojou pápežskou autoritou „uplatnil najvyššiu a okamžitú jurisdikciu, ktorú má pre každú časť Cirkvi“ ako uvádza Katolícka encyklopédia. „Presné kompetencie vizitátora sú uvedené iba v jeho poverovacom spise. Apoštolská vizitácia sa končí správou pre Svätý stolec.“
Aké môžu byť ciele tejto vizitácie? V súčasnom kontexte vo Vatikáne ide hlavne o finančné, alebo morálne otázky. No pri osobnosti kardinála Roberta Saraha, ktorý mal spory s pápežom o liturgických a doktrinálnych otázkach, je pravdepodobnejší táto oblasť ako podnet k takému postupu. Nech je dôvod akýkoľvek, je zrejmé, že ide o akési zhodnotenie kardinála z Guiney.
Ak pomyslíme, že kardinál Sarah trikrát odmietol tento post, ktorý pápež chcel zveriť jeho zodpovednosti a ktorý prijal až v r. 2014, je situácia dosť mätúca.
Spoľahlivý duchovný – pozorovateľ diania vo Vatikáne pre LifeSite prezradil svoj súkromný názor:
„Táto apoštolská vizitácia je pravdepodobne akýsi druh odplaty za knihu s Benediktom XVI. o kňazskom celibáte FZ hĺbok našich sŕdc vydanej po Synode biskupov o Amazónii.“
Kardinála Roberta Saraha tiež mnohí konzervatívni katolíci považujú za možného kandidáta na pápeža. Mohlo by toto vysvetľovať nemilosť, ktorá má zničiť tieto jeho šance?
„Nie je jasné aký je účel tohto manévru,“ hovorí náš diskrétny vatikanista. „V súčasnej situácii zákazu tradičných omší jedného kňaza v Bazilike sv. Petra a ich presun do krypty s ešte prísnejším režimom to vyzerá na liturgický dôvod vizitácie.“ Po svojich vyhláseniach k liturgii totiž kardinál Sarah prakticky stratil moc v kongregácii. To znamená, že vizitátor, biskup Maniago asi sotva bude hľadať kompromisy v posudku kardinála Saraha.

„Kardinál Müller: Kultúrne kresťanstvo bez viery v Boha nemá budúcnosť“

Kardinál Müller: „Kresťanom sa stávame vo svojom vnútri skrze vieru v Ježiša, Božieho Syna a Spasiteľa sveta. Vieru nemožno modernizovať – zosvetštiť.“
Interview: Lothar Christian Rilinger

Vatikán, 24.11.2020 (kath.net) 027 321 – Zdá sa, že svet sa vymkol z pántov. Ako sa zdá, že historická tradícia už nemá trvanie, všetko sa spochybňuje, každá hodnota sa má prehodnotiť a každá tradovaná predstava premyslieť, aby sa vytvorilo niečo, čo už nemá spojitosť s tradíciou. Tento boj už presiahol marxistický triedny boj a kritika kapitalizmu sa vyhlásila za prekonanú. Ide o viac, ide o creatio ex nihilo, kde platí tolerancia iba voči vlastnému názoru a proti každému odklonu sa bojuje ako proti fóbii a to aj násilím. Majú sa prehodnotiť hodnoty, aby sa výlučne vlastné hodnoty stali merítkom každého myslenia a konania. Proti tomuto diktátorskému mienkotvornému teroru priam robespierrovskému teroru názorov a cností treba niečo postaviť. Kto by sa hodil lepšie ako Cirkev na to, aby sa tejto diktatúre názorov postavila. Chceme hovoriť s kardinálom Gerhardom L. Müllerom, emeritným prefektom Kongregácie pre náuku viery a čestným profesorom dogmatiky Mníchovskej univerzity o úlohe Cirkvi, jej vplyve a tvorbe hodnôt.

Cirkev je viac ako výtvor ľudí, ustanovil ju sám Ježiš Kristus. Aký je zmysel a účel Cirkvi?
Kardinál Müller: Martin Luther nazval Cirkev creatura verbi – výtvor Božieho Slova. S tým možno súhlasiť, ak sa to neobmedzí na akt viery, keď prežívame, že sme živé údy Kristovho Tela. Cirkev pozostáva zo smrteľných, hriešnych a vratkých ľudí, ale v podstate je Božím dielom počínajúc od zhromaždenia Božieho ľudu a definitívne skrze vtelenie Boha a turíčne vyliatie Ducha Svätého. Povolaním apoštolov Ježiš vytvoril jadro Cirkvi a svoju Cirkev (Mt 16,18) založil ako viditeľné spoločenstvo uctievania Boha a nasledovania Krista, vyznania viery a sprostredkovania milostí. Ona je Božím domom a Božím ľudom, stádom ovečiek, Telom a Nevestou Krista, ako aj chrámom Ducha Svätého. Iba vierou osvietenými očami môžeme spoznať vo viditeľnom výtvore jej základy v univerzálnej spásonosnej Božej vôli.
Zvonka vidia nekresťania iba náboženskú inštitúciu, ktorá s Evanjeliom prináša pekné posolstvo, ale v konkrétnom správaní jej členov a predstaviteľov ponúka iba miernu prezentáciu svojej dôveryhodnosti a niekedy dokonca iba takú, čo vzbudzuje pohoršenie.
Aj veriaci vidia, že Cirkev je zmiešané spoločenstvo zo svätých, ak hľadíme na Božie pôsobenie milostí a z hriešnikov, ak s pohľadom na slabých ľudí musíme uznať naše zlyhanie.
„Cirkev zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá a zároveň stále potrebuje očisťovanie, ustavične kráča cestou pokánia a obnovy. Cirkev „napreduje vo svojom putovaní, prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom“ hlásajúc Pánov kríž a jeho smrť, kým on sám nepríde (porov. 1 Kor 11, 26). (Lumen gentium 8).

Cirkev je teda nástrojom a znamením pre najvnútornejšie spojenie ľudí s Bohom, ale aj pre jednotu celého ľudstva, ako to navrhol belgický teológ Theologe Gérard Philips pri príprave Lumen gentium. To sú dva rozmery Cirkvi. Znamená to, že etika a teda poznatky skúseností stoja rovnoprávne vedľa viery – teda poznatkoch zjavenia?

Kardinál Müller: Je tu poradie, ktoré nemožno prevrátiť. Božia milosť je najprv darom a potom úlohou. Najprv príde nové bytie a potom nové konanie na základe toho, čo sa má urobiť. No nemá sa to považovať za vonkajší dôsledok tak, že kresťan nasleduje iba zákon. My nasledujeme Ježiša. A spoločenstvo s ním, ba nové stvorenie, ktoré nám je darované v jednote s ukrižovaným a vzkrieseným Pánom skrze krst a vieru (s nádejou a láskou) – toto nové stvorenie umožňuje, že plnením Božích prikázaní sa stávame s Bohom jedno v láske.
Teológia nespočíva len na výklade zjavenia, ale čerpá aj zo skúseností ducha, sociálnych a prírodných vied a priberá aj praktické pravidlá zdravej každodennej logiky, aby umožnila morálnu orientáciu veriacich v ich príslušnom svete a epoche. No Božie slovo nemožno nikdy podriadiť konečnému stvorenému rozumu. Ak sa napríklad naše vedomosti o kozmickom vzniku vesmíru vzhľadom na prírodovedecké poznatky v čase písania knihy Genezis v Starom zákone aj nepomerne zmenili, tak to nemení nič na našom filozofickom a teologickom poznaní, že všetko, čo existuje a čo nie je Boh, prijalo svoje bytie skrze Božiu vôľu.

Etika je súčasťou náboženstva a Cirkev musí vplývať aj na vzťah ľudí medzi sebou a tak by mala Cirkev mať záväzok zapojiť sa aj do politickej diskusie. Má tú povinnosť a ak áno v akom rozsahu a v akej oblasti sa má Cirkev politicky angažovať?

Kardinál Müller: V demokratickom štáte, kde strany bojujú o väčšinu, sa do toho Cirkev nemôže miešať. Má hlásať univerzálnu Božiu spásu a udeľovať sviatosti. Niečo iné je angažovanosť občanov vyplývajúca z ich kresťanskej viery v oblasti verejného blaha. Ale Cirkev aj skrze najvyšších predstaviteľov – pápeža, biskupov a kňazov musí zaujímať postoje k základom každého spoločenstva na základe vyznania dôstojnosti každého človeka a na zaručenie základných ľudských práv ako práva na život, slobodu svedomia a a náboženstva atď. Nesmie však ako lobbystická skupina zastávať materiálne záujmy nezávisle od toho, že na plnenie svojho poslania potrebuje aj pozemské majetky.
Štát nemá právo Cirkev vyvlastniť a urobiť biskupov závislých od seba. Tu treba z historického hľadiska mnohé skorigovať.

Cirkev sa teda musí zapojiť do politickej diskusie prinajmenšom radami. Vyplýva z toho povinnosť tvoriť kresťanské hodnoty a pokúšať sa zakotviť ich do spoločnosti?

Kardinál Müller: Áno, to je veľká úloha. Zvlášť v katolíckych združeniach, vo vzdelávaní dospelých a na univerzitách – to sú miesta duchovného, kultúrneho a politického vzdelávania.

Na základe osvietenských predstáv je tu oddelenie Cirkvi od štátu – Cirkev už nie je štátna cirkev. No existuje rovnako a je súčasťou spoločnosti. Cirkev trpí odlivom veriacich. Je tu nebezpečie, že vplyv menšej Cirkvi v spoločnosti a aj v politike zmizne?

Kardinál Müller: Ani štátna cirkev, ani „teokratická“ spoločnosť ako islam nemôže byť naším modelom. Náš demokratický štát nie je štátom vrchnosti, ktorý reguluje náboženské aktivity. On slúži spoločnosti, ktorá pozostáva z jednotlivcov s ich základnými právami a ich individuálnou a korporatívnou náboženskou slobodou. Vplyv Evanjelia a náuky Cirkvi na spoločnosť nemôže plynúť cez autoritu štátu, ale cez vedomie ľudí o pravde. To je aj koncepcia náboženskej slobody a tým aj slobody Cirkvi v modernom demokratickom na ľudských právach založenom štáte ako to formuloval koncil v Dignitatis humanae (1965).

Možno teda vidieť vplyv Cirkvi na politiku nezávisle od veľkosti Cirkvi a počtu jej členov?

Kardinál Müller: V západných štátoch je väčšina po stáročia formovaná kresťansky. No od reformácie sú tam striedajúce sa väčšiny a menšiny katolíkov a evanjelikov so všetkými problémami diaspory. Mimo Európy a Amerík, ako aj Austrálie existujú najmä v Ázii a Afrike kresťanské menšiny v tolerantných aj nepriateľských väčšinových kultúrach. Ak ide o veľmi aktívne kresťanské spoločenstvá, môžu mať istý vplyv na spoločnosť šírením povedomia, že každý človek má dôstojnosť, ako aj svojou charitatívnou činnosťou. Pomyslime tu na Matku Teréziu a jej sestry.

Na zabrzdenie poklesu veriacich treba proces obnovy – no o tom ako má vyzerať, sú v Cirkvi prudké spory. Joseph Ratzinger už v r. 1972 odporúčal zaviesť obnovu Cirkvi a v knihe „Nový Boží ľud“ navrhol „uplatniť čistý obraz pôvodu“ a neoddávať sa modernizácii, lebo to sa vždy obráti proti Cirkvi. Ako to vidíte?

Kardinál Müller: Kresťanom sa stávame vo vnútri rozumu a srdca skrze vieru v Ježiša Božieho Syna a Spasiteľa sveta. Túto vieru nemôžeme modernizovať t. j. zosvetštiť. Ale môžeme ju ukazovať v jej aktuálnosti ako dôveru, že v živote aj vo smrti sa spoliehame jedine na Boha a nie na ľudí.
Musíme však aj syntetizovať duchovnú koncepciu kresťanstva s moderným vedeckým obrazom sveta a spoločenským vývojom a aj odporovať falošným tendenciám. Sociálny darwinizmus biologistického obrazu človeka za čias Ježiša neexistoval. Právom sa Cirkev voči údajne vedeckej rasovej náuke nacistov a komunistickej teórii o histórii ako následku vražedných triednych bojov pevne držala pravej rovnosti a solidarity všetkých ľudí ako Božích stvorení.
Súhlasíme so všetkými možnosťami medicíny, ktoré pomáhajú človeku v utrpení a chorobách. Ale trváme bioeticky na zásade, že jeden človek nemôže byť uzdravený na úkor druhého, ako sa to praktizuje vo výskume embryí, či pri obchode s ľudskými orgánmi, ak sa odoberú násilím proti vôli človeka alebo aj v rámci nájomného materstva atď.

Je tu možnosť, že Cirkev stratí duchovný charakter, ak podľahne predstavám mainstreamu o svojej obnove a zbaví sa tým vlastnej úlohy Božieho nástroja?

Kardinál Müller: Tzv. „mainstream“ je dnes formou, ako ideológie svetové spoločenstvo duchovne a morálne názorovo zrovnávajú, aby malá finančná elita mohla veľkú hlúpu masu ľahšie ovládať a pritom jej úspešne nahovoriť, že sa nechala zbaviť svojprávnosti z vlastného presvedčenia.
Cirkev so svojou náukou a liturgiou je v sekulárnej moderne sprítomnením silnej transcendentnosti a tŕňom v tele moderny, ktorá podlieha ťahu beztranscendentného bytia“. Cirkev je poslednou baštou slobody proti totalitnému zrovnaniu všetkých.

Ak sa Cirkev obnoví na základe svojho pôvodu a postaví hlásanie viery do popredia, mohla by potom byť v spoločnosti silnejšie vnímaná a aj akceptovaná?

Kardinál Müller: Cesta k spoločenskému významu Cirkvi môže viesť iba cez prácu presvedčovania jednotlivca. Rieka, ktorá sa oddelí od svojho prameňa, je odsúdená na vyschnutie. Iba kultúrne kresťanstvo bez osobnej viery v Trojjediného Boha, Stvoriteľa, Vykupiteľa a Zmieriteľa nemá budúcnosť.

Môže proces plazivého odkresťančovania spoločnosti zastaviť a obrátiť príklad zostávajúcich verných členov Cirkvi?

Kardinál Müller: Čisto ľudsky ťažko. Ale Bohu je všetko možné a prečo by sa mali ľudia natrvalo k vlastnej škode uzatvárať pred Evanjeliom jeho lásky? Milosť nie je iba Božou priazňou, ale aj jeho silou, ktorá nás mení a rezignovaných cynikov dekadencie môže obrátiť na obetavých apoštolov Dobrej zvesti.

Základom hlásania Cirkvi je Sväté písmo a Tradícia. Tieto pravdy sa musia hlásať. Ako si predstavujete novú evanjelizáciu a ako znova dosiahnuť srdcia ľudí, aby sa otvorili Božiemu slovu?

Kardinál Müller: Musíme byť živými svedkami. Kto nie je presvedčený, nemôže presvedčiť iných. Ale my môžeme iba hlásať Kristovo posolstvo a žiť ho. Iba Boh sám sa môže dotknúť sŕdc ľudí. Nie je v ľudskej moci pohnúť iných k odovzdanou srdca Bohu. Prehováraním múdrymi slovami a propagandistickými trikmi by aj tak bola sloboda človeka nedôstojná a mala by málo do činenia s vnútornou vierou srdca a k tomu patriacemu vonkajšiemu vyznaniu (porovn. Rim 10, 9f).

Aké možnosti hlásania Kristovej náuky si viete predstaviť, aby sa dosiahli srdcia ľudí?

Kardinál Müller: Nuž ako sa podarilo apoštolom a kresťanom, ktorými pohŕdali, v prvých troch storočiach v prostredí grécko-rímskej kultúry zasievať semeno Božieho slova a Kristovej milosti do sŕdc jednoduchých ľudí aj do hláv intelektuálov? Zvlášť po diokleciánskom programe totálneho ničenia nikdy nemohli počítať s obratom za cisára Konštantína – ten však so sebou priniesol aj nový problém oportunistického masového obrátenia. Budúcnosť pozná iba Boh a on vedie Cirkev po ceste jej putovania a my poznáme iba jej cieľ, no nie jej spletité cestičky. Môžeme sa dať k dispozícii ako Boží spolupracovníci pravým kresťanským životom, modlitbou a prácou duchovného presvedčovania, katechézou pre mladých a všeobecným kresťanským vzdelávaním ako aj vrcholnými výkonmi veľkých teológov svätcov ako Atanáz, Bazil Veľký, Augustín, Tomáš Akvinský, Bonaventúra, John Henry Newman, Hans Urs von Balthasar … Hovorí sa: Svätci zachraňujú Cirkev. Ale ako sviatostne sprostredkovanú posväcujúcu milosť tak ani hrdinskú a duchovnú svätosť Cirkvou na oltár pozdvihnutých spolubratov nemôžeme organizovať my, – to sú plody milosti, ktoré si pokorne od Boha vyprosujeme.

Pokles veriacich znamená aj chudobnejšiu Cirkev. Je možné, že chudobná Cirkev bude atraktívnejšia pre stratené ovečky a mohla by tak znova zosilnieť?

Kardinál Müller: Nie per se. Môžeme byť chudobnou Cirkvou, aby si všetci všimli, že Cirkev používa to materiálne iba ako prostriedok na vyšší účel. Kňaz nedostáva vlastne nijakú odmenu za svoje služby, iba prostriedky na živobytie. Tie vlastné prostriedky spásy sme všetci dostali od Boha zadarmo. Je jasné, že aj ich odovzdávanie musí byť zdarma. „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte,“ (Mt 10, 8). …

Kardinál John Dew ponúka kostoly na očkovanie proti covidu

Wellington, 16, 2021 (LifeSiteNews) 027 320 – Kardinál John Dew (72), arcibiskup Wellingtonu na Novom Zélande, potvrdil úplnú cirkevnú podporu vakcín proti covidu a ponúkol kostoly ako očkovacie centrá. Pridal sa tak k väčšiemu počtu cirkevných predstaviteľov 12. marca na stretnutí s premiérkou Nového Zélandu Jacindou Ardernovou, ktorá horlivo podporuje potraty. Diskutovalo sa na témy „vakcinácia proti covidu, blahobyt a bývanie“.
Po stretnutí kardinál povedal, že hovoril o „dôležitosti očkovania pre verejné blaho a ponúkol vláde podporu, vrátane budov kostolov na vakcinačné centrá“. …
Ako predseda Biskupskej konferencie Nového Zélandu napísal v januári veriacim list, v ktorom naliehal, aby sa dali zaočkovať a odvolal sa na to, že aj pápež podporuje očkovanie experimentálnymi vakcínami:
„František jasne uviedol, že nie sú náboženské dôvody na odmietnutie vakcín. Katolíci majú morálnu zodpovednosť chrániť seba a iných vakcínou akonáhle ju budú maťk dispozícii v rámci vládneho očkovacieho programu. Je životne dôležité pre väčšinu ľudí, aby sa chránilo každého pred touto chorobou. … Spomeňme si, že proti osýpkam bolo zaočkovaných iba 80 percent ľudí, čo sa prejavilo na mnohých úmrtiach detí. My, biskupi, odmietame falošné informácie na internete a inde, že vakcíny by sa nemali používať. Vakcíny nás chránia pred mnohými chorobami a zachraňujú mnohé životy.“ …
Kardinál Dew je členom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, Kongregácie pre Boží kult a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Za kardinála ho menoval František 14. februára 2015.
Pred jeho menovaním do dikastérií katolícke združenie „Hlas rodiny“ varovalo, že kardinál protestoval proti náuke Cirkvi, ktorá odmieta sväté prijímanie znovu zosobášeným rozvedeným. Na Synode o Eucharistii v r. 2005 kardinál Dew povedal:
„Naša Cirkev by sa obohatila, keby sme boli schopní pozvať oddaných katolíkov vylúčených z Eucharistie, aby sa vrátili k Pánovmu stolu. Sú to tí, ktorých prvé manželstvo sa skončilo smútkom. Oni nikdy neopustili Cirkev, ale teraz sú vylúčení z prijímania Eucharistie.“ Kardinál dodal, že túto vec diskutoval aj s kardinálom Jorge M. Bergoliom v r. 2005. …
Kardinál tiež bojuje proti klerikalizmu a odmieta, aby sa kňazov nazývalo otcami a vyzýva k reforme Cirkvi, „o ktorú nás požiadal František“. Kardinál tiež patril medzi tých, čo pre pandémiu spočiatku zatvorili kostoly, no v súčasnosti už v krajine nie je obmedzený počet veriacich na omšiach.

Vatikán zakazuje súkromné sväté omše v Bazilike sv. Petra

Štátny sekretariát v liste z 12. marca zakazuje sväté omše s jedným kňazom!

Rím/Vatikán, 13,3.2021 (kath.net/ KAP) 027 319 – Vatikán chce podľa správ médií zakázať v hlavnej lodi Baziliky sv. Petra tzv. súkromné sväté omše jedného kňaza a omše mimoriadneho obradu. Od 22. marca sa sväté omše mimoriadneho obradu môžu sláviť iba v určené časy v Klementínskej kaplnke v podzemí baziliky.
Vatikánski žurnalisti k tomu uverejnili kópiu listu zo Štátneho sekretariátu. Podľa informácií, ktoré má rakúsky „Kathpress“, list, ktorý obieha v Rímskej kúrii podpísal substitút Štátneho sekretariátu, arcibiskup Edgar Pena Parra. Má dátum 12. marca a je adresovaný Dómskej kapitule, Úradu pre liturgiu pri Bazilike sv. Petra, ako aj mimoriadnemu komisárovi Správy Chrámu sv. Petra arcibiskupovi Mariovi Giordanovi. Koncom novembra menovaný zodpovedný arcikňaz Baziliky sv. Petra, kardinál Mauro Gambetti sa tam neuvádza.
Podľa listu sú súkromné sväté omše s jedným kňazom úplne zakázané. V Bazilike sv. Petra každé ráno desiatky kňazov, z ktorých mnohí pracujú v kúrii, slávia sväté omše pri vedľajších oltároch – niektorí s veriacimi, iní koncelebrujú po dvoch alebo troch, mnohí však aj sami. Tento druh omší má byť teraz zakázaný.
Pre kňazov a veriacich, ktorí denne prichádzajú do Chrámu sv. Petra, sa uvádza v liste čas medzi 7. a 9. hodinou, kedy sa pri zvlášť určených oltároch môže sláviť svätá omša. Na slávenie môžu prichádzať aj lektori a kantori. Cieľom opatrení je napomáhať sväté omše s viacerými veriacimi, čo bolo aj úmyslom Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965), ako sa uvádza.
Pre skupiny pútnikov, ktorí prídu s biskupom, sa má zabezpečiť, aby mohli sláviť Eucharistiu v podzemí baziliky.
Na mimoriadny obrad svätej omše povolený Benediktom XVI. v r. 2007 je určená „Capella Clementina – denne v časoch o 7.00, 7.30, 8.00 a 9.00 hod.

Kardinál Burke: Úprava slávenia omší odporuje cirkevnému právu

„List k sláveniu svätých omší v Bazilike sv. Petra odporuje cirkevnému právu,“ napísal emeritný prefekt Apoštolskej signatúry kardinál Raymond Burke.

Rím, 16.3.2021 (kath.net/jg) 027 318 – Kardinál Raymond Burke ostro kritizoval nové plánované úpravy slávenia svätých omší jedným kňazom v Bazilike sv. Petra:
„List vo svojej forme a obsahu vyvoláva hlbokú starosť veriacich a predovšetkým kňazov. Štátny sekretariát, ktorý list vydal, nie je pre liturgickú disciplínu a zvlášť pre liturgickú disciplínu v Bazilike sv. Petra vôbec kompetentný. List nezodpovedá obsahovým a ani len formálnym kritériám, nie je podpísaný a nemá ani len protokolárne číslo. Bazilika sv. Petra má kardinála arcikňaza, ktorému sa však tento dokument ani len nedoručil!“ napísal kardinál Burke. “
„Dokument Štátneho sekretariátu predpisuje kňazom koncelebrovanie! To odporuje cirkevnému právu. Každý kňaz má právo sláviť svätú omšu jednotlivo. Ide tu aj o veľké duchovné plody pre celú Cirkev, keďže nekonečné zásluhy obete svätej omše sa pri našej konečnej a časnej povahe primeraným spôsobom silnejšie a obsiahlejšie aplikujú.“
Kardinál Burke pripomína Tridentský koncil, ktorý celebrovanie jedného kňaza „neodsudzuje ako súkromnú a nedovolenú svätú omšu“, ale považuje ju za „pravú svätú omšu spoločenstva“. Na jednej strane môže ľud pri nej duchovne prijímať a na druhej strane kňaz nikdy neslávi sám pre seba, ale pre všetkých veriacich, ktorí patria do Kristovho Tela. Aj keď fyzicky nie je nikto prítomný, asistujú pri každej svätej omši anjeli a svätí! … Dokument by sa mal preto ešte pred jeho uplatnením 22. marca znova zrušiť,“ zdôrazňuje kardinál Burke v liste z 13. marca.

* * * * * * *

Biskup: Nenávisť v spoločnosti je výsledkom nenávisti k nenarodeným

‚Ak nebudeme rešpektovať najslabšieho blížneho, najbezmocnejšieho blížneho, nebudeme rešpektovať nikoho.“

USA, 16,3.2021 (LifeSiteNews) 027 317 – Biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase v ďalšej pravidelnej úvahe napísal:

„Sociálna nespravodlivosť vyviera z faktu, že sa nechráni život v tele matky a že chýbajúca úcta k postihnutým, starým a znevýhodneným v spoločnosti je výsledkom skutočnosti, že sa najprv nestaráme o nenarodených. Ak nerešpektujeme najslabšieho blížneho, najbezmocnejšieho blížneho – nenarodeného – tak nebudeme rešpektovať nikoho. … Ľudia trpia a životy sú ohrozované a iní ľudia využívajú to, že bezmocní sú poškodzovaní.“

Biskup opakovane dáva do súvisu ochranu nenarodených a obranu dôstojnosti celého ľudstva. Tentoraz biskup Strickland tiež zdôraznil:

„Pokrivená štruktúra moci v dnešnom svete zabúda, že Ježiš Kristus je Kráľom vesmíru!

Kristus hovorí, že mu bola daná všetka moc na nebi i na zemi, ale keď pozorujeme chod sveta, vidíme, že mnohí ľudia žijú, akoby oni uchopili všetku moc. Nejaký čas môžu uplatňovať túto moc, ale veriaci ľudia musia vždy pamätať na to, že každá moc tohto sveta je naozaj veľmi dočasná. Koronavírus pripomenul ľuďom, že nedokážu všetko kontrolovať a že niektoré veci sú mimo ich moci.
Obetujme preto v tomto Pôstnom období kajúce skutky obety. Pôst nám ponúka modlitby a skutky nápravy za hroznú hriešnosť v našom svete. Sme povolaní nepreklínať temnotu, ale premieňať ju na Božiu lásku. Malé skutky pokánia, uzmierenia Boha za naše hriechy sú mocným spôsobom života v Ježišovej láske. Nedovoľme, aby nás temnota zavalila, musíme jednoducho zmeniť svoj život – urobiť z neho uzmierovanie Boha, pretože hriech je urážkou nášho nebeského Otca.“

Írski biskupi verejne útočia na obmedzenia proti covidu

Dublin, 15.3.2021 (kath.net/mk) 027 316 – Írski biskupi pri príležitosti jarného plenárneho zasadnutia ostro kritizovali štátne obmedzenia náboženských podujatí. V Írsku sú od októbra zakázané verejné sväté omše (s výnimkou Vianoc).

„Zo štatistického hľadiska a zo skúseností Cirkvi je jasné, že kostoly patrili počas pandémie k najbezpečnejším miestam!Náboženská sloboda je jednou z najväčších dobier a preto by sa mala už s prvými uvoľneniami prísneho lockdownu znova zabezpečiť. Mimoriadne bolestné by bolo, keby sa Veľký týždeň a Veľká noc tento rok znova nemohli sláviť!“
V Írsku platné stupňovité uvoľňovanie však s otvorením kostolov tak skoro neráta. Biskupi sa v zásade prihlásili k prísnym opatreniam v časoch ťažkej zdravotnej krízy, no teraz žiadajú podobné opatrenia ako v iných oblastiach, čo možno najkratšiu dobu obmedzení a píšu:
„Zvážiť sa musí aj psychické, duchovné a emocionálne zdravie ľudí. Pre veriacich je zhromaždenie na svätej omši základným pilierom ich života. Návrat do kostolov by preto bol z tohto hľadiska pre ich zdravie prospešný! A treba zvýšiť aj prípustný počet veriacich na pohreboch z 10 na najmenej 25, aby sa vyhlo bolestnému výberu ľudí v smútiacich rodinách.“

Britská vláda: Máme 524 úmrtí po očkovaní proti covidu

Mŕtvych bolo aj 22 nenarodených detí a jedno predčasne narodené dieťa

Londýn, 17.3.2021 (LifeSiteNews) 027 315 – Počet úmrtí zaznamenaných ako možné následky vakcín proti covidu vo Veľkej Británii sa od januára zdvojnásobil. Britská vláda vydala 11. marca najnovšie údaje v rámci „Yellow Card“ – Žltej karty“ národa o účinkoch vakcín Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.
K 31.1.2021 registrovali 244 úmrtí, z toho 8 bolo „spontánnych potratov“.
Aktualizovaná správa o týchto prípadoch v období od 8. decembra do 28. februára 2021 uvádza 524 úmrtí a z nich bolo 22 spontánnych potratov a neprežilo jedno predčasné narodené dieťa.

V správe Liekovej agentúry sa uvádza, že „takmer 125 000“ ľudí zomrelo do 28 dní po obdržaní pozitívneho testu na covid. No agentúra trvá na tom, že úžitok vakcín prevažuje ich nevýhody – teda vedľajšie účinky. Niektoré z nich sa vyskytujú aj veľmi často a to nielen u ľudí nad 65 rokov, ale aj u mládeže. Agentúra dodáva, že počas klinických testov vakcín mal vedľajšie účinky jeden človek z desiatich. …

K 28. februáru dostalo vo Veľkej Británii prvú dávku vakcín Pfizer 10,7 miliónov ľudí a AstraZeneca 9,7 miliónov. Iba 0,8 milióna dostalo druhú dávku Pfizera. Vedľajšie účinky u prvej vakcíny malo 33 207 ľudí, avšak u AstraZeneca to bolo 54 180. …
Išlo o potraty, zápal pľúc, problémy so srdcom, a nervovým systémom, trombózu, ako aj o respiračné a tráviace problémy, úbytok bielych krviniek, aj kožné problémy aj závraty a následné zranenia z pádu a ďalšie. …

Austrália: Minister zdravotníctva po očkovaní v nemocnici

Austrália, 15.3.2021 (LifeSiteNews) 027 314 – Austrálsky minister zdravotníctva bol hospitalizovaný s vážnou celulitídou iba dva dni po prvej dávke vakcíny AstraZeneca. Jeho kancelária okamžite vyhlásila: „Jeho stav nemá nijakú súvislosť s vakcínou.“ Medicínsky výskum však jasne dokazuje celulitídu, ako aj pneumokoky, chrípkové stavy a iné následky.
Premiér Scott Morrison sa pokúsil zľahčovať starosť o Huntovo zdravie a pre tlač vyhlásil: „Na budúci týždeň už bude v poriadku a znova na nohách!“
To len zvyšuje pochybnosti Austrálčanov o posolstve vlády ako aj pre tvrdé opatrenia voči lekárom, ktorí nesúhlasia s vládnou 24-miliónovou kampaňou na presvedčenie všetkých Austrálčanov aby sa do októbra dali zaočkovať.
Podľa novín Sydney Morning Herald, Austrálska agentúra zdravotníkov vydala spoločné vyhlásenie varujúce lekárov a zdravotníkov, že riskujú prísne vyšetrovanie, ak budú podávať pacientom falošné či klamlivé informácie, ktoré by mohli podkopať vakcinačný program – 22. marca sa totiž začína očkovanie vakcínou AstraZeneca. … V Európe sa naproti tomu očkovanie touto vakcínou zastavuje.
V Austrálii už zaočkovali 100 000 ľudí väčšinou vakcínou Pfizer/BioNTech.

Nemeckí katolíci a protestanti pokračujú v spoločnom prijímaní!

Frankfurt, 17.3.2021 (LifeSiteNews) 027 313 – Cirkevní predstavitelia v Nemecku – katolícki aj protestantskí – sa rozhodli pokračovať v plánoch spoločných svätých omší aj so spoločným prijímaním, napriek dôraznému upozorneniu Kongregácie pre náuku viery, že „vzájomná účasť na Pánovej večeri a Eucharistii nie je možná pre katolíkov a nekatolíkov spoločne“ a s príslušným odôvodnením.
Thomas Sternberg, predseda Tretieho ekumenického cirkevného kongresu (ÖKT) a predseda Centrálneho výboru nemeckých katolíkov v tlačovom vyhlásení pozval kresťanov všetkých vyznaní na sväté prijímanie „v mnohých kostoloch“ v čase od 13. do 16. mája a vyhlásil:
„Na základe spoločného svedectva môžeme urobiť rozhodnutie zo svedomia prijímať Eucharistiu. Dvere sú otvorené. Táto ekumenická udalosť ukáže, ako kresťanské spoločenstvá otvárajú svoje dvere v poznaní, že Ježiš Kristus vás pozýva k Pánovej večeri a k Eucharistii. Kresťania všetkých vyznaní majú príležitosť vstúpiť, spoznať odlišné tradície a s nasledovaním svojho svedomia živú pamiatku Ježiša Krista. Signál by mal vyjsť z Frankfurtu, aby tu bolo úsilie o ekumenické spoločenstvo v každodennom živote a vo vzájomnom navštevovaní svojich farností a zborov.“
Návrh k spoločnému sláveniu je vzatý z dokumentu z r. 2019 navrhnutom Ekumenickou študijnou skupinou protestantských a katolíckych teológov (ÖAK) pod názvom Spoločne pri Pánovom stole.
Dokument bol napísaný pod vedením predsedu Biskupskej konferencie Nemecka biskupa Georga Bätzinga z Limburgu a emeritného luteránskeho biskupa Martina Heina. ÖAK nie je priamo spojená s katolíckou ani luteránskymi cirkvami Nemecka, ale im radí svojimi štúdiami.
Dokument pritiahol pozornosť Kongregácie pre náuku viery, ktorá poslala biskupovi Bätzingovi list a rezolútne v ňom odmietla spoločné prijímanie. …
Biskup Bätzing, predseda reformnej nemeckej „synodálnej cesty“ následne v liste vyjadril starosť z toho, že „nebude všeobecné medzináboženské prijímanie Eucharistie a že tak nebudú ani nové formy slávenia Eucharistie“ a dodal:
„Pre katolíkov aj nekatolíkov je predpokladom hodného prijímania Eucharistie preskúmanie svedomia a my, duchovní pastieri, rešpektujeme rozhodnutie ľudí vo svedomí, keď niekto prijíma Najsvätejšiu Eucharistiu po serióznom spytovaní svedomia a v súlade s katolíckou vierou.“
Kňazom svojej diecézy Bätzing napísal: „Za nijakých okolností nechcem ohrozovať cenné otváranie sa katolíkov a protestantov voči spoločnému prijímaniu. Preto veľmi očakávam a zdôrazňujem že to, čo som uviedol vyššie sa bude uplatňovať pri slávení Eucharistie.“ Iba pred týždňom sa Bätzing vyjadril:
„Ja neodmietnem sväté prijímanie nekatolíkom, ktorí po osobnom rozhodnutí vo svedomí túžia po tejto sviatosti. Nemám s tým problém a vidím sa v tom v súlade s pápežskými dokumentami! Spoločné prijímanie sa už v Nemecku praktizuje každú nedeľu a to si podľa mňa nevyžaduje nijakú korekciu. Ja neodopriem sväté prijímanie ani protestantovi, ak o to požiada.“ …

K vatikánskemu vyhláseniu o žehnaní zväzkov homosexuálov

USA, 17.3.2021 (LifeSiteNews – Z blogu Johna-Henryho Westena) 027 312

… Priznám sa, že veľmi pozorne čítam vyhlásenia z Vatikánu v tieto dni. Stále mám nádej v niečo dobré a každý jeden deň sa modlím za pápeža Františka. Aj dokument o zákaze žehnania homosexuálnych párov som čítal veľmi starostlivo. Uvádza sa v ňom okrem iného:
„Prítomnosť pozitívnych prvkov v takýchto (homosexuálnych) vzťahoch, ktoré treba oceniť, nemôžu oprávniť tieto zväzky a poskytnúť im legitímne cirkevné požehnanie, keďže tieto pozitívne prvky existujú v kontexte nezriadeného zväzku, ktorý nezodpovedá plánu Stvoriteľa.“ …
Čo môže byť pozitívne na týchto zväzkoch, keď nakoniec vedú do pekla? …
Známy homosexuálny hudobník Elton John rýchlo reagoval na „pokrytectvo Vatikánu“:
„Ako môže Vatikán odmietnuť žehnanie gejských manželstiev, lebo „sú hriechom“ a napriek tomu šťastne profitovať z investície miliónov do filmu ‘Rocketman’ , ktorý oslavuje moje nájdenie šťastia v manželstve s Dávidom? Pokrytectvo!“ …

Predseda KBN biskup Bätzing „nie je šťastný“ z postoja Vatikánu

Bonn, 15.03.2021 (KNA) 027 311 – Kongregácia pre náuku viery 15. marca vyhlásila: „Cirkev nemá nijakú plnú moc, aby žehnala zväzky osôb rovnakého pohlavia. To je aj postoj pápeža Františka.“
Predseda Biskupskej konferencie Nemecka biskup Georg Bätzing, podľa vlastných slov „nie je šťastný z toho, že Vatikán sa teraz tak masívne zapojil do diskusie v Nemecku o žehnaní homosexuálnych párov“. Ďalej povedal:
„Vzbudzuje to dojem, že sa chce v rôznych častiach všeobecnej Cirkvi, aj u nás v Nemecku, podľa možnosti rýchlo ukončiť diskusiu a teologické spory, ktoré sa dnes vedú. To však vôbec nie je možné! Diskusia je na mnohých miestach intenzívna a vedená dobrými argumentami. Teologické otázky vzhľadom na dnešnú prax pastorácie nemožno jednoducho mocensky odstrániť zo sveta.“
Biskup Bätzing prejavil voči žurnalistom presvedčenie, že „náuka Cirkvi sa v tomto bude ďalej vyvíjať“ a vyhlásil:
„Kongregácia pre náuku viery vyjadruje stav náuky Cirkvi, ako sa odzrkadľuje vo viacerých rímskych dokumentoch. V Nemecku a iných častiach všeobecnej Cirkvi sa však už dlhšie vedú diskusie o tom, akým spôsobom možno túto náuku a vývoj náuk všeobecne posunúť ďalej únosnými argumentami. To sa musí diať na základe zásadných právd viery a morálky, ale aj v otvorenosti pre nové poznatky humánnych vied a životných situácií dnešných ľudí. Jednoduché odpovede na to iste nie sú.“

Iní nemeckí biskupi Rímu ďakujú
Diecézny biskup Regensburgu Rudolf Voderholzer privítal naproti tomu toto ‚nie‘ Vatikánu a poďakoval sa za jasné vyjadrenie:
„S pápežom a členmi Synody biskupov o rodine 2015 podčiarkujem aj ja, že každý človek nezávisle od sexuálnej orientácie sa musí rešpektovať a prijímať vo svojej dôstojnosti a treba sa starostlivo vyhýbať tomu, aby sa ho nejakým spôsobom vylučovalo. Kongregácia pre náuku viery potvrdzuje pápežovu náuku v Amoris laetitia, kde František zrovnoprávnenie manželstva s homosexuálnymi zväzkami striktne odmietol.“
Aj diecézny biskup Pasova Štefan Oster vyjadrenie Vatikánu privítal. Spája s tým nádej, že toto vyjadrenie učiteľského úradu bude napomáhať „väčšiu jednomyseľnosť názorov“ a povedal: „Kongregácia pre náuku viery objasnila totiž otázku, ktorá cirkev v Nemecku, ale aj vo svete, intenzívne zamestnáva a vedie k polarizácii. Vyhlásenie Ríma je pre mňa úlohou zvlášť sa venovať aj ľuďom, ktorí sa takýmto vyzdvihovaním manželstva cítia odstrčení, či zranení.“

Katolícke spoločenstvo žien Nemecka (kfd) však kongregácii oponovalo:
„Odmietame dnes uverejnený postoj z Ríma. Vieme o napätí medzi náukou Cirkvi a životnou realitou ľudí. Naďalej sa budeme zasadzovať za uznanie párov rovnakého pohlavia. Ľudia nesmú byť diskriminovaní na základe sexuálnej orientácie a životných foriem.“

Rakúsky biskup „nie žehnaniu je veľkým sklamaním“

Viedeň/Linz, 17.03.2021 (KAP) 027 310 – Linecký diecézny biskup Manfred Scheuer po vatikánskom odmietnutí žehnania homosexuálnych párov vyzval vo vyhlásení k „intenzívnej diskusii a teologickej reflexii, čo sa týka cirkevného posúdenia homosexuality a týchto osôb“ a uviedol:
„Mocenské slovo bez procesu učenia, bez rozlišovania, sprevádzania a rastu spôsobí, že sa dostane na scestie cesta lásky a ocenenia ľudí. Veď v učiteľskej náuke Cirkvi už nastal istý vývoj.
Chápem, že list Kongregácie pre náuku viery vyvolal vytriezvenie a veľké sklamanie. V súčasnej diskusii doznieva aj príliš dlhá história neláskavých, povrchných a nenávistných odsúdení. Preto sa rozhodne dištancujem od diskriminujúceho odsudzovania a vylučovania ľudí. V Cirkvi máme poslanie zasadzovať sa za lásku. Táto láska zostáva však prázdna, ak sa neodzrkadľuje v pastoračnom pôsobení a konaní Cirkvi …“. Biskup tiež poukázal na „pokroky v tejto oblasti“ vo svojej diecéze. …

„Nie Vatikánu k žehnaniu nie je posledné slovo“

„Nie Vatikánu k žehnaniu homosexuálnych párov nemôže byť a nebude posledným slovom Cirkvi v tejto otázke.“ Vyhlásila to Katolícka akcia Rakúska (KAÖ) v stredu v rámci „živej diskusie“ o vyhlásení Kongregácie pre náuku viery, ktorá zdôraznila, že „zväzky rovnakých pohlaví nezodpovedajú Božím plánom a preto ich nemožno požehnávať.“
Prezident KAÖ Leopold Wimmer:
„Rím tu argumentuje vždy tým, že chráni hodnotu sviatosti manželstva muža a ženy. To sa však nepodarí znehodnocovaním iných foriem vzťahov a tým, že sa k homosexuálnym osobám budeme stavať s diskrimináciou. Nóta kongregácie narazila na širokú kritiku v Cirkvi a sklamanie prejavili nielen laici, ale aj biskupi a kňazi. Sklamanie je o to väčšie, že pápež František stále znova vysielal signály nového prístupu Cirkvi k milujúcim sa ľuďom rovnakých pohlaví. Veď pápež ešte na jeseň schválil vydávanie štátnych zákonov pre občianske partnerstvá, pretože aj oni majú právo byť právne zabezpečení. Je najvyšší čas prehodnotiť homosexualitu v učiteľskom úrade Katolíckej cirkvi a venovať sa pastorácii homosexuálnych párov bez predsudkov.“
Wimmer sa tiež vyslovil za uznanie vedeckých poznatkov humánnej biológie a vyzval „nepoužívať v argumentácii pojmy, ktoré týchto ľudí zraňujú“.
„Zo skutočnosti, že homosexuálny sklon si ľudia nevolia sami musí učiteľský úrad Cirkvi v posudzovaní týchto vzťahov, kde ide o zodpovednosť za seba navzájom a trvalú vernosť nájsť cestu k novému mysleniu a novému jazyku,“ zdôraznil Wimmer.
To, že tieto zväzky nezodpovedajú Božej vôli je aj podľa predsedu Hnutia katolíckych mužov (KMBÖ), Ernesta Theußla, „výrazom dobe neprimeraného sebapreceňovania sa učiteľského úradu a tomu treba zásadne protirečiť“.
„To, že na homosexuálne zväzky sú rôzne názory treba akceptovať, no nemožno to kyjakom učiteľského úradu zmiesť zo stola. Cirkev by mala vyjsť na otvorené pole pluralitných názorov a zostať so všetkými v dialógu. Je viac ako zarážajúce, že Cirkev si nárokuje moc istej skupine ľudí upierať požehnanie. Cirkev by naopak mala byť prvá taká pokorná, aby Boha prosila o ich požehnanie. Cirkev má byť znamením a nástrojom spásy a nie jej paňou,“vyhlásil Theußl. …
„Roma locuta – Causa non finita!“ Týmto heslom sa prihlásila o slovo po dvoch ďalších laických organizáciách aj prezidentka Katolíckej akcie Horného Rakúska, Mária Hasibederová. „Odmietnutie Vatikánu iba polarizuje namiesto toho, aby rešpektoval vedecké poznatky a pastoračné potreby. Táto téma tým však iste nie je zo stola.“ …

Brazília: Kňaz zachránil dvoch ľudí – sám sa utopil

Rio de Janeiro, 15.03.2021 (KNA) 027 309 – Cez víkend prišiel v Brazílii o život 38-ročný kňaz pri zachráne dvoch ľudí pred utopením. Podľa správ kňaz zachránil ženu a chlapca, ktorých čln sa potápal v jazere na severovýchode krajiny.
Heslom tohto kňaza z Farnosti Gravata v štáte Pernambuco znelo: „Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10, 11), ako oznámila Diecéza Caruaru.
Spravodajský portál sa odvolal na policajnú správu, podľa ktorej kňaz Fernando de Lima Silva sa plavil so ženou a chlapcom v malom člne na jazere, aby urobil fotografie. Pritom sa zrazu čln prevrátil. Kňaz chytil chlapca a vysadil ho na blízku skalu. Vrátil sa a zachránil ešte aj ženu, no sám sa potom utopil.

Krakov: Vystúpenia z Cirkvi sa viac ako strojnásobili

Varšava, 14.03.2021 (KAP/KNA) 027 308 – V poľskej Krakovskej arcidiecéze vystúpilo z Katolíckej cirkvi v r. 2020 viac ako trikrát toľko veriacich ako rok predtým. Poľská spravodajská agentúra PAP hlásila v nedeľu s odvolaním sa na arcidiecézu, že počet vystúpení vzrástol zo 123 v r. 2019 na 445 minulý rok. V predošlých rokoch oficiálne opustilo Cirkev 50 – 60 katolíkov.
Biskupská konferencia Poľska už desať rokov neudáva počty vystúpení z Cirkvi. Krakov je prvou diecézou, ktorá túto informáciu podáva. V r. 2012 podal cirkevný štatistický inštitút vo Varšave po prvý aj posledný raz nie celkom úplný prehľad o predchádzajúcom roku. Podľa neho sa v r. 2010 v celej krajine rozlúčilo s cirkvou 459 katolíkov.
V Nemecku a Rakúsku treba vystúpenie z Cirkvi hlásiť správe obce a to sa automaticky oznámi príslušnej cirkvi. V Poľsku však pri tom nemožno obísť kňaza v príslušnej farnosti. Takého často emocionálneho rozhovoru sa však stránia mnohí, ktorí sa už necítia byť s Cirkvou veľmi spojení. V Poľsku nie je cirkevná daň, takže tento dôvod je vylúčený.
Predseda Biskupskej konferencie Poľska, poznaňský arcibiskup Stanislav Gadecki, v pastierskom liste k Pôstnemu obdobiu vysvetlil vystúpenia z Cirkvi o. i. aj „nedostatkom zrozumiteľného svedectva viery z našej strany“. Ako ďalší dôvod uviedol „proti-cirkevnú propagandu“, ktorá katolíkov zvádza na scestie. Napísal, že „vystúpenia spôsobujú žiaľ a rozkol v mnohých rodinách“ a dodal: „Pre každého však existuje cesta naspäť do Cirkvi, ale iba obrátením.“

Poľskí biskupi: Centrom zasadnutia osobné obrátenie každého

Varšava, 12.3.2021 (kath.net/Poľská biskupská konferencia/pl) – 027 307 – Kath.net dokumentuje tlačové vyhlásenie Biskupskej konferencie Poľska z 11. marca 2021 vo Varšave v plnom znení:

Dňa 11. marca 2021 sa pod vedením arcibiskupa Stanisława Gądeckého konalo vo Varšave 388. plenárne zasadnutie poľských biskupov. Kvôli pandémii bolo podstatne skrátené a za prísnych hygienických predpisov.
1. Biskupi napísali list pápežovi Františkovi pri príležitosti 8. výročia jeho zvolenia na stolec sv. Petra. Ďakujú mu za mnohé a vzácne plody jeho pontifikátu, ktoré Cirkvi a svetu vracajú nádej. Ďakujú zvlášť za posolstvo Evanjelia, ktoré bolo počas jeho historickej cesty do Iraku adresované celému ľudstvu, ako aj za vyhlásenie Roku sv. Jozefa a za apoštolský list „Patris corde“. Biskupi vyjadrujú aj želanie zúčastniť sa na Roku rodiny, ktorý bol ohlásený pri príležitosti 5. výročia Amoris Laetitia.
2. Rodina bola jednou z hlavných tém plenárneho zasadnutia. Ohlásený Rok rodiny stanovuje jasné pastoračné priority. Biskupi povzbudzujú duchovných pastierov, Bohu zasvätené osoby a laikov, aby ešte aktívnejšie hlásali „radosť z lásky v rodinách“ (Amoris Laetitia 1). Príprava na sviatosť manželstva, posilnenie rodín Božou silou, napomáhanie a podpora manželských a rodinných spoločenstiev, ako aj ich sprevádzanie a podpora rodín v problémoch majú preniknúť celú službu spásy Cirkvi. Biskupi ďakujú aj všetkým, ktorí sa zasadzujú za ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Súčasne povzbudzujú podporovanie otcov a matiek, ktorí prijmú dar nového života vedení prikázaním lásky k Bohu a k blížnemu. Všetky výrazy ľudskej dobroty sú rovnako dôležité ako pastoračná, medicínska, psychologická a ekonomická starostlivosť.
3. Osobné obrátenie každého veriaceho, čo často pápež František zdôrazňuje, bolo v centre úvahy o súčasnej situácii cirkvi v Poľsku. Biskupi si cenia rôzne iniciatívy duchovných a laikov, ktorých účelom je obnova cirkvi. Biskupi ďakujú všetkým, ktorí plnia svoje povolanie k apoštolátu v krste, že vernou modlitbou, kresťanským životom a kreatívnou angažovanosťou v záležitostiach Cirkvi vydávajú jasné svedectvo o Kristovi. Pripomínajú nám, že iba iniciatívy duchovných a laikov podnikané v jednote s pastiermi prinesú Cirkvi dobro. Okrem toho biskupi poukazujú na to, že by sa malo rozsiahle popremýšľať nad potrebou čítať kresťanské posolstvo v našej dobe.
4. Biskupi prijali zmeny zavedené vo všeobecnom dekréte – „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia“. „Spôsob formácie kňazov v Poľsku“ stanovuje nové pravidlá výchovy kňazov v Poľsku. Zmeny zohľadňujú komentáre Kongregácie pre klérus a Kongregácie pre katolícke vzdelávanie. Dátum platnosti dekrétu určí predseda KBP po schválení Svätého stolca.
5. Biskupi si vypočuli správu arcibiskupa Wojciecha Polaka, delegáta BKP pre ochranu maloletých, o aktivitách cirkevného Systému ochrany detí a mládeže a podporu obetí sexuálneho zneužívania na miestnej a národnej úrovni. Vývoj a posilnenie tohto systému musí slúžiť na spoluprácu BKP a Konferencie mužských rehoľných predstavených v rámci aktivít Nadácie sv. Jozefa. To cirkvi umožní konať solidárne v prospech blaha ukrivdených a na ochranu maloletých. Cirkev v Poľsku spolupracuje so štátnymi orgánmi na účinnom boji proti sexuálnym zločinom na maloletých a na blahu človeka.
6. Pastieri katolíckej cirkvi v Poľsku prítomní na zasadnutí pripomínajú aj význam Pôstneho obdobia. Táto doba je zvláštnou príležitosťou pre všetkých na osobné obrátenie. Má nás pripraviť na radostné slávenie Veľkej noci. Biskupi povzbudzujú veriacich čerpať zo sviatosti zmierenia a zúčastniť sa nedeľného slávenia Eucharistie s potrebnou starosťou o zdravie a bezpečnosť. Svojich krajanov odporúčajú do ochrany a príhovoru sv. Jozefa a Poliakom v Poľsku aj v zahraničí udeľujú pastoračné požehnanie.
Podpísaní sú pastieri katolíckej cirkvi v Poľsku prítomní na 388. plenárnom zasadnutí poľského episkopátu.

Malajzia: Kresťania smú znova hovoriť Bohu „Alah“

Hongkong, 13.03.2021 (KAP/KNA) 027 306 – Po viac ako desaťročí právneho sporu smú kresťania v Malajzii vo svojom jazyku znova používať arabské slovo „Alah“ pre Boha. Najvyšší súd teraz zrušil tento zákaz malajskej vlády používať slovo „Alah“ v kresťanských textoch, ako informuje katolícka tlačová agentúra UCA News v Hongkongu.
„Zákaz odporuje ústavnému právu na náboženskú slobodu.
Náboženská sloboda je aj v časoch ohrozenia verejného poriadku absolútne chránená!“ zdôraznil sudca Nor Bee Ariffin v odôvodnení rozsudku.
Používať meno „Alah“ zakázala kresťanom vláda pod vedením malajskej islamskej strany UMNO pred vyše 20 rokmi na nátlak islamistických skupín. „Používanie arabského slova pre Boha kresťanmi môže moslimov rozrušiť a viesť k nepokojom,“ ako dôvodila.
Kresťanka Jill Irelandová podala v r. 2008 proti tomuto zákazu žalobu, keď jej malajskí colníci pri návrate do vlasti zhabali osem kresťanských CD s nápisom „Alah“. Počas prvého procesu v r. 2010 islamskí fanatici spustošili 11 kostolov zápalnými bombami.
Vláda zakázala katolíckemu týždenníku „The Herald“ používanie slova „Alah“ v ich malajskom jazyku v r. 2013. V nasledujúcich rokoch cirkev prehrala viacero súdnych sporov v tejto veci.
Asi 60 percent z 32 miliónov Malajzijčanov tvoria moslimovia. S viac ako 10 percentami sú kresťania po budhistoch tretím najväčším náboženským spoločenstvom v krajine.

Vedci naliehavo žiadajú EÚ preveriť bezpečnosť vakcín

Európa, 12.3.2021 (Children’s Health Defense) – 027 305 – Skupina prominentných vedcov a lekárov v otvorenom liste žiada Európsku liekovú agentúru – European Medicines Agency (EMA) – aby reagovala na naliehavé otázky bezpečia ľudí týkajúce sa troch vakcín proti covidu schválených na používanie v EÚ alebo zrušila ich schválenie! Skupina chce vedieť, „či boli zásadné otázky týkajúce sa bezpečnosti vakcín primerane preskúmané pred ich schválením na EMA. Ide o vakcíny Pfizer-BioNtech, Moderna a Astra Zeneca.
V liste vedci a lekári uvádzajú, že sa vyskytuje široký rozsah vedľajších účinkov u predtým zdravých mladších ľudí po zaočkovaní a píšu:
„Navyše mnohé médiá informujú o postihnutí obyvateľov domovov seniorov niekoľko dní po zaočkovaní. Uznávame, že sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky, ale boli a stále pribúdajú vážne prípady a za týchto okolností sa zdá, že vakcíny neboli riadne preskúmané a nie sú k dispozícii ani výsledky z pitiev zomrelých, lebo sa často nekonajú. … Prípady úmrtia sa vyskytujú do 28 dní po zaočkovaní. Malo by tiež byť k dispozícii porovnanie s klinickým stavom ľudí, ktorí zaočkovaní neboli. Lekári ďalej detailne rozoberajú konanie komisie EÚ a jej rezolúciu a žiadajú nápravu.

Čína lobuje vo WHO kvôli očkovacím pasom pre všetky národy

Očkovací pas by bol zrejme založený na sociálnom kreditnom systéme
krajiny u 1,1 miliarde ľudí

Peking, 12.3.2021 (LifeSiteNews) 027 304 – Komunistická Čína vyzvala Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), aby dovolila krajine viesť cestu rozvoja globálneho očkovacieho pasu, ktorý by kontroloval slobodu pohybu svetovej populácie rovnakým spôsobom, ako sa to deje v Číne systémom sociálneho kreditu.
Čína chce podporovať WHO v založení vzájomného uznávania vakcinácie obyvateľov, ako uvádzajú noviny Global Times. Ďalej píšu:
„Čínski experti by boli šťastní, keby sa mohli podeliť so svojimi skúsenosťami a technickou podporou s WHO, lebo Čína je najskúsenejšou krajinou v používaní zdravotníckeho kódového systému na svete. A WHO je najvhodnejším organizátorom na zabezpečenie nezávislosti, férovosti a bezpečnosti dát.“

Global Times ďalej uvádza, že by sa to mohlo realizovať za 2-3 mesiace a použiť už pri Olympijských hrách v Tokiu 23. júla až 8. augusta! Čína by mohla vybudovať medzinárodnú platformu iba za jeden týždeň, ako povedal Xiang Ligang, riaditeľ Informačnej aliancie pre spotrebu v Pekingu. Ako Xiang dodal:
„Bolo by však lepšie, keby WHO, skôr ako nejaká krajina alebo regionálna organizácia, bola organizátorkou na zabezpečenie nezávislosti, férovosti a bezpečnosti dát tejto platformy. WHO by mohlo navrhnúť pravidlá, postupy a dátový formát. Čína je dobre vybavená a pripravená efektívne vybudovať túto platformu, rozvinúť ju a podporovať. Také čínske partnerstvo s WHO by spojilo globálne napomáhanie so zrelou technológiou a to by zabezpečilo aj dôveru verejnosti.“ …

Čína hrdo vyhlasuje, že už taký pas vyvinula a že má sociálnu kontrolu na 1,1 miliardou ľudí. Z toho 13,49 milióna ľudí klasifikovala ako nedôveryhodných a 20,47 miliónu ľudí odmieta poskytovať letenky a 5,71 miliónu aj prístup k vysoko-rýchlostnej doprave vlakmi, lebo sa osvedčili pri každodenných kontrolách ako nečestní!!!

Lekár sa smial skeptikom vakcín – po zaočkovaní zomrel

Varšava, 12.3.2021 (LifeSiteNews) 027 303 – Poľský lekár, ktorého nafilmovali na videu ako sa vysmieva ľuďom skeptickým voči vakcínam proti covidu, zomrel 19 dní po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny Pfizer.
Dr. Witold Rogiewicz z OVI – Kliniky pre terapiu neplodnosti vo Varšave dostal dve dávky vakcíny – 4. a 26. januára. Keď ho druhýkrát očkovali robil si vtipy na účet „antivakcínnikov“, skeptikov voči 5G a ľudí s autizmom! Video uverejnili poľské internetové a sociálne médiá.
„Dajte sa zaočkovať, aby ste chránili seba, svojich príbuzných priateľov a aj pacientov,“ radil tento gynekológ. „Len spomeniem, že mám informácie aj pre „antivakcínnikov“ a skeptikov voči covidu – ak sa chcete kontaktovať s Billom Gatesom, tak môžete cezo mňa. Môžem vám aj požičať sieť 5G v mojom tele.“ Narážal tak na informácie o mikročipoch a šíriace sa správy o tom, že vírus šíri čínska sieť 5G.
Lekár hovoril aj o kontroverznej teórii, že autizmus u detí môže zapríčiňovať vakcína proti osýpkam, mumpsu a rubeole: „Prepáčte mi, ak teraz nič nehovorím, ale ochorel som na autizmus,“ ironizoval ďalej Rogiewicz.
Lekár zomrel na zlyhanie srdca o dva týždne neskôr – 15. februára. Jeho kolegovia vyjadrili svoj šok a sústrasť jeho rodine. Webová stránka kliniky má aj obrázok symbolu pro-potratového hnutia v Poľsku – top right-hand corner.
No jeho dcéra Małgorzata Rogiewiczová hovorí:
„Ocko mal problémy so srdcom a zomrel na zlyhanie srdca. Jeho smrť nemá nič do činenia s druhou dávkou vakcíny. Ani on, ani ja sme po zaočkovaní nemali vedľajšie účinky.“

Švédsko: Nahradia čipy v rukách hotovosť a platobné karty?

Švédsko, ( https://nypost.com/2019/07/14/swedish-people-are-getting-chip-implants-to-replace-cash-credit-cards/ – 027 302

Tisíce ľudí vo Švédsku používajú implantovaný futuristický mikročip, aby nepotrebovali peniaze, ani kartu a mohli bez problémov platiť čipom. Už viac ako 4000 ľudí si už dalo implantovať do ruky čip vo veľkosti zrnka ryže a títo „priekopníci“ dúfajú, že čoskoro sa k nim pripoja milióny a stane sa to globálnou akciou.
Švédsky vedec Ben Libberton pre noviny The Post vyhlásil, že je to „čierne zrkadlo“ podobné televíznym futuristickým seriálom.
Čipy pomáhajú Švédom monitorovať si zdravie a dokonca nahrádzajú aj kľúčové karty na vstup do kancelárií a budov!
Mikročipy vpichuje bývalý tetovač Jowan Österlund, ktorý nazýva túto techniku „mesačný náboj“ a tento zakladateľ „Centra kontroly digitálnej identity“ hovorí: „Technika sa dostane do tela, som si tým istý!“
Österlund vyhlasuje, že technika je bezpečná, ale to nezastavilo kritické názory, lebo ľudia sa obávajú spojenia s kybernetickými zločinmi, ktoré sa v krajine v ostatnom desaťročí zdvojnásobili. Britský vedec Libberton žijúci vo Švédsku, ocenil „rozhodne vzrušujúce“ potenciálne benefity pre zdravie ľudí na základe presných údajov braných priamo z ľudského tela, no uvádza:
„Pomyslite len, keby takáto kontrola Apple mohla merať veci ako glukózu v krvi! No obávam sa strachu más z precíznych osobných údajov, ktoré by sa mohli zneužiť. Dostanem list zo zdravotnej poisťovne už predtým, než sám budem vedieť, že som chorý? Ak použijem čip na kúpu obeda, pôjdem do fitness centra a do práce, bude mať o tom ktosi informácie? A bude sa to niekde ukladať a bude to bezpečné? Nie je to iba čip, ale integrácia s inými systémami a zdieľanie dát. Obávam sa, že Švédi si neuvedomujú potencionálne nebezpečia a riziká!“ …
Tento trend sa zhoduje s protestom Švédov proti hotovostným platbám, peniazom a minciam, čo sa v krajine vyskytuje iba v jednom percente hospodárstva.

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *