Novéna chorých k sv. Rafqe

http://www.zivotopisysvatych.sk/rebeka-choboq/

DEŇ PRVÝ

Sláva Bohu, Otcovi, ktorý povolal sv. Rafqu do svätého kláštorného života a bol pre ňu otcom i matkou. Chváľme Syna, ktorý si vyvolil učeníčku utrpenia a vykúpenia. Vďaka Duchu Svätému, ktorý posilnil jej trpezlivosť a vytrvalosť. Na príhovor sv. Rafqy, Pane, vyslyš moju modlitbu a udeľ mi milosť, o ktorú prosím (tu povedzte prosbu) a ja s ňou budem chváliť Teba Otca, Syna i Ducha Svätého po všetky dni môjho života. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

MODLITBA

Prosím Ťa, svätá Rafqa, pomôž šíriť skutočnú radosť vo svete plnom utrpenia. Poteš smútiacich a urob ich šťastnými a láskavými. Nauč nás modliť sa s vierou v Ježiša Krista a žiť svoj život v pokoji. Hoci Ťa lekári nemohli vyliečiť, Ty si chorých v ich bolesti podopierala prežívaním tajomstiev Ježišovho vykúpenia. Prosíme Ťa, zotri naše slzy, uzdrav chorých, naplň srdcia ľudí radosťou a láskou, daj, aby sme nasledovali Tvoje kroky a cnosti, aby sme tak s Tebou naveky oslavovali Pannu Máriu, Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

DEŇ DRUHÝ

Sláva Ti, Pane Ježišu Kriste, ktorý si svätú Rafqu napĺňal nežnosťou, a ktorá žila svoj život v spojení s Najsvätejšou sviatosťou. Svoj život napĺňala radosťou a pokojom. Svoje telo a dušu pretvorila na chrám Ducha Svätého, a tak dokázala naplniť svoj kláštorný život poslaním, dobrou prácou, asketickým životom a modlitbami. Ó, Pane náš, na príhovor sv. Rafqy, pošli svojej Cirkvi verných robotníkov a udeľ mi milosť, o ktorú Ťa prosím (…) a ja s ňou budem chváliť Teba Otca, Syna i Ducha Svätého po všetky dni môjho života. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ TRETÍ

Ó, Duchu Svätý, ktorý si nám vo svätej Rafqe ukázal príklad, ako znášať kríž, keď opakovala so svätým Pavlom: „Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.(1Kor 2,2) a tak sa stala novým poslom utrpenia ľudstva. Dovoľ nám nasledovať jej príklad s vierou, nádejou a láskou. Ó, Duchu múdrosti, podľa svojej svätej vôle ma na príhovor sv. Rafqy obdaruj milosťami, o ktoré Ťa touto novénou prosím (…) a ja budem naveky oslavovať Teba, Otca i Syna. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ ŠTVRTÝ

Ó, Ježišu Kriste, môj Bože, ty si skúšal dieťa Rafku tým, že si jej vzal matku, aby si jej daroval Pannu Máriu, svoju matku, ako náhradu. Ó, Pane, nech je svätá Rafqa kvasom medzi kresťanskými rodinami a príkladom pre každého trpiaceho, handicapovaného, postihnutého, slepého, chorého, smutného, pre každé dieťa a sirotu, aby mohli znášať svoj kríž s láskou a radosťou. Ó, Pane náš, vypočuj moju modlitbu a na príhovor sv. Rafqy mi udeľ tie milosti, za ktoré sa modlím (…) a ja Ťa budem chváliť naveky. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ PIATY

Ó, nebeský Ženích, ktorý si vzal srdce čistej Rafky, keď bola mladá, aby prestala vnímať svoju krásu, šťastie alebo pohodlie a cítila len Teba. Povolal si ju do evanjelizácie. Neúnavne pracovala, vyučovala, šírila Tvoje slová a Tvoje evanjeliové učenie vštepovala do sŕdc starých i mladých. Na príhovor sv. Rafqy mi udeľ, Pane, tieto milosti  (…) a ja budem žiť pravú lásku a skutočný pokoj, ktorých Ty si zdrojom a budem Ťa oslavovať naveky. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ ŠIESTY

Ó, Ježišu Kriste, ktorý si v čase ťažkostí viedol a chránil svätú Rafqu. Modlila sa a ona cítila, že ju voláš do väčšej obety a pokory. A tak vstúpila do libanonskému maronitskému rádu, kde bola príkladom pre svoje sestry v zachovávaní príkazov, neustálej modlitby a tichého diela. Na príhovor sv. Rafqy poskytni pomoc a svetlo otcom a matkám, vypros výchovné a duchovné poznanie pre učiteľov, svätosť mníchom a rehoľným sestrám. Udeľ nám, Pane, na jej príhovor tieto milosti (…) podľa svojej vôle a ja budem odpovedať na Tvoje volania a naveky Ťa oslavovať. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ SIEDMY

Ó, svätá Rafqa, ktorá si prosila Ježiša Krista o milosť prežívať jeho utrpenie. Tvoja prosba bola okamžite vyslyšaná: stratila si zrak, reumatizmus ťa ochromil na celý život a bola si 29 rokov pripútaná na kríž utrpenia a bolesti. Napriek tomu si zostala trpezlivá a vďačná Bohu opakujúc: „pre Tvoje utrpenie a Tvoju tŕňovú korunu.“ Svoje utrpenie si prijala s radosťou a úsmevom na tvári. Sv. Rafqa, vypros mi od svojho božského Ženícha milosť, o ktorú prosím (…), a ja ho budem naveky s Tebou oslavovať. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ ÔSMY

Ó, sv. Rafqa, priateľka kríža a verná spoločníčka Ukrižovaného v tajomstve vykúpenia. Zostaň stále s nami a dovoľ nám nasledovať Teba – posla bolesti, radosti, dobra a lásky. Vypros trpiacim, aby prijali svoj osud odvážne a vnímali ho ako kríž spásy pre seba a celý svet. Aby tak svojím utrpením doplnili utrpenie Božského Spasiteľa a posvätili seba a celý svet. Vypros mi od Ježiša Krista milosť, o ktorú prosím (…), aby som ho mohla naveky s Tebou oslavovať. Amen.

Pomodlite sa Otče náš, Zdravas‘ Mária a Sláva Otcu a modlitbu sv. Rafqy

DEŇ DEVIATY

Ó, sv. Rafqa, pravá učeníčka Ježiša Krista a verná spoločníka Ukrižovaného v tajomstve vykúpenia. Ty si sa ponáhľala slúžiť Pánovi a ponúkla si sa ako úplná a čistá obeta. Sv. Rafqa, daj, aby som od Ježiša Krista získala milosť požehnania pre svoju vlasť, rodinu a pre seba, aby mi Ježiš pomohol prispieť k naplneniu kráľovstva už tu na zemi. Vypros mi od Ježiša Krista milosť, o ktorú prosím (…) a ja budem s Tebou chváliť Najsvätejšiu Trojicu, ktorá Ťa korunovala večnou slávou. Amen.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *