Život Cirkvi vo svete 34/2018

Obsah

Vyhlásenie predsedu KBS k 50. výročiu invázie vojsk v r. 1968

František pred cestou pozdravil Írov vo video-posolstve

Stretnutie rodín – Eucharistia je staršia ako zrada

Vatikán: Zneužívanie malo „ničivý účinok“ na Cirkev

Kardinál: Nikto mi o gejovskej subkultúre nepovedal

Kardinál: „Obete zneužívania majú sami čo skrývať“

Ďalší nápor migrantov na hranice EÚ

Disney-Film má prvý raz homosexuálnu postavu

Teológ: Diskusia o zneužívaní – súčasť bojov v Cirkvi

Pápež: „Amoris laetitia“ v tradícii učiteľského úradu

Brazília: Prípravy na synodu o oblasti Amazónky

Kňaz začal petíciu za odstúpenie kardinála Barbarina

Kardinál: ‚Cirkev očistiť od homosexuálnej kultúry’

Chile: Odoberú kardinálovi Ezzatimu občianstvo?

Lekári dieťa vzdali – po bozku pápeža sa začalo uzdravovať

Pápežova návšteva v Írsku

Jezuita James Martin: Prípad McCarrick len výnimka McCarrickova sieť

Teológ k listu pápeža: ‚Absolútne nedostačujúci’

Pápežov list k zneužívaniu – dobre myslený začiatok

Pápež píše list k zneužívaniu v Cirkvi

„Lode migrantov nepustiť do našich prístavov“

„Toto šialenstvo je nebezpečným zlyhaním politiky“

Švajčiarsko: Odmietajú podať ruku – odsun

Zlodeji prepadli biskupa a jeho krstného syna

Šiesti mnísi kláštora Heiligenkreuz odišli do Nemecka

Dublinský arcibiskup jasne o zneužívaní v Cirkvi

Pápež František navštívi aj „mariánske srdce“ Írska

Katolícka omša a islamská modlitba za obete v Janove

Welt: „Salvini sa stáva pre Františka hrozbou“

Spevák za ‚homosexuálne manželstvo“ na stretnutí rodín

Praha: Nový opát na Strahove a nová opátka

Maďarsko oslavuje založenie štátu

„Hollywood má byť ‚trans-inkluzívnejší’“

Božia Matka z Knocku, Írsko

Arcidiakon Bartholomew Cavanagh bol farárom v írskom Knocku, kde sa Panna Mária v r. 1879 zjavila na priečení kostola. Mal veľkú úctu k dušiam v očistci. Mesiace pred zjavením arcidiakon obetoval stovku svätých omší za duše v očistci. Keď sa obetovala svätá omša na stý deň, 21. augusta 1879 sa zjavila Panna Mária ako dar vďačnosti za vyslobodené duše. (365 dní s dušami v očistci, Zachej, 2017)

Vyhlásenie predsedu KBS k 50. výročiu invázie vojsk Varšavskej zmluvy

Bratislava, 20.8.2018 (TK KBS) 022 753 – Pri príležitosti 50. výročia invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vydal predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásenie:

Rok 1968 priniesol ľuďom nádej. Nádej na zmenu nespravodlivého režimu a nádej na obnovu náboženskej slobody. Naši občania chceli vykročiť vlastnou cestou a uplatniť právo na sebaurčenie. Boli však násilne zahnaní späť do slepej uličky.
Päťdesiate výročie protiprávneho vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa nám pripomína pošliapanie slobody a nádeje. Spomienka na komunistickú propagandu, ktorá okupáciu vyhlásila za pomoc a útlak za normalizáciu, je varovaním, aby sme sa ani v našej súčasnosti nenechali oklamať. Nastavovanie krivých zrkadiel, prekrúcanie dejín a bagatelizovanie zločinov poškodzuje slobodu aj správny úsudok.
Odvaha tých, ktorí sa v auguste 1968 vzopreli, nech nám pripomenie hodnotu našej nezávislosti. Ich utrpenie nech nám nedovolí nechať sa manipulovať cudzími záujmami, z ktorejkoľvek strany.
Dnes má naša spoločnosť možnosť kráčať vlastnou cestou. Cirkev, ktorá je jej súčasťou, je vďačná za obnovu náboženskej slobody. Svojím úsilím chce prispievať k tomu, aby si ľudia zachovali vonkajšiu i vnútornú slobodu, a aby za nijakých okolností nestratili nádej.

František pred cestou pozdravil Írov vo video-posolstve

Vatikán, 24.8.2018 (RV) 022 752 – Svätý Otec pred blížiacou sa cestou do Írska pozdravil obyvateľov „Zeleného ostrova“ prostredníctvom video-posolstva. Ako uvádza, Svetové stretnutie rodín má „pripomenúť základné miesto rodiny v živote spoločnosti a pri budovaní lepšej budúcnosti pre mladých“.
Pápež František v krátkom videu hovorí aj o svojej túžbe, aby jeho návšteva Írska „pomohla rásť jednote a zmiereniu medzi všetkými veriacimi v Krista“ v tejto krajine.
Pripomeňme, že nejde o prvú návštevu Jorgeho Bergoglia v Írsku – v roku 1980 tu strávil dva mesiace, keď sa v jezuitskej škole v Milltown Parku zdokonaľoval v angličtine.

Posolstvo pápeža Františka pred cestou do Írska

„Milí priatelia, skôr ako o niekoľko dní navštívim Írsko počas Svetového stretnutia rodín, posielam láskyplné slová pozdravenia celému írskemu ľudu. S radosťou myslím na to, že sa opäť vrátim do Írska!
Ako viete, svetové stretnutie je oslavou krásy Božieho plánu s rodinou. Je tiež príležitosťou pre rodiny z celého sveta stretnúť sa a podporiť sa v prežívaní ich špeciálneho povolania. Rodiny dnes čelia mnohým výzvam v ich úsilí stelesňovať vernú lásku, vychovávať deti k zdravým hodnotám a byť v širšom spoločenstve dobrým kvasom lásky a vzájomnej starostlivosti. Vy to dobre viete.
Nazdávam sa, že toto podujatie môže byť zdrojom obnoveného povzbudenia pre rodiny na celom svete, zvlášť tých, ktoré budú prítomné v Dubline. Môže nám pripomenúť základné miesto rodiny v živote spoločnosti a pri budovaní lepšej budúcnosti pre mladých. Mladí sú budúcnosť! Je veľmi dôležité pripraviť mladých na budúcnosť, pripraviť ich dnes, v prítomnosti, ale zakorenených v minulosti: mládež i starí rodičia – to je veľmi dôležité.
Aj keď zvláštnym dôvodom mojej návštevy v Írsku je Svetové stretnutie rodín, chcem aby táto cesta zahrnula aj všetkých členov írskej rodiny. Prosím zvlášť, aby pomohla rásť jednote a zmiereniu medzi všetkými veriacimi v Krista, ako znak toho pevného pokoja, ktorý je snom Boha pre celú ľudskú rodinu.
Viem, že mnoho ľudí aktívne pracuje na prípravách mojej návštevy. Srdečne všetkým ďakujem. Prosím každého osobne o modlitbu, aby toto stretnutie bolo časom radosti a spokojnosti, pohladením jemnej Ježišovej lásky pre všetky rodiny v pravde, pre každé Božie dieťa.
Ubezpečujem vás o mojej blízkosti, modlitbe a pozývam vás modliť sa za mňa, potrebujem to. Zo srdca vám udeľujem moje požehnanie.
Nech Boh žehná vás všetkých, Otec i Syn i Duch Svätý.
(Preklad: Slovenská redakcia VR) -ab-, -zk –

Stretnutie rodín – Eucharistia je staršia ako zrada

Boli sme takí šťastní, že vidíme túto nádhernú generáciu, ktorá má veľký záujem o to, aby prenikla znova ku koreňom viery!

Bernhard Meuser/Youcat, Rakúsko

Dublin, 23.8.2018 (kath.net) 022 751 – Včera som sa stretol s veľmi bezútešnou pochmúrnou atmosférou, keď som pricestoval na Svetové stretnutie rodín v Dubline. Temné tiene mrakov, ktoré sa po informáciách o tisícke zneužitých detí v USA vznášajú nad stretnutím rodín, sa nestiahli, ale cez šedé mraky na oblohe v priebehu dňa predsa len prenikli slnečné lúče.
Účastníkom svätej omše v Aréne, ktorí si na smartphone už pozreli čítanie zo sviatku Panny Márie Kráľovnej nabehla husia koža: Ezechiel, 34. kapitola! Nešetrná ohnivá reč na adresu pastierov Izraela:
„Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi …“
Írski organizátori však obozretne zvolili iné čítanie. Vysoko postavenému kazateľovi sa kritická situácia tejto hodiny tak nejavila – našiel pokorné a vierohodné slová uvítania, čo prítomní odmenili srdečným potleskom. Počas dňa sa ukázalo, že cirkev zradou niektorých jej pastierov ubiť nemožno. Eucharistia je staršia ako zrada.
Koľké silné, sebavedomé rodiny s mnohými deťmi som stretol! Popri Íroch sú silne zastúpení Španieli a Taliani. V rozhovoroch, ktoré som viedol, nevládol duch rebélie voči hierarchii, biskupom a kňazom. Hoci sa to dalo očakávať. Ale jasne sa ukázalo – veci treba nanovo upraviť. Laici sa musia konečne vymaniť zo svojho konzumného správania. Laici musia prevziať iniciatívu. Inak sa to katolícke skončí. Povýšený, náročný kňaz, kňaz bez pokory – sa môže pobaliť a odísť. Ľudia ho už viac neznesú.
Ale takých kňazov som v Dubline nevidel! Namiesto toho mnohé silné osobnosti, šľachovité typy pastierov s vyžarovaním charizmy. Nadobudol som dojem – to sú kňazi, ktorým ľudia môžu dôverovať a ktorých môžu milovať!
My z YOUCATu sme v Dubline zastúpení dvomi veľkými stanmi, v ktorých prijímame rodiny. Stan YOUCATu pre deti bol zavalený mladými rodinami, takže sme nápor sotva zvládali. Dnes zrejme príde ešte viac rodín s deťmi. Boli sme takí šťastní, že vidíme túto nádhernú generáciu, ktorá má veľký záujem o to, aby prenikla znova ku koreňom viery a hlboko a existenciálne sa do nej vnorila. O svetovej premiére YOUCATu pre deti s úžasným kardinálom Schönbornom a rovnako silným biskupom O´Leahym tu zrejme hovoriť nemusím. To výdatne robí írska tlač! –zg-

Vatikán: Zneužívanie malo „ničivý účinok“ na Cirkev

Parolin: „Aj pri témach ako migrácia, kríza rodiny a prístup k homosexuálom je potrebné zahojiť mnohé rany.“

Vatikán, 24.8.2018 (kath.net/KAP) 022 750 – Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin označil sexuálne zneužívanie kňazmi ako „ohavné činy“. „Tieto škandály majú ničivý účinok na vierohodnosť Cirkvi. Prvou úlohou Cirkvi je stáť po boku obetiam a pomôcť im znovu si život vybudovať,“ povedal najvyšší predstaviteľ Katolíckej cirkvi po pápežovi Františkovi podľa informačnej služby „Vatican News“ v stredu.
Parolin sa vyjadril v súvislosti s cestou pápeža do Írska cez víkend. Kardinál sa vyslovil, že katolícka cirkev v Írsku spoznala svoje zlyhania, chyby a hriechy v škandále zneužívania a podnikla opatrenia, ktoré opakovaniu takýchto ohavných činov zabránia: „František chce svojou návštevou vydať znamenie nádeje a dôvery v oslobodzujúcu silu Boha,“ povedal Parolin.
Kardinál tiež zdôraznil, že „aj pri témach ako migrácia, kríza rodiny a prístup k homosexuálom je potrebné zahojiť mnohé rany“. „Cirkev tu nemá vydávať zo seba iba slová, ale aj príklady a činy. Ľudí treba sprevádzať, načúvať im v dialógu a s ochotou spoločne rásť.“
Štátny sekretár ešte dodal, že Cirkev musí tiež naliehať na zákonodarstvo podporujúce rodiny. –zg-

Kardinál: Nikto mi o gejovskej subkultúre nepovedal

Newark, 24.8.2018 (kath.net/CNA/jg) 022 749 – Nikto ma neinformoval o nejakej „gejovskej subkultúre“ v Arcibiskupstve Newark, napísal americký kardinál Joseph Tobin v liste svojim kňazom. Hlavou arcibiskupstva je od novembra 2016.

Kardinál Tobin listom reaguje na článok agentúry Catholic News Agency (CNA), v ktorom šiesti kňazi Arcidiecézy Newark informujú o svojich skúsenostiach v seminári a v kňazskej službe. Rozprávajú o „homosexuálnej subkultúre v seminári a medzi klérom, o ktorej vedel každý bohoslovec a každý kňaz“. Ich správy sa týkajú rokov 1986 až 2000, v ktorých bol arcibiskupom v Newarku Theodore McCarrick a rokov 2001 až 2016 za jeho nástupcu Johna Myersa.
Spomínajú, aké nepríjemné im boli návštevy McCarricka v kňazskom seminári, pretože často došlo k jeho obťažovaniu seminaristov. Mimoriadny vzťah, ktorý udržiaval McCarrick so svojím „synovcom“ nebol v arcidiecéze tiež nijakým tajomstvom.
„Boli dva druhy seminaristov,“ ako povedal jeden kňaz pre CNA. „Väčšia skupina cítila Božie volanie slúžiť jeho Cirkvi. Druhá skupina patrila do homosexuálnej subkultúry, ktorá už v seminári existovala.“
Diecézne orgány prejavovali udivujúcu mieru tolerancie. V seminári sa chlapcom radilo, aby nerobili problémy a homosexuálnych seminaristov nechali na pokoji! Aj po vysviacke by boli len stratení, keby niečo podnikli proti tejto subkultúre, ako informovali kňazi.
„Ku koncu úradu arcibiskupa Myersa sa situácia v kňazskom seminári zlepšila. Nastali personálne zmeny. Medzitým sú už v platnosti prísnejšie kritériá voľby kandidátov do seminára,“ uviedli kňazi.
Kardinál Tobin hovorí v liste o dvoch konkrétnych prípadoch, ktoré sa uvádzajú aj v článku CNA. Jeden sa týka Jamesa Weinera, súčasného farára v Arcibiskupstve Newark. Bol identifikovaný ako osoba, ktorá sexuálne zneužila Desmonda Rossiho, kňaza v Newarku, ktorý už medzitým prešiel do Diecézy Albany. Prípad Weiner v súčasnosti arcibiskupstvo skúma. Kardinál Tobin v liste píše, že už v r. 2003 sa preveroval, hoci obeťou nebol maloletý.
Správa CNA označuje Weinera ako „hostiteľa koktailových večierkov pre homosexuálnych kňazov Arcibiskupstva Newark“. Traja kňazi, s ktorými sa CNA rozprávala, o týchto večierkoch hovorili nezávisle od seba a povedali, že ich okamžite opustili, keď si uvedomili, čo sa tam deje.
Rossi bol obeťou sexuálneho obťažovania dvomi diakonmi, ktorí boli neskôr vysvätení za kňazov. S Arcidecézou Newark sa mimosúdne dohodol a v rámci vyrovnania dostal asi 35 000 dolárov.
Druhý prípad sa týka Marka O’Malleyho. Ako rektor seminára arcidiecézy St. Andrew’s College bol v r. 2014 zosadený a zo zdravotných dôvodov uvoľnený. Viaceré zdroje vtedy hovorili, že pravou príčinou prepustenia bolo inštalovanie kamery do izby mladého kňaza, ako uvádza CNA.
Kardinál Tobin v liste hovorí o „vážnej osobnej kríze“, do ktorej sa Mark O’Malley dostal. Bol psychologicky vyšetrený a podstúpil terapiu. V apríli 2015 ho vyhlásili za spôsobilého kňazskej služby a teraz dúfa, že dostane miesto nemocničného kaplána.
„Nikto, ani anonymné zdroje, ktoré CNA cituje, ma neinformovali o gejovskej subkultúre v Arcidiecéze Newark,“ píše Tobin. Uvádza, že škandál okolo McCarricka a správa „Grand Jury“ z Pensylvánie biskupmi a kňazmi arcidiecézy otriasla a zarmútila ich.
K prípadom O’Malleyho a Weinera bude treba ešte veľa komunikovať, ako pripustil. Na záver listu vyjadril pochybnosti, či v článku CNA uvedené pramene sú naozaj kňazi z Newarku. Avšak CNA to obratom potvrdila.
Arcibiskup na záver kňazov inštruoval, aby otázky médií odkazovali na komunikačnú kanceláriu arcidiecézy. –zg-

Kardinál: „Obete zneužívania majú sami čo skrývať“

Xalapa, 24.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 748 – Niektoré obete zneužívania by mali byť obozretné so svojím obviňovaním, pretože majú toho dosť čo skrývať. Povedal to kardinál Sergio Obeso Rivera (86), emeritný arcibiskup z Jalapy v Mexiku.
Kardinál Obeso Rivera, ktorý bol ešte len v júni kreovaný pápežom za kardinála, hovoril pred svätou omšou vo svojej bývalej arcidiecéze so žurnalistami o prípadoch zneužívania. No kardinál nebol ochotný zaujať stanovisko k správe o zneužívaní z Pennsylvánie. Povedal, že chce hovoriť o radostných veciach a nie o problematických záležitostiach. „Existujú obvinenia, ktoré sú v niektorých prípadoch pravdivé,“ pripustil. „No zdieľané utrpenie je polovičné utrpenie, pretože tí, ktorí nás duchovných obviňujú, by mali mať tiež trocha bolesti, pretože niekedy toho majú sami dosť čo skrývať,“ povedal kardinál doslova. A ku škandálom dodal: „Cítime sa zle a chceme sa polepšiť.“ –zg-

Ďalší nápor migrantov na hranice EÚ

Španielsko, 23.8.2018 (kath.net) 022 747 – Pri ďalšom útoku afrických migrantov na španielsku severoafrickú exklávu Ceuta vniklo najmenej 115 ľudí z Maroka do EÚ. Informuje o tom rakúsky denník „Krone“. Pri útoku boli zranení siedmi policajti. Migranti prekonali šesť metrov vysoký plot a na pohraničné sily zaútočili okrem iného aj páleným vápnom. To vyvoláva rozleptanie pokožky. Už 26. júla tam zaútočilo viac ako 600 migrantov. –zg-

Disney-Film má prvý raz homosexuálnu postavu

Los Angeles, 23.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 746 – „Jungle Cruise“ (Plavba džungľou) bude prvým filmom koncernu Disney s otvorene homosexuálnou postavou. Britský komik Jack Whitehall bude podľa správy The Sun hrať vedľajšiu úlohu „komického zženštilého, namysleného“ mladíka. Hlavné úlohy hrajú hollywoodské hviezdy Emily Bluntová a Dwayne „The Rock“ Johnson. Film príde do kín v októbri 2019. Whitehall hrá postavu brata Emily Bluntovej. Dej sa odohráva v 19. storočí a ukazuje cestu skupiny ľudí loďou po rieke cez nebezpečnú džungľu.
Koncern Disney bol doteraz známy produkciami o peknom rodinnom živote.
Obsadenie homosexuálnej postavy heterosexuálnym hercom vyvolalo kritiku. Geja má hrať homosexuálny herec, ako vyhlásili kritici – medzi nimi aj herci Omar Sharif jr. a Chris Salvatore. V novej verzii filmu „Kráska a netvor“ z r. 2017 sa homosexuálny vzťah vo vedľajšom deji prinajmenšom naznačil. –zg-

Teológ: Diskusia o zneužívaní – súčasť bojov v Cirkvi

„Cirkev v USA zažíva „radikalizáciu“ konzervatívnych katolíkov a neo-tradicionalizmus mladých kňazov …“

Rím, 23.08.2018 (KAP) 022 745 – Diskusia o zneužívaní katolíckymi kňazmi v USA má podľa teológa Massima Faggioliho súvislosť s „kultúrnym bojom“ vo vnútri Cirkvi.
„Tento škandál je aj príležitosťou pre ultrakonzervatívnych katolíkov útočiť na kardinálov a biskupov blízkych pápežovi,“ povedal Faggioli, ktorý prednáša na Univerzite Villanova vo Filadelfii pre internetovú stránku „Vatican Insider“ vo štvrtok a uviedol:
„Najnovšie správy spôsobili stratu legitímnosti vedenia Cirkvi a vákuum moci. Je však iluzórne myslieť si, že odstúpenie všetkých amerických biskupov prinesie nejaké riešenie. List pápež z pondelka k zneužívaniu bol kritizovaný v tom bode, že neuvádza nijaké konkrétne kroky. Práve v Amerike sa očakáva, že František podnikne legislatívne a exekutívne opatrenia a bude biskupov volať na zodpovednosť. Pritom pápeža vidia ako istý druh predstaveného predsedníctva, ktorý svojich manažérov môže jednoducho prepustiť. Otvorenou otázkou je ďalej účasť laikov na vedení Cirkvi. Ako vážny problém vidím aj formáciu kňazov v USA.“
Fakt, že Vatikán zo správy „Grand Jury“ v Pensylvánii nevyvodzuje personálne dôsledky, označil Faggioli ako pochopiteľné:
„Správa vydaná 14. augusta, ktorá dokumentuje obvinenia viac ako 300 kňazov a viacerých biskupov nie je výsledkom súdneho konania, ale vyšetrovania a prekladá pohľad obžaloby. Na druhej strane niektorí biskupi nesú morálnu a pastoračnú zodpovednosť, ktorú ťažko možno prehliadnuť,“ povedal teológ.

Symbolická postava – kardinál Wuerl
Ku kardinálovi Washingtonu, ktorý sa takisto dostal pod tlak, arcibiskupovi Donaldovi Wuerlovi, Faggioli povedal, že Wuerl ako biskup v Pittsburghu sa dokonca zasadzoval na najvyššom vatikánskom súde, aby presadil suspendovanie vinného kňaza. Na druhej strane očividne spolupôsobil na zatušovaní niektorých prípadov. Z celkového pohľadu sa Wuerl ponad obžalobu svojej osoby stal symbolickou postavou.
„Od veľkého škandálu zneužívania v r. 2002 Cirkev v USA zažila radikalizáciu konzervatívnych katolíkov,“ ako vyhlásil Faggioli.
„Neo-tradicionalizmus sa ukazuje predovšetkým u mladých kňazov a intelektuálov, ktorí sa domnievajú, že krízu zneužívania môžu vyriešiť istým druhom katolíckeho jakobinizmu, tým, že sa odstránia biskupi a kňazi, ktorí sú čo aj v najmenšom angažovaní v dialógu s modernou kultúrou.“ –zg-

Pápež: „Amoris laetitia“ v tradícii učiteľského úradu

Rím-Londýn, 22.8.2018 (kath.net/KAP) 022 744 – Pápež František znova bránil svoju exhortáciu „Amoris Laetitia“ o manželstve a rodine. V liste anglickému teológovi Stephenovi Walfordovi pápež zdôrazňuje, že dokument treba čítať od začiatku do konca a tak ho interpretovať. Inak sa ho nechápe, alebo znetvoruje. List z 1. augusta 2017 vydali ako predslov novej Walfordovej knihy: „Pápež František, rodina a rozvod. Obrana pravdy a milosrdenstva.“
Jezuitský časopis „Civilta Cattolica“ uverejnil pápežov list v utorok.
Walford s rodinou navštívil pápeža v r. 2017 a o. i. hovorili aj o „Amoris laetitia“.
V následnom liste Walfordovi František píše, že dokument je jednotný celok. K osloveným témam „sa pristupuje s hermeneutikou (výkladom textov), ktorá vyviera z celého dokumentu, teda vieroučnou hermeneutikou Cirkvi, neustále v kontinuite, no stále zrejúcou“.
S koncepciou „hermeneutiky kontinuity“ preberá František formuláciu Benedikta XVI. (2005-2013), ktorý takýto prístup a spôsob chápania aplikoval na Druhý vatikánsky koncil (1962-1965). Koncil, ako uvádza Benedikt XVI., nie je zlomom, ale kontinuálnym ďalším vývojom náuky Cirkvi.
Pápežova exhortácia „Amoris laetitia“ z r. 2016 je tematickým základom Svetového stretnutia rodín, ktoré sa začalo v utorok v Dubline. V príhovoroch, workshopoch a diskusiách sa majú rozoberať aspekty dokumentu. Doteraz sa jej dostalo pozornosti najmä kvôli diskusii o možno pripustení znovu zosobášených rozvedených ku svätému prijímaniu. –zg-

Brazília: Prípravy na synodu o oblasti Amazónky

Brazília, 22.08.2018 (KAP) 022 743 – V brazílskom Manause sa koná tretie prípravné stretnutie brazílskych biskupov na Synodu biskupov o oblasti Amazónky v októbri 2019. Medzi účastníkmi je aj biskup Erwin Kräutler, pochádzajúci z rakúskeho Vorarlbergu, emeritný biskup Prelatúry Xingu, ako informovala rímska agentúra „Fides“ v stredu. Ten presadzuje dosadenie ženatých kňazov na riešenie nedostatku duchovných v regióne.
Stretnutie má pripravovať „proces načúvania“ a hľadať sa majú nové spôsoby misijnej práce Cirkvi vzhľadom na dnešnú sociálnu, náboženskú a kultúrnu situáciu Amazónskej oblasti.
Stretnutie trvajúce do štvrtka organizuje panamazónska cirkevná sieť REPAM a Komisia pre oblasť Amazónky Biskupskej konferencie Brazílie. Zúčastňuje sa na ňom 50 biskupov a zástupcov z 54 cirkevných oblastí brazílskej oblasti Amazónky. Väčšina prináša dlhoročné skúsenosti z pastoračnej práce s domorodcami, a tí sú „najdôležitejšími protagonistami synody,“ ako vyhlásil biskup Edson Damian zo Sao Gabriel da Cachoeira. Cieľom je, domorodcom na stretnutí biskupov vo Vatikáne „s veľkým rešpektom a veľkou pastoračnou citlivosťou načúvať“.
Na prípravnom stretnutí ide o prehĺbenie práce s prípravným dokumentom, ktorý v júni uverejnil Vatikán, na príprave ktorého brazílski biskupi spolupracovali. Viacerí hlavní redaktori textu sú aj na stretnutí v Manause, medzi nimi biskupi Marcia de Oliveira, Paulo Suess, Peter Hughes a Justino Sarmento Rezende.
Prítomní sú aj zástupcovia „Presynodálnej rady“ pápeža – o. i. aj biskup Kräutler a prezident REPAMu, kardinál Claudio Hummes, biskup Neri Jose Tondello a arcibiskup Roque Paloschi, prezident Domorodej rady CIMI, ako aj delegátka reholí pre Latinskú Ameriku a Karibskú oblasť, sr. Irene Lopesová.
Synoda biskupov plánovaná na október 2019 má názov „Amazónia – nové cesty pre Cirkev a celostná ekológia“. Na synode sa zúčastní 102 hláv diecéz, z ktorých 57 príde z Brazílie. Pozvaní sú aj predsedovia siedmych biskupských konferencií z regiónu a zástupcovia kontinentálnych cirkevných grémií ako Rada latinskoamerických biskupov CELAM, ako aj vedúci rímskych dikastérií.
V júni sa s prípravným dokumentom rozoslal miestnym cirkvám aj dotazník. Odpovede sa očakávajú do februára 2019 a zapracujú sa do prípravného synodálneho materiálu. Ten sa rozošle v júni 2019. –zg-

Kňaz začal petíciu za odstúpenie kardinála Barbarina

Paríž, 22.08.2018 (KAP/KNA) 022 742 – Francúzsky kňaz z mesta Valence začal petíciu na internete, v ktorej požaduje odstúpenie kardinála Philippe Barbarina, arcibiskupa Lyonu. Francúzskeho prímasa obviňujú, že neoznámil sexuálne útoky duchovných. V r. 2017 ho vypočuli na súde, hlavné pojednávanie bolo po viacerých odsunutiach stanovené na október.
Petíciu kňaz začal deň po liste pápeža Františka, v ktorom katolíkov celého sveta vyzval, aby sa zmobilizovali proti sexuálnemu zneužívaniu klérom. Iniciatíva dostala do stredy už viac ako 9000 podpisov. Sprevádza ju list adresovaný kardinálovi Barbarinovi.
Iniciátor petície, farár Pierre Vignon, vyzýva spolubratov, ako aj „všetkých členov Cirkvi, ktorí sú si vedomí škôd na obetiach zneužívania“, aby ju podpísali. Vignon v interview vyhlásil, že kardinála už k jeho prístupu ku vtedajším prípadom oslovil. Keďže kardinál nereagoval, robí to teraz takto verejnou formou.
Žalobu na Barbarina podáva jedna z desiatich obetí pedofilného kňaza z druhej polovice 80. rokov. Barbarina obviňujú, že v r. 2007 obvinenia voči kňazovi Bernardovi Preynatovi neriešil. Vcelku bolo obeťami najmenej 70 detí.
Už v r. 2016 kardinála Barbarina vyšetrovali pre neoznámenie sexuálnych útokov iného pedofilného kňaza. Vtedy štátna prokuratúra vyšetrovanie po niekoľkých mesiacoch zastavila, pretože nebol dokázaný trestný čin.
V auguste 2017 kardinál v interview pripustil pochybenia v prístupe k oznamovaniu sexuálneho zneužívania. Povedal, že jeho postup v r. 2007 „nebol primeraný závažnosti prípadov“. Súčasne zdôraznil, že „absolútne nič nezatušoval a tento výraz je v celom kontexte neprípustný“.
Kardinál Barbarin vyhlásil, že príslušný kňaz sa po oznámení v r. 2007 dušoval, že od r. 1991 sa už nič nestalo. To dal preveriť a kňaza ponechal v úrade. „Niektorí hovoria, že to nie je možné, keďže títo páchatelia do toho stále znova upadajú,“ povedal prímas. No dodnes nebol skutočne dokázaný nijaký nový prípad. –zg-

Kardinál: ‚Cirkev očistiť od homosexuálnej kultúry’

San Diego, 22.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 741 – „Škandály zneužívania kléru ukázali, že homosexuálna kultúra nie je iba medzi kňazmi, ale aj v hierarchii. Cirkev musí byť od toho od koreňa očistená,“ povedal kardinál Raymond Burke v interview s Thomasom McKennom z americkej „Katolíckej akcie pre vieru a rodinu“.
„Nové opatrenia na to potrebné nie sú. Cirkev má už stáročia cesty, ako riešiť situácie, ako je tá súčasná. Potrebné je úprimné prešetrenie obvinení a potrebné sú účinné opatrenia proti vinníkom a potrebná je bdelosť, aby takéto situácie nemohli ani len vzniknúť,“ povedal kardinál.
„Biskupskú konferenciu tým poveriť nemožno, pretože nemôže urobiť opatrenia proti svojim vlastným členom. Preto spočíva zodpovednosť na pápežovi, ktorý musí tento stav zodpovedajúcimi opatreniami disciplinárneho poriadku Cirkvi vyčistiť. Už štúdie o škandáloch zneužívania po roku 2002 ukázali, že väčšina prípadov zneužívania boli homosexuálne akty spáchané na mladistvých chlapcoch. Vzhľadom na teraz objavené prípady je zreteľné, že naozaj existuje homosexuálna kultúra medzi kňazmi aj v hierarchii,“ zdôraznil Mons. Burke. –zg-

Chile: Odoberú kardinálovi Ezzatimu občianstvo?

Santiago de Chile, 21.8.2018 (kath.net/pl) 022 740 – Chile sonduje, či by sa kardinálovi Ricardovi Ezzatimu Andrellovi (foto) pre zamlčovanie zneužívania dalo odobrať čilské štátne občianstvo. Talianskemu saleziánovi a bývalému predsedovi Biskupskej konferencie Chile (2010 bis 2016) udelili čilské občianstvo v r. 2006 za zásluhy v oblasti vzdelávania.
Komisia čilského senátu, ktorá to skúma, uvádza v tlačovom vyhlásení: Chceli by sme jasne uviesť, že „podľa pápeža Františka treba ohlásiť všetky previnenia kňazov, no to sa v tomto prípade nenaplnilo. On [Ezzati] deti na jednoduchých ľudí nechránil. Myslíme si, že nespĺňa predpoklady, aby mal čestné občianstvo, čo je pre cudzincov veľká česť.“
Vyhlásenie pripomína, že kardinál Ezzati (76) dostal predvolanie z generálnej prokuratúry Rancaguasu na vypočúvanie. Komisia teraz skúma zákonné možnosti odňatia občianstva kardinálovi a na to je už preložený aj návrh novely zákona. Ezzati je iba jedným z mnohých cirkevných hodnostárov Chile, ktorí v rámci nezvyčajne veľkého škandálu zneužívania a zamlčovania čilskými duchovnými sú obvinení a vyšetrovaní.
Kardinál Ezzati sa zúčastnil oboch synod biskupov vo Vatikáne o rodine v r. 2014 a 2015, bol jedným zo štyroch cirkevných predstaviteľov, ktorí v r. 2014 prezentovali verejnosti záverečný dokument – „Relatio“.
O úvahách či Ezzatimu odobrať aj hodnosť kardinála, alebo či bude prinajmenšom cirkevne potrestaný a zakážu mu verejné účinkovanie zatiaľ sotva prenikli informácie na verejnosť. Kardinál nie je suspendovaný a naďalej je arcibiskupom Arcibiskupstva Santiago de Chile a nemá ani po boku ani koadjútora. Príležitosť prijať jeho zákonité odstúpenie k 75. roku života pápež František nevyužil a neposlal ho na odpočinok.
Svoj ochranný postoj voči čilskému kléru, ktorý prejavil pápež František ešte v januári pri návšteve, musel medzitým zmeniť. V polovici augusta čilská polícia prehľadala kancelárie Biskupskej konferencie Chile. –zg-

Lekári dieťa vzdali – po bozku pápeža sa začalo uzdravovať

New York, 21.8.2018 (kath.net) 022 739 – Masívny tumor v mozgu nemožno operovať, vyhlásili lekári rodičom malej Gianny. Radili dať dieťa do detského hospicu, aby sa pripravilo na smrť, lebo má už iba niekoľko týždňov života. Informovali o tom rakúske noviny „Krone“. Ani iné nemocnice nepoznali nijakú terapiu pre maličkú.
Keď pápež František v r. 2015 navštívil USA, FBI umiestnila rodičov s dieťaťom na vhodné miesto a tam ťažko choré dieťa pápež pobozkal.
Iba o dva mesiace neskôr poukázal jeden z lekárov na zmeny v tumore. Okolo tumoru sa vytvorili krvné cievy, ktoré umožnili skúsiť chemoterapiu, ktorá trvala 15 mesiacov a tumor sa začal scvrkávať. Na úžas lekárov malá sa začala učiť hovoriť a loziť a učila sa stáť. Tumor napokon úplne zmizol. Matka hovorí o zázraku: „Moje modlitby boli vypočuté. To všetko nemôže byť náhoda!“ Gianna má teraz tri roky. –zg-

Pápežova návšteva v Írsku

Vatikán, 21.08.2018 (KAP) 022 738 – Pápež František príde v sobotu do Írska na 36-hodinovú návštevu v rámci Svetového stretnutia rodín. Cesta do Írska je 24. zahraničnou cestou hlavy Cirkvi.
František sa pomodlí aj za obete zneužívania v dublinskej Katedrály sv. Márie. Tam za nich neustále horí svieca. Navštívi tiež hrob v Dubline uctievaného Matta Talbota (1856-1925), patróna alkoholikov a iných závislých ľudí. Talbot pochádzal z rodiny alkoholikov. S 12 rokmi opustil školu, prebíjal sa životom ako pomocný robotník a už ako 13-ročný bol považovaný za beznádejného alkoholika. Vo veku 28 rokov zložil sľub, vzdal sa alkoholu a viedol život pustovníka – robotníka. V r. 1947 sa začal jeho proces blahorečenia, Pavol VI. mu v r. 1975 priznal stupeň hrdinskej cnosti.
Po stretnutí v prezidentskom paláci v sobotu predpoludním tam František zasadí strom. To urobil aj Ján Pavol II. v r. 1979. Popoludní príde pápež k hrobu Matta Talbota v katedrále, kde sa stretne s mladými manželskými pármi. Neskôr navštívi kapucínsky kláštor, ktorý sa stará o bezdomovcov.
Následne bude mať súkromné stretnutie s írskymi jezuitmi. V sobotu večer sa koná na štadióne „Croke-Park“ festival rodín s 85 000 účastníkmi, kde rodinám zaspieva taliansky spevák Andrea Bocelli.
Na záverečnú omšu v nedeľu má prísť až do 500 000 veriacich. Pred omšou odletí pápež na hodinu do mariánskej svätyne Knock na západe Írska. Pápež sa tam pomodlí modlitbu Anjel Pána.
Záverečná omša sa koná po obede v Dubline o 15. hod. vo Phoenix Parku. Tam slávil omšu aj Ján Pavol II. s 1,2 miliónom veriacich. Pred odletom do Ríma sa František stretne ešte s rehoľníčkami a potom s biskupmi krajiny.

František sa stretne aj s obeťami zneužívania
Pápež František sa pri návšteve Írska cez víkend stretne aj s obeťami zneužívania. Potvrdil to vatikánsky hovorca G. Burke v utorok v Ríme. Účastníci rozhovoru potom rozhodnú o možnom zverejnení podrobností. Burke zdôraznil, že počíta s tým, že pápež sa v jednom zo šiestich príhovoroch vyjadrí aj k tejto otázke.
Už pred cestou zazneli požiadavky, aby sa pápež stretol s obeťami v cirkevných inštitúciách. V minulých desaťročiach množstvo prípadov zneužívania otriasalo touto katolíckou krajinou, čo veľmi poškodilo vierohodnosť Cirkvi. V minulosti sa František v každej krajine, kde bol, stretol aj s takýmito obeťami.

Chvála aj sklamanie po pápežovom liste
Vatikánska komisia pre ochranu detí ocenila v pondelok pápežov list k zneužívaniu. Uviedla, že sa cíti v práci posilnená, keď pápež vyzýva k nulovej tolerancii a k volaniu na zodpovednosť všetkých, ktorí takéto zločiny páchajú alebo kryjú.
Írske obete však prejavili sklamanie. „Už máme dosť bezvýznamných ospravedlnení a vyjadrovania solidarity,“ povedal predseda svojpomocného spolku „One in Four“, Maeve Lewis podľa médií.
„Chýba nám jasná výzva konať. Návšteva pápeža vyvoláva u mnohých obetí staré pocity hanby, poníženia, zúfalstva a hnevu. Jasná línia a povinnosť, ako má Cirkev s prípadmi sexuálneho zneužívania vo svojich inštitúciách zaobchádzať, by bolo to najmenšie, čo si zaslúžime,“ povedal Lewis.
Zakladateľ skupiny „One in Four“, Colm O’Gorman, pripustil, že František „silnejšími slovami ako kedykoľvek predtým“ sexuálne zneužívanie odsúdil. „No musí si naďalej vypočuť výčitku, že stále ešte nemenuje tých, ktorí sú zodpovední za zamlčovanie týchto škandálov.“

Súvislosť zneužívania a moci
Myriam Wijlens, profesorka cirkevného práva v nemeckom Erfurte a členka pápežskej komisie, menovala tri dôležité body pápežovho listu.
„Súvislosť medzi sexuálnym zneužívaním a zneužívaním moci a svedomia. Tým oslovuje pápež niečo, čo mnohí nechcú vidieť v súvislostiach.
Po druhé – nestačí prosiť o odpustenie a ponúkať nápravu. Tým sa hľadí iba do minulosti. Na konanie a pohľad vpred treba radikálnu zmenu kultúry v Cirkvi. K tomu však klérus nie je v stave,“ povedala Wijlens. „Preto pápež zdôrazňuje, že duchovní v pokore musia prosiť o pomoc celej Cirkvi a tú potom aj prijať.“
Nakoniec zdôraznila pápežovo rozlišovanie dvoch rovín zneužívania moci: tí, čo svoju pozíciu využívajú na sexuálne zneužívanie maloletých a dospelých, ktorí majú byť chránení, ako aj tí, čo zneužívajú moc na zatušovanie týchto prípadov. –zg-

Jezuita James Martin: Prípad McCarrick len výnimka

New York City, 21.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 737 – Jezuita James Martin v interview pre americký vysielač PBS označil prípad McCarricka doslova ako „výnimočné vybočenie“ a vyjadril názor, že homosexuálne obťažovanie a zneužívanie v seminároch nepredstavuje nejaký rozšírený závažný problém v Cirkvi.
„Myslím si, že prípad McCarrick je skutočne výnimočný. V každej organizácii existuje zneužívanie moci a neprimerané sexuálne pokusy o zblíženie.“
Zneužívanie seminaristov je „veľmi závažnou záležitosťou“. „Každý prípad nie je iba zločinom voči osobe, ale emocionálnym a často aj fyzickým zneužívaním a porušenie záväzku celibátu,“ vyhlásil James.

Matthew Schmitz, vydavateľ magazínu First Things, na to reagoval krátkou správou na Twitteri:
„McCarrick, Maciel, kardinál O’Brien, Honduras, Lincoln, Maynooth. A mohol by som pokračovať!“ napísal v súvislosti so škandálmi zneužívania, ktoré sa v ostatných rokoch dostali na verejnosť.
Marcial Maciel bol zakladateľom Kristových legionárov a celé desaťročia zneužíval deti aj dospelých, medzi nimi seminaristov. Kardinál Keith O’Brien v r. 2013 odstúpil z úradu arcibiskupa Edinburghu. Bol obvinený z neprimeraných pokusov o zblíženie s bohoslovcami, keď bol rektorom seminára v Škótsku. O’Brien mal na seminaristov vyvíjať aj nátlak.
Pred niekoľkými týždňami uverejnilo 50 seminaristov otvorený list v Hondurase, kde pranierovali homosexuálnu sieť v najväčšom seminári krajiny, ktorý kryje hierarchia.
Bývalí seminaristi z Maynoothu v Írsku a Lincolne (Nebraska, USA) vystúpili nedávno na verejnosť s tým, že sú obeťami sexuálneho zneužívania v seminároch.
James Martin SJ je spisovateľ a spolupracovník jezuitského časopisu America, ako aj poradca Vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu. –zg-

McCarrickova sieť

Washington D.C., 21.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 736 – Skupina katolíckych laikov uverejnila internetovú stránku, ktorá ukazuje sieť vysokopostavených katolíckych klerikov a organizácií, ktoré podľa správcov stránky vedeli o škandále okolo bývalého kardinála Theodora McCarricka, alebo vedieť museli. Na stránke ComplicitClergy.com („Spoluvinní duchovní“) je zriadená interaktívna karta, na ktorej sa prezentujú spojenia McCarricka s vysoko postavenými duchovnými, ktorí boli s bývalým kardinálom v spojení.
Na stránke je aj zoznam 12 biskupov, ktorí sú podozriví, že o všetkom vedeli. Popri krátkom životopise sa tam uvádzajú aj konkrétne spojenia s McCarrickom. Sú to biskupi, ktorí:
– pôsobili v diecéze, kde bol McCarrick biskupom,
– zariadili odškodné obetiam McCarricka v rámci mimosúdneho konania,
– boli McCarrickom podporovaní v kariére,
– mali pozície v hierarchii, v ktorých o masívnych pochybeniach McCarricka museli vedieť.
Medzi týmito biskupmi sú: Kardinál Sean O’Malley, arcibiskup Bostonu, predseda Pápežskej komisie pre ochranu maloletých a člen Pápežovej rady kardinálov, kardinál Kevin Farrell, perfekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život, kardinál Donald Wuerl, arcibiskup Washingtonu D.C., a kardinál Joseph Tobin, arcibiskup Newarku.
Správcovia stránky uvádzajú, že biskupov nechcú súdiť. Chcú zostaviť fakty, ktoré majú príslušné autority podporovať v posúdení zodpovednosti biskupov.
Na ComplicitClergy.com sú aj dve petície. Prvá vyzýva pápeža, aby dal všetky diecézy a kongregácie v USA prešetriť nezávislou komisiou. Pritom sa majú objasniť nielen prípady zneužívania, ale vyniesť na svetlo aj ich zamlčovanie.
Druhá petícia vyzýva pápeža, aby prijal odstúpenie kardinála Donalda Wuerla. Kardinál bol dlho v spojení McCarrickom a opakovane kryl kňazov, zapletených do prípadov zneužívania. Wuerl podal odstúpenie už v novembri 2015 z dôvodu veku, no František ho požiadal, aby naďalej viedol Arcibiskupstvo Washington D.C. –zg-

Teológ k listu pápeža: ‚Absolútne nedostačujúci’

Nottuln, 22.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 735 – Nemecký teológ, právnik a spisovateľ Dr. Markus Büning stiahol svoju podporu iniciatívy viedenského teológa Prof. Paula Zulehnera s názvom „Pro Pope Francis“. Informuje o tom americká žurnalistka Maike Hicksonová v blogu LifeSiteNews.
Rozhodujúcim dôvodom tohto kroku bol List Božiemu ľudu, ktorý pápež František uverejnil 20. augusta k škandálom zneužívania.
„Tento text je absolútne nedostačujúci a veľkým sklamaním,“ píše teológ Prof. Zulehnerovi. Dr. Büning kritizuje neurčitý spôsob pastoračného vyjadrovania, ktoré tvorí veľkú časť listu. Utrpenie obetí a ich rodín sa dostatočne nezohľadňuje, ako kritizuje teológ, ktorý bol ako dieťa sám zneužitý kňazom.
„V liste pápeža Františka nemožno spoznať nijaký plán na ďalší postup. Čo sa stane s biskupmi, ktorí zlyhali a zamlčovali tieto prípady? Pravdepodobne nič,“ obáva sa Dr. Büning. „A problém homosexuálnej lobby medzi kňazmi pápež ani len neoslovil.“
Výzva pápeža k pokániu za hriechy biskupov a kňazov je pre neho ako obete zneužívania priam cynická, ako uvádza: „Cirkev tu musí postupovať prostriedkami kánonického práva a volať ich na zodpovednosť. Inak sa robí ešte viac komplicom tohto neuveriteľného zločinu,“ ako píše Dr. Büning. –zg-

Pápežov list k zneužívaniu – dobre myslený začiatok

Komentár: Petra Lorleberg

Stuttgart-Vatikán, 21.8.2018 (kath.net/pl) 022 734 – Slovo „biskup“ sa v „Liste pápeža Františka Božiemu ľudu“ o zneužívaní v Cirkvi nevyskytuje. Slovo kardinál sa vyskytuje dvakrát (raz sa spomína „kardinál Ratzinger“ a jeho meditácia z Veľkého piatka 2005 a druhý raz je to pri uvádzaní zdroja v poznámke pod čiarou). Slovo „kňaz“ sa vyskytuje štyrikrát. Ústredné slovo na opis páchateľov a silne podozrivých je „klerik“.
Proti tomu však stoja fakty. V Čile odstúpilo päť biskupov pre škandál zneužívania v cirkvi, ďalšie odstúpenia sú nepravdepodobné. Dvoch čilských kardinálov vyšetruje polícia. V kanceláriách Biskupskej konferencie Čile sa vykonala razia. V americkej Pensylvánii je podozrivých v šiestich diecézach 300 duchovných a rehoľníkov, okrem toho sú tam jasné štruktúry zatušovania. Kardinál Theodore McCarrick, em. arcibiskup Washingtonu D.C., bol Vatikánom v polovici júna potrestaný – nesmie verejne vykonávať svoj úrad. Je obvinený zo zneužívania veľkého počtu seminaristov a z toho, že im umožnil ľahší prístup k cirkevnej kariére. Vybudovanie siete z obetí, ktoré sa potom stali užívateľmi výhod, sa nedá vylúčiť.
Aj vzhľadom na obete je terminológia suboptimálna. Už druhá veta pápežovho listu to berie s rezervou, lebo sa hovorí iba o zneužívaní „maloletých“: „utrpenie, …, ktoré mnohí maloletí zažili kvôli sexuálnemu zneužívaniu sexuálnemu aj zneužívaniu zo strany povážlivo veľkého počtu klerikov a rehoľníkov“. No my vieme o mnohých útokoch na čistotu bohoslovcov v kňazských seminároch a tu nejde vôbec o „maloletých“. A nerozlišuje sa ani medzi heterosexuálnym a homosexuálnym zneužívaním, naopak, pozorujeme tu úplné vyhýbanie sa tejto téme.
Prvá pozornosť našej Cirkvi musí prirodzene patriť obetiam zneužívania a ich utrpeniu. Oni si odniesli najväčšiu škodu, mnohí sú poznačení a znetvorení na celý život, niektorí kvôli tomu dokonca prišli o život!
No musíme sa zamerať aj na odstránenie všetkých páchateľov aj štruktúr zneužívania a zamlčovania v našej Cirkvi. Ak sa klerik dostane do odôvodneného podozrenia, že spáchal zneužitie, alebo ho zamlčal, musí byť zo služby úplne suspendovaný, dokiaľ nie je vyšetrená jeho vina či nevina súdom. To platí aj pre biskupov a kardinálov. No, že to tak nie je, dokazuje prípad kardinála Ricarda Ezzatiho Andrellu, arcibiskupa zo Santiaga de Chile. Napriek intenzívnemu štátnemu vyšetrovaniu zostáva neobmedzene v úrade ako arcibiskup a kardinál. Nebol suspendovaný a nebol menovaný ani koadjútor po jeho boku. Mohli by sme uviesť ďalšie mená kardinálov, ktorí by mali byť suspendovaní. Katolícka cirkev má štruktúru hierarchie, je úlohou vedenia udeliť suspendovanie, trest a odvolať z úradu. Teda presne to je úlohou pápeža a vatikánskych orgánov. Doteraz sa udialo veľmi málo. Ak sa vôbec niečo udeje, tak sa musel predtým ozývať neuveriteľne silný výkrik cez médiá.
Vzhľadom na škandalózne správanie katolíckych duchovných vyzýva pápež k pôstu, pokániu a modlitbe, naozaj starý osvedčený uzdravujúci prostriedok Cirkvi. No ten či onen si môže položiť otázku: Kto presne sa bude postiť, kajať, modliť? Tí duchovní, ktorí sa dostali do krížovej paľby obvinení zo zneužívania a zamlčovania? Zažijeme od nich pravé skrúšené podľa možnosti verejné pokánie, uvidíme, že sa naozaj aj postia? Alebo si budú páchatelia naďalej dobre žiť vo svojich cirkevných privilégiách a malí veriaci sa budú za nich postiť a kajať? Nebol by to však práve ten „klerikalizmus“, ktorý pápež pranieruje?
V ostatných desaťročiach máme priepasť medzi konzervatívnymi a progresívnymi katolíkmi v našej cirkvi, čím veriaci katolíci na oboch stranách priepasti veľmi trpia, ako mi rozprávajú priatelia z oboch táborov. Musíme v cirkvi teraz dávať pozor, aby sme neotvorili oveľa bolestnejšiu a nebezpečnejšiu priepasť: medzi klerikmi a laikmi. V súčasnosti sú totiž laici z oboch táborov vo veľkom nebezpečí, že stratia zásadnú dôveru vo vedenie Cirkvi. Čo by však TOTO mohlo pre našu Cirkev znamenať, nech si každý zodpovie sám.
K pápežovmu listu vcelku by som chcela pozitívne povedať: Je to v každom prípade dobrý začiatok, Svätý Otec. Teraz musia nasledovať činy nevyhnutne aj od Vás! Ako je známe nie sme demokratické spoločenstvo, ale hierarchicky organizované – konania teda je na Vatikáne. Prosím, suspendujte rýchlo, kde sú kardináli a biskupi dôvodne podozriví zo zneužívania a zamlčovania. V prvom rade kvôli obetiam – ale vy máte zodpovednosť aj voči nám laikom, ktorých dôvera v cirkevnú hierarchiu by sa inak mohla stratiť. –pl-

Pápež píše list k zneužívaniu v Cirkvi

Vatikán, 20.08.2018 (KAP) 022 733 – Pápež František pripustil ťažkú vinu Katolíckej cirkvi v otázke zneužívania rehoľníkmi a kňazmi.
„S hanbou a ľútosťou ako spoločenstvo Cirkvi pripúšťame, že sme nestáli tam, kde sme vlastne stáť mali a že sme včas nekonali, keď sme tento prístup a ťažké škody spoznali,“ vyhlásil František v štvorstránkovom liste „Božiemu ľudu“, ktorý Vatikán uverejnil v pondelok. Pápež v liste ostro kritizuje „klerikalizmus“ v Cirkvi a vyzýva všetkých katolíkov, aby sa proti takejto kultúre angažovali.
Rany obetí zneužívania „sa nikdy nepremlčia“, ako sa uvádza v oficiálnom nemeckom preklade listu. „Bolesť týchto obetí je žalobou, ktorá sa dvíha k nebu a dotýka sa duše, ktorú sme si však dlhú dobu nevšímali, skrývali sme ju a umlčali. Výkrik obetí však bol mocnejší, ako opatrenia všetkých tých, ktorí sa pokúšali ho umlčať, alebo tých, ktorí si mysleli, že utrpenie vyliečia rozhodnutiami, ktoré nakoniec všetko ešte zhoršili.“
Týmto listom reaguje František priamo na nedávnu správu Grand Jury v americkom štáte Pensylvánia o 1000 prípadoch zneužívania v Cirkvi a ich zatajovaniu v minulých 70 rokoch, ako aj na vývoj v Čile a pretrvávajúce diskusie pred jeho návštevou Írska cez víkend.

Prosiť o odpustenie „nie je nikdy dosť“
„Zneužívanie je zločin, ktorý spôsobuje hlboké rany a bezmocnosť najmä u obetí, ale aj u ich príbuzných a v celom spoločenstve, či sú to veriaci, alebo neveriaci. Prosiť o odpustenie a náprava škôd v takých prípadoch nie je nikdy dosť. Cirkev musí naliehavo ešte raz posilniť svoje úsilie a zabezpečiť ochranu maloletých aj dospelých v citlivých situáciách. Vcelku je potrebné iniciovať kultúru, ktorá sa postará o to, aby sa takéto situácie nielen neopakovali, ale aby nenašli nijaký priestor, kde by mohli skryto prežívať.“
V rôznych regiónoch sveta sa už vyvinulo úsilie proti zneužívaniu v Cirkvi, aby sa chránila nedotknuteľnosť detí, ale aj dospelých. K tomu patrí postoj „nulovej tolerancie“ a opatrenia, aby sa volalo na zodpovednosť všetkých, ktorí tieto zločiny páchajú, alebo kryjú, ako píše pápež.
„My sme toto potrebné konanie a sankcie realizovali s oneskorením, ale verím, že prispejú k tomu, aby sa zabezpečila lepšia kultúra ochrany v súčasnosti aj v budúcnosti.“

„Nie klerikalizmu“
František vyzval všetkých členov Cirkvi k ľútosti, spovedi, pôstu a modlitbe. „Je nemožné, predstaviť si obrátenie v správaní Cirkvi bez aktívnej účasti všetkých údov Božieho ľudu.“
Ako hlavnú príčinu sexuálneho ako aj psychického zneužívania menoval pápež „klerikalizmus“ ako „falošné chápanie autority v cirkvi, ktoré je veľmi rozšírené v spoločenstvách, v ktorých sa sexuálne zneužívanie a zneužívanie moci či svedomia udialo“.
„Klerikalizmus, či už ho napomáhajú kňazi samotní, alebo laici, spôsobuje rozkol v tele Cirkvi, čo pobáda a prispieva k tomu, aby sa mnohé zlá, ktoré dnes ľutujeme, mohli ďalej konať. Odmietnuť zneužívanie znamená dôrazne povedať nie každej forme klerikalizmu,“ píše František.
Celý Boží ľud musí mať účasť na tom, aby sa na zlo zneužívania a zamlčovania reagovalo. „Všetko, čo sa podnikne na vyničenie kultúry zneužívania bez toho, aby sa na tom aktívne podieľali všetky údy Cirkvi, nevytvorí potrebnú dynamiku pre zdravú a účinnú obnovu,“ varuje pápež František. –zg-

„Lode migrantov nepustiť do našich prístavov“

Viedeň, 20.8.2018 (kath.net) 022 732 – Rakúsky kancelár Sebastián Kurz sa v nedeľu vyjadril k sporom okolo ďalšej lode so 177 migrantmi na palube. Vyslovil sa za to, aby sa lodiam z Afriky vôbec nedovolilo pristáť v prístavoch EÚ, ako informoval denník „Krone“.
Taliansky minister vnútra Matteo Salvini medzitým pohrozil, že migrantov prikáže vrátiť naspäť priamo do Líbye, ak ich iné štáty nebudú chcieť prijať. Taliansko nanovo odmieta dovoliť pristáť lodi, okrem iného aj z toho dôvodu, že migranti boli zachránení vo vodách, ktoré patria k Malte.
„Alebo sa Európa rozhodne Taliansku konkrétne pomôcť, alebo budeme nútení urobiť to, čo navždy ukončí obchod obchodníkov s ľuďmi,“ vyhlásil minister Salvini. –zg-

„Toto šialenstvo je nebezpečným zlyhaním politiky“

Berlín, 20.8.2018 (kath.net) 022 731 – „Želajú nám smrť. Snívajú o tom a pracujú na tom, že vyhodia do vzduchu autobusy a metrá, alebo nám pripravia krutú smrť bojovým plynom. Napriek tomu im dávame prístrešie, chránime ich a platíme im. Väčšina z nich však nepracuje. Kujú plány na náš úkor.“
Takýmito nezvyčajne jasnými slovami kritizoval šéfredaktor nemeckého časopisu BILD, Julian Reichelt, v komentári politiku nemeckej kancelárky Angely Merkelovej voči islamistom. Reichelt konkrétne ostro kritizuje, že v Nemecku žijú naďalej stovky islamistov, o ktorých sa vie, že sú veľkou hrozbou.
Zvlášť otrasený je šéfredaktor prípadom mladej jezídky, ktorá pred svojimi prenasledovateľmi ušla do Nemecka a tu ich znova stretla! Takže musela ujsť naspäť do Kurdistanu! Toto šialenstvo je podľa Reichelta „zlyhaním politiky najnebezpečnejšieho druhu“ a píše:
„Nijaká krajina na svete to nerobí svojim najhorším nepriateľom také ľahké ako Nemecko. Toto nemožno odôvodniť ani právnym štátom. To totiž spočíva v zákonoch, ktoré robia politici. Naše zákony nás dostatočne nechránia, zato však chránia tých, čo nás nenávidia! Tento stav je neúnosný. Zodpovednou za to všetko je vláda.“ –zg-

Švajčiarsko: Odmietajú podať ruku – odsun

Bern, 20.8.2018 (kath.net) 022 730 – Švajčiarsko odmietlo moslimskému páru povoliť trvalý pobyt, pretože z náboženských dôvodov výslovne odmieta podať ruku ľuďom opačného pohlavia. Informovali o tom rakúske noviny „Krone“. Starosta Lausanne Gregoire Junoda vyhlásil, že žiadatelia o pobyt prejavili nedostatok úcty k rovnoprávnosti pohlaví. Pripomenul, že vo Švajčiarsku je náboženská sloboda, no praktizovanie viery nesmie porušovať právo. –zg-

Zlodeji prepadli biskupa a jeho krstného syna

Liége, 20.8.2018 (kath.net) 022 729 – Cez okno toalety sa vlámali v noci zo 14. na 15. augusta zlodeji do bytu francúzskeho biskupa Diecézy Liége. V byte sa nachádzal biskup Jean-Pierre Delville (foto) s krstným synom. Informovala o tom Diecéza Liége v tlačovom vyhlásení. Keďže si zlodeji mysleli, že v byte biskupa sa uchovávajú peniaze zo zbierky, požadovali ich vydanie. Biskupovi a mladíkovi pritom hrozili smrťou. No v priebehu vlámania nepoužili násilie.
Biskup však nemal doma nijaké peniaze a preto požiadal krstného syna, aby mu dal 20 000 eur, ktorý ten mal pri sebe na zahraničnú cestu. Potom sa zlodeji pýtali na cenné umelecké predmety, ako originál od Picassa. Biskup Delville im dal viaceré zlaté kalichy. Nakoniec zlodeji zamkli biskupa s mladíkom do kúpeľne, kde ich ráno našli. Diecéza opisuje zlodejov ako „maskovaných a profesionálov“, hovorili zlou francúzštinou a nemecky ako aj ďalšou neznámou rečou.
Nemecká „Katolícka spravodajská agentúra“ (KNA) napísala, že krstný syn biskupa pochádzal z Kambodže a výslovne dodala, že je plnoletý. –zg-

Šiesti mnísi kláštora Heiligenkreuz odišli do Nemecka

Wien, 20.08.2018 (KAP) 022 728 – Svetoznámy dolnorakúsky cisterciánsky kláštor Heiligenkreuz vo Viedenskom lese v pondelok slávnostne vyslal šiestich mníchov na opätovné osídlenie východonemeckého kláštora Neuzelle (foto) južne od Frankfurtu n. Odrou. Po viac ako ročnom plánovaní tam mnísi 2. septembra na pozvanie biskupa Wolfganga Ipolta z Görlitzu založia dcérsky kláštor vo forme priorátu. V 750. roku od založenia kláštora v Neuzelle budú znova trvalo žiť cisterciáni v kláštorných budovách. V ostatných 200 rokoch tam mnísi nežili, lebo Prusi kláštor poštátnili. Mníchov vyslal opát Maximilián Heim na slávnosť zakladateľa rehole sv. Bernharda z Clairvaux v rámci pontifikálnej svätej omše v opátskom chráme. Emeritný opát Gregor Henckel-Donnersmarck prečítal vysielaciu listinu. Homíliu v prítomnosti dómskeho kapitulárneho farára Ansgara Floriana, ako zástupcu biskupa Ipolta, mal dómsky prepošt József Brenner, rodný brat v r. 1957 zavraždeného a v máji 2018 blahorečeného maďarského „tajného cisterciána“, kňaza a mučeníka Jánosa Brennera (1931-1957) .
Priorát v Neuzelle bude oficiálne zriadený v rámci púte veriacich Diecézy Görlitz. Mnísi so sebou nesú aj zvlášť na túto príležitosť vytvorený „vysielací kríž“, ktorý bol v pondelok v Heiligenkreuzi posvätený relikviu svätého kríža opátstva. Filiálke v Neuzelle bude predstaveným páter Simeon Wester. –zg-

Dublinský arcibiskup jasne o zneužívaní v Cirkvi

Dublin, 19.08.2018 (KAP) 022 727 – Štruktúry v Cirkvi, ktoré pripúšťajú zneužívanie, alebo ho uľahčujú, musia „raz pre vždy a všade byť rozbité“. Zdôraznil to katolícky arcibiskup Diarmuid Martin z Dublinu. „Nestačí len sa ospravedlniť,“ povedal na svätej omši v nedeľu v Katedrále sv. Márie. „Škandály zneužívania vyvolali aj medzi veriacimi veľké rozhorčenie. Nie je to iba hnev z hrôzy zneužívania, ale aj hnev pre úlohu vedenia cirkvi, ktorá utrpenie toľkých ľudí v zariadeniach pre deti, slobodných matiek a žien ešte zhoršila.“
Dublin je od utorka dejiskom Svetového stretnutia rodín. Na dva záverečné dni 25./26. augusta príde aj pápež František. V minulých týždňoch sprevádzala očakávanú návštevu pápeža diskusia o spracovaní škandálov zneužívania a bezprávia v domovoch pre matky s deťmi a tzv. Magdalénskych práčovniach, ktoré otriasli katolíckou cirkvou v Írsku. Správa o masovom zneužívaní v USA ešte viac zamerala pozornosť na túto tému.
„Pápež musí v Írsku otvorene hovoriť o našej minulosti, ale aj o našej budúcnosti,“ povedal arcibiskup Martin. „František sa v krajine zdrží iba 36 hodín. Nebude v stave poskytnúť odpovede na všetky otázky, ktoré ľudia kladú. Dúfam, že bude hovoriť priateľsky, ale aj otvorene. Nedávna história Írska má momenty skutočnej temnoty.“
Počet obetí je „nesmierny“ ako sa vyjadril dublinský arcibiskup. „A stále ešte poznáme identitu iba niektorých. Tí, čo prežili a ich príbuzní dodnes nosia túto bolesť v srdci. Hnev je tu nielen pre zneužívanie, ale aj na cirkev, ktorá sa správala „autoritatívne tvrdo, autokraticky a chránila len seba“, ako povedal Martin. „Namiesto toho, aby prinášala oslobodzujúce posolstvo Božej lásky, zaviedla svet pravidiel v takej miere, že chýbala úcta pred osobným životom a predovšetkým k ženám.“

„Rodiny povzbudzovať a podporovať“
Dublinský arcibiskup dôrazne poukázal na to, že v írskej cirkvi boli aj v minulosti nespočetní dobrí kňazi a rehoľníci, ktorí svojím životom a pôsobením svedčili o Božej láske a dnes nestoja vo svetle verejnosti.
„Máme aj úžasné rodiny, ktorých veľkodušnosť a vernosť často nespoznaná, obohacuje spoločnosť. Rodiny žijú a sprostredkujú vieru. Svetové stretnutie v Dubline je príležitosťou rodiny v ich úlohe doma, v cirkvi a v spoločnosti povzbudzovať a podporovať.“ –zg-

Pápež František navštívi aj „mariánske srdce“ Írska

Dublin, 18.8.2018 (kath.net/KAP) 022 726 – Keď pápež František 26. augusta navštívi írske pútnické miesto Knock, poputuje po stopách miliónov Írov, ktorí si už celé generácie na tomto mieste uctievajú Božiu Matku. Toto „mariánske srdce katolíckeho Írska“ ako ho označil vatikánsky internetový portál „Vatican News“ pred pápežovou návštevou, naozaj bije v meste na severozápade ostrova. Každý rok sa vydáva viac ako jeden a pol milióna veriacich na púť do Knocku, aby sa obracali modlitbami na Pannu Máriu.

Malá obec má pohnutú históriu: Večer 21. augusta 1879 si skupina dedinčanov všimla tri postavy, ktoré sa vznášali nad južným štítom kostola postaveného v r. 1828. Panna Mária, sv. Jozef a sv. Ján evanjelista boli obklopení jemným rozptýleným svetlom. Traduje sa, že diváci tohto javu sa dve hodiny modlili v daždi, bez toho že by zmokli! Tri postavy medzitým mlčky pri nich zostali a potom zmizli.
Hoci Božia Matka nepriniesla posolstvo, Knock sa rýchlo vyvinul na príťažlivé miesto pre mnohých pútnikov. Mnohí chorí a krehkí navštívili toto miesto, lebo čoskoro sa rozšírili správy o zázračných uzdraveniach. Dve komisie skúmali vierohodnosť svedkov zázrakov. Ale až o 50 rokov po zjavení sa mariánskej svätyni dostalo prvého oficiálneho uznania púťou arcibiskupa z Tuamu. V auguste 1940 sa na púti za pokoj vo svete a v Írsku zúčastnilo 50 000 Írov.
Tieto prúdy pútnikov zaznamenali aj vo Vatikáne. Pápež Ján XXIII. ocenil Knock v r. 1960 ako významné miesto mariánskej úcty. V r. 1974 jeho nástupca Pavol VI. požehnal základný kameň dnešného veľkého pútnického centra (foto). No za vyvrcholenie sa pokladá návšteva pápeža Jána Pavla II. v Knocku o päť rokov neskôr. K 100. výročiu zjavenia Panny Márie slávil Ján Pavol II. 30. septembra 1979 s pol miliónom veriacich svätú omšu a tým sa stalo toto pútnické miesto známe aj vo svete.
Iba niekoľko mesiacov predtým požehnali a otvorili moderné pútnické centrum. Bazilika spočíva na 32 pilieroch, ktoré predstavujú 32 írskych grófstiev. Popri centrálnej štruktúre je tam ešte päť kaplniek, venovaných „Božej Matke z Knocku“, sv. Jozefovi, sv. Jánovi evanjelistovi, Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a sv. Kolumbánovi.
Za bazilikou sa nachádza hrob farára Jamesa Horana, duchovného pastiera pútnickej svätyne v r. 1967-1986. Nie nadarmo ho označujú za „budovateľa Knocku“ – vývoj svätyne je s ním tesne spojený. Za jeho účinkovania bola postavená moderná svätyňa. No Horan stojí aj za vybudovaním moderného letiska v Knocku, ktoré podstatne financoval dobročinnými koncertami, lotériami a peňažnými darmi. Na jeseň 1985 vyštartovali z Knocku po prvý raz tri prúdové lietadlá do Ríma. V ďalšom roku sa začala oficiálna letecká doprava. Farár Horan zomrel krátko nato v auguste 1986 na zlyhanie srdca – na púti do francúzskej mariánskej svätyne Lurdy. –zg-

Katolícka omša a islamská modlitba za obete v Janove

Rím, 18.08.2018 (KAP) 022 725 – Na priečelí veľtržnej haly obrovský barokový kríž s Ukrižovaným nad oltárom, pred tým rad biskupov v ornátoch a do ticha zvolanie „Allahu akbar“. Táto scéna z konca smútočných obradov za obete v Janove v sobotu je výrečná – a dôležitá pre Taliansko týchto dní. Oznam, že po katolíckej omši sa bude modliť aj islamské spoločenstvo, lebo dve obete pádu mosta sú moslimovia, odmenili prítomní potleskom. Dôležité gesto, keďže nedávno prieskum znova ukázal, že mnohí Taliani spájajú s pojmom „islam“ predovšetkým násilie a terorizmus.
V polkruhu pred oltárom stálo 19 rakiev s bielymi ružami a ľaliami s menami obetí pádu mosta v utorok. Pri nich príbuzní zasiahnutí smútkom aj ovládajúci sa. Smútočných hostí bolo 3000 – medzi nimi prezident Sergio Mattarella, zástupcovia vlády, regionálnej správy aj karabinieri a vojaci v slávnostných uniformách.
Nie všetci pozostalí sa chceli zúčastniť štátneho aktu. Príbuzní ostatných 23 obetí sa s obeťami rozlúčili vo svojich obciach. Sú nahnevaní a sklamaní zo zlyhania štátu a z reakcií politikov.
Kardinál Angelo Bagnasco, janovský arcibiskup, začína omšu vyznaním viny. Koľkých z ministrov, ktorí v minulých dňoch na troskách v Janove pôsobivo pre médiá obviňovali iných, tam nevidíme. Oni už vyslovili svoj rozsudok predtým, než boli zistené príčiny pádu mosta, predtým, než prokuratúra vôbec ohlásila nejakú obžalobu.
Stiahnutie sa mnohých príbuzných z rozhorčenia nad štátom a politikmi nevylučuje, aby ministra vnútra Mattea Salviniho a ministra hospodárstva Luigiho di Maia, ktorí boli veľmi rýchli s prisudzovaním viny, neprivítali s potleskom. Aj pre mnohých občanov je totiž vinník jasný: „Štát zabil naše deti,“ hnevá sa otec mladej obete. Jeho syn a jeho traja priatelia boli pochovaní už v piatok v Torre del Greco pri Neapole.
K hnevu príbuzných sa pridal aj neapolský arcibiskup, kardinál Crescenzio Sepe: „Nesmie sa stávať, že ľudia zomrú pre nedbanlivosť, povrchnosť a byrokraciu.“
Janovský kardinál Bagnasco naproti tomu vyzýval k súdržnosti ľudí vo svojom meste: „Cez toto roztrhnutie srdca ľudí a mesta cítime, aké potrebné sú medziľudské vzťahy. Oni patria k väzivu spoločnosti, ktorá sa nazýva civilizovaná. To však vyžaduje dôveru, aby sme mohli navzájom zdieľať radosť i žiaľ,“ pokúsil sa zmierňovať vládnucu nedôveru. Potlesk hostí to potvrdzuje.
Na obrade je nápadne veľa potlesku v tento deň štátneho smútku. Najväčší potlesk dostali hasiči a záchranári. Popoludní potom našli aj posledného nezvestného stavbára. Počet obetí tým vzrástol na 42. Potlesk sa ozval aj menách mŕtvych, ktoré kardinál prečítal počas omše.
„Janov bol touto tragédiou zranený, ale nie zlomený,“ povedal kardinál Bagnasco už v deň nešťastia v meste, ktoré v ostatných desaťročiach zažilo viaceré katastrofy. Jedna grafika ukazuje dvoch fanúšikov súperiacich futbalových klubov Sampdoria a CFC Genoa. S ramenom na ramene toho druhého premosťujú medzeru po spadnutej časti mosta a tak rozdelené mesto. Hráči oboch tímov boli aj na omši v sobotu – v krajine nadšenej futbalom ako je Taliansko dôležité gesto. –zg-

Welt: „Salvini sa stáva pre Františka hrozbou“

Rím, 18.8.2018 (kath.net) 022 724 – „Taliansky minister vnútra Matteo Salvini sa na základe svojej migračnej politiky stáva tajnou hlavou katolíkov v Taliansku.“ Napísali to noviny „Welt“ v piatok. „Deje sa to na základe migračnej politiky a nie celkom nespornej línie Vatikánu a pápeža Františka, ktorú chce nasledovať stále menej katolíkov v Taliansku.“
„V súčasnosti existujú podstatné rozdiely názorov medzi rozsiahlym počtom katolíkov a predstaviteľmi cirkevnej hierarchie,“ vyhlásil Luca Comodo, vedúci inštitútu na prieskum verejnej mienky Ipsos. „Salvini sa stáva v Taliansku stále obľúbenejším, podpora jeho strany vzrástla zo 17 na 30 percentuálnych bodov. A ministra vnútra podporuje aj stále viac katolíkov. Medzi katolíkmi, ktorí chodia každú nedeľu do kostola, sa podpora Salviniho zdvojnásobila a v júli to bolo už takmer 32 percent. Obľúbenosť pápeža Františka však stále viac klesá.“
Oliviero Forti, ktorý má v Charite v Taliansku na starosti migráciu, k tomu kriticky hovorí:
„Mnohí katolíci už neberú Svätého Otca ako duchovného vodcu. Naopak dokonca v niektorých prípadoch ho obviňujú, že sa nachádza príliš ďaleko od reality a problémov, s ktorými sú ľudia konfrontovaní.“
Salvini sám sa prezentuje ako záchranca „kresťanskej demokracie“, na verejnosti sa ukazuje aj s ružencom.
František medzitým zrejme už pocítil, že jeho vlastné posolstvo je vzdialené od reality. Na palube lietadla nedávno povedal: „Každá krajina musí s múdrosťou veci riadiť a prijímať toľko utečencov, koľkých možno integrovať, vzdelávať a zapojiť do sveta práce.“ –zg-

Spevák za ‚homosexuálne manželstvo“ na stretnutí rodín

Dublin, 18.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 723 – Na Svetovom stretnutí rodín v Dubline 21.-26. augusta vystúpi aj írsky spevák šlágrov Daniel O’Donnell. O’Donnell sa pred írskym referendom 2015 verejne vyslovil za „homosexuálne manželstvo“. V máji 2015 pre írsky štátny vysielač RTÈ v interview vyhlásil:
„Zavedenie homosexuálneho manželstva neprinesie nijaké nevýhody,“ „Všetci odborníci sú toho názoru, že nie je rozdiel, ako dieťa vyrastá, pokiaľ sa to deje v láskavom prostredí. Preto som toho názoru, že mnohí ľudia sú diskriminovaní, ak je manželstvo možné iba medzi mužom a ženou.“ O’Donnell má spievať 25. augusta na štadióne Croke Park Stadion v Dubline pred pápežom Františkom a 75 000 očakávanými divákov.
Svetové stretnutie rodín v Dubline sa už viackrát postaralo o iritovanie veriacich. V prvom vydaní prípravnej brožúrky v kapitole „Kresťanský pohľad na rodinu“ sa objavil lesbický pár, ktorý sa objíma. Pod tým sme mohli čítať, že okrem manželstva existujú aj „iné spoločenstvá, v ktorých sa partneri navzájom podporujú“. Aj tieto páry by sa nemali vylučovať, ale sprevádzať „s láskou, starostlivosťou a podporou“.
Pred niekoľkými týždňami oznámili aj to, že jezuita páter James Martin bude mať prednášku „Otvorenosť a rešpekt k osobám LGBTQI+ a ich rodinám v našich farnostiach“. Martin už viackrát vyvolal rozruch svojimi výpoveďami a v r. 2017 dostal cenu od Biskupskou konferenciou aj Vatikánom odsúdeného voči homosexuálov podporujúceho združenia „New Ways Ministry“ (Nové formy služby) v Cirkvi“. –zg-

Praha: Nový opát na Strahove a nová opátka

Pražský Sion má nového opáta

Praha, 19.8.2018 (TS ČBK, KAP) 022 722 – Kráľovská kanónia premonštrátov na Strahove oslávila na Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie opátsku vysviacku. Z rúk kardinála Dominika Duku ju prijal páter Daniel Peter Janáček, ktorý sa stal novým strahovským opátom a nahradil tak po 31 rokoch pátra Michaela Jozefa Pojezdného, ktorý v júli dovŕšil vek 75 rokov.

Foto: Radka Blajdová / Tiskové středisko ČBK

„Radost z Hospodina bude vaší záštitou“
Slávnosť sa konala v zaplnenej pápežskej Bazilike minor Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahove, a ako uviedol kardinál Dominik Duka:
„Tento deň je nielen pre Strahovskú kráľovskou kanóniu, pre premonštrátsky rád, ale aj pre našu cirkev skutočným dňom radosti a slávnosti.“ Na slávnosti bol prítomný aj generálny opát Rehole premonštrátov, Thomas Anton Handgrätinger, ktorý viedol aj voľby opáta koncom júna.
Po príhovore kardinála Duku sa konal obrad benedikcie, pri ktorom páter Daniel Peter Janáček prijal insígnie svojho úradu: mitru, prsteň, ktorý je znamením vernosti a pastiersku palicu. Na záver slávnosti vyjadril nový opát poďakovanie a uviedol, že chce pokračovať v diele svojho predchodcu pátra Michaela Jozefa Pojezdného. Za opátske heslo si vybral citát zo Starého zákona z knihy Nehemiáša,
„Gaudium Domini fortitudo nostra“ – „Radosť v Pánovi je vaša sila“.
Páter Janáček k tomu uviedol: „Som rád, že som našiel v Biblii toto spojenie.“ Kňaz a zákonník Ezdráš po chvále Pána hovorí: „Choďte, zajedzte si niečo mastného a vypite si sladkého … A nermúťte sa, lebo radosť v Pánovi je vaša sila!“ (Neh 8, 10)“
Nový opát pochádza zo Slovenska, ale celý kňazský život strávil v Pražskej arcidiecéze. Janáček je doktorom filozofie a doteraz pôsobil ako farár dvoch farností na predmestí Prahy.
Kardinál Duka poukázal v homílii nielen na to, že v bazilike je hrob zakladateľa rehole, sv. Norberta zo Xantenu, ale že pri nedávnom návrate tela kardinála Berana do Prahy pred pochovaním v Dóme sv. Víta, sa na Strahove konala vigília. Kardinál spomenul, že ide o prvú benedikciu opáta na Strahove od komunizmu, keďže opát Michael Jozef Pojezdný bol v r. 1987 zvolený ešte tajne a nie na Strahove. Páter Pojezdný, patrí medzi najuznávanejších katolíckych cirkevných predstaviteľov v Českej republike. V r. 2006 mu Václav Klaus prepožičal Rád Tomáša-Garrigue-Masaryka 2. triedy za výnimočné zásluhy o štát v oblasti rozvoja demokracie, humanity a ľudských práv. Mimoriadnu úlohu zohral páter Pojezdný aj v oblasti pamiatkovej ochrany. Do minulého roka bol aj predsedom Konferencie mužských rehoľných predstavených v Česku.
Premonštrátsky kláštor na Strahove založil v r. 1143 olomoucký biskup Jindřich Zdík a dodnes je centrom pôsobenia rehole v Česku a na Morave. Je to najstarší premonštrátsky kláštor v krajine.

Kláštor trapistiek sa stal opátstvom a má prvú opátku

Trapistický klášter sestier v Poličanoch u Neveklova bol povýšený na opátstvo v deň slávnosti výročia posviacky kostola. O deň neskôr, 30. júla 2018, bola na dobu neurčitú za prvú opátku zvolená Sr. Lucia Paola Tartara.

(Foto: TS ČBK / Radka Blajdová)

Slávnostnú benedikciu novej abatyši udelí Mons. Zdeněk Wasserbauer, pražský pomocný biskup generálny vikár. Obrad sa uskutoční 22. augusta 2018, v deň spomienky Panny Márie Kráľovnej. Prihlásiť sa možno na e-mail: [email protected].
Komunita Našej Panej nad Vltavou Rehole cisterciánov prísnejšieho rádu je jediným ženským opátstvom v ČR, ktoré v roku 2007 založil materský dom z talianskeho Vitorchianu. Mníšky žijú podľa Rehole sv. Benedikta, modlia sa a pracujú. Súčasťou dňa je liturgická a osobná modlitba, rozjímanie a rôznorodá práca, napríklad vyrábajú sušienky, chovajú včely a predávajú med, maľujú a predávajú ikony.
Kláštorný kostol vysvätil 28. júla 2012 em. pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk, ktorý veľmi podporoval založenie kláštora. Vtedy mal konvent 12 Češiek, 6 Talianok a 1 Maďarku. Poličany sú ženským protipólom mužského kláštora založenom tiež po r. 1989 v Novom Dvore v Plzenskej diecéze. Tak ako v iných krajinách sú aj vstupy do prísnych kláštorov zvlášť početné. Viac informácií na:
https://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp.

Maďarsko oslavuje založenie štátu

Budapešť, 17.08.2018 (KAP/KNA) 022 721 – Maďarsko si 20. augusta pripomína založenie svojho štátu. V predvečer štátneho sviatku v nedeľu večer sa konala v Budapešti ekumenická bohoslužba s kázňou reformovaného biskupa Jozefa Steinbacha. Zúčastnil sa na nej aj kardinál Péter Erdő z Arcidiecézy Ostrihom-Budapešť a hosť maronitský patriarcha z Libanonu, kardinál Bechar Boutros Rai.
V pondelok má na budapeštianskom Kossuthovom námestí prejav maďarský prezident János Ader. Potom zložia prísahu noví dôstojníci maďarskej armády. Popoludní sa koná slávnostná svätá omša v Bazilike sv. Štefana, na ktorú prídu členovia vlády aj zahraniční diplomati. Celebruje ju kardinál Erdő.
Táto tradícia vyplýva zo sviatku sv. kráľa Štefana (1000-1038) a od stredoveku nebola prerušená. Dokonca aj v dobe socializmu sa 20. august slávil ako „Deň socialistickej ústavy“. Sv. Štefan (István) je symbolom národnej jednoty Maďarska a integrácie nomádskych Maďarov do kresťanskej Európy. Založil prvých desať diecéz kráľovstva. Svätorečený bol Štefan v r. 1083 v období vlády sv. Ladislava I. –zg-

„Hollywood má byť ‚trans-inkluzívnejší’“

Los Angeles, 17.8.2018 (kath.net/LSN/jg) 022 720 – Skupina 47 organizácií, agentúr a produkčných firiem v otvorenom liste žiadala, aby filmový priemysel USA častejšie a pozitívnejšie prezentoval osoby transgenderu.
Iniciatíva vychádza z lobistickej homosexuálnej skupiny GLAAD (Aliancia gejov a lesieb proti osočovaniu) a organizácie „5050by2020“, ktorá vznikla z hnutia proti sexuálnemu obťažovaniu. K signatárom výzvy patria napr.: ľavicové liberálne hnutie za občianske práva ACLU (American Civil Liberties Union), SAG-AFTRA – Americká federácia televíznych a rozhlasových umelcov), odbory umelcov s viac ako 116 000 členmi, Rada pre moslimské verejné záležitosti a „Sony Pictures Classics“.
List sa začína sťažnosťou na zlú situáciu transgenderových osôb: „Tie musia denne bojovať, aby ich vnímali a ako ľudské osoby akceptovali.“ Ako príklady sa uvádzajú: vylúčenie týchto osôb z armády, toalety podľa biologického pohlavia, ako aj vysoká nezamestnanosť. A „transfóbnu spoločnosť“ robia zodpovednou aj za vysoký počet samovrážd týchto ľudí.
Preto organizácie navrhujú, aby sa viac vyskytovali vo filmoch, aby sa tak zmenil postoj Američanov k týmto ľuďom. K listu je priložený aj „Návrh na zmenu k transinkluzívnej spoločnosti“. –zg-

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *