Život Cirkvi vo svete 31/2019

Obsah

Kardinál Arinze o celibáte, migrácii a Eucharistii

‘Nevysvetliteľné’: Kňaz o dare relikvií sv. Petra pravosláviu

Japonsko: Chiméry majú rásť až po narodenie!

Rada Európy varuje Poľsko pred sprísnením potratu

Maďarský biskup Beer: „Klerikálna štruktúra je pasca“

Antifa útočila na akciu púte za život „Tour Pro Life 2019“

Víťaz Tour de France Bernal požehnal rodinu

Anglická katedrála a obrovská šmykľavka

Moskva: Demonštranti sa uchýlili do chrámu

Identita Inštitútu Jána Pavla II. vážne ohrozená

Biograf Jána Pavla II: Jeho inštitút sa ‘brutálne’ ničí

Inštitút Jána Pavla II: Študenti píšu protestný list

Striasť dedičstvo sv. Jána Pavla II. ?

„Kto bráni rodinu, bude trpieť veľké prenasledovanie“

Biskup upraví Inštitút Jána Pavla II. podľa „Amoris Laetitia“

Pochod za život priniesol svedectvo Japonsku

Veľká Británia: B. Johnson nie je konzervatívny hrdina

Nemecko: Vlamač ťažko zranil katolíckeho kňaza

Afrika: Kardinál Ouedraogo nový predseda SECAMu

+ Zomrel kubánsky kardinál Jaime Ortega

Kardinál: Pápež nemôže povoliť diakonky – ‘bolo by to neplatné’
Benedikt XVI. na návšteve v Castel Gandolfe

Kardinál Arinze o celibáte, migrácii a Eucharistii

Londýn, 1.8.2019 (kath.net/jg) 025 392 – Zmysel kňazského celibátu, diferencovaný postoj k migrácii a veľký dar Eucharistie boli tri témy interview, ktoré urobil Dan Hitchens, druhý šéfredaktor Catholic Heraldu s kardinálom Francisom Arinzem, emeritným prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Migrácia
Vo veku 32 rokov bol Francis Arinze v r. 1967 menovaný za vtedy najmladšieho biskupa. V tom roku prepukla občianska vojna v jeho vlasti Nigérii. Arinze okúsil osud migrantov na vlastnej koži. Musel utekať z miesta na miesto podľa vývoja bojov. Jeho skúsenosti mu dávajú diferencovaný postoj k migrácii.
„Najlepšie je, ak postihnutá osoba zostane vo vlastnej krajine a môže tam pracovať,“ hovorí kardinál. „Niekedy to však nie je možné. V zásade má človek právo vyhľadať inú krajinu, kde nájde pokoj, vzdelanie, kultúru a prácu. Vlády majú povinnosť byť realistické a vidieť, koľko ľudí môžu prijať. To sa netýka iba toho materiálneho ale aj kultúrnych aspektov. Krajiny, ktoré svojich mladých strácajú vysťahovalectvom, strácajú ľudí na budovanie budúcnosti. Európa a Amerika môže najlepšie pomáhať, keď podporia krajiny, z ktorých prichádza najviac migrantov. A tie krajiny si musia klásť otázku, prečo to tak je.“

„Je tu potrebné rozlišovanie duchov,“ nadhodil Hitchens. Kardinál s tým súhlasil a povedal: „To platí pre všetkých – pre vlády, spoločnosti, Cirkev a organizácie.“

Celibát
„Celibát nie je dogma a ani vo všetkých častiach Cirkvi povinný. Je to však prax, ktorá má dobré dôvody. Kristus, sv. Pavol, sv. Ján – to sú veľké príklady kňazov, rovnako ako sv. Tomáš Akvinský, Robert Bellarmine, Don Bosco, či svätý farár z Arsu. Tí všetci celibát žili a to nemôže byť náhoda. Celibát zrušiť pre zlyhanie niektorých kňazov by malo rovnaký zmysel ako zakázať autá, lebo niektorí vodiči spôsobujú nehody. Celibát sa cení všade vo svete – aj v krajinách, kde sa muž môže oženiť s dvomi ženami. Stelesňuje ochotu obety a jasné zameranie na Boha,“ zdôraznil kardinál.

Katechizmus
Hitchens sa pýtal aj na vieroučné otázky a povedal, že často vedú v súčasnosti k neistote medzi veriacimi.
„Náuka Cirkvi je najlepšie prezentovaná v Katechizme Katolíckej cirkvi. Jeho základ tvorí práca svätcov, pápežov, koncilov a tradícia,“ povedal kardinál Arinze.
„V tajomstve viery, ktoré sa modlíme pri omši po premenení, je viera obsiahnutá koncentrovane. Eucharistia je darom Boha svojej neveste – Cirkvi v noci pred jeho utrpením. Tak zostáva Boh pri nás. On je hlavnou osobou, ktorá sa pri omši modlí. On je veľkňaz, ktorý prináša obetu. On je hlavnou obetou, ktorá sa koná na Kalvárii a v omši.“
Kardinál veriacim na záver kládol na srdce, aby sa viac naučili o Eucharistii a pravidelne ju prijímali – keď sú dobre pripravení – a povedal: „Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na túto sviatosť, Je to najväčšia zo sviatostí.“

‘Nevysvetliteľné’: Kňaz o dare relikvií sv. Petra pravosláviu

„Môžeme si iba predstaviť, čo krásne by Bartolomej I. povedal pri spoločnej úcte relikvií sv. Petra v Ríme. Lenže on túto šancu nedostal!“

Vatikán, 31.7. 2019 (LifeSiteNews) 025 391 – Katolícky kňaz a redaktor nazval neočakávaný dar pápeža Františka – relikvií sv. Petra – pravoslávnemu patriarchovi ako „nevysvetlený“ a „nevysvetliteľný“.
Páter Raymond de Souza, vydavateľ kanadského magazínu Convivium a komentátor pre anglický Catholic Herald, sa minulý týždeň takto vyjadril k pápežovmu júnovému rozhodnutiu darovať predstaviteľom ekumenického patriarchu Konštantínopolu Bartolomeja I., relikviár s deviatimi fragmentami kostí prvého biskupa Ríma.
Väčšina relikvií sv. Petra je uchovávaná pod hlavným oltárom Baziliky sv. Petra, ako vysvetlil de Souza, ale Pavol VI. preniesol tieto úlomky kostí do súkromnej kaplnky pápežského apartmánu.
De Souza pripomenul, že keď František tieto relikvie odovzdával, povedal delegácii patriarchu Bartolomeja I., že prvý raz mu to napadlo noc predtým a citoval pápeža slovami:

„Ja už nebývam v Apoštolskom paláci, nikdy nepoužívam túto kaplnku, nikdy tam neslúžim svätú omšu a my máme relikvie sv. Petra v samotnej bazilike, tak bude lepšie, ak budú uchovávané v Konštantínopole. Toto je môj dar cirkvi v Konštantínopole. Prosím zoberte tento relikviár a dajte ho môjmu bratovi patriarchovi Bartolomejovi.“

Páter De Souza si nemyslí, že fakt, že Apoštolský palác je neobývaný Petrovým nástupcom je dostatočný dôvod na to, aby sa dali kosti sv. Petra preč. Niet nijakého spojiva medzi sv. Petrom a Konštantínopolom. Spojenie sv. Petra s Rímom je také silné, že keď bol Rím nahradený Konštantínopolom vtedy nazvaným Byzanciou, ako hlavné mesto Rímskej ríše, pápeži odmietali nasledovať cisára v opustení mesta sv. Petra.
„Odôvodnenie, že relikvie chradnú v nevyužívanom pápežskom apartmáne nie je dostatočné na ich premiestnenie do Konštantínopolu. Mohli sa premiestniť do Domu sv. Marty, kde sa Svätý Otec modlí. Ak sa myslelo, že Rím má nadbytok relikvií sv. Petra, mohli sa relikvie poslať do Antiochie, prvého miesta, kde bol sv. Peter biskupom predtým, než prišiel do Ríma,“ povedal páter.
De Souza prirovnal tento spontánny dar relikvií sv. Petra, ktoré sú najvzácnejšími relikviami v opatere Vatikánu, s predošlým prenášaním relikvií z mesta do mesta. Spomenul, že napr. sviatok sv. Štefana má hrdé miesto po Vianociach, lebo 26. december bol dňom prenesenia relikvií svätca do Hagia Sionu, byzantskej baziliky v Jeruzaleme v r. 415.
Navyše, keď sa v r. 2004 sv. Ján Pavol II. rozhodol preniesť relikvie dvoch veľkých svätcov východu – sv. Gregora Naziánskeho (330–390) a sv. Jána Chryzostoma (349–407) do Konštantínopolu 27. novembra bolo to pri príležitosti veľkého sviatku. Bartolomej I. prišiel do Ríma, aby si uctil relikvie s Jánom Pavlom II. na verejnom slávení a vymenili si formálne adresy, aby zdôraznili význam tejto príležitosti,“ pripomenul páter de Souza. Dodal, že Ján Pavol II. Bartolomejovi povedal:

„V prenesení takých svätých relikvií nachádzame požehnanú príležitosť očistiť naše zranené spomienky, aby sme posilnili našu cestu zmierenia, aby sme potvrdili, že viera týchto svätých učiteľov Cirkvi je vierou cirkví Východu a Západu.“
Citujúc svoj Orientale Lumen, Ján Pavol II. dodal:
„Sme tiež svedkami priaznivého momentu ‘ukázať slovom a činom dnes nesmierne bohatstvo, ktoré naše cirkvi uchovávajú v pokladnici svojich tradícií.“

Bartolomej I. v odpovedi opísal relikvie východných svätcov ako „vracajúce sa domov“ a zdôraznil radosť tejto príležitosti:

„Prenesenie a návrat relikvií požehnaných predchodcov Najsvätejšej arcidiecézy Konštantínopolu, ktorý oslávili svojou svätosťou, múdrosťou, bojmi a apoštolskou prácou je príčinou na radosť a jasanie nielen pre náš svätý Ekumenický trón a pre pléroma (plnosť) celej našej Najsvätejšej pravoslávnej cirkvi, ktorá si ich hlboko uctieva, ale aj pre všetkých našich katolíckych bratov, ktorí sídlia v našej stolici.“

De Souza uviedol, že bol hlboko dojatý, keď Bartolomej porovnal Jána Pavla II. k sv. Bazilovi Veľkému:

„Vy nasledujete príklad sv. Bazila Veľkého. On vrátil ctihodné relikvie sv. Dionýza, milánskeho biskupa, ktorý zosnul v Pánovi v exile kvôli ariánom. Bol pochovaný v regióne zverenom sv. Bazilovi, ako svätec spomenul v liste adresovanom sv. Ambrózovi, nástupcovi sv. Dionýza. Cirkev na celom svete si uctieva ctihodnú krv mučeníkov ako purpurové rúcha a jemné plátno a tak si uctieva aj relikvie svojich detí, ktoré v Pánovi znášali bolestné utrpenie, ukrižovanie a smrť zasiahnutí divou zverou, ohňom, mečom a nespočetnými protivenstvami.“

A páter dodáva:
„Môžeme si iba predstaviť, čo krásne by Bartolomej I. povedal, keby sa spoločne uctievali relikvie sv. Petra pri podobnej príležitosti. Lenže on túto šancu nedostal!“

Japonsko: Chiméry majú rásť až po narodenie!

Tokio, 31.7.2019 (kath.net) 025 390 – Vedci v Japonsku majú oficiálne povolené začať s produkciou ľudských orgánov vo zvieratách. Príslušné ministerstvo vied povolilo výskum s ľudskými kmeňovými bunkami, ktoré sa implantujú do zvieracích embryí, aby ich zvieratá vynosili!
Oficiálne je cieľom výskumu, aby sa neskôr pomáhalo ľuďom, ktorí márne čakajú na orgány od darcov.
Konkrétne sa majú do embryí hlodavcov implantovať tzv. indukované pluripotentné kmeňové bunky (iPS). Tieto génovo manipulované embryá nemajú vlastný pankreas. Plody majú vynosiť zvieratá a potom ich usmrtia. Tieto bunky sa majú implantovať aj opiciam a sviniam.

Rada Európy varuje Poľsko pred sprísnením potratu

Komisárka kritizuje obmedzenie potratov aj to, že tisíce lekárov v Poľsku potraty odmietajú s odvolaním sa na výhradu vo svedomí.
Poľská vláda: „Nie je známa nijaká norma ľudských práv, od ktorej by sa dalo odvodiť právo na potrat!“

Viedeň, 30.7.2019 (kath.net/IEF) 025 389 – Komisárka pre ľudské práva Rady Európy navštívila tento rok v rámci svojho mandátu v marci Poľsko a vydala správu o stave ľudských práv v krajine. Konštatovala o. i. aj „porušovanie sexuálnych a reprodukčných práv žien“. Komisárka Dunja Mijatovićová, kritizuje v správe reštriktívne zákony o potrate, kvôli ktorým sú mnohé ženy nútené siahnuť po ilegálnom potrate, čo predstavuje zdravotné riziko, ako napísala. Odvoláva sa na návrh zákona z r. 2017, o ktorom sa teraz diskutuje v poľskom parlamente, ktorý stanovuje zrušenie eugenického potratu. Zákon známy pod názvom „Zastavte potrat“ vychádza z iniciatívy inštitútu „Ordo Iuris“ vedeného právnikmi.
„Súčasne platné zákony o potratoch v Poľsku sú aj tak už dosť reštriktívne,“ vyhlásila komisárka. „Ak by sa zrušila možnosť potratu pri postihnutí alebo vážnej chorobe plodu, rovnalo by sa to takmer úplnému zákazu potratu.“
Správa komisárky pre ľudské práva poukazuje pritom na údaje poľského ministerstva zdravotníctva, podľa ktorých sa od r. 2016 vykoná ročne asi 1000 legálnych potratov, z ktorých je 95% prípadov, keď je plod ťažko poškodený.
Podľa zákonov o potrate platných od r. 1993 je potrat povolený okrem prípadov ťažko poškodeného plodu aj pri vážnom ohrození života, či zdravia matky a po znásilnení, či inceste. Kto zákon poruší musí rátať s 3 rokmi väzenia, no nie tehotné ženy samé.
Mijatovićová tiež kritizuje, že tisíce lekárov potraty s odvolaním sa na výhradu vo svedomí odmietajú a ženy ani neodkážu inam. Prístup k antikoncepcii je okrem toho sťažený nedávnym zavedením povinnosti hlásenia receptov potratovej pilulky po styku. Aj tu sa lekári stále znova odvolávajú na výhradu vo svedomí a ženám túto pilulku nepredpisujú.

Stanovisko poľskej vlády
V stanovisku poľskej vlády uverejnenom spolu so správou sa okrem iného uvádza:
„Nie je známa nijaká norma ľudských práv, od ktorej by sa dalo odvodiť právo na potrat! Poľská ústava naproti tomu chráni vrodenú a neodňateľnú dôstojnosť každej ľudskej bytosti od chvíle stvorenia a teda aj nenarodenej.
Rozšírenie ústavnej ochrany na nenarodené deti by sa zhodovalo aj s ustanoveniami Konvencie OSN o právach detí, ktorá deťom zaručuje zvláštnu starostlivosť, ochranu a právnu istotu pred narodením, ako aj po narodení.
Ústavou zaručená ochrana života od počatia je aj základom tohto vyvodeného práva na ochranu zdravia a síce nezávisle od fyzického, emocionálneho, intelektuálneho alebo spoločenského vývojového štádia. Zásah do dobier života a zdravia chránených ústavou aj pred narodením preto musí byť vecne oprávnený. Pri dnešnom stave vedy sa však nedá konštatovať nijaké také kritérium rozlišovania, ktoré by oprávňovalo obmedzovanie života a tým aj ochrany zdravia.
Poľská vláda potom spomína v poľskej ústave aj v medzinárodnom práve zakotvenú slobodu svedomia, no súčasne poznamenáva, že tá môže byť obmedzená zákonom pri ohrozovaní verejnej bezpečnosti, zdravia, ako aj iných zásadných slobôd. Okrem iného môže byť sloboda svedomia ohrozená aj právom na život alebo zdravie.

Maďarský biskup Beer: „Klerikálna štruktúra je pasca“

„Rozlúčiť sa s centralizovaným úradom biskupa, ktorý o všetkom rozhoduje a pokúša sa spravovať kňazov“ ???

Budapešť, 30.07.2019 (KAP) 025 388 – Silnejšie zapojenie laikov do vedenia farností, zameranie sa na sociálnu núdzu ľudí a vôbec jasnejšiu reč zodpovedných v Cirkvi vidí maďarský biskup Miklos Beer ako smerodajnú pre dobrú cestu Cirkvi v budúcnosti. „Musíme na každý prípad von z klerikálnej cirkevnej štruktúry,“ povedal pred niekoľkými dňami emeritný biskup z Vácu v interview nezávislému liberálnemu týždenníku HVG z pondelka.
V jeho diecéze je dnes o tretinu menej farárov, ako predtým. Živé farnosti však potrebujú kňazov na mieste, ako povedal 75-ročný biskup. Preto treba premyslieť zvyčajné štruktúry Cirkvi a to je jasné aj zodpovedným v maďarskej cirkvi.
Biskup Beer sa ďalej vyslovil:
„Treba sa rozlúčiť sa s centralizovaným úradom biskupa, ktorý o všetkom rozhoduje a pokúša sa spravovať kňazov. Farár zodpovedný za päť farností je od rána do večera stále na cestách a tak je všade prítomný, ale nikde riadne k dispozícii.
V Diecéze Vác sa začalo s formáciou mužov laikov ako trvalých akolytov a vedúcich bohoslužieb, ktorí dokážu aj budovať spoločenstvá. Okrem toho sme pripravili ženatých mužov ako stálych diakonov. To všetko patrí k hľadaniu cesty Cirkvi, ale my tušíme, že toto nie je budúcnosť. Dôležité by bolo nájsť vedúcich cirkevných spoločenstiev na mieste.“
Najväčšou výzvou pre maďarskú spoločnosť je podľa neho sociálna starostlivosť o ľudí postihnutých, bezdomovcov, narkomanov alebo menšín ako sú Rómovia:
„Tu by cirkev musela prejaviť viac zodpovednosti. Cirkev musí byť ľuďom blízko a potrebuje kňazov, ktorí sú ako pastieri uprostred stáda majú na sebe pach oviec,“ pripomenul Beer citát od pápeža Františka. „A musia hovoriť novým jazykom – len hovoríme, alebo aj niečo povieme? Potrebujeme teda nový jazyk, musíme pravé problémy skutočne chápať, hovoriť o nich a pokúšať sa ľuďom pomáhať v zmysle našich kresťanských hodnôt.“

Politika bráni triezvemu dialógu
Biskup sa vyjadril aj k aktuálnej politickej a spoločenskej situácii:
„O výzvach a problémoch v spoločnosti sa nediskutuje vecne. Politikou nám ukladaný rozkol na pravicu a ľavicu zabraňuje triezvemu dialógu a mysleniu. Polarizovať spoločnosť je vždy ľahké,“ povedal Beer vzhľadom na utečencov a politiku vlády Viktora Orbana. „Situácia utečencov spôsobuje závažné výzvy a problémy, ktoré nemožno ľahko riešiť. No to sa nesmie považovať iba za vnútornú záležitosť malej krajiny. Hovorí sa: my sme nacionálni a nás nezaujíma, čo sa deje v iných častiach sveta. To je politické stanovisko – ale my by sme potom nemali tvrdiť, že je to kresťanský postoj.“
Biskup sa v minulých rokoch dostával do konfliktov s Orbanovou vládou, lebo sa napr. solidarizoval s demonštrantami proti politike, alebo vyslovil ostrú kritiku diskriminácie bezdomovcov, Rómov a pomocníkov utečencom. „Hnevali sa na mňa, lebo mám svoj názor,“ vyhlásil biskup Beer.
Pred parlamentnými voľbami 2018 prišla z politických kruhov výzva zdržiavať sa verejných výpovedí, ako povedal biskup Beer a dodal: „Sloboda názoru je však zásadným predpokladom demokracie. Záujmy na seba všade narážajú. Druhého nepočúvať, to je ľudská slabosť.“
Biskup Beer vedie Diecézu Vác od r. 2003. Pápež František menoval 12. júla 53-ročného Zsolta Martona za jeho nástupcu. Martona, rektora Katolíckeho kňazského seminára v Budapešti, vysvätí na biskupa 24. augusta vo Váci maďarský prímas kardinál Péter Erdő spoločne s biskupom Beerom a nunciom Michaelom Augustom Blumeom.
Biskup Beer potom presídli do Nagymarosu. Ako emeritný biskup sa chce venovať sociálnym programom. Chce založiť nadáciu na podporu bezdomovcov a Rómov. A hovorí:
„Ak mi Pán dá ešte silu a budem mať možnosť urobiť niečo k tomu, aby náš verejný život bol príjemnejším pre ľudí, budem to robiť.“

Antifa útočila na akciu púte za život „Tour Pro Life 2019“

Augsburg, 30.7.2019 (kath.net/pm) 025 387 – Minulú sobotu sa začala každoročná medzinárodná „Tour Pro Life 2019“, ktorú organizuje združenie „Mládež za život Nemecko“ spolu so združením rakúskych mladých a „Hnutím za život Tirolska“. Mladí pritom zdolali asi 370 kilometrov z nemeckého Augsburgu do Južného Tirolska cez Innsbruck a naspäť. Tri týždne putovali mladí obcami a mestami, aby sa zasadzovali za právo detí na život pred narodením. Ich cieľom je ľudí, s ktorými sa stretnú, aj zodpovedných zo spoločnosti a politiky, zburcovať a posilniť v tom, aby vytvorili alternatívy k potratom pre tehotné ženy v konfliktoch a chránili právo každého človeka na život.
Na úvodnom podujatí pochodu začala na účastníkov na Námestí Martina Luthera v Augsburgu útočiť skupina Antifa. Účastníci nepovolenej proti-demonštrácie sa nahrnuli k rečníckemu pultu pochodu. Príhovory mladých za život od počiatku masívne rušili hlasným krikom a pískaním. Demonštranti z Antifa vyjadrovali nenávisť a vykrikovali rúhavé heslá a nadávky a prekračovali zákonom povolené decibely! Až príchod polície a zavedenie právnych dôsledkov prinútilo skupinu odtiahnuť a až potom sa umožnil nerušený priebeh demonštrácie za život.
Vyvrcholením podujatia bola návšteva a príhovor hosťa Raphaela Müllera. Tento mladý muž utrpel ešte v matkinom tele porážku, čím prišiel na svet veľmi postihnutý. S podporou asistencie dnes píše texty a poéziu slamov. Jeho matka mu prepožičiava na takéto podujatia svoj hlas a prednáša jeho texty. Publiku povedala:
„Náš život nie je vždy ľahký, ale ja som rada, že môj syn žije!“

Tour Pro Life 2017 napríklad stála zvlášť v znamení diskriminácie postihnutých ľudí zákonom už v matkinom tele. „Mládež za život“ požaduje roky ukončenie tzv. eugenickej indikácie, ktorá umožňuje zo zákona deti s postihnutím usmrtiť potratom, dokonca v niektorých prípadoch aj úplne pred pôrodom.

Víťaz Tour de France Bernal požehnal rodinu

Paríž, 30.7.2019 (kath.net/pl) 025 386 – Najprv objal mladšieho brata, potom ho pobozkal na čelo a následne sa navzájom prežehnali. Tak dojímavo slávil víťaz Tour de France Egan Bernal (22) z Kolumbie svoje víťazstvo. Potom sa tento rituál dôverne zopakoval s mladou ženou.
Egan Bernal vojde hneď dvojnásobne do histórie športu: je najmladším víťazom tradičných pretekov od r. 1909 a tým aj tretím najmladším víťazom v celej histórii Tour de France ako aj prvým víťazom z Južnej Ameriky.
Bernal pochádza z katolíckej rodiny. Jeho otec bol členom bezpečnostného personálu podzemnej Soľnej katedrály Zipaquirá, ktorý tiež vo voľnom čase pretekal na bicykli a to inšpirovalo Egana Bernala k tomuto športu. Video:

https://twitter.com/TeamINEOS/status/1155590809498075140?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1155590809498075140&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.kath.net%2Fnews%2F68709

Anglická katedrála a obrovská šmykľavka

Londýn, 30.07.2019 (KAP/KNA) 025 385 – V nádhernej románskej anglikánskej katedrále v anglickom Norwichi (foto) postavia v auguste 15 metrov vysokú jarmočnú šmykľavku vo forme špirály! Tá má návštevníkom ponúknuť šancu prežívať priestor chrámu úplne novým spôsobom a podnietiť rozhovor o viere. Uverejnila to anglikánska farnosť podľa správy nemeckej KNA na webovej stránke. Sľubujú si od toho zmenu trendu klesajúceho počtu veriacich.
Jarmočnú atrakciu otvoria 8. augusta v katedrále postavenej medzi rokmi 1096 až 1145 v Langhause, východo-anglickom univerzitnom meste. Vstupné bude dve libry (2,20 eur). Akcia je súčasťou iniciatívy farnosti „Seing it differently“ (Vidieť to odlišne), ktorá podnecuje návštevníkov, aby si ľahli na rohožky jogy a hľadeli na stropné klenby románskeho chrámu. Okrem adrenalínu očakáva užívateľov šmykľavky „objavná cesta“ a „jedinečný pohľad na interiér katedrály“.
„Vzhľadom na vývoj politiky nemôže byť toto letné dobrodružstvo v katedrále Norwichu ani vhodnejšie,“ ako vyhlásil farár Andy Bryant. „Všetci musíme hľadieť na veci z novej perspektívy, ak sa chceme navzájom dosiahnuť a uzdraviť rozkoly, ktoré našu krajinu a žiaľ aj našu cirkev ohrozujú.“
Bryant prejavil pochopenie, že „niektorí sú mierne šokovaní“ predstavou obrovskej šmykľavky v lodi chrámu a vyhlásil:
„Múry tejto veľkolepej budovy videli za 900 rokov mnohé veci a ja predpokladám, že zvládnu aj toto.“
Pri ohlásení akcie v decembri prejavili občania znepokojenie. Istá žena hovorila pre „Daily Mail“ o „predčasnom aprílovom žarte“. Iný obyvateľ videl v iniciatíve „zatemnenie viery“: „Čo príde ako ďalšie? Zlaté rybky v nádrži so svätenou vodou, aby ich deti mohli kŕmiť?“
No farnosť už plánuje aj ďalšiu nezvyčajnú akciu v ctihodných múroch katedrály. V r. 2020 anglické Národné múzeum plánuje v rámci národnej túry zastávku v katedrále. Pritom sa má od júla do októbra v nej vystavovať obľúbený dinosaurus „Dippy“.

Moskva: Demonštranti sa uchýlili do chrámu

Moskva, 29.07.2019 (KAP) 025 384 – Počas potýčok s políciou pri protivládnych protestoch v Moskve sa v sobotu asi 100 mladých demonštrantov uchýlilo do pravoslávneho Chrámu sv. Kozmu a sv. Damiána na Stolešnikovom pereulku. Informovali o tom viaceré spravodajské portály ako rímska tlačová služba „AsiaNews“ v pondelok.
Kňazi v tomto chráme sú žiakmi v roku 1990 zavraždeného teológa a „duchovného otca“ disidentov, Alexandra Mena.
„Kostol sv. Kozmu a sv. Damiána bol v sobotu, ako vo všetky dni, otvorený pre všetkých,“ vyhlásil jeden z pravoslávnych kňazov, od 80. rokov v Moskve žijúci Talian Ioann Guaita žurnalistom: „Všetkých prijať je našou povinnosťou, preto sme cirkev, to nie je nič mimoriadne.“
To, že mladí vyhľadali práve tento chrám, má aj geografické dôvody, ako poukázal kňaz Guaita na blízkosť kostola k miestu protestov a konštatoval:
„Všetkých sme srdečne prijali, celkom nezávisle od politických ideí. Potom som vyzval, aby sme sa spoločne pomodlili za pokoj a ‚utíšenie rozhnevaného srdca‘. Všetci sa s veľkým záujmom a radostne zúčastnili modlitby. Je šťastím, že máme takú aktívnu a citlivú mládež. Je dobré, keď ľudia vedia, čo chcú a sú ochotní sa zasadzovať za to, čo im leží na srdci.“
Keď sa situácia na ulici upokojila, mladí opäť opustili Boží chrám. Ale väčšia skupina zostala, modlila sa a diskutovala s Guaitom.
K demonštráciám došlo, lebo pri moskovských komunálnych voľbách nemohli nastúpiť mnohí opoziční kandidáti. V sobotu sa asi 3500 ľudí zúčastnilo nepovolenej demonštrácie za slobodné voľby pri moskovskej radnici. Polícia proti nim tvrdo zasahovala, čo vyvolalo ostrú medzinárodnú kritiku.
„Nasadenie násilia proti pokojným demonštrantom v Moskve a vyše 1000 zatknutí, medzi nimi aj žurnalistov a opozičných politikov, bolo neprimerané a neprijateľné,“ povedal napríklad rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg v pondelok.

* * * * * * *

Identita Inštitútu Jána Pavla II. vážne ohrozená

Rím, (kath.net) 025 383 – Páter José Granados, viceprezident Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. pre CNA varoval, že identita inštitútu je vážne ohrozená:
„S rešpektom treba jasne poukázať na to, že pôvodne poslanie inštitútu je vážne ohrozené.“
Páter Granados, ktorý je od r. 2013 poradcom Kongregácie pre náuku viery a od r. 2018 aj poradcom Dikastéria pre laikov a rodiny, prejavil veľké prekvapenie z nedávno zverejnených nových štatútov inštitútu. Mnohí pracovníci inštitútu nemohli do nich pred ich uznaním Kongregáciou pre katolícke vzdelávania, ani nahliadnuť!

Biograf Jána Pavla II: Jeho inštitút sa ‘brutálne’ ničí

Rím, 31.7.2019 (LifeSiteNews) 025 382 – Známy životopisec pápeža Jána Pavla II. vyhlásil, že veľký kancelár inštitútu, ktorý nesie meno svätca, ničí Inštitút Jána Pavla „priam ganstersky a brutálnou silou“.
George Weigel, autor vyše 20 kníh a nespočetných článkov, v článku z 29. júla pre Catholic World Report písal o „vypitvaní inštitútu“. V článku s názvom „Vandali drancujú Rím … Znova” Weigel pochybuje o vhodnosti arcibiskupa Vincenza Pagliu pre úlohu veľkého kancelára:
„Menovanie Pagliu za veľkého kancelára Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny na post, pre ktorý nemá nijakú postrehnuteľnú kvalifikáciu, bolo záhadné a mätúce už keď sa udialo pred dvomi rokmi,“ … napísal Weigel. Vyjadril ľútosť pre zrušenie dvoch najvýznamnejších katedier minulý týždeň a uviedol:
„Nie je nijaká záruka, že Inštitút Jána Pavla si uchová nejakú podobnosť s úmyslom Jána Pavla II. keď ho zakladal.“ …
Weigel z toho obviňuje Pagliu, bývalého biskupa Diecézy Terni-Narni-Amelia a píše:
„Tento stalinistický akt intelektuálneho lúpežníctva teologického a pastoračného dedičstva pápeža sv. Jána Pavla II. realizuje arcibiskup Vincenzo Paglia – ktorý vyvolal medzinárodnú pozornosť v r. 2017, keď povolil erotické homosexuálne fresky v apside katedrály v Terni-Narni-Amelia – čo je extrémne ironické,“ napísal Weigel. (Pozri článok a obrázok nižšie).
„Paglia bol proste ďalší ambiciózny duchovný, keď jeho práca cirkevného poradcu komunity Sant’Egidio pritiahla pozornosť Jána Pavla II. Nasledovali roky podlizovania, keď sa Paglia o. i. vystatoval, ako zmenil názor pápeža na zavraždeného salvádorského arcibiskupa Oscara Romera, keď mu povedal, že ‚Romero nebol ľavicový biskup, on bol biskup Cirkvi‘. Paglia koná presne tak, ako tí, čo zmanipulovali synody v r. 2014, 2015 a 2018, t. j. sú to ďalšie úklady ambicióznych duchovných (a úprimne nijakých lumenov) – ktorí postupne strácali argumenty a potom sa to snažili nahradiť brutalitou a hrozbami,“ vyhlásil Weigel.
Plodný autor si dokonca myslí, že pápež odmení Pagliu za zničenie inštitútu pre rodinu veľkými poctami: „Bude červený klobúk budúcnosťou arcibiskupa Pagliu? Ak áno, bude to odmena za vyhodenie profesorov ktorých študenti milovali. …

Hovorca arcibiskupa Pagliu pre LifeSiteNews povedal, že prelát to komentovať nebude. Odkedy Weigel uverejnil tento článok, dozvedeli sme sa, že fakulta prepustí až osem členov, ktorých nepozvú znovu prednášať v školskom roku 2019/2020.

Inštitút Jána Pavla II: Študenti píšu protestný list

Rím, 31.7.2019 (kath.net) 025 381 – Listom vedeniu „Pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu“ reagovali študenti na prepúšťanie a zmeny uprostred ich štúdia. List zverejnený vo viacerých jazykoch podpísalo už asi 250 študentov aj bývalých a podpisov stále pribúda. Z listu vyberáme:

Rím, 24. júla 2019
Mons. Pierangelo Sequeri predseda inštitútu
Na vedomie: J. E. Mons. Vincenzo Paglia, veľký kancelár

Vysokodôstojný Mons. Sequeri,
mnohí študenti nám vyjadrili veľkú starosť z náhleho zverejnenia nových štatútov a nového študijného poriadku ako aj zo smutnej správy, že boli prepustení dvaja profesori, ktorých katedry hrajú ústrednú úlohu v ponuke vzdelávania inštitútu. Pre rastúcu starosť a aby sme splnili povinnosť zástupcov študentov, obraciame sa na vás ako predsedu inštitútu a tým garanta pokračovania štúdia a práv študujúcich. Sme smutní a zdesení zo spôsobu, akým sme sa dozvedeli o rozhodujúcich zmenách, ktoré sa nás priamo týkajú a chceme vyjadriť veľkú starosť zo straty línie vzdelávania a tým identity Inštitútu Jána Pavla II., ktorá bola rozhodne hlavným dôvodom, prečo si väčšina študentov zvolila tento inštitút.

Identita Inštitútu Jána Pavla II.
Keďže pápež František sám v motu proprio „Summa familiae cura“ vyjadril želanie pokračovať v pôvodnej inšpirácii Jána Pavla II. a mimoriadnej ponuke vzdelávania v Cirkvi, sme prekvapení faktom, že v novom programe sa nenachádza ani teológia tela, ani náuka Jána Pavla II., ani sa to nespomína, ale všetko sa obmedzuje na úvodnú prednášku „La Communio personarum….“. Preto sú tu nasledovné otázky:

1.Ako bude špecificky zachovaná táto identita, ktorá je centrom náuk Jána Pavla II.?
2. Ako sa zabráni tomu, aby sa „Dialóg s inými disciplínami“ – ktorý je už v študijnom pláne – stal iba uvedením rôznych pohľadov na rovnakú tému bez vnútornej súdržnosti, ako je to typické pre interdisciplinárne štúdie väčšiny sekulárnych univerzít?
3. Prečo by mal ešte niekto študovať na Inštitúte Jána Pavla II. keď neponúka nič nové v porovnaní so študijným plánom sekulárnych univerzít, kde to nájdeme ešte atraktívnejšie a efektívnejšie?

Ján Pavol II. v apoštolskej konštitúcii „Magnum Matrimonii Sacramentum“, ods. 8, vyjadril úmysel, aby sa Inštitút zveril „mimoriadnej ochrane Preblahoslavenej Fatimskej Panne Márii“. Vieme o úzkom vzťahu, ktorý náš inštitút od atentátu 13. mája 1981 vždy s touto mariánskou ochranou mal.
Preto si myslíme, že je rozhodujúce, aby inštitút nanovo založený pápežom Františkom s cieľom zlepšenia a posilnenia bol zasvätený Fatimskej Božej Matke.

Katedra fundamentálnej morálky
V centre našej starosti o identitu je zrušenie Katedry pre fundamentálnu morálku. Vieme, aké dôležité bolo pre svätého Jána Pavla II. štúdium ľudského konania, preto zveril túto katedru ako prvému kardinálovi Carlovi Caffarrovi. Činnosť katedry, najmä jej oddelenia výskumu, ktoré založil kardinál Scola, Benedikt XVI. výslovne ocenil. Preto je jej zrušenie nepochopiteľné a najmä odôvodnenie, že je to súčasť základného teologického štúdia. Prečo potom existuje naďalej Katedra teologickej antropológie a dokonca nová pre fundamentálnu teológiu? V prednáškach Mons. Melinu nešlo iba o všeobecné princípy zásadnej morálky, ale bola úzko spätá s morálkou manželstva a rodiny. A prečo sa zdá byť táto prekážka zrazu taká neprekonateľná, ak ide o katedru, ktorá existuje 38 rokov? My študenti chceme preto zdôrazniť, aká dôležitá pre nás bola táto katedra:
Patrí k najväčším novinkám a pokladom, ktoré inštitút dodnes Cirkvi a spoločnosti ponúkal. Vo svete, kde sa zdá byť všetko rozpoltené medzi relativistickým a legalistickým etickým postojom, dovoľuje nám pohľad prednášaný na inštitúte chápať morálku ako cestu plnosti a zmysluplnosti pre človeka, keď je človek zodpovedný za svoje konanie, ale súčasne ráta vždy s pomocou milosti a cností, ktoré mu pomáhajú viesť dobrý život. Toto chápanie morálky, kde je v centre svätosť, nám dovoľuje čeliť toľkým ťažkým prípadom v manželstve a rodine s nádejou.

Prepustenie našich profesorov
Neočakávané prepustenie našich profesorov Mons. Livia Melinu a pátra José Noriegu v nás vyvoláva starosti a zhrozenie:
1. z náhleho a nepochopiteľného spôsobu, keď boli bez dôvodu prepustení veľmi vážení profesori nielen na inštitúte ale aj vo svete, ako ukazuje ich dlhá akademická kariéra. Prof. Melina bol prepustený po 32 rokoch a bol aj predsedom inštitútu, ktorý sa pod jeho vedením rozšíril do celého sveta a pritom sa mu neuznali nijaké zásluhy.
2. zo skutočnosti, že sa tak oslabili nosné piliere vzdelávacej ponuky inštitútu – fundamentálna a špeciálna morálka.
3. zo skutočnosti, že prepustenie oznámili dva mesiace pred začiatkom školského roka 2019/20, keď už v júni bol vydaný študijný plán a mnohí sa registrovali. … Mnohým študentom títo profesori vedú doteraz doktorandské štúdium! …
4. z toho, že sa nezohľadnilo vysoké ocenenie študentov, ktorému sa profesori tešili …
Neistota je taká veľká, že niektorí študenti sa už pýtajú, či sa im vráti školné, ak nedostanú jasné odpovede na svoje otázky.

Študenti sa ďalej odvolávajú na svoje práva študovať to, na čo sa zaregistrovali a žiadajú garanciu troch rokov dokončenia štúdia s profesormi Melinom a Noriegom. … a končia:

Boh vás žehnaj a svätý Ján Pavol II. nech vedie vaše kroky.

Marc Adrien Nicole Haddad
Representante de la Licencia y Doctorado Representante del Máster

Striasť dedičstvo sv. Jána Pavla II. ?

Vatikán, 30.7.2019 (kath.net/NBQ) 025 380 – Po oboch vedúcich katedier – morálnych teológoch Mons. Liviovi Melinovi a pátrovi José Noriegovi – prepustili z „Inštitútu pre manželstvo a rodinu Jána Pavla II.“ v Ríme piatich ďalších profesorov! Informovali o tom internetové noviny „La Nuova Bussola Quotidiana“. Výskumné zariadenie vybudované Jánom Pavlom II. v r. 1981 – túto najväčšiu a najdôležitejšiu inštitúciu Cirkvi pre manželstvo a rodinu – pápež František v septembri 2017 oficiálne rozpustil a pod podobným názvom nanovo založil.
Najnovšie hlásené „čistky“ nového veľkého kancelára, biskupa Vincenza Pagliu, zasahujú inštitút priamo do jeho jadra a do spojenia s Jánom Pavlom II. Prepustený bol emeritný poľský profesor Stanislav Grygiel s odborom filozofie, vedúci Výskumnej katedry Karola Wojtyłu, muž prvej hodiny, jeden zo zakladajúcich otcov inštitútu, žiak a dobrý priateľ Jána Pavla II. Takisto jeho dcéra Monika Grygielova, psychiatrička, a páter Przemislaw Kwiatkowski, špecialista na teológiu a spiritualitu poľského pápeža ako aj lekárka a bioetička Mária Luisa Di Pietrová a sr. Vittorina Mariniová, dogmatička s dôrazom na kristológiu a mariológiu.
Tieto prepustenia sú ďalším dôkazom, že nový „Teologický inštitút Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu“ chce striasť zo seba spojenie s Jánom Pavlom II. a jeho akademické dedičstvo. K tomu sa hodí aj ešte neoficiálne oznámenie, že sa má prijať nový morálny teológ, Maurizio Chiodi, ktorý sa prejavil ako silný zástanca revízie encykliky „Humanae Vitae“.
Emeritný milánsky kardinál Angelo Scola, ktorý od založenia inštitútu v ňom pôsobil ako profesor a v r. 1995 až 2002 bol jeho prezidentom, v talianskych novinách „Il Foglio“ toto dianie ostro kritizoval a hovoril o „čistkách“.
„Namiesto toho, aby sa pokračovalo s pokryteckým predstavením, bolo by teraz oveľa úprimnejšie Jána Pavla II. z názvu inštitútu vyškrtnúť a namiesto toho ho nazvať podľa Amoris Laetitia, apoštolskej exhortácie, ktorá medzičasom pre mnohých biskupov zaujala miesto Evanjelia!“ ukončil Riccardo Cascioli svoj príspevok v „Il Foglio“.

Pred niekoľkými dňami po aprobovaní nových štatútov dostali všetci prednášajúci na inštitúte prípis, že sú suspendovaní a o niekoľko dní dostanú rozhodnutie o svojom ďalšom osude. Mnohí profesori a docenti teraz čakajú na ďalší list. Súčasná situácia je pre veľkú väčšinu zúčastnených veľmi bolestivá, ako sa kath.net dozvedel z ich kruhov.

„Kto bráni rodinu, bude trpieť veľké prenasledovanie“

Čo predpovedala sr. Lucia z Fatimy Inštitútu Jána Pavla II.
Prvý predseda inštitútu, kardinál Carlo Caffarra:
Predpoveď sr. Lucie sa uskutoční pred našimi očami!“

Rím, 29.7.2019 (kath.net/La Nuova Bussola Quotidiana /mc) 025 379

Niekoľko mesiacov pred jeho náhlou smrťou v septembri 2017 napísal Kardinal Carlo Caffarra, prvý predseda Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdie manželstva a rodiny, krátky no veľmi významný text o vzniku inštitútu a o proroctve sr. Lucie z Fatimy, ktorý osvetľuje súčasnú situáciu. (Pozri správu nižšie)
Inštitút Jána Pavla II. je najdôležitejším akademickým zariadením Katolíckej cirkvi na štúdium manželstva a rodiny Text uverejnil po smrti kardinála časopis inštitútu „Anthropotes“.

Založenie Inštitútu Jána Pavla II. sa malo zverejniť na stredajšej audiencii 13. mája 1981. Inštitút vznikol z hlbokej inšpirácie Jána Pavla II. – myslím si, že Božieho pôvodu – a z hlbokého ocenenia manželskej lásky aj z istoty, že budúcnosťou človeka a Cirkvi bude manželstvo a rodina.
Bol to svätý pápež sám, kto viedol vybudovanie filozofickej a teologickej ponuky inštitútu. Chcel byť informovaný o študijnom programe a prijal všetkých prednášajúcich v októbri 1981 v Castel Gandolfe, aby ho každý z nich informoval o obsahu svojich prednášok.
Hneď na začiatku audiencie 13. mája 1981 bol Ján Pavol II. ťažko zranený v atentáte. Od tejto udalosti som začal myslieť na hlboké spojenie medzi pôvodnou inšpiráciou, Fatimským posolstvom a inštitútom. Na základe tohto vnímania som si od svätého pápeža vyprosil povolenie zveriť inštitút ochrane Fatimskej Panny Márie.
Boli sme na začiatku tretieho alebo štvrtého študijného roku – presne si už nespomínam – keď som dostal mimoriadne potvrdenie pre všetko práve spomenuté. Bola to práve veľmi ťažká doba. Napísal som sr. Lucii a proste som ju informoval o existencii inštitútu, predovšetkým som jej však napísal, aby som ju poprosil o modlitby. Pripojil som, že si nemusí dávať námahu a odpovedať.
K môjmu veľkému úžasu prišiel o krátky čas dlhý rukou písaný list od sr. Lucie. Posledné slová tohto listu nosím vypálené do svojho srdca. Znejú:

Príde čas, v ktorom sa uskutoční rozhodujúci boj medzi satanom a Kristovým kráľovstvom v manželstve a rodine. Kto bráni manželstvo a rodinu, bude trpieť veľkým prenasledovaním, ale nemajte strach. Naša milá Matka mu už rozšliapala hlavu.

Tieto slová boli pre mňa – pre nás všetkých – veľkou útechou. Vtedy bola doba, v ktorej sa proti inštitútu bojovalo silou v rámci Cirkvi aj mimo nej!
Poprosil som Svätého Otca Jána Pavla II. o útechu. V istý večer – bol som u neho na večeri – mi povedal:
„Nerob si nijaké starosti, my sme v rovnakej lodi a dostaneme rovnaké bitky.“

Proroctvo sr. Lucie sa práve uskutočňuje pred našimi očami. Ale nesmieme sa znepokojovať – naša milá Matka mu už rozšliapala hlavu. Ja som Prof. Grygielovi, otcovi zakladateľovi inštitútu, ktorý je „socius in passione“ Krista, vďačný pre evanjelium manželstva.

Pre úplnosť uvádzame opakovane článok zo Ž C č. 30:

Biskup upraví Inštitút Jána Pavla II. podľa „Amoris Laetitia“, Pope

Arcibiskup Paglia v katedrále s „freskami“

„Je čas prestať byť uviaznutí v doktríne, takto implementovaný Boží plán pre rodinu je abstraktný a nerealistický. … Ale ako postupovať pri zmene inštitúcie, kde sú učitelia sformovaní za svätého Jána Pavla mimoriadne motivovaní a veľmi tuho spojení?“

Rím, 22.7.2019 (LifeSiteNews) 025 354 – „Pápežský teologický inštitút Jána Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine“ sa má „prečistiť“ v zmysle exhortácie „Amoris Laetitia“. To je zrejmý význam schválenia štatútov a študijného programu inštitútu, ktorý založil svätý Ján Pavol II. v r. 1982 a ktorý revolučne zreformoval pápež František s motu propio „Summa Familiae Cura“ v septembri 2017. Keď sa uverejnilo motu proprio, noviny „La Nuova Bussola Quotidiana“ napísali, že oficiálna línia a ciele sú jasné, ale rozhodujúce bude znenie štatútov, keďže tie stanovujú zásadné štruktúry, predmety výuky a učiteľov. Aj keby sa schválené štatúty Kongregáciou pre katolícke vzdelávanie ešte neuverejnili, výpovede dekana inštitútu Mons. Pierangela Sequeriho, spolu s udalosťami ostatných dvoch rokov a prvé správy vykresľujú celkom jasný obraz toho, čo sa deje.
V prvom rade sa moc sústredí v rukách veľkého kancelára arcibiskupa Vincenza Pagliu, ktorý bude vyberať učiteľov a personál podľa svojej vôle.
Na komplexný obraz si pripomeňme udalosti, ktoré viedli k štatútom. Motu proprio z r. 2017 bolo v jasnej diskontinuite s úmyslom sv. Jána Pavla II. To je jasné aj zo spôsobu, akým Mons. Sequeri prezentoval nové štatúty v „Osservatore Romano“.
Sv. Ján Pavol II. si jasne uvedomoval útoky na rodinu, ktoré často označoval ako apokalyptický boj. Inštitút mal byť centrom vynikajúcich štúdií o pravde manželstva a rodiny ako súčasti povinnosti Cirkvi „hlásať celému Božiemu ľudu model manželstva a rodiny, pre ktorú je Cirkvi zaviazaná zabezpečiť s plnou silou ľudskú a kresťanskú podporu“.
Za 37 rokov inštitút efektívne reagoval na túto výzvu formáciou tisícov kňazov, rehoľníkov a laikov, diskusiami na najvyššej teologickej a filozofickej úrovni a vydaním stoviek kníh prístupných všetkým, nielen vedcom. Len nedávno to bol „Lexikón o sexe, láske a plodnosti“ s príspevkami desiatok medzinárodných autorov. Inštitút si vybudoval aj 12 medzinárodných centier vo svete.
„No nijaké z nich sa nezhoduje s novým kurzom a novými ľuďmi, ktorí myslia odlišne a vyžaduje sa preto nový prístup,“ hovorí biskup Sequeri a zdôrazňuje:
„Je čas prestať byť uviaznutí v doktríne, takto implementovaný Boží plán pre rodinu je abstraktný a nerealistický. Venuje sa veľká pozornosť sociológii, histórii kultúr, znásobovaniu a rozčleňovaniu štúdií, ako by nám toto pomohlo pochopiť, čo je rodina. Ale ako postupovať pri zmene inštitúcie, kde sú učitelia sformovaní za svätého Jána Pavla mimoriadne motivovaní a veľmi tuho spojení? Prvý krok: substitúcia. To, čo sa predávalo ako moderné, alebo ako vývoj, sa ukázalo ako dymová clona. V skutočnosti motu proprio „Summa familiae cura“ v 1. článku jasne stanovuje, že inštitút, ktorý si zvlášť želal sv. Ján Pavol II. ´prestal existovať´ a je nahradený novým. To znamená, že v ostatných dvoch rokoch žil inštitút v limbe a čakal na schválenie štatútov.“
Tu prichádza druhý krok – ten najzradnejší. Účelom zmeny nie je reforma, ale revolúcia. Štatúty nie sú aktualizáciou predošlých, ale prvými novej inštitúcie, ktorá pretrhla všetky spojenia s minulosťou. V máji 2018 na stretnutí rímskej rady inštitútu a v júni na medzinárodnej rade Mons. Paglia prezentoval štatúty, ktoré sústredili moc do jeho rúk – teda menovať učiteľov, zrušiť staré postupy, keď učiteľský zbor bol zapojený do všetkých najdôležitejších rozhodnutí inštitútu. Urobili aj skutočný prevrat v študijnom poriadku. Navyše je bezprecedentné, že akademická moc je sústredná do rúk jedného človeka – veľkého kancelára – ktorý inde v každej akademickej inštitúcii pôsobí ako záruka, bez vplyvu na výuku.
Návrh Mons. Pagliu vyvolal revoltu učiteľského zboru a zničil 40 rokov serióznej práce. Pri tomto riziku verejného škandálu Paglia okamžite stiahol návrh a súhlasil s ustanovením medzinárodnej komisie s dekanom Sequerim na čele, aby sa navrhli nové štatúty s prispením medzinárodných oblastí. Po mesiacoch práce je dielo hotové a bolo predložené Pagliovi na schválenie. On sľúbil, že ho predloží všetkým akademickým inštitútom pred schválením kongregáciou. No čakalo sa márne. Ani pred mesiacom sa štatúty ešte ani nespomenuli. A o niekoľko dní prišlo veľké prekvapenie – štatúty sú schválené!
Aj keď nie sú ešte zverejnené, prvé správy a Sequeriho vyjadrenia jasne ukazujú, že štatúty tak ako pôvodne sústreďujú nenormálny rozsah moci do rúk veľkého kancelára a pokračujú v revolúcii.
Tu si vieme predstaviť, čo sa stane ďalej – je to nový inštitút a všetok personál učiteľský aj neučiteľský zrejme dostane prepúšťací list. Niektorých znova zamestnajú, no „nepopulárne osoby“ budú odstránené. Zamestnajú nových „vhodných“ učiteľov a tí prevezmú kontrolu. … Jedna vec je istá – Mons. Paglia inštitút dočista vymetie a má všetku moc dosiahnuť svoj cieľ.

* * * * * * *

Pochod za život priniesol svedectvo Japonsku

Tokyo, 29.7.2019 (LifeSiteNews) 025 378 – Viac ako 300 ľudí sa zúčastnilo na Pochode za život 2019 s Fatimskou Pannou Máriou v Tokyju. Každoročný pochod sa konal v pondelok 15. júla, ktorý je v Japonsku sviatok – „Deň námorníctva“. Počet účastníkov bol skromný, no boli medzi nimi dvaja biskupi a siedmi kňazi a modlili sa za kultúru života v Japonsku a na celom svete. Pochod sa začal v katolíckom Kostole Cukiji v Tokyu po svätej omši, ktorú koncelebrovali dvaja biskupi – Nakano z Diecézy Kagošima a Sakai pomocný biskup z Osaky. Pochod viedol k Parku Hibiya.
Na pochode sa zúčastnili ďalej: Dr. Ligaya Acosta z Filipín, ktorý je regionálnym riaditeľom „Human Life International“ (HLI) pre Áziu a Oceániu a sr. Fidelis z Centra za život sv. Gianny s ďalšími sestrami z Tajvanu a Joe Woodard z Pochodu za život v Hongkongu.

Na záver procesie sa pomodlili ruženec so sochou Fatimskej Panny Márie. Títo modliaci sa svedkovia života vyhlásili:

„Potrat, eutanázia atď. sú výsledkom revolty proti Bohu, ťažkého hriechu ducha – pravého ducha satana. Duch neviazanosti a individualizmu nie je ničím iným ako duchom revolúcie a nenávisti voči Bohu. Opovrhovaním ľudským životom, ktorý je Božím darom, chce človek zhodiť Boha z trónu a usadnúť na trón namiesto neho. Humanizmus bez Boha vedie nevyhnutne k smrti človeka. Celá ľudská spoločnosť je teraz vtlačená do kultúry smrti a spoločenskej samovraždy.

Pochod v Tokyu je smiešne malý. No nie je to politická demonštrácia, ale skôr nadprirodzený akt vyznania viery. Iba Boh sám je stvoriteľom ľudského života. Boh je život sám. Tento život sa stal človekom a povedal: „Ja som cesta, pravda a ŽIVOT.“ Božie slovo, ktoré sa stalo Telom, rešpektovalo ľudské životy uzdravujúc chorých a prinavráteným mŕtvych do života.
Tí, ktorí sa vysmievajú nevinnému plodu, vysmievajú sa dielu Ježiša Krista a preto samému Bohu. Pohŕdajú životom slabých, chorých, postihnutých a starých ako bremenami. Tak ako bol odsúdený na smrť hladom a smädom nedávno pacient Vincent Lambert! …

Veľká Británia: B. Johnson nie je konzervatívny hrdina

Londýn, 29.7.2019 (LifeSiteNews) 025 377 – … Johnson je síce istým druhom konzervatívneho politika, no jeho prístup k spoločenským záležitostiam možno rozhodne opísať ako hrozivý. Roky je obhajcom hnutia LGBT – už v r. 2012 to sám napísal a dodal, že „manželstvo môže síce Boh milovať, ale nijaké náboženstvo nikdy nemalo monopol na manželstvo“! V úlohe štátneho sekretára pre zahraničie zašiel tak ďaleko, že zrušil zákaz britským veľvyslanectvám vyvesovať dúhovú vlajku sexuálneho hnutia.
Možno jeho prístup k tomu, ako jeho národ definuje manželstvo, vyplýva z jeho rozhodne laxného prístupu vo vlastnom živote. V r. 2004 ho vodca Toryovcov vyhodil z postu podpredsedu Konzervatívnej strany a tieňového ministra kvôli klamaniu všetkých v jednej z jeho mnohých afér a odmietaní priznať, koľko má vlastne detí. Jeho prvé manželstvo s prominentnou lady Allegrou Mostynovou-Owenovou trvalo iba rok a počas manželstva s druhou ženou, s ktorou mal štyri deti, mal aféru s Petronellou Wyattovou. Táto aféra má význam preto, lebo Johnson jej zaplatil, aby išla na potrat v októbri 2004. Noviny Sunday Times uverejnili interview s matkou jeho milenky, ktorou bola lady Verushka Wyattová. Tá povedala, že Johnson sľúbil jej dcére manželstvo. Dcéra pracovala pre noviny The Spectator, kde bol Johnson komentátorom. Toto v tom čase zničilo jeho politickú kariéru. O 15 rokov nastal jeho rýchly návrat do politiky.
Johnsonova história s potratom môže byť politicky významná najmä vzhľadom na Severné Írsko, ktoré bude nútené legalizovať potraty na jeseň, ak jeho súperiace frakcie nedokážu utvoriť vládu. Johnsonove výsledky volieb ukazujú, že má dobrú podporu prívržencov potratov. Zdržal sa každého hlasovania za sprísnenie zákona o potrate, ktorý je v krajine legálny do 24 týždňov. …
Johnsonovi prívrženci budú poukazovať na to, že menoval tvrdého obhajcu života, konzervatívca Jacoba Reesa-Mogga, za predsedu komory parlamentu „House of Commons“ a že to je pozitívny vývoj. No tí, čo sa rozčuľovali nad jeho uchopením moci, zrejme stlmia ich nadšenie. Prečo by mal Johnson presadiť brexit (a kto vie?), zdá sa, že je ďalším z tých Toryovcov, ktorý používa rétoriku znejúcu tradicionalisticky, ale pracuje tvrdo ako každý progresívec na rozklade spoločensky konzervatívnych inštitúcií a konsenzu, ktorý kedysi urobil Veľkú Britániu naozaj veľkou.

Nemecko: Vlamač ťažko zranil katolíckeho kňaza

Bochum, 29.7.2019 (kath.net) 025 376 – V noci na nedeľu bol v nemeckom Bochumi v Essenskej diecéze prepadnutý a ťažko zranený katolícky kňaz. Informoval o tom WDR na základe policajnej správy.
Neznámy páchateľ vtrhol farského domu Farnosti sv. Františka vo štvrti Riemke a kňaza ťažko zranil, pripútal ho a zamkol. Okoloidúci počul volanie o pomoc a privolal políciu. Polícia oslobodila 66-ročného kňaza a bol prevezený do nemocnice. Kňaz je už stabilizovaný. Polícia predpokladá, že páchateľ hľadal peniaze zo zbierky a cennosti.

Afrika: Kardinál Ouedraogo nový predseda SECAMu

Kampala, 28.07.2019 (KAP/KNA) 025 375 – Kardinál Philippe Ouedraogo (74), arcibiskup z Burkina Fasos – diecézy hlavného mesta Ouagadougou – sa stal novým predsedom Sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru (SECAM). Africkí biskupi ho zvolili v sobotu na jubilejnom zasadnutí v ugandskej Kampale. Kardinál Ouedraogo nastupuje po angolskom arcibiskupovi Gabrielovi Mbilingiovi (61) z Lubanga, ktorým SECAM viedol od r. 2013.
Kardinál Ouedraogo bol vysvätený za biskupa v r. 1996 za v r. 2014 ho pápež František menoval za kardinála.
Už týždeň slávia africkí biskupi v hlavnom meste Ugandy Kampala 50. jubileum svojej spolupráce v SECAMe. Na desaťdňové stretnutie prišlo viac ako 300 hostí, kardináli a duchovní kontinentu, aj zo zvyšku sveta. Vatikán zastupuje sekretár Kongregácie pre evanjelizáciu národov arcibiskup Protase Rugambwa.
Biskupi na stretnutí uvažovali o skúsenostiach svojich cirkví v uplynulých 50. rokoch. Cieľom bolo plánovanie budúcej pastoračnej práce, pritom sa má klásť dôraz na africké problémy.
„Biskupi sa okrem iného jasne vyslovili za to, aby cirkev vzhľadom na nespravodlivosti a zlé fungovanie vlád naďalej dvíhala svoj hlas a sprevádzala politikov,“ povedala vedúca oddelenia biskupskej nadácie „Misereor“ pre Afriku, Mária Klatteová, pre nemeckú katolícku agentúru KNA v Kampale. Ako dôležité témy sa spomínajú: práca zmierenia a pokoja, ekológia, vykorisťovanie prírodných zdrojov, migrácia a obchod s ľuďmi.
V nedeľu sa konala záverečná svätá omša pri pamätníku Namugongo. Tu sa každoročne zhromažďujú milióny pútnikov, aby si pripomenuli ugandských mučeníkov, ktorí boli popravení v r. 1885 a 1887 na rozkaz kráľa Mwangu II. za svoju kresťanskú vieru.

+ Zomrel kubánsky kardinál Jaime Ortega,

Havana, 27.7.2019 (RV) 025 374 – Vo veku 82 rokov zomrel v piatok 26. júla kubánsky kardinál Jaime Lucas Ortega veľký duchovný pastier v neľahkom období. Významný duchovný pastier sprevádzal sv. Jána Pavla II. na jeho historickej návšteve Kuby a neskôr bol i pri návštevách pápeža Benedikta XVI. a pápeža Františka. Kondolenčný telegram v mene Svätého Otca zaslal súčasnému havanskému arcibiskupovi Mons. Juanovi García Rodríguezovi vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. …
Smrťou kardinála Jaimeho Lucasa Ortegu sa zloženie Kolégia kardinálov zúžilo na 217 členov, z ktorých 120 je voličov pápeža. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-07/zomrel-kubansky-kardinal-jaime-ortega-velky-duchovny-pastier-v.html

Kardinál Müller:
Pápež nemôže povoliť diakonky – ‘bolo by to neplatné’

Vatikán, 26.7.2019 (LifeSiteNews) 025 373 – Kardinál Gerhard L. Müller, em. prefekt Kongregácie pre náuku viery, vydal 26. júla druhú podrobnú kritiku pracovného dokumentu Synody biskupov o Amazonii – Instrumentum Laboris. Sústredil sa najmä na otázku kňazstva a nemožnosť vysviacky žien a uviedol:

„Magistérium pápeža a biskupov nemá kompetenciu nad podstatou sviatostí. Preto nijaká synoda s pápežom, či bez neho, a teda ani nijaký ekumenický koncil, či pápež sám, ak by hovoril aj ´ex cathedra´, nemôže umožniť vysviacku žien na diakonky, kňazky, či biskupky. Bolo by to v protiklade s definovanou náukou Cirkvi. Bolo by to neplatné!“

Kardinál Müller označil synodu 8.-27. októbra v Ríme ako „demolačnú guľu“, ktorá má za cieľ „zmeniť štruktúru všeobecnej Cirkvi“.
Kardinálov článok bol uverejnený súčasne v štyroch jazykoch . v angličtine (LifeSiteNews), taliančine (Corrispondenza Romana), španielčine (Infovaticana) a nemčine (Die Tagespost).
Minulý týždeň kardinál vydal svoje prvé hodnotenie Instrumentum Laboris synody kde kritizoval jeho „radikálny obrat v hermeneutike katolíckej teológie“ a za jeho „mylnú náuku“.
V druhom článku kardinál spája Synodu o Amazonii a jej reformné návrhy priamo s pripravovaným „synodálnym procesom“ nemeckých biskupov, ktorý tak ako synoda cieli na diskusiu o úlohe žien v Cirkvi a o kňazskom celibáte. Aj nemecká „synodálna cesta“ aj synoda majú za cieľ spochybniť kňazstvo, jeho celibát ako aj absurdnú myšlienku oddeliť moc kňazského úradu učiť od povinnosti posväcovať. Synoda o Amazonii dokonca navrhuje vytvoriť novú formu kňazstva so ženatými mužmi, ktorí majú rodiny a teda menej času na dlhší čas teologickej prípravy na kňazstvo. Obe reformné hnutia tiež navrhujú nové úlohy pre ženy v Cirkvi – ako je oficiálna služba pre ženy vrátane diakonátu žien.
Kardinál Müller používa celú svoju teologickú váhu a odbornosť, aby bránil katolícke kňazstvo. Pripomína, že „trojnásobný úrad“ tak ako historicky vyrastal z apoštolátu v rannej Cirkvi a ako ho založil Kristus, existuje z „Božieho ustanovenia“ (Lumen Gentium 20). Tento úrad vykonávajú biskupi, presbyteri a diakoni.
Kardinál pripomína nemeckých spolubratom, že „v lepších časoch sa nemeckí biskupi sa postavili jednoznačne proti bojovníkovi proti kultúre Bismarckovi“ a uvádza:
‚Konštitúcia Cirkvi je založená v zásadných bodoch na božskom poriadku a je vyňatá z každej ľudskej svojvôle‘ (DH 3114).“
Kardinál cituje aj Tridentský koncil slovami:
„Biskup, kňaz a diakon sú iba stupňami jedného posvätného stavu. ‚Nikto nemôže pochybovať, že posvätný stav je pravdivo a podstatne jedným zo siedmych sviatostí Svätej Cirkvi – unum ex septem sacramentis.‘ (Trident, Dekrét o sviatosti kňazstva: DH 1766; 1773).”
„Teologická analýza doktrinálnych a cirkevno-historických faktov v kontexte so záväznými výpoveďami o sviatosti posvätného stavu jasne ukazuje, „že sviatostná vysviacka v stupni a s oficiálnom titulom ‚diakon,‘ nie je a nikdy nebola v Katolíckej cirkvi udeľovaná ženám. Ona vychádza z ‚Božieho ustanovenia Cirkvi,‘ ako pápež Ján Pavol II. spoľahlivo rozhodol a Cirkev nemá nijakú moc vysluhovať ženám kňazskú vysviacku. To nie je záver z histórie, ale vyviera to z Božieho ustanovenia Cirkvi. To sa samozrejme týka všetkých troch stupňov sviatosti kňazstva,“ vysvetlil kardinál Müller.
Kardinál odmieta aj nesviatostné diakonky na základe ilúzie, že je to oživením minulosti – no časovo a regionálne obmedzenej – inštitúcie diakoniek rannej Cirkvi.
S ideou nesviatostného kňazského úradu nedávno prišli niektorí nemeckí preláti ako kardinál Walter Kasper. Kardinál Reinhard Marx zasa navrhol kázne laikov – aj žien. To je podľa kardinála Müllera neprijateľné: „Protirečí to tiež podstate episkopálneho a kňazského úradu, ak sa to zredukuje len na posvätenie, aby sa mohlo laikov v nesviatostnej službe nechať kázať na omši slávenej kňazom alebo biskupom. Je tu nebezpečie, že kňazi sa stanú „altaristami“. [Hanlivé slovo pre kňazov, ktorí slávia omšu bez homílie a pastoračnej starostlivosti – bolo to zneužitie, ktoré objavil Luther a používal na svoje polemiky]. A to je niečo, čo spôsobilo protest reformácie.“
„Svätá omša je liturgia slova a Tela nášho Pána – ‚jeden jediný akt bohoslužby‘ (Sacrosanctum concilium 56),“ uvádza kardinál. „Preto musia kázať biskupi a kňazi, alebo občas diakoni.“ Služba v slove a vo sviatosti má jednu vnútornú jednotu.“ …
„Ako predpokladaná cesta z krízy Cirkvi Instrumentum Laboris a synodálny proces v Nemecku sa oba zakladajú na ďalšej sekularizácii Cirkvi. Keď v celej hermeneutike kresťanstva nezačneme s historickým seba zjavením samého Boha v Kristovi, ak začneme s vteľovaním Cirkvi a jej liturgie do mytologického pohľadu na celý svet, alebo zvrátime Cirkev na súčasť ekologického programu záchrany našej planéty, tak sa sviatostnosť a zvlášť kňazský úrad kňazov a biskupov v apoštolskej postupnosti rozplynú vo vzduchu. …“
A kardinál zdôraznil: „Nový model kňazstve nie je možný! Podstata sviatostí nepodlieha autorite Cirkvi. … Cirkev môže slúžiť ľuďom v ich hľadaní Boha a pri ich živote vo viere, iba ak bude hlásať všetkým ľuďom Evanjelium v mene Otca, Syna a Ducha Svätého a ak ich urobí Ježišovými učeníkmi skrze krst.“ …

Benedikt XVI. na návšteve v Castel Gandolfe

Rím, 26.7.2019 (kath.net/KAP) 025 372 – Emeritný pápež Benedikt XVI. podnikol prekvapivú návštevu svojej bývalej letnej rezidencie v Albanských horách južne od Ríma Castel Gandolfa. Podľa miestnych médií navštívil 92-ročný Benedikt XVI. vo štvrtok pápežskú vilu s jej záhradami, potom mariánsku svätyňu Madonna del Tufo pri Rocca di Papa a nakoniec Frascati, kde ho prijal biskup Raffaello Martinelli na večeru.
Benedikt XVI. sa viezol v čiernom Mercedese so zatienenými oknami a sprevádzal ho jeho dlhoročný sekretár arcibiskup Georg Gänswein. Mal so sebou aj vozíček, ktorý emeritný pápež už dlhšie používa.
Podľa správ bola to prvá návšteva Benedikta XVI. v Castel Gandolfe po štyroch rokoch. Počas svojho pontifikátu (2005-2013) tam pravidelne trávil dovolenku. Jeho súčasným sídlom je prebudovaný kláštor vo Vatikánskych záhradách.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *