Život Cirkvi vo svete 32/2019

Obsah
KBS má nového výkonného sekretára

List Františka kňazom k 160. výročiu smrti Arského farára

Pápež František cestuje do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius

Montreal: Erotický homosexuálny tanec v katedrále!

LifeSiteNews je na duchovných cvičeniach

USA: Biskup James Wall bude sláviť omšu ‚ad orientem’

Salvini odmieta kritiku cirkvi k zákonu o bezpečnosti

Rakúsky historik: „Demokracia na Východe stroskotala“

Kňaz: Vynechať Boha z politiky je ‘nelogické a nemorálne’

Poľsko: Arcibiskup ostro kritizuje šíriacu sa „dúhovú chorobu“

Biskupi USA hlasovali o zriekaní sa satana!

Atentátnik pápeža Ali Agca píše Františkovi

Islamské centrum: „Napomínajte ju a bite ju!!

„Osud Inštitútu Jána Pavla II. rozhodujúci pre Cirkev“

Benedikt XVI. sa stretáva s prepusteným profesorom

Milióny od Georga Sorosa na zabíjanie nenarodených

Bavorský minister o riziku násilností u migrantov

Princ Harry chce kvôli ochrane prostredia iba dve deti !

Turecko: Prvá stavba kostola od r. 1923

Egypt: Koptská cirkev znova otvára brány kláštorov

Ruženec – mocnejší ako atómová bomba

Spomienka na Hirošimu a varovanie pred zbrojením

USA: Biskupi žiadajú prísnejšie zákony o zbraniach

Lotyšsko: Polícia vtrhla do katolíckych farností

Arcibiskup Viganò: ‘Dokumentu synody chýba postava Krista’

Svätá Zuzana Rímska a Svätý Tibor

Naša príloha
Utopické miesto Amazonia – na iné účely zidealizovaný svet Indiánov

Ó, Mária, naša najsladšia Matka a Rodička vteleného slova, kľačíme tu pred tebou, keď svitá nový deň, nový veľký Boží dar.
Celú svoju bytosť vkladáme do tvojich rúk a do tvojho Srdca. Všetko v nás nech je tvoje: rozum a vôľa, naše telo i duša. Svojou materinskou láskou v nás vytváraj nový život, život tvojho Ježiša.
Ó, Kráľovná nebies, svojím materinským vnuknutím podporuj aj tie najmenšie naše skutky. Daj, aby boli pri svätej omši a nepoškvrnenej obeti všetky čisté a Bohu milé.
Ó, dobrotivá Matka, urob nás svätými, ako to od nás očakáva Pán Ježiš a o čo ustavične túžobne prosí tvoje Srdce. Amen.

Modlitbu sv. pátrovi Piovi zverila sama Panna Mária (Imprimatur Rím,1947)

* * * * *

KBS má nového výkonného sekretára

Bratislava, 1.8.2019 (TK KBS) 025 419 – Konferencia biskupov Slovenska (KBS) má od 1. augusta 2019 nového výkonného sekretára. Stal sa ním kňaz Trnavskej arcidiecézy Ivan Ružička. Výkonného sekretára po porade so stálou radou menuje predseda Konferencie biskupov Slovenska. Nový výkonný sekretár KBS Ivan Ružička do funkcie nastupuje po kňazovi Antonovi Ziolkovskom. Ten odchádza do služieb Trnavskej arcidiecézy. Vo funkcii bol od 1. augusta 2009.
Ivan Ružička pochádza z Dobrej Vody pri Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 2008 v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Hlohovci (2008), vo Vrbovom (2009-2011), Leopoldove (2011) a Komárne (2011 – 2012). V rokoch 2012 – 2014 absolvoval teologické postgraduálne štúdium na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. V rokoch 2014 – 2018 bol tajomník arcibiskupa, notár a ceremoniár Arcibiskupského úradu v Trnave. Od 1. júla 2018 do 31. júla 2019 bol správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.

List pápeža Františka kňazom k 160. výročiu smrti Arského farára

Vatikán, 4.8.2019 (RV) 025 418 – V nedeľu 4. augusta, pri príležitosti 160. výročia smrti sv. Jána Máriu Vianneya vydal Svätý Otec František list adresovaný všetkým kňazom sveta. List rozdelený do štyroch častí (Bolesť, Vďačnosť, Odvaha, Chvála) je povzbudením a posilou pre kňazov v náročnej situácii dnešnej doby. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-08/list-papeza-frantiska-knazom-160-vyrocie-smrti-arskeho-farara.html

Pápež František cestuje do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius

Vatikán, 5.8.2019 (RV) 025 417 – Harmonogram 31. apoštolskej cesty pápeža Františka, ktorej cieľom je v dňoch 4. – 10. septembra 2019 Mozambik, Madagaskar a Maurícius na:

https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2019-07/harmonogram-mozambik-madagaskar-mauricius-apostolska-cesta.html

* * * * *

Montreal: Erotický homosexuálny tanec v katedrále!

Montreal, 7.8. 2019 (LifeSiteNews) 025 416 – V historickej katolíckej katedrále v kanadskom Montreale vypukla búrlivá diskusia o využívaní posvätných priestorov na profánne a hriešne akcie prezentované vo svätyni.
Homosexuálny umelec a aktivista Matthew Richardson začal predvádzať svoje najnovšie predstavenie s názvom „Aleluja“ 1. mája. Video sa nakrúcalo v Katedrále sv. Petra, „aby sa napomáhalo posolstvo tolerancie v protiklade s posolstvom nenávisti pomocou náboženských obrazov a homosexuálnej erotickej choreografie“, ako uvádza. A zatiaľ čo Richardson tvrdí, že „dúfa, že nevypovie nič zlé o náboženstve“, zostáva fakt, že produkciu tohto predstavenia v katolíckom chráme možno považovať za rúhanie a znesvätenie.
Tanečné predstavenie „Aleluja“ sa začína s napoly nahým mužom stojacim pri svätyni chrámu čelom ku svätostánku a oltáru. Potom sa premietajú obrazy násilia a protestov ako protikladu s náboženským umením a ďalší polonahý muž kráča apsidou svätyne, kde sa obaja objímu a tancujú naznačujúc homosexuálny styk. To všetko sa deje so sprievodom adaptácie piesne Leonarda Cohena „Aleluja“. Na konci sa muži láskajú, natierajú navzájom práškom z farebných kried a krúžia spolu s transparentom s dúhovým srdcom a s nápisom „Choose Love“ (Zvoľ si lásku) Transparent potom stúpa dohora v chráme a oni tancujú ďalej.

Keď si otvoríme Kódex kánonického práva mohli by sme túto akciu stotožniť s aktami znesvätenia a rúhania v zmysle kánonov 1210 a 1211:

Kán. 1210 – Na posvätnom mieste sa má pripustiť iba to, čo slúži na vykonávanie alebo napomáhanie kultu, nábožnosti a náboženstva, a zakazuje sa všetko, čo sa nezlučuje s posvätnosťou miesta. Ordinár však môže z prípadu na prípad dovoliť iné použitie, nepriečiace sa však posvätnosti miesta.
Kán. 1211 – Posvätné miesta sa zneucťujú hrubo urážajúcimi činmi, vykonanými na nich pri pohoršení veriacich, ktoré podľa úsudku miestneho ordinára sú také vážne a odporujúce posvätnosti miesta, že nie je na nich dovolené vykonávať kult, kým sa urážka nenapraví kajúcim obradom podľa normy liturgických kníh.

Mnohí katolíci sa pohoršovali, ako je možné povoliť takúto akciu v katolíckom chráme. V interview pre San Diego Gay & Lesbian News, Richardson prezradil, ako získal povolenie na toto predstavenie od nemenovanej osoby:
„Len som čestne vošiel do kostola a spýtal sa, s kým by som mohol hovoriť o tejto myšlienke a opísal som, čo mám na mysli. Uvítali mňa, moje posolstvo aj našu tvorbu s otvoreným náručím!“

Ako sv. Peter apoštol veľmi podporuje LGBT
Richardson tiež vyhlásil, že čítal na internete „ako sv. Peter apoštol robí veľa pre podporu LGBT“ a dodal:

„Chlapík, s ktorým som sa rozprával, videl moje video a povedal, že je to fajn, a aby sme sa porozprávali a realizovali túto akciu. Takže bolo úžasné, že som nemal veľa práce s prenájmom katedrály. Bolo to veľmi ľahké.“

Určenie, či chrám a farnosť boli naozaj znesvätené homosexuálnym erotickým predstavením je úplne v rukách miestneho arcibiskupa Christiana Lépina. Katolíci sa môžu na neho s týmto obrátiť na adrese:
Most Reverend Christian Lépine 2000, Sherbrooke St. West
Montreal (Qc) H3H 1G4 (514) 925-4300
[email protected]

LifeSiteNews je na duchovných cvičeniach – modlite sa za nás!

USA, 8.8.2019 (LifeSiteNews) 025 415 – Drahí čitatelia, náš tím agentúry LifeSiteNews bude do utorka na našich každoročných duchovných cvičeniach a stretnutí všetkých členov.
Prosíme modlite sa za nás, aby sme dokázali rozlišovať ako nás Boh povoláva podávať naše správy a byť vernými svedkami pravdy. Viete, že aj my sa za vás budeme modliť.
Našu činnosť pre vás začneme opäť v utorok.

USA: Biskup James Wall bude sláviť omšu ‚ad orientem’

Gallup, 7.8.2019 (kath.net/lifesitenews/jg) 025 414 – Biskup James Wall z amerického Gallupu (štát New Mexiko), v pastierskom liste oznámil, že nedeľnú svätú omšu bude v budúcnosti sláviť „ad orientem“, teda obrátený k svätostánku (na východ). Slávenie „ad orientem“ je „naliehavou pripomienkou toho, o čo na svätej omši ide – o stretnutie s Kristom, ktorý k nám prichádza“.
Prakticky to znamená, že celebrant hľadí počas modlitieb a Eucharistickej modlitby rovnakým smerom ako Boží ľud, totiž smerom k Bohu.
„Keď hovorím k ľudu, zostávam k nemu obrátený,“ ako zdôraznil biskup. Pri slávení svätej omše „ad orientem“ sa ukazuje, že kňaz a sláviace spoločenstvo spoločne uctievajú Boha a spoločne stoja pred ním.
Biskup Wall podčiarkuje, že slávenie smerom ku svätostánku je v Cirkvi naďalej povolené a nikdy nebolo zakázané. Biskup chce povzbudzovať aj kňazov svojej diecézy, aby tiež slávili omšu obrátení ku svätostánku, ako napísal. Je pastoračne zmysluplné, aby sa sväté omše v diecézy slávili „ad orientem“ ako aj „versus populum“. Tým sa zviditeľní bohatstvo Cirkvi, ako zdôraznil biskup Wall.

Salvini odmieta kritiku cirkvi k zákonu o bezpečnosti

Rím, 7.8.2019 (KAP) 025 413 – Taliansky minister vnútra Matteo Salvini (Lega) odmietol kritiku cirkevných predstaviteľov vzhľadom na najnovšie zostrenie tzv. dekrétu o bezpečnosti.
„Jedinú neľudskosť spáchali tí, ktorí otvorenými prístavmi pre inváziu nechali rásť obchod obchodníkov s otrokmi a Taliansko urobili menej bezpečnou krajinou,“ uviedol Salvini v stredu na Twitteri. Politik sa pritom vzťahoval na katolíckeho arcibiskupa z mesta Lucca, Paola Giuliettiho, ktorý v nedeľu večer protestoval proti zostreniu zákona nasmerovaného proti záchrancom na Stredozemnom mori. Na sociálnych médiách sa šírila fotografia arcibiskupa Giuliettiho, na ktorej drží tabuľu s nápisom „Neľudskosť sa nemôže stať zákonom“.
Na arcibiskupa ostro zaútočili mnohí ľudia, najmä prívrženci strany Liga. Minister Salvini označil Giuliettiho ako „politického biskupa, nového hrdinu ľavice“, ktorý sa necháva zapriahnuť do koča opozičnej strany PD.
Na demonštrácii cirkevného proti-mafiánskeho hnutia „Libera“ v nedeľu večer v meste Lucca arcibiskup Giulietti demonštroval okrem iného so starostom mesta Alessandrom Tambellinim (PD) proti schváleniu dekrétu v pondelok v senáte v Ríme.
Organizácie ako nadácia OSN pre utečencov UNHCR a Amnesty International, ako aj cirkevní predstavitelia kritizujú, že nová verzia zákona slúži len na kriminalizovanie záchranných organizácií.
Taliansky senát v pondelok večer zostrenie dekrétu o bezpečnosti schválil. Lodiari a kapitáni, ktorí s migrantami vplávajú nepovolene do talianskych výsostných vôd, budú platiť pokutu až do výšky milión eur a zabavia sa im lode.

Rakúsky historik: „Demokracia na Východe stroskotala“

Viedeň, 7.8.2019 (KAP) 025 412 – „Demokratické zmeny na Východe stroskotali.“ Toto triezve hodnotenie vyslovil historik a vedecký riaditeľ Dokumentačného archívu rakúskeho odboja (DÖW), Gerhard Baumgartner, vzhľadom na východoeurópske štáty – najmä Maďarsko – 30 rokov po páde železnej opony:
„Všetko, za čo sme sa v 80. a 90. rokoch vzhľadom na východnú Európu zasadzovali, je v troskách. Parlamentarizmus stále viac a viac ustupuje diktátorským režimom,“ vyhlásil Baumgartner v rozhovore pre Evanjelickú tlačovú službu Rakúska (epdÖ).
Baumgartner bol aj členom predstavenstva Evanjelickej akadémie a dlhoročným redaktorom ORF. O Maďarsku Viktora Orbána povedal:
„Demokratický aparát v Maďarsku je už natoľko znetvorený, že už nemožno hovoriť o parlamentnej demokracii. Cirkvi v tom v súčasnosti robia iba málo.“

Cirkvi k prevratu podstatne prispeli
Baumgartnerov spätný pohľad na prevrat pred 30 rokmi je diferencovaný. Už v máji 1989 začalo Maďarsko s odstraňovaním pohraničného plota k Rakúsku. Symbolické strihanie ostnatého drôtu, ktoré urobil minister zahraničia Gyula Horn s Aloisom Mockom v júni sa považuje sa ikonografický míľnik prevratu, rovnako ako Paneurópsky piknik 19. augusta pri Soproni. K prevratu podstatne prispeli cirkvi a ich predstavitelia, ako povedal Baumgartner:
„Oni mali veľkú morálnu autoritu. Mnohí vtedajší socialistickí politici Maďarska stratili svoju politickú vierohodnosť. Medzera, ktorú cirkvi zaplnili, sa však po prvých voľbách v marci 1990 znova rozovrela. Čoskoro sa dostali do kritiky, keď sa postupne odhaľovalo, že aj medzi cirkevnými hodnostármi boli spolupracovníci tajnej služby. Z útlaku v časoch komunizmu sa cirkvi v 90. rokoch úžasne dobre zotavili. Tak vznikli aj s podporou západných cirkví početné cirkevné súkromné univerzity.“
Ďalšie pozorovanie Baumgartnera:
Slobodné cirkvi, evangelikálne a náboženské spoločenstvá ako mormóni, Jehovovi svedkovia dodnes zaznamenávajú veľký rast – tendencia, ktorá sa začala už v 80. rokoch, keď liberalizácia maďarskej kultúrnej politiky trpená Moskvou umožnila ich misijnej činnosti veľa slobody. Štát tomu nebránil, lebo malé cirkvi zostali politicky neaktívne. Mimoriadny nárast získavajú tieto skupiny dodnes zo strany Rómskej menšiny.

Nijaký základný demokratický konsenzus
Liberalizácia 80. rokov umožnila nakoniec aj vzostup Viktora Orbána – bol premiérom od r. 1998 do r. 2002 a od r. 2010 je premiérom doteraz. Baumgartner pripomenul podujatie v Budapešti, kde Orbán, vtedy ešte hovorca študentskej organizácie, verejne agitoval proti Rusku: „Vtedy všetci zadržali dych a hovorili: ‚Teraz ide do tuhého, teraz sa niečo stane.‘ Ale nič sa nestalo. Nikto nezasiahol. Tu sa dalo cítiť: To je hlinený obor, tí nechcú nijakú eskaláciu. A v takej situácii je veľa možné.“
Šanca na široký demokratický základný konsenzus v obyvateľstve bola však čoskoro prehratá, keď po voľbách v marci 1990 nevznikla koaličná vláda liberálov a konzervatívcov. Nový nacionálno-konzervatívny kurz pôvodne liberálneho Orbána preto Baumgartnera sotva prekvapuje:
„Orbán čoskoro zistil, že voľby ako liberál vyhrať nemôže, ale veľmi dobre ako klerikálny konzervatívec. Takže sa rýchlo preorientoval. Dnes mu už nejde o občanov, ale o národnú identitu. To je vlastne to hrozivé,“ vyhlásil Baumgartner.
Cirkvi, ktoré v rokoch po prevrate mali dôležitú politickú úlohu, chýbajú historikovi v dnešnej politickej diskusii:
„Vidím málo mocných hlasov v maďarských cirkvách proti mnohým výrastkom tejto nacionalistickej, k cudzincom a Cigánom nepriateľskej politiky. Sú síce aj výnimky, ale pre to, čo sa tam deje, to nie je nič.“

Kňaz: Vynechať Boha z politiky je ‘nelogické a nemorálne’

USA, 6.8.2019 (LifeSiteNews) 025 411 – Katolícky kňaz Michael Orsi je kňazom Diecézy Camden v New Jersey a občas slúži ako farský vikár Farnosti sv. Agnesy v Naples na Floride. Pôsobí aj ako spisovateľ a je týždenným hosťom káblovej televízie v seriáli o ochrane života „Action for Life TV“.
Nedávno na politickom zhromaždení Republikánskej strany na Floride v príhovore povedal:

„Vynechať Boha z politiky je nelogické, nemorálne a neamerické. Politika je niečo, čoho sa pastieri zvyčajne zdržiavajú. Avšak ak sa váš pastier úplne zdržiava politiky, povedzte mu, že je nelegitímnym pastierom. Dôvod, prečo to hovorím, je, že politika ovplyvňuje naše životy. A keď hovoríme o našich životoch, musíme si nutne pripomenúť, že sme povolaní byť morálnymi stvoreniami. A tou dôležitou súčasťou politiky je, že Boh je dôležitý v našom politickom živote.
Mnohí ľudia si myslia, že nie je vhodné hovoriť o Bohu. Dovoľte mi povedať, že vy, republikáni, ak chcete vyhrať, tak je čas, aby ste otvorene hovorili o Bohu – otvorene, pretože také sú ľudské srdcia a ľudia vedia, čo je správne, keď počujú pravdu.“
Kňaz ďalej povedal, že ľudia chcú sladké reči, ktoré nespomínajú Stvoriteľa a dodal, že ak to republikáni budú robiť, stratia bitku – a to nepriateľ chce.
„Z toho, čo som videl, som presvedčený, že v tomto má ruky diabol. Diabol má v tom ruky! Je to nelogické. Je to nemorálne a je to neamerické.“
„Je stále viac pokusov odstrániť Boha z verejného života a politickej diskusie. To je veľmi hlúpe, veľmi stupídne, veľmi neamerické. Je to preto, že naša krajina je založená na princípe, že práve Boh je ten, kto zaručuje naše práva. Ľudia, ktorí zostavovali prvé dokumenty našej krajiny boli bohabojní ľudia. A uvedomovali si, že ak chceme mať dobrú krajinu, musíme veriť v Boha. Prečo? Lebo Boh nám zaručuje naše práva. Ak Boh nezaručí vaše práva – kto vám dá vaše práva? Štát? Politici? Boh nám dáva naše práva, tie sú zakotvené v Bohu!
Boh určuje, čo je správne a čo nesprávne. Na to, aby sme mali zdravý politický systém, aby sme mali Ameriku, ako ju poznáme, Boh musí hrať dôležitú úlohu v našej občianskej diskusii. Boh je v národnom motte ´Jeden národ pod Bohom´, nerozdeliteľný, so slobodou a spravodlivosťou pre všetkých. A teda ak váš pastier nehovorí o politike a Bohu, tak zlyháva.
Veľa ľudí si myslí, že ak ste milý človek, ak s každým vychádzate a ste politicky korektný, že budete spasený. Nuž možno nie, pretože ste povolaný hovoriť pravdu.
Kde nájdeme pravdu? Kde je náš národ zakorenený? V Bohu, v Biblii, v židovsko-kresťanskej tradícii. Tam nachádzame Boha a tam sa učíme ako žiť ako dobré ľudské bytosti. … Našou povinnosťou je žiť ako Boha milujúci ľud, nasledujúci Božie inštrukcie pre nás vo Svätom písme. Povedzte svojim pastierom, že chcete počuť pravdu, pretože je to iba pravda, ktorá vás oslobodí.“

Poľsko: Arcibiskup ostro kritizuje šíriacu sa „dúhovú chorobu“

Krakov, 6.8.2019 (LifeSiteNews) 025 410 – Krakovský arcibiskup povedal, že jeho krajina je pod náporom „dúhovej choroby“ aktivity LGBT.
„Naša krajina síce už nie je obliehaná červeným morom sovietskeho komunizmu, no teraz je sužovaná dúhovým morom ideológie LGBT, ktorá popiera ľudskú dôstojnosť a je zameraná na ovládanie duší, sŕdc a myslí poľského národa. Nie sú to marxisti, ani boľševici, no sú zrodení v tom istom duchu – neomarxistickom. Nie červení, ale dúhoví,“
povedal Mons. Marek Jedraszewski (70). Arcibiskup sa takto vyslovil v homílii svätej omše v Bazilike Panny Márie pri príležitosti Varšavského povstania, ako informuje CNS News.
Arcibiskup Jedraszewski v homílii pripomenul hrdinstvo poľskej armády v boji krajiny proti nacistickej okupácii a fašizmu, ako aj desaťročia vlády ‚boľševizmu‘ v Poľsku ako v sovietskom satelite, ako sa uvádza v správe „Irish Times“.
Povedal, že „napomáhanie ideológie LGBT popiera ľudskú dôstojnosť, pretože táto „dúhová choroba je neo-marxistická vo svojich absolutistických ambíciách“.
Deň predtým na poľskej katolíckej púti v Čenstochovej arcibiskup vyzval veriacich, aby bránili „pravdu o stvorení muža a ženy, aby spolu žili a mali deti“.
Táto homília vyvolala odsúdenie amerického jezuitu známeho obranou LGBT – pátra Jamesa Martina – ktorý nazval arcibiskupov komentár „podpaľačským“, ktorý podnecuje nenávisť a násilie voči osobám LGBT! …

Aktivity homosexuálov nikdy neboli v Poľsku kriminalizované a ich legálnosť bola potvrdená už v r. 1932. Homosexualita nemá špeciálnu ochranu v poľských zákonoch a ich „manželstvo“ zostáva ilegálne. Väčšina ľudí v tejto katolíckej krajine prežíva nepokoje a napätia pre aktivistov LGBT, ktorí pracujú na šírení svojej agendy vo väčšinovom katolíckom Poľsku.
Jedraszewski bol ,menovaný za pomocného biskupa v Poznani v r. 1997. Bol blízkym priateľom pápeža Jána Pavla II.
Pápež Benedikt XVI. ho menoval za arcibiskupa Lodze v r. 2012 a v r. 2017 ho pápež František menoval za arcibiskupa Krakova.
V roku 2013 sa Jedraszewski vyjadril, že „ideológia gender je priamou cestou do sebazničenia našej civilizácie“. „Je to nesmierne nebezpečná ideológia, ktorá vedie priamo k smrti našej civilizácie.“

Jedna reakcia zmätených veriacich v USA:

Biskupi USA hlasovali o zriekaní sa satana!

http://ecclesandbosco.blogspot.com 16.11.2018 025 409

V novembri 2018 Biskupská konferencia USA hlasovala 83 hlasmi proti 137 hlasom (3 zdržania) o zriekaní sa satana. Otázka „Zriekate sa zlého ducha?“, ktorá sa kladie napr. pri krstoch, je vraj problematická a ťažko sa na ňu odpovedá! Zvyčajná odpoveď: „Nuž ja si naozaj nechcem robiť nových nepriateľov,“ sa normálne nepovažuje za adekvátnu a rodičia a krstní rodičia, ktorí sú bezradní a nevedia odpovedať, sú povzbudzovaní „zavolať priateľovi“, alebo „opýtať sa prítomných“.
No človek očakáva, že biskupi budú mať pripravenú jasnú odpoveď a človeka úplne vyvedie z konceptu, keď zistí, že sú tak veľmi rozdelení v tejto otázke! …
Verní katolíci sa môžu cítiť sklamaní zjavnou neochotou biskupov rozhnevať si otca lži, knieža temnôt a toho, čo dáva prázdne sľuby. Niektorí možno očakávali, že biskupi rázne zavrhnú príťažlivosť a čaro zla a odmietnu byť ovládaní hriechom.
No máme právo sa sťažovať? Počujme slová kardinála DiNarda, predsedu Biskupskej konferencie USA, ktorý nám namiesto jasnej odpovede iba odkázal: „Vy robte svoju prácu a my robíme svoju!“

Kardinál DiNardo si našiel „bezpečný priestor“ ďaleko od publika.

V tejto veci nám ešte menej pomohol kardinál Cupich, ktorý len vyhlásil: „Nechajte na Vatikán rozhodovať, čo je najlepšie.“ …

Atentátnik pápeža Ali Agca píše Františkovi

Vatikán, 6.8.2019 (KAP) 025 408 – Turecký atentátnik pápeža Jána Pavla II. Mehmet Ali Agca (61) sa v prípade zmiznutej vatikánskej občianky Emanuely Orlandiovej obrátil na pápeža Františka. V liste mu napísal, že 36 rokov nezvestná Orlandiová žije a nachádza sa v prísne stráženom uzatvorenom kláštore. Obsah listu má k dispozícii rakúska agentúra „Kathpress“. Ali Agca sa v liste označuje ako „duchovný brat pápeža Jána Pavla II.“ Bližšie údaje o mieste kláštora, či reholi v liste neuviedol.
Všetky obvinenia o zapletení Vatikánu do znásilnenia a vraždy vtedy 15-ročnej žiačky sú „lži, ktoré svetové renomé Katolíckej cirkvi strašne znečisťujú,“ ako uviedol Ali Agca. „Vatikán má morálnu povinnosť urobiť všetko pre návrat Emanuely k jej rodine. Aj keď František o sprisahaní okolo Orlandiovej nemal vedomosť, teraz má všetku moc, aby prepustenie Emanuely Orlandiovej kategoricky prikázal,“ vyhlásil Ali Agca.
Zmiznutie Emanuely Orlandiovej, dcéry vatikánskeho zamestnanca v r. 1983, patrí k najznámejším nevyriešeným kriminálnym prípadom Talianska. Podľa špekulácií ide o únos s cieľom vydieraním dosiahnuť prepustenie vtedy za atentát na Jána Pavla II. väzneného Agcu.
V júli súdni lekári skúmali pozostatky mŕtvych na cintoríne nemeckého kňazského kolégia Campo Santo Teutonico vo Vatikáne po tom, čo rodina Orlandiová dostala príslušný poukaz. No vyšetrovanie sa skončilo bez výsledku.
Ali Agca preto cez svojho právnika vyhlásil, že Emanuela žije a že vraj ide o medzinárodné sprisahanie americkej tajnej služby CIA. Emanuelin brat Pietro Orlandi vyjadril o tejto verzii veľké pochybnosti. Povedal, že Agca hľadá iba pozornosť médií.

Islamské centrum: „Napomínajte ju a bite ju!!

Mníchov, 6.8.2019 (kath.net) 025 407 – V Bavorsku nastal rozruch okolo Islamského centra v Mníchove. Dôvod? Na webovej stránke centra sa vyhlasuje, že „je legitímne svoju ženu v manželstve, ktoré sa nachádza vo väčších ťažkostiach aj zbiť“.
Na otázku: „Smie moslimský muž biť svoju ženu?“ odpovedá centrum, že táto téma je „zaťažená predsudkami a ťažko vysvetliteľná“. A potom sa tam cituje pasáž z Koránu týkajúca sa ženy: „Napomínajte ju, vyhýbajte sa jej v manželskej posteli a bite ju!“

„Osud Inštitútu Jána Pavla II. rozhodujúci pre Cirkev“

Rím, 7.8.2019 (kath.net) 025 406 – Mons. Livio Melina, dlhoročný prezident Inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny, ktorý založil Ján Pavol II., poskytol po návšteve Benedikta XVI. interview talianskym novinám „La Verità“. Vyhlásil v ňom, že „osud inštitútu bude rozhodujúci pre Cirkev“ a zdôraznil:
„Tu nie je v hre iba inštitút a dedičstvo Jána Pavla II., ale aj sloboda angažovať sa v katolíckom myslení. Ak sa rozhodnutia arcibiskupa Pagliu neodvolajú, tak tým hovoria:
‚Výklad náuky pápeža Františka v kontinuite s bývalým Magistériom nie je pre Cirkev tolerovateľný‘.“
Morálny teológ v interview kritizoval aj to, čo sa stalo rôznym profesorom a povedal, že toto je „rozsudok bez procesu“:
„Je to naozaj paradox. Niektorí z teológov odchyľujúcich sa od katolíckej morálnej teológie, ktorí jasne odporovali učiteľskému úradu Cirkvi, boli zbavení povolenia prednášať, ale až po regulárnom procese! Ale čo sa stalo v prípade profesorov inštitútu? Obžaloba neznie, že sa popiera katolícka náuka, ale iba, že nenasledujú určité náuky pápeža Františka.“
Teológ ešte raz pripomenul, že u profesorov vyhodených bez šance na svoju obhajobu, sa nekonal ani len rozhovor o tom, z čoho sa obviňujú!

Benedikt XVI. sa stretáva s prepusteným profesorom

„Zdá sa, že ide o úmysel otvoriť proces prehodnotenia celej sexuálnej morálky počínajúc ´Humanae vitae´!“

Rím, 5.8.2019 (LifeSiteNews) 025 405 – Emeritný pápež Benedikt XVI. minulý piatok pozval na súkromnú audienciu Mons. Livia Melinu, prepusteného profesora z Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme. Je to v čase, keď sa profesori z inštitútu prepúšťajú, uvádzajú sa nové štatúty a rušia kľúčové prednášky z odkazu sv. Jána Pavla II.
CNA sa dozvedela, že Benedikt prof. Melinu požehnal, ubezpečil ho o svojich modlitbách a o svojej solidarite.

Prof. Melina, ktorý bol prezidentom inštitútu desať rokov, bol prepustený z funkcie vedúceho Katedry morálnej teológie a katedra bola zrušená po uvedení nových štatútov inštitútu. Zrušená bola aj Katedra fundamentálnej teológie. Celý personál fakulty bol suspendovaný. Pápež František v r. 2017 oznámil, že dáva inštitútu nové poslanie a zameranie.
Pápež Benedikt s týmto inštitútom úzko spolupracoval.

Sv. Ján Pavol II. založil inštitút v r. 1981 na štúdium manželstva a rodiny. Zameranie dostal jeho apoštolskou exhortáciou Familiaris Consortio ako interdisciplinárny inštitút, ktorého cieľom bolo štúdium teológie Cirkvi o sexualite, manželstve a rodine.
Bývalá tiež prepustená profesorka inštitútu Dr. Monika Grygielová, dcéra filozofa a priateľa Jána Pavla II. napríklad nedávno písala v talianskom denníku Il Foglio o „hroznom útlaku a ničení“ renomovanej akademickej komunity a vyhlásila:
„Násilie vatikánskeho rušenia inštitútu bolo niečo neslýchané v akademických kruhoch. Zreformovaný inštitút je budovaný na nespravodlivosti prepúšťania z neexistujúcich, úplne nediskutabilných, či dokonca hanobiacich dôvodov.“ …

Páter Juan José Pérez-Soba, ktorý na inštitúte prednáša pastoračnú a morálnu teológiu sa pre CNA vyslovil:

„Prepustenie pátra Melinu je závažné, lebo v kontexte významu kardinála Ratzingera — Benedikta XVI. -prednášal fundamentálnu morálku a zrušenie Katedry morálnej teológie a prepustenie Prof. Livia Melinu sa teraz javí v novom svetle. Tieto zmeny poukazujú na úsilie o zmenu morálnej paradigmy. Zdá sa, že je tu snaha o znehodnotenie objektívnej morálky, ktorá potvrdzuje pravdu o dobre, ku ktorému je človek povolaný v zmysle ´Veritatis splendor´. A zdá sa, že ide o úmysel otvoriť proces prehodnotenia celej sexuálnej morálky počínajúc ´Humanae vitae´!“ …

Milióny od Georga Sorosa na zabíjanie nenarodených

USA, 5.8.2019 (kath.net) 025 404 – George Soros, sporný americký miliardár, pred niekoľkými dňami investoval viac ako 5 miliónov dolárov, aby podporil amerických demokratov, ktorí sa zasadzujú za právo na potrat.
Americký politický magazín Magazin Politico to interpretuje tak, že Soros je pripravený masívne vstúpiť do volebného boja v r. 2020 a pripomína, že Soros v roku 2016 investoval viac ako 20 miliónov dolárov, aby pomohol demokratom. Soros bol ich najväčším podporovateľom. Miliardár je aj podporovateľom najväčšej svetovej potratovej organizácie „Planned Parenthood“ (Plánované rodičovstvo). Venoval spolu až 14 miliárd aj na to, aby pretlačil tzv. liberálnu agendu v témach ako potraty a migrácia. A mal aj priamo investovať viac ako 100 miliónov dolárov aj na podporu „liberálneho žurnalizmu“.

Bavorský minister o riziku násilností u migrantov

Prepracovať Dublinskú dohodu!

Mníchov, 5.8.2019 (kath.net) 025 403 – Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann po smrteľnom útoku Eritrejčana, ktorý sotil pod kolesá IC vlaku ženu so synčekom na Frankfurtskej hlavnej stanici, poukázal na zvýšené riziko násilia u migrantov:
„Teraz prichádzajú k nám neprehliadnuteľne ľudia z iných kultúrnych oblastí, v ktorých domovine nie je nenásilie, ako ho my pestujeme, ešte také samozrejmé. To treba jasne vysloviť,“ vyhlásil politik CSU pre noviny „Passauer Neue Presse“.
„Prichádzajú k nám ľudia, ktorí oveľa rýchlejšie riešia konflikty násilím a ktorí zažívali aj zreteľne vyššiu úroveň násilia ako my. Máme tu teda zvýšené riziko a celkom jasne to ukazujú aj štatistiky kriminality.“
Pre ministra Herrmanna je tu riešenie:
„Dôslednosť – dôsledné konanie, dôsledné trestanie a ak treba dôsledné vykázanie z krajiny.“
Minister žiada aj prepracovanie Dublinskej dohody, pretože „aj tak sa všetci nedržia týchto pravidiel hry“!

Princ Harry chce kvôli ochrane prostredia iba dve deti !

Londýn, 5.8.2019 (kath.net) 025 402 – Princ Harry a Meghan Markleová chcú z dôvodu ochrany životného prostredia najviac dve deti. Vyhlásil to vojvoda zo Sussexu v interview s ochrankyňou prírody Jane Goodallovou pre nové vydanie časopisu Vogue. Pár chce týmto rozhodnutím „prispieť k ochrane životného prostredia“.
Podľa spornej švédskej štúdie z r. 2017 je menej detí údajne jedným z najefektívnejších spôsobov zredukovania vylučovania CO2. Podľa toho má každé z detí, ktoré sa nenarodí, znamenať ušetrenie 58,6 ton CO2 ročne!

Turecko: Prvá stavba kostola od r. 1923

Istanbul, 5.8.2019 (kath.net) 025 401 – V Turecku po prvý raz od založenia republiky v r. 1923 postavia kresťanský kostol. Má patriť sýrskej pravoslávnej menšine a má stáť v Istanbule. Dokončia ho o dva roky.
Prezident Erdogan hovoril podľa médií dokonca o „obohatení pre Turecko“. Hlava Sýrskej pravoslávnej cirkvi pre Istanbul hovorila o historickom dni.
Asi 99 % Turkov tvoria moslimovia, kresťanská menšina má iba obmedzené práva a preto smela v minulých rokoch kostoly napríklad iba renovovať.

Egypt: Koptská cirkev znova otvára brány kláštorov

Káhira, 5.8.2019 (KAP) 025 400 – Koptské kláštory v Egypte znova otvárajú brány pre mladých ľudí, ktorí sa chcú stať mníchmi. Informoval o tom portál „Vatican News“ z pondelka s odvolaním sa na vatikánsku tlačovú službu „Fides“.
Pred rokom Koptská cirkev zastavila prijímanie nových rehoľníkov do kláštoroch. Opatrenie bolo súčasťou drastického balíka opatrení ako reakcie na zavraždenie opáta kláštora Makarios v egyptskom Wadi al-Natrune, biskupa Anbu Epifaniosa. Telo opáta našli 29. júla 2018 v púštnom kláštore severozápadne od Káhiry. Bol zabitý kovovou tyčou, keď bol na ceste zo svojej cely do kostola. Za vraždu odsúdila egyptská justícia dvoch mníchov kláštora na trest smrti.
Zločin traumatizoval Koptskú cirkev v Egypte. Niekoľko dní po vražde Epifaniosa ustanovila Komisia pre kláštory Koptskej pravoslávnej svätej synody 12 pravidiel pre všetkých rehoľníkov. Kláštory nesmeli prijímať nových členov po celý rok. No prísnejšie sa upravil aj prístup návštevníkov a pútnikov do kláštorov. Koptických mníchov a mníšky požiadali, aby zatvorili svoje kontá na sociálnych médiách, aby nešírili „zmätené idey“ a nenapomáhali kult osobnosti.

Ruženec – mocnejší ako atómová bomba

aleteia.org – Isabelle Cousturitová 025 399

Písal sa rok 1945, keď bola skupina jezuitov uchránená pred explóziou v Hirošime vďaka modlitbám, najmä modlitbe ruženca. Podobný scenár sa o tri dni zopakoval aj v Nagasaki, u františkánov.
Šiesteho augusta 1945 boli štyria otcovia jezuiti Hugo Lasalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge a Hubert Cieslik na fare pri kostole Nanebovzatia Panny Márie v Hirošime.
„Bolo 8:15,“ rozpráva otec Schiffer. Akurát sa skončila omša a chcel sa naraňajkovať. Avšak jeho pozornosť zrazu upútal záblesk svetla. „Určite niečo vybuchlo v prístave,“ pomyslel si. No nasledoval ďalší výbuch, hrôzostrašnejší. Burácanie naplnilo vzduch. Mal pocit, akoby ho zo stoličky zdvihla neviditeľná sila:
„Triasol som sa ako list v prudkom jesennom vetre, potom nastala tma. Bol to jeden z najdesivejších zážitkov.“
Misionári žili celé tri dni v pekle ohňa a dymu. V ich okolí okrem fary nezostalo nič. Všetky budovy boli zrovnané so zemou. Osemdesiattisíc ľudí v sekunde zomrelo. Otcov však zachránili a vyšetrili. Upozornili ich, že následky radiácie budú pre ich telá fatálne. Avšak všetci sa divili, keď sa nič také nestalo a nevykazovali najmenšie známky poškodenia pre bombu, ktorá v nasledujúce roky zabila takmer stotridsaťtisíc ľudí! Misionár Hubert Fischer, ktorý mal v čase explózie tridsať rokov, to okomentoval takto: „Vedci nerozumejú všetkému.“

„Ochranný štít“
Jezuiti majú vlastné vysvetlenie, ochrannú ruku Panny Márie. To, že prežili, pripisujú svojej mariánskej oddanosti, každodennej modlitbe fatimského ruženca. Fischer sa domnieva, že nad ich farou Mária vytvorila akýsi „ochranný štít“ proti radiačným lúčom a ich škodlivému účinku.
A vskutku, Panna Mária pastierikom sľúbila, že ruženec bude mocnou zbraňou všetkým, čo sa ho budú modliť každý deň. Presne tak, podľa posolstva z Fatimy, konali aj títo bratia. Povedali o tom aj nedôverčivým vedcom. Štyria misionári umreli až po mnohých rokoch. Človek môže v dôsledku dlhodobej radiácie prísť o sluch či zrak, alebo trpieť istými chorobami, no ani jedného nič z toho nepostihlo.
Tento scenár sa o tri dni zopakoval v kláštore zvanom Záhrada Nepoškvrnenej, ktorý v Nagasaki založil františkán Maximilián Kolbe (1894 – 1941). Aj na toto mesto dopadla atómová bomba, no kláštoru, ani bratom, ktorí v ňom boli, sa nestalo nič. Taktiež sa dennodenne modlili ruženec.
V Cirkvi nájdeme mnohé svedectvá, prípady veľkej sily ruženca. Napokon, je to jediná modlitba, ktorú Panna Mária odporúča vo všetkých svojich zjaveniach. Pápež Ján Pavol II. dôrazne povzbudzoval k tejto modlitbe. V apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae napísal:
„Prostredníctvom ruženca získavajú veriaci množstvo milostí, ako keby ich prijímali priamo z rúk Vykupiteľovej matky. Jednoduchá modlitba ruženca poznačuje rytmus ľudského života. Táto meditácia a zároveň úpenlivá prosba si skutočne zaslúži, aby ju kresťanské spoločenstvo znovu objavilo.“

Spomienka na Hirošimu a varovanie pred zbrojením

Viedeň, 4.8.2019 (KAP) ¬025 398 – Pred novým zbrojením vo svete tak ako za studenej vojny varovali vo Viedni účastníci spomienkového stretnutia na zhodenie atómovej bomby na Hirošimu 6. augusta.
Kardinál Christoph Schönborn v pozdravnom príhovore povedal: „Národné záujmy sa stavajú nad úsilie spoločne pracovať na globálnych stratégiách.“ Viedenský arcibiskup pripomenul aj príhovor pápeža Františka na vatikánskej konferencii za bezatómový svet v novembri 2017. Tam pápež ukázal spoločnosti jej obraz v zrkadle, keď sa pýtal na hodnoty hospodárstva, ktoré investuje miliardy do atómových zbraní a milióny ľudí nechávajú umierať hladom a povedal:
„Keď myslím na teror, tak myslím aj na deväť štátov, ktoré ohrozujú zvyšok sveta možnosťou atómovej katastrofy.“ V posolstve zdôraznil aj význam dohody o zákaze atómových zbraní a apeloval na všetkých ľudí, aby sa zasadzovali za spravodlivosť a pokoj.
Predseda ekumenickej rady cirkví v Rakúsku (ÖRKÖ) a evanjelický-reformovaný krajinský superintendent Thomas Hennefeld tiež varoval pred touto hrozbou. Odvolával sa pritom na konflikt medzi západnými štátmi a Iránom:
„Spor o dohode o atómových zbraniach s Iránom vzbudzuje dojem, že tu máme zodpovedný a nezodpovedný prístup k atómovým zbraniam. To je však mylný názor. Kto vlastní atómové zbrane, alebo s tým čo len súhlasí, či ospravedlňuje to, je ochotný vyhasiť všetok život na Zemi. Jediným riešením je bezpodmienečné zničenie všetkých atómových zbraní. Boh nestvoril dobré stvorenie v miliónoch rokoch na to, aby ho človek za sekundy zmenil v apokalyptické peklo. Kresťania sa zaviazali k tomu, že budú stvorenie zachovávať a život brániť.“
Kriticky o súčasných svetových vodcoch sa vyjadril aj luteránsky biskup Michael Bünker:
„Nemožno dôverovať tomu, že nevypočítateľní politici ako Kim Jong-Un a Donald Trump dokážu uzavrieť nejakú dohodu. Je najvyšší čas, aby sa konečne všetky atómové zbrane zničili!“

Spomienka na Námestí sv. Štefana
Na Námestí sv. Štefana vo Viedni sa 6. augusta koná tradičná spomienka na Hirošimu s prominentnými osobnosťami a prehovoria na nej zástupcovia skupín bojujúcich za pokoj. O 20.30 hod. sa koná pochod s lampášikmi ku Kostolu sv. Karola.
Na spomienku zhodenia atómovej bomby na Nagasaki 9. augusta sa koná o 20. hodine budhistické spomienkové podujatie pri Pagode pokoja na Hafenzufahrtsstraße vo Viedni. V Melku pozývajú skupiny za pokoj v sobotu 10. augusta o 10. hod. na spomienku na pešej zóne.
Dňa 6. augusta 1945 americké letectvo zhodilo atómovú bombu na Hirošimu a o tri dni na Nagasaki. Podľa odhadov prišlo o život viac ako 250 000 ľudí okamžite alebo neskôr na popáleniny a ožiarenie.
Pápež František pri ceste do Japonska v novembri navštívi Nagasaki a Hirošimu a pomodlí sa za obete zhodenia atómových bômb v roku 1945.

USA: Biskupi žiadajú prísnejšie zákony o zbraniach

Washington, 04.08.2019 (KAP/KNA) 025 397 – Po masakre v texaskom nákupnom centre pri hraniciach s Mexikom žiadali americkí biskupi znova raz prísnejšie zákony o zbraniach: „V sobotu sa konal ďalší strašný, nezmyselný a neľudský útok strelca,“ uvádza sa v stanovisku predsedu Biskupskej konferencie USA, kardinála Daniela DiNarda a predsedu Komisie pre sociálnu spravodlivosť biskupa Franka Dewaneho. Diecézy El Paso, Las Cruces a New Mexico vyzvali k modlitbám za obete. Biskupi znova vyzvali konať: „Veci sa musia zmeniť. V spoločnosti zostáva niečo od základu zlé, keď sa verejné miesta stávajú náhle a bez varovania dejiskami život ohrozujúceho násilia. Zlo násilia zbraní sa nekontrolovane šíri po celej krajine. Biskupská konferencia vyzýva k účinnejším zákonom, aby sa tento vývoj zastavil.“
Pápež František prejavil šok a vyjadril svoju blízkosť obetiam najnovších útokov v USA. V nedeľu na poludnie pri modlitbe Anjel Pána sa pomodlil s tisícami pútnikov za mŕtvych a zranených z útokov v Texase aj v Ohiu a Kalifornii.
V sobotu ráno muž (21) v nákupnom centre Shopping Mall hraničného mesta El Paso začal strieľať na ľudí a zabil najmenej 20 ľudí. Polícia ho zatkla. Zrejme išlo o čin z nenávisti s rasistickým motívom. Pravosť na internete obiehajúceho „manifestu“ údajne od páchateľa sa preveruje. V ňom varuje pred „hispánskou inváziou v Texase“.
Rovnako cez víkend zaútočil ďalší strelec aj pri bare v Daytone v štáte Ohio a zabil 9 ľudí. Páchateľ prišiel takisto o život.
Už pred týždňom 19-ročný strelec v amoku so samopalom spustil paľbu na návštevníkov ľudového festivalu v kalifornskom meste Gilroy. Pritom prišli o život 3 ľudia – 6-ročný chlapec, 13-ročné dievča a 20-ročný muž. Zomrel aj strelec. V utorok boli okrem toho zastrelení dvaja ľudia v supermarkete v štáte Mississippi.

Lotyšsko: Polícia vtrhla do katolíckych farností

Riga, 2.8.2019 (RV CZ) 025 396 – V hlavnom meste Lotyššskej republiky sa zišli predstavitelia tamojších náboženských vyznaní s úradníkmi ministerstiev financií a spravodlivosti s úmyslom vyjasniť incident, ku ktorému došlo začiatkom júna. Z Rigy o tom informuje Tadeusz Cieślak SI:
„Ide o zásah, pri ktorom finančná polícia vtrhla do niekoľkých katolíckych farností a okrem iného zabavila počítače, mobily a peňažnú hotovosť so zdôvodnením, že istý lotyšský farár sa údajne dopustil finančného priestupku. Malo k nemu dôjsť pred niekoľkými rokmi zakúpením ojazdeného automobilu za 20 tisíc eur. Vypočúvaný bol dokonca aj arcibiskup Rigy Zbigniew Stankiewicz. Katolícka cirkev vyjadrila svoju pripravenosť k spolupráci so štátnymi úradmi, ale zároveň protestovala proti prehnanému a neprofesionálnemu zákroku finančnej polície. Úradníci ministerstva zoznámili náboženských predstaviteľov so zásadami a metodikou prevádzania finančnej kontroly. Druhá strana sa snažila vysvetliť špecifiká svojho zaobchádzania s finančnými zdrojmi, vrátane účtovníckej registrácie dobrovoľných darov veriacich,“ vysvetľuje poľský jezuita, ktorý pôsobí v Lotyšsku.
V tejto pobaltskej krajine je väčšinovým náboženstvom protestantizmus. Z dvoch miliónov obyvateľov tvoria pätinu katolíci. Od pádu sovietskej diktatúry a po opätovnom nadobudnutí slobody tejto krajiny ide o prvý prípad takéhoto postupu štátnych úradov vo vzťahu k cirkvi.

Arcibiskup Viganò: ‘Dokumentu synody chýba postava Krista’

Rím, 2.8.2019 (LifeSiteNews) 025 395 – Arcibiskup Carlo Maria Viganò sa vyjadril, že „nadchádzajúca Synoda biskupov o Amazonii je triumfom desaťročia trvajúceho úsilia jezuitov a ich podporovateľov zmeniť Katolícku cirkev“.
„Kde je tu kresťanské posolstvo?“ pýtal sa arcibiskup Viganò vzhľadom na prípravný dokument synody Instrumentum Laboris.
Dokument už kritizovali viacerí cirkevní predstavitelia ako emertiný prefekt Kongregácie pre náuku viery, kardinál Gerhard L. Müller, ktorý hovoril o „šírení falošnej náuky“ a kardinál Walter Brandmüller, ktorý ho opísal ako „heretický“.
Arcibiskup Viganò diskutoval o dokumente v interview s Dr. Robertom Moynihanom z magazínu Inside the Vatican (Vo vnútri Vatikánu) a povedal:
„V skutočnosti tu úplne chýba postava Ježiša Krista. Pracovný dokument synody dokazuje vynorenie sa post-kresťanskej katolíckej teológie. A to je veľmi zdrvujúce. Je to proti všetkému, za čo som pracoval a čomu som veril po celý môj život.“
Arcibiskup Viganò tiež vyhlásil, že dokument prejavuje vplyvy teológie oslobodenia vyvinutej v Južnej Amerike v 60. rokoch, ktoré sa usilujú zmieriť katolícku náuku s prvkami revolučného marxizmu. Arcibiskup naznačil, že pápež František – jezuita – sympatizuje s teológiou oslobodenia. Zdôraznil, že jezuitskí kňazi sú už dlho aktívni v sociálnych záležitostiach na zbedačených miestach v Južnej Amerike ako je aj Amazonský región.
V knihe The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church, (Jezuiti: Spoločnosť Ježišova a zrada Rímskokatolíckej cirkvi) páter Malachi Martin zaznamenáva príklad jezuitských kňazov v ozbrojených konfliktoch a revolučných hnutiach ako je ideológia a oslobodzovací front Sandinista v Nikaraguy.

Arcibiskup Viganò teraz starostlivo študuje históriu jezuitskej rehole, ako povedal. Súčasnú situáciu nazval „triumfom 60-ročného plánu, úspešnou realizáciou dobre premysleného plánu vniesť nový druh myslenia do srdca Cirkvi, myslenia zakoreneného v prvkoch teológie oslobodenia obsahujúcich línie marxizmu s malým záujmom o tradičnú katolícku liturgiu, morálku, či teológiu a skôr zameranú na ‘prax’ v oblasti sociálnej spravodlivosti. „A teraz tento plán dosiahol jeden zo svojich najvyšších cieľov s jezuitom na Stolci sv. Petra. …“
Arcibiskup Viganò, bývalý vatikánsky nuncius v USA, získal pozornosť verejnosti v r. 2018 listom, v ktorom písal o tom, že Vatikán kryl zločiny sexuálneho predátora bývalého kardinála Theodore McCarricka. Odhalil, že pápež František zrušil sankcie pápeža Benedikta XVI. , ktoré ten prelátovi uložil.

V júli biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu pre LifeSiteNews povedal, že organizátori Synody o Amazonii sa málo starajú o duchovné potreby domorodých obyvateľov v okolí Amazonky. Namiesto toho, ako tvrdil, sa usilujú „implementovať svoju vlastnú ideológiu, čo bude znamenať ženatých kňazov aj v Európe a potom aj v celej Rímskokatolíckej cirkvi“.

Julio Loredo z LifeSiteNews napísal knihu Teológia oslobodenia, záchranná vesta pre chudobných vyrobená z olova (Teologia della liberazione. Un salvagente di piombo per i poveri) vydanú v Cantagalli v r. 2014.
Urobili sme s ním v júni interview, v ktorom povedal, že „nevypovedaným“ zadným príbehom Synody o Amazonii je, že sa ňou zamýšľa „zmeniť celú Cirkev“ v zmysle „tak zvaných indigenistov a ekologickej teológie z amazonského pohľadu, ktorý nie je ničím iným ako vyvrcholením teológie oslobodenia“. A Loredo zdôrazňuje:
„Zatiaľ čo väčšina médií sa sústreďuje otázky ako vysviacka žien, táto synoda sa pripravuje a personálne zabezpečuje dobre organizovanou sieťou združení a hnutí ´indigenistov´ – zástancov domorodej ´teológie´. Kľúčové postavy synody sú napojené na teológiu oslobodenia.“
Synoda biskupov o Amazonii sa bude konať v Ríme 6. až 27. októbra.

Svätá Zuzana Rímska

Sv. Zuzana Rímska Kostol sv. Zuzany v Ríme
pri Terme di Diocleziano

Wikipedia 025 394

Podľa legendy bola Zuzana krásnou dcérou kňaza Gabina, ktorý bol bratom pápeža sv. Gaia a bratancom cisára Diokleciána. Cisár chcel, aby sa Zuzana vydala za jeho syna Maximiána. Ona to odmietla. (Podľa inej legendy po krásnej a vzdelanej Zuzane zatúžil samotný Dioklecián).
Cisár poslal za ňou dvoranov Maxima a Klaudia, príbuzných jej rodiny, aby ju presvedčili. Ona však presvedčila aj ich, aby sa stali kresťanmi. Dioklecián sa tak rozzúril, že poslal jedného zo svojich najvernejších ľudí, Juliána, aby rázne zakročil. Maximus a Klaudius s manželkou Praepedignou a ich dvaja synovia boli upálení na smrť.
Zuzanu a jej otca sťali. Zuzana bola pochovaná na Via Nomentana na cintoríne sv. Alexandra (Coazzo). Dnes však nevieme určiť jej hrob, pretože chýbajú o ňom údaje..

Sv. Zuzana je patrónkou Ríma. Chráni proti nešťastiu, proti ohováraniu a proti dažďu. Atribúty: rímsky šat, kniha, meč a palma

Svätý Tibor – Tiburtius

http://www.zivotopisysvatych.sk
Význam mena: pochádzajúci z mesta Tibur (dnes Tivoli blízko Ríma – z lat.)
Presné historické záznamy o sv. Tiborovi nemáme. O úcte k nemu svedčí nápis, pochádzajúci z polovice 4. storočia. Jeho autorom je pápež sv. Damaz I. Približne z konca 4. storočia pochádza freska sv. Tibora, ktorá sa nachádza v katakombách sv. Marcelína. Jeho hrob však nie je presne identifikovaný. V roku 827 jeho relikvie z katakomb ukradli a preniesli do kláštora v Soissons spolu s relikviami sv. Marcelína a Petra. Späť do Ríma sa relikvie dostali za pápeža Gregora IV.
Príbeh o sv. Tiborovi sa spomína v legende o sv. Šebastiánovi. Chromatius, rímsky prefekt, poslal niekoľkých kresťanov na smrť. Sám sa potom však obrátil vďaka sv. Trankvilínovi. Pokrstil ho sv. Polykarp. Jediným synom Chromatia bol Tibor. Pokrstili aj toho, jeho krstným otcom sa stal sv. Šebastián. Počas prenasledovania kresťanov za čias cisára Diokleciána sa Tibor ukryl v otcovskom dome. Našli sa však zradcovia, ktorí ho prezradili, a tak bol predvedený pred prefekta Fabiána. Tibor vyznal svoju vieru. Potvrdil to zázrakom, keď sa s krížom v ruke prechádzal po žeravom uhlí bez známky bolesti či popálenia. Pohania to však pripísali čarám a sťali ho. Stalo sa to na Via Lavicana asi v roku 286. Miesto popravy kresťania nazvali „Ad duas lauras“ (Pri dvoch víťazných stromoch).

Naša príloha

Utopické miesto Amazonia – na iné účely zidealizovaný svet Indiánov

Krátke úvahy k tomu, čo vyplýva z ‚Instrumentum laboris’ pre Synodu biskupov o Amazonii. Argonaut Západných ostrovov.

Rím, 6.8.2019 (kath.net/as) 025 393 – Stále viac pozorovateľov spoznáva a zdôrazňuje, že tzv. Synoda o Amazonii v októbri v Ríme bude mať málo dočinenia s Amazonskou oblasťou, za to o to viac s ideologickými postojmi cirkevno-politickej a na reformy orientovanej povahy. Ak si niekto myslel, že môže dospieť pod touto zámienkou k iným cieľom, tak to už teraz nie je možné. Tento stav vecí sa vyjadruje aj ironicky tak, že Amazonia by sa už mala definitívne splaviť dolu Rýnom, aby sa mohol potom napojiť aj Tiber. Iní zasa hovoria jasnejšie o inej forme nemeckého kolonializmu.
V ostatných dňoch sa práve prihlásil ku slovu niekto, kto sa kompetentne ako sociálny antropológ zaoberal mnohokrát kritizovaným prípravným dokumentom synody. Autor nechce z osobných dôvodov uviesť svoju identitu.
Tento sociálny antropológ z Južnej Ameriky sa dlho zaoberal kultúrnou identitou a spoločenskými premenami v Južnej Amerike aj s výskumami v tejto oblasti. A to priamo v tropickom dažďovom pralese na severe Brazílie a v domorodých „pomešťančených“ spoločenstvách. Jasne ukazuje, ako používa základný princíp vedeckej antropológie:
„Primárna povinnosť antropológa spočíva v prezentovaní skutočností, vyvíjaní koncepcií, v ničení fikcií a prázdnych fráz a objavovaní relevantných aktívnych síl“ (Bronislaw Malinowski).
Kath.net uverejní tento široký a precízny výklad vo viacerých častiach.

*******

„Vychádzajúc z liberálneho triumfu stáva sa Indián nakoniec abstrakciou. Indián, stvorenie kolonializmu zmizol, bude potrebné ho vynájsť.“ Slová mexického antropológa Artura Warmana sa veľmi hodia k mojim myšlienkam o Instrumentum Laboris (IL) Synody biskupov o Amazonii a zhŕňajú ich.
Dokument zanecháva dojem, že celá diskusia sa týka skutočne abstraktného a vynájdeného „sveta Indiánov“. Iný jasný dojem je, že cieľ synody nespočíva v sústredení sa na viac či menej autochtónne problémy Amazonie a jej obyvateľov, ale na to, čo nie je explicitné a už z mnohých strán signalizované: postaviť údajné amazonské inštancie ako kanóny, aby sa dobre dali ostreľovať a triafať iné zemepisné šírky.
Už iba idea panamazonskej synody v srdci Vatikánu je vyslovene odcudzujúca okolnosť. Vzhľadom na citlivosť týchto argumentov sa divím, že v Južnej Amerike ešte nie sú protesty proti takým etnocentrickým (pripomínajúcim tie kolonialistické) a proti-ekonomickým praktikám! Rozpočet synody by totiž mohol celé oblasti Amazonie živiť celé mesiace a možno aj dlhšie. No je tu aj anti-ekologické rozhodnutie pre emisie lietadiel, ktorými biskupi, delegáti a domorodci priletia do Ríma.
Spontánne sa vynára otázka: prečo pre všetko na svete má byť Amazonia a jej pravekí obyvatelia transportovaní do Ríma?
Prvá odpoveď – Amazonia je veľmi exotické miesto a domorodci ešte viac. Túto panamazonskú synodu by sa mohlo označiť skôr ako „synodu exotov“. Ten žáner je fascinujúci – od Kiplinga po Salgàriho Tarzanovu ságu až po ságu Indiana Jonesa uvádzala exotická kulisa fantáziu celých generácií do úžasu. Aký lepší rámec by teda mohol byť na prezentovanie revolúcií svetu, ktoré vychádzajú z pocitov domorodcov? City sú silnou súčasťou IL.
Spolu so stereotypmi a klišé skicujú niečo, čo by som označil ako „exoticky-emocionálne“. … Každý, kto má konkrétny kontakt s pravou a reálnou Latinskou Amerikou, vie, že IL sa nezaoberá Amazoniou, ale sugesciami. Ukazuje isté imaginárne miesto „locus amoenus“ idealizovanej utópie z fantázie autora filmového scenára. Namiesto pomoci chápať, čo sa v Amazonii deje, opisuje IL mentalitu, kultúrne pozadie a úmysly tých, čo to napísali a v októbri o tom budú diskutovať.
V dokumente narážame na spleť tém, z ktorých každá vyžaduje svoju diskusiu. …
Prvá otázka sa týka predpokladaného socio-antropologického rezu IL. Pochopiteľné. Teologické argumenty narazili na významné odmietanie vynikajúcich cirkevných osobností a boli označené ako heretické a apostatické.
Ústredný význam tém súvisiacich s domorodou kultúrou a ekológiou možno priviedol niektorých k tomu, že privilegovaný postoj dokumentu má socio-antropologickú povahu. Tu musím jasne oponovať.
Antropológia používa postupy, metódy a testy v teréne, po ktorých v IL niet ani stopy. … Preto je to iba literatúra.
Vo viacerých odsekoch IL sa cituje koncepcia „paradigmy“, no paradoxne práve toto dokumentu najviac chýba. Ako celok sa IL zdá byť zjednodušený a nekoherentný pre tých, čo dôkladne poznajú témy synody. No je labyrintom a dezorientáciou pre tých, ktorý sa s problémami zaoberajú po prvý raz. Aj pojem „integrálna ekológia“ sa vytrvalo opakuje, no zostáva abstraktným, viacvýznamovým a čisto rétorickým princípom.
Na Amazoniu a jej obyvateľov sa alternatívne hľadí ako na istý druh kompaktného mono-bloku alebo ako na multietnickú, multikultúrnu a multináboženskú realitu. Bližšie neoznačená domorodá „rodina“ sa vychvaľuje, pričom sa zanedbáva, že tento pojem v špecifickom antropologickom kontexte má rozdielne významy a morfológie spojené s tradičnou dynamikou klanu a vyvolávané sociálnymi štruktúrami, ktoré sú katolíckej rodine úplne cudzie. Veľké rodiny a spoločná výchova detí sú veľmi rozšírené.
Dielo misionárov viedlo k oslabeniu domorodej tradície a vytvorilo javy synkretizmu a diverzifikácie foriem organizácie rodín v rámci spoločenstva s tým spojenými destabilizáciami, rozkolmi a konfliktami, o ktorých v IL zasa nenájdeme ani stopy.
Pre sociológa by stačili tieto jednoduché poukazy, aby dokument hodil do koša, keďže neobsahuje nijaké konkrétne údaje a súvislosti a je plný zovšeobecňovaní a redukcií, ktoré ho robia nespoľahlivým a nepoužiteľným.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *