Život Cirkvi vo svete 27 * 2013

Obsah

 

Použije František svoj pápežský bicykel?

Arcibiskup Santiaga o možných cestovných plánoch pápeža

Maďarsko: Po vete prezidenta nová revízia zákona o cirkvách

Írsko: Vyhlásenie kardinála Bradyho o zákone o potrate 

Bývalý ústavný sudca: Viac tolerancie voči náboženstvu

Zázrak uznaný: Poľsko dúfa v skoré svätorečenie svojho pápeža  

Chorvátsko: Cirkev voči projektu Európa skeptická

Až 20 000 bezpečnostných síl pre pápeža v Brazílii

Riaditelia Vatikánskej banky odstúpili

Švajčiarski biskupi hovoria v Ríme o „Iniciatíve farností“.

Samuel Koch: ‚Moja viera sa upevnila‘

Taliansko: Arcidiecéza Salerno dementuje zatknutie biskupa

Dieťa s tromi genetickými rodičmi ‚enormný etický krok späť‘

Francúzsko: Demonštrant proti homosexuálnemu „manželstvu“ vo väzení

 

 

 

 

 

 

Nový veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici od júla pôsobí v Ríme

 

Rím, 2.7.2013 (TK KBS) 016 089 – Veľvyslanca Slovenska pri Svätej stolici Petra Sopka, ktorý v máji nahradil po ukončení misie Jozefa Draveckého, v pondelok prijal sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi Mons. Dominique Mamberti.

„Na veľvyslanectvo som nastúpil od 15. júna, kópie poverovacích listín som odovzdal Mons. Petrovi B. Wellsovi na Štátnom sekretariáte 19. júna. Termín odovzdania poverovacích listín u Svätého Otca Františka ešte nebol stanovený,“ informoval po stretnutí TK KBS Peter Sopko, ktorý bol v máji tohto roka poverený prezidentom SR vedením veľvyslanectva pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov.

 

75. zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska

 

Bratislava, 1.7.2013 (TK KBS) 016 088 – V dňoch 3. a 4. júla 2013 sa konalo v Nitre 75. plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Tlačová konferencia po skončení zasadania sa uskutočnila vo štvrtok 4. júla o 10.30 v priestoroch Kňazského seminára na Pribinovom nám. 5 v Nitre.

V rámci rokovania sa biskupi zaoberali ustanovením Rady pre novú evanjelizáciu KBS. Rokovali aj o žiadosti o nominácie do Pápežskej teologickej komisie. Počas plenárneho zasadania prebehla voľba národného riaditeľa PMD /Pápežských misijných diel/ a voľba riaditeľa KBD /Katolíckeho biblického diela/.

Biskupi sa ďalej zaoberali schválením Štatútu trvalého diakonátu.

Na programe rokovania pléna KBS bolo aj schvaľovanie pastierskeho listu z príležitosti Národného pochodu za život.

Členovia KBS sa oboznámili so stavom príprav stretnutia mládeže v Brazílii a v Ružomberku, ktoré sa uskutočnia v druhej polovici júla.

V oblasti liturgie sa biskupi zaoberali Eucharistickou modlitbou a spomienkou na sv. Jozefa, Hymnami pre Liturgiu hodín – sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, ako aj formulárom „Na poďakovanie Bohu za dar ľudského života“.

 

Fotografie zo zasadnutia biskupov SR:

 

http://foto.tkkbs.sk/viewer.php?album=albums%2F2013%2F07%2F03_NR75KBS&pn=1

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *

 

 

Použije František svoj pápežský bicykel?

 

Vatikán, 4.7.2013 (kath.net/pl) 016 087 – Riaditeľ firmy vyrábajúcej automobily Daimler AG Dieter Zetsche v stredu odovzdal pápežovi Františkovi kľúče k novému papamobilu (Mercedesu triedy M), ktorý má po prvý raz použiť na Svetových dňoch mládeže v Rio de Janeire. Súčasne mu k tomu daroval aj pápežský bicykel. Informoval o tom týždenník „Focus“.  Zatiaľ je síce nejasné, či pápež František nový bicykel bude aj používať, ale v každom prípade je to prvý pápež s vlastným bicyklom …

Daimler AG poskytuje autá na cesty a verejné vystúpenia hlavám Katolíckej cirkvi podľa vlastných údajov „už viac ako 80 rokov“. „Začalo sa to v roku 1930 v Norimbergu limuzínou 460 Pullman pre pápeža Pia XI.“ A pokračovalo to v 60. rokoch, keď pre pápeža Jána XXIII. vyrobili 300d Landaulet cabrio s automatickým pohonom. Jeho nástupca Pavol VI: používal Mercedes-Benz 600 Pullmann-Landaulet a neskôr 300 SEL“. Až v 80. rokoch pápežské vozidlo po prvý raz nazvali „papamobil“. „Bo to prebudovaný  Mercedes-Benz triedy G, ktorý pápež Ján Pavol II. Pravidelne používal pri sláveniach na Námestí sv. Petra. V roku 2002 nahradili triedu G Mercedes-Benz triedou M. Toto špeciálne vyhotovenie slúžilo aj Benedikt XVI.

Papamobily po ich vyradení sa spravidla dostávajú do múzea, napríklad do Múzea Mercedes-Benza v Stuttgarte.

 

Pápež František na bicykli – to by bola prirodzene výzva pre jeho službu Security:

No nielen pápežský bicykel ale aj papamobil dokáže očividne fascinovať všetky generácie:

 

 

Arcibiskup Santiaga o možných cestovných plánoch pápeža

 

Santiago de Chile, 4.7.2013 (kath.net/KNA) 016 086 – Arcibiskup Santiaga de Chile, Ricardo Ezzati, zverejnil možné cestovné plány pápeža Františka. Podľa rozhovoru so žurnalistom zverejnenom na internetovej stránke arcidiecézy, by mohol pápež František v roku 2014 navštíviť Turecko,  Afriku a Áziu a v roku 2015 viaceré krajiny Južnej Ameriky, medzi nimi aj svoju domovinu Argentínu. Pápež to uviedol koncom júna na stretnutí «medzi priateľmi», ako sa vyjadril arcibiskup Ezzati.

Podľa čilského arcibiskupa má pápež v Turecku navštíviť čestnú hlavu svetového pravoslávia, patriarchu Bartolomeja I. z Konštantínopolu, v jeho sídle v Istanbule. Patriarcha navštívil Františka od jeho zvolenia za pápeža vo Vatikáne už dvakrát. Predtým sa vyskytli špekulácie, že František a Bartolomej I. by mohli v januári 2014 spoločne cestovať do Jeruzalema a tak si pripomenúť a znovu oživiť tamojšie historické stretnutie pápeža Pavla VI. a patriarchu Athenagorasa pred 50 rokmi, 14. januára 1964.

František vyjadril aj výslovné želanie prísť v roku 2015 do Južnej Ameriky, ako uviedol Ezzati ďalej. Na tejto ceste chce navštíviť Argentínu, Uruguaj, Chile a podľa možnosti aj Peru. Na rok 2016 sa plánuje jeho účasť na medzinárodnom Eucharistickom kongrese na Filipínach.

Nedávno prenikli na verejnosť viaceré v uzavretom kruhu vyslovené vyjadrenia pápeža, ako príhovor ku kardinálom pred konkláve, alebo jeho výpoveď o «homosexuálnej sieti vo Vatikáne» pred juhoamerickými rehoľníkmi. Podľa vatikánskych pozorovateľov ide pritom od neúmyselnej indiskrétnosti až po cielenú nepriamu komunikáciu. –zg-

 

Maďarsko: Po vete prezidenta nová revízia zákona o cirkvách

 

Budapešť, 4.7.2013 (KAP) 016 085 – Kolotoč okolo novelizácie maďarského zákona o cirkvách sa točí ďalej. V parlamente 26. júna 2013  schválený zákon maďarský prezident János Ader vetoval a tak sa znova vráti do parlamentu.

Ako informovala tlačová agentúra MTI v stredu, z prezidentskej kancelárie vyhlásili, že tento krok bol potrebný, lebo nespočetné pozmeňovacie návrhy spôsobili rozpory v zákone. Z listu prezidenta predsedovi parlamentu Lászlovi Köverovi (FIDESZ) vyplýva, že nemá výhrady k obsahu, ale iba poukazuje na to, že právne predpisy na registráciu cirkví viedli k právnemu zneisteniu.

Nové predpisy rušia platnosť dôležitých bodov, ako uvádza prezident. Bez nich však nemôžu vstúpiť do platnosti iné body novely zákona. Hlava štátu pripomenula, že princíp právnej istoty si vyžaduje jasné, jednoznačne realizovateľné zákonodarstvo. Prezídium maďarského parlamentu žiada, aby sa balík zákona nanovo prediskutoval v pléne.

Štátny sekretariát kompetentný aj pre cirkvi sa vyjadril, že je priam priaznivé, že novela zákona príde takto 4. júla 2013 znova do pléna parlamentu. Pri hlasovaní 26. júna tento zákona schválili 238 hlasmi proti 74. Rovnako jednohlasne, ako sa vládne strany FIDESZ a KDNP vyslovili za jeho prijatie, hlasovali opozičné strany a nezávislí proti nemu.

Nové v tomto zákone sú rámcové podmienky štátneho uznania cirkvi a právny rámec tých náboženských spoločenstiev, ktoré podľa rozhodnutia ústavného súdu 26. februára 2013 nestratili svoj štatus štátom uznanej cirkvi. Cirkvi a náboženské organizácie majú mať možnosť pôsobiť ako cirkevné spoločenstvá, pokiaľ realizujú cirkevné poslanie. Rozhodnutie o tom, kto dostane štatus „štátom uznanej cirkvi“ má v kompetencii jedine parlament. Na to je potrebných 20 000 príslušníkov cirkvi, najmenej 100-ročné medzinárodné pôsobenie, alebo dokázanie 20 rokov pôsobenia organizácie v Maďarsku. Náboženské organizácie a spoločenstvá naproti tomu sa v budúcnosti budú registrovať iba na hlavnom súde v Budapešti.

Náboženská organizácia musí podať žiadosť ministrovi, ktorý rozhodne po jej posúdení odborníkmi. Svoje stanovisko postúpi cirkevnému výboru v parlamente, ktorý pripraví žiadosť pre plénum, ktoré o nej musí do 60 dní hlasovať. Predtým, než sa bude žiadosťou zaoberať plénum, sa však do tohto procesu zapojí aj výbor pre národnú bezpečnosť – čo veľmi požadovali najmä kresťanskí demokrati. –zg-

 

Írsko: Vyhlásenie kardinála Bradyho o zákone o potrate 

„Tento zákon predstavuje legislatívneho a politického ‚Trójskeho koňa‘,

ktorý ohlasuje oveľa liberálnejší a agresívnejší potratový režim v Írsku“

 

Dublin, 3.7.2013 (Zenit.org) 016 084 – Prinášame vyhlásenie írskeho prímasa, kardinála Seana Bradyho, arcibiskupa z Armaghu, z 1. júla o Zákone o ochrane života počas tehotenstva 2013:

 

* * *

 

Som si vedomý, že Protection of Life During Pregnancy Bill, (Zákon o ochrane života počas tehotenstva) vstupuje do konečných fáz legislatívneho procesu v Oireachtase (írsky parlament, pozn. prekl.). Okrem zásadných etických výhrad, ktoré vyjadrili biskupi aj iní, tento zákon obsahuje mnoho vážnych ústavných a právnych rozporov, ktoré si vyžadujú okamžité objasnenie.

Tento zákon poskytne čo najširšie možné právne ospravedlnenie zámerného a úmyselného ničenia života nenarodeného dieťaťa bez časových limitov a bez nejakého mechanizmu na príslušné zabezpečenie práva nenarodeného na život, ako to požaduje článok 40.3.3 ústavy. V praxi, sa už právo na život nenarodeného dieťaťa nebude brať do úvahy tak, ako doteraz. Znenie zákona je také vágne, že jednoducho uľahčí dokonca ešte širší prístup k potratu. Úmysel realizovať tento širší prístup už niektorí verejne naznačili. Tento zákon predstavuje legislatívneho a politického ‘Trójskeho koňa’, ktorý  ohlasuje oveľa liberálnejší a agresívnejší potratový režim v Írsku.

Medicínska prax nepodporuje názor, že potrat je vhodným terapeutickým riešením pre tehotné matky so samovražedným úmyslom. Matky v týchto situáciách si zaslúžia čo najlepšiu profesionálnu starostlivosť a podporu, akú je len možné poskytnúť. Tento zákon zahrňuje zámerné zabitie nenarodeného dieťaťa, ako práve aj riziko vytvorenia symptómov samovražedných pocitov, ktorým chce údajne zabrániť.

Tento zákon navyše uzákoňuje vyvolanie predčasného pôrodu nenarodeného dieťaťa ako reakciu na samovražedné pocity matky, čo predvídateľne vystavuje toto dieťa riziku vážneho a trvalého poškodenia jeho zdravia. Tam, kde je dieťa možno iba niekoľko dní od životaschopnosti, zákon mlčí o tom, či dieťa bude zabité, alebo porodené s vážnym rizikom pre jeho zdravie. Kde sú mechanizmy na zabezpečenie ústavného práva dieťaťa na život v týchto podmienkach? Ako možno zákon, ktorý obsahuje vážne riziko pre zdravie dieťaťa zosúladiť s povinnosťou štátu zakotvenou v článku 42A ústavy, zabezpečiť, aby pri všetkých rozhodnutiach bolo ‘najvyššou prioritou’   blaho dieťaťa?

Vážne morálne a ústavné rozpory sa objavujú aj v oblasti slobody svedomia a náboženskej viery. V protiklade s praxou v mnohých iných jurisdikciách, tento zákon núti lekárov, zdravotné sestry a pôrodné asistentky spolupracovať na zle potratu stanovujúc, aby odovzdali starostlivosť o pacientku niekomu, o kom vedia, že vykoná potrat. Zákon neformuluje ustanovenie o výhrade vo svedomí pre ostatných – ako pomocný a administratívny personál. To jasne odporuje jednoznačnému právu na slobodu svedomia a náboženstva, ktoré zaručuje ústava. Právne a ústavné postavenie nemocníc nútených vykonávať potraty proti ich etosu ochrany života a identite je tiež potrebné objasniť.

Článok 44.2.3 ústavy jasne stanovuje, že „Štát nebude ukladať nijaké nespôsobilosti, ani nebude nijako diskriminovať ľudí na základe náboženského vyznania, viery alebo štatusu“. To nastoľuje dôležité otázky o ústavných právach tých členov parlamentu Oireachtas, ktorí volajú po slobodnom hlasovaní. Povzbudzujem každého verejného činiteľa, ktorý je presvedčený, že sa jeho ústavné právo popiera, aby žiadal okamžité objasnenie tejto otázky od súdov.

Vyzývam tiež vládu, aby uverejnila vyjadrenie generálneho štátneho zástupcu o potenciálnych ústavných a právnych rozporoch, ktoré sa uviedli tu aj od iných v reakcii na tento zákon.

Toto je rozhodujúca chvíľa pre našu krajinu. Opakujem výzvu biskupov na modlitby v tejto kritickej dobe, aby si naša krajina zachovala rovnaké právo na život matky aj jej nenarodeného dieťaťa v praxi ako aj v legislatíve, a aby naši verejní predstavitelia volili život v každom rozhodnutí, ktoré urobia. –zg-

 

Bývalý ústavný sudca: Viac tolerancie voči náboženstvu

 

Mníchov, 3.7.2013 (kath.net/KNA) 016 083 – Bývalý nemecký spolkový ústavný sudca Udo Di Fabio (foto) si želá viac slobody ako aj tolerancie voči viere a náboženstvu.

„V západnom svete by sa mali pripustiť aj také horizonty zmyslu života, ktoré sa v prvom momente zdajú byť cudzie a nepríjemné,“ vyhlásil Di Fabio (59) minulý týždeň v Mníchove na jezuitskej Vysokej škole pre filozofiu. „Štát nie je neutrálny, keď stavia náboženstvo do všeobecného podozrenia z fanatizmu. Spoločnosť sa odnaučila chápaniu viery. Ustráchanosť však ešte nikdy nebola dobrým radcom.“

„V západnej spoločnosti sa po konci studenej vojny vyvinulo presvedčenie, že náboženstvo sa utiahne do kútika,“ ako povedal býv. ústavný sudca. Existujúce formy náboženstva pôsobili takmer zosvetštene. Cirkevné organizácie ako Caritas a Diakonia úzko spolupracovali so štátom. Blízkosť cirkvi a štátu zhrnuli právnici pod pojem «blahodarná neutralita».

Tento proces sekularizácie prenáša Západ na iné krajiny a pritom prehliada, že existujú podstatné kultúrne rozdiely. …

Podľa názoru tohto právnika pri stretávaní sa s inými kultúrami Európa prežíva iritácie. Nechápe sa, ako mohli do stále sekulárnejšieho sveta zrazu  prísť ľudia, ktorým je náboženstvo dôležité a ktorí chcú v Nemecku stavať mešity. Naproti tomu sa v krajine stále viac šíri názor, že západné hodnoty možno zachovať, iba ak sa náboženstvo potlačí. Pritom nie je pre ústavný poriadok nijaký problém, ak prichádzajú do Nemecka ľudia napríklad z Anatólie s údajne zaostalými predstavami. Sloboda viery predsa obsahuje aj slobodu celkom otvorene sa hlásiť ku svojej viere.

Západný horizont zmyslu života však spočíva vo veľmi prírodovedeckom myslení, ktoré si pre seba nárokuje univerzálnosť, vysvetľuje Di Fabio. Pretože prírodovedeckými metódami možno konštatovať «nepopierateľnú pravdu». Každý iný spôsob zmýšľania sa ľuďom nezdá ako rozumný, ale už len ako subjektívny. Pritom je potrebný svetský horizont zmyslu života, aby sme mohli klásť otázky, ktoré možno zodpovedať prírodovedeckými metódami.

 

Zázrak uznaný: Poľsko dúfa v skoré svätorečenie svojho pápeža  

 

Svätorečenie Jána Pavla II. 8. decembra?

 

Vatikán – Varšava, 2.7.2013 (KAP) 016 082 – Vatikán uznal druhý zázrak na príhovor pápeža Jána Pavla II. (1978-2005). Na zasadnutí Kongregácia pre kauzy svätých akceptovala zázrak uzdravenia ako výsledok vyšetrovania  komisie lekárov a teológov, ako informovali talianske médiá s odvolaním sa na účastníkov zasadnutia. Svätorečenie by sa mohlo konať už v decembri, katolíci v Poľsku reagovali s radosťou.

Dlhoročný pápežov sekretár a dnešný krakovský arcibiskup, kardinál Stanislav Dziwisz v utorok pre poľský rozhlas povedal, že miestna cirkev ďakuje Bohu „za to, že modlitby na príhovor blahoslaveného Jána Pavla II.“ Boli vypočuté. Vatikánska kongregácia svojím rozhodnutím potvrdila „svätosť“ pápeža z Poľska a ukázala cestu, ako ho vyhlásiť za príkladný vzor.

Či bude zázrak oficiálne uznaný je teraz na rozhodnutí pápeža Františka. Po jeho pozitívnom rozhodnutí by bola cesta k svätorečeniu voľná. V minulých týždňoch sa vyskytli špekulácie, že svätorečenie pápeža Wojtylu by sa mohlo konať ešte tento rok. Hovorilo sa o 20. októbri – ako o termíne blízkemu 35. výročiu jeho zvolenia za pápeža. Ján Pavol II. Bol zvolený za pápeža 16. októbra 1978 úrad pápeža prevzal 22. októbra.

Ján Pavol II. Bol blahorečený svojím nástupcom Benediktom XVI. (2005-2013) v máji 2011. Zomrel 2. apríla 2005 vo veku takmer 85 rokov. Jeho 26-ročný pontifikát bol druhý najdlhší v histórii Cirkvi. …

 

Svätorečenie 8. decembra?

Poľské noviny zo stredu uviedli špekuláciu, či by pápež Ján Pavol II. nemohol byť svätorečený napríklad 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. –zg-

 

Chorvátsko: Cirkev voči projektu Európa skeptická

 

Vatikán, 2.7.2013 (KAP) 016 081 – Chorvátska cirkev síce víta v pondelňajší vstup krajiny do Európskej únie ako 28. členského štátu, ale voči projektu Európa je v mnohých spoločensko-politických otázkach súčasne skeptická. Táto dvojtvárnosť voči EÚ však poznačuje aj všeobecnú náladu chorvátskeho obyvateľstva, ako konštatoval vo Viedni žijúci a prednášajúci Chorvát a odborník na Európu Alojz Ivaniševič pre „Rádio Vatikán“ v pondelok. Popri vytriezveniu vzhľadom na hospodársku krízu je to predovšetkým v EÚ dominujúci duchovný prúd moderny, ktorý sa stretáva s malou obľubou.

Ako pozitívny signál pre celú Európu hodnotila Komisia biskupských konferencií EÚ (ComECE) vstup Chorvátska do EÚ. Vstup Chorvátska a tým vyjadrené uznanie Európskou úniou „trocha zvyšuje sebavedomie krajiny“, ako povedal generálny sekretár páter Patrick Daly pre Rádio Vatikán. Vyjadril nádej, že vstup do EÚ bude napomáhať zmiereniu na Balkáne, kde sú rany vojnovej minulosti stále ešte citeľné.

Aj keď prijatie Chorvátska do rodiny EÚ „môže znamenať nádej pre ostatných kandidátov na vstup“, Daly tlmí očakávania Srbska: „Až do jeho vstupu by mohlo prejsť ešte veľa času,“ odhaduje cirkevný odborník. Vyslovil sa za uvážlivosť a spomalenie rozširovania EÚ vzhľadom na hospodársku krízu hen, ktorá „má veľké účinky na sociálnej úrovni“.

To, že z nejakej eufórie cítiť iba málo, potvrdzuje aj historik a odborník na Európu Ivaniševič: Väčšina Chorvátov hľadí na vstup do EÚ triezvo, nálada „je taká, že hospodárstvo stojí v popredí, pretože sú toľkí nezamestnaní, napríklad medzi mladými“. V tom vidia Chorváti skutočné problémy. No napriek tomu 42 až  45 percent obyvateľstva naďalej vidí vstup do EÚ skôr pozitívne ako negatívne.

Ako dvojtvárny charakterizuje Chorvát aj postoj katolíckej cirkvi v Chorvátsku: Miestna cirkev sa síce hlási ku kresťanskej Európe a schvaľuje vstup do EÚ, „ale veľmi silne oponuje proti tomu, čo sa dnes v Európe deje, alebo aké sú dnešné európske hodnoty“. „Cirkev v Chorvátsku,“ hovorí historik z viedenskej univerzity, „odmieta projekt európskej moderny, pretože v ňom vidí odkresťančenú Európu. S touto pluralistickou, sekulárnou spoločnosťou sa dnešné vedenie cirkvi sotva dokáže zmieriť“, analyzuje Ivaniševič a dodáva:

„Nedokázať sa zmieriť s moderným vývojom je všeobecný problém chorvátskeho obyvateľstva. Korupcia, slabé hospodárske štruktúry a silná polarizácia spoločnosti, v ktorej sa nacionalistické sily stavajú proti európskej ceste, to sú veľké problémy.“ –zg-

 

Až 20 000 bezpečnostných síl pre pápeža v Brazílii

 

Sao Paulo, 2.7.2013 (kath.net/KNA) 016 080 – Na pápežovu návštevu v brazílskom Rio de Janeire koncom júla sa plánujú rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Až do 12000 vojakov a 8000 policajtov bude odvelených na ochranu hlavy Cirkvi na Svetových dňoch mládeže (SDM), ako informovali noviny «Estado de S. Paulo» z pondelka. Okrem toho sa na akcii zúčastní aj letectvo a námorníctvo.

Vzdušný priestor nad dejiskom záverečnej svätej omše má v rádiuse 250 km sledovať aj pozorovací drón. Bezpilotné lietadlo môže zostať vo vzduchu až do 16 hodín, ako napísali noviny. Na svätú omšu s pápežom Františkom v mestskej štvrti Guaratiba očakávajú 28. júla do 2 miliónov ľudí.

Pobrežie Rio de Janeira budú podľa novín kontrolovať fregaty a rýchle člny. V meste plánujú nasadiť 300 pancierových vozidiel, medzi nimi aj pancierové vozy protivzdušnej obrany, zakúpené z Nemecka. Modelom bezpečnostnej koncepcie je podľa novín minuloročná konferencia OSN «Rio+20».

Na Svetové dni mládeže v dňoch 23. až 28. júla očakávajú organizátori do 3 miliónov účastníkov. Pápež František navštívi najprv, 24. júla, mariánske pútnické miesto Aparecida, vzdialené 300 km od hlavného mesta predtým, než ho 25. júla privítajú na SDM. Na svätú omšu v Aparecide rátajú organizátori s účasťou 200 000 až 300 000 ľudí. Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam tam chce František prejsť 5 km úsek  v papamobile, aby pozdravil veriacich. –zg-

 

Pieseň skupiny ´Novo amanhã´ na motto SDM Rio 2013:

´Choďte ku všetkým národom a urobte všetkých ľudí mojimi učeníkmi!´

Pozvánka na Svetové dni mládeže Rio 2013

 

Riaditelia Vatikánskej banky odstúpili

 

Vatikán, 1.7.2013 (KAP) 016 079 – Riaditeľ Vatikánskej banky IOR a jeho zástupca odstúpili zo svojich úradov. Paolo Cipriani a Massimo Tulli po mnohých rokoch služby sa rozhodli, že urobia tento krok v záujme banky a Vatikánu, ako oznámila vatikánska tlačová kancelária v pondelok. Talianske médiá však poukazujú aj na škandál okolo zatknutého preláta Mons. Nunzia Scarana, priateľa Tulliho, ktorý Scaranove šeky tiež podpísal. Pápež František chcel zasiahnuť a začína sa „padanie hláv“ v IOR, ako uvádza tlač.

Kompetentná komisia kardinálov ako aj dozorná rada tieto odstúpenia prijali. Prezidenta dozornej rady Ernsta von Freyberga podľa vatikánskeho komuniké požiadali, aby prechodne prevzal ich úlohy.

IOR sa dostala do titulkov médií v minulých rokoch aj v súvislosti s aférou vatileaks a s podozrivými transakciami. Medzinárodní odborníci na boj s praním peňazí v lete 2012 označili kontrolu IOR za nedostačujúcu. Vyšetrovanie Komisie Rady Európy Moneyval však vo Vatikáne potvrdilo vcelku pokroky v prispôsobovaní sa medzinárodným štandardom transparentnosti.  Po novom obsadení dozornej rady IOR pápež v minulých dňoch zriadil ďalšiu kontrolnú komisiu. Tá má pod vedením viacerých kardinálov, ako aj profesorky z Harvardu Elizabeth McCaulovej, dosiahnuť „lepšie zharmonizovanie“ vatikánskeho peňažného inštitútu s univerzálnym poslaním Vatikánu a Cirkvi. –zg-

 

Švajčiarski biskupi hovoria v Ríme o „Iniciatíve farností“.

 

Vatikán-Zürich, 1.7.2013 (KAP) 016 078 – Biskupi z Bazileja, Churu a Sankt Gallenu hovorili v Ríme s vysokými predstaviteľmi kúrie o švajčiarskej  „Iniciatíve farností“. Zhodli sa v tom, „že náuka Cirkvi … tvorí záväzný základ riešenia vzniknutých otázok“, ako sa uvádza v tlačovom vyhlásení.

Stretnutie, na ktorom sa zo strany Vatikánu zúčastnili prefekti Kongregácie pre náuku viera a Kongregácie pre biskupov, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller a kardinál Marc Ouellet, sa konala v bratskej atmosfére. Zo Švajčiarska pricestovali do Vatikánu biskupi Felix Gmür z Bazileja, Vitus Huonder z Churu a Markus Büchel zo Sankt Gallenu.

Tlačové vyhlásenie doslova uvádza:

„Dňa 1. júla 2013 sa v Ríme konalo stretnutie biskupov Bazileja, Churu a Sankt Gallenu s prefektami Kongregácie pre náuku viery a Kongregácie pre biskupov. Pritom sa v bratskej atmosfére prediskutovali niektoré otázky vzhľadom na „Iniciatívu farností“. Zhodli sa v tom, že náuka Cirkvi, ako je zhrnutá predovšetkým v dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu, tvorí záväzný základ riešenia vzniknutých otázok.

„Iniciatíva farností“ je prepojená s „Iniciatívou farárov“ v Rakúsku a Nemecku. Ako tieto iniciatívy sami uvádzajú:

Spájame 1500 duchovných pastierok a duchovných pastierov, medzi nimi sú kňazi, diakoni, pastoračné referentky a katechéti.“

Počtom najsilnejšia skupina s viac ako 500 podporovateľmi je vo Švajčiarsku a za ňou nasleduje skupina 470 v Rakúsku. –zg-

 

Samuel Koch: ‚Moja viera sa upevnila‘

 

Berlín, 1.7.2013 (kath.net/idea) 016 077 – Patrí k najznámejším Nemcom: tento v roku 2010 v televíznej relácii  ZDF „Wetten, dass..?“ (Stav sa, že) ako kandidát stávky ťažko zranený Samuel Koch (foto). Pred dvomi rokmi poskytol od pliec dolu ochrnutý študent herectva prvé televízne interview v relácii ZDF „Peter Hahne“ – z rehabilitačnej kliniky vo Švajčiarsku. Teraz Koch znova prehovoril u Hahneho o svojom novom živote – tento raz v štúdiu pri Brandenburskej bráne. 

V relácii vysielanej 30. júna 25-ročný muž povedal, že okrem jeho štúdia, rodiny a priateľov mu je oporou predovšetkým kresťanská viera. Tá mu ponúka – práve vo chvíľach osamelosti – možnosť cítiť sa podopretý a pochopený. A Koch vyznal: „Moja viera sa zintenzívnila, sčasti zrelativizovala, ale predsa upevnila.“

Povedal, že stále viac pozoruje, ako v každodennom živote nachádza „istý druh vnútorného pokoja“ a cíti sa lepšie. Súčasne je však aj netrpezlivý, pretože sa nechce uspokojiť so súčasným stavom: „Mám intenzívnu túžbu po optimalizácii vo všetkých oblastiach.“ Vo fyzioterapii sa neustále pokúša „niekde ešte o niečo viac vyťažiť“. A robí malé pokroky: „Teraz už sa mi hýbe druhý prst na nohe.“

Bývalý športovec predvádzajúci umelecké cviky v televíznej relácii „Wetten, dass..?“ 4. decembra 2010 sa tvrdo zrútil z výšky po pokuse s pružinami preskočiť idúce auto. Odvtedy je ochrnutý a odkázaný na vozíček. Niekoľko mesiacov sa lieči vo švajčiarskej špeciálnej klinike.

 

Prvá úloha v jeho filme

Od r. 2012 znova pokračuje v štúdiu. V júni 2013 spolu so spolužiakmi na Vysokej škole pre hudbu, divadlo a médiá nakrútil svoj prvý hraný film. Vo filme „Pomáhajú iba bozky“ ide o skupinu 11 mladých ľudí, ktorí chcú splniť zomrelému priateľovi jeho posledné želanie. Jeden člen skupiny je vozíčkar a hrá ho Samuel Koch. Mladí režiséri a herci kladú dôraz na to, že úloha nebola napísaná zvlášť pre Kocha. V r. 2012 vydal knihu „Dva životy“. V nej opisuje svoj život pred nehodou a ako sa po nej zmenil. –zg-

 

Vatikánsky prelát pred sudcom

 

Rím, 30.6.2013 (KAP) 016 076 – Pre podozrenie s korupcie zatknutý Der vatikánsky pracovník prelát Mons. Nunzio Scarano bol v pondelok predvedený pred vyšetrovacieho sudcu. Mal sa hájiť proti obvineniu z účasti na prevezení 20 miliónov eur v hotovosti súkromným lietadlom zo Švajčiarska do Talianska, ako informovali rímske noviny v nedeľu. Za to mal tento kňaz, finančný kontrolór vatikánskej správy majetku APSA, tiež už zatknutému pracovníkovi tajnej služby zaplatiť 400 000 eur. Malo ísť o peniaze lodiarskej rodiny D’Amico zo Salerna.

Scaranov právnik Silverio Sica podľa talianskych médií v nedeľu zdôraznil, že jeho mandát nemal z tejto záležitosti nijaký zisk. Konal „čisto z duchu priateľstva“. Bude vypovedať a svoju úlohu objasní.

Prezident správy APSA, kardinál Domenico Calcagno, zdôraznil, že jeho inštitúcia „nemá s celou touto záležitosťou nič spoločné“.

Talianska nedeľná tlač informovala o viacerých kontách duchovného vo Vatikánskej banke IOR ako aj v rímskej filiálke banky Unicredit, o ktorú sa takisto zaujíma justícia. Na konte v Unicredit malo byť v septembri 2011 až 456 000 eur. Už v r. 2009 mal duchovný zrušiť kredit vo výške 600 000 eur a v tejto výške vystaviť 61 šekov od 2000 do 20 000 euro ako „dary“ priateľom a príbuzným. Odkiaľ peniaze pochádzajú, je podľa médií nejasné. Nejasný je aj pôvod údajného nehnuteľného majetku tohto preláta v Salerne. Vo Vatikánskej banke IOR, píše „Il Messaggero“, mal mať Scarano dve kontá, jedno osobné a druhé na sociálne výdavky.

S prelátom zatkli v piatok aj pracovníka tajnej služby Giovanniho Mariu Zita, ako aj finančného makléra, Giovanniho Carienza. Ten druhý mal tento obchod sprostredkovať a na ňom aj stroskotal. –zg-

 

Taliansko: Arcidiecéza Salerno dementuje zatknutie biskupa

 

Rím, 28.6.2013 (KAP) 016 075 – V Taliansku vyvolali falošné správy o údajnom zatknutí biskupa zmätenie. Talianske a zahraničné médiá informovali, že talianska prokuratúra vyšetruje podvod a korupciu v oblasti Vatikánskej banky a v tomto prípade zatkla arcibiskupa Salerna. Juhotalianska arcidiecéza tieto správy v médiách okamžite odmietla. Ide o zámenu, ako oznámila na internetovej stránke.

V správe uvádzaný Nunzio Scarano bol nesprávne označený ako arcibiskup Salerna. Arcibiskupom Salerna je však Mons. Luigi Moretti. Proti nemu sa nevedie nijaké vyšetrovanie, vyhlásila arcidiecéza.

Nunzio Scarano pracuje ako finančný kontrolór vo vatikánskej správe majetku APSA. Podľa informácií rímskych novín „Il Messaggero“ mal byť pápežom Františkom pred tromi týždňami suspendovaný z úradu po tom, čo štátna prokuratúra začala proti nemu vyšetrovanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Malo ísť o netransparentné obchody s nehnuteľnosťami v Scaranovom domovskom meste Salerno. Šeky firmy s nehnuteľnosťami v Salerne vo výške 600 000 eur mal cez Vatikánsku banku IOR previesť na  hotovosť. V tejto súvislosti zatkli podľa správy aj talianskeho pracovníka tajných služieb a finančného makléra.

K obvineniam sa Vatikán zatiaľ nevyjadril. Podľa hovorcu Lombardiho je pripravený k rozsiahlej spolupráci so štátnymi orgánmi, no doteraz takú požiadavku z talianskej strany nedostal. Lombardi ohlásil, že  vatikánsky orgán pre finančný dozor podnikne všetky potrebné opatrenia. –zg-

 

Dieťa s tromi genetickými rodičmi ‚enormný etický krok späť‘

 

Londýn-Viedeň, 30.6.2013 (kath.net/KAP) 016 074 – Ako „enormný etický krok späť“ označil Viedenský inštitút pre medicínsku antropológiu a bioetiku (IMABE) formu manipulácie dedičného materiálu, o ktorého zavedení rozhodla Veľká Británia v piatok. V budúcnosti tam bude možné za určitých predpokladov umelé oplodnenie genetickým materiálom dvoch matiek a jedného otca, čím páry s mitochondriálnym ochorením (mitochondria – útvar veľkosti baktérie v plazme buniek, pozn. prekl.) majú dostať šancu na zdravé dieťa. Jadro bunky dedične chorej matky sa pri tomto postupe vloží do bunky vajíčka darkyne, ktorej predtým odobrali všetky genetické informácie okrem mitochondrií. Výsledkom by bolo dieťa s DNA troch osôb.

Britskí vedci už od r. 2005 experimentujú s embryami s dedičnými chorobami, u ktorých mitochondrie nachádzajúce sa v plazme bunky vajíčka fungujú ako „energetické zdroje buniek“ a obsahujú aj vlastný dedičný materiál, génový defekt, čo sa podľa odhadov vyskytuje u 5000 – 10 000 novorodeniatok. V r. 2010 do bunky vajíčka zbavenej jadra u druhej ženy po prvý raz zasadili dedičný materiál bunkového jadra embrya, ktoré vzniklo mužskou spermiou a bunkou vajíčka ženy s doteraz nevyliečiteľnou mitochondriopatiou. Až 40 percent takto vyprodukovaných embryí sa ďalej vyvíjalo, no neskôr ich v rámci výskumu usmrtili.

 

Veľký odpor zo strany odborníkov

Postup schválený britskou vládou, ktorý má byť k dispozícii o dva roky, je vo svete vedy nanajvýš sporný. Táto technika je „nepotrebná, neistá a väčšina odborných posudzovateľov ju právom odmieta“, cituje BBC napríklad Davida Kinga z organizácie „Human Genetics Alert“. King to označil ako „prekročenie hraníc, ktoré by v konečnom dôsledku viedlo k trhu eugenických detí na objednávku“.

Inštitút IMABE sa vo svojom posudku odvoláva na list 30 svetových  bioetikov podpísaný 20. marca a adresovaný londýnskym novinám „Times“, ktorí sa vyslovujú proti tomuto postupu. „Bolo by to po prvý raz, že by sa výslovne povolili zámerné genetické zmeny detí a ich potomkov. Tým by sa otvorili brány ďalším genetickým zmenám s nepredvídateľnými následkami,“ varujú bioetici.

 

„Závažný precedentný prípad“

Akákoľvek manipulácia dráhy zárodku na účely plodenia je zakázaná v početných medzinárodných dohodách, ako ďalej pripomenuli odborníci v liste. Veľká Británia, ktorá tiež podpísala tieto dohody, by teraz ako jediná vytvorila „závažný precedentný prípad“. Okrem toho sa k tomu pridáva aj problém darcovstva bunky vajíčka a tým rastúce vykorisťovanie žien. Už v októbri 2012 výskumný tím v USA v odbornom časopise „Nature“ informoval o podobných experimentoch, u ktorých bolo potrebných vcelku 106 buniek vajíčok žien na vyprodukovanie 13 embryí s manipulovanými dráhami zárodkov.

Pochybnosti teraz však vznikli aj o odporúčaní najvyššieho regulačného orgánu Veľkej Británie pre medicínu plodenia takisto z marca, ktoré tvorilo rozhodujúci základ pre súčasné povolenie tohto výskumu. „Human Fertilisation and Embryology Authority“ (HFEA) sa v tomto odporúčaní odvolával okrem  iného na „širokú podporu“ tohto procesu na internetovom prieskume medzi obyvateľstvom. V Kalifornii sídliace centrum „Center for Genetics and Society“ však kritizovalo, že údaje sú „zavádzajúce“ a zjavne interpretované v súlade so želanými výsledkom. Dôkladnejší pohľad na tento prieskum ukazuje, že väčšina ľudí je proti produkovaniu detí s tromi rodičmi. –zg-

 

Francúzsko: Demonštrant proti homosexuálnemu „manželstvu“ vo väzení

 

Paríž, 28.6.2013 (kath.net/jg) 016 073Nicolas Bernard Busse bol odsúdený na 4 mesiace väzenia a peňažnú pokutu € 1000. Tento študent sa zúčastnil na demonštrácii proti zavedeniu homosexuálneho „manželstva“ pred televíznym štúdiom v Paríži, v ktorom mal práve vystúpenie francúzsky prezident Francois Hollande. Busse potom odišiel s priateľmi na Champs-Elysee v centre Paríža na prechádzku. Všetci mali na sebe tričká s heslom protestného hnutia „Manif pour tous“ („Demonštrácia pre všetkých“), ktoré v ostatných mesiacoch organizovalo protesty proti zavedeniu homosexuálneho „manželstva“ vo Francúzsku. Tam ich zadržali policajti. Busse sa bránil ísť s nimi. Namiesto toho išiel do reštaurácie, kde ho nakoniec zatkli.

Teraz sa vo Francúzsku konajú demonštrácie za prepustenie 23-ročného študenta. V Lyone sa v nedeľu 23. júna zhromaždilo 1500 ľudí, aby demonštrovali za prepustenie Busseho. Jeho rozsudok nie je v nijakom pomere k jeho priestupku, ako povedal jeho právnik.

Výzva: Vysvetlite francúzskemu veľvyslanectvu svojej krajiny, prečo zatknutie študenta nepovažujete za správne:

Kontakt na francúzske veľvyslanectvo – Viedeň:  Kontaktformular

Kontakt Berlín Kontaktformular

 

 

 

La Manif Pour Tous Soutient Nicolas

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *