Život Cirkvi vo svete 42/2019

Obsah

Biskupi Slovenska sa stretli na 94. plenárnom zasadnutí

Najvyšší predstavitelia cirkví k zmene financovania cirkví v SR

Terence Hill: „Som praktizujúci katolík“

Frankfurt: Nová kniha pápeža Františka „Naša matka Zem“

Skupina kňazov vysvetľuje krízu Cirkvi Zjavením sv. Jána

Kardinál Brandmüller: Na Synode o Amazónii je v stávke všetko

Synoda: Po desiatich dňoch JEDEN hlas za celibát

Vatikán popiera, že pohanská soška je Panna Mária

Synoda: Kardinál Schönborn spoluautor záverečného dokumentu

Vatikán prezentoval ruženec ako smart náramok

Česko: Ústavný súd zrušil zdanenie cirkevných reštitúcií

Paríž: Katedrále Notre-Dame stále hrozí zrútenie

Austrália: Falošné porno na zastrašenie ochrankyne života

O’Rourke: Nijaké daňové úľavy cirkvám, ak odmietajú LGBT

Biskup v Aleppe: Turecká ofenzíva v Sýrii je zločin

Viedenská revolúcia pro-life pokračuje

Kardinál Sarah: „Urážka Boha a jeho plánu pre Cirkev“

Bolsonaro: Amazónia nebude „globálny eko-park“

Cirkev má päť nových svätcov

Misionár na synode oponuje rýchlej zmene celibátu

Biskup: Amazónci páchajú infanticídu – a čo ‘potratové bitúnky’ na Západe?

Vnuk šamana o rituáli vo Vatikáne: Neveril som vlastným očiam !!!

Páter Weinandy: Pápež František a nový druh schizmy

Viedeň: „Hry na lekára“ v materských škôlkach arcidiecézy?

Prekvapenie na synode: Návrh ‘Amazonského katolíckeho obradu’!

Sochy svätcov a anjelov Katedrály Notre Dame v Paríži

Biskupi Slovenska sa stretli na 94. plenárnom zasadnutí

Foto: Peter Zimen

Donovaly, 15. 10.2019 (TK KBS) 025 657 – Slovenskí biskupi sa v dňoch 14. a 15. októbra 2019 stretli na Donovaloch v penzióne Zornička na 94. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska.
Zhodnotili Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil 22. septembra 2019 v Bratislave. Vyjadrili vďačnosť všetkým účastníkom, ktorí prišli podporiť ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Ocenili obetavosť organizátorov a dobrovoľníkov, vďaka ktorým mal pochod úspešný priebeh. Skonštatovali potrebu pri tomto type podujatí ešte dôraznejšie deklarovať zákaz prezentácie politických symbolov.
Pochod „najmenších z nás“ podporilo približne 50 000 ľudí. Na pochode spolupracovali aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a ďalšie organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Prvý Národný pochod za život bol v roku 2013 v Košiciach, druhý v roku 2015 v Bratislave. Boli v tom čase najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989.
Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák informoval o pripravovanom spôsobe formácie kandidátov na trvalý diakonát. Biskupi si vypočuli informácie z liturgickej komisie, týkajúce sa nového vydania Rímskeho misála. Schválili obrad krstu detí podľa druhého typického vydania. Banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec informoval plénum o pokračujúcej podpore, ktorú KBS poskytuje z dobrovoľných zbierok z diecéz pre cirkev na Ukrajine. Podobne ako v minulom roku, latinskej aj gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine biskupi pomôžu sumami vo výške asi 15 000 eur.
O aktuálnej situácii v TV LUX a v Rádiu Lumen informoval predseda Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
O stave Katolíckej univerzity v Ružomberku rektor Jaroslav Demko. V roku 2019/20 na Katolíckej univerzite študuje 3657 študentov – čo znamená nárast o približne 100 študentov oproti predchádzajúcemu roku. Univerzite sa pre jednotlivé fakulty podarilo získať viacero nových akreditácií, napríklad v odboroch špeciálnej pedagogiky a histórie. Od októbra 2019 napreduje aj vzdelávanie v 4 programoch, v rámci tzv. Univerzity tretieho veku, ktorú v súčasnosti navštevuje 166 seniorov.
Plénum KBS schválilo žiadosti o podporu pre mediálne projekty zo zbierky na masmédiá, ktorá sa pravidelne koná na 7. veľkonočnú nedeľu. Biskupi na základe poradia projektov, určeného Radou KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky, rozhodli o proporčnom rozdelení takmer 40 tisíc eur. Zoznam podporených projektov uverejní TK KBS v osobitnej správe.

Najvyšší predstavitelia cirkví k zmene financovania cirkví v SR

Foto:Peter Zimen

Bratislava 17.10.2019 (TK KBS) 025 656 – Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku vydali spoločné stanovisko k schváleniu zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností. V plnom znení na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20191017022

——————————

Terence Hill: „Som praktizujúci katolík“

„Akí slabí sme, že sa nechceme zaoberať pravdou! Chceme iba zábavu, ale nijakú pravdu.“

Viedeň, 16.10.2019 (kath.net) 025 655 – „Som praktizujúci katolík. Veľa o tom nehovorím, pretože viera je vzácna a extrémne osobná vec. Praktizujem mnohé roky poklonu Božiemu milosrdenstvu. Raz ma zadržali na letisku, lebo som mal mnoho takých obrázkov v kufri. Hraničná polícia ma spoznala a myslela si, že pod tým som skryl zbraň!“
Týmito jasnými slovami sa vyznal známy taliansky herec Terence Hill zo svojej katolíckej viery. Informovali o tom noviny „allewelt“, ktoré vydáva rakúske „Missio Österreich“.
Terence Hill je veriacim od detstva a formoval ho hlavne sv. František Assiský. Na základe svojho náboženského presvedčenia odmieta aj niektoré ponúkané úlohy ako Rambo.
„Akí slabí sme, že sa nechceme zaoberať pravdou! Chceme iba zábavu, ale nijakú pravdu,“ vyhlásil Hill, ktorý v najnovšom filme „Moje meno je Niekto“ už veľmi jasne vydal svedectvo o svojej kresťanskej viere.

Frankfurt: Nová kniha pápeža Františka „Naša matka Zem“

Vatikán, 16.10.2019 , (RV) 025 654 – Vyjde nová kniha z pera pápeža Františka s názvom „Naša matka Zem. Kresťanské chápanie výzvy životného prostredia“. Predhovor k nej napísal ekumenický patriarcha Bartolomej. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-10/frankfurt-nova-kniha-papeza-frantiska-nasa-matka-zem.html

Skupina kňazov vysvetľuje krízu Cirkvi Zjavením sv. Jána

Paderborn, 15.10.2019 (LifeSiteNews) 025 653 – Na výročie zázraku Slnka, ktorý urobila Fatimská Panna Mária vo Fatime 13. októbra, skupina kňazov z nemeckej Paderbornskej arcidiecézy, Communio veritatis, uverejnila vyhlásenie, ktoré odráža ich videnie súčasnej krízy Cirkvi. Po citovaní rôznych pasáží z Knihy Zjavenia sv. Jána zo Svätého písma o poslednom boji Cirkvi so zlom, sa kňazi odvolávajú na históriu slobodomurárstva a jeho pôsobenie proti Cirkvi.
Spomenuli tiež Skupinu hierarchov Sankt Gallen a jej aktivity, „ktoré nakoniec viedli k 13. marcu 2013.”
V súčasnej kríze Cirkvi sa obracajú na Preblahoslavenú Božiu Matku a píšu:
„V určenom čase po tejto apokalyptickej a rozhodujúcej bitke Mária uskutoční epochálny triumf svojho Nepoškvrneného. My neustále uchovávame vo svojom srdci slová Kráľovnej posvätného ruženca: ´Moje Nepoškvrnené Srdce bude vašim útočiskom a cestou, ktorá vás povedie k Bohu!’“
To nie je po prvý raz, čo duchovní znovu priniesli na svetlo tému Apokalypsy. Napríklad kardinál Willem Eijk, keď odporoval ideám a plánom nemeckých biskupov podávať sväté prijímanie protestantským manželským partnerom katolíkov v r. 2018 napísal:
„Pozorujúc, že biskupi a predovšetkým nástupca sv. Petra zlyhávajú v zachovávaní a odovzdávaní v jednote verného pokladu viery obsiahnutého vo svätej Tradícii a vo Svätom písme, nemôžem inak ako pomyslieť na článok 675 Katechizmu Katolíckej cirkvi:
„Pred Kristovým príchodom Cirkev musí prejsť poslednou skúškou, ktorá otrasie vierou mnohých veriacich. Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí ´tajomstvo neprávosti´ v podobe náboženského podvodu, ktorý prináša ľuďom zdanlivé riešenie ich problémov za cenu odpadnutia od pravdy.“

Arcibiskup Georg Gänswein, súkromný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. a prefekt Pápežskej domácnosti, následne prevzal výpoveď kardinála Willema Eijka. Odvolal sa na vážnu krízu sexuálneho zneužívania klérom v Cirkvi a na prezentácii knihy Roda Drehera The Benedict Option povedal:
„Ak Cirkev tejto doby nedosiahne obnovu s Božou pomocou, celý projekt civilizácie je ohrozený. Mnohí sa nazdávajú, že Cirkev Ježiša Krista sa už nedokáže zregenerovať z katastrofy svojho hriechu, ktorý sa už zdá ju pohltiť. V máji tiež arcibiskup z holandského Utrechtu kardinál Willem Jacobus Eijk, pripustil, že súčasná kríza mu pripomína posledný súd v Cirkvi, ako ho opisuje Katechizmus v článku 675.“ A Gänswein dodal:
„A v Katechizme sa ďalej uvádza: Prenasledovanie, ktoré sprevádza jej putovanie tu na zemi, odhalí ´tajomstvo neprávosti´.“
Švajčiarsky biskup Marian Eleganti, z Churu sa tiež nedávno odvolal na obraz antikrista. Vo výpovedi zo 6. septembra 2019 hovorí biskup o Dohode z Abu Dhabi zo 4. februára podpísanej pápežom Františkom, ktorá konštatuje, že „rôznosť náboženstiev je Božou vôľou“ a hovorí sa tam aj o ustanovení „kráľovstva pokoja“ bez Krista. Biskup zdôraznil, že podobné „egalitárne, relativistické, ekumenické kráľovstvo pokoja sľubuje aj postava antikrista v 119-ročnom apokalyptickom príbehu Vladimíra Solovjeva.
Takže vyhlásenie kňazov z Communio veritatis možno vidieť v širšom kontexte rastúceho počtu duchovných, ktorí pociťujú vážnu krízu viery v Katolíckej cirkvi.
Communio veritatis bolo založené vo februári 2018 v reakcii na niektoré vážne omyly týkajúce sa spoločného prijímania s evanjelikmi v ich diecéze. Skupina má rastúci vplyv a rozširujúcu sa sieť nemeckých aj zahraničných kňazov, ktorí sú s nimi v kontakte. Kňazi tiež vyzvali kardinála Marxa, aby rezignoval z funkcie predsedu Biskupskej konferencie Nemecka.

* * * * *

Kardinál Brandmüller: Na Synode o Amazónii je v stávke všetko

Autori „Instrumentum Laboris“ ignorujú Druhý vatikánsky koncil a dokumenty pokoncilového Magistéria vykladajúce koncil. To znamená zlom s dogmaticky záväznou tradíciou a so všeobecnou Cirkvou.

Rím, 17.10.2019 (LifeSiteNews) 025 652 – V novom vyhlásení o prebiehajúcej pan-amazonskej synode biskupov v Ríme kardinál Walter Brandmüller – rešpektovaný cirkevný historik a jeden z dvoch zostávajúcich kardinálov, ktorí napísali list pápežovi s dubiami – varuje pred nahradením katolíckej viery „panteistickým prírodným náboženstvom človeka“.
Vzhľadom na pracovný dokument synody Instrumentum Laboris, nemecký kardinál objasňuje, že ten zásadne zatemňuje všetky vieroučné dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a takmer výlučne spočíva na citátoch regionálnej Latinskoamerickej konferencie biskupov z jej zasadania v brazílskej Aparecide v r. 2007. Kardinál varuje pred „dramatickým zlomom s dogmaticky záväznou tradíciou“.

Plné znenie vyhlásenia kardinála Brandmüllera:

Čo je v stávke: Nie je to Amazónia, ale skôr všetko

Bolo by fatálnou chybou myslieť si, že pôvodcovia súčasnej synody biskupov majú úprimný záujem len o dobro pre domorodých kmeňov Amazonských pralesov. Tí sú očividne iba nástrojmi na presadenie plánov, ktoré sa týkajú celej všeobecnej Cirkvi a ktoré majú korene z veľkej časti v 19. storočí.
Čo tu je v stávke, nie je nič viac ani nič menej ako katolícka viera – jednoducho a proste židovsko-kresťanská viera.
Ako prvé si musíme položiť rozhodujúcu a zásadnú otázku: „Čo je vlastne náboženstvo?“ Je takmer nesporné, že „náboženstvo“ je zásadným prvkom ľudskej existencie. No vôbec nie je jasné – či všeobecne známe – čo znamená. Existujú odpovede na túto otázku, ktoré si navzájom úplne odporujú. Otázka v podstate znie, či náboženstvo je výsledkom ľudských pokusov zachovať a zvládnuť vlastnú existenciu – teda ako ľudský kultúrny produkt – alebo či ho treba chápať inak.
V prvom prípade náboženstvo vyviera z úvahy o skúsenosti existenciálnych hĺbok ľudskej osoby, teda jej finality. Ale to znamená, že náboženstvo nie je nič iné ako stretnutie človeka so sebou samým. To by bol potom dôsledok kultu rozumu, ako ho presadzovalo osvietenstvo. A tu si spomenieme na Rousseaua – na ideál „noblesného divocha“ – v protiklade k osvietenému európskemu samostatnému mysliteľovi.
Náboženstvo ako stretnutie so sebou samým je také chápanie náboženstva, ktoré má naozaj závažné dôsledky, keďže vývoj ľudského života nutne prináša zmeny, ak nie protirečenia k takýmto „náboženským“ skúsenostiam. Tu sa objavuje pojem evolúcie, ktorý znamená, že spolu s pokrokom ľudského vývoja prebieha aj rozvoj náboženského (sebavedomia) a povedomia. Výsledkom je, že zmeny v nových náhľadoch môžu potom prevýšiť a nahradiť postoje získané predtým. Tak to môže viesť ku kroku naspäť – ale kroku, ktorý sa považuje za pokrok – upadnutie za kultúru Európy – ako v prípade Amazónie.
História židovsko-kresťanského náboženstva to stojí v ostrom kontraste s týmto pojmom náboženstva ako sebarealizácie človeka.
Keď židia a kresťania hovoria o náboženstve – s jeho výrazovými formami v náuke, morálke a kulte – myslia tým cestu a spôsob, akým človek reaguje na mimoriadnu a vyššiu realitu, ktorá k nemu prichádza zvonka. Jednoducho vyjadrené je to reakcia človeka na seba- zjavenie Stvoriteľa svojmu stvoreniu, človeku. To je aktuálne dialogické dianie medzi Bohom a človekom.
Boh v akejkoľvek forme hovorí a človek odpovedá. Je to dialóg. Na druhej strane náboženská koncepcia modernizmu znamená monológ – človek zostáva sám so sebou. Toto dialógové dianie sa začalo s Božím volaním k človeku, ako dokazuje história ľudu Izrael.
Boh oslovil svoj vyvolený ľud a to sa dialo v priebehu bohatej histórie, čo v každom kroku viedlo k vyššej úrovni. List Hebrejom sa začína slovami: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“
Evanjelium sv. Jána nazýva tohto Syna vteleným Slovom večného Boha. On je a On prináša konečné zjavenie, ktoré možno nájsť v písanej forme v knihách Biblie a v autentickej ústnej tradícii komunity učeníkov vyvolených Ježišom Kristom, z ktorých vyrástla Cirkev.
Všetko toto sa stalo raz a pre vždy a je univerzálne platné vzhľadom na priestor a čas.

V súvislosti a naším konkrétnym prípadom Synody o Amazónii toto však znamená, že fakty opísané vyššie vylučujú koncepciu náboženstva, ktoré má nejaký druh geografických alebo časových hraníc. No to tiež znamená, že nejaká amazonská cirkev je teologicky nemysliteľná. Ona je jedna, svätá a apoštolská (a preto rímska) Cirkev, ktorej bolo zverené Evanjelium a odovzdávanie Kristovej milosti a ktorej je prisľúbené svetlo a sila Božieho Ducha na plnenie tohto poslania.
Cirkev žije pre toto poslanie – s pomocou Ducha Svätého plní svoju magisteriálnu a pastoračnú službu v priebehu dejín.
Toto sa objasňovalo od počiatku a teraz musíme dôrazne upozorniť na alarmujúce pozorovania. „Instrumentum Laboris“ synody neobsahuje – odhliadnuc od piatich skôr marginálnych citátov – nijaké odvolanie sa na koncily a pápežské Magistérium. Zvlášť očividná je úplná absencia Druhého vatikánskeho koncilu. Fakt, že také dôležité a tematicky relevantné dokumenty ako dekrét o misijnej činnosti Cirkvi „Ad Gentes“ – odhliadnuc od hlavných konštitúcií o liturgii, zjavení a Cirkvi – nie sú v nijakom bode citované, je proste nepochopiteľné. To isté sa týka pokoncilového Magistéria a dôležitých encyklík.
Toto ignorovanie doktrinálnej tradície Cirkvi – a fakt, že namiesto toho sa takmer výlučne cituje Latinsko-americká synoda v Aparecide z r. 2007 – možno chápať iba ako dramatický zlom s predošlou dogmaticky záväznou tradíciou.
Navyše táto kvázi absolutizácia synody v Aparecide dáva vznik otázke ako vlastne Latinská Amerika chápe cirkevné communio na univerzálnej úrovni.
Na záver zvážme aj otvorené protirečenie Instrumentum Laboris týkajúce sa dekrétu Ad Gentes. Tento dekrét v bode 12 konštatuje, že Cirkev nijakým spôsobom (nullo modo!) si neželá zasahovať do politiky (menovite politiky misijných krajín) a preto si nenárokuje nijakú svetskú autoritu. Toto je jasné vyhlásenie koncilového dokumentu, ktoré je však diametrálne odlišné od veľkých častí Instrumentum Laboris.
Skrátka – autori „Instrumentum Laboris“ ignorujú Druhý vatikánsky koncil a ako sme spomenuli, všetky dokumenty pokoncilového Magistéria vykladajúce koncil. Ale to znamená zlom s dogmaticky záväznou tradíciou. A v skutočnosti aj so všeobecnou Cirkvou. Skutočnosť, že tento zlom sa tak povediac realizuje akoby „pod rukou“ – teda skrytým tajným spôsobom, je o to hrozivejší.
Metóda tu praktizovaná však sleduje model dokumentu „Amoris Laetitia“, kde možno nájsť pokus vyradiť náuku Cirkvi v mnoho diskutovanej poznámke 351.
So spätným pohľadom na to, čo bolo povedané, sa jasne ukazuje, že diskusie Synody o Amazónii o domorodých obyvateľoch Amazónie, ktorých je veľmi málo, sú len veľmi povrchné. Skôr tu vyvstáva hrozivá otázka, či protagonisti tejto synody sa pokúšajú tajne nahradiť náboženstvo ako odpoveď človeka na volanie jeho Stvoriteľa panteistickým prírodným náboženstvom človeka – totiž novým variantom modernizmu od začiatku 20. storočia. Tu je ťažké nepomyslieť na eschatologické texty Nového zákona!
Teraz je na zhromaždených biskupoch Synody o Amazónii – a na samotnom pápežovi – či sa takýto zlom s konštitutívnou tradíciou Cirkvi zrealizuje napriek nevyhnutným dramatickým následkom.
Dokážu poznámky pápeža Františka o očakávanom zániku „Instrumentum Laboris“ vzbudiť nádej?

Synoda: Po desiatich dňoch JEDEN hlas za celibát

Vatikán, 17.10.2019 (kath.net) 025 651 – Vo Vatikáne sa po desiatich dňoch po prvý raz na každodenných tlačových brífingoch k synode v stredu smel dostať k slovu hlas, ktorý jasne odmieta ideu „viri probati“. Informovali o tom katolícke internetové noviny „Crux“:
Biskup Wellington Tadeu de Queiroz Vieira z Cristalândii v Brazílii bránil celibát a zdôraznil:

„Celibát nevidím ako hlavný problém, Myslím si, že mnohí tento môj názor zdieľajú. Sú naozaj iné problémy, k nim patrí nevernosť a škandály v Cirkvi, ako aj chýbajúca svätosť, ktorá mladým ľuďom bráni vykročiť na túto cestu. Keď vediem svätý život, nemám problémy s vysvätenými kňazmi, pretože mladí ľudia hľadajú hodnoty a veci, v ktoré by mohli veriť. Nemyslím si, že Ježiš stratil svoju príťažlivosť.“

Vatikán popiera, že pohanská soška je Panna Mária

Rím, 16.10.2019 (LifeSiteNews) 025 650 – Na brífingu zo Synody biskupov o Amazónii 16. októbra Vatikán poprel informácie o tajomnej neodetej soške tehotnej domorodej ženy, ktorá sa objavovala pri rôznych udalostiach a rituáloch vrátane tých s pápežom v Bazilike sv. Petra, vo Vatikánskych záhradách a je aj v synodálnej aule,

Keď žurnalisti vyvinuli tlak, vatikánski mediálni pracovníci nakoniec zasa popreli, že soška predstavuje Pannu Máriu, ako to predtým vyhlásil Vatican News a iné zdroje a vyjadrili sa, že socha „jednoducho v zásade predstavuje život“.
Úmyslom tohto symbolu je skôr abstrakcia ako zbožný predmet (kresťanský či pohanský), ako povedal Paolo Ruffini, prefekt Dikastéria pre komunikácie. Zdôraznil však, že táto interpretácia je jeho osobný názor a dodal, že to preverí s organizátormi synody.
Ako LifeSiteNews na brífingu zdôraznil, najmenej jeden domorodý náčelník identifikoval rituál ako pohanský a minulý týždeň dominikán na brífingu vyhlásil, že tá socha je „alebo Panna Mária, alebo Matka Zem“!
LifeSite žiadal objasnenie z Vatikánu, alebo od REPAMu (juhoamerických organizátorov synody) či socha je svojím pôvodom, či významom kresťanská alebo pohanská. Paolo Ruffini povedal, že otázku preskúma, ale vyzval, aby sa „nehľadali pohanské symboly a aby sa nevidelo zlo tam, kde nijaké nie je“.
Pravá povaha sošky je však ústredná pre otázku, čo sa presne dialo pri nedávnom rituáli vo Vatikánskych záhradách, lebo mnohí katolíci si robia starosti, veď Bazilika sv. Petra je materským chrámom pokrstených veriacich. Video z tejto udalosti ukazuje pápeža predsedať rituálu vrátane sadenia stromu s domorodcami, Európanmi a jedným františkánom kľačiacimi s hlavami pri zemi v kruhu okolo tajomnej sochy nahej tehotnej ženy.
Na brífingu 16. októbra sa strom prezentoval ako „posvätený“ Ruffinim, ktorý je aj predsedom synodálnej informačnej komisie.
Nie je jasné, prečo by Ruffiniho tvrdenie, že socha je abstrakcia, malo znamenať, že nie je pohanská. Mnohé pohanské ‘božstvá’ sú samozrejme abstrakcie ako Flóra (bohyňa kvetov), Cronos (boh času) a Eros (boh lásky). Avšak páter Giacomo Costa, SJ, sekretár informačnej komisie, sa vyjadril, že tajomná socha by sa nemala považovať „ani za pohanskú ani posvätnú“
Jeden z biskupov na diskusii dokonca poprel, že by videl nejakú sošku, hoci je umiestnená priamo pod predsedníckym pultom v synodálnej aule, kde sedia biskupi.

Otázka LifeSiteNews na brífingu znela:
„V týchto dňoch sme počas rôznych obradov a rituálov vo Vatikáne a dokonca v Bazilike sv. Petra a synodálnej aule mohli vidieť drevenú sochu neodetej tehotnej ženy. Minulý týždeň sme tu v tlačovej sále počuli od dominikána, že nevie, čo to je, ale každý si to vraj môže vyložiť po svojom – alebo Panna Mária, alebo Matka Zem!
Môže sa k tomu vyjadriť umelec alebo REPAM, aby sa otázka vyriešila?
Pýtali sme sa na to aj domorodého náčelníka, ktorý povedal, že rituál vo Vatikánskych záhradách bol rozhodne pohanský. Svätá Matka Cirkev je spoločným domovom pokrstených katolíkov a oni cítia, že majú právo vedieť, čo táto soška predstavuje, ako aj poznať povahu a detaily rituálu vo Vatikánskych záhradách.

Synoda: Kardinál Schönborn spoluautor záverečného dokumentu

Vatikán, 15.10.2019 (KAP) 025 649 – Pápež František povolal viedenského arcibiskupa, kardinála Christopha Schönborna do Komisie pre vypracovanie záverečného dokumentu Synody biskupov o Amazónii. Oznámil to prefekt vatikánskeho Dikastéria pre komunikácie, Paolo Ruffini, v utorok popoludní na brífingu v Ríme.
V pondelok popoludní mal viedenský arcibiskup po prvý raz príhovor v synodálnej aule. V jazykových skupinách je zastúpený v prvej z dvoch talianskych skupinách.
Okrem kardinála Schönborna menoval František do tohto 13-členného grémia aj prezidenta Pápežskej akadémie vied, argentínskeho biskupa v Ríme Marcela Sancheza Soronda, arcibiskupa z Ascuncionu v Paraguaji, Edmunda Ponciana Valenzuelu a rímskeho saleziána a duchovného pastiera mladých Prof. Rossana Salu.
Už v prvý deň zasadania synody si jej účastníci zvolili zo štyroch členov redakčného tímu – sú to: Biskup Mario Antonio Da Silva z Brazílie, predseda Biskupskej konferencie Peru Hector Miguel Cabrejos Vidarte, kolumbijský biskup Nelson Jair Cardona Ramirez a arcibiskup Sergio Alfredo Gualberti Calandrina z Bolívie.
Návrh záverečného dokumentu vypracuje osem synodálnych otcov spolu s generálnym relátorom synod kardinálom Claudiom Hummesom, generálnym sekretárom synod Lorenzom Baldisserim, zástupcom generálneho sekretára biskupom Mariom Grechom a oboma mimoriadnymi sekretármi – kardinálom Michaelom Czernym a biskupom Dávidom Martinezom de Aguirre Guinea. Po pozmeňujúcich návrhoch ho potom aj zredigujú.

Hlasovanie 26. októbra

Trojtýždenná synoda sa začala 6. októbra a nesie sa pod názvom:
„Amazónia – nové cesty pre Cirkev a celostná ekológia“.
Stretnutie biskupov sa zameriava na škody na životnom prostredí v oblasti Amazónie a ich sociálny dopad. Pozornosť sa sústreďuje aj na potreby domorodcov a pastoráciu obrovského a ťažko prístupného regiónu Amazónie. Diskutuje sa aj o vysviacke ženatých otcov rodín, o prenesení vedúcich úloh na laikov, aj o nových úradoch pre ženy v Cirkvi.
Synoda zasadá striedavo v pléne a v malých jazykových skupinách. V stredu a vo štvrtok je opäť na programe poradenstvo v malých skupinách. Potom sa výsledky z neho prednesú v pléne predtým, než redakčná rada vypracuje návrh záverečného dokumentu. Ten má byť prezentovaný synodálnym otcom 21. októbra a následne sa prediskutuje v pracovných skupinách.
Záverečná verzia dokumentu sa má prezentovať v synodálnej aule 25. októbra a 26. októbra sa bude o nej hlasovať na poslednom všeobecnom zhromaždení. To, či sa text uverejní, je na rozhodnutí pápeža. Synoda sa končí v nedeľu 27. októbra. …
Z Rakúska sa na synode zúčastňuje aj biskup Ervín Kräutler (80), ktorý bol v r. 1981-2015 biskupom amazonskej prelatúry Xingu. Ten presadzuje vysviacku ženatých mužov, aj diakonát žien. Na synode bol zvolený za člena informačnej komisie synody. Toto 10-členné grémium hrá podstatnú úlohu pri zverejňovaní tém, o ktorých sa radia synodálni otcovia – biskupi, rehoľníci, zástupcovia domorodcov a experti spoločne s pápežom.

* * * * *

Vatikán prezentoval ruženec ako smart náramok

Vatikán, 15.10.2019 (KAP) 025 648 – Elektronickým ružencom chce Katolícka cirkev získať záujem mladých ľudí o tradičnú formu modlitby.
„Click To Pray eRosary“ tak znie názov smart náramku vo forme retiazky perál s krížom, ktoré v spojení s aplikáciou prezentovali v utorok vo Vatikáne.
„Mladí ľudia sa tak môžu ľahšie naučiť modlitbu k Božej Matke,“ povedal páter Frederic Fornos SJ. Tento francúzsky jezuita je vedúci Medzinárodnej modlitbovej siete pápeža, ktorá produkuje aj mesačné modlitbové videá.
„Mladí sa majú s novou ponukou modliť najmä za pokoj vo svete,“ vyjadrili svoju nádej iniciátori akcie. Sieť chápe e-ruženec ako prvok mimoriadneho mesiaca svetových misií, ku ktorému vyzval pápež František na október. Veď október je aj tradičným mesiacom modlitby ruženca.
Smart ruženec sa navlečie na zápästie a zaktivuje tým, že jeho nositeľ urobí znamenie kríža. Cez Bluetooth je e-ruženec synchronizovaný s bezplatnou aplikáciou, ktorej audio sprievodca obsahuje spersonalizované obrázky a texty modlitby ruženca. Aplikáciu dostať aj pre android 5.0, ako aj od iOS 9.0, doteraz však iba v angličtine, španielčine a taliančine.
Ružencový náramok pozostáva z obsidiánových a hematitových perál a stojí 99 eur. V krížiku je integrované pamäťové médium na potrebné údaje a aj nabíjateľná baterka.
Užívateľ sa môže modliť tradičnú modlitbu s piatimi desiatkami, kontemplatívny ruženec, alebo tematickú modlitbu, ktorá sa každoročne aktualizuje. Keď je modlitba zaktivovaná, smartphone zaznamenáva postup tajomstiev ruženca a počíta absolvované modlitby.

Česko: Ústavný súd zrušil zdanenie cirkevných reštitúcií

Praha, 15.10.2019 (TK KBS) 025 647 – Český Ústavný súd (ÚS) zrušil v utorok zákon, ktorý by zdaňoval finančné náhrady vyplácané štátom cirkvám za majetok skonfiškovaný počas komunistického režimu. ÚS zrušil toto daňové opatrenie a označil ho za porušenie práva, ako informovali tlačové agentúry.
Cirkvi v Česku dostali od štátu časť svojho majetku naspäť po páde komunistického tábora. A v priebehu 30 rokov majú takisto dostať finančné náhrady vo výške približne 59 miliárd českých korún, zvýšených o infláciu.
Zákon, podľa ktorého mali cirkvi platiť 19-percentnú daň z finančných náhrad vyplácaných štátom v reštitučnom procese, navrhla komunistická strana a bol novelizáciou reštitučného zákona z roku 2012. V apríli ho poslanci vládnych strán schválili, čo bol znak toho, že znova silnie vplyv komunistickej strany v krajine. Strana síce nie je súčasťou menšinovej stredo-ľavej vlády premiéra Andreja Babiša, ale v hlasovaní o dôvere jej komunisti vyslovili podporu.
Cirkvi a náboženské spoločnosti mali podľa novely zákona, schválenej na jar, zdaňovať finančné náhrady od štátu už od začiatku januára 2020. Po utorkovom verdikte ÚS budú cirkvi v Česku naďalej dostávať celú sumu, na ktorej sa so štátom po roku 2012 dohodli. Verdikt oznámil predseda Ústavného súdu Pavel Rychetský a odôvodnenie následne prečítal sudca Jaromír Jirsa. Predseda ÚS Rychetský po vynesení rozsudku vyhlásil, že sa proti verdiktu nedá odvolať, ako dodal portál ČT24.
„Rozhodnutie Ústavného súdu analyzujeme,“ uviedol generálny sekretár Českej biskupskej konferencie Stanislav Přibyl. „S nálezom sme maximálne spokojní. Veľakrát sme uvádzali, že nie je čo zdaňovať, že finančná náhrada už bola poskytnutá a teraz sa iba spláca,“ uviedol.
„Som rád, že tridsať rokov od pádu komunizmu to nie sú komunisti, kto určuje medze pôsobenia cirkvi. Je to dobrá správa pre všetkých, ktorým leží na srdci sloboda a demokracia,“ reagoval kardinál Dominik Duka.
Zdroje: tasr.sk / cirkev.cz

Paríž: Katedrále Notre-Dame stále hrozí zrútenie

Paríž, 15.10.2019 (kath.net) 025 646 – Katedrále Notre Dame v Paríži šesť mesiacov po obrovskom požiari stále ešte hrozí zrútenie. Informovali o tom rakúske noviny „Österreich“. V súčasnosti sa pokrýva veľká časť strechy a okná sa zakrývajú platňami, oblúky vonkajších múrov podopierajú drevenými trámami. Podľa expertov katedrála by jesenné víchre a búrky nemusela prekonať a mohla by sa zrútiť. Podľa správ médií ani pol roka po požiari nevidno nijaké pokroky v novom vybudovaní katedrály. Ide teraz predovšetkým o to, aby sa zabránilo zrúteniu chrámu.

Austrália: Falošné porno na zastrašenie ochrankyne života

Melbourne, 16.10.2019 (LifeSiteNews) 025 645 – Austrálska bojovníčka za ochranu nenarodených detí Rebecca Gosperová prezradila, že bola cieľom útočnej internetovej kampane koncom júla, keď jej tvár nakopírovali na pornografické obrázky iných žien a uverejnili s informáciou o LifeChoice a s linkom na jej osobnú stránku na Facebooku. Rebecca o tom prvý raz verejne hovorila na Pochode za detičky – March for the Babies – v Melbourne.
Je iróniou, že sa na jej hanobenie a zastrašenie použili iné ženy, aby sa zabránilo odporu proti zákonom, ktoré by dekriminalizovali rôzne formy vykorisťovania žien. Bolo to aj o umenšení odporu voči dekriminalizácii potratu v Novom Južnom Walese. Zákon sa plánovalo tajne a mal sa dostať do parlamentu Nového Južného Walesu v rekordnom čase ako „zákon o starostlivosti v oblasti reprodukčného zdravia“ Reproductive Health Care Reform Bill 2019 . No vyústilo to do internej vzbury v Liberálnej strane, do masívnych verejných protestov a veľmi dlhej diskusie v hornej komore parlamentu až s pokusom vymeniť jej predsedníctvo. …
Pre Rebeccu je spojenie medzi útokmi na ňu a jej prácou na ochranu života ako vedúcej skupiny LifeChoice jasné. „Spolu s týmito obrázkami a linkom na moju stránku na Facebooku sa tak uverejnili aj detaily o mojej práci. To je však nelegálne a preto to vyšetruje polícia. Útočili na mňa, lebo som ochrankyňa života, ktorá sa odvážila hlasno sa ozvať za práva iných žien.“
Pre toto zastrašovanie sa však Rebecca obáva o svoju bezpečnosť ako aj jej rodiny a spočiatku začala uvažovať, či má ďalej bojovať proti zlovoľnému zákonu. V prvých dňoch bola v šoku a tak mali útoky dopad, aký útočníci očakávali:
„Rôzni zbabelci na internete sa pokúšali ma vydierať a podkopávať moju prácu a tak ukázali pravú tvár pro-potratovej lobby. …“ Pre LifeSiteNews ďalej povedala:
„Spočiatku ma tie útoky osobne veľmi zasiahli, nikdy som nemyslela, že sa mi niečo také stane po tom, čo som venovala život tomu, aby som bola hlasom žien a detí. No podpora ochrancov života mi úžasne pomohla.“ …
Zlé bolo, že obrázky musia zostať na internete, aby to polícia mohla dôkladne vyšetriť. Cítila sa preto veľmi zranená, no dôverovala polícii.
Po počiatočnom šoku, keď nebola Rebecca schopná ani s nikým hovoriť, sa teraz s celým srdcom znova vrhla do kampane proti potratom a účinne zdolala svoju traumu.
Mary Collierová z organizácie pre právo na život – Right to Life Australia – pre LifeSiteNews povedala:
„Tí, čo sa usilujú zničiť hnutie pro-life ohavnými činmi iba ukazujú svoju zúfalú túžbu zastaviť pravdu. Naše hnutie nebude umlčané útokmi, ani tými, ktorí sa eufemistickým jazykom usilujú zakryť realitu zabíjania.“

O’Rourke: Nijaké daňové úľavy cirkvám, ak odmietajú LGBT

Los Angeles, 15.10.2019 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 025 644 – Robert „Beto“ O’Rourke, jeden z kandidátov na prezidenta Demokratickej strany USA, chce cirkvám a náboženským zariadeniam škrtnúť daňové úľavy, ak odmietajú tzv. „homosexuálne manželstvo“. O’Rourke sa zúčastnil na pódiovej diskusii spravodajského vysielača CNN, venovanej téme homosexuálnych hnutí. Politik vidí v „homosexuálnom manželstve“ ľudské právo, ktorého ignorovanie musí mať dôsledky a vyhlásil:
„Nemôže existovať nijaká odmena, či výhoda, ani daňové úľavy pre niekoho … kto odmieta naše úplné ľudské práva a úplné občianske práva.“
Terapeutické ponuky pre ľudí, ktorí trpia svojimi homosexuálnymi sklonmi sa majú podľa názoru O’Rourkeho zakázať, pretože sú vraj „rovnocenné s mučením detí“. Ak by sa stal prezidentom, tak by zabezpečil, aby sa zákaz týchto terapií energicky presadzoval a jeho porušovanie sa prísne trestalo.
O’Rourke (47) bol od januára 2013 do januára 2019 členom amerického Domu reprezentantov. Predtým bol lokálnym politikom v rodnom meste El Paso v Texase. Je pokrstený v Rímskokatolíckej cirkvi!

Biskup v Aleppe: Turecká ofenzíva v Sýrii je zločin

Rím-Damask, 14.10.2019 (KAP) 025 643 – Ostrými slovami reagoval katolícky biskup v Aleppe, Georges Abou Khazen (72), na tureckú vojenskú ofenzívu na severovýchode Sýrie:
„Máme veľkú starosť,“ povedal pre „Rádio Vatikán“ v pondelok. „Vojna iba kladie základný kameň pre ďalšie vojny a práve v teraz postihnutom regióne so všetkými jeho etnickými a náboženskými skupinami nie je nijakým riešením. Je to ľudská dráma, čo tu prežívame a aj zločin.“
„V oblasti odkiaľ je mnoho ľudí na úteku, sú zastúpené všetky kresťanské menšiny ako Asýrčania, sýrski chaldejci a Arméni,“ povedal biskup. „Mnohí ich predkovia boli koncom 19. storočia až do konca prvej svetovej vojny v Turecku zmasakrovaní. Žijú tu potomkovia tých, ktorí sa pred masakrami dokázali zachrániť. Tí prežívajú teraz, ako Turci prepadajú ich krajinu.“
Mnohé obce v Džazíre, oblasti medzi Eufratom a Tigrisom, aj mestá ako Qamišli a Hasake boli v období francúzskeho mandátu v Sýrii a Libanone útočiskami kresťanov, ktorí prežili vtedajším mladým tureckým režimom od r. 1915 inscenovanú genocídu v severnejších oblastiach. Spomienky na tento „sayfo“ (genocídu) formujú povedomie dnešných kresťanských obyvateľov tohto regiónu.

„Hrozí vykorenenie kresťanstva“

Pod ochranou kurdských oddielov boli kresťania v severovýchodnej Sýrii napriek obmedzeniam relatívne bezpeční. Povedal to aj emeritný sýrsko-katolícky arcibiskup z Hassake-Nisibi, Jacques Behnan Hindo, pre nadáciu „Kirche in Not“ a pokračoval:
„Teraz, keď Kurdi bojujú o vlastné prežitie, zostali kresťania ako aj iné menšiny v oblasti bez ochrany. Nový exodus je už naprogramovaný. Ako vždy má každá vojnová strana vlastné záujmy, ale my kresťania budeme znášať následky.“
V Iraku sa už pripravujú na novú vlnu utečencov, ako uviedol chaldejský katolícky arcibiskup z Erbilu hlavného mesta Kurdistanu Bašar Varda v písomnom vyhlásení:
„Dúfame a modlíme sa, aby vláda a medzinárodné spoločenstvo sa neodvrátili, ale podporili nás, aby sme sa mohli starať o kresťanov aj iné menšiny. Ak by kresťania nenašli dostatočnú podporu v Iraku, úplne opustia Blízky Východ. Tým by sa predsa len dopomohlo hlavnému cieľu IS – vykoreneniu kresťanov z regiónu,“ zdôraznil biskup. …

Viedenská revolúcia pro-life pokračuje

Deti chrániť, ženy podporovať, potraty vylučovať

Viedeň, 14.10.2019 (kath.net/rn) 025 642 – „Čo sa požaduje, je solidarita. Musíme sa prikloniť ku kultúre solidarity. Preto je tento slogan taký nádherný – miluj ich oboch – dieťa aj jeho matku.“
Svätou omšou sa v sobotu začal vo Viedni 2. pochod za život v preplnenom Dóme sv. Štefana. Aj tento rok zachránil česť rakúskych biskupov viedenský pomocný biskup Stephan Turnovszky a vzal si čas na najdôležitejšiu akciu k ochrane života v roku. Zišlo sa na nej asi 4000 ľudí – väčšinou mladí ľudia, rodiny s deťmi. Žiadali aj lepšiu podporu tehotných žien v krízovej situácii a ich detí.
Biskup Turnovszky odovzdal pozdravy od salzburského pomocného biskupa Andreasa Launa, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť pochodu. V homílii potom žiadal obrat v spoločenskom poriadku, ktorý nepodporuje život:
„Ide nám o to veľkodušné srdečné ÁNO všetkému, čo Boh stvoril ako dobré. Bez kompromisov milovať oboch – vážime si narodený rovnako ako nenarodený život. Preto podporujem Pochod za život, parlamentnú občiansku iniciatívu „#fairändern“ (férovo zmeniť), ako aj iniciatívu zbierania faktov pre štatistické zisťovanie situácie a počtu potratov. Ďakujem, že našej spoločnosti pomáhate napredovať tým, že vychádzate na ulicu a voláte: MILUJTE ICH OBOCH!“
Ešte zreteľnejšie prehovoril po omši pred dómom po spevoch sýrskeho pravoslávneho chóru v aramejčine biskup Emanuel Aydin, dlhoročný podpredseda Ekumenickej rady cirkví v Rakúsku:
„Ako to mohlo dôjsť tak ďaleko v kresťanskej krajine? Stvorenstvo je stvorené pre človeka a volá k nám: Nezabíjajte nijaký život! Niet ospravedlnenia na zabitie nenarodeného dieťaťa.“
Biskup kritizoval aj náboženský úpadok v Rakúsku i to, že politika v Rakúsku sa už nestará o Božie zákony. Brizantnou a proti duchu doby bola aj jeho kritika klimatickej hystérie:
„Táto hystéria o údajne človekom zapríčinenej zmene klímy je bláznivá. Stvorenstvo je od Boha dobre zariadené a my musíme stvorenie chrániť, ale rozumne a bez paniky.“ Aydin potom jasne zdôraznil, že potrat je vražda a povedal:
„Štát musí deti chrániť. Štát musí chrániť aj ženy, na ktoré sa vyvíja veľký tlak. To predsa, preboha, nemôže byť, to je úpadok naspäť do barbarstva!“
Na pódiu vystúpil aj hosť z Kanady Jonathon van Maren so slovami:
„Pravda je na našej strane, morálka je na našej strane a aj veda je na našej strane! Preto je také naliehavé, aby sme vytvorili prístup k tejto diskusii na základe vedy.“

Mimoriadny dojem vyvolalo svedectvo Jeny Brickerovej z USA, ktorá je na vozíčku. Prišla na svet bez nôh a bez mena – rodičia ju jednoducho nechali v nemocnici a odišli. Lekári ju vzdali, no ona prežila a hovorí:
„Vedela som, že v mojom živote je nejaký zmysel. Usilovala som sa pestovať športy. Preto hovorím ÁNO, aby som ukázala, aký dôležitý môže byť život. Je taký dôležitý, že my povstaneme, aby sme za život bojovali.“
Po vystúpeniach sa začal pochod centrom Viedne. Záver pochodu bol na Námestí sv. Jozefa, kde zasadá parlament.
„Pochodujeme za život nenarodených a staviame sa proti bezpráviu potratu. Každé dieťa si zaslúžilo prísť na svet a nijaká žena nemá byť v situácii, keď považuje potrat za jediné východisko. Máme radosť z opäť väčšieho počtu účastníkov a to ukazuje, že táto téma ľuďom v Rakúsku stále viac leží na srdci,“ povedala Valerie Trachtová, predsedníčka podujatia.
Alexander Tschugguel sa vyslovil za väčšiu spoluprácu ochrancov života v Rakúsku, lebo práve jednota je to, čo zvlášť potrebujeme.
Pochod sa skončil vystúpením chorvátskeho speváka Antonia Tkalača, ktorý skomponoval pieseň zvlášť pre tento pochod a prítomní ho odmenili veľkým potleskom.
Hovorkyňa pochodu Manuela Steinerová potom oznámila termín ďalšieho pochodu: 17. október 2020. Nielen organizátori dúfajú, že potom prídu aj katolícki biskupi. V lete sa plánuje aj akcia „Bál pre život“ vo Viedni.

http://www.marsch-fuers-leben.at/t

Kardinál Sarah: „Urážka Boha a jeho plánu pre Cirkev“

Vatikán, 14.10.2019 (kath.net) 025 641 – „Táto synoda má špecifickú a lokálnu rovinu: evanjelizáciu oblastí Amazónie. Obávam sa, že niektorí zo Západu chcú využiť toto podujatie na svoje účely, aby presadili svoje plány.“ Týmito jasnými slovami kritizoval minulý týždeň kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregáciu pre Boží kult a disciplínu sviatostí, pre talianske noviny „Corriere Della Sera“ Synodu biskupov o Amazónii.
„Tento pokus presadiť vlastnú agendu je urážkou Boha a jeho plánu pre Cirkev,“ povedal kardinál a konkrétne kritizoval ideu ženatých kňazov, vysviacku žien aj „zodpovednosť“ laikov:
„Tieto body sa dotýkajú štruktúry univerzálnej Cirkvi. Uvádzanie takýchto ideologických plánov sú nedôstojnou manipuláciou.“
Známy kardinál ďalej oznámil, že „niektoré osoby synody by chceli, aby sa táto synoda stala laboratóriom pre všeobecnú Cirkev“. „Ak je toto pravda, tak je to nečestné a zavádzajúce.
Kardinál Sarah v interview tiež povedal, že je šokovaný, ako sa duchovná núdza chudobných v oblasti Amazónie zneužíva na tieto účely.
Návrh, aby sa proti nedostatku kňazov bojovalo s viri probati označil kardinál ako „teologicky absurdný“ a povedal: „To by znamenalo funkčné vzdanie sa kňazstva tento návrh tiež jasne protirečí Druhému vatikánskemu koncilu!“

Bolsonaro: Amazónia nebude „globálny eko-park“

Rio de Janeiro, 13.10.2019 (KAP/KNA) 025 640 – Ako vyhlásil brazílsky prezident Jair Messias Bolsonaro Amazonská oblasť sa nezmení na „ekologický park pre svet“, ako to plánujú krajiny Západu a povedal:
„Tie iba usilujú dostať sa k bohatstvám regiónu,“ ako citovali médiá v nedeľu z príhovoru prezidenta počas jeho návštevy v katolíckom pútnickom mieste Aparecida cez víkend. Bolsonaro sa v sobotu zúčastnil v tomto najväčšom katolíckom pútnickom mieste svätej omše na počesť patrónky Brazílie Panny Márie z Aparecidy. Pritom ho časť veriacich vypískala, no od mnohých sa mu dostalo aj potlesku.
Bolsonaro je veľkým kritikom v súčasnosti prebiehajúcej Synody o Amazónii vo Vatikáne:
„Krajiny prvého sveta chcú ovládnuť domorodcov, les, aj podzemné bohatstvá regiónu. Niektorí chcú, aby sme celú Amazóniu zmenili na ekologický park pre svet. Dokiaľ bude moja vláda pri moci, tak sa to nestane. My hľadáme možnosti, ako región rozvinúť a súčasne rešpektovať životné prostredie.“
Za vlády Bolsonara silne vzrástla ťažba dreva, aj počet požiarov v Amazónii. Ochrancovia prírody a zástupcovia domorodcov v Brazílii obviňujú prezidenta, že štátnu kontrolu nad regiónom vedome oslabuje a že podporuje ilegálne aktivity ako obsadzovanie pozemkov, ťažbu zlata a krádež dreva. Pod tlakom sú najmä oblasti domorodých národov, kde vzrástol počet tých, ktorí tam vnikajú, kradnú pozemky a zakladajú požiare v tropickom pralese.

Cirkev má päť nových svätcov

Vatikán, 13.10.2019 (RV) 025 639 – Pápež František pri slávnostnej svätej omši na Vatikánskom námestí v nedeľu 13. októbra kanonizoval päť svedkov viery: kardinála J. H. Newmana z Veľkej Británie a štyri ženy: tri rehoľné sestry z Talianska, Indie, Brazílie a laičku zo Švajčiarska. V homílii zdôraznil tri etapy na ceste viery: vzývanie Božieho mena, kráčanie a ďakovanie. Pri modlitbe Anjel Pána Svätý Otec apeloval za pokoj v Sýrii a Ekvádore. Viac a homília pápeža Františka na :

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-10/cirkev-ma-pat-novych-svatych-papez-byt-ako-laskave-svetla.html

Kardinál Müller: ‘Ani pápež ani biskupi nemôžu zmeniť dogmy’

Vatikán, 11.10.2019 (LifeSiteNews) 025 638 – Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller v nedávnom interview pre talianske noviny „Repubblica“ potvrdil, že dokonca ani pápež ani „väčšina biskupov“ nemôže zmeniť dogmy viery alebo Boží zákon tak, aby sa hodil ich vlastným prioritám. V interview z 10. októbra kardinál Müller znova bránil aj pravoverné tradičné chápanie celibátu Katolíckej cirkvi. Na otázku k diskusii synody o možnosti svätenia osvedčených starších ženatých mužov „viri probati“, bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery povedal, že to je „chyba“.
„Už existujú ženatí diakoni. Ak zavedieme ženatých mužov, musia rešpektovať zvyk ranej Cirkvi – musia žiť zdržanlivo.“
Kardinál vysvetlil, že dokonca aj v pravoslávnej cirkvi sa ženatí kňazi musia zdržiavať manželských vzťahov v dňoch pred slávením omše.
„Nepoznáte Trullanskú synodu z r. 692? Tam sa vďaka tlaku panovníka zrušil zákon celibátu, ale iba Pravoslávna cirkev sa toho držala. Nie latinská. … Ktokoľvek chce zaviesť prax ženatých mužov do Katolíckej cirkvi nepozná jej históriu. Kňazský celibát je viac ako len cirkevný zákon. Má hlboké korene vo sviatosti kňazstva, lebo kňaz je predstaviteľom Krista – Ženícha. Celibátne kňazstvo žije spiritualitu, ktorú nemožno zmeniť.“
Povolenie Benedikta XVI. ženatým anglikánskym kňazom, ktorí sa obrátili na katolíckou vieru, že môžu zostať ženatí je výnimka, ako povedal kardinál a zdôraznil:
„Apoštoli zanechali všetko, aby nasledovali Ježiša. Kristus je vzorom služobníkov Cirkvi – kňazov. A to nemožno zmeniť sekulárnym tlakom. Zrušenie zákona celibátu by protirečilo Druhému vatikánskemu koncilu. Presbyterorum Ordonis 16 hovorí, že „celibát je pre kňazstvo z mnohých dôvodov primeraný. Otec štedro udelí dar celibátu, takého primeraného kňazstvu novej zmluvy“ (PO, 16, slovenský preklad podľa KBS). Ide o primeraný záväzok stavu, ktorý reprezentuje Krista Veľkňaza a celibátneho Ženícha.“
Kardinál Müller odmietol ideu, že koniec celibátu by znížil počet prípadov sexuálneho zneužívania:
„To vychádza z falošnej antropológie. Akt zneužívania protirečí čistote. Zneužívanie sa deje všade, nielen medzi kňazstvom. A nezabúdajme, že 80% obetí sú chlapci tínedžeri, nie malé deti. To znamená, že mnohé zneužívania páchajú ľudia, ktorí nechcú rešpektovať šieste prikázanie. Nikto nemôže byť pripustený ku kňazstvu, ak nesúhlasí so životom podľa Božích prikázaní a s Kristovými výzvami.“
Kardinál Müller tiež odmietol ideu, že konzervatívci si želajú schizmu v Cirkvi, lebo schizma je proti vôli Krista a zradou jeho slov a učenia apoštolov:
„Nijaký pápež, ani väčšina biskupov, nemôže zmeniť dogmu viery, alebo Božie zákony podľa svojho želania. Tradícia Cirkvi nie je hračka, ktorú si niekto môže formovať podľa svojej vôle.“
Kardinál tiež odmietol hanenie, že je nepriateľom pápeža Františka a povedal:
„Pravými protivníkmi tohto pontifikátu sú tí, ktorí popierajú, že pápežstvo je Božia inštitúcia a tí, ktorí chcú zmeniť zjavenú pravdu bez ohľadu na oba vatikánske koncily! Ktokoľvek niečo také robí, spôsobuje veľkú škodu vierohodnosti Katolíckej cirkvi.“
Na otázku k vysviacke žien kardinál Müller len povedal, že nemôže o tom hovoriť, lebo je „dogmaticky nemožné“ dospieť k takej koncepcii.
Na záverečnú otázku o „Inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny“ kardinál odpovedal:
„Bolo veľkou chybou zničiť tento inštitút a bol to útok na intelektuálnu kvalitu katolíckej teológie. Každý v akademickom svete z toho stratil reč. Je nemysliteľné vyhodiť dlhoročných kvalifikovaných profesorov za to, že majú pravoverné myslenie! Okrem iných vecí ich myslenie nezrádza náuku Cirkvi, takže nemožno pochopiť, prečo ich poslali preč!“

Misionár na synode oponuje rýchlej zmene celibátu

„Najdôležitejšia vec – odovzdávanie viery – sa prerušila!

Rím, 11.10.2019 (LifeSiteNews) 025 637 – Pápežom menovaný kňaz – misionár na Synode biskupov o Amazónii vyjadril znepokojenie vzhľadom na akékoľvek zmeny náuky Cirkvi o kňazskom celibáte skrze synodu. Páter Martin Lasarte, ktorý strávil viac ako 20 rokov ako misionár v Afrike a ostatné štyri roky v Amazónii poskytol interview pre Crux – an interview with Crux.
V interview povedal, že rozhodovať o celibáte na synode „nie je čestné, synodálne, ani v záujme celej komunity“. Páter Lasarte tiež vyjadril presvedčenie, že „ak sa urobí výnimka pre amazonské komunity, takéto rozhodnutie bude mať následky pre celý svet“.
Z interview je ďalej jasné, že páter Lasarte nezdieľa názor kardinála Müllera, ktorý v interview deň predtým povedal, že „ktokoľvek chce zaviesť prax ženatých kňazov do Katolíckej cirkvi, nepozná jej históriu“. No jeho komentáre ukazujú, že dokonca aj niektorí členovia synody v princípe otvorení myšlienke zmeniť kňazský celibát, sa stavajú proti tejto zmene v budúcich týždňoch.
Páter Lasarte povedal, že náuka Cirkvi o celibáte „nie je nedotknuteľná“, ale poznamenal, že v diskusiách Druhého vatikánskeho koncilu dokonca aj členovia východných pravoslávnych cirkví (kde je celibát povinný iba pre biskupov) to opisovali ako „bohatstvo Cirkvi“.
V interview páter Lasarte tiež zdôraznil, že by sa ukázal „veľký synodálny duch“, keby sa to prediskutovalo s katolíckymi kňazmi, ktorí sú už ženatí vo východných cirkvách – napríklad v Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Zaujímavé boli komentáre pátra Lasarta o súčasnom prístupe katolíckych misionárov Amazónii, keď vyhlásil: .

„Najdôležitejšia vec – odovzdávanie viery – sa prerušila!

Tento úsudok podporilo aj svedectvo pátra Silvana Sabatiniho – Fr. Silvano Sabatini – katolíckeho misionára v Amazónii, ktorý tam pôsobí už 40 rokov s Inštitútom Consolata pre zahraničné misie. Jeho kniha Kňaz antropológ –uprostred domorodcov Amazónie (Rím, 2011) podáva epizódu, kde kňaz, ktorý ho navštívil, chcel veľmi vedieť, koľkých domorodcov páter Sabatini pokrstil. A on mu odpovedal: „Ani jedného, vďaka dobrému Bohu“.
Páter Lasarte tiež hovoril o mnohých problémoch ovplyvňujúcich misionársky charakter Cirkvi a vyhlásil:
„Bojíme sa hovoriť o Ježišovi Kristovi, aby sme neurazili iných. Nielen katolícki misionári zlyhávajú pri odovzdávaní viery a pri približovaní Krista, ale oni v skutočnosti niekedy robia úplný opak.“
Otázku globálnej sekularizácie páter Lasarte komentoval: „Skutočný problém sa vyskytne, keď bude Cirkev sekularizovaná. Niekedy práve misionári prinášajú sekularizáciu národom.“

Biskup: Amazónci páchajú infanticídu – a čo ‘potratové bitúnky’?

Vatikán, 10.10.2019 (LifeSiteNews) 025 636 – Brazílsky biskup misionár odsúdil potrat na globálnom severe planéty. „Niektoré nemocnice sa stali pravými bitúnkami,“ povedal biskup Wilmar Santin, O. Carm. Biskup z brazílskej Itaituby v Pará tak odpovedal na otázku na tlačovej konferencii pre biskupov Amazónie po zasadnutí Synody biskupov 10. októbra.
Reportér z talianskych novín Il Messagero, sa biskupa karmelitána spýtal, či je pravda, že domorodci zabíjajú novorodeniatka v Amazonskej oblasti. Biskup Santin poskytol úprimný prehľad historických, už zanechaných násilníckych praktík kmeňa Mundurukus , ktorý pozná najlepšie:
„Kmeň Munduruku – to boli veľkí bojovníci. Je to národ známy odsekávaním hláv nepriateľom a tieto hlavy nosil ako trofeje. Mali tiež zvyk, že ak dieťa malo nejakú chybu v čase narodenia, tak mu vykrútili krk, aby zomrelo.“
Biskup Santin tiež dodal, že ak matka porodila dvojičky, tak to druhé zabili, lebo verili, že je v ňom zlý duch a niekedy usmrtili pre istotu obe deti. Deti nevydatých matiek tiež zabíjali po narodení, lebo príslovie kmeňa Munduruku znie, že ´dieťa bez otca je dieťa bez ceny´. Keď to počúvame, sme zhrození. Pýtame sa, ‘Ako mohli páchať také zverstvo?’ Ale čo potraty vykonávané tu v civilizácii? Koľko sa ich vykonáva? A koľko detí na svete sa smie narodiť s postihnutím? Znovu zdôrazňujem: Je veľmi ľahké byť zarazený amazonskou infanticídou, keď sa stojíme chrbtom k niektorým nemocniciam, ktoré sa stali pravými bitúnkami!“
Biskup Santin ďalej povedal, že sestry misionárky pracujúce v Amazónii ukončujú túto infantídu. Prezradil tiež, že videl postihnuté dieťa aj dvojičky u ľudí kmeňa Munduruku: „Takže sa zdá, že prinajmenšom v tomto kmeni je táto prax už nejaký čas zrušená.“
Brazília silne podporuje ochranu života v porovnaní s inými krajinami. Potrat je legálny v prípade znásilnenia a pri ohrození zdravia matky, alebo ak je mozog dieťatka vážne poškodený.
Biskup Medardo de Jesús Henao del Río od misionárov xaveriánov v Yarumale tiež odpovedal na túto otázku. Je apoštolským vikárom v Mitú a biskupom Diecézy Diocese Case Mediane v Kolumbii. Opísal, ako iný domorodý kmeň zvykol opúšťať postihnuté deti i dvojičky a nechal ich zožrať termitmi, či inými zvieratami. Našťastie na začiatku 20. storočia ich dokázali katolícki misionári presvedčiť, aby zastavili túto krutú prax.
„Dokázali to so sprevádzaním Cirkvi, ktorá im vždy bola blízko, pomocou internátnych škôl pre deti a zdravotnou starostlivosťou. Kňazi systematicky navštevovali každú komunitu a keď sa stretli s týmito javmi, učili ľudí a ukazovali im, že to nie je démon, alebo nejaký duch, ktorý sa vie zmocniť ženy a má škodlivé účinky na dieťa, alebo že sa narodí ako druhé dieťa, ktoré treba zabiť. Takže tieto zvyky títo ľudia už opustili.“
Biskup Henao del Río tiež povedal, že je presvedčený, že je to práve „štát“, ktorý pácha infanticídu a uviedol prípady malých dievčat – jedno s epilepsiou a druhé s tumorom – ktoré zomreli, lebo im nikto nepomohol, hoci biskup a jeho skupina sa obrátili na všetky agentúry na ochranu detí.
„Takže si myslím, že absencia štátu spôsobuje tieto úmrtia, túto infanticídu, lebo chýba záujem a je tu korupcia.“

Desivá téma infanticídy sa po prvý raz vyskytla na tlačovej konferencii 7. októbra, keď švajčiarsky žurnalista Giuseppe Rusconi kritizoval výrok, že domorodé národy majú „primitívnu čistotu“ a „mali by sme ich brať ako model a učiteľov spolunažívania so životným prostredím“.
„Avšak dnes ešte stále 20 amazonských národov praktizuje infanticídu,“ povedal žurnalista. „A na webovej stránke Biskupskej konferencie Brazílie je príspevok, ktorý túto prax ospravedlňuje. Tak sa pýtam, či pre vás majú ľudské práva univerzálnu platnosť, alebo či sú platné iba pre niekoho a nie pre iných.“
Kardinál Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S. J., arcibiskup z Huancaya, sa vyslovil, že tieto výroky ho prekvapili.
Victoria Lucia Tauli-Corpuzová, filipínska špeciálna reportérka OSN o právach domorodcov, však nepoprela obvinenie z infanticídy. Uznala, že domorodci majú zvyky a tradície, ktoré sa nezlučujú s ľudskými právami: „Domorodé národy nie sú dokonalé. Naozaj majú praktiky, ktoré sa nezlučujú so štandardami ľudských práv.“

Vnuk šamana o rituáli vo Vatikáne: Neveril som vlastným očiam !!!

Vatikán, 11.10.2019 (LifeSiteNews) 025 635 – Americký vnuk domorodého šamana bol zhrozený, keď videl video amazónskeho náboženského rituálu, ktorý sa konal vo Vatikáne minulý týždeň. Rexcrisanto Delson pre Life Site News povedal:
„Videl som rituál vykonávaný do Vatikánskych záhradách a nemohol som uveriť vlastným očiam! Boli tam modly a zúčastnil sa na tom dokonca aj františkán! Neskôr som sa dozvedel, že amazonský kmeňový náčelník potvrdil, že to bolo čisto pohanské! Či katolíci, ktorí sa na tom zúčastnili a podporovali taký zlovoľný akt, nevedeli, že je to niečo pohanské?“
Delson povedal, že aj keď to nevedeli vtedy, tak by to mali vedieť teraz.
„Niet nijakého ospravedlnenia okrem toho, že nevedeli, že porušujú prvé prikázanie!“ povedal a citoval žalm 96,5 – „lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov“.
Vatikánsky rituál pripomenul Delsonovi, ktorý má predkov z kmeňa Igorot, pokĺznutie v minulosti, keď sa nevedome zúčastnil pohanského igorotského náboženského rituálu. „Myslel som si, že je neškodné hrať na našich gangsoch (ručné hudobné gongy) predtým, než sme pripravovali domorodé jedlo zo zabitých kureniec. Modlitby prednášal šaman. Neskôr ma poučil, že vlastne vzýval božstvá. Išiel som na spoveď a už som to nikdy neurobil. Keď uvažujem o tom a o veciach, ktoré som sa naučil od exorcistu pátra Chada Rippergera o otváraní dvier démonom, keď hrešíme, nahnevalo ma, keď som videl, že toto sa dovoľuje vo Vatikáne.“
Kmene Igorotov sú z hôr z Filipín. Delson hovorí, že domorodé kmene v Amazónii by mali dostať rovnakú katechézu, akú dostali Igoroti od poľského svätca a zdôraznil:
„Želám si, aby domorodci v Amazónii mohli počúvať niečo podobné, čo Igoroti počuli od pápeža sv. Jána Pavla II., keď navštívil pohorie Phillipine Cordillera mountains v r. 1981. Po spomenutí každého kmeňa vyjadril chválu, ocenenie a súcit s našou kultúrou a ukončil slovami: ´No napriek tomu vo všetkom tomto Cirkev nikdy nezabúda na primát svojho duchovného poslania, a pripomínam, že jej konečným cieľom je priviesť všetkých mužov a ženy k večnej spáse v Kristovi´“, spomínal Delson.
K rituálu vo Vatikánskych záhradách ešte dodal:
„Posolstvo tejto synody je teda protikladom posolstva sv. Jána Pavla II. Namiesto vedenia domorodcov ku spáse tu, ako sa zdá, prebieha opak.“
Delson sa hneval aj na rakúsko-brazílskeho biskupa:
„Práve som počul, čo biskup Kräutler povedal o domorodcoch – že nechápu celibát. Ako domorodec to považujem za veľmi urážlivé. Dokonca to považujem za rasistické. Ľudia, ktorí veria takéto veci, ako sa zdá, zabudli na poslanie misionárov, ako sa chápalo v minulosti, keď primárnym účelom a cieľom bolo obrátiť a krstiť ľudí – aby sa zachránili ich duše. Ten biskup nechápe, že domorodci nerozumejú celibátu preto, lebo ich intelekt nebol naplnený Pravdou katolíckej viery. Samozrejme, že zápasia s ideou muža bez ženy, lebo im to je cudzie. Ale nie sú prvými, ktorí si to mysleli. Som si istý, že keď belgickí kňazi a misionári začali evanjelizovať mojich pohanských igorotských predkov, tí sa tiež divili, prečo títo muži nemajú ženy. Pre nich to nie je prirodzené. A práve preto potrebujú, aby ich učili to „nadprirodzené“ našej katolíckej viery! Ako môže vôľa človeka viesť ku kňazstvu, ak jeho intelekt nebol príslušne živený Pravdou? Nemôže. Preto sa Cirkev musí sústrediť na povýšenie intelektu domorodcov namiesto znižovania sa k ich pohanským vieram a praktikám. Moji pohanskí predkovia boli zakorenení v prirodzenom zákone a mali bohatú spiritualitu, čo ich robilo plodnými pre semeno našej katolíckej viery – aby v nich rástla a rozkvitala. Keď dostali správnu katechézu, bolo im jasné, že poľovanie po lebkách a uctievanie falošných bohov bolo nesprávne. Keď sa naučili všetko o kňazstve a o význame kňaza ako persona Christi, pochopili aj pravdu o celibáte.“

Delsonov starý otec bol pohanský šaman a jeho dcéra – jeho katolícka matka – mala takú starosť o dušu svojho otca, že sa podujala obrátiť ho na katolícku vieru.
„A toto mi chýba na Synode o Amazónii – skutočný záujem o duše domorodcov!“ vyhlásil Delson. „Nespočetní Igoroti, ktorým sa prezentuje Pravda a majú dosť inteligencie nasledovať ju, sa stávajú pokrstenými kresťanmi, pretože človek je stvorený a nasmerovaný na dobro. Domorodci Amazónie tiež majú intelekt a sú úrodnou pôdou pre Pravdu. Oni nie sú hlúpi. Oni len potrebujú, aby ich naučili Pravde.“
Delson povedal, že ako domorodec z Filipín nemôže hovoriť priamo o kmeňoch Amazónie, ale odmieta, aby boli použití ako zámienka „na napomáhanie presadzovania agendy ženatých kňazov“. … A Delson na záver vyhlásil:
„Synoda robí hrubú chybu vzdávania sa evanjelizácie, ktorá viedla k mnohým obráteniam Igorotov a iných domorodcov v minulosti.“

Páter Weinandy: Pápež František a nový druh schizmy

Páter Weinandy je významný americký teológ, ktorý prednášal o. i. na Univerzite Gregoriana v Ríme a na Františkánskej univerzite v Steubenville, USA. Pápež František mu v r. 2013 udelil rád Pro Ecclesia et Pontifice a v r. 2014 ho na päť rokov povolal do vatikánskej Medzinárodnej teologickej komisie.

Rím, 11.10.2019 (kath.net/jg)025 634 – „Je možné, že stojíme pred úplne novým druhom schizmy,“ napísal známy teológ páter Thomas Weinandy OFM Cap v článku pre The Catholic Thing (link na konci správy).
„Táto schizma nebude formálnym odtrhnutím sa od Katolíckej cirkvi. Pápež bude hlavou Katolíckej cirkvi ako aj de facto hlavou schizmatickej cirkvi, ktorá sa od Katolíckej cirkvi odkláňa náukou, morálkou a cirkevnou štruktúrou. Mám tým na mysli najmä cirkev v Nemecku, ktorá so svojou záväznou synodálnou cestou diskutuje o návrhoch, ktoré sú v protiklade s učiteľským úradom Cirkvi. Tieto okolnosti sú už tu a môžu sa v nasledujúcej dobe ešte zostriť. Nemeckí biskupi neurobia krok do formálnej schizmy z dvoch dôvodov. Po prvé nechcú stratiť svoj katolícky hlas a katolícku identitu. Nechcú sa vzdať spoločenstva s pápežom Františkom, pretože podľa ich názoru tak zrealizujú synodalitu, ktorú pápež stále, znova napomáha.“
„Po druhé pápež František by nemeckých biskupov zrejme zdržal od toho, aby sa frontálne postavili proti Cirkvi. No dovolil by dvojznačný alebo viacznačný výklad náuky, pretože to by zodpovedalo Františkovmu vlastnému hlásaniu náuky,“ píše páter Weinandy a poukazuje na dokument „Amoris laetitia“, na „nové založenie“ Inštitútu Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu ako aj na vyhlásenie z Abu Dhabi.
Páter ďalej píše, že má nádej a modlí sa, aby nás Ježiš, Hlava svojho tela – Cirkvi – pred týmto vývojom uchránil a dodáva:
„Možno to však budeme musieť pretrpieť, aby z toho vyšla Cirkev očistená a posvätená. Nádej vkladám teraz v prvom rade do laikov a to zvlášť do odvážnych katolíckych žien verných vo viere, skrze ktoré spoločne s Máriou, Božou Matkou a Matkou Cirkvi v Duchu Svätom sa mystické Kristovo telo – Cirkev – nanovo zrodí.“

Link k článku pátra Thomas Weinandyho OFM Cap. na The Catholic Thing (englisch): Pope Francis and Schism

Viedeň: „Hry na lekára“ v materských škôlkach arcidiecézy?

Wien, 11.10.2019 (kath.net) 025 633 – Rakúska katolícka Aliancia rodín podala oznámenie na magistrát mesta Viedeň proti Nadácii sv. Mikuláša Viedenskej arcidiecézy. Táto nadácia prevádzkuje asi 90 materských škôlok a jaslí vo Viedni. V oznámení sa hovorí o „proaktívnej sexualizujúcej pedagogickej koncepcii“, z ktorej vychádzajú závažné nebezpečia pre život a zdravie detí. Pritom sa už prekračuje hranica sexuálneho zneužívania. Mesto Viedeň rodičia vyzývajú, aby dohliadlo na túto nadáciu. Podľa Aliancie rodín rodičom tiež odmietli podať informácie o tejto pedagogickej koncepcii.
V oznámení sa poukazuje na 10-stránkový postoj Christiana Spaemanna, psychiatra a psychoterapeuta. Aliancia zdôrazňuje: „V žiadnom prípade nezodpovedá nijakým empiricky podloženým poznatkom a metódam pedagogiky, že učiteľky materských škôl podnecujú im zverené deti k vzájomnému aktívnemu skúmaniu genitálií – zľahčujúco nazývanému hry na lekára – v materskej škôlke. V proaktívnej sexualizujúcej pedagogickej koncepcii „sa obmedzuje zákonná povinnosť dozoru učiteliek v prospech sexuálnych aktivít, aby sa deťom podľa možnosti umožnilo veľa intímnosti pri vzájomnom skúmaní genitálií.“
Podľa aliancie majú si deti zjavne s vlastnou zodpovednosťou nájsť partnera na toto skúmanie a rozhodnúť, kto, ako a kde sa ich smie dotýkať a toľko hladkať, ako je im a partnerovi príjemné!
„Jedinou podmienkou je, aby deti jeden druhému nič nestrkali do genitálií, ani do konečníka. A aby vekový rozdiel bol maximálne dva roky. Vzájomné dotyky chcú učiteľky ‚krátkodobo‘ prerušiť, iba ak dôjde ‚častejšie k prekročeniu hraníc‘“, uvádza sa vo vyhlásení.
Tým sa prekračuje „hranica k sexuálnemu zneužívaniu“, ktoré sa koná v katolíckej inštitúcii. Nadáciu obviňujú aj z úmyselného zadržiavania informácií rodičom. Tým sa porušujú zákony. Nadácia vedome vytvára situácie pre deti, ktoré porušujú telesnú intimitu a mohli by viesť k vlastnej dynamike prekračujúcej hranice aj porušujúcej povinnosť dozoru nad deťmi. … Aliancia poukazuje na záver potom aj na príslušné zákony a trestné právo. …

Prekvapenie na synode: Návrh ‘Amazonského katolíckeho obradu’!

Cirkev s „amazonskou tvárou“ bude niečím veľmi odlišným od Cirkvi sústredenej na Krista a udeľujúcej jeho spásnu milosť!

Rím, 9.10.2019 (LifeSiteNews) 025 632 – Vlastne nebolo nič prekvapujúce na návrhoch, ktoré v pondelok prezentovali na Synode biskupov o Amazónii. Boli to nové služby pre laikov vrátane „možnosti diakonátu žien“ ale aj vytvorenie nového obradu – „amazónskeho katolíckeho obradu“, čo by zrejme zahrňovalo vysviacku ženatých mužov a „inkulturovanú omšu“ – „omšu s viacerými rituálmi – a ako to prezentovali nedávno domorodci vo Vatikáne a jeho okolí mohla to byť jej predchuť!
Všetky tieto inovácie sú jasne prítomné v Instrumentum laboris, o ktorom kardináli ako Raymond Burke, Walter Brandmüller, Gerhard Müller – hovoria, že obsahuje herézy, či dokonca apostázu pre svoj naturalistický prístup. Ježiš Kristus a vykúpenie tam očividne chýbajú naproti sa tam velebí domorodý štýl života, je tam napomáhanie vysviacky ženatých mužov a nejakej formy vysviacky žien.
No Instrumentum laboris opakovane volá aj po cirkvi s amazonskou tvárou a je to po prvý raz, že sa verejne vyzýva k novému amazonskému obradu v Cirkvi! Tento návrh nebol však na nijakom tlačovom brífingu v svetových jazykoch – bol rezervovaný len pre španielske komuniké! Neuverejnili to ani na internete a citovala ho iba ACIPrensa (Španielska služba Katolíckej spravodajskej agentúry) ako aj Religión – hlavná španielska náboženská spravodajská služba.
Hovoriac o „synodálnych otcoch (a matkách) Jesús Bastante z Religión Digital povedal, že návrh vytvoriť „amazonský katolícky obrad“ bol – ako sa vyjadril – „hviezdnym postojom“ v diskusiách v pondelok v synodálnej aule. Tieto domorodé obrady podľa Vatikánu, by mohli byť zavedené ad experimentum, na obmedzený čas na otestovanie.
„Cirkev hľadí benevolentne na všetko, čo sa nespája s poverou, aby to zladila s pravým liturgickým duchom,“ vysvetľuje Vatikán. … Jeden z návrhov hovorí o tomto založení katolíckeho amazonského obradu ad experimentum s nasledovaním správneho teologického, liturgického a pastoračného rozlišovania, aby sa mohlo žiť a oslavovať vieru v Krista,“ cituje ACIPrensa.
„V aule sa v zásade zdôraznilo, že ako existuje environmentálny ekosystém, tak existuje aj cirkevný ekosystém.“
Ako má vyzerať taký amazonský obrad? Rítus sadenia duba vo vatikánskych záhradách v piatok pod zrakom pápeža Františka a v kontexte ľahko definovateľného domorodého rituálu poklony Matke Zemi poskytuje mnoho indikácií:
Vedúcu úlohu hrá žena – dôležitý bod – jej dvíhajúce ruky v modlitbe pri plachte, na ktorej umiestnili mnohé amazonské predmety vrátane dvoch sošiek nahých tehotných žien – jednu označili niektorí v Ríme ako „Pannu Máriu Amazonie“! A to sa objavilo opakovane pri slávení v kostoloch a aj v Bazilike sv. Petra.
Počas rituálu vo Vatikánskych záhradách účastníci tancovali okolo plachty a sošiek. Robili to aj v kostole Santa Maria in Traspontina – They did so again in Santa Maria in Traspontina, na konci Via della Conciliazione vedúcej k Bazilike sv. Petra a symbolicky tam aj obetovali (Matke Zemi?) počas vigílie pred synodou. A bosá žena tancovala s niečím ako Nový zákon v lodi chrámu v prítomnosti kňazov a rehoľníkov.
Toto nie sú čisto pohanské rituály, čo by už bolo dosť zlé – no zvlášť hrozivé je, že v tom boli zahrnuté aj kresťanské prvky ako modlitby ku Kristovi a znamenia kríža, čo tvorilo synkretistický pseudo-katolícky rituál orientovaný nie na nášho Pána, ale smerom k pohanským artefaktom! Čo sa týka „teologického, liturgického a pastoračného rozlišovania“ to – ako sa zdá – úplne chýba v týchto rituáloch, ktoré sa konali v rímskych kostoloch a dokonca pred očami pápeža bez viditeľného protestu.
Idea diakoniek alebo inej formy služby žien s vysviackou sa tiež vyskytla na diskusii v pondelok. …
V utorok niektorí na synode už otvorene hovorili o „možnosti diakonskej vysviacky žien, aby sa zdôraznilo ich cirkevné povolanie“. …
Jezuita Pablo Mora hovoril o ústrednom charaktere Eucharistie v katolíckej viere a povedal:
„Ježiš by sa nemal prinášať domorodým komunitám príležitostne, ale mal by bývať s nimi vo svojom stane alebo tapiri.“
Kňazi sa pokúšajú dodať viac „amazonského vkusu“ svojim kaplnkám, takže „liturgia sa môže lepšie identifikovať s miestnou kultúrou“ s použitím materiálov z lesa a domorodých malieb a obrazov,“ ako povedal jezuita. Dodal, že potrebné je aj vnútorné obrátenie pri slávení Eucharistie s domorodcami a prijatí kultúrnej vzdialenosti.“
Podľa pátra Moru, sa musí brať do úvahy dôležitosť komunity pre indiánske kmene, „kde kolektívne bytie alebo identita sú nadradené nad individuálnym bytím a identitou“.
„To vyžaduje chápanie faktu, že z perspektívy domorodej komunity je ťažké chápať, že kňaz by mal žiť v celibáte a v pravde, na tom málo záleží … Oni jednoducho neveria, že dospelý muž môže žiť v celibáte a nemať rodinu a deti. V mnohých domorodých komunitách sa muž bez ženy považuje za nekompletného muža, ktorý nedosiahol ‘zrelosť’. Táto múdrosť kozmu ukazuje mentalitu, ktorá je duálna, opozitná a komplementárna. To znamená, že v prípade muža a ženy je ich komplementárnosť na rôznych úrovniach rodinného života, sociálnych vzťahov a práce potrebnou jednoduchou realitou, ktorá nepotrebuje vysvetlenie. Tak chápeme, prečo iniciačné rituály dospelosti, ktoré skoro po tom vedú k domorodému manželstvu, sa konajú veľmi skoro v adolescencii.“ Biskup Ervín Kraütler, em. biskup z brazílskeho Xingu a zástanca ženatých kňazov sa v stredu na synode vyjadril úplne podobne.
Páter Mora však zašiel viac do detailov a objasnil, že Cirkev s „amazonskou tvárou“ bude niečím veľmi odlišným od Cirkvi sústredenej na Krista a udeľujúcej jeho spásnu milosť!

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *