Život Cirkvi vo svete 32 * 2014

Obsah

 

Kňaza infikovaného ebolou previezli do Španielska

Jubileum reformácie: Kritika katolíckych „iritácií“

Kráča ‚Rím‘ s evangelikálmi spoločne?

Libéria: Milosrdní bratia žiadajú nasadenie séra proti ebole

Islamisti dobyli posledné kresťanské miesta v Iraku

Kto veľmi chce byť pekný, nebude šťastný

Jezuiti oslavujú 200 rokov opätovného povolenia

Gaza: Katolícka cirkev pomáha obetiam vojny

Svetový deň modlitieb za pokoj v Iraku – 6. augusta

Napísali o nás v Rakúsku:

Slovenskí katolíci sú horliví návštevníci bohoslužieb

Vatikán mlčí k prípadu zosadeného arcibiskupa Bezáka

Severná Kórea: Znova jeden zatknutý Američan

Pápežská farma zvažuje otvorenie pre návštevníkov

Hamas zneužíva prostriedky z fondov EÚ

Čína: Biskup kritizuje kampaň vlády proti cirkvám

Rakúsko: Hraničný kríž na pamiatku utečencov z NDR v r. 1989

Má Rakúsko ministra zdravotníctva či ministra potratov?

Sekulárni izraelskí vojaci reagujú vnútorne zneistene

Lekár z USA chcel pomáhať proti epidémii ebola

+ Zomrel austrálsky kardinál Edward Clancy

Ukrajinská cirkev víta sankcie EÚ proti Rusku

Vatikán: Pozdrav pokoja pri omši má byť triezvejší

Argentína: Biskupi si robia starosti pre štátny bankrot

Poľsko: 70. výročie Varšavského povstania 

 

Kňaza infikovaného ebolou previezli do Španielska

 

Madrid, 8.8.2014 (kath.net) 017 277 – Španielsky kňaz  Miguel Pajares (foto), ktorý sa Libérii nakazil nebezpečným vírusom ebola bol prevezený do Madridu. Misionára z Rehole milosrdných bratov sv. Jána z Boha (75) za najprísnejších bezpečnostných opatrení umiestnili v madridskej Klinike Karola III. Kňaz pôsobil v nemocnici v Libérii. Tam sa Pajares infikoval, keď ošetroval chorého riaditeľa nemocnice milosrdných bratov. Riaditeľ chorobe podľahol. S Pajaresom prišla do Španielska aj španielska rehoľníčka, ktorá s ním spolupracovala. U nej zatiaľ vírus nediagnostikovali. Obaja sú v prísnej izolácii.
Španielske ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že vláda bude požadovať uhradenie nákladov za letecký prevoz od rehole milosrdných bratov. –zg-

 

 

 

Jubileum reformácie: Kritika katolíckych „iritácií“

 

Kardinál Koch: Reformácia stroskotala. Z pribitia téz v r. 1517 Lutherom

vznikol „predovšetkým rozkol“ a dodal kresťanskému hlásaniu viery „rozhodujúcu ranu“.

 

Viedeň-Bonn, 7.8.2014 (KAP) 017 276 – „Stále viac a viac iritácií“ z Katolíckej cirkvi v období pred oslavami jubilea reformácie v r. 2017 kritizoval reformovaný teológ Prof. Ulrich Körtner vo Viedni. „Zdá sa, akoby niektorí predstavitelia Katolíckej cirkvi hľadali zámienky, aby výzve ekumenického jubilea reformácie už nemuseli čeliť,“ napísal Körtner v rakúskom katolíckom týždenníku „Die Furche“. Túto výzvu vidí ordinár pre systematickú teológiu na Viedenskej evanjelickej teologickej fakulte v otázke, za čo môže prípadne Katolícka cirkev reformácii vďačiť a čo by preto aj pre ňu mohlo byť v roku 2017 dôvodom k oslave. Jubileum sa tak stáva „ekumenickou skúškou osvedčenia“ – aj pre pápeža Františka, vyhlásil Körtner vzhľadom napríklad na kritické katolícke hlasy o dokumente, ktorý Evanjelická cirkev v Nemecku (EKD) uverejnila v júni.

„Pozitívne signály“ naproti tomu vydal kardinál Christoph Schönborn na tradičnej ekumenickej recepcii v januári 2014 : „Cirkvi by mohli spomienku na Lutherovo pribitie téz na kostolné dvere v r. 1517 vo Wittenbergu osláviť spoločne,“ citoval Körtner viedenského arcibiskupa. Podľa arcibiskupa treba „vydať  spoločné svedectvo Kristovi pred svetom, ktorý nechápe, prečo sú cirkvi ešte stále rozdelené“.

Protestantské cirkvi na celom svete sa pripravujú na jubileum 2017 a pozývajú aj ostatné cirkvi na ekumenické oslavy – aj v Rakúsku, ako povedal Körtner. Či naozaj dôjde k spoločným spomienkovým oslavám oddelených cirkví, „nie je tým vôbec povedané“, pretože:

„Naďalej neexistuje nijaká zhoda v tom, či je v r. 2017 vôbec čo spoločne oslavovať, alebo či je možná spoločná pripomienka.“

Pre neho je ústrednou otázka: „Má reformátorské nové objavenie Evanjelia o ospravedlnení človeka iba skrze vieru … stáť v popredí – alebo história rozkolu západného kresťanstva?“

 

Spor okolo evanjelického dokumentu

Evanjelický dokument EKD „Ospravedlnenie a sloboda“ kritizoval aj bývalý predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, kardinál Walter Kasper. Chýba mu v ňom ocenenie „Spoločného vyhlásenia o náuke ospravedlnení“ z r. 1999, dokument je preto ekumenickým krokom späť. Wolfgang Thönissen, vedúci Inštitútu Johanna Adama Möhlera v nemeckom Paderborne, cíti v tomto dokumente dokonca „proti-katolícke zásady“, uviedol Körtner. A Johanna Rahnerová, nasledovníčka Hansa Künga v Tübingene, v interview pre noviny „Zeit“ diagnostikovala Evanjelickej cirkvi  „konfesionálnu profilovú neurózu“: „Je smiešne štylizovať Luthera na vynálezcu demokracie, slobody a tolerancie.“

Körtner k tejto katolíckej kritike uvádza: „Kto číta sebakritické texty EKD uverejnené v rámci Lutherovej dekády práve na tému tolerancia, môže sa takejto polemike iba diviť. Tam je jednoznačne reč o hraniciach v myslení o tolerancii v ére reformácie.“ …

 

Kardinál Koch: Reformácia stroskotala

Zo strany Katolíckej cirkvi sa hovorí radšej o spomienke na reformáciu. Nástupca kardinála Kaspera vo Vatikáne, kardinál Kurt Koch, minulý rok na zasadnutí pápežskej rady vyhlásil, že Lutherom vyvolaná reformácia 16. storočia minula vlastné ciele a treba ju ešte len priviesť „k jej dokonaniu“. „To znamená opätovné nastolenie jednoty kresťanov,“ povedal švajčiarsky kardinál. Vznik protestantských a reformovaných krajinských cirkví podľa jeho slov „neukazuje úspech, ale stroskotanie reformácie“. Z pribitia téz v r. 1517 vznikol „predovšetkým rozkol“, ktorý dodal kresťanskému hlásaniu viery „rozhodujúcu ranu“, uviedol kardinál Koch. –zg-

 

Kráča ‚Rím‘ s evangelikálmi spoločne?

 

Evanjelický komentár Helmuta Matthiesa: Prečo najvernejší z verných protestantskej ľudovej cirkvi hľadia teologicky stále viac s obdivom do „Ríma“.

 

Wetzlar, 7.8.2014 (kath.net/idea) 017 275 – Židovský turistický sprievodca v Izraeli urobil taký hlboký dojem svojimi znalosťami Nového zákona, že sa ho opýtali: „Keď sa tam vyznáte lepšie ako mnohí kresťania, prečo sa vlastne nestanete kresťanom?“ Jeho odpoveď znela: „Čím sa vlastne mám stať? Existuje vyše 500 rôznych kresťanských vyznaní, ktoré sčasti aj proti sebe bojujú tým, že si navzájom upierajú hlásanie pravdy o Ježišovi!“

Tým tento žid opísal jednu z podstatných prekážok, prečo sa viac ľudí nestáva kresťanmi. Ježiš sa modlil, aby jeho nasledovníci „boli jedno“ (Jn 17,21). Ekumenizmus je teda kresťanskou povinnosťou. Jedni sa pokúšajú splniť ju tým, že sa otázke pravdy úplne vyhýbajú – podľa hesla nakoniec nie je dôležité, čo kresťania v jednotlivostiach veria. Iní (najmä evangelikáli) vyťahujú témy o otázke spásy, ktoré problematickými témami ani nie sú (ako krst, chápanie úradu, Mária) a tým bránia ekumenizmu. Oboje je jednostranné.

 

Ekumenizmus a biblická pravda patria spolu

Pretože ekumenizmus a pravda prirodzene patria spolu. Čo je teda pravda? Pán Cirkvi to sám povedal: „Ja som cesta a pravda a život“ (Jn 14,6). Tam, kde Kristus ako jediná spása v slove a (!) v skutku stojí v centre, tam je ekumenizmus možný.

A presne tu sa deje z hľadiska histórie Cirkvi to významné: S 1200 miliónmi najväčšia Katolícka cirkev vyšla v ústrety najsilnejšiemu protestantskému bloku – 400 miliónom veriacich turíčnych cirkví. Pápež František minulý týždeň pri návšteve turíčneho spoločenstva pri Neapole poprosil ako „pastier katolíkov“ verejne o odpustenie za tie medzi svojimi „ovečkami“, ktoré turíčnikov odsudzovali. Prosbu vyslovil, hoci nielen veľká časť v Ríme ešte nedávno označila turíčnikov ako sektárov, ale aj naopak – pre mnohé kruhy turíčnikov predstavuje Vatikán dodnes sektárske centrum.

 

Pápež má evangelikálov na očiach

No očividne nejde iba o veľkú časť evangelikálneho hnutia, ktoré tvorí iba pred 100 rokmi vzniknuté turíčne hnutie, ale asi o 600 miliónov evangelikálov vcelku. Príslušne znel aj titulok v Rádiu Vatikán: „Prosba pápeža evangelikálom o odpustenie“. Jasné je, že teologicky konzervatívni protestanti  (teda evangelikáli) a „Rím“ v osobách dvoch ostatných pápežov si ešte nikdy neboli takí blízki. K tomu prispel predovšetkým pápež Benedikt XVI., ktorého tri knihy o Ježišovi označili evangelikálni teológovia za úplne verné Svätému písmu.

Mohli by sa teda oba veľké prúdy svetového kresťanstva – katolíci a evangelikáli – dať dokopy? To by nebolo realizovateľné, ani v súčasnosti teologicky možné. Pretože tak ako existujú nebiblické javy v rámci turíčneho hnutia (najmä v Brazílii s evanjeliom blahobytu s priam protikresťanskými dôsledkami), tak existujú časti katolíckej náuky a Cirkvi, ktoré sú rovnako diametrálne odlišné od biblického svedectva (napríklad zvláštny kult svätých a Panny Márie v južných krajinách).

 

Obdivný pohľad do Ríma

Nové však je, že Benedikt XVI. a František, ako zriedka pápeži predtým, zdôrazňujú že ukrižovaný, vzkriesený Kristus, ktorý znova príde, je jediné centrum, Cirkvi.

A tu vznikla groteskná situácia pre evangelikálov v krajinských cirkvách, že v rozhodujúcej náuke – Kristovej náuke – im obaja títo pápeži stoja bližšie  ako žiaľ mnohí evangelickí cirkevní predstavení v Nemecku, ktorí nielen že popierajú telesné vzkriesenie Ježiša, ale aj zmiernu obetu Krista, či dokonca vyhlasujú, že Biblia je kniha ako každá iná.

Vďaka v súčasnosti hojne plynúcim cirkevným daniam nepohne biskupmi ani synodami, že najvernejší z verných v ľudovej cirkvi teologicky stále viac obdivne hľadia do „Ríma“ – čo v etických otázkach (ako potrat) robia už dávno. To všetko by však mohlo mať závažné dôsledky.

Autor, Helmut Matthies (Wetzlar), je vedúci evanjelickej spravodajskej agentúry „idea“.

 

*Poznámka redakcie: Presne vzaté pápež František evangelikálov príp. turíčnikov nepoprosil všeobecne o odpustenie, ale špeciálne vzhľadom na to, že niektorí katolíci v čase talianskeho fašizmu spolu s fašistami zasahovali proti protestantským kresťanom. –zg-

 

Libéria: Milosrdní bratia žiadajú nasadenie séra proti ebole

 

Rím, 7.8.2014 (KAP) 017 274 – Vzhľadom na šíriacu sa epidémiu eboly v západnej Afrike požadujú zdravotníci v tomto regióne nasadenie séra proti vírusu, aj keď je ešte v štádiu testovania.

„Niet inej alternatívy, lebo inak bude katastrofa ešte väčšia a ľudia budú ďalej umierať,“ vyhlásil Pasquale Ahodegnon, generálny predstavený milosrdných bratov pre Afriku vo štvrtok pre rakúsky „Kathpress“. Rehoľa spravuje v Sierra Leone a Libérii dve nemocnice a má už jedného mŕtveho a jedného infikovaného brata.

Americký prezident Barack Obama v stredu vo Washingtone odmietol rýchle schválenie vydania séra „ZMapp“ testovaného iba na zvieratách, lebo vedci majú ešte málo údajov. Ahodegnon sa však vyslovil za testovanie na  ľuďoch v Libérii: „Dúfame, že experimentálne sérum do Afriky pošlú,“ povedal v Ríme pôsobiaci Beninčan. „Zaslanie materiálu na dezinfekciu, ochranu zdravotníkov a ošetrovanie symptómov je takisto nevyhnutne potrebné, skutočné riešenie sa tým však ešte nedosiahne.“

Ahodegnon výzvu zdôraznil opisom situácie v hlavnom meste Monrovii: „Trhy sú zatvorené, po vyhlásení výnimočného stavu nikto už nepríde do krajiny, ani ju neopustí a na uliciach sotva vidno človeka. Ľudia rýchlo zomierajú, často vo svojich domoch. Krajina je úplne na dne,“ hovorí milosrdný brat. „Napriek tomu je ťažké vyhnúť sa kontaktu s infikovanými izoláciou – pre pohyb ľudí medzi dedinami a pretože choroba sa prejaví až po niekoľkých dňoch po nakazení.“

 

Prvá obeť eboly v Európe

„Nemocnicu sv. Jozefa“ v Monrovii rehoľa na prosbu vlády zatvorila po tom, čo v  nedeľu na ebolu ochorel aj jej riaditeľ Patrick Nshamdze. Ďalší milosrdný brat, španielsky kňaz Miguel Pajares, sa infikoval pri ošetrovaní Nshamdzeho. Vo štvrtok ho španielska vláda dala previezť do nemocnice v Madride – ako prvú obeť eboly v Európe. Vyše 100 000 ľudí podpísalo predtým petíciu za jeho privezenie domov na internetovej platforme e „change.org“.

Spolu s Pajaresom bola na palube lietadla ministerstva obrany aj španielska mníška, ktorá s kňazom spolupracovala. Aj keď u nej infekciu dosiaľ nezistili, má byť v Madride ošetrovaná v prísnej karanténe.

Podobne dopadli aj dvaja ďalší misionári z USA: hygienička Nancy Writebolová a lekár Kent Brantly – po infikovaní ebolou ich previezli do izolačnej bunky v Univerzitnej nemocnici Emory v Atlante. Obaja sa cítia už trochu lepšie.

Napriek zatvoreniu nemocnice pokračujú v boji proti ebole v malej kancelárii v Monrovii dve rehoľné sestry a jeden dobrovoľník, ako uviedol   Ahodegnon. Iba s medzinárodnou pomocou môže táto práca vydávania materiálu na ošetrovanie symptómov pokračovať. Vláda už nemá nijaké materiály – ide špeciálne o dezinfekčné prostriedky, rukavice, ochranné masky, infúzie do žíl a lieky proti riedeniu krvi. Mnohí pacienti zomierajú, lebo niet týchto materiálov, ako hovorí rehoľník . Stále ťažšie sa získavajú aj dobrovoľníci.

 

Mimoriadny stav v Libérii

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO v minulých mesiacoch až do pondelka zomrelo na ebolu 932 ľudí a 1711 sa infikovalo v štátoch Libéria, Sierra Leone a Guinea. 5 prípadov zaznamenali aj v Nigérii. V noci na štvrtok vyhlásila libérijská prezidentka Ellen Johnson-Sirleafová výnimočný stav – keďže ebola je „nebezpečenstvom pre republiku“. Predtým obyvateľstvo vyzvala, aby sa modlilo za Božiu pomoc proti „smrteľnému vírusu“. –zg-

 

Islamisti dobyli posledné kresťanské miesta v Iraku

 

Kresťania na úteku -starí, tehotné ženy a deti – za dennej teploty 55 stupňov Celzia

Paris/Södertälje, 7.8.2014 (kath.net/KNA) 017 273 – Teroristickí militanti «Islamský štát» vo štvrtok v noci dobyli kresťanské mesto Bakhdida 30 km juhovýchodne od Mosulu a vyhnali tisíce kresťanov. Chaldejský patriarcha Louis Rafael I. Sako (foto) podľa francúzskej kresťanskej organizácie «Fraternite en Irak» obnovil svoje volanie o pomoc medzinárodnému spoločenstvu.

„Ľudia sú na ceste aj pešo do kurdských oblastí pri Dohuku a Erbile po tom, čo svoje vozidlá museli zanechať na kontrolných bodoch islamistov,“ povedal Sako vo štvrtok ráno v telefonáte pre «Fraterite en Irak» v Paríži. Medzi utekajúcimi sú starí, tehotné ženy a deti. Cez deň tam teploty vstupujú až na 55 stupňov.

Svetová rada Aramejcov vo svojom sídle v švédskom Södertälje oznámila, že z regiónu ušlo viac ako 40 000 rodín – vcelku 200 000 ľudí! Rovina Ninive je teraz vyľudnená od kresťanov, ktorí tam žili už 1800 rokov.

Ako ďalej informovala «Fraternite en Irak» s odvolaním sa na vedenie cirkvi v Bakhdide, veliteľ kurdskej armády pred polnocou oznámil, že ochranné oddiely boli z mesta stiahnuté. Jednotky museli ustúpiť na sever, pretože nedokázali odolať tlaku islamistov. Kurdské oddiely opustili aj väčšinu iných pozícií v rovine Nivive, medzi nimi Karamlish, Bartalla, Ba’ashika, Tel Kaif, Al Qosh, Tel Eskof a Batnaya.

Mesto Bakhdida, turecky nazývané aj Qaraqosh, malo naposledy 50 000 obyvateľov, takmer všetko kresťanov sýrsko-katolíckej a sýrsko-pravoslávnej cirkvi.

Prítomnosť kresťanov v regióne okolo antických miest Nimrud a Ninive siaha do prvých storočí. Už po americkej invázii v Iraku v r. 2003 podnietili rastúce náboženské napätia mnohé kresťanské rodiny k vysťahovaniu. –zg-

 

Kto veľmi chce byť pekný, nebude šťastný

 

„Iba silná viera a ohľaduplnosť voči sebe navzájom

dokážu západnú kultúru uchovať od jej zániku!“

 

Hannover, 7.8.2014  (kath.net/idea) 017 272 – Stále viac mladých ľudí sa pokúša nájsť šťastie prostredníctvom plastickej chirurgie. To znepokojuje nemeckého lekára z Lindau Prof. Wernera L. Manga, ktorý pôsobí 30 rokov ako odborník na estetickú chirurgiu. V príspevku pre ekumenický internetový portál www.2017gemeinsam.de. vyhlásil:

„Tam, kde nadobúda veľký význam dobrý výzor a materiálne veci, tam sú ľudia nespokojní so svojím životom. Ak sa šťastie a spokojnosť zredukujú na dobrý výzor, strácajú sa vnútorné hodnoty. Pravá plastická chirurgia nezasahuje stvoriteľsky, ale pokúša sa uzdravovať aj duše. Vidím rozhodne oprávnenosť v zmysle kresťanskej myšlienky: šialenstvo za krásou – nie, chirurgia krásy – áno. Iba silná viera a ohľaduplnosť voči sebe navzájom dokážu západnú kultúru uchovať od jej zániku!“ hovorí profesor Mang. –zg-

 

Jezuiti oslavujú 200 rokov opätovného povolenia

 

Rím, 6.8.2014 (KAP) 017 271 – Slávnostnou svätou omšou v rímskom jezuitskom kostole „Il Gesu“ oslávila rehoľa Spoločnosť Ježišova vo štvrtok 200. výročie svojho opätovného povolenia. Dňa 7. augusta 1814 pápež Pius VII. bulou zrušil zákaz rehole z r. 1773. Jubilejnú svätú omšu celebroval provinciál talianskych jezuitov páter Gianfranco Matarazzo SJ.

Pápež František, ktorý je tiež jezuita, bude sláviť svätú omšu k 200. výročiu obnovenia rehole 27. septembra v kostole „Il Gesu“. Sviatok rehole v septembri pripomína aprobáciu štatútov sv. Ignáca z Loyoly pápežom Pavlom III. v roku 1540.

Rehoľu jezuitov zrušil 21. júla 1773 na naliehanie kráľov Francúzska, Španielska a Portugalska pápež Klement XIV. V prostredí silnejúceho ducha osvietenstva sa reholi stalo osudným jej autonómne postavenie, ako aj jej zvláštna poslušnosť voči pápežovi. Vo svojej regule jezuiti ustanovili, že nie sú zaviazaní povinnosťou nikomu okrem pápeža. Jezuitov preto ich protivníci stále znova podozrievali z rôznych sprisahaní voči suverenite štátu. Po zákaze v r. 1773 mohli jezuiti existovať už len v Rusku.

V r. 1814 bola Spoločnosť Ježišova znova povolená bulou pápeža Pia VII. „Sollicitudo omnium ecclesiarum“. Napríklad v Rakúsku začala rehoľa znova pôsobiť až v r. 1829. V súčasnosti žije a pracuje v Rakúsku vyše 90 jezuitov. –zg-

 

Gaza: Katolícka cirkev pomáha obetiam vojny

 

Mníchov, 6.8.2014 (kath.net/KIN) 017 270 – Svetová katolícka nadácia „Kirche in Not“ podporuje Latinský patriarchát Jeruzalema v starostlivosti o obete vojny v Gaze bezprostrednou pomocou. Má sa tak zabezpečiť najmä lekárska starostlivosť o zranených civilistov v zariadeniach katolíckej cirkvi na mieste. Civilné obete vojny ošetrujú v súčasnosti v nemocniciach v Gaze, aj mimo Gazy. V katolíckej Nemocnici sv. Jozefa v Jeruzaleme leží 24 moslimov a jeden kresťan z Gazy.

Podporu potrebujú aj kresťanské zdravotnícke zariadenia v samotnej Gaze. Tie vážne trpia nedostatkom elektriny a pohonných látok a preto môžu pôsobiť iba obmedzene. Pohonné látky pre generátory elektrického prúdu a uvedenie do opätovnej prevádzky kresťanských zariadení v Gaze sú preto ďalšie úlohy humanitárnych síl. Príkladom je katolícka škola „Svätá rodina“, v ktorej je v súčasnosti umiestnených asi 1000 utečencov. Musí byť zrenovovaná, kým ju bude možné znova dať úplne do prevádzky.

Latinský patriarcha Jeruzalema, Fouad Twal (foto), apeloval na podporovateľov „Kirche in Not“ v Európe:

My vo Svätej zemi sme cirkev v núdzi. Prosím pokračujte v modlitbách za nás, vo svojej solidarite a pomoci. Potrebujeme to teraz viac ako predtým.“

Od utorka rána 7.00 hod. platí v Pásme Gaza prímerie. Izraelská armáda ohlásila, že sa chce úplne stiahnuť z Gazy. Podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva prišlo vo vojne od 8. júla o život vyše 1700 Palestínčanov, viac ako 9000 bolo čiastočne ťažko zranených, vyše 254 000 ľudí je v rámci Gazy na úteku. Na izraelskej strane zomrelo 64 vojakov a 3 civilisti.

Aj kresťanské spoločenstvo v Gaze bolo vojnou vážne zasiahnuté. V oblasti s približne 1,8 miliónom moslimských obyvateľov žije asi 1370 kresťanov. Grécko-pravoslávna cirkev má odhadom 1200 veriacich, rímskokatolícka asi 170. Obe cirkvi prijali do svojich zariadení okrem kresťanských aj moslimských utečencov. –zg-

 

Svetový deň modlitieb za pokoj v Iraku 6. augusta

Viedeň, 6.8.2014 (kath.net/KIN) 017 269 – Medzinárodná katolícka nadácia „Kirche in Not“ pozýva ľudí z celého sveta na Deň modlitieb za pokoj v Iraku, ktorý sa koná 6. augusta, na sviatok Premenenia Pána. Spoločne s chaldejským patriarchom Louisom Rafaelom Sakom pozýva nadácia „všetkých ľudí dobrej vôle, aby spojili svoje hlasy a svoje srdcia pred Pánom a vyprosili pokoj,“ ako to napísal v posolstve k tomuto dňu patriarcha Sako.

Inšpiráciou k tejto iniciatíve bola výzva Svätého Otca, zastaviť násilie v Iraku, povedal Johannes von Heereman, medzinárodný prezident „Kirche in Not“: „Pápež František minulú nedeľu pri modlitbe Anjel Pána vyzval ľudstvo ‚Zastavte to! Prosím vás z celého srdca – je tu hodina, aby sme to zastavili. Zastavte to, prosím!’ Táto naliehavá výzva nás podnietila k tomu, aby sme nielen kresťanov, ale aj veriacich iných náboženstiev, predovšetkým rôzne moslimské spoločenstvá, ktoré veľmi trpia vojnou, vyzvali k modlitbe za pokoj, ktorá by obsiahla celý svet. Vzhľadom na také utrpenie, na aké sa dnes musíme prizerať v Iraku, je na čase, aby sme sa spojili s našimi trpiacimi bratmi a sestrami a svetu ukázali, že sme ich neopustili.“

Patriarcha Sako, ktorý napísal aj modlitbu k tejto iniciatíve, v posolstve uvádza:

Sviatok Premenenia Pána je sviatkom premeny sŕdc a ducha pri stretnutí so svetlom Božej lásky voči ľudstvu. Nech svetlo hory Tábor naplní prostredníctvom našej blízkosti srdcia všetkých trpiacich útechou a nádejou. Nech posolstvo Tábora skrze naše modlitby pohne vládnucimi v tejto krajine, aby svoje osobné záujmy obetovali všeobecnému blahu.–zg-

 

 

*   *   *   *   *   *   *

 

                                   Napísali o nás v Rakúsku:

 

Slovenskí katolíci sú horliví návštevníci bohoslužieb

 

Bratislava, 6.8.2014 (kath.net/KAP) 017 268 – Približne polovica slovenských veriacich všetkých vyznaní a náboženských spoločenstiev navštevuje pravidelne bohoslužby. Ukázal to prieskum Slovenskej akadémie vied na reprezentatívnej vzorke 1215 osôb. Prepočítané na počet obyvateľstva Slovenska to znamená, že 28 percent obyvateľstva navštevuje bohoslužby každý týždeň – 8 percent viackrát do týždňa. Návštevy bohoslužieb sa úplne vzdáva 36 percent obyvateľstva.

Pri sčítaní ľudu v roku 2011 až 76 percent z 5,41 milióna obyvateľov uviedlo, že sú členmi jednej z 15 štátom uznaných cirkví alebo náboženských spoločenstiev. 62 percent Slovákov tvoria veriaci Rímskokatolíckej cirkvi, 7,5 percenta sa hlási k cirkvám reformácie. Asi 13 percent sa označilo ako bez vyznania – 10 percent tento údaj neuviedlo.

Ak oba prieskumy spojíme, tak nám vyjde, že „pevné jadro“ veriacich – teda tá časť, ktorá každý týždeň navštívi svätú omšu alebo bohoslužbu – tvorí na Slovensku tretinu obyvateľstva, ako povedal Miroslav Tížik zo Sociologického ústavu SAV. Pri prezidentských voľbách na jar sa o hlasy tohto „pevného jadra“ dosť bojovalo. Pri nasledujúcich regionálnych voľbách 15. novembra sa chystá ďalšia etapa boja.

V krajine známy farár z Farnosti Bratislava-Rusovce, Marián Prachár, komentoval výsledky prieskumu slovami, že cez týždeň chodí do kostola „veľmi málo ľudí, v nedeľu však dosť veľa ľudí“. Preto zostáva optimistom, pretože, ako povedal: „Máme aj mladú generáciu a mnohí si dnes nanovo kladú otázku, čo majú odovzdať svojim deťom.“

 

V Poľsku 39,1% veriacich na omši v nedeľu – v Rakúsku 12%

Nedávno zverejnilo štatistické údaje o návšteve omší aj Poľsko. Podľa nich sa počet ľudí, ktorí chodia v nedeľu do kostola, znižuje. V oficiálnu „nedeľu sčítania“ veriacich v októbri 2013 prišlo do kostola 39,1 percent katolíkov. To je historicky najnižší počet v Poľsku od počiatku sčítavania v r. 1980, v celoeurópskom meradle však veľmi vysoký počet.

Na porovnanie: Aj v Rakúsku, podľa údajov z r. 2012, má počet nedeľných návštevníkov svätých omši klesajúcu tendenciu. Kým v r. 2011 sa v tieto „sčítavacie nedele“ narátalo 647 000 a 680 000 veriacich na svätej omši, v r. 2012 to bolo 633 000 a 670 000. Pri počte katolíkov 5,36 milióna v r. 2012 tvoril tak podiel veriacich na nedeľnej svätej omši 12 percent. –zg-

 

Vatikán mlčí k prípadu zosadeného arcibiskupa Bezáka

 

Pressburg, 5.8.2014 (KAP) 017 267 – Pápežom Benediktom pred dvomi rokmi odvolaný trnavský arcibiskup Róbert Bezák, čaká naďalej na reakciu z Vatikánu na svoj prípad. Pápež František na okraj generálnej audiencie koncom júna prevzal od Bezáka osobne list, v ktorom znova raz žiadal objasnenie dôvodov svojho zosadenia. František odovzdal list svojmu sekretárovi so slovami: „To mi položte priamo na môj písací stôl.“

Hovorca Svätého stolca, Federico Lombardi, teraz pre slovenské noviny  „Nový čas“ na otázku čo je s listom, odpovedal: „Nemám nijaké bližšie informácie, ktoré by som vám mohol ponúknuť.“ Apoštolská nunciatúra v Bratislave na rovnakú otázku vôbec nereagovala.

Bezák sám pre „Nový čas“ vyhlásil, že dokiaľ nedôjde k rozhovoru s pápežom medzi štyrmi očami, nič nepovie. Už bolo „povedané a napísané, že Bezák musí naďalej mlčať a to stále platí,“ ako sa vyjadril bývalý arcibiskup, ktorému Vatikán koncom r. 2013 určil ako miesto pobytu kláštor redemptoristov v talianskom Bussolengu pri Verone. Bezák nechce mlčanie „prerušiť ani preto, že sa niektorí ľudia, nech už je to z akýchkoľvek dôvodov, stále o mňa a o moju kauzu zaujímajú“.  –zg-

                                    

*   *   *   *   *   *   *

 

 

Severná Kórea: Znova jeden zatknutý Američan

 

Pjöngjang, 5.8.2014 (kath.net/idea) 017 266 – Za to, že nechal na toalete Bibliu, sedí Američan Jeffrey Fowle (56) už tri mesiace v severokórejskej väznici. Polícia ho zatkla 7. mája na letisku v hlavnom meste Pjöngjangu, ako informujú médiá. Obvinili ho, že v Chongjinu na východnom pobreží krajiny spáchal „zločin proti štátu“. Jeho zločinom bolo, že v klube pre zahraničných námorníkov zanechal na toalete Bibliu so svojím menom a číslom telefónu, ako aj fotografie svoje a svojej rodiny. Podľa „Spiegel Online“ Fowle je veriaci, ale nie zvlášť hlboko či misionársky založený.

V Severnej Kórey sa v súčasnosti nachádzajú vo väzení aj dvaja ďalší Američania. Matthew Miller (24) bol takisto zatknutý pred 3 mesiacmi, pretože mal roztrhať svoje turistické vízum. Už od r. 2012 je vo väzení aj Kenneth Bae (46) – toho obvinili, že plánoval prevrat – za to bol odsúdený na 15 rokov trestného tábora.

 

30 000 kresťanov v trestných táboroch

Severná Kórea sa považuje za najzarytejšieho odporcu náboženstva na svete. Šírenie kresťanského posolstva je mimo štátom kontrolovaných cirkví  prísne zakázané. Diktátor Kim Jong Un sa necháva uctievať ako Bohu podobný vodca, ako už jeho otec Kim Jong Il (1941-2011) a jeho starý otec Kim Il Sung (1912-1994). Režim je podľa správy OSN zodpovedný za nesmierne kruté činy od vraždy, mučenia, sexuálneho násilia až po otroctvo. Kresťania sa považujú za štátnych nepriateľov, pretože uctievajú Boha a nie vládnucu dynastiu. Podľa bojovníkov za ľudské práva je najmenej 30 000 kresťanov v trestných táboroch s krutými podmienkami a častými trestami smrti. Za najmenší priestupok – ako napríklad krádež chleba hladujúcimi väzňami je trest zastrelením – aj detí! Súčasne však rastú podzemné spoločenstvá, v ktorých sa zhromažďuje podľa odhadov asi 100 000 kresťanov. Podľa oficiálnych údajov je z 24 miliónov obyvateľov asi 12 000 protestantov a 800 katolíkov. –zg-

 

Pápežská farma zvažuje otvorenie pre návštevníkov

 

Rím, 4.8.2014 (KAP) 017 265 – Pápežskú farmu v Castel Gandolfe možno čoskoro otvoria pre návštevníkov. „Podľa nášho názoru to patrí k ďalším projektom, ktoré treba zvážiť,“ povedal hlavný správca pápežských víl v Castel Gandolfe, Osvaldo Gianoli, pre „Rádio Vatikán“. Prvú skúšobnú návštevu už podniklo 350 detí a dospelých, o ktorých sa stará vatikánske Centrum starostlivosti o rodiny Santa Marta, ako informoval  Gianoli.

Pápežská farma ležiaca v Albánskych vŕškoch zásobuje pápeža a Vatikán mäsom, zeleninou, mliekom a olivovým olejom z vlastnej produkcie. Do poľnohospodárskeho podniku patrí aj vinohrad, ktorý darovali Benediktovi XVI. Mlieko z pápežskej farmy si môžu pútnici a turisti zakúpiť aj v obchodoch Castel Gandolfa.

Pred 5 mesiacmi pápež otvoril záhrady svojej letnej rezidencie v Castel Gandolfe pre návštevníkov. Záhrady možno navštíviť po predchádzajúcom prihlásení. Dopyt po tejto ponuke je veľmi veľký, ako povedal Gianoli. –zg-

 

Hamas zneužíva prostriedky z fondov EÚ

 

Osnabrück, 4.8.2014 (kath.net/KNA) 017 264 – Zneužívanie prostriedkov z fondov EÚ palestínskym Hamasom kritizovala nemecká poslankyňa za CDU Gitta Connemannová.

„Hamas financuje budovanie tunelov peniazmi Európskej únie určenými na humanitárnu pomoc,“ povedala politička, podpredsedníčka Nemecko-izraelskej spoločnosti, pre noviny «Neue Osnabrücker Zeitung» z 2. augusta. «Európska únia dala k dispozícii 300 miliónov dolárov na stavbu škôl a materských škôlok v Pásme Gaza. Podstatný podiel týchto peňazí pochádza z Nemecka. Tieto prostriedky však zneužili na stavbu teroristických tunelov», vyhlásila Connemannová.

V týchto tuneloch použili až 800 000 ton cementu, ktorý bol určený na stavbu škôl a škôlok. Z tohto sa musíme priučiť, aby EÚ využitie svojich fondov lepšie kontrolovala a zabránila ich zneužívaniu. «Potrebujeme monitoring najmä pri platbách štátom s vládami ako je Hamas.» Connemannová minulý týždeň cestovala na návštevu solidarity do Izraela. –zg-

 

Čína: Biskup kritizuje kampaň vlády proti cirkvám

 

Peking, 4.8.2014 (KAP) 017 263 – Už mesiace trvajúcu kampaň čínskej vlády proti katolíckym a protestantským cirkvám kritizoval biskup Vincent Zhu Waifang z čínskej Diecézy Wenzhou. Pretrvávajúce ničenie cirkevných budov a odstraňovanie krížov prispieva k „sociálnej nestabilite“ a je to reálne prenasledovanie kresťanov, ako uviedol biskup v pastierskom liste, ktorý vydala agentúra „AsiaNews“ v pondelok. Veriacich biskup Zhu vyzval, aby bránili svoje práva a dôstojnosť „silnou vierou“.

„Táto falošná a nespravodlivá“ kampaň sa začala už počiatkom roka zhodením kríža z veže protestantského kostola v meste Sanjiang, ako pripomenul 88-ročný biskup, ktorý sám strávil 16 rokov v pracovnom tábore a 7 rokov vo väzení. Ospravedlnil sa za svoju neskorú reakciu – pôvodne očakával rýchly koniec kampane, no situácia sa neustále zhoršuje. Spočiatku čínske orgány ničili kostoly bez stavebného povolenia, no medzitým už dávno ničia aj legálne postavené chrámy.

Podľa neoficiálnych údajov v čínskej provincii Zhejiang, v Diecéze Wenzhou, v minulých mesiacoch zničili 229 kresťanských kostolov alebo odstránili ich kríže, medzi nimi 25 katolíckych Božích domov ako štátnej tak podzemnej cirkvi. Viacerí kresťania boli pri stretoch s políciou zranení, keď chceli svoje kostoly brániť.

Kňazská iniciatíva diecézy vo štvrtok žiadala od provinčnej vlády ukončenie ničenia. U niektorých cirkevných budov sa síce porušili povolené miery, ale v stavebných prácach sa dodržiavali zákony. Štátne orgány sa nedokázali odvolať na nijaký zákon, podľa ktorého by v určitej oblasti bol čo len kríž na kostole alebo na veži úplne zakázaný, uvádzalo sa v petícii. Keďže kostoly boli postavené zo zbierok, vláda stratila veľa z dôvery veriacich.

Diecéza Wenzhou so 110 000 katolíkmi, hovorila o „tragickom a ohyzdnom návrate kultúrnej revolúcie“. Diecéznu webovú stránku, na ktorej uverejnili list biskupa, ktorí sa na internete rýchlo rozšíril, v sobotu vláda zrušila. –zg-

 

Rakúsko: Hraničný kríž na pamiatku utečencov z NDR v r. 1989

 

Eisenstadt, 4.8.2014 (KAP) 017 262 – Dňa 12. augusta odhalia na rakúsko-maďarskej hranici pri Neckenmarkte (Burgenland) kríž na pamiatku úteku mnohých občanov NDR pred 25 rokmi. Jeden z iniciátorov „Železného kríža“ a spomienkovej slávnosti v hostinci „Zur Traube“ je „spievajúci farár“ Franz Brei, ktorý prišiel do Burgenlandu pôsobiť zo Steiermarku. Ako hostia sa očakávajú – prvý utečenec z NDR, ktorému sa podarilo prejsť v r. 1989 cez hranicu do Neckenmarktu, Uwe Mayer, ako aj ďalší utečenci ako svedkovia  doby.

Požehnanie kríža postaveného pri bývalej strážnej veži medzi Neckenmarktom v Rakúsku a obcou Harka v Maďarsku vykoná farár Franz Brei spolu s dvomi maďarskými duchovnými – katolíckym kňazom Antalom Némethom a evanjelickým farárom Balázsom Masterházym. Potom sa bude konať slávnostné podujatie v hostinci v Neckenmarkte s očitými svedectvami z r. 1989 a spred pádu železnej opony. Okrem hostí z Nemecka bude mať príhovor burgenlandský zástupca hajtmana Franz Steindl, vojenský veliteľ Burgenlandu, Johann Luif, maďarský poslanec Matjasz Firtel a krajský rada Peter Reszar. –zg-

 

Má Rakúsko ministra zdravotníctva či ministra potratov?

 

Viedeň, 3.8.2014 (kath.net) 017 261 – Rakúska ľudová strana ÖVP ostro kritizovala požiadavky ministra zdravotníctva socialistu Stögera (SPÖ), čo sa týka potratov. Marilies Flemmingová, bývalá rakúska ministerka pre rodinu a spolková členka predsedníctva Rakúskeho zväzu seniorov, 1. augusta vo vyhlásení konštatovala:

„Je zahanbujúce, že taký dlhý čas po uzákonení lehoty pre potrat sa ešte stále považujú za potrebné toľké potraty. Pri zavedení lehoty sa to zo všetkých strán prediskutovalo, teraz sa neobmedzene ponúka osveta a pomoc, aby potraty už neboli potrebné. No ako sa zdá, deje sa pravý opak. Už len skutočnosť, že Rakúsko ako jediná krajina nemá dodnes anonymnú štatistiku o prípadoch a dôvodoch potratov, je neprijateľná.“

Flemmingová pripomenula aj lekárske poznatky: „Každý lekár vie, že pri zahniezdení oplodneného vajíčka vzniká celkom určitá ľudská osoba. Vlastnosti, výzor, farba vlasov – všetko je už stanovené.“

Bývalá ministerka pre rodinu hovorila aj o utrpení žien po potrate. „Mnohé ženy celé roky trpia vedomím, že zabili vlastné dieťa vo vlastnom tele. A pre mužov sa definitívne skončili problémy s tým, že sa vzdali zodpovednosti. Pretože načo sa prispôsobovať, žena nech láskavo ide na potrat, ak sa ‚sa niečo stane‘. Minister zdravotníctva by mal dnes veľkú úlohu urobiť potraty nepotrebnými – a nie profilovať sa ako potratový minister. Zdravie ženy a život dieťaťa musia konečne stáť v centre všetkého!“ –zg-

 

Sekulárni izraelskí vojaci reagujú vnútorne zneistene

 

Nemecký praktikant v Izraeli informuje, že sekulárni izraelskí vojaci si stále viac kladú otázky: „Prečo všetko toto utrpenie … prečo sme my ako Židia takí nenávidení?“ A oni sú tým viac otvorení pre Evanjelium a hľadajú pravdu.

 

Jeruzalem, 3.8.2014 (kath.net/RV) 017 260 – O „veľmi odlišných reakciách“ medzi mladými izraelskými vojakmi informoval nemecký praktikant Benjamin Roller v interview pre „Rádio Vatikán“. Roller je na konci svojho dobrovoľného roku sociálnej služby, ktorý absolvoval v zariadení pre ľudí, čo prežili holokaust v Izraeli. „Zbožní židovskí vojaci prirodzene vedia, lebo poznajú Tóru, že všetky národy budú proti Izraelu a že oni už od r. 1948, keď bol tento štát založený, musia o túto krajinu bojovať – v boji za nezávislosť, vo vojne Jom-Kippur a teraz proti Hamasu v Gaze“, vysvetľuje Roller. Toto je však iné „u sekulárneho a liberálneho obyvateľstva“. To nebuduje „svoj život na náboženstve, ale na iných veciach. „A tí sa ponárajú stále viac a viac do beznádeje, do nezmyselnosti a kladú si otázky: ´Prečo všetko toto utrpenie, prečo sa toto všetko musí diať, prečo sme my, ako Židia, takí nenávidení.´ A oni sú tým aj viac otvorení pre Evanjelium a hľadajú pravdu.“

Náhľad do každodennej situácie obyvateľstva pod neustálym ostreľovaním raketami Hamasu poskytuje ďalšie vysvetlenie Rollera:

„V súčasnosti máme v dome hostí, ktorí bývajú v blízkosti Pásma Gazy. Prijali sme týchto dôchodcov, lebo v čase poplachu sa nedostanú včas do krytu. Majú tam aj 70 – 80 poplachov denne. Nebezpečenstvo je jednoducho priveľké, že protiraketový obranný systém raketu nezachytí, že zasiahne cieľ a ľudia nebudú v bunkri.“ –zg-

 

Lekár z USA chcel pomáhať proti epidémii ebola

 

Americký lekár Kent Brantly (33) bojoval v Libérii proti ebole a teraz sa sám nakazil smrteľným vírom. No je pevne zakotvený v kresťanskej viere: „Vrúcne sa modlím, aby mi Boh pomohol chorobu prežiť.“

 

Wetzlar, 3.8.2014 (kath.net/idea – Tobias B. Ottmar) 017 259 – Lekár Kent Brantly (na snímku) z Fort Worthu v Texase) má srdce pre Boha. A má srdce pre chudobných a slabých. Preto sa v októbri rozhodol odcestovať do Libérie, aby tam podporil prácu kresťanskej nadácie Samaritan’s Purse (Peňaženka Samaritána). Nasadenie malo trvať dva roky. Najprv pôsobil na pôrodníckom a detskom oddelení v hlavnom meste Monrovia. Keď sa na jar začali množiť prípady eboly, rozhodli sa Brantly s manželkou napriek tomu zostať v krajine. Lekár pomáhal, kde ho potrebovali. No minulý týždeň Brantly u seba konštatoval symptómy eboly, okamžite sa odobral do izolácie a informoval členov tímu. Jeho kolegovia potvrdili, že vedel o riziku, ktoré prináša vypuknutie epidémie v jednej z najchudobnejších krajín sveta. Svoje rozhodnutie neľutuje.

„Kent sa rozhodol, že bude celý život žiť ako lekár a misionár“, hovorí jeho matka Jane Brantly, ktorá je so synom denne v kontakte. „Jeho srdce patrí Afrike.“ Už v minulosti pôsobil v rámci humanitárnych zásahov v Ugande a Tanzánii a po zemetrasení na Haiti aj v tejto krajine.

 

„Mimoriadna potreba slúžiť slabým“.

Vo Fort Worthe navštevoval Brantly s rodinou „Southside Church of Christ“ (Južnú Kristovu cirkev). Jeden predstavený, Kent Smith, opisuje vieru člena svojho cirkevného spoločenstva: „On má mimoriadnu potrebu nasledovať poverenie Ježiša slúžiť chudobným a slabým.“ V spoločenstve sa Brantly angažoval okrem iného v komisii pre rozdeľovanie prostriedkov zo zbierok pre kresťanské diela. Jeho manželka organizovala návštevy a zásobovanie jedlom starých a chorých, ktorí potrebovali pomoc.

Správa o jeho ochorení vyvolala v spoločenstve veľkú účasť. „V stredu  (30. júla) prišli mnohí na mimoriadne stretnutie, aby sa za Kenta modlili“, povedal Smith. Od 6. do 22. hod. sa rôzne modlitbové skupiny nepretržite za neho modlili k Bohu.

 

Aj nemeckí kolegovia šokovaní

Správa, že s Brantlym je aj jeden z lekárov sám infikovaný smrteľným vírusom, šokovala aj jeho nemeckých kolegov na mieste. Najmä ak uvážime, že hygienické opatrenia sú v takej situácii veľmi dôkladné. Preto ťažko pochopiť, ako sa mohol Brantly vírusom infikovať. Liberiánske ministerstvo zdravotníctva preto začalo vyšetrovanie.

 

Brantly a jeho rodina naďalej dúfajú

Napriek úplne bezvýchodiskovej situácii Brantly sa nevzdáva nádeje: „Vrúcne sa modlím, aby mi Boh pomohol túto chorobu prežiť,“ uviedol v liste priateľovi lekárovi. A vyzval, aby sa ľudia aj za ostatných infikovaných modlili – nemajú sa sústreďovať iba na neho, veď nie je viac hodný ako ostatní chorí, ako napísal.

Aj jeho manželka – ktorá už pred jeho nakazením sa s deťmi vrátila do USA – pevne zdieľa vieru svojho muža: „Ako ľudia s hlbokou vierou v Ježiša, úprimne ďakujeme ľuďom na celom svete, ktorí sa za Kenta a jeho hroznú situáciu modlili. Naďalej sa opierame o túto vieru a hľadáme útechu u Boha.“

Brantly vlastne chcel tento týždeň navštíviť svoju rodinu v Texase. Či ho ešte niekedy uvidí, je v súčasnosti úplne neisté. Pretože vírus často rozvinie až v 2. či 3. týždni svoje hrozné účinky. No Brantly je silný:

„On bojuje proti chorobe tak, ako to od človeka ako je on očakávame,“ uvádza nadácia „Samaritan’s Purse“. Nech je teda jeho boj úspešný. –zg-

 

+ Zomrel austrálsky kardinál Edward Clancy

 

Canberra, 3.8.2014 (KAP) 017 258 – Emeritný arcibiskup Sydney, kardinál Edward Clancy, zomrel podľa austrálskych médií v nedeľu, 3. augusta, vo veku 90 rokov v opatrovateľskom domove rehoľných sestier v Randwicku. Strávil tam posledných osem rokov života. Kardinál Clancy viedol Arcidiecézu Sydney ako jej siedmy pastier v rokoch 1983 až 2001.

 

Po smrti kardinála Clancyho má kolégium kardinálov 210 členov, z toho dosiahlo 92 vek 80 rokov – teda vekovú hranicu účasti na voľbe pápeža.

 

Kardinál Clancy sa narodil 13. decembra 1923 v Lithgowe v štáte New South Wales. Za kňaza bol vysvätený v r. 1949. Po promócii v r. 1965 pôsobil ako učiteľ a vysokoškolský duchovný pastier v Sydney, neskôr ako hovorca arcidiecézy. V r. 1974 bol menovaný za pomocného biskupa v Sydney, v r. 1978 sa stal biskupom diecézy hlavného mesta Canberra. O 4 roky neskôr prešiel do Sydney. V r. 1988 ho pápež Ján Pavol II. prijal do kolégia kardinálov.

Po jeho odchode do dôchodku ho v r. 2001 nahradil George Pell. Pápež František nedávno povolal kardinála Pella za vedúceho ústredného hospodárskeho a finančného orgánu Vatikánu v Ríme. Jeho nástupca v Sydney zatiaľ menovaný nebol. –zg-

 

Ukrajinská cirkev víta sankcie EÚ proti Rusku

 

Kyjev, 2.8.2014 (kath.net/KNA) 017 257 – Gréckokatolícka cirkev Ukrajiny uvítala 1. augusta do platnosti vstúpené hospodárske sankcie EÚ proti Rusku. «Tento krok je potrebný, aby sa Kremeľ zastavil a aby sa ukončilo krviprelievanie na východnej Ukrajine», povedal generálny sekretár biskupskej synody, pomocný biskup Bogdan Dziurach, 1. augusta pre nemeckú katolícku agentúru KNA. Západ vidí očividne stále jasnejšie, že ruská «agresia» proti Ukrajine ohrozuje celý svet. EÚ mala sankcie proti Rusku zostriť už skôr, aby sa predišlo eskalácii bojov, myslí si biskup Dziurach. «Stratégia vyčkávania či sa agresor nespamätá, priniesla doteraz iba nové obete a ešte väčšie utrpenie», povedal biskup.

Za kurz Moskvy v konflikte na Ukrajine 28 členských štátov EÚ sťažilo prístup štátnych ruských bánk na európsky kapitálový trh. Okrem iného rozhodli tiež o zákaze vývozu zbraní a špeciálnych prístrojov na ťažbu ropy.

Komisárska hlava Moskve vernej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, metropolita Onufri, sa medzitým sťažoval u prezidenta Petra Porošenka na viaceré zásahy vládnych jednotiek proti pravoslávnym duchovným. Ukrajinskí vojaci vraj v minulých týždňoch v Donecku viacerých kňazov zbili a nadávali im. Dodal, že jednému duchovnému v stredu na kontrolnom bode vzali auto a peniaze. Porošenka Onufri žiadal, aby zabezpečil, že sa takéto incidenty nebudú opakovať.

Na väčšinovo pravoslávnej Ukrajine je asi každý 10. obyvateľ gréckokatolíckeho vyznania. Proruskí separatisti mali v minulých mesiacoch na východnej Ukrajine usmrtiť jedného pravoslávneho kňaza a dvoch duchovných turíčníkov. Okrem toho šikanovali mnohých farárov menšinových cirkví za to, že podporujú vládu v Kyjeve. Vládne oddiely naproti tomu obvinili kňazov Moskovského patriarchátu, že stoja na strane separatistov. –zg-

 

Vatikán: Pozdrav pokoja pri omši má byť triezvejší

 

Kňaz nemá opúšťať svoje miesto pri oltári pri pozdrave pokoja

 

Vatikán, 1.8.2014 (kath.net/KNA) 017 256 – Výmena pozdravu pokoja pri katolíckej svätej omši má zostať na svojom mieste, ale má mať triezvejšiu formu. Vyplýva to z obežníka Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí biskupským konferenciám. Tým sa rušia úvahy preložiť pozdrav pokoja  napríklad pred prinášanie darov. Synoda biskupov v októbri 2005 a pápež Benedikt XVI. osobne podnietili preskúmanie tohto gesta, keďže tesne pred svätým prijímaním by mohol spôsobiť nepokoj.

Obežník podpísal kardinál Antonio Canizares Llovera, prefekt kongregácie. Text predložil pápežovi na audiencii 7. júna a pápež ho odsúhlasil. Pozdrav pokoja má zostať na svojom mieste, aby sa jeho preložením nespôsobil ďalší nepokoj počas omše. Avšak nie je potrebné, aby kňaz pri každej omši automaticky vyzýval k pozdravu pokoja. A kňaz nemá ani opúšťať svoje miesto pri oltári, aby si s veriacimi vymenil tento pozdrav.

Ďalej sa treba vyhýbať ďalším spevom o pokoji. Aj veriaci majú pri pozdrave pokoja zostať na svojich miestach a obmedziť ho len na susedov. Zvlášť sa toto gesto nemá rozširovať napr. pri svadbách či pohreboch o blahoželania, či prejavy sústrasti. Biskupské konferencie majú vypracovať inštrukcie, ktoré význam pozdravu pokoja v rímskej liturgii vysvetlia, uvádza kongregácia.

Synoda biskupov v októbri 2005 o význame Eucharistie sa zaoberala aj pozdravom pokoja. V záverečnom dokumente «Sacramentum caritatis» z 22. februára 2007 napísal Benedikt XVI., že je účelné, «toto gesto, ktoré naberá prehnané formy a práve pred svätým prijímaním môže vyvolať nepokoj, udržiavať v istých hraniciach». Veľká «hodnota tohto gesta» sa určite neumenší triezvou formou, ktorá je potrebná, aby sa v slávení zachovala primeraná klíma. Benedikt XVI. nariadil preskúmanie otázky a odporúčal «preveriť možnosť preložiť pozdrav pokoja do inej časti omše, napríklad pred prinášanie darov». Tam mal svoje miesto aj v Miláne praktizovanom starom ambroziánskom obrade. –zg-

 

Argentína: Biskupi si robia starosti pre štátny bankrot

 

Rím-Buenos Aires, 1.8.2014 (KAP) 017 255 – V argentínskej cirkvi vládne v súčasnosti „zmes starosti a obozretnosti“ vzhľadom na stroskotaný finančný spor medzi Buenos Aires a dvomi americkými fondami Hedge. Vzhľadom na nejasné východisko je potrebné vyčkať ďalší vývoj, povedal biskup Jorge Eduardo Lozano, predseda Komisie pre sociálnu pastoráciu pri Biskupskej konferencii Argentíny pre portál „Vatican Insider“. „Dúfame, že nedôjde k zhoršeniu zamestnanosti v krajine a situácie pre zvlášť zraniteľných ľudí.“

Biskup Lozano poukázal na konferenciu biskupov, ktorá pred mesiacom naliehala na rýchle vyriešenie problémov a pritom ostro kritizovala „len na špekuláciách založené hospodárstvo“. Tým sa vyjadrila súhlasne s pápežom Františkom, ktorý v „Evangelii gaudium“ viackrát odsúdil nekontrolovaný kapitalizmus, ktorý vedie k vylučovaniu ľudí z verejného blaha a k nerovnosti.

Súčasná situácia je „našťastie úplne iná“ ako štátny krach, ktorý Argentínu v r. 2001 uvrhol do chaosu, ako zdôraznil biskup z Gualeguaychu. Vtedy bola krajina inštitucionálne oveľa slabšia, štát bol „ochrnutý“ a celá dôvera v neho zničená. Cirkvi sa vtedy aktívne podieľali na opätovnom budovaní: zásobovali celé rodiny potravinami, založili charitné výmenné burzy predmetov dennej potreby, sprostredkovali prácu a iniciovali dialóg na zavedenie reforiem. Ako dedičstvo tej doby sa dodnes každoročne koná „sociálny týždeň“.

S hospodárskym výnosom 488 miliárd dolárov tretia najväčšia ekonomika Južnej Ameriky (po Brazílii a Mexiku) bola vo svojej histórii už viackrát platobne neschopná, pričom situácia v r. 2001 bola najzávažnejšia. Zadlženosť u súkromných veriteľov tvorila v r. 2002 až 124 percent hrubého domáceho produktu, dnes je to už len 12 percent.

Nový „technický“ bankrot nastal po tom, čo Najvyšší súd USA v júni potvrdil rozsudok z r. 2012, podľa ktorého Argentína musí splatiť fondu Hedge 1,3 miliárd dolárov plus úroky dvom fondom Hedge za pôžičky. Dohodu s fondami Hedge sa v 30-dňovej lehote dosiahnuť nepodarilo. Podľa súdu nesmie Argentína platiť úroky, dokiaľ nebudú vyrovnané dlhy u fondov Hedge. Dve ratingové agentúry – Fitch a Standard-Poor’s – nato znížili známku bonity Argentíny pre „čiastočnú platobnú neschopnosť“.

Prezidentka Argentíny Cristina Fernandez de Kirchner označila požiadavky fondov vo 31. júla v televízii ako „násilie“ a „vojnové rakety“, no prejavila ochotu k ďalšiemu rokovaniu. Dodala, že krajina vyčerpá všetky zostávajúce právne prostriedky. –zg-

 

Poľsko: 70. výročie Varšavského povstania

 

Varšava, 1.8.2014 (KAP) 017 254 – Cirkev, politika a spoločnosť v Poľsku si 31. júla a 1. augusta pripomenuli 70. výročie Varšavského povstania. Slávnostnú svätú omšu celebroval kardinál Kazimierz Nycz v piatok, 1. augusta, vo varšavskej katedrále. Varšavské povstanie z augusta a septembra 1944 – rovnako ako povstanie vo Varšavskom gete rok predtým – patrí k najdôležitejším akciám odporu v dejinách Poľska počas nacistickej okupácie v rokoch 1939-1945.

Vojenský ordinár Jozef Guzdek 31. júla vo Varšave povedal, že Poliakom nesmie byť ľahostajná „veľká láska k vlasti“ ich krajanov, ani ich odvaha a ochota obetovať sa v obrane proti nemeckým okupantom. Dnes ešte žijúci účastníci Varšavského povstania si zaslúžia úctu a vďačnosť.

Biskup Guzdek vyzval, aby sa všetky oslavy tohto výročia konali v atmosfére, ktorá napomáha zamyslenie sa a modlitbu. Biskup slúžil vo štvrtok pred pamätníkom Varšavského povstania svätú omšu, na ktorej sa zúčastnil aj prezident Bronislaw Komorowski.

 

Nemecký a poľský prezident otvorili výstavu v Berlíne

V Berlíne pripomína tieto udalosti z roku 1944 výstava, ktorú otvoril nemecký prezident Joachim Gauck. V príhovore povedal, že organizátori Varšavského povstania pred 70 rokmi boli aj vzormi pre opozíciu v Poľsku počas komunistickej nadvlády. Pripomenul, že povstanie sa pre nich stalo významným podnetom a inšpirovalo aj odbory Solidarita a dodal: „A nakoniec aj my, východní Nemci, sme cítili niečo z tejto sily poľskej tradície.“

Gauck otvoril výstavu „Dokumentačné centrum – topografia teroru“ spoločne s poľským prezidentom Bronislavom Komorowskim. Výstava prezentuje aj význam týchto udalostí pre poľskú identitu.

Nemecký prezident zdôraznil, že tradícia poskytla nádej, keď ešte na východe boli ľudia bez nádeje a povedal: „Poľský príklad nám nakoniec pomohol na jeseň 1989 podstúpiť riziko, hoci pokojný a oslobodzujúci výsledok, ktorý sa nakoniec stal revolúciou, sa nedal predvídať.“

Gauck pripomenul zvláštny osud Poľska počas druhej svetovej vojny a zdôraznil: „Nijaká iná krajina nebola odvlečením ľudí a vraždením tak vyľudnená, aby slúžila ako životný priestor nemeckému národu a odhliadnuc od časti Československa nebola nijaká iná krajina dlhšie obsadená Wehrmachtom. Okrem toho bola zrušená poľská štátnosť a krajina bola hospodársky vyrabovaná. A nacistický režim zriadil na poľskom území aj väčšinu koncentračných táborov, v ktorých boli zavraždené milióny európskych židov.“

 

Najväčšie ozbrojené povstanie druhej svetovej vojny

Pre tankové boje východne od Varšavy nedokázali Nemci vtedy nasadiť proti povstalcom tankové oddiely. A okrem toho 1. ukrajinský front Červenej armády pri  Pulawy južne od Varšavy prekročil Vislu, čím boli blokované ďalšie tankové jednotky Nemcov. Takže nie Wehrmacht, ale špeciálne oddiely polície, SS, východných légií o. i. pod vedením generála SS Ericha von dem Bacha-Zelewského, mohli Varšavské povstanie potlačiť.

Po prvých zásahoch poľskej domácej armády, čo bolo najväčším jednotlivým ozbrojeným povstaním v Európe proti okupantom v druhej svetovej vojne, zhromaždili Nemci na predmestí väčšie sily a prešli do protiofenzívy, pričom usilovali najmä o zničenie jednotlivých ohnísk povstania. Vo štvrti Praga bolo povstanie potlačené už po 4 dňoch, do 11. augusta dobyli aj štvrte Wola a Ochota. Nemci obsadili aj štvrť Powazki a obkľúčili staré mesto.

Generálny útok Nemcov na staré mesto sa začal 19. augusta, pričom sa povstalci po úporných bojoch pokúšali stiahnuť na predmestia aj cez kanále. Po dobytí Powisle 5. septembra bola Czerniakow, štvrť hraničiaca s Vislou,  jedinou štvrťou kontrolovanou povstalcami.

V polovici septembra Červená armáda a po jej boku bojujúca Prvá poľská armáda zabrali štvrť Praga a prenikli až na východný breh Visly. Dva mosty postavené poľskými vojakmi však neudržali. Nemci sústredili útoky na štvrte Mokotow a Zoliborz, ktoré kapitulovali 27. a 30. septembra. Pretože odnikiaľ sa nedala čakať pomoc a obyvateľstvo pocítilo tvrdú päsť Nemcov vraždením, odvlečením a nútenými prácami a už nemali ani muníciu, rozhodol veliteľ povstania generál Tadeuzsz Bor-Komorowski o kapitulácii 2. októbra.

Varšavské obyvateľstvo bolo vyhnané z mesta a 100 000 občanov odvlečených na nútené práce do Nemecka a potom okupanti cielene hľadali židovských utečencov a vraždili ich. Varšava bola systematicky zničená. V rozkaze veliteľa SS a policajného šéfa Heinricha Himmlera sa vtedy uvádzalo, že „svet má vidieť, čo sa stane s mestom, ktoré sa odváži postaviť sa proti nacionálno-socialistickému Nemecku“.

 

Komunisti zakázali spomienku  

So začiatkom komunistického režimu v Poľsku v r. 1947 sa povstanie oficiálne zamlčiavalo, pretože ho neorganizovali komunisti. História povstania bola dlhé desaťročia „bielou škvrnou“ na oficiálnom písaní dejín, súčasne však bola hlboko zakorenená vo vedomí mnohých Poliakov. Bývalý poľský minister zahraničia a historik Vladislav Bartoszewski povedal, že dobytie Varšavy Červenou armádou by bolo bývalo možné. Stalin tieto plány, ktoré sú aj zdokumentované, však 8. augusta zavrhol. Tak príchod sovietskej armády nechal na seba čakať až do januára 1945, ako povedal Bartoszewski. –zg-

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *