Život Cirkvi vo svete 10/2017

Obsah

Medzinárodná iniciatíva „Solidarita s Františkom“

‚Rolling Stone‘ s titulnou stranou ‚Popová hviezda pápež‘

Buenos Aires: Feministky vystrájali pred katedrálou

Taliansko: Cirkev bráni utečeneckú politiku vlády

Lombardi odmieta odstúpenie Benedikta XVI. na nátlak

Pápež naznačuje otvorenie sa v otázke celibátu

Arcibiskup: ‚František nemôže protirečiť Jánovi Pavlovi II.’

´Brat Fúzač´ dobýva srdcia

Muž na nedeľnej omši: ‚Obráťte sa k Alahovi!‘

Odpor proti požiadavke ‚Manželstvo pre všetkých‘

Patriarcha Sako: Utečenci z Mosulu mrznú na púšti

Diecéza Regensburg cestuje na „Pochod za život“

USA: Trump navštívil súkromnú školu

Arcibiskup objednal ‚erotické’ maľby do katedrály

Znovu objavili významné spisy k pápežovi Piovi XII.

Ruský poslanec chce zakázať Disneyho film

Islamské náboženstvo rastie najrýchlejšie na svete

Exorcisti varujú pred zaklínaním Trumpa

Bavorsko: Ďalší vyhorený Boží chrám

Vyhlásenie: Cantate Domino canticum novum

Pápež za modernú sakrálnu hudbu bez banalít

Egypt: Moslimovia zodpovední za útoky na kresťanov

Obrovský kríž v Mosule

Kancelár rytierov o opozícii voči pápežovi

Biskup z Mostaru pochybuje o zjaveniach v Medžugorí

Nemecko: Po znesväteniach kostol zatvorili

Rakúsko: Cirkev a odbory za voľnú nedeľu

„Bývalí podporovatelia chcú odstúpenie pápeža“

Tresty 8 Iračanov, čo znásilnili ženu, vraj vysoké

Medzinárodná iniciatíva „Solidarita s Františkom“

Viedeň, 10.03.2017 (KAP) 020 321 – „Solidarita s Františkom“: je názov medzinárodnej iniciatívy angažovaných katolíkov z Rakúska, ktorá chce brániť pápeža Františka proti „často nekvalifikovanej kritike“ a hlási sa k reformnému kurzu. Podnietení „Sieťou – moderne veriť“ vo Viedni podporujú všetci signatári verejne Františka na jeho ceste, „premeny Cirkvi na životu slúžiacu, súcitnú Cirkev“. Biskupom sa adresuje výzva, aby podali „odvážne návrhy“ a tie po dohode s rímskym biskupom „radostne realizovali“.
„Solidaritu s Františkom“ ohlásili ako prví podpísaní prominentní zástupcovia cirkvi z Rakúska, Nemecka, Švajčiarska a zo Slovenska. Sú medzi nimi teológovia, ako švajčiarsky biblista Walter Kirchschläger (Luzern), rakúsky dogmatik Roman Siebenrock (Innsbruck), religionista Anton A. Bucher (Salzburg), či nemecký zakladateľ interdisciplinárneho Inštitútu pre teológiu, vedu a kultúru Hermann Häring (Tübingen), predsedníčka Katolíckeho hnutia žien Rakúska, Veronika Pernsteinerová, opát Christian Haidinger OSB a páter Franz Helm SVD z Konferencie rehoľných predstavených Rakúska, zakladateľka a prezidentka „Spolku celibátom postihnutých žien“ (ZöFra) zo Švajčiarska, Gabriella Loser-Friedli, viedenský náboženský žurnalista a iniciátor „Platformy kresťania a moslimovia“, Peter Pawlowsky, (Duisburg) a „Teofórum“ zo Slovenska.
Rozhodnutia a štýl úradu biskupa Ríma možno tak, ako u jeho predchodcov, aj kritizovať, konštatujú signatári vo vyhlásení. Kritiku však treba vyjadrovať „konštruktívne, otvorene, priamo, vecne a s úctou k dôstojnosti človeka“.
V ostatnej dobe to podľa Hansa Petra Hurku vždy tak nebolo – dokonca ani u vysokých cirkevných predstaviteľoch. Poukázal na otázky štyroch kardinálov k „Amoris laetitia“ a plagátovú kampaň v Ríme. „Zosadzovanie a potupovanie“ treba pri kritike vylúčiť. „Cestou je férový dialóg, ktorý rozdielne názory meria na Ježišovom posolstve.“

„Ceníme si jeho skromnosť“
Vo vyhlásení sa vyjadruje chvála a vďaka Františkovi za jeho „účinné verejné zasadzovanie sa za pokoj a spravodlivosť, ako aj zdravé životné prostredie a za férové hospodárstvo, rovnoprávne rešpektovanie všetkých žien a mužov v okrajových sférach spoločnosti a za spravodlivú, participatívnu, odpúšťajúcu a milosrdnú Cirkev. „Ceníme si jeho skromnosť, jeho výrazné ľudské znamenia a … výslovne podporujeme jeho pokusy Ježišove zásady pastoračne a štrukturálne integrovať do života Cirkvi.“
Biskupom sa adresuje prosba, „podporovať pápežovu cestu ešte zreteľnejšie – nielen slovami, ale najmä skutkami“. Treba vnímať „znamenia doby“ a vyvíjať odvážne reformné návrhy a po dohode s pápežom ich realizovať. „Aj farnosti treba povzbudzovať k samostatnosti a vlastnej zodpovednosti. Umožnite ich vedenie vhodnými ženami a mužmi, ako aj lepší prístup k Eucharistii a to alternatívami k celibátu.“
„Signatári sa zaväzujú voči všetkým ľuďom – pokiaľ sa dá – zastávať modernú vieru, postaviť sa otázkam doby, sledovať teologický vývoj a zasadzovať sa za spravodlivosť a pokoj, za dôstojný prístup ku všetkým ľuďom a stáť pri utečencoch, nezamestnaných, osamelých rodičoch, diskriminovaných a pri ľuďoch v núdzi.“ K podpore tejto výzvy pozývajú jednotlivcov, skupiny aj organizácie. (Text na: www.zeitgemaess-glauben.at) –zg-

‚Rolling Stone‘ s titulnou stranou ‚Popová hviezda pápež‘

Miláno, 10.3.2017 (kath.net/KAP) 020 320 – František navštívi 25. marca Miláno a príde aj do väznice pre mládež San Vittore. Záverečnú svätú omšu nebude mať v Miláne, ale v blízkom parku „Autodromo-Park“ v Monze. Očakáva sa na ňu viac ako 400 000 veriacich.
Talianske vydanie legendárneho hudobného časopisu „Rolling Stone“ preto venovalo najnovšie číslo pápežovi Františkovi. „Papa Pop“ znie nápis na titulnej strane, ktoré ho ukazuje so známym gestom zdvihnutého palca.
„Zvolili sme si pápeža a jeho nadchádzajúcu návštevu v Miláne 25. marca ako tému časopisu,“ oznámila redakcia v Miláne v stredu. „František je svojimi spôsobmi a vyjadrovaním úplne normálny – tak ako náš chlieb doma,“ cituje časopis režiséra Ermanna Olmiho, s ktorým robil interview o 80-ročnom pápežovi.
V reportáži opisuje „Rolling Stone“ život milánskej predmestskej mládeže, ktorej sídlisko s vežiakmi chce pápež navštíviť. Poukazuje pritom na Františkovu výpoveď, že skutočnosť vidí človek „lepšie z periférie, ako z centra“, ako aj na jeho výzvu mladým, aby „robili hurhaj“.
Ohlásené je aj interview s Antoniom Spadarom, znalcom pápeža a vydavateľom jezuitského časopisu „Civilta Cattolica“. „Rolling Stone“ vyšiel v Taliansku vo štvrtok.
V interview s nemeckým týždenníkom „Die Zeit“ František odmietol každý druh kult pápeža ako hviezdy. Nevidí sa ako nič zvláštne, ako povedal „Som – nechcem povedať ´obyčajný chudák´ – ale som celkom normálny človek, ktorý robí, čo môže. –zg-

Buenos Aires: Feministky vystrájali pred katedrálou

Buenos Aires, 9.3.2017 (kath.net) 020 319 – Sčasti zamaskovaní prívrženci potratov a feministky sa v noci Medzinárodného dňa žien pred katedrálou v Buenos Aires v Argentíne postarali o výtržnosti: hádzali kamene a fľaše na katedrálu, pred uzáverou založili oheň, ozývalo sa nenávistné skandovanie. Niektoré aktivistky sa odhaľovali. Istý mladý muž sa s vatikánskou zástavkou postavil pred zúriace ženy a strhla sa bitka. Desiatky chodcov sa tomu nečinne prizerali. Množstvo policajtov nakoniec muselo zasiahnuť slzotvorným plynom a došlo k zatýkaniu.
Táto katedrála bola do r. 2013 biskupským chrámom súčasného pápeža, arcibiskupa Jorge Bergoglia. –zg-

Taliansko: Cirkev bráni utečeneckú politiku vlády

Rím, 8.3.2017 (KAP) 020 318 – Talianska cirkev odmieta kritiku Rady Európy v Štrasburgu k talianskemu prístupu k migrantom. Na ich usporiadaný odsun sú potrebné „bezpečné kanály“, ako aj investície do ich pôvodných krajín, ako povedal vedúci odborného centra pre utečencov pri Biskupskej konferencii Talianska, arcibiskup Giancarlo Perego, pre taliansku katolícku agentúru SIR. Rada Európy kritizovala dlhé čakanie pri odsunoch migrantov. Touto praxou krajina riskuje, že povzbudí stále viac ekonomických migrantov zo severnej Afriky k pricestovaniu po mori, ako sa uvádza v správe RE zo stredy.
„Problémy sú síce čiastočne aj v postupe EÚ, no Taliansko musí túto prax zmeniť a lepšie kontrolovať napr. súkromné prijímacie centrá, aby sa zabránilo korupcii,“ uviedla Rada Európy.
„Správa neodhaľuje nič nové,“ komentoval arcibiskup Perego. „Je známe, že prijímanie utečencov v Taliansku má stále charakter núdzovej pomoci. Až 80 percent azylantov je v dočasných centrách, trávia tam aj rok a pol. Je však potrebný čas na vybudovanie primeraného systému s kratšími lehotami ako vo Švédsku, či v Nemecku, ako povedal arcibiskup Diecézy Ferrara-Comacchio.
Mons. Perego zdôraznil, že odsun utečencov nesmie byť úlohou iba hraničných krajín EÚ. Pozitívne vidí požiadavku rozdelenia utečencov do všetkých krajín EÚ – zvlášť vzhľadom na to, že ešte stále sa nepresídlilo 160 000 azylantov do celej Európy.
Na požiadavky Štrasburgu reagoval aj taliansky premiér Paolo Gentiloni: „Migračný problém by nedokázal vyriešiť ani čarodejník Merlin! Je však možné nahradiť ilegálne a smrteľne nebezpečné trasy utečencov. Taliansko tu robí priekopnícku prácu. Dúfam, že aj v Bruseli sa urobia ďalšie kroky krajinu v tomto podporovať.“
To, že Taliansko potrebuje podporu, je jasné aj zo správy poverenca pre utečencov Rady Európy, Tomáša Bočeka: „Je potrebná väčšia solidarita iných štátov EÚ a spravodlivejšie rozdelenie. Taliansko to nemôže zvládať samo. Krajinu treba podporiť aj v boji proti pašovaniu ľudí. Taliansko samo má ďalej pracovať na zlepšené podmienok prijímania utečencov a poskytnúť viac prijímacích centier ako aj zlepšiť ochranu detí.“ –zg-

Lombardi odmieta odstúpenie Benedikta XVI. na nátlak

Vatikán, 9.3.2017 (KAP) 020 317 – Bývalý vatikánsky hovorca a súčasný prezident vatikánskej Nadácie Josepha Ratzingera, Federico Lombardi SJ, odmietol novú vlnu sprisahaneckých teórií o odstúpení pápeža Benedikta XVI. ako neopodstatnenú. Reagoval tak na dohady emeritného arcibiskupa talianskej Ferrary, Luigiho Negriho, že vláda USA za Baracka Obamu mohla na pápeža vyvíjať „nesmierny nátlak“ pre jeho jasný postoj k ochrane života a tradičnej rodiny a priviesť ho tak 28. februára 2013 k odstúpeniu.
Arcibiskup Negri uviedol, že „táto veľká zodpovednosť vo Vatikáne aj mimo neho pre našu novú dobu vzhľadom na rozhodnutie Benedikta jedného dňa vyjde na svetlo“. „Nie je náhoda, že katolícke skupiny v USA požiadali prezidenta Trumpa, aby dal vyšetriť možný vplyv Obamovej vlády na odstúpenie Benedikta XVI. Arcibiskup Negri to povedal pre internetovú spravodajskú stránku Rimini 2.0.
„Také vyjadrenia vyvolávajú zbytočné zmätenie,“ napísal páter Lombardi vydavateľovi talianskeho blogu „Il Sismografo“ v stredu. „Arcibiskup Negri sám pripúšťa, že má málo znalostí o vnútornej situácii vo Vatikáne,“ poznamenal Lombardi. Potom poukázal na vyhlásenie Benedikta XVI. k odstúpeniu, ktoré zopakoval aj v interview s Petrom Seewaldom. Nikto ho k odstúpeniu nenútil, či dokonca sa ho pokúsil vydierať, ako uviedol Benedikt XVI. v knihe s interview. „Ak by sa o to pokúsili, tak by som práve neodstúpil, pretože sa nesmie stať, aby človek odstúpil pod tlakom.“ Táto výpoveď je „absolútne odlišná od toho, čo tvrdí Negri“, ako zdôraznil Lombardi. Vyjadril údiv nad tým, že Negri „tak demonštratívne odporuje tomu, čo Benedikt XVI. slávnostne vyhlásil a neskôr potvrdil“. Negri síce rád hovorí o „pevnom priateľstve“ s Benediktom XVI., ako povedal Lombardi ďalej. No toto protirečivé vyhlásenie sa zdá byť „zvláštnym dôkazom priateľstva“.
„Absolútne pravdivo hovorí Negri v interview, že Benedikt XVI. je duševne úplne svieži, ale telesne krehký. Práve v tejto jasnosti ducha si bol Benedikt XVI. vedomý toho, že čoskoro nebude schopný viesť dlhé obrady, audiencie, či zhromaždenia, nehovoriac už o cestách a návštevách farností,“ zdôraznil Lombardi.
Ako dôvod odstúpenia Benedikta XVI. (2005-2013) preto netreba predpokladať nejaký „strašný tlak zo zámoria“, ako povedal Lombardi. „Môžeme pokojne predpokladať, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie pred Bohom a pred ľuďmi. Za to mu môžu byť veriaci vďační a aj niektorí jeho nástupcovia,“ dodal Lombardi. –zg-

Pápež naznačuje otvorenie sa v otázke celibátu

Hamburg, 8.3.2017 (KAP) 020 316 – Pápež František naznačil možné otvorenie sa v otázke predpísaného celibátu pre kňazov. V dlhom interview pre nemecký týždenník „Die Zeit“ z 9. marca sa vyjadril k otázke, či by sa preverení ženatí muži („viri probati“) za istých okolností mohli stať kňazmi.
„To nemožno vylúčiť, Cirkvi – ide neustále o to, spoznať správny okamih, kedy Duch Svätý niečo požaduje. (…) Musíme premýšľať o tom, či ´viri probati´ sú jednou možnosťou. Potom musíme určiť, aké úlohy by mohli prevziať, napríklad v odľahlých farnostiach,“ povedal František. Potom sa postavil proti návrhu ponechať celibát kňazov slobodnému rozhodnutiu kandidátov.
Rozhovor sa konal podľa novín koncom februára vo Vatikáne. Je to prvé interview, ktoré František poskytol nemeckému žurnalistovi.
Pápež sa tiež vyslovil za slobodu teologického výskumu:
„Pravda je nemať nijaký strach. Obavy zatvárajú dvere. Sloboda ich otvára. Aj ak je sloboda malá, otvára predsa malé okienko.“
Starosti vyjadril pápež z rastu populizmu v západných demokraciách: „Populizmus je zlý a končí sa zle, ako ukázalo minulé storočie,“ povedal František. Zdôraznil, že ten sa opiera o mesiáša a o ospravedlnenie povinnosti zachovať „identitu národa“. Pápež uviedol ako príklad politické metódy Hitlera v r. 1933 a povedal:
„Populizmus znamená národ zneužiť, správne? Pomyslite na rok 1933, po stroskotaní Weimarskej republiky. Nemecko bolo zúfalé, oslabené hospodárskou krízou v r. 1929 a potom prišiel tento muž a povedal: Ja môžem, ja môžem, ja môžem! Tu je Adolf. Tak to potom prebiehalo. On presvedčil národ o tom, že on môže všetko. Populizmus vždy potrebuje mesiáša.“

„Poznám pochybnosti vo viere aj chvíle prázdnoty“
Vzhľadom na úlohu pápeža František povedal, že netúži po tom, aby sa ho bralo za príklad a povedal: „Ja som celkom normálny človek, ktorý robí, čo môže. Som hriešnik a robím chyby a nesmieme zabúdať, že idealizácia človeka je vždy aj podprahovou agresiou. Mne sa nepriznáva byť chybujúcim hriešnikom.“
Potom poukázal na postavu sv. Petra, ktorý tiež prechádzal krízou. Povedal, že sám tiež pozná pochybnosti vo viere a chvíle prázdnoty a zdôraznil:
„Bez kríz nemôžeme rásť. Viera, ktorá sa nedostane do krízy, aby na nej rástla, zostáva infantilná. Aj Peter zaprel Ježiša a napriek tomu sa stal hlavou Cirkvi. Ten, kto si je stále istý v pravde je fundamentalista. Ježiš miluje hriešnikov viac ako spravodlivých. Rozhodne existujú temné chvíle, v ktorých hovorím: Pane, toto nechápem. To platí aj pre ťažkosti, ktoré som si sám nadrobil. Pretože som hriešnik a potom sa rozzúrim. To druhé som si však medzitým takmer odvykol.“
Na otázku, či pozná aj chvíle, v ktorých zásadne pochybuje o Bohu a Ježišovi, pápež František odvetil: „Áno, áno, … chvíle prázdnoty … Hovoril som o temných momentoch a o momentoch prázdnoty. Poznám aj momenty prázdnoty.“
Pápež ďalej povedal, že viera je dar, a nie niečo, čo si nadobudneme:
„Pána musíme pokorne o vieru prosiť. Niekedy musíme v kríze zotrvať a prosiť, aby nám bola daná viera naspäť – skôr – či neskôr. Viera je svetlo, dar, presvedčenie a schopnosť vysvetľovať si vlastný život. Tomu, kto verí, je všetko možné.“

Cestovné plány pápeža
Na otázku o jeho cestovných plánoch František povedal, že do Nemecka zrejme nepríde. Termínový kalendár má na tento rok plný. Okrem dvoch cirkví v Nemecku ho pozvala aj kancelárka Angela Merkelová: „Ale to bude ťažké tento rok, sú naplánované toľké cesty.“ Ani na rok 2018 nepozná plány návštevy Nemecka. Dodal, že aby problém riešil, cestoval v r. 2016 k luteránom do Švédska osláviť začiatok spomienkového roka reformácie a 50. výročie jubilea katolícko-protestantského dialógu.
Pápež František potom ocenil predsedu Rady evanjelických cirkví Nemecka (EKD), krajinského biskupa Heinricha Bedforda-Strohma, s ktorým sa nedávno stretol vo Vatikáne: „Je to dobrý muž. Má oheň v srdci.“

„Môj spôsob sa niektorým nepáči“
Na otázku, či sa cíti byť dotknutý útokmi z Vatikánu, František povedal, že sa denne modlí za veľa zmyslu pre humor a za vnútorný pokoj. Dodal, že ten od zvolenia za pápeža nestratil a povedal: „Dokážem pochopiť, ak môj spôsob pristupovať k veciam sa niektorým nepáči. To je legitímne a ľudské a obohacujúce.“
Vzhľadom na spor s Rádom maltézskych rytierov obhajoval amerického kardinála Raymonda Burkeho. „Kardinála Burkeho nepociťujem ako odporcu. Kardinál je stále patrónom rádu. Problémom skôr bolo, že „kardinál Burke nedokázal túto vec riešiť, pretože už nekonal samostatne“. „Ide o to, aby sa v ráde trocha upratalo a preto som tam poslal delegáta, ktorý má inú charizmu ako Burke“, povedal pápež.
František zdôraznil, že Burke je excelentný právnik. „Pre strašný prípad zneužívania som ho poslal na ostrov Guam. Táto úloha je takmer vyriešená. Za to som mu veľmi vďačný.“ Pápež potom poprel fámy, že kardinála poslal kvázi do vyhnanstva.
Pápežom Františkom znova dosadený veľký kancelár Rádu maltézskych rytierov, Albrecht von Boeselager, nedávno robil zodpovedným za jeho prepustenie mocenský boj v ráde. V pozadí podľa neho stoja sily v opozícii k Františkovi, ktoré sa obávajú rozriedenia náuky Cirkvi o manželstve a rodine a odmietajú jeho výpovede o rozdelení bohatstva vo svete, ako povedal von Boeselager. Za túto eskaláciu robil zodpovedného kardinála Burkeho.

Arcibiskup: ‚František nemôže protirečiť Jánovi Pavlovi II.’

Philadelphia, 8.3.2017 (kath.net/jg) 020 315 – Mons. Charles Chaput, arcibiskup z americkej Filadelfie (USA), odporúča pápežovi Františkovi, aby odpovedal na päť otázok – „dubia“ štyroch kardinálov Meisnera, Caffarru, Burkeho a Brandmüllera.
V interview pre katolícky portál Crux arcibiskup zdôrazňuje jasnosť evanjelia o rozvode a opätovnom sobáši: „Cirkvi je nemožné odporovať Ježišovým slovám. Presne tak je nemožné, že niečo, čo bolo pred 20 rokmi pravdou, už teraz pravdou nie je, ak ide o pápežský učiteľský úrad,“ povedal arcibiskup Chaput.
„Pápež František preto nemôže odporovať pápežovi Jánovi Pavlovi II., keď ide o otázky náuky. Amoris laetitia treba preto interpretovať vo svetle toho, čo dokumentu predchádzalo. To je v prvom rade Ježišovo hlásanie viery, ale v druhom rade učiteľský úrad Cirkvi. Preto nie je možné, aby išli na sväté prijímanie ľudia, ktorí žijú v manželskej nevere,“ zdôraznil arcibiskup Chaput. –zg-

´Brat Fúzač´ dobýva srdcia

Cochabamba (kath.net/pl) 020 314 – S takou pozornosťou františkáni v Cochabame v Bolívii nepočítali, keď mladého potulného psa vzali do kláštora. Veselý pes sa volá „Brat Fúzač“ a žije už mesiace v kláštore a rýchlo si dobyl srdcia bratov. Fotky chlpatého „novica“ vo františkánskom habite vyvolali medzinárodnú vlnu nadšenia na internete, dokonca sa o ňom hovorí aj v televízii. Už zakladateľ rehole sv. František bol známy svojou mimoriadnou láskou k zvieratám.
Františkáni dúfajú, že ich príklad pohne veriacich pomôcť túlavým psom, veď pre kresťana je láska k Božiemu stvorenstvu samozrejmosťou – alebo by aspoň mala byť.
„Brat Fúzač“ (španielsky: „Fray Bigoton“) vyzerá ako čistokrvný trpasličí fúzač. Obľúbená rasa pochádza z Nemecka, väčšie druhy sa používajú aj ako záchranné psy.
A meno psa? Františkáni ho vlastne nazvali „Carmelo“, no prezývka „Brat Fúzač“ mu už zrejme zostane …

Muž na nedeľnej omši: ‚Obráťte sa k Alahovi!‘

Dillingen, 8.3.2017 (kath.net) 020 313 – V kostole v nemeckom Dillingene v Augsburskej diecéze došlo v nedeľu k narušeniu nedeľnej svätej omše. Podľa polície počas prvého čítania začal muž tureckého pôvodu vykrikovať „Obráťte sa k Allahovi“ a s roztvorenými ramenami kričal „Allahu akbar“. Informovali o tom noviny „Augsburger Allgemeine Zeitung“. Lektorka musela čítanie nakrátko prerušiť. Viacerí veriaci vypovedali, že sa cítili zastrašení. Kostolník a dvaja ďalší veriaci muža, ktorý sa nesprával násilne, z kostola vyviedli a zavolali políciu. Polícia 38-ročného muža, ktorý býva v okolí, zadržala a odviezla do nemocnice pre podozrenie z psychického narušenia, odkiaľ ho onedlho zasa prepustili. Farár sa ešte nevyslovil, či podá oznámenie na políciu.
Turek už v septembri v inom kostole poškodil kopaním viaceré sochy svätcov a potom kopal aj do áut. Aj vtedy ho previezli do nemocnice. –zg-

Odpor proti požiadavke ‚Manželstvo pre všetkých‘

Berlín, 8.3.2017 (kath.net) 020 312 – „Absurdnou požiadavkou ‚Manželstvo pre všetkých‘ zatrúbila nemecká SPD halali na lov na Bohom daný prirodzený poriadok. Tu sa netvrdí o nejakom „práve“, ktoré neexistuje. Identita manželstva spočíva práve v celoživotnom zväzku muža a ženy, ktorí v sebe vyhradenom styku chcú byť plodní a mať spoločné deti. Tým je manželstvo jedinečné a zreteľne viac ako nejaké iné ľubovoľné spoločenstvo.“

Schulz za „manželstvo pre všetkých“
Zdôraznila to Hedwiga Beverfoerdeová (foto) k vyhláseniu strany SPD a jej kandidáta na kancelára Martina Schulza, že sa chce zasadzovať za tzv. „manželstvo pre všetkých“, kde majú dostať plné práva klasického manželstva muža a ženy aj homosexuálne páry. Hovorkyňa združenia „Demo für alle“ sa vyjadrila na otázku kath.netu. Ďalej konštatovala:
„Kto si myslí, že môže predefinovať manželstvo, nedosiahne nič iné, ako fake. S rovnakým právom by sa potom požadovalo ako ďalšie – rozšírenie manželstva aj na všetky druhy polygamie.“ A varovala:
„Jasné je, že s falošným ‚manželstvom pre všetkých‘ by homosexuálne páry požadovali právo na deti. To by malo za následok okrem práva na adopciu aj umelé oplodnenie a dokonca zrejme legalizáciu náhradného materstva. Prirodzené právo každého dieťaťa na otca a matku sa tak odsúva nabok. Proti tomu zbiera európska iniciatíva ‚Otec, matka, dieťa‘ 1 milión podpisov na jednoznačnú definíciu manželstva v európskom práve. Napríklad z Nemecka chýba ešte 15 000 podpisov. Akcia potrvá do apríla.“ –zg-

Patriarcha Sako: Utečenci z Mosulu mrznú na púšti

Vatikán-Erbil, 7.3.2017 (KAP) 020 311 – Desaťtisíce ľudí ušli pred bojmi irackej armády proti IS zo západu Mosulu. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hovorí o viac ako 45 700 ľuďoch, medzi nimi sú mnohé deti. Tie mnohé deti v táboroch OSN sú totálne vyčerpané a vystrašené, ako informoval Unicef. Chaldejský patriarcha Louis Raphael Sako opísal situáciu pre Rádio Vatikán ako „tragickú“.
„V stanoch na púšti nie je svetlo ani prúd, chýbajú potraviny aj voda,“ ako povedal patriarcha. „Ešte je zima a na púšti je zima, najmä v noci. Ľudia majú strach, že sa nebudú môcť vrátiť do svojich domov a majú strach aj pred pomstou. To je naozaj strašná situácia čakania bez toho, že by sme vedeli, kedy sa táto vojna skončí.“
Iracká armáda prenikla do západného Mosulu a zabrala významné vládne budovy. Ovládnutie starého mesta ešte potrvá. Boje sú ťažké, lebo v úzkych uličkách nemožno nasadiť pancierové vozy. Východný Mosul ovládla armáda už v januári.
Aj v Erbile, blízkom hlavnom meste Kurdov, prijali mnohých z Mosulu. Nemali často ani dokumenty, ako povedal miestny chaldejský arcibiskup Bašar Varda pre „Rádio Vatikán“. Arcibiskup Erbilu sa ako patriarcha Sako zasadzuje za to, aby poslední kresťania v Iraku zostali. „Pre celú krajinu je potrebné nové budovanie, zmierenie a sociálny pokoj. Na to je potrebná ponajprv bezpečnosť,“ povedal Varda a zdôraznil:
„Ak kresťanom neponúkneme podmienky na to, aby mohli zostať a obmedzíme sa len na slová, aby sme ich presvedčili, ešte viac ľudí opustí krajinu. Problémom je, že iracká vláda sa nespráva tak, aby kresťanov povzbudila zostať. A nemôžeme ignorovať fakt, že je tu marginalizácia kresťanov a jezídov. … Kresťanov si pritom vážia aj mnohí moslimovia …“ -zg-

Diecéza Regensburg cestuje na „Pochod za život“

Petra Lorleberg

Regensburg, 7.3.2017 (kath.net/pl) 020 310 – Diecézna komisia v bavorskej Diecéze Regensburg sa rozhodla zorganizovať zájazd na „Pochod za život“ do Berlína 16. septembra 2017. Navrhol to podpredseda komisie, Josef Irl, spoločne so združením mládeže „Jugend 2000“.
„Pochodom za život si spomíname na deti, ktoré sú v Nemecku deň čo deň zabíjané ešte pred narodením. Súčasne si pripomíname nespočetné ženy, matky, aj mužov, otcov a rodiny, ktoré tým trpia,“ povedal Irl. Informácia na webovej stránke diecézy má podtitulok: „Európa bez potratu!“
Regensburský biskup Rudolf Voderholzer už koncom januára oznámil, že sa znova zúčastní na „Pochode za život“. V homílii na 4. výročie biskupskej vysviacky povedal: „Aj tento rok si nedám vziať zúčastniť sa na ‚Pochode za život‘. Protesty, ktoré vyvoláva, mi ukazujú, aká dôležitá je táto akcia.“
Biskup Voderholzer sa zúčastnil na pochode aj v r. 2016, na ktorom po prvý krát zaznamenali rekordný počet piatich biskupov. Zúčastnil sa na ňom aj berlínsky arcibiskup Heiner Koch, pomocní biskupi Dominik Schwaderlapp z Kolína, Matthias Heinrich z Berlína a Florian Wörner z Augsburgu. V roku 2015 sa pochodu zúčastnili štyria nemeckí biskupi. Mnohí biskupi ako predseda BKN kardinál Reinhard Marx a kolínsky arcibiskup Rainer Maria Woelki poslali pozdravné slová. Na sociálnych sieťach sa vyjadruje nádej, že sa zúčastní ešte viac nemeckých biskupov ako kardináli Marx a Woelki.
Účasť katolíckych biskupov je v mnohých krajinách samozrejmá. Len pred niekoľkými týždňami podporilo na parížskom „Pochode za život“ 50 000 účastníkov asi 20 katolíckych biskupov.
Aj pápež František pochody podporuje a dokonca sa už aj sám zamiešal medzi účastníkov rímskeho pochodu. Pochodu v Berlíne viackrát poslal pozdrav a vyjadril podporu ochrancom života v Nemecku.
V písomnom príhovore pápež František pripomenul nemeckým biskupom pri návšteve Ad-limina 2015: „Nie dosť vysoko oceniteľnou úlohou biskupa je jeho podpora života. Cirkev nesmie nikdy prestať byť obhajkyňou života a nesmie robiť nijaké kompromisy, aby sa ľudský život neobmedzene chránil od počatia po prirodzenú smrť. Nemôžeme tu robiť kompromisy bez toho, že by sme sa sami nestali spoluvinníkmi na žiaľ rozšírenej kultúre odhadzovania všetkého – aj života.“
Ani jeden nemecký evanjelický biskup sa zatiaľ nerozhodol zúčastniť sa na pochode. No pochod má veľkú podporu z radov Evanjelickej aliancie, ako aj kresťanov slobodných cirkví. –zg-

USA: Trump navštívil súkromnú školu

Orlando, 7.3.2017 (kath.net/jg) 020 309 – Prvá škola, ktorú Donald Trump ako americký prezident navštívil, bola katolícka súkromná škola St. Andrew Catholic School v Orlande na Floride. Školy tohto druhu sú ideálne zariadenia pre znevýhodnené deti, ako povedal a zdôraznil, že vo svojej politike stavia slobodný výber školy do centra. Informuje o tom spravodajská agentúra Associated Press (AP).
„Vzdelanie je občiansko-právna téma našej doby,“ povedal Trump. Potom ohlásil zákon, ktorý má znevýhodneným žiakom umožniť navštevovať školu, ktorú si zvolia. Mnohí žiaci Školy sv. Ondreja využívajú program na poukaz školského štipendia z verejných prostriedkov, ktorého pomocou sa rodinám s nízkymi príjmami umožňuje platiť školné na súkromných školách.
Pri návšteve školy sprevádzala Trumpa ministerka školstva Betsy De Vosová. Ministerka sa už dlho zasadzuje za tieto štipendijné programy, ako aj za tzv. „charterové školy“. To sú školy financované štátom, ale spravujú ich súkromné organizácie. Majú viac slobody pri tvorbe učebných plánov, voľbe učiteľov a rozdelení rozpočtu. Školská inšpekcia kontroluje dosiahnutie učebných cieľov pomocou štandardizovaných testov v hlavných predmetoch. –zg-

Arcibiskup objednal ‚erotické’ maľby do katedrály

Terni/Rím, 6.3.2017 (kath.net/LSN/jg) – 020 308 – Nedávne otvorenie expozície homoerotického, rúhavého umenia v Katedrále v Terni, arcibiskupom Pagliom, riaditeľom vatikánskeho úradu pre dohľad nad Inštitútom sv. Jána Pavla II. pre štúdiá manželstva a rodiny na svete, vyvolalo niekoľko osudových otázok, ktoré treba naliehavo riešiť. Ochrana katolíckeho manželstva, mládeže a Cirkvi závisí na korektnom riešení tohto škandálu.

Arcibiskup Vincenzo Paglia, predseda Pápežskej akadémie pre život, je zobrazený na jednej zo sporných erotických malieb, ktoré sám objednal. Argentínsky umelec Ricardo Cinalli namaľoval obraz v r. 2007 v dóme v Terni. Obraz ukazuje Ježiša, ktorý v sieťach vynáša do neba nahých homosexuálov, transsexuálov, prostitútky a drogových dílerov. Paglia je na obraze polonahý. Objíma bradatého muža, ktorý má na sebe iba ľahkú látku okolo bokov.

Expozícia homoerotického umenia v katedrále arcibiskupa, ktorú má od r. 2007, nastoľuje dôležitú otázku ako mohol byť zvolený za predsedu Pápežskej rady pre rodinu, neskôr za riaditeľa Pápežskej akadémie pre rodinu a potom Pápežskej akadémie pre život a Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny. Je jasné, že sa stavia proti náuke Cirkvi o sexuálnej morálke. Táto otázka sama si vyžaduje skúmanie, čo do úmyslov a kritérií vo Vatikáne pri menovaní ľudí za pontifikátu pápeža Františka.
Na obraze sa tesne objímajú mnohé osoby. Erotické znázornenie je podľa Ricarda Cinalliho úmyselné: „Myslím si, že erotický aspekt je najvýraznejší u osôb v sieťach,“ povedal pre noviny La Repubblica.
Paglia, ktorý v r. 2000-2012 bol hlavou Diecézy Terni-Narni-Amelia, s ním úzko spolupracoval, ako povedal. Nijaký detail nie je náhodný, všetko bolo analyzované a prediskutované, spomínal umelec. Spolupráca bola ľudsky aj profesionálne „fantastická“ ako sa vyjadril. Paglia sa ho vraj za tie štyri mesiace nikdy nespýtal, či verí vo vykúpenie a nepriviedol ho tak do nepríjemnej situácie. Biskup mu však zakázal namaľovať kopulujúci pár.
Obraz ukazuje aj tak ako je, že človek v tomto živote aj v budúcom má „slobodu“, ako povedal Cinalli. Maliar si je vedomý, že obraz v diecéze mnohí neprijali dobre.
Z iniciatívy arcibiskupa Pagliu Pápežská rada pre rodinu usporiadala v roku 2015 rad seminárov, na ktorých sa ospravedlňovalo sväté prijímanie pre znovu zosobášených rozvedených po čase pokánia. Prednášky vyšli ako kniha, ku ktorej Paglia napísal predslov. Dielo označil ako „diskusný príspevok pre synodu o rodine“.
V r. 2016 vydala Pápežská rada pre rodinu pod vedením Pagliu program pre mládež obsahujúci homoerotickú a heterosexuálnu pornografiu, ako ju používajú dospelí sexuálni zneužívatelia mládeže. … Pagliovo schvaľovanie homoerotického umenia potvrdzuje predošlé názory, ktoré Vatikánu prezentovali katolícki experti na mentálne zdravie, ako známy psychiater Dr. Rick Fitzgibbons a katolícky psychológ Gerard J. M. van den Aardweg, že arcibiskup Paglia byť mal byť zbavený zodpovednosti vo Vatikáne a mal by sa podrobiť prevereniu vyžadovanému od duchovných, ktorí zneužívajú mládež so zreteľom na psycho-sexuálny vývoj. Avšak ešte viac starostí vzbudzuje úloha pápeža Františka. K jasnému poskytnutiu programu „Meeting Point program“ na Svetových dňoch mládeže mladým s jeho homoerotickým obsahom a heterosexuálnou pornografiou sa postavil so závažne ľahostajným prístupom. …
So všetkým rešpektom bolo by vhodné, aby pápež František zaujal pevný postoj v prospech katolíckej morálnej náuky, verejne sa dištancoval od prelátov, ktorí podporujú homosexualitu ako alternatívnu formu lásky a odvolal ich z vedúcich postov vo Vatikáne.

Rick Fitzgibbons, M.D., je riaditeľ Inštitútu uzdravovania manželstva vo Filadelfii a pracoval so stovkami párov už 40 rokov. Bol profesorom na Pápežskom inštitúte pre štúdiá manželstva a rodiny a na Katolíckej univerzite … Gerard J. M. van den Aardweg, Ph.D., je známy holandský katolícky psychológ a psychoanalytik so zameraním na homosexualitu.

Znovu objavili významné spisy k pápežovi Piovi XII:

Vatikán, 6.3.2017 (kath.net/KAP) 020 307 – Pápež Pius XII. podľa rímskej komisie pre skúmanie pápeža Pia XII. „Comitato Papa Pacelli“, ponúkol v r. 1943/44 niekoľkým tisícom židov systematickú ochranu. Na sympóziu v Kláštore Santa Maria sopra Minerva v Ríme cez víkend prezentovali historici a pracovníci Vatikánu nedávno znovu objavené spisy vo vatikánskych a rímskych archívoch, ktoré ukazujú pomoc židom Ríma, ktorá sa im dostala od pápeža Pia XII. počas druhej svetovej vojny.
Sympózium s názvom „Pius XII. – ‚Čierna legenda‘ sa čoskoro skončí“ sa konalo pri príležitosti 78. výročia zvolenia Eugenia Pacelliho (1876-1958) za pápeža 2. marca 1939 a jeho korunovácie 12. marca 1939 na loggii Chrámu sv. Petra. Príspevok mal aj postulátor momentálne zmrazeného procesu blahorečenia Pia XII. rakúsky jezuita páter Anton Witwer. Pius XII. zomrel 9. októbra 1958 v Castel Gandolfe.
Ako informovalo Rádio Vatikán v nedeľu, podľa komisie boli zachránené pred nacistickými katmi asi dve tretiny židov Ríma vďaka pomoci Pia XII. Vyše 4000 židov bolo vtedy tajne ubytovaných v 235 kláštoroch a cirkevných budovách v Ríme. V ďalších 160 vatikánskych zariadeniach našli útočisko ďalší židia. Asi 1600 židov vtedy odviezla do bezpečia organizácia spojená s Vatikánom. Bola to „Organizácia pre pomoc židovským vysťahovalcom – Delasem“, ktorú Vatikán tajne financoval.
Prefekt Apoštolskej signatúry, kardinál Dominique Mamberti, zdôraznil, že Pius XII. viedol Cirkev „vo veľmi zložitom období“ a „podnikol veľmi veľa pre pokoj“, predovšetkým viedol Cirkev do moderny. „Pravá tvár pápeža Pacelliho je teda úplne iná, ako tá, ktorú chcela o ňom šíriť ‚Čierna legenda‘. „Čiernou legendou“ myslel kardinál Mamberti aj organizátori konferencie obraz Pia XII., ktorý sprostredkoval svetu nemecký spisovateľ Rolf Hochhuth v 60. rokoch v diele „Zástupca“.
Autorom štúdie, ktorá uvádza najnovšie čísla k Piovi XII. a k záchrane rímskych židov, je taliansky diakon Domenico Oversteyns. Pre Rádio Vatikán povedal, že „falošný obraz“ o Piovi XII. pôvodne rozšírila sovietska propaganda. Tá už pred jeho smrťou 1958 začala pranierovať „mlčanie pápeža“ počas nacistického obdobia.
Vtedy mala táto propaganda ešte malú podporu, pretože bola ešte dobre známa pápežova angažovanosť a jeho slová o pokoji“. Oversteyns: „Pius XII. zachránil židov už pred 16. októbrom 1943 – (vtedy sa konalo masové zatýkanie židov) a požiadal o pomoc 48 kláštorov. Vyzval aj ďalšie kláštory, aby otvorili brány prenasledovaným židom. Bolo najmenej 198 priamych zásahov Pia XII., ktorý žiadal oslobodenie, alebo pomoc pre židov a deportovaných ľudí. Len pri strašnej vlne zatýkania bolo oslobodených 60 ľudí.
Podľa postulátora pátra Antona Witwera SJ cesta k blahorečeniu Pia XII. sa stala ľahšou. Pre Rádio Vatikán povedal: „Hrdinský stupeň cnosti bol už potvrdený, každý veriaci sa teda môže za neho modliť. Chýba ešte zázrak na jeho príhovor. Aby sa to stalo, musíme sa za Pia XII. modliť. Bola to naozaj výrazná osobnosť a to nielen ako pápež. Aj ako človek hlboko žil lásku k blížnemu a lásku Bohu.“ –zg-

Ruský poslanec chce zakázať Disneyho film

Viedeň, 6.3.2017 (kath.net) 020 306 – Nový Disneyho film „Kráska a zviera“ by mohol byť v Rusku zakázaný, pretože film obsahuje scénu s tzv. „propagandou gejov“. Informovali o tom rakúske noviny „Die Presse“. Vitalij Milonov z vládnej strany Jednotné Rusko to požaduje od ministra kultúry Vladimíra Medinského.
Film predstavuje podľa Milonova „neskrývanú hanebnú propagandu hriechu a nezriadených sexuálnych vzťahov“.
Režisér filmu, Bill Condon, nedávno oznámil, že sa po prvý raz v histórii Disneyho filmový charakter prejaví ako homosexuál. –zg-

Islamské náboženstvo rastie najrýchlejšie na svete

Washington D.C., 6.3.2017 (kath.net) 020 305 – Islam bude mať koncom 21. storočia pravdepodobne viac prívržencov ako kresťanstvo. To je výsledok štúdie Pew Research, inšititútu pre výskum verejnej mienky vo Washingtone D.C., ako informovala nemecká evanjelická agentúra „idea“. Islam je podľa toho najrýchlejšie rastúcim svetovým náboženstvom, rastie dokonca rýchlejšie ako svetová populácia. Demografi predpokladajú, že počet ľudí v r. 2010 až 2050 vzrastie o 35 percent, rast počtu moslimov sa prognózuje na 73 percent. Dôvodom je predovšetkým vysoká pôrodnosť moslimských žien, ktorá je celosvetovo 3,1 dieťaťa, zatiaľ čo celkovo ženy na svete majú v priemere iba 2,3 dieťaťa.
V Európe bude v r. 2050 každý desiaty človek moslim. Už teraz sa podiel moslimov v Nemecku na celkovom obyvateľstve odhaduje kvôli prúdu azylantov na takmer sedem percent. –zg-

Exorcisti varujú pred zaklínaním Trumpa

Rím, 6.2.2017 (kath.net) 020 304 – Exorcisti z katolíckej cirkvi varovali pred tým, aby sa prezidenta Donalda Trumpa zaklínalo a bosorovalo. Presne to pred niekoľkými dňami urobili rôzne bosorky a mágovia.
Páter Vincent Lampert, kňaz a exorcista zo štátu Indiana, dôrazne varoval pre CNA predtým, aby sa nového prezidenta zaklínalo:
„Takýchto pochybných praktík sa treba veľmi zdržiavať. Kliatby môžu nadobudnúť veľkú silu, ale táto sila neprichádza od Boha! Kto vyprosuje inú moc ako od Pána, ten sa nutne pridáva na stranu Zlého. Ľudia nedokážu túto silu kontrolovať a nakoniec nás kontroluje diabol! Kliatby môžu urobiť dojem iba na ľudí, ktorí sú duchovne slabí. Ale kto verí v Boha je dostatočne silný a nemusí sa báť, to nás učí Biblia,“ povedal kňaz.
Lampert pritom poukázal na úsek z Deuteronómia 18,10-12, kde sa čarovanie prísne zakazuje: „Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí.“
Iný exorcista šiel ešte o krok ďalej: „Títo ľudia nie sú proti Trumpovi, oni sú proti Ježišovi!“ Kto verí v Boha sa však aj tak nemusí báť nijakých zaklínaní. Riešenie by sa malo hľadať skôr v modlitbe.“ –zg-

Bavorsko: Ďalší vyhorený Boží chrám

Steinsdorf, 6.3.2017 (kath.net) 020 303 – Veľmi vážne škody utrpel katolícky Kostol sv. Martina v bavorskom Steinsdorfe pri Altmannsteine v Regensburskej diecéze. Obe strechy kostola boli 3. marca ráno úplne zničené. Po troch hodinách hasenia sú tak nasiaknuté vodou, že hrozí ich zrútenie, ako informovali noviny „Donaukurier“. Kriminálna polícia príčinu požiaru vyšetruje.
Ľudia zo Steinsdorfu budú bojovať o sanáciu kostola, ako povedal radca Johann Kuffer. Tento Boží dom bol symbolom mesta, „nenadarmo stál v strede obce“. „Historický hlavný oltár sa podarilo zachrániť len málo poškodený. Emocionálny vzťah obyvateľov ku kostolu je veľmi hlboký,“ povedal Kuffer. To, že sa podarilo zachrániť dokonca veľký kríž pri oltári, pociťujú mnohí podľa jeho slov ako „znamenie zhora“ – mnohí v obci sa tým povzbudzujú. „Prepli sme na bojový modus a nevzdáme to,“ vyhlásil Kuffar.
Kostol sv. Martina pochádza z neskorého baroka, postavili ho okolo r. 1770. V r. 1981 ho zväčšili o druhú loď paralelne k pôvodnej, bohoslužobný priestor sa stal tak kvadratický a musel byť zmenený. Sumu škôd ešte neurčili, ale bude zrejme poriadne vysoká. –zg-

Požiar v Kostole sv. Martina v Steinsdorfe

Cantate Domino canticum novum

„Nebudeme pozývať ľudí do kostola, aby sme im ponúkali vedľajší produkt popovej hudby a moderného umenia“. Stanovisko hudobníkov a pastoračných pracovníkov žiada potvrdiť hodnotu gregoriánskeho chorálu, liturgickej polyfónie a organu.

Washington, 6.3.2017 (kath.net) 020 302 – Asi 200 hudobníkov, pastoračných pracovníkov a katechétov vydalo k 50. výročiu „Musicam Sacram“ (Pavol VI. 5. marec 1967) stanovisko „Cantate Domino canticum novum“ [Spievajte Pánovi pieseň novú]. Text pripomína veľkolepé hudobné dedičstvo, ktorého pestovanie tento cirkevný dokument prikázal. Autori dúfajú, že to bude prínos k tomu, aby hudobné stvárnenie liturgie bolo vždy výrazom šľachetného duchovného postoja človeka stvoreného na Boží obraz. Iniciátormi stanoviska sú dvaja slávni hudobní vedci – Talian Aurelio Porfiri a Američan Peter A. Kwasniewski.

Výber zo stanoviska:
My, podpísaní – cirkevní hudobníci, duchovní pastieri, vedci a priatelia cirkevnej hudby – vydávame toto stanovisko, ktoré vyjadruje našu veľkú lásku k pokladu Cirkvi – liturgickej hudbe – ako aj hlboké znepokojenie vzhľadom na jej zúfalú súčasnú situáciu, katolíckym veriacim na celom svete.
Predslov. Cantate Domino canticum novum, cantate Domino omnis terra (Žalm 96): Tento spev na česť Boha zaznieval po celú históriu kresťanstva … Sväté písmo a svätá Tradícia svedčia rovnakou mierou o veľkej láske ku kráse a sile hudby pri klaňaní sa všemohúcemu Bohu. Poklad cirkevnej hudby v Katolíckej cirkvi vždy pestovali a starostlivo opatrovali svätci, teológovia, pápeži a veriaci. Taká láska a prax hudby je dosvedčovaná v celej kresťanskej literatúre, ako aj v mnohých dokumentoch pápežov v histórii cirkevnej hudby od Docta sanctorum patrum (1324) Jána XXII. cez Annus qui (1749) Benedikta XIV. až po Motu Proprio Tra le sollecitudini (1903) Pia X., Musicae sacrae disciplina (1955) Pia XII. a chirograf Jána Pavla II. k cirkevnej hudbe z r. 2003. …
Je tu naliehavosť a hlboká súvislosť liturgie a jej hudby dvomi smermi: Dobrá liturgia umožňuje nádhernú cirkevnú hudbu a nízka úroveň cirkevnej hudby sa zasa fatálne prejavuje aj na liturgii. Nesmieme zabudnúť ani na význam cirkevnej hudby pre ekumenizmus – vidíme ako iné kresťanské vyznania svedčia o svojich hudobných pokladoch. …
Slávime významný míľnik 50. výročia inštrukcie „Musicam sacram“ z 5. marca 1967 bl. Pavla VI. Ak si ho čítame, pomyslíme na via dolorosa, ktorou liturgická hudba od liturgickej konštitúcie Sacrosanctum concilium kráčala. … Isté idey, ktoré sa nikdy nedostali do koncilových dokumentov, sa dôrazne realizovali v praxi, niekedy s nedostatkom obozretnosti zo strany kléru a hierarchie. V niektorých krajinách sa poklad hudby, ktorý koncil kázal zachovať, nielen nezachoval, ale sa dokonca proti nemu bojovalo …
Máme starosť o súčasný stav cirkevnej hudby, ktorý je katastrofálny a jeho zneužívanie v oblasti liturgickej hudby je skôr pravidlom ako výnimkou. …

Ďalej autori stanoviska podávajú zhrnutie faktorov, ktoré prispievajú k súčasnej poľutovaniahodnej situácii cirkevnej hudby ako aj liturgie.

Záver: V encyklike Fidei lumen, pápež František pripomenul spôsob, ako viera spája navzájom minulosť s prítomnosťou:
„ … Slovo obsahuje aj prisľúbenie: tvoje potomstvo bude početné, budeš otcom veľkého národa (porov. Gn 13, 16; 15, 5; 22, 17). Je pravda, že táto odpoveď na Slovo, ktoré vieru predchádza, bude Abrahámova viera vždy aktom pamäti. Napriek tomu sa táto pamäť neviaže na minulosť, ale keďže je to spomienka na prisľúbenie, stáva sa schopnou otvárať sa do budúcnosti, osvecovať kroky na ceste životom. Tak vidno, nakoľko je viera – ako pamäť do budúcnosti, memoria futuri – úzko spätá s nádejou“ (Lumen fidei, Nr. 9).
Táto spomienka, táto pamäť, tento poklad, ktorý je našou katolíckou Tradíciou, nie je iba niečo z minulosti. Má životnú silu aj v prítomnosti a bude vždy aj darom krásy pre budúce generácie: „Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Plesaj a jasaj obyvateľka Siona, lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela! “ (Isa 12:5-6) –zg-

Pápež za modernú sakrálnu hudbu bez banalít

Vatikán, 4.3.2017 (KAP) 020 301 – Pápež František žiada modernejšiu sakrálnu hudbu. Tá musí byť „dokonale zasadená do umeleckých a hudobných výrazových foriem moderny,“ povedal 4. marca vo Vatikáne. Cirkevní hudobníci musia „vteliť a preložiť Božie slovo do piesní, zvukov a harmónií, ktoré rozochvejú srdce našich súčasníkov,“ ako povedal František. Mnohoraké dedičstvo minulosti treba pestovať bez „nostalgickej alebo archeologickej vízie.“ František to povedal účastníkom kongresu Pápežskej rady pre kultúru o sakrálnej hudbe. Konal sa pri príležitosti uverejnenia dokumentu „Musicam sacram“ pápeža Pavla VI. pred 50 rokmi, 5. marca 1967.
„Bezpochyby stretnutie s modernosťou a zavedenie reči ľudu do liturgie prinieslo mnoho problémov ohľadom hudobného jazyka, jeho foriem a žánrov. Niekedy prevládla istá priemernosť, povrchnosť a banálnosť, na úkor krásy a intenzity liturgického slávenia. Preto rôzni predstavitelia tejto oblasti, hudobníci a skladatelia, dirigenti a speváci cirkevných zborov – schól (scholae cantorum) a animátori liturgie môžu významne prispieť hlavne ku kvalitatívnej obnove duchovnej hudby a liturgického spevu,“ povedal pápež.

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2017/03/04/r%C3%ADm_hostil_medzin%C3%A1rodn%C3%A9_symp%C3%B3zium_%E2%80%9Ehudba_a_cirkev%E2%80%9C_/1296613

Egypt: Moslimovia zodpovední za útoky na kresťanov

Biskup Damian vidí príčinu v islamskej náuke

Káhira, 4.3.2017 (kath.net) 020 300 – V Egypte nesú moslimovia vo vedúcich funkciách spoluzodpovednosť za množiace sa útoky na kresťanov. Povedal to generálny biskup koptských pravoslávnych cirkví pre Nemecko, Anba Damian, v interview pre agentúru „idea“. „Náuka v mešitách a na islamských inštitútoch je veľmi dôležitá pri ovplyvňovaní správania sa ľudí,“ vysvetlil Damian a pripomenul, že nikto sa nenarodí ako kriminálnik a že je potrebné kontrolovať, čo sa v týchto zariadeniach učí a šíri.
V ostatnej dobe sa zostrili útoky na kresťanov na Sinajskom polostrove. V regióne okolo mesta El-Ariš zavraždili za mesiac sedem kresťanov. Majú tam existovať aj tzv. zoznamy smrti. Biskup Damian požadoval aj „zlepšenie štatusu“ koptských kresťanov v Egypte. Ľudské práva a neobmedzená ochrana musia platiť aj pre kresťanov. –zg-

Obrovský kríž v Mosule

Mosul, 4.3.2017 (kath.net) 020 299 – Irackí kresťania postavili neďaleko Mosulu na kopčeku obrovský kríž, ako informuje agentúra „idea“. Chaldejský patriarcha Bagdadu, Louis Sako, na prvej svätej omši v Mosule po dva a pol roku tento kríž posvätil, ako informuje „Fox News“. Sako hovoril v homílii o „prvej iskre svetla“ a o „znamení nádeje“ v mestách nížiny Ninive. Ten kríž je tu aj symbolom zakorenenia kresťanov na tomto mieste: „Tu sme sa narodili a tu aj zomrieme. Naši predkovia sú pochovaní v tejto čistej zemi. To je naša zem a naša domovina.“ –zg-

Kancelár rytierov o opozícii voči pápežovi

Berlin, 4.3.2017 (KAP/KNA) 020 298 – Pápežom Františkom znovu menovaný veľký kancelár Rádu maltézskych rytierov, Albrecht von Boeselager, robí za svoje prepustenie zodpovedným mocenský boj. V pozadí stoja sily v opozícii voči Františkovi, ktoré sa obávajú zrieďovania náuky Cirkvi o manželstve a rodine a odmietajú jeho výpovede o hospodárskom poriadku a rozdelenie bohatstva, ako povedal von Boeselager v interview pre noviny „Die Welt“ zo 4. marca. „My rytieri sme sa dostali do rozporu, v ktorom nejde o nás.“
Odstúpený veľmajster Matthew Festing zbavil von Boeselagera v decembri úradu veľkého kancelára a obvinil ho z distribúcie kondómov. To viedlo k vážnemu konfliktu medzi Festingom a Vatikánom, ktorý odmietol spoluprácu. Boeselager obvinenia odmietol a na tlak pápeža Festing potom odstúpil. 29. apríla chce rád voliť nového veľmajstra.
Konflikt trval už dlhšie. Na generálnej kapitule 2014 bolo zvolené vedenie, ktoré Festingovi nevyhovovalo. Slobodný pán povedal, že „postavu veľmajstra môže len ťažko stráviť“.
Von Boeselager robí za eskaláciu zodpovedného amerického kardinála Raymonda Burkeho, patróna rádu. Burke nedávno zopakoval, že niekto, kto má vysokú funkciu v Cirkvi a toleruje kondómy, musí úrad opustiť. Von Boeselager to označil ako ďalší útok na Františka. Burke prezentuje pápeža ako niekoho, „kto chráni človek, ktorý distribuuje kondómy“.
Slobodný pán hovorí o mnohovrstvovej opozícii voči pápežovi. Napríklad v Amerike je „veľmi mocné konzervatívne hnutie a v spojení s evangelikálnymi cirkvami a hospodárstvom, kde sa skrýva veľa peňazí“. „Tým prirodzene nevyhovujú vyjadrenia Svätého Otca k hospodárstvu. Sú naozaj schopní presadiť svoje názory aj vo Vatikáne“.
Boeselager považuje za potrebnú reformu rádu. Je potrebné lepšie spojenie medzi veľmajstrom a vládou, aby sa podobným krízam vyhlo. A treba premýšľať aj o rytierov so sľubmi, ktorí žijú v celibáte a budú viesť rád. „Toto povolanie cíti stále menej ľudí,“ ako povedal. Už je iba 60 rytierov so sľubmi z celkového počtu 13 500 rytierov a mnohí sú starí. Bude diskutabilné, či aj naďalej budú musieť pochádzať „z tradičnej šľachty a či sa ich musí voliť na celý život“. –zg-

Biskup z Mostaru pochybuje o zjaveniach v Medžugorí

Biskup Perič: „Panna Mária sa v Medžugorí nikdy nezjavila.“

Sarajevo-Vatikán, 3.3.2017 (KAP) 020 297 – „Gospa“ uctievaná v Medžugorí pri Mostare v Bosne-Hercegovine, nie je Ježišova Matka, o ktorej podávajú správy evanjeliá. Zdôraznil to diecézny biskup Mostaru-Dubna, Mons. Ratko Perič, v pastierskom liste k Pôstnemu obdobiu. Možno ho nájsť na diecéznej webovej stránke www.md-tm.ba v chorvátčine a angličtine.
Nejde tu o „autentické mariánske zjavenia“, napísal biskup a ďalej potvrdzuje, že jeho diecéza, do ktorej patrí Medžugorie, už odjakživa pochybovala o pravosti zjavení.
Pápež František menoval arcibiskupa z poľskej Arcidiecézy Varšava-Praga, Henryka Hosera, za mimoriadneho delegáta pre kauzu Medžugorie. Biskup Hoser, skúsený africký misionár, ktorý o. i. preskúmal aj mariánske zjavenia v Rwande, chce podľa poľskej katolíckej agentúry KAI začať misiu v Medžugorí koncom marca. Ešte nikdy tam nebol, ako povedal.
Traja zo šiestich mladých ľudí, ktorí v r. 1981 pôvodne tvrdili, že videli Pannu Máriu, hovoria podľa biskupa Periča, že „Gospa“ sa im zjavuje každý deň. Tí druhí traja povedali, že sa im zjavuje raz do roka. Tým sa začali protirečenia už krátko po údajných zjaveniach. Diecézna komisia javy skúmala už v r. 1982-1986 a v r. 1987 až 1990 sa Medžugorím zaoberala. Všetky tímy expertov vtedy dospeli k záveru, že nemožno tvrdiť, že v dedine sa udiala nadprirodzená udalosť.
Napriek pochybnostiam sa Medžugorie stalo celosvetovým cieľom pútnikov. Pápež Benedikt XVI. zriadil novú komisiu, ktorá v r. 2010 až 2014 skúmala zjavenia, ako uvádza Mons. Perič. Už za pontifikátu pápeža Františka odovzdala výsledky Kongregácii pre náuku viery, ktorá na posudku pracovala do r. 2016: „Teraz je v rukách Svätého Otca,“ uvádza Mons Perič.
Biskup sa stavia aj proti téze niektorých ľudí, že zjavenia boli prinajmenšom v prvom týždni reálne. „Mladí naďalej tvrdili, že Máriu vidia a počujú, ale z dôvodov, ktoré potom väčšinou neboli náboženské.“ Biskup Perič sa odvoláva na štúdium zápisov interview z magnetofónu s mladými z prvých týždňov. Tie obsahujú početné motívy pre podozrenie, ak nie pochybnosti o nadprirodzenej povahe udalostí.

„Smeje sa zvláštnym spôsobom“.
Tak jeden vizionár povedal, že Mária v Medžugorí zvyčajne hovorí, iba keď ju oslovia a „smeje sa zvláštnym spôsobom, ako odpoveď na určité otázky zmizne a potom sa opäť vráti“. Pritom poslúcha „vizionára“ a miestneho farára, františkána. Keď ten prosí o zjavenie, príde z kopčeka do kostola, dokonca aj proti svojej vôli. „Ona nevie naisto, ako dlho sa bude zjavovať, dovolí niektorým prítomným kráčať po svojom závoji, ktorý leží na zemi, aby sa dotýkali jej šiat a tela. To nie je Mária z evanjelií.“
Siedmy raz, čo sa Mária údajne zjavila – 30. júna 1981 – boli piati z mladých v blízkom meste Černo. Tvrdili, že tam videli Máriu. Biskup Perič k tomu hovorí, že v zaznamenanom interview všetci piati hovorili, že zjavenia budú pokračovať už len tri ďalšie dni – 1. až 3. júla 1981. „Potom očividne názor zmenila a zjavuje sa ešte stále,“ píše biskup: „Po zohľadnení všetkého, čo diecézna kúria preskúmala a preštudovala, vrátane štúdia prvých siedmych dní predpokladaných zjavení, možno pokojne tvrdiť:
„Panna Mária sa v Medžugorí nikdy nezjavila. To je pravda, pri ktorej stojíme a veríme v Ježišove slová, ktorý hovorí, že pravda nás oslobodí.“

Vniesť poriadok do starostlivosti o pútnikov
V interview pre „Rádio Vatikán“ pápežov mimoriadny delegát arcibiskup Henryk Hoser 20. februára povedal, že Františkovi pri toľkých diskusiách išlo najmä o to, aby sa v Medžugorí konalo „upravené pastoračné prijímanie pútnikov“. To bol výraz „starosti pápeža“. „Milióny pútnikov“ v Medžugorí sú výzvou pre Cirkev a „výzvou ich prijímanie, ak je to možné, zlepšiť“, ako zdôraznil poľský arcibiskup, ktorý je aj čestným titulárnym biskupom. „František chce v Medžugorí jasnú a usporiadanú situáciu, aby bola situácia na mieste prehľadná a pritom sa možno spoznali šance, ktoré sa ponúkajú.“
Hoser sám v Medžugorí nebol a chápe sa ako niekto, kto je v existujúcej „nejednotnosti“ medzi pútnickým miestom a príslušnou Mostarskou diecézou neutrálny, ako povedal delegát. Musí predsa ísť o to, aby sa pastoračná starostlivosť organizovala „dohodou a v harmónii s miestnou cirkevnou hierarchiou“. Bude preto hovoriť so zástupcami diecézy a osobami zodpovednými za pastoračnú starostlivosť o pútnikov.
Správa s návrhmi, ktorú vypracuje a odovzdá pápežovi, doplní správu vyšetrovacej komisie o pravosti mariánskych zjavení, ako povedal arcibiskup Hoser. „To môže, dúfajme, prispieť ku konečnému riešeniu, ktoré Cirkev navrhne.“ Kedy budú obe správy zverejnené, ešte nie je stanovené, mandát arcibiskupa Hosera trvá do leta.
„Nevylučuje sa“ podľa neho „hypotéza“, že pápež potom vymenuje pre Medžugorie apoštolského administrátora. „Možno bude treba doplniť štruktúru miestnej hierarchie, aby sa tieto iniciatívy lepšie zladili a tým mohli byť účinnejšie.“ –zg-

Nemecko: Po znesväteniach kostol zatvorili

Augsburg, 3.3.2017 (kath.net/pba) 020 296 – Nemecký biskup Konrad Zdarsa v Augsburgu 2. marca po opätovnom znesvätení kostola vo farnosti Vöhringen nariadil jeho okamžité zatvorenie a až do odvolania zakázal v ňom slúžiť omše. Konal tak v zmysle cirkevného práva, ktoré pre takéto prípady predpokladá kajúci obrad (CIC, kánon 1211).
Po tom, čo už v nedeľu bol mestský farský Kostol sv. Michala vo Vöhringene značne poškodený grafitmi, postihlo to vo štvrtok aj farský Kostol Ružencovej Panny Márie v Bellenbergu. Grafitmi opäť pomazali celý kostol, aj oltár a ambónu nápismi urážajúcimi vieru, Cirkev a políciu. Nedávno sa podobné prípady vyskytli aj na iných verejných a súkromných budovách.
Farský kostol sv. Michala ostal napriek tomu otvorený, preto biskup Konrad po dohovore s farárom Martiom Straubom, teraz rozhodol, že druhý kostol v Bellenbergu dá zatvoriť. Generálny vikár Harald Heinrich veriacich o rozhodnutí biskupa informoval pri večernej svätej omši 2. marca. Biskup okrem toho prikázal zatvoriť všetky kostoly a kaplnky mimo bohoslužieb v dekanátoch Neu-Ulm, Memmingen a Günzburg až do dolapenia páchateľa.
Ako však potom oznámil policajný inšpektor Schwaben Süd/West, páchateľa chytili ešte 2. marca a ten sa priznal ku všetkým 13 vecným poškodeniam. Takže kostoly sa mohli znova otvoriť okrem Bellenbergu, kde diecézny biskup vykoná kajúci obrad.
„Som veľmi rád, že páchateľa tak rýchlo chytili,“ povedal generálny vikár. „Všetkým u polície patrí moja srdečná vďaka. Napriek tomu je pre nás veľmi trpké, že páchateľ mohol takto vyčíňať v dvoch kostoloch. Nikto v diecéze si na nič podobné nespomína. Som ako mnohí naši ľudia zdesený a nemám k tmu slov. Tento zlý prípad je provokáciou pre všetkých ľudí v slobodnom štáte Bavorsko. Vyzýva nás k tomu, aby sme premýšľali o zmysle a význame kostolov v našej krajine.“ –zg-

Rakúsko: Cirkev a odbory za voľnú nedeľu

NEDEĽA – dar nebies

Viedeň, 3.3.2017 (KAP) 020 295 – Mocné znamenie zachovania nedeľného pokoja v Rakúsku vydali cirkvi a odbory v piatok na viedenskom Námestí sv. Štefana. „Neustále zasadzovanie sa za voľnú nedeľu je dôležité. Veľké obchodné reťazce a koncerny totiž stále znova na ňu útočia – a teraz už otvorene aj viedenská Rakúska ľudová strana,“ povedal hovorca Aliancie za nedeľu, Franz Georg Brantner, na akcii Medzinárodného dňa za voľnú nedeľu“ 3. marca. Účastníkmi akcie, ktorí pomocou ležadiel vyjadrovali pozitívnu stránku nedeľného pokoja, boli aj dómsky farár Toni Faber, opát Christian Haidinger a evanjelický superintendent Hans-Jörg Lein.
„Zamestnanci prácu v nedeľu jednoznačne odmietajú,“ povedal Brantner pre „Kathpress“ a poukázal prieskumy, ktoré robili odbory v centre Viedne a v nákupnom centre Lugner City. „Je jedno, kde sme sa pýtali, všade vyše 95 percent pracujúcich v nedeľu hovorilo, že v nedeľu pracovať nechcú,“ povedal predseda odborov GPA-djp pre Viedeň. „Už teraz je to v obchode pre individualizáciu otváracích hodín veľmi ťažké zladiť prácu, rodinu a voľnočasové aktivity. Ak nedeľné voľno padne, situácia sa podstatne zostrí.“
Ostrú kritiku „turistických zón“ vo Viedni, ktoré presadzuje hospodárstvo a viedenská ÖVP, vyjadrila koordinátorka Aliancie za nedeľu Gabriele Kienesbergerová z Katolíckej sociálnej akadémie Rakúska (ksoe): Viedenské centrum nie je vyhradené iba turistom, ale je to aj „životný priestor Viedenčanov“. Sedem dní práce sa týka mnohých odvetví súčasne, no zmeniť rytmus práce musia aj bezpečnostné zložky, pracovníci v doprave či čistiace služby. „Nejde len o predavačky, ktoré pracujú mnohé na skrátený úväzok a potom musia stáť v obchode aj v nedeľu,“ povedala Kienesbergerová.

Cirkev: Prvé privilégium voľného času
O voľnej nedeli ako o „prvom privilégiu voľného času“ hovoril benediktínsky opát Christian Haidinger.
„Pre Cirkev nie je nedeľa svätá iba z náboženských dôvodov: Nielen kresťania, ale každý človek musí mať právo nepracovať jeden deň, ale mať pokoj a oddych,“ zdôraznil predseda Konferencie rehoľných mužských predstavených Rakúska. Keď ÖVP označuje ľudí, ktorí chcú v nedeľu pracovať za „ochotných podávať výkony“, je to „vážna diskriminácia“ všetkých ostatných, ktorým je nedeľa dôležitá.
„Od voľnej nedele závisí rodinný život, veď sú to najmä matky, ktoré pracujú v obchodoch. Aspoň raz za týždeň musí byť možnosť zhromaždiť sa s rodinou okolo stola,“ povedal opát ďalej. „Napriek mnohým sviatkom hrozí spoločnosti, že sa odnaučí sláviť, pretože na to je potrebný spoločný čas pre seba, pre rodinu a pre priateľov.“
Voľná nedeľa je „najdôležitejší deň týždňa“ a aj biblicky podložený, ako zdôraznil evanjelický superintendent Hans-Jörg Lein. „Boh odpočíval po tom, čo dokončil dielo stvorenia a poveril nás, aby sme si takisto v tento deň užívali pokoj. K tomu sa pre nás kresťanov pridáva, že v tento deň myslíme na vzkriesenie.“ Vzhľadom na stále „hektickejšiu spoločnosť“ je nevyhnutne potrebné dodržiavať týždenný rytmus, čo sa nemôže podariť iba prácou a konzumom naplnenými dňami.
„Medzinárodný deň voľnej nedele“ 3. marca pripomína rímskeho cisára Konštantína, ktorý v tento deň v roku 321 ediktom vyhlásil „dies solis“ za povinný sviatok.
Viedenskou ÖVP požadované otvorenie obchodov v nedeľu v hlavnom meste bude 4. apríla hlavnou témou plenárneho zhromaždenia „Aliancie za voľnú nedeľu“, na ktoré sa očakáva aj viedenský predseda ÖVP Gernot Blümel. –zg-

„Bývalí podporovatelia chcú odstúpenie pápeža“

Rím, 3.3.2017 (kath.net/EWTN/jg) 020 294 – „Skupina kardinálov, ktorá podporovala voľbu pápeža Františka, sa teraz obáva, že jeho reformy by mohli viesť ku schizme. Kardináli ho chcú presvedčiť o odstúpení,“ napísal vatikánsky expert Antonio Socci v článku pre talianske noviny Libero.
Je pozoruhodné, že to nevychádza od „konzervatívnych“ kardinálov, ktorí Františka odmietli už čoskoro po jeho zvolení. Voľbu Bergoglia podporovali „progresívni“ nemeckí kardináli a frakcia z Rímskej kúrie, ktorí boli nespokojní s pontifikátom Benedikta XVI., ako píše Socci.
O štyri roky neskôr je situácia Katolíckej cirkvi „explozívna“, ba možno na okraji schizmy, ktorá by mohla byť ešte osudovejšia, ako tá Martina Luthera. Za týchto podmienok chce skupina kardinálov nahradiť Františka štátnym sekretárom Pietrom Parolinom, ako uviedol taliansky žurnalista.
„Cirkevné právo zakazuje vyvíjať na pápeža tlak, aby odstúpil. Preto nie je jasné, akou cestou chcú kardináli pápeža ovplyvniť,“ píše Socci a poukazuje na to, že existuje rad nepriamych možností jeho ovplyvňovania.
Ďalší anonymný vatikánsky expert považuje za vylúčené, žeby členovia cirkevnej hierarchie chceli primäť pápeža k odstúpeniu. Hoci medzičasom je tu už pozoruhodný počet kardinálov, ktorí oľutovali, že na konkláve dali hlas Jorge Bergogliovi.
Kto Františka pozná, tomu je jasné, že priame ovplyvňovanie nemá zmysel. On má „veľmi autoritatívne spôsoby“ a zrejme neodstúpi, kým svoje „revolučné reformy“ nerealizuje, ako napísal britský denník The Times. –zg-

Tresty 8 Iračanov, čo znásilnili ženu, vraj vysoké

Viedeň, 3.3.2017 (kath.net) 020 293 – Vo Viedni bola na Silvestra 2015 v noci podnapitá žena znásilnená ôsmimi Iračanmi. Súd ich 2. marca v rozsudku potrestal 9 až 13 rokmi väzenia. V tejto súvislosti sa istý muž, ktorý sa stará o utečencov z Iraku, postaral o škandál. Podľa správy novín „Krone“ muž o povedal pre televízny vysielač Puls4, že tieto tresty sú „príliš vysoké“. Potom ešte vyhlásil, že žena je na tom sama vinná a nie je nijakou obeťou. Rozsudky ešte nie sú právoplatné. -zg-

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

Modlitba za Svätého Otca
Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *