Život Cirkvi vo svete 9 * 2015

Obsah

 

Kardinál Marx: ‚My nie sme nijaké filiálky Ríma‘

Pápež urobil u kardinála Bertoneho výnimku

Po prvý raz bezdomovec pochovaný vo Vatikáne

Správanie Ruska ohrozuje mier v Európe

Synoda biskupov o rodine a ‚zmiznutá‘ kniha

Nemecko a Európa: Tisícky znesvätených kostolov

Francúzsko: „Kolokvium Európskych farností“

Nuncius napomína biskupov vo východnom Nemecku!

Pápež František začal duchovné cvičenia

Benedikt XVI. prijal biskupov z Ukrajiny

Pápež povyšuje sv. Gregora z Nareku na učiteľa Cirkvi

IŠ stína a križuje deti, či zaživa ich pochováva

IŠ z nedostatku peňazí obchoduje s mŕtvolami

Kresťanské dievča odpúšťa teroristom IŠ

Vatikán: Kritika po holandských výtržnostiach v Ríme

Milionárka z výhry: Desiatok patrí Bohu

Vatikán: Dôchodky sú zabezpečené

Koptský biskup: Popravy „začiatok lavíny!

Kopti majú spomienku 21 egyptských mučeníkov

Nemecko: Ďalšie prípady vandalizmu v kostoloch

Česko: Spomienka 65. výročia smrti Jozefa Toufara

Naša príloha

Biskup: Cirkev by mala učiť „pravdu viery o rodine“
 

Kardinál Marx: ‚My nie sme nijaké filiálky Ríma‘

 

Marx: „Od Nemecka sa požaduje splnenie istých očakávaní … Synoda nemôže podrobne predpisovať, čo máme my v Nemecku robiť.“

Nemeckí biskupi chcú po synode uverejniť vlastný pastiersky list!

 

Hildesheim, 26.2.2015 (kath.net/DT) 017 704 – Predseda Biskupskej konferencie Nemecka, mníchovský kardinál Reinhard Marx sa v utorok na tlačovej konferencii postaral o diskusie medzi katolíkmi svojimi výpoveďami o vzťahu ku všeobecnej Cirkvi. Podľa katolíckeho denníka „Tagespost“ by chcel Marx v súvislosti so synodou o rodine na jeseň „kráčať novými cestami a pomáhať, aby sa otvárali dvere“. Podľa mníchovského arcibiskupa od Nemecka sa požaduje splnenie „istých očakávaní“. Vyjadril nádej, že niektoré otázky sa spracujú ešte pred synodou.

Kardinál Marx by podľa vlastných slov chcel, čo sa týka náuky zostať v spoločenstve Cirkvi, v jednotlivých otázkach pastorácie „však synoda nemôže podrobne predpísať, čo máme my v Nemecku robiť“.

 

Nemeckí biskupi chcú preto po synode uverejniť vlastný

pastiersky list o manželstve a rodine.

 

Marx ďalej vyhlásil, že nie je úlohou biskupov čakať na povolenia.  „My nie sme nijaké filiálky Ríma. Každá biskupská konferencia je kompetentná vo veci pastorácie v jej kultúrnom prostredí a má prapôvodne za úlohu sama hlásať Evanjelium. Nemôžeme čakať, kým  nejaká synoda povie, ako máme stvárniť pastoráciu manželstva a rodiny.“

O diskusie na sociálnych sieťach ako Facebook potom postaral aj biskup z Osnabrücku Franz-Josef Bode. Podľa jeho chápania účastníci synody nediskutujú iba o otázkach manželstva a rodiny, ale aj o možnosti zmeny paradigiem. Pre Bodeho je zásadnou otázkou, či nielen Písmo a Tradícia sú pramene teologického poznania, „ale aj realita ľudí a sveta“. Odvolával sa pritom na citát z „Gaudium et spes“: „Niet skutočne nič ľudského, čo by nenachádzalo odozvu v ich srdciach (učeníkov)“. Jeho záver: „Nie len kresťanské posolstvo musí nájsť odozvu v ľuďoch, ale aj ľudia musia nájsť odozvu o nás.“

Na otázku, ktorí teológovia sú v očiach biskupov smerodajní, biskup  Bode povedal: „Freiburský teológ morálky Eberhard Schockenhoff.“ Ten sa však už v minulosti postaral o rozruch svojimi spornými výpoveďami. –zg-

 

Pápež urobil u kardinála Bertoneho výnimku
Rím, 26.2.2015 (kath.net/KAP) 017 703 – Pápež František urobil u býv. štátneho sekretára, kardinála Tarcisia Bertoneho očividne výnimku, čo sa týka hranice veku 80. rokov. Dosiahnutím tohto veku strácajú kardináli rímskej kúrie všetky úrady v nej. Pápež ho menoval za člena Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ako povedal Bertone v interview pre noviny „Huffington Post“.

Tento taliansky hodnostár, ktorého Benedikt XVI. v r. 2006 menoval za štátneho sekretára a ktorý slúžil v tejto funkcii aj pápežovi Františkovi, sa 2. decembra dožil 80 rokov. Úrad štátneho sekretára zložil už 15. októbra. Následne 20. decembra odstúpil aj z úradu camerlenga. Hranicu veku 80 rokov pre úrady rímskej kúrie zaviedol pápež Pavol VI. v roku 1971. –zg-

 

Po prvý raz bezdomovec pochovaný vo Vatikáne
Vatikán, 26.2.2015 (kath.net/KNA) 017 702 – Po prvý raz bol vo Vatikáne pochovaný bezdomovec. Ako napísal taliansky denník «Il Messaggero» zo stredy, holandský bezdomovec Willy Herteleer (80) bol 9.1.2015 pochovaný na Campo Santo Teutonico, tradičnom cintoríne Nemcov a Flámov vedľa Baziliky sv. Petra. Pohreb mal povoliť pápež František osobne.

Z Campo Santo túto správu nepotvrdili. „Arcibratstvo Bolestnej Božej Matky“, vlastník komplexu, mal pohreb povoliť, keďže išlo o Holanďana. Herteleer, ktorý žil mnohé roky ako bezdomovec v okolí Vatikánu, v decembri v chladnej noci spadol na zem a onedlho na to zomrel. –zg-

 

Správanie Ruska ohrozuje mier v Európe
Bonn, 26.2.2015 (kath.net/DBK) 017 701 – Biskupská konferencia Nemecka (DBK) vo štvrtok na svojom jarnom zasadnutí kritizovala porušovanie práv národov anexiou Krymu Ruskom, ako aj pokračujúcim vojenským zasahovaním Ruskej federácie na území Ukrajiny. Biskupi pripomenuli, že vojenský konflikt na východe krajiny viedol k tisícom mŕtvych a najmenej k miliónu utečencov. Hospodárska situácia krajiny v konfliktom postihnutých oblastiach, ale aj v celej Ukrajine, sa masívne zhoršila. Stále viac ľudí žije v katastrofálnych podmienkach. Nemeckí biskupi doslova uvádzajú:

„Správanie Ruska poškodzuje a ohrozuje mierové usporiadanie v Európe. Preto je neprijateľné a právom naráža na tvrdé reakcie európskych krajín a USA. Súčasne je nevyhnutné, aby sa využili všetky možnosti na odstránenie eskalácie konfliktu a zníženie nebezpečných napätí. Nemeckí biskupi preto vítajú iniciatívu Nemecka a Francúzska, ktorá viedla k novej dohode v Minsku. Všetky konfliktné strany majú povinnosť podpísanú dohodu dodržiavať a tak pracovať na pokojnom vývoji. Plenárne zasadnutie s vďakou vzalo na vedomie, že Caritas international a Renovabis ďalej zintenzívnili pomoc ľuďom na Ukrajine trpiacim núdzou. Aj v tejto krajine je humanitárna pomoc nevyhnutným prínosom Cirkvi na ceste ku spravodlivému pokoju.“ –zg-

 

Synoda biskupov o rodine a ‚zmiznutá‘ kniha

 

Rím, 25.2.2015 (kath.net) 017 700 – Pri minulej synode biskupov o rodine na jeseň vznikol dokázateľný incident, ktorý sa postaral o potriasanie hlavami vo Vatikáne aj mimo neho. V centre kritiky stojí znova raz generálny sekretár synody, kardinál Lorenzo Baldisseri. Ten podľa správy žurnalistu a znalca Vatikánu Manfreda Ferrariho mal počas synody zabrániť tomu, aby sa na jeseň vydaná kniha „Zostať v Kristovej pravde“ (http://kath.net/news/47769), dostala k väčšine účastníkov synody. V knihe reagujú piati kardináli – medzi nimi prefekt Kongregácie pre náuku viery – na prednášku kardinála Waltera Kaspera o manželstve a svätom prijímaní v Katolíckej cirkvi.

Počas synody sa knihy odoslali cestou talianskej štátnej pošty 200 adresátom v synodálnej aule. Knihy však očividne k adresátom nikdy nedorazili! Vinu na tom má niesť sekretár synody kardinál Lorenzo Baldisseri, ktorý s akciou piatich kardinálov vôbec nesúhlasil. Takže tých 200 balíčkov synodálny sekretariát zachytil a tajomným spôsobom úplne zmizli, adresátom sa nikdy nedoručili. Knihu dostali iba dvaja či traja biskupi.

Sekretár synody Baldisseri bol z doručenia kníh taký namrzený, že sa neskôr sťažoval u guvernéra Vatikánu so zdvorilou prosbou, aby prepustil riaditeľa vatikánskej pošty.

Manfred Ferrari k tomu hovorí: „Aby sme to ešte raz jasne konštatovali: Táto epizóda sa odohrala vo Vatikáne a nie v Kremli! Keď som túto príhodu porozprával jednému priateľovi, ktorý sa v týchto dňoch znova vrátil do Afriky, mierne sa na mňa usmial a povedal: „Manfred, čo sa hneváš. U nás v Sudáne to nie je o nič lepšie…“ –zg-

 

Panis angelicus – o res mirabilis!

 

Benedikt XVI. – Svetlo viery: Eucharistický pápež

a náuka o Tele Pána. Úvaha: Armin Schwibach

 

Rím, 24.2.2015 (kath.net/as) 017 699 – „Panis angelicus / fit panis hominum. – Pange, lingua, gloriosi Corporis mysterium.“ Benedikt XVI. – eucharistický pápež, pri slávení svätej omšovej obete, pri adorácii, pri procesii za Najsvätejšou oltárnou sviatosťou – vždy úplne ponorený a oddaný svätému dianiu. Celebrujúci a modliaci sa pápež, ktorý sa celkom ponára do tajomstva, ktorý sa umenšuje, aby prinášal svet, Cirkev pred toto tajomstvo, aby posilnil vieru v zmysle a v duchu.

„Dat panis caelicus / figuris terminum.“ Nebeský Chlieb robí koniec všetkým postavám a symbolom, pretože v jeho podobe je prítomný sám Kristus vo svojej realite. Pred túto realitu nás chcel Benedikt XVI. priviesť. Tak tento pápež už na Svetových dňoch mládeže 2005 v Kolíne, chcel stanoviť ich vrchol v eucharistickej poklone. „Nemožné“, namietali niektorí počas príprav, to nemôžeme „mládeži“ urobiť, už celkom pomlčiac o kľačaní pred monštranciou a „nič nerobení“, také niečo „sa nedá“. No ono sa to dalo! Ba ešte viac: od tej chvíle boli modlitbové vigílie pred vystavenou Oltárnou sviatosťou „značkou“ tej mládeže, ktorá volanie pápeža vypočula, nasledovala ho a to, čo navrhol, spoločne s ním uskutočnila, pretože: „Te trina Deitas / unaque poscimus: / Sic nos tu visita, / sicut te colimus“ – trojjediné a jedno Božstvo, navštív nás, ako si ťa uctievame!“ Benedikt XVI. hovorí:

 

„Iba ak liturgickému sláveniu predchádza tento vnútorný postoj viery a adorácie, je ním sprevádzané a nasleduje ho, môže dokonale dať  výraz jeho plnému významu a jeho plnej hodnote. Stretnutie s Ježišom na svätej omši sa uskutočňuje pravdivo a v plnosti, keď spoločenstvo dokáže spoznávať, že on vo Sviatosti obýva svoj dom, že nás tam očakáva, pozýva ku svojmu stolu a potom, keď sa spoločenstvo rozíde, zostáva pri nás vo svojej diskrétnej a tichej prítomnosti, sprevádza nás svojím príhovorom a naďalej zbiera naše duchovné obete a predkladá ich Otcovi.“

 

„O res mirabilis: /manducat Dominum /pauper, servus et humilis.“ Pokora a skromnosť vyznačili pontifikát Benedikta XVI. vo vedomí nádhernej veci: „On sa kŕmi Pánom / ten úbohý, otrok a maličký“.

Prvá veľká udalosť tohto pontifikátu bola ešte Jánom Pavlom II. zvolaná Synoda biskupov o Eucharistii ako prameňa a vrcholu života a poslania Cirkvi. Ďalšie vrcholy eucharistického pápeža tvorili každý rok slávenie Božieho Tela a procesia s Oltárnou sviatosťou. Pápež viedol procesiu ako „radostné priznanie sa k Ježišovi Kristovi, v ktorom sa nám zviditeľnila Božia tvár, skrze ktorého je pre nás otvorené Božské Srdce,“ (Kvetná nedeľa, 1. apríla 2007).

Tak ako na Kvetnú nedeľu ľud nasleduje Pána s pápežom ako veľkým ukazovateľom cesty, ktorý mu ukazuje tohto Pána ako Kráľa, ktorému možno úplne dôverovať: „Znamená to: Jeho slovo prijímať ako platné meradlo pre náš život deň čo deň. Znamená to, v ňom vidieť autoritu, ktorej sa podrobujeme. Jemu sa podrobujeme, lebo jeho autorita je pravda.“ –zg-

 

Nemecko a Európa: Tisícky znesvätených kostolov

 

Odkiaľ tá nenávisť voči kresťanstvu? Iba v Severnom Porýní–Vestfálsku bolo od r. 2010 až 3504 vlámaní do kostolov. No zatiaľ som na to nenašiel na internete nijakú reakciu našich biskupov.“

Komentár pre kath.net: Michael Schneider-Flagmeyer, zakladajúci člen Fóra nemeckých katolíkov

 

Kolín, 24.2.2015 (kath.net/Forum Deutscher Katholiken) 017 698 – Iba v Severnom Porýní- Vestfálsku (NRW) bolo od januára 2010 až 3504 vlámaní do kostolov. Oznámil to minister vnútra NRW Jäger (SPD) na otázku frakcie CDU.

V kostoloch sa kradne, ale nielen to – kostoly sa používajú aj ako toalety, spovednice a chóry sa zneužívajú ako ohniská, oltárny priestor býva pornograficky provokatívne znesvätený, svätostánky sa vylamujú, hostie sa kradnú na satanistické obrady a spôsobuje sa veľa pustošenia ako napr. ničenie vzácnych starých kostolných okien a to nielen v Nemecku, ale v celej Európe, najmä vo Francúzsku.

Odkiaľ pochádza táto nenávisť voči kresťanstvu a táto chuť ničiť? Predtým, ako sa budeme venovať tejto otázke, musíme ešte zdôrazniť, že v celej Európe musia kresťania pre svoje verejné vyznanie viery trpieť mnohé nevýhody v zamestnaní a dokonca – ako vo Veľkej Británii – ich zatýkajú a vlečú pred súdy.

Nemožno jednoducho už prehliadať, že v Európe kresťanstvo nielen mizne, ale treba si položiť aj otázku, či kresťanstvo má u nás ešte korene.

Čo je teda dôvodom tohto stále agresívnejšieho postoja voči kresťanstvu? Nie je to jeden dôvod, ale mnohé. Predovšetkým je to miznutie znalostí o viere medzi tými, čo sa ešte oficiálne označujú ako kresťania a z ktorých už stále menšia časť svoju vieru aj praktizuje.

V tom cirkev zvlášť v Nemecku nie je nevinne. Katechéza a výuka náboženstva, ktorá si zaslúži názov kresťanská či dokonca katolícka, sa už desaťročia koná len zriedka a ak, tak iba pokradomky. Na teologických fakultách iba DVAJA zo 100 vyučujúcich podľa výpovede významného exegéta a biblistu Klausa Bergera veria vo vzkriesenie Krista! To zhrnul katolícky kňaz v nemeckom Badene v kázni nasledovne:

Jasličky v Betleheme boli prázdne a hrob v Jeruzaleme bol plný.“

No nielen tu zlyhali muži a ženy Cirkvi, ale aj v prístupe k najhorším prípadom zneužívania a v iných veciach.

 

Agresívne médiá

Ale aj mnohí veriaci pri nedostatku vedomostí o viere nehľadali osvieženie znalostí pri prameni, ale v mútnych vodách protinábožensky založených médií – ba aj tých cirkevných! Tým sa dostávame k závažnému dôvodu nepriateľstva voči kresťanstvu. Mnohé médiá nasledovali stále agresívnejšie vystupujúci ateizmus a mocne rozdúchavali nepriateľstvo voči Cirkvi a jej predstaviteľom. Je síce cirkevno-politicky dosť nekorektné také niečo povedať, ale pozorný čitateľ, poslucháč a divák vie, čo sa tým myslí.

Často sa toto nepriateľstvo proti kresťanstvu a Cirkvi ľuďom veľmi šikovne a podprahovo podsúva a rád pripúšťam, že si to mnohí žurnalista v celej miere ani neuvedomuje. Tak televízia WDR v relácii v r. 2013 ešte veľmi objektívne hovorila o znesväcovaní kostolov. No keď si dnes na Google zadáme znesväcovanie kostolov atď., nájdeme o tom iba veľmi málo v novinách a iných médiách. Informujú o tom najmä súkromné katolícke stránky a blogy.

Na našej oficiálnej katolíckej stránke, ktorá je financovaná mnohými našimi peniazmi z cirkevných daní, som o tom nenašiel nič, ako ani na stránke Biskupskej konferencie Nemecka.

 

IŠ predáva starožitnosti z európskych kostolov

Ďalší motív znesväcovania kostolov sa dozvieme zo svetovej tlače. „Islamský štát” IŠ, ktorý je odrezaný od svojich veľkých prameňov financovania a tak predáva nielen kurdské mŕtvoly za milióny a ľudské orgány – lekárov, ktorí odoprú spoluprácu zmasakrujú – ale obchoduje aj so starožitnosťami z vlámaní do európskych kostolov. A pastieri do veľkej miery mlčia. Vo Francúzsku už chce biskup preto zamknúť kostol. V Nemecku ešte nie sme tak ďaleko, ale ktovie, čo ešte príde.

„Hurá, kapitulujeme!” Kapitulujeme v štáte a v cirkvi. Salafistickí kazatelia, ako Pierre Vogel a mnohí iní, ktorých vyčíňanie v mešitách nekontrolujeme, smú rozstrekovať svoj jed bez následkov. IŠ smel na svojom dome v Saarbrückene mať vztýčenú svoju vlajku príliš dlho, kým orgány zasiahli. A odkiaľ pochádza rastúca agresia moslimských žiakov na školskom dvore, ktorí vykrikujú proti-kresťanské heslá a učiteľky hania ako kresťanské neviestky a mažú na kostoly svoje nadávky? Sami od seba tie deti na to neprišli.

Najlepšie posúdenie tejto situácie a našej zbabelosti podal Alexander Kissle zo skupiny „Cicero“ (Komunikácie a prieskum trhu).

Po strašnej masakre našich 21 koptských bratov vo viere hordami IŠ v Líbyi, sa dal očakávať rozhorčený výkrik vo všetkých médiách. Ale väčšina mlčí, ako pri znesväcovaní kostolov. Za to deň po masakre koptov sme na tak zvanej katolíckej stránke katolíckeho riaditeľa Akadémie v Limburgu Prof. Joachima Valentina mohli čítať: „Nijaká panika”. Kládol si otázku, ako my, potenciálne obete atentátov máme na toto nebezpečenstvo reagovať a konštatoval: „Iste nie, keď budeme panicky ukazovať prstom na moslimov, ktorí pokojne medzi nami žijú a sami sú potenciálnymi obeťami.“

Ale islamistická agresia rastie. A mimo Európy toto konštatovanie pokojného postoja v nijakom prípade neplatí, čo ukazuje hrozné prenasledovanie kresťanov vo väčšine islamských krajín.

A potom prichádza od Valentina veta typická pre „vyrovnanosť“ a ignoranciou len tak prekypujúce vyhlásenia niektorých katolíkov vo funkciách:

„Treba skôr pochopiť, že islamisticky odôvodnené násilie nemusí nutne vychádzať z moslimského náboženstva, aj keď Korán sa na ospravedlnenie ‚spravodlivých vojen‘ hodí lepšie ako Biblia. Križiackym výpravám a páleniu bosoriek tiež nedokázala zabrániť.“ (!!!).

Valentin tým dokumentuje, že Korán ani dejiny Cirkvi nepozná. Hovorí dokonca o pacifistických výpovediach islamu.

Férovo treba uviesť, že na tejto stránke sa objavil aj oveľa diferencovanejší „postoj“ Alexandra Görlacha: „Zabráňte už počiatkom”. Tu autor konštatuje, že „konflikt na Blízkom Východe sa už do Európy rozhodne dostavil. Vo Francúzsku musí prezident prosiť židovských bratov, aby krajinu neopúšťali. Nemecká politika to robí ako on a sľubuje ochranu židom, ktorí u nás zostanú.“ …

Dr. theol. (kath) a Dr. phil. Alexander Görlach, narodený ako Firat Kaya v Ludwigshafene a syn tureckého robotníka v Nemecku, ktorého ako batoľa adoptovali nemeckí rodičia, pozná islam vynikajúco, pretože študoval nielen v Mainzi a Ríme, ale aj v sunitskom centre, Univerzity Al-Azhar v Káhire. Od r. 2009 je vydavateľom a šéfredaktorom diskusného magazínu „The European”, ktorý vychádza v nemčine a angličtine printovo aj na internete.

 

Šejk mešity Al-Azhar – najdôležitejšia sunitská autorita,

odmietol vylúčiť katov IŠ z islamského spoločenstva

Prof. Valentinovi pripomína, že islam má veľa do činenia s islamizmom, inak by šejk mešity Al-Azhar, ktorý je najdôležitejšou sunitskou autoritou, neodmietol vylúčiť katov IŠ z islamského spoločenstva a napriek veľkému poškodzovaniu islamu ich označil za jeho príslušníkov. Veľmi povážlivá záležitosť, ktorá by mala u nás každého v politike a Cirkvi vyburcovať.

Jasné a jednoznačné stanovisko nemeckých biskupov ku všetkým týmto prípadom je viac než naliehavo potrebné, v zmysle slov Pána povýšeného do nebies spoločenstvu v Laodicey: „Ach, keby ste boli studení alebo teplí …!”

Končíme vetou Alexandra Görlacha, ktorý kritizuje mlčanie Cirkvi v naliehavých otázkach: „Ľudia v Európe, tak píše Elias Canetti v známom diele ‚Masa a moc‘, už neveria v posmrtný život. To znemožňuje zmobilizovanie sa skrze kresťanstvo. Reakcia Cirkvi vzhľadom na tieto okolnosti je hrozivo úbohá.“ („Christ und Welt“). To sa zvlášť týka nemeckej čiastkovej cirkvi. –zg-

kath.net požiadal Biskupskú konferenciu Nemecka,

o stanovisko. Budeme o tom informovať.

 

Francúzsko: „Kolokvium Európskych farností“ 

 

Viedeň-Paríž, 24.2.2015 (KAP) 017 697 – Formy hlásania Evanjelia v do veľkej miery sekularizovanej Európe a poverenie vychádzať na okraje spoločnosti – to sú témy tohotročného „Kolokvia európskych farností“ (CEP), ktoré bude zasadať v dňoch 5. až 10. júla vo francúzskom Lisieux. Kolokvium ponúka príležitosť vymeniť si skúsenosti na európskej úrovni a vyvinúť stratégie dnešnej pastorácie a evanjelizácie, ako uviedla Christine Sommerová z CEP-Rakúsko, vo vyhlásení v utorok. Na kolokviu sa očakáva 300 účastníkov z 12 krajín Európy.

Na programe sú referáty expertov – okrem iného Jeana-Clauda Boulangera, biskupa z  Bayeux-Lisieux – diskusie v jazykových skupinách, návštevy farností, ako aj sväté omše.  Ponuka je adresovaná všetkým, ktorí pôsobia vo farskom spoločenstve.

„Kolokvium Európskych farností“ je slobodné združenie kňazov a laikov, ktorís a z rôznych krajín Európy schádzajú každé dva roky, aby strávili niekoľko dní spoločne a vymenili si skúsenosti a idey. Osobné stretnutia aj návštevy farností v krajine, kde sa kolokvium koná umožňujú lepšie sa spoznávať a tak prispievať k vzájomnému porozumeniu a budovaniu európskeho spoločenstva národov.

CEP vzniklo v r. 1959 z iniciatívy parížskeho farára Francisa Connana. Iniciatívu podporoval aj kardinál Franz König unterstützt. Na prvom stretnutí v r. 1961 v Lausanne boli prítomní kňazi zo 7 krajín  – z Belgicka, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Rozhodli sa streátvať sa každé dva roky v inej krajine a vymeniť si názory na určitú tému. Od r. 1973 prichádzali aj laici a v súčasnosti sú na podujatí už dve tretiny laikov. V ostantých rokoch sa zintenzívnili aj kontakty z refromných krajín. V októbri 2006 sa napríkald konalo kolokvium v rumonskom Sibiu.

Informácie a prihlášky do Lisieux – do konca apríla na CEP-Rakúsko, Farnosť Mena Ježišovho, pani Christine Sommer, Schedifkaplatz 3, 1120 Wien, Tel.: 01-8136674, e-mail: [email protected]. –zg-

 

Nuncius napomína biskupov vo východnom Nemecku!
Hildesheim, 24.2.2015 (kath.net/KNA) 017 696 – O dramatickom poklese počtu veriacich vo východnom Nemecku  sa s ľútosťou vyjadril apoštolský nuncius v Berlíne, arcibiskup Nikola Eterović. V pozdravnom príhovore k otvoreniu jarného zasadnutia Biskupskej konferencie Nemecka v Hildesheime v pondelok pripomenul, že v prvých dvoch desaťročiach  po páde Berlínskeho múru nikde v býv. východnom bloku nepoklesol počet kresťanov tak výrazne ako v bývalej NDR. Nuncius to hodnotil ako dôvod ku starosti pre katolícku aj evanjelickú cirkev.

Podľa štúdie Univerzity v Münsteri počet veriacich sa počas rokov 1990 až 2008 znížil viac ako o polovicu – už len 14 percent východných Nemcov verí v Boha, ako povedal nuncius. V iných krajinách východného bloku naproti tomu počet veriacich vzrástol, alebo iba mierne poklesol.

Arcibiskup Eterović napomenul biskupov, aby kládli zvláštny dôraz na nové hlásanie Evanjelia a pripomenul príslušné výzvy pápeža Františka.

Okrem angažovanosti v digitálnych médiách je potrebné zlepšiť aj kvalitu homílií a príhovorov na bohoslužbách. –zg-

 
Pápež František začal duchovné cvičenia
 

Vatikán, 23.2.2015 (RV) 017 695 – Svätý Otec spolu s členmi Rímskej kúrie absolvoval už druhý deň 6-dňových duchovných cvičení v mestečku Ariccia neďaleko Ríma. Meditácie vedie karmelitán Bruno Secondin na tému: „Služobníci a proroci živého Boha“. Ide v nich o pastoračné vnímanie proroka Eliáša. Svätý Otec a členovia rímskej kúrie sa z Vatikánu do Exercičného domu Božského Učiteľa (Casa Divin Maestro) presunuli autobusom 22. februára popoludní. Exercície sa začali o 18. hodine eucharistickou adoráciou a modlitbou vešpier. Úvodná večerná meditácia bola reflexiou na tému: „Vyjsť zo svojej dediny“.

Hlavnou témou dnešného dňa boli „Cesty autentickosti“. Po ranných chválach o 7.30 program duchovných cvičení pokračoval rannou meditáciou o 9.30 nazvanou: „Choď smerom na východ a ukry sa: Návrat ku koreňom“. Po nej nasledovala svätá omša. Popoludňajšia meditácia o 16. hod. bola na tému: „Vystúpiť na verejnosť: «Nie» dvojakosti a «áno» odvahe“. Po nej sa konala eucharistická adorácia a modlitba vešpier.

Pápež František spomenul svoje duchovné cvičenia už v nedeľu pri modlitbe Anjel Pána na Námestí sv. Petra. Prítomných pútnikov poprosil o to, aby ho počas nasledujúcich šiestich dní sprevádzali modlitbou:

„Presvätá Panna, vzor poslušnosti Duchu Svätému, nech nám pomáha, aby sme sa ním nechali viesť, tým, ktorý chce každého z nás urobiť „novým stvorením“. Jej zverujem osobitne tento týždeň duchovných cvičení, ktorý sa začne dnes popoludní, a na ktorých sa zúčastním spolu s mojimi spolupracovníkmi z Rímskej kúrie. Modlite sa, aby sme na tejto „púšti“, ktorou sú duchovné cvičenia, dokázali načúvať Ježišovmu hlasu a aj ponaprávať mnohé chyby, ktoré my všetci máme, a tiež čeliť pokušeniam, ktoré na nás každodenne útočia. Prosím vás preto o sprevádzanie vašou modlitbou.“ -zk-

 

Benedikt XVI. prijal biskupov z Ukrajiny

 

 

 

Vatikán, 23.2.2015 (KAP) 017 694 – Emeritný pápež Benedikt XVI. prijal vo svojom sídle v kláštore vo Vatikáne biskupov z Ukrajiny. Ako oznámil gréckokatolícky veľarcibiskup Kyjeva, Svjatoslav Ševčuk v pondelok v Ríme, navštívili katolícki biskupi emeritného pápeža v sobotu.

Ukrajinskí biskupi rôznych katolíckych obradov boli od štvrtka do  soboty na návšteve Ad limina vo Vatikáne, kde podali správu o stave svojich miestnych cirkví. Podľa Ševčuka to bolo po prvý raz, čo emeritný pápež prijal skupinu biskupov pri ich návšteve Ad limina.

Po svojom odstúpení, vo februári 2013, sa Benedikt XVI. stiahol do prestavaného kláštora vo Vatikánskych záhradách. Tam príležitostne prijíma aj hostí. Naposledy vystúpil na verejnosti po štyroch mesiacoch 14. februára v Chráme sv. Petra pri menovaní nových kardinálov. –zg-

 

Pápež povyšuje sv. Gregora z Nareku na učiteľa Cirkvi

 

Kresťania na celom svete si pripomínajú 100. výročie genocídy Arménov. Pápež František bude 12. apríla v Chráme sv. Petra sláviť spomienkovú svätú omšu v arménskom obrade.

 

 

 

Vatikán, 23.2.2015 (KAP) 017 693 – Katolícke kresťanstvo dostáva nového učiteľa Cirkvi. Pápež František v sobotu pred cestou do Ariccy na pôstne exercície potvrdil povýšenie svätého Gregora z Nareku na učiteľa všeobecnej Cirkvi, ako oznámil Vatikán v pondelok. Príslušný dekrét uverejnia čoskoro.

Kresťania si v budúcich týždňoch na celom svete pripomenú 100. výročie genocídy Arménov. Podľa medzinárodných médií rozhodnutie pápeža o sv. Gregorovi z Nareku prišlo v tejto súvislosti.

Sv. Gregor bol arménsky mních, mystik a spisovateľ, ktorý sa narodil okolo r. 950 v meste Andzevacik vo vtedajšom kráľovstve Vaspurakan – dnes tureckom regióne Východná Anatólia. Žil ešte v pokojnej epoche Arménska krátko pred tureckými a mongolskými nájazdmi. Krajina vtedy prežívala rozkvet literatúry, maliarstva, architektúry a teológie. Gregorov otec Chosrov bol neskôr biskupom a autorom prvého komentára o božej liturgii Arménskej cirkvi, jeho skoro zosnulá matka Anania Vartabed bola opátka kláštora mníšok v Nareku.

Tak ako jeho dvaja bratia aj Gregor sa už v ranom veku stal mníchom a vo veku 25 rokov kňazom. Učil v kláštornej škole v Narekavanku pri Nareku a napísal významné spisy z oblastí hudby, astronómie, geometrie, matematiky, literatúry a teológie. Jeho prvým dielom bol komentár k Šalamúnovej Piesni piesní, čím ho poveril arménsky princ. Napriek Gregorovej námietke, že je pre túto úlohu príliš mladý, dosiahol spis slávu pre jasnosť jazyka a myslenia ako aj vynikajúce teologické spracovanie.

Aj Gregorove listy, liturgické spevy („Šaragany“), piesne a kázne sa veľmi šírili. Mnohé modlitby, ktoré napísal, si našli cestu do arménskeho omšového obradu. Aj Katechizmus Katolíckej cirkvi sa odvoláva na sv. Gregora, keď vo vysvetlení modlitby „Zdravas Mária“ a modlitby posvätného ruženca poukazuje na paralely v jeho hymnách a ľudových piesňach k Božej Matke (KKC 2678).

Za majstrovské dielo mystika sa považuje jeho Kniha nárekov, zbierka 95 modlitieb známa ako „Narek“, ktoré všetky majú titul „Hovoriť s Bohom z hĺbky srdca“. Ústrednou témou diela, ktoré sv. Gregor sám nazval „Encyklopédia modlitieb pre všetky národy“, je oddelenie človeka od Boha a jeho túžba po opätovnom zjednotení. Po vynáleze kníhtlače bola Kniha nárekov po prvý raz vydaná v r. 1673 v Marseille. Odvtedy bola preložená do vyše 30 jazykov a dodnes ju veriaci Arméni čítajú.

Sv. Gregor zomrel okolo r. 1005 v Nareku. Jeho spomienka sa slávi 27. februára a Arménska cirkev ho okrem toho slávi liturgickým slávením v októbri.

Ako učiteľov Cirkvi si Katolícka cirkev uctieva svätcov, ktorí majú výnimočný význam pre náuku viery. Vcelku máme 35 učiteľov Cirkvi. …

Oznam o povýšení sv. Gregora za učiteľa Cirkvi prichádza pred 100. výročím začiatku genocídy Arménov v r. 1915. Tieto obete bude vedenie Arménskej cirkvi svätorečiť 24. apríla v Ečmiadzine.

Pápež František bude 12. apríla v Chráme sv. Petra sláviť spomienkovú svätú omšu v arménskom obrade s arménskymi katolíckymi biskupmi. –zg-
IŠ stína a križuje deti, či zaživa ich pochováva

 

Ženeva, 23.2.2015 (kath.net) 017 692 – Teroristickí militanti cielene mučia a zabíjajú deti náboženských menšín. Vyplýva to zo správy Komisie OSN pre práva detí. Okrem toho sú mnohé prípady masových popráv chlapcov. Informujú o tom nemecké noviny „Augsburger Allgemeine“. Komisia OSN vyzýva irackú vládu v Bagdade, aby podnikla viac na ochranu detí a ich rodín, napríklad, aby im umožnila útek z ohrozených regiónov.

Okrem toho, ako informovali noviny „Süddeutsche Zeitung“ z tej istej správy OSN, duševne postihnuté deti nasadzujú ako samovražedných atentátnikov, iné predávajú ako sexuálnych otrokov alebo zneužívajú ako ľudské štíty. Deti musia okrem toho pracovať na kontrolných bodoch alebo skladať bomby pre džihádistov.

Kritika OSN neušetrila ani oficiálnu irackú vládu so sídlom v Bagdade: Deti sa nasadzujú na stráženie kontrolných bodov, maloletých  zatýkajú a v zlých podmienkach väznia pre podozrenie z teroru a dievčatá nútene vydávajú. –zg-

 

IŠ z nedostatku peňazí obchoduje s mŕtvolami

 

Frankfurt, 23.2.2015 (kath.net/KNA) 017 691 – Teroristickí militanti Islamského štátu (IŠ) už podľa správ novín obchodujú s mŕtvolami zabitých kurdských bojovníkov. Za ich vydanie požaduje IŠ 10 000 až 20 000 dolárov (8800 až 17600 eur), ako napísal nemecký denník «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung» s odvolaním sa na bezpečnostné zložky.

Pre klesajúce príjmy z pašovania nafty a starožitností hľadá IŠ nové zdroje peňazí. Kvôli napätej finančnej situácii, ako uvádzajú noviny, teroristická organizácia znížila platy svojim bojovníkom až o dve tretiny. Vojenskou ofenzívou Anti-IŠ-koalície teroristi stratili aj doteraz lukratívne zdroje príjmov. Obchod so starožitnosťami sa podľa novín rovnako z veľkej časti zastavil. Islamskí militanti predtým vyrabovali múzeá, kostoly, pohrebiská ale aj súkromné domy a byty a vo veľkom štýle obchodovali so starožitnosťami. –zg-

 

Kresťanské dievča odpúšťa teroristom IŠ

 

Západní bojovníci dezertujú z IŠ

 

Erbil, 21.2.2015 (kath.net/ idea) 017 690 – Kresťanské dievča, ktorého rodinu vyhnali teroristi „Islamského štátu“ (IŠ), militantom odpúšťa. S jedenásťročnou Myriam urobil interview redaktor kresťanského vysielača SAT7 (Nikózia/Cyprus) v provizórnom utečeneckom tábore v kurdskom meste Erbil (Severný Irak).

Minulé leto musela s rodičmi a 400 kresťanskými rodinami ujsť z rodiska Karakoš. Utečenci teraz žijú v surovej stavbe obchodného centra vo veľmi primitívnych podmienkach.

Myriam, ktorej priezvisko sa z bezpečnostných dôvodov neuvádza, v interview povedala, že je vďačná, že sa Boh o ňu stará: „Boh nás miluje a nepripustil, aby nás teroristi IŠ usmrtili.“ Na otázku, čo by robila, keby mala šancu pomstiť sa militantom, odvetila: „Nič by som im neurobila, Prosila by som Boha, aby im odpustil.“ Spolu s priateľkou Maryoumou uviedla, že najviac jej chýba škola a kostol, „ale Ježiš je pri nás, nech sme kdekoľvek“. Ako ďalej informujú internetové noviny „Christian Post“ dievčatká dodali: „On žije v našich srdciach.“

 

Západní bojovníci IŠ dezertujú

Islamskí teroristi vyhlásili v Iraku a Sýrii „kalifát“, v ktorom s mimoriadnou krutosťou presadzujú islamský zákon Šaría. Stínajú hlavy, križujú, vyháňajú a znásilňujú kresťanov, jezídov a umiernených moslimov. Po boku islamských teroristov bojujú tisíce moslimov zo západných krajín. No medzitým už rastie počet dezertérov, pretože už nedokážu znášať takú brutalitu.

Medzi časom sa už sformovali aj kresťanskí militanti, ktorí bojujú proti IŠ. Medzi nimi sú napríklad: americký veterán Jordan Matson, ako aj dvaja bývalí britskí vojaci, ktorí bojovali v Afganistane, Jamie Hughes (26) a Jamie Read (24). Tí chcú, ako napísali londýnske noviny The Times,  „pomáhať ohrozeným nevinným ľuďom“. Vyjadrili sa, že tam ide o „vojnu proti zlu“. Aktívny britský vojak (19) sa podľa novín oddelil od svojho bataliónu na Cypre, aby po boku Kurdov bojoval proti IŠ.

 

„Farár z Bagdadu“ proti kresťanským bojovníkom

Anglický teológ Andrew White (Jeruzalem), známy ako „Farár z Bagdadu“, ktorý v rokoch 2005 až 2014 viedol anglikánsku Farnosť sv. Juraja v irackom hlavnom meste, naliehavo odrádza kresťanov od účasti na bojoch proti IŠ. Na brutalitu IŠ nie sú pripravení a nedokážu sa príslušne brániť, ako povedal pre Christian Post. Dodal, že jeho bývalá kresťanská ochranka by sa bola najradšej dala na útek.

White zdôraznil, že tu máme do činenia s nesmierne krutým režimom, ako ukázala nedávna potrava 21 koptov v Líbyi. White v minulosti informoval, že IŠ stínal hlavy aj deťom. Tento 51-ročný anglikánsky farár v minulosti sám dostal hrozby zabitia od IŠ. Už prežil početné útoky a dokonca ho mučili. Na radu duchovnej hlavy anglikánov, arcibiskupa Justina Welbyho (Londýn), opustil koncom r. 2014 z bezpečnostných dôvodov Irak. Tento kanonik sa angažuje teraz v Jeruzaleme za zmierenie Izraelčanov a Palestínčanov. Je ženatý a má dvoch synov. Od  33. roku života trpí na roztrúsenú sklerózu. –zg-

 

Vatikán: Kritika po holandských výtržnostiach v Ríme

 

Vatikán, 21.2.2015 (KAP) 017 689 – Nezvyčajne ostrými slovami reagovali vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ na výtržnosti holandských chuligánov v Ríme. Nebolo treba byť jasnovidcom, aby sa dalo predvídať výtržnosti tejto „necivilizovanej a pivom omámenej hordy Holanďanov,“ ako napísali noviny v sobotu. Napriek tomu nikto včas nezasiahol.

Fanúšikovia futbalového klubu „Feyenoord Rotterdam“ v stredu a štvrtok spustošili časti rímskeho centra. Okrem iného poškodili čerstvo zreštaurovanú Berniniho fontánu pred Španielskymi schodmi. Talianska polícia zatkla dve desiatky výtržníkov, 13 policajtov bolo zranených.

Domovské mestá „týchto gangstrov“ ich cestu do Ríma pripustili. Pritom bolo možné ich násilnícke sklony ľahko identifikovať podľa „šialených symbolov“ ich chuligánskych organizácií, ako kritizujú pápežské noviny. Existovali síce protesty a slová rozhorčenia, no neprišlo ubezpečenie, že sa takéto niečo už nestane.

Na zápas Európskej ligy klubu Feyenoord proti AS Rím vo štvrtok pricestovalo 6500 fanúšikov z Holandska. –zg-

 

Milionárka z výhry: Desiatok patrí Bohu

 

„Je sporné, či by kresťania vôbec mali hrať …“

Shallotte, 20.2.2015 (kath.net/idea) 017 688 – V USA osamelá matka štyroch detí si vytiahla veľký lós. Marie Holmesová (26 – foto) vyhrala v hre Lotto 188 miliónov dolárov (165 miliónov eur). Ako prvé chce mladá žena zo Shallotte – štát Severná Karolína – desať percent sumy ako biblický desiatok venovať na kresťanské účely a hovorí: „Bez Boha by som nemala vôbec nič.“

Marie Holmesová pracovala v reštaurácii rýchleho občerstvenia, ale odkedy jedno z jej detí trpí na poškodenie mozgu, venuje sa celkom úlohe matky. S výhrou, ktorá sa bude vyplácať vyše 30 rokov a musí byť zdanená, chce Marie kúpiť dom pre svoju rodinu a investovať do vzdelania detí.

Ako ďalej informujú internetové noviny „Christian Post“ je však sporné, či by kresťania vôbec mali hrať v hre Lotto. Teológ a publicista  John MacArthur (Sun Valley/Kaliforna) od toho odrádza, hoci to Biblia výslovne nezakazuje.

„Sväté písmo sa vyslovuje za získavanie príjmov tvrdou prácou, dedičstvom, alebo múdrou investíciou, ale nikdy nie hráčstvom či inými pochybnými metódami. Hra Lotto nie je právoplatné zarábanie si na chlieb či serióznou investíciou do budúcnosti a nezodpovedá biblickému hospodáreniu, ako uvádza MacArthur.-zg-

 

Vatikán: Dôchodky sú zabezpečené

 

Vatikán, 20.2.2015 (KAP) 017 687 – Dôchodky zamestnancov vo Vatikáne sú podľa jeho údajov isté a zabezpečené. Majetok vatikánskeho dôchodkového fondu podľa informácie Ekonomickej rady z piatka činí 477,7 miliónov eur. Do konca roku 2015 má táto suma narásť na viac ako pol miliardy eur.

Iba v uplynulých šiestich rokoch vzrástol ročný prírastok z 23,6 miliónov na takmer 27 miliónov eur, ako sa uvádza vo vyhlásení. Priaznivý vývoj odôvodnila Správna rada okrem iného zmenami v priemernom dôchodku a zvýšením dôchodkového veku na 67 rokov pre laikov a 72 rokov pre duchovných a rehoľníkov.

V minulosti sa vzniesli pochybnosti, či majetok vatikánskeho dôchodkového fondu bude stačiť aj na dôchodky pre budúcu generáciu dôchodcov. To teraz Vatikán označil ako isté. –zg-

 

Koptský biskup: Popravy „začiatok lavíny!

 

Bonn, 20.2.2015 (KAP/KNA) 017 686 – Koptský pravoslávny biskup v Nemecku, Anba Damian, vidí v poprave 21 koptských kresťanov militantmi IŠ v Líbyi možný „začiatok lavíny“. Bratia vo viere v Líbyi člena berlínskeho spoločenstva telefonicky ubezpečili, že teroristická sieť  uniesla ďalších 35 veriacich, ako povedal Damian v piatok v Berlíne. Pre smrťou ohrozených koptov platí ako aj pre zavraždených: „Niet nijakej viny, iba skutočnosť, že sú kresťania,“ povedal Damian.

V nedeľu prišla správa o poprave 21 koptov na pobreží pri Tripolise. Damian kritizoval, že egyptské orgány zajatcov neoslobodili. „Pre červené sfarbenie vôd Stredozemného mora krvou mučeníkov naše srdcia krvácajú,“ povedal biskup. Nemeckú vládu vyzval, aby s egyptskou vládou spolupracovala v boji proti islamistom. Aj Nemecko je terčom teroru.

Či možno proti terorizmu účinne bojovať vojenskými prostriedkami, nedokáže ako duchovný posúdiť,“ ako povedal Damian ďalej. Letecké útoky, ako ich rozkázal egyptský prezident, emocionálne možno spracovať. „Musíme však byť obozretní a mať v oku aj dôsledky,“ varoval biskup. …

V piatok sa konala v berlínskom kostole bohoslužba aj za účasti  berlínskeho katolíckeho pomocného biskupa Matthiasa Heinricha ako zástupcu Konferencie biskupov Nemecka. V piatok sa konal tichý pochod od berlínskeho dómu k Brandenburskej bráne…. –zg-

 

Kopti majú spomienku 21 egyptských mučeníkov

 

Egypt 20.2.2015 (RV) 017 685 – „Boli zabití, pretože vyznávali kresťanskú vieru.“ Takto sa vyjadril patriarcha Koptskej pravoslávnej cirkvi Tawadros II. o 21 egyptských koptských kresťanoch, ktorí boli v nedeľu, 15. februára, v Líbyi brutálne zavraždení teroristami z IŠ. Ich mená, ako oznámil patriarcha, budú zahrnuté do Synaxaria, čo je východný ekvivalent Rímskeho martyrológia. Ide o postup, ako vysvetľuje portál „Terrasanta.net“, ktorý zodpovedá svätorečeniu v latinskej cirkvi. Mučeníctvo týchto 21 kresťanov bude v koptskom kalendári pripomínané 8. dňa mesiaca Amshir, čo je 15. február podľa gregoriánskeho kalendára.

Egyptský štát sa zaviazal platiť rodinám obetí mesačný dôchodok 1500 egyptských libier, teda približne 172 eur, vzhľadom na minimálnu mzdu v Egypte 1200 libier na mesiac, čo zodpovedá asi 138 eurám. Mená 21 koptských kresťanov, egyptských robotníkov, ktorí pracovali v Líbyi, boli publikované v týždenníku Watani, tlačovom orgáne koptov v Káhire.

 

Nemecko: Ďalšie prípady vandalizmu v kostoloch
Friedrichshafen, 19.2.2015 (kath.net) 017 684 – Spoločenstvo farnosti je zhrozené: Na fašiangový pondelok  – „Rosenmontag“ – v Kostole sv. Petra Kanízia vo Friedrichshafene (Diecéza Rottenburg-Stuttgart) poškodili dve sochy svätcov. Informovali o tom noviny „Südkurier“. Soche sv. Júdu Tadeáša odťali hlavu a poškodili plášť. Soche Panny Márie chýbala ruka a na druhej ruke jeden prst, ktorý sa už nenašiel.

Polícia prípad vyšetruje. Podľa Markusa Emeleho, zástupcu vedúceho revíra, polícia nemohla však v tomto prípade veľa urobiť, je odkázaná na to, že sa prihlásia svedkovia.

Riszard Rzesny, stály diakon farnosti povedal: „Pre veriacich kresťanov je to svätokrádež, ak sa ničí socha svätca.“ Ešte by pochopil, ak bezdomovci vylomia pokladničku, no takýto vandalizmus na sochách dosahuje iný rozmer. Ako motív si dokáže predstaviť iba veľkú zúrivosť proti Cirkvi, ako ho citoval „Südkurier“ ďalej. Diakon Rzesny škody objavil: „Keď som zbadal hlavu sv. Júdu na zemi, bol som šokovaný. Všetko okolo bolo spustošené.“

Veriaci teraz premýšľajú, či budú musieť kostol zamykať. Vikár Andreas Kirchartz by si to nerád predstavil: „Chcel by som, aby kostol zostal otvorený. Ale v niektoré dni, ako „Rosenmontag“, to už nebude možné.“

Noviny „Südkurier“ na záver informovali o ďalšom prípade vandalizmu v širšom okolí: V pastoračnom centre Birnau (Arcibiskupstvo Freiburg) vytrhli kríž s Kristom na chodbe z podstavca a odstránili ho. Vedúci farskej rady Walter Kretzer k tomu konštatoval, že odstránenie kríža hlboko zraňuje cítenie veriacich. Polícia sa vyjadrila, že nevylučuje súvislosť medzi týmito dvomi prečinmi. –zg-

 

Česko: Spomienka 65. výročia smrti Jozefa Toufara

 

Číhošťský farár – kňaz neobyčajne silného ducha, priamočiary,

tolerantný, spoločenský a úprimne, „samozrejme“ veriaci.

 

Praha, 18.2.2015 (TS ČBK) 017 683 – V českej Číhošti si 22. februára 2015 pripomenuli pripomenuli 65. výročie smrti tamojšieho farára Jozefa Toufara. Svätú omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie slúžil pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka OP. Popoludní sa konala diskusia s kardinálom Dukom, pátrom Tomášom Petráčkom a Milošom Doležalom.

Číhošť: Farár Jozef Toufar bol brutálne utýraný v komunistickom žalári, kam ho uniesla tajná polícia po takzvanom číhošťskom zázraku, keď sa v Toufarovom kostole pri nedeľnej svätej omši záhadne rozhýbal kríž na oltári. V dobe, keď sa režim pokúšal oslabiť vplyv cirkvi v spoločnosti, chceli jeho predstavitelia využiť túto udalosť na zahájenie procesu s duchovnými. V úsilí získať od J. Toufara nepravdivé priznanie, že zázrak na popud Vatikánu zinscenoval, ho vyšetrovatelia ubili k smrti.

V súčasnej dobe prebieha proces blahorečenia J. Toufara. Jeho postulátorom, ktorý má za úlohu zhromaždiť všetky potrebné podklady, je duchovný a historik Tomáš Petráček. V rámci procesu blahorečenia boli minulý rok 8. novembra zo spoločného hrobu v pražských Ďáblicích vyňaté telesné pozostatky Jozefa Toufara, ktoré by mali byť po príslušných expertízach uložené do zeme v Číhošti.

Ďalším účastníkom diskusie bol okrem pražského arcibiskupa aj básnik a publicista Miloš Doležal. Práve vďaka jeho knihe Jako bychom dnes zemřít měli, ktorá v roku 2012 zvíťazila v prestížnej ankete „Lidových novin“ ako kniha roku, vstúpil Jozef Toufar do povedomia ľudí. Doležal veľmi podrobne zmapoval celý jeho život od raného detstva a ukázal, že nebol iba „obyčajným kňazom z Vysočiny“. Naopak, v jeho opise sa  číhošťský farár ukazuje ako kňaz neobyčajne silného ducha, priamočiary, tolerantný, spoločenský a úprimne, „samozrejme“ veriaci.

Na fare bude o na budúci víkend sprístupnená výstava o životnom osude číhošťského farára. Sobotňajšie komponované podujatie venované Toufarovi sa začína v kostole o 17.00 hodine a účinkovať bude Mladý sláčikový orchester z Klášterce nad Orlicí. Farnosť ale teraz žije i ďalšími aktivitami: pokračuje s opravami kostola – na radu má prísť strecha a fasáda. –zg-

           

Naša príloha

Cirkev by mala učiť „pravdu viery o rodine“
Pôstny pastiersky list biskupa z Churu o rodine

v súvislosti so synodou biskupov: „Ako odovzdávať

kresťanský pohľad na rodinu a jej veľkú hodnotu?“

 

Chur, 24.2.2015 (kath.net/pbc) 017 682 – „Rodina v ohnisku pozornosti“, tak znie názov pôstneho pastierskeho listu švajčiarskeho diecézneho biskupa Vitusa Huondera z Churu.

Kath.net dokumentuje pastiersky list v plnom znení:

 

Bratia a sestry v Pánovi,

 

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte Evanjeliu“ (Mk 1,15). To je iste jadro posolstva nášho Pána. Jeho celé pôsobenie je jediné preukazovanie blízkosti Božieho kráľovstva. Skrze túto blízkosť dostáva náš život nový zmysel.

To sa týka jednotlivého človeka, to sa týka celej ľudskej spoločnosti, to sa týka aj rodiny, „základnej a životnej bunky ľudskej spoločnosti“. Práve blízkosťou Božieho kráľovstva, skrze Krista, ktorým Božie kráľovstvo k nám prišlo, nachádza sa aj rodina v prostredí, z ktorého môže čerpať silu a prijímať pomoc.

V dňoch 5. až 19. októbra 2014 sa konala vo Vatikáne 3. mimoriadna synoda biskupov. Témou bola rodina. Medzitým je zasadnutie uzavreté a pripravujeme sa na pokračovanie diskusie na jeseň. Prvý výsledok plenárneho zasadnutia už máme v správe zo synody.

Pre diskusiu synody biskupov bol 24. júna 2014 schválený pracovný materiál – Instrumentum laboris. Ako v správe zo synody tak aj v ňom nachádzame mnohé podnetné myšlienky o rodine. Sú to výpovede, ktoré nám dodávajú odvahu a povzbudzujú nás k ešte intenzívnejšiemu nasadeniu za hodnotu rodiny v našej dobe. Veď Cirkev má pôsobiť na spoločnosť tak, aby sa ďalej budovala, aby sa dosiahli stále lepšie predpoklady pre život ľudí a pre rodinu. Tým sa problematický vývoj v spoločnosti odvracia, alebo napráva. K tomu nám môže dať pracovný materiál aj správa zo synody nové podnety.

 

Kresťanská rodina v trende

„S vnútornou radosťou a hlbokou útechou hľadí Cirkev na rodiny, ktoré ostávajú verné Evanjeliu,“ konštatuje správa zo synody. Táto radosť je odôvodnená, pretože, ako sa uvádza v pracovnom materiáli: „V Božom ľude sa rodina uznáva ako neoceniteľné dobro, ako prirodzené prostredie pre rast života, ako škola ľudskosti, lásky a nádeje pre spoločnosť. Ona zostáva uprednostneným miestom, na ktorom Kristus zjavuje tajomstvo a povolanie človeka“. Keď čítam toto posúdenie, tak mi prichádzajú na myseľ stretnutia v rôznych farnostiach a pri rôznych príležitostiach, na ktorých cítime, aká dynamika spočíva v kresťanskom rodinnom živote, ako viera prechádza od rodičov na deti a mladých, akou živou sa tým Cirkev stáva. Nezriedka sú za týmto pozitívnym vývojom aj duchovné hnutia a združenia s cieľom napomáhať rodinný život a podporovať ho.

Pritom si uvedomujeme: Cirkev žije, ak je podporená prostredím, ktoré spája rodiny, podporuje ich, napomáha výuku viery a ponúka pomoc v ťažkých situáciách. „Z duchovných hnutí vychádza v našej dobe mimoriadny prínos k napomáhaniu autentickej a účinnej pastorácie rodiny.“ Konštatuje to pracovný materiál, a ako to súhlasí, to stále znova prežívam na svojich pastoračných cestách.

Preto by som chcel vyjadriť svoju vďaku všetkým týmto hnutiam a povzbudiť ich, aby naďalej poskytovali svoj cenný prínos pri sprevádzaní a podpore rodiny.

 

Žiada sa jasné hlásanie náuky Cirkvi

Vzhľadom na rôzne ťažkosti správa zo synody uvádza: „V tejto súvislosti cíti Cirkev potrebu, vysloviť slovo pravdy a nádeje.“ A správa konštatuje: „Zdá sa, že medzi Božím ľudom sú znalosti koncilových a pokoncilových dokumentov s náukou Cirkvi o rodine vo všeobecnosti skôr chatrné.“ Tam, kde tieto znalosti chýbajú, sotva možno vybudovať pozitívny kresťanský rodinný život. Prečo však tento nedostatok znalostí?

Odpoveď dokumentu znie: „Niektoré z poslaných poznámok vidia zodpovednosť za slabé šírenie týchto znalostí u samotných duchovných pastierov, ktorí – podľa dojmu niektorých veriacich – sami skutočne nepoznajú tému manželstvo – rodinu tak, ako sa prezentujú v dokumentoch, ani nemajú, ako sa zdá, prostriedky na zaoberanie sa touto témou.“ To nás všetkých musí viesť k zamysleniu. Z toho vyvodzujeme: Musíme sa intenzívnejšie zaoberať náukou Cirkvi o manželstve a rodine. Nesmie nás nechať chladnými, keď sa v Instrumentum laboris tiež píše:

„V niektorých odpovediach sa nachádza aj istá nespokojnosť s niektorými kňazmi, ktorí sa zdajú byť ľahostajnými voči niektorým článkom morálnej náuky. Ich chýbajúci súzvuk s náukou Cirkvi spôsobuje zmätok v Božom ľude. Preto sa tu vyžaduje, aby sa kňazi pri vysvetľovaní Božieho slova a prezentovaní cirkevných dokumentov vzhľadom na rodinu lepšie pripravovali a boli zodpovednejšími.“

Také žiadosti sú výzvou vnášať radostnú zvesť o rodine do spoločnosti. Pravda viery o rodine sa takto môže stať kvasom, ktorý premení svet a prispeje k realizácii veľkých nárokov na morálku. „Ak sa podarí prezentovať kresťanskej viere zodpovedajúci pohľad na manželstvo a rodinu, potom si ľudia uvedomia aj jej pravdu, jej dobro a jej krásu,“ konštatuje Instrumentum laboris.

 

Rodičia majú nenahraditeľnú úlohu

Instrumentum laboris oslovuje aj zodpovednosť rodičov za odovzdávanie náuky Cirkvi o manželstve a rodine: „Už dlho pred prípravou na sobáš, potrebujú mladí pomoc, aby spoznávali, čo Cirkev učí a prečo to učí. Mnohé odpovede vyzdvihujú úlohu rodičov v špeciálnej katechéze o rodine.“ Oni zohrávajú vzhľadom na kresťanskú výchovu detí v zmysle  evanjelia rodiny nenahraditeľnú úlohu. „Výchova spočíva v obsiahlom a hlbokom uvedení do celej skutočnosti a zvlášť do spoločenského života. To je prvoradá zodpovednosť rodičov.“

 

Šírenie náuky o rodine – naliehavá úloha

Náuka našej viery o rodine a manželstve je fascinujúca náuka, je to náuka, ktorá dokáže človeka naplniť, urobiť ho šťastným. Preto je jej šírenie a prijímanie naliehavou úlohou pre nás všetkých. S touto fascinujúcou a človeka napĺňajúcou náukou možno potom riešiť aj problémy, ktoré dokážu iba s hlbokou vierou, dobrou znalosťou náuky a silným zakorenením v Bohu nájsť správnu odpoveď.

Kladieme si tu otázku: Ako môžeme odovzdávať kresťanský pohľad na rodinu a jej veľkú hodnotu?

Na prvom mieste stojí predmanželská príprava. Tá dnes často obsiahne oveľa viac ako bezprostrednú prípravu na prijatie sviatosti manželstva, ako konštatuje pracovný materiál: „Zdôrazňuje sa, že obsah kurzov sa v ostatných rokoch rozhodujúco zmenil: z programu, ktorý je zameraný iba na sviatosť sa prešlo k prvotnému hlásaniu viery.“ Príprava na manželstvo sa tak stáva šancou na rozsiahle hlásanie viery.

Túto šancu by sme mali ešte viac využiť. To je názor mnohých reakcií na zisťovanie mienky o dnešnej situácii rodiny, ako si to želal pápež František aj synoda.

Pritom sa impulzy od spoločenstiev a hnutí hodnotia pozitívne: „Z duchovných hnutí vychádza v našej dobe mimoriadny prínos k autentickej a účinnej pastorácii rodiny. Niektoré príspevky vyzdvihli, ako sa v mnohých diecézach darí napomáhať špeciálne programy, vzdelávanie párov, ktoré sú schopné podporovať iné páry, ako aj rad iniciatív na podporu pravej pastorácie rodiny.“ Pre nás sú takéto výpovede nielen podnecujúce, ale sú pre nás výzvou a povzbudzujú ku skúmaniu svedomia v tom zmysle, či aj u nás prebieha takýto vývoj. Máme takéto programy? Môžeme v tom urobiť ešte viac?

 

Význam svedectva viery

Každá kresťanská pravda viery potrebuje svedkov, teda ľudí, ktorí vieru žijú a zasadzujú sa za ňu. Aj manželstvo a rodina sú podľa Božieho plánu odkázané na svedkov, na otcov a matky, na mladých a deti, ktoré žijú podľa tohto plánu, aj na osoby vo verejnom živote, ktoré si za vierou stoja. K tomu Instrumetnum laboris: „Medzi navrhnutými pastoračnými líniami sú nasledovné: od mladosti ponúkať cestu, cez ktorú sa podarí naučiť sa ceniť si krásu manželstva; vzdelávať pastoračných spolupracovníkov v oblasti manželstva a rodiny. Aj svedectvo skupín mladých, ktoré sa zdržanlivým životom v období zasnúbenia pripravujú na manželstvo sa tu spomína.“ Vyzdvihuje sa aj súvislosť medzi otvorenosťou voči potomstvu a sociálnym otázkam ako je pracovný trh: „Preto existuje aj občianska zodpovednosť kresťanov podporovať zákony a štruktúry, ktoré napomáhajú pozitívny postoj voči vznikajúcemu životu.“ Ježiš hľadá hlásateľov Evanjelia, ktorí radostnú zvesť nehlásajú iba slovami, ale predovšetkým vlastným životom, ktorý bol premenený v Božej prítomnosti.“

Týmito slovami z „Evangelii gaudium“ nás Svätý Otec, pápež František upozorňuje na vlastné vnútorné prežívanie posolstva nášho Pána. Človek, ktorého život sa premenil v Božej prítomnosti, je schopný aj dnes hlásať Evanjelium a rovnako aj radostnú zvesť o rodine.

Želám si, aby mnohé pozitívne výpovede okolo synody biskupov motivovali naše farnosti a duchovné spoločenstvá hlbšie sa zamýšľať nad dôležitou témou kresťanskej rodiny a tieto mnohé impulzy odovzdávať ďalej.

Pritom radi prijímame aj modlitbu k Svätej rodine, ktorú nám pápež František tak veľmi kládol na srdce a ktorá sa končí zvolaním:

„Ježiš, Mária a Jozef, počujte našu prosbu a vypočujte nás.“

Tak pocítime, že Božie kráľovstvo je blízko. S týmto želaním vás všetkých zo srdca zdravím a rád vás žehnám svojím biskupským požehnaním.  + Vitus, biskup Churu                                                                                                             –zg-

 

 

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

 

 

 

 

 

Sedembolestná Matka, plná milosti, všetkým, čo sa k tebe utiekajú, ochotne otváraš svoju materinskú náruč. Prosíme ťa, pre rany a krv Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna a nášho Vykupiteľa a tiež pre bolesti tvojho materinského Srdca, aby si nám biednym hriešnikom vyprosila skutočnú kajúcnosť a odpustenie našich hriechov.

Ukáž, že si dobrou Matkou a ujmi sa celého ľudstva. Vyhľaď neveru a bludy, vypros nám milosť vytrvalosti a pravej lásky k Bohu a k blížnym. Zjednoť kresťanských predstaviteľov krajín a vypros nám skutočný pokoj. Zachovaj pod svojou materinskou ochranou nášho Svätého Otca, biskupov a kňazov. Odvráť od našej vlasti všetky nepokoje, nenávisť a každé zlo. Dovoľ, aby sme spočívali v živote i vo smrti v tvojom materinskom Srdci, kým nedosiahneme večnú radosť a slávu v nebi. Amen.

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *