Litánie k svätej Anne

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Anna – oroduj za nás.

Svätá Anna, vyvolená Bohom Otcom – oroduj za nás.

Svätá Anna, starenka Božieho Syna – oroduj za nás.

Svätá Anna, nádoba plná svätosti – oroduj za nás.

Svätá Anna, manželka svätého Joachima – oroduj za nás.

Svätá Anna, sláva všetkých žien Starého Zákona – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka dcéry plnej milosti – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka Panny Márie, počatej bez poškvrny dedičného hriechu – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka tej, ktorá bola požehnaná medzi ženami – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka nebeskej kráľovnej – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka vyvolenej dcéry Boha Otca – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka Rodičky Boha Syna, Spasiteľa sveta – oroduj za nás.

Svätá Anna, matka blahoslavenej Nevesty Ducha Svätého – oroduj za nás.

Svätá Anna, ozdoba Dávidovho domu – oroduj za nás.

Svätá Anna, príklad všetkých čností – oroduj za nás.

Svätá Anna, veľká pomocnica v súžení – oroduj za nás.

Svätá Anna, mocná orodovnica za všetkých svojich ctiteľov – oroduj za nás.

Svätá Anna, patrónka umierajúcich – oroduj za nás.

Svätá Anna, bezpečné útočisko prenasledovaných – oroduj za nás.

Svätá Anna,verná opatrovníčka nevinných – oroduj za nás.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V: Oroduj za nás, svätá Anna.

R: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa:
Bože, ktorý si blahoslavenej Anne udelil milosť, aby bola matkou Rodičky Tvojho jednorodeného Syna, udeľ milostivo, aby nám, ktorí slávime jej pamiatku, pomáhala svojím orodovaním u Teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *