Život Cirkvi vo svete 18/2021

Obsah

František sa radil s kardinálmi online o kríze koronavírusu

Pápež vyzýva k modlitbe za trvalú reguláciu finančných trhov

Litánie o sv. Jozefovi budú mať sedem nových invokácií

Posolstvo ku Dňu migrantov 2021: „Smerom k stále väčšiemu «my»“

Konzistórium o siedmych kauzách kanonizácie

Kardinál Pell: Nemeckí biskupi musia udržať náuku Cirkvi

Kardinál Cupich: „Milosti z Eucharistie bez ohľadu na stav duše“?

Kardinál Stella: Kňazi majú byť zaočkovaní prednostne

Vatikán: U kardinálov a biskupov súdny postup ako u ostatných

Vatikán: Začala sa konferencia s výrobcami vakcín

Pápežský inštitút diskutuje o „novom založení“ teológie

Kardinál, biskupi a kňazi žiadajú pápeža zastaviť schizmu v Nemecku

Stručne z Life Site News

Mariazelská bazilika začína pútnickú sezónu od Turíc

+ V Indii zomrel ‚najstarší biskup sveta‘

Budeme sa len tak prepletať, alebo chceme naozaj niečo zmeniť?

Veľká Británia: Pastora zatkli za „homofóbne“čítanie z Biblie

Fínsko: Aj luteránsky biskup obžalovaný za nenávistný prejav

Belgicko: Biskup proti Vatikánu a o vlne vystúpení z Cirkvi

Ľudsko – opičie chiméry už nie nočná mora, ale realita

Kňaz varuje: Írsko opustí katolícku morálnu náuku

Žijeme v apoštolských časoch

Vzkriesený Kristus je živý medzi vami. Nebojte sa: On riadi beh ľudských dejín na uskutočnenie vôle nebeského Otca a jeho veľkého plánu spásy.
Vzkriesený Kristus sedí teraz v nebi na svojom tróne slávy po pravici Otca. Jemu je podriadené všetko.
Satan je premožený a je mu odňatá všetka moc Kristom, ktorý prijal smrť, aby sa stal liekom, ktorý vás uzdravuje z choroby hriechu a od smrti.
Nech vás nezarmucuje terajšie víťazstvo tvrdého odmietania Boha. Nenechajte sa zastrašiť dočasným triumfom zla a hriechu, ani uchvátiť pochybnosťami a nedôverou pre zraňovanú, ohrozovanú a zrádzanú Cirkev.
Je úsvit Kristovho nového kráľovstva. Veľkonočné vzkriesenie sa dovŕši iba vtedy, keď sa Ježiš vráti v sláve, aby ustanovil medzi vami svoje kráľovstvo, keď všetci splnia Otcovu vôľu a keď sa dokonale oslávi Najsvätejšia Trojica. (Don Gobbi 1989,1990, 1994)

* * * * * * *

Obnovujte denne zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu

Začnite so mnou mesiac máj, ktorý Cirkev venuje mojej osobitnej úcte. Venujte každý deň kvety lásky a modlitby vašej nebeskej Matke vo večeradlách ako malé deti.
Ruženec má veľmi silnú moc proti zlu a zvádzaniu diabla. Na vládu satana, ktorá sa šíri, na otroctvo hriechu, na zlo, ktoré vkladá do sŕdc jed, na úklady Zlého, ktoré sa stali nebezpečné a falošné, na mocnú silu slobodomurárstva, ktorému sa darí všade votrieť, na kult diabla, ktorý sa šíri – na to všetko odpovedajte modlitbou. To je moja aj vaša modlitba.
Obnovujte každý deň svoje zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu! Tým mi umožňujete ako Matke vstúpiť do vášho života, aby som ho nasmerovala na dôkladné uskutočňovanie plánu, ktorý má Pán s každým z nás. Tak sa stanete mojím sprítomnením vo svete a v týchto posledných časoch budete všade šíriť svetlo mojej svätosti, čistoty, pokory, poslušnosti, učenlivosti a mojej milosrdnej a materinskej lásky.
Prosím, aby ste mi obetovali vzácny a vonný kvet vášho utrpenia. Na oltári svojho Nepoškvrneného Srdca chcem obetovať svojich synov v trvalom akte obetovania a zmierenia. Iba utrpením mojich najmenších detí môžem urýchliť čas víťazstva svojho Nepoškvrneného Srdca vo svete.
Už nadišla hodina kalvárie pre Cirkev, povolanej obetovať sa ako zápalná obeta na kríži svojho krvavého mučiteľa – pre úbohé ľudstvo, ktoré už začína bolestné hodiny svojho trestu. (Don Gobbi 1. mája 1994)

* * * * * * *

František sa radil s kardinálmi online o kríze koronavírusu

Vatikán, 6.5.2021 (KAP) 027 430 – Pápež František mal so svojou Radou kardinálov vo štvrtok video-konferenciu. Ako Vatikán oznámil večer, pripojili sa: kardináli Oscar Rodriguez Maradiaga (Tegucigalpa), Reinhard Marx (Mníchov), Sean Patrick O’Malley (Boston), Oswald Gracias (Bombay) a Fridolin Ambongo Besungu (Kinšasa) zugeschaltet. Pápež bol pripojený z Domu sv. Marty. Zástupcami Vatikánu boli: štátny sekretár kardinál Pietro Parolin a kardinál Giuseppe Bertello.
Podľa správy diskutovali o následkoch krízy koronavírusu v jednotlivých krajinách. Radili sa aj o plánovanej reforme Rímskej kúrie a o možných právnych účinkoch pripravovanej apoštolskej konštitúcie s pracovným názvom „Praedicate evangelium“ (Hlásajte Evanjelium). Konštitúcia má nariadiť dokument sv. Jána Pavla II. o poriadku kúrie z r. 1988.
Nasledujúce stretnutie Rady kardinálov a sa plánuje na jún.

Pápež vyzýva k modlitbe za trvalú reguláciu finančných trhov

Vatikán, 05.05.2021 (KAP) 027 429 – Pápež František vyzýva k modlitbe za trvalo udržateľnú reguláciu finančných trhov. V novom videu úmyslov na mesiac máj uvádza:
„Modlime sa, aby zodpovední za finančníctvo spolupracovali s vládami, aby sa regulovali finančné trhy a aby boli občania chránení pred ich nebezpečiami.“
V posolstve František poukazuje na problém masovej nezamestnanosti v mnohých krajinách. Vzhľadom na to vládne na finančných trhoch bezpríkladný nadbytok.
„Ako ďaleko je svet financií vzdialený od života väčšiny ľudí!“ Bez rozumnej regulácie finančníctvo upadne na čistú špekuláciu a ešte je aj podnecované súčasnou finančnou politikou, ako kritizoval pápež: „Táto situácia je neudržateľná a nebezpečná.“

Litánie o sv. Jozefovi budú mať sedem nových invokácií

Vatikán, 2.5.2021 (RV) 027 428 – Pápež schválil sedem nových invokácií do Litánií ku cti sv. Jozefa:

Ochranca Vykupiteľa (Custos Redemptoris) – sv. Ján Pavol II. tak nazval apoštolskú exhortáciu Redemptoris custos z r. 1989 o osobe svätého Jozefa a jeho poslaní v živote Krista a Cirkvi.
Kristov služobník (Serve Christi) – sv. Pavol VI. v homílii z 19. marca 1966, citovanej v Redemptoris custos č. 8 a Patris corde č. 1.
Služobník spásy (Minister salutis) – od sv. Jána Zlatoústeho, citovaný v Redemptoris custos, č. 8.
Sprievodca v ťažkých chvíľach (Fulcimen in difficultatibus) – František tak hovorí o sv. Jozefovi v prológu apoštolského listu Patris corde. Z tohto dokumentu (č. 5) sú aj ďalšie tri invokácie:
Patrón utečencov (Patrone exsulum),
Patrón trpiacich (Patrone afflictorum),
Patrón chudobných (Patrone pauperum). ….

Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210502003

Posolstvo ku Dňu migrantov 2021: „Smerom k stále väčšiemu «my»“

Vatikán, 6.5.2021 (RV) 027 427 – Vo štvrtok 6. mája predstavili vo Vatikáne Posolstvo pápeža Františka k 107. ročníku Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 26. septembra 2021. Téma, ktorá bola zverejnená vo februári tohto roku, vychádza z encykliky Fratelli tutti: „Smerom k stále väčšiemu «my»“.

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-05/vyslo-posolstvo-ku-dnu-migrantov-2021-smerom-k-stale-vacsiemu.html

Konzistórium o siedmych kauzách kanonizácie

Vatikán, 4.5.2021 (RV) 027 426 – Vo Vatikáne zasadalo v pondelok 3. mája pod vedením Svätého Otca Františka kardinálske konzistórium o siedmich kauzách kanonizácie, medzi ktorými je blahoslavený Charles de Foucauld a ďalšie osobnosti z Indie, Francúzska a Talianska. Vzhľadom na situáciu pandémie však dátum ich slávnostného svätorečenia ešte nebol stanovený.
V rámci riadneho verejného konzistória Kardinálskeho kolégia, ktoré sa začalo o 10. hodine modlitbou liturgie hodín, sa konala aj tzv. optácia, ktorou boli povýšení ôsmi kardináli z rádu diakonov do rádu presbyterov. Sú to kardináli:
Angelo Amato SDB, Robert Sarah, Francesco Monterisi, Raymond Leo Burke, Kurt Koch, Mauro Piacenza, Gianfranco Ravasi a Walter Brandmüller. …

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-05/po-konzistoriu-sa-este-caka-na-datumy-svatoreceni.html

Kardinál Pell: Nemeckí biskupi musia udržať náuku Cirkvi

Vatikán, 30.4.2021 (LifeSiteNews) 027 425 – Austrálsky kardinál George Pell (79) v interview varoval odpadlícky nemecký klérus, označil postoj niektorých nemeckých kňazov k trvalej náuke Cirkvi ako „osudný“ a vyhlásil:
„Je povinnosťou nemeckých biskupov udržať náuku Svätého písma a Cirkvi.“
Kardinál Pell to povedal pre EWTN v diskusii o vydaní druhej časti jeho väzenského denníka. Jednou z tém bol aj stav cirkvi v Nemecku. Kardinál spomenul „dva základné postoje“ – jeden vedený Svätým písmom a Katolíckou cirkvou, zatiaľ čo druhý je „alternatívnym kresťanským názorom, pri ktorom má posledné slovo moderné chápanie Svätého písma“ a povedal:
„Myslím si, že je tu časť nemeckej cirkvi, ktorá sa rezolútne vydala nesprávnym smerom. Liberalizované kresťanstvo – či už je to liberalizovaný katolicizmus, alebo protestantizmus, sa asi tak za jednu generáciu ponorí do agnosticizmu.“
Kardinál sa k tomu vyslovil v reakcii na protest a „sklamanie“ viacerých nemeckých biskupov – vrátane predsedu KBN i rakúskeho kardinála Schönborna, ako aj asi 550 nemeckých kňazov proti vatikánskemu dokumentu o zákaze žehnania homosexuálnych párov.
Tento názor podporil dokonca aj vedúci vatikánskeho Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell, ktorý signalizoval obídenie vatikánskeho dokumentu zakazujúceho žehnanie spomínaných párov!
Avšak kardinál Pell dôrazne pripomenul zodpovednosť katolíckych biskupov a ich obmedzenie moci, pretože sú ochrancami katolíckej náuky:
„Povinnosťou nemeckých biskupov je udržať náuku Písma a uchovať náuku Cirkvi. My sme podriadení týmto náukám! Oni nemajú tú moc zmeniť ich, nikto z nás! Dôležité je to, čo je v Božom slove, čo je v apoštolskej tradícii.“
Kardinál ďalej vyjadril nádej, že nemecká cirkev sa vyhne odluke od Ríma: „Dúfam, že neprekročia červenú čiaru, nuž uvidíme. No človek nikdy nevie.“
„Skutočne dôležitou otázkou pre Cirkev je: Učíme verejne to, čo učil Kristus? Teraz sú niektoré tieto náuky nepopulárne: odpustenie, ľudia bez práv ako nenarodení, ľudia na dne veľkej hromady. Úlohou biskupa je učiť pravdu bez ohľadu na to, akou sa zdá byť nepopulárnou. Máme hovoriť o týchto otázkach vhod či nevhod, aj keď viete, že väčšina ľudí je proti vám! My máme zásadnú povinnosť prezentovať Kristovu náuku a náuku Katolíckej cirkvi. A naša spoločnosť bude hlboko zredukovaná do tej miery, akou sa radikálne vzďaľuje od kresťanskej náuky o láske a službe a odpúšťaní. Už teraz to môžeme vidieť na zmenách, ktoré sa v spoločnosti dejú. Často sa sústreďujeme na straty v Cirkvi, na pokles praktizovania viery a odchod veriacich – to je iste pravda. Ale to má veľké dôsledky na spoločnosť všeobecne – najmä ak väčšina ľudí bola kresťanská.“ …
Jednoznačné varovanie kardinála Pella podporil aj kardinál Raymond Burke, emeritný prefekt Apoštolskej signatúry vo Vatikáne. Kardinál spomenul, že to je symptomatické pre vplyv pro-homosexuálnej agendy v rámci Katolíckej cirkvi a povedal:
„Táto spätná rana je jednoducho výrazom svetskosti, pozemského zmýšľania, ktoré vstúpilo do Cirkvi s agresívnou homosexuálnou agendou, ktorá teraz dominuje aj v cirkevných kruhoch – ba dokonca aj medzi istými biskupmi! Veď vatikánsky dokument iba stanovuje, čo Cirkev už vždy učila a praktizovala vzhľadom na príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, ktorá keď vedie k aktom, je vnútorne nezriadená a nie je v zmysle Božieho plánu.“

Kardinál Ruini varuje pred schizmou v Nemecku

Rím, 04.05.2021 (KAP) 027 424 – Kardinál Camillo Ruini (90), dlhoročný predseda Konferencie biskupov Talianska, už tiež vyjadril starosť vzhľadom na plánované žehnanie homosexuálnych párov v Nemecku.
„Dúfam, že to nepovedie ku schizme, ale toto nebezpečenstvo tu rozhodne je,“ povedal pre noviny „Il Foglio“ online zo štvrtka.
„S touto početnými duchovnými pastiermi a laikmi podporovanou iniciatívou v nemecky hovoriacich krajinách vychádzajú na denné svetlo už dlhšie pretrvávajúce problémy. A tie vidím aj v tzv. ‚synodálnej ceste‘, ktorá jasne definuje svoje ciele: Nielen žehnanie homosexuálnych párov, ale aj kňazský úrad pre ženy, zrušenie povinného celibátu a spoločné prijímanie katolíkov a protestantov.“

Kardinál Ruini pritom poukázal na odpoveď Kongregácie pre náuku viery z marca, podľa ktorej spomínané páry nesmú dostať požehnanie. Žehnať sa môže iba to, čo zodpovedá Božiemu plánom a nie to, čo im protirečí, ako sa uviedlo.
Kardinál Camillo Ruini je naďalej hovorcom konzervatívnych kruhov v talianskom episkopáte. Ako sekretár a potom predseda KBT v r. 1986 až 2008 smerodajne určoval líniu katolíckej cirkvi v krajine – duchovne ako aj politicky.

Kardinál Cupich: „Milosti z Eucharistie bez ohľadu na stav duše“?

Je ťažké uveriť, že americký kardinál Blase J. Cupich si skutočne myslí, že komunikanti dostávajú milosti z Eucharistie bez ohľadu na stav ich duše

Chicago, 27.4.2021 (LifeSiteNews) 027 423 – Podľa článku v časopise America od arcibiskupa Samuela J. Aquilu z Denvere, v ktorom potvrdzuje náuku Cirkvi o význame pristupovania k Najsvätejšej oltárnej sviatosti so správnou dispozíciou, kardinál Blase J. Cupich z Chicaga podivuhodne napomenul arcibiskupa Aquilu:
„S úctou pripomínam, že tvrdenie, že my môžeme niečo urobiť, čo by znížilo hodnotu Eucharistie, alebo jej účinkov, protirečí dlhodobej náuke Cirkvi. Katolícka teológia o sviatostiach je založená na predpoklade, že sviatosti spravuje Kristus, čo je aj význam vyhlásenia Cirkvi v Tridente (DS 1608), že sviatosti pôsobia ex opere operato, alebo, ako napísal sv. Tomáš Akvinský v Summe, III, 68,8:
„Sviatosť nie je formovaná celebrantom ani prijímateľom, ale Božou mocou.“
Následkom povahy Boha nemožno Krista a jeho diela nikdy umenšovať z našej strany.
Kardinál Cupich poukazuje na to, že aj nehodný prijímateľ svätého prijímania skutočne dostáva Kristovo Telo a mylne vyvodzuje, že dostáva aj milosť, ktorá by mala sprevádzať najsvätejšiu Eucharistiu. Ale Boh nám nenanucuje svoju milosť. Ako to vyjadruje staroveký nápev, ktorý zložil sv. Tomáš Akvinský
„Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen inaequali, vitae vel interitus“ – Berú dobrí, berú zlí, no s nerovnakým osudom života či skazy.
Je ťažké uveriť, že kardinál Cupich si naozaj myslí, že komunikanti dostávajú milosti úplne nezávisle od stavu ich duše a správnej dispozície. Taký postoj by bol poverou – z Najsvätejšej sviatosti by urobil magický amulet, ktorý chráni ľudí bez ich vedomia či súhlasu.
Vezmime si sviatosť manželstva. Účinnosť sviatosti nezávisí od toho, či jej vysluhovatelia – teda manželia samotní – sú hodní alebo nie. Ak spĺňajú podmienky platnosti – ak sú ochotní sa zobrať a chcú to urobiť pred oficiálnymi svedkami – naozaj sa zosobášia a nezáleží od toho, či sa berú z nehodných motívov (napr. pre peniaze), alebo či sú v stave smrteľného hriechu. Pár sa zviaže manželským putom, no to neznamená, že sa bude tešiť z milostí, ktoré táto sviatosť ponúka. Budú spojení nerozlučiteľne, no nie šťastne.
Pôsobenie sviatostí je naozaj objektívne ako pôsobenie Krista, ale ak máme z toho mať úžitok, nesmieme milosti stavať prekážky. Deti samozrejme prekážky nestavajú, ale neuvidíme účinky tejto milosti, kým nedorastú do veku, keď budú môcť s ňou spolupracovať.
Krst nám nerobí nemožným dostať sa do pekla. Tam to naozaj bude znakom hanby. Prijímanie hocijakej sviatosti bez správnej dispozície je hriechom proti týmto svätým veciam. Je to svätokrádež. My nedostávame milosti skrze hriechy, ale strácame tie, ktoré sme predtým mali.
Aj niečo iné je v slovách kardinála Cupicha záhadné – rozlišovanie medzi Božou intrinzickou a extrinzickou slávou. Napísal:
„Krista a jeho dielo nemožno nikdy umenšiť nijakým činom z našej strany.“ – a to je pravda o intrinzickej sláve Krista. Ale ak uvážime aktivity, o ktorých môžeme povedať, že „vzdávajú slávu Bohu“ – ak učíme deti viere, budujeme krásny chrám, horlivo sa zúčastňujeme svätej omše celebrovanej pravým, hodnotným spôsobom svätým kňazom.
Tieto veci niečo spôsobujú – vzdávajú Bohu slávu, ktorú by mal dostávať – ale príliš zriedka dostáva – od nás tu na zemi. Ak to prestane, Božia sláva je na zemi umenšená. No nie je umenšená v nebi. Sláva, ktorá mu je intrinzická, nemôže byť zmenšená alebo zväčšená ničím, čo my môžeme urobiť. Ale my určite môžeme urobiť viac či menej z úsilia vzdať Bohu slávu, ktorú si tu zaslúži.
Ak sa Najsvätejšia sviatosť prijíma nehodne, ak sa liturgia slávi lajdácky, či nedôstojným spôsobom, ak výtržníci spália či znesvätia kostoly, ak sú kňazi nehodní a veľmi hriešni, tak sa to veľmi líši od Božej extrinzickej slávy.
Boh nie je poškodený, iste, ale skutky znesvätenia a úmyselné urážky Boha sú veci, na ktoré musia katolíci reagovať s väčším úsilím, aby sa znova vzdávala česť Bohu, ktorú je ľudstvo povinné mu vzdávať. Možno je pohodlné myslieť si, že Boh je nad to všetko povznesený, ale my sme povolaní budovať Božie kráľovstvo na zemi – budovať jeho Cirkev a jeho kráľovstvo v srdciach ľudí. Ako vieme, toto je projekt, ktorý môže napredovať aj ísť smerom naspäť – podľa úsilia katolíkov a nepriateľov Cirkvi. Oni to nikdy nevzdajú. A nesmieme to vzdať ani my!

Kardinál Stella: Kňazi majú byť zaočkovaní prednostne

Rím, 5.5.2021 (kath.net/KAP) 027 422 – Kardinál Beniamino Stella (79), prefekt Kongregácie pre kňazov, sa vyslovil za uprednostnenie kňazov pri očkovaní proti korone. Pre katolícku spravodajskú agentúru talianskych biskupov SIR povedal:
„Príslušné orgány sa majú touto otázkou zaoberať. Pastoračná činnosť duchovných je spoločensky užitočná služba, ktorá musí byť uznaná.“
Vyslovil sa aj za to, aby kňazi boli považovaní za zvláštnu súčasť rizikovej skupiny. Vzhľadom na situáciu v Taliansku dodal:
„Veď stovky kňazov v boji proti pandémii doslova položili svoj život.“
Od marca 2020 do februára 2021 zomrelo v Taliansku na následky koronavírusu 269 kňazov.

Vatikán: U kardinálov a biskupov súdny postup ako u ostatných

Vatikán, 30.4.2021 (RV) 027 421 – Zmenou predpisov o kompetencii súdnych orgánov Vatikánskeho mestského štátu apoštolským listom motu proprio z 30. apríla 2021 pápež František rozhodol o tom, že trojstupňový procesný systém bude platiť rovnako pre všetkých členov Cirkvi, vrátane kardinálov a biskupov. Úprava sa týka vatikánskej civilnej justície, riadiacej sa príslušným trestným zákonom Vatikánskeho mestského štátu. Nejde o zmenu kánonického práva. …
Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210430034

Vatikán: Začala sa konferencia s výrobcami vakcín

Vatikán, 5.5.2021 (KAP) 027 420 – V situácii pandémie sa vo štvrtok začína vo Vatikáne medzinárodná konferencia o následkoch súčasného medicínskeho vývoja. Na online konferencii do soboty vystúpi aj americký infektológ Anthony Fauci i šéfovia farmaceutických koncernov Pfizer a Moderna, Albert Bourla a Stephane Bancel. K účastníkom podujatia sa chce na záver prihovoriť aj pápež František videoposolstvom.
Konferencia má spojiť v diskusii vedcov rôznych odborov, etikov, aj zástupcov pacientov. Medzi 110 účastníkmi sú zástupcovia odboru zdravia z Google a Microsoftu, vedci Univerzity Johna Hopkinsa a iných vysokých škôl univerzít, kardiológovia Dale G. Renlund či Deepak Chopra – z odboru alternatívnej medicíny.
ale aj predstavitelia cirkví ako mormóni.
Podujatie s názvom „Skúmanie mysle, tela a duše“ organizuje Pápežská rada pre kultúru pod vedením kardinála Gianfranca Ravasiho ako aj nadácia pre zdravotné a sociálne otázky Cura Foundation so sídlom v New Yorku.
Konferencia sa obracia sa na duchovných, zdravotníkov a študentov katolíckych univerzít na celom svete. Je to piata konferencia tohto druhu z vatikánskej iniciatívy.

Pápežský inštitút diskutuje o „novom založení“ teológie

Vatikán, 30.04.2021 (KAP) 027 419 – Na rozhovor o budúcej teológii pozýva inštitút na Pápežskej lateránskej univerzite na stredu. Nemeckí teológovia Christoph Theobald a Elmar Salmann majú s talianskym kolegom Pierangelom Sequerim diskutovať o „teoretických poznatkoch nového založenia teológie“, ako sa uvádza v pozvánke Teologického inštitútu Jána Pavla II. pre otázky manželstva a rodiny.
Christoph Theobald, odborník na fundamentálnu teológiu a dogmatik prednášajúci v Paríži, bude mať príspevok na tému „Teológia a učiteľský úrad Druhého vatikánskeho koncilu až dodnes: Skúsenosti o reciprocite a budúce možnosti“.
Teológ a benediktín Elmar Salmann z Gerleve pri nemeckom Münsteri, ktorý pôsobí v Ríme, bude zasa prednášať na tému: „Teologické udalosti ostatných 60 rokov – ako metamorfózy náboženskej predstavy.“
A vedúci Inštitútu Jána Pavla II. – Pierangelo Sequeri – bude hovoriť o „Cirkevnom a verejnom obraze znalostí viery“.
Príležitosťou pre túto konferenciu s názvom „Today and Tomorrow. Imagining Theology“ (Dnes a zajtra. Predstavy o teológii) je založenie inštitútu pred 40 rokmi sv. Jánom Pavlom II. Na jeseň 2017 pápež František tento inštitút základov nanovo zorientoval. Pridala sa aj nová katedra v zmysle pastoračnej konštitúcie koncilu „Gaudium et spes“.
V pozvánke sa tiež uvádza, že pápež František na ňu pozval viacerých odborníkov, aby teológiu znova premysleli a predstavili.

Kardinál, biskupi a kňazi žiadajú pápeža zastaviť schizmu v Nemecku

Kardinál Zen, biskup Schneider, biskup Eleganti a ďalší katolícki hodnostári uverejnili výzvu proti pokusom v Nemecku zničiť manželstvo a rodinu.

Vatikán, 6.5.2021 (LifeSiteNews) 027 418 – Kardinál Joseph Zen, biskup Atanáz Schneider, biskup Marián Eleganti a ďalší katolícki cirkevní predstavitelia uverejnili výzvu proti pokusom zničiť manželstvo a rodinu nemeckou „synodálnou cestou“. Podpísalo ju aj mnoho kňazov a osobností verejného života. Vo výzve sa o. i. uvádza:
„V roku 2019 iniciovaná nemecká „synodálna cesta“ je už dva roky živnou pôdou plánovania a šírenia ideí a teórií v rozpore s nemeniteľným a trvalým učiteľským úradom Katolíckej cirkvi, ktorú náš Pán a Vykupiteľ založil na pevnej skale apoštola sv. Petra (Mt 16, 18). K šíreným omylom patrí útok na kňazstvo, pokus zrušiť celibát, nútene zaviesť vysviacku žien a tiež útok na manželstvo – na nerozlučiteľný zväzok muža a ženy – zavádzaním sodomitským zväzkov, ktoré sa kladú na jednu úroveň s láskou, ktorú náš Pán Ježiš Kristus pozdvihol k dôstojnosti sviatosti. …“ píše sa vo výzve.
„Nemecký klérus ničí manželstvo aj výzvou sláviť deň žehnania všetkých milujúcich“ – medzi nimi aj homosexuálov – 10. mája. A to napriek vyhláseniu Kongregácie pre náuku viery o zákaze takého žehnania. … Všetko poukazuje na to, že nemecká ‚synodálna cesta‘ má tendenciu každý deň urobiť ďalší krok smerom k schizme a stať sa herézou.“
„Zo starosti z tohto vývoja prosíme my, duchovní pastieri a laici Katolíckej cirkvi Svätého Otca, aby podnikol potrebné kroky, na ukončenie tejto odchyľujúcej sa ‚synodálnej cesty‘ a ak treba, aby sa zaviedli príslušné kánonické sankcie proti podporovateľom tohto obludného odklonu od náuky Cirkvi a od spoločenstva s Petrovým stolcom.
Inak my v ten istý deň – 10. mája – vyhlásime medzinárodný deň modlitieb a zadosťučinenia za všetky poklesky a svätokrádeže spáchané odpadlíckymi farármi nemeckej cirkvi.
Prosíme, aby sa v tento deň veriaci modlili Litánie k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu a slúžila sa svätá omša ‚pro remissione peccatorum‘ a aby sa na tento účel obetovalo sväté prijímanie.“

* * * * * * *

Stručne z Life Site News

Bidenova vláda vypovedala Ženevskú deklaráciu o ochrane života 027 417

New York, 4.5.2021 (C-Fam) – Vláda Joe Bidena poslala list veľvyslancom v OSN a oznámila, že USA ruší účasť na dohode pre historickú formuláciu ochrany života, ktorú zaviedol Donald Trump, s ktorou súhlasili regióny z celého sveta zo Ženevskej deklarácie. List poslala 34 signatárom Ženevskej deklarácie o zdraví žien, potrate a rodine. a napísala:
„Deklarácia sa nezlučuje so súčasnou politikou našej vlády v bodoch týkajúcich sa zdravia žien, komunity LGBTQI a rodovej rovnosti. Preto USA odvoláva účasť na Ženevskej deklarácii.“

Biden „s rešpektom“ protirečí Katolíckej cirkvi

Washinton D.C. (LifeNews/jg) – Americký prezident Joe Biden podporuje využívanie potratených detí na vedecký výskum. Jeho hovorkyňa Jen Psakiová potvrdila, že Biden nesúhlasí s postojom Katolíckej cirkvi, ktorá ostro odsudzuje potraty, ako aj používanie tkanív a orgánov potratených detí na vedecké štúdie.
Owen Jensen, reportér katolíckej televízie EWTN, na tlačovke konštatoval, že katolícki biskupi USA kritizovali nariadenie Joe Bidena, ktorý chce financovať výskum s tkanivami potratených detí z daní občanov. Psakiová reagovala, že vláda v tejto otázke Katolíckej cirkvi „s rešpektom odporuje“! Bidenova vláda tak ruší opatrenie, ktoré vydala vláda Donalda Trumpa. Trump financovanie týchto projektov z daní zakázal. Ním zriadená bioetická rada vedecké projekty preskúmala a posúdila, či je tento postup oprávnený a či existujú alternatívy. V auguste 2020 rada oznámila, že 13 zo 14 podaných projektov odmietla. Biden chce teraz túto radu zrušiť!

Mnoho veľkých Biotech spoločností používa psychologické taktiky na „vytváranie dopytu po vakcínach“
USA, 7.5.2021 – Nové ‘Centrum pozoorvania dopytu po vakcínach’ používa is using sledovanie ‘zmien správania’ más a zaznamenáva tieto schémy, aby priviedlo zdráhavých ľudí k tomu, aby sa dali zaočkovať.

Lekári varujú: Očkovaní môžu „trúsiť“proteín a škodiť nezaočkovaným

Los Angeles, 3.5.2021 (LifeSiteNews) – V najnovšej správe špičkoví americkí lekári združení v America’s Frontline Doctors (AFLDS) varovali, že tzv. spike proteín* z experimentálnych vakcín proti covidu má schopnosť preniknúť cez hemato-encefalickú bariéru a spôsobiť neurologické poškodenie alebo trúsiť sa zo zaočkovaných a spôsobiť ochorenie nezaočkovaným deťom aj dospelým ako aj krvácanie ženám.
(* Spike proteín sa skladá z lineárneho reťazca 1273 aminokyselín spojených do štruktúry až do 23 molekúl cukru)
Americkí lekári k tomu vydali dokument s názvom:
Identifying Post-vaccination Complications & Their Causes: an Analysis of Covid-19 Patient Data .
Účelom dokumentu je poskytnúť ďalšie informácie pre odborníkov, politikov aj bežných občanov o vedľajších účinkoch po vakcinácii tromi experimentálnymi vakcínami. Správu odobrila aj Americká potravinová a lieková agentúra (FDA).
Lekári s ľútosťou konštatujú, že sa vyskytli už tisíce vážnych vedľajších účinkov vakcín, no nevenuje sa im pozornosť a pýtajú sa „Prečo?“ … A píšu:
„Trvá roky, aby sme si boli istí, že niečo nové je bezpečné! Nikto nepozná dlhodobé účinky na telo a mozog najmä u mladých, čo sa týka tohto proteínu. Ak sa tieto problémy budú vyskytovať, už nikdy nebude mnohé škodlivé účinky vakcín zvrátiť v už zaočkovaných ľuďoch!“ varujú americkí lekári. …

* * * * * * *

Mariazelská bazilika začína pútnickú sezónu od Turíc

Mariazell, 5.5.2021 (KAP) 027 416 – Oneskorene ale predsa začína rakúske pútnické miesto Mariazell tohoročnú sezónu pútí. Do 19. mája sú ešte zatvorené hotely a gastronómia a preto sa namiesto začiatku mája otvára Mariazell až 22. mája s výhradou posúdenia aktuálnej situácie. Povedal to rektor pútnického miesta Mariazell benediktín Michael Staberl v stredu pre Kathpress:
„Cirkev a pohostinstvo sú na vidieku osudovým spoločenstvom a už vôbec v Mariazelli. Chceme ako dobrí hostitelia pútnikov aj ubytovať a nenechať ich po púti sedieť na ulici.
Pútnické sväté omše sa síce slávia už teraz, no v skromných podmienkach a s prísnymi opatreniami. Na prvú májovú nedeľu príde inak na svätú omšu o 10. hod. aj 500 pútnikov, tento raz ich bolo 30. Vplyv na to má aj chladné počasie aj potreba negatívnych testov.“
Mariazell pociťuje pandémiu aj ekonomicky – nekonal sa ani tradičný mariazellský Advent so zvyčajnými asi 120 000 pútnikmi. V Bazilike sa príspevky znížili o polovicu. Dotácie vlády tieto príjmy nijako nepokryjú, ako povedal rektor.
V bazilike už spotrebovali už 500 litrov dezinfekčných prostriedkov. Lavice sú zablokované a stoličky sú v odstupe 2 metrov, počet pútnikov však nie je obmedzený. Na najväčšie sviatky plánujú v Mariazelli sväté omše od 7. hodiny rannej až do večera. Zredukovanie odstupu na 1,5 m by bolo podľa rektora veľkou pomocou. …

+ V Indii zomrel ‚najstarší biskup sveta‘

Naí Dillí, 05.05.2021 (KAP/KNA) 027 415 – Philipose Mar Chrysostom, biskup Cirkvi Mar-Thoma v Indii, zomrel vo veku 104 v juhoindickej Kerale. Indické médiá ho označujú ako najstaršieho biskupa sveta. Narodil sa 27. apríla 1917 a biskupom bol takmer 68 rokov. Bol aj predsedom Národnej cirkevnej rady Indie a ako pozorovateľ sa zúčastnil Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965). V r. 2018 dostal 3. najvyšší Rád za zásluhy Indie.
Sýrska Cirkev Malankara-Mar-Thoma vznikla v Kerale, keď sa pod britskou koloniálnou nadvládou šírili medzi týmito kresťanmi reformátorské idey. Je to bývalá staro-orientálna cirkev s reformovaným západosýrskym obradom a je v spoločenstve s anglikánskou cirkvou ako aj so starokatolíckymi cirkvami Utrechtskej únie. Má 900 000 členov v 12 diecézach.

Najstarším biskupom Katolíckej cirkvi je poľský rehoľník Jerzy Jan Tomzinski, emeritný generálny predstavený Rádu paulínov (OSPPE), ktorý má 102 rokov.

Budeme sa len tak prepletať, alebo chceme naozaj niečo zmeniť?

Túto otázku si kladie rakúska „Mládež za život“ vzhľadom na eticky problematické vakcíny proti korone, ktorých používanie by mohlo podporiť zneužívanie vedeckého výskumu

Linec, 4.5.2021 (kath.net/mk) 027 414 – Uvádzame vyhlásenie rakúskeho združenia „Mládež za život“ k diskusii o vakcínach proti korone:
Je hlavne na zodpovednosti konečného konzumenta, aké vakcíny sa budú produkovať. Farmaceutické firmy sú zamerané na zisky a svoje produkty vyrábajú zodpovedajúc dopytu. Ich výskum a produkcia s bunkovými líniami potratených embryí sa môže realizovať iba preto, lebo sa okrem iného v Európe spoločensky akceptujú!
Kto sa dá zaočkovať takýmto spôsobom vyrobenými vakcínami – a také sú VŠETKY doteraz schválené – berie do úvahy, že bude možno v budúcnosti podporovať výskum s potratenými deťmi. To je porovnateľné aj s problematikou šatstva, ktoré pochádza z detskej práce v treťom svete.

Veľká Británia: Pastora zatkli za „homofóbne“čítanie z Biblie

Londýn, 4.5.2021 (LifeSiteNews) 027 413 – V Londýne polícia násilne zatkla a uväznila pastora Johna Sherwooda (71). Ako polícia uviedla, okoloidúci na ulici sa sťažovali, že káže z Biblie o manželstve a rodine a že je to „homofóbne a zraňujúce a nenávistný prejav“! Obvinili ho z toho dvaja ľudia na ulici – transsexuál a lesba.
Pastor John Sherwood z metodistickej cirkvi Penn Free Methodist Church, kázal pred železničnou stanicou Uxbridge na severozápade Londýn o biblickej definícii manželstva podľa knihy Genezis – že Boh stvoril iba dve pohlavia a že deti majú jedného otca a jednu matku a nie dvoch otcov a dve mamy.
Polícia ho vzala cez noc do väzby a vyšetrovala ho. Pýtali sa ho na jeho názory na homosexualitu a že čo by robil, keby jeho syn bol gej.

Fínsko: Aj luteránsky biskup obžalovaný za nenávistný prejav

Okrem političky Päivi Räsänenovej postihol rovnaký osud už aj luteránskeho dezignovaného biskupa Dr. Juhana Pohjolu za to, že označil praktizovanú homosexualitu ako hriech

Helsinki, 4.5.2021 (International Lutheran Council/mk) 027 412 – Popri bývalej ministerke Päivi Räsänenenovej – ako sme vás informovali nedávno – bol obžalovaný už aj dezignovaný biskup Luteránskej misijnej diecézy vo Fínsku, Dr. Juhana Pohjola. Fínska generálna prokuratúra ho obžalovala za nenávistný prejav! Dôvodom bolo jeho vydanie brožúrky z r. 2004, ktorej autorkou je pani Räsänenová a ktorá sa zaoberá tradičnou kresťanskou náukou o ľudskej sexualite. Praktizovaná homosexualita na základe Biblie sa tam opisuje ako hriech.
Ako reakciu na obžalobu biskup Pohjola bránil túto náuku a uviedol, že homosexuálne vzťahy nie sú Božou vôľou a manželstvo existuje iba medzi mužom a ženou. No vyzdvihol tiež, že každý človek je stvorený Bohom a vykúpený Kristom a preto rovnako cenný.
Žaloba bola podaná napriek tomu, že fínska polícia už chcela zastaviť trestné stíhanie oboch.
Medzinárodná luteránska rada, druhý najväčší zväz luteránskych cirkví, vyjadrila k tomu svoje obavy a hovorila o celosvetovom škandále:
„Ak sú štátne orgány ochotné toto urobiť uznávanému pastorovi a budúcemu biskupovi, ako aj bývalej ministerke vnútra, ktorá naďalej sedí v parlamente, tak to vysiela posolstvo zastrašovania všetkých vo Fínsku, ktorí vyznávajú náuku Písma o ľudskej sexualite,“ komentoval to generálny sekretár rady Dr. Timothy Quill. Vyzval k solidarite a vyjadreniu rozhorčenia v zmysle Kristovho príkazu:
„Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.“

Belgicko: Biskup proti Vatikánu a o vlne vystúpení z Cirkvi

Brusel, 02.05.2021 (KNA) 027 411 – Z protestu proti vatikánskemu zákazu žehnania homosexuálnych párov opúšťajú očividne mnohí Belgičania Cirkev. Biskup z Antwerp, Johan Bonny, povedal podľa médií cez víkend na konferencii online, že až 2000 ľudí požiadalo o vymazanie záznamu o svojom krste z registrov flámskych diecéz. Koncom marca opustilo farnosti jeho diecézy 700 najmä mladých a heterosexuálnych katolíkov.
Biskup sa potom s ľútosťou vyslovil o tom, že Kongregácia pre náuku viery pred zverejnením dokumentu v polovici marca nezapojila do toho aj biskupov a vatikánske dikastérium rodiny.
„Dokument je teologicky slabý a svedčí o neschopnosti prijať súčasný vývoj do biblickej, sviatostnej a morálnej teológie. Je to, akoby bol napísaný v dobe pápeža Pia XII.,“ vyhlásil biskup Bonny. Biskup poukázal aj na pápežský dokument „Amoris laetitia“ z r. 2016, ktorý odzrkadľuje hľadanie nových pozitívnych prvkov v pastorácii rodín a zdôraznil:
„Tu nejde o rozšírenie sviatosti manželstva, ale sú rôzne možnosti, ako sa navzájom milovať, navzájom sa ochraňovať a preberať zodpovednosť v Cirkvi aj spoločnosti.“
Už v polovici marca antwerpský biskup nezvyčajne ostro kritizoval vatikánsky zákaz žehnania homosexuálnych partnerstiev:
„Po škandáloch minulých rokov je rozhodujúce znova získať dôveru veriacich a preto hovoríme my, belgickí biskupi: ‚Už stačilo!‘ Hanbím sa za svoju Cirkev a som veľmi nahnevaný. Je potrebné uznať, že časy sa zmenili. Keď hovoríme o ‚hriechu‘, kde ide o neregulárne vzťahy vzhľadom na naše chápanie manželstva, tak je tým postihnutá väčšina našich veriacich. Nejde iba o homosexuálov, ale o všetkých, ktorí žijú spolu inak – teda aj o rozvedených atď.
K jeho postoju sa pridala aj Biskupská konferencia Belgicka.

Ľudsko – opičie chiméry už nie nočná mora, ale realita

Čína /USA, 1.5.2021 (Gazetapolska.pl) 027 410 – Vedci z Číny a USA vstrekli ľudské kmeňové bunky do embryí primátov a vyše dvadsať dní pestovali embryonálne chiméry. Dôvod? Vedci ubezpečujú, že ide len o to, môcť nahliadnuť do biológie vývoja a taktiež otestovať nové možnosti transplantácie či vývoja liekov.
„Pretože nie sme schopní vykonávať určité typy experimentov na ľuďoch, je dôležité, aby sme mali lepšie modely pre dôkladnejší výskum a porozumenie ľudskej biológie,“ zdôrazňuje Juan Carlos Izpisua Belmonte zo Salkovho inštitútu v Kalifornii.
Väčšina z dvesto opičích embryí, do ktorých boli zavedené ľudské kmeňové bunky, zahynula do desiatich dní a dvadsať dní prežili iba tri bunky.
To však nemení nič na skutočnosti, že takéto výskumy vyvolávajú vážne morálne pochybnosti. A to nielen medzi veriacimi, pre ktorých to zasahuje do podstaty stvorenia, ale aj medzi neveriacimi, ktorí by si mali uvedomiť, že takýto výskum sa môže vymknúť z rúk a viesť k nekontrolovanej zmene ľudskej prirodzenosti.
Preto sa aj liberálne médiá, ktoré sú inak výskumu priaznivo naklonené, pýtajú, či by sa predsa len nemali prijať jasné predpisy na ochranu ľudského genetického dedičstva pred takýmito výskumami. Nebolo by treba zakázať výskum s použitím ľudského genetického materiálu?
Je jasné, že presadenie takéhoto zákona nie je ľahké, ale… ak to neurobíme teraz, po čase to bude čoraz ťažšie. Ak vzniknú techniky na úspešné vytváranie rôznych typov ľudsko-zvieracích chimér, okamžite sa objaví pokušenie neprestať vo výskume. A potom – takmer určite – sa nájdu lepšie alebo horšie vedecké argumenty, aby sa to v tom pokračovalo ďalej. Až nakoniec prekročíme hranicu, z ktorej sa vrátiť už bude veľmi ťažké… MH

Kňaz varuje: Írsko opustí katolícku morálnu náuku

Írsko, 30.5.2021 (LifeSiteNews) 027 409 – Írsko pripravuje priam legislatívnu smršť proti tzv. „terapii konverzie“ týkajúcej sa terapie homosexuálov, ktorá bude účinne kriminalizovať katolícku náuku a náboženskú prax, ako varuje páter Phillip Bochanski. Pre Catholic News Agency (CNA) tento riaditeľ Courage International, vyjadril obavu z legislatívy v írskom senáte, ktorá chce zakázať každú prax definovanú ako „terapiu konverzie“ homosexuality či zmeny pohlavia.
Bochanski, ktorého apoštolát pomáha homosexuálom na celom svete, sa vyjadril, že nový írsky zákon „obmedzuje slobodu a často aj pastoráciu kňazov v oblasti Božieho slova o sexuálnej morálke, príťažlivosti a identite.
„Či už náhodou alebo úmyselne v zákone sa uvádza termín ‘akákoľvek prax’ – a to by sa mohlo ľahko aplikovať na konverzácie pri katechéze, na homílie, výuku náboženstva detí a katechézu dospelých, ba dokonca aj rád poskytnutých ľuďom pri spovedi!!! A to ak budú obsahovať náuku Cirkvi o sexuálnej príťažlivosti, sexuálnej identite a čistote!“ povedal Bochanski. „Takéto zákony sa tiež často prezentujú zákonodarcom ako prostriedky na reguláciu práce lekárov, psychiatrov a psychológov.“ …
Agentúra CNA zdôraznila, že nie je jasné, aký druh „terapie konverzie“ v Írsku vlastne existuje. Írske oddelenie pre rovnosť pripustilo, že ani len nemá prehľad o tejto praxi v krajine. …
Britský premiér Boris Johnson sa takisto vyslovil za zákaz „terapie konverzie“, hoci najvyšší súd krajiny minulý rok zakázal zmenu pohlavia u maloletých. …

Žijeme v apoštolských časoch

Každý je povolaný k misiám v osobnom prostredí
George Weigel / VISION2000
Rím, 30.4.2021 (kath.net/VISION2000) 027 408

Nijaké krsty, nijaké verejné sväté omše, Veľká noc pred obrazovkou – u mnohých vznikol dojem, že Cirkev sa počas krízy korony ponorila niekam do hĺbok a nevie si rady so situáciou.
O to naliehavejšie je potrebné vydávať svedectvo o tom, že Boh je stále prítomný a pôsobí, ba že je našou jedinou nádejou.

Pred 30 rokmi, 22. januára 1991, vyšla ôsma encyklika Redemptoris missio pápeža Jána Pavla II. V pontifikáte, ktorý bol taký bohatý na impulzy, že sa až teraz začína ju spracovávať, sa encyklika Redemptoris missio vypína ako ukazovateľ cesty katolíckej budúcnosti. Dynamické prvky všeobecnej Cirkvi žijú z vízie misionárskeho apoštolátu, ku ktorému nás encyklika vyzýva. A preto to, čo v Katolíckej cirkvi odumiera, musí toto posolstvo brať mimoriadne vážne. Kto toto pre nedorozumenie zavrhol, z rovnakého dôvodu tiež odumiera.
Redemptoris missio predstavuje priamu a náročnú výzvu pre Cirkev, ktorá sa zariadila tak po domácky. „Poobzeraj sa okolo seba a uvedom si, že žijeme v apoštolskej a nie kresťanskej ére,“ ako konštatoval arcibiskup Fulton Sheen už v r. 1974: „Kresťanstvo patrí do histórie.“
„Kresťanstvo“ poznačuje situáciu, ktorá kultúrne normy spoločnosti a štýl života upriazňuje a prispieva k tomu, aby sa odovzdávala „viera, ktorá bola raz navždy odovzdaná svätým“ (Jud 1,3). Také miesta za nášho života ešte existovali. Vyrastal som v poslednom mestskom katolíckom prostredí v americkom Baltimore. Tento druh „kresťanstva“ už dávno neexistuje.
V dnešnom západnom svete dýchame kultúrnu atmosféru, ktorá neodovzdáva vieru, ani nie je voči nej neutrálna. Skôr tu vládne viere nepriateľská kultúra. Akonáhle toto nepriateľstvo dobyje smerodajné kľúčové pozície politiky, pokúša sa vieru vylúčiť. To sa deje napr. keď sa vlády usilujú nanútiť nám ideológiu LGBTQ a genderu tým, že trestajú ľudí, ktorí nemlčia pri predstave, že ľudí možno ľubovoľne preformovať. Biblický a kresťanský obraz človeka sa kriminalizuje. Kto si myslí, že „u nás sa to stať nemôže“, nech si prečíta výnos „Executive Order“ o „ľudskej identite“ amerického prezidenta Joe Bidena, ktorý podpísal už niekoľko hodín po prísahe.
„Apoštolská doba“ nás vyzýva aj k tomu, aby sme znova oživili skúsenosti ranej Cirkvi, ako ich opisujú Skutky apoštolov. „Dobrá zvesť“, ktorú Ježiš pred svojou smrťou hlásal svojim priateľom, bola skrze jeho zmŕtvychvstanie a zjavenie sa v premenenom oslávenom tele učeníkom nepochybne potvrdená. To nebola vôbec iba Dobrá zvesť pre hŕstku vyvolených – bola to Dobrá zvesť, ktorá si žiadala, aby bola hlásaná všetkým ľuďom.
A tak sa hŕstka bezvýznamných ľudí na najkrajnejších hraniciach toho, čo sa považovalo za civilizovaný svet, vydala na cestu získať tento svet pre vieru v Ježiša Krista. Ľudia sa z nich vysmievali, považovali ich za opitých vínom (Sk 2,13). Iných odbavili ako tárajov, ako to zažil sv. Pavol v Areopagu (Sk 26,24). Iní ich považovali za šialencov, ako keď pokurátor Festus vykríkol: „Šalieš Pavol! Veľká učenosť ťa privádza do šialenstva,“ (Sk 26,24). Ale oni vytrvali. U nich bolo možné zažiť šľachetnejší, milosrdnejší spôsob života. Mnohí zomreli ako mučeníci. Ale okolo roku 300 už obrátili povážlivú časť Rímskeho impéria ku Kristovi.
V časoch „kresťanstva“ boli misionármi tí, ktorí opustili svoju pohodlnú kultúrnu zónu a išli tam, kde o Evanjeliu ešte nič nepočuli. V apoštolských časoch, tak učí Redemptoris missio, je každý katolík misionár, ktorý dostal poverenie – choďte teda a urobte všetkých ľudí mojimi učeníkmi (porovn. Mt 28,19)!
V apoštolských časoch nie je misijnou oblasťou nijaká exotická destinácia – misijná oblasť je všade. Misijnou oblasťou je kuchynský stôl, susedia a pracovisko – misie zasahujú náš život ako spotrebiteľov a občanov. Katolícki laici, ako napísal sv. Ján Pavol II., majú zvlášť poverenie robiť misie v hospodárstve, kultúre a politike. Svedectvo laikov v týchto oblastiach je totiž mimoriadne vierohodné. Cirkev misionárov bude rešpektovať každého slobodu. Tak to napísal sv. Ján Pavol II. v Redemptoris missio, pričom vyzdvihol tie slová kurzívou: Cirkev navrhuje, ona nič nenanucuje. Musíme teda navrhovať, pozývať, vydávať svedectvo o veľkom dare, ktorý sme prijali – o priateľstve s Pánom Ježišom Kristom a začlenení do jeho Tela – do Cirkvi. A ako to Pán sám povedal: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8)
Katolícka cirkev 21. storočia je vyzvaná smerovať preč od spravovania a vydať sa na misie. To znamená naše inštitúcie pretransformovať na štartovacie rampy evanjelizácie. Stupeň nášho učeníctva sa bude merať podľa toho, ako budeme nasledovať jeho volanie, tento dar, ktorým sme boli požehnaní, zdieľať s inými.
(The Catholic World Report 10.2.21. George Weigel je žurnalista, autor mnohých kníh aj životopisu sv. Jána Pavla II.)

Vteleného Božieho Syna nemožno nikdy oddeliť od jeho Matky
– ktorá je aj našou Matkou

Peter Kwasniewski

Niet vykúpenia človeka bez materstva Panny Márie, čo tiež znamená, že Boží obraz v človeku poškvrnený jeho hriechom, sa obnovuje v originálnej čistote iba skrze jej materinské ruky a musí sa jej podobať

USA, 4.5.2021 (LifeSiteNews) — Through the miraculous conception of the Son of God in the womb of the Virgin — the “great thing,” the miracle of miracles, that He who is mighty has done for her — God has given a new beginning to all women. Reflecting on Mary is the best way to give meaning to the observance of Mother’s Day.
“In the fullness of time, God sent His Son, born of woman” (Gal. 4:4). For St. Paul, these two aspects are inseparable: the sending of the Father’s only-begotten Son, and the birth of that same Son in time, in the human nature He took from His Mother. He who has only a Father in His divinity has only a Mother in His humanity. The Person of Jesus Christ, true God and true man, has a heavenly Father and an earthly Mother. Christ brings the grace and truth of God to mankind; in the person of Mary, the first believer, the human race receives Him and responds with a resounding Yes! — Be it done to me, Thy will be done on earth, in Bethlehem, in Egypt, in Nazareth, as it is in heaven, in the Son’s glorious communion with the Father in the Holy Spirit.
Those who adhere to Christ are making their own the solemn fiat of Mary, which in turn echoed another fiat thousands of years earlier: God’s Fiat lux, “Let there be light,” on the first day of creation. It was at the beginning of time that God said Fiat lux, and now, “in the fullness of time, God sent His Son”; and how did He send Him? How did the God by whose command the entire cosmos came into being out of nothing, choose to re-create the world in grace? “God sent His Son, born of woman.” The sun of justice, the dawn of redemption, is ever preceded by the morning star of Israel, Miriam of Nazareth.
There is no redemption of man without the motherhood of Mary, and this means, too, that the divine image in man, tarnished by sin, is restored to its original purity only through her maternal hands, and must bear the likeness of her face and heart, her faith and prayerfulness, her love, her sorrows, and her joys. To the extent that one is becoming more like Christ, one is also becoming more like Mary. The Son is no more to be divided from His Mother than from His Father; only if His human nature could be severed from His divinity and consigned to oblivion would it ever come about that Mary should cease to play her singular role in the economy of salvation. As He has ever been and will ever be the unique Son resting in the bosom of the Father, so from the moment of the Incarnation, He will always be the Son of the Virgin, and she the woman “full of grace.”
At the Annunciation, Mary receives her Son not only in the capacity of an individual woman but also as a representative of humanity, remarks St. Thomas (Summa theologiae III.30.1). Her ecce ancilla Domini, “Behold the handmaid of the Lord,” is the definitive human answer to the proud non serviam with which the ages have echoed since the Fall of Lucifer and the Fall of Adam.
When the Father sent His Son to the lowly handmaid, He entrusted the sublime mystery of the Trinity, the long-hidden secret of His Divine Being, to her Immaculate Heart. When Gabriel explains how the conception will take place, the mystery of the Three in One is for the first time openly revealed. In her lowliness, a humility born of hunger for God and awareness of His greatness, Mary is ready to drink in the knowledge of His being, and to receive abundantly the love which is His inner life. God reveals Himself to Mary as Love, both imminently — within the everlasting communion of Father, Son, and Holy Spirit — and towards the world, ad extra: love in Three Persons, One of Whom is sent to save the world from eternal suffering.
Christ’s “follow Me” is the call to throw off the shackles of death, to participate in the divine life of love, to achieve the union of friendship with God, in whom man’s dignity is found, apart from whom nothing is good, nothing holy. This call, and the command to love even as Christ did, is unique to Christianity: “by this love shall men know that you are my disciples.” It is Mary’s fiat that gives fallen humanity the opportunity to partake of all these graces, to drink deeply of this “new wine” given by Christ “in the fullness of time” (cf. Jn. 2:1–11).
Moreover, “Mary, the woman of the Bible, is the most complete expression of this dignity and vocation” to follow Christ, to bear Him within a loving heart (Mulieris Dignitatem [MD] §17). Mary is pre-eminently “blessed among women,” not only in the singular privilege of her divine Motherhood, but also in her singularly perfect following of her Son. She is the exemplar of the disciple, the one who follows and is taught. Even as the Word is the perfect Image of the Father, so Mary is the perfect image of the Son. And just as Jesus gives mankind access to the Father, so Mary leads us always and only to her Son, whom she loves with an ardor that dazzles even the Seraphim.
While it is true that God sent His Son to the whole world (cf. Jn. 3:16), Christ was given first and most interiorly in the unrepeatable relationship of mother and child. “It is not just a matter here of God’s words revealed through the prophets; rather with this response [Mary’s fiat], the Word is truly made flesh. Hence, Mary attains a union with God that exceeds all the expectations of the human spirit” (MD §12). This gift is unique to the one woman who is truly the Mother of Jesus and hence the Mother of God (Theotokos); yet the gift has repercussions in all of feminine humanity. Since women are able to follow Mary either as consecrated virgins or as dedicated mothers, they share the glory with which God has blessed those states through their perfection in the Virgin Mother.
The Son of God could have come to us in many ways, for the power of God is no less infinite than His creativity. He could have formed a body for Himself out of the slime of the earth, as He did when creating Adam; He could have simply decreed that a fully mature body come to be ex nihilo. He chose, in His wisdom and love, to become man through the path of human birth; He chose to be the Son of Mary, Filius Mariae.
This was, however, no ordinary conception and birth, but a miraculous one, taking place in and from a virgin. In the one person of Mary, motherhood and virginity are united, each in its full glory, indicating the convergence of these two exemplary forms of womanly service (cf. MD §64). Each of these vocations is essentially both a gift of self and the entrusting of others to the woman’s care, through physical or spiritual motherhood (or both). Mary, as the archetypal woman, shows us the true meaning of woman’s vocation to give birth, to nurture and protect life.
Mary, the Mother of God, brought Christ into the world: she is the one who gave Him to us. To bring Christ into the world is the vocation of every Christian in keeping with his particular vocation; but for women it takes the special form of conceiving, giving birth, nurturing and protecting life, and interceding for others, striving to bring forth “the hidden man of the heart” (cf. 1 Pet. 3:4).
Can we not say that this mystery and miracle of Christ’s coming into the world is distantly reflected in every new child created by God; in every birth, whether physical or spiritual; in every lesson at a mother’s knee or prayer of intercession? For not only is each soul entrusted to a mother who thus reduplicates Mary’s love (and thus expresses God’s love for the child), but each soul bears within it an actual or potential likeness of Christ. “Whoever receives one of these little ones in My Name, receives Me” (Mk. 9:37).

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti zasvätiť celkom ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu a schopnosti, radosť aj úspech. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť i budúcnosť, všetky svoje schopnosti a dary.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti.
Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK,

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *