Kniha o mystičke Anne Kataríne Emmerichovej predstavuje jej život a pôsobenie

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová. To je meno známej mystičky a vizionárky, žijúcej na prelome 18. a 19. storočia, ktorej dal Boh poznať mnohé tajomstvá zo života Pána Ježiša Krista, svätej Panny Márie a iných svätých.

Vo svojich mystických víziách sa stala očitou svedkyňou nielen udalostí minulých – najmä tých, opísaných v evanjeliách, ale i budúcich. Pravdivosť týchto zjavení potvrdil tak čas, ako aj dlhé a podrobné skúmania.

Pravdou však ostáva, že hľadieť na osobu Anny Kataríny Emmerichovej len a jedine cez prizmu jej zjavení a vízií je veľmi okliešťujúce a prinajmenšom vytrhnuté z kontextu.  Aby sme porozumeli posolstvám, ktoré svetu skrze ňu Boh dal, je nevyhnutné porozumieť Anne Kataríne Emmerichovej ako človeku – žene trápenej fyzickými bolesťami, spoločensko-politickými okolnosťami no zároveň žene túžiacej po Božej prítomnosti viac ako po čomkoľvek inom. Kniha Anna Katarína Emmerichová – životopis, tento pohľad ponúka v tej najcelistvejšej podobe.

Autorom životopisu je augustinián Thomas Wegener, pochádzajúci z rodnej obce samotnej Emmerichovej. Z vlastnej skúsenosti teda poznal nielen krajinu odkiaľ Emmerichová pochádzala, ale aj tunajšiu spoločenskú situáciu a dokonca i očitých svedkov jej života. A to ho nabádalo zoznámiť sa so životom tejto neobyčajnej mystičky viac a hlbšie. Cirkevní i svetskí vyšetrovatelia zaoberajúci  sa jej  prípadom mu  odovzdali všetky svoje spisy, ktoré sa nakoniec stali základom pre životopis. Emerichová  mala vo Wegenerovi aj svojho zástancu v procese beatifikácie a sám sa nakoniec stal zakladateľom múze Anny Kataríny Emmerichovej v nemeckom Dülmene, postulátorom v procese jej beatifikácie a zakladateľom múzea Anny Kataríny Emmerichovej.

Kniha Anna Katarína Emmerichová – životopis, z dielne vydavateľstva Zachej.sk poodhalí nečakané udalosti zo života blahoslavenej. Ukáže, že vízie, ktoré po celý život mávala, a zvlášť v posledných rokoch života, nedostávala zadarmo. Všetko bolo odtrpené a vydobyté nesmiernou láskou k Ježišovi. Jej najväčšou radosťou bol čas strávený v prítomnosti eucharistického Krista. A to sa pretavovalo aj do jej každodenného života.

Čítaním tohto životopisu každý čitateľ pochopí podstatu pravdivej svätosti. Aj sama blahoslavená Anna Katarína Emmerichová hovorila, že svätosť nespočíva v mimoriadnych daroch, ale v láske a v dennom praktizovaní čností. Nech nám jej príbeh a jej orodovanie pomôžu pokročiť na ceste k svätosti.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *