HOMEOPATIA – svedectvo lekárky

MUDr. Emílie Vlčkovej (detskej lekárky) 

homeopatia-1Som detská lekárka, matka 4 detí. Po opakovanom odporúčaní homeopatických liekov pre deti (prírodná liečba, bez vedľajších účinkov) som sa prihlásila do Slovenskej homeopatickej spoločnosti – SHS. Je to spoločnosť lekárov a farmaceutov a podľa stanov organizuje vzdelávacie podujatia na Slovensku len pre nich.
Homeopatia je súčasťou alternatívnej medicíny. V zahraničí ju používajú popri lekároch aj školení liečitelia. Na Slovensku sa SHS snaží legislatívnymi zmenami stať súčasťou medicíny vedeckej, preto laických liečiteľov neprijíma. V rokoch 1991-1993 prešli homeopatické lieky registráciou v Skúšobnom ústave kontroly liečiv – SÚKL a sú bežne dostupné v lekárňach. V roku 1995 dostal Inštitút RHODON–S ­­- francúzska škola homeopatie súhlas so zaradením homeopatie do ponuky dobrovoľných prednášok na Jeseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tieto fakty iba zdanlivo svedčia o vedeckom charaktere homeopatie.
Pretože na Slovensku nebola tradícia homeopatie, prvé kurzy viedli lektori zo zahraničia. Podľa toho hovoríme o škole francúzskej, rakúskej, anglickej, indickej. Medzi jednotlivými školami sú odlišnosti, ale základné princípy homeopatie sú všade zachované:
1. princíp: similia similibus curantur – podobné sa lieči podobným.
To znamená, ak zdravý jedinec požije veľké dávky napr. chinínovej kôry, pocíti na sebe chorobné príznaky. Ak takéto príznaky nájdeme na chorom pacientovi, chinínová kôra ho vylieči.
2. princíp: princíp riedenia
Objaviteľ homeopatie, nemecký lekár Hahnemann, zistil, že účinky látky pretrvávali i keď ju riedil. Dokonca účinky boli hlbšie a účinnejšie na organizmus. Viacnásobným pretrepaním sa dosahuje dynamizácia účinnej látky v rozpúšťadle.
Ja som začala so vzdelávaním v homeopatii v roku 1995. Absolvovala som rakúsku školu, z ktorej mám i skúšku, ďalej som navštevovala prednášky z indickej – Revolučnej homeopatie, kurz BIHOST- metóda biochemicko-homeopatickej regulácie metabolizmu.
Ako lekárka a matka malých detí som bola liečbou homeopatickými liekmi nadšená. Moje deti takmer 5 rokov nebrali antibiotiká. Infekty dýchacích ciest im prechádzali rýchle a bez komplikácií. Vysoké teploty pri virózach poklesli a ochorenie ďalej nepokračovalo. Dcére som homeopatikami vyliečila bronchitídu po tom, čo jej nezabrali nasadené antibiotiká . Mne na druhý deň po podaní homeopatika zmizla bradavica. Popálenina na ruke sa po aplikácií homeopatickej masti zahojila bez jazvy. Deťom som podala konštitučný liek a pri akútnych stavoch som používala i polykompozitné prípravky. Účinky homeopatických liekov, ak boli nasadené správne, boli tak evidentné, že nešlo o placebo efekt.
Vedľajšie účinky homeopatických liekov sa nikde neuvádzajú. V prvých rokoch používania homeopatie som bola tak nadšená úspechmi liečby, že som negatíva nepripúšťala. Až po dlhšom používaní som zistila, že vedľajšie účinky sú! Na telesnej úrovni veľmi ojedinelé. Ale závažné na psychickej a duchovnej úrovni! V detskom veku psychika dozrieva, preto sú následky o to ťažšie.
Homeopaticky som liečila svoju rodinu a známych. Nemala som otvorenú prax, ale uvažovala som o tejto možnosti. Každý vyliečený pacient ma pobádal ďalej sa vzdelávať. Prípady prezentované na seminároch boli udivujúce – vyliečený pacient so sklerosis multiplex, zlepšená astma …
Pri homeopatickom vyšetrení som postupovala klasickou cestou. Vzala som podrobnú anamnézu, pýtala som sa na činnosť fyziologických funkcií ( dýchanie, trávenie, vylučovanie, spánok), na okolnosti, za ktorých sa zlepšujú alebo zhoršujú chorobné príznaky, na psychické črty, na sny…Snažila som sa vyhľadať kľúčové, vedúce, nápadné symptómy, repertorizovala som ich (v homeopatickom repetitóriu som podľa symptómov vyhľadala homeopatický liek). Takto vedené vyšetrenie pacienta mi trvalo 1-1,5 hod. Snažila som sa podať konštitučný liek. V akútnych stavoch som podávala na základe osvedčených indikácií alebo polykompozitné lieky.
Postupne som prišla na to, ak chcem robiť homeopatiu rýchlejšie a účinnejšie, potrebujem i prístroje. Kúpila som si merací prístroj založený na EAV – metóde. Týmto prístrojom sa môže pacient otestovať a tým sa overí správnosť homeopatického lieku. Tiež sa pomocou neho dá i potrebný homeopatický liek vyrobiť.
Druhý prístroj, ktorý som kúpila bol vreckový diár – PSION. Podobá sa väčšiemu mobilnému telefónu. Na displej sa dá písať názov homeopatika, meno pacienta… Stlačením klávesy sa podá homeopatický liek priamo pacientovi, alebo sa pošle ako SMS správa priamo do organizmu pacienta. Neuveriteľné!!! Ale veď homeopatia je informačná liečba!!! Tomuto som uverila. Prístroj som niekoľko krát použila. Fungovalo to!
Pýtala som sa, akú informáciu vysiela prístroj, keď to funguje? Môj brat (elektrotechnický inžinier so zameraním na lekárske prístroje ) ma nazval naivnou, keď verím na také veci. Po prezretí prístroja skonštatoval – to je obyčajný diár vyrobený v roku 1989.
Nerozumela som tomu.
Homeopatia vychádza z 2 princípov. Ale akým mechanizmom pôsobia homeopatické lieky na ľudský organizmus, to zatiaľ nikto vedecky čiže experimentálne nedokázal. Sú na to len rôzne hypotézy:
A – homeopatický liek priamo zvýši vitálnu energiu pacienta a tým si organizmus sám zvládne chorobu. (Vitálna energia je energia v živých sústavách, ale zatiaľ ju nikto fyzikálne, chemicky nedokázal ).
B – hypotéza francúzskeho profesora biochémie Benveniste o „ pamäti vody“. Profesor tvrdí, že voda si uchováva pamäť molekuly, ktorá v nej pláva. Vyvolal búrku kritiky vo vedeckom svete. Hypotéza je v protiklade k poznatkom fyziky a chémie. Podľa hypotézy voda by mala pamäť všetkého čo v nej plávalo!!!
C – homeopatia je informačná liečba. Vychádza z teórie, že informácia je popri hmote a energii tretím stavebným prvkom vesmíru. Podľa tejto hypotézy na homeopatických liekoch lieči nie chemický účinok ale informácia!!! Informácia nasmeruje imunitný systém človeka tak, aby sa sám uzdravil.
D – teória vlnenia veľkých molekúl??
Som veriaca a stále som sa pýtala, prečo niektorí ľudia odmietajú homeopatiu. Videla som pacientov, ktorí boli homeopatickými liekmi vyliečení. Nevedela som ako účinkuje, ale nikto mi nedal uspokojivú odpoveď čo je na homeopatii zlé. Túžila som poznať pravdu a prosila som Boha, aby mi ju ukázal.
V apríli 2001 sa mi dostala do rúk kniha MUDr. Judith Erdélyovej: „Alternatívna medicína vo svetle Biblie“.
Autorka tu rozoberá niektoré metódy alternatívnej medicíny a často ich prirovnáva k mágii a okultizmu. Premkla ma hrôza, lebo i homeopatia je jednou z metód alternatívnej medicíny. Jej názor na homeopatiu som neprijala ale o to úprimnejšie a naliehavejšie som sa obrátila na Boha. Modlila som sa: Pane Ježišu, prosím ťa, zbav ma ducha mágie a okultizmu. Ďalej som prosila o dary Ducha Svätého. Nevedela som aká je to modlitba, až potom som prišla na to, že som sa modlila modlitbu autoexorcizmu.
Ďakujem nekonečnej Božej milosti za to, čo sa po tejto modlitbe dialo s mojím myslením. To, čo som nechápala, odrazu sa mi začalo vyjasňovať. Prístroje! Napísať na obrazovku vreckového diára názov homeopatického lieku, meno a dátum narodenia pacienta a stlačením klávesy odoslať to do organizmu pacienta a pacientovi sa zlepší stav, veď to je biela mágia!!! Vyrobiť homeopatikum na prístroji len tým, že vytvoríme spojenie s testovacím homeopatikom, veď to je tiež biela mágia!!!
Všetko toto vychádza z homeopatie. Ale ako je to možné? Vysoké riedenia, veď tam nie je nič z bylinky a predsa účinkuje hlbšie a dlhšie na organizmus ako koncentrovaný roztok – premkla ma hrôza, keď som si to uvedomila. Rozhodla som sa ani to nepoužívať. Ale čo francúzska škola, veď to sú nižšie riedenia, tam hádam účinkujú byliny? Nevedela som a sama som si kládla otázky. V tomto stave som išla na spoveď. Všetko som rozpovedala. Prístroje… Nakoniec som ešte dodala: ale ešte stále neviem prečo je tá homeopatia zlá, veď lieky sú vyrobené z bylín? Asi o 2 hodiny po spovedi som mala chvíľu času. Otvorila som si brožúrku, ktorú mi kúpil manžel, keď som mu všetko vyrozprávala. Bol to Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska: „Mágia, veštenie a démonské vplyvy“. Na 11 strane čítam: Existuje mágia napodobňovacia, podľa ktorej podobné plodí zase podobné. Vtom okamihu som si spomenula na 1. princíp homeopatie – podobné sa lieči podobným a bolo mi jasné, že princípy homeopatie vychádzajú z mágie!!! A z toho pre mňa vyplývalo žiadna homeopatia, ani nízke riedenia, ani francúzska škola. Tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu sa jedná o mágiu, o bielu mágiu!!!
Už Hahnemann začal robiť skúšky liekov na zdravých ľuďoch. Po požití lieku sa spíšu všetky ťažkosti, pocity, ktoré títo dobrovoľníci mali. Skúšky liekov robia homeopati stále. Sú z toho už 1000 – stranové knihy. Keď mám pacienta, a poznám jeho ťažkosti, v týchto knihách vyhľadám homeopatický liek, ktorý ho vylieči. To je princíp podobnosti. Takto sa predpisuje homeopatický liek. Nepredpisuje sa preto, že bylina má antiseptické, diuretické a iné účinky…
Homeopat myslí úplne inak ako lekár vedeckej medicíny!
Moje rozhodnutie skončiť s homeopatiou bolo jednoznačné. Niektoré slová Sv. písma boli práve mne adresované: Dt 18,9-14: „Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán tvoj Boh nedovolil“.
Všetkým známym som povedala, že končím s homeopatiou a pre aké dôvody. Spálila som knihy – Sk19,19: „A mnohí z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich spálili“. Veľké pokúšanie som mala pri prístrojoch. Chcela som ich vrátiť. Nakoniec som i tie spálila.
Po tomto mojom rozhodnutí sa v našej rodine diali zvláštne veci. Celý čas neochvejne dôverujem Bohu.
Hneď mi ochorel syn na otitídu, po ňom ďalšie deti – teplotovali, kašlali. Ochorela som i ja. Takmer po 5-tich rokoch som použila antibiotiká pre hnisavú angínu. Kolegyňa homeopatka sa ma spýtala, či opäť chcem liečiť antibiotikami. Je tomu takmer rok a antibiotikum som použila len 1- krát.
Staršia, 9-ročná dcéra, keď brala homeopatiká, mala sny, pri ktorých sa budila a bála. Hľadala som rôzne príčiny, na homeopatiká som ani nepomyslela. Vyvrcholilo to tým, že vo sne videla diabla. Povedala mi, že bol taký, ako vo filme „Ježiš“, ktorý sa premietal v kinách po celom Slovensku. Sen sa jej 2-krát zopakoval. Modlila som sa s ňou. Po modlitbe sa už nezopakoval, ale strach pri zaspávaní ešte dlho pretrvával.
Moja druhá dcéra nemohla v noci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, nemala alergiu. Boli to strašné stavy – nemohla dýchať, hnevala sa, na posteli kopala nohami, pobudila súrodencov. Raz ma napadlo: Skús sa modliť! Keď bola v takomto stave, nahnevaná, položila som na ňu ruku a modlila sa. Na moje prekvapenie nasledujúce noci spala kľudne.
Pýtala som sa známych, ktorí brali homeopatiká. Ich deti tiež pre zlé sny nechceli spať v detskej izbe, zo sna kričali, počas dňa boli neovládateľné… Pochopila som to. Ak začnete brať homeopatiká, fyzicky sa uzdravíte, alebo sa váš stav zlepší, ale do vášho srdca vstúpi zlo. Začnete pociťovať hnev, strach, zlobu, neviete odkiaľ to prichádza. dostanete neovládateľné túžby po niečom. Dospelý človek dokáže pokušeniam zla odolať ak má citlivé svedomie.
Ešte jeden postreh. Skončila som s homeopatiou a moje deti sa začali tešiť z modlitby. Predtým sa im často do modliby nechcelo. A potom samé začali sa modliť  ruženc , čítali Sv. písmo.

Záver: „Veľkosť“ Hahnemanna, zakladateľa homeopatie je v tom, že vniesol mágiu do medicíny. Je tomu 150 rokov a stále majú lekári a farmaceuti ale i laici problémy s rozlíšením.
Čo je to mágia? Katechizmus Katolíckej cirkvi píše: „Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktoými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym-hoci aj preto, aby mu získal zdravie-, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov“.
Mágiu delíme na bielu a čiernu. Veľa ľudí si myslí, že biela mágia je dobrá. No biela mágia je zlá. Prečo sa volá biela? Pretože vyzerá nevinne. Idete za nejakou osobou a ona sa Vám skrze nejaký rituál pokúša pomôcť.
Prídete k homeopatovi. Poviete všetko o svojich fyzických a duševných ťažkostiach. Dôležité sú i sny. A homeopat hľadá kľúčové, vedúce „znamenia“, symptómy, tie sú najdôležitejšie pre nájdenie správneho homeopatického lieku. Keď skonči s rozhovorom, hľadá liek v knihách, alebo na počítači, alebo si vás vezme k EAV –prístroju alebo vo vedľajšej miestnosti chytí kyvadlo a pýta sa ho na liek, alebo si priloží prsty pravej ruky na ľavé zápästie a dostane odpoveď. Každý homeopat má svoj rituál, ktorým hľadá správny homeopatický liek. Vyzerá to tak nevinne. Chcete, aby vám pomohol, no cena je príliš vysoká.

A realita je takáto: Biela mágia je odsúdená Bohom!!!
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *