Život Cirkvi vo svete 6/2020

Obsah

Kongregácia pre náuku nikdy nevidela návrh dokumentu synody

Prezident Argentíny dostal prijímanie aj s družkou vo Vatikáne

Kardinál Müller: Mnohí biskupi sa v histórii stali heretikmi

„Trump nebezpečný pre veľký konsenzus jedného sveta“

Má reforma kúrie legitimizovať nemeckú „synodálnu cestu“?

Polícia vyšetruje knihu o homosexualite ako o ‘nezriadenosti’

Vatikán potvrdzuje iné úlohy pre arcibiskupa Gänsweina

Vatikán: Arcibiskup Gänswein má zastavenú činnosť

Argentína: Zakladateľ rehole prepustený z kňazstva

Pápež posiela videové posolstvo do Abu Dhabi

Rakúsko: Nový biskup za ‚dobrovoľný celibát‘

Taliansko: Zrevidovaný „Otčenáš“ na Veľkú noc

Rakúsko: Viedeň chce „kríže do každej školskej triedy“

Kongregácia pre východné cirkvi má nového podsekretára

„Modliaca sa Cirkev je živá Cirkev!“

Kardinál Marx informuje pápeža o synodálnom zhromaždení

Biskup Oster skeptický voči „synodálnej ceste“

Kardinál Müller a „samovražedný proces“ nemeckej cirkvi

Nemecko: Začali sa útoky na kardinála Woelkiho

Kardinál Woelki: ‚Všetky moje obavy sa naplnili“

„Synodálna cesta“, alebo keď sa herézy oficiálne potvrdzujú

„Synodálna cesta“ pre Rakúsko „veľmi pôsobivá“!

Predsedníčka CDU: Viac vplyvu žien v Cirkvi a zrušiť celibát!

Arcibiskup Viganò o kardinálovi Leonardovi Sandrim

Predsedníčka CDU: Viac vplyvu žien v Cirkvi a zrušiť celibát!

Apoštolský vikár otvoril katolícku školu v Arabských emirátoch

Rakúsko: „Etika pre všetkých“ by vytisla náboženstvo

DAŤ PRIESTOR BOHU – VEČNÁ ADORÁCIA v Mainzi

* * * * *

LifeSiteNews:

Kongregácia pre náuku nikdy nevidela návrh dokumentu Synody biskupov o Amazónii ‚Aká je stratégia pápeža Františka? ‚

Rím, 5.2.2020 (LifeSiteNews) – Objavili sa nové podrobnosti o návrhu textu pápeža Františka k záverečnému dokumentu k Synode biskupov o Amazónii, ktorý „otvára dvere“ zrušeniu kňazského celibátu v Rímskokatolíckej cirkvi.
Podľa talianskeho historika Roberta de Mattei, mnohé zdroje potvrdili, že vatikánsky štátny sekretár ani Kongregácia pre náuku viery nedostali návrh apoštolskej exhortácie, ktorú brazílsky kardinál Cláudio Hummes rozoslal niekoľkým biskupským konferenciám v polovici januára! …

Pro-potratový prezident Argentíny Alberto Fernandez (61) dostal vo Vatikáne sväté prijímanie aj so svojou družkou

Vatikán, 3.2.2020 (LifeSiteNews) – ‚Bol to nehorázny škandál: rozvedený cudzoložník – prezident Argentíny Alberto Fernandez – dostal sväté prijímanie od biskupa Marcela Sancheza Soronda priamo v Bazilike sv. Petra – srdci kresťanstva. Sorondo presadzuje legislatívu na legalizáciu potratu a urobil to svojou politickou prioritou!‘ So svojou družkou herečkou Fabiolou Yañezovou (38) žije od r. 2014. Bolo to krátko pred stretnutím s pápežom Františkom na 44-minútový rozhovor, v ktorom sa vyhýbali otázke potratu.

Portugalský kardinál povoľuje znovu zosobášeným rozvedeným katolíkom sväté prijímanie

Kardinálova „cesta rozlišovania“ bola implementovaná v exhortácii pápeža Františka Amoris laetitia. Lisabon, 5.2.2020

Arcibiskup z USA: Pápež nám povedal, že zväzky homosexuálov môžu byť ‘akceptovateľné’

Vatikán, 3.2.2020 (LifeSiteNews) – Arcibiskup Salvatore Cordileone zo San Francisca povedal pre LifeSiteNews, že počas návštevy amerických biskupov ad limina vo Vatikáne 27. januára (foto), im pápež povedal:
„Civilné zväzky dvoch ľudí rovnakých pohlaví nikdy nemôžu byť manželstvo. Pokiaľ sa toto rešpektuje, tak civilné zväzky homosexuálnych párov, ktoré im poskytujú prístup k verejným benefitom, sú akceptovateľné.“

Kanada: Konzervatívny kandidát na predsedu strany chce vrátiť stranu k definícii manželstva muža a ženy

Montreal, 4.2.2020 (LifeSiteNews) — Richard Décarie hovorí, že kandiduje na predsedu Konzervatívnej strany Kanady, aby sa vrátila ku svojím koreňom a napravila liberálne smerovanie pod vplyvom „červených Tories“ a zdôrazňuje: „Myslím si, že vedenie konzervatívnej strany sa musí drasticky zmeniť! Súčasťou tejto zmeny bude návrat strany k definícii manželstva ako zväzku muža a ženy.“ …

Veľká Británia: Moslimský otec hovorí, že radšej pôjde do väzenia, akoby dovolil synovi navštevovať výuku LGBT!

Moslimský otec odmieta program výuky ‚No Outsiders‘ a rozhodne nechce vystavovať svoje dieťa takému „zmäteniu“. Birmingham, 4.2.2020

Podobný protest moslimov aj v USA

Pro-potratová aktivistka hrozila ‘podrezať hrdlo’ dievčaťu na Pochode za život – odviedla ju polícia Washington, 30.1.2020

Kardinál Müller: Mnohí biskupi sa v histórii stali heretikmi

Interview LifeSiteNews s kardinálom G. L. Müllerom

Na kardinála Woelkiho ostro zaútočili, keď sa dištancoval od „synodálnej cesty“. Kardinál Müller „už nie je prijateľný partner do diskusie“. Zdá sa, že ochrancovia viery sú vytláčaní na okraj!

Rím, 7.2.2020 (kath.net/LifeSiteNews) 026 012

LifeSiteNews: Kritizovali ste prvé zasadnutie nemeckej „synodálnej cesty“ ako „samovražedný“ proces. Mohli by ste to vysvetliť?
Kardinál Müller: Neustále sa žiada viac politickej moci pre laikov funkcionárov v cirkvi v protiklade k sviatostnej plnej moci zverenej biskupom Kristom, či viac moci biskupským konferenciám proti centrálnej moci Ríma, akoby Cirkev zblúdila do mediálnych a politických hier o moc. Kde ide o pozemskú moc, je rozdelenie moci nevyhnutné. Ľuďom neprislúcha absolútna moc nad ľuďmi. Tu však ide o službu spáse blížnym v Božom mene. V Cirkvi sa netočí všetko okolo moci, ale buduje sa Kristovo telo. Chceme slúžiť či vládnuť? V Cirkvi ide o „poznanie jedného a jediného Boha a spásy všetkých ľudí skrze Ježiša Krista ako jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi (porov. 1 Tim 2,5).
Cirkev je vybavená sviatosťou spásy sveta a samotným Kristom „tu na zemi ustanovená ako viditeľná štruktúra a vybavená hierarchickými orgánmi“ (Lumen gentium 8). Všeobecné kňazstvo veriacich na základe krstu a birmovky a hierarchické kňazstvo na základe vysviacky sa nesmú v „triednom boji“ stavať proti sebe na vytvorenie beztriednej spoločnosti, ktorá je v skutočnosti vládou funkcionárov v mene anonymného „ľudu“. Kresťania ako laici, rehoľníci a kňazi sú organicky (nie mechanicky) k sebe priradení v Kristovom tele, pokiaľ majú účasť na Kristovom kňazstve špecifickým spôsobom (Lumen gentium 10).
Celý projekt „synodálnej cesty“ je ekleziologicky nesprávny. Falošná diagnóza skazí aj najlepšiu terapiu. Radšej by sa mali oboznámiť s chápaním Cirkvi Druhého vatikánskeho koncilu a neodvolávať sa iba na jeho „ducha“, inak to celé bude len zasadanie duchov. Stavať sa diametrálne proti zjavenej pravde a pritom sa ešte aj odvolávať na Ducha Svätého, je hrubosť. Mali by sme počúvať, čo „Duch hovorí cirkvám“ (Zjv 2, 11), veď to je „Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista“ (Zjv 1, 2) a nie vízia „cirkvi“ konformnej voči spoločnosti.
V „Cirkvi Otca a Syna a Ducha Svätého“ (Lumen gentium 4) nemôžeme proti sebe stavať kristologické a historické ustanovenie Cirkvi a pôsobenie Krista prítomného v Duchu Svätom.

LifeSiteNews: Konštatujete, že synodálna cesta „nemá zmocnenie od Boha ani od človeka“. Vysvetlíte to?
Kardinál Müller: „Božská konštitúcia“ Cirkvi pochádza od Krista (LG 8) a nie od jeho učeníkov. Má väčšiu záväznosť vo svedomí ako ústava štátu či stanovy spolku s ľudským právom. Kristus sám stavia svoju Cirkev na Petrovi a nie Peter a iní učeníci na samo vytvorenom obraze Krista. Apoštoli a biskupi a ich nástupcovia v nej neuchopili politickú moc a nepremenili ju na ľudské dielo, ani potom nevzali moc laikom, aby ich tak utláčali. Boli raz historicky osobne povolaní Kristom a teraz sú sviatostne zmocnení vysviackou ako Kristovi služobníci učiť Boží ľud jeho slovu, posväcovať ho jeho sviatosťami a viesť jeho stádo ako pastieri (Lumen gentium 18- 29). Akonáhle učia a rozhodujú v protiklade s apoštolskou náukou a sviatosťami Cirkvi, stratili nárok na „náboženskú poslušnosť veriacich“ (Lumen gentium 25; Dei verbum 10).
Už mnohí biskupi v histórii sa stali heretikmi alebo uviedli ľud do schizmy, ako napr. donatisti v Severnej Afrike, ktorí sa voči katolíkom pýšia svojou väčšinou.

LifeSiteNews: Kritizujete tiež, že synodálne zasadnutie dalo veľa moci laikom a že to podkopáva autoritu biskupov.
Kardinál Müller: Pápežovi a biskupom v spoločenstve bol zverený aj učiteľský úrad záväzne vysvetľovať písané a odovzdané Božie slovo (Dei verbum 10) oproti iným členom Cirkvi, no nie v protiklade s nimi, keďže všetci sú spoluzodpovední za nesfalšované odovzdávanie viery (LG 12). Nekritizujem, že laici si nárokujú príliš veľa moci, ani že sa im dáva, ale že podstata a poslanie Cirkvi, Kristovo telo a chrám Ducha Svätého sa falšuje kategóriami moci a prestíže sebasekularizáciou. Kristova cirkev nie je mimovládka, ako opakuje stále pápež František.

LifeSiteNews: Má Rím zastaviť synodálnu cestu?
Kardinál Müller: Rímska cirkev s pápežom ako hlavou má od Krista plnú moc a zodpovednosť za jednotu Cirkvi v pravde apoštolskej náuky. Na začiatku rozkolu kresťanstva v 16. storočí, ktorý vierohodnosťou našej viery pred svetom hlboko otriasol a dodnes otriasa, nemeckí biskupi a Rímska kúria strašne zlyhali, ako pápež Hadrián VI. sám priznal (Nürnberger Reichstag 1522/23). Dúfam, že túto historickú chybu nezopakujeme.
Historické skúsenosti pomáhajú vyhýbať sa budúcim nebezpečiam a nekričať po ochrannom kryte, keď už dieťa spadlo do studne. Mocný nemecký kardinál Albrecht von Brandenburg financoval svoje protiprávne a nemorálne hromadenie úradov odpustkami povolenými Rímom. Tým sú nemecké peniaze, teologická nevzdelanosť nemeckého episkopátu a primát peňazí a politiky v Ríme spoluvinné na rozkole Cirkvi a jeho tragických následkoch dodnes. Peniaze vládnu svetom, ale je to aj diablov najlepší prostriedok ako narobiť zmätenie v Cirkvi.
Proti sekularizácii ako totálnemu a totalitnému chápaniu seba a sveta bez Boha existuje iba jeden účinný prostriedok vierohodného hlásania „Evanjelia Ježiša, Krista, Božieho Syna“ (Mk 1,1) a život nasledovania Krista.
Prvé slová sv. Pavla po obrátení na začiatku jeho „hlásania Ježiša“ neboli mimochodom historicky poukazom na zaujímavú ženu ako prvú kresťanku v Európe a pokrstenú otrokyňu v Ríme, ale vyznaním: „Toto je Boží Syn“ (Sk 9, 20)

LifeSiteNews: V Nemecku na vás útočili, že ste „synodálnu cestu“ porovnali s prevzatím moci Hitlera. Rozhorčenie z toho je väčšie ako z toho, že biskupi sa chystajú zvrátiť celú hierarchiu Cirkvi, ako aj náuku o sviatostiach a morálke s veľmi vážnymi dôsledkami na mnohé duše.
Kardinál Müller: Je typicky nemecké, že sa z histórie nechceme poučiť. Naši „ľavičiari“ v cirkvi a spoločnosti sa identifikujú dvojakou morálkou a oslňujúcou neschopnosťou reagovať vecnými argumentami. Neustále osobné pranierovanie tých, čo nepatria do ich ideologického tábora ako arci-konzervatívnych, fundamentalistických, pravičiarskych chce zastrašovať, no v skutočnosti je to iba stavanie moci proti rozumu. V každom prípade tento „synodálny podnik“ nebude „veľkým skokom vpred“.

LifeSiteNews: Spoznávate vážnosť situácie, lebo tu ide o spásu mnohých duší?
Kardinál Müller: Súhlasí, že vecné vysvetlenia sa priam umelecky zatláčajú do špirály mlčania. Stačí, ak len trocha vyjadríme rozhorčenie a už sa rituál spustí. Veď poznám väčšinu aktérov osobne a viem ako tá sieť funguje.
Celým tým bláznovstvom projektov, kartelov citácií, uspokojovania chtivosti po senzáciách za peniaze dobre platených článkov, osobných politických intríg a zlovoľného špinenia ľudí mimo kartelov reči o bratstve a milosrdenstve, synodalite a dialógu s mimo stojacimi sú iba smiešne a znechucujú hlboko veriacich kresťanov.

LifeSiteNews: Na kardinála Woelkiho ostro zaútočili keď sa dištancoval od „synodálnej cesty“. Vám povedali, že „už nie ste prijateľný partner do diskusie“. Zdá sa, že ochrancovia viery sú vytláčaní na okraj ako sú aj pri „synodálnej ceste“ v menšine. Pripomína vám to iné obdobia histórie Cirkvi?
Kardinál Müller: Kardinál Woelki je Kristom v Duchu Svätom vysvätený biskup a ako kardinál rímskej Cirkvi najbližším spolupracovníkom pápeža so zodpovednosťou za všeobecnú Cirkev. Verbálne násilie voči nemu a iným je predsa len výrazom intelektuálnej bezmocnosti a morálnej zmätenosti tých, čo hovoria slovami naučenými od ľudskej múdrosti a nie slovami, ktoré nás naučil Duch (porovn. 1 Kor 2,13).
Vzhľadom na exkomunikačné nároky moci takýchto hrdinov, ktorí by sotva zložili skúšku z dogmatiky, mi napadá iba Dietrich Bonhoeffer, ktorý v r. 1943 proti hlúposti argumentoval: „Nikdy sa už nepokúsime presvedčiť hlúpych dôvodmi, nemá to zmysel a je to nebezpečné“ (DBW 8, 26).

„Trump nebezpečný pre veľký konsenzus jedného sveta“

Pro-potratový globalista Jeffrey Sachs a biskup Marcelo Sanchez Sorondo
na vatikánskej konferencii ‘Nové formy solidarity’ v Ríme 5. februára 2020.

Vatikán, 6.2.2020 (LifeSiteNews) 026 011 – Pro-potratový globalista Američan Jeffrey Sachs zaútočil na USA na vatikánskej konferencii v Ríme a krajinu nazval „problémom“, ale aj „nebezpečnou“ pre jej odpor voči tomu, čo označil ako „veľký konsenzus sveta“ o ekonomických otázkach a o klíme. Sachs zaútočil menovite aj na prezidenta Donalda Trumpa a vyhlásil, že „problém USA sa stal oveľa významnejším problémom s Donaldom Trumpom“ a dodal, že USA budú „absolútne nebezpečné“ pre tento „veľký konsenzus“, ak Trump „znovu vyhrá voľby tento rok“.
Sachs bol hlavným rečníkom na konferencii „Nové formy solidarity – smerom k bratskej konklúzii, integrácii a inovácii“ na Pápežskej akadémii spoločenských vied.
Rímsky korešpondent najstarších a najznámejších katolíckych novín USA National Catholic Register Edward Pentin Sachsovu prednášku zachytil aj videom.

Argentínsky biskup Marcelo Sanchez Sorondo, kancelár pápežskej akadémie, sa usmial a súhlasne Sachsovi prikyvoval. Biskup je známy výrokmi, aby katolíci „nemali viac ako dve deti“. Pápežská akadémia vied, ktorej je prezidentom, je veľmi kritizovaná pre hosťovanie pro-potratových rečníkov aj tých, ktorí sa zasadzujú za kontrolu svetovej populácie s napojením na OSN.
Témou Sachovho príspevku bolo, že Trump a USA sú veľkou hrozbou pre „multilateralizmus“ – to znamená presadzovanie spoločných cieľov mnohými národmi.
Príkladom „multilaterálneho“ úsilia je „Trvalo udržateľný vývoj cieľov“ – materiál OSN, ktorý pomáhal pripraviť. Tieto ciele zahrňujú aj „zabezpečenie univerzálneho sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv“ – eufemizmus na legalizovanie potratov na požiadanie a poskytovanie antikoncepcie deťom, ako aj umožnenie im potratov bez vedomia a súhlasu rodičov!
Donald Trump práve podnikol opatrenia na zastavenie financovania potratov v zahraničí z daní Američanov a prestal financovať „Populačný fond“, ktorý spolupracuje s čínskym režimom s nútenými potratmi.
V r. 2018 Trump na 73. zasadnutí OSN v New Yorku povedal: „Amerike vládnu Američania. Odmietame ideológiu globalizmu a vítame náuku o vlastenectve.“

Sachs začal prednášku slovami:
„Multilateralizmus nie je ohrozený per se vo väčšine sveta. Je ohrozený kvôli USA a chcem to jasne vysloviť, lebo toto nie je hra. USA sú problém. A stali sa významnejším problémom za Donalda Trumpa.“
Sachs zameral útoky na Trumpovu zahraničnú hospodársku politiku, no aj na jeho prístup k medzinárodným dohodám o klíme a vojenskú politiku:
„USA roky blokuje každú multilaterálnu iniciatívu. Je to jediná krajina, ktorá vystúpila z Parížskej dohody o klíme.“

Parížsku dohodu kritizujú mnohí ochrancovia života a rodiny hlavne pre hlásanie „rodovej rovnosti“ a „zrovnoprávnenia žien“ – tieto frázy sa používajú na presadzovanie agendy LGBT, antikoncepcie a potratu. Napriek tomu v r. 2018 napr. americký kardinál Joseph Tobin vyzval Trumpa, aby sa k dohode znova pripojil!

Sachs kritizoval Trumpa aj za jeho vystúpenie z dohody s Iránom o nukleárnych zbraniach a za zásahy v obchode s Čínou: „Nie je tu obchodná vojna Číny s USA. Je tu obchodná vojna USA proti Číne a to je rozdiel. Bol to nepremyslený útok.“
Sachs obvinil Trumpovu vládu aj z „lupičstva“ a „úplného znásilnenia každého medzinárodného pravidla“ vzhľadom na vojenskú prítomnosť v Iraku. Vládu USA označil ako „tyranov“, ktorí „vyslovujú vulgárne hrozby“ a hovoril o Trumpovom „otvorenom nepriateľstve voči každému“.
K Trumpovým nádejam zvíťaziť vo voľbách Sachs povedal:
„Je mi ľúto, že to hovorím – je to moja krajina – nie som veľmi šťastný, keď to musím povedať, ale toto je upadanie imperiálnej moci a teraz je to nebezpečná krajina. Bude absolútne nebezpečné, ak Trump znovu vyhrá voľby.“
Vyzval vodcov krajín a účastníkov konferencie, aby smerovali k „slušnejšiemu svetu“ dokonca aj bez „jednohlasnej zhody“!
„Mali sme tu dobrú diskusiu. Je tu naozaj veľký konsenzus o tomto svete ako o slušnom svete. Nie je to jednohlasné, ale nebuďme závislí od jednohlasnosti. Pohnime sa vpred ak veľká časť sveta chce tú správnu vec.“

Má reforma kúrie legitimizovať nemeckú „synodálnu cestu“?

Rím, 6.2.2020 (kath.net/CNA/jg) 026 010 – Reforma Rímskej kúrie by mohla legitimizovať „synodálnu cestu“ nemeckých biskupov. Informuje o tom cirkevný právnik Ed Condon s odvolaním sa na vatikánske zdroje.
Rada kardinálov sa v súčasnosti radí o reakciách na návrh apoštolskej konštitúcie „Evangelium praedicate“, ktorá má nanovo upraviť štruktúru a fungovanie Rímskej kúrie. „V návrhu je o Kongregácii pre náuku viery obsiahnutá aj pasáž, ktorá by zodpovedala nemeckému návrhu federálnej cirkvi!“ napísal Condon.
Podľa návrhu by mali biskupi a národné biskupské konferencie primárnu zodpovednosť za Cirkev v jednotlivých krajinách a regiónoch. Návrh pripisuje národným biskupským konferenciám „pravú vieroučnú autoritu“, zatiaľ čo Kongregácia pre náuku viery má stanovovať svoje opatrenia na ochranu viery podľa princípu subsidiarity.
Viaceré pramene oboznámené s procesom vzniku konštitúcie pre CNA potvrdili, že návrh je ovplyvnený predstavami kardinála Reinharda Marxa, predsedu Biskupskej konferencie Nemecka. Marx je členom Rady kardinálov.
„Tie isté zdroje pôsobiace v rôznych oblastiach kúrie ma informovali, že tento odsek je predmetom neustálej kritiky biskupov z celého sveta!“ zdôrazňuje cirkevný právnik Condon.
Pracovníci Kongregácie pre náuku viery a Kongregácie pre biskupov pre CNA konštatovali, že tento odsek by zlegitimizoval „synodálnu cestu“ Cirkvi v Nemecku, ak sa dostane do konečnej verzie konštitúcie! Vysoký pracovník pre CNA potvrdil, že nemeckí biskupi sú preto takí plní dôvery a sebavedomí:
„Je to hra o trpezlivosť – hovoria nám, ´vyčkajte a pozrite si výsledky predtým, než proces posúdite´, no potom môžu povedať, že majú na to autoritu a trvajú na subsidiarite (pre Kongregáciu pre náuku viery),“ povedal jeden pracovník.

V septembri 2019 kardinál Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov, „synodálnu cestu“ kritizoval a o. i. sa pýtal, „ako môže zhromaždenie miestnej cirkvi rozhodovať o otázkach týkajúcich sa celej všeobecnej Cirkvi“. „Nie je pochopiteľné, ako sa môže Biskupská konferencia Nemecka podriadiť zhromaždeniu, ktoré z veľkej časti nepozostáva z biskupov!“
V odpovedi kardinál Marx napísal, že kritika Vatikánu sa vzťahovala na návrh štatútov „synodálneho procesu“, ktorý je už prekonaný. Okrem toho cirkev v Nemecku si so „synodálnou cestou“ zvolila „poradenstvo vlastného druhu“, ktoré nie je obsiahnuté v cirkevnom práve! „Preto na to netreba hľadieť okuliarmi cirkevnoprávnych nástrojov.“

Polícia vyšetruje knihu o homosexualite ako o ‘nezriadenosti’

„Je naším poslaním učiť v pokoji celý svet slovo Biblie vrátane manželstva ustanoveného Bohom!“

Helsinki, 5.2.2020 (LifeSiteNews) 026 009 – Evanjelickú luteránsku misijnú diecézu vo Fínsku vyšetruje generálna prokurátorka pre vydanie knižky kresťanskej náuky o ľudskej sexualite, ktorá označuje homosexualitu ako „nezriadenosť“.
Juhana Pohjola (foto), duchovný a dekan misijnej diecézy, je obvinený z podnecovania nenávisti voči skupine obyvateľstva. Bol preto predvolaný na helsinské policajné oddelenie na predbežné vypočúvanie na utorok 11. februára. Ako šéfredaktor vydavateľstva Luteránskej nadácie Fínska, ktoré spravuje aj webovú stránku, je Pohjola v centre vyšetrovania.
V r. 2004 nadácia vydala knižku „Ako muža a ženy ich stvoril – homosexuálne vzťahy sú výzvou pre kresťanskú koncepciu ľudskosti“. Diecéza na stránke informovala, že Pohjola „je v podozrení, že distribuoval tento materiál verejnosti a aj pre jeho uverejnenie na internete“.
Na jeseň 2019 generálna prokurátorka Raija Toiviainenová nariadila vyšetrovanie. Jej menovanie na tento post iba rok predtým by mohlo vysvetľovať fakt, že vyšetrovanie knižky bolo nariadené 15 rokov po jej vydaní.
Pre Medzinárodnú luteránsku radu Pohjola vyhlásil:
„Rozhodnutie generálnej prokurátorky viesť predbežné vyšetrovanie našej publikácie je prekvapujúce, keďže som presvedčený, že polícia to už dôkladne prešetrila a uzavrela, že to nie je nijaký kriminálny skutok! Je našou prácou učiť v pokoji celý svet slovo Biblie vrátane manželstva ustanoveného Bohom.“
Kniha je stále k dispozícii aj v angličtine na webovej stránke Luteránskej nadácie. Napísal ju Päivi Räsänen, fínsky poslanec parlamentu pre kresťanských demokratov a knižka napr. uvádza:
„Homosexuálne vzťahy sa považujú za jasne protirečiace sexualite stvorenej Bohom nielen v Starom zákone, ale oveľa dôraznejšie aj v Novom zákone.“
Knižka je založená na Biblii, no nevyhýba sa ani diskusii o prirodzenom zákone:
„Čím viac sa spoločnosť odchyľuje od potreby skúmania kresťanskej etiky, tým je tu väčšia potreba skúmať dôsledky prirodzeného morálneho zákona z hľadiska zjavenia – t. j. vo svetle Božieho slova. Ako následok pádu do hriechu sa ľudstvo stalo morálne skazené a preto má sklon prekrúcať prirodzený morálny zákon, aby vyhovoval sebeckým záujmom ľudí.“
Fínsko uzákonilo „manželstvo“ homosexuálov v r. 2017. Räsänenova knižka sa zaoberá aj ľuďmi narodenými ako homosexuáli a uvádza:
„Vedecké materiály jednoznačne dokazujú, že homosexualita je nezriadenosť psychicko-sexuálneho vývoja.“

Vatikán potvrdzuje iné úlohy pre arcibiskupa Gänsweina

Vatikán, 05.02.2020 (Kathpress KAP) 026 008 – Arcibiskup Georg Gänswein (63) sa v súčasnosti „sústreďuje na svoju úlohu súkromného sekretára emeritného pápeža Benedikta XVI.“ Mediálne správy o „zmene ťažiska práce prefekta Pápežského domu“ v stredu potvrdila aj vatikánska Tlačová kancelária na otázku Kathpressu. Informovala nás, že skutočnosť, že arcibiskupa Gänsweina už niekoľko týždňov nevidno na pápežských audienciách spočíva na „normálnom prerozdelení úloh a funkcií“. K tomu patrí „ako je známe, aj úloha súkromného sekretára emeritného pápeža“. „O jeho prepustení nie je nič známe,“ uviedla kancelária v odpovedi.
Nemecký katolícky denník „Die Tagespost“ predtým informoval, že arcibiskup Gänswein bol uvoľnený zo svojho úradu prefekta Pápežského domu. Namiesto verejných úloh na audienciách, má na želanie pápeža Františka „mať možnosť venovať viac času Benediktovi XVI.“ Arcibiskup Gänswein sám sa k tejto správe zatiaľ nevyjadril.
Možným dôvodom jeho uvoľnenia z funkcie je podľa novín „nešťastná prezentácia“ knihy kardinála Roberta Saraha o kňazstve a celibáte, do ktorej Benedikt XVI. pripravil príspevok. Publikácia sa chápala ako urážka Františka, lebo je možné, že pápež usiluje o ohraničené uvoľnenie povinného celibátu.
Arcibiskup Gänswein bol naposledy na verejnosti videný na generálnej audiencii pápeža Františka 15. januára.
Prefekt Pápežského domu sprevádza pápeža na generálnych audienciách. Koordinuje aj súkromné audiencie so štátnymi predstaviteľmi a prijíma návštevníkov v Apoštolskom paláci. Túto úlohu zveril pápež Benedikt XVI. svojmu dlhoročnému dôverníkovi v decembri 2012. František ho v tomto úrade potvrdil.

Vatikán: Arcibiskup Gänswein má zastavenú činnosť

Vatikán, 5.2.2020 (kath.net) 026 007 – Pápež František očividne zastavil činnosť arcibiskupa Georga Gänsweina ako prefekta Pápežského domu. Kath.net sa to dozvedel dnes z vatikánskych kruhov, ktoré to potvrdili. Chýry o tom kolujú medzi žurnalistami už niekoľko dní.
V minulých dňoch arcibiskup Gänswein už nevystupoval s pápežom Františkom pri oficiálnych príležitostiach.
Podľa talianskych médií zo stredy mala prebehnúť prudká výmena názorov medzi arcibiskupom Gänsweinom a pápežom. Pritom mal pápež František dať prefektovi Pápežského domu na vedomie, že ho už nechce vidieť.
Arcibiskup Gänswein však bude rozhodne pôsobiť naďalej ako sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI.

Argentína: Zakladateľ rehole prepustený z kňazstva

Buenos Aires, 04.02.2020 (KAP/KNA) 026 006 – Pápež František zbavil kňazského úradu zakladateľa katolíckeho spoločenstva „Miles Christi“ (Kristovi vojaci), Argentínčana Roberta Juana Yannuzziho. Oznámilo to Arcibiskupstvo La Plata v pondelok. Vyšetrovanie Kongregácie pre náuku viery za celé mesiace dospelo k záveru, že Yannuzzi sa dopustil sexuálnych prečinov voči dospelým. Yannuzzi má zakázané vykonávať každý druh kňazskej služby. Nesmie ani vyučovať seminaristov svojho spoločenstva, ani iných žiakov v cirkevných školách.
Spoločenstvo „Miles Christi“ založil Yannuzzi v r. 1994 v Argentíne a považuje sa za vyslovene konzervatívne. Jeho členmi sú už duchovní, rehoľníci a laici s viacerých krajín. Ich cieľom je „opätovné pokresťančenie našej kultúry“.
Podľa správ médií mal byť Jorge Mario Bergoglio, dnešný pápež, na počiatku 70. rokov spovedným otcom Yannuzziho. Ten sa vtedy neúspešne pokúšal o prijatie do Rehole jezuitov.

Pápež posiela videové posolstvo do Abu Dhabi

Vatikán-Abu Dhabi, 5.2.2020 (KAP) 026 005 – Pápež František sa poďakoval všetkým, ktorí sa ponad spoločenské rozdiely zasadzujú za chudobných, prenasledovaných, chorých a slabých. Vo videovom posolstve stretnutiu v Abu Dhabi k „Dokumentu pre bratstvo“, ktorý podpísal s veľkým imamom z Al-Azharu pred rokom, František ocenil aj vládu Arabských emirátov za jej podporu. Text pozdravného posolstva uverejnil Vatikán v utorok.
Spoločné podpísanie pred rokom bolo „veľkou udalosťou, nesenou nádejou na lepšiu budúcnosť ľudstva, bez nenávisti, hnevu, extrémizmu a terorizmu“ ako uviedol pápež. Hlava Cirkvi pochválila iniciatívu emirátov „Abrahamitského domu“ a prepožičanie „Ceny bratstva ľudí“.
Na jeseň začatý projekt „Abrahamitského domu“ v Abu Dhabi „zjednocuje na svojom priestranstve v troch architektonicky podobných budovách mešitu, kostol aj synagógu“. Iniciatíva vznikla tiež pri návšteve pápeža pred rokom. Prvými nositeľmi „Ceny bratstva ľudí“, ktorú udeľuje dom panovníckej rodiny v Abu Dhabi, boli 4. februára 2019 pápež František a veľký imam Ahmad Al-Tayyeb.
Pápež venoval teraz svoju cenu prenasledovanému moslimskému etniku Rohingov v Myanmare. Oznámil to jeho sekretár Yoannis Lahzi Gaid na podujatí v Abu Dhabi.

Rakúsko: Nový biskup za ‚dobrovoľný celibát‘

„Bez celibátu by bolo viac kňazov a menej osamelosti kňazov“

Klagenfurt, 5.2.2020 (kath.net) 026 004 – Iba niekoľko hodín po biskupskej vysviacke nový biskup Diecézy Gurk, Jozef Marketz, v pondelok nanovo zaujal pozornosť podivuhodnými vyjadreniami k celibátu. Pre ORF síce povedal, že mu nejde o zrušenie celibátu, no chcel by „diskusiu o dobrovoľnosti celibátu“ a povedal:
„V Korutánsku je toľko kňazov, ktorý majú celibát ako životnú perspektívu, aj ja. Mnohí ma oslovili a pýtali sa – už to nesmieme? Myslím si, že celibát prináša so sebou aj problémy. Bez celibátu by bolo viac kňazských povolaní a menej osamelosti kňazov. Aj starí kňazi by to mali ľahšie.“

Taliansko: Zrevidovaný „Otčenáš“ na Veľkú noc

Misál obsahujúci novú verziu modlitby „Otčenáš“ vyjde na Veľkú noc a do liturgie bude zavedený v Advente.

Rím, 4.2.2020 (LifeSiteNews) 026 003 – V súlade s pápežovou kritikou šiestej prosby Pánovej modlitby „Otčenáš“ Biskupská konferencia Talianska oznámila, že zavedie jej revidovaný preklad. Misál obsahujúci novú verziu modlitby bude uverejnený na Veľkú noc a zavedený do liturgie v Advente. Pre talianske médiá to oznámil arcibiskup Bruno Forte počas Medzinárodného teologického fóra na Lateránskej univerzite v Ríme 27. januára.
V súčasnosti všetky pôvodné preklady s výnimkou francúzskej verzie, ktorá už bola zmenená na „nedopusť na nás pokušenie“ zodpovedajú latinskému zneniu Vulgaty: et ne nos inducas in tentationem … neuveď nás do pokušenia a v taliančine: non ci indurre in tentazione.
Pápež František v talianskej televízii v r. 2017 označil tento preklad všeobecne prijatý z antiky ako „nie dobrý“.
S podporou pápeža sa preto talianski biskupi rozhodli zmeniť text na non abbandonarci alla tentazione – „neponechaj nás pokušeniu“.
Znalci starej gréčtiny a protestantské spoločenstvá túto zmenu prijali s pobaveným skepticizmom a väčšinou pevne trvajú na tradičnej verzii, ktorú považujú za autentickú, idiomatickú a za verný preklad z gréčtiny.
Ako je známe aj Katedra klasickej literatúry Univerzity v Cambridgi, jedna z najprestížnejších akademických inštitúcií v Anglicku, sa vyjadrila: „Naozaj nie dobrý preklad! Skôr to vyjadruje, aby bolo to, čo ja chcem.“
Evanjelická cirkev v Nemecku takisto bránila tradičný preklad ako „lingvisticky korektný a v dobrej nemčine.“ A dodala, že oni sa jej budú pevne pridržiavať aj naďalej.
V interview v televízii v r. 2017 František povedal, že dôvodom prečo nemá rád tradičný preklad je:
„Nie je to Boh, kto ma uvádza do pokušenia, aby sa pozeral, ako som padol. Nie, otec to nerobí. Ten, kto nás uvádza do pokušenia je satan. To je satanova úloha.“

No švajčiarsky lingvista a biblista páter Reto Nay pre LifeSiteNews v r. 2018 povedal, že nepovažuje za problém koncepciu, že Boh „nás uvádza do pokušenia“ vzhľadom na súvislosť so zvyškom Svätého písma.
V protiklade k tomu ako označili noviny „La Repubblica“ revíziu ako „korektnejšiu“, švajčiarsky biblista a polyglot povedal:
„Nechápem, odkiaľ sa vzala verzia „neprenechaj nás pokušeniu“ – ani lingvisticky ani duchovne! V skutočnosti sa zdá zavádzať nás naznačovaním, že Boh by nás skutočne mohol zanechať v pokušení, čo sa blíži bohorúhaniu, pretože sa zvaľuje vina na Boha, keď ho my opustíme, nie!?“
„Zdá sa, že problém s týmto výrokom je chápanie ´pokušenia´ akoby nás Otec uvádzal do pokušenia, ktoré on sám pre nás vytvoril. Avšak text nehovorí, že Boh je pôvodcom pokušenia – je to diabol. Pozrime sa na Skutky apoštolov 20,19, kde sv. Pavol hovorí o skúškach – pokušeniach – „ktoré na mňa doliehali z úkladov Židov“ (Sk 20,19) V tomto zmysle je aj Kristus Duchom uvádzaný na púšť, aby ho diabol pokúšal (Mt 4,1). Také pokušenia nie sú prekvapujúce, keďže všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní (2 Tim 3,12). Prenasledovanie je istý druh pokušenia. Preto „Otčenáš“ prosí Boha, aby boli pokušenia konca časov zmiernené a tým spôsobom sme boli zbavení Zlého v konečnej apokalyptickej bitke, ktorá očakáva všetkých svätých. Spomeňme si, že Matúš 24,22 hovorí, že keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia. Toto skrátenie dní je spôsob, ktorým nás Otec vyvedie z pokušení konca.“
Na otázku ako sa táto prosba týka pokušení v našom každodennom živote, biblista povedal:
„Koniec časov je časom Cirkvi. Pre tých, ktorí žijú v Cirkvi a podľa náuky Cirkvi je koniec časov ich ´každodenným životom´. Sväté skúsenosti v živote, všetky dramatické znamenia konca časov neveriaci nepozná, pretože žije ďaleko od Krista. Ešte raz: Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní (2 Tim 3,12). Tieto prenasledovania – pokušenia sú súčasťou a znamením konca časov.“

Rakúsko: Viedeň chce „kríže do každej školskej triedy“

Viedeň, 3.2.2020 (kath.net) 026 002 – Viedenská Ľudová strana ÖVP by chcela, aby v každej školskej triede visel kríž. Žiadal to mestský radca Markus Wölbitsch na zasadnutí mestskej rady a vyzval starostu Michaela Ludwiga (SPÖ), aby s tým súhlasil.
Nedávno nová rakúska ministerka spravodlivosti za Stranu zelených totiž vyhlásila, že verejné priestory v Rakúsku by sa mali zaobísť bez náboženských symbolov. Jej názor bol však ostro kritizovaný.

Kongregácia pre východné cirkvi má nového podsekretára

Vatikán, 4.2.2020, (RV) 026 001 – Svätý Otec vymenoval 3. februára nového podsekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Je ním 42-ročný taliansky kňaz Flavio Pace, ktorý na spomenutej kongregácii pracuje od roku 2011 ako úradník – oficiál. Nový podsekretár Flavio Pace pochádza z Milánskej arcidiecézy a je odborníkom na islam. Vyštudoval na Pápežskom inštitúte arabských a islamských štúdií v Ríme.
Funkcia sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, zostáva od odchodu slovenského arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, ktorý bol menovaný za apoštolského administrátora Košickej eparchie „sede plena“ zatiaľ neobsadená. -mh-

„Modliaca sa Cirkev je živá Cirkev!“

Nemecký pomocný biskup Udo Markus Bentz slávil svätú omšu k oficiálnemu začiatku iniciatívy večnej adorácie v Mainzi

Mainz, 4.2.2020 (kath.net/pbm) 026 000 – Slávením eucharistie v Kaplnke Svätej rodiny v nemeckom Mainzi-Bretzenheime uviedol pomocný biskup a generálny vikár Udo Markus Bentz oficiálny začiatok iniciatívy „24-hodinová modlitba a adorácia v Mainzi“. Iniciatíva sa začala na Prvú adventnú nedeľu 2019 Eucharistickou adoráciou v kaplnke. Svätou omšou sa teraz začína večná adorácia 24 hodín denne a sedem dní v týždni! Na omši v nedeľu 2. februára večer biskup Bentz povedal:

„Táto modlitbová iniciatíva ukazuje, že modliaca sa Cirkev je živá Cirkev. Životná sila modlitby má moc vychádzať z týchto múrov a vyžarovať do nášho biskupstva. Pre mnohých ľudí sa dnes Boh zdá byť skrytým Bohom, s ktorým už ľudia nemajú spojenie. Mnohí na Boha zabudli. Proti tomu pomáha iba pripomenutie: Boh chce, aby sme ho hľadali a Boha možno nájsť, ak sa vydáme na cestu hľadať ho. Preto nám treba ľudí, ktorí na Boha nezabudli, aby iným pripomínali, že sa oplatí Boha hľadať.“

Uršula Schwarzová, u ktorej sa zbiehajú nitky modlitbovej iniciatívy, už našla 140 veriacich, ktorí sa budú pravidelne na adoráciách podieľať: „Najmladšia má 13 rokov a najstaršia 89.“ Zostáva naplniť päť zvyšných hodín, ktoré zatiaľ naplnia dočasní účastníci. Niektorí cestujú na adorácie dokonca aj z iných miest. A majú aj niekoľko evanjelikov.
Na záver svätej omše sa biskup Schwarz poďakoval za podporu vedeniu diecézy. Diecézny biskup Peter Kohlgraf ho od počiatku k projektu povzbudzoval. Ďakoval aj dekanovi za súhlas s využitím kaplnky na večnú adoráciu.
V novembri 2019 David Craig z iniciatívy „Adoration for vocations“ (Adorácia za povolania) z USA a dekan Bernhard Hesse z bavorského Kemptenu informovali v Mainzi-Bretzenheime o skúsenostiach s večnou adoráciou. Dekan ju založil v r. 1997 vo svojej farnosti a tam existuje doteraz.
Craig založil iniciatívu „Adoration for vocations“ v r. 1995 pri príležitosti 50. kňazského jubilea pápeža Jána Pavla II. …
Formy Eucharistickej adorácie sa vyvinuli v histórii Cirkvi nielen v kláštoroch – ako v Kláštore večnej adorácie klarisiek – kapucínok v starom meste v Mainzi. Aj počas Svetových dní mládeže mali pevné miesto pri vigíliách. Z toho sa aj v mnohých nemeckých mestách začali svetové podujatia mladých „Nightfever“ s modlitbami, adoráciami a spevmi pri sviečkach. V Kostole augustiniánov v Mainzi sa tieto večeri konajú pravidelne.

Kardinál Marx informuje pápeža o synodálnom zhromaždení

Vatikán, 03.02.2020 (KAP) 025 999 – Kardinál Reinhard Marx informoval v pondelok pápeža o prvom synodálnom zhromaždení katolíckej cirkvi Nemecka vo Frankfurte.
„Kardinál to bude robiť kontinuálne aj naďalej,“ potvrdil hovorca Biskupskej konferencie Nemecka pre CIC. „V diskusných fórach chcú nemeckí biskupi a zástupcovia laikov hovoriť o cirkevných reformách. Tento proces sledujú pozorne aj iné krajiny.“
Kardinál Marx sa stretol s Františkom v pondelok na poludnie. V Ríme sa predseda BKN zdržiava ako koordinátor vatikánskej Ekonomickej rady. Vatikán sám o témach rozhovoru pápeža s mníchovským kardinálom informácie nevydal.
Ekonomická rada, ktorú vedie kardinál Marx, kontroluje okrem iného aj prácu Ekonomického sekretariátu. Na poverenie pápeža z polovice novembra vedie tento sekretariát španielsky jezuita Juan Antonio Guerrero Alves. Guerrero sa stal nástupcom po dovtedajšom prefektovi, ktorým bol kardinál George Pell.

Biskup Oster skeptický voči „synodálnej ceste“

Pasov, 4.2.2020 (kath.net) 025 998 – Bavorský diecézny biskup z Pasova Štefan Oster sa v rozhovore pre noviny „Passauer Neue Presse“ vyslovil, že si robí veľké starosti kvôli polarizácii spôsobenej „synodálnou cestou“. Biskup zdôraznil, že tu nejde o polarizáciu medzi biskupmi a laikmi, ale medzi menšinou biskupov a laikov, ktorým je náuka Cirkvi dôležitá a väčšinou biskupov a laikov, ktorí si tu želajú zmeny.
„Sám sa počítam k menšine na ´synodálnej ceste´ a som skeptický voči zmenám, ktoré povedú v konečnom dôsledku k inému obrazu človeka!“ povedal biskup.
Biskup Oster tiež pripomenul, že jednotlivé požiadavky k celibátu, či k úlohe ženy sa v evanjelickej cirkvi už realizovali bez toho, že by mali nejaké účinky napríklad na návštevnosť na bohoslužbách. A neriešia ani nedostatok kňazov.

Kardinál Müller a „samovražedný proces“ nemeckej cirkvi

Heslo znie: „Cuius pecunia eius ecclesia.“

Rím, 4.2.2020 (kath.net) 025 997 – Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller, v pondelok pre „LifesiteNews“ vyslovil závažnú kritiku prvého stretnutia nemeckých biskupov k zavádzaniu „synodálnej cesty“ v Nemecku. Kardinál v interview povedal:
„V samovražednom procese väčšina rozhodla, že jej rozhodnutia budú platné aj vtedy, keď budú protirečiť katolíckej náuke viery. Ako pri zrušení Weimarskej ústavy zmocňujúcim zákonom. Samozvané zhromaždenie, ktoré nie je splnomocnené Bohom ani ľuďmi, ktorých údajne zastupujú, ruší platnosť ustanovenia Cirkvi Božieho práva, ktoré spočíva na Písme a Tradícii.“
Kardinál Müller kritizoval aj systém cirkevných daní v Nemecku a že pri tomto procese ide o „politické obrátenie“, ktoré však nemá nič spoločné s náukou apoštolov:
„Základom biskupskej autority už nie je náuka apoštolov (Sk 2, 42) a „apoštolská plná moc v Kristovom mene viesť Božiu Cirkev, učiť a posväcovať“ (Lumen gentium 18- 27), ale ich administratívno-disciplinárna moc nad peniazmi a personálom, s ktorou sa chcú veľkoryso deliť s laickými funkcionármi. Toto politické obrátenie Cirkvi je odvrátenie sa od jej náboženského poslania. Teda – len vpred naspäť do minulosti! Reakcionársky princíp znie: „Cuius pecunia eius ecclesia.“

Nemecko: Začali sa útoky na kardinála Woelkiho

Kolín, 4.2.2020 (kath.net) 025 996 – Tim Kurzbach, predseda diecéznej rady Kolínskeho arcibiskupstva, hneď v pondelok v novinách „Kölner Stadt-Anzeiger“ zatrúbil na útok proti kolínskemu kardinálovi Woelkimu. Kurzbuch je primátorom Solingenu a člen socialistickej strany SPD.
V plátku sporného ľavicového žurnalistu a bývalého kňaza Joachima Franka tvrdil, že „nebojácne diskusie k začiatku synodálnej cesty odčarovali zdanlivú moc kolínskeho kardinála“ a povedal:
„Kardinál sa nepokúsil dobrými argumentami synodálne zhromaždenie presvedčiť, ale rozhorčuje sa nad tým, že v úrade nemá väčšiu moc! Strach pred biskupskou mocou, ktorá nespočíva na múdrych argumentoch a múdrom konaní, sa však stratí aj tu v Kolíne.“
Diecézna rada katolíkov v Kolínskom arcibiskupstve vznikla z iniciatívy výborov katolíkov vo veľkých mestách arcibiskupstva v roku 1946. Podľa nich má „demokratickú štruktúru“ no de facto sa považuje za súčasť katolicizmu grémií, ktorý normálni veriaci nikdy nepoverili nijakým mandátom. Zvlášť zaujímavé je v súvislosti s príspevkom v novinách to, že Joachim Frank, bývalý kňaz arcibiskupstva a hlavný korešpondent novín, je jedným z osobne zvolených zástupcov Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZDK) na synode a to je dôkazom, ako jednostranne sú účastníci synody vyberaní.

Kardinál Woelki: ‚Všetky moje obavy sa naplnili“

Kolín, 1.2.2020 (kath.net) 025 995 – Kardinál Rainer Maria Woelki, kolínsky arcibiskup, vyslovil závažnú kritiku prvého stretnutia „synodálnej cesty“ v Nemecku. V interview pre „Dómske rádio“ jasne vyhlásil, že všetky jeho obavy sa naplnili:
„Mal som veľkú starosť, že tu sa implementuje kvázi protestantský cirkevný parlament spôsobom organizácie a konštituovania tohto podujatia. A to sa aj naplnilo! Podstatné predpoklady ekleziologického charakteru s pohľadom na to, čo Katolícka cirkev je, sa v mnohých príhovoroch odignorovali. A to už sa prejavilo už aj na veľmi jasne sa formujúcom obraze vstupu na svätú omšu a tak vyjadrili, že všetci sú si rovní! A to nemá vlastne nič do činenia s tým, čo Katolícka cirkev je a čo chce vyjadrovať,“ zdôraznil kardinál Woelki.
„Hierarchické ustanovenie Cirkvi ako ju ešte raz dokumentoval aj Druhý vatikánsky koncil a Lumen gentium, sa tým spochybňuje. Považujem to za nanajvýš pochybné.“ Kardinál ďalej kritizoval:
„Na synodálnom zhromaždení sa uplatňovala moc tým, že nie všetci, ktorí sa prihlásili, dostali právo prehovoriť! Viera, ako je zásadne ustanovená v konciloch a v jej apoštolskom pôvode sa tu nemôže akosi odtrhnúť a nanovo vynájsť! Existujú tu isté predpoklady. K duchovnému procesu patrí aj to, že sa všetko jasne vníma a hlboko sa o tom uvažuje a nevylieva sa to ako stará káva len preto, že to možno nechápem,“ zdôraznil kardinál Woelki na záver.

„Synodálna cesta“, alebo keď sa herézy oficiálne potvrdzujú

Komentár: Biskup Atanáz Schneider

Rím, 3.2.2020 (kath.net) 025 994 – Pri tzv. „synodálnej ceste“ nemeckých biskupov ide o pokus už aj oficiálne potvrdiť omyly vo viere s ich príslušnou sviatostnou a pastoračnou praxou, ktoré už desaťročia duchovne rozkladajú katolícku cirkev v Nemecku. Ide tu naozaj o herézu a schizmu … (CIC kán. 751).
V prípade nemeckých biskupov sú všetci ešte formálne podriadení pápežovi. No nie všetci biskupi heretický obsah „synodálnej cesty“ podporujú. Vďaka Bohu sú niektorí, aj keď ich je málo, ktorí to neprijmú. Rozhodujúcim problémom týchto tragických výsledkov je skutočnosť, že pápež František sa svojím mlčaním zdá tolerovať tých biskupov – a najmä kardinála Reinharda Marxa – ktorí sa za heretické náuky a praktiky zasadzujú. Ide napr. o žehnanie homosexuálnych párov, pripustenie znovu zosobášených cudzoložníkov ku svätému prijímaniu, aj schvaľovanie vysviacky žien. List, ktorý František nemeckej cirkvi vzhľadom na „synodálnu cestu“ napísal, bol dobrý, no nie dosť konkrétny a neurčil ani hranice, aby zabezpečil, že táto cesta bude mať pravý katolícky charakter. Pri plnení úlohy najvyššieho učiteľa katolíckej viery a jej najvyššieho ochrancu a viditeľné centrum jednoty by mal František nutne zasiahnuť a od všetkých účastníkov „synodálnej cesty“ vyžadovať priznanie sa k tým pravdách a tej sviatostnej praxi Cirkvi, ktoré strategický a ideologický program „synodálnej cesty“ spochybňuje. Pápež má náročnú povinnosť chrániť „maličkých“, prostých veriacich a tých kňazov a biskupov v Nemecku, ktorých odstavili na perifériu a ktorých hlas pomaly udúša „nomenklatúra“ novej neveriacej a gnostickej kasty tzv. vedeckých teológov, cirkevných aparátnikov a tých biskupov, ktorí sa prispôsobujú ideologickej diktatúre masmédií a politiky. Pápež nemôže mlčať ani byť pasívny, keď pri „synodálnej ceste“ pozoruje, ako vlci trhajú stádo a podpaľači podpaľujú dom.
„Synodálna cesta“ už otvorene ukázala, že je tu rozkol medzi tými, ktorí ešte majú katolícku a apoštolskú vieru a tými, ktorí ju odmietajú, či spochybňujú. Mohla by nastať realistická situácia, že kňazi a biskupi v iných krajinách už nebudú môcť byť v cirkevnom spoločenstve s tými nemeckými biskupmi, ktorí zastávajú heretické náuky.
Zmätenie by sa mohlo ešte znásobiť tým, že títo heretickí biskupi sú ešte pápežom uznávaní. No v tomto existujú – aj keď zriedkavé – prípady v histórii Cirkvi.
Jedným z najznámejších bola ariánska kríza v 4. storočí, ktorá katolícky episkopát rozdelila na tri skupiny. Pravoverní biskupi boli s pápežom v menšine. Druhá skupina sa rozhodla pre dvojznačné formulácie a to bola väčšina. Tá sa prispôsobila z politickej korektnosti vládnucemu názoru politickej moci. Tretia skupina boli radikálni a neveriaci ariáni, no tí boli tiež v menšine.
Kritérium a garancia byť naozaj katolícky bola jednota s apoštolským stolcom v Ríme a s nezmenenou Tradíciou katolíckej viery.
Ak „synodálna cesta“ v Nemecku schváli vysviacku žien, žehnanie homosexuálnych párov a legitimitu homosexuálnych aktov, aj heterosexuálnych aktov mimo manželstva, tak bude iste veľa kňazov, biskupov i laikov, ktorí to neprijmú a nebudú môcť byť v plnom spoločenstve s tými biskupmi, ktoré tieto omyly zastávajú.
Ak pápež heretické rozhodnutia „synodálnej cesty“ neskoriguje, svojím mlčaním s nimi bude de facto súhlasiť. Nastane bizarná situácia, že tu bude pápež, ktorí uznáva heretických biskupov a súčasne takých, ktorí ešte zachovávajú pravú katolícku vieru.
Takú situáciu zažila Cirkev už v 4. storočí, keď pápež Liberius – aj keď krátko – exkomunikoval sv. Atanáza, obrancu katolíckej viery a súčasne prijal spoločenstvo s napolo heretickými biskupmi východu – semi-ariánmi.
Môžeme iba dúfať a modliť sa, že nás Boh v našich dňoch od takej katastrofálnej situácie uchová. Ak sa to však stane a pápež nezasiahne jednoznačným vyhlásením o katolíckej viere a sviatostnej praxi, tak bude mať katolícka cirkev v Nemecku obraz a prax anglikánskeho spoločenstva, alebo protestantskej slobodnej cirkvi, ktorú by sme mohli označiť ako istý náboženský „McDonald“ či reštauráciu À-la-carte.
No aj keby sa toto stalo, pred čím nech nás Boh uchráni, bude to trvať iba pomerne krátky čas. Katolícka cirkev je totiž božská a jej povaha je: jasnosť, nemeniteľnosť a pevnosť viery.
Ona je skutočne samotným Kristom postavená na skale a preto ju ani len heretická a schizmatická „synodálna cesta“ Nemecka nemôže prekonať – ani vtedy, keby táto „cesta“ mala tichý súhlas pápeža.
Celá Katolícka cirkev je silnejšia a katolícka viera je víťazná, keďže Mária, Matka Cirkvi porazila všetky herézy na celom svete.

+ Atanáz Schneider, pomocný biskup
Arcidiecéza Svätej Márie v Kazachstane

„Synodálna cesta“ pre Rakúsko „veľmi pôsobivá“!

Viedeň, 03.02.2020 (KAP) 025 993 – „Veľmi napínavá a veľmi pôsobivá“! Tak označil Wolfgang Rank, prezident Katolíckej rady laikov Rakúska (KLRÖ), prvú etapu „synodálnej cesty“ katolíckej cirkvi v Nemecku. Na stretnutí od 30. januára do 1. februára vo Frankfurte sa zúčastnil ako pozorovateľ.
„Katolícka cirkev v Nemecku, ktorá stratila dôveru po cirkevnom škandále zneužívania, ju chce takto znova získať naspäť. Pritom sa oslovili nielen „horúce témy“ ako celibát, sexuálna morálka, či postavenie ženy, ale aj zásadné otázky ako rozdelenie moci,“ povedal Rank v pondelok v interview pre „Kathpress“.
Informoval, že na stretnutí asi 230 zástupcov nemeckého episkopátu, reholí a laických organizácií a dostal mnohé maily niektoré skeptické, „že sa veľa hovorí ale málo realizuje“. No aj nádejeplné názory, že skrze v Nemecku rozbehnutý reformný proces by sa mohlo niečo zmeniť aj na úrovni svetovej Cirkvi – a tento názor zdieľa aj on, ako povedal Rank. Niektoré témy vo Frankfurte mu pripomínali podobné diskusie v Rakúsku aj materiál laickej rady s názvom „Úvahy o prítomnosti a budúcnosti cirkvi v Rakúsku“ z r. 2018.
Rank je presvedčený, že o mnohom v Cirkvi možno rozhodnúť demokratickými nástrojmi a že sa to už aj robí. Len pri náuke Cirkvi je to nevhodné. „Synodálna cesta“ nahodila otázky ako:
Má mať biskup absolútnu moc rozhodovania, alebo treba viac kontroly a transparentnosti? Táto otázka sa týka aj volených farských rád, ktorým teraz predsedá farár.

Stretnutie s rovnoprávnym postavením

Stretnutie „na rovnoprávnej úrovni“ videl Rank vo Frankfurte už na zasadacom poriadku podľa abecedy. Tento prístup organizátori – Biskupská konferencia Nemecka a Výbor nemeckých laikov – dobre zvážili a mali v úmysle. Súčinnosť oboch grémií urobila na Ranka dojem, ako povedal. Proces reforiem dohodli na ďalšie dva roky a veľkou väčšinou bol schválený, ako aj personálne vybavenie štyroch fór k témam – moc, kňazský život, sexuálna morálka a úloha ženy.
Polarizácia na „konzervatívnych“ a „progresívnych“ sa na stretnutí neprejavila, ale prebiehala diskusia na vysokej úrovni, ako povedal Rank. To, že by sa skeptici voči týmto reformám málo dostali k slovu, vraj nepozoroval, len kvôli mnohým príspevkom zredukovali príspevky zo 4 minút na 1 minútu. Rankovi sa tiež páčilo, že diskusie boli zapojené do „duchovného procesu“ s bohoslužbami a chvíľami meditácií.

Rada laikov sa zaoberá „synodalitou“

Aký význam bude mať nemecká „synodálna cesta“ pre Rakúsko, to chce Katolícka rada laikov Rakúska analyzovať na plenárnom zasadnutí v marci vo Viedni, ako Rank oznámil. Rozoberie sa tam aj pápežov dokument k Synode biskupov o Amazónii.
Rank vyjadril nádej, že podobne ako v Nemecku aj v Rakúsku sa etabluje kontinuálny dialóg medzi biskupskou konferenciou a zástupcami laikov. Jej budúcu podobu má vypracovať grémium štyroch biskupov s 20 laikmi.
Na stretnutiach „synodálnej cesty“ sa bude Rank naďalej zúčastňovať ako pozorovateľ. Ďalšie stretnutie bude v septembri, dovtedy pracujú štyri fóra na dokumentoch.
Ako druhú pozorovateľku „synodálnej cesty“ vyslala Biskupská konferencia Rakúska viedenskú teologičku Raphaelu Pallinovú. (Info: www.laienrat.at; www.synodalerweg.de)

Predsedníčka CDU: Viac vplyvu žien v Cirkvi a zrušiť celibát!

Berlín, 2.2.2020 (kath.net) 025 992 – Annegret Krampová-Karrenbauerová, predsedníčka nemeckej strany CDU, sa cez víkend jednoducho zamiešala do vnútorných záležitostí Cirkvi. Žiadala viac vplyvu žien v Cirkvi a ukončenie povinného celibátu kňazov! Šéfka CDU by chcela ako prvý krok pripustenie žien k diakonátu a zrušenie celibátu, ako vyhlásila pre Redakčnú sieť Nemecka a vyhlásila: „To môže urobiť Katolícku cirkev atraktívnejšou!“

Arcibiskup Viganò o kardinálovi Leonardovi Sandrim

V srdci Cirkvi vidíme i rúhanie tých, ktorí sú synagógou satana (porovn. Zjv 2,9)

Rím, 31.1.2020 (LifeSiteNews) 025 991 – V súvislosti s voľbou ďalšieho pápeža arcibiskup Carlo Maria Viganò obvinil kardinála Leonadra Sandriho, ktorého pápež menoval za predsedu budúceho konkláve, že bol zapojený do krytia sexuálnych zločinov zakladateľa Kristových legionárov Marciela Maciela. Vo vyhlásení z 31. januára s názvom „Veriaci majú právo to vedieť“, arcibiskup Viganò označuje pápežovo menovanie Sadriho za vice-dekana Kolégia kardinálov za „majstrovský kúsok klamania ľudí“. …
„Františkovo schválenie tejto voľby prebehlo takmer nepozorovane a predsa skrýva úkladnú stratégiu,“ napísal Viganò. Bývalý apoštolský nuncius v USA ďalej píše: „Potvrdenie kardinála Rea ako dekana Kolégia kardinálov je rúškom pre to druhé účinnejšie menovanie – kardinála Sandriho – čo bolo pripravené ad hoc na riadenie budúceho konkláve secundum Franciscum, teda podľa aktualizovaného a rozšíreného vydania mafie zo St. Gallenu.“
Slovo „konkláve“ sa týka voľby nového pápeža, keď kardináli mladší ako 80 rokov sú zamknutí v Sixtínskej kaplnke a volia pápeža. Dekan Kolégia kardinálov predsedá konkláve a dohliada aj na predkonklávne zhromaždenia, kde kardináli – aj starší ako 80 rokov – diskutujú a spoznávajú svoje postoje. Vice-dekan pôsobí, ak dekan už nemôže vykonávať svoj úrad. Kardinál Re má 86 rokov a preto nemôže predsedať konkláve – iba zhromaždeniam pred konkláve. Jeho úlohu tak prevezme 76-ročný kardinál Sandri.
Kardinál Sandri bol v minulosti extra preložený do Mexika, aby nahradil arcibiskupa Justa Mullora, ktorého odsunuli na nunciatúru v Mexiku, lebo sa priečil vatikánskemu štátnemu sekretariátu a žiaľ aj kardinálovi Sodanovi, pretože nechcel kryť zločiny Marciela Maciela.” …
Arcibiskup Viganò: „Veriaci majú právo vedieť o týchto intrigách. V srdci Cirkvi sa zdá rozprestierať tieň satanovej synagógy.“

Apoštolský vikár otvoril katolícku školu v Arabských emirátoch

Spojené arabské emiráty, 31.1.2020 (TK KBS) 025 990 – „Škola je oporným bodom, zaručujúcim vzdelanie založené na základných hodnotách pre študentov rôznych národnosti. Týmito základnými princípmi sú vzájomná znášanlivosť a úcta,“ zdôraznil Mons. Paul Hinder, apoštolský vikár pre Južnú Arábiu, pri otvorení školy St. Mary’s High School v Rás al Chajma, hlavnom meste jedného zo siedmich Spojených arabských emirátov.
Arcibiskup Hinder v prejave, o ktorom informuje agentúra AsiaNews, poukázal na aktualitu a dôležitosť Dokumentu o ľudskom bratstve, ktorý pred rokom v Abú Dhábí podpísali pápež František a imam Al Tajíb.
Nová škola stojí vo štvrti Chalífa bin Zajda a ponúka vzdelanie podľa britského systému, teda od prvých rokoch školskej dochádzky až po stredoškolský diplom. Spravuje ju filipínska provincia sestier sv. Pavla de Chartres. Tento rehoľný inštitút vznikol pred viac než tristo rokmi (1696) vo Francúzsku a pôsobí na poli vzdelávania a výchovy. V Emirátoch prevádzkujú jeho rehoľníčky aj školu St. Mary v Dubaji.
Apoštolský vikár pre Južnú Arábiu vyzval učiteľský personál školy, ktorá bude môcť prijať až 1 800 študentov, aby vyučoval stretnutie medzi kultúrami a tradíciami, vzájomný rešpekt a toleranciu a pripravoval žiakov na to, že z nich budú svetoobčania.
Apoštolský vikariát pre Južnú Arábiu zahŕňa okrem Emirátov aj Omán a Jemen. Má približne 929 km2. Z takmer 42 miliónov ľudí, žijúcich na tomto území, tvoria katolíci necelý milión. Vikariát sa delí na 16 farností, v ktorých pracuje 18 diecéznych a 49 rehoľných kňazov spolu s jedným trvalým diakonom. V oblastiach pôsobí 50 rehoľníčok z rôznych kongregácii a jeden laický brat.

Rakúsko: „Etika pre všetkých“ by vytisla náboženstvo

Viedeň, 30.01.2020 (KAP) 025 989 – Stále znova vznášaná požiadavka náboženstvo za účelom vyhýbania sa konfliktov úplne zrušiť v štátnych školách sa zakladá na „poriadne krátkom spojení“ v hlavách niektorých ľudí. Týmto konštatovaním reagovala Andrea Pinzová, vedúca Medzi-diecézneho úradu pre výuku a výchovu Viedenskej arcidiecézy pre katolícky týždenník „Die Furche“ z 30. januára. Jej reakcia sa týkala knihy Susanne Wiesingerovej „Mocenský boj na ministerstve: Ako stranícka politika ničí naše školy“, kde formulovala obhajobu „povinnej etiky pre všetkých“.
„To by viedlo k vytlačeniu predmetu náboženstvo, keďže učebné plány sa do veľkej miery kryjú, no pri náboženstve je možné odhlásenie.“
Wiesengerová je učiteľka a odborárka a minister školstva ju v r. 2019 menoval ombudsmakou pre otázky hodnôt a konflikty kultúr. Ešte pred vydaním knihy o vplyve politiky na školský systém v januári 2020 bola jej činnosť ombudsmanky ukončená.
Predmety náboženstvo a etika sa na verejnosti stále dostávajú do konkurencie, ako komentovala pani Pinzová. Málokto však vidí, koľko majú spoločného. V oboch ide o výchovu detí k hodnotám, ktoré im dajú schopnosť zvažovať svoje konanie a robiť etické rozhodnutia a tak získať orientáciu pre vydarený život a môžu tak spoluvytvárať spoločnosť.
„Špecifikum výuky náboženstva je, že žiaci sa stretávajú s učiteľmi, ktorí stoja za istým postojom a autenticky vydávajú svedectvo o tom, na čom sa zakladá ich život bez záväzku prebrať ich presvedčenie,“ povedala pani Pinzová. „Náboženstvo ponúka možnosť odrážať vieru a ukázať ju v kontexte viacerých svetonázorov. Tým významne prispieva k výchove k demokracii a vyhýbaniu sa fundamentalizmu.
To, že sa to spochybňuje, spočíva v neznalosti veci a je tu aj vplyv záujmov a ideológií. Veď 91 percent zo 623 000 katolíckych žiakov navštevuje náboženstvo a 27 percent mladých bez vyznania si ho volí ako nepovinný predmet.“
Nová vládna koalícia ÖVP-FPÖ znova zaviedla aj etiku a zodpovední aj náboženské spoločenstvá i odhlásení z náboženstva to vítajú. „Slúži to solidárnemu spolužitiu lepšie a pomáha to aj proti polarizácii,“ dodáva pani Pinzová.

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *