Život Cirkvi vo svete 11/2022

Obsah

Pápež zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Biskup Schneider prosí biskupov sveta spojiť sa s pápežom pri zasvätení Ruska

„Nové zasvätenie Ruska Panne Márii naliehavo potrebné!“

Kardinál Müller: „Jediný hriešnik vie pokaziť veľa dobrého“

Kardinál Pell: Vatikán má pokarhať biskupa Bätzinga a kardinála Hollericha!

Paríž: Púť matiek kňazov do Ríma za udržanie tradičnej omše

Nemecko: Nové katolícke hnutie žien píše pápežovi

Portoriko: Kňazi a veriaci podporujú biskupa odvolaného pápežom

Arcibiskup Vaduzu: „Útok na Bohom chcené manželstvo je diabolský“!

Maďarsko: Nová prezidentka je ochrankyňa života a rodiny

Jeruzalem: Druhá fáza renovácie Baziliky svätého Hrobu

Ukrajinský arcibiskup: „Modlíme sa aj za obrátenie Putina“

Arcibiskup: „Putin je antikrist ako Hitler či Stalin a úplne bezbožný“‚

Taliansko: Bomba – darček k narodeninám kňaza

Rusko: Kňaz kvôli kázni proti vojne udaný na políciu

Naša príloha: Bolo Rusko platne zasvätené?

Zachovajte si pokoj ako sv. Jozef – tichým rozhovorom s Ježišom

Jozef mi bol v živote čistým a verným snúbencom, cenným spolupracovníkom pri láskavej výchove dieťaťa Ježiša. … Ako miloval a denne pozoroval zázračný rast nášho božského Syna Ježiša! A Ježiš sa mu odvďačoval detskou hlbokou láskou, počúval ho a bol mu poslušným, potešoval ho a pomáhal mu.
Milovaní synovia, chcela by som, aby aj vo vás rozkvitali tieto čnosti, ktoré ho urobili dokonalým pri plnení plánu, ktorý s ním mala Božia prozreteľnosť. Nech sa aj vo vás prejavuje jeho mlčanie a utiahnutosť, tieto vlastnosti sú v súčasnosti prepotrebné, aby ste mohli splniť plán, ktorý som vám zverila. Žite ďaleko od hluku a zhonu sveta, ktorý vás stále viac oblieha. Zachovávajte si vnútorný pokoj tichým rozhovorom s Ježišom a vašou nebeskou Matkou. Zatvárajte oči pred zvodmi sveta. Dokážte sa utiahnuť pred prefíkanou taktikou morálnej perverznosti, ktorú dnes takým zhubným a nebezpečným spôsobom šíria noviny a televízia. Nestrácajte čas pred obrazovkou, to vás okráda o čas venovaný modlitbe a načúvaniu Slovu. … Vezmite si môjho milovaného snúbenca za vzor v jeho dôveryplnej modlitbe, namáhavej práci, v jeho trpezlivosti a veľkej dobrotivosti. (Don Gobbi, 19.3.1984)
Zverte sa mocnej ochrane môjho najčistejšieho ženícha Jozefa. Napodobňujte jeho činorodé mlčanie, jeho modlitbu, pokoru, dôveru, jeho pracovitosť. Nech je aj vo vás jeho poslušná a vzácna spolupráca s plánom nebeského Otca v poskytovaní pomoci, ochrany, lásky a opory božskému Synovi Ježišovi. On je ochrancom a zástancom proti úkladom diabla vo veľkej skúške. (19.3.1996)

Modlitba k svätému Floriánovi- ochrancovi pred nebezpečím vojny

Pane Bože náš, ty si stvoril svet a všetko v ňom zázračne usporiadal. Všetko ti slúži a ľuďom si daroval život. Oheň nám dáva teplo a svetlo, taví kov a čistí zlato, ale môže sa stať pre človeka a zviera aj pre všetko, čo vlastníme nebezpečným.
Na príhovor sv. Floriána ochraňuj nás pred ohňom a pred požiarom vojny.
Mocný Bože, ty si dal sv. Floriánovi a jeho spoločníkom milosť dosvedčiť vieru v Krista. Ochraňuj nás, pomáhaj nám a daj nám odvahu neohrozene vyznávať svoju vieru. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen

* * * * * * *

Pápež zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Vatikán, 15.3.2022 (RV) 028 372
Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca Svätý Otec František zasvätí (zverí) Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice, pápež František tak urobí počas kajúcej pobožnosti, ktorej bude predsedať v piatok 25. marca o 17. hodine v Bazilike svätého Petra. V ten deň vykoná ten istý akt vo Fatime pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski ako vyslanec Svätého Otca. -jb-

Pápež vyzve biskupov sveta pridať sa k zasväteniu Ruska a Ukrajiny

Vatikán, 18.3.2022 (kath.net/pl) 028 371 – Naliehavým listom všetkým biskupom USA zo 17. marca informoval nuncius v USA arcibiskup Christophe Pierre:
Pápež František má v úmysle pozvať všetkých katolíckych biskupov a kňazov celého sveta, aby sa pridali k aktu zasvätenia Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Informuje o tom „Catholic News Agency“ v anglickom vydaní. List podpísal arcibiskup Pierre a kňaz Michael J. K. Fuller, generálny sekretár Biskupskej konferencie USA.
„Svätý Otec má v úmysle pozvať každého biskupa s jeho kňazmi, aby sa pridali k tomuto aktu zasvätenia, ak je možné o 17.00 hod. rímskeho času. Svätý Otec rozošle v nasledujúcich dňoch pozvánky biskupom a list s textom zasvätenia v rôznych jazykoch.“
Pápež František oznámil, že na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca bude v Chráme sv. Petra bude viesť akt zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski vykoná v tom istom čase akt zasvätenia vo Fatime.
V liste nuncius v USA tiež informoval, že členovia diplomatického zboru vo Washingtone, DC, dostanú pozvánku, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú bude sláviť kardinála Wiltona Gregoryho, arcibiskupa Washingtonu v národnej svätyni Bazilike Nepoškvrneného počatia o 12.00 v piatok 25. marca.

Biskup Schneider prosí biskupov sveta spojiť sa s pápežom pri zasvätení Ruska

Pripravil aj modlitbu prípravnej novény k tomuto zasväteniu
Kazachstan, 16.3.2022 (LifeSiteNews) 028 370 – Biskup Atanáz Schneider z Kazachstanu vyzval biskupov sveta, aby sa pripojili k pápežovi Františkovi, keď zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca na slávnosť Zvestovania Pána. Agentúra LifeSiteNews ho požiadala, aby vyzval čitateľov prosiť o to svojich biskupov. Napísali sme mu: „V našej 25-ročnej histórii sme nikdy nevydali naliehavejšiu prosbu, akú teraz predkladáme vám. Zasvätenie Ruska je kľúčovým posolstvom Fatimskej Panny Márie sr. Lucii, aby sa Rusko obrátilo a vo svete nastal pokoj.“
Biskup Schneider v odpovedi uviedol:
„Toto zasvätenie by malo naplniť všetkých katolíkov hlbokou radosťou, útechou a povzbudením a dúfame, že prinesie radosť a úľavu našim drahým pravoslávnym bratom a sestrám v Rusku a na Ukrajine. Podľa slov Panny Márie sr. Lucii, pápež by mal pozvať všetkých biskupov, aby sa spojili s ním pri tomto zasvätení. Dúfame, že aj bez formálneho pozvania pápeža sa mnohí biskupi spoja v tomto akte zasvätenia.
Vzhľadom na bezprecedentnú duchovnú krízu, ktorou Cirkev a štát v súčasnosti prechádzajú, spoločný kolegiálny akt zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Márie vykonaný pápežom v jednote s biskupmi sveta, bude mocným nástrojom Božej prozreteľnosti, aby vyliala tie špeciálne milosti, ktoré Cirkev a svet tak naliehavo potrebujú.“
Ako prví sa už ozvali latinskoamerickí biskupi, že sa spoja s Františkom pri tomto zasvätení. Biskup Schneider nám poslal aj modlitbu prípravnej novény na zasvätenie:
Ó Nepoškvrnené Srdce Svätej Božej Matky a našej najnežnejšej Matky. Zhliadni na úzkosť, v ktorej sa Cirkev a celé ľudstvo nachádza pre šírenie bezbožníctva, materializmu a prenasledovania katolíckej viery – pomýlenia, pred ktorými si varovala vo Fatime.
Ty si Sprostredkovateľka všetkých milostí. Získaj pre nás milosť, aby všetci biskupi sveta v spojení s pápežom zasvätili Rusko a Ukrajinu tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu 25. marca 2022. Po tomto zasvätení dúfame – ako si nám povedala vo Fatime – že v čase určenom Bohom sa Rusko obráti a ľudstvo dostane éru pokoja. Dúfame, že týmto zasvätením sa víťazstvo tvojho Nepoškvrneného Srdca čoskoro priblíži a Cirkev bude vierohodne obnovená v žiari čistoty katolíckej viery, posvätnosti liturgie a svätosti kresťanského života.
Ó, Kráľovná posvätného ruženca a naša najnežnejšia Matka, obráť svoje milosrdné oči na pápeža, biskupov a každého z nás a milostivo vypočuj našu vrúcnu a dôveryplnú modlitbu. Amen.“

„Nové zasvätenie Ruska Panne Márii naliehavo potrebné!“

Už dvakrát v histórii v r. 1942 a 1982 zasvätil pápež Rusko Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Znova prešlo 40 rokov. Ďalšie zasvätenie je potrebné! Bez Panny Márie nebude nijaký pokoj na tomto svete.
Peter Winnemöller Fatima, 13.3.2022 (kath.net) 028 369

Modlite sa za Rusko, žiadala Božia Matka vo Fatime. Aj keď sa zjavenia vo Fatime v r. 1917 vtedy a dlho za tým vysvetľovali v súvislosti s udalosťami tej doby, majú oveľa rozsiahlejší dosah. Dávali sa do súvisu s Leninovým uchopením moci, s komunizmom, s prvou a druhou svetovou vojnou, aj s atentátom na sv. Jána Pavla II. To, že pád komunizmu a tým citeľná pauza zla vo svetovej politike vychádza aj z pôsobenia svätého pápeža Jána Pavla II. sotva možno poprieť. V r. 1982 pápež zasvätil svet a zvlášť Rusko Božej Matke. O sedem rokov neskôr sa zrútil ruský komunizmus a imperializmus. Rusko zdanlivo zosilnelo. Krajina je príliš veľká, na to, aby nechcela zohrávať dôležitú úlohu vo svetovej politike. Aj keď sa v krajine stavajú kostoly a svätá Rus sama seba oslavuje, obrátenie Ruska nie je v dohľadne. Patriarcha a prezident obaja vychádzajú z KGB. Oboch spája túžba po starej veľkej sovietskej ríši. A príslušne bojová je aj politika. Prepad Ukrajiny je iba posledným vrcholkom dlhšieho vývoja. Rusko toto nemôže vyhrať. Nemohlo by vyhrať ani vtedy, keby vojensky v Ukrajine zvíťazilo.
Množia sa hlasy, aby pápež znova zasvätil Rusko a tento raz aj Ukrajinu Božej Matke. Modlitby za mier a obrátenie Ruska sa konajú v celej Európe. Štátna propaganda žiaľ bráni tomu, aby sa to ľudia v Rusku dozvedeli, no Duch Svätý si nájde svoje cesty. Ekumenická iniciatíva modlitieb ponad hranice Ríma, Kyjeva, Moskvy, Alexandrie a Konštantínopolu má dosiahnuť nebo naliehavými prosbami.
Už dvakrát v histórii v r. 1942 a 1982 zasvätil pápež Rusko Srdcu Panny Márie. Znova prešlo 40 rokov. Ďalšie zasvätenie je potrebné!
Prežívame veľmi turbulentné časy, ktoré sú kritické už aj bez vojny na Ukrajine. Na mnohých koncoch zeme je ohrozený pokoj a slobodný život. Aj v západnej Európe sú politici veľmi spokojní so sebou, keď môžu okresávať občianske práva a slobodu ľudí. Keď ukazujeme prstom na iných, tak tri prsty ukazujú na nás samých. Defenzívne bojaschopné NATO najmä v západnej Európe, zrejme agresorov zreteľne silnejšie odradzuje ako Európa, ktorá je iba dobrým zákazníkom pre plyn a ropu. Dobré obchody a bojaschopná obrana slobody sa nevylučujú. Ale vojsko a ekonomika nesmú absolútne dominovať, pretože to nevedie k ničomu inému ako k vojne a biede.
Obrátenie je naliehavo potrebné aj u nás na Západe. V Nemecku sme dospeli po prvý raz do bodu, že kresťania netvoria väčšinu spoločnosti. Menej ako 50% občanov patrí do katolíckej či evanjelickej cirkvi. Ak kresťanský Západ žil v ostatných desaťročiach ešte z vône z prázdnej fľaše, tak medzitým sa rozplynula už aj táto vôňa. Sekulárna Európa je prázdna. Je prázdna, čo sa týka hodnôt, je prázdna čo sa týka budúcnosti. Sekulárne myslenie pozná iba súčasnosť a má strach z budúcnosti. Kto potrebuje na to dôkaz, nech sa pozrie na stále radikálnejšie hnutie za čistú klímu. To je strach z budúcnosti.
To, že cirkev a cirkevné spoločenstvá v západnej Európe naskočili práve na sekulárny vlak strachu z budúcnosti, namiesto toho, aby hlásali prichádzajúce Božie kráľovstvo, čo by malo byť ich poslaním, robí všetko ešte horším. Ani len cirkev tu v krajine už nehlása nádej! Odhliadnuc od toho, ako cirkev u nás práve trčí v synodálnom predvádzaní svojho pupku priam v smiešnom rozsahu, ktorý naozaj udusí každý misionársky zápal už v zárodku!
Zasvätenie Panne Márii je teda naliehavo potrebné nielen pre Rusko a Ukrajinu. Nemecko, ba celá západná Európa to potrebuje prinajmenšom rovnako naliehavo. Je ilúziou domnievať sa, že dokážeme politickými prostriedkami vytvoriť na zemi stabilný pokoj. Politika je nevyhnutne potrebná, no musí spočívať na pevnom základe.
Dedičný hriech povahu človeka tak zlomil, že nedokáže dosiahnuť pokoj z vlastnej sily. Iba jediný človek bol počatý bez dedičného hriechu – a iba Mária sa môže s dokonale čistými motívmi prihovárať u Boha za to, aby svet našiel pokoj. Bez Márie nijaký pokoj na tomto svete. Teda: zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie prosíme tak skoro ako je len možné!

Kardinál Müller: „Jediný hriešnik vie pokaziť veľa dobrého“

Vatikán 15.3.2022 (kath.net/pl) 028 368
„Jediný hriešnik vie pokaziť mnoho dobrého,“ (Kaz 9,16.18) Tieto slová z Knihy Kazateľ prichádzajú človeku na um, keď myslí na bezohľadnosť diktátorov, ktorí ako jediná osoba svojím osamelým rozhodnutím vyvolali katastrofy, ako Hitler svojím útokom na Poľsko v druhej svetovej vojne. A absolútne nič, čo by sa mohlo povedať o napätiach Ruska s NATO, USA alebo „Západom“, neoprávňuje rozhodnutie autokrata v Kremli zasiahnuť Ukrajinu treťou vojnou zacielenou na totálne podriadenie sa tohto ľudu za cenu ničenia ľudských životov a pustošenia kultúrnych hodnôt a infraštruktúry.
Práve preto, že moskovskí „veľkorusi“, ukrajinskí „malorusi“ a minskí „bielorusi“ s ich historickými koreňmi patria historicky do jednej rodiny, je neprípustné brať si do Kaina za vzor vraždy jeho brata Ábela.
Židia a kresťania vedia, že Boh je Stvoriteľ a Otec všetkých ľudí. Preto sa rešpektujú všetci ľudia, ak naozaj veria v Boha ako bratia a sestry. Veľká väčšina Rusov a Ukrajincov sa vyše 1000 rokov hlási k pravoslávnemu kresťanstvu. Odvolávajú sa na historickú udalosť Krstu Kyjevskej Rusi 28. júla 988, čo znamená, že veriaci v Krista, Božieho Syna sa stali deťmi a priateľmi Boha. Sv. Pavol preto hovorí pokrsteným:
„Nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj neprávosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo vstali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti,“ (Rim 6, 13).
Nijaký zodpovedný človek, ktorý uznáva prirodzený morálny zákon vpísaný do nášho svedomia a ktorý sa verejne priznáva k Ježišovi Kristovi, Vykupiteľovi sveta, nespochybní odmietanie vojny ako legitímneho prostriedku politiky.
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40).
„Všetko, čo je proti samému životu, teda vraždy každého druhu, genocídy, potraty, eutanázia, ako aj samovraždy; všetko, čo poškodzuje celistvosť ľudskej osoby, ako zmrzačovanie, fyzické a duševné trýznenie a psychologické donucovanie; všetko, čo uráža dôstojnosť človeka, ako sú neľudské životné podmienky, svojvoľné väznenie, deportácie, otroctvo, prostitúcia, obchod so ženami a s mladistvými; taktiež nedôstojné pracovné podmienky, v ktorých sa zaobchádza s pracujúcimi ako s obyčajnými nástrojmi ziskuchtivosti, a nie ako so slobodnými a zodpovednými osobami; všetky tieto a im podobné veci sú naozaj hanebné činy a poškvrňujú civilizáciu, pričom sú viac na potupu tým, ktorí ich páchajú, než tým, ktorí podstupujú bezprávie, a napokon sú ťažkou urážkou Stvoriteľa,“ (Gaudium et spes 27).
Vzhľadom na etický rozdiel medzi útočníkom a obeťou agresie nemeckí biskupi zdôraznili zásadu „spravodlivej obrany“ a tým ospravedlnili dodávanie zbraní na Ukrajinu. Úlohou biskupov ako služobníkov Kristových slov však je, aby túto výzvu nechali na vojenskej a politickej úrovni. Už vždy bolo nesprávne „žehnať“ zbrane, aj keď slúžia na obranu, pretože spôsobujú smrť a utrpenie, čo odporuje Božej vôli o spáse. Zbrane obrany sú nevyhnutným zlom, odvracajú síce nespravodlivé útoky, no nemôžu dosiahnuť vyššie dobro pokoja a zmierenia ľudí. To môže iba Boh, ktorého o to v modlitbe vrúcne prosíme. Biskupi nepatria k okruhu istých politikov, ktorým je taká morálno-náboženská sprievodná hudba len veľmi vítaná.
Teraz je úlohou biskupov a kňazov vyzývať veriacich k modlitbám za pokoj, aby Boh obrátil srdcia mocných a ich svedomie k ľútosti a pokániu. Cirkev ako spoločenstvo viery, nádeje a lásky nebojuje vojenskými zbraňami, ktoré usmrcujú a zraňujú, „proti ľuďom z mäsa a krvi“. Veriaci v Krista bojujú „proti vládcom tohoto temného sveta“ duchovnými zbraňami „Božou výzbrojou, pravdy, pancierom spravodlivosti, prilbou spásy, Evanjeliom pokoja, štítom viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha, mečom Ducha, ktorým je Božie slovo “ (porovn. Ef 6, 10-20).
Demokratické a slobodné štáty, ktoré chcú slúžiť blahu občanov, nepotrebujú ani nijaké bezpečnostné zóny na úkor malých susedov. Dôležitý je duch rešpektovania dôstojnosti a sebaurčenia blížnych, ktorý umožňuje dobré susedské spolunažívanie. Odkedy napr. Francúzsko a Nemecko nestavajú proti sebe reťaze pevností a neštvú svoju mládež do krvavých súbojov, sú si pred sebou takí istí, ako nikdy v histórii.
Znamenie kresťanskej lásky celému svetu hodné napodobenia vydávajú Poliaci, ktorí od r. 2008 prijali už 2 milióny migrantov a teraz s veľkou starostlivosťou a láskou 1,8 milióna matiek a detí z Ukrajiny, ušli pred hrôzami vojny. Zázrak zmierenia sa stal možným v kresťanskom duchu aj tu. To je naozaj Božou milosťou spôsobený zázrak, ak pomyslíme na utrpenie Poliakov od Prusov a nacistov aj od cárskeho a sovietskeho Ruska za ostatných 300 rokov. Pomyslime na státisícove zločiny komunistami poštvaných Ukrajincov v poľských oblastiach okolo Ľvova v r. 1946.
Namiesto toho, aby Poliakov arogantne a z ideologických motívov stavali na pranier, mali by mocní v EÚ Poliakom ďakovať a ich príklad uznať a nie ich diskriminovať absurdnými rezolúciami. Iba ten, kto rešpektuje život od počatia po prirodzenú smrť a kto striktne odmieta potrat a eutanáziu, môže byť vierohodný v rozhorčení nad znásilňovaním celého národa tyranmi tohto sveta.
Diplomatické pokusy, politické úsilie a v núdzi dokonca vojenská sebaobrana sú povolené ľudské prostriedky na dosiahnutie mlčania zbraní, ukončenie zabíjania nevinných, trhania rodín, vyháňania z vlasti, ničenia miest.
Pokoj a úcta k sebe navzájom a plodné spolunažívanie ľudí a národov závisia však od ducha zmierenia, ktorý môže vliať do našich sŕdc iba Božia milosť. Preto sa Ježišovi učeníci denne modlia: „Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim vinníkom.“ Vzhľadom na strašné utrpenie, ktoré tento zlovoľný útok prináša nespočetným ľuďom na Ukrajine, mali by sme ekumenicky spojení bez pokusov nechať sa manipulovať štátom, jedným hlasom vojnu bezpodmienečne odsúdiť. A tým, ktorí ju môžu okamžite ukončiť, by sme mali povedať, že neujdú Božiemu súdu! Pretože:
„Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé. (Kaz 12, 14).
Vzhľadom na fašistické a sovietske násilnícké vlády a hroziacu novú svetovú vojnu na konferencii „Cirkev a svet národov“ vo švédskom Fanö (1934) Dietrich Bonhoeffer predniesol prorocké slová, aktuálne aj dnes:
„Iba veľký ekumenický koncil Svätej Kristovej cirkvi z celého sveta to môže vyjadriť tak, že svet so škrípaním zubov musí vnímať slová o mieri a národy sa musia potešiť, pretože táto Kristova Cirkev svojim synom v mene Krista berie z rúk zbrane a zakazuje im vojnu a vyhlasuje Kristov pokoj nad celým zúriacim svetom.“

Kardinál Pell: Vatikán má pokarhať biskupa Bätzinga a kardinála Hollericha!

Stále viac kritiky nemeckej „synodálnej cesty“ a iného z celého sveta!
Vatikán, 15.3.2022 (kath.net/pl) 028 367 – Kardinál George Pell vyzval Kongregáciu pre náuku viery, aby verejne pokarhala dvoch popredných biskupov Európy, pretože „obsiahlo a výslovne odmietajú náuku Cirkvi o sexuálnej etike“! Emeritný prefekt Ekonomického Sekretariátu Vatikánu vyslovil túto požiadavku v interview pre televíziu EWTN a potom uverejnil príslušné vyhlásenie ( eine entsprechende Erklärung (siehe Link), ) ako informoval renomovaný vatikanista Edward Pentin v „National Catholic Register“.
„Kongregácia pre náuku viery má vydať úsudok o rozsiahlom a explicitnom odmietaní náuky Katolíckej cirkvi o sexuálnej etike, ako to robí predseda Biskupskej konferencie Nemecka biskup George Bätzing, ako aj luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, generálny relátor Synody biskupov,“ uviedol kardinál Pell.
Austrálsky kardinál uvádza, že chápe ťažkú situáciu klesajúceho počtu veriacich v nemeckej oblasti a nielen v nej a zdôrazňuje:
„No jedinou možnou reakciou je znova objaviť Ježišove prisľúbenia a intenzívnejšie prijímať neredukovaný obsah našej viery – depositum fidei – namiesto meniacich sa diktátov súčasnej sekulárnej kultúry. Pripomínam slová pápeža Pavla VI., že ak Cirkev nasleduje meniaci sa dobový diktát, je to cesta sebaničenia Cirkvi.“
Kardinál Pell ďalej uviedol, že táto chybná náuka nielenže odmieta starobylú židovsko-kresťanskú náuku proti homosexuálnym aktivitám, ale podkopáva a odmieta aj náuku o monogamnom manželstve – výlučnom zväzku muža a ženy.
Austrálsky kardinál pripomína aj „vynikajúce vyhlásenie Nordickej biskupskej konferencie z 9. marca 2022, ktoré je príkladom takmer jednohlasného odmietnutia týchto novostí biskupmi na celom svete“ a píše:
„No napriek tomu je potrebné jasné pokarhanie z Vatikánu v zmysle oficiálneho postupu. Katolícka cirkev predsa nie je nejaké voľné zoskupenie, kde si rôzne národné synody či zhromaždenia a prominentní náboženskí vodcovia môžu odmietnuť podstatné prvky apoštolskej tradície a nerušene v tom pokračovať. Taká situácia sa nesmie stať normálnym a trpeným stavom.
Katolícka jednota s Kristom a jeho náukou si vyžaduje aj jednotu v hlavných prvkoch hierarchie právd. Ich odmietanie je zlomom, ktorý nie je zlučiteľný s tradičnou náukou Svätého písma a Učiteľského úradu Cirkvi a nie je zlučiteľný ani s legitímnym vývojom náuky. Ani jedno z prikázaní nie je voliteľné – všetky sú tu na to, aby boli dodržiavané a síce hriešnikmi. Nemožno mať špeciálnu nemeckú verziu Desatora! … Kristus miloval aj hriešnikov a išiel medzi nich, ale vyzýval k pokániu. Omša pre isté skupiny (narážka na nedávnu Bätzingovu omšu pre LGBT) môže byť teda dobrou vecou za predpokladu, že sa pravidelne vysvetľuje Kristova náuka, potreba pokánia a pravidelne sa ponúka sviatosť zmierenia.“

* * * * * * *

Paríž: Púť matiek kňazov do Ríma za udržanie tradičnej omše

Paríž, 17.3.2022 (kath.net/Catholic Arena/mk) 028 366 – Organizácia francúzskych laikov La Voie Romaine (Rímska cesta) zorganizovala púť, na ktorej putuje 50 matiek kňazov vyše 1000 km pešo z Paríža do Ríma, aby odovzdali pápežovi Františkovi listy za udržanie tradičnej svätej omše.
„Prednesú naše výpovede s bezprostrednou citlivosťou, akú dokáže pociťovať iba srdce matky,“ vysvetľuje Benoît Sévillia, zakladateľ „La Voie Romaine“, pre najstaršie americké katolícke noviny National Catholic Register.
Iniciatíva vznikla po spornom motu proprio „Traditionis Custodes“ a má pápeža pohnúť k tomu, aby premyslel svoje opatrenia a svoj paušálny úsudok o „tradicionalistoch“, ktoré sú z hľadiska mnohých prívržencov tradičnej svätej omše príliš striktné a konať v zmysle milosrdenstva.
„Dúfame, že si to Rím uvedomí, lebo tam si neuvedomujú rozsah zemetrasenia spôsobeného najmä mladým ľuďom, ktorí sú s týmto tradičným svetom mimoriadne spätí,“ povedal Sévillia.
Kňazmi sprevádzané matky začali po požehnaní svoju dlhú púť na prvú pôstnu nedeľu v Paríži a má sa skončiť 1. mája na začiatok mariánskeho mesiaca v Ríme. Mnohí poputujú časť cesty, iní absolvujú aj celú trasu. Majú so sebou aj ručný vozík obitý drevom, ktorý obsahuje listy tradičných katolíkov z celého sveta a tie majú zdôrazniť úlohu tejto liturgie pri obohacovaní ich duchovného života.
Nie náhodou vychádza táto iniciatíva z Francúzska, ktoré je už celé desaťročia baštou ctiteľov tradičnej svätej omše. A od francúzskych biskupov vyšla aj najostrejšia kritika tohto liturgického hnutia, ktorá sa očividne dostala aj do dokumentu Traditionis Custodes.

Nemecko: Nové katolícke hnutie žien píše pápežovi

„V našej cirkvi, čo veľmi počúva ducha doby, sme stále väčšími bezdomovcami!“
Vatikán/Bonn/Berlín, 17.3.2022 (kath.net) 028 365 – Dvomi dojímavými listami sa obracajú ženy „Nového katolíckeho hnutia žien“ v Nemecku na pápeža Františka a na jeho nuncia v Berlíne arcibiskupa Nikolu Eterovića. Prosia Františka, aby vnímal kritickú situáciu cirkvi v Nemecku a reagoval na ňu. V liste pápežovi píšu:

Milý Svätý Otec, veľavážený pápež František!
V mene stoviek žien Nového katolíckeho hnutia (NkF), ich rodín, priateľov a známych Vás srdečne prosíme, aby ste ponechali kardinála Woelkiho naďalej v službe katolíckej cirkvi v Kolíne.
Nemáme silné hlasy reformného hnutia žien Mária č. 2.0 ani podobných ženských zväzov, ale my tak ako ony patríme do našej cirkvi. My sme to, ktoré nielen v nedeľu – ak vôbec – chodia na slávenie svätej omše. My sme to, ktoré vychovávame deti vo viere k Bohu a ukazujeme im dobrú cestu životom nasmerovanú k nemu. My sme to, ktoré im ukazujeme, že existuje niečo viac ako rýchlo dosiahnuteľné potešenie a postoj, že všetko je možné a správne.
Ale my sa v našej cirkvi, ktorá momentálne tak veľmi počúva ducha doby a myslí si, že tak môže redukovať počty vystúpení z Cirkvi – stávame stále viac bezdomovcami! Pritom to bolo predsa od počiatku tak, že Cirkev bola príťažlivá práve tým, že bola iná. Strašné zneužívanie aj v našej cirkvi sa teraz zneužíva na jej zásadnú premenu. To, že práve obete zneužívania ako … kardinála Woelkiho bránia, sa jednoducho zamlčuje! No práve člen rady obetí pri arcibiskupstve hovorí: „Práve kardinál Woelki dokázal priviesť spracovanie prípadov tak ďaleko ako v nijakej inej diecéze!“
Ani len vaše slová, Svätý Otec, sa u nás nepočúvajú, lebo „reformátorom“ tzv. „synodálnej cesty“ ide naozaj o to, vytvoriť úplne inú cirkev – akúsi mimovládnu organizáciu! (Dovoľujeme si priložiť Vám súhrn toho, čo nám zo synodálneho zhromaždenia vo Frankfurte zvlášť padlo do oka).
Ženy hnutia Mária č. 2.0, ktoré na Popolcovú stredu s prekvapujúco malou skupinkou demonštrovali s o to väčšími plagátmi pred kolínskym dómom proti kardinálovi Woelkimu, by chceli byť na rovnoprávnej úrovni s kňazmi, biskupmi aj s pápežom. No súčasne bojujú proti podľa nich rozšírenému klerikalizmu, ktorý v skutočnosti už sotva existuje! Pritom pre nich nehrá nijakú úlohu náuka Cirkvi o kňazstve, ani o pôsobení kňaza in persona Christi. Chcú „dosiahnuť vplyv“ teda „moc“, ale nechcú slúžiť.
Súvislosť s ničivou ideológiou rodovej rovnosti, ktorá sa pokúša zmeniť ľudskú osobu na variabilný stav sociálnej bytosti, ktorá môže byť raz mužom, raz ženou, alebo aj niečím úplne iným, je tu úplne zjavná.
Svätý Otec, v tejto dobe nepokoja v Cirkvi, vojny na Ukrajine, vojen v toľkých iných krajinách sveta a bezvýchodiskovej situácie toľkých ľudí potrebujeme domov v Cirkvi. Potrebujeme kardinála Woelkiho ako pevného vyrovnaného muža – ako to práve dokázal v pastierskom liste – aj keď zaťatá verejná mienka to nechce vidieť. Potrebujeme ho ako niekoho, kto ešte pevne stojí pri tom, čo nám je dôležité – pri celej neredukovanej viere našej Cirkvi!
Cirkev je prirodzene semper reformanda, ale táto reforma sa musí začať u nás samých – ako to krátko a jasne vyjadrila sv. Matka Terézia. Cesta jej reforiem musí viesť k Bohu a nie preč od neho. Musí prebiehať predovšetkým v našich srdciach.
Po tejto ceste sa deň čo deň pokúšame kráčať a v tom nás homílie kardinála Woelkiho v nedeľných svätých omšiach vždy posilňovali. K tomu si vyprosujeme aj Vaše požehnanie!
Pripájame list staručkej ženy, ktorá sotva ešte dokáže písať, aby ste videli, aké starosti si robí starká, aby nám kardinál zostal zachovaný. Jej list ju stál veľa námahy, no urobila to kvôli starosti o našu cirkev – tá bola silnejšia. Je to pre nás dojímavé svedectvo. Za „Nové katolícke hnutie žien“ Ursula Zöller a Susanne Wenzel

Portoriko: Kňazi a veriaci podporujú biskupa odvolaného pápežom

Arecibo, 12.3.2022 (LifeSiteNews) 028 364 – Portorikánci vyjadrili obrovskú podporu vernému biskupovi, ktorého náhle odvolal pápež František po tom, čo bránil slobodu svedomia pri očkovaní. Kňazi, veriaci aj iní kresťanskí predstavitelia sa postavili za biskupa Daniela Fernándeza Torresa, ktorý bol vyhodený z Diecézy Arecibo bez kánonického procesu minulú stredu. Po jeho odvolaní veriaci a viacerí kňazi pripravili v stredu vešpery, modlili sa ruženec, spievali hymny a ďakovali mu za jeho vedenie diecézy.
Facebookovú stránku diecézy zaplavili stovky vyjadrení podpory biskupovi a mnohí vyjadrili šokovanie z rozhodnutia pápeža. Tu je niekoľko z nich:
„Nie je možné, aby jediný biskup, ktorý nezatvoril brány kostolov, musel prechádzať takým niečím! Prenasledovanie niekoho, kto korektne koná je neuveriteľné! My sme s vami, otec biskup Daniel na 100%! Nech vás Boh ochraňuje viac ako kedykoľvek s týchto smutných časoch!“
„Moje srdce je zlomené z toho strašného a neuveriteľného oznámenia našej diecézy. On bol verný, chápavý, pokorný, úctivý biskup – pravý vodca Cirkvi v ťažkých časoch!“
„Toto je tragické. Je mi to tak veľmi ľúto!“ napísal populárny teológ a katolícky spisovateľ Fernando Casanova a získal asi 400 súhlasných lajkov.
Demonštrácia na podporu biskupa sa koná v nedeľu pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa s podporou ochrancov života.
Španielska petícia vyzývajúca Františka, aby vrátil biskupa Fernándeza Torresa do úradu mala do soboty už 8000 podpisov a petícia LifeSiteNews dosiahla do piatka až 10 000 podpisov.
Vatikán v stredu uviedol, že pápež „uvoľnil“ biskupa z pastorácie Diecézy Arecibo – no úplne bez uvedenia dôvodov.
Biskup sa vyslovil, že bol k tomu nútený pre obvinenie z „neposlušnosti pápežovi a nedostatočného spoločenstva“ s biskupmi krajiny.
„Nevedie sa proti mne nijaký proces, ani ma formálne z ničoho neobvinili. Jednoducho jedného dňa mi apoštolský delegát ústne oznámil, že Rím ma žiada, aby som odstúpil! Ja som to odmietol. Moje odvolanie prišlo po tom, čo som odmietol podpísať list šiestich biskupov v auguste, ktorí žiadali povinné očkovanie kléru a zamestnancov cirkvi, ako aj povolenie omší iba pre zaočkovaných. List sa odvolával na pápeža a tvrdil, že je povinnosťou dať sa zaočkovať.“
Biskup Fernández Torres však vydal vyhlásenie, že katolíci môžu odmietnuť očkovanie, ak majú výhrady vo svedomí a povolil kňazom podpisovať takéto výnimky z náboženských dôvodov.
„Rešpektovanie svedomia človeka je tiež katolícka náuka!“ zdôraznil biskup. …
‘Bol morálnym vodcom celej krajiny’
Kresťanskí predstavitelia celej krajiny ostro kritizovali náhle odvolanie biskupa Fernándeza Torresa, ktorého si ctia nielen katolíci, ale rovnako všetci kresťania v krajine.
Katolícka senátorka Portorika kontaktovala aj apoštolského delegáta arcibiskupa Ghaleba M. Abdallu Badera, no nedostala odpoveď ani len na telefonát. … A povedala:
„Odvolanie biskupa Torresa je poľutovaniahodné a šokujúce. A to biskupa, ktorý uznáva slobodu svedomia a koná v súlade s Magistériom Cirkvi! Biskup bol aj kľúčovým vodcom ochrancov života a rodiny, spájal katolíkov aj iných kresťanov na ostrove. Stal sa viac ako biskup – bol morálnym vodcom celej krajiny! Dosiahol jednotu ochrancov života, prirodzenej rodiny a zastával sa ochrany základných ľudských práv ako je náboženská sloboda.“
Biskupa ocenil aj protestant Mario Rosario, vedúci združenia Pre život a rodinu, opísal ho ako „biskupa celého Portorika“ a povedal:
„Odvolanie biskupa Torresa je nesmiernou bolesťou. Je to nespravodlivosť a je potrebné, aby pravda vyšla najavo.“ …
Podobne sa vyjadrili aj mnohé ďalšie osobnosti krajiny a vyjadrovali svoju veľkú vďačnosť biskupovi. …
‘Týrajú môjho otca!’
Biskupa bránia aj mnohí kňazi. Vo štvrtok páter Javier Avilés z Diecézy Arecibo vyhlásil na videu:
„Budeme naďalej prinášať ľuďom všetko, čo nás naučil náš otec biskup Daniel! Ďakujeme, otec biskup, že ste sa odvážili konať, keď všetci ostatní biskupi našej Cirkvi sa absolútne neozvali! Biskup Fernández Torres stál vždy tvárou v tvár k našej milovanej Cirkvi, tvárou k pravde nášho Pána Ježiša Krista! Chcem sa poďakovať biskupovi Danielovi, lebo bol ku mne vždy ako otec! Teraz týrajú môjho otca a preto ja musím svojho otca brániť! Ak si myslia, že odstránením otca biskupa Daniela niečo vyriešia, tak je mi ľúto – musím ich sklamať! Nevyriešia! Pretože všetko, čo biskup Daniel urobil, všetko, čo nás biskup Daniel naučil – v tom všetkom my budeme pokračovať!“ …

Arcibiskup Vaduzu: „Útok na Bohom chcené manželstvo je diabolský“!

Vaduz, 17.03.2022 (KAP) 028 363 – V Lichtenštajnsku arcibiskup Wolfgang Haas (73) v pôstnom pastierskom liste ostrými slovami potvrdil, že „manželstvo pre všetkých“ nezodpovedá chápaniu manželstva Cirkvou. V liste na webovej stránke Vaduzskej arcidiecézy píše:

„Od počiatku stvoril Boh človeka ako muža a ženu a určil im exkluzívny zväzok manželstva, ktorý človek nesmie rozlúčiť. Ak sa tento stvoriteľský poriadok poruší, musíme byť ‚celé ucho‘. Tento útok na Bohom chcené manželstvo a rodinu, je diabolským útokom na to, čo bolo od počiatku spásonosnou vôľou Stvoriteľa a Vykupiteľa položené ako základ a s čím človek nemá moc disponovať.“

Podľa novín „Liechtensteiner Volksblatt“ a portálu „kath.ch“ to arcibiskup napísal v situácii, keď sa aj v tomto kniežatstve začala diskusia o „manželstve pre všetkých“. V krajine majú od r. 2011 páry rovnakých pohlaví povolené registrované partnerstvo. Minulý rok však najvyšší súd vydal rozhodnutie, že zákaz adopcie detí zakotvený v zákone o tomto partnerstve je protiústavný. A príslušný článok zakazuje v týchto prípadoch aj umelé oplodnenie.
Do júna 2022 dali sudcovia politikom čas, aby našli riešenia. Vláda rozsudok plní tým, že minulý týždeň bol v parlamente podaný návrh zákona, ktorý však nerieši adopciu detí. Argumentuje, že ďalšie kroky smerom k „manželstvu pre všetkých“ alebo k úplnému uvoľneniu zákazu adopcií musí predchádzať spoločenská diskusia. Premiér Daniel Risch varoval pred „tvrdým postupom s použitým páčidla“.
Niektorí poslanci prejavili z novely sklamanie. „Pokroková občianska strana“ ohlásila úsilie o schválenie „manželstva pre všetkých“, aj o zmenu článku o adopcii detí a o umelom oplodnení pre páry rovnakého pohlavia.

Maďarsko: Nová prezidentka je ochrankyňa života a rodiny

Budapešť, 15.3.2022 (kath.net/LifeNews/jg) 028 362 – Katalin Nováková (44) je prvou ženou na poste prezidentky Maďarska. Parlament zvolil bývalú ministerku pre rodinu za prezidentku 10. marca potrebnou dvojtretinovou väčšinou.
Katalin Nováková je ochrankyňou života a zasadzuje sa za tradičnú rodinu. Je matkou troch detí. Ako ministerka pre rodinu realizovala rad oparení na podporu rodiny. Pozitívne účinky maďarskej rodinnej politiky možno vidieť na rastúcom počte sobášov a pôrodov, ako aj na klesaní počtu rozvodov a potratov. Kto sa rozhodne pre rodinu a deti, nemá mať v Maďarsku nijaké finančné problémy.
V interview v r. 2021 odmietla návrh vzdať sa detí kvôli záchrane planéty a povedala:
„Ak nebudeme mať deti, pre koho zachováme planétu? Chceme ju zachovať preto, aby sme ju mohli odovzdať našim deťom a vnukom.“
V Maďarsku vstúpila v r. 2011 do platnosti nová ústava, v ktorej je chránené právo nenarodených detí na život. Súčasne sa začala kampaň, ktorá stavia do centra ľudskosť embryí. V období od r. 2010 do r. 2020 sa počet potratov v Maďarsku znížil takmer na polovicu.

Jeruzalem: Druhá fáza renovácie Baziliky svätého Hrobu

Jeruzalem, 14.03.2022 (KNA) 028 361 – Slávnostným odobraním prvého kameňa začali hlavy Gréckej pravoslávnej, Arménskej cirkvi a františkánskej Kustódie v Jeruzaleme v pondelok druhú fázu renovácie Baziliky svätého hrobu:
„Niečo horšie ako pandémia postihlo svet v týchto dňoch – vojna medzi kresťanskými bratmi. Spolupráca kresťanských vyznaní na reštaurovaní baziliky tak nadobúda ešte väčší význam,“ povedal františkánsky kustód Francesco Patton.
„Pohľad na vojnu na Ukrajine ešte jasnejšie ukazuje, aká dôležitá je spolupráca spoločenstiev na mieste, kde sa Ježiš svojím zmŕtvychvstaním stáva uholným kameňom živej Cirkvi.“

Zodpovednosť za renováciu je zverená františkánom.

Grécky pravoslávny patriarcha Jeruzalema, Teofilos III., vyzval cirkvi, aby ďalej prehĺbili udržiavanie svätých miest.
„Vo svete zmätenom vojnou, hospodárskou a sociálnou nestabilitou i pandémiou tu vidíme posolstvo nádeje, ktoré vychádza zo svätého hrobu nielen pre kresťanov, ale pre celý svet,“ povedal patriarcha. Pokračovanie spoločných prác na bazilike označil ako „historickú príležitosť“.
Pri súčasných prácach sa má renovovať a zabezpečiť podlaha poškodená vnikajúcou vodou aj s jej infraštruktúrou. Preskúma sa statika a zabudujú sa elektrické, vodné, mechanické a protipožiarne systémy. Urobí sa aj archeologický výskum.
Dohodu o prácach podpísali tri cirkvi ako vlastníci už v máji 2019. Pandémia však práce „strašne spomalila“, ako povedal Patton. Predpokladá sa, že práce potrvajú najmenej dva roky. Experti vyhlásili, že bazilika má počas prác zostať prístupná návštevníkom.
Prácam predchádzala ročná historicko-archeologická štúdia skúmania veku na rímskej univerzite La Sapienza. Zmerali o. i. lasermi celú podlahu a vyhodnotili jej stav. Štúdia tiež slúžila na preskúmanie druhu a pôvodu použitého materiálu, ako povedal palestínsky architekt Osama Hamdan z Univerzity Al-Quds v Jeruzaleme médiám.
V marci 2017 bolo po desaťročiach sporov ukončené reštaurovanie tzv. Edikuly, kaplnky nad Kristovým hrobom. Dohľad nad touto prvou fázou mala Grécka pravoslávna cirkev.

Ukrajinský arcibiskup: „Modlíme sa aj za obrátenie Putina“

Arcibiskup Gudziak: „Vstupom do KGB urobil Putin krok diabolským smerom. Predal tým svoju dušu komunistickému zotročovaciemu systému…. Bola to krv mučeníkov, Božia milosť a roky modlitieb, čo položilo ZSSR na kolená.“

Filadelfia, 18.3.2022 (kath.net/jg) 028 360 – „Modlíme sa za obrancov Ukrajiny. Modlíme sa za ľudí, za utečencov. Modlíme sa aj za obrátenie Vladimíra Putina,“ povedal arcibiskup Boris Gudziak (61), hlava Ukrajinskej katolíckej cirkvi v USA. Vylsovil to v interview pre nadáciu „Kirche in Not“ v USA.
Arcibiskup sa obáva prenasledovania katolíckej cirkvi, ak by Rusko obsadilo Ukrajinu. Možno to pozorovať aj na Kryme od jeho anektovania v r. 2014. To isté platí pre východné provincie Doneck a Luhansk. Arcibiskup Gudziak sa tiež obáva, že arcibiskup Svjatoslav Ševčuk je na zozname smrti Rusov. Ševčuk je ešte v Kyjeve, no nezdržuje sa nikdy dlho na jednom mieste.
„Putin ako mladý muž urobil krok diabolským smerom, keď sa stal spolupracovníkom tajnej služby KGB. Tým zapredal svoju dušu komunistickému zotročovaciemu systému. A Putin v ostatných 50 rokoch v tejto mentalite žil. V jeho obraze sveta je kolaps ZSSR najväčšou geopolitickou katastrofou 20. storočia. Teraz chce znova vybudovať impérium týchto rozmerov,“ povedal arcibiskup Gudziak.
Ruská pravoslávna cirkev podporuje vojnu Ruska proti Ukrajine, pretože je ešte v zajatí „koloniálneho myslenia“ a všetky oblasti, ktoré boli súčasťou ruského impéria, stále považuje za svoje teritórium. V týchto oblastiach musí mať Ruská pravoslávna cirkev istý vplyv na spoločnosť. A Putin si túto koncepciu „ruského sveta“ privlastnil, ako povedal ďalej arcibiskup a zdôraznil:
„Ukrajina nebola nikdy nebezpečenstvom pre Rusko. Vlastnou hrozbou je demokracia, sloboda tlače, občianska spoločnosť, ktorá sa mohla na Ukrajine rozvinúť. Ak by tento duch preskočil na Rusko, bola by v nebezpečí súčasne vládnuca autokracia kleptokratickej oligarchie, ktorej Putin predsedá.“
Putin nie je obranca tradičných hodnôt, dodáva arcibiskup a poukázuje na extrémne vysoké počty potratov, veľmi rozšírený alkoholizmus, množstvo rozvodov a korupciu a hovorí:
„Najdôležitejšou reakciou na súčasnú situáciu je modlitba. Modlitba položila Sovietsky zväz na kolená. Nebola nijaká vojna, nebola nijaká armáda. Bola to krv mučeníkov, Božia milosť a roky modlitieb a práce organizácií ako „Kirche in Not“, ktoré viedli k obratu. Počínajúc rímskymi imperátormi sa stále znova tyrani pokúšali zničiť Cirkev a usmrcovať kresťanov. Viera je však stále ešte živá a bude tu naďalej a Cirkev zostane vždy pevne stáť.“

Arcibiskup: „Putin je ako Hitler či Stalin a úplne bezbožný“‚

Kyjev, 14.3.2022 (kath.net) 028 359 – Arcibiskup Jevstratij, hovorca Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny, v interview pre denník „Welt“ povedal:
„Pre mňa osobne je on antikrist. Nie ten definitívny, ktorého poznáme zo Zjavenia sv. Jána. Ale ako Hitler a Stalin – úplne bezbožný.“
Arcibiskup v rozhovore informoval, že v postihnutých oblastiach sa pre boje nemôžu konať ani len pohreby. Často sa vykopú jamy a mŕtvych tam dávajú bez akéhokoľvek obradu. Kňazi mu rozprávali, že v niektorých mestách stále ležia na uliciach mŕtvoly, o ktoré sa nikto nestará.
„Ľudia sa nachádzajú v pekle. To nie sú nijaké normálne okolnosti, čo práve prežívame. Keď dosiahneme víťazstvo, potom obete pochováme so všetkou úctou. Ale teraz to nie je možné. Bomby už poškodili aj 20 či viac kostolov. Kostoly bombardujú, hoci slúžia na ochranu ľudí! Rusi neberú nijaký ohľad na náboženské miesta a bombardujú aj nemocnice. Nemajú nijakú morálku.“
Arcibiskup si robí aj veľké starosti o kňazov:
„Je tu nebezpečenstvo, že aj oni podobne ako starostovia, budú odvlečení. To sa dialo už aj v r. 2014 v Donbase. Vtedy boli ukrajinskí kňazi väznení, či dokonca zabíjaní. Z mojej diecézy viem, že Rusi už hľadajú kňazov! Sám som na tom zozname Rusov.“
Kritiku vyslovil arcibiskup aj voči pravoslávnej cirkvi, že s touto inváziou súhlasí.

Taliansko: Bomba – „darček“ k narodeninám kňaza

Rím, 13.03.2022 (KAP) 028 358 – Otrasný darček k narodeninám dostal farár Maurizio Patriciello v talianskom Caivane pri Neapoli. V sobotu v noci vybuchla pred vchodom do jeho kostola nálož. Páchatelia sú zatiaľ neznámi, polícia prípad vyšetruje.
Otec Patriciello, farár farnosti San Paolo Apostolo, je priekopníkom boja proti organizovanému zločinu, obchodu s drogami a znečisťovaniu prostredia. Pri jeho farskom kostole vznikla už pred rokmi občianska iniciatíva proti miestnej mafii Camorra. Výbuch nebol prvou hrozbou kňazovi.
Solidaritu s farárom vyjadrili viacerí politici – primátor Neapola Gaetano Manfredi, aj prezident komory poslancov v Ríme Roberto Fico (Hnutie piatich hviezd). Miestne orgány musia zorganizovať ochranu farára a jeho iniciatíve, ako zdôraznil Fico.
Predseda hnutia a bývalý premiér Giuseppe Conte rovno pricestoval do Caivana:
„Camorra vám chcela gratulovať bombou? My sme tu, aby sme vám vyjadrili našu podporu a solidaritu,“ vyhlásil Conte.
Podobné hrozby sa vyskytli aj u veliteľa polície. Región severovýchodne od Neapola je baštou Camorry a jej organizovaného zločinu. Financuje aj ilegálne odvážanie odpadu a preto je tam značne poškodené životné prostredie.

Rusko: Kňaz kvôli kázni proti vojne udaný na políciu

Moskva/Zürich, 12. 3. 2022 (KAP) 028 357 – Zatiaľčo vedenie Moskovského patriarchátu pri vojne na Ukrajine pevne stojí pri ruskom prezidentovi Putinovi, medzi duchovnými cirkvi iste nevládne jednomyseľnosť. Predstaveného Kostola vzkriesenia v Karabanove asi 300 km severozápadne od Moskvy Ioanna Burdina, napríklad vypočúvala polícia pre jeho vyjadrenia v kázni proti vojne na Ukrajine. A na internete obieha už celé dni vyhlásenie pravoslávnych kňazov z Ruska, v ktorom odsudzujú túto vojnu. Iní kňazi zasa verne nasledujú vláde naklonenú líniu moskovského patriarchu Cyrila I.
Bezpečnostné sily na základe nového zákona, ktorý zakazuje šírenie „falošných informácií“ o ruskej armáde, podali oznámenie na kňaza P. Burdina. V policajnom protokole ho obvinili z „verejných aktivít zameraných na diskreditáciu ozbrojených síl Ruska“. Duchovný je jedným z prvých, na ktorého aplikovali nový zákon, ktorý ruská duma schválila 4. marca.
Pre ruské internetové noviny „Mediazona“ , ktoré sú už blokované, Burdin vyhlásil:
„V kázni 6. marca som nevydal nijaké politické výzvy – použil som výslovne slová Evanjelia. Tie sú 2000 rokov staré a niektoré ešte staršie, napríklad starozákonné prikázanie ‚Nezabiješ‘! Veriacich som vyzval, aby si nepustili do sŕdc nenávisť, lebo to vedie k diabolskému bludnému kruhu. Moje odmietanie zabíjania sa týka oboch strán, pre cirkev je jedno, prečo sa zabíja. Hriech zostáva v každom prípade hriechom!“
Kňaz naznačil, že si je vedomý rizika svojich výpovedí a uviedol:
„Podľa môjho názoru je situácia, v ktorej teraz žijeme, skúškou. A vedel by som uhádnuť, kto z desiatich prítomných na bohoslužbe ma nahlásil polícii, ale ja to ani nechcem vedieť.“
Už na začiatku vojny na Ukrajine ju Burdin spolu s prominentným kňazom Georgijom Edelštejnom jasne odsúdil. Na webovej stránke farnosti uverejnil kritické hlasy k vojne. Medzitým už tieto slová o „neprípustnosti prelievania krvi“ na nariadenie metropolitu z Kostromy a kvôli novému zákonu, musel odstrániť. V inom príspevku sa poďakoval za podporu desiatok ľudí z Ruska i zo zahraničia, ktorí sa po incidente obrátili na neho osobne. A duchovný vyhlásil:
„Bolo mi jasné, že na bohoslužbe sa nemôžem tváriť, akoby sa nič nestalo, to by bola lož pred Bohom!“
Páter Georgij Edelštejn, 90-ročný duchovný, je známy svojím nasadením za práva a slobody veriacich v 70. rokoch minulého storočia a je členom moskovskej helsinskej skupiny – najstaršej ešte existujúcej organizácie ľudských práv v Moskve. Už v prvých dňoch invázie na Ukrajine sa jasne postavil proti vojne:
„Ruskí vojaci zabíjajú svojich bratov a sestry v Kristovi! My, kresťania, sa nesmieme prizerať ako brat zabíja brata, kresťan kresťana. Nemali by sme opakovať zločiny tých, ktorí schvaľovali a vítali Hitlerove konanie 1. septembra 1939.“
Proti tomu kňaz Andrej Tkačov, ktorému Cyril I,. často zveruje kázne na svojich bohoslužbách, na instagrame napísal:
„Tým, ktorí sa hanbia za to, že sú Rusi: ‚Prosím, upokojte sa. Vy nie ste nijakí Rusi. […] Vaša vlasť vzala na seba ťažkú a nevďačnú úlohu zmeniť štruktúru sveta, ktorý páchne samými lžami a rusofóbiou.“
Mediálny portál „Meduza.io“ sa pýtal aj ďalších pravoslávnych kňazov na postoj k vojne na Ukrajine. Tu sú niektoré odpovede:
Kňaz Alexej Uminskij, predstavený Moskovskej eparchie, vojenskú akciu nedokáže podporiť. Vyzdvihol jasné posolstvo metropolitu Onufrija Berezovského, hlavy Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu, že „táto vojna je bratovražedná“. Onufrij tiež priamo vyzval Putina, aby vojnu ukončil.
Kňaz Alexander Satomskij z Jaroslavli hovoril o rozkole medzi členmi farnosti a povedal: „Môj osobný názor o vojne by som si radšej nechal pre seba, pretože by mohol vyvolať rozkol medzi ľuďmi. Našou úlohou nie je robiť rozkol, ani napomáhať ho.“
Jasnejšie sa vyjadril kňaz Nikolaj Bandurin, predstavený kostola v Rostovskom regióne:
„Náš kostol leží tak blízko hraníc – je asi 35 km vzdialený. Je najvyšší čas, aby sa veci na Ukrajine dali do poriadku – a my pritom musíme podporovať prezidenta!“
„Posledný súd čaká na každého človeka“
Medzi kňazmi Ruskej pravoslávnej cirkvi obieha výzva ruských pravoslávnych kňazov. Na internete vyzývajú k okamžitému pokoju zbraní a k zmiereniu:
„Žialime nad cestou utrpenia, ktorej sú vystavení naši bratia a sestry na Ukrajine. … Posledný súd čaká na každého človeka. Nijaká pozemská autorita, nijaký lekár, nijaký strážca nás pred týmto súdom nezachráni! S trpkosťou myslíme na hlbokú priepasť, ktorú musia prekonať naše deti a vnúčatá v Rusku a na Ukrajine, aby sa mohli znova spriateliť, navzájom sa rešpektovať a milovať.“
A kňazi zdôrazňujú:
„Rešpektujeme Bohom danú slobodu človeka a myslíme si, že ľudia na Ukrajine by sa mali sami rozhodovať a nie s namierenou zbraňou a bez tlaku zo Západu, či z Východu.“

Naša príloha

Fatima: Bolo Rusko platne zasvätené?

Komentár: Odborník na Fatimu, historik Michael Hesemann

Rusko, 16. 3.2022 (kath.net) 028 356 – Keď sa Božia Matka tretí raz zjavila pastierikom vo Fatime 13. júla1917, zverila im tri tajomstvá. V druhom Panna Mária hovorí:
„… Žiadam zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a odprosujúce pobožnosti na prvé soboty v mesiaci. Ak ľudia poslúchnu, Rusko sa obráti a bude mier, ak nie, jeho bludy sa rozšíria po svete a budú vyvolávať konflikty a vojny, s čím bude súvisieť aj prenasledovanie cirkvi. Dobrí ľudia budú mučení, Svätý Otec bude veľa trpieť a rôzne národy budú zničené. Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Svätý Otec mi zasvätí Rusko, ktoré sa obráti a Boh udelí svetu mier na určitý čas.“
O 12 rokov neskôr 13. júna 1929, sa Božia Matka naozaj vrátila. Hyacinta a František už zomreli na španielsku chrípku. Lucia vstúpila do Rehole sestier sv. Doroty a v r. 1946 sa stala karmelitánkou. V kláštore pri modlitbe Lucia uvidela Najsvätejšiu Trojicu a Panna Mária jej povedala:
„Teraz prišla chvíľa, keď Boh prosí Svätého Otca, aby so všetkými biskupmi sveta zasvätil Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a tak ho zachránil.
Sr. Lucia chcela okamžite napísať pápežovi, ale bez úspechu. Fatima ešte nebola uznaná a Pius XI. nebol veľkým priateľom súkromných zjavení. To sa zmenilo, keď v r. 1939 nastúpil Pius XII. Eugenio Pacelli bol vysvätený za biskupa 13. mája 1917 a videl v tom Božiu prozreteľnosť. No vedel málo o zjaveniach, a tak požiadal sr. Luciu cez jej biskupa, aby udalosti z r. 1917 spísala a ona to urobila. Keď sa to aj v taliančine zverejnilo uprostred 2. svetovej vojny, Pius XII. konal. V rozhlase 31. októbra 1942 oslovil portugalský ľud.
Zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, nepoukázal pritom na Rusko:
„Národom rozdeleným pre omyly alebo rozkoly a zvlášť tým, ktoré sa hlásia k jedinečnej oddanosti tebe a v ktorých niet domu, kde by sa nectili tvoje ikony, dnes možno aj skryto a uchovávané pre lepšie časy, daruj pokoj a uveď ich naspäť do Kristovho stáda, pod jediným a pravým pastierom.“
Sr. Lucia vyhlásila, že to bolo síce dobre mienené, ale nezodpovedalo to vôli Božej Matky, ktorá žiadala výslovne zasvätenie „so všetkými biskupmi sveta“.
Napriek tomu sa stal zázrak – 31. októbra 1942 nastal obrat vo vojne. Iba o 3 dni zažil Hitler prvú veľkú porážku v el-Alameine, o niekoľko týždňov nasledoval Stalingrad a jeho koniec.
No aj v Rusku sa niečo dialo. Stalin zrazu prikázal, aby preleteli ikony nad ruskými mestami, aby Rusko Božia Matka chránila a dal postaviť v Stalingrade tri kostoly. Aspoň pravoslávna cirkev bola už v bezpečí. Od obrátenia však bolo Rusko ešte ďaleko. Naopak – vojna viedla k rozšíreniu komunizmu a ujarmeniu východnej Európy a siahalo aj na cely svet. Nastala studená vojna a svet bol dvakrát na pokraji jadrovej vojny v 60. rokoch aj v 80. rokoch. No nijaký pápež nebol pripravený splniť prosbu Božej Matky – ani Ján XXIII., ktorý dokonca zabránil zverejneniu tretieho tajomstva a ani Pavol VI. hoci putoval v r. 1967 do Fatimy. Až atentát 13. mája 1981 priviedol k tomu Jána Pavla II. A 25. marca cestoval do Fatimy a spolu s tisícami biskupov sveta vykonal slávnostné zasvätenie Ruska prinajmenej in pectore.
A znova sa stal zázrak. V r. 1985 hrozila podľa sr. Lucie atómová vojna a namiesto toho 13. mája 1984 explodoval centrálny sklad zbraní ruskej severnej flotily, čo veľmi poškodilo schopnosť Ruska viesť vojnu. Hodina „sokolov“ v Kremli sa razom skončila a v r. 1985 sa stala „holubica“ – Michail Gorbačov – novým prezidentom ZSSR. K jeho „perestrojke“ patrila aj náboženská sloboda. V r. 1989 prišla sloboda štátov Varšavského paktu a na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v r. 1991 (22.8. – dnes Panny Márie Kráľovnej) skolaboval pokus zachrániť komunizmus a na Vianoce aj celý ZSSR. Nasledoval najväčší zázrak histórie obrátenie veľmoci z ateizmu a prišlo kresťanské Rusko. Dnes sa hlási k pravosláviu 82 % Rusov, postavilo sa 30 000 kostolov a založilo 800 kláštorov. Každý rok vysvätia asi 6000 mladíkov za kňazov. Vo voľbách v dume 2021 dostali komunisti iba 18 % hlasov.
Božia Matka vo Fatime hovorila iba o „určitom čase pokoja“ po zasvätení. Trval teda 37 rokov, ba dokonca 77 rokov od poslednej vojny. No v tradičných kruhoch sa napriek tomu hovorí o neplatnom zasvätení v r. 1984. …
V decembri 2016 som robil rozhovor v Aljustreli, dedinke vizionárov z Fatimy, s 96-ročnou Máriou dos Santos obľúbenou neterou sr. Lucie. Vyhlásila pred kamerou, že v 90. rokoch sa jej pútnici stále pýtali na platnosť zasvätenia. Jej rodina navštevovala Luciu v Karmelitánskom kláštore v Coimbre a tak sa na to spýtala sr. Lucie. Jej odpoveď bola jasná: „Božia Matka sľúbila, že sa Rusko obráti, keď bude zasvätené a veď pozri – obrátilo sa!“
To zodpovedalo tomu, čo hovorí Svätý stolec. Kardinál Ratzinger uverejnil v júni 2000 list sr. Lucie, v ktorom 8. 11. 1989 Jánovi Pavlovi potvrdila: „Sim, està feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984″ – Áno, všetko sa urobilo, ako Panna Mária prosila 25. marca 1984.“ …
Dňa 29.8.1989 Lucia napísala:
„Po návšteve vo Fatime napísal Ján Pavol II. všetkým biskupom sveta a prosil ich, aby sa s ním spojili. Dal priviezť sochu Panny Márie z Fatimy 25. marca 1984 do Ríma. Potom vykonal verejné zasvätenie s biskupmi, ktorí ho chceli v tom podporiť.“
Napriek tomu sa jej biskup Tarcisio Bertone – predtým ako sa stal kardinálom – ešte raz na to pýtal, keď ju navštívil 17.11. 2001 z poverenia Jána Pavla II. A 93-ročná sr. Lucia jasne odpovedala: „Zasvätenie sveta ako si to želala Panna Mária sa vykonalo v r. 1984 a nebo ho prijalo.“ …
Sr. Lucia ešte v poslednej knihe „Fatimské posolstvo“ (Coimbra 2006), potvrdila platnosť zasvätenia:
„Po tom všetkom sú ešte stále slepci, ktorí nevidia, alebo nechcú vidieť a hovoria: Veď sú ešte stále vojny na svete… prísľub pokoja sa však vzťahuje len na vojny, ktoré vznikli pre bludy Ruska. …“
Viacerí anglicky hovoriaci kardináli prišli do kláštora k sr. Lucii a rozhovory zaznamenali na video. Indickému kardinálovi Antonymu Padiyarovi 11.10. 1992 sr. Lucia povedala::
„Všetko viedlo k tomu, že toto zasvätenie bolo prijaté. … Pápež myslel na Rusko, keď v r. 1984 pri zasvätení spomenul ‚tento národ‘. Oboznámení ľudia vedeli, čo myslí … Boh poznal úmysel pápeža a že myslel na Rusko. Dôležitý je úmysel. Presne tak ako keď má kňaz úmysel konsekrovať hostiu. … Nie je potrebné Rusko znova zasvätiť.“
O rok neskôr 11.10. 1993, Luciu navštívil filipínsky kardinál Ricardo Vidal a znova to zaznamenali na video. A sr. Lucia jasne povedala:
„Musí sa pochopiť jedno. Nesmieme nesprávne chápať slovo ‚obrátenie‘. Znamená to zmenu. Je to zmena od zlého k dobrému. Ale neznamená to, že všetko zlo zmizne… Svätý Otec vykonal zasvätenie a je platné. Svätá Panna Nikdy nepovedala, že pápež musí vysloviť slovo ‚Rusko‘. ‚Zasvätí mi Rusko a ono sa obráti. A potom bude pokoj.‘ Ale to sa vzťahuje na vojny vyvolané bludmi ateistického komunizmu na celom svete … Zasvätenie v r. 1984 zabránilo atómovej vojne, ktorá by bola vypukla v r. 1985. Ostatné vojny sú lokálne. O tých Matka nehovorila.“
Prirodzene je dobré v kríze vzývať Božiu Matku a zveriť jej krajiny, kde vládne núdza, či vojna. V tom zmysle prosili ruskí a ukrajinskí biskupi nedávno o zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. No to nemá nič do činenia s tým, či bolo zasvätenie v r. 1984 platné. …

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK
svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.
Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *