Aký je rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou?

Všetky vonkajšie rozdiely – či získať pomocou mágie osoh alebo škodu, peniaze, lásku alebo vykonať zločin sú druhoradé. Prvoradým je princíp na ktorom to všetko funguje. A aký je princíp mágie? Podrobné skúmanie magického myslenia a konania v dejinách odhaľuje zaujímavú skutočnosť, že všetky formy mágie fungujú na spoločnom princípe, ktorým je pôsobenie zlého ducha. V skutočnosti je len jedna mágia, jeden duch mágie, jeden pôvodca.
Ježiš nám zanechal jednu geniálnu radu na rozlišovanie duchov: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte“ (Mt 7, 15).
Poviem vám to na jednom príklade. Vyrozprávala mi ho asi pred rokom jedna pani: V roku 1992 ochorela. Navštívila niekoľkých liečiteľov a medzi nimi aj istú liečiteľku v Čechách. Bola tam aj so svojím synom. Sedeli v miestnosti, v ktorej bolo viac ľudí. Liečiteľka pracovala pomocou kyvadla. Ľudia za ňou chodili, lebo im pomáhala, liečila ich choroby. Ale uprostred sedenia sa syn tejto pani spýtal liečiteľky: „Akou mocou to robíte?“ Ona odpovedala: „Cez duchovno.“ On pokračoval: „Ale cez aké duchovno? Cez Ježiša Krista? Ona nato: „To nemôžem povedať, bola by to pýcha.“ Ale už v tej chvíli bolo vidieť, ako sa začína od rozrušenia chvieť. Chlapec, keď dostal takúto odpoveď, vstal, odišiel z miestnosti a vyšiel z domu von. Liečiteľka sa celá triasla. Zobrala kyvadlo a hovorila: „Ja ho dostanem späť! Ale v ňom je taká sila!“
Keď potom spomínaná matka aj so synom cestovali vlakom domov, prišlo im hrozne zle. Predstavte si, že od tejto chvíle chlapcova mama dva roky nemohla poriadne jesť. Pol roka mala problém prijímať stravu, všetko hneď vyvrátila. Ale aj neskôr ešte mávala opakované záchvaty na vracanie. Medzitým sa však obrátila.
Na tomto prípade môžeme vidieť, ako ľahko sa z bieleho mága stane čierny. Ale ak energia, pomocou ktorej lieči, môže aj škodiť, je potom dobrá? Mnohí si myslia, že diabol nemôže robiť dobro. A to je veľký omyl. Sv. Pavol napísal: „Sú to falošní apoštoli, klamní pracovníci, ktorí sa tvária, akoby boli Kristovými apoštolmi. A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je teda divné, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Ale ich koniec bude taký, aké sú ich skutky“ (2 Kor 11, 13-15).
Rozlišovanie je niekedy skutočne náročné a preto musíme byť veľmi opatrní a nenechať sa oklamať povrchným dojmom, že cieľ mága, veštca alebo liečiteľa je dobrý. Na záver ešte dva citáty od rímskeho exorcistu Gabriela Amortha: „V skutočnosti… neexistuje biela mágia, ale len čierna, pretože každá forma mágie znamená obrátiť sa k diablovi.“ „Ak sa ocitneme na území nepriateľa, ľahko sa dostávame do jeho moci, aj keď sme jednali „s dobrým úmyslom“. A iba mocná Božia ruka nás môže oslobodiť od týchto pút.“ 2


AMORTH G., Exorcista vypráví , Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 37.

AMORTH G., Exorcista vypráví , Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000, s. 103.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *