Život Cirkvi vo svete 11/2019

Obsah

Predstavitelia cirkví sa stretli s podpredsedom EK M. Šefčovičom

Svätý Otec na duchovných cvičeniach

Poľskí biskupi: Charta LGBT „diskriminuje iných“

Anglický biskup: V Cirkvi chýba úsilie o svätosť

Biskup: Katolíci v Brazílii nechcú ženatých kňazov

Kardinál: „Z ktorej planéty sú naši cirkevní vodcovia?“

Jeruzalem: Chrámová hora znova otvorená

Trump gratuluje pápežovi k jubileu pontifikátu

Pápež František o ‚rôznosti náboženstiev‘

Sudca: „Vaša arogantnosť berie dych – môžete vo väzení zomrieť“ …

Slovensko: Údiv nad predvolebným zásahom arcibiskupa

Dom totálne zničený – Biblia nepoškodená!

USA: Dvaja biskupi nesmú vykonávať kňazský úrad

Poľsko: Biskupi slávia omšu s kardinálom Parolinom

Pád lietadla – medzi obeťami aj misionári

„Historicko-kritický výklad Biblie ničí základy viery“

Pápež František končí šiesty rok pontifikátu

Na pápežských exercíciách aj sporný biskup Zanchetta

Vatikán vyhlásil: Nijaké hostie z juky

Nemecko: „Allahu akbar!“ na bohoslužbe za obeť vraždy

Kardinál Pell odsúdený na šesť rokov väzenia

USA: Teológ vidí v kauze Pella novú Dreyfusovu aféru

Vatikánsky teológ o homosexualite a klerikalizme

Rusko: Požehnali tretí najväčší kríž sveta

Konferencia: „Globálny svetový poriadok versus kresťanstvo“

USA: Kostol vyhorený – Biblie a kríže neporušené!

Betlehem nový člen „Svätýň Európy“

Moslimovia berú deti zo škôl kvôli výuke o LGBT

Kardinál Jozef Tomko oslavuje 95. narodeniny a 70 rokov kňazstva

Deväťdesiatpäť rokov sa v pondelok 11. marca 2019 dožíva kardinál Jozef Tomko. K životnému jubileu rodáka z Udavského pri Humennom sa pripája aj 70 rokov kňazstva, ktoré prijal 12. marca 1949 v Ríme. Slovenský kardinál oslávi obe jubileá v sobotu 16. marca v Košiciach. V predvečer 95. narodenín slávil ďakovnú svätú omšu na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme v rodinnom kruhu kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier.

Esto fidelis usque ad mortem – Byť verným až do smrti

Mons. František Rábek
prvý ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky oslávil 17. februára jubileum 70. rokov života. Nech ho Pán naďalej žehná a dáva mu sily plniť jeho krásne biskupské heslo!

Predstavitelia cirkví sa stretli s podpredsedom EK M. Šefčovičom

Bratislava, 7.3.2019 (TK KBS) 024 671 – Ochrana ľudských, kresťanských a národných hodnôt v Európskej únii a úloha prezidenta pri otváraní celospoločenských tém boli témami stretnutia predsedu KBS Stanislava Zvolenského, predsedu ERC Miloša Klátika, biskupa západného dištriktu ECAV Jána Hroboňa a prešovského gréckokatolíckeho arcibiskupa Jána Babjaka s podpredsedom Európskej komisie a kandidátom na prezidenta SR Marošom Šefčovičom.
Predstavitelia cirkví a náboženských spoločností pozitívne vnímajú členstvo Slovenska v Európskej únii a vyslovili želanie, aby sa Slovenská republika aktívne zapájala – najmä v spolupráci s krajinami Vyšehradskej štvorky – do riešenia aktuálnych problémov. Podľa predstaviteľov cirkví je dôležité, aby si Slovenská republika zachovala zvrchovanosť v etických a kultúrnych otázkach. Osobitne zdôraznili dôležitosť rodiny a podpory kresťanských hodnôt v neustále sa meniacom svete.
Náboženskí predstavitelia ocenili úsilie podpredsedu Európskej komisie pri presadzovaní tém, ktoré sa dotýkajú ľudskej dôstojnosti, ochrany života, manželstva, rodiny a náboženskej slobody. Na dnešnom stretnutí informoval prítomných predstaviteľov cirkvi o svojej jasnej podpore rodinnej politiky a vyjadril presvedčenie, že v súčasnej situácii určite nie je správne otvárať na Slovensku citlivé otázky možných registrovaných partnerstiev alebo adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič ocenil podporu cirkví a náboženských spoločností pre budúcnosť Európskej únie. V súvislosti s ochranou duchovných a kultúrnych hodnôt podotkol, že „manželstvo muža a ženy spolu s rodinou si zasluhujú na Slovensku osobitnú podporu. Najlepším prostredím pre počatie a výchovu dieťaťa je rodina s otcom a matkou a túto overenú pravdu by sme nemali spochybňovať.“ Dodal, že tento postoj chce presadzovať aj počas výkonu funkcie prezidenta v prípade, že ľudia mu dajú dôveru a zvolia ho za prezidenta.
Stretnutie s Marošom Šefčovičom je po stretnutí najvyšších predstaviteľov cirkví s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (4. marec 2019) súčasťou rozvíjania vzťahov medzi cirkvami a predstaviteľmi politického života na Slovensku. K správe bolo vydané FOTO.

Svätý Otec na duchovných cvičeniach

Vatikán, 10.3.2019 (RV) 024 670 – Svätý Otec František pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 10. marca poprosil o modlitbové sprevádzanie počas duchovných cvičení, ktoré ho čakajú v tomto týždni.
„Prosím všetkých, aby pamätali v modlitbe na mňa i na spolupracovníkov z Rímskej kúrie, s ktorými dnes večer začneme týždeň duchovných cvičení.“ Tento odkaz zanechal pápež František na sociálnej sieti Twitter pred odchodom do Ariccie, 30 km južne od Ríma, na šesťdňové pôstne duchovné cvičenia.
Do Exercičného domu Božského Majstra v Ariccii (foto), ktorý sa nachádza v lesnatej oblasti nad jazerom Lago Albano, sa Svätý Otec presunul autobusom spolu s členmi Rímskej kúrie o 16. hodine. O 18.00 už vstúpili do duchovných cvičení eucharistickou adoráciou a vešperami.
Program duchovného sústredenia potrvá do piatka rána 15. marca a bude ho viesť benediktínsky opát z Florencie Bernardo Gianni.

Dal mu poetický názov: „Mesto vrúcnych túžob – veľkonočné pohľady a gestá v živote sveta“. Ako vopred naznačil, v meditáciách bude čerpať aj z poézie súčasného talianskeho autora Maria Luiziho.
Program pôstnych duchovných cvičení obsahuje rannú a popoludňajšiu meditáciu, rannú svätú omšu o 7.30, večernú adoráciu o 18.00 spolu s modlitbou vešpier. J. Bartkovjak SJ

* * * * * * *

Poľskí biskupi: Charta LGBT „diskriminuje iných“

Varšava, 14.3.2019 (kath.net) 024 669 – Poľskí biskupi v spoločnom vyhlásení zdôrazňujú, že im nechýba rešpekt voči dôstojnosti lesieb, gejov, a transsexuálom, no majú na zreteli „verejné blaho celej spoločnosti a predovšetkým práva rodičov a detí“. V tomto stanovisku proti „Charte LGBTI“, o ktorej sa teraz v Poľsku veľmi diskutuje, a ktorú navrhli niektoré komunálne správy, píše Konferencia biskupov Poľska:
„Cirkev nepoužíva označenie ‚LGBT‘, pretože sa v ňom spochybňuje kresťanská vízia človeka. Podľa biblického obrazu Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu ako muža a ženu, ktorí sú vo svojom povolaní rozdielni, ale v dôstojnosti rovnocenní. Rozdiel pohlaví podľa Božej vôle je základom manželstva a na ňom budovanej rodine, ktorá je základnou bunkou spoločnosti. Navrhované alternatívne vízie ľudí nepatria k pravde o povahe človeka a vzťahujú sa iba na imaginárne ideologické idey. Sú úplne cudzie nielen európskej civilizácii, ale ak sa majú stať základom sociálnych noriem, boli by hrozbou pre budúcnosť nášho kontinentu!“

Anglický biskup: V Cirkvi chýba úsilie o svätosť

Shrewsbury, 14.3.2019 (kath.net/jg) 024 668 – Mons. Mark Davies, katolícky biskup z anglického Shrewsbury, v pastierskom liste k Pôstnemu obdobiu dal problémy dnešnej Cirkvi do súvislosti so strateným povedomím povolania ku svätosti. V liste citoval pápeža Benedikta XVI. a uviedol, že pápež Benedikt pri návšteve Veľkej Británie mal príhovor ku skupine žiakov a vyzval ich, aby rástli vo svätosti.
Biskup ďalej spomenul apoštolskú exhortáciu „Gaudete et exsultate“, v ktorej pápež František opisuje cestu ku svätosti ako boj proti diablovi. To je „živá, duchovná bytosť, pokazená a kaziaca“, cituje František pápeža Pavla VI. „Kto toto nechce akceptovať, stroskotá, alebo zostane priemerný.“
„Diabol nie je len nejaká vymyslená postava,“ pripomína biskup Davies. „Evanjelium nám ukazuje neustálu konfrontáciu s duchovnou bytosťou, ktorá je mocná, ale súčasne obmedzovaná a ktorá nás chce zdržiavať od toho, aby sme nasledovali volanie Boha.“
Na záver biskup veriacich vyzval, aby svoje úsilie o svätosť v tomto Pôstnom období obnovili. Dodal, že pápež František pripomína „účinné zbrane, ktoré nám Pán dáva: modlitba, meditovanie Božieho slova, svätá omša, eucharistická adorácia, svätá spoveď a dobré skutky (Gaudete et exsultate 162).

Biskup: Katolíci v Brazílii nechcú ženatých kňazov

Kazachstan, 14.3.2019 (kath.net) 024 667 – „Katolíci v Brazílii vôbec nechcú nijakých ženatých kňazov. To je idea ´bielych kňazov´ a nie domorodcov!“ Zdôraznil to biskup Atanáz Schneider v interview pre „LifeSiteNews“.
Biskup Schneider vysvetlil, že sám sedem rokov v Brazílii pôsobil a ľudí tam veľmi dobre pozná a povedal:
„Idea ženatých kňazov je ideou kňazov, ktorí nevedú hlboký apoštolský a obetavý život. Brazílčania sú veľmi zbožní a jednoduchí ľudia. Oni by nikdy neprišli na myšlienku ženatých kňazov!“
Dvaja prominentní katolícki „bieli kňazi“, ktorí by chceli presadiť myšlienku ženatých kňazov, sú podľa Schneidera rakúsky biskup Ervín Kräutler a kňaz Fritz Lobinger. Dodal, že obaja sú už emeritovaní, napriek tomu nachádzame biskupa Kräutlera v prípravnom výbore Synody biskupov o Amazonii.
„Nedostatok kňazov je iba jasnou zámienkou pre to, aby sa prakticky – nie teoreticky – zrušil celibát v Rímsko-katolíckej cirkvi. To je cieľom od čias Luthera. U nepriateľov Cirkvi a u siekt spočíva prvý krok vždy v úsilí zrušiť celibát. Kňazský celibát je poslednou baštou, ktorá sa má v Cirkvi zrušiť. Sviatostný život je pre to iba výhovorkou pre to,“ povedal biskup z Kazachstanu a zdôraznil:
„Nedostatok kňazov v oblasti Amazonky je pre mňa príkladom pravého opaku: Možno chýba kňazom hlboký angažovaný a obetavý život v duchu Ježiša, apoštolov a svätcov. Preto hľadajú ľudskú náhradu. Domorodí ženatí duchovní v cirkvi Amazonskej oblasti nepovedú k jej prehĺbeniu a rastu. Zavedenie ženatých kňazov v domorodej kultúre Amazonky a v iných častiach sveta by prinieslo Katolíckej cirkvi len nové problémy.“
Biskup Atanáz Schneider pochádza z Nemecka a je pomocným biskupom v Arcibiskupstve Najsvätejšej Panny Márie v Astane v Kazachstane.

Kardinál: „Z ktorej planéty sú naši cirkevní vodcovia?“

Vatikán-Peking, 14.3.2019 (kath.net) 024 666 – Povedal to kardinál Jozef Zen a pokračoval: „Výzva dôverovať čínskej vláde je neuveriteľná! Chýbajú vari u našich predstavených vo Vatikáne informácie o najnovšom útlaku v Číne?“ Tak ostro nanovo kritizoval kardinál Zen, emeritný arcibiskup Hongkongu, politiku Vatikánu v Číne. Informoval o tom „Catholic Herald“. Kardinál Zen reagoval týmto blogom na kardinála Fernanda Filoniho, substitúta Štátneho sekretariátu Vatikánu, ktorý chválil spornú dohodu medzi komunistickou Čínou a Vatikánom. Vatikán sa už dlhšie pokúša uvoľniť konflikt okolo čínskou vládou neuznaných katolíkov tajnej cirkvi, ktorí sú už roky masívne prenasledovaní a trpia naďalej.
Kardinál Zen: „Svätý stolec má v úmysle dialóg s Čínou prezentovať ako homogénny proces od Jána Pavla II. cez Benedikta XVI. po pápeža Františka. Pritom sa nespomína, že Ján Pavol II. a Benedikt, ktorí žili pod totalitnými režimami, nikdy neverili v teóriu ostpolitiky. Voľbou Pietra Parolina za štátneho sekretára Vatikánu dal pápež František skupine mocných mužov kúrie príležitosť znova začať svoj projekt východnej politiky. Tým, že Parolin nasleduje optimizmus pápeža Františka, tlačia ho títo mocní muži kúrie nebezpečne do ľahkej kapitulácie a zakrývajú strašnú tvár čínskeho komunizmu, ktorej si je Parolin dôkladne vedomý.“
Mimochodom rokovania medzi Čínou a Vatikánom spočívali sčasti aj v rukách už laicizovaného kardinála Theodore McCarricka. –zg-

Jeruzalem: Chrámová hora znova otvorená

Jeruzalem, 13.03.2019 (KAP/KNA) 024 665 – Chrámová hora v Jeruzaleme je po zrážkach medzi Palestínčanmi a izraelskými bezpečnostnými silami od stredy znova otvorená. Počas moslimských ranných modlitieb nedošlo k ďalším konfliktom, ako informovali médiá.
V utorok sa na Chrámovej hore vyskytli výtržnosti po tom, čo moslimovia zápalným útokom na policajný post spôsobili požiar na posvätnom mieste. Polícia Chrámovú horu vypratala a uzavrela prístupy k nej ako aj viaceré prístupy do starého mesta. Podľa palestínskych médií zatkla viacerých modliacich sa, ako aj zástupcov islamského orgánu Wakf. Štyria Palestínci a jeden policajt boli zranení.
Jordánsky minister pre islamské záležitosti, Abdul Nassar Abul Bassal, kritizoval izraelské uzavretie Chrámovej hory ako neprijateľný útok na náboženskú slobodu. Izrael sa takýmito opatreniami pokúša vyriešiť náboženský konflikt v regióne, ako povedal pre denník „Jordan Post“ zo stredy.
Radikálny islamský Hamas vyzval Palestínčanov v utorok, aby policajné uzávery prelomili a obsadili Chrámovú horu útokom a vyhlásil: „Práva na slobodný prístup na toto miesto sa nesmieme nikdy vzdať.“
Jeruzalemský súd podľa izraelských médií odložil svoje rozhodnutie o zatvorení sporného „Bab al Rahma“ o týždeň. V tomto procese ide o využívanie komplexu budov, ktoré Izrael v r. 2003 zatvoril s odôvodnením, že tam sídliace združenie pre islamské dedičstvo spolupracuje s Hamasom. Rozhodnutie o zatvorení komplexu v auguste vypršalo a nebolo obnovené.
Orgán Wakf tento komplex napriek požiadavkám izraelskej polície minulý mesiac znova otvoril. Odvtedy dochádza v okolí Chrámovej hory opakovane k roztržkám medzi Palestínčanmi a izraelskou políciou.
Chrámová hora je pre židov, moslimov aj kresťanov významným posvätným miestom. Až do zničenia Rimanmi v r. 70 sa na tomto mieste nachádzal židovský chrám ako ústredná svätyňa Izraela. S týmto miestom sú spojené mnohé tradície ako stvorenie Adama a Evy, obetovanie Izáka, alebo zo strany islamu cesta Mohameda do neba. –zg-

Trump gratuluje pápežovi k jubileu pontifikátu

Rím-Vatikán, 13.3.2019 (kath.net/KAP) 024 664 – Americký prezident Donald Trump gratuloval pápežovi Františkovi k šiestemu výročiu pontifikátu. Napísal, že je hrdý na „úzku spoluprácu so Svätým stolcom v rade globálnych tém“, ako sa uvádzalo v stredu v posolstve, ktoré uverejnilo americké veľvyslanectvo pri Svätom stolci. K spoločnému úsiliu patrí podľa Trumpa „napomáhanie náboženskej slobody, podpora prevencie pred konfliktami a boj proti obchodu s ľuďmi“. Pre Františka dôležité témy ako migráciu a klimatické zmeny Trump nespomenul.
Bývalý arcibiskup Buenos Aires, kardinál Jorge Mario Bergoglio, bol zvolený za pápeža 13. marca. V liste americký prezident spomenul aj 35 rokov trvajúce diplomatické styky Washingtonu a Svätého stolca.
Spoločné nasadenie vzhľadom na celosvetové výzvy ako aj pomoc núdznym pripomenula aj americká veľvyslankyňa Callista Gingrichová vo svojom blahoželaní a uviedla: „Naše živé partnerstvo, vybudované na dôvere, vzájomnom rešpekte a morálnom vedení napomáha na každom kontinente slobodu a ľudskú dôstojnosť.“ –zg-

Pápež František o ‚rôznosti náboženstiev‘

Vatikán, 13.3.2019 (kath.net) 024 663 – „Boh to iba povoľuje, ale on nechce zvlášť rôznosť“ náboženstiev. To vyhlásil pápež František 1. marca pri rozhovore s biskupmi Kazachstanu. Informoval o tom biskup z Astany Atanáz Schneider v rozhovore pre „LifeSiteNews“.
Táto diskusia vznikla po podpise dohody s veľkým imamom v Abu Dhabi, v ktorej sa pluralizmus a rôznosť vzhľadom na náboženstvo označujú ako „múdra Božia vôľa“. Biskup Schneider pri stretnutí k tomu priamo oslovil pápeža. A František mu dovolil, aby to aj zverejnil.
„Možno povedať, že táto veta v súvislosti s rôznorodosťou náboženstiev znamená schvaľujúcu Božiu vôľu.“

Sudca: „Vaša arogantnosť berie dych – môžete vo väzení zomrieť“ …

Pentin: „V čase, keď ho obvinili, kardinál Pell mal dohliadať na zložité vatikánske financie a vykoreniť korupciu! Je tu trvalé podozrenie, že načasovanie obvinenia nebolo náhodné …“

Melbourne, 13.3.2019 (LifeSiteNews) 024 662 – Kardinál George Pell bol 12. marca odsúdený v austrálskom Melbourne na šesť rokov väzenia za šesť údajných prípadov sexuálneho zneužívania maloletých. Kardinál neustále trvá na svojej nevine.
Sudca Peter Kidd 77-ročnému kardinálovi povedal, že asi nemôže byť prepustený po 3 rokoch a 8 mesiacoch a môže vo väzení zomrieť. Obvinenia opísal pre „Guardian“ ako „trúfalé a násilnícke“ a dodal, že kardinálova „arogancia berie dych“.
„Musieť do väzenia vo vašom veku za týchto okolností musí byť pre vás strašná situácia,“ vyhlásil sudca. „Nemuseli by ste už žiť, keď by vás mohli prepustiť z väzenia.“
Kardinála Pella dajú do prísne stráženého väzenia a kontakt so „stráženými spoluväzňami“ bude mať len v čase jedál a cvičenia, pretože „jeho bezpečnosť sa považuje za ohrozenú pre jeho profil a povahu zločinov“. A bude zaregistrovaný ako sexuálny zločinec na celý život.
Kardinál Pell od začiatku zostáva pri tom, že je nevinný. Jeho právnici podali odvolanie s tým, že rozsudok je iracionálny, „nepodložený dôkazmi“. Odvolacie konanie bude 5. a 6. júna. Pell bol obvinený z orálneho zneužitia 13-ročného chlapca zo zboru a sexuálneho zneužitia druhého po nedeľnej omši v sakristii katedrály v Melbourne v r. 1996 a zo sexuálneho zneužitia oboch v chodbách katedrály o niekoľko mesiacov. …
V predchádzajúcom súdnom konaní v septembri bol kardinál oslobodený 10 hlasmi z 12-člennej poroty.
Sudca Kidd teraz pre médiá hovoril o „arogancii, strate dôvery a zneužívaní moci“ kardinálom. Počas reči sudcu, kardinál Pell ticho sedel s paličkou v ruke na lavici obžalovaných medzi dvomi policajtami, ako napísal denník „Guardian“.
Kardinál sa dobrovoľne vrátil do Austrálie z Vatikánu, aby sa na súde preukázala jeho nevina, ako povedal.
„Z môjho pohľadu prvá epizóda v sakristii bola trúfalým a násilným útokom na dve obete. Obe obete boli viditeľne a počuteľne rozrušené počas tohto útoku,“ vyhlásil sudca Kidd.
„Vaše rozhodnutie zraniť bolo racionálnym rozhodnutím, aj keď perverzným. Iste ste boli presvedčený, že vaše obete sa nebudú sťažovať. … Tento útok, ktorý ste podľa poroty spáchali, bol v každom prípade taký arogantný, že to berie dych. Ako arcibiskup ste mali istý vzťah s chlapcami v zbore. Chlapci vlastne spievali, aby vás potešili ako arcibiskupa. Chlapci boli najbezmocnejšími a najpodriadenejšími osobami v katedrále. Sila porušenia rovnováhy medzi obeťami a staršími dospelými cirkevnými predstaviteľmi vrátane vás ich tvrdo zasiahla.“ … Mimo súdu aj vo vašej komunite sme boli aj svedkami prejavov honu na bosorky, alebo mentality lynčovania davom vo vzťahu k vám, kardinál Pell. Také správanie rozhodne odsudzujem.“
Vatikán teraz začal vlastné kánonické vyšetrovanie obvinení voči Pellovi. Rozhodol o tom pápež František vzhľadom na vysoké postavenie kardinála Pella, ako napísal jezuitský časopis „America Magazine“.
Pellovo odsúdenie polarizovalo Austráliu – mnohí oslavujú jeho pád, no mnohí hovoria o „ničivej paródii justície“ a označujú to ako „nočnú moru pre Cirkev“, ako napísal „CruxNow“. …
Edward Pentin, vatikánsky korešpondent pre „Catholic Register“, pre austrálsku tlač povedal, že „väčšina vo Vatikáne je presvedčená, že kardinál Pell je nevinný a určite tí, ktorí s ním spolupracovali“. Pentin hovoril aj o špekuláciách vo Večnom meste, že Pell je obeťou konšpirácie, aby sa ho zbavili a pre „The Age“ povedal:
„V čase, keď ho obvinili, bol kardinál Pell zvolený, aby dohliadal na zložité vatikánske financie a vykorenil korupciu! Pell bol mimoriadne nepopulárny najmä u starej gardy Vatikánu, ktorá chce zachovať starý systém, pri ktorom sa mala veľmi dobre. Je tu trvalé podozrenie, že načasovanie obvinenia nebolo náhodné a že skryté sily sa ho takto chceli zbaviť.“

Napísal o nás rakúsky Kathpress:

Slovensko: Údiv nad predvolebným zásahom arcibiskupa

Bratislava, 13.03.2019 (KAP) 024 661 – Volebný boj na Slovensku vo voľbách prezidenta krátko pred voľbami ešte raz rázne nadobudol na sile. Mediálny rozruch spôsobila kázeň trnavského arcibiskupa Jána Oroscha v nedeľu, v ktorej frontálne zaútočil na liberálnu kandidátku Zuzanu Čaputovú a na kandidáta kresťanskodemokratického tábora Františka Mikloška. Oroschsov útok – bez uvedenia mien ale úplne jednoznačne – mieril aj na jeho predchodcu v úrade Róberta Bezáka, ako aj na bývalú premiérku a kandidátku na prezidentku Radičovú.
V homílii prenášanej na živo katolíckou televíziou TV Lux sa Orosch o Čaputovej vyjadril, že kresťan „sa nemôže nechať manipulovať a voliť kandidátov, ktorí odporúčajú mäkké drogy, eutanáziu, potraty, homosexuálne manželstvá a schvaľujú adopcie detí osobami LGBT“.
Zuzana Čaputova, ktorá je podpredsedníčkou mladej strany „Progresívne Slovensko“, ale do volieb ide ako nezávislá kandidátka, hodnotila Oroschove slová ako „posolstvo, ktoré žiaľ rozdeľuje a nespája“. „Arogancii moci“ sa doteraz dobre vodilo, „pretože slušní ľudia boli rozdeľovaní“.
Čaputová tiež zdôraznila, že nepovedala viac, ako že považuje za najlepšie, „keď deti vyrastajú s matkou a otcom“, ale ak to nie je možné, „a musia byť vychovávané v ústave, tak je lepšie, ak sú v spoločnosti dvoch milujúcich ľudí, aj rovnakého pohlavia“.
O 72-ročnom bývalom predsedovi parlamentu Františkovi Mikloškovi, ktorý kandiduje na prezidenta tretí raz, trnavský arcibiskup povedal, že „sledoval diskusiu s kresťanom katolíkom, ktorého pozná 45 rokov a ktorý teraz hovorí, „že ak dvaja muži cítia k sebe lásku, majú sa radi a založia spoločenstvo, nie je to hriech“. Kládol si otázku „ako kresťanský katolícky politik, ktorý prekonal život disidenta a všetko možné, naraz môže také niečo povedať“.
K svojmu predchodcovi, v r. 2012 zosadenému Róbertovi Bezákovi Orosch uviedol, že musí „s ľútosťou povedať, že kňazi prvého, druhého a tretieho stupňa kňazstva sa pridávajú k týmto ultra-liberálnym názorom“. „Postaviť sa do televízie a propagovať kandidátku ultra-liberálnej strany ako prezidentku je ťažký hriech.“
Orosch tým jednoznačne napadol aj kňaza Juraja Bohyníka, ktorý moderoval volebný míting Čaputovej v Žiline. Bohyník je farárom v Theresienfelde vo Viedenskej arcidiecéze a spolupracovníkom nadácie Polis, kde bola Čaputová hosťkou.
Hovorca Konferencie biskupov Slovenska, Martin Kramara, poukázal na to, že každý biskup sa vyjadruje na verejnosti „slobodne podľa vlastného uváženia“ a konferencia biskupov do ich vyjadrení nezasahuje. Predtým uverejnil iba nitriansky biskup Viliam Judák krátke stanovisko, v ktorom pripomenul úlohu kresťanov „byť kvasom“ a „predovšetkým svedectvom svojho života“ zviditeľňovať Krista. Majú ísť k voľbám a „hlasovať tak, ako nás Cirkev k tomu povzbudzuje“.
Arcibiskup Bezák kontroval výpovediam svojho nástupcu, že „si rád pozrie tie fotografie“, keď Orosch v prípade zvolenia Čaputovej bude s biskupmi pozvaný do prezidentského paláca. Či bude potom dôsledný a odmietne stretnutie?
V predošlom interview Bezák v rámci volebného boja zdôraznil, že sa nezasadzuje za adopčné právo homosexuálov a Čaputovú výslovne varoval pred tým, aby vo volebnom boji podporovala homosexualitu, lebo by to mohlo znížiť jej šance na úspech. Bezák tiež veľmi zdôrazňoval, že doba je zrelá na prezidentku.
Napínavé v každom prípade bude, aké vrstvy voličov obaja kandidáti s najlepšími preferenciami 16. marca a vo finále 30. marca dokážu najlepšie osloviť. Arcibiskup Orosch predovšetkým upresnil, koho by nechcel za víťaza, arcibiskup Stanislav Zvolenský ako predseda KBS a em. generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v spoločnom rozhovore s Marošom Šefčovičom, kandidátom najväčšej vládnej strany, ľavicovo-populistického „Smeru“, sa skôr pokúšali zistiť mieru spoločného prieniku so Šefčovičom, podpredsedom Európskej komisie. Išlo im aj o cirkevné odmietanie ideológie gender , čo však nie je agendou „Smeru“. To bolo témou aj pri rozhovore biskupov s premiérom Petrom Pellegrinim v pondelok.

Dom totálne zničený – Biblia nepoškodená!

Ani oheň ani voda Bibliu nezdolali!

Bon Secour, 13.3.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 660 – Rodinný dom Scota Byrda, otca štyroch detí z amerického mesta Bon Secour (štát Alabama), sa stal v januári obeťou plameňov. Oheň zničil úplne všetko, čo bolo v dome – s výnimkou rodinnej Biblie!
Scot Byrd reportérom, ktorí informovali o požiari, povedal, že očividne hlboko veriaci hasič vyšiel z vyhorených zvyškov domu so slzami v očiach a oznámil mu, že Biblia, ktorú vlastnil už jeho starý otec, nemá jediného fliačku po spálení.
Biblia však zostala nepoškodená nielen po ohni požiaru, ale odolala dokonca aj prúdom vody z hadíc hasičov, ktorí s požiarom bojovali! -zg-

USA: Dvaja biskupi nesmú vykonávať kňazský úrad

Washington, 13.3.2019 (kath.net/KAP) 024 659 – Biskup Michael J. Bransfield (75) minulý rok odstúpil z vedenia americkej Diecézy Wheeling-Charleston po obvineniach zo sexuálneho obťažovania dospelých a z finančných nezrovnalostí v diecéze. Odteraz už nesmie vykonávať ani kňazskú, či biskupskú službu. Nariadil to apoštolský administrátor Wheelingu a arcibiskup Baltimoru William Edward Lori, ako informovali americké médiá. Rovnaké obmedzenia po porade s Rímom dostal aj bývalý pomocný biskup Baltimoru Gordon Bennett (72).
Odstúpenie biskupa Bransfeld z Diecézy Wheeling-Charleston oznámil Vatikán v septembri minulého roka. Pápež František menoval za prechodného vedúceho diecézy arcibiskupa Loriho s poverením, aby prešetril obvinenia voči emeritnému biskupovi. Vyšetrovanie trvalo päť mesiacov a arcibiskup Lori ho podľa údajov Baltimorskej arcidiecézy viedol s pomocou tímu laických expertov. Výsledky teraz posiela do Ríma.
„Až do posúdenia týchto výsledkov Svätým stolcom som ako apoštolský administrátor nariadil, že biskup Bransfield nemá oprávnenie vykonávať kňazskú či biskupskú službu v Diecéze Wheeling-Charleston, ani v Baltimorskej arcidiecéze,“ uviedol arcibiskup vo vyhlásení.
To isté platí pre biskupa jezuitu Gordona Bennetta. Bennett bol v r. 1998 – 2004 pomocným biskupom v Baltimore a potom biskupom Diecézy Mandeville na Jamajke. V r. 2006 sa Baltimorská arcidiecéza dozvedela, že Bennett sexuálne obťažoval mladého dospelého a nahlásila to na nunciatúru vo Washingtone. V auguste 2006 Bennett – zo zdravotných dôvodov, ako sa uvádzalo – odstúpil v 60. roku života z pozície biskupa Mandeville.
V r. 2009 bol Bennett z obvinenia sexuálneho zneužívania oslobodený, ako oznámila Západná provincia amerických jezuitov podľa „Associated Press“ v pondelok. Prípad však minulý rok znova prešetrili a Kongregácia pre biskupov nariadila, že Bennett musí odstúpiť a nesmie vykonávať biskupskú službu.
Postup arcibiskupa Loriho v oboch diecézach zodpovedá smerniciam o postupe voči biskupom obvineným zo zneužívania, ktoré platia od januára v Baltimorskej arcidiecéze. Ako apoštolský administrátor ich arcibiskup Lori zaviedol aj v Diecéze Wheeling-Charleston.
Podľa spravodajskej služby „Catholic News Service“ arcibiskup Lori má v tomto úlohu priekopníka medzi americkými biskupmi. Koncom minulého týždňa oznámil podobný postup podľa „CNS“ aj bostonský arcibiskup, kardinál Sean O’Malley pre svoju arcidiecézu.

Poľsko: Biskupi slávia omšu s kardinálom Parolinom

Varšava, 13.3.2019 (KAP/KNA) 024 658 – Poľskí biskupi sa v utorok zišli na jarné plenárne zasadnutie do Varšavy – presne 100 rokov po prvom plenárnom zasadnutí Biskupskej konferencie Poľska. K tomuto jubileu navštívil toto 382. zasadnutie poľských biskupov aj vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. V stredu večer potom slávil svätú omšu, na ktorú prišiel aj poľský prezident Andrzej Duda.
Biskupi sa znova zaoberali aj spracovaním sexuálneho zneužívania v Cirkvi. Predseda KBP arcibiskup Stanislav Gadecki informoval o svojich rozhovoroch s obeťami zneužívania. Hovorilo sa aj o ďalších krokoch na ochranu detí a mládeže v Cirkvi aj v spoločnosti.
Ďalšími témami boli pastorácia mládeže a 100. výročie opätovného nadviazania diplomatických stykov Svätého stolca a Poľska. Tie sa obnovili v novembri 1918 po 123 rokoch cudzej nadvlády.
Vo štvrtok sa mala konať voľba predsedníctva KBP. Cirkevné štatúty povoľujú znovuzvolenie arcibiskupa Gadeckého (69), arcibiskupa Poznane na západe Poľska a podpredsedu arcibiskupa Marka Jedraszewského z Krakova (69). Bolo by to ich druhé päťročné obdobie v úrade.
Biskupská konferencia Poľska patrí so 155 členmi medzi najväčšie v Európe. Podľa národnej štatistiky ku Katolíckej cirkvi sa hlási asi 33 miliónov z 38,4 miliónov Poliakov. –zg-

„Historicko-kritický výklad Biblie ničí základy viery“

Düsseldorf, 12.3.2019 (kath.net) 024 657 – Historicko-kritická metóda výkladu Svätého písma ničí podľa známeho nemeckého evangelikálneho farára Ulricha Parzanya (foto) základy kresťanskej viery. Predseda fóra „Biblia a vyznanie“ podľa agentúry „idea“ na prednáške v Düsseldorfe zdôraznil, že najväčším problémom Cirkvi je, že sa na mnohých miestach spochybnili ústredné výpovede viery. Už sa neuznáva autorita Svätého písma ako Božieho slova. Podľa Parzanyho okrem toho mnohí predstavitelia Cirkvi už nie sú toho názoru, že Ježiš Kristus je jedinou cestou ku spáse. Tiež spochybňujú, že Boh skrze smrť na kríži a vzkriesenie svojho Syna zmieril svet so sebou. Historicko-kritický výklad Biblie pripravil pre tento vývoj pôdu, ako uviedol Parzany. Podľa tejto metódy sa napríklad reč a konanie Boha už nepovažuje za historickú skutočnosť. To isté platí pre ústredné výpovede o živote a Ježišovej náuke. Tak napríklad panenstvo Panny Márie po pôrode Ježiša, zázračné uzdravenia a vzkriesenie Krista sa považujú za legendy!
Parzany vyzval cirkvi, aby slová Svätého písma znova uznali ako smerodajné pre vieru a život všetkých kresťanov. –zg-

Pápež František končí šiesty rok pontifikátu

Vatikán, 12.3.2019 (KAP – Roland Juchem) 024 656 – Pred rokom, keď celý svet hľadel na päť rokov pápeža Františka, vrátil sa práve z Čile muž, ktorý jeho pontifikát podstatne ovplyvňuje. Františkov mimoriadny vyšetrovateľ arcibiskup Charles Scicluna položil pápežovi na stôl 2300-stránkovú správu o čilskom škandále zneužívania – pre Bergolia ako zážitok zázraku v Damasku.
Pápež písal o „bolesti a hanbe“, priznal vlastné chyby a citoval čilských biskupov na krízové stretnutie do Ríma po tom, čo sám mal niekoľko dní tri obete zneužívania ako hostí u seba. Nasledovalo prepustenie bývalého washingtonského arcibiskupa McCarricka z hodnosti kardinála, potom prišla správa Veľkej poroty – Grand Jury z americkej Pennsylvánie o ututlávaní tisícky škandálov zneužívania, aj list pápeža „Božiemu ľudu“ k škandálu sexuálneho, duchovného a mocenského zneužívania v Cirkvi.
Františkova aj tak citlivá cesta do Írska bola zatienená obvineniami bývalého nuncia v USA arcibiskupa Vigana. Ten kritizoval dlhoročné ignorovanie a nedostatočné riešenie prípadu McCarricka a jeho hriešne správanie. Hoci sa to týkalo najmä rokov pred Františkom, Vigano a jeho podporujúce internetové platformy zamerali obvinenia na Františka.
V polovici februára sa potom z „Jeho Eminencie“ stal už iba „Mr. McCarrick“. Krátko na to sa konal krízový summit predsedov biskupských konferencií a významných rehoľných predstavených o zneužívaní a ochrane detí sledovaný celým svetom.
Vôľa bojovať proti zneužívaniu Františkovi nechýba. Slabosti prejavuje skôr v oblasti správy. Výnosom „Ako milujúca matka“ vytvoril František síce po prvý raz právny podklad, aby bolo možné zosadiť biskupov pre nevhodný prístup k prípadom zneužívania. No už tri roky čaká Rímska kúria na smernice výkonu tohto podkladu. Až na arcibiskupa z Guamu Vatikán doteraz nemohol uviesť nijakého hodnostára Cirkvi, ktorý by bol kvôli tomu zosadený.
Aké následky budú mať najnovšie rozsudky voči kardinálom Pellovi a Barbarinovi pre škandál zneužívania, ktorý arcibiskup Georg Gänswein označuje ako „11. september Cirkvi“, určuje mediálne vnímanie pontifikátu Bergolia.

Nové aliancie
Hrozí teda, že morálne vedenie požadované od Františka na mnohých miestach a ako aj ním zrozumiteľne formulované posolstvá nádeje, ktoré sa od neho očakávajú, vyblednú. Napriek tomu diplomati, politici, náboženskí predstavitelia aj vedci si vo Vatikáne podávajú kľučky. Čo hľadajú a ponúkajú, sú aliancie a fóra pre veľké výzvy tejto doby: klimatické zmeny, obchod s ľuďmi, migrácia, nespravodlivosť, globalizácia … Do toho chce František zapojiť aj iných náboženských predstaviteľov a stáva sa navidomoči ekumenicko-náboženským hovorcom.
Stretnutia s protestantskými kresťanmi v švédskom Lunde v r. 2016 a Ženeve 2018 k tomu patria rovnako, ako stretnutie s moskovským patriarchom Kyrilom v Havane a inými východnými cirkvami v júli 2018 v Bari. Zbližovanie s islamom v r. 2017 v Káhire ako aj vo februári v Abu Dhabi a zakrátko v Maroku, sa u nás stretáva s menším záujmom, no zato je o to veľký záujem v islamskom svete. Dokument o bratstve, ktorý podpísal František s veľkým imamom al-Tayyebom v Abu Dhabi, sa považuje za smerodajný míľnik v kresťansko-islamskom dialógu.
Výsledok iného diplomatického manévrovania zatiaľ chýba – predbežná dohoda s Čínou o menovaní biskupov a zriaďovaní diecéz. Viac ako 10 rokov sa rokovalo a koncom septembra videli obe strany príležitosť aspoň niečo vyjasniť. František sa zdá byť prvým pápežom, ktorého v Ázii obsiahlejšie a serióznejšie vnímajú. Sprostredkovacie úsilie Vatikánu vo Venezuele, Nikarague, či Strednej Afrike mali doteraz len mierny úspech.

Ďalšia synoda sa týka Amazonskej oblasti
Inak zostáva František verný svojmu programovému dokumentu „Evangelii gaudium“. K tomu patrí konanie a vlastná zodpovednosť všetkých pokrstených. Jeho kritika klerikalizmu cieli aj na nesamostatnosť a mentalitu konzumu mnohých laikov. Preto buduje synodálne cesty Cirkvi: stretnutím o manželstve a rodine 2014/2015, o mládeži 2018 a o Amazonii 2019.
Pritom sa však aj zviditeľňuje často požadovaná transparentnosť a otvorenosť vo Vatikáne. Za nového tlačového hovorcu prebieha všetko pružnejšie a rýchlejšie. Zostáva otázka, koľko vplyvu dostanú ľudia v médiách vo Vatikáne. Šéf médií Ruffini, prvý laik vo vedení orgánu kúrie, sedí pri oficiálnych pápežových príhovoroch ešte zreteľne za svojimi kolegami biskupmi a kardinálmi.
V siedmom roku Františkovho pontifikátu je na programe predbežné ukončenie reformy kúrie. Od februára má Vatikán post oficiálneho poverenca pre korupciu, kto na toto miesto príde, sa zatiaľ nevie. Pre dlhú neprítomnosťou kardinála Pella zostáva stáť aj reforma financií. Ďalšie opatrenia po summite o zneužívaní nasledujú po troche, cirkevno-právneho poradcu k postupu pri podozreniach zo zneužívania pre biskupov, ktorí tento problém doteraz málo riešia, je treba údajne ešte preložiť.
V liste čilským biskupom vyjadril František presvedčenie, že škandál zneužívania je šanca, „znovu dosiahnuť dôveru v Cirkev“. Väčšou sa táto šanca v ostatných 11 mesiacoch nestala, ale ešte nie je ani celkom zmarená.

Na pápežských exercíciách aj sporný biskup Zanchetta

Vatikán, 12.3.2019 (kath.net) 024 655 – Medzi účastníkmi exercícií s pápežom Františkom je očividne aj sporný argentínsky biskup Gustavo Zanchetta. Informuje o tom „The Catholic Herald“. Tohto biskupa už celé týždne vyšetruje argentínska štátna prokuratúra pre podozrenie zo sexuálneho zneužívania. Podľa médií sa mali nedávno nájsť na jeho smartphone fotografie homosexuálov, ako aj jeho vlastné nahé selfie. Vatikán sa k obvineniam voči biskupovi nevyjadruje.
Biskup Zanchetta odstúpil z vedenia diecézy Oran a dostal extra pre neho vytvorené miesto v pápežskej správe majetku vo Vatikáne, ako aj bydlisko v Dome sv. Marty – teda pod jednou strechou s pápežom. Zanchetta je považovaný za duchovné dieťa a priateľa pápeža Františka, ktorý býval jeho spovedníkom. Oficiálnu sťažnosť na Zanchettu z r. 2016 podpísali o. i. dvaja bývalí vikári biskupa, aj rektor kňazského seminára v Orane a list poslali nunciovi. V súčasnosti musel Zanchetta už zanechať aj svoj úrad vo Vatikáne.

Vatikán vyhlásil: Nijaké hostie z juky

Vatikán, 11.3.2019 (kath.net) 024 654 – Nie sú plány, že sa počas synody biskupov o Amazonii bude diskutovať o zmene matérie na výrobu hostií. Vyhlásil to druhý sekretár generálneho sekretariátu Synody biskupov 8. marca pre CNA.
Brazílsky jezuita totiž v interview pre „Crux“ povedal, že by sa na synode mohlo diskutovať o tom, že pri slávení Eucharisitie by samohlo namiesto zvyčajného chleba v oblasti Amazonky používať hostie z juky. Fabene jasne povedal, že to nie je v prípravnom dokumente a teda to nebude nijakou témou na synode.

Nemecko: „Allahu akbar!“ na bohoslužbe za obeť vraždy

Worms, 11.3.2019 (kath.net) 024 653 – V Dóme v nemeckom Wormse v Diecéze Mainz sa 9. marca sa konal smútočný obrad za nemeckú obeť vraždy Cynthiu R., ktorá bola pri spore ubodaná na smrť bývalým priateľom odmietnutým azylantom Ahmedom T. Na smútočnom pochode a obrade sa zúčastnilo asi 500 ľudí.
Pri ekumenickej bohoslužbe došlo k neslýchanému incidentu. Muž vo veku 29 rokov z Pakistanu narušil smútočný obrad výkrikom „Allahu akbar“ a s rozprestretými pažami sa postavil do priestoru oltára, ako informovali svedkovia pre SWR. Polícia muža zatkla a neskôr znova prepustila. Vyšetruje ho na slobode za rušenie náboženského obradu. Vrah Cynthie sa už v minulosti dopustil početných deliktov ako ublíženia na zdraví, drogy, hrozby a obmedzovanie slobody. –zg-

Kardinál Pell odsúdený na šesť rokov väzenia

Melbourne, 13.3.2019 (kath.net) 024 652 – Na šesť rokov väzenia odsúdil súd v Melbourne kardinála Georgea Pella (77). Vynesenie rozsudku voči kardinálovi Georgeovi Pellovi na živo prenášala televízia. „Záverečné poznámky sudcu Petra Kidda sa budú v záujme otvorenej justície vysielať na živo,“ citovali médiá súdneho hovorcu.
Kardinála Pella uznala porota v decembri za vinného, že v r. 1996 ako arcibiskup sexuálne zneužil 13-ročného chlapca a druhého sexuálne obťažoval. Pellov obhajca ohlásil odvolanie – odvolací proces by sa mohol začať v júni.
Mnohé renomované osobnosti zo spoločnosti aj Cirkvi, ako aj niektorí mediálni pracovníci vyjadrili však značné pochybnosti, čo sa týka viny kardinála Pella. –zg-

USA: Teológ vidí v kauze Pella novú Dreyfusovu aféru

Washington-Melbourne, 9.3.2019 (kath.net/ KAP) 024 651 – Odsúdenie kardinála Georgea Pella (foto) na základe výpovede jedinej „obete“ viedlo k prudkým diskusiám nielen v Austrálii. Niektorí komentátori kritizovali vyhlásenie kardinála za vinného a deklarovali jeho nevinu. Často sa pokúšali aj podrobne vysvetliť, prečo k jeho previneniam vôbec nemohlo dôjsť.
Známy americký teológ a publicista George Weigel v komentári pre týždenník „Denver Catholic“ z nedele napísal, že odsúdenie Pella za „historické sexuálne zneužívanie“ je „Dreyfusovou aférou tejto generácie“. Odvolal sa tak na predsudkami vedený proces proti židovskému francúzskemu generálovi po r. 1890.
Predsudky sprevádzali podľa Weigela aj Pellov proces:
„Odkedy toto obvinenie pred jeden a pol rokom vzniesli, obklopuje prípad atmosféra verejnej hystérie podnecovaná sekularistickým anti-katolicizmom. Túto hystériu ešte zosilňuje celosvetová kríza Cirkvi kvôli sexuálnemu zneužívaniu, hoci kardinál Pell bol popredným austrálskym biskupom, ktorý proti zneužívaniu rázne postupoval.
Preto je nepredstaviteľné, že táto verejná atmosféra podobná tej Dreyfusovej oba Pellove procesy celkom neznetvorila. Hoci sa súdne konania viedli so zákazom spravodajstva, iracionálnosť a jed šírené médiami boli už predtým úspešné.“
Weigel pripomenul aj správy o pojednávaní s prísediacimi na jeseň, ktoré sa skončilo 10 hlasmi za oslobodenie Pella proti 2 hlasom. „Druhý proces sa však k úžasu mnohých skončil všetkými 12 hlasmi za vyhlásenie kardinála za vinného! To sa stalo, hoci výpovede žalobcu nikto nepotvrdil, hoci sa úplne jasne ukázala nekompetentnosť polície pri prehliadke údajného miesta činu a hoci obhajoba kardinála preukázala, že by sa v starostlivo stráženom priestore Katedrály Panny Márie v Melbourne muselo stať až desať vecí, aby obžaloba mohla zodpovedať pravde!“
Kardinál Pell, ktorý sedí vo väzení a čaká na nový proces, sa proti „neoprávnenému a nespravodlivému odsúdeniu odvolá“, ako je presvedčený Weigel. „Treba dúfať, že odvolacia porota bude toho názoru, že Pellovo odsúdenie je tým, čo austrálske právo označuje ako ‚nezabezpečený rozsudok‘, teda ako rozhodnutie, ktoré porota nemohla vyniesť už čisto na základe rozumových úvah“. –zg-

Vatikánsky teológ o homosexualite a klerikalizme

Vatikán, 9.3.2019 (kath.net/LSN/jg) 024 650 – „Homosexualita je príčinou krízy zneužívania v Katolíckej cirkvi a najmä názor, že homosexuálne vzťahy dospelých nie sú hriechom!“ Povedal to známy vatikánsky teológ Mons. Nicola Bux (foto) v interview pre talianske noviny La Verità.
„Prevažný podiel prípadov sexuálneho zneužívania kňazmi je homosexuálnej povahy – asi 80 percent. Tu hovoriť o klerikalizme a pedofílii je rovnaké, ako keby sme pred tým týčili stenu zahmlievania. Klerikalizmus je dnes vyhýbaním sa konfrontácii a diskusii s kardinálmi, ktorí bránia katolícku vieru – tú, ktorá bola tradične odovzdávaná od čias apoštolov,“ povedal Mons. Bux.
Súčasne zastával postoj, že podiel homosexuálov medzi duchovnými je menší, ako verejnosť predpokladá. Skúmanie Kongregácie pre klérus zistilo, že je to menej ako 2 percentá, ako povedal teológ a zdôraznil: „Prehnané čísla, ktoré šíria médiá, sú súčasťou propagandy na presadzovanie normalizácie homosexuality v Cirkvi!“
Mons. Nicola Bux je poradcom Kongregácie pre kauzy svätých a profesorom liturgických vied a teológie sviatostí na teologickom inštitúte v talianskom meste sv. Mikuláša – Bari. –zg-

Rusko: Požehnali tretí najväčší kríž sveta

Moskva, 9.3.2019 (kath.net/ KAP) 024 649 – V sibírskej metropole Krasnojarsk požehnali 47 metrov vysoký pamätný kríž – najväčší v Rusku. Požehnanie kríža vykonal miestny pravoslávny metropolita Panteleimon (Kutovoj), ako informovala informačná služba „Pro Oriente“ s odvolaním sa na agentúru Tass.
Obrovský z cele zhotovený byzantský pamätný kríž na voľnom priestranstve je tretí najväčší na svete. Kto sa blíži k sibírskej metropole lietadlom, vlakom, či autom vidí ako prvé toto obrovské stavebné dielo. Na celom svete je vyšší iba v roku 2010 postavený osvetlený oceľový kríž v Libanonských horách (74 m) a miléniový kríž v severomacedónskom Skopje (66 m). Náklady na stavbu kríža sa hradili výlučne zo zbierok.
Metropolita Panteleimon označil kríž ako symbol lásky k blížnemu, „kreatívnej sily“ pre otčinu a zdôraznil: „Kríž je svetlom morálky. Všetci ľudia sú deťmi pokoja a lásky k blížnemu. Pre Rusko je dôležité, aby zostalo národom, ktorý si pripomína svoju históriu, svoju kultúru a svoju spiritualitu.“ –zg-

Konferencia: „Globálny svetový poriadok versus kresťanstvo“

Traja známi kardináli na „Rome Life Forum“

Rím, 8.3.2019 (LifeSiteNews) 024 648 – Tohoročná konferencia „Rome Life Forum“ v Ríme na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského (Angelicum), sa bude konať 16. – 17. mája a za ňou bude nasledovať každoročný Pochod za život v Ríme v sobotu 18. mája.
Téma tohoročnej konferencie znie:
„City of God vs. City of Man – Global One World Order vs. Christendom” –
„Mesto Boha versus mesto sveta – Globálny svetový poriadok versus kresťanstvo.
Konferenciu organizujú združenia pre rodinu a ochranu nenarodených detí: Associazione Famiglia Domani (Italy), Family Life International New Zealand, LifeSiteNews, a Society for the Protection of Unborn Children (UK).
Podujatie sa koná v búrlivej dobe nielen v Katolíckej cirkvi, ale aj vo svete. Populistické a nacionalistické hnutia povstávajú na protest proti liberalizmu a multikulturalizmu. Počas svojho pontifikátu pápež František vítal u seba vatikánskych radikálnych enviromentalistov a aktivistov kontroly populácie z OSN. Vyzval tiež národy, aby stavali mosty a nie múry.
Avšak preláti ako kardinál Robert Sarah a biskup Atanáz Schneider vidia príliv migrantov do Európy ako úmyselne riadený pokus mocných pro-globalistických jednotlivcov, ktorí chcú podkopať kresťanské dedičstvo Európy. Na konferencii vystúpia na naliehavé aktuálne témy:
Kardinál Raymond Burke (USA), kardinál Walter Brandmüller (Nemecko), kardinál Willem Eijk (Holandsko), páter Kevin O’Reilly OP (Angelicum, Taliansko), Dr. Alan Fimister (UK/USA), Prof. Roberto de Mattei (Nadácia Lepanto, Taliansko), Steven Mosher (Inštitút pre výskum populácie, USA), Anthony Murphy (Catholic Voice, Írsko), John-Henry Westen (LifeSiteNews, Kanada).
„Rome Life Forum“ je otvorené všetkým, ktorí sú významnými aktivistami v oblasti hnutia ochrany života a rodiny, aj hnutia obrany a šírenia katolíckej morálky a sociálnej náuky. Viac informácií na click here. Program konferencie sa zverejní v budúcich dňoch. Predchádzajúce akcie na: 2018, 2017, 2016, 2015.

USA: Kostol vyhorený – Biblie a kríže neporušené!

USA, Daniels, 7.3.2019 (LifeSiteNews) 024 647 – Kostol v štáte Západná Virgínia v USA v noci na nedeľu zhorel v plameňoch. Šokovaní hasiči zistili, že Biblie a kríže zostali úplne neporušené!
Hasiči opísali žiaru ohňa takú veľkú, že sa sami museli z budovy stiahnuť. „Napriek tomu práve Biblie, ale aj kríže boli plameňov ušetrené. A nezranil sa ani jeden hasič!“
„Ani len jediná Biblia, ani jediný kríž neboli čo len poškodené! Ani jediný hasič sa nezranil! Napriek všetkým skúsenostiam s ohňom, ktoré som mal za ostatných 20 rokov nebola poškodená ani jedna Biblia, stránky sa dajú všetky dobre čítať. Ukazuje to, že Božie slovo je mocnejšie ako diablov oheň a jeho nenávisť a vôbec nezáleží od toho ako veľmi sa rozpáli!“ napísal jeden hasič na Facebook. Tento komentár získal vyše 9000 reakcií.
Cirkev „Freedom Ministries Church“ sa nachádza v horskom mestečku Daniels, v Západnej Virgínii, ktoré má asi 2000 obyvateľov a je vzdialené asi 65 míľ od hlavného mesta Charleston.
Nie je to však jediný prípad! V Alabame v januári zhorel rodinný dom a požiar zničil všetko okrem Biblie otca rodiny. Podobne v Oklahome v decembri muž objavil svoju nepoškodenú detskú Bibliu v pozostatkoch svojho zhoreného nákladného auta.
„Máme dnes ráno ťažké srdce, náš kostol minulú noc zhorel. Budeme ho musieť znova postaviť, ale my to zvládneme. Budeme bojovať proti nepriateľovi a nedovolíme mu, aby nás porazil. Prosíme, spojte sa s nami v modlitbe. Chceme sa zísť a modliť sa za nášho pastora a za našu cirkevnú rodinu! Môžeme len ako vždy povedať, že naša cirkev je plná lásky a vzájomnej podpory. Milujeme vás! Uprostred dymu môžete vidieť Ježiša! On tu bol s nami! Naša cirkev nie je zničená, my sa nevzdávame!“ napísali predstavení cirkvi.

Betlehem nový člen „Svätýň Európy“

Viedeň, 8.3.2019 (KAP) 024 646 – Betlehem bol ako mimoriadny člen prijatý do združenia „Svätyne Európy“, ktoré združuje najdôležitejšie európske mariánske svätyne.
„Betlehem je kolískou kresťanstva. Jeho prijatie má byť znamením pokoja ponad hranice Európy,“ oznámilo združenie 8. marca na pracovnom zasadnutí v portugalskej Fatime. Toho sa preto zúčastnil aj starosta Betlehema Anton Salman.
Združenie založené v r. 1996 zlučuje pútnické miesta ako Mariazell (Rakúsko), Altötting (Bavorsko), Fatima (Portugalsko), Loreto (Taliansko), Lourdy (Francúzsko) a Čenstochová (Poľsko). Od r. 2017 je jeho členom aj švajčiarske Einsiedeln. –zg-
(www.shrines-of-europe.com)

Moslimovia berú deti zo škôl kvôli výuke o LGBT

Londýn, 7.3.2019 (LifeSiteNews) 024 645 – Progresivisti vo Veľkej Británii prvý krát dostávajú sériu nepríjemných lekcií. Nie všetci migranti totiž schvaľujú ich hodnoty! V Birminghame podľa novín The Guardian zrušili program výuky o LGBT na základnej škole Parkfield po tom, čo nahnevaní rodičia vzali zo školy 600 žiakov! Vyhlásili, že ich deťom „vymývajú mozgy výukou, ktorá podkopáva ich rodičovské práva a agresívne napomáha homosexualitu“! Väčšina týchto rodičov boli moslimovia.
Zástupcu riaditeľa Andrewa Moffata, ktorý je gej a žije s mužom, rodičia obvinili z pokusov vnucovať deťom vlastné názory o LGBT pomocou programu „No Outsiders“ (Žiadni outsideri). Deti vo veku 4-11 rokov museli počúvať príbehy z kníh ako „Mommy, Mama, and Me“ (Mamina, mama a ja) ako aj „King & King“ (Kráľ a kráľ) o partnerstvách rovnakých pohlaví.
Fatima Shahová, matka, ktorá prvá protestovala proti výuke, vybrala 10-ročnú dcérku zo školy a vyhlásila, že deti v tomto veku sa nemajú učiť o LGBT a povedal:
„Nie sme skupina nejakých homofóbnych matiek. Jednoducho cítime, že tieto hodiny výuky sú nevhodné. Niektoré témy sú len pre dospelých, sú veľmi zložité a deti sú zmätené.“
Nespomenulo sa však, že deti sú zmätené, lebo ich učia niečo úplne iné o LGBT ako ich rodičia, čo je bojom o morálne hodnoty. Vie to každý, ale sotva sa to spomína.
Matka 4-ročného dieťaťa Mariam Ahmedová zasa hovorí: „V programe je deväť častí a oni sa sústreďujú iba na jednu – homosexualitu, čo je nesprávne. Nie je to preto, že sme moslimovia, sú tu aj kresťania.“
Otec Abdul Ma vyhlásil: „To je vymývanie mozgov. Vodíme sem deti, aby mohli byť učiteľmi, alebo právnikmi a nie aby sa učili o tom, ako byť gejom či lesbou.“
A Razina Mahmoodová dodáva: „Toto nie je nič iné ako indoktrinácia našich detí.“ …

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *