Dobrým kresťanom aj bez svätej omše?

Podľa pápeža Františka nemôže byť kresťan len “dobrým človekom” a pritom sa nezúčastniť nedeľnej omše. Dôvodom je to, že práve omša je slávením eucharistie, ktorá poskytuje potrebnú výživu pre skutočný každodenný život evanjelia.

„Ako reagovať na tých, čo hovoria, že nie je potrebné ísť na omšu v nedeľu, lebo je podľa nich dôležitejšie žiť dobre alebo milovať vlastných susedov?“  Pápež dáva odpoveď: „Je pravda, že kvalita kresťanského života sa meria schopnosťou milovať,“ povedal Ježiš v evanjeliu. „Ale ako môžeme žiť evanjelium bez potrebnej sily, ktorú nájdeme v nevyčerpateľnom prameni eucharistie nedeľu za nedeľou?“

Takto pápež František pokračoval vo svojej týždennej katechéze s témou omše a eucharistie, pričom sa zameral na dôvody, prečo musíme chodiť každú nedeľu na omšu. “Hoci ide o cirkevné prikázanie, ono samotné však nestačí. Musíme ísť hlbšie: my kresťania potrebujeme účasť na nedeľnej omši, pretože iba s milosťou Ježiša Krista a jeho živou prítomnosťou v nás a medzi nami môžeme uskutočňovať jeho prikázania a byť jeho dôveryhodnými svedkami,“ dodal. “Eucharistia a omša, sú našou silou pre každodenný život. Bez nej sú kresťania ovládaní únavou každodenného života. Sme často strávení obavami a strachom, ale toto jedno stretnutie v týždni je príležitosťou, pri ktorej nám Kristus dáva silu prežívať každý deň s odvahou a nádejou.”

František objasňoval, ako nám účasť na eucharistickom spoločenstve s Ježišom tu na zemi pomáha predvídať nebesia, kde bude „nedeľa bez západu slnka”, a nebudú žiadne slzy ani smútok alebo bolesť, ale len „radosť v plnom a večnom živote v Pánovi.“

“V nedeľnej omši odpočívame od týždennej práce, a tak sa učíme klásť dôveru v Otca, nie v pozemské veci,” povedal pápež. “Ak sa zdržíme zbytočnej práce v nedeľu, pomôže nám to žiť vlastnú identitu synov a dcér Božích a nebudeme tak ako otroci.”

Pápež tiež poznamenal dôležitý atribút omše: “Kresťania nechodia na omšu, aby dali niečo Bohu, ale aby sme od neho dostali to, čo skutočne potrebujeme. Toto poznanie je súčasťou modlitby z rímskeho misálu, kde sa v modlitbe k Bohu hovorí: ‘Lebo hoci ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa prijímaš naše vďaky, pretože nás nesmierne miluješ. Naše chvály nepridávajú nič k tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista.’“povedal pápež.

Nakoniec poznamenal, že existujú niektoré kresťanské komunity, ktoré nedokážu každú nedeľu sláviť omšu, ale sú nestále povolaní zhromažďovať sa v modlitbe, počúvať Slovo Božie a tak zvyšovať túžbu po eucharistii.

“Alternatívne existuje mnoho sekularizovaných spoločností, ktoré úplne stratili kresťanský zmysel pre nedeľu,” povedal.

“V tomto prípade musíme pomôcť oživiť a zotaviť význam tohto dňa, ktorý by mal byť slávený s radosťou, v spoločenstve a v solidarite ako deň odpočinku, ktorý obnovuje dušu i telo.“

Zdroj: Verim.sk, Obrázok: Modlitba.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *