Žalm 91 – Pod ochranou Najvyššieho

Dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch. (Lk 10, 19)
Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *
    a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi: 
    Ty si moje útočište a pevnosť moja; *
    v tebe mám dôveru, Bože môj.
Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *
    a zo zhubného moru.
Svojimi krídlami ťa zacloní *
    a uchýliš sa pod jeho perute.
Jeho pravda je štítom a pancierom, *
    nebudeš sa báť nočnej hrôzy,
ani šípu letiaceho vo dne, 
    ani moru, čo sa tmou zakráda, *
    ani nákazy, čo pustoší na poludnie.
I keď po tvojom boku padnú tisíce 
    a desaťtisíce po tvojej pravici, *
    teba nezasiahne.
Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *
    a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.
Lebo tvojím útočišťom je Pán, *
    a za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
Nestihne ťa nijaké nešťastie *
    a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *
    aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.
Na rukách ťa budú nosiť, *
    aby si si neuderil nohu o kameň.
Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *
    leva i draka rozšliapeš.
Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *
    ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.
Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším 
    a budem pri ňom v súžení, *
    zachránim ho i oslávim.
Obdarím ho dlhým životom *
    a ukážem mu svoju spásu.

Sláva Otcu i Synu *
i Duchu Svätému.
Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky *
i na veky vekov. Amen.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *