Invokácie s biblickými citátmi

Vzdávajme vďaky živému Bohu,
ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 
(1 Kor 15,57)
Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Ježiša Krista medzi nami,
lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov,
         ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.
(Zjv 12,10)
S nami je Pán zástupov, lebo vidíme,
aké úžasné veci vykonal na zemi.               (Ž 46,9)

Baránok Boží, tebe patrí sláva a moc, lebo si bol zabitý, a iba ty si hoden
prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.                                                     
(Zjv 5,12)

Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!                                                    (Lk 17,13)
Pane, zachráň ma!                                                                              (Mt 14,30)
Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov!                                       (Mt 15,22)
Verím. Pomôž mojej nevere!                                                             (Mk 9,24)
Dcérka mi umiera. Poď, vlož na ňu ruky, aby ozdravela a žila.        (Mk 5,23)
Učiteľ, priviedol som k tebe svojho syna, posadnutého nemým duchom. (Mk 9,17)
Učiteľ, aby som videl!                                                                        (Mk 10,51)
Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny.                                  (Lk 5,8)
Pán môj a Boh môj!                                                                            (Jn 20,28)
Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.                           (Jn 21,17)
Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života.            (Jn 6,68)
Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil.                      (Lk 24,29)

Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!           (Lk 23,42)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *