Za Slovensko pred Eucharistiou, VII. a X. prikázanie (adorácia)

(VII. a X.PRIKÁZANIE)

Námet odprosujúcej pobožnosti na prvý piatok mesiaca 5.8.:

A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje. Buďte teda, bratia, trpezliví až do Pánovho príchodu. Pozrite: aj roľník čaká na vzácnu úrodu zeme a trpezlivo čaká, kým nedostane včasný i neskorý dážď. Buďte aj vy trpezliví a posilnite si srdcia, lebo Pánov príchod sa priblížil. Nesťažujte sa, bratia, jeden na druhého, aby ste neboli odsúdení. Hľa, sudca stojí predo dvermi.                                                                                                       (Jak 5,1 – 9)

 Chválim ťa, Bože že si nás stvoril z lásky a ustanovil si človeka za pána všetkého a povolal si ho, aby vládol nad zvieratami i celým stvorenstvom. Avšak my sme skrze hriech zatúžili po nezávislosti od teba a zabudli, že poriadok stvorenia odzrkadľuje tvoju lásku. Dobro a lásku sme vymenili za egoizmus a mysliac si, že sme neobmedzenými vládcami všetkého, ničili sme našu planétu i vzájomné vzťahy medzi sebou navzájom. Koľkokrát sa nám skrze stvorenie znova prihováraš a pozývaš, aby sme sa rozpamätali na tvoje povolanie starať sa o všetko okolo nás. My však, nevšímavo nedbáme na našu zodpovednosť a aj preto ťa chceme v tejto chvíli odprosovať za hriechy sebectva vo vzťahu k stvoreniu i sebe navzájom.

 • že sme majetok a túžbu po ňom povýšili na zmysel nášho života, odprosujeme ťa, Pane Ježišu.
 • za túžbu po majetku, ktorá ovláda ľudské srdce, OŤPJ
 • že pozemské dobrá sme si nevážili, OŤPJ
 • za prácu, ktorá sa stala novým bôžikom, OŤPJ
 • že sme zabúdali na právo na súkromné vlastníctvo, OŤPJ
 • že sme zveľaďovali spoločné dobrá na úkor osobného vzťahu a duchovného života, OŤPJ
 • za krádeže a neoprávnené prisvojovanie si cudzieho majetku, OŤPJ
 • že sme si ľahkovážne nechávali požičané veci a zabúdali ich vrátiť skutočnému majiteľovi, OŤPJ
 • za daňové podvody a krátenie daní, OŤPJ
 • za to, že peniaze sa stali bôžikom, ktorému sa klaniame, OŤPJ
 • za nevyplácanie zaslúženej mzdy a platu robotníkom a pracovníkom, OŤPJ
 • za nadbytočné zvyšovanie cien za účelom zisku, OŤPJ
 • za každú zanedbanú a zle vykonanú prácu, OŤPJ
 • za daňové úniky a falšovanie faktúr, OŤPJ
 • za nadmerné plytvanie prírodnými zdrojmi, OŤPJ
 • za ľahkovážny prístup k hazardu a jeho podporovanie, OŤPJ
 • za hriechy gamblerstva a stávkovanie, ktorými okrádame rodinu, OŤPJ
 • za prehnanú starostlivosť o zvieratá na úkor detí, OŤPJ
 • že sme nepestovali čnosť miernosti vo vzťahu k stvoreným veciam, OŤPJ
 • že sme nedokázali vnímať vzájomnú solidaritu vo vzťahu k chudobnejším, OŤPJ
 • že zisk sme povýšili nad človeka, OŤPJ
 • že v túžbe „mať“, sme zabudli „byť“, OŤPJ
 • že v túžbe za hromadením majetku zabúdame na oddych a pracujeme aj v nedeľu, OŤPJ
 • za prehnanú lásku k bohatstvu namiesto chudobným, OŤPJ
 • za zanedbávanie skutkov telesného i duchovného milosrdenstva, OŤPJ
 • že radšej „kŕmime“ bohatých ako chudobných, OŤPJ
 • za chamtivosť pri nadobúdaní potrebných vecí k životu, OŤPJ
 • za závisť vo vzájomných vzťahoch, OŤPJ
 • že sme zabúdali na chudobu ducha a srdca, OŤPJ
 • za nezriadenú žiadostivosť k veciam a majetku, OŤPJ
 • že sme zabúdali na ochranu životného prostredia devastovali sme ho v honbe za užívaním si, OŤPJ
 • za plytvanie potravinami a prírodnými zdrojmi, OŤPJ
 • že sme zabúdali, že nie sme majiteľmi, ale správcami zeme, OŤPJ

 

 Milosrdný Ježišu, prijmi toto odprosenie a obmy svojou krvou nás, naše rodiny, deti, celé Slovensko i našu planétu. Nech tvoja presvätá krv zmyje viny slovenského národa, predkov našich rodín i každého jedného z nás. Daruj nám silu zodpovedne pristupovať k stvoreným veciam a s láskou a vzájomnou úctivosťou aj k sebe navzájom. Obnov skrze Svätého Ducha poriadok v medziľudských vzťahoch a daj, aby sme mali úctu k celému stvoreniu, ktoré odzrkadľuje tvoju lásku. Zapáľ naše srdcia väčšou láskou a zodpovednosťou voči budúcim generáciám ľudstva a premieňaj nás, aby sme boli skutočnými správcami, ako si nás stvoril, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *