Život Cirkvi vo svete 44-45/2021

Obsah

František príde do Assisi pred Svetovým dňom chudobných

Kardinál Ayuso: Náboženstvá majú byť nositeľmi pokoja

Objavil sa dôverný list z Vatikánu k starému obradu omše

Poľskí biskupi odsudzujú zneužívanie ľudskej tragédie Bieloruskom

Biskup Barron: „Rovnosť, diverzita, inklúzia nie sú absolútne hodnoty“

Prieskum ukazuje veľké rozdiely vo viere u kňazov

Česť Adonai – Betlehem: Vianočný muzikál sa víta s nadšením

Žaloba na Bidenovu vládu pre podporu potratov

USA: Vyše 20 štátov žaluje Bidena za povinné očkovanie

USA: Prvá dáma po školách propaguje očkovanie detí od 5 rokov

Virgínia: Ochrankyňa života zvolená za vice-guvernérku

New Jersey: Prekvapivé víťazstvo ochrancu života

Nemecko: Ostrá kritika mlčania cirkví k potratom!

Veľká Británia: Biskup prorokuje mnohé boje za ochranu života

Biskup Strickland: ‘Potratili sme Boží plán’

Biskup Strickland: „František musí tento zmätok vyjasniť“

USA: Biskupi plánujú veľké „obrodenie Eucharistie“

Španielsky biskup: Biden manipuluje pápeža Františka

Biskup z USA: ‚Obávam sa, že Cirkev stratila prorocký hlas’

Biden: ‚Pápež povedal, aby som naďalej prijímal Eucharistiu‘

Afganec vypratal evanjelický kostol pre nepravú vieru!

Vatikánske jasličky prídu z peruánskej dediny v Andách

Arcibiskup Fulton J. Sheen. Neotrasiteľný vo viere

„Čoskoro budeme mať kňazov degradovaných na úlohu sociálnych pracovníkov a posolstvo viery bude zredukované na politickú víziu.Všetko sa bude zdať stratené, ale v najdramatickejšom štádiu krízy sa Cirkev znova zrodí!
Bude menšia, chudobnejšia, podzemná, ale aj svätejšia. To už nebude Cirkev tých, ktorí sa snažia páčiť svetu., ale Cirkev verných Bohu. Znovuzrodenie bude dielom malého zvyšku, zdanlivo bezvýznamného, ale nezdolného, ktorý prejde procesom očistenia. Pretože takto Boh pôsobí. Proti zlu odoláva malé stádo.
Kardinál JOZEF RATZINGER

* * * * * * *

Drahé deti, všetkých vás obzvlášť pozývam, aby ste sa modlili na moje úmysly, pretože ja tak môžem zastaviť satanove plány, ktoré vás každý deň stále viac vzďaľujú do Boha, stavajú sa pred Boha a ničia všetko, čo je na svete krásne.
(Posolstvo Kráľovnej pokoja, 4.9.2021)

Ak ľudia nebudú konať pokánie za hriechy, tak Boh zošle veľký trest na ľudstvo. Jedinou zbraňou bude ruženec a znak kríža. Modlite sa denne ruženec za pápeža, kňazov a biskupov. Satan sa infiltruje do Cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti kardinálom, biskupi proti biskupom. Bude veľa rozkolov. Kňazi, ktorí ma uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú klásť prekážky. Kostoly a oltáre budú zničené. Cirkev sa naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie mnohých kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána. Diabol bude zvlášť útočiť proti Bohu zasväteným dušiam. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou môjho smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj závažnosti, nebude pre nich odpustenia.
Modlite sa veľa ružencov, ja sama vás môžem zachrániť z nešťastí, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi dôverujú, budú zachránení. (Panna Mária sr. Agnese, Akito 13.10.1973)

* * * * * * *

Pápež František príde do Assisi pred Svetovým dňom chudobných

„Chudobných máte vždy medzi sebou“ (Mk 14,7) 028 032 – to je téma piateho ročníka Svetového dňa chudobných, ktorý Cirkev slávi v nedeľu 14. novembra. Pápež František pri tejto príležitosti bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Petra a dva dni predtým, v piatok 12. novembra, sa stretne v Assisi s 500 chudobnými.
Pápežská rada pre novú evanjelizáciu, ktorej Svätý Otec zveril ako každoročne organizáciu iniciatív Svetového dňa chudobných, v pondelok 8. novembra informovala o programe slávenia tohto dňa, pričom pozýva všetkých, aby sa pridali podľa svojich možností.

Viac na:
https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-11/program-dna-chudobnych-s-papezom-frantiskom-v-assisi.html

Kardinál Ayuso: Náboženstvá majú byť nositeľmi pokoja

Vatikán, 10.11.2021 (KAP) 028 031 – Na kongrese jezuitov v Ríme sa zišli duchovní aj laici z celého sveta, aby diskutovali o medzináboženskom dialógu. Pod mottom „Kultúra stretávania“ naň pozvali jezuiti časopisu „La Civilta Cattolica“ a jezuitská Univerzita Georgetown pri príležitosti prvého výročia vydania encykliky „Fratelli tutti“.
Predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, kardinál Miguel Angel Ayuso Guixot, potvrdil povinnosť náboženstiev zasadzovať sa za pokoj a lepší svet. A na pokoj vo svete treba medzináboženský dialóg, ako povedal a pokračoval:
„Náboženskí vodcovia musia ukázať, že nie náboženstvá sú problémom, ale časťou riešenia, aby sa do spoločnosti vniesli harmónia a pokoj. Harmóniu treba pestovať a pokoj sa musí prijímať ako Boží dar a ľudia musia oň za všetkých okolností usilovať.“
Prefekt vatikánskej Kongregácie pre evanjelizáciu národov. kardinál Luis Tagle, pripomenul:
„Pravé bratstvo je mysliteľné iba vtedy, ak nastane v zmysle spravodlivosti aj obrátenie ľudí. A je potrebná aj sociálna spravodlivosť.“
Sekretárka Dikastéria pre ľudský rozvoj Alessandra Smerilliová, zdôraznila, že väčšina – asi 80 percent obyvateľstva zeme – vyznáva nejaké náboženstvo. Pripomenula výzvu 40 náboženských vodcov pred Summitom o klíme COP26. V nej podporili aj ochranu svetovej klímy.

V r. 1850 v Neapole založený jezuitský časopis „La Civilta Cattolica“ vznikol na želanie Pia IX. (1846-1878). Sídlo má v Ríme. Za Františka nadobudol na význame. Šéfredaktor Antonio Spadaro SJ, je blízkym dôverníkom pápeža a preto sa časopis považuje za „hovorcu“ Františka. Jezuitská Univerzita Georgetown vo Washingtone založená v r. 1789 je najstaršou rímsko-katolíckou univerzitou v USA.

Objavil sa dôverný vatikánsky list k starému obradu omše

Rím/Londýn, 08.11.2021 (KAP) 028 030 – Na rôznych webových stránkach sa objavil dôverný list s vysvetleniami k pápežovmu dokumentu „Traditionis custodes“. Trojstránkový list zo 4. augusta adresovaný predsedovi Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu, kardinálovi Vincentovi Nicholsovi. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, anglický arcibiskup Arthur Roche, odpovedá svojmu krajanovi na viaceré otázky.
Arcibiskup Roche zdôrazňuje, že pápež František chcel skrze „Traditionis custodes“ zrušiť všetky výnimky slávenia starého obradu svätej omše. Na „veľmi ohraničenú dobu“ možno až po jeho plnú realizáciu treba pripustiť „pastoračnú rozvahu“. Pritom je však potrebné dôkladné sledovanie situácie a jej sprevádzanie.
„Všetko, čo stojí v novom zákone, cieli na návrat k liturgii predpísanej koncilom a k jej stabilizácii,“ uvádza Roche. Výnimočné pravidlá viedli k „povážlivým chybným výkladom“. ktoré treba zastaviť. Arcibiskup v liste výslovne poukazuje na to, že jeho vývody sú „osobnej povahy“.
Výnosom „Traditionis custodes“ František stanovil v júli „Novus Ordo Missae“ za „jedinú výrazovú formu“ rímskeho obradu svätej omše. Mimoriadna forma, ktorú povolil v r. 2007 Benedikt XVI., sa môže sláviť iba s povolením miestneho biskupa. Nový výnos má podľa pápeža zabrániť tomu, aby sa stará omša stala cirkevno-politickým nástrojom a spôsobovala rozkol v Cirkvi.
Obhajcovia tradičnej liturgie sa sťažujú na obsah dokumentu aj na prísny tón Františka.
Kardinál Blase Cupich z Chicaga však sprísnenie pravidiel bráni. Hovorí o návrate k jednotnej forme celebrovania omše a dodáva, že treba nechať za sebou staré formy slávenia sviatostí a voliť si novú formu:
„Nemôžu existovať dve formy. ‚Traditionis custodes‘ preto slúži jednote Cirkvi. Povolenie slúžiť starú formu malo uzdraviť rozkol s Kňazským brastvom sv. Pia X., ale to sa žiaľ nedosiahlo.“

* * * * * * *

Poľskí biskupi odsudzujú zneužívanie ľudskej tragédie Bieloruskom

Varšava, 11.11.2021 (kath.net/Polnische Bischofskonferenz/pl) 028 029
„Čo najostrejšie odsudzujem zneužívanie ľudskej tragédie Bieloruskom, ktoré útočí na suverenitu Poľska!“ Napísal to predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup Stanisław Gądecki, v komuniké vzhľadom na eskaláciu napätia na poľských hraniciach s Bieloruskom. Arcibiskup ďalej zdôraznil:
„Väčšina migrantov sú obete bezohľadných politických akcií a chtivosti pašeráckej mafie. Z tohto dôvodu by som chcel ešte raz zopakovať, že tí, ktorí týmto zlom trpia, potrebujú našu solidaritu a starostlivosť. Chcel by som vyjadriť aj vďaku všetkým štátnym službám, vrátane ochrany hraníc, armáde a polícii za angažovanú obranu poľských hraníc. Ubezpečujem vás, že sa úprimne modlím za vás a vašich milých v týchto ťažkých chvíľach služby v prospech blaha našej domoviny. Prosím všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle o vrúcne modlitby za Poľsko, za obete tejto krízy a za pokojné riešenie situácie.“

Biskup Barron: „Rovnosť, diverzita, inklúzia nie sú absolútne hodnoty“

Biskup Barron ukazuje pravé jadro troch moderných morálnych „svätýň“

Los Angeles, 9.11.2021 (kath.net/aleteia/mk) 028 028 – Pomocný biskup Robert Barron z Los Angeles, prezentuje analýzu troch morálnych „svätýň“ dnešnej sekularizovanej spoločnosti – rovnosť, diverzitu a inklúziu:
„Tie sú príbuzné heslu z francúzskej revolúcie: „sloboda, rovnosť, bratstvo“, no nepredstavujú v pravde nijaké absolútne morálne hodnoty, ktoré platia za každých okolností.“
Biskup Barron to uviedol v komentári pre anglický katolícky portál „Aleteia“. Biskup Barron je profesorom systematickej teológie na Pápežskej teologickej fakulte na University Saint Mary of the Lake a pokúša sa hlásať kresťanskú vieru aj publicistickými aktivitami.
„Požiadavka rovnosti má pravdivé jadro, a síce rovnakú dôstojnosť každého človeka, rovnosť pred zákonom, ktorý zakazuje nevecné diferencovanie ľudí a poskytuje rovnosť šancí v oblasti vzdelania, hospodárstva a kultúry. Rovnosť v každom ohľade ako v inteligencii, kreativite, odvahe, alebo vytrvalosti je prirodzene nedosiahnuteľná. Taká rovnosť by sa mohla vynútiť iba najtotalitnejším zo všetkých politických systémov.
Diverzita sa v ostatných desaťročiach veľmi zdôrazňuje aj pre neblahé jednotné myslenie počas totalitných režimov 20. storočia. Mnohorakosť v kultúre, osobnom výraze a ľudovej svojráznosti je nádherná a obohacujúca. Prílišné zdôrazňovanie diverzity však vedie k strate spoločného neodňateľného základného piliera a k rôznym výplodom ako je ideológia gender. Robí nás zajatcami na našich vlastných egocentrických ostrovoch.
Aj túžba po inklúzii je pochopiteľná, keďže každý z nás už pocítil niekedy osteň nespravodlivého vylúčenia z okolia. V dejinách sa to týkalo aj príslušníkov celých rás a etnických skupín, takže úsilie o stavanie mostov je chvályhodné. Každé spoločenstvo je však aj v istom zmysle exkluzívne: Cirkev ako parádny príklad je povolaná vychádzať ku všetkým ľuďom. Na druhej strane však vylučuje prirodzene aj isté formy myslenia a správania.
Keď sa raz kardinála Francisa Georga pýtali, či sú v Cirkvi všetci vítaní, odpovedal:
„Áno, ale podľa podmienok Krista, nie našich vlastných.“
V každom dobre usporiadanom spoločenstve existuje teda zdravé a potrebné napätie medzi inklúziou a vylúčením.
Relativizácia týchto troch moderných majákov však nevedie k nijakému morálnemu relativizmu, pretože najvyššou absolútnou hodnotou je láska, chápaná ako úsilie o blaho druhého kvôli nemu samému. Rovnosť, diverzita a inklúzia sú hodnotné v tej miere, v akej sú výrazom takejto lásky.

Prieskum ukazuje veľké rozdiely vo viere u kňazov

Washington D.C. 10.11.2021 (kath.net/The American Spectator/mk) 028 027
Katolícki kňazi sú o to konzervatívnejší, o čo sú mladší.
K tomuto výsledku dospela štúdia o amerických kňazoch, ktorá sa v tejto forme konala už pred 20 rokmi. Týkala sa predovšetkým tém morálky ako potrat, homosexualita, antikoncepcia a sexualita mimo manželstva.
Až 90 % v roku 2010 vysvätených kňazov uviedlo, že potrat je vždy hriech – v porovnaní ku kňazom vysväteným v r. 1980, keď to bolo iba 56 %. Ešte výraznejší je iný výsledok: 89 % prvej skupiny je toho názoru, že homosexuálne správanie je vždy hriešne, zatiaľ čo v druhej skupine to bolo iba 34 % kňazov!
Takže niet divu, že každý piaty starší kňaz z druhej skupiny uviedol, že je sám homosexuál! To je mimochodom mnohokrát vyššie percento, ako je podiel homosexuálov v celom obyvateľstve!
Podobne príkre rozdiely sú aj v posudzovaní sexuality mimo manželstva. Dôvody týchto rozdielov môžu byť rôzne. Kňazské semináre začali po škandáloch od r. 2000 starostlivejšie vyberať kandidátov na kňazstvo. Dokument pápeža Benedikta XVI. z r. 2005 stanovuje, že muži s „hlboko fest zakorenenou homosexualitou“ sa nesmú stať kňazmi.
Druhý vatikánsky koncil v 60. rokoch dal priestor liberálnym silám – teraz sa táto tendencia obrátila. Podľa prieskumu sa už aj dlhšie vysvätení kňazi po rokoch stali konzervatívnejšími.

Česť Adonai – Betlehem: Vianočný muzikál sa víta s nadšením

Svetová premiéra nového muzikálu Betlehem

Rakúsko, Gmunden, 11.11.2021 (kath.net/ln/rn) 028 026 – Vzrušené šepkanie ľudí, ktorým je do tvárí vpísaná radosť z očakávania predstavenia. Na javisku už vidno ulice Betlehema. V mestskom divadle v nádhernom rakúskom meste Gmunden sa 6. novembra konečne konala pre pandémiu odkladaná premiéra muzikálu Betlehem! Skupina „Boží spevavý ľud – KISI“ skúšala vianočný muzikál celé týždne na najvyššej profesionálnej úrovni. Muzikál možno porovnať s najlepšími muzikálmi našej doby. Nové dielo kreatívnej autorky Birgit Minichmayrovej dojímavým spôsobom vyrozpráva príbeh narodenia Ježiša tým, že ho spája s osobným príbehom vrstovníčky dieťatka Ježiška. A nastáva nová doba! Príbeh rozpráva o 16 emocionálne napätých hodinách od vianočného večera až po vianočné ráno. Malý Betlehem sa stáva dejiskom mimoriadnej noci.
Režisérkou je Patricia Nessyová, známa operná, operetná a muzikálová speváčka, bývalá vedúca Viedenského operetného leta, docentka hudobno-dramatického stvárnenia a držiteľka berlínskej Ceny publika. Podarilo sa jej sprostredkovať hlboké posolstvo a súčasne vložiť aj veselé hudobné anekdoty, ktoré prednáša vyše 50 mladučkých hercov!
Muzikál sa začína sčítaním ľudu v Betleheme. Zopár detí rozčúli rímskych vojakov, tí ich zajmú a majú byť vykúpené. Múdra Ráchel, dcéra Zadoka však situáciu zachráni a hra pokračuje … Ľudí ovládne nádej, že očakávaný Mesiáš príde čoskoro a bez násilia. Niektorí chcú však iba vyhnať rímskych vojakov.
Iba 13-ročná Rebecca Wutkewiczová v úlohe dievčaťa Adiny, plnej hnevu voči Rimanom, je novým speváckym a hereckým objavom. Pri sčítaní ľudu sa stretáva s Máriou a Jozefom. Mária vidí jej biedu a ponúka pomoc … Potom začne s Jozefom hľadať príbytok. Nasleduje príbeh Adiny a jej straty rodičov…
Nakoniec sa v maštaľke narodí Ježiško a stávame sa svedkami nádhernej scény s anjelmi a pastiermi. … Božia láska sa dotýka aj Adinho srdiečka a ona tancuje a spieva.
„Svetlo prišlo do tmy Adiny, do tmy jej národa, do tmy celého ľudstva!“

Žaloba na Bidenovu vládu pre podporu potratov

Ohio/Washington D.C. , 10.11.2021 (kath.net/LifeSiteNews/mk) 028 025 – Dvanásť amerických štátov podnietilo koncom októbra proces, aby zastavilo vládu Joe Bidena v podporovaní potratových organizácií ako je napr. aj najväčšia z nich Planned Parenthood peniazmi daňových poplatníkov. Donald Trump v r. 2019 nariadil, aby tieto organizácie nedostávali nijakú štátnu podporu.
Biden nariadenie okamžite zrušil a to bez dodržania zákonnej lehoty. Nový výnos požaduje naopak dokonca aj to, aby lekári pacientom potrat pripomínali! Aj toto považujú žalobcovia za protizákonné.

USA: Vyše 20 štátov žaluje Bidena za povinné očkovanie

USA, 8.11.2021(LifeSiteNews) 028 024 – Republikánski guvernéri viac ako 20 štátov vrátane Missouri, Texasu a Floridy, začali konať proti povinnému očkovaniu, ktoré nariadil Joe Biden a ktoré sa týka desiatok miliónov Američanov.
Generálny prokurátor z Missouri Dr. Eric Schmitt podal minulý piatok spoločnú žalobu, aby zablokoval nariadenie povinného očkovania dokonca v súkromných firmách. Nariadenie má vstúpiť do platnosti 4. januára 2022 a týka sa súkromných firiem s viac ako 100 zamestnancami a zasiahne tak 84 miliónov pracovníkov.
Už v sobotu začal súd riešiť ďalšiu žalobu piatich štátov a na čas zablokoval iné nariadenie povinného očkovania.
Biden hrozí pokutami od 13 653 až do 136 000 dolárov za opakované porušenie nariadenia. Predtým už uložil prísnu povinnosť očkovania pre federálnych zamestnancov a zdravotnícky personál.

„Dnes som zastupoval koalíciu 11 štátov, ktoré podali žalobu na Bidena, aby zastavili jeho nezákonné povinné očkovanie. Federálna vláda by nemala nútiť súkromných podnikateľov, aby vyžadovali od svojich zamestnancov očkovanie alebo hradili ich testy každý týždeň,“ povedal Dr. Schmitt. „Miestni podnikatelia mi hovoria, že povinná vakcína by zdecimovala ich podnikanie, ktoré majú mnohí už celé desaťročia a určite nie sú sami – iba v Missouri sú ich tisíce.“ ”

Missouri sa spojil so štátmi Arizona, Nebraska, Montana, Arkansas, Iowa, Severná a Južná Dakota, Aljaška, New Hampshire a Wyoming a aj so systémom katolíckych škôl v Sioux Falls v Južnej Dakote.
„Tento prípad je o tom, že vláda vstupuje do rozhodnutia ľudí a hovorí aj biskupovi O’Gormanovi, ako má spravovať svoj personál!“ povedal diecézny prezident systému katolíckych škôl Kyle Groos.
Žaloba argumentuje, že Bidenova vláda nemá ústavnú moc vydať nariadenie povinného očkovania a žiada ho zastaviť:
„Je to neústavné, nezákonné a nemúdre! Federálna vláda nemá k tomu ústavou danú moc a jej pokus to urobiť tak neústavne porušuje právomoc štátov zakotvených v našej ústave Tenth Amendment.” …

USA: Prvá dáma po školách propaguje očkovanie detí od 5 rokov

Mclean, Virgínia, 9.11.2021 (LifeSiteNews) 028 023 – Prvá dáma USA Jill Bidenová cestuje po krajine, aby povzbudila Američanov dať zaočkovať svoje deti proti covidu a začala na základnej škole Virginia’s Franklin Sherman Elementary School, kde sa po prvý raz očkovali deti proti obrne v roku 1954. Pre ABC News reports
Bidenová vyhlásila:

„Vakcína je najlepšou cestou na ochranu vašich detí proti covidu-19. Bola starostlivo preverená a prísne testovaná, je bezpečná, bezplatná a k dispozícii pre každé dieťa v tejto krajine od 5 rokov veku. Odo dňa, keď ste držali svoje sladké, krehké dieťatko, mali ste voľbu stále znova uchovávať svoje dieťa v bezpečí. Ak dieťatku dáte vakcínu proti covidu, je to tiež vaša voľba. Tak urobte toto rozhodnutie, ktoré už zachránilo milióny životov,“

K prvej dáme sa na pódiu potom pridal žiak vyššieho ročníka Everett Munson ktorý povedal:
„Som nadšený, že môžem byť zaočkovaný, pretože teraz budem môcť navštíviť svojich bratancov i starého otca a chodiť na rôzne miesta bez starostí, že by som dostal covid a nakazil ním svoju rodinu, priateľov, alebo učiteľov. Každý by mal dostať aj zmrzlinu po zaočkovaní!“

Virgínia: Ochrankyňa života zvolená za vice-guvernérku

„Keby Boh nebol na mojej strane, nebola by som zvíťazila. Ďakujem ti, Ježišu!

USA, Richmond, 8.11.2021 (kath.net/LifeNews/jg) 028 022 – Winsome Searsová (57) vyhrala voľby vice-guvernéra amerického štátu Virgínia. Bude prvou afroameričankou na tomto poste. Je členkou republikánskej strany a zasadzuej sa za ochrnau života.
„Odkedy je nesprávne zasadzovať sa za detičky v matkinom tele?“ pýtala sa pani Searsová v interview pre Newsmax. Vo volebnom boji ohlásila, že bude podporovať zákon, ktorý zakáže potrat akonáhle možno u dieťatka konštatovať bijúce srdiečko.
Winsome Searsová sa narodila na Jamajke. Vo veku 6 rokov prišla s rodinou do USA. V r. 1983-1986 slúžila u amerického námorníctva. Pred politickou kariérou viedla domov pre bezdomovcov.
Po víťazstve sa v prejave povedala:
„Viedli sme neuveriteľný volebný boj. Keby Boh nebol na mojej strane, nebola by som zvíťazila! Chcela by som ukončiť tým, že sa poďakujem tebe, Ježišu!“
S pani Searsovou a novým guvernérom Glennom Youngkinom sú tak na najvyšších postoch štátu Virgínia dvaja republikáni. Úrady prevezmú v januári 2022. Oba posty boli predtým obsadené demokratmi.

New Jersey: Prekvapivé víťazstvo ochrancu života

‚Potrat je zlý a mal by sa ukončiť!’

USA, Trenton, 8.11.2021 (kath.net/LifeNews/jg) 028 021 – Vo voľbách do senátu v americkom štáte New Jersey kamionista s minimálnymi financiami prekvapivo porazil prominentného demokratického kandidáta. Senátori sú volení priamo.
Ed Durr (58) vydal na volebný boj iba 153 dolárov. Víťazstvo v predvolebnom boji republikánskej strany mu umožnilo nastúpiť proti Stevovi Sweeneymu z demokratickej strany, ktorý je už 12 rokov predsedom senátu v New Jersey a tak druhým najvplyvnejším politikom v štáte! Na volebný boj vydal takmer 800 000 dolárov ako informoval USA Today.
Nový senátor sa označuje ako „ústavný konzervatívec“, zasadzuje sa za ochranu života a jeho heslo znie:
„Potrat je zlý a mal by sa ukončiť!“

Nemecko: Ostrá kritika mlčania cirkví k potratom!

„Ročne sa v materinskom tele rozkúskuje a zavraždí viac ako 100 000 detí! No Biskup Bedford-Strohm nepodporil účasť na Pochode za život, ale účasť na demonštrácii za ochranu klímy!“

Berlín, 6.11.2021 (kath.net) 028 020 – Konzervatívna „Spoločnosť pre vnútorné a vonkajšie misie luteránskej cirkvi“ vyjadrila ostrú kritiku mlčania cirkví k praxi k potratom v Nemecku. Informovala o tom evanjelická agentúra „idea“.
Najmä od bavorského biskupa Heinricha Bedforda-Strohma je potrebné jasné slovo kritiky potratu, ako vyhlásila. Požaduje to predseda spoločnosti, farár Detlev, gróf z Pahlenu. V liste biskupovi ho vyzýva, aby túto tému udržiaval v cirkevných grémiách živú a podporoval podujatia ochrancov života ako je Pochod za život. A farár pripomína:
„V Nemecku sa ročne rozkúskuje a úmyselne zavraždí viac ako 100 000 detí v matkinom tele. Sú snáď deti v matkinom tele životom nehodné žitia??? Je to škandál, že potrat a vynosenie detí sa zdajú byť rovnocennými alternatívami! Tu je na mieste, aby sa ozývala cirkev ako morálna inštancia, ktorá usmerňuje aj výchovu ľudí. Na pochode za život 18. septembra sa nezúčastnil nikto z Rady evanjelických cirkví, ani ho nepodporil pozdravným listom. Biskup Bedford-Strohm naproti tomu podporil účasť členov rady na demonštrácii za ochranu klímy 24. septembra v Hannoveri!“

Veľká Británia: Biskup prorokuje mnohé boje za ochranu života

Norfolk, 8.11.2021 (kath.net/Catholic News Agency/mk) 028 019 – Britský biskup Mark Davies zo Shrewsbury mal homíliu v starom anglickom pútnickom mieste – svätyni Panny Márie z Walsinghamu v Norfolku (foto). Prihovoril sa skupine pútnikov – ochrancov života a povedal:
„V tomto storočí bude ešte veľa boja za život, ale ochrancovia života nesmú strácať radosť a nádej.“

Biskup ďalej pripomenul:
„Bezprostredne po legalizácii potratov v 60. rokoch chovali ochrancovia života dôveru, že kultúra smrti bude čoskoro prekonaná, že racionálne argumenty prevládnu. Verili, že sa to dotkne svedomia ľudí, keď sa odhalí krutá realita potratu, no čoskoro zistili, že ‚kultúra smrti‘ nemilosrdne pokračuje tým, že svedomie ľudí skôr otupuje.“
Diskusiu o legalizácii eutanázie potom biskup Davies nazval nepochopiteľnou vzhľadom na spoločnosť, ktorá sa počas pandémie dokázala zmobilizovať a za najslabších priniesť toľké obete a pokračoval:
„Zákony o eutanázii sa postupne stále viac rozširujú aj na osoby duševne postihnuté, či dokonca aj na malé deti! Po sv. Jánovi Pavlovi II. je už každé pohŕdanie ľudským životom v skutočnosti pohŕdaním samotným Kristom! Kniha Zjavenia sv. Jána však sľubuje, že už nebude smrť a tým aj každý náznak kultúry smrti bude nakoniec zničený úplným víťazstvom života.“

Biskup Strickland: ‘Potratili sme Boží plán’

Tyler, 10.11.2021 (LifeSiteNews) 028 018 – Tento týždeň v relácii The Bishop Strickland Show, biskup Joseph Strickland z amerického Tyleru v Texase vyzval ľudí, aby si uvedomili spojenie s potratmi v našej kultúre.

„Každé spojenie so zavraždenými nenarodenými detičkami je jednoducho neprijateľné,“ napísal biskup. Ak naozaj veríme, že nenarodené životy sú posvätnými darmi od Boha, ako môžeme naďalej mlčať?

Biskup Strickland nazval ničenie života potratom „úbohosťou“ a povedal:

„Každé jedno nenarodené zabité dieťa je stratou pre svet. My sme potratili Boží plán. Nie iba jednotlivé dieťa, ale Boží plán!“

Biskup Strickland toto nazval „diabolským“ a odsúdil každé spojenie s potratom, aj vzhľadom na vakcíny proti covidu:
„To je niečo, čomu by sme mali oponovať, pretože je to vybudované na lžiach a na smrti.“

Biskup Strickland: „Pápež František musí tento zmätok vyjasniť“

Tyler/Vatikán, 30.10.2021 (kath.net/jg) 028 017

„Musíme sa za pápeža Františka modliť a prosiť ho, aby objasnil tento zmätok.

Týmito slovami na Twitteri komentoval americký biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase povolanie ekonóma Jeffreya Sachsa za riadneho člena Pápežskej akadémie pre sociálne vedy.
Sachs sa stále znova zasadzoval za kontrolu populácie umelou antikoncepciou a aj za legalizáciu potratov. Je prezidentom „Sustainable Development Solutions Network“ (Siete pre trvalo udržateľné riešenia rozvoja) pri OSN a riaditeľom Centra pre trvalo udržateľný rozvoj na Columbia University v New Yorku. Jeffrey Sachs bol smerodajnou silou za schválením cieľov trvalého rozvoja OSN. Cieľ č. 3.7 hovorí výslovne o prístupe k výkonom sexuálneho a reprodukčného zdravia. Podľa definície Svetovej konferencie o populácii sveta v Káhire 1994 k tomu patrí aj prístup k antikoncepcii na plánovanie rodín a bezpečný potrat, kde je legálny.

USA: Biskupi plánujú veľké „obrodenie Eucharistie“

Washington D.C. 8.11.2021 (kath.net/pl) 028 016 – Biskupská konferencia USA v lete rozhodla o iniciatíve opätovného oživenia viery v prítomnosť Krista v Najsvätejšej Eucharistii. Jedným z hlavných organizátorov je biskup Andrew H. Cozzens (foto), ktorý bude zakrátko uvedený ako diecézny biskup Diecézy Crookston (štát Minnesota). Biskup Cozzens je predsedom Komisie pre evanjelizáciu a katechézu pri BK USA. Biskupi tak reagujú na dramatický pokles viery v transubstanciáciu a reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii u katolíkov.
„Ako katolíci vieme, že slávenie Eucharistie alebo svätej omše, ako sa to často nazýva, je ultimatívnou modlitbou. Je to prameň a vrchol,“ vysvetlil biskup Cozzens v interview pre katolícku internetovú stránku „Aleteia“.
„Ale Eucharistia je také hlboké tajomstvo, že musíme stráviť čas pri adorácii, aby sme mohli prijať všetko to, čo toto tajomstvo má pre nás pripravené, zvlášť, aby sme svoje srdcia a myšlienky otvorili Ježišovi Kristovi a učili sa úplne a dokonale mu odpovedať s celým srdcom.
Eucharistická adorácia je veľmi obľúbená pobožnosť medzi mladými, ktorí vieru aktívne žijú. Niekedy je to príprava pre tých, ktorí vieru nepraktizujú. Väčšina miest, kde sa mladí schádzajú na adoráciu, zožína plody práce s mládežou na letných táboroch a konferenciách mladých, kde sa adorácia nielen praktizuje, ale považuje sa za dôležitú možnosť stretávania sa s Pánom. Farnosti a diecézne zariadenia, ktoré ponúkajú večnú adoráciu, sú mladým vzorom … Mnohí biskupi mi povedali, že vidia aj spojenie medzi adoráciou a duchovnými povolaniami. … Mladí sa učia počúvať Kristov hlas a ten hlas ich volá niekedy, aby mu celkom venovali svoj život.“ …

Biskupi plánujú oživenie Eucharistie na tri roky. Prvý rok sa má prehĺbiť viera verných. Druhý rok pozvú menej angažovaných, ktorí však praktizujú vieru. Tretí rok je zameraný na tých na okraji alebo mimo Cirkvi. Vyvíjajú sa mnohé napínavé iniciatívy. Na rok 2024 sa plánuje zhromaždenie na národnej úrovni, „aby sme vyjadrili vieru v skutočnú prítomnosť Krista a dôležitosť nedeľnej omše“.

Španielsky biskup: Biden manipuluje pápeža Františka

San Sebastián, 4.11.2021 (kath.net/LifeNews/jg) 028 015 – „Americký prezident Joe Biden svoje stretnutie s pápežom Františkom prezentoval falošne.“ Toto obvinenie vyslovil biskup José Ignacio Munilla, zo španielskeho San Sebastianu na Twitteri. Biskup Bidena obvinil, že chce napriek svojej liberálnej potratovej politike pred verejnosťou dobre vyzerať.
Biden vyhlásil, že pápež ho nazval dobrým katolíkom a povedal mu, že má naďalej prijímať Eucharistiu. Vatikán Bidenove vyjadrenia nepotvrdil.

„Tieto neuveriteľné výpovede odhaľujú morálny charakter tých, ktorí chcú pápeža kompromitovať a a manipulovať, aby si do biela vymyli svedomie, ktoré je poškvrnené krvou toľkých nevinných životov, ktoré boli neprávom odstránené,“ napísal španielsky biskup.

Biskup z USA: ‚Obávam sa, že Cirkev stratila prorocký hlas’

Americký biskup Thomas Tobin očakával, že pápež František vystúpi voči prezidentovi USA rovnako energicky ako sv. Ján Krstiteľ voči Herodesovi!

Providence, USA, 9.11.2021 (kath.net/jg) 028 014 – Biskup Thomas Tobin (foto) z Providence (štát Rhode Island) prejavil sklamanie z pápeža Františka, keďže pri stretnutí s Joe Bidenom neoslovil potrat. Na Twitteri napísal:

„Obávam sa, že Cirkev stratila prorocký hlas. Kde sú osobnosti ako sv. Ján Krstiteľ, ktoré sa postavia herodesom dnešných dní? František označil potrat ako vraždu. Bidenova politika je pre Cirkev blamážou a pre svet škandálom!“

Biskup tak narážal na „katolícku vieru“, ku ktorej sa Biden rád hlási.

Biden: ‚Pápež povedal, aby som naďalej prijímal Eucharistiu‘

Vatikán, 29.10.2021 (LifeSiteNews) 028 013 – Po stretnutí vo Vatikáne americký prezident Joe Biden reportérom vyhlásil: „Pápež František mi povedal, aby som naďalej chodil na sväté prijímanie. Pápež bol šťastný, že som dobrý katolík a že prezident by mal prijímať Eucharistiu.“
A to napriek tomu, že Biden verejne podporuje potraty na požiadanie a až do narodenia dieťaťa ako aj ideológiu LGBT.
Súkromné 75-minútové stretnutie opísal Biden ako „nádherné“ – slovo, ktoré ako ozvenu opakovala aj jeho manželka pre tlač pred stretnutím s prvou dámou Brigitou Macronovou v Ríme.
Pápež František a Biden sa stretli v piatok 29. októbra a médiá napäto čakali, či pápež osloví Bidenov postoj k potratom.
Biely dom aj Tlačová kancelária Svätého stolca iba stručne spomenuli témy stretnutia ako „chudobní tohto sveta“, či „klimatická kríza“, „covid“ a „utečenci“. … Čo sa týka potratov Biden povedal, že tie na stretnutí témou neboli:
„Nie neboli. Pápež iba hovoril o tom, že je šťastný, že som dobrý katolík a že by som mal naďalej chodiť na sväté prijímanie.“
Pri stretnutí s talianskym premiérom Mariom Draghim, Biden povedal, že sa diskutovalo aj o Biskupskej konferencii USA a o pláne biskupov vydať dokument o Eucharistii, ktorý by sa mal zaoberať aj tým, či podávať Eucharistiu pro-potratovým politikom.
LifeSiteNews kontaktoval riaditeľa Tlačovej kancelárie Vatikánu Mattea Bruniho, a požiadal ho o komentár – no nedostal nijakú odpoveď.
Reportérom Bruni povedal: „Považoval by som to za súkromný rozhovor a tak sa naša výpoveď obmedzuje iba na to, čo už bolo povedané.“ …

Afganec vypratal evanjelický kostol pre nepravú vieru!

Nordhausen, 2.11.2021 (kath.net) 028 012 – Muž z Afganistanu (25) vypratal na Všetkých svätých luteránsky kostol Frauenbergkirche v nemeckom Nordhausene v Durínsku. Pritom poškodil vzácnu stredovekú drevenú sochu Ježiša aj ďalšie cenné predmety, ako informoval verejnoprávny rozhlas v správe s titulom: „Utečenec poškodzuje predmety v kostole v Nordhausene“. Polícia prípad vyšetruje. Prípad zatiaľ nekvalifikuje ako islamistický či nábožensky motivovaný čin. Podozrivý muž žije šesť rokov v Nemecku a do kostola má na rok zakázaný vstup.
Konanie mladého muža zastavil až evanjelický farár Klemens Müller tým, že muža oslovil:
„Pritom som sa cítil nesvoj, ale nakoniec sme si celkom dobre dokázali hovoriť. Muž síce veľmi dôrazne zastával svoj postoj, niet pochýb. Ale ja som ani na chvíľu nemusel mať strach o život,“ povedal pastor.
Komentátorka v rozhlase povedala:
„Afganec neprejavil nijakú toleranciu voči kresťanstvu a to aj napriek tomu, že práve v tomto zbore sa kladie dôraz na spoločenstvo rôznych náboženstiev! Bol veľmi poškodený vzácny kríž s Kristom a bude ho treba zreštaurovať.“
Evanjelický farár v rozhlase povedal:
„Spýtal som sa muža: ‚Čo by bolo, keby som išiel do Afganistanu a tam vypratal mešitu?‘ No na takú myšlienku podľa mňa ten človek ani len neprišiel! Rozhovor bol veľmi ťažký, pretože to nebol dialóg, ale pokus muža presadiť iba svoje argumenty!“
Superintendent Andreas Schwarze pre médiá povedal:
„Keď vytrhol zo steny stredoveký kríž s Kristom, ten spadol na zem a rozlomil sa! Rozbil sklo vitríny, aby reliéfy Ježiša, ktoré v nej boli, vyhodil z kostola! Všetko robilo dojem odstraňovania nášho náboženstva.“
Redaktor z časopisu Welt Lucas Wiegelmann k prípadu napísal:
„Rozbiť Krucifix nie je poškodenie veci! V Durínsku muž z Afganistanu vypratal kostol a rozbil Krucifix, pretože odmieta kresťanstvo. Také útoky na kostoly sa stále viac množia. Napriek tomu ich justícia a spoločnosť stále ešte odbavuje ako ‚poškodenie veci‘. Je čas zmeniť myslenie! Je povážlivé, že nepružná justícia a k náboženskému cíteniu stále necitlivejšia spoločnosť také signály neberú vážne!“

Vatikánske jasličky prídu z peruánskej dediny v Andách

Vatikán, 29.10.2021 (kath.net/ KAP) 028 011 – Tohoročný betlehem pre Námestie sv. Petra v Ríme pochádza z dedinky domorodcov kmeňa Chopcca v peruánskych Andách. Ako Vatikán oznámil, betlehem s 30 časťami vytvorili piati umelci z regiónu Huancavelica. Jasličky majú pripomínať dosiahnutie nezávislosti Peru od Španielska pred 200 rokmi. Zobrazujú prierez života domorodých národov v Andách. Dielo symbolizuje aj „univerzálnu výzvu k vykúpeniu“, ktorá sa obracia na každého človeka – je jedno akého národa, kultúry či jazyka.
Ježiško, Mária a Jozef ako aj traja králi a pastieri majú byť vyhotovení v životnej veľkosti z keramiky, dreva a sklolaminátu. Odetí majú byť v typických indiánskych odevoch národa Chopcca. Ježiško bude mať odev „hilipuska“ – pozostávajúci z deky huancavelica a pletených dupačiek. Okolo budú rôzne zvieratká miestnej fauny – alpaky, ovce, vikuny.
Na projekte sa podieľa Biskupská konferencia Peru, Diecéza Huancavelica aj peruánska vláda.

Vianočný stromček tento rok z Trentina
Vatikánsky vianočný stromček – majestátny smrek – pochádza z talianskej obce Andalo v Trentine. Strom má výšku 28 metrov a bude postavený hneď vedľa betlehema. Pre audienčnú aulu sa vyhotoví vlastný betlehem. To prevezme katolícka mládežnícka skupina z talianskej provincie Vicenza.
Posvätenie betlehema a rozsvietenie vianočného stromčeka sa plánuje na 10. decembra o 17. hodine pod vedením arcibiskupa Fernanda Vergeza Alzagu, prezidenta gubernátora štátu Vatikán. Vianočný stromček a betlehem budú na Námestí sv. Petra do 9. januára 2022.

Arcibiskup Fulton J. Sheen. Neotrasiteľný vo viere I.

Z Autobiografie arcibiskupa Fultona J. Sheena.

Linec, 29.10.2021 (kath.net) 028 010
V čase, keď som sa v Kňazskom seminári sv. Pavla pripravoval na kňazstvo, mal spirituál každé popoludnie prednášku. V istý deň som pozorne načúval a zrazu som už nič nepočul. Môj duch sa zdal byť zaplavený svetlom. Už som nepočul ani slovo z toho, čo spirituál hovoril, no počas tejto skúsenosti – neviem ako dlho to trvalo – som zažil osvietenie mojej duše – svetlo, ktoré preniklo do môjho intelektu a prinieslo so sebou uchvacujúce presvedčenie absolútnej istoty viery. Vyznanie viery a vyhlásenie „verím“ sa pre mňa stali nielen intelektuálnym súhlasom. V tej chvíli ma zachvátila absolútna nevyvrátiteľná substancia viery. Táto skúsenosť viedla k tomu, že som nikdy v živote ani v najmenšom o viere nezapochyboval. Moja viera sa sústredila nielen na vyznanie viery, ale na Cirkev a tá bola zasa reprezentovaná pápežom ako hlavou Cirkvi a Kristovým námestníkom.
Keď som bol ešte malý chlapec, konala sa u nás pri jedálenskom stole diskusia o tom, či bolo rozhodnutie Pia X. pripustiť deti k prvému svätému prijímaniu, múdre. Príbuzný, ktorý bol na návšteve, sa k tomu staval odmietavo. Ako veľmi som bol z neho šokovaný, že on, ktorý mal iba málo múdrosti, si dovolil postaviť sa proti už takmer svätému a múdremu pápežovi!
V celom mojom živote ma útoky proti Cirkvi zraňovali rovnako ako proti mojej vlastnej matke. Vždy mi spôsobovalo veľký žiaľ, keď som počul o Bohu zasvätených mužoch či ženách, že sa už nedržali svojich sľubov.
Po tom, čo som toľké roky pôsobil v misijnom diele Cirkvi, oduševnil ma známy príhovor čínskeho kňaza Tong Če-čea v Šanghaji 2. júna 1951. Komunistickí mocnári ho vyzvali, aby sa vzdal viery. Jeho odpoveď znela:
„Hnutie, ktoré vzniklo mimo katolíckej hierarchie, nás vyzýva, aby sme útočili na pápeža, ktorý reprezentuje Ježiša Krista … Páni moji, ja mám iba jednu dušu a nedokážem ju rozdeliť. No mám telo, ktoré rozdeliť možno. Mne sa zdá, že najlepšie, čo môžem urobiť je, obetovať celú svoju dušu Bohu a svätej Cirkvi a svoje telo svojej krajine. Keďže tento konflikt nedokážem vyriešiť, nezostáva mi nič iné, ako svoju dušu obetovať jednej strane a svoje telo tej druhej v nádeji, že týmto spôsobom podporím porozumenie medzi Čínou a Cirkvou.“
Jedným zo zvláštnych privilégií môjho života boli súkromné audiencie u pápežov. Prvá audiencia u Kristovho námestníka sa konala, keď som bol doktorandom na Univerzite v Leuvene. Pápežom bol Pius XI., ktorý bol predtým knihovníkom v Miláne a preto miloval knihy. Na audiencii mi položil veľa otázok k môjmu štúdiu. Keď sa obrátil k téme etika, opýtal sa, či som už čítal Taparelliho. Skrúšene som odpovedal: „Nie, vaša Svätosť, nikdy som nečítal Taparelliho.“ „Ako je možné, že ste nikdy nečítali Taparelliho!“ Chytil ma za ruku a povedal: „Chcem, aby ste mi sľúbili, že keď sa so mnou rozlúčite, pôjdete do kníhkupectva a kúpite si oba zväzky Taparelliho a prečítate si každý jeden riadok.“ Neskôr som si oba latinské zväzky kúpil a prečítal ich od začiatku do konca.
Jeho nástupcu Pia XII., som už poznal pre jeho zvolením za Kristovho námestníka. Smel som s kardinálom Pacellim večerať a strávil som vyše hodiny v jeho kancelárii, keď bol štátnym sekretárom. Hovorili sme o nacionálnom socializme a on ho dôrazne odsúdil.

Arcibiskup Fulton Sheen. Neotrasiteľný vo viere II. 028 009

Spomínam si na prvé obrátenie, ktoré sa udialo vo Francúzsku po tom, čo som v Európe absolvoval dvojročné graduálne štúdium. Pripravoval som sa na štúdium na univerzite v Leuvene na jeseň a tak, aby si moje ucho zvyklo na francúzsky jazyk, strávil som leto na univerzite v Paríži. Býval som v penzióne pre cudzincov vo štvrti Latin na ulici Rue Jules Chaplain. Bývali tam asi šiesti ďalší väčšinou Američania. Po týždni zaklopala správkyňa penziónu pani Citroënová na moje dvere a povedala niečo po francúzsky, čo som nerozumel. Pozval som preto dvoch učiteľov z Bostonu, aby mi prekladali.
Pani Citroënová rozprávala, že je katolícky pokrstená a cirkevne zosobášená, no po svadbe a prvej svetovej vojne ju muž opustil. Jej dcéra pracovala ako prostitútka. Dodala, že penzión krachuje a že už nenachádza zmysel života. Potom vytiahla z tašky fľaštičku a povedala: „To je jed. Mám v úmysle ho vypiť a urobiť koniec. Môžete pre mňa niečo urobiť? Povedal som jej: „Pani Citroënová, nemôžem pre vás nič urobiť, ak máte v úmysle túto vec prehltnúť.“ No poprosil som ju, aby svoju samovraždu ešte o deväť dní odložila.
Začal som sa modliť novénu k Najsvätejšiemu Ježišovmu Srdcu v Kostole Notre-Dame des Champs. Keď som tam kľačal pred sochou Najsvätejšieho Ježišovho Srdca, vrúcne som prosil Pána: „Ak túto dušu skutočne – a ty ju miluješ – tak túto jednu zachráň.“ Každý večer počas novény, som si zobral slovník do ľavej ruky, pravou som v ňom listoval a s ignorovaním časov a ohýbania slov som sa pokúšal sformulovať základné kresťanské pravdy po francúzsky. Bolo mi však jasné, že na základe môjho úbohého francúzskeho návodu sa nemôže vrátiť k viere a tak som sa uchýlil k spovednici. Myslel som, že ak by našla tú pokoru a vyspovedala sa, milosrdný Pán by sa nad ňou zľutoval.
Dva večery pred záverom novény som ju bral so sebou do Kostola sv. Jozefa v blízkosti námestia Place de l’Étoile a poprosil som tamojšieho írskeho kňaza, aby ju vyspovedal. No ona dar milosti neprijala. Medzitým som sa spýtal jednej slúžky v dome, ako dlho už neprijala sviatosti. A poprosil som ju, aby v posledný deň novény išla s pani Citroënovou na spoveď. Večer pred koncom novény prijala dar viery a nasledujúci deň som jej a aj francúzskemu dievčaťu podal sväté prijímanie.
Na jeseň som odišiel na Univerzitu v Leuvene. Pani Citroënová mi napísala, že jej dcéra v Chartres veľmi ochorela. Bola ochotná všetkého sa vzdať, ak len Boh ušetrí jej dcéru. Požiadal som ju, aby za svoju dcéru niečo obetovala. Jedným prostriedkom by mohlo byť zmieriť sa s jej manželom. A to sa naozaj stalo. Jej muž, o ktorom mnohé roky nič nepočula, prišiel, aby navštívil chorú dcéru. Pri jej posteli sa obaja zmierili. Dcéra sa znova uzdravila. Nakoniec nanovo zvíťazila milosť, keď matka a dcéra pohli muža, aby sa vrátil do Cirkvi.
Cez ďalšie leto som sa vybral na cestu do Lurdov v Dax Halte, odkiaľ ma odviezli ku krásnemu zámku v horách, kde som sa tri dni tešil pohostinstvu manželov Citroënových, ktorí tam bývali aj s dcérou. Keď som navštívil kňaza v dedine, opýtal som sa ho, či Citroënoví praktizujú svoju vieru. Bez toho, že by poznal ich príbeh odpovedal: „To sú tí najnádhernejší katolíci v Pyrenejach. Či nie je krásne, keď ľudia zostanú po celý život verní svojej viere?“

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *