Za všetkých zomrelých II.

Najmilší a najdobrotivejší Pane, prosíme Tvoju dobrotivosť skrze zásluhy utrpenia Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, skrze Utešiteľa Ducha Svätého, na príhovor blahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, zhliadni milosrdným okom na duše v očistcovom trápení, vysloboď ich a daj im večné odpočinutie, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať na veky vekov.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *