Modlitba za zomrelého v deň pohrebu

Bože, ktorý sa vždy zmilúvaš a odpúšťaš, pokorne Ťa prosíme za dušu Tvojho služobníka (Tvojej služobnice) M., ktorého si dnes povolal z tohto sveta, aby si ju nevydal do rúk nepriateľa, ale rozkáž, nech ju svätí anjeli prijmú a vovedú do rajskej vlasti, aby pre nádej a vieru v Teba netrpela pekelné tresty, ale dosiahla večné radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Bože, ktorý si vďačne prijímal starozákonné obety, prosíme Ťa, vyslyš nás, ktorí Ti pod spôsobom chleba a vína obetujeme telo a krv Tvojho Syna za spásu našich bratov, sestier a našich blížnych, prijmi túto našu zmiernu obetu i za dušu zomrelého(ej) M. Nech sú všetci zbavení svojich trestov, aby sa stali hodnými vidieť Teba. Zhliadni ani nie tak na nás nehodných, ako skôr na Ježiša Krista, ktorý sa dobrovoľne obetoval na kríži za hriechy celého sveta, lebo si chcel, aby sme boli spasení.
Všemohúci a milosrdný Bože, Pán všetkých živých a mŕtvych, prednášam Ti s kňazom najsvätejšiu obetu tela a krvi nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, ako nekonečnú obetu vďaky, poklony, lásky a zmierenia, aby si sa zmiloval, pre zásluhy svojho najmilšieho Syna a na mocné orodovanie jeho najsvätejšej Matky a všetkých svätých, nad úbohými dušami v očistci, najmä nad mojimi príbuznými, priateľmi a dobrodincami.
Najláskavejší Ježišu, pamätaj na svoju trpkú smrť, ktorú si podstúpil na kríži, aby si nás hriešnikov vyslobodil od hriechov a trestov, čo sme si za ne zaslúžili. Keď teraz nekrvavým spôsobom obnovuješ svoju krvavú obetu, prosím Ťa, ráč obnoviť aj svoje milosrdenstvo k týmto úbohým dušiam. Vysloboď ich zo žalára, kde s plačom a kvílením túžia, aby Ťa mohli čím skôr uvidieť.
Ó, bolestná Matka Mária, ráč spojiť svoje mocné orodovanie s našimi prosbami a buď nápomocná svojim opusteným trpiacim dietkam, aby vyslobodené z tmy prišli k Tebe do kráľovstva Tvojho Syna a nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje s Bohom Otcom i Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

Odpočinutie večné daj im Pane, a svetlo večné nech im svieti (Ž 64,2-3). Tebe, Bože, patrí chválospev na Sione, Tebe treba plniť sľuby v Jeruzaleme, vypočuj moju modlitbu, k Tebe dôjde každé telo.

Pane Ježišu, ktorý si milostivo zostúpil medzi nás, aby si tróniac na oltári prijímal naše modlitby, zotri dlžoby a ukonči muky našich milých zomrelých. Nesúď svojich krehkých sluhov, ale pre svoju drahú krv, vyliatu na kríži, odpusť im hriechy. Očisti ich od viny a ľudskej krehkosti, aby ich Tvoji svätí anjeli zaniesli do Abrahámovho lona a s Tebou sa radovali na veky.
Milý Ježišu, sudca živých a mŕtvych, prijmi k sebe duše všetkých verných zomrelých, ktorých si svojou trpkou smrťou na kríži vykúpil. Pán života a smrti, Ty si kajúcej Magdaléne odpustil hriechy a lotra na kríži prosiaceho o milosť si prijal do radosti nebeského raja, neopovrhuj naším vrúcnym volaním. Pred Tvojím oltárom prosíme za všetkých verných zomrelých, aby v sláve vzkriesenia boli s vyvolenými privedení do večného života. Amen.

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, daj im odpočinutie!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *