Za dobrú úrodu

Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a všetko živé napĺňaš svojím požehnaním. Kŕmiš vtákov v povetrí, aj krkavcovv pri potoku, odievaš ľalie na poli a dávaš rásť rastlinám. Dávaš dážď i slnko v pravý čas. Prijmi pod svoju milostivú ochranu naše siatiny, polia, lúky, vinice i záhrady, ktoré nám sľubujú hojné požehnania. Pane, nedaj, aby nás nádej sklamala. Nedaj, aby naša dôvera bola zahanbená. Odvráť každú skazu od našich polí, daj nám dážď i slnko v pravý čas. Ochraňuj naše polia, lúky, vinice od škodlivej búrky a krupobitia a dožič, aby sme požehanie, ktoré nám už teraz preukazuješ, neporušené pozvážali do svojich stodôl.
Prosíme Ťa, Pane, vylej svoje požehnanie na svoj ľud, aby naša zem z Tvojej dobrotivosti vydala svoje plodiny a my aby sme ich požívali na chválu a úctu Tvojho svätého mena. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *