Modlitba za mŕtvych k Božskému Srdcu Ježišovmu

Ó, Božské Srdce, pre nás zranené, naša potecha v živote a smrti, pozdravujem Ťa v zármutku všetkých verných duší a volám k Tebe úpenlivým hlasom: Milosrdné Srdce, zmiluj sa nad nimi. Dopraj im užívať ovocie Tvojho bolestného krvipreliatia na kríži, dopraj im úžitok všetkých svätých omší, modlitieb a zásluh Cirkvi putujúcej na zemi. Vyveď ich z očistcových múk, z miesta zármutku a opustenosti. Poteš, občerstvi a vysloboď najmä tie duše, za ktoré som povinný(á) sa modliť. Zmiluj sa i nad dušami, ktoré sú najviac opustené a na ktoré si nikto nespomína. Zmiluj sa najmä nad tými, ktorí za života vzývali Tvoje najsvätejšie Srdce. Amen.

Všemohúci a milosrdný Bože, prosíme Ťa, daj, aby duše našich bratov, príbuzných a dobrodincov, za ktoré sme priniesli Tvojej velebnosti túto obetu chvály, boli očistené od všetkých hriechov mocou tejto sviatosti a vďaka Tvojmu zľutovaniu dosiahli blaženosť večného svetla. Skrze Krista, nášho Pána.
Pane, dušiam svojich služobníkov a služobníc nech pomôže modlitba pokorne prosiacich, aby si ich zbavil všetkých hriechov, dal im účasť na svojom vykúpení. Leby Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Ó, najláskavejší Ježišu, dúfam, že drahí zomrelí sú pri Tebe, a ak trpia, že Tvoje milosrdenstvo im uľavuje bolesti. Spáľ v mojom srdci hriešne žiadosti, ktorými som Ťa tak často urazil(a) a vlej do neho lásku k Tebe. Nakoniec mi, Pane, udeľ milosť šťastnej smrti. Ty si pravá Cesta, ozajstný Život a večná Pravda, preto ma pripútaj k sebe, aby som Ťa vo všetkom verne nasledoval(a).

Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Prijmi, najsvätejšia Trojica, so zaľúbením službu, ktorú Ti kňaz vykonal a dopraj, aby obeta, prednesená Tvojej velebnostti, prispela k zmierneniu utrpení všetkým, za ktorých bola obetovaná. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *