Modlitba Sv. Tomáša Akvinského pred svätým prijímáním

Všemohúci, večný Bože, pristupujem k sviatosti Tvojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.
Pristupujem ako nemocný k lekárovi života, nečistý k prameňu milosrdenstva, slepý k večnému zdroju svetla, chudobný a núdzny k Pánovi nebies a zeme.
Prosím Ťa pre Tvoju nezmernú štedrosť, aby si vyliečil moju nemoc, odstránil moju ošklivosť, dal slepému svetlo, chudobnému bohatstvo a žobrákovi odev, aby mohol prijať chlieb anjelov, Kráľa kráľov a Pána pánov s takou úctivosťou a pokorou, s takou oddanosťou a zbožnosťou, s takou opravdivosťou a vierou, s takým predsavzatím a úmyslom, aby to bolo šťastím pre moju dušu.
Daj mi, vrúcne Ťa prosím, aby som prijal nielen sviatost Tela a krvi Pánovej, ale tiež podstatu a silu sviatosti.
Dopraj mi, preláskavý Otče, aby som na večnosti pozeral na odhalenú tvár Tvojho milovaného Syna, ktorého teraz chcem na svojej púti prijať zahaleného vo sviatosti a ktorý s  Tebou žije a kraľuje v jednote svätého Ducha, Boh po veky vekov.

Nech sa tak stane!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *